Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for teknologisk utdanning"

Transkript

1 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning UHRs sekretariat NB: Møtet var delvis felles med NFmR og saker som var felles fremgår i kursiv i sakslisten. Referat fra UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning mai 2013 (NRT-møte 1/13) Tid: Fra kl tirsdag 14. mai til kl onsdag 15. mai 2013 Sted: Ordresalen, Krigsskolen, Tollbodgaten 10, 0152 Oslo NRT-sak 1/13 NRT-sak 2/13 NRT-sak 3/13 Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Referat fra NRT-møte 2/12 ( oktober 2012 i Ålesund, HiÅ) Samfunnssikkerhet, realfag og teknologi Hvor sårbare er vi? Innledninger ved: Kjetil Nilsen, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Olav Lysne, Simula Research Laboratory Morten Irgens, Høgskolen i Gjøvik I en debatt etter innledningene er politikere utfordret til å delta: Tord Lien, andre nestleder Stortingets KUF-komite, Frp Anne Tingelstad Wøien, medlem av Stortingets KUF-komite, Sp Henning Warloe, medlem av Stortingets KUF-komite, H Tor Bremer, medlem av Stortingets KUF-komite, Ap NRT-sak 4/13 NRT-sak 5/13 NRT-sak 6/13 Debattleder og leder av seminaret: Nina Kristiansen, redaktør, forskning.no Bedrifters behov for teknologikompetanse/utvikling fremover. Silvija Seres, TechnoRocks Tilstandsrapport MNT Steinar Johannessen, Kunnskapsdepartemetet Forskningsmeldingen og MNT-feltet Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet

2 NRT-sak 7/13 NRT-sak 8/13 NRT-sak 9/13 NRT-sak 10/13 NRT-sak 11/13 NRT-sak 12/13 NRT-sak 13/13 NRT-sak 14/13 NRT-sak 15/13 NRT-sak 16/13 NRT-sak 17/13 NRT-sak 18/13 NRT-sak 19/13 NRT-sak 20/13 NRT-sak 21/13 Ny tilsynsmodell og arbeidet med utdanningskvalitet Terje Mørland, NOKUT Prosjektene: MNT-SAK og Gjennomstrømming Bjørn Hafskjold og Mette Mo Jakobsen Hva betyr dagenes innlegg for MNT-feltet? Åpen diskusjon Diskusjon vil bli ledet av Mads Nygård og Morten Hald Overgang til master Legges frem av medlemmer i arbeidsgruppen SAK-rapportering til Kunnskapsdepartementet Mette Mo Jakobsen NRTs strategiske arbeid og viktige konklusjoner fra gruppediskusjonene Debatten ledes av Mads Nygård Valg av valgkomité Mette Mo Jakobsen Suppleringsvalg til AU Mads Nygård Rapportering fra Arbeidsutvalget Orientering om arbeidet med de alternative opptaksveiene Legges frem av medlemmer i gruppene Siste nytt fra studentene Studentrepresentantene Siste nytt fra RENATE-senteret Borghild Lundeby Siste nytt fra Forskningsrådet Harald H. Simonsen Siste nytt fra Kunnskapsdepartementet Lene Oftedal Eventuelt 2

3 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Rådets medlemmer, varamedlemmer og observatører ble varslet om møtet på forrige rådsmøte, NRT-2/12. Påminnelse med overordnet program ble sendt på e-post 23. mars og 3. april 2013, med lenke til påmelding, og påmeldingsfrist 9. april. Innkallingen og sakspapirene ble lagt ut på UHRs hjemmeside og måtte lastes ned av hver enkelt. Alle rådsmedlemmer, varamedlemmer og observatører fikk tilgang til dokumentene ved bruk av brukernavn og passord oppgitt i utsendt e-post. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning godkjenner innkalling og saksliste. 2/13 Referat fra NRT-møte 2/12 ( oktober 2012, Ålesund) Utkast til referat fra NRT-møte 2/12 ble sendt ut for kommentar 19. november 2012, med svarfrist 3. desember Innkommende merknader er innarbeidet og referatet er dermed godkjent. Referatet er lagt ut på UHRs hjemmesider: Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tar til etterretning at referatet fra møte nr. 2/12 er godkjent og lagt ut på hjemmesidene. 3/13 Seminar i samarbeid med NFmR: Samfunnssikkerhet, realfag og teknologi Hvor sårbare er vi? Mennesker lager teknologi og teknologi endrer verden. I stadig økende fart utvikler verden seg - hvis man ikke er i forkant av utviklingen er det lett å bli forbigått. Hverdagen til både hvert enkelt menneske og hele samfunnet har høyteknologi i grunnpilarene. Selvangivelsen på internett; digitalt nødnett for redningsetatene; hacking-angrep på elektrisitetsnettet eller en tekstmelding fra barnehagen til mobiltelefonen i lomma når ungen er syk. Vi er avhengige av teknologi - og med avhengighet følger sårbarhet. Hvor sårbare er vi og hva risikerer vi? Matematiske, real- og teknologifag er avgjørende for samfunnssikkerheten - samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. (Se definisjon Samfunnssikkerhet Dagens utfordringer i samfunnet har medført økt behov for å få synliggjort at utdanningene og forskningen i MNT-fagene har viktige roller, oppgaver og muligheter i relasjon til sikkerhet. 3

4 Miniseminaret med samfunnssikkerhet (i vid forstand) som tema, satt fokus på realfagenesog teknologifagenes rolle, rammebetingelser, muligheter og ansvar i forhold utdanning og forskning på dette viktige feltet. Program for seminaret og presentasjonene som ble holdt er lagt ut på UHRs hjemmesider. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for innledningene og debattinnleggene og ønsker at MNT-fagenes rolle, oppgaver, muligheter og rammebetingelser i forhold til samfunnssikkerhet gjøres kjent både for politikere, ansatte, studenter og befolkningen generelt. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning vil begge sammen og hver for seg følge opp innspill som fremkom under seminaret. 4/13 Bedrifters behov for teknologikompetanse/utvikling fremover. Silvija Seres, TechnoRocks Silvija Seres har mastergrad i Computer Science fra UiO, PhD i Mathematical Sciences fra Oxford University og MBA fra INSEAD. Hun har erfaring fra lederstillinger i FAST og Microsoft, og en internasjonal akademisk karriere ved Oxford og i Silicon Valley. Hun har bred erfaring innen teknologi, fra utvikling til ledelse, strategi og salg, samt som styremedlem i en rekke bedrifter. Silvija Seres ble nominert blant annet som en av topp 10 mest innflytelsesrike kvinner i teknologi i Norge i Hennes innledning ga viktige synspunkter på næringslivets behov for og bruk av MNTkvalifikasjoner. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for et inspirerende foredrag og for påpekning av viktige utfordringer for medlemmene fremover. 5/13 Tilstandsrapport MNT Steinar Johannessen, Kunnskapsdepartementet NRT og NFmR ønsker i fellesskap å samarbeide med ulike samfunnsaktører og nå målgrupper med påvirkningskraft på sektorens og fagfeltenes rammebetingelser. Dette er også i tråd med UHRs strategi. Finansieringsnotatet som arbeidsutvalgene i fellesskap arbeider med, er et dokument i prosess. Det skal være et levende dokument som skal gi grunnlag for kommunikasjon med ulike målgrupper, også internt i institusjonene. Fra Kunnskapsdepartementets side er institusjonenes eget ansvar for å prioritere MNT-fagene i sine interne prioriteringer tydelige i tildelingsbrevet: 4

5 «Innenfor de langsiktige sektormålene legger regjeringen i 2013 særskilt vekt på at sektoren prioriterer: Økt kapasitet i høyere utdanning, særlig i profesjonsfagene Departementet legger til grunn at universitetene og høyskolene fyller studieplassene som er opprettet og møter regionale og nasjonale behov på områder der det er særlige behov, som innenfor lærerutdanningene, MNT-fag og helse og sosialfagene. Økt forskningsinnsats i realfag, teknologifag og profesjonsfag Departementet legger til grunn at institusjonene tar hensyn til behovet for styrket forskningsinnsats på disse fagområdene ved behandlingen av intern ressursallokering, og i arbeidet for å øke institusjonens eksterne finansiering. Økt samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon Universitets- og høyskolesektoren skal være profilert, robust og mangfoldig. Dette forutsetter at den enkelte institusjon forsterker det faglige og administrative samarbeidet for å oppnå tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon på områder som kan bidra til økt kvalitet og/eller effektivitet ved virksomheten.» Finansieringsnotatet er under bearbeiding for å få en strammere struktur, og noe utdyping slik at dette kan bli en helhetlig dokumentasjon av status, muligheter og utfordringer for MNTfeltet. En del av dokumentet er å oppfatte som en tilstandsrapport for MNT. Til denne faktadelen har Kunnskapsdepartementet ved Steinar Johannessen bidratt. Deler av dette tallmaterialet ble lagt frem. Mange opplever i dag at grunnfinansiering av MNT er for lav og at den interne prioriteringen ikke helt ut følger opp føringene i KDs tildelingsbrev, spesielt de eksperimentelle utdanningene sliter med dårlig finansiering. Argumentasjon for å bedre dette har ofte blitt gjort basert på historien se bakover - istedenfor på det som må gjøres for å nå frem: å tydeliggjøre fremtidige mål og muligheter for MNT-feltet som bærebjelker i et kunnskapsbasert velferdssamfunn se fremover. Dette tas med i videre i arbeid med finansieringsnotatet i tillegg til at det inneholder en tilstandsrapport for MNT. Her er ekstern kommunikasjon viktig. Pågående felles møter for NFmR og NRT er planlagt som et nav i en kommunikasjonsplan.. Gjennom flere planlagte tiltak søkes det å nå målgrupper med påvirkningskraft på sektorens rammebetingelser. Et slikt tiltak er å få ut kronikker som kobler samfunnssikkerhet og MNTfag for å skape en positiv omdømmeeffekt for fagkretsen, som ofte ikke sees i denne viktige samfunnskonteksten. Møtet påpekte at alle rådets- og fakultetsmøtes deltakere bidrar til positiv kommunikasjon og synliggjøring av feltet i samfunnsdebatten, samt med konkrete bidrag til det pågående arbeidet med å sette fokus på MNT-feltets fremtidige mål og muligheter. Hans innledning ga viktige synspunkter på MNT-feltets ressurssituasjon. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for godt utført arbeid, og oppfordrer sine medlemmer til å bidra aktivt med både intern og ekstern kommunikasjon for å synliggjøre MNT-feltets fremtidige mål og muligheter. 5

6 Begge rådenes arbeidsutvalg vil fortsette å arbeide med å få frem god argumentasjon som kan brukes både eksternt og internt i institusjonene, for å få frem betydningen av MNT-fag og deres økonomiske situasjon. 6/13 Forskningsmeldingen og MNT-feltet Hanne Monclair, Kunnskapsdepartementet Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen presenterte de viktigste punktene i den nye forskningsmeldingen ved Universitetet i Bergen den 8. mars, samme dag som denne ble lagt frem. NRT og NFmR ved arbeidsutvalgene utarbeidet et felles innspill til den nye forskningsmeldingen, der det ble argumentert for at realfag og teknologi er bærebjelker i kunnskapssamfunnet. Arbeidsutvalgene har diskutert meldingen slik den er fremlagt, i forhold til de innspillene som ble sendt inn. Diskusjonen resulterte i et ønske om at følgende punkter belyses i en presentasjon med utgangspunkt i den nye forskningsmeldingen: Viktige punkter for realfag og teknologi Kobling forskning- utdanning Langtidsplan for forskning Næringsrettet forskning Hva forskningsmeldingen i praksis betyr for institusjonene Innstegsstillinger Innledningen kom innpå hvilke muligheter MNT-felt har og hvilken plass det er gitt i meldingen og ga viktige synspunkter på MNT-feltets muligheter og utfordringer i forhold til forskning. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for et nyttig foredrag og for påpekning av viktige utfordringer for rådets medlemmer fremover. 7/13 Forslag til ny tilsynsmodell og styrking av arbeidet med utdanningskvalitet Terje Mørland, NOKUT NOKUTs Direktør Terje Mørland presenterte NOKUTs utvikling og fremtidsplaner og arbeidet med utdanningskvalitet. Lenke til dokumentet «Forslag om nasjonal strategi for utdanningskvalitet og ny modell for tilsyn med høyere utdanning» - NOKUTs innspill til Kunnskapsdepartementet desember 2012: 6

7 g_om_nasjonal_strategi_for_utdanningskvalitet_og_ny_modell_for_tilsyn_med_h%c3%b8ye reutdanning_2012.pdf Hans innledning ga viktige synspunkter på utdanningskvalitet og fremtidig arbeid med dette. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for et nyttig foredrag og for påpekning av viktige utfordringer for møtets og rådets medlemmer fremover i relasjon til arbeidet med å sette fokus på utdanningskvalitet og relevans. 8/13 Prosjektene: MNT-SAK og Gjennomstrømming Universitets- og høgskolerådet (UHR) er tildelt midler for å koordinere og gjennomføre en nasjonal aktivitetsplan for SAK i ingeniørutdanning, gjennomstrømning i realfag og teknologi samt midler til MNT-SAK. UHR er den formelle forvalter av de tildelte midlene (prosjekteier). Den reelle gjennomføringen står den fagstrategiske enheten Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) for. NRT samarbeider aktivt med Det nasjonale fakultetsmøte for realfag (NFmR). Arbeidsutvalgene er styringsgruppe og NRTs og MFmRs medlemmer er prosjektdeltakere. NRT og NFmR samarbeider også aktivt med RENATE-senteret, nasjonalt senter for realfagsrekruttering, om å samordne, styrke og utvikle disse viktige fagfeltene. UHR er ansvarlig for at departementet får nødvendige rapporter, både om økonomi og resultater. Den rent faglige delen av rapporten er det NRT, og der det er naturlig- i samarbeid med NFmR, som står for utarbeidingen av. Grunnlaget for rapportene er aktivitetene i prosjektet. Det som gjøres av institusjonene vil være deler av et større hele. MNT-SAK Dette prosjektet fokuserer på IKT på mastergradsnivå og på begynnerundervisningen i matematikk sett i forhold til overgangen mellom studiespesialisering i videregående opplæring og matematikk i høyere utdanning. En spørreundersøkelse til institusjonene i relasjon til dette er utarbeidet. I forbindelse med MNT-SAK har det vist seg en del problemstillinger knyttet til nasjonal mobilitet; hindringer for dette og mangel på insentiver for nasjonal mobilitet som et viktig fundament for SAK. Dette er brakt inn som sak på møte i UHRs utdanningsutvalg, og rapportert i delrapport fra MNT-SAK til Kunnskapsdepartementet (vedlagt). Gjennomstrømning Kunnskapsdepartementet har tildelt UHR 3,3 mill. kroner for å koordinere et nasjonalt treårig prosjekt. Prosjektets formål er å bidra til økt gjennomstrømming og redusert frafall i teknologi- og realfagsutdanningene. Slik det gikk fram av tildelingen, er det utarbeidet et forslag til mål, framdrift og organisering av prosjektet som ble sendt Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars Prosjektet skal bidra til bedre kunnskapsoversikt over institusjonenes arbeid, ny kunnskap om forhold som har betydning for frafall, samt erfaringer om hvordan tiltak tilpasset ulike målgrupper og systematisk arbeid kan bidra til bedre gjennomstrømming og redusert frafall. Det skal legges til rette for erfarings, idéutveksling- og læringsarena mellom alle 7

8 universitetene og høyskolene som tilbyr teknologi- og realfag med det klare mål å bedre gjennomføringen. Bedre gjennomstrømning medfører økning av finansiering basert på studiepoengproduksjon, slik at dersom prosjektet lykkes vil dette føre til økt finansiering av MNT-utdanninger. Arbeidsutvalgene har diskutert den innsendte planen med fokus på gjennomføring av denne. Kartleggingsfasen skal bidra til å skape inspirasjon og engasjement for videre arbeid i prosjektet. Den må gi oversikt over arbeid med gjennomstrømming ved institusjonene - tiltak og erfaringer fra disse. Erfaringsdeling er utgangspunktet for dette arbeidet. En nasjonal læringsarena må tilstrebes, ikke bare nasjonal erfaringsutvekslingsarena. I kartleggingsfasen stilles det spørsmål til institusjonene. Kartleggingen baseres på spørsmål til institusjonene og deres svar på disse. Videre skal institusjonenes behov for videre arbeid identifiseres. Det ble gitt en kort orientering om status for NRTs og NFmRs felles prosjekter. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og ber de enkelte medlemmene om å bidra aktivt inn i prosjektene. 9/13 Hva betyr dagenes innlegg for MNT-feltet? Åpen diskusjon. På grunn av tidspress ble dette punktet kortet ned. Mange synspunkter var kommet frem i tilknytting til de enkelte innledningene. Morten Hald foretok en oppsummering av møtet og det ble gitt tilslutning til denne oppsummeringen. Nasjonalt fakultetsmøte for realfag og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning ber om at arbeidsutvalgene og medlemmene arbeider videre med MNT-feltets relevans, kvalitet, synlighet og rammebetingelser. 10/13 Overgang til master Siden NRT-møte 2/12 har Arbeidsgruppen som ser på overgang til master fra 3-årig ingeniørutdanning fortsatt sitt arbeid på grunnlag av det vedtaket som NRT fattet. Undergrupper for fysikk, matematikk og statistikk er opprettet. På fagmøtet som ble avholdt 4. og 5. april ble undergruppenes forslag presentert i plenum og diskutert gruppevis. Undergruppene bearbeidet sine forslag på grunnlag av diskusjonene på fagmøtet. På fagmøtet ble det også lagt frem forslag til hva som karakteriserer en sivilingeniørutdanning. Hva som karakteriserer en sivilingeniørutdanning, skal ikke inn i retningslinjene for ingeniørutdanningene. 8

9 Arbeidsgruppen har på møte 23. april ferdigstilt fire dokumenter som er sendt ut på høring: Forslag til læringsutbytte og tekst fysikk Forslag til læringsutbytte og tekst matematikk Forslag til læringsutbytte og tekst statistikk Hva som karakteriserer en sivilingeniørutdanning Høringsfristen var satt til tidlig om morgen mandag 6. mai. Arbeidsgruppen gjennomgikk alle høringssvarene i sitt møte tirsdag 7. mai og ferdigstilte et forslag til NRT. Arbeidsgruppen var klar over at dette var en meget kort høringsfrist, men så det som eneste mulighet for at alt angående overgang skal kunne komme på plass innen vårsemesteret 2013 er slutt. Høringssvarene ble sendt NRT sammen med Arbeidsgruppens endelige forslag. I tillegg vil det bli utarbeidet en generell innledende tekst i kapittelet om overgang i retningslinjene. Denne teksten skal bygge på NRTs vedtak på rådsmøtet i Ålesund og vil ikke inneholde noe prinsipielt nytt. NRT takker Arbeidsgruppene og undergruppene for godt utført arbeid og gir sin tilslutning til forslagene med følgende kommentarer til hva som karakteriserer en sivilingeniørutdanning: Profesjonsutdanningen sivilingeniør er et mastergradsstudium enten etter 3+2 modellen hvor bachelorgraden er en grad i ingeniørfag etter rammeplanen eller annen likeverdig utdanning som sammen med mastergraden oppfyller omfanget av de faglige kravene eller som et femårig integrert studium. 11/13 SAK-rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Rapportering av SAK i ingeniørutdanning ble diskutert på NRT-AU Rapporten skal være en milepælsrapport som inneholder status på hvor vi er, samtidig som den ser fremover og gir innspill til videre fremdrift. Det er konstatert et behov for og et ønske om å videreføre prosjektet SAK i ingeniørutdanning og rapporten må anbefale en videre satsning på dette. Basert på vedtak på møte i arbeidsutvalget har det blitt sendt inn en søknad til Kunnskapsdepartementet om videreføring av prosjektet SAK i ingeniørutdanning via UHRs sekretariat. Søknaden er vedlagt. Tidligere utsendt nyhetsbrev samt eksempel på fagmøte og deltakere fra fagfeltet maskin var lagt ved søknaden, og det ble referert til at statusrapport kommer den 1. juni, slik tildelingsbrevet forutsetter. Arbeidet med SAK i ingeniørutdanning er omfattende og krevende. Først høsten 2013 ble ny rammeplan implementert i full bredde, og mange av elementene er fortsatt under planlegging. Denne implementeringsprosessen er også en del av prosjektet som skal rapporteres. Det har vist seg at skal en lykkes med SAK er det nødvendig å bygge opp et fungerende nettverk mellom de aktuelle fagmiljøene. Fagmøtene er det viktigste redskap i så måte. I møte i NRT/AU-2-13 ble det poengtert og diskutert følgende: Rapporten vil være en milepælsrapport i et arbeid som vi vil anbefale en videre satsning på. 9

10 Det er behov for å få fagmøtene til å gå videre. Det felles nettstedet som er under utvikling må finansieres og driftes. Et annet spørsmål er hvordan finansiere og dele et felles emne som «ingeniørfaglig systemtenkning» etter at dette i fellesskap er utviklet som en del av prosjektet. Det er et ønske om at SAK-arbeidet skal bære frukter på lang sikt. Prosessen har kommet godt i gang, men det er behov for videreføring av denne. Det er viktig å dokumentere for Kunnskapsdepartementet at det et behov for insentiver for nasjonal mobilitet, og for at hindringer for dette reduseres. En større nasjonal mobilitet er en forutsetning for at SAK blir vellykket. Rapportens målgrupper, omfang, form og innhold ble diskutert på arbeidsutvalgets møte. Den bør inneholde status på hvor vi er og se fremover og gi innspill til videre fremdrift. Følgende deler ble foreslått: Del 1: Overordnet del, Del 2: dette er planlagt - dette har vi fått til. Del 3: Veien videre Rådet påpekte viktigheten av rapporten og at de som har hatt ansvar for delaktiviteter må gi rapportering på disse. Videre må NRTs medlemmer være pådrivere for å få inn det nødvendige grunnlagsstoffet som ennå ikke er kommet inn.. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning ber om at Arbeidsutvalget ferdigstiller rapport om Implementering av ny rammeplan, SAK i ingeniørutdanning og CSE - Computing in Science Education, til Kunnskapsdepartementet innen fristen 1. juni. Det enkelte medlem sender umiddelbart etter rådsmøtet inn skriftlige innspill til tekst som bør med, fra eget implementeringsarbeid og SAK-prosjekter institusjonens medarbeidere har ansvar for. Innspillene sendes NRTs sekretariat. Innspillene vurderes samlet, sammen med rådets innspill på møtet, og leder gis fullmakt til endelig godkjenning og innsending av rapport. 12/13 NRTs strategiske arbeid og viktige konklusjoner fra gruppediskusjonene NRTs arbeidsutvalg har ønske om at sakene som behandles i arbeidsutvalget og rådet skal være færre, større og mer prinsipielle saker. Kunnskapsdepartementets føringer for sektoren gir overordnede rammer for hva som bør velges som strategiske saker. Arbeidsplanen slik den foreligger gir også en god ramme for NRTs strategiske arbeid. Under saksfremlegget for saksnr NRT 5/13 er de langsiktige sektormålene som regjeringen i 2013 legger særskilt vekt på at sektoren prioriterer gjengitt. Sammen med arbeidsplanen danner disse grunnlag for NRTs strategiske arbeid. Viktige strategiske saker i 2013 er på dette grunnlaget: SAK Fra årets tildelingsbrev: «Rapportering om SAK Vi ber om at styret i Rapport og planer ( ) gir en helhetlig vurdering av SAKarbeidet ved institusjonen. Det må gjøres rede for oppnådde resultater relatert til formålet om tydeligere samarbeid, arbeidsdeling og økt konsentrasjon. Vi ber også om at det redegjøres for hvilke utfordringer institusjonen har møtt i arbeidet med å oppnå målene med SAK-arbeidet, og hvilke ambisjoner og mål institusjonene har for det videre SAKarbeidet. De institusjonene som har mottatt særskilt SAK-bevilgning skal i tillegg rapportere i samsvar med kravene i tildelingsbrev.» 10

11 Disse forventningene til prioriteringer ved den enkelte institusjon fordrer at AU og NRT som nasjonalt organ styrker sitt engasjement i forbindelse med SAK. UHR ved NRT er ansvarlig for en felles rapportering for SAK i ingeniørutdanning. Det er viktig at det utarbeides en god rapport som er mer enn en oppsummering av aktiviteter og hvordan midlene er brukt. Utdanningskvalitet En annen strategisk viktig sak er utdanningskvalitet med fokus på pedagogikk og fagdidaktikk, knyttet til innføring av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for utdanningene, samt arbeid med gjennomstrømning i realfag og teknologi. Om arbeidet med arbeidsplanen På rådsmøtet høsten 2011 hadde NRT en første diskusjon av Arbeidsplanen for På grunnlag av denne har AU utarbeidet foreliggende arbeidsplan. På rådsmøtet 1/12 var det gruppearbeid i tilknytting til rådsmøtet. Erfaringen med gruppearbeid i tilknytting til arbeidsplanen på rådsmøtene har vært positive. Det har til nå vist seg å være det opplegget som involver rådet og institusjonene mest. AU har diskutert rapportene fra gruppearbeidet og AUs og NRTs videre arbeid med planen. AU har vedtatt å følge opp fremdriften med arbeidsplanene i hvert møte. I tillegg til at AU arbeider med å oppfylle målene i planen må også rådet, institusjonene og organisasjonene ta sin del av arbeidet. Gruppediskusjoner Det er lagt opp til arbeid i grupper denne gangen også, med mål om å bidra med konkrete innspill til rapporten som skal gi en samlet og helhetlig vurdering av det arbeidet NRT har koordinert for å legge til rette for SAK og innføring av ny rammeplan i ingeniørutdanningen, samt til andre pågående aktiviteter. Diskusjonene gjøres basert på punktene i arbeidsplanen. Konklusjoner fra diskusjonene legges frem i plenum. Gruppene vil bli ledet av AUmedlemmer som vil ta diskusjonen med seg direkte inn i AU. Rådets medlemmer ble bedt om å fordele seg slik at de deltok på den gruppen hvor de hadde mest å bidra med. I relasjon til punkter i arbeidsplanen ble gruppene gitt konkrete tema som skulle diskuteres og rapporteres: Samarbeid, Arbeidsdeling og Faglig konsentrasjon o Beskriv opplevelsen av status for SAK i ingeniørutdanning sett fra institusjonenes synspunkt. o Gi anbefalinger for videre arbeid med SAK i ingeniørutdanning. Hvordan gjøre studiene/ studiemiljøet og senere arbeidsmiljøet attraktivt for kvinner o Beskriv hvordan institusjonene jobber aktivt med utdanningskvalitet, og spesielt hvordan de arbeider med ulike lærings- og vurderingsformer slik at de tilrettelegger studiene for personer med ulike preferanser for læring. o Gi anbefalinger til videre arbeid med utdanningskvalitet. Høyere teknologisk utdanning for fremtiden - Kjennetegn og indikatorer o Beskriv hvordan kjennetegn og indikatorer er benyttet under arbeidet med utvikling av studiene etter den nye rammeplanen for ingeniørutdanning. o Gi anbefalinger til Kunnskapsdepartementet i forhold til å videreutvikle bruken av kjennetegn og indikatorer. Rekruttering, gjennomføring og frafall 11

12 o Sett opp spørsmål som må stilles den enkelte institusjon for å få en god nasjonal oversikt over institusjonens arbeid med gjennomstrømning o Sett opp forventninger til institusjoner som vil være en aktiv bidragsyter på en nasjonal læringsarena. Relasjoner til næringslivet (praksis, forelesere m. m.) o Beskriv relasjoner til næringslivet som går utover samarbeid om bacheloroppgaver og masteroppgaver. o Gi anbefalinger til videre arbeid med relevans i studiene. Finansiering av høyere teknologisk utdanning o Beskriv hvordan de teknologiske instituttene/fakultetene/avdelingene aktivt påvirker institusjonenes interne prioriteringer i forhold til fagfeltets behov for bedre finansiering. o Gi anbefalinger i forhold til behov for finansiering av utstyr for å utnytte teknologiområdets fremtidsrettede muligheter. Gruppenes arbeid ble rapportert i plenum, og notater fra diskusjonene skulle sendes inn elektronisk som grunnlag for rapport og videre arbeid i NRTs regi. NRT var fornøyd med arbeidet i gruppene. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning ber om at Arbeidsutvalget tar med rådets konkrete innspill til pågående strategiske arbeid når rapport til Kunnskapsdepartementet ferdigstilles innen fristen 1. juni, samt til andre pågående prosjekter og aktiviteter. Rådets medlemmer leverer skriftlig dokumentasjon av resultatene fra gruppediskusjonene. 13/13 Valg av valgkomité Leder og nestleder er valgt for to år. Valg av leder og nestleder for neste to-årsperiode velges på rådsmøtet høsten Det er nødvendig med en valgkomité for å forberede sak til høstens møte. Ved flere av institusjonene er det dekanskifte i AU la frem sitt forslag på medlemmer i valgkomiteen. Forslaget fikk enstemmig tilslutning. NRT oppnevner følgende personer som valgkomité og ber dem forberede valget som skal foretas på rådets møte høsten 2013: Geir Anton Johansen, UiB Eli Nummedal, HiSF Marianne Bevum, NITO Jon Mikkel Haugen, NSO 14/13 Suppleringsvalg til AU Universitetet i Oslo, UiO, har nylig ansatt nye ledere på matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Det innebærer at UiO har nytt medlem og varamedlem i NRT. UiOs faste medlem satt også i NRTs arbeidsutvalg. 12

13 NRTs nye medlem fra UiO er villig til også å gå inn som medlem av arbeidsutvalget for resten av perioden ( ), inntil nytt arbeidsutvalg skal velges. UiOs representant i NRT Solveig Kristensen går inn som medlem i NRTs arbeidsutvalg. 15/13 Rapportering fra Arbeidsutvalget Leder ga en orientering om saker som leder, arbeidsutvalget, grupper og administrasjonen har arbeidet med siden siste rådsmøte og som ikke har vært tatt opp som egne saker på rådsmøtet. NRT takker for orienteringen. 16/13 Orientering om arbeidet med de alternative opptaksveiene og alternative ingeniørutdanningene På bakgrunn av tidligere vedtak er det opprettet tre arbeidsgrupper som skal gjennomgå de ulike alternative opptaksveiene til ingeniørutdanning og samordne og styrke disse. Alle gruppene har hatt to møter og er godt i gang med sitt arbeid. Det planlegges et fellesmøte mellom gruppene i siste halvdel av juni og det skal være et fagmøte i høstsemesteret slik at saken kan behandles på NRT Det ble gitt en orientering om arbeidet. Vedtak Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til etterretning. 17/13 Siste nytt fra studentene Studentene i fellesskap ga en kort orientering om siste nytt fra studentene hva de arbeidet med og hvilke saker som særlig opptok dem og som er aktuelle for NRT. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til etterretning. 18/13 Siste nytt fra RENATE-senteret Borghild Lundeby, leder av RENATE-senteret, ga en kort orientering fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering sitt arbeid. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til etterretning. 13

14 19/13 Siste nytt fra Forskningsrådet Harald H. Simonsen, forskningsrådets observatør på NRT-møtet ga en kort orientering om siste nytt fra forskningsrådet som er aktuelt for NRT. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning takker for orienteringen og tar saken til etterretning. 20/13 Siste nytt fra Kunnskapsdepartementet Det ble meldt forfall fra Kunnskapsdepartementets observatør i Rådet i siste øyeblikk, og det ble derfor ikke gitt den planlagte orienteringen om siste nytt som er aktuelt for NRT fra Kunnskapsdepartementet. Saken utgikk. 21/13 Eventuelt Ved utsendelse forelå det ingen saker under eventuelt. Det enkelte medlem ble bedt om å melde saker som ønskes behandlet under eventuelt, senest under godkjenningen av sakslisten. Leder ba om at det ble gjort en evaluering av møtet under eventuelt. Rådet opplevde møtet som interessant og godt gjennomført, og uttrykte tilfredshet med dette. Det ble i tillegg gitt en oppfordring til alle om å vurdere deltakelse på det planlagte kurset i ingeniørdidaktikk. Innen fristen var det ikke meldt på tilstrekkelig antall deltakere til at kurset kunne gjennomføres. Oppstart ble vedtatt utsatt til den planlagte 2. samlingen, og påmeldingsfristen ble forlenget. Endelig frist sendes ut fra NTNU. Neste Rådsmøte i NRT Høgskulen i Stord-Haugesund er vertskap for neste rådsmøte i NRT. Møtet blir 20. og 21. november. Tidspunktet er flyttet etter rådsmøtet pga. at tidligere fastsatte datoer kolliderte med NOKUT-konferanse. 14

15 Deltagerliste NRT 1/13 Institusjon Representant Merknad Høgskolen i Bergen Ove Jan Kvammen Høgskolen i Buskerud Arvid Siqveland Høgskolen i Gjøvik Anne Grethe Syversen Høgskolen i Narvik Bjørn Solvang Høgskolen i Oslo Sturla Rolfsen Høgskulen i Sogn og Fjordane Brit Julbø Høgskolen Stord/Haugesund Monika Metallinou Log Høgskolen i Sør-Trøndelag Rolf Edvard Petersen Høgskolen i Telemark Morten Chr. Melaaen Høgskolen i Vestfold Roy Rasmussen Høgskolen i Østfold Elin Gunby Kristensen Høgskolen i Ålesund Geirmund Oltedal Sjøkrigsskolen Ellen Krätzig-Berle NTNU Mads Nygård Leder NTNU Geir Øien Fellesdelen NTNU Svein Remseth Dag 2 NTNU Bjørn Hafskjold UMB Øystein B. Dick Universitetet i Agder forfall Universitetet i Bergen Geir Anton Johansen Universitetet i Oslo Solveig Kristensen Universitetet i Stavanger Ole Ringdal Universitetet i Tromsø Inger Johanne Lurås Norsk studentorganisasjon Jon Mikkel Haugen Norsk studentorganisasjon Ingrid Ruud Norsk studentorganisasjon Øystein Grøndahl Norsk studentorganisasjon Steward Håseth Dag 2 NITO Marianne Bevum Tekna Terje Olav Moen Dag 1 NHO Jørn Sundt-Henriksen Dag 1 Kunnskapsdepartementet forfall Observatør Norges forskningsråd Harald H. Simonsen Observatør Krigsskolen Arne Opperud Observatør Krigsskolen Brede Hertzenberg Krigsskolen Erlend Sjøberg RENATE-senteret Borghild Lundeby Observatør NITO Studentene Lasse Bjerke Observatør Tekna Studentene Kim Allgot Observatør Høgskolen i Østfold Anna-Lena Kjøniksen Observatør Oslofjord alliansen Anne-Kari Botnmark Gjest UHRs sekretariat Seniorrådgiver Mette Mo Jakobsen UHRs sekretariat Seniorrådgiver Ole B Thorvaldsen 15

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev

SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev SAK ingeniørutdanning og MNT-SAK Nyhetsbrev Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) er ett av fire nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet. NRT har som oppgave å samordne og styrke norsk

Detaljer

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2010. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2010 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2009. Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2009 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon... 3 2 NRTs medlemmer... 3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat... 3 4 Møtevirksomhet... 4 5 Studietur... 4 6

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning - Arbeidsutvalget Medlemmer: Dekan Mads Nygård Dekan Halvor Austenå (forfall dag 2) Fagdirektør Terje Olav Moen Fagsjef Jørn A. Sund-Henriksen (deltok, men første

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT)

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologis utdanning (NRT) 2010 2011 Arbeidsplanen er blitt til etter en prosess hvor rådet har bestemt hvilke punkter som skal med i planen. Planen er for hele NRT og

Detaljer

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag

Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag 15.9.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Felles fagmøte Ingeniørfaglig innføring/samfunnsfag tirsdag 25.10. onsdag

Detaljer

Referat fra møte 1/07 i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Referat fra møte 1/07 i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Referat fra møte 1/07 i Høgskulen i Sogn og Fjordane, studiested Førde, 7.-8. mai 2007 Deltakeroversikt: se vedlegg Tidspunkt: 7. 8. mai 2007 Sted: Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF), Førde. SAKSLISTE

Detaljer

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører

Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører Samfunnsengasjerte, kreative og handlekraftige ingeniører institusjonenes utfordring Mette Mo Jakobsen, Kunnskapsdepartementet Fagmøter i forbindelse med implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning,

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo

Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Program NRT-møte 2/08 tirsdag 11. november 2008, Holmenkollen Park Hotel Rica, Oslo kl. 08.30 Møtestart Godkjenning av innkalling og sakliste Referat fra NRT-møte

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Møte i arbeidsutvalget i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning NRT-AU 5/12

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Møte i arbeidsutvalget i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning NRT-AU 5/12 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Tilstede Medlemmer: Dekan Mads Nygård (første dag) Dekan Halvor Austenå Prodekan studier Annik Myhre Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Fagdirektør

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Det nasjonale fakultetsmøte for realfag Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT og Det nasjonale fakultetsmøte for realfag sine arbeidsutvalg

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500.

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG. Fellesmøte med AU NRT kl 1000-1300 inkl lunsj, og med separat møte kl 1300-1500. DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiT, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk studentorganisasjon Tlf. 55583178 97557111

Detaljer

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester

Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Ny rammeplan for ingeniørutdanning med internasjonalt semester Dr. ing. Mette Mo Jakobsen Seniorrådgiver UHR uhr@uhr.no www.uhr.no Internasjonalisering NOKUTs evaluering www.uhr.no uhr@uhr.no Intensjon

Detaljer

Fagmøte Alternative opptaksveier

Fagmøte Alternative opptaksveier 21.10.2011 Til utdanningsinstitusjoner som gir treårig bachelorutdanning i ingeniørfag Invitasjon Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris

UHRs museumsutvalg. Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 13.11.13. Møtet ble holdt ved Le Muséum d histoire naturelle, Paris Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget (UU) Utdanningsutvalget (UU) Orientering i forbindelse Nasjonalt studieadministrativt seminar for realfag og teknologi ved Ui0 13.-14.04.2015 Ved leder Arvid Aanstad UiT Norges arktiske universitet Takk til

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 2/13) Saksliste

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 2/13) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Deltagerliste: Se vedlegg 1. Program: Se vedlegg 2. Referat fra møte i UHRs Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 2/13) Tid: 20.11.2013 kl. 0930 21.11.2013

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Medlemmer: Dekan Mads Nygård Dekan Halvor Austenå Prodekan studier Annik Myhre Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Fagdirektør Terje Olav

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Referat fra møte i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning mandag 27.august 2007 fra kl. 10.30

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2012 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo Deltakere: Medlemmer: Forfall: Dekan Knut Helland,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars

Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Referat fra møte i økonomiutvalget 19. mars Tilstede: Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget. Referat Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Arbeidsutvalget Referat fra møte i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning tirsdag 17. april 2007 ca. kl. 10.30

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.09.13 Sted: Tilstede: Rica Oslo Hotell, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle, Tuva Aune Wettland, Jan Duvaland

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim Deltakere: Medlemmer: Dekan Knut Helland,

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi

Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Styringsgruppen pilotprosjekt teknologi Felles møte med arbeidsgruppen i sak 1 og 2. Tilstede - fra styringsgruppen Vidar Thue-Hansen(leder) UMB, Arvid Siqveland HiBu, Duy-Tho Do HVE, student Henning Østeby

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: MN-fakultetet, UiB UiB, UiO, UiTø, UiS, UMB, Postboks 7803 NTNU, UiA, Høgskolene 5020 Bergen Norsk Studentunion Tlf. 55583178 97557111 E-mail:bjorn.tommeras@mnfa.uib.no

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 27.08.12 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Ingunn Moser, Trine Oftedal, Bjørg Sveinall Øgaard og Aleksander Nikolic. Dessuten

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 24.05.06 Arkivref: lms/43-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715

Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Referat fra møte 7 i rammeplanutvalget 26. september 2011 kl 1200-1930 og 27. september 2011 kl 0830-1715 Vår ref.: 2011/201 Til stede: Gunnar Stave (leder), Mette Tollefsrud (nestleder), Vibeke Grøver

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

4/15 Målstruktur: Dato og innhold

4/15 Målstruktur: Dato og innhold Administrasjonsutvalget Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 7. januar 2015 Tilstede: Medlemmer: Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus (leder) Rektor Frøystein Gjesdal, Norges

Detaljer

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Årsrapport 2008 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning MSR/090319 s. 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 NRTs funksjon...3 2 NRTs medlemmer...3 3 NRTs arbeidsutvalg og sekretariat...3 4 Møtevirksomhet...4 5

Detaljer

Utredning av mulige løp for femårig sivilingeniørutdanning i Bergen

Utredning av mulige løp for femårig sivilingeniørutdanning i Bergen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Utredning av mulige løp for femårig sivilingeniørutdanning i Bergen Harald Walderhaug Prodekan for utdanning MN/UiB 24.10.14

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 09:15-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015

NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 NOKUT-konferansen om høyere utdanning 2015 i samarbeid med Universitetet i Bergen 19. og 20. mai Grieghallen, Bergen NOKUT-konferansen i samarbeid med Universitetet i Bergen Vi står ovenfor store endringer

Detaljer

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Om forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning NOTAT Til Styrene ved høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold og UMB Fra Oslofjordalliansens pilotprosjekt teknologi Kopi Alliansekoordinator Fred Nilsson Dato 26.04.2011 Saknr HiVe 2008/645-51 Notat

Detaljer

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl.

Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. Referat fra møte 4 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå onsdag 19.8.2015 kl. 0800-1600 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder), Hilde

Detaljer