Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo"

Transkript

1 Mars 2007 nr.1 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo Les også: Kjører to el-biler på solvarme fra hustaket, Satser sterkt i markedet for høyspentbrytere og elektroteknisk utstyr, Vellykket bygg, elektro og automasjonsmesse, Automatisering og instrumentering: Mengdemåling del 2

2

3

4 Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: Råmaterialer Ekstrudert emne Dreid formet ubrent isolator Glasert tørket ubrent isolator Brent(sintret) glasert isolator Ferdig montert med armatur. Glasur råmaterial Fra mineralske råvarer videreforedlet til høyverdige porselensisolatorer for alle spenninger produsert av NORSK TEKNISK PORSELEN, Fredrikstad, Norge.

5 Framdrift Mens våre folkevalgte har mistet oversikten i energidebatten, finnes det lysninger innenfor fjernvarme kan vi lese om i denne utgaven av Volt. Dette er en unik satsing, sier en begeistret Helge Heier, direktør i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. Målet er å øke fjernvarmeenergien i Oslo fra 1 til 2 TWh. Fjernvarmen vil erstatte oljekjeler i hundretall av bygninger og boligblokker i østlige og nordlige deler av Oslo. Fra Klemetsrud-anlegget skal det bygges to nye fjernvarmeledninger til Oslo - en ledning direkte til Bjørvika i Oslo sentrum, den andre via Østensjøområdet. Disse ledningene er kostnadsberegnet til minst 500 millioner kroner, og Enova har gitt Viken fjernvarme tilsagn om økonomisk støtte på 130 millioner kroner til prosjektene. Det nye forbrenningsanlegget på Klemetsrud skal stå ferdig i 2010, og prisen vil ligge på rundt 850 millioner kroner. Alle større bygg med varme skal kobles til fjernvarmenettet, og alle bygninger over 250 kvadratmeter skal ha vannbåren varme. Neste uke er det produksjonsteknisk konferanse arrangert av EBL på Gardermoen, og en drøy uke senere samles småkraftbransjen til fagmesse og fagkonferanse i Trondheim. Det paradoksale er at imens hele verden skriker etter fornybar og CO2- nøytral energi, innfører Norge stadig flere og mer omfattende restriksjoner på slik energiproduksjon. Dette skjer samtidig som regjeringen ønsker å stimulere fornybar og miljøvennlig kraftproduksjon gjennom nye støtteordninger. Statsministeren hadde i sin nyttårstale rett - tiden for nye, store vannkraftutbygginger er over. Vi kan jo alltids bruke pensjonsfondet til CO2-rensing av gasskraftverkene, mens Nordens kraftbalanse er reddet av finnenes kjernekraftverk. Tor Bergersen s.6-8 Klemetsrudanlegget står foran store utvidelser: Milliardsatsing på fjernvarme og miljø i Oslo s Kjører to el-biler på solvarme fra hustaket s Satser sterkt i markedet for høyspentbrytere og elektroteknisk utstyr s.10 Ti prosent lærlinger for å berge kompetansen s.14 Første lyskryss med 40 V i Norden s.16 NVEs vedtak om vindkraft på Fakken, Andmyran, Nygårdsfjellet og Lista påklages s Vellykket bygg, elektro og automasjonsmesse s Radioagentene i Trøndelag lammet den tyske nordflåten s Mengde- (strømnings-) måling del 2 s Nytt sanntids- og prioriteringssystem: Forbedrer kollektivtilbudet i Oslo og Akershus s.34 Totalpakke til småskala vannkraft s.36 Einaste frekvensomformar godkjendt for marinen s.37 Vil øke produksjonen i Vittingfoss s Nye produkter s.46 Nytt fra bransjen Nr. 1, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Oddvar Lind Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Helge Heier i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune, foto: Oddvar Lind Neste utgave Uke 17, 2007 Annonsematr. til V2-07 Matr. frist 12. april Tema: Elektroautomasjon og skipselektro Annonsematriell: Epost: Form SidepåSide Trykk Hestholms Trykkeri AS Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 485,- Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES Per Ivar Wethe, IFE Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS

6 Klemetsrudanlegget står foran store utvidelser Milliardsatsing på fjern Dette er en unik satsing, sier en begeistret Helge Heier når vi møtes i hans kontor på Klemetsrud avfallsenergiverk sør for Oslo, et anlegg som ruver i terrenget og er blitt et landemerke for bilistene på E 6. Heier og hans kolleger i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune er i full sving med planleggingen av en ny forbrenningsovn for avfall som vil bidra til å øke fjernvarmeenergien i Oslo betydelig. I neste omgang skal det også bygges et sorteringsanlegg for matavfall og et biogassanlegg på området. I tillegg skal et nytt biobrenselanlegg utredes. Oddvar Lind Målet er å øke fjernvarmeenergien i Oslo fra 1 til 2 TWh. Dette innebærer et krafttak for å bedre luftkvaliteten og redusere utslippene av klimagasser i Oslo. Fjernvarmen vil erstatte oljekjeler i hundrevis av bygninger og boligblokker i østlige og nordlige deler av Oslo som skal knyttes til fjernvarmenettet, understreker Heier som er direktør i EGE. To fjernvarmeledninger Fra Klemetsrud-anlegget skal det bygges to nye fjernvarmeledninger til Oslo, en ledning direkte til Bjørvika i Oslo sentrum, den andre via Østensjøområdet, Bøler og Tveita i østlige bydeler. Disse ledningene er kostnadsberegnet til minst 500 millioner kroner, og Enova har gitt Viken fjernvarme tilsagn om økonomisk støtte på 130 millioner kroner til prosjektene. Kretsløpsbasert system Det nye forbrenningsanlegget på Klemetsrud skal stå ferdig i 2010, og prisen vil ligge på rundt 850 millioner kroner. Anlegget vil bety en utvidelse av kapasiteten på til energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud med tonn avfall i året, ca. 211 GWh varmeenergi, fra dagens produksjon på 300 GWh. Det unike i satsingen Travle dager ved Klemetsrud-anlegget i Oslo som står foran store utvidelser. Fra venstre direktør Helge Heier i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune sammen med informasjonsdirektør Frode Guldvog (foto: Oddvar Lind). Volt

7 varme og miljø i Oslo Hafslund kjøper Viken fjernvarme Hafslund ASA har kjøpt Oslo kommunes 67 prosent eierandel i Viken fjernvarme for nærmere 2 milliarder kroner. Det er klart etter at saken ble behandlet i bystyret i Oslo kommune 15. november 2006 og i Hafslund ASAs ekstraordinære generalforsamling 30. august Vi tok over Viken fjernvarme 1. januar 2007 og får dermed et mer slagkraftig selskap på dette området, sier Per Kristian Olsen som er konserndirektør Varme og infrastruktur i Hafslund ASA i en kommentar. Det hører med til historien at Oslo kommune eier 53 prosent av aksjene i Hafslund ASA. framover er at vi etablerer et kretsløpsbasert avfallssystem i Oslo med full kildesortering og gjenvinning, der energigjenvinning er et viktig element når avfallet ikke har andre og mer miljøvennlige bruksområder, sier Heier. Han er imponert over Oslo kommunes strategi og målsettinger på området. Vannbåren varme Alle større bygg med varme skal kobles til fjernvarmenettet, og alle bygninger over 250 kvadratmeter skal ha vannbåren varme. Avfall og biobrensel skal i størst mulig grad erstatte olje. Det skal innføres full kildesortering og gjenvinning av ren plast i hele kommunen innen Innen 2011 skal det v ære etablert en løsning for utsortering og behandling av våtorganisk avfall, forteller Heier. Biogass og biobrensel EGE-direktøren sier at det våtorganiske avfallet skal Her skal det bygges en ny forbrenningsovn for avfall som får en produksjon på ca. 200 GWh varmeenergi (foto: Oddvar Lind)

8 Illustrasjon over fjernvarmenettet i Oslo. Den nye ledningen Klemetsrud - Sentrum som skal bygges samt ny ledning Skøyen -Majorstua - Adamstua som er under bygging er inntegnet med grønt. behandles i et biogassanlegg i en prosess uten oksygen. Der brytes avfallet ned og omdannes til energirik metangass, næringsrikt gjødselvann og et tørt restprodukt som kan brukes til jordforbedring. -Vi planlegger et nytt biogassanlegg i forbindelse med det nye forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Her eksisterer det allerede gassmotorer som produserer strøm og varme med deponigassen fra Grønmo. Men denne gassen har nokså lavt energiinnhold, påpeker han. Nytt biokraftverk? I tillegg utreder Viken fjernvarme et biokraftvarmeverk lokalisert ved Klemetsrud. Anlegget kan få en kapasitet på 145 MW, der ca. 45 MW blir elektrisitet og 100 MW blir varme. Energibehovet for et biokraftvarmeverk i denne størrelse vil ligge på i året, vesentlig flis, ifølge utredningen fra Viken fjernvarme. Synergieffekt for Klemetsrud Samlokaliseringen av flere energianlegg på Klemetsrud vil gi en positiv synergieffekt. Det gjelder både drift og vedlikehold, felles kontrollrom og felles bruk av tekniske og administrative installasjoner knyttet til Klemetsrud-anlegget. De nye anleggene vil bli bygd med best tilgjengelig teknologi (BAT). Det vil gi bedre energiutnyttelse og bedre miljøløsninger enn dagens installasjoner, presiserer Heier. Mer fornybar grunnlast I 2005 leverte energigjenvinningsanleggene i Oslo rundt halvparten av energien som Viken fjernvarme solgte gjennom fjernvarmenettet, ca. 406 GWh. Viken fjernvarme ønsker å øke mengden av fornybar grunnlastenergi til fjernvarmenettet og samtidig redusere behovet for spisslast i form av olje og elektrisitet, utdyper han. Mer fornybar energi Ved forbrenning av avfall er andelen energi fra fornybare kilder ca. 80 prosent, mens 20 prosent har fossilt opphav. I tillegg er energi fra avfallsforbrenning rimeligere enn alternative fornybare kilder. Dette er hovedgrunnene til at Viken fjernvarme ønsker større leveranser av avfallsbasert energi til fjernvarmenettet i Oslo i årene framover. Denne utfordringen skal vi forsøke å møte på best mulig måte, sier Heier til slutt. Gjerdsvika Ekspanderer Næringslivet i Gjerdsvika er inne i ei ny vekstfase. I desse dagar er det ikkje så uvanleg at det etablerte næringslivet på Sunnmøre har gode tider, men det er meir uvanleg at ein ser såpass friske takter i ei bygd som Gjerdsvika med 400 menneske. I desse dagar er det ikkje så uvanleg at det etablerte næringslivet på Sunnmøre har gode tider, men det er meir uvanleg at ein ser såpass friske takter i ei bygd som Gjerdsvika med 400 menneske. Det er kanskje ein vel bevart Volt løyndom, men bygda har tilhald for mange og variert veksemder og er i disse dagar i ferd med å leggje ein ny alen til veksta si. Trass i at ein ligg i ein skipsbyggingsfokusert region, kan ein i motsetnad til mange andre små samfunn med einsidige arbeidsplassar, finne eit variert arbeidsliv i Gjerdsvika. Alt frå fiskematproduksjon til høgteknologi innan tankventilering, kveiteoppdrett, skipsutstyrs-verksemder, offshorereiarlag, og produksjon av avanserte diesel-elektrisk framdriftssystem for skip. I desse verksemdene er det no lyse utsikter til ein kraftig ekspansjon og bedriftene i Gjerdsvika har interessante stillingar å tilby i eit vidt spekter av utfordringar og interessefelt. Difor har Gjerdsvika Næringsutvikling samla medlemsbedriftene ved at ein presenterer Gjerdsvika som stad når ein henvender seg til nye arbeidssøkjande eller tilflyttarar. Det er då naturleg at Gjerdsvikarane peikar på den fine naturen, dei gode leve- og oppvekstvilkåra for gamal som ung i bygda og det rike kulturlivet i bygda. Dette er vel så viktig som dei spennande og framtidsretta jobbane som ein kan tilby. Gjerdsvikarane henvender seg i desse dagar til folk i fjærn og nær for å marknadføre bygda og bedriftene som treng fleire tilsette. Se også:

9 OUR WORLD LEADING TECHNOLOGY WILL HELP YOU CONVERT EVERY DROP INTO EFFICIENT HYDROPOWER In a crowded market, to stay competitive your hydropower plant needs to run at peak performance whenever you need it. ALSTOM is the expert in building new and refurbishing old hydropower plants. Using our advanced technology, we ll breathe new life into your plant delivering you a higher output of clean, renewable and flexible energy, with better reliability and efficiency. Or as we say, hydro efficiency. To learn more, visit The future every day

10 Ti prosent lærlinger for å berge kompetansen Ringeriks-Kraft Service AS i Hønefoss satser på framtida med hele ti prosent lærlinger og med tro på at kraftkompetansen kan berges. Lærlingene har styrket staben vår både gjennom sin aktive medvirkning i arbeidet og at de gir de øvrige ansatte større tro på framtida, sier direktør Ole Edvard Backe i Ringeriks-Kraft Service AS. Både kraftbransjen generelt og Ringeriks-Kraft AS har de siste årene opplevd tap av verdifull kompetanse. Årsaken er de ganske tøffe omstillingene med nedbemanninger etter energiloven fra 1991, og det faktum at de store utbyggingenes tid er over. I de senere årene har blant annet Ringeriks-Kraft Service fått en betydelig økning i gjennomsnittsalderen som følge av at det ikke er tatt inn nye medarbeidere innenfor entreprenørvirksomheten. Yngre krefter I 2004 startet Ringeriks-Kraft Service en prosess for å bedre dette forholdet. Direktør Ole Edvard Backe sier at både ønsket om å få yngre krefter inn i selskapet og det å styrke kompetansen for framtida, var sentrale målsetninger. Det ble ansatt én lærling i 2004, to i 2005 og to i Ringeriks-Kraft Service har en ambisjon om å ta inn to lærlinger også til neste år. I dag har altså Ringeriks-Kraft Service fem lærlinger av en total stab på Det er meget spesielt at et selskap i kraftbransjen har hele ti prosent lærlinger, men vi mener at dette må til for å sikre at våre kunder blir betjent med nødvendige kompetanse også i framtida. Vi har svært god erfaring med å ta inn lærlinger. Dette er ungdommer med et positivt ønske om å lære, sier Ole Edvard Backe. Alle lærlinger har VK 1, og de tar restteorien sammen med praksisen. Den første skal ta fagprøven til våren. Høye gjennomsnittsalder og tap av kompetanse er kjente problemstillinger i bransjen. Energibedriftenes landsforening, EBL, har foretatt en undersøkelse som avdekket et gap mellom det behovet bedriftene ser for framtidig arbeidskraft og det antall lærlinger som velger disse fagområdene. EBL har på denne bakgrunn oppfordret bransjen Et eksempel på at det finnes ungdommer med et positivt ønske om å lære. Lærling Kim Arne Boska i fullt arbeid ute i felten. til å tenke rekruttering på lang sikt, ikke bare for ett eller to år fram i tid. Ringeriks-Kraft Service AS i Hønefoss har tatt utfordringen. Lærlingene utgjør ti prosent av arbeidsstokken til Ringeriks-Kraft Service AS i Hønefoss. Fra venstre Joachim Lafton, Harald Berg, Thorbjørn Renhusløkken, Marius Jokerud og Kim Arne Boska. 10 Volt

11 power technology StaScho systemet er baserte på 20 års erfaring med Diesel-elektriske framdriftssystem for skip. Veleigna for supply, kysttank, seismikk, og fiskefartøy. Sterkt drivstoffbesparande og NOX reduserande. Komplett systemleveranse. Møt oss på stand C FREKVENSOMFORMERE - SOFTSTARTERE - MOTORER - STARTERE - GENERATORER STADT AS, Moloveien 2, NO-6083 Gjerdsvika, Norway. Tel.: ,

12 Kjører to el-biler på solvarm Er du lei av høye strøm- og bensinpriser? Gjør noe med det før det blir enda verre, oppfordrer Øyvind Lunde i Nittedal som har installert et solfangeranlegg på taket som gir kilowattimer i året. Det er energi nok til kilometer for familiens to el-biler. I tllegg har han installert vannbåren varme i huset som har redusert det årlige strømforbruket til kilowattimer (kwh) i året. En vanlig enebolig bruker ofte kwh i året. Stømprisene flyr opp og ned og har lenge vært rundt en krone pr. kilowattime. Bensinprisene kan fort bli mye høyere enn de er i dag. Poenget er at vanlige forbrukere og bedriftseiere ikke har kontroll over disse prisene og derfor bør treffe tiltak som kan redusere forbruket, sier Lunde som er automasjonstekniker og har 20 års fartstid fra enøk-arbeid. I dag jobber han i selskapet EM Systemer AS som har rundt 50 ansatte og har enøk som hovedfelt. -El-bilen dekker 95 prosent av mitt transportbehov i jobben. En tur til Kongsvinger på rundt 80 kilometer koster meg seks kroner. Det har jeg tjent inn igjen etter to kilometer med statens kjøregodtgjørelse, smiler el-bilentusiasten. Kombianlegg Lunde har laget et system for vannbåren varme som får varmt vann fra solfangeranlegget på En akkumulatortank på liter sørger for varmt vann til enhver tid. taket og fra en spesialkonstruert peis i stua som fyres med ved. Peisen varmer opp vann som sirkulerer gjennom et rørsystem i peisens bakre del, et system som er ganske vanlig på kontinentet. -Vedfyringen bidrar positivt til å frigjøre strøm til å lade el-bilen, særlig når vi bruker peisen til oppvarming av vann til vannbåren varme. Dette lønner seg godt når vedprisen ligger rundt 40 øre/kwh, argumenterer han. -I sommerhalvåret dekker solvarmeanlegget på taket en stor del av behovet for varmt tappevann i huset, dvs. vann som brukes til dusjing og lignende. I sommer har vi trolig hatt varmvann nok til behovene i en firemannsbolig eller til et stort svømmebasseng, forteller han. -Det varme vannet samles i en akkumulatortank på liter i kjelleren som dekker husets behov for varmtvann til enhver Det er viktig å tenke helhetlig når en er opptatt av energi, sier automasjonstekniker Øyvind Lunde, her sammen anlegg er montert på sørsiden av taket, til sammen 14 kvadratmeter. Det produserer varmt vann som tilsvarer 3 Lind). tid. I dette systemet utfyller solvarme, ved og strøm hverandre automatisk, presiserer han. Energiflyten overvåkes Lunde er glødende opptatt av energi og miljø. Han overvåker energiflyten i huset fra sin egen PC. Her loggføres alle data 24 timer i døgnet, året rundt. -Det går litt sport i det. Det er både moro og faglig spennede å se hvor lite strøm en kan klare seg med og hvor mye en kan redusere bensinforbruket. Vi bruker sparepærer i huset, slik at også de små strømtyvene blir fjernet, sier han. Kort pay back-tid Lunde og hans kolleger i EM Systemer AS jobber året rundt med å redusere strøm og oljeforbruket hos kundene som i hovedsak er eiere og forvaltere av næringsbygg og offentlige bygg. Mange av enøk-investeringene har en nedbetalingstid på 3-6 år. Deretter er det snakk om ren netto i form av reduserte energiutgifter, forklarer han. -Jo høyere strøm- og oljeprisene blir, desto kortere blir nedbetalingstiden for de mest lønnsomme enøk-tiltakene. Det gjelder også i private boliger, sier Lunde som forventer økende aktivitet på enøk-området framover. El-bilene kommer El-bilene er ikke bare økonomisk fordelaktig. De er også gunstig 12 Volt

13 e fra hustaket Har spart Lunde har ikke regnet ut nedbetalingstiden på de ulike investeringene foreløpig. Men han har spart minst kroner i bensinutgifter ved å kjøre el-bil de siste fem årene, samt kroner i rene avgifter, dvs. årsavgift og bompengeavgift. Det blir til sammen kroner og gir en solid startkapital. -Solvarmen fra hustaket er gratis når anlegget er nedbetalt, og prisen på ved er ca. 40 øre/kwh. Det er interessant å konstatere at folk flest kan hente nok energi fra hustakene sine til å kjøre el-biler året rundt, påpeker han. -Totalt sett blir dette en gunstig investering, både økonomisk og miljømessig. Når anleggene i huset er nedbetalt, vil jeg tjene penger også der. Men det er ikke det som har vært drivkraften for meg, sier Lunde til slutt. slik man gjør flere steder i USA, sier Lunde. I Sacramento, hovedstaden i California, får alle kundene i det kommunale everket tilbud om gratis lading av el-bilene fra et stort solstrømanlegg som everket eier. Enkelte handlesentra tilbyr gratis lading av el-bilen mens kundene handler. med kona Inger Lise Melby og familiens to el-biler. Legg merke til solfangeranlegget på taket. Tre tilsvarende kilowattimer i året. Det tilsvarer strømbehovet til kilometer for el-bilene (foto: Oddvar for miljøet og klimaet. I løpet av fem år har jeg spart 32 tonn CO2, samt en god del skadelige avgasser, sammenliknet med en liten bensinbil. Derfor mener jeg el-bilene vil dekke viktige transportbehov i framtiden, og jeg har tro på nysatsingen som bl.a. Miljøbil Grenland er i gang med, forteller han. -De fleste store bilkonsernene vil komme med nye el-biler basert på litium-batterier de nærmeste årene. Det gjelder blant annet Wolkswagen, Toyota, Subaru og Mitsubishi. Volkswagen har f.eks annonsert at det utvikler el-biler med tanke på sommer-ol i Beijing i 2008, sier han. Aksjeverdien på Subaru og Mitsubishi gjorde et lite hopp etter at markedet fikk nyheten om at de to konsernene skal framskynde produksjonen av el-biler for det japanske markedet. Høy energieffektivitet El-biler utstyrt med litium-batterier har meget høy energieffektivitet sammenliknet med alternativene. Alt tyder på at prisen på slike batterier vil gå ned i årene framover, og det vil styrke el-bilenes konkurransefortrinn ytterligere. Det vil også gjøre det mer lønnsomt å produsere større el-biler som får en kjørelengde på rundt kilometer mellom hver lading. Hvis man i tillegg kan lade batteriene på en halvtime med hurtigladere på bensinstasjonene eller andre steder, så er man kommet langt for å dekke transportbehovet, mener Lunde. I dag er kjørelengden for vanlige el-biler kilometer, og det begrenser bruksmulighetene. Lades om natta Det er fullt mulig lade batteriene i en stor flåte av el-biler om natta til gunstige priser. De store kull- og kjernekraftverkene i Europa produserer et overskudd av strøm om natta når etterspørselen etter strøm er lav. Det er ikke uten grunn at everkene i flere land inkuldert Norge - har vist interesse for el-bilene. F.eks er Skagerak Eneregi og Hydro sentrale eiere i Miljøbil Grenland. -Det er også mulig å lade el-bilene med strøm fra solstrøm-anlegg, Vannbåren varme basert på en kombiløsning av varmt vann fra solvarmeanlegget på hustaket og varmt vann som varmes opp i rør bak peisen, samt elektrisk strøm. Dette samkjøres automatisk. 13

14 Første lyskryss med 40V i Norden Proxll har installert et nytt fotgjengeranlegg med 40V teknologi for Statens Vegvesen på Klemetsrud i Oslo. I tillegg har anlegget ny styringsfilosofi som øker sikkerheten for fotgjengere. Anlegget reduserer energiforbruket opp til 90 prosent sammenliknet med dagens 230V anlegg. Det intelligente lyskrysset forlenger overgangen for gående og reduserer ventetiden for bilister, sier distriktssjef Lene Mürer i Statens Vegvesen Stor Oslo. Uttestingen av det nye lyskrysset på Klemetsrud er så lovende at Statens Vegvesen kommer til å installere tilsvarende løsning i Sørkedalsveien og Bærumsveien. Etter hvert som dagens lyskryss skiftes ut vil de bli erstattet med tilsvarende løsninger, sier Mürer. Lavvoltanlegg Det er første gang det er installert et slikt lavvoltsanlegg med denne type styringsteknologi i Norden. Engelske myndigheter har installert tilsvarende systemer i over 50 prosent av sine lyskryss. Erfaringene viser økt trafikk- sikkerhet og reduksjon i antall ulykker, sier sjefsingeniør Pawel Gajowniczek i Statens Vegvesen. Flere europeiske land, med Tyskland i spissen, går nå over til denne teknologien. Anlegget har en åpen kommunikasjonsplattform og svært god energiutnytting, sier avdelingsleder Per H. Christensen i Proxll som har levert anlegget. 40V lavspenningsanlegg eliminerer faren for berøringsspenninger. Radarsensorer Det nye Puffin systemet med radarsensorer forlenger eller forkorter tiden som gies til fotgjenger og bil. Dette gjør at anlegget gir fotgjengeren den tiden som trengs for å komme seg sikkert over krysset, samtidig som bilene prioriteres når det ikke er fotgjengere i eller ved krysset. På siden av lysstolpen er Anlegget har en åpen kommunikasjonsplattform og svært god energiutnytting, sier avdelingsleder Per H. Christensen i Proxll som har levert anlegget. det montert en stor trykknapp som viser rød og grønn mann, plasseringen er slik at fotgjenger ser mot møtende trafikk noe som igjen øker sikkerheten. Det er også installert et sanntidsinformasjonssystem som prioriterer busser i anlegget. Siemens har levert styringsapparatet og lyskildene mens Proxll har satt sammen løsningen. Med LED reduseres energiforbruket med 90 prosent sammenliknet med vanlige lamper på 230V, sier markedssjef Åge Reiakvam i Siemens avdeling trafikkteknikk. Bruk av 40V LED reduserer effektforbruket med opp til 50 prosent sammenliknet med 230V LED. Anlegget har et åpent kommunikasjonsgrensesnitt som muliggjør oppkopling mot styresentraler som følger OCIT standarden. Det intelligente lyskrysset forlenger overgangen for gående og reduserer ventetiden for bilister, sier distriktssjef Lene Mürer i Statens Vegvesen Stor Oslo, her sammen med Pawel Gajowniczek i Statens Vegvesen, markedssjef Åge Reiakvam i Siemens og prosjektingeniør Gunnar André Løvold i Proxll 14 Volt

15 SCADA for telemetriløsninger Programvaren ClearSCADA fra Control Microsystems i Canada er basert på nyeste klient/ server teknologi. Systemet er tilpasset dagens krav til installasjoner for datainnsamling, analyse, rapportering og grafisk fremstilling av prosesser. Scada systemet særegenhet er godt utviklede telemetri løsninger for infrastruktur prosjekter innen olje, gass, VA og elektrisitets distribusjon. ClearSCADA bruker åpne standarder og har klient server arkitektur som gjør det meget enkelt å koble til et bredt utvalg av feltutstyr og databaser. Telemetri protokoller Telemetrifunksjoner forenkler kobling mot utestasjoner ved innsamling av historiske data og har automatisk implementering av disse til systemets database. De populære protokollene DNP 3og IEC /103/104 for fjernkontrollanlegg er standard funksjon i systemet. Utviklingsmiljø med On-line konfigurering, samt at flere utviklere samtidig kan jobbe med et og samme prosjekt i et objektbasert miljø. Norske menytekster Ved hjelp av ClearSCADA ViewX kan utvikler og operatører nå databasen via LAN nettverk. WebX er en tynn klient som operatørene med stor sikkerhet kan operere fullskala prosessanlegg over internett via Web browser. Produktet leveres med norske menytekster som tilfredstiller kravet til norsk veiledning for operatører. Spar ingeniørtid ClearSCADA er et nytt produkt med moderne grunnstruktur som gir tidsbesparelse ved bruk av objekter og templates som er grunnlaget for nye instanser/ prosessavsnitt. Konfigurering av ClearSCADA gjøres etter dra og slipp prinsippet, og avanserte prosessobjekter kan enkelt kopieres til nye instanser eller anleggsdeler. Med Control Microsystems kan du redusere utviklingstiden betydelig. Selv om investeringen i Scada programvare kun utgjør ca 5% av kostnaden for et automatiseringsprosjekt, er valget strategisk viktig for de totale kostnadene. Materiellet utgjør omkring 35%, mens ikke overaskende, utgjør programmering og engineering 60% av kostnaden. En viktig JUMO presenterer nå en helt ny regulatorserie, dtron Regulatorene i JUMO`s dtron 300 serie kan benyttes til de fleste typer reguleringer, også forhånds-, og trykkregulering takket være den korte responstiden på 50ms - dtron 300 har universale innganger, to selvoptimerings metoder, flerfarget LCD display, utskiftbare inn-, og utgangs kort. - Kommunikasjon med et overordnet PLS system skjer via RS485 eller PROFIBUS grensesnitt. - UL, CUL, DIN og Gost godkjent. effekt med å bruke ClearSCADA er spart arbeidstid. Trippel redundans ClearSCADA klienter kan kobles direkte til PLS systemer eller styresystemer. For større prosessanlegg er det vanlig å knytte klientene til sentrale servere. Hver server sentral kan bestå av tre servere som opererer som backup for hverandre. Denne avanserte topologien konfigureres i løpet få minutter fra intuitive menyvalg. JUMO AS - Telefon Telefax

16 NVEs vedtak om vindkraft på Fakken, Andmyran, Nygårdsfjellet og Lista påklages Stopp rasering av Kysten anker NVEs vedtak av for fire av de fem gitte konsesjoner. Organisasjonen påviser vesentlige mangler i beslutningsgrunnlaget. Konsesjonsbehandlingen er i strid med Stortingets vedtak og er et brudd på den Europeiske Landskapskonvensjonen. I de nye opplysningene som legges fram, er det lagt spesiell vekt på landskap og miljø. NVE har nå fått konkrete og nye opplysninger som kvalifiserer for å omgjøre disse fire vedtakene. Etter vår vurdering var NVEs tildeling av konsesjoner for vindkraft forhastet og er i stor grad bygd på mangelfulle utredninger. Stopp rasering av Kysten reagerer spesielt på at NVE tildeler konsesjoner før Miljøverndepartementets Nasjonale retningslinjer for lokalisering av vindkraft foreligger. Det er snakk om de største inngrep i norske kystlandskap noensinne. Prosessen viser at de metodene som brukes i dag ikke ivaretar de faglige utfordringene knyttet til landskap i møtet mellom land og hav. Konsekvensutredninger som er lagt fram er bygd opp på nivå med reguleringsplaner for hyttefelt. Mangelfull dokumentasjon Dokumentasjonen er til dels mangelfull og manglende. Dette bryter med viktige prinsipper vedtatt av Stortinget. I Innstilling S.nr.150 ( ) heter det: Dersom det er fare for alvorlig eller uomstøtelig skade, skal ikke mangel på full vitenskapelig sikkerhet bli brukt som grunn til å gjennomføre et naturinngrep eller utsette miljøvernpolitiske tiltak. Stopp rasering av Kysten har påvist at konsesjonene vil gi stor konflikt med lokalsamfunn, biologisk mangfold, friluftsliv, landskap, kulturminne, kulturmiljø, inngrepsfrie naturområder og ikke minst for reiseliv. Noen av tiltakene er i konflikt med Bonnkonvensjonen og Bernkonvensjonen. Vi kan ikke se at det er foretatt kvalifiserte utredninger innenfor nevnte områder. Utslipp, antall individer og arter, kjente fysiske kulturminner innen disse temaene fins det naturvitenskaplige metoder basert på kvantitative og etterprøvbare parametre. Det viser seg at verdien av landskap og opplevelses, ikke gir utslag etter de metodene som er brukt. Det skjønn som er utøvd f. eks. i saka Fakken er mildt sagt oppsiktsvekkende. I vår alternativ utredning for Fakken framgår landskapets verdi som portal mellom Lyngen og Nordishavet og de spesielle kvaliteter for opplevelser og reiselivet lokalt, nasjonalt og internasjonal. Dette er ikke fanget opp av fagmyndighetene og NVE har ikke hatt disse opplysningene forut for avgjørelsen. Stopp raseringen av kysten kan ikke se at det er foretatt kvalifiserte landskapsanalyser. Spesielle landskapskvaliteter er ikke beskrevet og dermed ikke tatt hensyn til. Konsesjonstildelingene innebærer flere brudd på den Europeiske Landskapskonvensjonen som Norge har ratifisert. Det er dessuten klandreverdig at NVE ikke vektlegger de innvendinger og den dokumentasjon som er lagt fram og konkluderer med at ulempene ved utbygging er mindre enn fordelene. Stopp rasering av Kysten har derfor lagt vekt på å fremskaffe nye opplysninger. Så fremt NVE ikke lar det går prestisje i disse sakene, har vi god tro på at NVE vurderer denne dokumentasjonen, gir klager medhold og omgjør vedtakene om gitte konsesjoner for utbygging av vindkraft både på Fakken, på Andmyran, på Nygårdsfjellet og på Lista. 16 Volt

17 Ny metode for analyse av leveransepålitelighet i kraftnett Tørris Digernes MathConsult på Stord og Troll Power i Bergen har utviklet et nytt program med navn PROMAPS (Probability Methodes Applied to Power System) for analyse av pålitelighet i kraftnett. Programmet gjør det mulig å analysere komplekse kraftnett med høy detaljeringsgrad, noe som har vært en mangelvare i elkraftbransjen frem til nå. Typiske anvendelser er pålitelighetsbasert design, investeringsanalyse, vedlikeholdsplanlegging og overvåking av leveransepåliteligheten til nett i operativ drift. Skal brukes på Island Programmet er basert på en ny metode som er utviklet av Tørris Digernes. Metoden tar delvis i bruk ny teori og delvis kjent teori satt sammen på nye måter. Programutviklingen er gjort i samarbeid mellom Tørris Digernes MathConsult, Troll Power A/S og brukerbedriften Landsnet på Island som skal bruke programmet til analyse av leveringspåliteligheten i sine kraftnett på Island. Både utvikling av teori og realisering av programmet er støttet økonomisk av Innovasjon Norge. Arne Brufladt Svendsen og Yngve Aabø fra Troll Power har vært involvert i tilpasningen av metoden til elektriske nett. Troll Power står også for markedsføring og salg av programmet mot elkraftbransjen. Modellere komplekse pålitelighetssystemer Det teoretiske grunnlaget for programmet er basert på en ny måte å bygge komplekse Markovmodeller som ble oppdaget av Tørris Digernes. Prinsippet, som er enkelt, nytter enhetsmodeller til å bygge sammen store Markovmodeller. På denne måten er det mulig å lage Markovmodeller med flere millioner tilstandsvariable, mens det i lærebøkene stort sett blir hevdet at modeller over ca. 30 variable er uhandterlige. Dette prinsippet kombinert med en metode til å samle informasjonen i tilstandsvariablene danner en effektiv måte til å modellere komplekse pålitelighetssystemer. Sammen med en modell for det elektriske netter kan også forventet ikkelevert effekt og tilhørende kostnader beregnes. Blant viktige andre variable som beregnes er leveransesannsynlighet, sviktsannsynlighet, midlere funksjonstid, midlere nedetid ved feil, feilfrekvens, effekt i nettgreinene, overføringstap og mulige feilårsaker. Metoden er generell og kan sannsynligvis også anvendes på andre typer transportprosesser som fluidtransport, varetransport og muligens også på analyse av trafikksystemer. H E L E N O R G E S L I F T L E V E R A N D Ø R Sakselifter fra 6-17 m Tilhengerlifter fra 9-21 m Bilmonterte lifter fra 9-23 m Selvgående bomlifter fra 9-36 m Tlf.: jor gen.no 17

18 Åpner Kina-kontor GreenStream Network, europeisk rådgivnings-, megler- og analyseselskap innen fornybar energi og handel med klimakvoter (CO2-kvoter), har nylig åpnet kontor i Beijing i Kina. - Dette gjør vi for å styrke vårt nærvær i et marked som har et kjempepotensial innenfor fornybar energi og handel med klimakvoter, sier Arne Jakobsen, leder for GreenStream Networks Norgeskontor, og ansvarlig for Kinasatsingen. Dette er viktig skritt i GreenStream Networks globale satsing. Vi arbeider tett sammen med våre samarbeidspartnere for å bidra til utviklingen av fornybar energi i Kina, der myndighetene er sterkt opptatt av å utnytte den ressurs fornybar energi representerer, sier Arne Jakobsen. 18 Volt Dette er viktig skritt i Green- Stream Networks globale satsing. Vi arbeider tett sammen med våre samarbeidspartnere for å bidra til utviklingen av fornybar energi i Kina, der myndighetene er sterkt opptatt av å utnytte den ressurs fornybar energi representerer, sier Arne Jakobsen. Finansierer dobbelt så mye som Danmarks elektrisitetskapasitet I Kina skal GreenStream Network tilrettelegge finansiering av en betydelig del av de MW ny vindkraft som skal etableres i landet over de nærmeste årene. Kapasiteten tilsvarer over det dobbelte av total, installert produksjonseffekt for elektrisk kraft i et land som Danmark, som har rundt MW. Som en del av dette arbeidet skal GSN også koble vindkraftproduksjonen opp mot Kyotoprotokollens mekanisme for klimakvoter, og på denne måten sørge for en del-finansiering av utbyggingsprosjektene. I denne sammenheng vil GreenStream Network også bli en betydelig aktør innenfor området klimakvoter. Biokraft erstatter kull for 5 millioner GreenStream Network er også involvert innenfor utbygging av biobasert kraftvarmeproduksjon i Kina, og i denne sammenheng i en utskifting av gammel kullbasert og sterkt forurensende kraftvarmeproduksjon. Innenfor segmentet biobasert kraftvarme er GreenStream Network engasjert i flere prosjekt. I første omgang dreier det seg om et prosjekt som omfatter energiforsyningen til en befolkning på 5 millioner, med en kraftproduksjon på i størrelsesorden 500 MW. GreenStream Networks rolle tilsvarer den i vindkraftprosjektene. Kina satser fornybart Qin Chuan, leder av Green- Stream Networks Beijingkontor, sier: Kina har noen av verdens største ressurser innen fornybar energi. Kinas nye lov om fornybar energi, (Renewa- Fakta GreenStream Network er den ledende nord-europeiske aktøren innen rådgivning, megling, finansielle tjenester og tjenester relatert til handel med klimakvoter (CO2- kvoter), grønne sertifikater og klimagassreduksjonsprosjekter som JI- (Joint Implementation/Felles gjennomføring ) og CDM-prosjekter (Clean Development Mechanism/Den grønne utviklingsmekanismen) i henhold til Kyotoprotokollen. GreenStream Network har kontorer i Beijing, Hamburg, Helsinki, Karlstad, Oslo, Paris, Stockholm and Vilnius. Som den ledende aktøren i Norden innen handel med klimakvoter (CO2-kvoter) og fornybar energi, har GreenStream Network meglet sertifikater for fornybar energi tilsvarende rundt 30 TWh elektrisk kraft, og millioner av klimakvoter. Selskapet her rådgitt over hundre kunder når det gjelder virkningene for den enkelte virksomhet av de nye reglene for klimakvote- og sertifikatmarkene. Videre har GreenStream Network levert rådgivingstjenester vedrørende utviklingen av rundt 30 JI- og CDM-prosjekter og tre klimakvotefond. ble Energy law) trådte i kraft 1. januar Med bagrunn i loven har kinesiske myndigheter klare mål for storstilt utvikling av fornybar energi, og har samtidig signalisert sterk støtte til slik utbygging. Regjeringens mål er at Kina i 2020 skal ha en installert effekt på MW vindkraft, i tillegg til biovann- og solkraft. GreenStream Network har en portefølje bestående av store vind- og biokraftprosjekter. Med selskapets kompetanse innen prosjektutvikling og finansiering, utvikling av CDM-prosjekter (Clean Development Mechanism/Den grønne utviklingsmekanismen) og handel med klimakvoter er GreenStream Network en verdifull partner for kinesiske prosjektutviklere.

19 Danfoss med ny frekvensomformer Introduksjonen av en frekvensomformer som dekker de fleste tekniske utfordringer i forbindelse med motordrifter, leder til Danfoss VLT Automation Drive. VLT AutomationDrive FC300 er en frekvensomformer som er konstruert for alle typer applikasjoner, fra de enkleste - til de langt mer avanserte. I mange tilfeller velger brukeren en servoløsning, for sikkerhetsskyld, i de fleste tilfeller har man ikke behov for alle egenskapene en servo kan yte, men kun noen ytterst få. VLT AutomationDrive FC300 kan oppfylle de aller fleste av disse applikasjoner til en langt hyggeligere pris enn servo. Ved å bruke VLT AutomationDrive FC300 har man en frekvensomformer for hele produksjonslinjen, noe som betyr lavere kostnader, spesielt med tanke på reservedeler og igangkjøring. Man har kun en type frekvensomformer å forholde seg til, og kun en variant på lager. VLT AutomationDrive FC300 er basert på plug & play konseptet, som gjør at den enkelt kan tilpasses enhver applikasjon. Sikkerhet VLT AutomationDrive FC300 leveres med sikkerhetsstopp funksjon som egner seg i installasjoner opp til og med sikkerhetskategori 3. Det betyr at man kan fjerne forankoblede kontaktorer, integrere VLT AutomationDrive FC300 direkte i sikkerhetskretsen og likevel beholde spenningen inn på frekvensomformeren ved nødstopp. Det innebærer at kommunikasjonen mellom frekvensomformer og PLS opprettholdes, noe som er særdeles nyttig når man benytter feltbus, for eksempel Profibus. Varianter og opsjoner To basis-versjoner, FC301 og FC302, dekker i dag effektområde 0,25-37 kw ( V) og 0,37kW-75kW ( V). Mange forskjellige opsjoner tilsluttes etter behov, synkronisering, posisjonering, CAM- kontroll, m. m. Feltbus-opsjoner: Profibus, DeviceNet, CanOpen, Ethernet og ProfiSafe. En rekke input/output utvidelses-opsjoner med digital, analog, encoder/sin-cos, og inn/ut terminaler. Kapslingsgrader: IP20, IP21, IP55 og IP66. FC301 er designet for standard applikasjoner innen hastighetskontroll og regulering. FC302 er designet for avanserte applikasjoner innen hastighetskontroll, regulering og dynamiske servo-drifter. Smart Logic Controller tilbyr basis PLSfunksjoner som harmonerer med standarden IEC Valgfrihet 2 forskjellige betjeningsenheter, LCP 101 (numerisk) og LCP 102 (grafisk), samt et PC-basert programmeringsverktøy - MCT

20 Satser sterkt i markedet for brytere og elektroteknisk uts Eaton Electrical ønsker å satse sterkere i markedet for høyspenningsbrytere og annet elektroteknisk utstyr til elverk, industri og olje/ gass, sier salgssjef Per Anders Løkke med hovedansvar for Holecs produkter. Eaton Corporation er et allsidig industriselskap med en omsetning på USD 11,1 milliarder i Selskapet ble etablert av J. O. Eaton i 1911 og med hovedkontor i Cleveland, Ohio USA. Eaton er en av verdens ledende leverandører av hydrauliske systemer og tjenester til industri-, bil- og flyteknisk utstyr, elektriske systemer og komponenter til energiverk, distribusjon og effektstyring, pneumatiske systemer, kraftoverføring og styring av ytelse, drivstoff og sikkerhet i biler samt intelligente systemer for sikkerhet og drivstofføkonomi i lastebiler. Produktene selges i mer enn 125 land med over ansatte. Det er Eatons Electrical Group som burde være godt kjent for Volts lesere. Skal vokse Per Anders Løkke har en lang karriere innenfor energibransjen - først som leder av anleggsavdelingen til Oslo Lysverker, senere Viken Nett, leder av Hafslund Entreprenør og sist som regionsdirektør i Eltel Networks. Han tar imot oss i IBM bygget på Mastemyr rett utenfor Oslo. Eaton hadde vokst ut av lokalene i Konowsgate i Oslo, og har planer om å fortsette veksten og ta opp kampen med de etablerte selskapene Siemens, ABB og Schneider. Vi ønsker å være en systemleverandør av UPSer og høyspentbrytere. Av UPSer kan vi levere anlegg på størrelse kva satt i system. Av høyspentsystemer er Xiria-serien fra Holec mest kjent for systemer opp til Per Anders Løkke har planer om å fortsette veksten og ta opp kampen med de etablerte selskapene Siemens, ABB Vi ønsker å levere totalløsninger for datarom med alt fra trafo til fysisk data sikkerhet. sier Jørn Aalefjær, daglig leder i Eaton Norge 20 Volt kv. Vi har egen serviceavdeling i Sverige og Danmark. Omsetningen for produktene i Norge er på rundt fem millioner kroner innenfor høyspentproduktene. Ser vi på hele selskapet under ett i Norge lå omsetningen i 2006 på ca 65 millioner kroner. Holec Holecs forskjellige modeller av vakuumbrytere har blitt solgt i Norge i en årrekke og er dermed kjent i norsk el-forsyning. Spesielt er Holec kjent for levering av SF6 frie kompaktanlegg opp til 24 kv, og her er det snakk om kompakte anlegg; 3 eller 4 felts med kortslutningssikker kasse med luft, vakum teknologi, mens resten er luftisolert støpt inn i epoxy. Når en valgte å satse sterkere på Holecproduktene er det for Eaton Electrical naturlig å se dette i sammenheng med den aktiviteten en allerede har i Norge. Til en viss grad brukes utstyret fra Holec og Power Quality i samme anlegg og det er flere felles kunder, forteller Per Anders Løkke. Høyspentsystemer opp til 24 kv som Innovac MMS metallkapslet modulært bryteranlegg for elverk og industri for enkle eller doble samleskinner. Xiria metallkapslet kortslutningssikker er et epoxyisolert RMU basert på vakumteknologi for elverk og industri. Magnefix epoxy isolert RMU for elverk til bruk i transformatorstasjoner og koblingsanlegg er nok et produkt. Vi nevner videre Unitole metallkapslet luftisolert bryteranlegg for industri, skip og offshore samt Innovac SVS modulært metallkapslet og epoxy isolert bryteranlegg basert på vakum teknologi. På lavspentsystemene finner vi Capitole 20 - et metallkapslet tavlesystem for boliger, hoteller, industri og teleanlegg og Capitole P et metall kapslet, plugg-in tavlesystem for prosessindustri, VA anlegg, forbrenningsanlegg osv. Videre finnes Capitole 40 - også metallkapslet

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi www.voltmag.no September 2007 nr.2/3 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi Les også: Kraftkrisen i Midt-Norge,

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Avskaff krafthandlerne

Avskaff krafthandlerne www.voltmag.no August 2005 nr.2/3 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Miljøpartiet i Sverige: Avskaff krafthandlerne Les også: Verdens første kommersielle bølgepark,

Detaljer

Må ha en nasjonal handlingsplan

Må ha en nasjonal handlingsplan www.voltmag.no mai 2010 nr. 3 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Må ha en nasjonal handlingsplan Les også: Troll Power satser ambisiøst, Og neste år kommer ELFACK,

Detaljer

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land www.voltmag.no Juni 2004 nr.2/3 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Møre Trafo satser på urban design! Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land Les

Detaljer

Satser på fornybar energi

Satser på fornybar energi www.voltmag.no Oktober 2006 nr.3/4 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering

Detaljer

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også: www.voltmag.no desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store

Går så det gnistrer. Aktuell. Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Måler krefter med de store Nr. 3 Desember 2010 1. årgang Magasin for næringslivet i Rogaland og Hordaland Opplag 30.000 Eikefjord Mekaniske Verksted AS: Foto: David E. Antonsen. Går så det gnistrer Måler krefter med de store I høst

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Fjernvarme gir lønnsomhet

Fjernvarme gir lønnsomhet FJERNVARME 2007 Fjernvarme gir lønnsomhet Foto: STEIN WILHELMSEN Det er lønnsomt med vannbåren varme i næringsbygg. Det installeres nå vannbåren varme i de fleste næringsbygg som forsynes med fjernvarme,

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38

Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 FJERNVARME MAI 2009 Svenskeraid i norsk avfall Side 28 38 Foto: ELIN HØYLAND/DN 24 sider fjernvarme Fjernvarme Politikk - Myndighetene tenker for snevert Energi i stort omfang og til store miljøkostnader

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer