NÆRINGSEIENDOM Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSEIENDOM 2010. Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv. Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth"

Transkript

1 NÆRINGSEIENDOM 2010 Energiriktige bygg Eiendomsutvikling i et miljøperspektiv Bergen, 27. april 2010 Adm. dir. Peter Groth

2 Om Aspelin Ramm Familieeiet, stiftet 1881 Eiendom og handel (Motek) Ca m 2 eiendom Herav ca m 2 i Sverige Omsetning årlig (06-08): MNOK 960 Res. snitt siste 3 år (før skatt): MNOK 440 Balanse MNOK 3900 Egenkapital MNOK 1900 Betydelige merverdier Prosjekter under bygging: MNOK 3000 Samarbeider med viktige aktører om store prosjekter Selvaag Gruppen Tjuvholmen OBOS Forretningsbygg ROM Eiendomsspar Union Brygge H33 Toyota ØAV33 Oksenøen Bruk Alna Nord - NMD Utland Økern Clarion Hotel Stockholm Tjuvholmen ALNA Senter UNION Brygge Hotell 33

3 Hva jeg vil snakke om En ubehagelig sannhet, og en begredelig historie og om teknologisk utvikling i sybarittenes tjeneste. Om å kjenne sin besøkelsestid og det glade budskap A piece of cake the plum of the pudding og en vinn-vinn situasjon! At det beste ikke må bli det godes verste fiende og om gode forbilder og en traurig hverdag.

4 En ubehagelig sannhet Ulike scenarier frem mot Med et 450 ppm scenario (CO 2 -konsentrasjon i atmosfæren) som tilsvarer et mål på maksimal temperaturøkning på 2 C, er det estimert at energieffektivisering vil måtte stå for 54 % av klimagassreduksjonen. Kilde: World Energy Outlook 2008, IEA.

5 HVORFOR: Vi må bruke mer geo, bio og sol fordi det er for lite av dette Kull Svalbard Brun-kull Gass Olje Uran Europeisk strøm Fjernvarme men ikke av dette Geo/bio/sol/vind 160 år 260 år 66 år 44 år 47 år Produserer 8 og for mye av dette 580 g CO²/kWh g CO²/kWh 202 g CO²/kWh g CO²/kWh 198 g CO²/kWh 357 g CO²/kWh 211 g CO²/kWh (usikkert anslag) eller dette 0 g CO²/kWh

6 En kort innføring Energimengder, definisjoner 1 kwh = W x 1 time 1 MWh (Mega) = Wh = kwh (Tusen kwh) 1 GWh (Giga) = Wh = kwh (Million kwh) 1 TWh (Terra) = Wh = kwh (Milliard kwh) Sammenhenger 1 tonn olje gir kwh 2,8 tonn CO 2 1 tonn kull gir kwh 3,4 tonn CO 2 1 tonn ved gir kwh 0,0 tonn CO 2 1 tonn pellets gir kwh

7

8

9 En begredelig historie før 1931 Kwh/m etter Kontorbygning Hotellbygning Grunnskoler Sykehjem Vi må snu trenden!

10 Hvis ikke vi selv hvem skal da ta ansvar for å bidra? Norge: - SFT

11 - Om å kjenne sin besøkelsestid Vår bransje påvirker direkte og indirekte en bygningsmasse på 320 mill m mill m 2 nybygg årlig Ca. 40 % under profesjonell drift påvirker nesten 100 %! Som står for 40 % av Norges totale energiforbruk

12 Innestengt kraft? Fordi: Vår vannkraft kan flyttes til forurensende markeder! Verden USA EU Tyskland Sverige Sveits Storbritannia Norge Japan Italia Hellas Frankrike Danmark Canada Kg CO²/kWh EL 1 kwh sendt til Tyskland er 0,65 kg spart CO 2! Men: Samtidig er vår infrastruktur EL-basert Elektrisitetsforbruk per innbygger i noen land. kwh Norge Island Canada Sverige Finland USA Danmark Frankrike Tyskland Kilde: Eurostat 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

13 Nordmenn er de verste miljøverstingene! 12 tonn CO 2 pr. capita, 50 mill. tonn total 20 tonn CO 2 pr. capita hvis EU-snitt for produksjon av strøm 75 m 2 areal bolig og næring på hver av oss 240 kwh/m 2 pr. år i forbruk gir et energiforbruk på kwh/person Det ekvivalerer 6,5 tonn CO 2 hvis EU-snittet legges til grunn 20 % spart = 1,3 tonn pr. nordmann eller totalt 6 mill. tonn pr. år 2 mill. biler i ett år! ( km/år, 0,2 kg CO 2 pr km ( under 1 liter på mila ) BARE VED Å SPARE 20 %!

14 Her kan vår bransje vise vei!

15 The Plum of the Pudding LED LYSSTOFFRØR GLØDELAMPE TILFØRT ENERGI W LEVETID TIMER ÅR/10h/DØGN INVESTERINGSKOSTNAD NOK 200,- 60,- 7,- DRIFTSKOSTNAD NOK/ÅR 5,- 27,- 150, DETTE ER NORMALEN I DAG INSTALLASJONSKOSTNAD EIER +140, ,- DRIFTSKOSTNAD BRUKER - 22, ,-

16 En håpløs oppgave?

17 Eller er det håp?

18 DET BESTE MÅ IKKE BLI DET GODES VERSTE FIENDE! Miljøsertifisering av bygg riset bak speilet (?) Enkelt & anvendelig Omfattende & krevende

19 Vil energiattesten gi uttrykk for bygningens faktiske kvaliteter? Kvalitet for samfunnet for eieren for brukeren Jeg og mange med meg (Bellona, GBA) mener at: Energimerket bør åpne for å premiere fjern- og biovarme og bruk av overskudds og spillvarme til andre (for eksempel nabobygg) Egenprodusert energi fra egen varmesentral må måles ut fra netto tilført energi til sentralen, ikke brutto til bygget. (Det ødelegger regnestykket.) Oppvarmingsmerket bør gis betegnelsen Energiforsyningsmerket (Energi til kjøling.)

20 Vil energiattesten gi uttrykk for bygningens faktiske kvaliteter? - Forts. Så fort man blir enige om en vektingsstandard bør man gå over til ett merke som da både angir hva bygget bruker av energi og produserer av CO 2. Andelen av sjablonmessige energiforbrukstall i beregningsmodellen synes svært høy. Det understreker ytterligere betydningen av at det må være obligatorisk at eiere både oppgir teoretisk og faktisk/målt forbruk, herunder måling av brukerpåvirket forbruk. Opplysning om energibruken bør på sikt bli en del av merket. Et bygg med A merke skal ikke leve med et C forbruk! Aktørene som håndterer ordningen er kompetente og ansvarsbevisste. Boligmeglere og boligselgere er neppe det. Og i hvertfall ikke objektive. Også for boliger kan benyttes den etablerte ordningen med godkjenning av foretak etter PBL som foreslått for yrkesbygg.

21 Vil energiattesten gi uttrykk for bygningens faktiske kvaliteter? - Forts. Energimerkeordningen vil være et viktig virkemiddel for å utløse energieffektiviseringstiltak i bygg- og eiendomssektoren. Myndighetene må i langt større grad formidle klare, enkle og lettfattelige mål for hva samfunnet ønsker å oppnå med ordningen. Selve sertifikatet kan kanskje utformes slik at budskapet synliggjøres sterkere ref. el-selskapenes stolpediagrammer for forbruk i år og samme periode forrige år. Den husker du!

22 Er byrden ved å merke rimelig? Selve merkingsprosessen er neppe avskrekkende enten den er basert på egenmerking eller ekstern bistand. Urimelig blir den hvis den ikke er riktig eller etterrettelig eller ikke bidrar til en fornuftig fordeling av byrdene.

23 Plikt eller ønske om å bidra? Bransjen som forbruker ca. 40 % av all tilført energi i Norge ønsker å bidra. Ønske fra noen medfører plikt for alle! Bransjen bør klare langt mer enn det EU-direktivet og myndighetene krever. Men hvem plukker opp regningen? Ordningen må inneholde klare og relevante incentiver for samfunnet, for dem som bygger, for dem som eier og for dem som bruker byggene. What s in it for me?! Må være en delmålsetning, uten det vil all verdens smartness florere.

24 Hvordan plikten oppfattes av bransjen For dem som er positive til ENØK Positivt For dem som ikke er så opptatt av ENØK Tja! Enda mer byråkrati? For alle (sannsynligvis): Merkingen må være riktig, troverdig og meningsfull slik at den bidrar til praktiske, energieffektive løsninger og gir klare signaler til markedet om energieffektive bygg.

25 I sybarittenes (eller livsnyternes) tjeneste: Vi møter meningsløse krav som koster oss og miljøet dyrt Bedrevitere og leverandører har pålagt oss dobbelt ventilasjonskrav Grønn Byggallianse m. fl. jobber for å få orden på galskapen Fra m³/m² pr. h til 5-9 m³/m² pr. h (kontor) Ref.: Megler du luftslott, Grønn Byggallianse.. og eksemplene er mange altfor mange! Brukerne må mobiliseres. Offentlige myndigheter må endre kravene.

26 En realitet i Norge 2010! Fy da!

27 Vinn-vinn Lavere energikostnader bidrar til lavere bokostnader og høyere verdier Lavere yield Høyere belåningsgrad Høyere husleie, mer til dekning av kapitalkostnad Konkurransefortrinn MILJØSERTIFISERING

28 KLP - Trondheim Planleggingsforutsetninger for entreprenør (Veidekke) og rådgivere: 150 kwh /år /m 2 (klasse c 10 %) ved: Optimalisert belysning Eksponering av tunge konstruksjoner (termolagring) Tilleggsisolering Behovstyring av ventilasjon Tetthet Aktiv bruk av glassgård Resultat 106 kwh /m 2 / år i beregnet forbruk 83 kwh /m 2 / år i antatt reelt forbruk

29 KLP - Trondheim forts. Fordi Ekstremt tett bygg godt håndtverk! Virkningsgrad 85 % på varmegjenvinning. Solavskjerming som jobber smart Kjøle- og varmeaggregater kan ikke jobbe samtidig Supereffektive vinduer, U=0.8 Lavenergibelysning Og meget viktig Utplassering av 60 energimålere her skal ingen dø i synden! Kostnad Fra gamle dager (280 kwh/m 2 /år) til TEK 07 (165 kwh/m 2 /år) kr. 700,- pr. m 2 Fra TEK 07 til < 100 kwh /m2 kr. 700,- pr. m 2 Sum kr. 1400,- pr. m 2 Spart energi ca. 180 kwh /m 2 /år God butikk men for hvem?

30 Helt i A-klassen Lett å selge eller å leie ut? Bellonabygget 84 kwh/m 2 /år Bellona vil bli best i miljøklassen når de flytter inn i det som kan bli Norges første kontorbygg for utleie med energimerke A.

31 Snitt Bellonahuset SOLFANGERE stk. á 0,8 x 2,0 m =280 m 2 POLYKARBONAT DEKKPLATE TAKVEGG HORISONTALELEMENT SPENN 7,2m VERTIKALELELEMT I FØRINGSKASSE

32 Bellonahuset Nøkkeltall: BTA: 3300 m 2 (hvorav 2500 m 2 kontor) Planlagt ferdigstilling: oktober 2010 Totalt beregnet energibehov kontor: 100,7 kwh/m 2 /år Antatt krav for kontorbygg med energimerke klasse A er 84 kwh/m 2 /år Termiske solfangere generer ca kwh/m 2 /år, som delvis benyttes i bygget og delvis benyttes av andre bygg på Vulkan Med bidraget fra solfangere vil bygget ligge godt under 84 kwh/m 2 /år

33 Energitiltak 1. Lav luftlekkasjefaktor 3 x så tett som vanlig 2. Gode U-verdier for gulv/vegger/tak - 30 cm isolasjon i snitt 3. U-verdi vinduer - maks 0,9 W/m2 inkl. ramme (vanlig før 1,2-1,5) 4. LED belysning for redusert energiforbruk - mål ca 6w/m2 5. Styringssystem for lys, dagslyskompensasjon, behovsstyring 6. Behovsstyring ventilasjon (VAV regulering), tilstedeværelses-/ temperatur- /CO2-følere 7. Integrert solfangersystem for tilbakeføring av energi genererer kwh/m2 år 8. Fasadeutforming for redusert solinnslipp med skråvegger 9. Utvendig solavskjerming 10. Redusert himlingsomfang for å sikre energimagasinering 11. Kun bruk av materialer med lave emisjonsverdier 12. Lav SFP og SPP faktor SFP maks 1,5 (lite motstand i vent.kanaler) 13. Kun kjøling gjennom ventilasjonsluft med nærkjøling 14. Roterende varmegjenvinner med 80% virkningsgrad, frikjøling om sommeren

34 Energiberegning (basert på en teoretisk beregningsmodell) Energiramme ( 8-21 b, samlet netto energibehov) Beskrivelse Verdi Påvirkes av bruker Beregnet energibehov romoppvarming 6.0 kwh/m 2 Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 11.2 kwh/m 2 X Beregnet energibehov oppvarming av tappevann 5.0 kwh/m 2 X Beregnet energibehov vifter (ventilasjon) 11.2 kwh/m 2 X Beregnet energibehov pumper 1.3 kwh/m 2 Beregnet energibehov belysning 20.0 kwh/m 2 X Beregnet energibehov teknisk utstyr 34.5 kwh/m 2 X Beregnet energibehov romkjøling 0.0 kwh/m 2 Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 11.5 kwh/m 2 X Beregnet energibehov energibehov kwh/m 2 Forskriftskrav netto energibudsjett kwh/m 2 Problem: Over halvparten av beregnet behov er basert på skjematiske verdier der utbyggers innflytelse er liten.

35 Fra TEK 07 (klasse C) til klasse A tiltak kostnader - effekt Tek07 kontor: 165 kwh/m2, år Mål kontor: 84 kwh/m2, år Differanse: 81 kwh/m2, år Areal BTA: 3150 Tiltak Beskrivelse av tiltak Investeringsk ostnad [kr] 1. Tilleggsisolering vegg, tak, gulv TEK07: , 200 Bellona: 270, 400, U-verdi vinduer TEK07: U-verdi= 1,2 Bellona: U-verdi= 0,9 3. Tetthet TEK07: n= 1,5 Bellona: n=0,5 4. Belysning (inkl. styring) TEK07: 25 kwh/m2, år Bellona: 10,75 kwh/m2, år Investeringskostnad pr. m2 [kr/m2] Besparelse energi* [kwh/m2, år] Investeringskostnad pr. kwh/år [kr/kwh/år] , , , , Ventilasjon (VAV) VAV styring 86% varmegjenvinner Solavskjerming Skråfasader sør auto solavskjerming 7. Solfangere Termiske solfangere fasade Kun bidrag eget bygg Sum Solfangere inkl eksport nabobygg Sum 115** Tilbakebetalingstid (energipris 1kr/kwh) (rente 5%) [år] #NUM! #NUM! Tilbakebetalingstid (energipris 2kr/kwh) (rente 5%) [år] #NUM! #NUM! 26 9 #NUM! 35 #NUM! #NUM! * Besparelse energi (kwh/m 2 /år) er beregnet i henhold til forventet beregningsmåte i kommende energimerkeordning ** Inkl. 34 kwh/m 2 /år til nabobygg

36 Hva med Aspelin Ramm? (og Peter Groth?) Eier m 2 næringsbygg Bygger m 2 /år Sparer 20% - minst Utgjør kwh/år (som kan sendes til kontinentet) Tilsvarer tonn CO 2 pr. år Tilsvarer CO 2 -utslipp fra biler

37 En traurig hverdag? Energi- og miljøtiltak i Aspelin Ramm A. Eksisterende bygningsmasse Tidsperiode Eiendomsportefølje m 2 Målrettede delprosjekter: : Prosjekt : Enova-støttet prosjekt : Miljøfokus 2008 (egenregi) : Miljøfokus 2010 Oppnådde resultater: Redusert energiforbruk 16 Gwh pr. år (16 mill kwh) tilsvarende 31 % av totalforbruket pr. år ved oppstart. 46 kwh pr. m 2 er spart pr. år. Tilsvarer årsforbruk i ca boliger. Miljøgevinst (forutsatt EU-snitt for strømprisproduksjon 0,4 kg. CO 2 pr. kwh.) 6400 tonn. Redusert vannforbruk 10 % Redusert ikke resirkulerbart avfall 15 %

38 Energi- og miljøtiltak i Aspelin Ramm forts. B. Eksisterende bygningsmasse hos andre Prosjekt 24 Kirkens Bymisjon I løpet av 24 måneder skal Aspelin Ramm gjennom rådgivning og erfaringsoverføring sørge for at organisasjonens eiendomsmasse reduserer sitt energiforbruk med minst 24 %. P.t. tyder intet på at vi ikke kommer i mål i 2010.

39 Energi- og miljøtiltak i Aspelin Ramm forts. C. Samarbeid med fagmiljøer Foreningen Næringseiendom Bransjesamarbeid Grønn Byggallianse Kompetanseoverføring Bellona Opinion- og myndighetspåvirkning Foredrag (som dette!) Avisinnlegg, presseomtale prosjekter Deltakelse i off. utvalg Møter med Stortingskomiteer NHO BNL Departementer Bygningsmyndigheter Fagmiljøer, arkitekter osv. Kort sagt: Profesjonalisering av bransjen slik at den kan gjøre sin del av jobben, lønnsomt.

40 Energi- og miljøtiltak i Aspelin Ramm forts. Hvordan? Fokus på de små, enkle tingene og de lavthengende eplene Konkrete prosjekter, konkrete tiltaksplaner, løpende, tett oppfølging Nye, utfordrende arbeidsoppgaver til driftsansvarlige kontinuerlig unngå for lange delprosjekter Klare målsettinger om sparemål for hver prosjektperiode med belønning ved måloppnåelse Individuell oppfølging og opplæring av dem som trenger hjelp til å nå sine sparemål Alle tiltak/delmål skal være av permanent karakter slik at tilbakefall unngås

41 Energi- og miljøtiltak i Aspelin Ramm forts. D. Nye bygg Alt bedre enn C Noe bedre enn B Flere enn ett på A Bellona-huset et forbildeprosjekt i samarbeid med

42 Fortetting som miljøstrategi Infill as datterselskap med fortetting som hovedfokus Pilotprosjekt støttet av Oslo kommune, Husbanken og Norsk Form Har kjøpt 10 restarealer av Oslo kommune til forbildeprosjekter innen fortetting

43 Bevisst fortettingsstrategi nødvendig fordi: Oslo kommune vil anslagsvis ha en vekst på 15,1 % i perioden (Kilde: Kommunen) Vekst i bydel 1-5 (sentrumsbydelene) på 23,9 % i samme periode. Sterk sentralisering! Masse ledig, uutnyttet areal i Oslo (og andre byer). Vi trenger ikke sprenge markagrensen En beboer i blokk forbruker 53 % mindre energi enn personer i enebolig/rekkehus (Kilde: SSB) Byer trenger folk; uten folk ingen kafeer, butikker, gallerier Økt tetthet gir grobunn for bedre og rimeligere kollektivtilbud Økt tetthet styrker grunnlaget for gang- og sykkelavstand til daglige funksjoner Det er lettere å innføre alternative energikilder i by

44 Prosjekt: Infill bybarnehager Mange barnefamilier kan tenke seg å bo i sentrum dersom tilbudene er til stede Fire restarealer gir 175 barnehageplasser i Oslo sentrum 86 leiligheter tilpasset barnefamilier Gir masse lys og luft på barnas lekeareal samt god sikkerhet Naboer plages lite av barnehagestøy Sparer tid for foreldre Gir mindre biltrafikk i sentrum, enkelte familier kan droppe bilen helt Skaper levende bymiljøer Pilotprosjekt for innføringen av miljømerkeordningen BREEAM i Norge

45 Prosjekt: Parkveien 5 7,2 m bred tomt, 28 meter dyp, 10 boenheter, 955 kvm BTA Energiklasse A (maks 67 kwh/kvm/år levert energi), kravet er 134 Lite fasadeareal 2 stk luft til vann varmepumper (tappevann/romoppvarming) Vannbåren varme (radiator/gulvvarme) Høyeffektiv varmeveksler på ventilasjonsaggregat, lav SFP-faktor Kritisk holdning til prefabrikerte løsninger mtp kuldebroer og lufttetthet Glassfasade U=0,8, klimavegger U=0,15 Energieffektiv belysning Levende tak og vegger bidrar positivt til vannfordrøyning Kun krav til sykkelparkering

46 Vi skal redusere miljøbelastningen fra norske bygg og vår bransjes innsats skal merkes på Norges CO2 regnskap. Det skulle bare mangle!

47 Takk for oppmerksomheten!

NVE Energidager Fagsesjon Eiendom

NVE Energidager Fagsesjon Eiendom NVE Energidager Fagsesjon Eiendom NVE s Energidager. Fagsesjon Eiendom. Hva vil jeg snakke litt om Generelt om eiendomsbransjen og dens påvirkning Hva bransjen har prestert og kan prestere Det beste er

Detaljer

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellona Energibruk og effektivisering i bygg -22.04.2010 Brigt Aune, prosjektleder Aspelin Ramm Eiendom VULKAN presentasjon _ s. 1 Aspelin Ramm Eiendom Ambisiøs

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Hvordan få klima til å lønne seg

Hvordan få klima til å lønne seg Incentiver for klimaeffektiv bygging Hvordan få klima til å lønne seg Peter Groth, Adm.dir Aspelin Ramm Eiendom AS Innhold Bellonabygget løsninger og erfaringer til nå Behovet for forsterkede incentiver

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF

ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF ENERGIBEREGNINGER FERRY SMITS, M.SC. MRIF Ill.: TOBB Nye Boliger ENERGIBEREGNINGER PRAKTISKE EKSEMPLER Metoder Seksjoner, soning og bygningskategorier Arealberegninger Oppbygging energiberegning i simien

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 7930 kwh 93,7 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 15301 kwh 25,1 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 12886 kwh 21,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 3052 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Byutviklingskonferansen FremtidsbyenBergen

Byutviklingskonferansen FremtidsbyenBergen Byutviklingskonferansen 2008 -FremtidsbyenBergen 28 november 2008 Avantor AS Admdirektør Christian Joys Landets bygningsmasse er 320 mill m 2 6 7 mill m2 nybygges årlig Ca 40% under profesjonell drift

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 189974 kwh 8,7 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 244520 kwh 11,2 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 108969 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 52504 kwh 6,3 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 25250 kwh 3,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 41586 kwh 5,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 264828 kwh 3,0 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 3042 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 9830 kwh 4,9 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 28330 kwh 52,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 753 kwh 2,8 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 542 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 24073 kwh 27,2 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 8593 kwh 9,7 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 20095 kwh 22,7 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 17189 kwh 5,6 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 10196 kwh 15,1 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 0 kwh 0,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009 BJØRVIKA / OSU Presentasjon Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 1 22.09.2009 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør i Oslo S Utvikling AS (OSU) EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 EIERFORHOLD

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Medlemsmøte Grønn Byggallianse Nye energikrav til bygninger Løsninger og kostnader for nybygg Og litt mer! Rådg. ing.

Detaljer

SIMIEN. Resultater årssimulering

SIMIEN. Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 34588 kwh 3,5 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 14696 kwh 14,5 kwh/m² Varmtvann (tappevann) 98661 kwh 10,0 kwh/m²

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 4645 kwh 339,3 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 0 kwh 0,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 244 kwh 8,0 kwh/m² 3a Vifter

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 33259 kwh 6,6 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 2509 kwh 5,0 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 22268 kwh 42,4 kwh/m² 3a

Detaljer

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad 10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter i forkant BGM arkitekter Arkitektur Arealplan Formidling Offentlig bygg Næringsbygg Leilighetsbygg Bolig/fritidsbolig

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012

Kunnskap fra. Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Jens Petter Burud, Hans Martin Sivertsen, Åge Rødde Trondheim 21. oktober 2012 Passivhus Energitak svarende Passivhus nivå Hvorfor Passivhusnivå? Virkning av tak på miljø og drift Passivbygg Et bygg nesten

Detaljer

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapsbudsjett. Energiytelse Beskrivelse Verdi Krav -14 OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Marthe Bihli DATO S-35 Strateginotat passivhus Vedlagt passivhusberegning. Dette som et resultat

Detaljer

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD

NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD NOTAT: ENERGIBEREGNING IHT. TEK 10 OG ENERGIMERKE FOR EKSISTERENDE LMS-BYGNING I SANDEFJORD Forutsetninger - Bygningskategori: Sykehjem - Energiforsyning: Fjernvarme(dekker 100 % av all oppvarming) og

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

ffsimien Resultater årssimulering

ffsimien Resultater årssimulering ffsimien Energipost Energibudsjett Energibruk Spesifikk energibruk Romoppvarming 43114 kwh 48./m2 Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 1915 21.3 kwh/m2 111 Oppvarming av tappevann Vifter (ventilasjon) 10635

Detaljer

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS

Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Arnkell Petersen Energi-, VVS- og inneklimarådgiver Erichsen & Horgen AS Horten VGS Norges første BREEAM OUTSTANDING SKOLEBYGG Et forbildeprosjekt innen energiytelse: PLUSSHUS Energikonsept - Bygningsdesign

Detaljer

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth Bakgrunn «Bellonabygget» Læring fra to prosjekter som «setter standarden» Egen refleksjon

Detaljer

Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen?

Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen? Kan nye byggforskrifter avlyse kraftkrisen? Potensial for energieffektivisering og energiomlegging for norske bygninger Bjorn.J.Wachenfeldt@sintef.no Igor.Sartori@ntnu.no Bakgrunn Bygningssektoren står

Detaljer

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt.

Tomt 11 utgår av beregningene siden denne tomten ikke lenger er en del av Klepphus sin kontrakt. Notat Prosjekt: Bogafjell S3 Pnr: 8070190A Sak: Energiberegning Fag: ENØK Dato: 30.04.2008 Notatnr: 3 Rev: A Utarb. av: Lars Aksnes Distr: Rambøll Norge AS Vassbotnen 1 Postboks 8058 4068 Stavanger www.ramboll.no

Detaljer

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER.

Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Godt Inneklima Lavt energiforbruk SIMULERINGSEKSEMPLER. Siv.ing Arve Bjørnli MAJ 203 SIDE Grunnlag fra forskrifter: TEK 0 og kravene til bygninger: Kapittel 4. Energi I. Innledende bestemmelser om energi

Detaljer

Energiregler og byggeteknikk - et overblikk. Tor Helge Dokka Skanska Teknikk

Energiregler og byggeteknikk - et overblikk. Tor Helge Dokka Skanska Teknikk Energiregler og byggeteknikk - et overblikk Tor Helge Dokka Hvor er det lønnsomt å ta kuttene? Kostnader ved ulike klimatiltak i Europa, 2020. Kilde: McKinsey (2008) 2 Føringer for fremtidens energipolitikk

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

PRAKTISKE ERFARINGER MED MILJØTILTAK OG KOSTNADER KLIMAX FROKOSTSEMINAR Kjetil Kronborg, siv.ing. REINERTSEN - SEKSJON ENERGI & TEKNIKK

PRAKTISKE ERFARINGER MED MILJØTILTAK OG KOSTNADER KLIMAX FROKOSTSEMINAR Kjetil Kronborg, siv.ing. REINERTSEN - SEKSJON ENERGI & TEKNIKK PRAKTISKE ERFARINGER MED MILJØTILTAK OG KOSTNADER KLIMAX FROKOSTSEMINAR Kjetil Kronborg, siv.ing. REINERTSEN - SEKSJON ENERGI & TEKNIKK 7.6.2011 www.reinertsen.no Pres foredragsholder KJETIL KRONBORG Siv.ing.

Detaljer

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg

EU- energidirektivet setter spor i norske bygg EU- energidirektivet setter spor i norske bygg Hvilke tiltak må gjøres og hva koster det? Ny TEKN2007- energikravene er gjeldene fra 01.08.2009. Mange medlemmer har allerede startet. Hva krever det og

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

SIMIEN Evaluering lavenergihus

SIMIEN Evaluering lavenergihus Resultater av evalueringen Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Energiytelse Bygningen tilfredsstiller krav til energiytelse Minstekrav Bygningen

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov a Romoppvarming 2327 kwh 20,5 kwh/m² b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 68 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 29758 kwh 26,4 kwh/m² 3a

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012 Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme Bergen 16/10 2012 Ole Aksel Sivertsen og Trond Bratsberg Agenda for dagen 12:45-12:55: Velkommen

Detaljer

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang

Nes kommune OPPDRAGSGIVERS REF. Anders Myrvang TITTEL Gjerderudvegen 10 Energiberegning TEK 10 og lavenergi etter NS 3701 REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00

Detaljer

NIL s landsmøte 1. april 2011 Union Brygge, Drammen DØGNFLUER ELLER GOD SMAK. Noen tanker om bruk av interiørarkitekter

NIL s landsmøte 1. april 2011 Union Brygge, Drammen DØGNFLUER ELLER GOD SMAK. Noen tanker om bruk av interiørarkitekter NIL s landsmøte 1. april 2011 Union Brygge, Drammen DØGNFLUER ELLER GOD SMAK Noen tanker om bruk av interiørarkitekter Adm. dir. Peter Groth Aspelin Ramm Gruppen AS Hva skal jeg snakke om? Hva dere vil

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Klimautfordringer og usikkerhet hvordan takler en stor eiendomsaktør r utfordringene!

Klimautfordringer og usikkerhet hvordan takler en stor eiendomsaktør r utfordringene! Klimautfordringer og usikkerhet hvordan takler en stor eiendomsaktør r utfordringene! Avantor AS Esben Madsen Litt om Avantor. h Avantor ble stiftet i 1971 h Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem i

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Hyggelig å være her!

Hyggelig å være her! Hyggelig å være her! Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsforvalter Drammen Eiendom KF Kommunens eiendomsbedrift. Eier 300.000 m2 21 Skoler 25 Barnehager 7 Bo - servicesentere

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering SIMIEN Simuleringsnavn: Arssimulering Skedsmo VGS del A Tid/dato simulering: 15:32 5/10-2009 Inndatafil: U:\...\Skedsmo VGS Energisimulering Del A.smi Sone: 1 etg Del A Beskrivelse Inndata teknisk utstyr

Detaljer

Resultater av evalueringen

Resultater av evalueringen Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak

Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak Fjernvarme som varmeløsning og klimatiltak vestfold energiforum 8.november 2007 Heidi Juhler, www.fjernvarme.no Politiske målsetninger Utslippsreduksjoner ift Kyoto-avtalen og EUs fornybardirektiv Delmål:

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3700 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE

Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Hva vet vi om energibruken i husholdningene? Birger Bergesen, NVE Workshop energibruk hos Enova, 6. oktober 2009 Utfordringer knyttet til energibruk Økt fokus på klima/miljø Stadige endringer i energibruksutvikling

Detaljer

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU

Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Konsekvenser av nye energiregler Hva betyr egentlig de foreslåtte nye energikravene? Inger Andresen, Professor NTNU Hoved endringer fra TEK'10 1. Hovedkrav: Beregnet netto energibehov, reduksjon: Boliger

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Slik møter vi utfordringen i Skanska

Slik møter vi utfordringen i Skanska Kan vi effektivisere oss ut av energikrisen? Slik møter vi utfordringen i Skanska Ole Petter Haugen, Skanska Norge AS SINTEF seminar 3. juni 2010, Oslo Slik møter vi utfordringen i Skanska Etablerer intern

Detaljer

Energibruk og effektivisering i bygg - en katalysator for klimakutt? Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt?

Energibruk og effektivisering i bygg - en katalysator for klimakutt? Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt? Energibruk og effektivisering i bygg - en katalysator for klimakutt? Hvilke virkemidler kan bidra til utslippskutt? Norges helhetlige klimaplan 60 2005 50 40 30 20 10 2050 0 Norges utslipp Norges egne

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot passivhusstandarden Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009

Olav K. Isachsen. Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 Olav K. Isachsen Energimerking for yrkesbygg NVEs energidager 15.10.2009 I hereby declare.. Energimerking for yrkesbygg er i gang - men fortsatt noen forbehold.. Fra direktiv til norsk ordning Direktiv

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: Ikke oppgitt Adresse Næringshagen Tolga Postnr 2540 Sted Tolga Leilighetsnr. Gnr. 39 Bnr. 3 Seksjonsnr. 1ET Festenr. Bygn. nr. 7418809 Bolignr. Merkenr. A2010-13962 Dato 05.08.2010 Ansvarlig Utført av NØK ENERGI EIENDOM

Detaljer

Siv.ing Sverre Tiltnes

Siv.ing Sverre Tiltnes Siv.ing Sverre Tiltnes Miljøkoordinator Vi har ambisjonen, nettverket og løsningen Foreningen samler mer enn 100 bransjeledere fra hele bygg og eiendom, på en måte som ikke er gjort før. Foreningen skal

Detaljer

Tiltak i nye og eksisterende bygg

Tiltak i nye og eksisterende bygg Framtidens byer - første administrative samling Nydalen 21. - 22. august 2008 Verksted 2: Bygg og energi Tiltak i nye og eksisterende bygg Sylvia Skar, Norconsult 1 29.08.2008 Energifakta Den samlede energibruken

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A

LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A LECO- Tiltaksbeskrivelse og simulering av kontorsbygg for å oppnå energimerke B og A Anna Svensson 1 Beskrivelse På bakgrunn av rapporten LECO- Energibruk i fem kontorbygg i Norge- Befaring og rapportering,

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden

Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Skog og Tre 2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Energieffektive løsninger. nå og for fremtiden Hvem er vi? 06.06.2011 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 2 Målsetting: Energieffektivt byggeri med større bruk

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

Miljøriktige bygg som verdi for leietaker

Miljøriktige bygg som verdi for leietaker Miljøriktige bygg som verdi for leietaker Vibecke Hverven, Byggebørsen 2011 Om Sweco Oppdrag i 100 land siden 1903 Internasjonal vekst 5 300 ansatte i 11 land Pågående oppdrag i 90 land 31 000 oppdrag

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år

Om bakgrunnen for beregningene, se www.energimerking.no. Målt energibruk: 2 438 655 kwh pr. år Adresse Strandgata 15 Postnr 2815 Sted Gjøvik Leilighetsnr. Gnr. 62 Bnr. 1071 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. A2011-96144 Dato 27.05.2011 Eier Innmeldt av GK NORGE AS GK Norge as v/ Bjørn

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Energi- og miljøløsninger Arendal Idrettspark

Energi- og miljøløsninger Arendal Idrettspark Arendal Idrettspark Valgte føringer for miljø og energiomsetting i idrettsparken. Totalprosjekt Petter Norberg Arendal kommune PNO 06.10 Orientering Presentasjonen gir orientering om de viktige (riktige?)

Detaljer

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013

Miljøhuset GK. Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift. «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Miljøhuset GK Et av norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift «30 000 passivhus i 2016?» Sintef, 12 november 2013 Espen Aronsen, fagsjef GK Norge AS 09.10.2013 TL Agenda Bakgrunn,

Detaljer

EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3

EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 Presentasjon BJØRVIKA / OSU Miljø- og energihåndtering. Hvor står næringen? 1 11. mai 2010 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør, Oslo S Utvikling AS (OSU) 1 EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 Bjørvika i fremtiden

Detaljer

ECO-City. Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim

ECO-City. Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim ECO-City Gode energi- og miljøprosjekt i Trondheim Hva er ECO-City? En del av CONCERTO-prosjektet EUs hittil største satsing på bærekraftig energi 5-årig prosjekt : 2005-2010 7-årig prosjekt: 2005-2012

Detaljer

Velkommen til Rezidor

Velkommen til Rezidor Velkommen til Rezidor 640 REZIDOR er 430+ hoteller 94,700 hotellrom 70 Land 52 #1 65 180 86 #1 103 #1 32 98 26 2 Velkommen til Rezidor En av Europa 5 største hotelkjeder 58 hoteller i Norden Utspring fra

Detaljer

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi

Frydenhaug skole. Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Fra passivhus til nesten Frudenullenergi Drammen Eiendom KF Frydenhaug skole Frydenhaug skole Et miljøbygg med varmepumpe og solfanger i et vakkert samspill som produserer det grønne gull Godt inneklima

Detaljer

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing?

Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken. Hvorfor energisparing? Miljø Energibruk i boligplanleggingen - 25.10.06 Steinar Anda seniorarkitekt i Husbanken Hvorfor energisparing? Drivhuseffekten global oppvarming klimakatastrofer Fossile energikilder tømmes kommende global

Detaljer

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger

Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Fremtidsstudie av energibruk i bygninger Kursdagene 2010 Fredag 08.januar 2010 Karen Byskov Lindberg Energiavdelingen, Seksjon for Analyse Norges vassdrags- og energidirektorat Innhold Bakgrunn og forutsetninger

Detaljer