6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK"

Transkript

1 Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1

2 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre dyktige medarbeidere, Optimera Akademiet og en serie av Temahefter som regelmessig oppdateres i forhold til nye krav og regler. Norges største Optimera er Norges største aktør innen salg av byggevarer, trelast og interiør. For deg som proffkunde betyr det at vi har store ressurser og kan bidra til å løse nettopp dine utfordringer for å skape en mest mulig rasjonell byggeprosess. Et komplett tilbud til proffen Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, tidsbesparende kundeløsninger, et profftilpasset sortiment, effektiv logistikk og god tilgjengelighet gjennom 95 Optimera proffsentre og Montér byggevarehus. Du bygger vi tar oss av resten Slagordet vårt beskriver vårt tilbud til deg som proffkunde; Du bygger vi tar oss av resten. Det betyr at vår viktigste jobb er å bidra til at din jobb blir enklere, triveligere og mer lønnsom. 2

3 Oppdaterte kunnskaper gir trygge og kostnadseffektive løsninger Vi er glade for å kunne presentere oppdatert utgave av Temaheftet BYGGTEKNIKK Endringer i forskrifter og produkter skjer kontinuerlig, gjennom Temaheftene skal du føle deg trygg på at du løser de forskjellige byggtekniske utfordringene i henhold til gjeldende standarder og forskrifter. Samtidig som du til enhver tid er oppdatert i forhold til nye produkter og løsninger. Vi ønsker at temaheftene brukes aktivt både under planlegging av prosjekter og på byggeplass. Temaheftene kan også leses eller lastes ned fra optimeraproff.no Dette temaheftet er tilrettelagt og utarbeidet av Optimera i samarbeid med Isola, Glava, Rockwool, Jackon, Weber, Gilje, Moelven og Flexit. Bruk av innhold eller deler av innhold kun etter tillatelse fra Optimera. Besøk oss på våre hjemmesider for ytterligere informasjon: optimeraproff.no eller monter.no Har du kommentarer eller innspill send oss en mail på: Opplag 4, September 2013 AKTUELLE TEMAHEFTER: Tørt Bygg Fasader i tre I Bunn og Grunn Dør og Vindu Tak Byggteknikk Energioppgradering

4 Unike kundeløsninger Logistikk Skreddersydd logistikk gir deg konkurransefortrinn og god lønnsomhet. Vi tilbyr en rekker spesialløsninger som helikoptertransport og leilighets- og etasjepakking. Verktøy og festemidler Våre byggeplasscontainere med verktøy og festemidler tilpasses de forskjellige faser i byggeprosjektet. Dyktige selgere følger opp og er din diskusjonspartner. Teknisk tjenester Bruk oss på salgskalkyle, mengdeberegning, varmetaps- og energiberegning, teknisk rådgiving og byggteknisk prosjektering. Tempererte og fuktstyrte listverksrom Våre tempererte og fuktstyrte listverkstom gir stabil temperatur og luftfuktighet hele året. Det gir listverk av høy kvalitet klart til bruk. Konstruksjonspakker, elementer og takstoler Vi skreddersyr takstoler og konstruksjonspakker for alle bærende konstruksjoner i tre, og leverer store elementer for feltutbygging og bygging av enkelthus. Dokumentasjon Vår løsning sender sikkerhetsdatablader automatisk ved varebestilling. Du får også FDVdokumentasjon som tilfredsstiller myndighetenes krav. E-handel Benytt vår e-handel 24 timer i døgnet, 7 dager i uken - og sjekke lagerbeholdning, nettopriser, ordre- og fakturahistorikk. Vi har korte bestillingsfrister! Kurs og fagtreff Kunnskap gir trygghet og kostnadseffektive løsninger. Derfor gjennomfører Optimera Akademiet opplæring for våre proffkunder over hele landet. Kjøkken, garderobe og bad Vi tilbyr produkter av topp kvalitet velegnet for prosjektmarkedet. Proffkundene verdsetter vår høye servicegrad og konkurransedyktige betingelser. Tomteutvikling Optimera Tomteutvikling tilrettelegger og igangsetter boligfelt for utbygging. Bygging og salg skjer i regi av Optimeras byggmester- og entreprenørkunder. 4

5 INNHOLD 1. Byggteknikk Generelt Energitiltaksmodellen Rammekravsmodellen Minstekrav Hytter og fritidsboliger Laftede yttervegger av helved Ventilasjon Tilbygg Energiforsyning Utvikling i fordeling av energibruk i bolig Varmeisolasjon Tak Yttervegg Isolasjon med dimensjonerende varmekonduktivitet Yttervegger med bindingsverk med integrert kuldebrobryter Yttervegger av isolerte lettklinkerblokker Isoblokk Fasadeblokk Kjelleryttervegg Alternative materialer til utvendig isolering Isolasjonsprinsipper Alternative produkter som gir lavere transmisjonstap Gulv og ringmur Kuldebroer Tetthet Generelt Betydningen av tetthet Tetthet fukttekniske konsekvenser Vindsperre Undertak Dampsperrer Tettedetaljer Vinduer og dører Krav til U-verdi Plassering i konstruksjonen Ventilasjon De viktigste kravene til ventilasjon: Hva er et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning? Piper/ildsteder Tilluft til ildsted, hvordan løser vi dette? Tilluft til kjøkkenavtrekk Heksesot Balansert ventilasjon i forhold til luft-luft varmepumper Målinger og kontroll Forenklet tetthetsmåling Svarte hull avslører varmetap Infrarød jakt på lekkasjer Ferdigattest/dokumentasjon Energimerking Hva med fremtiden? Fremtidige energikrav Hva er passivhus? 53 5

6 1. Byggteknikk 1.1 Generelt Teknisk forskrift til plan og bygningsloven TEK10 stiller krav til bygningens energieffektivitet og energiforsyning. Målsetningen i TEK10 er at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig forsyning fremmes. Gjeldende forskrifter legges det til grunn to hovedprinsipper som kan benyttes til for å dokumentere at energikravene til bygninger er oppfylt, enten ved krav til de enkelte bygningskonstruksjoner og installasjoner (kalt energitiltaksmodellen) eller krav til bygningens totale energibehov (omtalt som rammekravsmodellen og samlet netto energibehov). Enkelte produsenter tilbyr gratis hjelp til energiberegninger og Sintef Byggforsk kunskapssystemer tilbyr TEK-sjekk Energi og er tilgjengelig for komplettabonnenter på Byggforskserien. Beregningsprogrammet kan brukes til å gjøre kontrollberegninger mot kravene gitt i TEK10 14, NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus. Boligbygninger eller NVE sin energimerkeordning for bygninger. Alle bygningskategoriene i TEK10 og i energimerkeordningen kan beregnes. Optimera tilbyr også Energiberegning og Energimerking gjennom Tekniske Tjenester. 1.2 Energitiltaksmodellen Energitiltaksmodellen handler i prinsippet om å oppfylle enn serie enkelttiltak. Dersom samtlige tiltak er oppfylt er forskriftskravet å anse som tilfredstsilt Bygning skal ha følgende energikvaliteter: 6 a 1. Transmisjonsvarmetap: (varmetap gjennom konstruksjonene mot det fri) 1. Andel vindus- og dørareal 20 % av oppvarmet BRA.

7 2. U-verdi yttervegg 0,18 W/(m 2 K) 3. U-verdi tak 0,13 W/(m 2 K) 4. U-verdi gulv 0,15 W/(m 2 K) 5. U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme 1,2 W/(m 2 K) 6. Normalisert kuldebroverdi, der m 2 angis i oppvarmet BRA: småhus 0,03 W/(m 2 K) øvrige bygninger 0,06 W/(m 2 K). b 2.Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap: (luftlekkasjer gjennom konstruksjonen utenfra og inn) 1. Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell: småhus 2,5 luftvekslinger pr. time øvrige bygninger 1,5 luftvekslinger pr. time. 2. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: boligbygning, samt arealer der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av forurensning/smitte 70 % øvrige bygninger og arealer 80 %. c 3. Øvrige tiltak: 1. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP): boligbygning 2,5 kw/(m 3 /s) øvrige bygninger 2,0 kw/(m 3 /s) 2. Mulighet for natt- og helgesenking av innetemperatur 3. Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokal kjøling For boligbygning kan energitiltak i bokstav a og b fravikes, forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker. 7

8 1. Transmisjonstap er varmetap gjennom konstruksjonen mot det fri. 2. Infiltrasjonstap er luftlekkasjer gjennom konstruksjonen utenfra og inn. Omfordeling mellom tiltak knyttet til transmisjonstap, infiltrasjonstap og ventilasjonstap godtas for boligbygninger. Robuste og langvarige løsninger knyttet til klimaskjermen bør gis prioritet. Tillatt omfordeling dokumenteres ved å vise at varmetapstallet, som angir bygningens samlede spesifikke varmetap, ikke øker. Varmetapstall beregnes etter NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse Metode og data For øvrige bygninger kan energitiltak i bokstav a fravikes, forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker. Det tillates omfordeling kun mellom tiltak knyttet til transmisjonsvarmetap. Tillatt omfordeling dokumenteres ved å vise at varmetapstallet, som angir bygningens samlede spesifikke varmetap, ikke øker. Varmetapstall beregnes etter NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse Metode og data. 1.3 Rammekravsmodellen Rammekravsmodellen forutsetter at det utføres en energiberegning av bygget ihht. NS Beregningen må dokumentere at byggets forventede netto energibruk er lavere enn rammekravet for den aktuelle bygningstypen som er angitt i forskriftene. Rammekravene er noe skjerpet i TEK10 i forhold til tidligere forskrift. Det er i hovedsak en konsekvens av skjerpet krav til varmegjennvinningsgrad for luftbehandlingsanlegg. 8

9 Samlet netto energibehov for bygningen skal ikke være større enn: Bygningskategori Totalt netto energibehov kwh/m 2 BRA* år Småhus, samt fritidsbolig over 150 m 2 BRA* /m 2 BRA* Boligblokk 115 Barnehage 1 40 Kontorbygning 150 Skolebygning 120 Universitet/høyskole 160 Sykehus 300 (335) Sykehjem 215 (250) Hotell 220 Idrettsbygning 170 Forretningsbygning 210 Kulturbygning 165 Lett industri/verksteder 175 (190) * oppvarmet bruksareal (2) Kravene gitt i parentes gjelder for arealer der varmegjenvinning av ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte. (3) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene oppfylles for hver sone. 1.4 Minstekrav Uansett om man benytter seg av energitiltak eller rammekravsmetoden må man oppfylle noen minstekrav som ikke kan fravikes. Følgende generelle krav gjelder: Bygninger under 30m 2 (BRA) som er oppvarmet skal holde minstekravene i forhold til U-verdi, tetthet og isolering av rør, kanaler og utstyr. Bygninger med forutsatt lav innetemperatur kan oppnå reduserte energikrav dersom energibehovet holdes på et forsvarlig lavt nivå. Bygninger med varmeoverskudd pga. prosess stilles det ingen energikrav til. Rør, utstyr og kanaler knyttet til byggets varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødvendig varmetap. 9

10 1.5 Hytter og fritidsboliger TEK10 stiller energikrav til hytter og fritidsboliger. For fritidsbolig med én boenhet mellom 50 m 2 og 150 m 2 oppvarmet BRA gjelder kun minstekravene i 14-5 første og annet ledd, 14-6 og Fritidsbolig med én boenhet over 150 m 2 oppvarmet BRA må oppfylle energikravene som gjelder for småhus. Dette følger av forskriftens 1-2 annet ledd bokstav f. For fritidsbolig med flere boenheter gjelder energikravene fullt ut. Se tabell for oppsummering av enegikrav. 1.6 Laftede yttervegger av helved Kravene gjelder for boligbygninger og fritidsboliger hvor alle fire yttervegger er utført som laftede vegger av helved. Det betyr at kravene også gjelder for maskinlaft, men ikke for vegger hvor det er lagt inn en isolasjonskjerne eller for andre veggtyper som kubbevegg, reisverk og massivtre. Kravet er gitt som dimensjon av laft i tommer ( ). Yttervegger av laft av helved uten isolasjon har U-verdier på ca. 0,65 0,84 W/(m 2 K). Prinsippskisse for varmtaksløsning 1.7 Ventilasjon Det er ikke krav om varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg for boligbygninger eller fritidsboliger med laftede yttervegger. TEK10 stiller imidlertid krav til ventilasjon med hensyn til inneklima. Ventilasjonen kan ivaretas med naturlig eller mekanisk ventilasjon. Se Byggdetaljer Ventilasjon av boliger. Prinsipper og behov. 1.8 Tilbygg Energikravene gjelder også for alle tilbygg som er søknadspliktige Energiforsyning Formuleringen i veiledingen til forskriften: En vesentlig del av netto varmebehov skal dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker. Med det menes cirka halvparten, men minimum 40% av beregnet netto energibehov

11 til romoppvarming og varmt vann. Dette gjelder ikke dersom man kan dokumentere at a) bygningens netto varmebehov er lavere enn kwh/år, eller b) at varmeløsningen medfører merkostnader over bygningens livsløp, sammenlignet med bruk av elektrisitet eller fossilt brensel (olje/gass). I slike tilfeller må alle boliger over 50 m 2 BRA likevel ha skorstein og lukket ildsted. Typiske løsninger for å tilfredsstille kravet kan være bruk av biobrensel, vedfyring, nær- og fjernvarme, varmepumpe o.l. I denne forbindelse kan vannbåren gulvvarme være en god løsning. Det finnes i dag løsninger for legging av vannbåren varme både i støpte gulvkonstruksjoner og i bjelkelagskonstruksjoner. Ta kontakt med Weber eller Byggma for nærmere opplysninger. I nye TEK 2010 blir det enda strengere krav til energiforsyning. I alle nye bygg blir det forbudt å installere oljekjele. Samtidig blir det stilt krav til at minst 60% av oppvarmingsbehovet i bygg > 500m 2 (BRA) må dekkes av annet enn elektrisitet, olje og gass (fossilt brensel). Unntak kan gis dersom naturforhold gjør det praktisk umulig å oppfylle kravene, eller i tilknytning til bosteder med særlig lavt varmebehov Utvikling i fordeling av energibruk i bolig Oppvarmingsbehovet ned til 10% i 2015 sammenlignet med 1970-nivå. Det koster mindre å drifte et moderne hus i forhold til et gammelt. Et normalt hus med avtrekksisolasjon uten varmegjennvinning benytter ca Kwh pr år til oppvarming av ventilasjonsluften. Med balansert ventilasjon med varmegjennvinning kan opp til 85% av varmen i inneluften gjennvinnes(forutsatt forskriftsmessig luftskifte i huset) Oppvarming Ventilasjon Oppvarming av varmt vann Lys, installasjon og el. apparater Fordeling av energibruk i en bolig i dag 11

12 U-verdier, nye energikrav i henhold til TEK 2010 Helårsboliger Energitiltak U-verdi Bygninger Minstekrav generelt Generelt m/laftet yttervegg Tak 0,15 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K Vegger 0,22 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K 0,22 W/m 2 K 0,60 W/m 2 K Gulv på grunn og mot det fri 0,15 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K Kuldebroverdi Skal være Småhus 0,03 W/m 2 K normalisert inkl. i U-verdi Andre 0,06 W/m 2 K Lufttetthet Småhus 4,0 Småhus 2,5 Luftvekslinger pr. time Andre 3,0 og 1,5 Andre 1,5 3,0 Vinduer/dører/glass 1,60 W/m 2 K 1,2 W/m 2 K 1,6 W/m 2 K 1,4 W/m 2 K Fritidsboliger Energitiltak <50 m m 2 150m 2 Laftet yttervegg minstekrav < 150m 2 150m 2 Tak 0,18 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K Vegger Ingen 0,22 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K 6 laft 8 laft Gulv på grunn energiog mot det fri krav 0,18 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K 0,18 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K Kuldebroverdi normalisert 0,03 W/m 2 K Lufttetthet Luftvekslinger pr. time 3,0 2,5 Vinduer/dører/glass 1,6 W/m 2 K 1,2 W/m 2 K 1,6 W/m 2 K 1,4 W/m 2 K 12

13 2. Varmeisolasjon 2.1 Tak Isolerte skråtak Et isolert skråtak kan bygges med et separat luftesjikt mellom vindsperre og undertak, eller med et såkalt dampåpent undertak med all lufting mellom undertak og taktekning. I dag er det dampåpent undertak som er mest benyttet. Dette er kombinert undertak og vindsperre, og da produktet er dampåpent kan det legges rett ovenpå isolasjonsjiktet. Så kommer opplekting og bordtak, eller sløyfer + lekter og takstein. I takkonstruksjoner med hanebjelke og knevegg, kan det med fordel legges mer isolasjon akkurat her, fordi en økning av isolasjonstykkelsen ikke stjeler noe plass eller krever noe ekstra trevirke. U-verdien regnes ut som et gjennomsnitt (arealvektet) for de ulike delene. Figuren til venstre viser I-bjelker. Inntrukket dampsperre kan brukes også her, men er ikke vist Kaldt loftsrom Kalde loftsrom kan bygges med lufting via raft og møne eller som uluftet loftsrom. Løsning med lufting i raftet er vanskelig å få tett, og med de nye tetthetskravene vil uluftede loftsrom som gir bedre lufttetting, og reduserer også faren for brannsmitte til loftsrommet (spesielt viktig i forhold til rekkehus med kalde loft) bli en mer aktuell løsning. Dampsperren kan med fordel forflyttes noe inn i isolasjonssjiktet. Husk bare på at det må være 3 ganger så mye isolasjon på utsiden av dampsperren, i forhold til innsiden. På denne måten ligger den inntrukne dampsperren godt beskyttet. Allikevel anbefaler vi at man unngår innfelt belysning i himlinger (bl.a. fordi den krever avstand til brennbart materiale). Dette gjelder også for kalde loft, selv om man her kan gjøre korrigerende tiltak i forhold til isolasjonstykkelsen. Elføringer og bokser som holder seg innenfor dampsperresjiktet kan lettere aksepteres. 13

14 Figur 1. Skråtak med sperrer Tabell for figur 1 Må lages Figur 2. Skråtak med I-bjelker Tabell for figur 2 Må lages Figur 3. Tak med kaldt utluftet loft Tabell for figur 3 Må lages 14

15 2.2 Yttervegg Når kravet til isolasjonstykkelse er større enn nødvendig stendertykkelse for bæreevne, kan det benyttes utenpåliggende uavbrutt isolasjon eller innvendige krysspålagte påforinger. Innvendige krysspålagte påforinger muliggjør inntrukket dampsperre det vil si at denne plasseres mellom stenderverket og den innvendige påforingen. NB: Ved denne type konstruksjon skal det benyttes minst 3 ganger så mye isolasjon på utsiden av dampsperren som på innsiden! Inntrukket dampsperre gjør det enklere å bygge tett da elkabler og bokser kan legges innenfor dampsperren! I desember 2012 publiserte Sintef Byggforsk flere nye byggdetaljer vedrørende U-verdiberegning av yttervegger. I de nye tabellene har man tatt hensyn til en større trevirkeandel enn tidligere. Man vet i dag at trevirkeandelen i konstruksjonene er mye større enn det som ble lagt til grunn ved tidligere beregningsmodeller. Trevirkemengden har en viktig betydning for isolering av ytterveggen. Les nærmere om nye og gamle beregningsforutsetninger. Yttervegg med inntrukket dampsperre Frem til nå har U-verdien for yttervegger tatt høyde for en trevirkemengde som kun utgjør stendere satt opp i c/c 60 cm, i tillegg til en toppsvill og en bunnsvill. Dette gjelder våre tidligere, og andre produsenters U-verditabeller, samt at det er dette som var beskrevet i gjeldene anvisning fra SINTEF Byggforsk. I praksis vet vi at trevirkeandelen er mye større. Vi snakker da om ekstra stendere og losholter i forbindelse med vinduer og dører, det faktum av vegglengder ikke går opp i modulmål, eventuelle doble bunneller toppsviller, ekstra stendere i forbindelse med hjørner og der hvor konsentrerte laster skal føres ned. Den nevnte anvisningen ( ) er nå oppdatert, utvidet og publisert. Den reelle treandelen pr. kvm vegg blir nå lagt til grunn for beregningene. 15

16 Tabellen er hentet fra Byggdetaljblad; U-verdier for vegger over terreng. Grunnlag for beregninger, tabell 4. 1) L = m/m 2 viser løpemeter treverk pr. kvadratmeter vegg Enebolig, romhøyde 2,4 m. Forutsetter normal praktisert vindusandel i småhus av tre. Veggfelt med 13 og 17 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). Boligblokk, rekkehus, barnehage, romhøyde 2,4 m. Veggfelt med 16 og 22 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). Stort næringsbygg, romhøyde 3,5 m. Veggfelt med 20 og 26 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). Vegg med romhøyde 2,4 m. Viser en U-verdi uten vinduer og dører, kun stendere c/c 60 cm, samt en topp- og bunnsvill. Veggfelt med 9 og 12 % treandel (hhv 36 og 48 mm stender). Anvisningen har blitt utvidet til flere blader; U-verdier for vegger over terreng, grunnlag for beregninger U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med gjennom gående stendere U-verdier. Vegger over terreng med bindingsverk av tre med kontinuerlig utvendig isolasjon. 16

17 SINTEF jobber forløpende med å publisere flere blader for flere konstruksjonstyper. Verdien er beregnet etter NS-EN ISO 10211, som er en tredimensjonal beregning, erfaringsmessig vil dette bedre U-verdien på tusendelsnivå. Her viser vi tabeller for en type yttervegger med tre forskjellige kvaliteter. Kolonne 2 (U3,5) viser Uverdier for enebolig med vegghøyde 2,5 m. Nye tabeller fra NBI Vegger over terreng med bindingsverk i tre med gjennomgående stendere. 2.3 Isolasjon med dimensjonerende varmekonduktivitet, λd, på 0,033 W/(mK) Yttervegg med innvendig horisontal påfôring og inntrukket dampsperre Tot. Bindingsverk U-verdi iso. d t W/(m 2 K) mm mm mm U2,45 U3,5 U4,5 U5,5 U7, ,344 0,365 0,385 0,404 0, ,359 0,386 0,411 0,437 0, ,242 0,259 0,277 0,296 0, ,253 0,274 0,293 0,315 0, ,186 0,200 0,214 0,228 0, ,196 0,213 0,228 0,244 0, ,153 0,164 0,174 0,186 0, ,161 0,175 0,189 0,202 0, ,129 0,138 0,148 0,158 0, ,135 0,148 0,160 0,171 0, ,111 0,119 0,128 0,137 0, ,117 0,128 0,138 0,149 0, ,098 0,105 0,112 0,119 0, ,103 0,113 0,122 0,131 0, ,087 0,094 0,100 0,107 0, ,092 0,101 0,109 0,118 0, ,078 0,085 0,091 0,096 0, ,082 0,091 0,098 0,106 0,122 Varmekonduktivitet (lamdaverdil) W(m/K) Varmekonduktivitet ble tidligere også kalt varmeledingsevne. Det sier noe om hvilke egenskaper produktet har til å lede varme. Jo lavere lamdaverdi (l), jo dårligere varmeledningsevne. 17

18 Isolasjon med dimensjonerende varmekonduktivitet, λd, på 0,035 W/(mK) Tot. Bindingsverk U-verdi iso. d t W/(m 2 K) mm mm mm U2,45 U3,5 U4,5 U5,5 U7, ,358 0,377 0,396 0,415 0, ,372 0,399 0,424 0,448 0, ,252 0,269 0,287 0,305 0, ,263 0,283 0,302 0,324 0, ,194 0,207 0,221 0,235 0, ,203 0,220 0,236 0,251 0, ,159 0,170 0,180 0,192 0, ,167 0,181 0,194 0,208 0, ,134 0,143 0,153 0,163 0, ,141 0,153 0,165 0,176 0, ,116 0,124 0,132 0,141 0, ,122 0,133 0,143 0,153 0, ,102 0,109 0,116 0,124 0, ,107 0,117 0,126 0,135 0, ,091 0,098 0,104 0,110 0, ,096 0,104 0,112 0,120 0, ,082 0,088 0,094 0,100 0, ,086 0,094 0,101 0,109 0,124 Isolasjon med dimensjonerende varmekonduktivitet, λd, på 0,037 W/(mK) 18 Tot. Bindingsverk U-verdi iso. d t W/(m 2 K) mm mm mm U2,45 U3,5 U4,5 U5,5 U7, ,372 0,391 0,409 0,427 0, ,385 0,411 0,435 0,459 0, ,262 0,279 0,296 0,314 0, ,273 0,292 0,311 0,331 0, ,202 0,215 0,229 0,242 0, ,211 0,227 0,242 0,257 0, ,166 0,176 0,186 0,197 0, ,173 0,187 0,200 0,213 0, ,140 0,148 0,157 0,166 0, ,146 0,158 0,169 0,181 0, ,121 0,129 0,137 0,145 0, ,126 0,137 0,146 0,156 0, ,106 0,113 0,120 0,127 0, ,111 0,120 0,129 0,139 0, ,095 0,101 0,107 0,113 0, ,099 0,108 0,116 0,123 0, ,085 0,091 0,097 0,103 0, ,089 0,097 0,104 0,111 0,126

19 2.4 Yttervegger med bindingsverk med integrert kuldebrobryter Moelven tilbyr Iso3, som er en trestender med skumisolasjon i midten. Iso3 brukes i stendere, sviller og losholter og eliminerer dermed alle kuldebroer i ytterveggen. Dette gjør at veggene kan bygges ca 5cm slankere enn andre bindingsverksvegger. Tabellen viser oppbygningen av de fire dimensjonene Iso3 som tilbys. Her er også u-verdien for veggfelt med gjennomgående Iso3-stender oppgitt. Med Iso3 klarer man normkravet til vegg i TEK 10 på 0,18 med 20cm vegg. Dette er også minstekravet til lavenergi klasse 1. For øvrig har Iso3 strengere toleransekrav enn vanlig trelast, samtidig som fuktinnholdet er 12-14%, noe som bidrar til at man bygger inn mindre fukt i veggen. 2.5 Yttervegger av isolerte lettklinkerblokker Prinsipielt finnes det 2 typer yttervegger hvor lettklinkerblokker benyttes: 1. Vanlige isoblokker 2. Fasadeblokk 19

20 Utvendig kledning Utlekting Vindsperre I-Profil 2.6 Isoblokk Isoblokker finnes i flere tykkelser og produktvarianter. På markedet i dag finnes det systemer som tilfredsstiller dagens krav til U-verdi for yttervegg på 0,18 W/m 2 K. For å tilfredstille et strengere U-verdikrav i en yttervegg brukes ofte isoblokker i kombinasjon med en innvendig tilleggsisolasjon av mineralull. Kabelføringer med mer legges ofte i den innvendige tilleggsisolasjonen av mineralull. Det finnes nå lettklinkerprodukter som tilfredsstiller U-verdikravet i TEK 2010 uten bruk av tilleggsisolasjon. Tabellen nedenfor viser aktuelle varianter av isoblokkvegger sammen med U-verdier for disse. I-plate Fuktsperre Innvendig kledning Prinsipiell oppbygning av vegg med isolert bindingsverk av tre med gjennomgående stendere og kontinuerlig utvendig isolasjon Fasadeblokk Fasadeblokk er en lettklinkerblokk som brukes til forblending av yttervegger. Mange kjenner til oppbygging av yttervegger med teglforblending. Fasadeblokk bygges opp på tilsvarende måte. Hovedforskjellen ligger i den tilleggisolasjonen som finnes i disse blokkene samt hvordan noen detaljer bygges opp. Tabellen nedenfor viser U-verdier for løsninger med Fasadeblokk forblending.

21 2.8 Kjelleryttervegg Generelt TEK10 stiller krav om varmeisolering, se Byggdetaljer Kravet til vegger under terreng er det samme som til vegger over terreng, men på grunn av varmemotstanden i jordmassene kan veggen isoleres noe mindre, se Byggdetaljer Alle kjellerrom og rom i underetasjer som senere kan gjøres om til oppholdsrom, bør prosjekteres som oppholdsrom. Ytterveggene må derfor enten isoleres fullt ut, eller enkelt kunne etterisoleres på innsiden uten risiko for fuktskader. Skal det være våtrom mot yttervegg anbefales bruk av innvendig plastisolasjon. 2.9 Alternative materialer til utvendig isolering Utvendig kan man brukes tunge plater av steinull, plater av plastisolasjon, eller løs lettklinker. Det fins også spesialprodukter og -løsninger av ulike varmeisolasjonsmaterialer, ofte med to eller flere funksjoner. Se Byggdetaljer Benytt kun løsninger/produkter som er dokumentert med for eksempel SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning eller tilsvarende dokumentasjon. Eksempler på slike produkter er plater av ekspandert polystyren (EPS), ekstrudert polystyren (XPS) eller steinull med drensriller i utvendig overflate, og plater av ekspandert polystyren, med åpen vannledende struktur. Drensplatene har som regel falseskjøter. Ved bruk av isolasjonsplater i flere lag bør skjøtene forskyves i forhold til hverandre. 21

22 2.10 Isolasjonsprinsipper Vegger med oppfylling til mer enn halve høyden skal ikke ha dampsperre (plastfolie) mellom innvendig kledning og varmeisolasjon. Fig. 53 c NBI Våtromsvegg som yttervegg mot terreng Dersom det benyttes innvendig utfôring av tre på vegger mot terreng, må bindingsverket være isolert fra betongveggen med minimum 50 mm plastisolasjon eller mineralull. Plater av plastisolasjon må ikke brukes i bindingsverk. I vegger av betong bør man plassere mest mulig, og minst 1/3 (helst 100 mm eller mer), av varmeisolasjonen på utvendig side av den bærende konstruksjonen i hele vegghøyden. Se eksempel på løsning av våtromsvegg (Fig. 53c) Eksempel på vegg hvor det innvendig er benyttet fasadeblokk av lettklinkerbetong med plastisolasjon. Eksempeler på Konstruksjonsløsninger for yttervegger mot terreng(nbi ). Grunnmursplate med utvendig isolering Tabellen viser U-verdier for to aktuelle konstruksjonsløsninger. Varmemotstanden i oppfyllingsmasser på utsiden av veggen er ikke tatt med. Ved utvendig isolering er det regnet med en dimensjonerende varmekonduktivitet λd = 0,040 W/(mK). Ved innvendig isolering er det regnet med λd = 0,037 W/(mK). Innvendig kledning er 13 mm gipsplater på trestendere c/c 600 mm Alternative produkter som gir lavere transmisjonstap: Yttervegger av Isolerte forskalingselementer Isolerte forskalingsblokker sparer mye tid og jobb ved deres lette vekt. Det finnes i dag flere systemer som både oppfyller kravene til TEK10 og lavenergi-krav uten tilleggsisolasjon, en ferdig vegg kan også lett etterisoleres for å komme ned i passivhus-standard.

23 Konstruksjonstype Beskrivelse Varmeisolering U-verdi Murt vegg av lett klinkerblokker. Vanger av lettklinker, kjerne av polyuretanskum, laftestrimler i liggefuger Blokker med isolasjon i veggen. BILDE mangler 300 mm blokker med vanger av lettklinker og kjerne av polyuretanskum. 300 mm blokker med vanger av lettklinker og kjerne av polyuretanskum, med innvendig isolasjon / bindingsverk 50 mm. 0,22 W/(m 2 K) 0,18 W/(m 2 K) U-verdiene er regnet for 10 blokkskift inkludert en U-blokk i topp. 250 mm blokker med vanger av lettklinker og kjerne av polyuretanskum, med innvendig isolasjon / bindingsverk 50 mm. 0,21 W/(m 2 K) Murt vegg av lettklinkerblokker. Utvendig isolasjon av steinull eller ekspandert polystyren. Innvendig isolering med plastisolasjon eller mineralull. Se pkt. 52. Utvendig isolering + innvendig isolering BILDE mangler 250 mm vegg av lettklinker med 100 mm utvendig isolasjon. 250 mm vegg av lettklinker med 100 mm utvendig isolasjon og 50 mm innvendig isolasjon. 0,26 W/(m 2 K) 0,22 W/(m 2 K) Tabellen under viser eksempler på tilleggsisolering av forskalingselementer. I områder med radonbelastning må murverk av lettklinkerblokker slemmes på begge sider for å gjøre konstruksjonen lufttett og hindre inntrenging av radongass. Også vegger som skal varmeisoleres, må påføres en heldekkende slemming før isolasjonen blir montert. Videre må man sørge for lufttetning i overgangen vegg/golv,. Tiltak mot radon er behandlet i Byggdetaljer Se også Temahefte I Bunn og Grunn. BILDE mangler Utvendig og innvendig isolert kjellervegg. Blokk Uten ekstra isolering U-verdi med 50 mm U-verdi med 70 mm U-verdi med 100 Vanlig blokk, 350 mm 0,17 0,14 0,13 0,11 SuperBlokk, 350 mm 0,14 0,12 0,11 0,10 23

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE

KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE Oppdragsgiver Lavenergiprogrammet Rapporttype Utredning 2012.03.02 KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE KOMPETANSEMÅL FOR UTFØRENDE 3 (25) Oppdragsnr.: 1120080 Oppdragsnavn: Kompetansemål for utførende Dokument

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

; Antall sider Antall vedlegg Gradering! Forfatter(e) B22306! 31.10.2008 ^ 117 + 3 Apen I Sverre Holøs. Mads Mysen Håkon l iii,tabland

; Antall sider Antall vedlegg Gradering! Forfatter(e) B22306! 31.10.2008 ^ 117 + 3 Apen I Sverre Holøs. Mads Mysen Håkon l iii,tabland SINTEF Oppdragsgiver Husbanken Oslo Trondheim Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Høgskoleringen 7b Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo 7465 Trondheim Telefon: 22 96 55 55 Telefon: 73 59 33 90 Telefaks: 22 69 94

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag SIRI ANN TELLEVIK Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag Mai 2011 0 Sammendrag Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk

Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader. siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Nye krav til energibruk i bygninger Konsekvenser for tekniske løsninger Nye Byggdetaljblader siv.ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF/Byggforsk Prosjektering av trekonstruksjoner Norske Takstolprodusenters Forening

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer