Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring"

Transkript

1 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både teknikk, økonomi og miljø. Våre medlemmer er energileverandører, leverandører og installatører av kjeler- og kjelanlegg, automatikk og varmeteknisk utstyr samt service og entreprenørfirma med spesiell kompetanse innen varmeanlegg. Foreningen fungerer som sekretariat for EO ordningen. Daglig leder: NVF s styre: Formann: Styremedlemmer: Rolf Munk Blaker Tlf.nr.: E-post: Svein Marienborg Jan Skjønberg Christian Brennum Sverre Nyegaard Geir Ingeborgrud Tor Brønn Morten Øren Medlemsblad Fyrtøyet: Redaktør: Rolf Munk Blaker Redaksjonskomité: Svein Marienborg Christian Brennum Norsk Varmeteknisk Forening Kjølberggt. 31 A, Tøyen, 0653 Oslo. P.B Tøyen, 0608 Oslo. Tlf.nr: E-post: Faks: Hjemmeside: Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011 Vi er nå 139 medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening Pr. 1. desember 2011 er vi 139 medlemmer i Norsk Varme - teknisk Forening. For 2 år siden var vi 54 medlemmer, så vi har opplevd en formidabel medlemsvekst de siste 2 årene. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring innen varmesentraler, fyringsteknikk og vannbåren varme. Utviklingen de siste årene mot stadig mer bruk av fornybare energiressurser har medført et betydelig tilsig av nye medlemmer fra bedrifter som er engasjert innen varmepumper, biokjeler og solfangere. I tillegg har vi fått flere nye medlemmer blant rørleggerfirmaer og fyringsteknikere, som prosjekterer og installerer varmesentraler. Det er jo en kjensgjerning at jo flere medlemmer vi blir, jo mer slagkraft oppnår vi som forening. Og vi har tatt på oss et ansvar for å bidra til økt kompetanse blant profesjonelle yrkesutøvere innen bruk av fornybare energiressurser. Derfor er det viktig at vi følger med i utviklingen og engasjerer oss innen slik teknologi, for det er der fremtidens varmesentraler ligger. Styret har som mål at Norsk Varmeteknisk Forening skal fortsette medlemsutviklingen slik at vi kan nå medlem nr. 160 i løpet av En tredobling på 3 år. Optimistisk? Ja, men så absolutt realistisk! VARMENORMEN EN NY VERSJON ER PÅ TRAPPENE Det var et stort savn i varmebransjen at det tidligere ikke fantes en omforent kravspesifikasjon for definisjon av de grunnleggende kvalitetskrav til installasjoner for varmeanlegg. Derfor tok Varmeinfo, et opplysningskontor for vannbåren oppvarming, et initiativ i 1998 for å få dette på plass. Etter 2 års intenst arbeid så Varme - nor men dagens lys 12. oktober Varmenormen var et revolusjonerende dokument, som ble Vi o/nsker deg en God Jul og et Godt Nytt A r!

2 markedsført overfor spesielt rørleggere, fyringsteknikere, varmeinstallatører og rådgivende ingeniører. Den var todelt: - Del 1 besto av en opplisting av alle krav, forskrifter, lover og regler for alle enheter i alle komponenter i et komplett varmeanlegg. - Del 2 besto av en veiledning til prosjektering og installasjon av alle disse komponentene, en kokebok for varmeinstallatører. Norsk Varmeteknisk Forening tok en betydelig del i utviklingsarbeidet med flere personer i referansegruppen, og som en av eierne i Varmeinfo, var vi med på å styre prosessen. Det ble gjennomført en revisjon og oppdatering av Varmenormen i Varmeinfo var eier av Varmenormen inntil 2006, da Varmeinfo ble avviklet. VVS-Foreningen kjøpte Varmenor - men i 2006, og de tok med NRL på eiersiden i 2009, da det ble besluttet å utarbeide en komplett ny versjon den gamle Varmenormen. Ole Larmerud i NRL og Thor-Jostein Egeland i VVS-Foreningen opplyser at nye Varmenormen skal lanseres ved årsskiftet Målsettingen er at Varmenormen skal være fundamentet og basisen for alt innen vannbåren varme, som inkluderer varmesentraler med alle energiressurser og alle former for varmedistribusjon i ulike bygg. Ole Larmerud i NRL, til venstre og Thor-Jostein Egeland i VVS- Foreningen har vært ansvarlige for å få frem en ny Varmenorm. Dette skal bli den nye bibelen for alle innen varmebransjen, d.v.s. rørleggere, fyringsteknikere/service tek nikere, rådgivende ingeniører, leverandører av varmeprodukter, arkitekter, driftspersonell for varmeanlegg, grossister, samt utdanningsinstitusjoner. Varmenormen skal være et selvstendig produkt, et enhetlig produkt, som skal stå på egne bein, men det skal være aktive lenker til alle aktuelle PRENØK-blader. På denne måten blir Varmenormen: En integrert del av et Kompetanse bibliotek for hele varmebransjen i Norge for alle personer innen prosjektering, utføring og drift av varmeanlegg. Var - menormen skal kort og godt være et opplysningsdokument, som skal bidra til at kompetansenivået for alle aktører innen varmebransjen økes slik at vi oppnår optimale vannbårne anlegg. Varmenormen skal inneholde en beskrivelse av administrativt ansvar for prosjektering, installering og drifting av vannbårne varmeanlegg. Det er også et eget punkt om godkjente opplæringstilbud innen varmesentraler og vannbåren varme. Det er gledelig å registrere at Varmekompe - tanse med 6 fordypningskurs innen vannbåren varme og varmesentraler med fornybare energiressurser, som NVF og 6 øvrige foreninger står bak, er godkjent opplæringstilbud i Varme - normen. Ole Larmerud og Thor-Jostein Ege - land forteller at Varmenormen skal være tilgjengelig på nettet, og derfor blir det en kontinuerlig utvikling i innholdet. Man vil allikevel satse på en trykket versjon i startfasen. Man er nå i ferd med å gå gjennom diverse høringsuttalelser for å kvalitetssikre innholdet best mulig. Som nevnt vil en nettversjon komme i løpet av desember Hele varmebransjen gleder seg til å studere den nye Varmenormen oktober 2012 arrangeres VVS-dagene på Lillestrøm like utenfor Oslo. VVS-dagene fyller 30 år i 2012, og gjennom disse 30 årene har messen utviklet seg til å bli den viktigste og mest komplette messen i Norge innen VVS. Dette er den viktigste møteplassen i 2012 for våre medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening og EO- Ordningen. Så sett av dagene onsdag 17. fredag 19. oktober 2012 i almanakken, for det er her varmebransjen møtes. Norsk Varmeteknisk Forening har i mange år vært en av de 8 samarbeidspartnerne for VVS-dagene, og vi er representert i Hovedkomiteen for VVS-dagene. Alle leverandører av produkter til varmesentraler og vannbåren varme bør vurdere å ha stand på VVS-dagene, for det er her man møter hele varmebransjen. På VVS-dagene 2010 var det over besøkende (profesjonelle utøvere). Dette er den beste muligheten i Norge til å holde seg orientert og oppdatert om de siste nyhetene innen teknologi og utvikling. Pr. 1. desember 2011 har 72 utstillere med ca m 2 bestilt stand på VVS-dagene 2012, som innebærer at ca. 60% av utstillerarealet nå er opptatt. Dette er meget positivt, og arrangøren Skarland Press AS, ved Aslaug Jacobsen, er meget fornøyd med utviklingen. I tillegg til utstillingen/messen har VVS-dagene også en faglig del, med seminarer. Norsk Varmeteknisk Forening er en viktig aktør på seminardelen, og vi håper å få arrangert ca. 9 seminarer. 2 Fyrtøyet nr

3 Energipriser Pellets er betydelig billigere enn fossile brensler og elektrisitet pr. desember 2011 Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser å regne om til øre pr. kwh for alle energibærere slik at våre medlemmer kan sammenligne energipriser til oppvarming. For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg benyttes følgende formel: Øre/kg Varmeinnhold x Virkningsgrad der følgende faste verdier kan benyttes: Varmeinnhold Egenvekt Virkningsgrad Fyringsolje 11,9 kwh/kg 0,845 kg/liter 90% Parafin 12,0 kwh/kg 0,803 kg/liter 75% Gass (propan) 12,9 kwh/kg 0,508 kg/liter 92% Trepellets 4,8 kwh/kg 0,650 kg/liter 87% (kjel) og 92% (kamin) Pr. desember 2011 gjelder følgende energipriser for privatkunder i Osloområdet: Øre/liter og øre/kg inkl. mva. Øre/kWh inkl. mva. Fjernvarme 62,9 (enebolig, V3, pr. oktober 2011) Trepellets 264 (bulk, ca. 6 tonn) 63,2 (bulk) 319 (småsekk, 1 pall) 72,2 (småsekk) Elektrisitet 79,2 (39,9 elpris + 39,3 nettleie) Gass (propan) 1070 (ca kg) 90,2 Fyringsolje 875 (ca liter) 96,7 Parafin 980 (ca liter) 135,6 Kilder: Pemco Trepellets AS (trepellets), Statoil Fuel & Retail AS (gass), Hafslund AS (Fjernvarme og nettleie for elektrisitet i Oslo), Gudbrandsdalen Energi AS (elektrisitet) og Oslo Varmeservice AS (fyringsolje og parafin). Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er pellets, bortsett fra fjernvarme, så desidert den billigste energibæreren til privatkunder i Osloområdet pr. desember For en pelletskjel utgjør energiprisen 63,2 øre/kwh, som er 27,0 øre/kwh billigere enn gass, 16,0 øre/kwh billigere enn elektrisitet og 33,5 øre/kwh billigere enn fyringsolje. Varmepumper væske/vann med en COP (varmefaktor) på 2,5 har en energipris pr. desember 2011 på 31,7 øre/kwh inkl. mva., som er under halve prisen av pellets levert i bulk. Tilsvarende utgjorde energiprisen for varmepumper i januar 53,6 øre/kwh. Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: Mer fokus på fornybare energiressurser, som varmepumper, pelletskjeler, solfangere og fjernvarme. MONSTRA COVEGNO EXPO COMFORT I MILANO MARS 2012 Årets viktigste VVS-messe finner sted i Milano siste uken før påske, tirsdag fredag 30. mars Styret i Norsk Varmeteknisk Forening har i år, som tidligere, planlagt en fellestur for de av våre, som ønsker å holde seg oppdatert om det siste nye innen varmesentraler og fornybare energiressurser. Vi kommer til å tilby en pakke bestående av fly t/r Oslo/Rygge/ Torp-Bergamo og hotell i Milano. Dere kan allerede nå melde interesse for å være med til Milano til sekretariatet, og Fyrtøyet nr

4 VARMEKOMPETANSE status for gjennomførte fordypningskurs 7 bransjeforeninger (Norsk Varmeteknisk Forening, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norsk Bioenergiforening, Norsk Varmepumpeforening, Norsk Solenergiforening, Norsk Fjernvarmeforening og VVS-Foreningen) fullførte høsten 2010 et kompetanseprogram, som består av et omfattende kurskompendium om vannbåren varme og fornybare energiressurser i varmesentraler. De 7 foreningene besluttet å utarbeide 5 fordypningskurs, som skulle tilbys til rørleggere, fyringsteknikere, rådgivende ingeniører og alle medlemmer og forbindelser til foreningene. Det overordnede målet for Varmekompetanse er bedre kompetansenivået om fornybare energiressurser for alle, som er engasjert i prosjektering, installering og drifting av varmesentraler. Fordypningskursene består av følgende 5 kurstilbud: NVF og NRL Vannbåren varme. 2 dager Solenergi og VVS-Foreningen Solenergi. 2 dager NOVAP Varmepumper. 2 dager NoBio Bioenergi. 2 dager Norsk Fjernvarme Fjernvarme. 1 dag Vi har i Varmekompetanse som mål at vi skal få flest personer gjennom alle 5 fordypningskursene slik at man oppnår et bredest mulig kompetansenivå for bruk av fornybare energiressurser. Varmekompetanse har vært en suksess. Pr. 25. november 2011 har vi gjennomført i alt 18 fordypningskurs med totalt 466 deltakere: 16. og 17. juni 2010 Vannbåren varme Oslo 29 deltakere 16. og 17. februar 2011 Solenergi Larvik og 17. februar 2011 Varmepumper Oslo og 30. mars 2011 Vannbåren varme Oslo og 7. april 2011 Vannbåren varme Trondheim og 13. april 2011 Solenergi Bergen april 2011 Fjernvarme Oslo og 5. mai 2011 Bioenergi Oslo og 11. mai 2011 Solenergi Oslo og 24. mai 2011 Varmepumper Oslo og 8. september 2011 Solenergi Stavanger og 14. september 2011 Vannbåren varme Oslo og 21. september 2011 Bioenergi Bergen og 13. oktober 2011 Solenergi Trondheim og 8. november 2011 Varmepumper Oslo november 2011 Fjernvarme Oslo og 23. november 2011 Bioenergi Oslo november 2011 Fjernvarme Trondheim 10 Totalt 18 fordypningskurs 466 deltakere Vi har følgende fordeling av totalt 18 gjennomførte fordypningskurs på de 5 forskjellige typene fordypningskurs: Solenergi 5 fordypningskurs 126 deltakere Vannbåren varme Varmepumper 3 91 Bioenergi 3 77 Fjernvarme 3 65 Totalt 18 fordypningskurs 466 deltakere Følgende fordypningskurs gjenstår frem til januar 2012: 23. og 24. januar 2012 Varmepumper Oslo Vi hadde som mål at 500 personer skulle delta på fordypningskursene til Varmekompetanse, og det ser jo ut til at dette målet kan bli oppnådd i løpet av januar Vi skal nå sette oss ned med de øvrige foreningene for å avtale ytterligere fordypningskurs i løpet av vinter og vår 2012 og for å diskutere veien videre. 4 Fyrtøyet nr

5 VARMESENTRAL FORENKLET - INVESTERINGSSTØTTE FRA ENOVA TIL VARMEPRO- DUKSJON BASERT PÅ FORNYBARE ENERGIKILDER Enova gir støtte gjennom program for Varmesentraler til varmeproduksjon basert på fornybare energikilder til enkeltstående varmesentraler. Ordningen heter Varmesentral forenklet og er et tilbud til byggeiere og industriselskaper, som ønsker å installere en varmesentral til oppvarming av bygninger og produksjonsformål basert på fornybare energiressurser. Investeringstøtte gis til virksomheter med eget organisasjonsnummer til varmesentraler basert på følgende energiressurser: Bioenergi (trepellets, flis og briketter). Varmepumper (væske/vann og luft/vann). For øvrige teknologier basert på andre energiressurser henviser Enova til Varmesentral utvidet. Søknadsskjema er enkelt å fylle ut, og søkerne får raskt tilbakemelding på søknadene fra Enova. Enova yter en maksimal støtte på kr pr. prosjekt for søknader til Varmesentral forenklet. Enova benytter predefinerte støttesatser i Varmesentral forenklet til å beregne maksimalt støttenivå, der satsene er definert ut fra effekt til varmesentralens biokjel eller varmepumpe. I søknaden skal kun effekt på grunnlastkilden inkluderes. Investeringsstøtten begrenses i tillegg av en øvre grense på 40% av dokumenterte kostnader for nevnte biokjeler eller varmepumper. For varmepumper basert på grunnvann kan kostnadene til boring inkluderes i investeringskalkylen. For biokjeler kan silo og matesystem fra silo til brenner tas med i kalkylen. Et eksempel viser hvor god denne støtten kan være: Installering av en pelletskjel på 60 kw gir en støtte på kr En komplett pelletskjel på 60 kw med brenner, akkumulatortank, silo og matesystem vil koste en byggherre kr ferdig installert. Dette innebærer en støtte fra Enova på 33-40%. Maksimalt støttenivå er: Pellets: kr pr. kw. Flis: kr pr. kw. Briketter: kr pr. kw. Varmepumpe væske/vann: kr pr. kw. Varmepumpe luft/vann: kr pr. kw. Profiler deg som EO-godkjent fyringsteknikker. Besill merkepakke. Det er viktig at vi får opp interessen for foreningen, slik at medlemsmassen øker. NVF er den eneste tverrfaglige foreningen som arbeider med produksjon og distribusjon av varme. Støtt opp om NVF. Gi ris eller ros! Fyrtøyet nr

6 AKKUMULATORTANK I løpet av de senere årene har det blitt stadig viktigere å planlegge å installere en akkumulatortank i.f.m en varmesentral. Dette er så absolutt et must, dersom flere energikilder skal benyttes i varmesentralen. I forbindelse med bruk av varmepumper og kjeler for biobrensel vil en akkumulator sikre lengre driftsintervall, lagre energi til senere bruk (primært vedkjeler og solenergi), samt ta kortvarige effekttopper i anlegget. En positiv «bi-effekt» av en akkumulator er at vi oppnår hydraulisk uavhengighet mellom energibærer og varmedistribusjon. Oppstartperioden for kjeler basert på biobrensel tar betydelig lenger tid enn for kjeler fyrt med fyringsolje og gass. Hyppige start-stopp resulterer derfor i dårligere driftsøkonomi (større energiforbruk) og høyere utslipp av sot og forurensende avgasser (eksempelvis CO og Nox). Derfor bør disse kjelene jobbe mot en akkumulatortank for å oppnå lengre driftsintervaller. Spesielt for biokjeler er det viktig med lengst mulige driftsintervaller. Noen større pellets- og fliskjeler er ved vinterdrift modulerende i intervallet %, mens de ved sommerdrift fungerer som start-stopp -kjeler. For at en akkumulatortank skal fungere best mulig etter hensikten er det absolutt nødvendig å oppnå en god varmesjikting i tanken. Sjiktingen påvirkes av dimensjonering og plassering av tank, rørføring og pumper. For å styre effektnivået måles temperaturen i en akkumulatortank med følere på forskjellige steder i tanken. Varmt vann har lavere egenvekt enn kaldt vann, og derfor blir det varmeste vannet liggende i toppen av akkumulatortanken. Dette medfører at etter hvert som varmtvann brukes fra akkumulatortanken og kaldt vann returnerer, gir temperaturfølerne i tanken beskjed om å øke effekten på kjelen. Dette sikrer at det disponible energiinnholdet i tanken kan dekke det momentane energibehovet til enhver tid. Det er ønskelig at varmedistribusjonssystemet har en størst mulig delta-t (forskjell på tur- og returtemperatur) ved bruk av akkumulator. Da vil man kunne oppnå maksimal utnyttelse av den lagrede energien i akkumulatortanken, og gi energibæreren lengst mulig driftsintervall. Dette er spesielt viktig ved bruk av solfangere, der muligheten for å veksle solvarme mot «kaldt» vann er direkte utslagsgivende for hvor mye energi du kan hente ut av solanlegget. Størrelsen på en akkumulatortank kan beregnes ut fra følgende tommelfingerregler : For en enebolig med en vedfyrt kjel bør akkumulatortanken være minimum 10 liter pr. m 2 boflate, som skal varmes opp. En boflate på 150 m 2 gir følgelig en akkumulatortank på minimum liter ved bruk av en vedfyrt kjel. (Evn l/kw). For fulldimensjonerte kjeler for pellets og flis med start/stopp funksjon, benyttes ofte en akkumulatortank på 25 l/kw. Varmepumpe: 15 l/kw. Solvarme: Solvarme er komplekst, men tanken bør være minimum 1,2 ganger dagsforbruket i tappevann (målt ved 40 grader). Olje/gass/El: Ikke direkte behov for akkumulatortank i seg selv. Det eksisterer 3 typer akkumulatortanker: En ren akkumulatortank, som bare har som oppgave å lagre energi for å kunne dekke et varierende energibehov. Akkumulatortank med spiral(er) vil i tillegg til å lagre energi også tjene som varmeveksler. Dette benyttes for tappevann og for solvarme som benytter glycol. En varmtvannsbereder vil også kunne fungere som en akkumulatortank (f.eks rene tappevannsløsninger for solvarme). I moderne varmesentraler der flere energiressurser blir benyttet er det en nødvendighet å installere en akkumulatortank i tilknytning til varmesentralen. Først da oppnås en god utnyttelse av anleggets forskjellige komponenter (kjeler, varmepumper og solfangere), til det beste for økonomi og miljø. KIEL-TUREN BLIR TIRSDAG 5. TORSDAG 7. JUNI 2012 Vårt årlige seminar på Color Fantasy frem og tilbake til Kiel blir til neste år arrangert i juni, med avreise fra Oslo tirsdag 5. juni 2012 med retur til Oslo torsdag 7. juni. Vi kommer tilbake med detaljert program for seminaret, men alle anmodes allerede nå og reserve dagene i almanakken. Vi har hatt et antall på deltakere på disse seminarturene, så dette er en utmerket mulighet til å møte kollegaer både i en faglig og sosial setting. Husk Kiel juni Fyrtøyet nr

7 Nytt fra EO-ordningen EO-GODKJENTE FYRINGSTEKNIKERE SEMINAR OM ENERGIMERKEFORSKRIFTEN OG ENERGIVURDERING AV TEKNISKE ANLEGG Styrene i EO-Ordningen og Norsk Varmeteknisk Forening har i løpet av høsten 2011 kommunisert en del med William Rode i NVE om de praktiske forhold vedr. gjennomføring av forskriftene om Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg. Disse nye forskriftene vil medføre et stort antall kontroller av varmesentraler, spesielt gamle oljekjeler, med en betydelig utfylling av nye skjemaer. De ca. 180 fyringsteknikerne, som er godkjent i EO-Ordni - ngen med egne sertifikater, er de som ligger desidert best an til å utføre slike kontroller, noe NVE er helt enig i. Derfor har styret i EO-Ordningen besluttet å utvikle et seminar for de EO-godkjente fyringsteknikerne for spesielt å behandle sentrale temaer innen Energimerke - forskriften og Energivurdering av tekniske anlegg. Følgende temaer er aktuelle for et slikt seminar: Energimerkeforskriften, lovgrunnlag. Energimerking av kjelanlegg. Hva krever for - skriften av arbeidsrutiner og rapportering? Arbeidsverktøy. NVEs regneark. Innsamling av data i fyrhuset. Praktisk øving. Utfylling av skjemaer. Hvordan bør vi presentere data for kunden (byggherren)? Tiltaksliste og sparepotensiale. Rapportering til myndighetene. Seminaret skal arrangeres av EO-Ordningen og bør gå over 1 dag med start og avslutning, slik at det ikke er nødvendig med overnatting. Seminaret bør avholdes på forskjellige steder i landet, men det er et krav at det er et fyrhus tilgjengelig. Det er Arne Palm i Mentor Energi AS (han er kursansvarlig for EO-kursene) og Olav Lærum i Ivar Lærum AS (han er styreformann i EO-Ordningen), som skal holde kursene. Kursene skal kjøres i løpet av 1. halvår 2012, vi håper å komme i gang med de første kursene i januar/februar til neste år. Alle EO-godkjente fyringsteknikere vil motta invitasjon til disse kursene etter hvert som ting begynner å skje. Vi skal holde dere oppdatert. SISTE: DET FØRSTE KURSET FINNER STED TORSDAG 19. JANUAR 2012 HOS IVAR LÆRUM AS I HASLEVANGEN 45 B, 0579 OSLO. NÆRMERE INFO FØLGER. TRENGER DU ET NYTT EO-SERIFIKAT? HAR DITT EO-SERTIFIKAT GÅTT UT PÅ DATO? Jeg tror mange av våre ca. 180 EO-godkjente fyringsteknikere har EO-sertifikater, som er gått ut på dato. Det er bare å kontakte sekretariatet for EO-Ordningen, og , så ordner vi med et nytt EO-sertifikat. Sertifikatene her gyldig i 5 år, og det eneste kravet vi setter for å få nytt sertifikat, er at man har utført regelmessige servicer, ettersyn og vedlikehold av kjelanlegg. Fyrtøyet nr

8 NOEN BORETTSLAG SIER NEI TIL VARMEPUMPER LUFT/LUFT Layout: Follotrykk AS Det har den senere tiden dukket opp tilfeller der borettslag og sameier nekter sine beboere å installere varmepumper luft/luft. Grunnen er imidlertid enkel, det er en kasse, som skal plasseres på yttervegg. Flere borettslag mener at det som gjøres på utsiden av huset ved en installasjon er fellesskapets ansvar. Det er spesielt 2 forhold, som kan volde problemer: Plasseringen av varmepumpa forandrer husets fasade noe, det er jo tross alt en kasse, som plasseres på yttervegg. Og dersom dette griper om seg ved at mange av beboerne En varmepumpe i drift genererer noe støy, ikke mye, men en konstant summing, som imidlertid varierer avhengig av fabrikat og type. Derfor er flere borettslag i Oslo mot installering av varmepumper luft/luft. Dersom dette griper om seg, kan det jo bli mange slike kasser på ytterveggene i et borettslag, som alle også avgir noe støy. Økonomien i en slik investering i luft/ luft varmepumpe er imidlertid åpenbar: Investeringen i en luft/luft varmepumpe er kr ferdig installert inkl. mva. I Oslo Kommune tilbyr Bymiljøetaten tilskudd til en rekke tiltak for å spare energi i hjemmet. Bl.a. støttes det med kr for kjøp av apparat som overfører varme fra væske eller luft utenfra. En vanlig bolig med elektrisk oppvarming og årlig forbruk av elektrisitet på ca kwh, vil ventelig redusere forbruket av elektrisitet med ca. 30%. Dette innebærer en årlig besparelse på ca. kr Bymiljøetaten i Oslo har hittil 2011 gitt støtte til luft/luft varmepumpe til 886 boliger (pr. oktober). Dette innebærer en reduksjon av strømforbruket på over 5 GWh, som vil spare miljøet med over 700 tonn CO2-ekvivalenter. Konklusjoner er således klar: Installering av en luft/luft varmepumpe er en lønnsom investering med god miljøgevinst. 2 PERSONER HAR FULLFØRT ALLE 5 FORDYPNINGSKURS INNEN VARMEKOMPETANSE Pr. 25. november har Varmekompe - tanse gjennomført 18 fordypningskurs innen Vannbåren varme, Varme - pumper, Bioenergi, Solenergi og Fjernvarme. Totalt har vi hatt 466 deltakere på disse 18 fordypningskursene. Det er 2 personer, som har utmerket seg ved å ha fullført alle 5 fordypningskursene: Dag Christian Clausen i CS Varme og Energiteknikk AS. Roar Nilsen i Notodden Rørleggerbedrift AS. Fyrtøyet har snakket med en av disse, Dag Christian Clausen. Han har lang fartstid innen fjernvarme, varmesentraler og varmedistribusjon. I løpet av høsten 2011 startet han sammen med en kollega, Fredrik Sørnes, et eget, firma CS Varme og Energiteknikk AS. Dag Christian har tidlig fastslått at det er for lite kompetanse blant de profesjonelle aktørene innen fornybare energiressurser. Myndighetene har tutet oss ørene fulle om viktigheten av å installere biokjeler, solfangere og varmepumper, men p.g.a. denne manglende kompetansen har dette gått utrolig langsomt. Dag Christian har alltid ligget i forkant. Inntil 2006 var han anbefalt varmeinstallatør i regi av Varmeinfo og har alltid vært engasjert med problemstillinger om vannbåren varme. Og han grep begjærlig muligheten som bød seg, da Varmekompetanse ble lansert i Her var det mulig å oppnå et forsprang overfor konkurrentene, og derfor så han nødvendigheten av så raskt som mulig å fullføre alle 5 fordypningskursene. Dette kombinert med praktisk erfaring gjør sitt til at CS Varme og Energiteknikk AS nå kan se fremtiden lyst i møte. Dag Christian er meget fornøyd med alle fordypningskursene og kan ikke få på fullrost Varmekompetanse nok. Han har ikke hatt oppdrag innen pellets ennå, men har planene klare for bioanlegg i kombinasjon med solfangere. Vi synes at Dag Christian Clausen har gjort det eneste riktige, og med den veksten vi forventer for vannbåren varme og fornybare energiressurser, kommer CS Varme og Energitek nikk AS til å gå en spennende fremtid i møte. Vi gratulerer Dag Christian Clausen og ønsker ham lykke til videre. Dag Christian Clausen i CS Varme og Energiteknikk AS har fullført alle 5 fordypningskursene i Varmekompetanse. 8 Fyrtøyet nr

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM

FAGDAGENE 2012. NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM FAGDAGENE 2012 NORGES VAREMESSE, HALL E Lillestrøm 17. 19. oktober PROGRAM VELKOMMEN TIL SPENNENDE FAGDAGER UNDER VVS-DAGENE 17. 19.OKTOBER 2012 VVS-dagene har blitt den store møteplassen for bygge- og

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN?

HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? nr. 6 2012 www.kulde.biz HAR DU MELDT DEG OPP TIL EKSAMEN? La stå! FRIST FOR Å SKAFFE PERSONELL- OG BEDRIFTS- SERTIFIKAT FOR HÅNDTERING AV F-GASSER ER 1. SEPTEMBER 2013! Consilio Kommunikasjon Kontakt

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme:

ENERGI. Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Nr. 1 FEBRUAR 2010 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Energimerkeordning: Krever klimariktig energiattest s 4 Biodrivstoff: Xynergo fortsetter som før s 9 Biovarme: Snart

Detaljer

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder

Gardsvarmeanlegg. en byggeveileder Gardsvarmeanlegg en byggeveileder INNLEDNING Gardsvarmeanlegg en byggeveileder er utarbeidet for å gi førstehands kunnskap og hjelp til aktører som skal i gang med planlegging og bygging av mindre biobrenselanlegg

Detaljer

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no

VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no nr. 1 2014 www.kulde.biz www.filet.no VÆR MILJØBEVISST! Lever inn skadelige klimaog ozonnedbrytende gasser til SRG www.returgass.no Stiftelsen ReturGass (SRG) ble etablert i 1990 som mottak for brukt KFK-holdige

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi Landsmøtebladet utgave. 1-08 Velkommen til Bergen 6.-7. juni 2008 Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt Gå ikke glipp av årets landsmøte Tema: Vannskader Energi nergieffektive filter 2003 Statens Energimyndighet

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Varmepumper og solvarmesystemer

Varmepumper og solvarmesystemer Varmepumper og solvarmesystemer Nye CTC EcoHeat. All-time-high i effektivitet. Den nye væske-vann varmepumpen CTC EcoHeat er tøffest i klassen med sine 5,06 i COP (virkningsgrad)*. For hver kwh du tilfører

Detaljer

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz

nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz nr. 2 2008 og VARMEPUMPER www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal 4 Leder - Kulde- og varmepumpebransjen har store klimautfordringer - Luft og vann hand

Detaljer

nr. 6 2013 www.kulde.biz

nr. 6 2013 www.kulde.biz nr. 6 2013 www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: 4 Leder: Hvordan blir 2014? 6 HFC-forbud vil koste 72 millarder Euro 8 Ny giv for NKF 10 Solfangere

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

Nyhet! Panasonic T-CAP

Nyhet! Panasonic T-CAP nr. 4 2011 www.kulde.biz Nyhet! Panasonic T-CAP 100% VARMEEFFEKT ved -15 C 2 nye serier og hele 10 nye modeller lanseres nå i Norge! Nye luft/vann varmepumper fra Panasonic EcoConsult er stolt av å kunne

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer