Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring"

Transkript

1 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både teknikk, økonomi og miljø. Våre medlemmer er energileverandører, leverandører og installatører av kjeler- og kjelanlegg, automatikk og varmeteknisk utstyr samt service og entreprenørfirma med spesiell kompetanse innen varmeanlegg. Foreningen fungerer som sekretariat for EO ordningen. Daglig leder: NVF s styre: Formann: Styremedlemmer: Rolf Munk Blaker Tlf.nr.: E-post: Svein Marienborg Jan Skjønberg Christian Brennum Sverre Nyegaard Geir Ingeborgrud Tor Brønn Morten Øren Medlemsblad Fyrtøyet: Redaktør: Rolf Munk Blaker Redaksjonskomité: Svein Marienborg Christian Brennum Norsk Varmeteknisk Forening Kjølberggt. 31 A, Tøyen, 0653 Oslo. P.B Tøyen, 0608 Oslo. Tlf.nr: E-post: Faks: Hjemmeside: Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 3 : 2011 Vi er nå 139 medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening Pr. 1. desember 2011 er vi 139 medlemmer i Norsk Varme - teknisk Forening. For 2 år siden var vi 54 medlemmer, så vi har opplevd en formidabel medlemsvekst de siste 2 årene. Styret har hatt som mål å etablere et variert og godt miljø med god forankring innen varmesentraler, fyringsteknikk og vannbåren varme. Utviklingen de siste årene mot stadig mer bruk av fornybare energiressurser har medført et betydelig tilsig av nye medlemmer fra bedrifter som er engasjert innen varmepumper, biokjeler og solfangere. I tillegg har vi fått flere nye medlemmer blant rørleggerfirmaer og fyringsteknikere, som prosjekterer og installerer varmesentraler. Det er jo en kjensgjerning at jo flere medlemmer vi blir, jo mer slagkraft oppnår vi som forening. Og vi har tatt på oss et ansvar for å bidra til økt kompetanse blant profesjonelle yrkesutøvere innen bruk av fornybare energiressurser. Derfor er det viktig at vi følger med i utviklingen og engasjerer oss innen slik teknologi, for det er der fremtidens varmesentraler ligger. Styret har som mål at Norsk Varmeteknisk Forening skal fortsette medlemsutviklingen slik at vi kan nå medlem nr. 160 i løpet av En tredobling på 3 år. Optimistisk? Ja, men så absolutt realistisk! VARMENORMEN EN NY VERSJON ER PÅ TRAPPENE Det var et stort savn i varmebransjen at det tidligere ikke fantes en omforent kravspesifikasjon for definisjon av de grunnleggende kvalitetskrav til installasjoner for varmeanlegg. Derfor tok Varmeinfo, et opplysningskontor for vannbåren oppvarming, et initiativ i 1998 for å få dette på plass. Etter 2 års intenst arbeid så Varme - nor men dagens lys 12. oktober Varmenormen var et revolusjonerende dokument, som ble Vi o/nsker deg en God Jul og et Godt Nytt A r!

2 markedsført overfor spesielt rørleggere, fyringsteknikere, varmeinstallatører og rådgivende ingeniører. Den var todelt: - Del 1 besto av en opplisting av alle krav, forskrifter, lover og regler for alle enheter i alle komponenter i et komplett varmeanlegg. - Del 2 besto av en veiledning til prosjektering og installasjon av alle disse komponentene, en kokebok for varmeinstallatører. Norsk Varmeteknisk Forening tok en betydelig del i utviklingsarbeidet med flere personer i referansegruppen, og som en av eierne i Varmeinfo, var vi med på å styre prosessen. Det ble gjennomført en revisjon og oppdatering av Varmenormen i Varmeinfo var eier av Varmenormen inntil 2006, da Varmeinfo ble avviklet. VVS-Foreningen kjøpte Varmenor - men i 2006, og de tok med NRL på eiersiden i 2009, da det ble besluttet å utarbeide en komplett ny versjon den gamle Varmenormen. Ole Larmerud i NRL og Thor-Jostein Egeland i VVS-Foreningen opplyser at nye Varmenormen skal lanseres ved årsskiftet Målsettingen er at Varmenormen skal være fundamentet og basisen for alt innen vannbåren varme, som inkluderer varmesentraler med alle energiressurser og alle former for varmedistribusjon i ulike bygg. Ole Larmerud i NRL, til venstre og Thor-Jostein Egeland i VVS- Foreningen har vært ansvarlige for å få frem en ny Varmenorm. Dette skal bli den nye bibelen for alle innen varmebransjen, d.v.s. rørleggere, fyringsteknikere/service tek nikere, rådgivende ingeniører, leverandører av varmeprodukter, arkitekter, driftspersonell for varmeanlegg, grossister, samt utdanningsinstitusjoner. Varmenormen skal være et selvstendig produkt, et enhetlig produkt, som skal stå på egne bein, men det skal være aktive lenker til alle aktuelle PRENØK-blader. På denne måten blir Varmenormen: En integrert del av et Kompetanse bibliotek for hele varmebransjen i Norge for alle personer innen prosjektering, utføring og drift av varmeanlegg. Var - menormen skal kort og godt være et opplysningsdokument, som skal bidra til at kompetansenivået for alle aktører innen varmebransjen økes slik at vi oppnår optimale vannbårne anlegg. Varmenormen skal inneholde en beskrivelse av administrativt ansvar for prosjektering, installering og drifting av vannbårne varmeanlegg. Det er også et eget punkt om godkjente opplæringstilbud innen varmesentraler og vannbåren varme. Det er gledelig å registrere at Varmekompe - tanse med 6 fordypningskurs innen vannbåren varme og varmesentraler med fornybare energiressurser, som NVF og 6 øvrige foreninger står bak, er godkjent opplæringstilbud i Varme - normen. Ole Larmerud og Thor-Jostein Ege - land forteller at Varmenormen skal være tilgjengelig på nettet, og derfor blir det en kontinuerlig utvikling i innholdet. Man vil allikevel satse på en trykket versjon i startfasen. Man er nå i ferd med å gå gjennom diverse høringsuttalelser for å kvalitetssikre innholdet best mulig. Som nevnt vil en nettversjon komme i løpet av desember Hele varmebransjen gleder seg til å studere den nye Varmenormen oktober 2012 arrangeres VVS-dagene på Lillestrøm like utenfor Oslo. VVS-dagene fyller 30 år i 2012, og gjennom disse 30 årene har messen utviklet seg til å bli den viktigste og mest komplette messen i Norge innen VVS. Dette er den viktigste møteplassen i 2012 for våre medlemmer i Norsk Varmeteknisk Forening og EO- Ordningen. Så sett av dagene onsdag 17. fredag 19. oktober 2012 i almanakken, for det er her varmebransjen møtes. Norsk Varmeteknisk Forening har i mange år vært en av de 8 samarbeidspartnerne for VVS-dagene, og vi er representert i Hovedkomiteen for VVS-dagene. Alle leverandører av produkter til varmesentraler og vannbåren varme bør vurdere å ha stand på VVS-dagene, for det er her man møter hele varmebransjen. På VVS-dagene 2010 var det over besøkende (profesjonelle utøvere). Dette er den beste muligheten i Norge til å holde seg orientert og oppdatert om de siste nyhetene innen teknologi og utvikling. Pr. 1. desember 2011 har 72 utstillere med ca m 2 bestilt stand på VVS-dagene 2012, som innebærer at ca. 60% av utstillerarealet nå er opptatt. Dette er meget positivt, og arrangøren Skarland Press AS, ved Aslaug Jacobsen, er meget fornøyd med utviklingen. I tillegg til utstillingen/messen har VVS-dagene også en faglig del, med seminarer. Norsk Varmeteknisk Forening er en viktig aktør på seminardelen, og vi håper å få arrangert ca. 9 seminarer. 2 Fyrtøyet nr

3 Energipriser Pellets er betydelig billigere enn fossile brensler og elektrisitet pr. desember 2011 Norsk Varmeteknisk Forening fortsetter å samle energipriser å regne om til øre pr. kwh for alle energibærere slik at våre medlemmer kan sammenligne energipriser til oppvarming. For å regne om en energipris fra øre/liter eller øre/kg benyttes følgende formel: Øre/kg Varmeinnhold x Virkningsgrad der følgende faste verdier kan benyttes: Varmeinnhold Egenvekt Virkningsgrad Fyringsolje 11,9 kwh/kg 0,845 kg/liter 90% Parafin 12,0 kwh/kg 0,803 kg/liter 75% Gass (propan) 12,9 kwh/kg 0,508 kg/liter 92% Trepellets 4,8 kwh/kg 0,650 kg/liter 87% (kjel) og 92% (kamin) Pr. desember 2011 gjelder følgende energipriser for privatkunder i Osloområdet: Øre/liter og øre/kg inkl. mva. Øre/kWh inkl. mva. Fjernvarme 62,9 (enebolig, V3, pr. oktober 2011) Trepellets 264 (bulk, ca. 6 tonn) 63,2 (bulk) 319 (småsekk, 1 pall) 72,2 (småsekk) Elektrisitet 79,2 (39,9 elpris + 39,3 nettleie) Gass (propan) 1070 (ca kg) 90,2 Fyringsolje 875 (ca liter) 96,7 Parafin 980 (ca liter) 135,6 Kilder: Pemco Trepellets AS (trepellets), Statoil Fuel & Retail AS (gass), Hafslund AS (Fjernvarme og nettleie for elektrisitet i Oslo), Gudbrandsdalen Energi AS (elektrisitet) og Oslo Varmeservice AS (fyringsolje og parafin). Som det fremgår av ovenstående tallmateriale, er pellets, bortsett fra fjernvarme, så desidert den billigste energibæreren til privatkunder i Osloområdet pr. desember For en pelletskjel utgjør energiprisen 63,2 øre/kwh, som er 27,0 øre/kwh billigere enn gass, 16,0 øre/kwh billigere enn elektrisitet og 33,5 øre/kwh billigere enn fyringsolje. Varmepumper væske/vann med en COP (varmefaktor) på 2,5 har en energipris pr. desember 2011 på 31,7 øre/kwh inkl. mva., som er under halve prisen av pellets levert i bulk. Tilsvarende utgjorde energiprisen for varmepumper i januar 53,6 øre/kwh. Dette er ytterligere argumenter, som underbygger den tendensen vi ser i markedet: Mer fokus på fornybare energiressurser, som varmepumper, pelletskjeler, solfangere og fjernvarme. MONSTRA COVEGNO EXPO COMFORT I MILANO MARS 2012 Årets viktigste VVS-messe finner sted i Milano siste uken før påske, tirsdag fredag 30. mars Styret i Norsk Varmeteknisk Forening har i år, som tidligere, planlagt en fellestur for de av våre, som ønsker å holde seg oppdatert om det siste nye innen varmesentraler og fornybare energiressurser. Vi kommer til å tilby en pakke bestående av fly t/r Oslo/Rygge/ Torp-Bergamo og hotell i Milano. Dere kan allerede nå melde interesse for å være med til Milano til sekretariatet, og Fyrtøyet nr

4 VARMEKOMPETANSE status for gjennomførte fordypningskurs 7 bransjeforeninger (Norsk Varmeteknisk Forening, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Norsk Bioenergiforening, Norsk Varmepumpeforening, Norsk Solenergiforening, Norsk Fjernvarmeforening og VVS-Foreningen) fullførte høsten 2010 et kompetanseprogram, som består av et omfattende kurskompendium om vannbåren varme og fornybare energiressurser i varmesentraler. De 7 foreningene besluttet å utarbeide 5 fordypningskurs, som skulle tilbys til rørleggere, fyringsteknikere, rådgivende ingeniører og alle medlemmer og forbindelser til foreningene. Det overordnede målet for Varmekompetanse er bedre kompetansenivået om fornybare energiressurser for alle, som er engasjert i prosjektering, installering og drifting av varmesentraler. Fordypningskursene består av følgende 5 kurstilbud: NVF og NRL Vannbåren varme. 2 dager Solenergi og VVS-Foreningen Solenergi. 2 dager NOVAP Varmepumper. 2 dager NoBio Bioenergi. 2 dager Norsk Fjernvarme Fjernvarme. 1 dag Vi har i Varmekompetanse som mål at vi skal få flest personer gjennom alle 5 fordypningskursene slik at man oppnår et bredest mulig kompetansenivå for bruk av fornybare energiressurser. Varmekompetanse har vært en suksess. Pr. 25. november 2011 har vi gjennomført i alt 18 fordypningskurs med totalt 466 deltakere: 16. og 17. juni 2010 Vannbåren varme Oslo 29 deltakere 16. og 17. februar 2011 Solenergi Larvik og 17. februar 2011 Varmepumper Oslo og 30. mars 2011 Vannbåren varme Oslo og 7. april 2011 Vannbåren varme Trondheim og 13. april 2011 Solenergi Bergen april 2011 Fjernvarme Oslo og 5. mai 2011 Bioenergi Oslo og 11. mai 2011 Solenergi Oslo og 24. mai 2011 Varmepumper Oslo og 8. september 2011 Solenergi Stavanger og 14. september 2011 Vannbåren varme Oslo og 21. september 2011 Bioenergi Bergen og 13. oktober 2011 Solenergi Trondheim og 8. november 2011 Varmepumper Oslo november 2011 Fjernvarme Oslo og 23. november 2011 Bioenergi Oslo november 2011 Fjernvarme Trondheim 10 Totalt 18 fordypningskurs 466 deltakere Vi har følgende fordeling av totalt 18 gjennomførte fordypningskurs på de 5 forskjellige typene fordypningskurs: Solenergi 5 fordypningskurs 126 deltakere Vannbåren varme Varmepumper 3 91 Bioenergi 3 77 Fjernvarme 3 65 Totalt 18 fordypningskurs 466 deltakere Følgende fordypningskurs gjenstår frem til januar 2012: 23. og 24. januar 2012 Varmepumper Oslo Vi hadde som mål at 500 personer skulle delta på fordypningskursene til Varmekompetanse, og det ser jo ut til at dette målet kan bli oppnådd i løpet av januar Vi skal nå sette oss ned med de øvrige foreningene for å avtale ytterligere fordypningskurs i løpet av vinter og vår 2012 og for å diskutere veien videre. 4 Fyrtøyet nr

5 VARMESENTRAL FORENKLET - INVESTERINGSSTØTTE FRA ENOVA TIL VARMEPRO- DUKSJON BASERT PÅ FORNYBARE ENERGIKILDER Enova gir støtte gjennom program for Varmesentraler til varmeproduksjon basert på fornybare energikilder til enkeltstående varmesentraler. Ordningen heter Varmesentral forenklet og er et tilbud til byggeiere og industriselskaper, som ønsker å installere en varmesentral til oppvarming av bygninger og produksjonsformål basert på fornybare energiressurser. Investeringstøtte gis til virksomheter med eget organisasjonsnummer til varmesentraler basert på følgende energiressurser: Bioenergi (trepellets, flis og briketter). Varmepumper (væske/vann og luft/vann). For øvrige teknologier basert på andre energiressurser henviser Enova til Varmesentral utvidet. Søknadsskjema er enkelt å fylle ut, og søkerne får raskt tilbakemelding på søknadene fra Enova. Enova yter en maksimal støtte på kr pr. prosjekt for søknader til Varmesentral forenklet. Enova benytter predefinerte støttesatser i Varmesentral forenklet til å beregne maksimalt støttenivå, der satsene er definert ut fra effekt til varmesentralens biokjel eller varmepumpe. I søknaden skal kun effekt på grunnlastkilden inkluderes. Investeringsstøtten begrenses i tillegg av en øvre grense på 40% av dokumenterte kostnader for nevnte biokjeler eller varmepumper. For varmepumper basert på grunnvann kan kostnadene til boring inkluderes i investeringskalkylen. For biokjeler kan silo og matesystem fra silo til brenner tas med i kalkylen. Et eksempel viser hvor god denne støtten kan være: Installering av en pelletskjel på 60 kw gir en støtte på kr En komplett pelletskjel på 60 kw med brenner, akkumulatortank, silo og matesystem vil koste en byggherre kr ferdig installert. Dette innebærer en støtte fra Enova på 33-40%. Maksimalt støttenivå er: Pellets: kr pr. kw. Flis: kr pr. kw. Briketter: kr pr. kw. Varmepumpe væske/vann: kr pr. kw. Varmepumpe luft/vann: kr pr. kw. Profiler deg som EO-godkjent fyringsteknikker. Besill merkepakke. Det er viktig at vi får opp interessen for foreningen, slik at medlemsmassen øker. NVF er den eneste tverrfaglige foreningen som arbeider med produksjon og distribusjon av varme. Støtt opp om NVF. Gi ris eller ros! Fyrtøyet nr

6 AKKUMULATORTANK I løpet av de senere årene har det blitt stadig viktigere å planlegge å installere en akkumulatortank i.f.m en varmesentral. Dette er så absolutt et must, dersom flere energikilder skal benyttes i varmesentralen. I forbindelse med bruk av varmepumper og kjeler for biobrensel vil en akkumulator sikre lengre driftsintervall, lagre energi til senere bruk (primært vedkjeler og solenergi), samt ta kortvarige effekttopper i anlegget. En positiv «bi-effekt» av en akkumulator er at vi oppnår hydraulisk uavhengighet mellom energibærer og varmedistribusjon. Oppstartperioden for kjeler basert på biobrensel tar betydelig lenger tid enn for kjeler fyrt med fyringsolje og gass. Hyppige start-stopp resulterer derfor i dårligere driftsøkonomi (større energiforbruk) og høyere utslipp av sot og forurensende avgasser (eksempelvis CO og Nox). Derfor bør disse kjelene jobbe mot en akkumulatortank for å oppnå lengre driftsintervaller. Spesielt for biokjeler er det viktig med lengst mulige driftsintervaller. Noen større pellets- og fliskjeler er ved vinterdrift modulerende i intervallet %, mens de ved sommerdrift fungerer som start-stopp -kjeler. For at en akkumulatortank skal fungere best mulig etter hensikten er det absolutt nødvendig å oppnå en god varmesjikting i tanken. Sjiktingen påvirkes av dimensjonering og plassering av tank, rørføring og pumper. For å styre effektnivået måles temperaturen i en akkumulatortank med følere på forskjellige steder i tanken. Varmt vann har lavere egenvekt enn kaldt vann, og derfor blir det varmeste vannet liggende i toppen av akkumulatortanken. Dette medfører at etter hvert som varmtvann brukes fra akkumulatortanken og kaldt vann returnerer, gir temperaturfølerne i tanken beskjed om å øke effekten på kjelen. Dette sikrer at det disponible energiinnholdet i tanken kan dekke det momentane energibehovet til enhver tid. Det er ønskelig at varmedistribusjonssystemet har en størst mulig delta-t (forskjell på tur- og returtemperatur) ved bruk av akkumulator. Da vil man kunne oppnå maksimal utnyttelse av den lagrede energien i akkumulatortanken, og gi energibæreren lengst mulig driftsintervall. Dette er spesielt viktig ved bruk av solfangere, der muligheten for å veksle solvarme mot «kaldt» vann er direkte utslagsgivende for hvor mye energi du kan hente ut av solanlegget. Størrelsen på en akkumulatortank kan beregnes ut fra følgende tommelfingerregler : For en enebolig med en vedfyrt kjel bør akkumulatortanken være minimum 10 liter pr. m 2 boflate, som skal varmes opp. En boflate på 150 m 2 gir følgelig en akkumulatortank på minimum liter ved bruk av en vedfyrt kjel. (Evn l/kw). For fulldimensjonerte kjeler for pellets og flis med start/stopp funksjon, benyttes ofte en akkumulatortank på 25 l/kw. Varmepumpe: 15 l/kw. Solvarme: Solvarme er komplekst, men tanken bør være minimum 1,2 ganger dagsforbruket i tappevann (målt ved 40 grader). Olje/gass/El: Ikke direkte behov for akkumulatortank i seg selv. Det eksisterer 3 typer akkumulatortanker: En ren akkumulatortank, som bare har som oppgave å lagre energi for å kunne dekke et varierende energibehov. Akkumulatortank med spiral(er) vil i tillegg til å lagre energi også tjene som varmeveksler. Dette benyttes for tappevann og for solvarme som benytter glycol. En varmtvannsbereder vil også kunne fungere som en akkumulatortank (f.eks rene tappevannsløsninger for solvarme). I moderne varmesentraler der flere energiressurser blir benyttet er det en nødvendighet å installere en akkumulatortank i tilknytning til varmesentralen. Først da oppnås en god utnyttelse av anleggets forskjellige komponenter (kjeler, varmepumper og solfangere), til det beste for økonomi og miljø. KIEL-TUREN BLIR TIRSDAG 5. TORSDAG 7. JUNI 2012 Vårt årlige seminar på Color Fantasy frem og tilbake til Kiel blir til neste år arrangert i juni, med avreise fra Oslo tirsdag 5. juni 2012 med retur til Oslo torsdag 7. juni. Vi kommer tilbake med detaljert program for seminaret, men alle anmodes allerede nå og reserve dagene i almanakken. Vi har hatt et antall på deltakere på disse seminarturene, så dette er en utmerket mulighet til å møte kollegaer både i en faglig og sosial setting. Husk Kiel juni Fyrtøyet nr

7 Nytt fra EO-ordningen EO-GODKJENTE FYRINGSTEKNIKERE SEMINAR OM ENERGIMERKEFORSKRIFTEN OG ENERGIVURDERING AV TEKNISKE ANLEGG Styrene i EO-Ordningen og Norsk Varmeteknisk Forening har i løpet av høsten 2011 kommunisert en del med William Rode i NVE om de praktiske forhold vedr. gjennomføring av forskriftene om Energimerking og Energivurdering av tekniske anlegg. Disse nye forskriftene vil medføre et stort antall kontroller av varmesentraler, spesielt gamle oljekjeler, med en betydelig utfylling av nye skjemaer. De ca. 180 fyringsteknikerne, som er godkjent i EO-Ordni - ngen med egne sertifikater, er de som ligger desidert best an til å utføre slike kontroller, noe NVE er helt enig i. Derfor har styret i EO-Ordningen besluttet å utvikle et seminar for de EO-godkjente fyringsteknikerne for spesielt å behandle sentrale temaer innen Energimerke - forskriften og Energivurdering av tekniske anlegg. Følgende temaer er aktuelle for et slikt seminar: Energimerkeforskriften, lovgrunnlag. Energimerking av kjelanlegg. Hva krever for - skriften av arbeidsrutiner og rapportering? Arbeidsverktøy. NVEs regneark. Innsamling av data i fyrhuset. Praktisk øving. Utfylling av skjemaer. Hvordan bør vi presentere data for kunden (byggherren)? Tiltaksliste og sparepotensiale. Rapportering til myndighetene. Seminaret skal arrangeres av EO-Ordningen og bør gå over 1 dag med start og avslutning, slik at det ikke er nødvendig med overnatting. Seminaret bør avholdes på forskjellige steder i landet, men det er et krav at det er et fyrhus tilgjengelig. Det er Arne Palm i Mentor Energi AS (han er kursansvarlig for EO-kursene) og Olav Lærum i Ivar Lærum AS (han er styreformann i EO-Ordningen), som skal holde kursene. Kursene skal kjøres i løpet av 1. halvår 2012, vi håper å komme i gang med de første kursene i januar/februar til neste år. Alle EO-godkjente fyringsteknikere vil motta invitasjon til disse kursene etter hvert som ting begynner å skje. Vi skal holde dere oppdatert. SISTE: DET FØRSTE KURSET FINNER STED TORSDAG 19. JANUAR 2012 HOS IVAR LÆRUM AS I HASLEVANGEN 45 B, 0579 OSLO. NÆRMERE INFO FØLGER. TRENGER DU ET NYTT EO-SERIFIKAT? HAR DITT EO-SERTIFIKAT GÅTT UT PÅ DATO? Jeg tror mange av våre ca. 180 EO-godkjente fyringsteknikere har EO-sertifikater, som er gått ut på dato. Det er bare å kontakte sekretariatet for EO-Ordningen, og , så ordner vi med et nytt EO-sertifikat. Sertifikatene her gyldig i 5 år, og det eneste kravet vi setter for å få nytt sertifikat, er at man har utført regelmessige servicer, ettersyn og vedlikehold av kjelanlegg. Fyrtøyet nr

8 NOEN BORETTSLAG SIER NEI TIL VARMEPUMPER LUFT/LUFT Layout: Follotrykk AS Det har den senere tiden dukket opp tilfeller der borettslag og sameier nekter sine beboere å installere varmepumper luft/luft. Grunnen er imidlertid enkel, det er en kasse, som skal plasseres på yttervegg. Flere borettslag mener at det som gjøres på utsiden av huset ved en installasjon er fellesskapets ansvar. Det er spesielt 2 forhold, som kan volde problemer: Plasseringen av varmepumpa forandrer husets fasade noe, det er jo tross alt en kasse, som plasseres på yttervegg. Og dersom dette griper om seg ved at mange av beboerne En varmepumpe i drift genererer noe støy, ikke mye, men en konstant summing, som imidlertid varierer avhengig av fabrikat og type. Derfor er flere borettslag i Oslo mot installering av varmepumper luft/luft. Dersom dette griper om seg, kan det jo bli mange slike kasser på ytterveggene i et borettslag, som alle også avgir noe støy. Økonomien i en slik investering i luft/ luft varmepumpe er imidlertid åpenbar: Investeringen i en luft/luft varmepumpe er kr ferdig installert inkl. mva. I Oslo Kommune tilbyr Bymiljøetaten tilskudd til en rekke tiltak for å spare energi i hjemmet. Bl.a. støttes det med kr for kjøp av apparat som overfører varme fra væske eller luft utenfra. En vanlig bolig med elektrisk oppvarming og årlig forbruk av elektrisitet på ca kwh, vil ventelig redusere forbruket av elektrisitet med ca. 30%. Dette innebærer en årlig besparelse på ca. kr Bymiljøetaten i Oslo har hittil 2011 gitt støtte til luft/luft varmepumpe til 886 boliger (pr. oktober). Dette innebærer en reduksjon av strømforbruket på over 5 GWh, som vil spare miljøet med over 700 tonn CO2-ekvivalenter. Konklusjoner er således klar: Installering av en luft/luft varmepumpe er en lønnsom investering med god miljøgevinst. 2 PERSONER HAR FULLFØRT ALLE 5 FORDYPNINGSKURS INNEN VARMEKOMPETANSE Pr. 25. november har Varmekompe - tanse gjennomført 18 fordypningskurs innen Vannbåren varme, Varme - pumper, Bioenergi, Solenergi og Fjernvarme. Totalt har vi hatt 466 deltakere på disse 18 fordypningskursene. Det er 2 personer, som har utmerket seg ved å ha fullført alle 5 fordypningskursene: Dag Christian Clausen i CS Varme og Energiteknikk AS. Roar Nilsen i Notodden Rørleggerbedrift AS. Fyrtøyet har snakket med en av disse, Dag Christian Clausen. Han har lang fartstid innen fjernvarme, varmesentraler og varmedistribusjon. I løpet av høsten 2011 startet han sammen med en kollega, Fredrik Sørnes, et eget, firma CS Varme og Energiteknikk AS. Dag Christian har tidlig fastslått at det er for lite kompetanse blant de profesjonelle aktørene innen fornybare energiressurser. Myndighetene har tutet oss ørene fulle om viktigheten av å installere biokjeler, solfangere og varmepumper, men p.g.a. denne manglende kompetansen har dette gått utrolig langsomt. Dag Christian har alltid ligget i forkant. Inntil 2006 var han anbefalt varmeinstallatør i regi av Varmeinfo og har alltid vært engasjert med problemstillinger om vannbåren varme. Og han grep begjærlig muligheten som bød seg, da Varmekompetanse ble lansert i Her var det mulig å oppnå et forsprang overfor konkurrentene, og derfor så han nødvendigheten av så raskt som mulig å fullføre alle 5 fordypningskursene. Dette kombinert med praktisk erfaring gjør sitt til at CS Varme og Energiteknikk AS nå kan se fremtiden lyst i møte. Dag Christian er meget fornøyd med alle fordypningskursene og kan ikke få på fullrost Varmekompetanse nok. Han har ikke hatt oppdrag innen pellets ennå, men har planene klare for bioanlegg i kombinasjon med solfangere. Vi synes at Dag Christian Clausen har gjort det eneste riktige, og med den veksten vi forventer for vannbåren varme og fornybare energiressurser, kommer CS Varme og Energitek nikk AS til å gå en spennende fremtid i møte. Vi gratulerer Dag Christian Clausen og ønsker ham lykke til videre. Dag Christian Clausen i CS Varme og Energiteknikk AS har fullført alle 5 fordypningskursene i Varmekompetanse. 8 Fyrtøyet nr

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010.

DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. DRIFTSKONFERANSEN 22. 24. SEPTEMBER 2010. ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER EN KOMPETANSEUTFORDRING Innlegg av Rolf Munk Blaker, Norsk Varmeteknisk Forening HISTORIKK Frem til

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter.

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Vi skiller mellom godkjenning av foretak og produkter. UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening.

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2011. Rolf Munk Blaker, daglig leder i Norsk Varmeteknisk Forening. Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET

FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET FREMTIDENS VARMEMARKED KONSEKVENSER FOR VARMEMARKEDET KLIMAFORLIKET FRA JUNI 2012 «TEK15» ENERGIOMLEGGING VARMESENTRALER MED FORNYBARE ENERGIRESSURSER BIOFYRINGSOLJE STØTTEORDNINGER Innlegg av Rolf Munk

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2012 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2009 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål omkring produksjon og distribusjon av varme både

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 2 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2012 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2012 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 19. april

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012

Enovas programtilbud innen fornybar varme. Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Bergen 16 oktober 2012 Fornybar varme Fornybar varme skal være den foretrukne formen for oppvarming innen 2020 Aktiviteter i hele verdikjeden Fornybar

Detaljer

PASSIVHUS MILJØHUSET GK

PASSIVHUS MILJØHUSET GK UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF

Støtte til lokale varmesentraler. Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Støtte til lokale varmesentraler Klimasmart verdiskaping - Listerkonferansen 10.10.2013 Anders Alseth, rådgiver i Enova SF Enovas formål Drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2014 NVFS STYRE NVFs styre har i 2014 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Fornybar varme Varme til oppvarming og tappevann Vannbåren varme Forsyningssikkerhet

Detaljer

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum Vedkjeler Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting Christian Brennum Presentasjon Fakta om ved - lagring Oppstillingsvilkår og montering Dimensjonering av anlegg

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regionalt seminar Ålesund, 29. mai 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE

FYRINGSOLJE/ BIOFYRINGSOLJE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 1 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015

Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Støtteordninger for geotermiske anlegg GeoEnergi 2015 Anders Alseth Rådgiver i Enova 1 Kort om Enova SF Statsforetak - mål fastsettes av vår eier, Olje- og energidepartementet (OED) Lokalisert i Trondheim

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10

NYE ENERGIKRAV I BYGG NYE FORSKRIFTER INNEN ENERGIDELEN TIL TEK 10 UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2015 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE

ET MEGET VELLYKKET MILJØ- PROSJEKT I BÆRUM KOMMUNE UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Enovas støtteprogrammer

Enovas støtteprogrammer Enovas støtteprogrammer Fjernvarme og biovarmesentraler Anders Alseth Rådgiver Enova SF Kort om Enova SF Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Lokalisert i Trondheim

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013

STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 STYRETS BERETNING FOR NORSK VARMETEKNISK FORENING (NVF) FOR FORENINGSÅRET 2013 NVFS STYRE NVFs styre har i 2012 hatt følgende sammensetning: Styrets formann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012

innen fornybar varme Sarpsborg 25 april 2012 Enovas programtilbud innen fornybar varme Rådgiverseminar Østfold Rådgiverseminar Østfold Sarpsborg 25 april 2012 Aktiviteter i hele verdikjeden Krever at flere aktører drar i samme retning Et fungerende

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING. Fra 1. november 2014 går Norske Varmeforhandleres 68 medlemsbedrifter UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 3 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød

Industri, anlegg og fornybar varme. Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Regionalt seminar Tromsø 13. juni 2013 Ståle Kvernrød Industri, anlegg og fornybar varme Oversikt over programtilbud rettet mot Industrien Fornybar varme Energitiltak

Detaljer

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme)

PROSJEKTAVTALE. Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) PROSJEKTAVTALE Utvikling av kompetanseprogram for energiomlegging (fra elektrisitet og fossile brensler til ny fornybar vannbåren varme) Oslo 30. september 2009 Rev. ; 5 1 1. BAKGRUNN, MÅL OG RAMMER 1.1

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november

Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen. Kurs 5. 6. november Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Kurs 5. 6. november Nobios virksomhet Næringspolitisk arbeid for å bedre rammevilkår Informasjon og kommunikasjon (www.nobio.no) Bransjenettverk (kurs/konferanser)

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011

Enovas støtteprogrammer Fornybar varme. Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Enovas støtteprogrammer Fornybar varme Trond Bratsberg Forrest Power, Bodø 30 november 2011 Vårt ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain

Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar. Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg nytt program fra 1. februar Rådgiversamling Stavanger, 19.03.2013 Merete Knain Program for energitiltak i anlegg målgrupper og typiske tiltak Enovas "åpen klasse" Veianlegg

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8.

1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. STYRETS BERETNING FOR EO-ORDNINGEN FOR FORENINGSÅRET 2013 1. Foreningens ledelse For foreningsåret 2013 har EO-Ordningens styre hatt følgende sammensetning, som ble valgt på Interessentmøtet 8. april 2013:

Detaljer

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg

Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Skogforum 6 november 2008 Muligheter med biovarme - Hvordan gjøre grovvurderinger av anleggskostander i et bioenergibasert varmeanlegg Samlet kunnskap innen teknikk, miljø og arkitektur Bjørn Thorud Dr.

Detaljer

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING

UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 2 : 2014 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Energimerking av bygninger

Energimerking av bygninger Energimerking av bygninger 1 Bakgrunn for energimerkeordningen EU s Bygningsenergidirektiv, Energy Performance of Buildings Directive, EPBD Mål Redusere primærenergibehovet i byggsektoren Redusere CO 2

Detaljer

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI

UNDERVISNINGSBYGG SATSER PÅ FORNYBAR ENERGI UTGITT AV NORSK VARMETEKNISK FORENING NO 4 : 2013 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22.

Klimakur 2020. Energibruk i bygg. Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat. Presentasjon hos Bellona torsdag 22. Klimakur 22 Energibruk i bygg Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat Presentasjon hos Bellona torsdag 22.april 21 Innhold Bygg i perspektiv Fremskrivning av areal og energibruk i bygg Tiltak

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 24.09.2014 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Volum av jomfrulig skogsvirke levert som biobrensel i dag og i fremtiden fra Telemark

Volum av jomfrulig skogsvirke levert som biobrensel i dag og i fremtiden fra Telemark Minirapport NP1-2013 Volum av jomfrulig skogsvirke levert som biobrensel i dag og i fremtiden fra Telemark Lars Tormodsgard Skien, 17.12.2012 Skien 28. februar 2013 Lars Tormodsgard Side 2 av 7 Innledning

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA

Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova. Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA Miljøvennlige energiløsninger for enebolig/rekkehus. Støtteordninger i Enova Tore Wigenstad seniorrådgiver ENOVA VUGGE (LCA) GRAV ENERGI MILJØ FRA ENERGIBEHOV TIL TILFØRT ENERGI Systemgrense. Tilført energi

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune. Bjørn Tore Larsen

VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune. Bjørn Tore Larsen VALG AV ENERGIBÆRERE Case: Larvik kommune Bjørn Tore Larsen Motivasjon ved valg av energibærer Vi må tenke på våre forpliktelser mot Kyoto-avtalen Vi må tenke på den globale oppvarmingen og Vi redusere

Detaljer

Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi.

Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi. Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi. Trond Hammeren Østsidevegen 82 2090 Hurdal Tlf 90606365 Epost: Trond.hammeren@gmail.com Disp Presentasjon Fyrkjeler Akkumulatortank Rørtyper Rørlegging

Detaljer

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS

Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg. Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Varmepumpeløsninger for små og mellomstore bygg Sivilingeniør Tor Sveine Nordisk Energikontroll AS Nordisk Energikontroll AS Du fyrer, Vi styrer! Nettsted: www.noen.no Etablert 1996-15 år i 2011! 6 ansatte

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen

Eksisterende bygg. Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Eksisterende bygg Bergen, 1. oktober - Ole Aksel Sivertsen Nybyggmarkedet øker forspranget Energieffektive bygg etterspørres i større grad enn før Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas tilbud

Detaljer

Fjernvarme. i passivhus

Fjernvarme. i passivhus Fjernvarme i passivhus En regional aktør på Agder Agder Energi Varme Leverer rundt 135 GWh i 2013, vekst ~10 GWh/år Konsesjon for Arendal, Grimstad og Kristiansand Arendal metangass fra avfall pluss bio

Detaljer

Fornybar varme i energieffektive bygg/ Enovas støtteprogram for fornybar varme. Arild Fallan, Rådgiver

Fornybar varme i energieffektive bygg/ Enovas støtteprogram for fornybar varme. Arild Fallan, Rådgiver Fornybar varme i energieffektive bygg/ Enovas støtteprogram for fornybar varme Arild Fallan, Rådgiver Agenda 1. Fornybar Varme i Energieffektive bygg 2. Fornybar Varme- hvilke valg finns? 3. Enova støtteprogram

Detaljer

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG

SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG SKJEMA FOR ENERGIMERKING AV BOLIG Energimerking skjer normalt elektronisk ved å logge seg inn på www.energimerking.no. Papirskjemaet er for dem som ikke kan bruke den elektroniske løsningen. For detaljert

Detaljer

Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler

Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler Dimensjonering, og montering av ulike bio-kjeler pellets og flis Christian Brennum Presentasjon Dimensjonering av biokjeler Dimensjonering av silo Pellets Flis Montering av biokjelen Krav til fyrrom Oppstillingsvilkår

Detaljer

Dagens bio-verden. Kjelløsninger og kombinasjoner med andre energikilder. Christian Brennum

Dagens bio-verden. Kjelløsninger og kombinasjoner med andre energikilder. Christian Brennum 1 Dagens bio-verden Kjelløsninger og kombinasjoner med andre energikilder Christian Brennum Etablert i 1929 basert på kjente merkenavn Fjernvarmerør Fjernvarmerør, preisolerte kjøle, damp- og industrirør

Detaljer

Medlemsmøte Grønn Byggallianse

Medlemsmøte Grønn Byggallianse Medlemsmøte Grønn Byggallianse Oslo 29.jan 09 Bioenergi som alternativ som energikjelde i næringsbygg. Kva krevst ved installering? Er forsyningstilgangen god nok i sentrale områder? Kjell Gurigard Siv.

Detaljer

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg

Mai 2010. Energimerking og ENØK i kommunale bygg Mai 2010 Energimerking og ENØK i kommunale bygg Hvorfor engasjerer Energiråd Innlandet seg i energimerking? Mål om energireduksjon og omlegging av energikilder i kommunale energi- og klimaplaner Kartlegging

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 6. November 2013

Energismarte bygg er attraktive bygg. Jan Peter Amundal 6. November 2013 Energismarte bygg er attraktive bygg Jan Peter Amundal 6. November 2013 Nybyggmarkedet øker forspranget Eksisterende bygg er også fremtidens bygg Enovas støtteprogram rettet mot bygg 1. Støtte til eksisterende

Detaljer

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet NVEs energidager 17.10.2008 Trude Tokle Programansvarlig

Detaljer

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning?

Klimakur 2020. Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Klimakur 2020 Kan energieffektivisering i bygg bidra til trygg energiforsyning? Karen Byskov Lindberg og Ingrid H. Magnussen Norges vassdrags- og energidirektorat Norges Energidager, 14 oktober 2010 Kan

Detaljer

Fra olje til fornybart? Knut Olav Knudsen

Fra olje til fornybart? Knut Olav Knudsen Fra olje til fornybart? Knut Olav Knudsen Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Vedkjeler. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Vedkjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Atmos ATMOS har alltid hatt som mål å være best når det gjelder kvalitet, funksjonsjonalitet og pris. De

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Energieffektivitet i bygg

Energieffektivitet i bygg Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enova bygningsnettverk? Morgendagens Eiendomsmarked 2005 ved Frode Olav Gjerstad Visjon Drivkraft for framtidsrettede energiløsninger Verdier

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Bygningsenergidirektivet Energivurdering tekniske anlegg

Bygningsenergidirektivet Energivurdering tekniske anlegg Bygningsenergidirektivet Energivurdering tekniske anlegg Forskriftsforslag 23.06.2009 William Rode, NVE Energieffektivitet i bygninger 40 % av all energi brukes i bygninger - både Norge og EU På tross

Detaljer

Potensialet for konvertering fra olje til gass i næringsbygg og industri. Siv.ing. Arne Palm Mentor Energi AS

Potensialet for konvertering fra olje til gass i næringsbygg og industri. Siv.ing. Arne Palm Mentor Energi AS Konvertering fra olje til gass Potensialet for konvertering fra olje til gass i næringsbygg og industri Siv.ing. Mentor Energi AS 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988

Detaljer

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart? Gunnar Grevstad Klimameldingen, utfasing av oljefyr Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI

tirsdag 23. november 2010 BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI BIOFYRINGSOLJE ER 100% FORNYBAR ENERGI ZERO10 - Clarion Hotel Oslo Airport DAGENS TEKST: - BFO - BIOFYRINGSOLJE -> 100% BIOENERGI - KONVERTERING TIL BFO - SAMARBEID - LEVERANDØR & KUNDE - VEIEN VIDERE!

Detaljer