6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK Behovsstyring Nå kan du kutte strømregningen og øke fi rmaets produktivitet Energidugnad Slik skal Trondheim spare 872 GWh energi Isolasjon Fjern istappene fra taket, kutt strømregningen med tusener MISTER BIM Vi vet at BIM tidlig i prosjekteringsfasen vil gi færre feil, og mer energieffektive bygg, sier styreformann i buildings- MART Norge, Trond Pettersen Valeur. BYGG GRØNT FOR Å UNNGÅ RØDE TALL Ta styring: Lavere strømregning? Kutt energibehovet! Behovsstyring av el-anlegg sparer mye og koster lite, mener Erik A. Hammer, leder av Grønn Byggallianse telefon e-post Visste du at et moderne vindu har inntil 85% lavere varmetap enn ett gammelt? DVS Entreprenør er størst i Norge på utskifting av dører og vinduer. Vi utfører oppdrag for borettslag, sameier, næringsliv, stat, kommune og større eneboliger. Ta kontakt for en uforpliktende prat eller besøk vår hjemmeside.

2 2 NOVEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Energieffektivisering brer om seg som et viktig virkemiddel mot utslipp av klimagasser og er en prioritet i forslaget til neste års statsbudsjett. Spar penger og miljø med energieffektivisering Regjeringen går inn for å øke kapitalen i Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering med 5 milliarder kroner. Det er gledelig, spesielt for Norsk Teknologi, som lenge har kjempet for at energieffektivisering skal settes på den nasjonale dagsorden. Fokuser på forvaltning Vi imøteser nå nødvendige endringer i Enovas programområder, som kan utløse det betydelige potensialet for energieffektivisering i offentlige og private bygg. Bygninger står for ca. 40 prosent av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske bygg, og spesielt yrkesbygg, bruker langt mer energi enn nødvendig. Historisk har løsningen for energieffektivisering ofte vært å isolere bygninger best mulig. Dette er selvsagt viktig, men det er også viktig å sette fokus på forvaltning av energien i selve bygget og særlig mot de bruksområdene hvor energiforbruket øker, som drift av belysning, kjøling, apparater og ITutstyr. Vårt moderne levesett og arbeidsliv tilsier et behov for økt funksjonalitet i bygningene. Ny teknologi for å styre, regulere og overvåke den totale energibruken kan bidra til mest mulig effektiv bruk av energi. Energibruken skal ned - Byggebransjen må forberede seg på tøffere energikrav i årene som kommer, sa statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) da hun åpnet Bygg reis deg -messen. Kleppa oppfordrer byggebransjen til å gjøre utviklingsarbeid og bidra med sin kompetanse for at energibruken i bygg skal reduseres. Medlemsbedriftene i Norsk Teknologi er svært motivert til å bidra i form av å tilby og implementere ny teknologi som alene kan bidra til å halvere energiforbruket. Det handler om moderne styringssystemer, nye lysarmaturer, modernisering av el-anlegget m.m.. Lag handlingsplan Norsk Teknologi har lenge etterlyst en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering. Det virker som om at det nå endelig er iferd med å bli en realitet: Den nye regjeringsplattformen Soria Moria 2 inneholder en lovnad om nettopp en slik plan. I løpet av høsten vil det bli nedsatt en gruppe med representanter fra myndigheter, næring og miljøorganisasjoner. Én av oppgavene blir å utarbeide konkrete forslag til Jostein Skree Administrerende direktør i Norsk Teknologi og NELFO MINE BESTE TIPS Nye lysarmaturer Utskifting av gamle lysarmaturer medfører en bety- 1 delig reduksjon i energiforbruket i tillegg til bedre lyseffekt.. Styringssystem Et moderne styringssystem 2 styrer temperatur og lys individuelt for hvert enkelt rom i boligen/bygget fra én sentral. Styringssystemet effektiviserer energiforbruket og sørger for jevn temperatur. Varmepumper Driftssikre varmepumpesystemer anvendes til opp- 3 varming av boliger/bygg og forbruksvann og gir betydelig energisparing, lavere energiutgifter og bedre inneklima. hvordan vi i praksis kan øke energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmassen. Tenk grønt ved kjøp og leie Fra 1. januar 2010 blir energiattest obligatorisk for alle som skal bygge, leie ut eller selge bolig eller yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha gyldig energiattest. Tekniske anlegg over en viss størrelse i bygninger skal gjennomgå en energivurdering. Målet med dette er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. Energiattesten skal gi eiere og brukere mulighet til å sammenligne og vurdere ulike bygningers energieffektivitet. Målet er at aktørene i eiendomsmarkedet skal kunne inkludere energi og energikostnader som en del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp eller leie. Tiltak som gir gevinst Vi har lenge jobbet for å endre avskrivningssatsen for tekniske installasjoner. Fra 2009 er satsen økt fra 2 til 10 prosent. Det er dermed blitt betydelig mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil realisere en rekke miljømessige gevinster. VI ANBEFALER SIDE 21 Petter N. Haug Adm. dir. i Lyskultur Begrunnelsen for EUs beslutning om å fase ut den konvensjonelle glødelampen er rett og slett at den er lite energieffektiv Se varmetapet! side 8 1. Med termografi kan du ta bilde av luftlekkasjer som skader bygningen. Les ekspertenes råd side Hva er det mest energieffektive tiltaket for en næringsbygning? Sjekk hva våre eksperter svarer! Vi hjelper våre lesere til å lykkes! ENERGIEFFEKTIVISERING 3. UTGAVE, NOVEMBER 2009 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Madeleine Reuterdahl Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. Reduser fyringskostnadene med % Har du sentralfyr med fordeling av fyringskostnadene etter areal har du et stort potensiale for besparelse. Ved enkle og rimelige installasjoner for måling av varme eller varmtvann kan du unngå urettferdig fordeling av fyringsutgiftene. Du betaler kun for det du selv bruker og du kan påvirke ditt eget forbruk. En gjennomsnittforbruker vil spare inn investeringen på 1 til 2 år. Det installeres målere på radiatorene eller varmtvann, målerne fjernavleses slik at du unngår besøk ved avlesning. Radiatormåling og varmtvannsmåling kan kombineres eller benyttes hver for seg. Teknologien er velutprøvd og leveres til boliger over hele Europa. doprimo II varmemåler ista Norge AS Tlf.: istameter varmtvannsmåler Besøk oss på: Mål og fordel fyringsutgiftene deres etter forbruk! Spar 25 % energi! Enkel og rimelig installasjon! Clorius

3 Her er Norges mest energieffektive bygg! Mens gjennomsnittlig energiforbruk i norske kontorbygg er på over 230 kwh pr kvadratmeter pr år, ligger det på bare 108 kwh pr kvadratmeter pr år i Aibelbygget, som eies av Seabrokers Eiendom AS. Energiforbruket i moderne kontorbygg kan mer enn halveres uten at dette går på bekostning av byggets inneklima og komfort, snarere tvert imot. Det kvadratmeter store Aibelbygget i Stavanger er et godt eksempel på det. Gjennom nye tekniske løsninger, god planlegging og godt samarbeid mellom alle parter i byggeprosessen er energiforbruket der kommet ned i 108 kwh pr kvadratmeter i året best i Norge, mener byggets tekniske entreprenør YIT. Lønnsomt: Byggets leietagere sparer dermed mellom 100 og 200 kwh/m 2 i energiutgifter hvert eneste år nær et par millioner kroner. Over tid til - svarer det beløp som bør interessere de fleste. Samtidig oppnås alle for - delene som et godt og produktivt arbeidsmiljø gir. I tillegg kommer klima- og miljøeffekten. Det finnes ikke noe viktigere klimatiltak i dag enn redusert energibruk. Lite varmetap: Hva er det så som gjør Aibelbygget til landets mest energieffektive bygg? En svært viktig faktor er selve utformingen av bygningskroppen. Bygget er formet som et rektangel med et atrium i midten. Dette gir en svært kompakt form, med lite varmetap til tross for at glass utgjør 60 prosent av fasaden både utvendig og innvendig. Fullautomatisert og behovsstyrt: Avgjørende er det også at all varme, ventilasjon og lysbruk er fullautomatisert og behovsstyrt ut fra hvor mange som befinner seg i bygget til enhver tid. Ved hjelp av bevegelsessensorer, temperatursensorer, CO2- sensorer og YITs egenutviklede og patenterte ventilasjonsløsning KlimaTak blir inneklimaet i alle rom automatisk regulert ut fra ønskede verdier. Dessuten går ventilasjonen automatisk over til et grunnivå, og lyset slås av, ti minutter etter at et kontor er forlatt. Sparer mer enn antatt: Dette gir store innsparinger i forhold til tradisjonelle løsninger. Innsparingene er faktisk større enn antatt på forhånd, da det ble beregnet et energiforbruk på 120 kwh pr kvadratmeter i året. Samarbeider med Enova: Nå er det for øvrig blitt enklere å investere i moderne, energisparende og tekniske byggløsninger. YIT samarbeider med Enova om investeringsstøtte til et be tydelig antall nye energisparende teknologiprosjekter. I YIT ser vi på dette som en anerkjennelse av vår kompetanse og våre tekniske løsninger. Samarbeidet vil trolig utløse nye klimavennlige investeringer på nesten en milliard kroner over en femårsperiode. Together we can do it.

4 4 NOVEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER RENS LUFTEN, ARBEID MER EFFEKTIVT På sparebluss i vinterland Trondheim er blitt en SmartCity, og har satt som mål å frigjøre 22 prosent av energien. 387 GWh Spørsmål: Hvordan øke arbeidsgleden og produktiviteten hos ansatte samtidig som du kutter strømregningen? Svar: Invester i behovsstyrt ventilasjon for bedre inneklima. Nordmenn tilbringer opptil prosent av sin tid innendørs; et godt inneklima er derfor viktig for helsen vår. Mads Mysen, forskningsleder i SINTEF, beskriver et optimalt inneklima som frisk luft, behagelig temperatur rundt kroppen, tilpasset belysningsnivå i forhold til aktivitet og fravær av trekk, støy og generende lukter. Undersøkelser gjennomført i yrkesbygg, skoler og barnehager indikerer sammenheng mellom mangelfull ventilasjon og negative helseeffekter som slimhinneirritasjon, migrene, kvalme og nedsatt konsentrasjonsevne. Et dårlig inneklima bidrar generelt til dårlig arbeidsmiljø. Det gir redusert produktivitet hos ansatte, og øker risiko for sykdomsfravær, sier Mysen. Oppgrader jevnlig Ifølge Mads Mysen bør eiere av næringsbygg med jevne mellomrom oppgradere bygningsstandarden. Dette inkluderer ventilasjon, og da er det viktig å velge miljøvennlige og energieffektive løsinger. Mysen mener at én av de viktigste komponentene i en slik strategi er bør være en varmegjenvinner med høy virkningskraft. Har man en god varmegjenvinner, vil man selv på veldig kalde dager opprettholde en temperatur på rundt 16 grader og det uten å bruke ytterligere oppvarmingsenergi. Kombinert med god isolasjon, blir det en energieffektiv løsning, slår han fast. Kutt utslipp, arbeid bedre Et godt inneklima kan gi økt produktivitet hos ansatte, og investering i godt inneklima vil i de fleste tilfeller være svært lønnsomt. Dessuten finnes det krav til temperatur, luftkvalitet, støy og daglys, blant annet gjennom arbeidsmiljøloven, som arbeidsgiver må forholde seg ti, sier Mysen. Bygg med for dårlig inneklima koster det norske samfunn fra 8 12 milliarder årlig. I tillegg kommer ytterligere kostnader for tapte inntekter på grunn av redusert produktivitet. Investeringer i et godt inneklima kan Mads Mysen Forskningsleder, Byggforsk, SINTEF derfor bli svært lønnsomme når man tar hensyn til produktivitetsgevinsten ved siden av energibesparelse. Det mest lønnsomme er å redusere forurensningsbelastningen, og å holde denne lav gjennom byggets levetid, sier han. Behov styr ventilasjonen Den største forurensingsbelastningen kommer fra oss mennesker, men mye uheldig avgassing kommer også fra møbler, inventar og overflater som fornyes mange ganger gjennom byggets levetid, forklarer han. Lavemitterende interiør og overflater, i kombinasjon med godt renhold, er dermed viktig. Resterende forurensingsbelastning må tynnes ut med ventilasjonsanlegget til en akseptabel konsentrasjon. Mysen anbefaler behovsstyrt ventilasjon som sikrer tilstrekkelig ventilasjon, uten å sløse med energibruk når lokalene ikke er i bruk. Omtrent halvparten av lokalene i næringsbygg står tomme på en vanlig arbeidsdag; uten behovsstyrt ventilasjon brukes masse energi som ikke kommer noen til nytte dette er både uøkonomisk og uetisk i en tid hvor ressursknapphet rammer mange mennesker verden over, sier Mysen. KATRINE SVILAND Boliger 378 GWh Næringsbygg Slik skal Trondheim spare 872 GWh energi før 2012 Energi-begreper 1000 kwh (kilowattimer) = 1 MWh (megawattime) 1000 MWh = 1 GWh (gigawattime) 1000 GWh = 1 TWh (terrawattime) Tilsvarer bydelen Øya- Singsaker 52 GWh 5 GWh 50 GWh Industri Gatelys Bedre strømnett KILDE: ENERGIEFFEKTIVISERING/TRONDHEIM SMARTCITY

5 FAKTA 1TIPS BEDRE KLIMA OG ØKONOMI Styringstiltak i husholdningene Trondheim kommune kan spare MWh på å iverksette disse el-styringstiltakene i private husholdninger. Tilsvarende styringstiltak for næringingslivet har et samlet potensial på MWh. Effektiviseringspotensial MWh Redusere innetemperatur til 21 C 2200 MWh Individuell måling av varme og varmtvann DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MWh Termostat- og tidsstyring av el-varme 9500 MWh Automatikk for tidsstyring av vannbåren varme FOTO: CARL-ERIK ERIKSSON/TRONDHEIM KOMMUNE Næringsliv pluss politikere skaper smarte løsninger Trondheim kan bli verdens smarteste by innen energieffektivisering gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Kommune, Bellona og Siemens. EKSEMPELET Prosjektet Trondheim SmartCity består i en holdningskampanje og utarbeidelsen av en energirapport som viser potensialet for energieffektivisering i Trondheim by, sier Otto Frøseth, divisjonsdirektør for Siemens og plassjef i Trondheim. Målet er at byens næringsliv, innbyggere og det offentlige skal få et bevisst forhold til sin bruk av energi. En rapport fra Siemens og Bellona om energieffektivisering (2007), kartla potensialet for effektivisering av produksjon og distribusjon av elektrisk strøm. I tillegg avdekket rapporten nye, spennende forretningsmuligheter for norsk industri. Studiet var basert på bruk av kjent og tilgjengelig teknologi. Funnene var oppsiktsvekkende og førte til mange gode diskusjoner, men ingen handling, sier Frøseth. Otto Frøseth Divisjonsdirektør for Siemens og plassjef i Trondheim Villet suksess Året etter fulgte Siemens og Bellona opp med en såkalt Barrièrestudie for å finne ut av hvorfor eiere av bygninger ikke reduserte energiforbruket, noe som ifølge Frøseth, ville være både miljø-og pengebesparende. At det er trønderne som får foregangsbyen i energieffektivisering er ingen tilfeldighet. Trondheims-politikerne har vist vilje og evne til handling innen miljø- og energispørsmål. Prosjektet ble godt mottatt av både formannskap og administrasjon, forteller Siemens direktøren. Borgerne sparer Idag står den norske bygningsmassen for 40 prosent av Norges totale energiforbruk. Frøseth mener at Trondheim SmartCity vil kunne gi fordeler til alle som bor i Trondheim, men også Norge som energinasjon. Husholdningene vil få reduserte energikostnader, industrien lavere kostnader og en bedre lønnsomhet. Nye løsninger kan dessuten skape nye forretningsmuligheter. Det offentlige får reduserte energikostnader som kan brukes til noe mer matnyttig enn å fyre for kråka. I tillegg kan den energien som frigjøres i Midt-Norge eksporteres til land, der de har en kraftproduksjon som slipper ut klimagasser. Så miljøet vil bli den store vinneren gjennom et redusert utslipp av klimagasser. Og her må alle ta et ansvar, skal vi få en bærekraftig utvikling og et klimagass-utslipp som den økologiske balanse tåler, sier Frøseth. KATRINE SVILAND NOVEMBER MADS MYSENS BESTE MILJØTIPS Still krav Hold forurensningsbelastning nede; still krav til emi- 1 sjon ved eventuell utskiftning av inventar. Sjekk veggene Sørg for å ha miljøvennlige 2 veggplater; bruk maling med lav emisjon. Skjerm for solen Reduser uønsket varmetilførsel ved utvendig solav- 3 skjerming. Velg LED Velg energibelysning; nye 4 LED løsninger gir mye lys uten unødvendig varmelast Lukter det? Hvis du er plaget av vond 5 lukt, vurder filtre som fjerner uønsket lukt. Hold det rent Sørg for å tilrettelegge rom 6 riktig for renhold; det skal være enklest mulig å rengjøre. MILJØGUIDEN - LØNNSOM MILJØSTYRING Komplett, web-basert miljøregnskap Stadig flere bedrifter må dokumentere sine miljøtiltak. Kravet kommer fra kunder, forbrukere, samarbeidspartnere, media og ikke minst statlige anbudskonkurranser. Et nyutviklet verktøy gjør jobben både enkel, effektiv og lønnsom! Blant de første 5000 norske bedrifter som er miljøsertifisert, har mange erfart at sertifiseringen kan være en ressurskrevende jobb. Både første gang og ved fornying kan det være vanskelig å finne nødvendige data, dokumentasjon på miljøtiltak og konkrete resultater. Med MiljøGuiden kan du når som helst dokumentere alle sider av bedriftens utslipp og tiltak, over valgfritt tidsrom. Det nettbaserte miljøregnskapet måler fortløpende klimautslippet gjennom alle typer energiforbruk, avfall og transport. Via målere mates dette automatisk inn i regnskapet uansett hvor stor og kompleks virksomheten er. Miljøtiltak skal lønne seg. Med MiljøGuiden har du et effektivt ledelsesverktøy, og finner de utslippsreduksjonene som sparer bedriften for penger. At bedriften har miljøregnskap er et konkurransefortrinn. ENERGI TRANSPORT AVFALL MILJØGEVINST OG SPARTE KOSTNADER FULL OVERSIKT OVER ENERGIBRUKEN DOKUMENTERTE MILJØTILTAK OG INNSPARINGER ENKLE, NYTTIGE RAPPORTER SOM FØRER TIL HANDLING EGNE GRENSESNITT TILPASSET DRIFTSPERSONALET/LEDELSE GOD BENCHMARKING GJENNOM SAMMENLIKNING AV BYGG OG ANSATTE VALGFRIE INTERVALLER FOR REGISTRERING/RAPPORTERING FOR MER INFORMASJON, TA KONTAKT PÅ TELEFON ELLER

6 6 NOVEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS Bruk strøm etter behov, kutt el-regningen Spørsmål: Kan du spare strøm og kutte kostnader uten å måtte ofre komforten du er blitt vant til? Svar: Ja, hvis du tar kontroll på energiforbruket gjennom behovsstyrte anlegg og automatisk kontroll. Med den nye energimerke-ordningen vil det bli vanskelig å leie ut lite miljøvennlige og energieffektive lokaler, sier Thor Bergli, daglig leder av Smart Elektro. Eiere av næringsbygg bør tenkte på miljø og besparelser på energikostnadssiden, samt fokusere på dette ved rehabiliteringer og nybygg, mener han. Sparte kwh På oppdrag fra Kollektiv Transport Produksjon AS (Oslo Sporveier KTP), stod Smart Elektro bak utskiftingen av armaturene i Grefsen Trikkestall, en renovering som endte opp med å spare kunden for kwh i året på energiregninger. Med nytt behovstyrt lysanlegg ble Grefsen Trikkestall og KTP tildelt Automatiseringsprisen De vant fordi de har satt fokus på å begrense sitt energiforbruk, og dette prosjektet er blitt gjennomført i denne ånden: Alt skal prøves, og behovsstyring skal gjøre store kostnadsreduksjoner, forteller Bergli i Smart Elektro. Ta kontroll selv Mens det gamle lysanlegget stod på 24 timer i døgnet hele året gjennom, ble det istedenfor investert i nye Smarthus-løsninger med behovsstyrte anlegg. Smarthus-løsninger bruker BUSkabling eller trådløse løsninger, som enkelt kommuniserer med valgte intelligente produkter, for eksempel brytere, detektorer, alarmorganer. De handler da etter et ønsket oppsett, slik at anlegget TIPS Kjøp nye lysarmaturer 1 Utskifting av gamle lysarmaturer medfører en betydelig reduksjon i energiforbruket opptil 50 %, i tillegg gir det bedre lyseffekt. Velg styringssystem Et moderne styringssystem sty- 2 rer temperatur og lys individuelt for hvert enkelt rom i boligen/ bygningen fra en sentral. Styringssystemet Den største fordelen er at alt kan behovsstyres, og at kunden har en årlig besparelse på nesten én million kroner i strøm og nettleie Thor Bergli Daglig leder, Smart Elektro effektiviserer energiforbruket og sørger for jevn temperatur, tilpasset individuelle behov. Prøv varmepumper Driftssikre varmepumpesystemer 3 anvendes til oppvarming av boliger/bygninger, samt forbruksvann, og gir betydelig energisparing, lavere energiutgifter og bedre inneklima. Varmepumpene sparer dessuten miljøet for større klimagassutslipp. KONTROLLER EL-REGNINGEN blir behovsstyrt. Det kan skje ved at du styrer funksjoner på tid, belysningsnivå eller aktivitet, sier Bergli. Fordelen med en slik løsning, ifølge Bergli, er at man kan endre anlegget og funksjonalitet etter at det er koblet opp. Dette kan du programmere fra PC-en din, eller ved at du bruker paneler i anlegget, som du selv kan endre. Alt dette gjør at du svært enkelt styrer anlegget etter varme- eller ventilasjonsbehov, slik at det blir mest mulig effektivt samtidig som du øker komforten og sparer penger, sier han. Kutt kost umiddelbart På Grefsen Trikkestall ble alt av lysarmaturer skiftet ut. Antallet armaturer ble redusert fra ca til 1000 i det nye anlegget. Reduksjonen kommer av at nye armaturer er mer lyseffektive. Grunnen til dèt er bruk nye lysrør og bedre optikk. I dette anlegget er det også installert KNX/EIB- styring, eller Smarthus-teknologi, slik at anlegget kan tilpasses og programmeres, forklarer Bergli. Det er installert følere for bevegelse som tenner lys. Det finnes sågar dagslyssensorer som styrer lysnivået, slik at lyset skrus ned eller slås av ved tilstrekkelig sollys. Videre er anlegget tidsstyrt, og alt er delt inn i soner som er avtalt med brukeren av anlegget, sier han. Deler av det gamle anlegget på Grefsen Trikkestall ble utstyrt med sensorer. På den måten ble løsningen maksimalt energibesparende. Den aller største fordelen er definitivt at alt kan behovsstyres, og at kunden har en årlig besparelse på nesten én million kroner i strøm og nettleie. Investeringen blir nedbetalt på kort tid, hevder Bergli. KATRINE SVILAND SPARETEKNOLOGI Slik halverte de e-forbruket med nye lys Grønn belysning er hyggeligere for kundene og har itillegg halvert strømregningene til klesbutikkkjeden Giordano. Giordano er blant verden største klesbutikk-kjeder, og har over 1900 butikker i 30 forskjellige land. Vi er opptatt av kvalitetsprodukter og god service til kundene våre, samtidig er vi opptatt at å drive bedriften på en miljøvennlig måte, sier William Yue, direktør for Giordano Internasjonal. I 2006 byttet hovedkontoret ut de gamle halogen-lysene med LED-lys. I løpet av det neste året viste evalueringen en stor nedgang i el-forbruket til belysning. Spar med LED Giordanis bestemte seg for å utvide prosjektet, og kleskjedens fire butikker i Hong Kong ble teststedet. Resultatet var en halvering av el-forbruket til belysning. Giordano bestemte seg for å bytte ut alle halogenlysene med LED på global skala. LED-lysene viste seg å være på høyde med, om ikke bedre enn, de vanlige halogen-lampene i butikken, i tillegg så vi at det førte til betydelige kostnadskutt for oss, sier Yue. Agnes Chu er markedskoordinator i Megaman, selskapet som fikk oppgaven med å installere LED-løsninger i Giordanos butikker. Disse løsningene varer fra 10 til 15 timer lenger enn vanlige pærer, og sparer opptil 75 prosent av energiforbruket, sier Chu. KATRINE SVILAND Markedets mest komplette styresystem! Ved å installere Smart-House i din enebolig, leilighet eller hytte, installerer du samtidig komfort i hverdagen. Inneog utebelysning, varme, ventilasjon, alarmer og elektriske apparater kan programmeres slik at det fungerer nettopp etter ditt behov. Mulighetene er mange - valget er ditt. Begrensningen er kun din egen fantasi! CARLO GAVAZZI AS, Tlf: E-post: A Brand of Group Touch-PC Termostater og brytere i rammer som kan tilpasses stil og interiør

7 De miljøvennlige lampene! Spar strøm for inntil 1 800,- pr. pære timer levetid Spar miljøet for inntil 940kg CO 2 pr. pære Varmt, lunt lys Silikonbelegg beskytter mennesker og miljø LED Ny LED-teknologi erstatter halogenlamper Basert på den nye, patenterte Thermal Conductive Highway -teknologien har MEGAMAN utviklet en serie LED refl ektorlamper som er fullgode erstatninger for halogenlamper. Opptil 80% energibesparelse Liten varmeutvikling God fargegjengivelse: Ra-indeks opptil 92 Din nærmeste MEGAMAN fagforhandler: Importør av MEGAMAN i Norge

8 8 NOVEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS Tett varmelekkasjer og la kråka fyre selv Spørsmål: Hva skal du prioritere øverst når du har bestemt deg for å kutte strømregningen?. Svar: Etterisolering, utskifting av vinduer med høy evne til å holde på varmen og vindtetting, mener Enova-ekspert Roar Hugnes. Inntil førti prosent av varmetapet i en bolig skjer gjennom vinduene, forteller Roar Hugnes, prosjektansvarlig i Enova Anbefaler, et initiativ for utskifting av vinduer. Kampanjens målgruppe er eiere av hus bygget på 1960-, og 1980-tallet. Hugnes håper nå at flere tusen boligeiere skal velge å etterisolere. Kutt oppvarmingsbehovet Når du skal gjennomføre energibesparende tiltak, bør første prioritering være å redusere boligens behov for oppvarming, sier han. Etterisolering, utskifting av vinduer med høy evne til å holde på varmen og vindtetting, kan redusere behovet betydelig. Enova anbefaler 3-lags lavenergivinduer med U-verdi 1,0 eller lavere. U-verdien sier noe om varmetapet gjennom vinduet. Jo lavere tallet er, jo mindre varmetap. Forutsetningen for at dette skal være en nyttig standard, forklarer Hugnes, er at vinduene monteres korrekt og forskriftsmessig. Kjøper du et vindu med høy energieffektivitet, vil det rett og slett være bortkastet om det ikke monteres på riktig måte. Slurves det med monteringen, risikerer du både lekkasjer og trekk. GODE RÅD ER IKKE DYRE. - Enkle grep kan spare mye penger og større grep kan tas samtidig med annen oppussing, sier Roar Hugnes i Enova Anbefaler. FOTO: ENOVA Isoler godt Bygger du hus i dag, krever forskriftene et 25 cm tykt isolasjonslag i veggene. I boliger bygget for bare noen tiår siden, slapp man unna med 10 centimeter isolasjon. Mange boligeiere kan derfor vinne TIPS på å etterisolere, mener Hugnes. Spar med enkle grep - Enkle grep kan spare mye penger og større grep kan tas samtidig med annen oppussing. Etterisolering er en smart investering som Å etterisolere boligen er en ekstremt lønnsom operasjon mener Enova. På nettsidene sine presenterer de et eksempel for den som har i underkant av kroner til rådighet: Tiltak Et bolighus på Eidsvoll i! Akershus har et hundre kvadratmeter stort loft. Huset varmes opp med elektrisk strøm. Loftet har 10 cm isolasjon. Huseieren etterisolerer med ytterligere 20 cm isolasjon. Innvesteringen koster kroner i innkjøp. Huseieren gjør alt arbeidet selv. Effekt Tiltaket vil redusere energibehovet i huset med 3200 kwh! per år, har Enova regnet ut. Gitt en strømpris på 90 øre per kwh vil besparelsen bli på 2880 kroner hvert år. Investeringen vil i så fall betale seg iløpet av tre år. Etter dette vil de sparte strømutgiftene være ren netto besparelse. Det betyr videre at etter tre og et halvt år, vil investeringen være fordoblet. STANS VARMETAPET ikke bare synes på strømregningen, men som også kaster av seg når energimerking av boliger de som skal selges eller leies ut blir obligatorisk i Det finnes ulike bruksområder for isolasjon. Felles for nesten alle produkter er at de inneholder en god del luft enkelte så mye som 99 prosent. Dette fordi stillestående luft isolerer svært godt. Slik isoleringen kan være luftig, kan imidlertid også enkelte lovnader være i luftigste laget, advarer Hugnes. I takt med at folk viser mer interesse for miljøvennlige produkter, ser vi at flere bransjer og forhandlere profilerer seg på miljø- og energieffektivitet. Til forbrukerne sier jeg derfor vær bevisst og vær kritisk!. Sjekk varmekildene i huset Kvaliteten på isolasjon måles blant annet med varmeledningsevnen, som forteller deg hvor godt materialet er til å transportere varme. Som mål på varmeledningsevnen brukes begrepet lambda-verdi. (λ-verdi). Jo lavere λ-verdi et produkt har, desto bedre isolerer det. Vurder dessuten mulighetene for alternative varmekilder, råder Hugnes, og nevner energieffektive tiltak som moderne vedovner, pelletskaminer og ulike typer varmepumper. De grunnleggende tiltakene kan gjerne gjøres i forbindelse med nybygg, oppussing eller rehabilitering, sier han. Men mye kan også utføres uten at det nødvendigvis er andre og større operasjoner i sving. HÅVARD NYHUS TERMOGRAFI Nå kan du ta tempen på boligen din Er du plaget med gulvkaldt? Termografi kan hjelpe deg med å få bukt med kuldeproblemet. Termografi er en metode for å avlese temperatur på en overflate, forteller Torben Søraas. Han er ansatt som energirådgiver ved Enovas svartjeneste. Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap. En termografering er mest aktuell å utføre i den kalde årstiden, siden det må være kaldt ute for å få best effekt av termograferingen, forklarer Søraas. Kald luft utenfra vil kjøle ned overflaten rundt lekkasjer. Kalde områder registreres så av termograferingsutstyret. Avslør kuldebroer En termografering avslører dårlig isolasjon, men også kuldebroer: En kuldebro er en del eller deler av bygningskonstruksjonen som leder kulde inn i bygget. I isolerte bygningskonstruksjoner vil kuldebroer bestå av materialer med relativt høy varmeledningsevne, som betong og metaller. Mye av effekten ved god isolering går bort dersom et stykke betong fungerer som en panelkuldeovn og stråler kulde inn i bygningen. Luftlekkasjer grunnet utettheter i vindsperren kan dessuten skade boligen, hevder Søraas. Mest plagsomt er kan hende luftlekkasjer langs gulvlister. Det er grunnen til at vi gjerne kaller enkelte boliger for gulvkalde. HÅVARD NYHUS Spar miljøet og strømutgiftene Uldal Green Line er en nyutviklet vindusserie med U-Verdi 1,2 og som tilfredsstiller kravene til de nye byggforskriftene. Alle karmene er økt fra 92mm til 115mm og glasset har et 2-sidig energibelegg som gir minimalt varmetap. I tillegg er metallisten mellom glassene byttet ut med et materiale som ikke leder varme ut eller kulden inn. Et vindu for fremtiden! sentralbord:

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. GRØNN ITNr. Har du husket å sikre familien og boligen din mot brann og innbrudd i 2010? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Enklere IT-hverdag Frigjør ressurser med virtualisering av servere Miljøfyrtårn Bli en attraktiv partner med miljøsertifi sering GRØNN ITNr. 1 / Des. 09 5TIPS

Detaljer

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt

SETTER STANDARDEN PÅ ENERGIBRUK EIENDOMSFORVALTNING. No.9/september 2012. Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No.9/september 2012 EIENDOMSFORVALTNING Fra næring til bolig Slik lykkes du med et konverteringsprosjekt Styringssystemer KLP Eiendom viser hvordan et Webbasert

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl

Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Andrè Johansen Lars Agnar Falch Morten Severin Skjei Trond Wiggo Gresdahl Smarthus Hi 2006 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Program for elektro- og datateknikk 7004 TRONDHEIM Hovedprosjekt

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA

8TIPS OPPUSSING OG VERDIØKNING DU TJENER PÅ Å TA Trender Dette skjer på boligmarkedet akkurat nå Miljø Spar penger og energi med varmepumpe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Inspirasjon Finn balansen med naturfarger på veggen OPPUSSING Nr. 1 / Februar

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer