6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK"

Transkript

1 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Vinduer Tett varmelekkasjene, slutt å fyre for kråka Varmeanlegg Unngå høyere strømregning i tørt vær ENERGI- Nr. 3 / Nov. 09 EFFEKTIVISERING 6TIPS TIL REDUSERT ENERGIFORBRUK Behovsstyring Nå kan du kutte strømregningen og øke fi rmaets produktivitet Energidugnad Slik skal Trondheim spare 872 GWh energi Isolasjon Fjern istappene fra taket, kutt strømregningen med tusener MISTER BIM Vi vet at BIM tidlig i prosjekteringsfasen vil gi færre feil, og mer energieffektive bygg, sier styreformann i buildings- MART Norge, Trond Pettersen Valeur. BYGG GRØNT FOR Å UNNGÅ RØDE TALL Ta styring: Lavere strømregning? Kutt energibehovet! Behovsstyring av el-anlegg sparer mye og koster lite, mener Erik A. Hammer, leder av Grønn Byggallianse telefon e-post Visste du at et moderne vindu har inntil 85% lavere varmetap enn ett gammelt? DVS Entreprenør er størst i Norge på utskifting av dører og vinduer. Vi utfører oppdrag for borettslag, sameier, næringsliv, stat, kommune og større eneboliger. Ta kontakt for en uforpliktende prat eller besøk vår hjemmeside.

2 2 NOVEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET UTFORDRINGER Energieffektivisering brer om seg som et viktig virkemiddel mot utslipp av klimagasser og er en prioritet i forslaget til neste års statsbudsjett. Spar penger og miljø med energieffektivisering Regjeringen går inn for å øke kapitalen i Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering med 5 milliarder kroner. Det er gledelig, spesielt for Norsk Teknologi, som lenge har kjempet for at energieffektivisering skal settes på den nasjonale dagsorden. Fokuser på forvaltning Vi imøteser nå nødvendige endringer i Enovas programområder, som kan utløse det betydelige potensialet for energieffektivisering i offentlige og private bygg. Bygninger står for ca. 40 prosent av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske bygg, og spesielt yrkesbygg, bruker langt mer energi enn nødvendig. Historisk har løsningen for energieffektivisering ofte vært å isolere bygninger best mulig. Dette er selvsagt viktig, men det er også viktig å sette fokus på forvaltning av energien i selve bygget og særlig mot de bruksområdene hvor energiforbruket øker, som drift av belysning, kjøling, apparater og ITutstyr. Vårt moderne levesett og arbeidsliv tilsier et behov for økt funksjonalitet i bygningene. Ny teknologi for å styre, regulere og overvåke den totale energibruken kan bidra til mest mulig effektiv bruk av energi. Energibruken skal ned - Byggebransjen må forberede seg på tøffere energikrav i årene som kommer, sa statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) da hun åpnet Bygg reis deg -messen. Kleppa oppfordrer byggebransjen til å gjøre utviklingsarbeid og bidra med sin kompetanse for at energibruken i bygg skal reduseres. Medlemsbedriftene i Norsk Teknologi er svært motivert til å bidra i form av å tilby og implementere ny teknologi som alene kan bidra til å halvere energiforbruket. Det handler om moderne styringssystemer, nye lysarmaturer, modernisering av el-anlegget m.m.. Lag handlingsplan Norsk Teknologi har lenge etterlyst en nasjonal handlingsplan for energieffektivisering. Det virker som om at det nå endelig er iferd med å bli en realitet: Den nye regjeringsplattformen Soria Moria 2 inneholder en lovnad om nettopp en slik plan. I løpet av høsten vil det bli nedsatt en gruppe med representanter fra myndigheter, næring og miljøorganisasjoner. Én av oppgavene blir å utarbeide konkrete forslag til Jostein Skree Administrerende direktør i Norsk Teknologi og NELFO MINE BESTE TIPS Nye lysarmaturer Utskifting av gamle lysarmaturer medfører en bety- 1 delig reduksjon i energiforbruket i tillegg til bedre lyseffekt.. Styringssystem Et moderne styringssystem 2 styrer temperatur og lys individuelt for hvert enkelt rom i boligen/bygget fra én sentral. Styringssystemet effektiviserer energiforbruket og sørger for jevn temperatur. Varmepumper Driftssikre varmepumpesystemer anvendes til opp- 3 varming av boliger/bygg og forbruksvann og gir betydelig energisparing, lavere energiutgifter og bedre inneklima. hvordan vi i praksis kan øke energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmassen. Tenk grønt ved kjøp og leie Fra 1. januar 2010 blir energiattest obligatorisk for alle som skal bygge, leie ut eller selge bolig eller yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha gyldig energiattest. Tekniske anlegg over en viss størrelse i bygninger skal gjennomgå en energivurdering. Målet med dette er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. Energiattesten skal gi eiere og brukere mulighet til å sammenligne og vurdere ulike bygningers energieffektivitet. Målet er at aktørene i eiendomsmarkedet skal kunne inkludere energi og energikostnader som en del av beslutningsgrunnlaget ved kjøp eller leie. Tiltak som gir gevinst Vi har lenge jobbet for å endre avskrivningssatsen for tekniske installasjoner. Fra 2009 er satsen økt fra 2 til 10 prosent. Det er dermed blitt betydelig mer lønnsomt å investere i nye og mer energieffektive løsninger ved utskifting av faste tekniske installasjoner. Dette vil realisere en rekke miljømessige gevinster. VI ANBEFALER SIDE 21 Petter N. Haug Adm. dir. i Lyskultur Begrunnelsen for EUs beslutning om å fase ut den konvensjonelle glødelampen er rett og slett at den er lite energieffektiv Se varmetapet! side 8 1. Med termografi kan du ta bilde av luftlekkasjer som skader bygningen. Les ekspertenes råd side Hva er det mest energieffektive tiltaket for en næringsbygning? Sjekk hva våre eksperter svarer! Vi hjelper våre lesere til å lykkes! ENERGIEFFEKTIVISERING 3. UTGAVE, NOVEMBER 2009 Adm.dir.: Thomas A. Berge Redaksjonssjef: Petter T. Stocke-Nicolaisen Redigerer: Erlend Lans Pedersen Prosjektleder: Madeleine Reuterdahl Telefon: E-post: Distribueres med: Dagens Næringsliv Trykk: Dagblad-trykk Kontakt Mediaplanet Telefon: Faks: E-post: Mediaplanets mål er å skape nye kunder for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å motivere leserne til å handle for å løse relevante problemer, eller møte fremtidige utfordringer med suksess. Reduser fyringskostnadene med % Har du sentralfyr med fordeling av fyringskostnadene etter areal har du et stort potensiale for besparelse. Ved enkle og rimelige installasjoner for måling av varme eller varmtvann kan du unngå urettferdig fordeling av fyringsutgiftene. Du betaler kun for det du selv bruker og du kan påvirke ditt eget forbruk. En gjennomsnittforbruker vil spare inn investeringen på 1 til 2 år. Det installeres målere på radiatorene eller varmtvann, målerne fjernavleses slik at du unngår besøk ved avlesning. Radiatormåling og varmtvannsmåling kan kombineres eller benyttes hver for seg. Teknologien er velutprøvd og leveres til boliger over hele Europa. doprimo II varmemåler ista Norge AS Tlf.: istameter varmtvannsmåler Besøk oss på: Mål og fordel fyringsutgiftene deres etter forbruk! Spar 25 % energi! Enkel og rimelig installasjon! Clorius

3 Her er Norges mest energieffektive bygg! Mens gjennomsnittlig energiforbruk i norske kontorbygg er på over 230 kwh pr kvadratmeter pr år, ligger det på bare 108 kwh pr kvadratmeter pr år i Aibelbygget, som eies av Seabrokers Eiendom AS. Energiforbruket i moderne kontorbygg kan mer enn halveres uten at dette går på bekostning av byggets inneklima og komfort, snarere tvert imot. Det kvadratmeter store Aibelbygget i Stavanger er et godt eksempel på det. Gjennom nye tekniske løsninger, god planlegging og godt samarbeid mellom alle parter i byggeprosessen er energiforbruket der kommet ned i 108 kwh pr kvadratmeter i året best i Norge, mener byggets tekniske entreprenør YIT. Lønnsomt: Byggets leietagere sparer dermed mellom 100 og 200 kwh/m 2 i energiutgifter hvert eneste år nær et par millioner kroner. Over tid til - svarer det beløp som bør interessere de fleste. Samtidig oppnås alle for - delene som et godt og produktivt arbeidsmiljø gir. I tillegg kommer klima- og miljøeffekten. Det finnes ikke noe viktigere klimatiltak i dag enn redusert energibruk. Lite varmetap: Hva er det så som gjør Aibelbygget til landets mest energieffektive bygg? En svært viktig faktor er selve utformingen av bygningskroppen. Bygget er formet som et rektangel med et atrium i midten. Dette gir en svært kompakt form, med lite varmetap til tross for at glass utgjør 60 prosent av fasaden både utvendig og innvendig. Fullautomatisert og behovsstyrt: Avgjørende er det også at all varme, ventilasjon og lysbruk er fullautomatisert og behovsstyrt ut fra hvor mange som befinner seg i bygget til enhver tid. Ved hjelp av bevegelsessensorer, temperatursensorer, CO2- sensorer og YITs egenutviklede og patenterte ventilasjonsløsning KlimaTak blir inneklimaet i alle rom automatisk regulert ut fra ønskede verdier. Dessuten går ventilasjonen automatisk over til et grunnivå, og lyset slås av, ti minutter etter at et kontor er forlatt. Sparer mer enn antatt: Dette gir store innsparinger i forhold til tradisjonelle løsninger. Innsparingene er faktisk større enn antatt på forhånd, da det ble beregnet et energiforbruk på 120 kwh pr kvadratmeter i året. Samarbeider med Enova: Nå er det for øvrig blitt enklere å investere i moderne, energisparende og tekniske byggløsninger. YIT samarbeider med Enova om investeringsstøtte til et be tydelig antall nye energisparende teknologiprosjekter. I YIT ser vi på dette som en anerkjennelse av vår kompetanse og våre tekniske løsninger. Samarbeidet vil trolig utløse nye klimavennlige investeringer på nesten en milliard kroner over en femårsperiode. Together we can do it.

4 4 NOVEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER RENS LUFTEN, ARBEID MER EFFEKTIVT På sparebluss i vinterland Trondheim er blitt en SmartCity, og har satt som mål å frigjøre 22 prosent av energien. 387 GWh Spørsmål: Hvordan øke arbeidsgleden og produktiviteten hos ansatte samtidig som du kutter strømregningen? Svar: Invester i behovsstyrt ventilasjon for bedre inneklima. Nordmenn tilbringer opptil prosent av sin tid innendørs; et godt inneklima er derfor viktig for helsen vår. Mads Mysen, forskningsleder i SINTEF, beskriver et optimalt inneklima som frisk luft, behagelig temperatur rundt kroppen, tilpasset belysningsnivå i forhold til aktivitet og fravær av trekk, støy og generende lukter. Undersøkelser gjennomført i yrkesbygg, skoler og barnehager indikerer sammenheng mellom mangelfull ventilasjon og negative helseeffekter som slimhinneirritasjon, migrene, kvalme og nedsatt konsentrasjonsevne. Et dårlig inneklima bidrar generelt til dårlig arbeidsmiljø. Det gir redusert produktivitet hos ansatte, og øker risiko for sykdomsfravær, sier Mysen. Oppgrader jevnlig Ifølge Mads Mysen bør eiere av næringsbygg med jevne mellomrom oppgradere bygningsstandarden. Dette inkluderer ventilasjon, og da er det viktig å velge miljøvennlige og energieffektive løsinger. Mysen mener at én av de viktigste komponentene i en slik strategi er bør være en varmegjenvinner med høy virkningskraft. Har man en god varmegjenvinner, vil man selv på veldig kalde dager opprettholde en temperatur på rundt 16 grader og det uten å bruke ytterligere oppvarmingsenergi. Kombinert med god isolasjon, blir det en energieffektiv løsning, slår han fast. Kutt utslipp, arbeid bedre Et godt inneklima kan gi økt produktivitet hos ansatte, og investering i godt inneklima vil i de fleste tilfeller være svært lønnsomt. Dessuten finnes det krav til temperatur, luftkvalitet, støy og daglys, blant annet gjennom arbeidsmiljøloven, som arbeidsgiver må forholde seg ti, sier Mysen. Bygg med for dårlig inneklima koster det norske samfunn fra 8 12 milliarder årlig. I tillegg kommer ytterligere kostnader for tapte inntekter på grunn av redusert produktivitet. Investeringer i et godt inneklima kan Mads Mysen Forskningsleder, Byggforsk, SINTEF derfor bli svært lønnsomme når man tar hensyn til produktivitetsgevinsten ved siden av energibesparelse. Det mest lønnsomme er å redusere forurensningsbelastningen, og å holde denne lav gjennom byggets levetid, sier han. Behov styr ventilasjonen Den største forurensingsbelastningen kommer fra oss mennesker, men mye uheldig avgassing kommer også fra møbler, inventar og overflater som fornyes mange ganger gjennom byggets levetid, forklarer han. Lavemitterende interiør og overflater, i kombinasjon med godt renhold, er dermed viktig. Resterende forurensingsbelastning må tynnes ut med ventilasjonsanlegget til en akseptabel konsentrasjon. Mysen anbefaler behovsstyrt ventilasjon som sikrer tilstrekkelig ventilasjon, uten å sløse med energibruk når lokalene ikke er i bruk. Omtrent halvparten av lokalene i næringsbygg står tomme på en vanlig arbeidsdag; uten behovsstyrt ventilasjon brukes masse energi som ikke kommer noen til nytte dette er både uøkonomisk og uetisk i en tid hvor ressursknapphet rammer mange mennesker verden over, sier Mysen. KATRINE SVILAND Boliger 378 GWh Næringsbygg Slik skal Trondheim spare 872 GWh energi før 2012 Energi-begreper 1000 kwh (kilowattimer) = 1 MWh (megawattime) 1000 MWh = 1 GWh (gigawattime) 1000 GWh = 1 TWh (terrawattime) Tilsvarer bydelen Øya- Singsaker 52 GWh 5 GWh 50 GWh Industri Gatelys Bedre strømnett KILDE: ENERGIEFFEKTIVISERING/TRONDHEIM SMARTCITY

5 FAKTA 1TIPS BEDRE KLIMA OG ØKONOMI Styringstiltak i husholdningene Trondheim kommune kan spare MWh på å iverksette disse el-styringstiltakene i private husholdninger. Tilsvarende styringstiltak for næringingslivet har et samlet potensial på MWh. Effektiviseringspotensial MWh Redusere innetemperatur til 21 C 2200 MWh Individuell måling av varme og varmtvann DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MWh Termostat- og tidsstyring av el-varme 9500 MWh Automatikk for tidsstyring av vannbåren varme FOTO: CARL-ERIK ERIKSSON/TRONDHEIM KOMMUNE Næringsliv pluss politikere skaper smarte løsninger Trondheim kan bli verdens smarteste by innen energieffektivisering gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Kommune, Bellona og Siemens. EKSEMPELET Prosjektet Trondheim SmartCity består i en holdningskampanje og utarbeidelsen av en energirapport som viser potensialet for energieffektivisering i Trondheim by, sier Otto Frøseth, divisjonsdirektør for Siemens og plassjef i Trondheim. Målet er at byens næringsliv, innbyggere og det offentlige skal få et bevisst forhold til sin bruk av energi. En rapport fra Siemens og Bellona om energieffektivisering (2007), kartla potensialet for effektivisering av produksjon og distribusjon av elektrisk strøm. I tillegg avdekket rapporten nye, spennende forretningsmuligheter for norsk industri. Studiet var basert på bruk av kjent og tilgjengelig teknologi. Funnene var oppsiktsvekkende og førte til mange gode diskusjoner, men ingen handling, sier Frøseth. Otto Frøseth Divisjonsdirektør for Siemens og plassjef i Trondheim Villet suksess Året etter fulgte Siemens og Bellona opp med en såkalt Barrièrestudie for å finne ut av hvorfor eiere av bygninger ikke reduserte energiforbruket, noe som ifølge Frøseth, ville være både miljø-og pengebesparende. At det er trønderne som får foregangsbyen i energieffektivisering er ingen tilfeldighet. Trondheims-politikerne har vist vilje og evne til handling innen miljø- og energispørsmål. Prosjektet ble godt mottatt av både formannskap og administrasjon, forteller Siemens direktøren. Borgerne sparer Idag står den norske bygningsmassen for 40 prosent av Norges totale energiforbruk. Frøseth mener at Trondheim SmartCity vil kunne gi fordeler til alle som bor i Trondheim, men også Norge som energinasjon. Husholdningene vil få reduserte energikostnader, industrien lavere kostnader og en bedre lønnsomhet. Nye løsninger kan dessuten skape nye forretningsmuligheter. Det offentlige får reduserte energikostnader som kan brukes til noe mer matnyttig enn å fyre for kråka. I tillegg kan den energien som frigjøres i Midt-Norge eksporteres til land, der de har en kraftproduksjon som slipper ut klimagasser. Så miljøet vil bli den store vinneren gjennom et redusert utslipp av klimagasser. Og her må alle ta et ansvar, skal vi få en bærekraftig utvikling og et klimagass-utslipp som den økologiske balanse tåler, sier Frøseth. KATRINE SVILAND NOVEMBER MADS MYSENS BESTE MILJØTIPS Still krav Hold forurensningsbelastning nede; still krav til emi- 1 sjon ved eventuell utskiftning av inventar. Sjekk veggene Sørg for å ha miljøvennlige 2 veggplater; bruk maling med lav emisjon. Skjerm for solen Reduser uønsket varmetilførsel ved utvendig solav- 3 skjerming. Velg LED Velg energibelysning; nye 4 LED løsninger gir mye lys uten unødvendig varmelast Lukter det? Hvis du er plaget av vond 5 lukt, vurder filtre som fjerner uønsket lukt. Hold det rent Sørg for å tilrettelegge rom 6 riktig for renhold; det skal være enklest mulig å rengjøre. MILJØGUIDEN - LØNNSOM MILJØSTYRING Komplett, web-basert miljøregnskap Stadig flere bedrifter må dokumentere sine miljøtiltak. Kravet kommer fra kunder, forbrukere, samarbeidspartnere, media og ikke minst statlige anbudskonkurranser. Et nyutviklet verktøy gjør jobben både enkel, effektiv og lønnsom! Blant de første 5000 norske bedrifter som er miljøsertifisert, har mange erfart at sertifiseringen kan være en ressurskrevende jobb. Både første gang og ved fornying kan det være vanskelig å finne nødvendige data, dokumentasjon på miljøtiltak og konkrete resultater. Med MiljøGuiden kan du når som helst dokumentere alle sider av bedriftens utslipp og tiltak, over valgfritt tidsrom. Det nettbaserte miljøregnskapet måler fortløpende klimautslippet gjennom alle typer energiforbruk, avfall og transport. Via målere mates dette automatisk inn i regnskapet uansett hvor stor og kompleks virksomheten er. Miljøtiltak skal lønne seg. Med MiljøGuiden har du et effektivt ledelsesverktøy, og finner de utslippsreduksjonene som sparer bedriften for penger. At bedriften har miljøregnskap er et konkurransefortrinn. ENERGI TRANSPORT AVFALL MILJØGEVINST OG SPARTE KOSTNADER FULL OVERSIKT OVER ENERGIBRUKEN DOKUMENTERTE MILJØTILTAK OG INNSPARINGER ENKLE, NYTTIGE RAPPORTER SOM FØRER TIL HANDLING EGNE GRENSESNITT TILPASSET DRIFTSPERSONALET/LEDELSE GOD BENCHMARKING GJENNOM SAMMENLIKNING AV BYGG OG ANSATTE VALGFRIE INTERVALLER FOR REGISTRERING/RAPPORTERING FOR MER INFORMASJON, TA KONTAKT PÅ TELEFON ELLER

6 6 NOVEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS Bruk strøm etter behov, kutt el-regningen Spørsmål: Kan du spare strøm og kutte kostnader uten å måtte ofre komforten du er blitt vant til? Svar: Ja, hvis du tar kontroll på energiforbruket gjennom behovsstyrte anlegg og automatisk kontroll. Med den nye energimerke-ordningen vil det bli vanskelig å leie ut lite miljøvennlige og energieffektive lokaler, sier Thor Bergli, daglig leder av Smart Elektro. Eiere av næringsbygg bør tenkte på miljø og besparelser på energikostnadssiden, samt fokusere på dette ved rehabiliteringer og nybygg, mener han. Sparte kwh På oppdrag fra Kollektiv Transport Produksjon AS (Oslo Sporveier KTP), stod Smart Elektro bak utskiftingen av armaturene i Grefsen Trikkestall, en renovering som endte opp med å spare kunden for kwh i året på energiregninger. Med nytt behovstyrt lysanlegg ble Grefsen Trikkestall og KTP tildelt Automatiseringsprisen De vant fordi de har satt fokus på å begrense sitt energiforbruk, og dette prosjektet er blitt gjennomført i denne ånden: Alt skal prøves, og behovsstyring skal gjøre store kostnadsreduksjoner, forteller Bergli i Smart Elektro. Ta kontroll selv Mens det gamle lysanlegget stod på 24 timer i døgnet hele året gjennom, ble det istedenfor investert i nye Smarthus-løsninger med behovsstyrte anlegg. Smarthus-løsninger bruker BUSkabling eller trådløse løsninger, som enkelt kommuniserer med valgte intelligente produkter, for eksempel brytere, detektorer, alarmorganer. De handler da etter et ønsket oppsett, slik at anlegget TIPS Kjøp nye lysarmaturer 1 Utskifting av gamle lysarmaturer medfører en betydelig reduksjon i energiforbruket opptil 50 %, i tillegg gir det bedre lyseffekt. Velg styringssystem Et moderne styringssystem sty- 2 rer temperatur og lys individuelt for hvert enkelt rom i boligen/ bygningen fra en sentral. Styringssystemet Den største fordelen er at alt kan behovsstyres, og at kunden har en årlig besparelse på nesten én million kroner i strøm og nettleie Thor Bergli Daglig leder, Smart Elektro effektiviserer energiforbruket og sørger for jevn temperatur, tilpasset individuelle behov. Prøv varmepumper Driftssikre varmepumpesystemer 3 anvendes til oppvarming av boliger/bygninger, samt forbruksvann, og gir betydelig energisparing, lavere energiutgifter og bedre inneklima. Varmepumpene sparer dessuten miljøet for større klimagassutslipp. KONTROLLER EL-REGNINGEN blir behovsstyrt. Det kan skje ved at du styrer funksjoner på tid, belysningsnivå eller aktivitet, sier Bergli. Fordelen med en slik løsning, ifølge Bergli, er at man kan endre anlegget og funksjonalitet etter at det er koblet opp. Dette kan du programmere fra PC-en din, eller ved at du bruker paneler i anlegget, som du selv kan endre. Alt dette gjør at du svært enkelt styrer anlegget etter varme- eller ventilasjonsbehov, slik at det blir mest mulig effektivt samtidig som du øker komforten og sparer penger, sier han. Kutt kost umiddelbart På Grefsen Trikkestall ble alt av lysarmaturer skiftet ut. Antallet armaturer ble redusert fra ca til 1000 i det nye anlegget. Reduksjonen kommer av at nye armaturer er mer lyseffektive. Grunnen til dèt er bruk nye lysrør og bedre optikk. I dette anlegget er det også installert KNX/EIB- styring, eller Smarthus-teknologi, slik at anlegget kan tilpasses og programmeres, forklarer Bergli. Det er installert følere for bevegelse som tenner lys. Det finnes sågar dagslyssensorer som styrer lysnivået, slik at lyset skrus ned eller slås av ved tilstrekkelig sollys. Videre er anlegget tidsstyrt, og alt er delt inn i soner som er avtalt med brukeren av anlegget, sier han. Deler av det gamle anlegget på Grefsen Trikkestall ble utstyrt med sensorer. På den måten ble løsningen maksimalt energibesparende. Den aller største fordelen er definitivt at alt kan behovsstyres, og at kunden har en årlig besparelse på nesten én million kroner i strøm og nettleie. Investeringen blir nedbetalt på kort tid, hevder Bergli. KATRINE SVILAND SPARETEKNOLOGI Slik halverte de e-forbruket med nye lys Grønn belysning er hyggeligere for kundene og har itillegg halvert strømregningene til klesbutikkkjeden Giordano. Giordano er blant verden største klesbutikk-kjeder, og har over 1900 butikker i 30 forskjellige land. Vi er opptatt av kvalitetsprodukter og god service til kundene våre, samtidig er vi opptatt at å drive bedriften på en miljøvennlig måte, sier William Yue, direktør for Giordano Internasjonal. I 2006 byttet hovedkontoret ut de gamle halogen-lysene med LED-lys. I løpet av det neste året viste evalueringen en stor nedgang i el-forbruket til belysning. Spar med LED Giordanis bestemte seg for å utvide prosjektet, og kleskjedens fire butikker i Hong Kong ble teststedet. Resultatet var en halvering av el-forbruket til belysning. Giordano bestemte seg for å bytte ut alle halogenlysene med LED på global skala. LED-lysene viste seg å være på høyde med, om ikke bedre enn, de vanlige halogen-lampene i butikken, i tillegg så vi at det førte til betydelige kostnadskutt for oss, sier Yue. Agnes Chu er markedskoordinator i Megaman, selskapet som fikk oppgaven med å installere LED-løsninger i Giordanos butikker. Disse løsningene varer fra 10 til 15 timer lenger enn vanlige pærer, og sparer opptil 75 prosent av energiforbruket, sier Chu. KATRINE SVILAND Markedets mest komplette styresystem! Ved å installere Smart-House i din enebolig, leilighet eller hytte, installerer du samtidig komfort i hverdagen. Inneog utebelysning, varme, ventilasjon, alarmer og elektriske apparater kan programmeres slik at det fungerer nettopp etter ditt behov. Mulighetene er mange - valget er ditt. Begrensningen er kun din egen fantasi! CARLO GAVAZZI AS, Tlf: E-post: A Brand of Group Touch-PC Termostater og brytere i rammer som kan tilpasses stil og interiør

7 De miljøvennlige lampene! Spar strøm for inntil 1 800,- pr. pære timer levetid Spar miljøet for inntil 940kg CO 2 pr. pære Varmt, lunt lys Silikonbelegg beskytter mennesker og miljø LED Ny LED-teknologi erstatter halogenlamper Basert på den nye, patenterte Thermal Conductive Highway -teknologien har MEGAMAN utviklet en serie LED refl ektorlamper som er fullgode erstatninger for halogenlamper. Opptil 80% energibesparelse Liten varmeutvikling God fargegjengivelse: Ra-indeks opptil 92 Din nærmeste MEGAMAN fagforhandler: Importør av MEGAMAN i Norge

8 8 NOVEMBER 09 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS Tett varmelekkasjer og la kråka fyre selv Spørsmål: Hva skal du prioritere øverst når du har bestemt deg for å kutte strømregningen?. Svar: Etterisolering, utskifting av vinduer med høy evne til å holde på varmen og vindtetting, mener Enova-ekspert Roar Hugnes. Inntil førti prosent av varmetapet i en bolig skjer gjennom vinduene, forteller Roar Hugnes, prosjektansvarlig i Enova Anbefaler, et initiativ for utskifting av vinduer. Kampanjens målgruppe er eiere av hus bygget på 1960-, og 1980-tallet. Hugnes håper nå at flere tusen boligeiere skal velge å etterisolere. Kutt oppvarmingsbehovet Når du skal gjennomføre energibesparende tiltak, bør første prioritering være å redusere boligens behov for oppvarming, sier han. Etterisolering, utskifting av vinduer med høy evne til å holde på varmen og vindtetting, kan redusere behovet betydelig. Enova anbefaler 3-lags lavenergivinduer med U-verdi 1,0 eller lavere. U-verdien sier noe om varmetapet gjennom vinduet. Jo lavere tallet er, jo mindre varmetap. Forutsetningen for at dette skal være en nyttig standard, forklarer Hugnes, er at vinduene monteres korrekt og forskriftsmessig. Kjøper du et vindu med høy energieffektivitet, vil det rett og slett være bortkastet om det ikke monteres på riktig måte. Slurves det med monteringen, risikerer du både lekkasjer og trekk. GODE RÅD ER IKKE DYRE. - Enkle grep kan spare mye penger og større grep kan tas samtidig med annen oppussing, sier Roar Hugnes i Enova Anbefaler. FOTO: ENOVA Isoler godt Bygger du hus i dag, krever forskriftene et 25 cm tykt isolasjonslag i veggene. I boliger bygget for bare noen tiår siden, slapp man unna med 10 centimeter isolasjon. Mange boligeiere kan derfor vinne TIPS på å etterisolere, mener Hugnes. Spar med enkle grep - Enkle grep kan spare mye penger og større grep kan tas samtidig med annen oppussing. Etterisolering er en smart investering som Å etterisolere boligen er en ekstremt lønnsom operasjon mener Enova. På nettsidene sine presenterer de et eksempel for den som har i underkant av kroner til rådighet: Tiltak Et bolighus på Eidsvoll i! Akershus har et hundre kvadratmeter stort loft. Huset varmes opp med elektrisk strøm. Loftet har 10 cm isolasjon. Huseieren etterisolerer med ytterligere 20 cm isolasjon. Innvesteringen koster kroner i innkjøp. Huseieren gjør alt arbeidet selv. Effekt Tiltaket vil redusere energibehovet i huset med 3200 kwh! per år, har Enova regnet ut. Gitt en strømpris på 90 øre per kwh vil besparelsen bli på 2880 kroner hvert år. Investeringen vil i så fall betale seg iløpet av tre år. Etter dette vil de sparte strømutgiftene være ren netto besparelse. Det betyr videre at etter tre og et halvt år, vil investeringen være fordoblet. STANS VARMETAPET ikke bare synes på strømregningen, men som også kaster av seg når energimerking av boliger de som skal selges eller leies ut blir obligatorisk i Det finnes ulike bruksområder for isolasjon. Felles for nesten alle produkter er at de inneholder en god del luft enkelte så mye som 99 prosent. Dette fordi stillestående luft isolerer svært godt. Slik isoleringen kan være luftig, kan imidlertid også enkelte lovnader være i luftigste laget, advarer Hugnes. I takt med at folk viser mer interesse for miljøvennlige produkter, ser vi at flere bransjer og forhandlere profilerer seg på miljø- og energieffektivitet. Til forbrukerne sier jeg derfor vær bevisst og vær kritisk!. Sjekk varmekildene i huset Kvaliteten på isolasjon måles blant annet med varmeledningsevnen, som forteller deg hvor godt materialet er til å transportere varme. Som mål på varmeledningsevnen brukes begrepet lambda-verdi. (λ-verdi). Jo lavere λ-verdi et produkt har, desto bedre isolerer det. Vurder dessuten mulighetene for alternative varmekilder, råder Hugnes, og nevner energieffektive tiltak som moderne vedovner, pelletskaminer og ulike typer varmepumper. De grunnleggende tiltakene kan gjerne gjøres i forbindelse med nybygg, oppussing eller rehabilitering, sier han. Men mye kan også utføres uten at det nødvendigvis er andre og større operasjoner i sving. HÅVARD NYHUS TERMOGRAFI Nå kan du ta tempen på boligen din Er du plaget med gulvkaldt? Termografi kan hjelpe deg med å få bukt med kuldeproblemet. Termografi er en metode for å avlese temperatur på en overflate, forteller Torben Søraas. Han er ansatt som energirådgiver ved Enovas svartjeneste. Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap. En termografering er mest aktuell å utføre i den kalde årstiden, siden det må være kaldt ute for å få best effekt av termograferingen, forklarer Søraas. Kald luft utenfra vil kjøle ned overflaten rundt lekkasjer. Kalde områder registreres så av termograferingsutstyret. Avslør kuldebroer En termografering avslører dårlig isolasjon, men også kuldebroer: En kuldebro er en del eller deler av bygningskonstruksjonen som leder kulde inn i bygget. I isolerte bygningskonstruksjoner vil kuldebroer bestå av materialer med relativt høy varmeledningsevne, som betong og metaller. Mye av effekten ved god isolering går bort dersom et stykke betong fungerer som en panelkuldeovn og stråler kulde inn i bygningen. Luftlekkasjer grunnet utettheter i vindsperren kan dessuten skade boligen, hevder Søraas. Mest plagsomt er kan hende luftlekkasjer langs gulvlister. Det er grunnen til at vi gjerne kaller enkelte boliger for gulvkalde. HÅVARD NYHUS Spar miljøet og strømutgiftene Uldal Green Line er en nyutviklet vindusserie med U-Verdi 1,2 og som tilfredsstiller kravene til de nye byggforskriftene. Alle karmene er økt fra 92mm til 115mm og glasset har et 2-sidig energibelegg som gir minimalt varmetap. I tillegg er metallisten mellom glassene byttet ut med et materiale som ikke leder varme ut eller kulden inn. Et vindu for fremtiden! sentralbord:

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 nyere bolig bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med BOLIG bygd etter 1987 De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter

Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Rammebetingelsene som kan skape nye markedsmuligheter Energieffektivisering realitetene, mulighetene og truslene Energi Norge, 26.august 2010 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Rammebetingelsene som kan

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

Bygninger og naturvern: Hva må til?

Bygninger og naturvern: Hva må til? Bygninger og naturvern: Hva må til? Lars Haltbrekken/Torhildur Fjola Kristjansdottir Leder/Energirådgiver Norges Naturvernforbund lh@naturvern.no, tfk@naturvern.no 20. november 2007 Energifrigjøring i

Detaljer

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012

Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Innspill til statssekretærens innlegg på NVEs energimerkeseminar 2.2.2012 Energibruk i bygg Norske bygg står for omtrent 40 prosent av den stasjonære energibruken i Norge. Dette tilsvarer om lag 80 TWh

Detaljer

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon

Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Moderne bolig Moderne elektroinstallasjon Smart-house Lysstyring Med Smart-house har du full kontroll over belysningen både innendørs og utendørs, slik at den kan tilpasses forskjellige situasjoner og

Detaljer

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen.

Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen. Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Kjøpsveileder Oppgradering av bygningskroppen Hjelp til deg som skal oppgradere bygningskroppen. Start oppgradering med en Energirådgiver Første steg i en energioppgradering er å gjøre en vurdering av

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.01.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Energiledelse. Thea Mørk

Energiledelse. Thea Mørk Energiledelse Thea Mørk Norsk Enøk og Energi AS Etablert i Drammen i 1992 - enøksenter i Buskerud Eies av nettselskaper i Buskerud, Telemark og Østfold Solid rådgivningsbedrift innen enøk og energi Kontor

Detaljer

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig

NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig NY BOLIG bygd etter 1987 Energisparing for deg som bor i en ny bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med NY BOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd etter 1987 1. Etterisoler

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Drift 2012-6.novemver 2012 Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg Målene for energimerkeordningen Sette energi på dagsorden i markedet for boliger og bygninger og i planleggingen av nybygg

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering

Birger Bergesen, NVE. Energimerking og energivurdering Birger Bergesen, NVE Energimerking og energivurdering Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Energimerking Informasjon som virkemiddel Selger Kjøper Fra direktiv til ordning i norsk virkelighet

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellona Energibruk og effektivisering i bygg -22.04.2010 Brigt Aune, prosjektleder Aspelin Ramm Eiendom VULKAN presentasjon _ s. 1 Aspelin Ramm Eiendom Ambisiøs

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

Tiltak i nye og eksisterende bygg

Tiltak i nye og eksisterende bygg Framtidens byer - første administrative samling Nydalen 21. - 22. august 2008 Verksted 2: Bygg og energi Tiltak i nye og eksisterende bygg Sylvia Skar, Norconsult 1 29.08.2008 Energifakta Den samlede energibruken

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Opprustning mot passivhusstandard

Opprustning mot passivhusstandard Opprustning mot passivhusstandard Bergensk bærekraft tre og nye utfordringer til byggebransjen Konferanse i Bergen, 4. juni 2010 Arkitekt Michael Klinski, SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger

Detaljer

Informasjon om varme til bolig & næring

Informasjon om varme til bolig & næring Informasjon om varme til bolig & næring Generelt om varme fra Lyse Boligen din er tilknyttet Lyses fjernvarmenett. Varmen fra Lyse vil sørge for at du i mange år fremover nyter godt av en miljøvennlig

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader

Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Enøk og effektreduksjon i borettslag - muligheter for effektive kutt i kostnader Istad Kraft AS Tom Erik Sundsbø energirådgiver 1 Energitilgangen bestemmer våre liv.!! 2 Energitilgangen bestemmer våre

Detaljer

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte

Neste generasjon behovsstyring. Geir Bruun Frokostmøte Neste generasjon behovsstyring Geir Bruun Frokostmøte 10.5.17 1 Kort om GK Historie GK ble etablert i 1964. GK eies i dag 100 % av familien Karlsen. Fagområder Ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør og

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Energisparing for deg som bor i leilighet

Energisparing for deg som bor i leilighet Leilighet Energisparing for deg som bor i leilighet Fremtidens energiløsninger gode å leve med LEILIGHET De 3 mest effektive tiltakene for deg som bor i leilighet 1. Installer varmestyringssystem 2. Bytt

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg

Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Kontakt din el-installatør så får du vite hva GLAMOX VARME kan gjøre nettopp for deg Ingen er bedre enn din elektriker til å fortelle deg hva nettopp du bør gjøre for å spare strøm. Han kan fortelle deg

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON

17.11.2009 STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING KLIMAGASSKILDER I BYGGENÆRINGEN: CO2 NØYTRAL BYGNINGSKONSTRUKSJON STRATEGISK CO2/ENERGI PLANLEGGING Bydelen Kronsberg, Hannover 25% REDUKSJON av CO2-utslippene til en normal bydel. planlagt og bygget for det meste i årene 1992-1998. Virkemidler: 1. strengere bygningskrav,

Detaljer

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012 Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme Bergen 16/10 2012 Ole Aksel Sivertsen og Trond Bratsberg Agenda for dagen 12:45-12:55: Velkommen

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007

Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Revisjon av Teknisk Forskrift 2007 Nye energikrav STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK 07 Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i alle nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

Energimerket angir boligens energistandard. boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Adresse Bergveien 13 Postnr 1903 Sted Andels- /leilighetsnr. GAN / Gnr. 65 Bnr. 12 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 150365848 Bolignr. H0101 Merkenr. A2016-632683 Dato 03.02.2016 Eier Innmeldt av Stein Trygve

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Sylvia Helene Skar, frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen 9. november 2016 shs@norconsult.no 1 Begrensning i bruk av strøm er fjernet TEK 10 FØR

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ 09 / 2009 FORESTIA THERMOGULV - MED SPOR FOR GULVVARME På eksisterende gulv På Masonite I-bjelke Parkett Diffusjonssperre Eksisterende gulv Parkett Diffusjonssperre

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje!

Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011. - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Klimakampanje mot borettslag og sameier høsten 2011 - Her vil vi vise fram noe av det vi har gjort i årets kampanje! Oljefri-kampanjen takker for støtte fra Miljøverndepartementet i 2010 og 2011! Gammel

Detaljer

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite Energimerking av privatbolig Det du trenger å vite «Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut må energimerkes» Hva er energimerking? Energimerking er en indikator på hvor

Detaljer

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi.

NorOne og ØKOGREND SØRUM. Energiløsninger og støtteordninger. Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. NorOne og ØKOGREND SØRUM Energiløsninger og støtteordninger Fremtidens bygg er selvforsynt med energi. 1 Foredragets formål Gi en oversikt over Innledning kort om energimerkeordning Energiløsninger Dagens

Detaljer

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK

OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK OPPGRADER HUSET DITT FOR ØKT KOMFORT OG LAVERE ENERGIFORBRUK TAK ISOLASJON VENTILASJON VINDUER DØRER KLEDNING TETTING DRENERING OPPGRADERING HANDLER LITT OM Å GJØRE HUSET FINERE, MEN MEST OM Å GJØRE DET

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg www.energimerking.no Revidert mai 2013 Hva er formålet med energimerking? Hensikten med energimerking er å øke bevisstheten om energibruk

Detaljer

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014

Energi- og klimaplan Gjesdal kommune. Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Energi- og klimaplan Gjesdal kommune Visjon, mål og tiltak - kortversjon Februar 2014 Klimaet er i endring og vi må ta global oppvarming på alvor Stortinget har pålagt alle kommuner å lage en klimaplan.

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp TENK ENERGISPARING NÅ Den kalde vinteren har fått oss til å tenke på fordelene ved å etterisolere, skifte vinduer og dører, samt sørge for et godt inneklima. Vi har tenkt på energisparing i alle former,

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo

Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo Frokostmøte Bærum, 20. januar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Lønnsom rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga borettslag, Skedsmo 1 Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Komfortabelt

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Energikrav i TEK. Konsekvenser og utfordringer. Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Energikrav i TEK Konsekvenser og utfordringer Olav Ø. Berge, Direktør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov

Detaljer

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo

Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Energikonsept for oppgradering av Nordre Gran borettslag i Oslo Michael Klinski, Peter G. Schild, Karine Denizou 1 Nordre Gran BRL 7 blokker fra 1977-79

Detaljer

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter

Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union SINTEF Byggforsk 28.05.2015 Bruk av Total Concept i Norske Pilotprosjekter The Total Concept method for major reduction of energy

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Velkommen til Rezidor

Velkommen til Rezidor Velkommen til Rezidor 640 REZIDOR er 430+ hoteller 94,700 hotellrom 70 Land 52 #1 65 180 86 #1 103 #1 32 98 26 2 Velkommen til Rezidor En av Europa 5 største hotelkjeder 58 hoteller i Norden Utspring fra

Detaljer

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter

Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Presentasjon av Magnus M. Thunestvedt AS Tema: Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter Yvonne Torgersen Hetlevik Adm. Direktør Innovasjon fra 2 tradisjonsrike bedrifter i Arna Magnus M. Thunestvedt AS

Detaljer

Solceller i arkitekturen

Solceller i arkitekturen Oktober 2012 Solceller i arkitekturen GETEK Kostnader Ser man solcelleanlegget som et rent kraftverk vil denne formen for energi bli relativ rimelig. Dersom forholdene legges til rette kan GETEK levere

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene.

ELKOmatic - fornuft og komfort. Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. ELKOmatic - fornuft og komfort Elektronisk styringssystem for lys og varme. Gir behagelig innemiljø og reduserer strømkostnadene. Høyere komfort - Lavere strømforbruk Ett styringssystem er nok Du trenger

Detaljer

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER?

OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? NASJONAL BOLIGUNDERSØKELSE 2015: REGJERINGENS SKATTEFRADRAGSORDNING FOR ENERGIEFFEKTIVISERING AV BOLIG OPPFYLLER DEN FOLKETS FORVENTNINGER? LANDSDEKKENDE UNDERSØKELSE GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. 29. SEPTEMBER

Detaljer

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS

Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010. Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Utvikling av energieffektive hus ZERO10, 23. nov. 2010 Magnar Berge Høgskolen i Bergen og Asplan Viak AS Agenda Hvorfor energieffektive bygninger? Dagens energibruk i bygninger Potensial for effektivisering

Detaljer

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009

Presentasjon. Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 22.09.2009 BJØRVIKA / OSU Presentasjon Investors muligheter og krav til miljø- og energihåndtering 1 22.09.2009 av Paul E. Lødøen, Adm. direktør i Oslo S Utvikling AS (OSU) EIERFORHOLD OSU 1/3 1/3 1/3 2 EIERFORHOLD

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Grindhaugvegen 65 Postnr 5259 Sted Andels- /leilighetsnr. HJELLESTAD / Gnr. 106 Bnr. 618 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 139542835 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir

Detaljer

Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse?

Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse? Swecobygget Fantoft En Excellent opplevelse? ByggExpo, 09.03.2017, Agnar Birkeland, Sweco Norge AS 1 SWECO EUROPAS LEDENDE RÅDGIVERSELSKAP Ingeniør- og miljøfaglig kompetanse Forretningsmodell basert på

Detaljer