Seks av ti nordmenn synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seks av ti nordmenn synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger."

Transkript

1 Fra fossil olje til andre vannbårne løsninger Knut Olav Knudsen Seks av ti nordmenn synes boliger med oljefyr er mindre attraktive enn andre boliger. En oljekjel slipper ut like mye CO 2 tilsvarende 5 biler. Dette ønsker ikke nordmenn når de er på boligjakt. I en undersøkelse YouGov har gjennomført for Enova, oppgir 63 prosent at de anser oljefyr som lite attraktivt. Utfasing av fossil olje er et nødvendig klimatiltak. Med den nye støtteordningen håper ENOVA at så mange som mulig vil benytte sjansen til å bytte den ut med en fornybar varmekilde. 1

2 Slik kommer du i gang 2

3 Generelt for tiltakene Før du registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer må foreligge. Merk at siste faktura for tiltaket ikke kan være eldre enn fire måneder, og må være datert tidligst i Godkjent registrering = penger på konto i løpet av 3 uker Luft-vann varmepumpe 25 % av dokumentert totalkostnad, oppad begrenset til kr. inkl. mva. Har varmepumpa energimåler for strøm og varme, økes maksimalt beløp til kr. I tillegg til dette kan du ved fjerning av oljekjel og tank, i kombinasjon med investering i varmepumpa, øke maksimalt beløp med ytterligere kr. Med andre ord, kr. 3

4 Fjerning av oljekjel og -tank 25 % av dokumenterte totalkostnader, oppad begrenset til kr. inkl. mva. Du kan få tilskudd til utfasing av oljekjel og oljetank gjennom å registrere et av følgende tiltak: luft- vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe, biokjel og bioovn med vannkappe. Væske-vann varmepumpe 25 % av dokumentert totalkostnad, oppad begrenset til kr. inkl. mva. Har varmepumpa energimåler for strøm og varme, økes maksimalt beløp til kr. I tillegg til dette kan du ved fjerning av oljekjel og tank, i kombinasjon med investering i varmepumpa, øke maksimalt beløp med ytterligere kr. Med andre ord, kr. 4

5 Fire forskjellige varianter Eksempel der solvarme og styring er med Eksempel 2: Støtte til varmepumpen kr Støtte til energimåling kr Støtte til fjerning av oljekjel og tank kr Støtte til solfangere på 6m2 kr Støtte til varmestyring kr Støtte totalt: kr

6 Avtrekksvarmepumpe 25 % av dokumentert totalkostnad, oppad begrenset til kr. inkl. mva. Har varmepumpa energimåler for strøm og varme, økes maksimalt beløp til kr. Med andre ord, kr. Biokjel 25 % av dokumentert totalkostnad, oppad begrenset til kr. inkl. mva. I tillegg til dette kan du ved fjerning av oljekjel og tank, i kombinasjon med investering i biokjelen, øke maksimalt beløp med ytterligere kr. Med andre ord, kr. 6

7 Bio-ovn med vannkappe 25 % av dokumentert totalkostnad, oppad begrenset til kr. inkl. mva. Hvis akkumulatortank installeres som en del av tiltaket, kan det inngå i beregningsgrunnlaget. I tillegg til dette kan du ved fjerning av oljekjel og tank, i kombinasjon med investering i ovnen, øke maksimalt beløp med ytterligere kr. Med andre ord, kr. Energirådgiver Du kan få tilbake 50 % av dokumenterte totalkostnader, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt kr for å benytte en kvalifisert energirådgiver som lager en tiltaksplan for oppgradering, og som samtidig energimerker boligen. Dersom termografering inngår som en del av rådgivingen, øker maksimalt beløp til kr. Kan kombineres med andre tiltak. 7

8 Fjerning av oljekamin og -tank Dersom du bytter ut oljekaminen med en varmeløsning som forsyner boligen med fornybar varme, kan du få tilbake penger for å fjerne kaminen. Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnader, oppad begrenset til kr. inkl. mva. Oljekaminen må erstattes med en eller flere av varmeløsningene - vedovn, luft-luft varmepumpe eller pelletskamin. Kostnaden til disse varmeløsningene inngår ikke i beregningen for hvor mye du kan få tilbakebetalt. Solfanger Solfangeranlegget skal være integrert med boligens oppvarmingsløsning for tappevann og eventuelt romoppvarming. Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad. inkl. mva. Du har rett til å få tilbake maksimalt kr for et solfangeranlegg, pluss 200 kr per m 2 solfanger oppad begrenset til 25 m 2. Det vil si at dersom du installerer 25 m 2 med solfangere, kan du få opptil kr totalt. 8

9 Varmegjenvinning av gråvann Man gjenvinner noe av varmen i avløps-vannet, ved hjelp av en varmegjenvinner. Enova tilbyr tilskudd til varmegjenvinner for gråvann. 25 % av dokumenterte totalkostnader, oppad begrenset til kr. inkl. mva. Du kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen. Varmestyringssystem Du kan få tilskudd til et varmestyringssystem for strøm eller vannbaserte løsninger. Et slikt system tidsstyrer temperaturen og sikrer effektiv energibruk. 20 % av dokumentert totalkostnader, oppad begrenset til 4000 kr. inkl. mva. Systemet må kunne styre temperaturen i minst tre soner som kontrolleres uavhengig av hverandre. Panelovner, stråleovner og andre varmekilder ses ikke på som en del av styringssystemet og kan dermed ikke inngå i beregningsgrunnlaget. 9

10 El-produksjon El-produksjon er for deg som vil bruke fornybar energi, som for eksempel sol eller vind, til egen produksjon av elektrisitet, og som har en plusskundeavtale med et nettselskap. 35 % av dokumentert totalkostnad, oppad begrenset til kr. inkl. mva. Pluss kr per kw installert effekt opp til 15 kw. Det vil si at dersom du installerer 15 kw effekt, kan du få opptil kr totalt. Alle spørsmål om ordningen kan rettes til Enovas svartjeneste på telefon , eller pr. e-post til 10

11 Oljetanken huseiers ansvar Nedgravde oljetanker kan forurense! Nedgravde oljetanker representerer en fare for forurensning fordi det kan oppstå lekkasjer. Opprydding må grunneier selv betale. Forsikringsselskapene opplyser at det registreres oljelekkasjer i private hus hvert år. Kostnadene for å rydde og rense opp kan ligge mellom kroner og flere millioner. For å hindre forurensning stilles det i forurensningsforskriften blant annet krav om regelmessige tilstandskontroller. Kravene gjelder for alle nedgravde oljetanker, uansett størrelse. 11

12 Oljetankenes tilstand skal kontrolleres Ståltanker skal ha første kontroll etter 15 år, deretter hvert 5. år. Glassfiberarmert umettet polyester (Gup)-tank skal trykktestes cirka 2 år etter nedgraving. Deretter en ordinær førstegangskontroll ved 30 års alder. Rekondisjonert tank skal ha første kontroll etter 10 år, deretter hvert 5 år. Se forurensningsforskriften kapittel 1 dersom du har en tank av en annen type enn disse. Lovdata.no Hvem kan utføre tilstandskontroller? Tilstandskontroll og eventuelle tiltak skal gjennomføres av firmaer som har nødvendig kompetanse på kontroll, sanerings- og rehabiliteringsarbeider på oljetanker. Kontrolløren skal selv sende tilstandsrapporten til kommunen. Som offentlig instans kan vi ikke anbefale bestemte firmaer, men henviser deg til å søke på Internett etter aktuelt firma med søkeordene 'oljetank' 'tilstandskontroll' 'oljesanering'. 12

13 Hva gjør man med den gamle oljetanken? Oljetank som tas ut av bruk må renses før den graves opp. Dette bør gjøres av firma med erfaring fra tankrensing. Tankeier får da et gassfrisertifikat fra firmaet og det må fremvises ved levering av tanken til avfallsmottak i kommunen. Hvis man ikke har slikt gassfrisertifikat kan man risikere å ikke få levert tanken. Varmeanlegget 13

14 Hvor mye energi er det i fyringsolje og hva koster den? 1 liter fyringsolje kostet 9,8 kr/liter Tankfylling Innlandet AS Oljen inneholder 10 kwh Med virkningsgrad på 80% blir det 8 kwh nyttig energi Det tilsvarer 1,22 kr/kwh om man fyrer med fossil fyringsolje På 10 år har fyringsoljen nesten blitt tre ganger så dyr. Fossil oljefyring etter 2020! I klimaforliket ble det bestemt at fossil oljefyring som grunnlast skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018 og boliger innen Statsbygg faser ut oljefyring som grunnlast innen utgangen av «Det er bred politisk enighet om at fyring med fossilt brensel bør forbys innen 2020.» «Fra 2020 det er det varslet forbud mot fyring med fossil olje i husholdningene.» «Et flertall i Stortinget ønsker forbud om oljefyring i husholdningene fra 2020.» Det er foreløpig ikke varlet hvordan dette skal gjennomføres 14

15 En klimavennlig byggsektor Regjeringen vil øke tempoet i Enovas arbeid med å fase ut oljefyring også i mindre anlegg. Regjeringen vil: Skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i Innføre komponentkrav for eksisterende bygg og klargjøre for hvilke byggearbeider og komponenter disse kravene skal gjelde. Fase ut bruken av oljekjeler i husholdninger og til grunnlast fram mot Utvide forbudet mot å installere kjel for fossilt brensel til grunnlast slik at det omfatter alle eksisterende bygg. Sørge for at staten som byggherre og eiendomsbesitter er pådriver i arbeidet med energiomlegging og utfasing av fossile brensler i bygningsmassen. Vannbåren varme Gulvvarme gir en fantastisk bra komfort om det er gjort riktig Rask regulering, ikke tregere enn gulvvarme fra el. om man støper rørene øverst i støpen. Selve gulvvarmeinstallasjonen er ikke dyrere enn varmekabler. Kabler og rør koster omtrent det samme Ikke hiv ut de gamle radiatorene om dere velger å fyre med strøm. De som kommer etter dere ønsker kanskje fleksibiliteten. 15

16 Varmeflytting kan gi komfort Mange bygg har ulike temperatursoner En sval kjellere kan være med å kjøle ned andre deler av huset Hus med mye innstrålt varme i for eksempel stue kan varme opp bad. Dette betinger at gulvvarmerørene legges som beskrevet tidligere Lavtbyggende gulvvarmeanlegg Utmerket til rehabilitering og nybygg Rask responstid, ca 20 minutter 10,5 mm rør CC avstand på 80 mm Bygger ca 30 mm med fliser Brukte 2-3 timer på å legge ut 10 m 2 gulvvarmerørene Brukte ca 1 time på støpen Gikk på gulvet etter 4 timer Fungerer også utmerket på bad 16

17 Litt å lære av elektro Fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg? Hva skjer når en reduserer til 50/40 anlegg, man reduserer effekten med 60 %. Hva er turtemperatur? Har varmerørene store nok dimensjoner? Gamle anlegg er som regel overdimensjonert Nyere anlegg er ofte ikke så overdimensjonerte 17

18 Akkumulatoren, hjertet i anlegget En annen leverandør 18

19 En tredje leverandør Strøm 19

20 Enkel akkumulator om man vil fyre med strøm og beholde radiatorene Eller om man har kraftig el kolbe i fyren! 20

21 Biofyringsolje I media er det skapt et bilde om at oljefyren blir forbudt, det stemmer ikke, det varsles forbud mot fossil fyringsolje 21

22 Hva er biofyringsolje Laget av biologiske produkter eller rester av vegetabilsk eller animalsk olje, brukte fiske/planteoljer, returfett fra matproduksjon, forurenset bioolje uegnet til matbruk Mulig å konvertere fra fossil olje til biofyringsolje. En konvertering av anlegget omfatter i de fleste tilfeller kun en oppgradering av hovedkomponenter. For å utløse tilskudd må man benytte biofyringsolje som er sertifisert med høy fornybarhetsgrad Konvertering til biofyringsolje Lave investeringskostnader Rense tanken og rør om dette ikke er utført siste 5 år. En tank/rør rens tar bare noen timer Justere brenneren og muligens skifte noen komponenter En innetank i et temperert rom gir større fleksibilitet til valg av rimeligere biofyringsolje. Utetanker krever temperering eller tilsetninger som hindrer at oljen blir for tykk. Biofyringsoljen har en holdbarhet på minst 4 år. 22

23 Bio For dem uten vannbårne systemer 23

24 Produktdokumentasjon for vedovner 9-10: Lukket ildsted for vedfyring skal utføres slik at det oppnås tilfreds-stillende sikkerhet mot forurensning. Utslipp av partikler fra slikt ildsted skal ikke overstige verdier gitt i Norsk Standard NS-3059 Lukkede vedfyrte ildsteder Røykutslipp Krav. Denne testmetoden er særnorsk og representativ for hvordan vi fyrer i Norge. Den kan ikke sammenlignes med andre metoder. CE-merking ikke nok, det er bare en bekreftelse på at et produkt er i samsvar med byggevaredirektivet eller byggteknisk forskrift kapittel 3. Dette omfatter per definisjon ikke samsvar med det særnorske krav om partikkelutslipp. dvs. miljøegenskaper i vedovner. I tillegg til CE-merking skal man se etter dokumentasjon av miljøegenskaper. Det er kun SINTEF NBL, SP i Sverige eller det Danske Teknologisk Institutt som er akkreditert for å utføre testen etter denne metoden - og kan utstede testrapport i henhold til NS Eksempler på godkjente peiser for vann 24

25 Vedovner med vannvarming En godkjent ovn 25

26 Teknikk 5-12 kw 70% til vann, 30% til luft 205 kg Røkstuss på topp, ø 150 mm Tilluft fra undersiden eller baksiden Praktisk askeskuff Rødt diodelys når vanntanken er 95 C Automatisk justering av primærluften Teknikk Vannrør skjult bak (et deksel) Rør kan gå skjult ned gjennom gulv Egen sikkerhets-spylekrets, Åpner på vanntemp >95 C Rengjøring bak en luke øverst Slike ovner krever egen pumpesentral 26

27 Pelletsfyring Trenger ingen tørking, uniformt brensel Lett å automatisere Produseres i 6 mm, og 8 mm Brennverdi : 2,2 tonn ( 3,3 m 3 ) tilsvarer ca 1000 liter olje. Bulk: ca øre/kwh Plass til aske (ca. 0,5 % av pellets er aske) Maks 8 m 3 pellets i rommet Automatisk start/stopp og feiing De fleste eksisterende oljekjeler kan bygges om Eksempler på lagring av pellets 27

28 Sol Jimmy Carter 28

29 Velg en solfanger som er akkreditert! Solens innstråling til jorden 10 minutters innstrålning mot jorden tilsvarer det globale energiforbruket på et år. Det stråler in ganger mer på ett år enn det vi totalt trenger. Et vanlig hustak tar imot 5 ganger mer innstrålning på ett år enn behovet. Solfangere er som regel et tillegg til noe annet 29

30 Gjennomsnittlig solinnstråling i kwh/m 2 /år Tappevannsoppvarming, for dem uten vannbårne systemer 30

31 Plane solfangere Vakuumrør solfangere 31

32 Snøen glir lett av Hvor mye tåler en solfanger? 32

33 Maksimal kollektortemperatur Eksempel: Passivhus i Trondheim 33

34 Eksempler på solfangere Varmepumpe 34

35 For dem uten vannbårne systemer Hva med strømmen til varmepumpen? Noen oljekjeler har et ekstra varmeelement på 3-4 kw, som krever A sikringer. Dette er ment som en liten reserve om oljen skulle svikte, men er ofte ikke nok. Hva trenger en varmepumpe av strøm? Er det forskjell på luft/vann og væske/vann VP? Luft/vann trenger ofte 100% backup når det blir kaldt Væske/vann trenger noe mindre siden borre hullet sjeldent går under -2 grader. Typisk sikring til selve kompressoren i VP er 16-20A. Typisk sikringsstørrelse til selve spisslasten 25-40A. 35

36 Hvilke varmepumpe skal man velge? Årsvarmefaktor SPF SPF 36

37 Bergvarmepumpe på/av 8 kw Eksempler på bergvarmepumper 37

38 Vær bevist på støy og kondens Hvordan opplever vi som mennesker forskjellen mellom 55 db og 65 db? Dette oppfattes som en dobling av støyen. Hvor mye avrimer en typisk luft-vann varmepumpe på et ugunstig døgn? Det kan være over 25 liter Pass derfor på å lede vekk vannet. Annuitetsberegninger av varmepumper 38

39 Takk for oppmerksomheten 39

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta

Elverum kommune. Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Elverum kommune Energi- og klimaplan for Elverum Vedlegg til Del 1 - Status og fakta Vedlegg 11.1 Kriterier for lokalt klimafond i Elverum kommune 2. april 28 1. KAPITAL Avsetningen er kr 1.5.,- i henhold

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner

Hele dette bilaget er en annonse fra NoBio bioenergi. Grønnere fremtid. Sparer. millioner bioenergi 7 Grønnere fremtid Les mer side 6-7 fjernvarme i trinn Les mer side 18-19 Miljøvennligheten selv klimavinner Klimanøytralt, rimelig og sysselsettende på én gang. Hvordan er det mulig? Les mer

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

Til: Tore Woll, Energigass Norge Fra: Robert Martinez, Norconsult AS Dato/rev.: 15.04.2015 Kopi til: -- Konsekvenser av TEK15 energikrav for fossil gass til byggoppvarming BAKGRUNN Høringsnotat fra 16.

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring.

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring. Strømkutt = Hvordan redusere strømforbruket ditt 4TIPS til en lavere strømregning: 6 6 6 6 Bytt lyskilder Installer lysstyring Bytt ovner Installer varmestyring side 6 side 8 side 14 side 16 Øk komforten

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger

Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Oslo, 14.10.2009 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse forslag til endringer i krav til energiforsyning i bygninger Norges Naturvernforbund viser til høringsbrev

Detaljer

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012

Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Utgitt av Norsk Varmeteknisk Forening no 1 : 2012 Norsk Varmeteknisk Forening ble etablert i 1946 og er en landsdekkende interesseforening for firmaer og enkeltpersoner som er engasjert i faglige spørsmål

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer