Investering i framtidsskogen Korleis skogbruket kan tilpasse seg klimaendringane. Harald H Kvaalen Skog og Landskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investering i framtidsskogen Korleis skogbruket kan tilpasse seg klimaendringane. Harald H Kvaalen Skog og Landskap"

Transkript

1 Investering i framtidsskogen Korleis skogbruket kan tilpasse seg klimaendringane Harald H Kvaalen Skog og Landskap

2 Oversyn Kva slag klima vil me få? Kva slag klima kan skogstrea våre tole? Ulemper dersom spådomane slår til Fordelar Skog og tre som verkemidlar for CO 2 binding utsleppsreduksjon Skogstreforedling og skjøtsel

3

4 Winston Churchill: The further backward you look, the further forward you can see. Det ser ut til å gjelde i finans, Og kanskje i høve til klimaspørsmålet

5 Alt har ikkje vore som det er.. Jahren AH 2007: The arctic forest of the Middel Eocene

6

7 For 45 millionar år sidan var der kjempeskogar på 70 N Jahren AH 2007: The arctic forest of the Middel Eocene

8 Sumpskog dominert av Metasequoia (Sumpsypress) Estimeret høgde >40 m Volum per dekar > 200 m 3 Tilvekst og produksjon som i beste områda på Vestkysten av Nord Amerika

9 Men der var meir.. Edelgranarter Ginko tempeltre Lerk Hemlock arter Furu arter Gran arter (Le Page 2002): P. heibergi, P. nansenii, P. palustris

10 Og endå meir Lønn Bjørk Hikkory Kastanje Bøk Walnøtt Eik

11 Der var varmt ÅMT 13,2 C Jahren & Stenberg (2003) 13,7-17 og 3,3-8,6 vinter Wolfe (1994) og 0-4 vinter Basinger et al. (1994) Fuktig, varmt, sannsynlegvis snøfritt og der var krokodiller

12 Rikare flora før istidene starta Pollenfunn frå Nordsjøen fra Pliocene ca 3,3 millioner år før nåtid Willard (1994)

13 Etter at istidene starta døyr arter ut under istidene og må vandre inn på ny i mellomistidene Difor er artssamsetjinga til ei kvar tid Ikkje berre resultat av klimatiske, plantefysioligiske og økologiske faktorar, men også av historiske tilhøve

14 Grana pengetreet i Norsk skogbruk får den problem vert det store tap Treslag Mill m 3 Prosent Gran Furu Lauv Sum til industri Ved 1-3 Avvirking til industri 2006 og rått estimat for virke til ved

15 Må vita kva som set grensene for dei ulike artene Hypoteser om grensene for grana: 1 Varme vintrar >0 - stort tap som fylgje av ånding (Dengler og Eilif Dahl + mange andre) 2 Høg sommartemperatur 3 Vasstilgangen

16 Framtida er uviss må bruke all informasjon Gran planta i Nord Amerika Atlanta Georgia Raleigh North Carolina Madison County Alabama Veks ofte godt i sør austlege USA, men ikkje på tung jord i låglandet

17 Plantingane på Vestlandet Eit av Nordens mest virkesrike bestand er på Stend >170 m 3 per dekar (stor barmasse) Januar Tm i Bergen har vore oppe i 4-6 grader i fleire år Omfattande skogdød i vest? Nei

18 Oskar Hagem (Vestlandets forstlege forsøksstasjon) Studerte vektutvikling i gran og furu om vinteren i Bergen over mange år Konklusjonar: Oftast netto vektauke i vintermånadane Hartz grana la på seg meir enn den norske

19 Kva så med sommartemperaturen? Norway spruce grows well on warm days, but not when the soil is dry. Data from Mork 1960 Shoot elongation (mm pr day) Dry Wet Temperature (C )

20 Med auka CO 2 konsentrasjon får plantene meir effektiv vasshushaldning Talet på spalteopningar går ned Hemlok Kvitgran Svartgran Lerk Spalteopninga vert mindre Brukar mindre vatn for kvar CO 2 molekyl som blir fiksert

21 Xiaohong Liu Æ Xuemei Shao Æ Eryuan Liang Æ Liangju Zhao Æ Tuo Chen Æ Dahe Qin Æ Jiawen Ren Species-dependent responses of juniper and spruce of increasing CO2 concentration and to climate in semi-arid and arid areas of northwestern China

22 Betre vasshushaldning: Mindre vekstreduksjon i tørre år Planter kan vekse der det før var for tørt Auka tilvekst Dersom CO 2 kons. held fram med å auke vil det få effekt på vegetasjonen og veksten i alle høve

23 Auka sommartemperatur Auka tilvekst i dei fleste skogstre og område her i landet Men ikkje gran på tørkeutsett mark Furu på furumark Elg?

24 Skadegjerarar Nye skadegjerarar Dei me har kan verta verre Barkebillene kan få to kull kvar sesong Dette har skjedd i Alaska Gamal Sitka gran har dauda ut over store område ca 40 millionar dekar

25 Skadegjerarar Rotkjuka, den verste, kan verta endå verre Vertikal vekst i treet Noreg, Sverige, Finland ca 30 cm per år Tyskland over 60 cm per år

26 Mykje av skogen er infisert og det aukar med alderen 20 Volumandel råteskadde trær Oppland Buskerud Vestfold Alder

27 Konsekvensar av større råtepress Hogge før råten tek alt? Forsiktig med tynning om sommaren Stubbebehandling (urea, stor barksopp) Foredling for auka motstand? Der er noko arveleg variasjon i evna til å motstå rotråte Omfanget av råte reiser stort spørsmål om karbonlagring i gamal skog

28 Fleire stormar Meir vindfelling Fleire stammebrot Meir rotrykking Rote Tørkskader

29 Større tre er vansklegare å velte

30 Vinsje eksperiment i UK Jordart er viktig for stabiliteten Kjempe edelgran og Douglas sterke mot velting Sitka gran og Gran kan vera litt meir enn Sitka under visse høve

31 Virkeskvaliteten spelar og inn Tre med tennar og dårleg ved (låg E-modul) var meir utsette for å knekke og velte Desse hadde dårleg stammeform Om ein vil regulere/tynne: ta ut tre med sleng og krok Harde tynningar er ein stor risikofaktor forsiktig

32 Tretal/utgangstetthet Planteavstand og stabilitet Avgang/skadd volum (%) Vindskader (Øyen et al. 2001) Snø og vindskader (Braastad 1979) Planteavstand

33 Somatisk embryogenese kan brukes for å påvise minne Anvender forskjellige temperaturer under dannelse og modning av embryoene

34 Variasjon i en fullsøskenfamilie! Dager til knopp fra 1. juli 60 A 23 C SE B 28 C SE SE temperatur ( C) 647 dd 1341 dd Varmesum ZE Hukommelsen uttrykkes to år etter behandlingen Forskjellene i knoppsetting tilsvarer seks breddegrader (58-64 N) i proveniensforskjeller!!!

35 Med slike utsikter er (gran) skogbruk noko å drive med? Trevirke er verdas mest geniale materiale Produsert frå CO 2 med bruk av solenergi Ber med seg solenergien gjennom heile levetida Har vore bruka til mangt før ( år gamle spjut av gran i Tyskland) Og vil kunna brukast til mykje meir

36 Nytt superpapir Cellulose Nanopaper Structures of High Toughness Marielle Henriksson, Lars A. Berglund,*,Per Isaksson,Tom Lindstrom, and Takashi Nishino Strekkstyrke nesten som armeringstål (214 MPa), men veg berre 1/7 Ny Svensk skogindustri?

37 Tre eit klimavenleg materiale Energi for å produsere 1 m2 vegg Reisverk med finer Aluminium m/ treramme Finer m/stålramme Betongblokk Murstein kwh Kjelde :National Research Council Renewable Resources For Industrial Materials. National Academy of Sciences, Washington, D.C. Henta frå : University of Minnesota på

38 Trevirke kan gjer meir klimanytte ved å substituere for stål-betong Når 1 m 3 tre substituerar for betongstein i bygg og olje i energiproduksjonen kan samla utsleppsreduksjon koma over 3 tonn Eit kubikkstre som står i skogen lagrar ca 1,5 tonn Effekta av skog og tre er sterkt avhengig av korleis virket vert bruka Klokt å la skogen stå å rotne?

39 CO 2 bunde i døde tre og tredelar er ikkje tatt med 3,5% kalkulasjonsrentfot, 4,5 kr per plante Rimeleg å binde CO 2 med skogplanting 500 Kostnad per tonn CO G11 G Total alder (år)

40 Høg tilvekst i avkomforsøk i Austre Slidre 600 moh Høgdetilvekst (meter) G26 G23 G20 G17 G Høgde (meter)

41 Foredla plantemateriale kan gje meir Avlsverdi volum (relativ til bestandsfrø) 0

42 Foredla materiale og auka skogkultur aktivitet: Monaleg auke i karbonlagringa i granskogen Stående volum av gran (millioner kubikkmeter) Bestandsfrø høg Foredlet høg Bestandsfrø etter forskrift Foredlet etter forskrift Tid fra nå (år)

43 Tretal og virkeskvalitet Densitet v 12% fukt (kg m 3 ) Tre per dekar

44 Tretal og virkeskvalitet Avsmaling frå 1,3 til 5,5 m (cm m -1 ) Tre per hektar

45 Tett skog gjev mindre avsmaling og Volum ut til 12 cm topp (m 3 ) meir skurtømmer Effekt av utgangstetthet på skurbart volum for tre med same diameter (20 cm ub) og høgde (20m) Utgangstetthet (tre pr daa)

46 Og rask oppbygging av volum Grunnflate (m2 ha -1 ) Tre per hektar Raaum Braset

47 Tett skog gjev betre trelast Rotstokkar med kd over 2,5 cm (%) Tre per hektar Prima stokk 18 cm topp toler 5 stk kvist frå mm

48 Skogskjøtsel er alltid balansekunst Vekst og CO 2 lagring stabilitet Lang omløpstid råterisiko Økonomi på kort vs lang sikt Det er alltid enklast å ikkje gjera noko (dvs la vera å investere), men ofte dumt på lang sikt

49 Nokre svar Biologisk tilpassing Meir nøye med treslagsval der tørken kan bli problem Ta omsyn til stabiliteten ved tynning Begrense sommarhogsten eller tiltak mot råte Velje gransortar som bryt seinare om våren dei har mindre risiko for vårfrost etter mildver

50 Sektoren må arbeide for at det blir forstått: At god skogskjøtsel og auka trebruk kan vera svært gode klimatiltak At nye treprodukt kan gjere skogen endå meir viktig og verdifull At vidare oppbygging av skogressursane ikkje er bortkasta sjølv om klimaskeptikarane får rett

51 Medverkande Øyvind Meland Edvardsen, Skogfrøverket Ragnar Johnskås, Skogfrøverket Øystein Johnsen Arne Steffenrem, Skog og Landskap

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

SKOGRESSURSER I ÅFETDALEN

SKOGRESSURSER I ÅFETDALEN Oppdragsrapport 01/2011 fra Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SKOGRESSURSER I ÅFETDALEN Feios, Vik i Sogn

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar

Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar Juletrekvalitetar etter open pollinering i gran frå Stange og Eløy frøplantasjar Hans Nyeggen, Jan-Ole Skage og Åge Østgård Skogforsk 2005 2 Forord Forsøka i denne rapporten vart lagt ut som ein del av

Detaljer

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal

16 Avskoging. 16.1 Skog og skogareal 338 16 Avskoging Mye av stoffet er hentet fra Global Forest Resources Assessment 2005, forkortet FRA 2005. Denne boka er utgitt av Food and Agriculture Organization (FAO). Dette er FNs organisasjon for

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13

Det er vår! Organisasjonsnytt. Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7. Tørkekurs på Løten s 8-9. Rundtømmerprosjektet. Gudbrandsdal s 12-13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Vellykket forsøk med lokal flis s 6-7 Tørkekurs på Løten s 8-9 Medlemsbedriften s 10-11 Rundtømmerprosjektet i Nord- Gudbrandsdal s 12-13 Spesialkledning

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr. 3 2005 ISBN 82-91031-73-8 - ISSN 0803-1886 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen

Detaljer

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15

Erlend Eithun på Hågenstad Bruk A/S skjær mykje flott laftetømmer www.sag.no. Konferansen Skog og Tre 2010 s 12. Møre Tre A/S s 14-15 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Medlemsbedriften Hågenstad Brug A/S s 6-9 Gamle tradisjonar inn i ei ny tid s 10-11 Konferansen Skog og Tre 2010 s 12 Møre Tre A/S s 14-15

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Beitet sin plass i kulturlandskapet - Aktuelle tiltak i beiter

Beitet sin plass i kulturlandskapet - Aktuelle tiltak i beiter Beitet sin plass i kulturlandskapet - Aktuelle tiltak i beiter av Torhild Svisdal Mjøen, Oppdal Landbruksrådgivning Beiting er noko av det viktigaste enkelt tiltaket for å oppretthalde kulturlandskapet

Detaljer

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nr. 14-2012 Akustisk overvaking av seien sin vandring i Ryfylkebassenget Av Håkon Otterå og Ove Skilbrei April 2012 www.imr.no 3 Innhaldsfortegnelse Samandrag... 5 1 Innleiing...

Detaljer

Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum

Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum. DEL 1 Liv Byrkjeland og Marie Pettersson 2007 FØREORD Denne rapporten er del 1 av det ABMU-finansierte

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009

NOTAT 2011 12. Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 NOTAT 2011 12 Vurdering av økonomi på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 2009 LARS RAGNAR SOLBERG TORBJØRN HAUKÅS NILF gjev ut ei rekkje publikasjonar Kjem ut årleg:

Detaljer

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no

Økologisk sauehald. kort innføring. Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk. www.bioforsk.no www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 7 I Nr. 7 I 2012 Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik, Lise Grøva og Turid Strøm Bioforsk Økologisk Økologisk sauehald kort innføring Martha Ebbesvik,

Detaljer

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima-

Detaljer

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Rapport 07/2013 UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Yngve Rekdal Michael Angeloff Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må være 19 cm bredt og 15,4

Detaljer

Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg

Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg Kjell G. Salvanes Institutt for samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9

1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5. 2.1 Status... 5. 2.2 Økonomisk status... 7. 2.3 Utviklingstrekk... 9 Innhaldsliste 1 INNLEIING...3 2 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK...5 2.1 Status... 5 2.2 Økonomisk status... 7 2.3 Utviklingstrekk... 9 2.4 Framtidsbilete... 15 2.4.1 Framskriving av statistikk... 15 2.4.2 Trendar

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Årsmelding 2013. Skognæringen Kunnskap som gir verdiskaping. Innovasjon Den bærekraftige økonomien. Teknologi Dronene kommer

Årsmelding 2013. Skognæringen Kunnskap som gir verdiskaping. Innovasjon Den bærekraftige økonomien. Teknologi Dronene kommer Årsmelding 2013 Innovasjon Den bærekraftige økonomien Teknologi Dronene kommer Enklere forvaltning Kartløsninger gir økt presisjonsnivå og raskere saksbehandling Skognæringen Kunnskap som gir verdiskaping

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Drenering. Teori og praksis

Drenering. Teori og praksis Drenering Teori og praksis 2013 Heftet er produsert av Bondevennen BA 2013 I samarbeid med: Fylkesmannen i Rogaland Bioforsk Norsk Landbruksrådgivning Kontakt Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Nye kapitalkrav for bankane

Nye kapitalkrav for bankane Nye kapitalkrav for bankane I. Innleiing Takk for innbyding og høve til å koma til Bergen for å innleia om kapitalkrav og bankar. Eg har forstått det slik at eg i fyrste rekkje skal avgrensa meg til små

Detaljer