FOR STORE OPPGAVER, FOR LITE PENGER? PRESENTASJON TIL NVEs ENERGIDAGER 19. OKTOBER 2012 VED HÅKON TAULE, THEMA CONSULTING GROUP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR STORE OPPGAVER, FOR LITE PENGER? PRESENTASJON TIL NVEs ENERGIDAGER 19. OKTOBER 2012 VED HÅKON TAULE, THEMA CONSULTING GROUP"

Transkript

1 FOR STORE OPPGAVER, FOR LITE PENGER? PRESENTASJON TIL NVEs ENERGIDAGER 19. OKTOBER 2012 VED HÅKON TAULE, THEMA CONSULTING GROUP

2 KRAFTSEKTOREN HAR LEVERT TIL EIERE OG SAMFUNNET FORØVRIG Utvikling av årlig verdiskaping* innen kraftproduksjon i Sør-Norge (mill kroner) Akkumulert avkastning til eierne i perioden : 54 mrd. NOK Verdiøkning av eierandeler i perioden: 66 mrd. NOK Kilde: THEMA Consulting Group *Driftskostnader inneholder også varekostnad, noe som normalt ikke er inkludert i verdiskapingsbegrepet

3 OMFATTENDE OG KOMPLISERT OMSTILLING TILSTANDEN PÅ KRAFTSYSTEMET Alder Reinvesteringer og velikehold Kapasitet Mye overkapasitet spist opp + MØTE KLIMA- UTFORDRINGEN Mer produksjon Fra flere forskjellige teknologier Mer forbruk Eksisterende og nye formål Økt integrasjon med andre

4 VI STÅR OVERFOR DEN STØRSTE INVESTERINGSBØLGEN PÅ LENGE HISTORISKE INVESTERINGER FORVENTEDE Mrd. NOK Produksjon Regional- og distribusjonsnett Sentralnettet Kilde: Statnett, SSB, NVE, NUP 2011, RKSUer, THEMA Consulting Group *Investeringskostnadene for øvrige sentralnettseiere ikke med 1960: : : : :? ANTALL KRAFTSELSKAPER

5 FORNYBARHETSMÅL = KRAFTOVERSKUDD = PRESS PÅ KRAFTPRISENE Ny fornybar produksjon vil gi kraftoverskudd i 2020 og risiko for «innestengt kraft» med tilhørende lave priser Historisk Forward Estimat Kraftoverskudd og høye brenselspriser Kraftoverskudd og lave brenselspriser Sterkt behov for å koordinere utbygging av ny produksjon med utbygging av nytt nett Kilde: THEMA Consulting Group

6 INVESTERINGSOPPGAVEN GIR OSS STORE UTFORDRINGER... Skjerpet krav til gjennomføringsevne Kapital Tilstrekkelig kapital til å løfte investeringene og gi utbytte? Investeringsoppgaven Kompetanse Riktig kompetanse? Tilstrekkelige kapasitet? Innovasjonsevne? Koordinering Effektive beslutningsprosesser? 6

7 CASE SØR-NORGE: HVA KAN RESTRUKTURERING BIDRA TIL? Aktieselskabet Tyssefaldene Arendals Fossekompani Askøy Energi Austevoll Kraftlag Dalane Energi Drangedal Everk Energi 1 Follo Røyken Etne Elektrisitetslag Finnås Kraftlag Fjelberg Kraftlag Flesberg Elektrisitetsverk Forsand Elverk Fortum og Fredrikstad Energi Fusa Kraftlag Hallingdal Kraftnett Hardanger Energi Haugaland Kraft Hemsedal Energi Hjartdal Elverk Hurum Energiverk Høland og Setskog Elverk Jæren Everk Klepp Energi Kongsberg Energi Kragerø Energi Krødsherad Everk Kvam Kraftverk Kvinnherad Energi Lier Everk Løvenskiold Fossum Kraft Midt Nett Buskerud Midt-Telemark Energi Modalen Kraftlag Nore Energi Notodden Energi Odda Energi Rakkestad Energi Ramfoss Kraftlag Rauland Kraftforsyningslag Skånevik Ølen Kraftlag Suldal Elverk Tinn Energi Trøgstad Elverk Tysnes Kraftlag Uvdal Kraftforsyning Vest-Telemark Kraftlag Voss Energi Øvre Eiker Energi Kartlegge: Investeringsoppgaven Kapitalutfordringen Kompetanseutfordringen Koordineringsoppgaven Vurdere: Konsekvenser av strukturendringer Belyst gjennom tre eksempler / caser 7

8 ET VELDIG INVESTERINGSLØFT FOR BRANSJEN Kartlagte investeringer i kraftsystemet i Sør- Norge, mrd. NOK (2012-kroner) 5X 3X Kilde: SSB og THEMA Consulting Group 8

9 NOEN INVESTERINGER MÅ GJØRES, ANDRE ER FORRETNINGSMULIGHETER «Må»-investeringer: Dekke forbruksvekst Reinvesteringer Myndighetspålagte tiltak «MÅ» «BØR» «Bør»-investeringer: Oppgradering, utvidelse og ny vannkraft Vindkraft En mellomlandsforbindelse Kilde: THEMA Consulting Group 9

10 BÅDE REGIONALE, STATLIGE OG PRIVATE SELSKAPER HAR STORE PLANER Forventede investeringer i Sør- Norge fordelt på regionale og andre selskaper Regionale selskap Private/statlige selskap Kilde: THEMA Consulting Group 10

11 KAPITALUTFORDRINGEN ER SÆRLIG STOR FOR NETTSELSKAPER OG INTEGRERTE SELSKAPER Nåverdien av akkumulert kontantstrøm til totalkapital per selskapstype for (2012-kroner) Best case: Kraftpris på 42 øre/kwh og kun «må»-investeringer Worst case: Kraftpris på 25 øre/kwh og «må» + «bør»-investeringer Og som tidligere nevnt akkumulert avkastning til eierne alene var 54 mrd. NOK i forrige tiårs-periode... 11

12 KAPITALBEHOVET SVEKKER EVNEN TIL UTBYTTE Hva skjer dersom dagens utbyttenivå i kroner skal opprettholdes mot 2020? Nåverdi av kapitalbehov (Mrd kroner) Type selskap Gjeldsgrad Rene nettselskap 61 % 58 % 30 % i Vertikalt integrerte selskap 82% 88% 55 % i Rene kraftprodusenter 81% 92 % 36 % i 2012 Worst case scenario Best case scenario 12

13 KREVENDE Å SIKRE «NOK» OG «RIKTIG» KOMPETANSE Historiske investeringer og antall ansatte i kraftbransjen i Sør-Norge Antall ansatte i kraftbransjen er redusert med ca 40 prosent etter 1997 Aktivitetsnivået framover vil langt overstige historiske nivåer det samme gjelder f.eks oljebransjen % av de ansatte i kraftbransjen går av med pensjon mot 2020 med dem forsvinner også verdifull kompetanse Kraftbransjen må rekruttere et stort antall ettertraktede arbeidstakere. På flere områder er utdanningskapasiteten en begrensning Kilde: SSB og THEMA Consulting Group 13

14 Koordinering mellom nettnivå KREVENDE Å KOORDINERE PLAN- OG BESLUTNINGSPROSESSER Kraftnettet Kraftproduksjon Nasjonal nettutviklingsplan (Sentralnett) Stor vannkraft Ca 1100 anlegg Regionale kraftsystemutredninger (Regionalnett) 19 aktører Vindkraft Småkraft 30+ anlegg Ca 400 anlegg Energiutredninger (Distribusjonsnett) 130 aktører Distribuert sol-, vind eller biokraft Potensielt et stort antall anlegg Koordinering mellom nettområder og mellom nettselskap og et økende antall produksjonsenheter 14

15 SAMMENSLÅING GIR SYNERGIER Vurdert synergigevinster basert på erfaringstall, gjennomgang av eksisterende og nye, sammenlignbare analyser Vurdert synergier knyttet til; Stordriftsfordeler Kompetansefordeler Samordningsgevinster Samlet synergipotensial ved å samle alle kraftselskap i Sør-Norge til tre store regionale selskap er mrd. NOK i nåverdi. Østkraft Vestkraft Sørkraft Mrd NOK i nåverdi 15

16 STRUKTURENDRING GIR GJENNOMFØRINGSEVNE Skjerpet krav til: Gjennomføringsevne: Strukturendring gir: Kapital Tilstrekkelig kapital til å løfte investeringene Bedret kontantstrøm (uttak av synergier) Større finansiell løfteevne Investeringsoppgaven Kompetanse Riktig kompetanse Tilstrekkelige ressurser Innovasjonsevne Kraftselskapene mer attraktiv Knapp kompetanse brukes på større prosjekter Raskere spredning av beste praksis oppbygging av kritisk kompetanse Koordinering Effektive beslutningsprosesser Innad: Mellom enheter nå i samme konsern Utad: Færre, større enheter forenkler koordinering mellom aktører i sektoren

17 STILLER KRAV TIL ALLE AKTØRER TIL Å TENKE NYTT Selskapene Rendyrke kjernevirksomhet Effektivisere alle forretningsområder Bygge kompetanse Eierne Fremme restrukturering Revurdere eieruttak Redusere investeringsomfang Øke gjeldsopptak Myndighetene Endre rammene for driften Stille kapital til rådighet Fremme restrukturering 17

18 RESERVER

19 BRANSJENS KAPITALUTFORDRING - FORUTSETNINGER Beregner kontantstrøm for de regionale selskapene To kapitalscenario: Høy kraftpris og kun «må»- investeringer Lav kraftpris og «må»+«bør»- investeringer KONTANTSTRØM Nett: Framskrevet med utgangspunkt i inntektsrammen 2012 Produksjon: Egen modell eksisterende og ny, og for storskala, mellomstor og småskala vannkraft samt vindkraft Alle skatter er hensynstatt KAPITALBEHOV Kontantstrøm til totalkapital: Både per virksomhetsområde og aggregert for konsern CF = Estimert driftsresultat etter skatt investeringer + avskrivninger Kapitalbehovet: Kapitalbehovet = CF-netto finanskostnader-avdrag-utbytte Har gjort simuleringer med ulike utbyttenivå Kilde: THEMA Consulting Group 19

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

Virksomhet utenfor inntektsrammen

Virksomhet utenfor inntektsrammen Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-17-6 Virksomhet utenfor inntektsrammen På oppdrag fra Defo og KS Bedrift mai 2012 THEMA Rapport 2012-13 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: DEF-2012-01 Rapportnavn:

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Når lynet stjeler strømmen

Når lynet stjeler strømmen Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 IMAX i stua 16 NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Når lynet stjeler strømmen Lynnedslag står for åtte prosent av alle driftsforstyrrelser

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-28-2 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region øst Januar 2013 THEMA Rapport 2012-33 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 NVEs energidager Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 Lik leveringskvalitet for alle? Det er ikke lik leveringskvalitet i dag, og utviklingen vil øke

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1800 1832, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012

PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012. Med nett og ny produksjon skal landet bygges. rsk Energiforening F d t 10/10 2012 rsk Energiforening F d t 10/10 2012 PF Norsk Energiforening Foredrag møte 10/10 2012 Med nett og ny produksjon skal landet bygges Torodd Jensen, NVE tje@nve.no Innhold Bakgrunn Status i konsesjonsbehandlingen

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer