VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINDKRAFT. Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk!"

Transkript

1 VINDKRAFT tema 32 sider Vi har Europas beste vindressurser bli med og ta dem i bruk! Med Europas beste vind- og vannressurser har Norge en unik mulighet til å ta en ledende rolle i Europas energiomstilling; et lønnsomt skifte fra fossilt til fornybart hvor vi må være med!

2 Xxxxxx Xxxxxx FOTO: Xxxxxx Tine Sundtoft Klima- og miljøvernminister FoTO: Bjørn H. Stuedal Hvor bekymret er du for todelingen i den norske økonomien? Norsk økonomi har blitt mer oljeavhengig de siste åtte årene. Regjeringen har et generasjonsperspektiv på politikken vi fører. Derfor er det nødvendig at vi klarer å gjennomføre et grønt skifte. Da må vi klare å øke investeringene i forskning, utdanning og infrastruktur og gi grønne vekstfremmende skattelettelser. Hvorfor bør Norge satse mer på fornybar energi? Fordi det er en god mulighet til å skape et grønt skifte i norsk økonomi. Norge har gode forutsetninger for produksjon av fornybar energi. Bærekraftig bruk av ressursene våre gir muligheter til grønn verdiskaping i alle deler av landet. Hva er viktigst å ta hensyn til ved utbygging av vindkraft? Vindkraften har en naturlig plass på veien mot fornybarsamfunnet. Vi trenger økt produksjon av fornybar energi, både i Norge og Europa. Norge har unike muligheter til å bidra med vindkraft. Målet må være å finne de beste prosjektene. Men vi må ikke glemme at det skal være en balansering av ulike hensyn. Vindkraft kan passe bra der det er mye vind, god nettkapasitet og minst mulig konflikt med natur og omgivelser for øvrig. NORWEA fremmer produksjon av norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. Fra v. Øyvind Isachsen, Carl Gustaf Rye-Florentz, Caroline Brun Ellefsen, Lars Løken Granlund, Andreas Thon Aasheim og Øistein Schmidt Galaaen. Foto: Kristin Svorte Verdens nordligste vindpark, Havø ygavlen i Finnmark. Foto: Artic Wind Norge trenger flere ben å stå på Petroleumsvirksomheten på norsk sokkel har mye av æren for det vi i dag kjenner som velferdsstaten Norge. Men når verden etter beste evne forsøker å gjennomgå et paradigmeskifte mot fornybar energi, bør vi som nasjon følge med. NORWEA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar elektrisitetsproduksjon. NORWEA arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. NORWEA arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar elektrisitetsproduksjon som utover offshore vindkraft inkluderer bølge- og tidevannskraft. Bilaget distribueres med Dagens Næringsliv i desember. Spørsmål om innholdet besvares av Lars Løken Granlund E-post: prosjektleder: tekst: grafisk form: trykk: repro: Bent Mattis Omdal Lars Løken Granlund, Norwea Johnny Thoresen Schibsted Trykk Oslo AS JMS repro Ønsker dere bilag i rikspressen, kontakt prosjektleder Bent Mattis Omdal Vi er heldige her oppe i nord. Rundt forrige århundreskifte hjalp franskmenn og tyskere oss å utvikle fossekraften vår, og i dag har Norge 50 % av Europas vannmagasinkapasitet. Mot slutten av 1950-tallet kom amerikanerne og hjalp oss med å finne olje. I dag eksporterer vi tilsvarende 3000 TWh olje og gass. Nå har våre venner i Europa innsett at vindkraft er en glimrende kilde til evig, fornybar energi, og utviklet teknologi vi både kan dra nytte av og videreutvikle: Norge har nemlig Europas beste vindressurser. Når vi i Norge er i spissen innen petromaritim industri, har vi en stor styrke for å videreutvikle både vind-, tidevanns- og bølgekraft til havs. Utviklingen skjer ufattelig fort i verden. Det er ikke mange år siden Nokia-sjefen lo av at datamaskinleverandøren Apple skulle lage mobiltelefoner. Nå har bilindustrien fått Tesla i fanget nærmest over natten: Nå kaster de etablerte bilprodusentene seg rundt etter beste evne for å møte den nye standarden Tesla har satt. BMW lanserte i november sin i3. Nissan Leaf er blant Norges mest solgte personbiler. Å utnytte naturressurser er vi i Norge gode på. Vi produserer og eksporterer 50 millioner måltider sjømat om dagen, og vi har et voksent skogbruk. Gjennom historien har Norge alltid gjort seg nytte av våre naturgitte ressurser og eksportert dem til våre handelspartnere. Derfor ser vi det som en utfordring for nasjonen Norge at ni av ti kroner som blir investert, havner i én sektor. Vi tror ikke våre olje- og gassresurser blir verdiløse over natten, men det kan umulig være feil å satse på mer enn én hest. Og her mener vi vindkraft og annen fornybar energi spiller en rolle. Hold deg oppdatert om vindkraft på Bare frem til 2020 forventer vi i NOR- WEA at det skal investeres opp i mot 30 milliarder i vindkraft i Norge. Utbyggingen på Fosen og i Snillfjord i Midt-Norge blir blant historiens største fastlandsinvesteringer. Våre handelspartnere er ikke like heldig stilt i tilgangen til fornybar energi. Ikke en eneste klimaforsker tror man kan dempe de globale klimaendringene uten mer utbygging av fornybar energi. Vi har enorme fornybare ressurser det handler bare om å ta dem i bruk. Og vi skal ta dem i bruk på en måte som tar hensyn til det biologiske mangfoldet, til friluftsliv, ja, til alle som bruker landet rundt oss. Vi kommer til å se inngrep, og utbyggingen vil få konsekvenser. Men vi kan med sikkerhet slå fast at uten utbygging av mer fornybar energi vil konsekvensene bli så mye større. Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom avisen vår, og vi lover at du vil lære mye om fornybar energi. Og skulle du ønske å lære mer, finner du mange referanser du kan slå opp på. God lesning! Øyvind Isachsen, administrerendedirektør, Norwea 2 3

3 Ut på tur i Høg-Jæren vindpark Bor du i Stavanger? Eller kanskje på Jæren? Hva med å starte søndagsturen ut fra Melsvatnet. Her er løypa godt tilrettelagt for gående, rullende og joggende, og du får en strålende utsikt over Høg-Jæren vindpark. Vil du enda nærmere turbinene, anbefales den 5,5 kilometer lange rundturen i selve Høg-Jæren vindpark. Start turen ved parkeringsplassen rett ved hovedbygget, og følg de godt tilrettelagte veiene rundt parken. Passer utmerket som trilletur, eller kanskje som en sykkeltur? Les mer på UT.no. Er du blant de av oss med konkurranseinstinktet i orden? Hvorfor ikke prøve deg på det årlige Vindparkløpet, i regi av Varhaug IL? Løpet går hver høst i Høg-Jæren vindpark, på gode grus- og skogsveier. Les mer på vil.no. Mølle nummer 2 i Høg-Jæren energipark var i 2012 Norges mestproduserende, med 9 millioner kwh. Foto: Frank Brüderli, EWZ Noen må tjene penger på klimatiltak En god balanse mellom ny teknologi og verifisert design er de ord Paul Stormoen, administrerende direktør i O2 Vindkompaniet bruker til å beskrive den Nordex N117/3000-vindturbinen virksomheten hans har valgt til sitt 24-turbinersprosjekt Maevaara. N117/3000-turbinen er en del av Nordex fjerde generasjon av multi-megawatt vindturbiner, Generation DELTA, som består av N100/3300-høyvindsturbinen, med en 3,3 MW-generator og en rotordiameter på 100 m, og N117/3000-turbinen på 3 MW, med en rotor på 117 m, til sites med moderate vindhastigheter. Begge turbinene har blitt utviklet med fokus på det krevende skandinaviske klimaet. Stormoen forklarer overveielsene bak turbinvalget: Hvor viktig er det for dere å velge verifisert og moden teknologi når dere utvikler et prosjekt? «O2 forsøker alltid å være lengst fremme i forhold til teknologi, da dette er nøkkelen til å optimalisere et prosjekt, men alle aspekter av teknologien og dens leverandører må være velprøvd. Vi jobber ikke bare med å optimalisere prosjektet fra et økonomisk perspektiv, men også med å minimere risiko i prosjektet, da det er ment å levere som forventet i en 25-årsperiode.» Hvorfor valgte dere N117/3000-turbinen til Maevaara-prosjektet? «N117/3000-turbinen representerer en god balanse mellom ny teknologi og verifisert design, og den ble valgt på basis av en rekke kriterier, som vi bruker når vi har turbinforespørsler.» Hvordan evaluerte dere påliteligheten av N117/3000-turbinen? «Etter å ha vært i industrien i mer enn 20 år, og med drifting av tett på 500 MW vindkraft i dag, har vi utviklet en god metode til å evaluere hvilken teknologi, som virker optimalt på hver site; vi har ofte sett at det er nødvendig å være mer konservativ enn markedet generelt når man velger teknologi. Vi kjenner våre egne prosjekt best, og derfor kan ikke vi overlate turbinvalget til en tredjepart.» Hvor viktig var det i deres evaluering at N117/3000-turbinen er basert på en velprøvd plattform sammenlignet med en fullstendig ny turbin? «Det var et veldig sentralt punkt for vår beslutning at størstedelen av de kritiske aspektene av turbindesignen er velprøvde, fra underleverandørene, til produksjonen og serviceorganisasjonen, og til driften av turbinen.» Var erfaring fra arktiske strøk en faktor i deres evaluering av leverandører? «Når man installerer og drifter vindkraft i ekstreme klimaer, blir man konfrontert med et helt nytt sett utfordringer, og det å ha erfaring fra å jobbe med klimaet og ikke imot det, var kritisk i vårt valg av leverandører til Maeevara-prosjektet.» «N117/3000- turbinen representerer en god balanse mellom ny teknologi og verifisert design» Paul Stormoen, administrerende direktør i O2 Vindkompaniet Den 72 MW-store Maevaara-vindparken vil bli oppført rundt 100 kilometer nord for polarsirkelen ved byen Pajala, tett på den finske grensen. Nordex kommer til å levere 24 av sine Generation DELTA IEC klasse IIA-turbiner: N117/3000. Google kommer til å kjøpe all strømmen fra vindparken i de kommende 10 årene for å levere ren, grønn energi til sitt datasenter i Finland. Allianz kommer til å overta eierskapet av vindparken når den er satt i drift. På grunn av de harde forholdene, med lange perioder med frost og temperaturer ned til minus 30 grader, leverer Nordex turbinene i en Cold Climate-versjon utstyrt med deres eget antiisingssystem. Turbinleveransen er planlagt til sommeren Hvorfor vindkraft i Norge? Det er det første spørsmålet vi stiller Kari Elisabeth Kaski, nestleder i miljøorganisasjonen Zero. Det er en misoppfatning at Norge er fornybart. Over 50 % av energibruken vår er fossil, hele 173 TWh. Med vindkraften kan vi erstatte fossilt i Norge og bidra til et grønt skifte i Europa. Og så passer vind så godt sammen med vann. Mens småkraft og elver fryser til, produserer vindkraftverkene gjerne mest i vintermånedene. Den norske fornybarbransjen og vindkraft blir stadig møtt med at mer fornybart i Norge ikke er et klimatiltak. Det vises til at utslippene i Tyskland, som satser tungt på sol og vind, har økt. Tror Zero at et kvotemarked for CO 2-utslipp løser dette alene? Gasskraftverket på Kårstø står stille. Det var jo poenget med sertifikatene, var det ikke? Det fundamentale er at vi må bygge utslippsfri energi for å erstatte den fossile. Økningen i utslippene i 2012 skyldes at kullkraft utkonkurrerer gasskraft på grunn av billig kull og kollaps i kvotemarkedet. Tyskland nådde sine Kyotoklimamål alt i Med sol- og vindkraftutbygging har de klart å fortsette reduksjonene. Fornybarsatsingen har gitt store reduksjoner i Tysklands kull-, olje -og gassforbruk. Vi mener kvotesystemet har blitt et tak på tiltak og en klimasovepute. Kan vi ikke bare energieffektivisere? Kari Elisabeth Kaski. Energieffektivisering er viktig, men ikke nok. Vi kutter utslipp ved å bytte til utslippsfri energi. Kullkraften fjernes ikke ved at vi bruker den mer effektivt, men faser den ut med mer fornybar og utvekslingskabler. Mange sliter med å se hvordan lille Norge kan bidra med klimagassreduksjoner i store Europa. Hvordan kan vi dette? Og vil det være business for Norge? Norge har fantastiske muligheter til å bygge ut mer fornybar. I dag lever vi av å selge klimaproblemer. I morgen kan vi tjene penger på klimaløsninger. Hos våre naboer er de godt i gang med et grønt skifte, men de har stort behov for utslippsfri energi og utslippsfrie produkter. Vi kan også bruke vannkraften til å støtte opp under kraftsystemet i Europa. Danmarks vindkraftsuksess og 60 % kutt i kullkraft var bare mulig fordi de har bygget utvekslingskabler til Norge og nabolandene. Hvilken retning ønsker du for den norske politikken? Vi trenger mer nett, mer fornybar og flere mellomlandsforbindelser for å nå lavutslippssamfunnet. Og så må vi erstatte fossilt med fornybar overalt der det er mulig. Regjeringen må vise veien til lavutslippssamfunnet. Vårt næringsliv må tjene på det grønne skiftet ikke gå dukken når vi vinker farvel til fossilsamfunnet. I dag stopper norsk energi- og klimapolitikk i Ingen vet hva som skjer etter dette. Mangelen på langsiktig horisont og langsiktige mål hemmer mulighetene for at klimatiltak blir «big business»! Generation DELTA er Nordex fjerde generasjon av deres multi-megawattplattform på markedet: høyvindsturbinen N100/3300 og N117/3000-turbinen til sites med moderate vindhastigheter. Under utviklingen av Generation DELTA har leverandøren fokusert på påliteligheten av alle komponenter i systemet. På samme tid vil Nordex sette nye standarder for økonomisk effektivitet, pålitelighet, servicevennlighet og helse og sikkerhet. De første N117/3000- og N100/3300-turbinene ble installert i juni. Begge turbinene har fått alle designevalueringssertifikater i henhold til den internasjonale IEC-standarden (Design Evaluation Conformity Statement, DECS) samt den tyske DIBt-typegodkjenningen for det tyske markedet. Nordex Energys CEO, dr. Jürgen Zeschky, forklarer designbeslutningene bak Generation DELTA på følgende måte: Hvorfor holder Nordex så fast i «tried-and-tested»-konsepter? «Vi vet fra våre kunder at det er viktig for dem å gjøre en sikker investering. Det er derfor vi tar en evolusjonær tilgang når vi utvikler et produkt og utvikler vår teknologiske plattform trinn for trinn. Generation DELTA inneholder erfaringen fra å installere mer enn multi-megawatturbiner. Vi endrer ikke de velprøvde basisprinsippene. På denne måten unngår vi «barnesykdommer», og våre kunder setter pris på dette.» Hvilke velprøvde systemer refererer du til? «Siden vår første N80/2500 i år 2000 har vi gjort bruk av det oppløste drivverkskonseptet og et trepunkts oppheng for vår multi-megawattplattform. Dette konseptet har vi optimert over en årrekke sammen med våre leverandører. Det elektriske systemet består av en dobbelt-matet asynkron generator og en delvis konverter. Dette fungerer problemløst og økonomisk, og det er derfor vi også bruker dette til Generation DELTA.» Hvordan vil du vurdere markedspotensialet for disse turbinene? «Jeg er overbevisst om at vi med disse turbinene har et førsteklasses produkt å tilby til sites med moderate og sterke vindhastigheter. Våre målmarkeder for N117/3000-turbinen er for eksempel Sverige, Finland, Frankrike og Holland. Vi kommer også til å få et konkurransefortrinn i Tyskland med denne turbinen. Med N100/3300 kan vi få en enda bedre posisjon, spesielt i UK, Irland og Norge.» «Generation DELTA inneholder erfaringen fra å installere mer enn multimegawatturbiner» Dr. Jürgen Zheschky, CEO i NORDEX Energy GmbH 4 5

4 Prosjekter for 50 mrd: Måsøy kommune: Arctic Winds Havøygavlen er verdens nordligste vindpark. Installert effekt: 40,5 MW. Foto: Hurtigruten Windcluster Norway samler norsk vindkraftkompetanse Teknologi- og industribedrifter, FoU- og energiaktører har etablert Windcluster Norway. Vindklyngen samler bedrifter og kompetanse fra hele landet. Det gir økt konkurransekraft. Initiativet til Windcluster Norway går tilbake til 2009, da både industri- og forskningsmiljøer ble oppmerksomme på de store mulighetene i offshore vind i Nordsjøbassenget. Vi opplevde etter hvert et tydelig behov for å markere oss som et samlet miljø, forteller daglig leder i vindklyngen, Viggo Iversen. Gjennom ARENAprogrammet fant industriaktørene det verktøyet de trengte for å etablere klyngen. Viggo Iversen. Foto: Øystein Kvistad Fokus på bedriftene Windcluster Norway er en teknologi-, industri- og leverandørklynge. Klyngen lager møteplasser, tilbyr faglige workshops, synliggjør forretningsmuligheter, formidler fakta og markedsinformasjon og kobler medlemmer i konkrete prosjekter og samarbeid. Vi bidrar til å utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene, bygge kompetanse, få økt markedskunnskap og bli mer synlige. Vårt fokus er hele tiden på å styrke bedriftene, sier Iversen. Klyngen har ca. 60 medlemmer. De fleste er lokalisert i Midt-Norge, men foreningen får stadig flere medlemmer fra øvrige deler av landet, samt også fra Sverige. Nettverkets medlemmer har i dag betydelige leveranser innenfor fornybar energi, med en samlet omsetning innen vindfeltet på over en halv milliard kroner. Prosjekter for over 50 mrd. Da vindklyngen ble etablert, så man at det kommende elsertifikatmarkedet ville stimulere til økt vindkraftutbygging også på land. Og noe av det siste Ola Borten Moe fikk gjort som energiminister, var å gi konsesjon til Trøndelags største byggeprosjekt i vår tid, vindkraftutbyggingen på Fosen og i Snillfjord til over 20 milliarder kroner. Men potensialet i Midt-Norge og svenske «Øst-Trøndelag» er betydelig større enn dette. Setter du passerspissen i industriparken i Verdal og slår en radius på 40 mil, er det prosjektplaner for over 50 milliarder som skal realiseres innen Vi mener at Midt-Norge og Midt-Sverige kan betraktes som ett marked. Derfor har vi siden 2011 samarbeidet med Vindkraftcentrum i Jämtland om å synliggjøre våre felles muligheter. Vi jobber i lag for å styrke koblingene mellom norske og svenske leverandører i begge regioner, for å stå sterkere i kampen om kontrakter, forteller Iversen. En egenutviklet leverandørdatabase er ett resultat av vindklyngens arbeid: I databasen har medlemsbedriftene konkretisert hva de kan levere av varer og tjenester til vindkraftprosjekter. Databasen er åpen og brukes til å markedsføre våre medlemmer. I sum kan vindklyngen dekke opp de fleste deler av leveransekjeden for utvikling, bygging og drift av vindkraftanlegg, sier han. FoU-samarbeid Flere av medlemsbedriftene utvikler nye og framtidsrettede teknologier og tjenester som imøtekommer en felles bransjeutfordring, lavere «cost of energy». For å lykkes med dette bidrar vindklyngen til å koble industrien med forskningsmiljøene i Trondheim, bl.a. representert ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og NOWITECH det nasjonale forskningssenteret for offshore vindkraft. Når disse miljøene kobles til industribedrifter, ser vi ofte positive resultater, ifølge Iversen, som også må skryte av kraftselskapene i Midt-Norge: De har vært pionerer innen vindkraft i Norge og besitter stor kompetanse og erfaring innen utvikling og drift. Samarbeid en vei til kontrakt Windcluster Norway har som mål at medlemmenes samlede omsetning innen vind skal dobles fram mot Da må bedriftene i nettverket ta en større andel av oppdragene enn før. De planlagte utbyggingene i Midt-Norge og Midt- Sverige gir muligheter. Det er ofte store kontrakter som utlyses. Om bedriftene skal hevde seg i konkurransen, bør mindre bedrifter søke samarbeid med andre aktører for å ha kapasitet og økonomi til å framstå som troverdige tilbydere, mener Iversen. Vi vet at mange leveranser kan skje lokalt; skogavvirking, transport, sprengningsarbeid, verk- Arbeid i høyden med tau som tilkomstteknikk på Smøla Vindpark. Installasjon av 3 MW Blaaster DL101 i VIVAs testpark på Valsneset. Aktørene i Windcluster Norway: Aak AS Advokatfirmaet Grette AS Delprodukt Blaaster Wind Technologies CNC-Produkter Codan Forsikring DNV GL DNB Nor ASA Easy Form El-Tjeneste Eolus Vind E.ON Vind Sverige Faveo Prosjektutvikling Fedem Technology Fiborg og Sellæg Maskin Danske Bank Folla Tech Force Technology Norway Fosdalen Industrier Hansen Protection Hexagon Devold Høgskolen i Sør-Trøndelag ICD Software AS Infratek Entreprenør AS Kongsberg Maritime A/S, Lade Lafopa Industrier Light Structures AS Linkftr Lyse Produksjon Maintech Midt-Norsk Helikopterservice Minoko MKR Gruppen Multiconsult Møre & Romsdal Fylke Nexans Norway NHO Trøndelag Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Nord-Trøndelag Fylkeskommune Norsk Transformator NCEI Peikko Norge AS Proaktima AS Promek AS Proneo AS Rambøll Reinertsen Sarens Simis AS Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS Sintef Siva Verdal Eiendom SpareBank 1 SMN Spenncon Tore Løkke AS Trønderenergi Kraft Verdal Næringsforum Vitec VIVA Wilhelmsen Ships Service AS Windsea Åfjord Utvikling Foto: AAK AS Foto: Blaaster Wind Technologies tøy- og utstyrsleveranser, innkvartering, catering, brøyting osv. Men for å nå opp som leverandører må lokalmiljøene sette seg inn i hva som skal leveres, og hvordan hovedkontraktørene faktisk velger sine underleveran dører. Man må ta seg bryet med å analysere hvordan vindkraftprosjekter gjennomføres, og hvem som er din kunde. Det kan vindklyngen hjelpe til med, avslutter Iversen. Arktisk vind i Finnmark Vårt nordligste fylke er også fylket med de beste vindressursene. Dagens nett er ikke godt nok til de store utbyggingene, men flere aktører har prosjekter i fylket, og det er to parker i drift. Administrerende direktør Egon Leonhardsen har ansvaret for den daglige driften på Havøygavlen, verdens nordligste vindpark. Hvorfor vindkraft i Finnmark, Egon Leonhardsen? Finnmark har noen av de best egnede områdene for vindkraft i Europa. Her er det meget gode vindforhold og kjølig klima, noe som gir vinden mye energi. I tillegg er det store arealer her. Hvilke utfordringer har man ved å bygge så langt nord og i klimaet i Finnmark? Vi har en lang vinter (8 måneder), noe som medfører en kort revisjonsperiode, krevende vedlikeholdsprogrammer og begrenset installasjonstid. Vinterdrift stiller tøffe krav til personellet som skal utføre drift og vedlikehold, og gir ofte krevende forhold med tanke på personelltransport og logistikk i den lange perioden med mørketid og kulde. Det kalde klimaet gjør det også utfordrende, ettersom flere komponenter krever spesielle klimatiske forhold når det skal gjøres utbedringer. Hva er de viktigste lærdommene fra Havøygavlen? Innledningsvis vil jeg presisere at Havøygavlen var en av de aller første vindparkene med multimegawatturbiner i Europa. Industrien hadde gjennomgått en svært rask oppskalering fra de første, små 100 kw-turbinene. Teknologien som var tilgjengelig på starten på 2000-tallet var av en helt annen karakter enn det vi vil finne i dagens turbiner. Man kan nå, etter mer enn 10 års drift, si at teknologien som ble anvendt tidligere, ikke var helt tilpasset de rådende forholdene på Havøygavlen. Vi har gjennom årenes løp hatt flere teknologioppgraderinger for bedre å tilpasse turbinene til forholdene på Havøygavlen. De lærdommene vi har fått fra Havøygavlen, har vært med å utvikle de neste generasjonene med vindturbiner. Produsenter har benyttet Havøygavlen som testsite for sine turbiner, da forholdene her karakteriseres som noen av de tøffeste i Europa. Vi som operatør har lært mye i forhold til hvordan vi skal drive og operere i arktiske strøk. Vi prøver ut nye tekonologier for utbedringer og inspeksjon og flytter grensene for hva som er normalen i forhold til hva man kan gjøre og ikke gjøre i felt og i Prioriterer Statnett utbyggingen av nett som kan utløse fornybarutbygging i Finnmark? I Statnetts samfunnsansvar kommer forsyningssikkerheten først. Vi bygger i utgangspunktet for forbruk, ikke for produksjon. Så sant dette ikke kan dekke et regionalt behov. Samtidig ønsker vi å tilrettelegge for mer fornybar produksjon, og kapasitetsbehov fra både vind- og småkraft hensynstas i våre behovsanalyser for nye linjer. Nå jobbes det med en analyse for ny 420 kv-linje fra Balsfjord og nordover. Her er vindkraftparker både med konsesjon og status som innmeldte inkludert. Av de som har fått konsesjon på denne strekningen, er Dønnesfjord og Falerassa i Hammerfest-området og Kvitfjell og Raudfjell i Troms. I Øst-Finnmark er første trinn av Raggovidda igangsatt, og kapasiteten her løses med dagens nett. Neste trinn av dette prosjektet er avhengig av en ny 420 kv mellom Skaidi og Varangerbotn. Av Berit Erdal, kommunikasjonssjef i Statnett Adm.dir. Egon Leonhardsen i Artic Wind. Foto: Artic Wind vintersesongen. Som et eksempel kan jeg trekke frem girkassebytte i februar, med høy vind, mye snø og korte dager. Vi har også gjennomført ultralydundersøkelser av rotorblader på turbinene for å kunne oppdage tekniske avvik som ellers aldri ville blitt funnet med konvensjonell inspeksjon. Vi utvikler nå drifts- og vedlikeholdsstrategier og metoder som vi skal benytte i de fremtidige vindkraftanleggene i Finnmark. Foto: Statnett 6 7

5 Er vindkraft i vår kommune mulig? Eolus er en litt annerledes vindkraftutvikler i Norge. Likevel er de svært suksessfulle i nabolandet og titulere seg Sveriges største vindkraftutbygger. Siden oppstarten i 1990 har de bygget om lag 400 av de 2500 vindturbinene i Sverige. Nå bekrefter Richard Larsson, som leder prosjektertingsavdelingen, at Eolus sikter mot norske områder. Hvordan ser dere at et område er egnet for vindkraft? Eolus ser selvsagt etter gode vindressurser, men de er ikke en suksessfaktor alene. Vi må ha god kontroll på de store kostnadsdriverne: avstand til og kapasitet i regionale strømnett, samt hvor enkel tilgangen inn i området er. Vår erfaring er at prosjektene er mer komplekse og utfordrende i Norge. Med en god vindressurs er det stor sannsynlighet for realisering i Sverige; i Norge er ikke svaret alltid like enkelt. Hvorfor ser en svensk aktør mot det norske markedet? Eolus mener å vite at det er de gode vindressursene som til slutt vil vinne. Selv om investeringskostnaden i Norge er høy, er ressursene også gode. Det er heller ingen ulempe at Norge og Sverige er naboer, er integrert i et felles marked og opererer under nesten samme forutsetninger. Lov og marked er likt, men kulturen opplever vi som en annen. Hvordan lykkes dere? Siden oppstarten har vi gått med kontinuerlig overskudd. Etter om lag 400 bygde turbiner sitter vi på en solid kompetanse og gradvis økt egenkapital. Over 20 år med godt rykte gir oss den høyeste fortroligheten hos banker, pensjonsfond og kapitalforvaltere. Vår virksomhet har hatt god lokal forankring og aksept gjennom en modell hvor grunneiere, lokalsamfunn og kommuner kan gå inn som deleiere i prosjektene. Vi er alltid på utkikk etter kapital til investeringssiden i våre prosjekter. Det er litt merkelig at norsk kapital ikke søker seg til vindkraftinvesteringer i Sverige. I Sverige ser vi at interessen for vindkraft er stor, og kapitalen er mer enn villig til også å søke posisjon i Norge. Hva ser dere etter i Norge? Vi opplever at norske kommuner som veldig delaktige. Vi ser derfor etter områder hvor vi har høy grad av aksept i kombinasjon med at infrastrukturen er til stede. Selvsagt også der det er vind. Vi har ingen regionale preferanser. År med erfaring og utvikling av selskapet har gjort at vi er gode til å treffe de riktige prosjektene. Sammen med evnen til hurtig prosjektutvikling har vi tro på å lykkes i Norge. Richard Larsson, prosjekteringssjef i Eolus Vind. Foto: Eolus Vind Satser på REN ENERGI Ta gjerne kontakt med oss på Som grunneier har Statskog mye skog, vann og vind. Vi utvikler våre fornybare energiressurser gjennom Statskog Energi AS og sammen med andre, og vurderer gjerne nye prosjekt på vår grunn. I Bjerkreim kommune har vi konsesjon for Stigafjellet vindkraftanlegg. Trio Media 11/13 Foto: Istock Den 13. november samlet Arntzen de Besche hele verdikjeden innenfor norsk vindkraft var du der? Vi skal være spydspissen innen levering av juridiske løsninger til vindkraftsektoren og gi merverdi gjennom operativ og spisset rådgivning. Ta kontakt med : Partner Dag Erlend Henriksen Partner Espen Bakken Advokat Eivind Aarnes Nilsen Vi blir stadig dyktigere til beregne vindressursen Den viktigste faktoren for et godt prosjekt er en god vindressurs. Nasjonal kartlegging og produksjonserfaring viser at det blåser svært godt i Norge sammenlignet med andre land. For å kunne overbevise banker og investorer om at ressursen er god, trengs det god dokumentasjon. Vindressursen vil være av stor betydning for om vindkraften blir bygget i Norge eller Sverige. De siste årenes utvikling har gjort det mulig å utnytte områder med lav vind i større grad enn tidligere. Dette vises blant annet med en stor vindkraftutbygging i svenske skogsområder. Lokaliteter med sterk og stabil vind er allikevel de mest lønnsomme med dagens teknologi. Her har Norge et fortrinn. Det har vært en kraftig utvikling av metoder og utstyr for å kartlegge vindressursene siden vindkraft ble aktuelt for 20 år siden. Målemastene har blitt høyere, og sensorene mer nøyaktige, og omfanget av målingene har økt. I Sverige settes det nå opp master som er 140 meter høye. I tillegg til høye målemaster har det kommet gode laser- og radarutstyr på bakken som kan måle vinden i tre dimensjoner opp til 200 m. Resultatene fra målingene settes inn i forbedrede regnemodeller som brukes til å korrigere en kort måleperiode til en «normalperiode». Disse modellene håndterer nå bratt og kupert terreng bedre enn tidligere og kan brukes til å bestemme vindens variasjon inne i parken. Økt kvalitet har redusert usikkerheten i produksjonsberegningene og bidratt til at vindressursene utnyttes bedre, fordi parkene utformes mer optimalt. Denne utviklingen har vært og er nødvendig for at potensielle investorer skal se på vindkraft som en god og interessant investering. Av Lars Tallhaug, daglig leder, Kjeller Vindteknikk AS Les mer om den norske vindressursen på nve.no fornybar og klimavenleg energi Vestavind Kraft på Sandane er eit lite selskap med eit stort mandat: å bygge og drifte vindkraftprosjekt langs Vestlandskysten. Målsetjinga er effektiv produksjon av meir fornybar og klimavenleg energi, og å bidra til verdiskaping for lokalsamfunna og eigarane. Vestavind Kraft har i dag sju vindkraftprosjekt under planlegging. Seks av desse ligg i Sogn og Fjordane og eit i Møre og Romsdal. Prosjekta er lokaliserte på Haramsøya i Haram kommune, Okla i Selje kommune, Bremangerlandet og Hennøy i Bremanger kommune, Lutelandet og Folkestad i Fjaler kommune og Ytre Sula i Solund kommune. Foto: Getty Images 8 9

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Klimafeber, økonomi & naturverdier

Klimafeber, økonomi & naturverdier Undertegnede Helge Briseid Risnes ble født 12. februar 1948 på Farsund sykehus. Min tipptippoldefar på morssiden, Tobias Simonsen Briseid, kom fra gamle Herad kommune og solgte gården sin på Briseid i

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

EnergiRike. Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM MAGASINET

EnergiRike. Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM MAGASINET EnergiRike Nr 5, august 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Kraftoverskudd mot 2020 gir Norge HANDLINGSROM Satsing på fornybar energi og gir Norge kraftoverskudd fram mot

Detaljer

JA eller NEI? Ikke råd til å la være Hans Hakkebo side 6. Fare for drikkevannet Ole Rabben side 6. Rammer reiselivet Valborg Bakken

JA eller NEI? Ikke råd til å la være Hans Hakkebo side 6. Fare for drikkevannet Ole Rabben side 6. Rammer reiselivet Valborg Bakken Vindmølleparken på Frøya Informasjon fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og TrønderEnergi august 2005 JA eller NEI? Fare for drikkevannet Ole Rabben side 6 Ikke råd til å la være Hans Hakkebo side 6 Den

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

TI ÅR MED VIND. LAKS PÅ KREDITT men genbankens mål er å overflødiggjøre seg selv.

TI ÅR MED VIND. LAKS PÅ KREDITT men genbankens mål er å overflødiggjøre seg selv. INNHHOLDER 4000 ÅR GAMMEL IS TI ÅR MED VIND Kine Ødegård (10) har vokst opp i en skog av vindmøller. Det har verken hun eller de aller fleste andre smølaværinger noe imot. Les mer i TEMA. LAKS PÅ KREDITT

Detaljer

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill

Fornybar boom uten Norge? // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012. Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2012 uten Norge? // TEma Grønn vekst - Fremtid på vind og vann - Energisupermarked - Politisk narrespill www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET The answer is blowing

Detaljer

Lufta er ikke for alle?

Lufta er ikke for alle? Nr. 4 2009 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG ISSN 0801-0625 FOKUS: Fornybar energi, vindkraft og småkraftverk. Transport, spedisjon, logistikk. Lufta er ikke for alle? De gamle indianerne hevdet at ingen

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

tøft kjør mot unikt mål GjøR STATKRAFT KlAR FoR verden TERNINGKAST FRA KUNDEN på høyden I SKoTTlAND

tøft kjør mot unikt mål GjøR STATKRAFT KlAR FoR verden TERNINGKAST FRA KUNDEN på høyden I SKoTTlAND 16 a dv ink lok ater u d er t GjøR STATKRAFT KlAR FoR verden TERNINGKAST FRA KUNDEN Prosjektgruppen nærmer seg svaret på hvordan Statkraft skal bli en global vinner. kunden? ja, for Statkraft har mange

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling

Balansekraft. Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling Balansekraft Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling 2 Balansekraft - Norges nøkkelrolle i Europas energiomstilling April 2013 Trykket på 100% resirkulert papir Forfattere: Raffaele Piria og Julia

Detaljer

Inspirerte et samlet næringsliv

Inspirerte et samlet næringsliv Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 9 2012 årgang 19 Pulpit 2012: Inspirerte et samlet næringsliv Nando Parrado beveget og inspirerte et samlet næringsliv i regionen på historiens første Pulpit-konferanse

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

ABC STATKRAFT PÅ KARTET MANNEN OG HAVET. Seks nye land i porteføljen. Mark Williamson lever av å overvåke havets svingninger på Sheringham Shoal

ABC STATKRAFT PÅ KARTET MANNEN OG HAVET. Seks nye land i porteføljen. Mark Williamson lever av å overvåke havets svingninger på Sheringham Shoal ABC KVOTEHANDEL STATKRAFT PÅ KARTET Seks nye land i porteføljen MANNEN OG HAVET Mark Williamson lever av å overvåke havets svingninger på Sheringham Shoal MELDER FREMTIDENS VÆR TEMA: Fornybar energi spiller

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr.

Klart for Småkraftdagane 2013. Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi. Kan bli tøffe tak i næringen fremover. Nr. Nr. 1 2013 Småkraftnytt Organ for Småkraftforeninga Årgang 12 Trenger satsing på fornybar - NHO setter fokus på energi Kan bli tøffe tak i næringen fremover Klart for Småkraftdagane 2013 www.smakraftforeninga.no

Detaljer