Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!"

Transkript

1 Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal. 4.50

2 Vi skaper konkurransekraft på nye måter! Bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter er i dag utsatt for en konkurranse større enn noensinne. I og med at verden blir mindre, både når det gjelder handel og utveksling av kompetanse og kunnskap, åpner det seg også en ny konkurransesituasjon for oss i Norden. For å være konkurransedyktig i den nye verdenen kreves det at virksomheten optimaliseres, effektiviseres og leverer tjenester og produkter av internasjonal kvalitet og til internasjonale priser. INFORMASJONSFLYT OG PROSESSUPPORT STADIG VIKTIGERE For de fleste bedrifter er et informasjonssystem i form av ulike typer applikasjoner og infrastruktur, bedriftskritisk. Om systemet fungerer dårlig har det en negativ virkning på bedriften og bedriftens konkurransedyktighet. Gårsdagens informasjonssystem erstattes i dag, i rask takt, med informasjonssystemer med en åpnere og løsere struktur, brukerdesign, der applikasjoner kjøres og får informasjon ved behov. ISOLERTE ØYER BLIR ET KONTINENT De fleste bedrifter, organisasjoner og offentlige forvaltninger bruker nettet som en kanal for å spre informasjon både eksternt og internt. Ofte finnes det et stort tomrom og ingen egentlige forbindelser mellom virksomhetens applikasjoner, som for eksempel økonomisystem, personaladministrative system og eksisterende nettsteder. Nettstedene ble opprettet uten støtte fra IT-organisasjonen og er basert på ulike tekniske løsninger, avhengig av hvem eller hvor i organisasjonen initiativet kom fra. Denne typen scenario er vanlig. Spørsmålet er hvordan man enkelt og kostnadseffektivt kan koble sammen de ulike øyene og informasjonskanalene på en effektiv måte? For oss er svaret enkelt. Velg EPiServer, en plattform for strategisk informasjonsbehandling og du kan vokse med denne løsningen, fra et helt vanlig nettsted til å opprette portaler med avansert funksjonalitet og integrasjon med andre system og applikasjoner. Lars-Olof Norell, administrerende direktør på ElektroPost Stockholm AB Teamet bak EPiServer 2

3 Den smarte plattformen for grenseløs kommunikasjon EPiServer er en effektiv og fleksibel plattform som gjør det enkelt for bedrifter og organisasjoner å bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal. I dag arbeider redaktører, 700 kunder og 600 utviklere med EPiServer som plattform. Over nettsteder rundt om i verden er basert på EPiServer. ENKELT MED FOKUS PÅ INNHOLD EPiServer hjelper deg raskt og enkelt til å håndtere informasjon på intranett, ekstranett og offentlige nettsteder. Ved å velge EPiServer kan du utveksle, implementere og forvalte alle dine nettsteder på én plattform. Organisasjonens medarbeidere kan enkelt lage og oppdatere innholdet på bedriftens nettsteder fra en nettleser. Arbeidet i EPiServer kan sammenlignes med en enkel tekstbehandler. UTVIKLING FOR FRAMTIDEN ER TRYGT Den første versjonen av EPiServer ble lansert i 1997 og har vært i stadig utvikling siden da. EPiServer er i dag Nordens mest brukte plattform for behandling av innhold på nettet. Ønsker fra eksisterende kunder om nye funksjoner ligger til grunn for videreutvikling, en trygghet som kommer både eksisterende og nye brukere til gode. EPiServer er 100 % basert på Microsoft. NET, en teknologi som Microsoft lanserte for å møte de kravene folk kan tenkes å ha når det gjelder teknologi i framtiden. KUN FANTASIEN SETTER GRENSER EPiServer er en basisplattform som ved installasjon, tilpasses etter kundens spesielle ønsker. Det finnen ingen begrensningerfor hva som kan gjøres med plattformen, verken når det gjelder design eller funksjonalitet. Bruksområdet strekker seg fra vanlige nettsteder til komplekse portaler hvor medarbeiderne har tilgang til informasjon fra andre systemer, og der kunder eller leverandører kan få spesifikk informasjon og tjenester fra for eksempel ordre, lager og fakturering. 3

4 Hva er drømmenettet for dere? ØKER BEHOVET FOR Å SPRE INFORMASJON I DIN ORGANISASJON? Personalavdelingen vil annonsere ledige stillinger, markedsføringsavdelingen vil markedsføre arrangementer og salgsavdelningen vil selge. Alle avdelinger vil synes på deres nettsted. Dessuten vil administrerende direktør at nettstedet skal være tilgjengelig på fem ulike språk. Det begynner å bli et alt for stort press på din nettredaktør og dere må deligere ansvaret ut i organisasjonen. For ytterligere å øke bedriftsfordelene, må dere knytte nettstedet sammen med øvrige bedriftskritiske systemer som for eksempel økonomi-, personal- og ordrebehandlingssystemet. For at nettstedet skal bli den bedriftskritiske informasjonskanal dere strever mot, bør den være det naturlige midtpunktet for all informasjon og prosesser som skal deles med medarbeidere, kunder og leverandører. Ved å ta små skritt om gangen mot det endelige målet kan dere spre investeringen deres over en lengre tid og kjenne etter hvilke typer tjenester og funksjoner som trengs til deres behov. Lavt nivå Hvilken bedriftsfordel? Høyt nivå Nettstedet er midtpunktet for all informasjon og alle prosesser som skal deles mellom medarbeidere, kunder og leverandører. Nettstedets innhold utvides i form av møteplasser, prosjektplasser, dokument- og oppdragsbehandlingssystem og nettbasert opplæring. Nettstedet utvides med funksjoner som forandrer arbeidsmetoder og prosesser i organisasjonen. Funksjonene skal bidra til å korte ned administrasjonstiden, minske administrasjon og øke bedriftsfordelene. Integreres med eksisterende forretningssystem. Nettstedet utvides med enkle funksjoner som gjør det enklere for besøkende å fi nne og utveksle informasjon. For eksempel søkemotorer og diskusjonsforum. Nettstedet er en elektronisk oppslagstavle med innholdsbehandling. Lav kompleksitet Hvilket IT-nivå? Høy kompleksitet Kilde: Maria Langen 4

5 Når dere vil virkeliggjøre deres drømmer... EPiServer er den enkleste og mest prisgunstige plattformen for behandling av nettsteder, men samtidig også en av de mest komplekse. Hvordan henger det sammen? EPISERVER - FRIHET OG FLEKSIBILITET PÅ DERES BETINGELSER EPiServer leveres som en basisplattform som ved installasjon tilpasses etter kundens spesielle ønsker. Det finnes egentlig ingen begrensninger på hva som kan gjøres, verken når det gjelder design eller funksjonalitet. Ingen nettsteder basert på EPiServer er den andre lik og plattformen er utbyggbar for alle typer nettsteder. Hvor du enn befinner deg på veien mot ditt drømmenettsted, kan EPiServer være en del av prosessen. I begynnelsen kan dere benytte dere av de innebygde funksjonene som leveres med EPiServer. Dere kan kanskje til og med nøye dere med de gjestefunksjonene som har maler tilgjengelige og som deres nettredaktør kan bruke på ulike steder på deres nettsted. TA ET STEG NÆRMERE INTEGRASJON Når dere er klare for å ta neste skritt har EPiServer mye å tilby. EPiServer er en plattform som brukes for å opprette nettbaserte portaler. Bruksområdet strekker seg fra interne portaler, hvor medarbeiderne har tilgang til informasjon fra andre system via intranettet, til portaler for kunder eller leverandører, der de kan få informasjon og tjenester fra f.eks. ordre, lager eller fakturering. I EPiServer kan dere arbeide sammen i nettbaserte prosjektrom. Dere kan dele dokumenter, diskutere, ha en felles kalender og arbeidsplattform uansett hvor i verden dine kollegaer befinner seg. 5

6 Nye muligheter med Portal Framework EPiServer og den nye modulen Portal Framework er det naturlige valget for alle organisasjoner med høye krav til en fleksibel og kraftfull plattform, til oppbyggingen av bedriftsportaler, samfunnspor taler, intranett og alminnelige nettsteder. HVA ER EN PORTAL? Hver dag gjør vi bankærender, booker billetter, henter dokumenter og sender e-post via internett. Både privat og i jobb, ofte fra flere ulike datamaskiner. Ved å opprette portaler, kan man hente fram informasjon og tjenester som er viktige i en viss situasjon, helt uavhengig av hvilken datamaskin som brukes. En portal er en personlig samlingsplass for informasjon og tjenester i ulike situasjoner. Som gjest på portalen, identifiserer du deg via en innlogging og får deretter tilgang til den informasjonen som du har rettigheter til. Uansett hvilket system eller nettsted informasjonen kommer fra, får den en felles grafisk utseende. En virksomhet som oppretter en portal, kan på en enkel måte tilby informasjon og selvbetjening av ulike tjenester fra ulike parter, uavhengig av teknisk miljø. Poenget er å utvikle et nettverk for kunder, leverandører og andre parter som dermed kan arbeide i sammenvevde prosesser alt for å være innovativ, spare tid og redusere kostnader. RETT INFORMASJON TIL RETT PERSON TIL RETT TID Med EPiServer og den nye modulen EPiServer Portal Framework har en kraftig plattform, utviklet i den hensikt å lage effektive portaler. Portaler som er basert på EPiServer, kan benyttes som et verktøy for bedriftens eller organisasjonens ansatte, og kan kombinere informasjon fra internett, bedriftens intranett og andre interne bedriftskritiske systemer på ett sted i et webbgrensesnitt. 6

7 WSRP - STANDARD FOR PORTALER En portal er oppdelt i ulike deler som kalles Portlets. Det er disse delene som kobles sammen med ulike informasjonskilder og vises for gjesten. Teknologien bak byggingen av Portlets kalles WSRP og er standardisert. Dette betyr at man kan bruke et portalsystem fra en leverandør og siden fylle portalens rammeverk med program og system fra andre leverandører. WSRP støttes av bedrifter, som for eksempel IBM, BEA, SAP og Microsoft. Som gjest på portalen identifi serer du deg via en innlogging og får så tilgang til den informasjon som du har rettigheter til. EPISERVER HAR INNEBYGD STØTTE FOR WSRP I EPiServer inngår støtte for WSRP, noe som betyr at alle nettsteder basert på EPiServer kan brukes som kilde for informasjon i ulike portaler. Nettstedets redaktør kan selv angi hvilke sider som skal kunne brukes av andre WSRP - portaler. Om dere vil opprette en egen portal har vi komplettert vårt tilbud med modulen EPi- Server Portal Framework hvor dere selv kan opprette en portal basert på ulike system og nettsteder. Portalfunksjonene i EPiServer Portal Framework legges over EPiServer sine tradisjonelle funksjoner for nettpublisering og utgjør til sammen en kraftig plattform for behandling av portaler. EN INNLOGGING TIL ALL INFORMASJON Med en portal oppstår det et nytt behov, sammenlignet med en vanlig nettsted, nemlig at gjesten skal slippe innlogging til hver enkelt informasjonskilde. EPiServer kan integreres med hvilket som helst rettighetssystem, som for eksempel Active Directory. For at innloggingene også skal fungere i andre typer systemer, kan EPiServer til og med integreres med en av markedets største påloggingssystem, RSA ClearTrust. Bruker av informasjon (Portaler basert på EPiServer Portal Framework) Produsent av informasjon (Nettsteder basert på EPiServer og andre system med støtte for WSRP) 7

8 Enkelhet betyr ikke mangel på avanserte funksjoner I EPiServer betyr enkelhet at avanserte funksjoner kan brukes av alle på en enkel måte og samtidig opprettholde kvaliteten. Arbeidet i EPiServer kan sammenlignes med tekstbehandling, og med kunnskap i tekstbehandlingsprogram kan alle medarbeidere publisere informasjon i EPiServer. ENKELT Å SKAPE OG VEDLIKEHOLDE INFORMASJON All behandling og oppdatering av nettstedet skjer via en nettleser. Redigering av teksten kan skje direkte på nettsiden. EPiServer har en innebygd editor som fungerer på samme måte som et vanlig tekstbehandlingsprogram. Medarbeiderne kan med enkelhet formatere tekst, opprette lenker, arbeide med tabeller, sette inn og laste opp bilder og filer. Editoren er en WYSIWYG - editor og krever ingen lokal installasjon. ARBEIDE MED INNHOLD DIREKTE I MICROSOFT OFFICE I EPiServer kan redaktører lage og vedlikeholde innhold fra MS Word, Excel eller PowerPoint. Tekster og bilder kan bearbeides i Office og publiseres på nettet via EPiServer. Den grafiske profilen på nettstedet kan opprettholdes ved at EPiServer filtrer bort unødvendig formatering gjort av Office. Resultatet av publiseringen kan også vises som dokument eller med opprettholdt formatering. Informasjonen kan senere oppdateres, enten fra Office eller EPiServer. 8

9 TYDELIG BEHANDLING AV BILDER OG INGEN BRUTTE LENKER Med hjelp av EPiServer sine filbehandlere kan redaktører enkelt laste opp bilder til nettsiden. Bildene kan forhåndsvises med miniatyrbilder og det finnes muligheter for å angi alternative tekster til alle bildene. Med EPiServer sine lenkeverktøy håndteres alle typer lenker enkelt, og lenketittel kan angis på alle lenker for økt tilgjengelighet. EFFEKTIV FILBEHANDLING I Filbehandleren kan redaktørene enkelt arbeide med filer ved å lage, ta bort, døpe om og flytte filer. Direkte fra filbehandleren er det mulig å bestemme hvem som skal ha rettigheter til å gjøre hva i den aktuelle katalogen. SIKKER DOKUMENTBEHANDLING Som redaktør kan du sjekke inn- og ut dokumenter som du jobber med, slik at ingen andre gjør de samme endringene samtidig som deg. Versjonsbehandlingen er koblet sammen med Office programmene Word, Excel og PowerPoint og gir deg muligheten til direkte fra filbehandleren å sjekke inn- og utfilene i de respektive program. ENKEL REDIGERING DIREKTE PÅ SIDEN All behandling og oppdatering skjer gjennom nettleseren. Redigering av tekst kan skje direkte på nettsiden med hjelp av en meny. RETT INFORMASJON TIL RETT TID For å være sikker på at rett informasjon kommer ut til rett tid, er det i EPiServer mulig å styre publiseringen med dato og tid. Redaktøren lar helt enkelt systemet gjøre arbeidet for når informasjon skal, og ikke skal vises. ENKEL LAGRING AV VERSJONER Hver gang en side i EPiServer redigeres, opprettes en ny versjon. Dette innebærer at den gamle informasjonen ikke slettes, men kan med letthet hentes tilbake ved gjenpublisering. Alle versjoner av en side vises i en oversiktlig visning der det er muligheter for å publisere, ta bort og sammenligne versjoner med hverandre. Fra denne oversikten er det også mulig å sette et bestemt tidspunkt for publisering av en versjon av siden. SKAPE TROVERDIGHET MED RETTSKRIVING På et nettsted er det viktig å virke troverdig overfor gjestene. En metode er rettskriving. I EPiServer kan du kontrollere rettskrivingen din med den innebygde stavekontrollen før du publiserer informasjonen. Stavekontrollen er integrert med Microsoft Office. RETT TIL Å ENDRE PÅ RETT STED Med hjelp av EPiServer sine rettighetssystem kan man tildele ulike rettigheter til ulike redaktører. Noen får komplette rettigheter på enkelte deler av nettstedet, andre har kanskje rettigheter til bare å lagre informasjon og noen andre får lov til å publisere den. I EPiServer sin trestruktur vises det tydelig hvilke rettigheter man har på hver enkel side. ENKEL BEHANDLING AV FILER Gjennom å dra og slippe en eller flere filer fra Utforskeren i Windows kan du effektivt laste opp filer til nettserveren. Via filbehandleren kan man så dra og slippe filene inn i nettsiden. Jeg er overrasket over hvor raskt plattformen har blitt akseptert av redaktørene på våre avdelinger. Anna Peldán, Eskilstuna kommun 9

10 Tenk om du ikke kunne heve eller senke kontorstolen din... Alle mennesker er ulike og har ulike forutsetninger i sitt daglige arbeid. EPiServer er bygd for å lette hverdagen for hvert individ og møte hvert individs behov. Det viktigste er at hver enkelt kan bestemme selv hvordan man vil arbeide for at det skal passe den enkeltes behov. ULIKE ROLLER FOR ULIKE INDIVIDER I EPiServer finnes det ulike metoder for redigering av sidene. Ved å bruke høyre museknapp, hvor som helst på nettstedet, kan man finne en unik hurtigmeny. Via den kan hver enkelt velge tre ulike måter å redigere siden på. Alt ut fra hvor mye kunnskaper man har og hva man vil gjøre ved den aktuelle anledningen. RASKT TILGANG TIL DE VANLIGSTE SIDENE Et nettsted kan innholde flere tusen sider, og det er vanlig at en redaktør bare har rettigheter til å endre på en liten del av disse. Ved å legge inn sine egne sider blant favoritter, kan hver redaktør raskt og enkelt finne frem til de mest brukte sidene. SPRÅK ETTER NASJONALITET EPiServer finnes på åtte ulike språk: svensk, engelsk, norsk, dansk, finsk, spansk, fransk og tysk. Hver innloggede bruker kan velge sitt personlige språk og dermed få EPiServer sin redigeringsside på det valgte språket. I EPiServer kan man dessuten velge et spesifikt språk for hver side, noe som lønner seg når man har et flerspråklig nettsted. Om standardspråket ikke strekker til kan EPiServer enkelt kompletteres med det nye språket. DELE PÅ ARBEIDET I EPiServer er det mulig å opprette oppgaver og dele dem ut til andre medarbeidere, grupper eller til seg selv. En personlig aktivitetsliste med alle typer oppgaver vises når brukeren logger inn. EPiServer minner på om nye oppgaver ved å sende e-post til brukeren. EN SOM SKAPER, EN ANNEN SOM PUBLISERER I EPiServer finnes det en funksjon for å publisere informasjon laget av andre. En redaktør kan ha rettigheter til å opprette informasjon men ikke til å publisere den. Systemet tar seg av behandlingen ved å dele ut oppgaver fra en skribent til en ansvarlig utgiver. 10

11 EN SOM SKAPER, FLERE SOM GJENNOMGÅR FØR PUBLISERING EPiServer har støtte for arbeidsflyt. Det er mulig å dele arbeidsoppgaver mellom medarbeidere og godkjenne i flere steg før publisering. Den innebygde arbeidsflyten i EPiServer holder rede på hvem som skal utføre en oppgave, om det skjer til rett tid og sender påminnelser via e-post. Det går også an å tilpasse arbeidsflyten til å støtte kundespesifikke arbeidsoppgaver som ivaretar eksisterende prosesser. IMPORT OG EKSPORT AV INFORMASJON Fra Administrasjonsmodus i EPiServer er det enkelt å eksportere informasjon i form av innhold på sider og stiler med funksjoner. Informasjonen som eksporteres kan like enkelt importeres til en annen nettside ved hjelp av EPiServer. HENTE INFORMASJON FRA ANDRE SIDER VED HJELP AV EPIFIELDS EPiFields benyttes for å sette inn egne felt på en valgfri plass i teksten. Man kan hente bestemte felt, maken til MS Words Sett inn Autotekst og Sett inn Felt. Det er mulig å hente informasjon fra ulike systemer og kilder. REGISTRERING AV BRUKERE DIREKTE PÅ NETTSTEDET EPiServer leveres med en egen brukerdatabase. Denne brukerdatabasen gjør at man kan tillate registrering av brukere direkte på nettstedet. Fra Administrasjonsmodus i EPiServer, stiller man inn hvilke krav som skal gjelde for brukere mht. passord, tilgang fra spesifikke IP - adresser osv. Administratoren bestemmer også om selvregistrering skal være mulig. BRUKERE FRA ANDRE SYSTEMER OG RETTIGHETER I FLERE NIVÅER EPiServer bruker samme rettighetsmodell som Windows. Det innebærer at rettigheter kan settes slik at bare enkelte medarbeidere får endre informasjonen på ulike deler av nettstedet. Et annet bruksområde er et offentlig nettsted som også fungerer som bedriftens intranett og/eller ekstranett. Ulike brukere ser ulike menyer avhengig av hvilke rettigheter de har. Det finnes seks ulike rettighetsnivåer innebygd i systemet som kan kobles til enkelte sider eller deler av nettstedet. EPiServer er integrert med Windows og andre system (Active Directory og Novell edirectory) via LDAP. Dette innebærer at man ikke trenger å legge opp nye brukere i EPi- Server, men kan utnytte de brukerkontoene som allerede finnes i bedriftens nettverk. RETTIGHETER PÅ ENKELTE SIDER Hver side i EPiServer kan ha sine egne rettigheter. På denne måten kan man la ulike gjester se ulike sider av nettstedet. NETTSTEDETS BRUKERE Fra Administrasjonsmodus i EPiServer kan man enkelt søke blant nettstedets brukere. Uavhengig om de er brukere, opprettet i EPiServer, eller synkronisert fra andre systemer. I EPiServer kan vi gi våre redaktører stor frihet og likevel være sikker på at vi beholder den grafiske profilen. Josefine Ceder, Libero 11

12 Å utvikle for framtiden er trygt EPiServer er 100 % basert på Microsoft. NET. EPiServer har siden første versjon ligget på the bleeding edge og utnyttet teknologien for å gjøre plattformen så effektiv og smart som mulig. SKALERBAR, DRIFTSIKKER OG BYGGER PÅ STANDARDPRODUKTER EPiServer er en skalerbar og driftssikker løsning. Plattformen bygger på standardprodukter fra store, velkjente leverandører som Microsoft og Oracle og passer både for enkle og komplekse nettsteder med flere tusen samtidige brukere. ENKELT Å INSTALLERE Installasjon av EPiServer skjer gjennom EPiServer Manager som er et enkelt installasjonsprogram. Du velger selv om installasjonen skal gjøres med et eksempelsnettsted på svensk eller engelsk, eller som en helt tomt nettsted. NET SERVICES MULIGGJØR INTEGRASJON For å muliggjøre og forenkle integrasjon mot andre system leveres EPiServer med tre ulike Net Services; SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language) og WSRP (Web Services for Remote Portlets). Web Services er en standard versjon av W3C som gjør det mulig å integrere ulike systemer via HTTP. Standarden er en viktig hjørnestein for bygging av uavhengige, distribuerende system over internett. ODA ÅPNER OPP FOR MER ODA står for Open Development Architecture og har som oppgave å gjøre EPiServer mer tilpasningsdyktig for å kunne møte kravene fra kundene. Det skal være enkelt for en leverandør å utvikle løsninger som kan integreres i EPiServer. RASKT NETTSTED MED CACHEFUNKSJON EPiServer har en dynamisk cache som forbedrer systemets hastighet med to til seks ganger sammenlignet med et tradisjonelt dynamisk nettsystem. Dessuten utnyttes automatisk.net sin output-cache. Dette gir oftest en drastisk forbedring av ytselsesevne. 12

13 ROBOTSØK PÅ NETTSTEDET Søkemotorer på internett, for eksempel Google, indekserer nettsteder gjennom såkalte robotsøk. EPiServer støtter robotsøkning på hele nettstedet, noe som mange dynamiske nettsteder har problemer med. Redaktører kan på egenhånd angi nøkkelord og beskrivelser for hver enkelt side. NEDLASTNINGSBALANSERING FOR KVALITETSSIKRING EPiServer støtter nedlastningsbalansering. Dette innebærer at om dere har et nettsted med stor trafikk, høye sikkerhets- og/eller tilgjengelighetskrav, kan trafikken til nettstedet styres og fordeles over flere servere. Innkommende trafikk på nettstedet styres til den server som for øyeblikket har størst kapasitet. SYSTEMKRAV Windows 2000 Server eller Windows 2003 Server Microsoft. Net Framework 1.1 Microsoft SQL 2000, SQL 7.0 eller Oracle 9i release 2, Oracle 10g Microsoft IE 6.0 eller senere for redaktører og administratorer For publisering via Microsoft Office kreves Office XP eller Office 2003 EPiServer stiller ingen krav til gjestens nettleser, og evt. begrensninger bestemmes av sidestilen man bruker internet 1 Gjester på nettsiden SPEILING (STAGING) AV NETTBASERT INNHOLD FOR EFFEKTIV INNHOLDSBEHANDLING Nedlastningsbalanserte servere Speile en eller flere sider fra EPiServer til et annet nettsted gjennom enveispublisering! EPiServer sin informasjonsspeiling gjør det mulig å opprette og oppdatere informasjon på et nettsted og siden pushe informasjonen videre til andre nettsteder. Innholdet kan til og med speiles ut i XML- eller HTML-format for å forenkle integrasjon med andre systemer. Speiling kan til og med utføres for å opprette statiske nettsider for arkivering av innhold. Jo større mengde informasjon, og jo flere som skal vedlikeholde informasjonen, desto større blir gevinsten med en plattform som presenterer informasjon dynamisk. Daniel Maurer, ElektroPost 13

14 EPiServer kan bli din beste investering EPISERVER PROFESSIONAL OG ENTERPRISE EDITION EPiServer sin lisensmodell baseres på antall nettsteder og er helt uavhengig av hvor mange gjester eller redaktører nettstedet har. Den enkle lisensen kalles EPiServer Professional og gjelder for ett nettsted. Lisensen EPiServer Enterprise Edition gir dere muligheten til å implementere opp til femten nettsteder på en server, der hvert nettsted kan ha en unik adresse. De ulike nettstedene har en og samme database som gjør at informasjon, dokumenter og bilder kan gjenbrukes, og deles mellom de ulike nettstedene. For prisinformasjon og kjøp av lisenser ber vi dere kontakte våre forhandlere Nettserver med: - Stiler - Bilder - Dokument Database med: - Informasjon - Rettigheter - Innstillinger SOFTWARE SUBSCRIPTION Ved kjøp av Software Subscription får dere tilgang til gratis oppgradering av EPiServer for 12 måneder. Software Subscription er knyttet til hvert lisensnummer og leveres av den forhandleren som leverte den originale EPiServer - lisensen. Vi tilbyr alle nye og eksisterende kunder ekstra forsikring av sin investering i EPiServer gjennom en separat disposisjonsavtale for kildekode som inngår i Software Subscription. 14

15 Kun fantasien setter grensene EPiServer er en basisplattform som ved installasjon tilpasses kundens spesielle ønsker. Det finnes ingen begrensninger for hva som kan gjøres i systemet, verken med tanke på design eller funksjonalitet. GJESTEFUNKSJONER SOM ER INKLUDERT VED STANDARDINSTALLASJON Når man installerer EPiServer følger det med et antall stiler. Disse stilene kan brukes som de er, de kan videreutvikles eller være veiledende for framtidig behov. Til og med nye stiler med nye funksjonaliteter kan utvikles for å møte krav fra nettstedets gjester. FLERSPRÅKSSIDER Arbeid med flere språk på nettstedet. Informasjonen ligger lagret på en og samme plass, uansett språk. NYHETSLISTING Listing av informasjon fra ditt eget nettsted eller fra et annet nettsted ved innlesing av RSS-informasjon. SKJEMA Opprette nettbaserte skjemaer for ulike formål. Gjestene fyller ut skjemaet og informasjonen sendes med e-post og/eller lagres i en database. Data kan også eksporteres til Excel. AVSTEMNING Gjestene kan svare på et spørsmål og se en sammenstilling av resultatet. KALENDER NYHETSGRUPPER FLASHVISNING LYTTE PÅ SIDEN Gjestene kan få sidens innhold opplest. (Krever en avtale med Phoneticom.) DISKUSJONSFORUM NETTKART ALFABETISK INNHOLDSFORTEGNELSE NYLIG ENDRET INFORMASJON Viser alle nye og oppdaterte sider over en viss periode. OPPLISTING AV FILER Viser innholdet (kataloger og filer) i en viss katalog. DOKUMENT Viser et dokument i nettformat som publiseres via MS Office med et tilgjengelig format. DOKUMENTLISTE Lister dokument som publiseres via MS Office, enten i nettformat og/eller dokumentformat. SØKEFUNKSJON ABONNEMENTSFUNKSJON MOBILE ENHETER Støtter visning av informasjon i mobile enheter, slik som PDA, WAP med flere. LYSBILDEFRAMVISNING KVALIFIKASJONSDATABASE Mulighet for å lagre informasjon om personer. Hver og en kan selv oppdatere sin egen informasjon. EXCHANGEINTEGRASJON Viser vinduet på Exchange med innboks, kalender, kontakter med flere. RSS - KILDE Leverer EPiServer informasjon i RSS-format (RDF Site Summery, som til og med kan leses som Really Simple Syndication). PDF - SKJEMA Fyll ut og lagre PDF - stiler med skjemafunksjon. PDF - skjemaet kan brukes til for eksempel raskt og enkelt ta fram visittkort, gjestekort eller diplomer. EPILOGCONVERTER Konverterer alle dynamiske URL - er til statiske URL - er, lesbare fra EPiServer. ARBEIDSROM Effektivt og lettere samarbeid. I arbeidsrommet finnes det diskusjonsforum og dokumentbehandling med versjonskontroll. Nye arbeidsrom opprettes enkelt av en nettredaktør, som inviterer brukere av for eksempel et prosjekt og aktiverer ulike funksjoner. UTVIDET FUNKSJONALITET Moduler er en spennende utvikling som gir deg som kunde mulighet til å innføre utvidet funksjonalitet til dine nettsteder på en kostnadsbesparende måte. EPISTORE EPiStore er en e-handelsmodul som enkelt kan tilpasses og videreutvikles og gir mulighet å legge til en bestillingsfunksjonalitet til intranettet eller nettet. EPIBOOKING EPiBooking er en modul til EPiServer som gjør det mulig å booke, søke og administrere lokaler og ressurser. EPIDESK EPiDesk hjelper dere å ta imot, følge opp og effektivisere oppgavebehandlingen og servicen mot kunder og ansatte. EPIGEO Vise informasjon på et interaktivt kart. EPiGeo baserer seg på kartsystemet Geosition Plattform som utvikles av Kartena. Modulen utgjøres av en integrasjon mot Geosition Plattform. EPISMS EPiSMS er en tjeneste for innkommende og utgående SMS og integreres med en valgfri applikasjon eller nettjeneste som må ha SMS - funksjonalitet. EPISERVER SHAREPOINT CONNECTOR SharePoint Connector hjelper deg å koble sammen EPiServer og WSS (Windows SharePoint Services) og kan brukes som grunnlag for et EPiServer/SharePoint - integrasjonsprosjekt. EPI VISNING Visualiserer gjestenes bevegelser og hva de foretar seg på ditt nettsted. EPISERVER PORTAL FRAMEWORK Opprette portaler basert på WSRP. Modul for oppbygning av bedriftsportaler, samfunnsportaler, intranett og offentlige nettsteder. TREDJEPARTSUTVIKLEDE FUNKSJONER Foruten de moduler som er utviklet av ElektroPost finnes et antall tredjepartsutviklede funksjoner og applikasjoner som gir kunder og forhandlere ytterligere funksjonaliteter i tillegg til EPiServer sine egne funksjoner. Mer informasjon om ElektroPosts moduler og tredjepartsutviklede funksjoner finner du på: 15

16 Våre partnere - din vei til en suksessfull gjennomføring! EPiServer er den mest solgte plattformen for behandling av nettsteder i Norden. Salget skjer gjennom ca 80 forhandlere i hele verden. EPiServer sine forhandlere er utvalgt med omhu og har unik kompetanse innen ulike områder. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i teksten. Vi forbeholder oss retten til å endre funksjonalitet og tekniske systemkrav. EPiServer sine forhandlere leverer komplette løsninger med tjenester, support, opplæring og støtte til kunden. Et forhandlerskap innebærer en målbevisst satsning med et langsiktig fokus, hvor samtlige har gjennomgått og fullført EPiServer sine forhandlerprogram. Det innebærer blant annet at forhandleren er sertifi sert innen salg, prosjektledelse, utvikling, gjennomføring og opplæring. Mer informasjon om våre forhandlere fi nner du på 16 Aug 2005 ElektroPost, Postbox 261, N-1326 LYSAKER, NORWAY Tlf: , Faks: , ElektroPost, Finlandsgatan 38, SE KISTA, SWEDEN Tel: , Fax: , e-post: ep.se,

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.50

Arbeide med maler Versjon 4.50 Arbeide med maler Versjon 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

» Nøkkelen til suksess på Internett

» Nøkkelen til suksess på Internett » Nøkkelen til suksess på Internett Roger Eriksson, utvikler og veileder Over 2900 nettsteder over hele verden er»basert på EPiServer CMS. 2 CREATE your Web sites fast and easy Raskt og enkelt er ikke

Detaljer

Imaker SiteServer versjon 3.3

Imaker SiteServer versjon 3.3 Imaker SiteServer versjon 3.3 Utfyllende informasjon finner du på: www.imaker.no/33 Imaker AS 2004 Imaker publiseringsløsning Imaker publiseringsløsning er webbasert programvare som publiserer informasjon

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Norske Publiseringsløsninger 2006

Norske Publiseringsløsninger 2006 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 1 av 42 Norske Publiseringsløsninger 2006 Versjon 1.1 per 15. mai 2006 WebFakta www.webfakta.no c/o Evolve, Martin Linges vei 17, 1330 Snarøya Faglig ansvarlig for

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Regnskap for små aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med minst tre brukere og krav om moderne funksjoner, som e-faktura, webintegrasjon

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE

Sikkerhet er ingen permanent tilstand! det er en prosess man hele tiden må arbeide med MOBIL SIKKERHET TEMA TRINN MOT SIKRERE MOBILT 4ARBEIDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETTVERKSGRENSENE FORSVINNER INFORMASJONEN MÅ SIKRES PÅ DATANIVÅ TEMA MOBIL SIKKERHET

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Claude Marie Davidsen for god oppfølging og konstruktive innspill gjennom prosjektet. Forord Dette dokumentet er resultatet av masteroppgaven ved sivilingeniørstudiet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forfatteren er student ved Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap,

Detaljer