Guds ord den beste investering i kristetider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guds ord den beste investering i kristetider"

Transkript

1 Guds ord den beste investering i kristetider Er diakoni misjon? Bli med på misjonsreise til Iwate i Japan Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Minneord Guds Ord den beste investering i krisetider! Hildur Andaas - forfremmet til herligheten Krise og usikkerhet preger dagens nyhetsbilde hele tiden. Er det ikke noen som er sikkert? Rystes alle grunnvoller? Vi som har opplevde verdien av Guds Ord og tryggheten i det, vet at det er en grunnvoll som er trygg, også i usikre tider, og gjerne spesielt da merkes det. Derfor er det viktig å sørge for at mennesker som mest av alt ønsker seg en bibel, får det. Dette er noe som driver oss i Evangelisk Orientmisjon til å engasjere oss i dette arbeidet, blant mange andre nødvendige prosjekt. I Guds Ord finner en veien til frelse, noe som er misjonens fremste mål. Når en har slike høye mål, er det gripende å treffe mennesker som er grepet tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre områder Gud måtte lede til. Forsidebilde - To jenter fra Shanxiprovinsen av den samme visjonen, og som forteller om møte med mennesker som har fått et av sine høyeste ønsker oppfylt, nemlig å eie en egen bibel. I høst var jeg så heldig å få treffe slike mennesker i Hong Kong. En av disse var en språkekspert som hadde tilbrakt mange år i Kina, blant minoritetsgrupper. Han hadde store kunnskaper om deres behov, og fortalte om gleden det hadde vært da de mottok sine bibler, på eget språk. Nå er disse områdene i den lykkelige situasjon at nye troende kommer til, og de hadde behov for ny opptrykking av bibler på disse språkene, og vi er invitert til å være med i prosjektet. Årgang: 93 Utkommer: 6 nummer i året Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik e-post: Informasjonsleder: Roald Føreland e-post: Tlf: Trykk: Birkeland trykkeri Layout: Xpresso Media e-post: Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf: Bankgiro: Org.nr: Også nye grupper trenger Bibelen på sitt eget språk, derfor er det viktig å være klar når mulighetene gies, og derfor satser vi også på å ha ressurser klar for innsats. Vi satser på det som holder, selv i de vanskelige tider. Andre av våre samarbeidsorganisasjoner melder også om interessante prosjekt, som kan settes ut i livet når forholdene legges til rettes, noe som ikke har vært tilfelle dette året. Stadig nye vanskeligheter har oppstått, men nå håper en og ber om at forholdene legges til rette i tiden fremover. Andreas Håvik Margot Sjøen Doris Brekkå Helge Flå Arild Nordlie Ivan Wiik David Husvik (vara) En av de virkelige veteranene i misjonssammenheng, Hildur Andaas, fikk hjemlov den 31. Januar, 95 år gammel. Et langt og rikt liv i Herrens tjeneste er avsluttet. Hildur ble født den 20. September 1913, som den yngste av sju søsken. Hun fikk tidlig misjonskall, og da hun var 25 år gammel, ble hun antatt som misjonskandidat i Den Norske Kinamisjon (nåværende Evangelisk Orientmisjon). Hun var omtrent klar til å dra ut da verdenskrigen brøt ut i 1940, men det skulle gå ytterligere 8 år til kallet ble realisert. En høstdag i 1948 dro Hildur til Kina, men på grunn av kommunismens innmarsj ble oppholdet av forholdsvis kort varighet. Alle misjonærer måtte forlate landet, og for Hildur gikk ferden videre til Japan i Her møtte hun Arnfinn, og de giftet seg i De stod sammen i menighetsarbeid på Orientmisjonen sitt felt. Året 1959 ble en milepæl i deres liv. Ulike omstendigheter krevde en forandring. Gud ledet dem til Fred Jarvis i Tokyo. Han hadde nettopp startet et trykkeri for å skaffe evangeliseringslitteratur, men behøvde noen til å drive og utvikle det. Et nytt kapittel i deres liv Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner Kontor og ekspedisjon Styret var begynt. En nød og glød for å nå ut 2 Evangelisk Orientmisjon (EOM)- Organ for Evangelisk Orientmisjon Slemdalsveien 1 Styreformann: Trygve Jordan med det trykte ordet ble lagt på deres I India blir dessuten 3 hjerter, og resten av deres liv ble viet til denne tjenesten. Undertegnede fikk gleden av å arbeide sammen med Hildur og Arnfinn fra august 1970, og de ble på mange måter et forbilde for oss yngre. Drivkraften deres var kjærligheten til Jesus og nøden for de unådde. De fikk bygge opp et stort og viktig arbeid, først i utkanten av Tokyo, fra 1978 av i Hong Kong, fra 1984 i Sri Lanka og fra 1988 i India. Motgang og vanskeligheter fikk de sin del av, men de gav aldri opp. Troen på den allmektige og kjærlige Gud bar gjennom alt, og de fikk i sannhet utrettet mer enn de fleste. Arbeidet de startet under det som ble kalt Nytt Livs Lys, har blitt videreført og videreutviklet på alle felta. Vi som får gå i deres fotspor, og som får stå i den tjenesten de startet, gjør det i stor takknemlighet først og fremst til Høstens Herre, men også til Hildur og Arnfinn. Millioner av bibler og nytestamenter blir årlig trykt og distribuert, og ulike slag evangeliseringslitteratur blir trykt i enda større opplag på mange språk. Guds ord oversatt til en rekke språk. Hildur og Arnfinn var instrumentene Gud fikk bruke til å starte alt dette, og vi takker Gud for deres liv. Hildur har nå fullendt løpet og bevart troen. Hun er hjemme hos Herren. I takknemlighet for alt hun var og for alt hun fikk utrettet, lyser vi fred over hennes minne. Inga og Roald Lidal

3 Misjon Er diakoni misjon? I mine 17 år som generalsekretær i en diakonal misjonsorganisasjon møtte jeg ikke sjelden på spørsmålet: Er diakoni misjon? Det er en akademisk og interessant problemstilling for de innvidde, men når dette spørsmålet blir stilt får jeg ofte lyst til å provosere med et motspørsmål: Hvorfor gjorde Jesus gode gjerninger? Var det en biting? Eller var det intimt sammenbundet med hele hans budskap, hele hans misjonsoppdrag? Selvsagt er diakoni misjon. Å drive en diakonal tjeneste er nemlig å følge Jesus inn i møte med mennesker som trenger omsorg og omtanke. Diakoni er den gode gjerning fra omtankens bankende hjerte via kjærlighetens hånd til solidaritetens lojale nærvær og forsvar er det sagt. Å drive diakoni er å bringe Jesus til folk, hans kjærlighet og omsorg, altså misjon. Diakoni er ikke sosialt arbeid. Diakoni er noe langt mer. Diakoni har med Jesus-tjeneste å gjøre. Diakoni er opprinnelig et gresk ord som kan oversettes med tjeneste. I Bibelen brukes ordet diakoni som verb eller substantiv mange ganger. De fleste steder i Det nye testamente hvor det er blitt oversatt med ordene å tjene eller tjenesten, står det egentlig diakoni: For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange (Mark. 10,45) Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener. Matt 20,26 Over 100 ganger brukes diakonibegrepet i Det nye testamente, og det brukes også om Jesu tjeneste i verden. Begrepet var ikke ukjent i den urkirkelige samtid og i de omkringliggende kulturer, men da gjerne i en nedsettende betydning. En av sofistene (gresk, filosofisk retning) uttrykte det slik: Hvordan kan et menneske være lykkelig hvis det må tjene noen? De kristne gav uttrykket et helt annet radikalt og positivt Med Jesus kom fremtiden. Kjærlighet er innhold. Hele livet handler om tjeneste. diakoniens språk. Det betyr at diakoni Jeg sov og drømte at livet var glede. er tegnhandling som peker ut over seg Jeg våknet og fant at livet var å tjene. selv. Diakoni er å øve seg på Guds Jeg tjente og fant at tjenesten var Rikes livsstil her og nå i denne verden. glede. Slik har en formulert tjenestens Kom ikke å si at diakonal tjeneste ikke lykke. Som kristne er vi ikke satt her er misjon. Kanskje er det nettopp gjennom på jorden for å lengte herfra. Vi er satt diakoni vi må begynne å drive her for å tjene Gud midt ute mellom misjon i vårt eget land - mer gjennom mennesker. I kirken er det alminnelig diakonale handlinger enn de mange 4 tjenesteplikt, alminnelig tjenesterett. og store ord? Jeg er glad og stolt over 5 Alminnelig tjenestevillighet, og samtidig den største differensiering av tjenester, skriver Emil Brunner. Diakoniens utgangspunkt ligger i at vi selv har møtt kjærlighet og nåde hos Gud. Diakonien er ikke et forsøk på å betale for Guds nåde, men et uttrykk for takknemlighet for det nye livet vi har fått ved Jesu død på korset. Det er en livsstil Jesus har valgt for sine disipler i denne verden. Misjonsalliansen, som jeg jobbet for, opererer med et utvidet diakonalt begrep som innbefatter både Kristustjenesten og Kristus-forkynnelsen. Vi snakker om det "hele mennesket". Med andre ord både det sosiale, det fysisk/ psykiske og det åndelige. En diakonal omsorg gjelder det hele mennesket. I den aller eldste kristne forkynnelse om Jesus heter det at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham (Ap.gj. 10,38). På samme måte som hans lære skapte røre og oppmerksomhet for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde (Matt 7,29), så var også hans gjerninger viktige i ryktet som ble skapt om ham i hans samtid. Ryktet om ham kom snart ut overalt i hele Galilea, forteller Markus om en dag med forkynnelse og helbredelse i byen Kapernaum (Mark 1,28) Da Jesus sto fram, utfordret han samtidens menneskesyn. I møte med svake og utstøtte menneskegrupper, formidlet han verdighet og respekt. I evangeliene Kom ikke å si at diakonal tjeneste ikke er misjon. Kanskje er det nettopp gjennom diakoni vi må begynne å drive misjon i vårt eget land - mer gjennom diakonale handlinger enn de mange og store ord? leser vi for eksempel om hvordan Jesus møtte de spedalske og de blinde. Der samtiden regnet med at det måtte foreligge et årsaksforhold til denne lidelsen, en synd som var begått, møtte Jesus dem med aksept. Videre er vi vitne til et helt nytt og radikalt forhold til kvinner, som samtiden ikke engang ga vitnerett i rettssaker. Diakonien har et forbilde: Vis det samme sinnelag som Jesus Kristus! (Fil.2,5) Det mest illustrerende eksempel fra evangelietekstene er beretningen om Jesus som vasker disiplenes føtter (Joh. 13). I vår tid er det vanskelig å forestille seg radikaliteten i denne handlingen. Å vaske føttene var en oppgave som selv ikke jødiske slaver skulle ta seg av, bare slaver tilhørende andre folkeslag. Jesus velger tjenerens vei og blir et forbilde. Dette betyr også at det er en diakonal oppgave å hjelpe den fattige i vid betydning til å gjenvinne selvrespekt. Fattigdom er i seg selv en krenkelse. Vi tror at diakonien kan bringe håp. Det kan tenkes at håpet sprenger dette livsløp og at håpet først vil virkeliggjøres i fullkommenheten hos Gud. Den diakonale tjenesten peker utover seg selv, den er tegnhandling som vitner om det riket som en gang skal komme i sin full kommenhet, der all nød og urettferdighet skal nå sin grense. Misjonsalliansens klare diakonale og evangeliske profil. Den har vist seg å ha bærekraft. Nils-Tore Andersen, Leder i Kirkerådet i Den norske Kirke

4 Kina Kamp for hver dråpe kinesere dør hvert år av forurenset drikkevann. Kina har altfor lite av sin viktigste livskilde: rent vann. - Vi må kjempe for hver dråpe eller dø, det er utfordringen vi møter, sier Kinas tidligere vannminister, Wang Shucheng, til National Geographic. Klimaendringer Asias største elver, Yangtze, Den gule flod og Mekong, har opprinnelse i Tibet, Asias vanntårn. Mer enn en mill iard mennesker er avhengig av vannet fra disse elvene. - Isbreene i Tibet, som gir vann til de største elvene i Kina, trekker seg tilbake veldig fort i noen områder. Grunnen er at temperaturen i Himalaya har steget 1-1,5 grader. I tillegg har klimaendringer gjort at nedbøren i de nordlige delene av Kina er kraftig redusert. Dette truer særlig vannforsyningen nord i Kina, forklarer Pål Prestrud, direktør på Cicero, Center for Environment and Climate Research i Oslo. Forørkning Disse områdene, hvor halvparten av Kinas befolkning bor, har nå omfattende forørkning. Likevel drives de der at intensivt jordbruk for at Kinas befolkning skal være mest mulig selvforsynt. - Områdene sør i landet er mindre utsatt for vannmangel fordi de får enorme mengder vann under det årlige monsunregnet som varer fra juni til september, sier forskeren. Overforbruk 65 prosent av Kinas vann blir brukt av jordbruket. Der blir halvparten av den dyrebare ressursen sløst bort gjennom dårlige vanningssystemer og vannkanaler som lekker. Andre land med vannmangel, som Israel, har lenge tatt vannmangelen på alvor, og har derfor rundt null vanntap. Myndighetene i Kina holder på å innføre et system med progressiv vannbeskatning, men det er ikke helt på enda. - Vannprisen er fortsatt for lav. Prisen må økes for å oppmuntre til sparing både i jordbruket, hos private og i det offentlige. Vann burde ha sterk progressiv beskatning. Myndighetene er redde for å øke vannprisen dramatisk fordi de frykter sosial uro, kommenterer kinesiske Lin Gan, forsker ved Cicero. Urbanisering Fabrikker forbruker også stadig mer vann, og sløser mye siden vannprisene er lave. Kinesiske myndigheter setter vekst foran et bærekraftig vannforbruk. På toppen av det hele kommer storstilt urbanisering og en raskt økende levestandard. - Folk bruker mer vann når de kommer til byer fordi de får en annen livsstil. For eksempel får de bad hjemme, forteller Gan. Han mener det er to hovedløsninger på dette. Det første er bedre teknologi, som instrumenter for å kontroll ere vannforbruket. Det andre er vannsparing gjennom å redusere forbruket og redusere vannavfallet ved å bruke det om igjen til for eksempel vanning av blomster. Vannet i prosent av landets forurenset av avfall fra fabrikker, gjødsel i jord bruket og kloakk kinesere dør hvert år av forurenset drikkevann, i følge anslag fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Forurensningen gir blant annet meget stor forekomst av kreft i enkelte områder, og 26 millioner kinesere har svake tenner. Mye kompetanse. Kinesiske myndigheter tar tak i forurensningsproblemet, men arbeidet går langsomt. - Xining med sine to millioner innbyggere fikk sitt første kloakkrenseanlegg i Dette har kapasitet til å rense vannet for Anlegg nummer to og tre kom i drift i vår. På lokalt nivå mangler det både folk, kunnskap og forståelse for problemene, sier Thorbjørn Larsson i Norsk Institutt for Vannforskning (Niva). Han har jobbet med flere prosjekter i Kina for å bedre vannkvaliteten der. På sentralt nivå er det kommet flere og flere lover og retningslinjer som regulerer vann, men reglene følges fortsatt i liten grad på lokalt nivå. De siste årene har myndighetene gradvis satt i gang flere og flere tiltak for å bedre kvaliteten på vannet og forbruke mindre. Fakta Vannmangel i Kina Kina har en femtedel av verdens befolkning, men bare sju prosent av ferskvannet. Kinas vannforsyning trues som følge av klima endringer, overforbruk og forurensning prosent av elver og innsjøer er forurenset. 500 millioner kinesere bruker vann som er forurenset av menneskelig eller industrielt avfall kinesere dør årlig som følge av forurenset vann i følge anslag fra WHO. Dette medfører blant annet at mage- og tarmkreft er hyppigste dødsårsak på bygda, i følge National Geographic. Kinesiske myndigheter iverksetter stadig flere tiltak for å bedre vannsituasjonen. Lovgivning mot forurensning og overvåkning av vannkvaliteten er noen av disse. For å bøte på den omfattende vannmangelen har innbyggerne tappet av lig mulighet til å forbedre situasjonen - Kina har mye kompetanse. De har rike- grunnvannsressursene i store deler av betraktelig. De klarer å gjøre noe med Kilde: Cicero, National Geographic, Nature og Nord-Kina. Dette har medført av grunnvannsspeilet for eksempel under Beijing forholdene hvis de vil, mener Prestrud. NIVA. har sunket flere meter. 6 elver og innsjøer er Inga Ydersbond 7

5 Japan Oofunato, Iwate Lyst å høre en historie fra en misjonærs liv? Vel denne historien strekker seg over to små misjonsturen til en liten by som heter Oofunato med innbyggere. Men jeg vil bare si dere. Dette er sånn det kan være med en dag med Jesus! Anniken og jeg dro i januar til denne plassen uten å ane hvorfor, det er veldig lite kristne her og denne byen er en av de byene som har ligget på misjonens hjerte i årevis. Vel det som skjer er at vi ber Gud sette oss i kontakt med folk, gamlehjem, barnehjem o.l... og dette er det som skjer. Jeg gikk litt rundt i byen her og kom over en liten søt musikkbutikk jeg følte for å stikke inn i, jeg gikk inn og fikk en bra prat med han som jobba der (visstnok en av de proffeste musikerne i byen). Det var en annen kunde der også som også ble dratt in i samtalen og han jobba som musikklærer på en skole for barn/ungdom med handikap. Jeg spurte om det fantes en plass i byen man kunne ha konsert, og han anbefalte en liten organinsk kafe oppe på fjellet. Tegnet et kart og vips vaps var jeg og Anniken på vei til kafeen... Men det som hadde skjedd var at Anniken ikke fulgte så med på forklaringa hun fikk med kartet fordi hun hadde tenk å bruke bil navigasjonssystemet i stede...men siden den der bil navigasjonsgreia ville ha oss tilbake til Iwaki før den ville ha oss til kafeen, ble Anniken så frustrert at hun insisterte på å kjøre inn på en bensinstajon og spørre der... Og av en eller annen merkelig grunn sier hun til disse folkene som jobber på stasjonen at Nina, ja Nina spiller gitar (hvorfor sa hun det,tenkte jeg...). Men plutselig peker han som prater med oss på en annen staff og sier at han også spiller gitar, og vips vaps så er hele bensinstasjons-staben et band, faktisk. Og da vi spør om hjelp til om de kan forklare veien til denne kaffen så er det faktisk ei av de som jobber der som skal opp dit allikevel, så hun kjører foran oss hele veien og geleider oss inn på kafeen. Vi går inn og det er litt sånn new ageinspirert der og vi snakker med han som jobber der om det er muligheter for å ha en minikonsert i kafeen, og han virker litt sånn halvinteressert, men vi har en ok samtale. Han sier også at området rundt er et område med barnehjem, gamlehjem og skoler for handikappede barn og ungdom, hvor de sikkert blir glade om vi bare stikker innom spontant og tar en konsert, vi takker for oss og er forundret over at vi fant det vi på en måte lette etter. Denne turen til Oofunato var ferdig, Og nå to måneder senere er vi her igjen... For å være helt ærlig var jeg ikke sikker på hvorfor vi skulle opp hit igjen... Men ja vi dro nå uten å vite helt hva vi skulle gjøre. Og jeg må være ærlig å si jeg var litt småskeptisk...men dro nå og stolte på at Gud visste hvorfor he,he. Så ja vi kommer opp her, og denne gangen sover vi på et kjempebillig senter som ligger rett ved siden av denne organiske kafeen vi var på sist. Starter morgenen med å be og jeg føler for å gå på denne kafeen alene først for så så snille ut og tenkte at det kanskje var en mulighet for at vi kunne være engelsklærer for dattera hennes, og fra bla bla bla så finner vi ut at vi alle er kristne og hun går i den menigheten vi så at Anniken kommer etterpå. Vi ble det og heller gikk og spiste på en har prøvd å komme i kontakt med her i 8 enige at hun skulle komme 10 minutter restaurant vi hadde vært på dagen før. 9 etter meg. Og at klokka var et bra tidspunkt. Jeg gikk inn og kun kona til han vi hadde snakka med før var der (de jobber der sammen). Og mens jeg er der kommer det også en annen kunde inn, en søt liten dame. Hun kona, spør meg hvor jeg er fra og jeg sier Norge, og hun husker meg og begynner å snakke, og det tar ikke lang tid før hun tar opp at jeg er kristen...og så er samtalen i gang...og før jeg vet ordet av det har hun funnet frem en kjempefin gibson gitar og spør om jeg kan spille en sang. Hun andre dama som kom inn sier plutselig, jeg er også kristen og fra det ene samtaleemnet til det andre og Anniken kommende inn og delta og jeg spiller en sang, så viser det seg at hun dama har flytta til en annen plass en time unna og er kun i Oofunato disse to dagene og at hun pleide å jobbe som lærer på skolen for handikappede barn, som ligger rett nede i veien. Snakk om timing... Og vips vaps vops en halv time etter så sitter vi på rektorens kontor på denne skolen og drikker grønn te og planlegger en minikonsert. En time etter det har vi en halvtimes konsert og snakk om Norge o.l for alle disse fantastiske sjarmerende barna. Snakk om ledelse. Sprøtt. Vi tok farvel med denne damen og gikk tilbake for å fordøye inntrykkene litt. Vi tenkte å ta en tur på karaoke for å øve litt på japanske barnesanger (som vi kan opptre med på gamlehjem o.l), men da vi kom dit så vi at det var billigere å dra dit på dagtid, så vi droppa Da Anniken parkerte bilen sa hun spøkende He,he, kanskje vi skal bli kjent med noen her i dag, vi lo og gikk inn...setter oss og bestiller mat. Så vett dere, så kommer det en dame tuslende bort til oss og spør om hun kan prate litt, og jada vi lar henne sette seg ned, og hun spør hvor vi er fra og synes vi byen. Ja er det ikke rart...og hun tilbyr seg at neste gang vi kommer, kan vi sove hos henne. Og om ikke det var nok, tar hun regninga vår og vil betale for maten vår. Jeg og Anniken sitter bare igjen målløse. Gud er fantastisk. Nina Tesaker

6 Bønn Støt tepar tnere - Bønn og takk Hjemmearbeidet Be for alle som er involvert i virksomheten hjemme, om visdom og styrke. Be for årsmøtet 12. Juni og misjonsweekend og jubileumsfeiring lørdag 13. og søndag 14. Juni. Be om at alt legger seg vel til rette også det praktiske. Be om inntekter nok til å gjennomføre de viktige prosjektene vi har ansvar for i 2009, og om velsignelse over våre plasseringer. Sett av i kalenderen: Misjonsweekend Juni Vi får blant andre besøk av James Hudson Taylor IV, tippolderbarn til mannen som inspirerte til å starte Den Norske Kinamisjon (EOM) for 120 år siden. Hudson Taylor jobber for Overseas Missionary Fellowship og er bosatt i Hong Kong. Han er en inspirator Kina Be for oversettelsesarbeidet, vi er involvert i oversetting av bibelen til tre forskjellige minoritetsspråk. Be for prosjekt for trykking av bibler på minoritetsspråk, samt prosjektet barnebibler. Dette arbeidet er ulovlig og trenger beskyttelse. Be også for barneprosjektet. Vi hjelper kristne fosterfamilier som adopterer foreldreløse barn. Be for samarbeidet med organisasjonen Evergreen i Shanxi-provinsen. Japan Be for området mellom Taira og Miyako, at Herren må vise oss veien videre for dette området. Be for pastorparet og menigheten i Miyako Be for et kristent ektepar som nylig er separert, at Herren må lege bruddet og fornye hjerteforholdet. Be fortsatt for Masa og Chicho Mine i Onahama, om fremgang og ledelse i arbeidet Be for Taira-menigheten og deres utadrettede arbeid, og familien Mori Be for Nina Tesaker som står ovenfor en krevende situasjon med avvikling av hennes tjeneste i Japan. Be også at det må legge seg til rette med studieplass for henne til høsten. catering-selskapsmat snitter - koldtbord - rundstykker - baguetter - forretter - hovedretter - gryteretter - desserter - kaker - grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig forhandler for BoligPartnerHus Skippergata 94, 4614 Kristiansand Holte Eiendom A/S Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand Møtevirksomhet Tlf: Vi ønsker å komme ut å ha møter og presentere misjonen. Det kan være i menigheter, bedehus eller husgrupper. Både Andreas Håvik Totalleverandør av innredninger og reiser over hele verden som taler og Roald Føreland er tilgjengelige som talere. Ta kontakt med og foredragsholder på misjonsmøter og konferanser. Vi får også besøk av Yoshiyuki Yoshida fra Japan. Han er tidligere leder for en mafiavirksomhet, men ble kristen og i dag er han pastor for en menighet. James Hudson Taylor kontoret om du ønsker besøk i din menighet eller gruppe. Telefon BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: Har du eget firma, kan du være med å støtte misjonen med din annonse her.

7 P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT Retur: Evangelisk Orientmisjon Postboks 5369, Majorstua 0304 Oslo Ettersendes ikke. Men returneres til avsender med påtegning om ny adresse. Prosjekt Et av de viktige diakonale prosjekter vi har i Orientmisjonen er å finansiere brønnboring til fattige landsbyer i avsidesliggende områder i Kina. Dette prosjektet var ikke aktivt i 2008 på grunn av sterke restriksjoner under OL. Nå er vi i gang igjen og i løpet av året vil vi finansiere mange brønner til landsbyer som ikke har tilgang på rent drikkevann. Bruk gavekonto:

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom. Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Japan Omvendt logikk Julehilsen fra Japan Tekst Roald Føreland

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.

Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom. Brann i Taira-kirken Dåp i Onahama Pastor fengslet i Xingjiang Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Det nye året i Guds ledelse Tilgivelse Tekst Andreas Håvik

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no

asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no asias millioner Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Andakt Med EOM i 120 år Vær gode EOM fyller 120 år nå i 2009. Dette er verdt en merkestein. Slike steiner har

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter!

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter! Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang Nye prosjekter! Årsmelding 2010 Leder Nytt år nye muligheter! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Et årsskifte er tid for tilbakeblikk,

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander

Slik gjorde vi det. Diakonhjemmet, 2003 Kjell Nordstokke forstander Diakonikatekisme Slik gjorde vi det Hvem er vi? Hva ønsker vi å oppnå gjennom det vi gjør? Dette er spørsmål som ofte stilles til diakonale institusjoner. Spørsmålene kommer fra ansatte som gjerne vil

Detaljer

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no

asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR www.eom.no asias millioner BESØK FRA JAPAN FATTIGE KVINNER I KINA FÅR HJELP MISJONSFORENING 40 ÅR Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 05-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Andakt Tider kommer og Gud vil bruke

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer