Guds ord den beste investering i kristetider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guds ord den beste investering i kristetider"

Transkript

1 Guds ord den beste investering i kristetider Er diakoni misjon? Bli med på misjonsreise til Iwate i Japan Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer Årgang

2 Leder Minneord Guds Ord den beste investering i krisetider! Hildur Andaas - forfremmet til herligheten Krise og usikkerhet preger dagens nyhetsbilde hele tiden. Er det ikke noen som er sikkert? Rystes alle grunnvoller? Vi som har opplevde verdien av Guds Ord og tryggheten i det, vet at det er en grunnvoll som er trygg, også i usikre tider, og gjerne spesielt da merkes det. Derfor er det viktig å sørge for at mennesker som mest av alt ønsker seg en bibel, får det. Dette er noe som driver oss i Evangelisk Orientmisjon til å engasjere oss i dette arbeidet, blant mange andre nødvendige prosjekt. I Guds Ord finner en veien til frelse, noe som er misjonens fremste mål. Når en har slike høye mål, er det gripende å treffe mennesker som er grepet tidligere Den Norske Kinamisjon, er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre områder Gud måtte lede til. Forsidebilde - To jenter fra Shanxiprovinsen av den samme visjonen, og som forteller om møte med mennesker som har fått et av sine høyeste ønsker oppfylt, nemlig å eie en egen bibel. I høst var jeg så heldig å få treffe slike mennesker i Hong Kong. En av disse var en språkekspert som hadde tilbrakt mange år i Kina, blant minoritetsgrupper. Han hadde store kunnskaper om deres behov, og fortalte om gleden det hadde vært da de mottok sine bibler, på eget språk. Nå er disse områdene i den lykkelige situasjon at nye troende kommer til, og de hadde behov for ny opptrykking av bibler på disse språkene, og vi er invitert til å være med i prosjektet. Årgang: 93 Utkommer: 6 nummer i året Ansvarlig redaktør: Andreas Håvik e-post: Informasjonsleder: Roald Føreland e-post: Tlf: Trykk: Birkeland trykkeri Layout: Xpresso Media e-post: Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf: Bankgiro: Org.nr: Også nye grupper trenger Bibelen på sitt eget språk, derfor er det viktig å være klar når mulighetene gies, og derfor satser vi også på å ha ressurser klar for innsats. Vi satser på det som holder, selv i de vanskelige tider. Andre av våre samarbeidsorganisasjoner melder også om interessante prosjekt, som kan settes ut i livet når forholdene legges til rettes, noe som ikke har vært tilfelle dette året. Stadig nye vanskeligheter har oppstått, men nå håper en og ber om at forholdene legges til rette i tiden fremover. Andreas Håvik Margot Sjøen Doris Brekkå Helge Flå Arild Nordlie Ivan Wiik David Husvik (vara) En av de virkelige veteranene i misjonssammenheng, Hildur Andaas, fikk hjemlov den 31. Januar, 95 år gammel. Et langt og rikt liv i Herrens tjeneste er avsluttet. Hildur ble født den 20. September 1913, som den yngste av sju søsken. Hun fikk tidlig misjonskall, og da hun var 25 år gammel, ble hun antatt som misjonskandidat i Den Norske Kinamisjon (nåværende Evangelisk Orientmisjon). Hun var omtrent klar til å dra ut da verdenskrigen brøt ut i 1940, men det skulle gå ytterligere 8 år til kallet ble realisert. En høstdag i 1948 dro Hildur til Kina, men på grunn av kommunismens innmarsj ble oppholdet av forholdsvis kort varighet. Alle misjonærer måtte forlate landet, og for Hildur gikk ferden videre til Japan i Her møtte hun Arnfinn, og de giftet seg i De stod sammen i menighetsarbeid på Orientmisjonen sitt felt. Året 1959 ble en milepæl i deres liv. Ulike omstendigheter krevde en forandring. Gud ledet dem til Fred Jarvis i Tokyo. Han hadde nettopp startet et trykkeri for å skaffe evangeliseringslitteratur, men behøvde noen til å drive og utvikle det. Et nytt kapittel i deres liv Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner Kontor og ekspedisjon Styret var begynt. En nød og glød for å nå ut 2 Evangelisk Orientmisjon (EOM)- Organ for Evangelisk Orientmisjon Slemdalsveien 1 Styreformann: Trygve Jordan med det trykte ordet ble lagt på deres I India blir dessuten 3 hjerter, og resten av deres liv ble viet til denne tjenesten. Undertegnede fikk gleden av å arbeide sammen med Hildur og Arnfinn fra august 1970, og de ble på mange måter et forbilde for oss yngre. Drivkraften deres var kjærligheten til Jesus og nøden for de unådde. De fikk bygge opp et stort og viktig arbeid, først i utkanten av Tokyo, fra 1978 av i Hong Kong, fra 1984 i Sri Lanka og fra 1988 i India. Motgang og vanskeligheter fikk de sin del av, men de gav aldri opp. Troen på den allmektige og kjærlige Gud bar gjennom alt, og de fikk i sannhet utrettet mer enn de fleste. Arbeidet de startet under det som ble kalt Nytt Livs Lys, har blitt videreført og videreutviklet på alle felta. Vi som får gå i deres fotspor, og som får stå i den tjenesten de startet, gjør det i stor takknemlighet først og fremst til Høstens Herre, men også til Hildur og Arnfinn. Millioner av bibler og nytestamenter blir årlig trykt og distribuert, og ulike slag evangeliseringslitteratur blir trykt i enda større opplag på mange språk. Guds ord oversatt til en rekke språk. Hildur og Arnfinn var instrumentene Gud fikk bruke til å starte alt dette, og vi takker Gud for deres liv. Hildur har nå fullendt løpet og bevart troen. Hun er hjemme hos Herren. I takknemlighet for alt hun var og for alt hun fikk utrettet, lyser vi fred over hennes minne. Inga og Roald Lidal

3 Misjon Er diakoni misjon? I mine 17 år som generalsekretær i en diakonal misjonsorganisasjon møtte jeg ikke sjelden på spørsmålet: Er diakoni misjon? Det er en akademisk og interessant problemstilling for de innvidde, men når dette spørsmålet blir stilt får jeg ofte lyst til å provosere med et motspørsmål: Hvorfor gjorde Jesus gode gjerninger? Var det en biting? Eller var det intimt sammenbundet med hele hans budskap, hele hans misjonsoppdrag? Selvsagt er diakoni misjon. Å drive en diakonal tjeneste er nemlig å følge Jesus inn i møte med mennesker som trenger omsorg og omtanke. Diakoni er den gode gjerning fra omtankens bankende hjerte via kjærlighetens hånd til solidaritetens lojale nærvær og forsvar er det sagt. Å drive diakoni er å bringe Jesus til folk, hans kjærlighet og omsorg, altså misjon. Diakoni er ikke sosialt arbeid. Diakoni er noe langt mer. Diakoni har med Jesus-tjeneste å gjøre. Diakoni er opprinnelig et gresk ord som kan oversettes med tjeneste. I Bibelen brukes ordet diakoni som verb eller substantiv mange ganger. De fleste steder i Det nye testamente hvor det er blitt oversatt med ordene å tjene eller tjenesten, står det egentlig diakoni: For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange (Mark. 10,45) Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener. Matt 20,26 Over 100 ganger brukes diakonibegrepet i Det nye testamente, og det brukes også om Jesu tjeneste i verden. Begrepet var ikke ukjent i den urkirkelige samtid og i de omkringliggende kulturer, men da gjerne i en nedsettende betydning. En av sofistene (gresk, filosofisk retning) uttrykte det slik: Hvordan kan et menneske være lykkelig hvis det må tjene noen? De kristne gav uttrykket et helt annet radikalt og positivt Med Jesus kom fremtiden. Kjærlighet er innhold. Hele livet handler om tjeneste. diakoniens språk. Det betyr at diakoni Jeg sov og drømte at livet var glede. er tegnhandling som peker ut over seg Jeg våknet og fant at livet var å tjene. selv. Diakoni er å øve seg på Guds Jeg tjente og fant at tjenesten var Rikes livsstil her og nå i denne verden. glede. Slik har en formulert tjenestens Kom ikke å si at diakonal tjeneste ikke lykke. Som kristne er vi ikke satt her er misjon. Kanskje er det nettopp gjennom på jorden for å lengte herfra. Vi er satt diakoni vi må begynne å drive her for å tjene Gud midt ute mellom misjon i vårt eget land - mer gjennom mennesker. I kirken er det alminnelig diakonale handlinger enn de mange 4 tjenesteplikt, alminnelig tjenesterett. og store ord? Jeg er glad og stolt over 5 Alminnelig tjenestevillighet, og samtidig den største differensiering av tjenester, skriver Emil Brunner. Diakoniens utgangspunkt ligger i at vi selv har møtt kjærlighet og nåde hos Gud. Diakonien er ikke et forsøk på å betale for Guds nåde, men et uttrykk for takknemlighet for det nye livet vi har fått ved Jesu død på korset. Det er en livsstil Jesus har valgt for sine disipler i denne verden. Misjonsalliansen, som jeg jobbet for, opererer med et utvidet diakonalt begrep som innbefatter både Kristustjenesten og Kristus-forkynnelsen. Vi snakker om det "hele mennesket". Med andre ord både det sosiale, det fysisk/ psykiske og det åndelige. En diakonal omsorg gjelder det hele mennesket. I den aller eldste kristne forkynnelse om Jesus heter det at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham (Ap.gj. 10,38). På samme måte som hans lære skapte røre og oppmerksomhet for han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde (Matt 7,29), så var også hans gjerninger viktige i ryktet som ble skapt om ham i hans samtid. Ryktet om ham kom snart ut overalt i hele Galilea, forteller Markus om en dag med forkynnelse og helbredelse i byen Kapernaum (Mark 1,28) Da Jesus sto fram, utfordret han samtidens menneskesyn. I møte med svake og utstøtte menneskegrupper, formidlet han verdighet og respekt. I evangeliene Kom ikke å si at diakonal tjeneste ikke er misjon. Kanskje er det nettopp gjennom diakoni vi må begynne å drive misjon i vårt eget land - mer gjennom diakonale handlinger enn de mange og store ord? leser vi for eksempel om hvordan Jesus møtte de spedalske og de blinde. Der samtiden regnet med at det måtte foreligge et årsaksforhold til denne lidelsen, en synd som var begått, møtte Jesus dem med aksept. Videre er vi vitne til et helt nytt og radikalt forhold til kvinner, som samtiden ikke engang ga vitnerett i rettssaker. Diakonien har et forbilde: Vis det samme sinnelag som Jesus Kristus! (Fil.2,5) Det mest illustrerende eksempel fra evangelietekstene er beretningen om Jesus som vasker disiplenes føtter (Joh. 13). I vår tid er det vanskelig å forestille seg radikaliteten i denne handlingen. Å vaske føttene var en oppgave som selv ikke jødiske slaver skulle ta seg av, bare slaver tilhørende andre folkeslag. Jesus velger tjenerens vei og blir et forbilde. Dette betyr også at det er en diakonal oppgave å hjelpe den fattige i vid betydning til å gjenvinne selvrespekt. Fattigdom er i seg selv en krenkelse. Vi tror at diakonien kan bringe håp. Det kan tenkes at håpet sprenger dette livsløp og at håpet først vil virkeliggjøres i fullkommenheten hos Gud. Den diakonale tjenesten peker utover seg selv, den er tegnhandling som vitner om det riket som en gang skal komme i sin full kommenhet, der all nød og urettferdighet skal nå sin grense. Misjonsalliansens klare diakonale og evangeliske profil. Den har vist seg å ha bærekraft. Nils-Tore Andersen, Leder i Kirkerådet i Den norske Kirke

4 Kina Kamp for hver dråpe kinesere dør hvert år av forurenset drikkevann. Kina har altfor lite av sin viktigste livskilde: rent vann. - Vi må kjempe for hver dråpe eller dø, det er utfordringen vi møter, sier Kinas tidligere vannminister, Wang Shucheng, til National Geographic. Klimaendringer Asias største elver, Yangtze, Den gule flod og Mekong, har opprinnelse i Tibet, Asias vanntårn. Mer enn en mill iard mennesker er avhengig av vannet fra disse elvene. - Isbreene i Tibet, som gir vann til de største elvene i Kina, trekker seg tilbake veldig fort i noen områder. Grunnen er at temperaturen i Himalaya har steget 1-1,5 grader. I tillegg har klimaendringer gjort at nedbøren i de nordlige delene av Kina er kraftig redusert. Dette truer særlig vannforsyningen nord i Kina, forklarer Pål Prestrud, direktør på Cicero, Center for Environment and Climate Research i Oslo. Forørkning Disse områdene, hvor halvparten av Kinas befolkning bor, har nå omfattende forørkning. Likevel drives de der at intensivt jordbruk for at Kinas befolkning skal være mest mulig selvforsynt. - Områdene sør i landet er mindre utsatt for vannmangel fordi de får enorme mengder vann under det årlige monsunregnet som varer fra juni til september, sier forskeren. Overforbruk 65 prosent av Kinas vann blir brukt av jordbruket. Der blir halvparten av den dyrebare ressursen sløst bort gjennom dårlige vanningssystemer og vannkanaler som lekker. Andre land med vannmangel, som Israel, har lenge tatt vannmangelen på alvor, og har derfor rundt null vanntap. Myndighetene i Kina holder på å innføre et system med progressiv vannbeskatning, men det er ikke helt på enda. - Vannprisen er fortsatt for lav. Prisen må økes for å oppmuntre til sparing både i jordbruket, hos private og i det offentlige. Vann burde ha sterk progressiv beskatning. Myndighetene er redde for å øke vannprisen dramatisk fordi de frykter sosial uro, kommenterer kinesiske Lin Gan, forsker ved Cicero. Urbanisering Fabrikker forbruker også stadig mer vann, og sløser mye siden vannprisene er lave. Kinesiske myndigheter setter vekst foran et bærekraftig vannforbruk. På toppen av det hele kommer storstilt urbanisering og en raskt økende levestandard. - Folk bruker mer vann når de kommer til byer fordi de får en annen livsstil. For eksempel får de bad hjemme, forteller Gan. Han mener det er to hovedløsninger på dette. Det første er bedre teknologi, som instrumenter for å kontroll ere vannforbruket. Det andre er vannsparing gjennom å redusere forbruket og redusere vannavfallet ved å bruke det om igjen til for eksempel vanning av blomster. Vannet i prosent av landets forurenset av avfall fra fabrikker, gjødsel i jord bruket og kloakk kinesere dør hvert år av forurenset drikkevann, i følge anslag fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Forurensningen gir blant annet meget stor forekomst av kreft i enkelte områder, og 26 millioner kinesere har svake tenner. Mye kompetanse. Kinesiske myndigheter tar tak i forurensningsproblemet, men arbeidet går langsomt. - Xining med sine to millioner innbyggere fikk sitt første kloakkrenseanlegg i Dette har kapasitet til å rense vannet for Anlegg nummer to og tre kom i drift i vår. På lokalt nivå mangler det både folk, kunnskap og forståelse for problemene, sier Thorbjørn Larsson i Norsk Institutt for Vannforskning (Niva). Han har jobbet med flere prosjekter i Kina for å bedre vannkvaliteten der. På sentralt nivå er det kommet flere og flere lover og retningslinjer som regulerer vann, men reglene følges fortsatt i liten grad på lokalt nivå. De siste årene har myndighetene gradvis satt i gang flere og flere tiltak for å bedre kvaliteten på vannet og forbruke mindre. Fakta Vannmangel i Kina Kina har en femtedel av verdens befolkning, men bare sju prosent av ferskvannet. Kinas vannforsyning trues som følge av klima endringer, overforbruk og forurensning prosent av elver og innsjøer er forurenset. 500 millioner kinesere bruker vann som er forurenset av menneskelig eller industrielt avfall kinesere dør årlig som følge av forurenset vann i følge anslag fra WHO. Dette medfører blant annet at mage- og tarmkreft er hyppigste dødsårsak på bygda, i følge National Geographic. Kinesiske myndigheter iverksetter stadig flere tiltak for å bedre vannsituasjonen. Lovgivning mot forurensning og overvåkning av vannkvaliteten er noen av disse. For å bøte på den omfattende vannmangelen har innbyggerne tappet av lig mulighet til å forbedre situasjonen - Kina har mye kompetanse. De har rike- grunnvannsressursene i store deler av betraktelig. De klarer å gjøre noe med Kilde: Cicero, National Geographic, Nature og Nord-Kina. Dette har medført av grunnvannsspeilet for eksempel under Beijing forholdene hvis de vil, mener Prestrud. NIVA. har sunket flere meter. 6 elver og innsjøer er Inga Ydersbond 7

5 Japan Oofunato, Iwate Lyst å høre en historie fra en misjonærs liv? Vel denne historien strekker seg over to små misjonsturen til en liten by som heter Oofunato med innbyggere. Men jeg vil bare si dere. Dette er sånn det kan være med en dag med Jesus! Anniken og jeg dro i januar til denne plassen uten å ane hvorfor, det er veldig lite kristne her og denne byen er en av de byene som har ligget på misjonens hjerte i årevis. Vel det som skjer er at vi ber Gud sette oss i kontakt med folk, gamlehjem, barnehjem o.l... og dette er det som skjer. Jeg gikk litt rundt i byen her og kom over en liten søt musikkbutikk jeg følte for å stikke inn i, jeg gikk inn og fikk en bra prat med han som jobba der (visstnok en av de proffeste musikerne i byen). Det var en annen kunde der også som også ble dratt in i samtalen og han jobba som musikklærer på en skole for barn/ungdom med handikap. Jeg spurte om det fantes en plass i byen man kunne ha konsert, og han anbefalte en liten organinsk kafe oppe på fjellet. Tegnet et kart og vips vaps var jeg og Anniken på vei til kafeen... Men det som hadde skjedd var at Anniken ikke fulgte så med på forklaringa hun fikk med kartet fordi hun hadde tenk å bruke bil navigasjonssystemet i stede...men siden den der bil navigasjonsgreia ville ha oss tilbake til Iwaki før den ville ha oss til kafeen, ble Anniken så frustrert at hun insisterte på å kjøre inn på en bensinstajon og spørre der... Og av en eller annen merkelig grunn sier hun til disse folkene som jobber på stasjonen at Nina, ja Nina spiller gitar (hvorfor sa hun det,tenkte jeg...). Men plutselig peker han som prater med oss på en annen staff og sier at han også spiller gitar, og vips vaps så er hele bensinstasjons-staben et band, faktisk. Og da vi spør om hjelp til om de kan forklare veien til denne kaffen så er det faktisk ei av de som jobber der som skal opp dit allikevel, så hun kjører foran oss hele veien og geleider oss inn på kafeen. Vi går inn og det er litt sånn new ageinspirert der og vi snakker med han som jobber der om det er muligheter for å ha en minikonsert i kafeen, og han virker litt sånn halvinteressert, men vi har en ok samtale. Han sier også at området rundt er et område med barnehjem, gamlehjem og skoler for handikappede barn og ungdom, hvor de sikkert blir glade om vi bare stikker innom spontant og tar en konsert, vi takker for oss og er forundret over at vi fant det vi på en måte lette etter. Denne turen til Oofunato var ferdig, Og nå to måneder senere er vi her igjen... For å være helt ærlig var jeg ikke sikker på hvorfor vi skulle opp hit igjen... Men ja vi dro nå uten å vite helt hva vi skulle gjøre. Og jeg må være ærlig å si jeg var litt småskeptisk...men dro nå og stolte på at Gud visste hvorfor he,he. Så ja vi kommer opp her, og denne gangen sover vi på et kjempebillig senter som ligger rett ved siden av denne organiske kafeen vi var på sist. Starter morgenen med å be og jeg føler for å gå på denne kafeen alene først for så så snille ut og tenkte at det kanskje var en mulighet for at vi kunne være engelsklærer for dattera hennes, og fra bla bla bla så finner vi ut at vi alle er kristne og hun går i den menigheten vi så at Anniken kommer etterpå. Vi ble det og heller gikk og spiste på en har prøvd å komme i kontakt med her i 8 enige at hun skulle komme 10 minutter restaurant vi hadde vært på dagen før. 9 etter meg. Og at klokka var et bra tidspunkt. Jeg gikk inn og kun kona til han vi hadde snakka med før var der (de jobber der sammen). Og mens jeg er der kommer det også en annen kunde inn, en søt liten dame. Hun kona, spør meg hvor jeg er fra og jeg sier Norge, og hun husker meg og begynner å snakke, og det tar ikke lang tid før hun tar opp at jeg er kristen...og så er samtalen i gang...og før jeg vet ordet av det har hun funnet frem en kjempefin gibson gitar og spør om jeg kan spille en sang. Hun andre dama som kom inn sier plutselig, jeg er også kristen og fra det ene samtaleemnet til det andre og Anniken kommende inn og delta og jeg spiller en sang, så viser det seg at hun dama har flytta til en annen plass en time unna og er kun i Oofunato disse to dagene og at hun pleide å jobbe som lærer på skolen for handikappede barn, som ligger rett nede i veien. Snakk om timing... Og vips vaps vops en halv time etter så sitter vi på rektorens kontor på denne skolen og drikker grønn te og planlegger en minikonsert. En time etter det har vi en halvtimes konsert og snakk om Norge o.l for alle disse fantastiske sjarmerende barna. Snakk om ledelse. Sprøtt. Vi tok farvel med denne damen og gikk tilbake for å fordøye inntrykkene litt. Vi tenkte å ta en tur på karaoke for å øve litt på japanske barnesanger (som vi kan opptre med på gamlehjem o.l), men da vi kom dit så vi at det var billigere å dra dit på dagtid, så vi droppa Da Anniken parkerte bilen sa hun spøkende He,he, kanskje vi skal bli kjent med noen her i dag, vi lo og gikk inn...setter oss og bestiller mat. Så vett dere, så kommer det en dame tuslende bort til oss og spør om hun kan prate litt, og jada vi lar henne sette seg ned, og hun spør hvor vi er fra og synes vi byen. Ja er det ikke rart...og hun tilbyr seg at neste gang vi kommer, kan vi sove hos henne. Og om ikke det var nok, tar hun regninga vår og vil betale for maten vår. Jeg og Anniken sitter bare igjen målløse. Gud er fantastisk. Nina Tesaker

6 Bønn Støt tepar tnere - Bønn og takk Hjemmearbeidet Be for alle som er involvert i virksomheten hjemme, om visdom og styrke. Be for årsmøtet 12. Juni og misjonsweekend og jubileumsfeiring lørdag 13. og søndag 14. Juni. Be om at alt legger seg vel til rette også det praktiske. Be om inntekter nok til å gjennomføre de viktige prosjektene vi har ansvar for i 2009, og om velsignelse over våre plasseringer. Sett av i kalenderen: Misjonsweekend Juni Vi får blant andre besøk av James Hudson Taylor IV, tippolderbarn til mannen som inspirerte til å starte Den Norske Kinamisjon (EOM) for 120 år siden. Hudson Taylor jobber for Overseas Missionary Fellowship og er bosatt i Hong Kong. Han er en inspirator Kina Be for oversettelsesarbeidet, vi er involvert i oversetting av bibelen til tre forskjellige minoritetsspråk. Be for prosjekt for trykking av bibler på minoritetsspråk, samt prosjektet barnebibler. Dette arbeidet er ulovlig og trenger beskyttelse. Be også for barneprosjektet. Vi hjelper kristne fosterfamilier som adopterer foreldreløse barn. Be for samarbeidet med organisasjonen Evergreen i Shanxi-provinsen. Japan Be for området mellom Taira og Miyako, at Herren må vise oss veien videre for dette området. Be for pastorparet og menigheten i Miyako Be for et kristent ektepar som nylig er separert, at Herren må lege bruddet og fornye hjerteforholdet. Be fortsatt for Masa og Chicho Mine i Onahama, om fremgang og ledelse i arbeidet Be for Taira-menigheten og deres utadrettede arbeid, og familien Mori Be for Nina Tesaker som står ovenfor en krevende situasjon med avvikling av hennes tjeneste i Japan. Be også at det må legge seg til rette med studieplass for henne til høsten. catering-selskapsmat snitter - koldtbord - rundstykker - baguetter - forretter - hovedretter - gryteretter - desserter - kaker - grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig forhandler for BoligPartnerHus Skippergata 94, 4614 Kristiansand Holte Eiendom A/S Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand Møtevirksomhet Tlf: Vi ønsker å komme ut å ha møter og presentere misjonen. Det kan være i menigheter, bedehus eller husgrupper. Både Andreas Håvik Totalleverandør av innredninger og reiser over hele verden som taler og Roald Føreland er tilgjengelige som talere. Ta kontakt med og foredragsholder på misjonsmøter og konferanser. Vi får også besøk av Yoshiyuki Yoshida fra Japan. Han er tidligere leder for en mafiavirksomhet, men ble kristen og i dag er han pastor for en menighet. James Hudson Taylor kontoret om du ønsker besøk i din menighet eller gruppe. Telefon BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: Har du eget firma, kan du være med å støtte misjonen med din annonse her.

7 P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT Retur: Evangelisk Orientmisjon Postboks 5369, Majorstua 0304 Oslo Ettersendes ikke. Men returneres til avsender med påtegning om ny adresse. Prosjekt Et av de viktige diakonale prosjekter vi har i Orientmisjonen er å finansiere brønnboring til fattige landsbyer i avsidesliggende områder i Kina. Dette prosjektet var ikke aktivt i 2008 på grunn av sterke restriksjoner under OL. Nå er vi i gang igjen og i løpet av året vil vi finansiere mange brønner til landsbyer som ikke har tilgang på rent drikkevann. Bruk gavekonto:

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no

asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE www.eom.no asias millioner KRISTNE HUSMENIGHETSLEDERE DREPT I KINA HJELP TIL JORDSKJELVRAMMEDE I KINA INSPIRERENDE ÅRSMØTE Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2008 92. Årgang www.eom.no Leder Kina En av disse

Detaljer

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen

Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Flere kristne enn kommunister i Kina? Intervju med japansk mafialeder som ble kristen Styrets årsrapport Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 03-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Årsrapport Sennepsfrøet

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte

Når vi skal sette i gang med noe nytt, er det vel ofte 2 Innhold S 2: Oddwin Solvoll På en ny måte S 3: Svein Jacobsen Lokalmenighetens rolle i misjonen S 4-5: Fred Håberg Dette burde alle forstandere få anledning til S 6-7: Bjørn Bjørnø Misjonsutfordringer

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India

Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012. 96. årgang. Ett år etter katastrofen. Blant spedalske i India Magasin for Evangelisk Orientmisjon 02 / 2012 96. årgang Ett år etter katastrofen Blant spedalske i India japan japan Ett år etter katastrofen Lenge føltes ødeleggelsene i vårt virkeområde som en vond

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer