Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart håndtering av informasjon side 2 Innovasjon som omdømmeplattform... side 6 Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

2 Leder - Gi oss en strukt Conecto lykkes i markedet! så klarer EDB resten ved Sverre O. Helsem Kjære leser, Vi har det siste året lykkes godt i konkurransen i markedet og kan ønske flere nye virksomheter velkommen som kunder. Suksessen er et resultat av langsiktig satsing på innovasjon og en kompromissløs holdning til kvalitet i leveransen. Telenor er den største av de nye kundene. I denne utgaven av Connected forteller kredittsjef Per Åge Bæra oss om Telenors erfaringer fra salgsprosessen og leveransen så langt. Denne første kontakten mellom to virksomheter er avgjørende for det videre samarbeidet. Telenor har en klar profil i forhold til kundebehandling som sammenfaller godt med Conectos inkassofilosofi. Videre har begge selskap stor fokus på utvikling av kundevennlige og fremtidsrettede løsninger. Alle prosesser rundt igangsetting av nye kunder er beskrevet i vårt kvalitetsstyringssystem. Vi har valgt Det Norske Veritas som sertifiseringsorgan for kvalitetsstyringssystemet, og de er i disse dager i gang med å gjennomføre sertifiseringsrevisjon hos oss. Dette gjør at dere kan stole på at Conecto har et aktivt og levende system for å sikre kvalitet i alle leveranser. Når selskapet er i en rivende utvikling, er fokus på dere som er og har vært våre trofaste kunder over flere år større enn noen sinne. I løpet av mars måned sender vi ut vår årlige omdømmeundersøkelse. Vi håper dere igjen vil gi oss ærlige og oppriktige svar på om vi innfrir forventningene, samt at dere gir oss nødvendige innspill til forbedringer. Dere er våre viktigste premissgivere for fortsatt vekst og suksess. Ha en hektisk og sødmefylt vår. Sverre O. Helsem Administrerende direktør Ordene kommer fra Jarle Engh, Business Manager i EDB Business Partner, Verdiøkende Tjenester. - Ikke alle forstår hvilket enormt effektivitetspotensial det ligger i smart håndtering av informasjon. EDB Business Partner er desidert den ledende innen området i Norge. - Det er ikke alltid like lett å beskrive fordeler og egenskaper ved det vi tilbyr på en lett forståelig måte. Begrepene er mange og teknologien ofte vanskelig å forstå. De fleste av oss har hørt begreper som efaktura, fakturahotell, elektronisk arkiv og dokumenthotell, men forstår ikke alltid hvilke enorme muligheter som ligger i utnyttelsen av slik teknologi, sier Jarle Engh. Engh er ansatt i EDB, Verdiøkende Tjenester, en divisjon i EDB Business Partner, som leverer elektroniske og papirbaserte tjenester innen håndtering og produksjon av dokumenter. Dette omfatter ebusiness, efaktura B2C og B2B, elektronisk arkiv, print & distribusjon, responshåndtering, katalogtjenester, handelstransaksjoner og innbetalingsløsninger. efaktura - efaktura er helt klart i sterk vekst. Utviklingen viser en tydelig reduksjon Fakta om EDB EDB Business Partner er et av Nordens ledende børsnoterte IT-konsern. Konsernet har ansatte og en omsetning på NOK 5,8 milliarder. Selskapet tilbyr løsninger som dekker hele bredden av virksomhetskritiske IT-tjenester, fra applikasjonstjenester og bransjeløsninger til drift og nettverksløsninger. EDB skal være en sterk og nær IT-partner som bidrar til at kundene løser sine oppgaver mer effektivt og når målene for sin virksomhet. i antall printfakturaer i forhold til elektroniske fakturaer, og vi ser en stabil nedgang i antall papirfakturaer med ca. 2 % pr år, forteller Jarle Engh. EDB Business Partner har her posisjonert seg godt og er, i tillegg til å være Norges største leverandør av printfakturaer, også Norges største aktør innen elektroniske tjenester som efaktura og FakturaHotell. - Fremtiden ligger her, og vi ser at disse tjenestene i større grad også nå benyttes av små og mellomstore fakturautstedere. Dokumenthotell Elektronisk lagring av dokumenter, dokumenthotell og elektronisk arkiv, er et annet område i sterk utvikling. Vi har sett en betydelig teknologisk utvikling som har ført til mye høyere lagringskapasitet uten vesentlig kost- 2 Connected 1/2007

3 urert fil, - Det ligger et enormt effektivitetspotensial i smart håndtering av informasjon, sier Jarle Engh, Business Manager i EDB Business Partner, Verdiøkende Tjenester. nadsøkninger. Dette har ført til at flere ser elektronisk arkiv som et viktig steg videre for å effektivisere dokumenthåndteringen, sier Engh. - Dette gir de ansatte og forbindelser døgnkontinuerlig tilgang til dokumentene. Rask gjenfinning og visuell identisk presentasjon er tidsbesparende og øker servicenivået. Et godt eksempel på dette er at kundeservice kan få opp originalfakturaen på sin skjerm, kommunisere direkte med kunden og eventuelt sende fakturaen pr. mail. Dette er svært effektiviserende, og man unngår manuell gjenfinning og faksing av fakturaen. Online fakturavisning på ConectoWeb Conecto har integrert EDB sine løsninger direkte i ConectoWeb, slik at skyldnerne får online tilgang til fakturaen(e) tilknyttet inkassosaken. Dette er svært god kundeservice for skyldneren og forenkler dialogen der det er spørsmål knyttet til grunnlaget for inkassokravet. Oppdragsgiverne har tilsvarende tilgang via ConectoWeb og drar dermed nytte av de samme fordelene. Slik får alle parter en merverdi i sine leveranser. Lurer du på om din bedrift har et effektiviseringspotensiale og kan dra nytte av EDB Business Partner sine tjenester, kontakt Conecto sin salgsavdeling på tlf eller eller ta direkte kontakt med Jarle Engh hos EDB på tlf eller Connected 1/2007 3

4 Conecto holder balansen: Linedans med Telenor Telenor er kanskje landets største fakturautsteder og har valgt Conecto som ny inkassopartner. Vi er opptatt av en riktig balansegang mellom å inndrive utestående fordringer og ivaretagelse av kunden, sier Per Åge Bæra, kredittsjef for fastnett i Telenor. Conecto har vært veldig tro mot sine tre kjerneverdier ansvar, kommunikasjon og medmenneskelighet. De har testet dem og funnet en sammenheng mellom disse verdiene og høy gjenvinningsgrad. Dette var en av grunnene til at Telenor valgte Conecto som en av fire, likestilte inkassopartnere. Vi har merket oss Conectos verdisett og setter pris på å ha en samarbeidspartner som jobber på denne måten, sier Bæra, som innser at deres inkassopartnere indirekte driver et omdømmearbeid for dem. Forventer individuell oppfølging Når vi skrur sammen prosessene i kredittarbeidet vårt, så er det med tanke på risikoen for å miste en kundes tillit. Det er i stor grad kundens ve og vel vi må sikre. Derfor får vi jevnlig foretatt analyser av hva kunden forventer av oss, fortsetter kredittsjefen. duell oppfølging. I vanskelige betalingssituasjoner ønsker de å føle at de blir forstått, at deres problemer tas på alvor og at Telenor kommer med forslag til å løse betalingsproblemene. Den jevne borger er et selvstendig, tenkende individ. Om man behandler ham med respekt, så vinner man frem med det. Overfor noen vil man måtte følge en hardere linje, men det gjelder kun et lite mindretall. Vi må i alle tilfeller være sikre på at vi går frem på en skikkelig og rett måte. Klarer vi dette, så ivaretas også vårt omdømme, mener Bæra. Telekombastionen evaluerer sine inkassopartnere hvert tredje år, og ser dem som viktige samarbeidspartnere hele veien. De har behov for selskaper som aktivt kan ta del i det løsningsarbeidet Telenors kunder forventer vil møte Conecto Det viser seg at Telenor-kundene strekker seg langt for å beholde produktene deres. Regninger fra telekomoperatøren I tillegg til forutsigbarhet, forventer Telenors kunder en mest mulig indiviligger blant de fem høyest prioriterte på betalingslisten, og de nyter godt av at Nordmenns betalingsevne er relativt høy for tiden. Antallet avtaler som misligholdes går ned. Det skyldes nok delvis at vi har en relativt god kontroll på prosessene, at kundene har en rimelig sjanse til å utsette betalingen og at vi har klart å kommunisere klart til dem hva de har å forholde seg til. Like fullt må knappe tre millioner fakturaer purres på hvert år, og ut av dette blir det circa inkassokunder av disse vil nå få møte Conecto, noe som løfter selskapet opp blant de store inkassoselskapene. Et tosifret antall millioner fakturaer lander i reskontroen vår hvert år. Ettersom de fleste kundene har fastnettavtaler, ligger to tredjedeler av de som går til inkasso i dette segmentet. Resten gjelder mobiltelefoni, forteller Bæra. Opptatt av kundegjenvinning I ytterste konsekvens fører uoppgjorte regninger til stenging av telefonen til pengene er betalt, eller til oppsigelse dersom det er helt nødvendig. Dette ønsker selvsagt ingen. 4 Connected 1/2007

5 At vi får inn pengene folk skylder oss samtidig som de er tilfredse Telenor-kunder som fortsetter å komme tilbake til oss, er egentlig to gjensidig motstridende størrelser, sier kredittsjef Per Åge Bæra. Vi kan ikke score mye høyere på det ene parameteret uten at det går på bekostning av det andre. Bæra forteller at for bedrifter er det å være uten forbindelse med nettet fullstendig uakseptabelt, men her figurerer en større forståelse for inkassoprosessen enn i privatmarkedet. For en privatperson oppleves det som mye mer ubehagelig å bli inkassokunde. Når telefonen stenges, er det uansett om å gjøre å få til en velfungerende betalingsløsning for kunden, slik at vedkommende kan friskmeldes, eller gjenvinnes så raskt som mulig. Dette tjener begge parter. Webløsning viser fremoverlent holdning Her kommer et av Conectos fortrinn inn: Selvbetjeningsløsningene som finnes på Skyldnerweb. nok ikke så viktig som at Conecto slik har vist at vi kan være med på å dra hverandre videre. Rekordrask implementering Avtalen mellom Conecto og Telenor ble signert før årsskiftet. Et slikt samarbeid fordrer en del IT-arbeid med oppsett av automatisert filintegrasjon. Selv om det ikke er en spesielt komplisert jobb, støter man gjerne på uforutsette situasjoner som da bør løses raskt. Tidlig i januar startet Conecto implementeringsprosessen, og allerede 23. januar kunne Telenor stole på at Conecto mottok beskjed og kunne begynne å inndrive deres utestående fordringer. Bæra er imponert over effektiviteten. 20 dager på oppsett av dette på tre avdelinger hos oss, er en rask oppstart. Erfaringsmessig tar dette lenger tid. Vi fikk inntrykk av at Conecto var godt forberedt, noe som lover meget godt i en oppstartsfase. Det er noen hundretalls millioner kroner og hundretusen kunder som skal gjennom disse kanalene de neste tre årene, sier kredittsjefen. Han er trygg på at inkassobyrået på Østerås kan levere de volumene avtalen gjelder. Telenor har inntrykk av at personalet er godt rustet og attestene han har innhentet vitner om at de har å gjøre med en solid og stødig bedrift. Markert økning i antall inkassosaker Muligheten til å dele opp og betale beløpet, sende epost til, eller chatte med inkassobyrået for å løse betalingsfloken, forenkler og letter inkassoopplevelsen, spesielt for unge mennesker. For mange oppleves det mindre pinlig og dessuten enklere enn å måtte snakke med noen om det på telefonen. Jeg har ikke vært borti en lignende nettjeneste, og utviklingen av webløsningen og tankegodset rundt fakturahotell har spilt en rolle i valget av Conecto som samarbeidspartner, bekrefter Bæra, men presiserer at viktigere er den foroverlente, innovative holdningen som ligger bak Skyldnerweb som produkt. En slik tjeneste var ikke noe kriterium i konkurransen men det er et eksempel på at ledelsen har et driv over seg som gjør det til et aktivt og engasjert selskap. At det i dette tilfellet var en webløsning denne holdningen manifesterte seg i, er Etter et par år med moderat økning i antall innkomne inkassosaker, er det i 2006 igjen en markert oppgang på 11,3 %. Kredittilsynet skriver i en pressemelding at denne økningen må ses i lys av at antall innkomne inkassosaker i inkassoforetakene i løpet av 2005 var det laveste på flere år. Kredittilsynet gir ingen kommentarer til bakgrunnen for økningen, men man kan anta at det økte rentenivået begynner å legge et visst press på økonomien i mange husholdninger. Pressemeldingen sier videre at inkassosaker under utførelse ved utgangen av 2006 representerte misligholdte forpliktelser på 42,7 milliarder kroner. Tilsvarende tall var ved utgangen av 2005 på 40,9 milliarder kroner, slik at gjelden som inkassoforetakene har til inndrivelse har økt med 4,3 prosent i Inkassosaker under utførelse har økt med 6,9 %. Veksten må også her ses i sammenheng med økningen i det generelle rentenivået. Inkassoforetakene innkasserte 10,3 milliarder kroner i Dette er en oppgang på 8,8 prosent sammenlignet med 2005 da inkassoforetakene innkasserte 9,46 milliarder kroner. Inkassoforetakenes inntekter økte med 4,3 %, og må ses i sammenheng med økningen i innkasserte midler. Selv om tallene viser oppgang i inkassoforetakenes inntekter, hadde nesten 1/3-del av selskapene som er under tilsyn fra Kredittilsynet negativt driftsresultat. Kredittilsynet presiserer at de presenterte tallene ikke viser totale tall for hva som er til inndriving i Norge. Inndriving av egne krav (egeninkasso), krav som inndrives av Statens Innkrevingssentral og advokaters inkassovirksomhet inngår ikke i tallmaterialet. Connected 1/2007 5

6 11 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON Corporate Reputation, Brand, Identity and Competitiveness I OSLO Innovasjon som omdømme-plattform Årets omdømmekonferanse, den 11. i rekken i regi av Reputation Institute, er lagt til Oslo i perioden 31. mai 3. juni Temaet for konferansen fokuserer på innovasjon som plattform for omdømme, noe Conecto har arbeidet mye med de siste 3 årene. Conecto er sammen med Telenor, Tine og Gilde, en av hovedsponsorene til konferansen, som vil bli gjennomført i lokalene til BI i Nydalen. Det er første gang Oslo er vert for konferansen, som tidligere har blitt holdt i store verdensbyer som New York, Paris, Madrid og Amsterdam. Økende internasjonal interesse Omdømmehåndtering er et område med økende internasjonal interesse, både blant akademikere og selskaper. Hardere konkurranse, endret mediehverdag og mer aktive interessenter setter nye krav til hvordan selskaper handler og hvordan de ønsker å bli oppfattet. I økende grad er selskapers suksess avhengig av å bygge og opprettholde tillit og anerkjennelse fra interessentene. I praksis viser det seg at dette ikke alltid er like enkelt det krever fokus og vilje fra ledelsen, innsats av øremerkede ressurser og positive medarbeidere som identifiserer seg med selskapet. Innovasjon som konkurransefortrinn Innovasjon er et av fundamentene selskaper kan bygge sine konkurransefortrinn på. Dette er derfor en av nøkkelplattformene selskapene kan støtte seg på for å differensiere seg fra konkurrentene. På denne måten oppnås respekt, anerkjennelse og tillit fra selskapets viktigste interessenter, som er kunder, leverandører og myndigheter. Men for å opprettholde en innovasjonsstrategi over tid kreves en forpliktelse fra selskapets ledelse til å stille ressurser tilgjengelig for å bygge en intern kultur for entreprenørskap blant de ansatte. Størst effekt oppnås når de ansatte blir belønnet for sine bidrag til utvikling av nye produkter. 6 Connected 1/2007

7 Innovasjon er ikke bare nye produkter Samtidig handler ikke innovasjon bare om å utvikle nye innovative tilbud til kundene. Selskaper vil også bli oppfattet som innovative når de viser sin særegenhet gjennom innovativ kommunikasjon og innovative initiativer og strategier. Dette er også innovasjon som interessentene vil belønne med økt tillit og anerkjennelse, og som derfor vil hjelpe selskaper å bygge robuste omdømmer som innovatører. Omdømme påvirker omsetning og resultat Det begynner å bre seg en voksende bevissthet om verdien av et godt omdømme, ikke bare i store selskaper, men også blant mange små og mellomstore bedrifter. Ifølge undersøkelsen Corporate Reputation Watch 2004 gjennomført blant toppledere i Europa, Nord-Amerika og Asia, er det interessante funn blant topplederes forhold til omdømme og selskapsledelse. Blant annet kommer det frem at forvaltning av omdømmet er blitt en del av selskapenes kommersielle plattform, som direkte påvirker omsetning og resultat. Et paradoks i undersøkelsen er at topplederne erkjenner betydningen av et godt omdømme og solid corporate governance, men at de samtidig mener at disse områdene stjeler mye av toppledelsens tid. Som ansvarlig for selskapets omsetning og resultat, bør du derfor sette av tid til å delta på hele eller deler av den 11. omdømmekonferansen til Reputation Institute hos BI i Nydalen. I en tid der det er vanskeligere og vanskeligere å differensiere bedriften på pris- eller produktfordeler, vil god omdømmehåndtering for mange være nøkkelen til større konkurransekraft og bedre resultater. NIF s ungdomsprosjekt 2007 Mari Westby, avdelingsleder for kundesenteret i Conecto. I samarbeid med Norske Inkassobyråers Forening (NIF) går Conecto i disse dager ut til 17-åringer på videregående skole med en holdningskampanje. Denne gruppen ungdom blir myndige i løpet av kort tid, og kan da stifte gjeld på egen hånd. Fristelsene for de unge forbrukerne er mange, og næringslivet sparer ikke på markedsføringen verken når det gjelder varer, lån eller kredit. Inkassobransjen ser dessverre at betalingsmislighold blant ungdom øker. For noen år siden fantes det få ungdommer mellom år i inkassoporteføljen. Nå utgjør ungdom en betydelig andel, og antallet øker jevnt. Årsaken er i hovedsak bruk av mobiltelefon. Foto: Ulf Hansen Mobiltelefonen har blitt et uunnværlig verktøy for de fleste ungdommer. Frem til myndighetsalder er det foreldre eller andre voksne som har det juridiske ansvaret for at regningen betales. Etter fylte 18 år er det gjerne den unge selv som får ansvaret. Dette ansvaret krever at den unge forstår hva som er viktig, at han kan tilpasse forbruket etter sin økonomiske evne, og ikke minst overholde betalingsfrister. Det er dyrt å betale for sent det har mange erfart. Internett er en slagkraftig salgskanal som de unge møter daglig, og denne butikken er åpen døgnet rundt. Kombinasjonen av sterk markedsføring, enkel tilgjengelighet og lite kunnskap om personlig økonomi og konsekvenser av betalingsmislighold gir ofte uønskede resultater. De unge vet lite om det som skjer når en sak går til inkasso, og de vet enda mindre om hvilke konsekvenser en betalingsanmerkning kan få for dem. Hensikten med kampanjen er å bevisstgjøre ungdommen. De skal se at de valgene de tar har noen konsekvenser, og de skal vite hva som kan skje dersom betalingsforpliktelser misligholdes. En liten ubetalt regning kan fort bli til en stor utfordring. Vi ønsker å fortelle de unge hvordan de kan unngå å havne i en uønsket situasjon. Forhåpentligvis vil økt kunnskap medvirke til at de unge unngår å ødelegge sin økonomiske fremtid. Foto: Ulf Hansen Les mer om omdømmekonferansen på Saksbehandler i Conecto, Øyvind Gjellum. Connected 1/2007 7

8 Conectos fagseminar Conectos fagseminar avholdes på Thon Hotel Opera 29. mars Første halvdel av dagen vil fokus være rettet mot salg på kreditt. Hva er de viktigste utfordringene, og hva bør være sentrale kontrollpunkter? Anders Kjøs fra Eniro vil dele erfaringer og kunnskap med deltakerne. Det samme vil Bente Thorbjørnsen fra Creditinform. Hun vet hvem du ikke bør handle med. Siste halvdel av dagen blir kreativ. Alle vet at evnen til god kommunikasjon er et viktig konkurransefortrinn, men hvordan skaper vi god kommunikasjon? Energibunten Hakon Lærum vil gi deg en underholdende innføring i nettopp dette emnet. Dessuten viser vi deg hvordan dine tregeste betalere kommuniserer med oss og løser inkassosakene sine via web. Benytt denne anledningen til å gi deg selv og din bedrift en lærerik og underholdende dag i Oslo. Har du spørsmål kan du som vanlig kontakte Marit på tlf eller For fullstendig agenda og påmelding: Conecto på Næringslivsdagene Næringslivsforeningen i Drammen har som målsetning å ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen. Hvert år arrangeres Næringslivsdagene som et samlingssted der relasjoner blir skapt på kryss av bransjer, og der det stimuleres til etablering av næringsnettverk. Conecto deltok i møteforumet og arrangerte eget seminar om omdømme under næringslivsdagene. Onsdag 7. februar deltok Conecto på Møteforumet i Drammen. Møteforumet har en nettverksfunksjon der høyst ulike bedrifter møtes. Her får du anledning til å avtale mange møter på kort tid med de virksomhetene du ønsker å treffe. Torsdag 8. februar hadde Conecto i samarbeid med Næringslivsforeningen i Drammen, Drammens Handelskammer og JCI gleden av å invitere til et spennende seminar om bedrifters omdømmebygging. Mange hadde møtt frem for å få et innblikk i hvordan norske bedrifter kan sette omdømme på kartet. Foredragsholderne ga de fremmøtte en praktisk og innovativ innføring i hvordan man kan arbeide med omdømmet i sin bedrift. Peggy Simcic Brønn fra BI, Andreas Engell fra Martin Fidem AS og Richard Riekeles fra Conecto holdt et fantastisk flott foredrag som ble behørig diskutert under middagen etter foredraget. Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto 8 Connected 1/2007 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Kreditt- og fordringsadministrasjon i M3 Utvikling og trender i markedet. Kunde eller risikostyrt innfordring? Rekordmange inkassosaker Inkassoforetakene

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv

Økonomitips for foreldre. En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomitips for foreldre En ryddig økonomi er fundamentet for et godt liv Økonomi må læres Flere unge får betalingsanmerkninger etter at de har flyttet hjemmefra. De vet ikke hvordan de skal styre bruken

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september

Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Hvorfor klarer dine konkurrenter omstillingen men ikke du? 25. 26. september Strever du for å gjøremer med mindre? Møt utfordringen med fokus på å gjøre mer med mindre ressurser. Hva betyr mest, planet

Detaljer

DnB NOR om den økonomiske utviklingen

DnB NOR om den økonomiske utviklingen ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2006 CONNECTED DnB NOR om den økonomiske utviklingen Ingen grunn til dramatikk, sier konsernøkonom Nils Terje Furunes i DnB NOR. side 4 Flotte resultater

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS. Harald A. Møller AS 1 Den digitale revolusjonen En trussel eller en mulighet for den etablerte bilbransjen? Verden er ikke som før Detaljhandelen 2013: Hver nordmann handlet i snitt for kr. 75 000,- Unge norske menn handlet

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Styrket markedsposisjon

Styrket markedsposisjon Årsrapport Innhold Administrerende direktør har ordet.................. 2 Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon................. 3 Conectohistorien En historie om gjenvinning...

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT.

DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. DE ER NOEN JEG ALDRI HAR MØTT SOM TAR SEG AV PENGENE JEG ALDRI HAR SETT. penger, sikrer verdier, lagrer informasjon og tilbyr sikker elektronisk identifisering og signering. Tjenester du bruker hver dag

Detaljer

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017

Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 Foto: Åsa Maria Mikkelsen STRATEGI 2015-2017 1. LOOPs visjon Vi skaper gode vaner Med vi menes ansatte i LOOP og de vi samarbeider med. Med skaper menes at LOOP tilrettelegger tjenester og verktøy av høy

Detaljer

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge

Veier til synlighet Bygge et godt omdømme. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Veier til synlighet Bygge et godt omdømme Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd utdrag fra foredrag av Gunnar Husan Frivillighet Norge Definisjon omdømme Kortversjon: Inntrykket omverden har av

Detaljer

Nå kan alle sende EHF-faktura

Nå kan alle sende EHF-faktura Nå kan alle sende EHF-faktura EHF konferansen 2014 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 - nøkkeltall Per 31.12.12 Totalt antall bankkontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca.

Detaljer

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness

TEKMAR 2007. av Professor Per Olaf Brett, dr. oecon. Viseadministrerende direktør Ulstein International AS & BI Centre for Maritime Competitiveness TEKMAR 2007 Sesjon 4: Rom for samarbeid Globale muligheter nasjonale løsninger: Hvordan tenker enkelte maritime selskaper effektiv internasjonalisering Onsdag 05.12.2007 kl.: 11:10-11:40 av Professor Per

Detaljer

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor

Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk. Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Velkommen til Proffseminaret - Et lite kredittpolitisk sideblikk Tor Berntsen, administrerende direktør og advokat i Kredinor Kreditorforeningen i Trondhjem stiftes Kredinor fusjonerer med Kreditorforeningen

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

OMDØMME; forventning og opplevelse

OMDØMME; forventning og opplevelse OMDØMME; forventning og opplevelse 24. Mars -09 Kjersti Morset Lillehammer kommune Hva er omdømme? Summen av oppfatningene som ulike grupper har til virksomheten. Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Jeg en del av merkevaren?

Jeg en del av merkevaren? visjon og verdier Jeg en del av merkevaren? Niklas Fageräng, snekker Gode rom Merkevaren For oss betyr det: Moelven, slik våre kunder og omgivelser oppfatter oss. Altså vårt omdømme. Har vi lovet noe så

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006 e-business B2B det er kundene som styrer nå ( har de ikke alltid gjort det?) Wittusen & Jensen -Etablert 1897 -Leverandør

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8

Forbrukerombudet. side 4-5. Bonanza for inkasso?... side 3. Media i forliksrådet?... side 7. Omdømmetips... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2008 CONNECTED Forbrukerombudet Flere forbrukerfeller i krisetider? Vi har spurt forbrukerombud Bjørn Erik Thon. side 4-5 Bonanza for inkasso?... side

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Fremtidens bildistribusjon. Digitalisering Verdikjede

Fremtidens bildistribusjon. Digitalisering Verdikjede Fremtidens bildistribusjon Digitalisering Verdikjede Og hva er lærdommen og moralen etter dagen? Til merkeforhandlere og importører: Sørg for at dere har et bevisst forhold til hva dere ikke skal gjøre

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

REGNSKAP VERDI FOR HVEM?

REGNSKAP VERDI FOR HVEM? REGNSKAP VERDI FOR HVEM Regnskap og revisjonsberetning Den norske Revisorforening Regnskap og revisjonsberetning Regnskap Verdi for hvem Hva gir informasjon verdi Relevans Tillitt Økonomi- og regnskapstreff

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging. Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand

Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging. Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand Fra 4P til kunde-, verdi- og merke- ledelse! Med fokus på relasjonsbygging Kjetil Aukland Høyskolelektor, Faglig leder BI Kristiansand Kjetil Aukland Faglig leder BI Kristiansand PhD kandidat - Aalborg

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

forord mange faglige diskusjoner som ikke nødvendigvis har endt i enighet om noe annet enn det å være uenige.

forord mange faglige diskusjoner som ikke nødvendigvis har endt i enighet om noe annet enn det å være uenige. Forord Våren 2005 svirret ordet omdømme så å si konstant i lufta. Samtidig måtte vi konstatere at vi ikke kunne gi verken våre studenter, næringslivet eller andre virksomheter gode tips om bøker som behandler

Detaljer

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundeprofil Firma Bransje Land Cedervall Arkitekter Bygg Sverige Ansatte 70 Utfordring Innføring, implementering og opplæring

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Kunnskapsledelse og omdømme En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon, og tar for seg kunnskapsledernes

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

En kort presentasjon av mgruppen. mgruppen.no. kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet

En kort presentasjon av mgruppen. mgruppen.no. kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet En kort presentasjon av mgruppen mgruppen.no _ kreativt rådgivende miljø med nye perspektiver i all kommunikasjon mot markedet HVEM ER VI? mgruppen er et kommunikasjonsmiljø for små- og mellomstore kunder.

Detaljer

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions

Mer kontroll, effektivitet og åpenhet. Accounts Payable Canon Business Solutions Mer kontroll, effektivitet og åpenhet Accounts Payable Canon Business Solutions Form Accounts Payable prosessen slik du vil ha den Enkle løsninger bygget for bedriften Her blir du introdusert for en enklere

Detaljer

Nettkonferansen 2010

Nettkonferansen 2010 Nettkonferansen 2010 Stengeprosessen Hva må nettselskapene ta stilling til? 1 Stengeprosessen Lov- og avtaleregulering av stengeretten Ot.prp. nr. 114 Hovedpunkter Felles normer betraktninger Sverige og

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 13.08.2015 Sted: Ruter, Oslo Tid: Kl. 10.00 14.00 Medl tilst: Vibeke Harlem (på sak 3, 6, 8 og 9), Hanne Alver Krum, Kjersti Danielsen Nordgård, Cathrine

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM LEDER FOR INNOVASJON NORGE RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE Lars Dahlgren 47852930 larsdahlgr1@gmail.com Sylvia Helene Lind 93220805 shl_hjerte@hotmail.com

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling. Norsk senter for prosjektledelse 15. november 2002

Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling. Norsk senter for prosjektledelse 15. november 2002 Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling Norsk senter for prosjektledelse 15. november 2002 Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling Hva er innovasjon Hvorfor innovasjon

Detaljer

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender

Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale trender Frokostseminar om e-handel Eirik Norman Hansen og John Aurtande Hvordan nordmenn ønsker å handle på nett og viktige internasjonale

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i Oslo

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere»

Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Hva kjennetegner skyldnere med mange inkassosaker? Tanker om hva man skal gjøre for å reduser tapet på «storskyldnere» Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor På hvilke områder kan analyseavdelingen bistå

Detaljer

Multikanal integrert med Unit4 Business World

Multikanal integrert med Unit4 Business World Fjerner tidstyver og reduserer kostnader med enkel og effektiv dokumentdistribusjon Multikanal integrert med Unit4 Business World Odd Egil Orøy, Produktsjef Multikanal EVRY Agenda Multikanal integrert

Detaljer