Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telenor. EDB Business Partner. side 4. side 2. Innovasjon som omdømmeplattform... side 6. Ungdomsprosjektet i NIF... side 7"

Transkript

1 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2007 CONNECTED Telenor Kredittsjef Per Åge Bæra vektlegger Conectos verdisett, innovative holdning og raske oppstart. side 4 EDB Business Partner Smart håndtering av informasjon side 2 Innovasjon som omdømmeplattform... side 6 Ungdomsprosjektet i NIF... side 7

2 Leder - Gi oss en strukt Conecto lykkes i markedet! så klarer EDB resten ved Sverre O. Helsem Kjære leser, Vi har det siste året lykkes godt i konkurransen i markedet og kan ønske flere nye virksomheter velkommen som kunder. Suksessen er et resultat av langsiktig satsing på innovasjon og en kompromissløs holdning til kvalitet i leveransen. Telenor er den største av de nye kundene. I denne utgaven av Connected forteller kredittsjef Per Åge Bæra oss om Telenors erfaringer fra salgsprosessen og leveransen så langt. Denne første kontakten mellom to virksomheter er avgjørende for det videre samarbeidet. Telenor har en klar profil i forhold til kundebehandling som sammenfaller godt med Conectos inkassofilosofi. Videre har begge selskap stor fokus på utvikling av kundevennlige og fremtidsrettede løsninger. Alle prosesser rundt igangsetting av nye kunder er beskrevet i vårt kvalitetsstyringssystem. Vi har valgt Det Norske Veritas som sertifiseringsorgan for kvalitetsstyringssystemet, og de er i disse dager i gang med å gjennomføre sertifiseringsrevisjon hos oss. Dette gjør at dere kan stole på at Conecto har et aktivt og levende system for å sikre kvalitet i alle leveranser. Når selskapet er i en rivende utvikling, er fokus på dere som er og har vært våre trofaste kunder over flere år større enn noen sinne. I løpet av mars måned sender vi ut vår årlige omdømmeundersøkelse. Vi håper dere igjen vil gi oss ærlige og oppriktige svar på om vi innfrir forventningene, samt at dere gir oss nødvendige innspill til forbedringer. Dere er våre viktigste premissgivere for fortsatt vekst og suksess. Ha en hektisk og sødmefylt vår. Sverre O. Helsem Administrerende direktør Ordene kommer fra Jarle Engh, Business Manager i EDB Business Partner, Verdiøkende Tjenester. - Ikke alle forstår hvilket enormt effektivitetspotensial det ligger i smart håndtering av informasjon. EDB Business Partner er desidert den ledende innen området i Norge. - Det er ikke alltid like lett å beskrive fordeler og egenskaper ved det vi tilbyr på en lett forståelig måte. Begrepene er mange og teknologien ofte vanskelig å forstå. De fleste av oss har hørt begreper som efaktura, fakturahotell, elektronisk arkiv og dokumenthotell, men forstår ikke alltid hvilke enorme muligheter som ligger i utnyttelsen av slik teknologi, sier Jarle Engh. Engh er ansatt i EDB, Verdiøkende Tjenester, en divisjon i EDB Business Partner, som leverer elektroniske og papirbaserte tjenester innen håndtering og produksjon av dokumenter. Dette omfatter ebusiness, efaktura B2C og B2B, elektronisk arkiv, print & distribusjon, responshåndtering, katalogtjenester, handelstransaksjoner og innbetalingsløsninger. efaktura - efaktura er helt klart i sterk vekst. Utviklingen viser en tydelig reduksjon Fakta om EDB EDB Business Partner er et av Nordens ledende børsnoterte IT-konsern. Konsernet har ansatte og en omsetning på NOK 5,8 milliarder. Selskapet tilbyr løsninger som dekker hele bredden av virksomhetskritiske IT-tjenester, fra applikasjonstjenester og bransjeløsninger til drift og nettverksløsninger. EDB skal være en sterk og nær IT-partner som bidrar til at kundene løser sine oppgaver mer effektivt og når målene for sin virksomhet. i antall printfakturaer i forhold til elektroniske fakturaer, og vi ser en stabil nedgang i antall papirfakturaer med ca. 2 % pr år, forteller Jarle Engh. EDB Business Partner har her posisjonert seg godt og er, i tillegg til å være Norges største leverandør av printfakturaer, også Norges største aktør innen elektroniske tjenester som efaktura og FakturaHotell. - Fremtiden ligger her, og vi ser at disse tjenestene i større grad også nå benyttes av små og mellomstore fakturautstedere. Dokumenthotell Elektronisk lagring av dokumenter, dokumenthotell og elektronisk arkiv, er et annet område i sterk utvikling. Vi har sett en betydelig teknologisk utvikling som har ført til mye høyere lagringskapasitet uten vesentlig kost- 2 Connected 1/2007

3 urert fil, - Det ligger et enormt effektivitetspotensial i smart håndtering av informasjon, sier Jarle Engh, Business Manager i EDB Business Partner, Verdiøkende Tjenester. nadsøkninger. Dette har ført til at flere ser elektronisk arkiv som et viktig steg videre for å effektivisere dokumenthåndteringen, sier Engh. - Dette gir de ansatte og forbindelser døgnkontinuerlig tilgang til dokumentene. Rask gjenfinning og visuell identisk presentasjon er tidsbesparende og øker servicenivået. Et godt eksempel på dette er at kundeservice kan få opp originalfakturaen på sin skjerm, kommunisere direkte med kunden og eventuelt sende fakturaen pr. mail. Dette er svært effektiviserende, og man unngår manuell gjenfinning og faksing av fakturaen. Online fakturavisning på ConectoWeb Conecto har integrert EDB sine løsninger direkte i ConectoWeb, slik at skyldnerne får online tilgang til fakturaen(e) tilknyttet inkassosaken. Dette er svært god kundeservice for skyldneren og forenkler dialogen der det er spørsmål knyttet til grunnlaget for inkassokravet. Oppdragsgiverne har tilsvarende tilgang via ConectoWeb og drar dermed nytte av de samme fordelene. Slik får alle parter en merverdi i sine leveranser. Lurer du på om din bedrift har et effektiviseringspotensiale og kan dra nytte av EDB Business Partner sine tjenester, kontakt Conecto sin salgsavdeling på tlf eller eller ta direkte kontakt med Jarle Engh hos EDB på tlf eller Connected 1/2007 3

4 Conecto holder balansen: Linedans med Telenor Telenor er kanskje landets største fakturautsteder og har valgt Conecto som ny inkassopartner. Vi er opptatt av en riktig balansegang mellom å inndrive utestående fordringer og ivaretagelse av kunden, sier Per Åge Bæra, kredittsjef for fastnett i Telenor. Conecto har vært veldig tro mot sine tre kjerneverdier ansvar, kommunikasjon og medmenneskelighet. De har testet dem og funnet en sammenheng mellom disse verdiene og høy gjenvinningsgrad. Dette var en av grunnene til at Telenor valgte Conecto som en av fire, likestilte inkassopartnere. Vi har merket oss Conectos verdisett og setter pris på å ha en samarbeidspartner som jobber på denne måten, sier Bæra, som innser at deres inkassopartnere indirekte driver et omdømmearbeid for dem. Forventer individuell oppfølging Når vi skrur sammen prosessene i kredittarbeidet vårt, så er det med tanke på risikoen for å miste en kundes tillit. Det er i stor grad kundens ve og vel vi må sikre. Derfor får vi jevnlig foretatt analyser av hva kunden forventer av oss, fortsetter kredittsjefen. duell oppfølging. I vanskelige betalingssituasjoner ønsker de å føle at de blir forstått, at deres problemer tas på alvor og at Telenor kommer med forslag til å løse betalingsproblemene. Den jevne borger er et selvstendig, tenkende individ. Om man behandler ham med respekt, så vinner man frem med det. Overfor noen vil man måtte følge en hardere linje, men det gjelder kun et lite mindretall. Vi må i alle tilfeller være sikre på at vi går frem på en skikkelig og rett måte. Klarer vi dette, så ivaretas også vårt omdømme, mener Bæra. Telekombastionen evaluerer sine inkassopartnere hvert tredje år, og ser dem som viktige samarbeidspartnere hele veien. De har behov for selskaper som aktivt kan ta del i det løsningsarbeidet Telenors kunder forventer vil møte Conecto Det viser seg at Telenor-kundene strekker seg langt for å beholde produktene deres. Regninger fra telekomoperatøren I tillegg til forutsigbarhet, forventer Telenors kunder en mest mulig indiviligger blant de fem høyest prioriterte på betalingslisten, og de nyter godt av at Nordmenns betalingsevne er relativt høy for tiden. Antallet avtaler som misligholdes går ned. Det skyldes nok delvis at vi har en relativt god kontroll på prosessene, at kundene har en rimelig sjanse til å utsette betalingen og at vi har klart å kommunisere klart til dem hva de har å forholde seg til. Like fullt må knappe tre millioner fakturaer purres på hvert år, og ut av dette blir det circa inkassokunder av disse vil nå få møte Conecto, noe som løfter selskapet opp blant de store inkassoselskapene. Et tosifret antall millioner fakturaer lander i reskontroen vår hvert år. Ettersom de fleste kundene har fastnettavtaler, ligger to tredjedeler av de som går til inkasso i dette segmentet. Resten gjelder mobiltelefoni, forteller Bæra. Opptatt av kundegjenvinning I ytterste konsekvens fører uoppgjorte regninger til stenging av telefonen til pengene er betalt, eller til oppsigelse dersom det er helt nødvendig. Dette ønsker selvsagt ingen. 4 Connected 1/2007

5 At vi får inn pengene folk skylder oss samtidig som de er tilfredse Telenor-kunder som fortsetter å komme tilbake til oss, er egentlig to gjensidig motstridende størrelser, sier kredittsjef Per Åge Bæra. Vi kan ikke score mye høyere på det ene parameteret uten at det går på bekostning av det andre. Bæra forteller at for bedrifter er det å være uten forbindelse med nettet fullstendig uakseptabelt, men her figurerer en større forståelse for inkassoprosessen enn i privatmarkedet. For en privatperson oppleves det som mye mer ubehagelig å bli inkassokunde. Når telefonen stenges, er det uansett om å gjøre å få til en velfungerende betalingsløsning for kunden, slik at vedkommende kan friskmeldes, eller gjenvinnes så raskt som mulig. Dette tjener begge parter. Webløsning viser fremoverlent holdning Her kommer et av Conectos fortrinn inn: Selvbetjeningsløsningene som finnes på Skyldnerweb. nok ikke så viktig som at Conecto slik har vist at vi kan være med på å dra hverandre videre. Rekordrask implementering Avtalen mellom Conecto og Telenor ble signert før årsskiftet. Et slikt samarbeid fordrer en del IT-arbeid med oppsett av automatisert filintegrasjon. Selv om det ikke er en spesielt komplisert jobb, støter man gjerne på uforutsette situasjoner som da bør løses raskt. Tidlig i januar startet Conecto implementeringsprosessen, og allerede 23. januar kunne Telenor stole på at Conecto mottok beskjed og kunne begynne å inndrive deres utestående fordringer. Bæra er imponert over effektiviteten. 20 dager på oppsett av dette på tre avdelinger hos oss, er en rask oppstart. Erfaringsmessig tar dette lenger tid. Vi fikk inntrykk av at Conecto var godt forberedt, noe som lover meget godt i en oppstartsfase. Det er noen hundretalls millioner kroner og hundretusen kunder som skal gjennom disse kanalene de neste tre årene, sier kredittsjefen. Han er trygg på at inkassobyrået på Østerås kan levere de volumene avtalen gjelder. Telenor har inntrykk av at personalet er godt rustet og attestene han har innhentet vitner om at de har å gjøre med en solid og stødig bedrift. Markert økning i antall inkassosaker Muligheten til å dele opp og betale beløpet, sende epost til, eller chatte med inkassobyrået for å løse betalingsfloken, forenkler og letter inkassoopplevelsen, spesielt for unge mennesker. For mange oppleves det mindre pinlig og dessuten enklere enn å måtte snakke med noen om det på telefonen. Jeg har ikke vært borti en lignende nettjeneste, og utviklingen av webløsningen og tankegodset rundt fakturahotell har spilt en rolle i valget av Conecto som samarbeidspartner, bekrefter Bæra, men presiserer at viktigere er den foroverlente, innovative holdningen som ligger bak Skyldnerweb som produkt. En slik tjeneste var ikke noe kriterium i konkurransen men det er et eksempel på at ledelsen har et driv over seg som gjør det til et aktivt og engasjert selskap. At det i dette tilfellet var en webløsning denne holdningen manifesterte seg i, er Etter et par år med moderat økning i antall innkomne inkassosaker, er det i 2006 igjen en markert oppgang på 11,3 %. Kredittilsynet skriver i en pressemelding at denne økningen må ses i lys av at antall innkomne inkassosaker i inkassoforetakene i løpet av 2005 var det laveste på flere år. Kredittilsynet gir ingen kommentarer til bakgrunnen for økningen, men man kan anta at det økte rentenivået begynner å legge et visst press på økonomien i mange husholdninger. Pressemeldingen sier videre at inkassosaker under utførelse ved utgangen av 2006 representerte misligholdte forpliktelser på 42,7 milliarder kroner. Tilsvarende tall var ved utgangen av 2005 på 40,9 milliarder kroner, slik at gjelden som inkassoforetakene har til inndrivelse har økt med 4,3 prosent i Inkassosaker under utførelse har økt med 6,9 %. Veksten må også her ses i sammenheng med økningen i det generelle rentenivået. Inkassoforetakene innkasserte 10,3 milliarder kroner i Dette er en oppgang på 8,8 prosent sammenlignet med 2005 da inkassoforetakene innkasserte 9,46 milliarder kroner. Inkassoforetakenes inntekter økte med 4,3 %, og må ses i sammenheng med økningen i innkasserte midler. Selv om tallene viser oppgang i inkassoforetakenes inntekter, hadde nesten 1/3-del av selskapene som er under tilsyn fra Kredittilsynet negativt driftsresultat. Kredittilsynet presiserer at de presenterte tallene ikke viser totale tall for hva som er til inndriving i Norge. Inndriving av egne krav (egeninkasso), krav som inndrives av Statens Innkrevingssentral og advokaters inkassovirksomhet inngår ikke i tallmaterialet. Connected 1/2007 5

6 11 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON Corporate Reputation, Brand, Identity and Competitiveness I OSLO Innovasjon som omdømme-plattform Årets omdømmekonferanse, den 11. i rekken i regi av Reputation Institute, er lagt til Oslo i perioden 31. mai 3. juni Temaet for konferansen fokuserer på innovasjon som plattform for omdømme, noe Conecto har arbeidet mye med de siste 3 årene. Conecto er sammen med Telenor, Tine og Gilde, en av hovedsponsorene til konferansen, som vil bli gjennomført i lokalene til BI i Nydalen. Det er første gang Oslo er vert for konferansen, som tidligere har blitt holdt i store verdensbyer som New York, Paris, Madrid og Amsterdam. Økende internasjonal interesse Omdømmehåndtering er et område med økende internasjonal interesse, både blant akademikere og selskaper. Hardere konkurranse, endret mediehverdag og mer aktive interessenter setter nye krav til hvordan selskaper handler og hvordan de ønsker å bli oppfattet. I økende grad er selskapers suksess avhengig av å bygge og opprettholde tillit og anerkjennelse fra interessentene. I praksis viser det seg at dette ikke alltid er like enkelt det krever fokus og vilje fra ledelsen, innsats av øremerkede ressurser og positive medarbeidere som identifiserer seg med selskapet. Innovasjon som konkurransefortrinn Innovasjon er et av fundamentene selskaper kan bygge sine konkurransefortrinn på. Dette er derfor en av nøkkelplattformene selskapene kan støtte seg på for å differensiere seg fra konkurrentene. På denne måten oppnås respekt, anerkjennelse og tillit fra selskapets viktigste interessenter, som er kunder, leverandører og myndigheter. Men for å opprettholde en innovasjonsstrategi over tid kreves en forpliktelse fra selskapets ledelse til å stille ressurser tilgjengelig for å bygge en intern kultur for entreprenørskap blant de ansatte. Størst effekt oppnås når de ansatte blir belønnet for sine bidrag til utvikling av nye produkter. 6 Connected 1/2007

7 Innovasjon er ikke bare nye produkter Samtidig handler ikke innovasjon bare om å utvikle nye innovative tilbud til kundene. Selskaper vil også bli oppfattet som innovative når de viser sin særegenhet gjennom innovativ kommunikasjon og innovative initiativer og strategier. Dette er også innovasjon som interessentene vil belønne med økt tillit og anerkjennelse, og som derfor vil hjelpe selskaper å bygge robuste omdømmer som innovatører. Omdømme påvirker omsetning og resultat Det begynner å bre seg en voksende bevissthet om verdien av et godt omdømme, ikke bare i store selskaper, men også blant mange små og mellomstore bedrifter. Ifølge undersøkelsen Corporate Reputation Watch 2004 gjennomført blant toppledere i Europa, Nord-Amerika og Asia, er det interessante funn blant topplederes forhold til omdømme og selskapsledelse. Blant annet kommer det frem at forvaltning av omdømmet er blitt en del av selskapenes kommersielle plattform, som direkte påvirker omsetning og resultat. Et paradoks i undersøkelsen er at topplederne erkjenner betydningen av et godt omdømme og solid corporate governance, men at de samtidig mener at disse områdene stjeler mye av toppledelsens tid. Som ansvarlig for selskapets omsetning og resultat, bør du derfor sette av tid til å delta på hele eller deler av den 11. omdømmekonferansen til Reputation Institute hos BI i Nydalen. I en tid der det er vanskeligere og vanskeligere å differensiere bedriften på pris- eller produktfordeler, vil god omdømmehåndtering for mange være nøkkelen til større konkurransekraft og bedre resultater. NIF s ungdomsprosjekt 2007 Mari Westby, avdelingsleder for kundesenteret i Conecto. I samarbeid med Norske Inkassobyråers Forening (NIF) går Conecto i disse dager ut til 17-åringer på videregående skole med en holdningskampanje. Denne gruppen ungdom blir myndige i løpet av kort tid, og kan da stifte gjeld på egen hånd. Fristelsene for de unge forbrukerne er mange, og næringslivet sparer ikke på markedsføringen verken når det gjelder varer, lån eller kredit. Inkassobransjen ser dessverre at betalingsmislighold blant ungdom øker. For noen år siden fantes det få ungdommer mellom år i inkassoporteføljen. Nå utgjør ungdom en betydelig andel, og antallet øker jevnt. Årsaken er i hovedsak bruk av mobiltelefon. Foto: Ulf Hansen Mobiltelefonen har blitt et uunnværlig verktøy for de fleste ungdommer. Frem til myndighetsalder er det foreldre eller andre voksne som har det juridiske ansvaret for at regningen betales. Etter fylte 18 år er det gjerne den unge selv som får ansvaret. Dette ansvaret krever at den unge forstår hva som er viktig, at han kan tilpasse forbruket etter sin økonomiske evne, og ikke minst overholde betalingsfrister. Det er dyrt å betale for sent det har mange erfart. Internett er en slagkraftig salgskanal som de unge møter daglig, og denne butikken er åpen døgnet rundt. Kombinasjonen av sterk markedsføring, enkel tilgjengelighet og lite kunnskap om personlig økonomi og konsekvenser av betalingsmislighold gir ofte uønskede resultater. De unge vet lite om det som skjer når en sak går til inkasso, og de vet enda mindre om hvilke konsekvenser en betalingsanmerkning kan få for dem. Hensikten med kampanjen er å bevisstgjøre ungdommen. De skal se at de valgene de tar har noen konsekvenser, og de skal vite hva som kan skje dersom betalingsforpliktelser misligholdes. En liten ubetalt regning kan fort bli til en stor utfordring. Vi ønsker å fortelle de unge hvordan de kan unngå å havne i en uønsket situasjon. Forhåpentligvis vil økt kunnskap medvirke til at de unge unngår å ødelegge sin økonomiske fremtid. Foto: Ulf Hansen Les mer om omdømmekonferansen på Saksbehandler i Conecto, Øyvind Gjellum. Connected 1/2007 7

8 Conectos fagseminar Conectos fagseminar avholdes på Thon Hotel Opera 29. mars Første halvdel av dagen vil fokus være rettet mot salg på kreditt. Hva er de viktigste utfordringene, og hva bør være sentrale kontrollpunkter? Anders Kjøs fra Eniro vil dele erfaringer og kunnskap med deltakerne. Det samme vil Bente Thorbjørnsen fra Creditinform. Hun vet hvem du ikke bør handle med. Siste halvdel av dagen blir kreativ. Alle vet at evnen til god kommunikasjon er et viktig konkurransefortrinn, men hvordan skaper vi god kommunikasjon? Energibunten Hakon Lærum vil gi deg en underholdende innføring i nettopp dette emnet. Dessuten viser vi deg hvordan dine tregeste betalere kommuniserer med oss og løser inkassosakene sine via web. Benytt denne anledningen til å gi deg selv og din bedrift en lærerik og underholdende dag i Oslo. Har du spørsmål kan du som vanlig kontakte Marit på tlf eller For fullstendig agenda og påmelding: Conecto på Næringslivsdagene Næringslivsforeningen i Drammen har som målsetning å ivareta næringslivets interesser i Drammensregionen. Hvert år arrangeres Næringslivsdagene som et samlingssted der relasjoner blir skapt på kryss av bransjer, og der det stimuleres til etablering av næringsnettverk. Conecto deltok i møteforumet og arrangerte eget seminar om omdømme under næringslivsdagene. Onsdag 7. februar deltok Conecto på Møteforumet i Drammen. Møteforumet har en nettverksfunksjon der høyst ulike bedrifter møtes. Her får du anledning til å avtale mange møter på kort tid med de virksomhetene du ønsker å treffe. Torsdag 8. februar hadde Conecto i samarbeid med Næringslivsforeningen i Drammen, Drammens Handelskammer og JCI gleden av å invitere til et spennende seminar om bedrifters omdømmebygging. Mange hadde møtt frem for å få et innblikk i hvordan norske bedrifter kan sette omdømme på kartet. Foredragsholderne ga de fremmøtte en praktisk og innovativ innføring i hvordan man kan arbeide med omdømmet i sin bedrift. Peggy Simcic Brønn fra BI, Andreas Engell fra Martin Fidem AS og Richard Riekeles fra Conecto holdt et fantastisk flott foredrag som ble behørig diskutert under middagen etter foredraget. Design og produksjon: signatur.no Foto: Conecto 8 Connected 1/2007 Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger! Kontakt ansvarlig redaktør Richard Riekeles på markedsavdelingens telefon, , eller e-post: Conecto AS tlf: faks: Grini Næringspark 17. Postboks 85, 1332 Østerås

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Conecto er en rollemodell

Conecto er en rollemodell ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2008 CONNECTED Conecto er en rollemodell Det sier førsteamanuensis Peggy Simic Brønn ved Handelshøyskolen BI. Omdømmearbeid krever langsiktig arbeid på

Detaljer

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8

CONNECTED. Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme. side 4. Kundecase SL... side 2. Conecto Global... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2005 CONNECTED Outsourcer forvaltningen av bedriftens omdømme Tar din outsourcing-partner vare på omdømmet ditt? - Ditt inkassobyrå forvalter din bedrifts

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?...

Eidsiva bredbånd valgte Conecto. Åpen eller innadvent. side 2 3. Utviklingen i inkassomarkedet... side 7. Et håndslag til de fattige?... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2009 CONNECTED Eidsiva bredbånd valgte Conecto De reagerer kjapt på innspill, de er fremoverlente og har fokus på kundene sine de er som oss, sier adm.

Detaljer

Når kan økonomien friskmeldes?

Når kan økonomien friskmeldes? ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2007 CONNECTED Når kan økonomien friskmeldes? Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities ASA tror ikke på noen stor krise for Norges del side

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt...

Hvor går grensene? EuroPark Conecto forenkler arbeidshverdagen. side 4. side 2. Årets skyldnerundersøkelse... side 6. Overvåk i ny drakt... ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 3, 2006 CONNECTED Hvor går grensene? - Når bransjer eller miljøer slår seg sammen om å svarteliste enkelte kunder som er dårlige betalere, er vi på gyngende

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6

Volvo Finans. Vannprosjektet Rent vann til Kishenyi. Conecto hovedsponsor til prosjektet. side 4. side 2. Credit News... side 6 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2007 CONNECTED Volvo Finans Fleksibilitet og sikkerhet er nøkkelfaktorer for Volvo Finans Norge AS, påpeker daglig leder Bjørn Skotte og kredittsjef Pål

Detaljer

Felles verdigrunnlag som vekstmotor

Felles verdigrunnlag som vekstmotor #03 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Felles verdigrunnlag som vekstmotor Conecto har fått Norges nest største finansaktør som eier. De gode holdningene i Conecto harmonerer godt med SpareBank

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET CREDIT MANAGEMENT JUS: IT-SYSTEMER: INKASSO: Gode forberedelser minimierer risikoen Les mer side 12 Skreddersydd og fleksibelt Antall saker øker Les mer side

Detaljer

Fanget i forbrukersamfunnet

Fanget i forbrukersamfunnet #03 2011 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Fanget i forbrukersamfunnet Unge mellom 18 og 30 år er den aldersgruppen med raskest voksende gjeldsbyrde. Stadig flere starter sitt økonomiske livsløp

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service.

CONNECTED. Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans Service. ET KVARTALSVIS KUNDE- OG NYHETSMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1. VINTER 2005 CONNECTED Firmabil med fornuft Den nye firmabilbeskatningen gjør det langt enklere å ha firmabil, sier Jan Traaseth i Toyota Finans

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Det håndgripelige gjort uforståelig

Det håndgripelige gjort uforståelig Oslo Juli 2011 Forbrukerpolitisk Avdeling Faggruppe Finans Det håndgripelige gjort uforståelig En prosjektrapport fra Forbrukerrådet om gjeldsproblematikk i Norge og kommunikasjonen mellom inkassobyråene

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

Etterlyser kompetanseløft

Etterlyser kompetanseløft Lønnsom is i magen 200 nye treningssentre siden 2008: Desember 2011 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Etterlyser kompetanseløft Med dagens lave

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8

Landkreditt Bank. side 2. Få inn pengene raskere... side 6. Inkasso fagseminar... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 1, 2008 CONNECTED Landkreditt Bank Depotsjef Lars Tore Myklatun er stolt over at Landkreditt Bank kåres til en av Norges beste bruksbanker år etter år. side

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET CREDIT & CASH MANAGEMENT No. 5 / Juni 2011 6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura er lønnsomt Trondheim kommune har spart store beløp FOTO: SVENSK HANDEL Outsoursing La inkassoselskapene gjøre jobben Optimaliser

Detaljer

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno

Retura i Trondheim og Kristiansund velger Creno ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Juni 2009 www.creno.no Tegn til taktskifte Miljø og moderne innfordringsarbeid hånd i hånd: Vi ser forsiktige

Detaljer

forretningsoppskrift

forretningsoppskrift ISMAgazine Nr 3 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Salg skal gjøre det enklere å kjøpe Få kontroll på inntektene Utvider økonomisystemet med CRM Tina Nordströms forretningsoppskrift LEDER Inntektskontroll.

Detaljer

Det store kompetanseløftet

Det store kompetanseløftet ØKONOMIAVISEN creno Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Oktober 2010 www.creno.no Offshore-aksjer på opptur Det store kompetanseløftet - Vi venter forsiktig vekst,

Detaljer

Utnytter du Agresso godt nok?

Utnytter du Agresso godt nok? økonomiavisen Creno fakturaservice November 2013 - www.creno.no Ledende totalleverandør i markedet for kreditt-, faktura- og inkassotjenester Creno størst på M3 istock.com Er du gladere i å gjøre en god

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer