POLITIFORUM HER SLÅR POLITIET TIL MOT LOMMETYVENE. Les suksesshistorien om Oslo-politiets lommetyvgruppe LØSSALG KR 65,- NR 04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITIFORUM HER SLÅR POLITIET TIL MOT LOMMETYVENE. Les suksesshistorien om Oslo-politiets lommetyvgruppe. 09.04.2014 LØSSALG KR 65,- NR 04"

Transkript

1 POLITIFORUM LØSSALG KR 65,- NR 04 HER SLÅR POLITIET TIL MOT LOMMETYVENE Les suksesshistorien om Oslo-politiets lommetyvgruppe.

2

3 Fordi det går litt opp og ned Cresco Unique Du vet selv hvor fort det kan svinge fra perioder med romslig økonomi til trange regningsmåneder hvor du må strekke lommeboka i alle retninger. Med Cresco Unique kan du jevne ut svingningene med lån og sparing på samme smarte konto til svært gode vilkår. Sommerferie Julegaver Bilreparasjon Forsikringer Veiavgift JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST DESEMBER Smarte fordeler for medlemmer i Politiets Fellesforbund: 2,8 % sparerente fra første krone Ingen begrensninger i antall uttak Gebyrfrie varekjøp i hele verden Gebyrfri betaling av regninger i nettbanken Inntil kroner i kreditt Halv kredittrente sammenlignet med ordinære kredittkort Fleksibel tilbakebetaling Alltid. Fleksibilitet. H * K Reklamebyrå Bestill nå og les mer på Nom. kredittrente:10,65 %. Eff. rente: 19,3 % ,- o/12 mnd. totalt Cresco Unique et produkt fra DNB Bank ASA. Kundeservice tlf

4 4 LEDER POLITIFORUM «Politiets tilstedeværelse bygger opp under tilliten fra befolkningen som de er så avhengige av.» I pose og sekk Hver eneste dag i 2013 ble det i snitt registrert over 40 anmeldelser for grovt tyveri fra person på offentlig sted i Oslo. Året før var tallet nærmere 50. Tyverier fra lommer, poser, sekker og vesker, har i høyeste grad blitt dagligdags i Norges hovedstad. I «toppåret» 2012 ble det begått langt over dobbelt så mange lommetyverier i hovedstaden som i Noe måtte gjøres. Resultatet ble Oslo-politiets gruppe for bekjempelse av grove tyverier fra person på offentlig sted - eller lommetyvgruppen. I denne utgaven av Politiforum kan du lese suksesshistorien om hvordan nitidig, målrettet og helhetlig arbeid har sendt lommetyvene på retrett, og gjort det langt tryggere for arbeidende og feststemte Oslo-beboere å ferdes i hovedstaden. I løpet av bare halvannet år i operativ drift, har gruppen pågrepet over 160 lommetyver og drevet fram en nedgang i lommetyveristatistikken i Oslo for første gang på mange år. Det er en prestasjon verdt å skryte av. Isolert sett synes kanskje ikke tyveriet av en Iphone eller en lommebok som en alvorlig, kriminell handling. Pengene får de fleste tilbake fra forsikringsselskapet. Det materielle tapet er begrenset. Noe helt annet er følelsen av å ha blitt overvåket, rundlurt og rundstjålet av fremmede personer på offentlig sted. Som Morten Drægni i lommetyvgruppen sier til Politiforum: «Ofrene er gjennomsnittlige mennesker som må være der de er. At de blir ofre for lommetyver, gjør noe med trygghetsfølelsen deres». Det er ikke akseptabelt at innbyggerne i hovedstaden skal føle seg utrygge når de er på vei hjem fra jobb, er på kjøpesenteret, eller er på byen. Ingen by skal være et fristed for tyverier. Nettopp derfor er det viktig for politiet å satse på bekjempelse av denne hverdagskriminaliteten. Det gjenoppretter trygghetsfølelsen å vite at det ikke bare er lommetyvene som kaster lange blikk på mobilen din, men faktisk politifolk som kaster lange blikk på lommetyvene. Politiets tilstedeværelse bygger slik opp under tilliten fra befolkningen som de er så avhengige av. Selv om lommetyverier aldri blir helt borte i store byer, ville det vært en fallitterklæring av politiet å ikke gjøre noe med den negative trenden som Oslo opplevde. Ære være Oslo politidistrikt for å virkelig satse på å bekjempe denne typen nær hverdagskriminalitet som rammer helt vanlige folk. Samtidig er det også en kjensgjerning av tyverier av lett omsettelige mobiltelefoner også er «big business». Lommetyvene er ikke bare en gruppe tilfeldige småkriminelle. Mange er profesjonelle til fingerspissene - bokstavelig talt. Lommetyver er ikke bare småkriminelle, men ofte også en del av større nettverk av organiserte kriminelle. For politiet er det dermed en vinn-vinn-situasjon å bekjempe denne kriminalitetsformen. Det oppleves håndfast for innbyggerne, som ser at politiet gjør en jobb for dem, samtidig som det bidrar til å strupe inntektsstrømmen til organisert kriminalitet. Her får politiet både i pose og sekk. Erik Inderhaug Konstituert redaktør VI LIKER Linda Hoels utspill om å lytte til og lære av politifolks praktiske erfaring. Det er tross alt de som jobber tett på som vet hvor skoen trykker - ikke kontorbyråkrater, politikere eller journalister. VI MISLIKER at politisk ledelse ikke tar inn over seg realitetene i årets politibudsjett og hva det gjør med politimestrenes handlingsrom. Å vise forståelse gir ikke flere politifolk på gata eller bedre politiarbeid.

5 5 INNHOLD NR UTGIVER Politiets Fellesforbund Møllergt. 39, 0179 Oslo Tlf Fax POLITIFORUM Facebook.com/Politiforum 105. årgang REDAKTØR Ole Martin Mortvedt Tlf Mobil STOPPER LOMMETYVENE Lommetyvgruppen i Oslo politidistrikt har pågrepet to lommetyver i snitt hver uke siden de startet opp i august Politiforum ble med dem ut for å finne ut hva som ligger bak suksessen. JOURNALIST Erik Inderhaug Tlf Mobil MARKEDS- KONSULENT Heidi Bjørkedal Tlf Mobil SVENSK-NORSK SAMARBEID Utreder politisamarbeid over landegrensen ARVTAKEREN Her er USA-politiets nye «superbil». LAYOUT/ PRODUKSJON Mediamania FRISTER Innlevering av stoff til nr. 05, 2014 sendes på mail til redaksjonen innen MYE Å SPARE PÅ VIDEO 20 norske domstoler bruker videokonferanse. LYTT TIL POLITIFOLKS ERFARING Politiet må bli bedre på erfaringsoverføring. ADRESSE- ENDRING TRYKK Aktietrykkeriet Godkjent opplag: ISSN: FASTE SIDER RESPONS 46 Sigve sier 47 Folkestad 48 Studentropet 49 Vi gratulerer 50 Politiets verden 51 Purken & PFFU «Kan det tenkes at de krav som stilles til hvor en skal jobbe etter endt utdanning ikke er realistiske?» Geir Iversen om jobbsøkende politistudenter på side 42. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra Organet allmennheten, som behandler har klager medlemmer mot pressen fra presseorganisasjonene i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). og fra allmennheten, behandler klager mot pressen PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel. i 22 presseetiske Fax: spørsmål 55 (trykt presse, radio, fjernsyn Epost: og nettpublikasjoner). PFU, Rådhusgt.17, Postboks 46 Sentrum, NO-0101 Oslo Tel Fax: Epost:

6 6 INTERNASJONALT VIL SAMARBEIDE OV Norsk og svensk politi vurderer samlokalisering i Vaajmaregionen i Nord-Trøndelag. Utredningsarbeidet er nå igangsatt. TEKST: Erik Inderhaug FOTO: Privat Dette handler om å se på mulighetene for en felles utnyttelse av ressursene, forteller lensmann Jørn Ove Totland i Lierne kommune i Nord- Trøndelag. Totland er for tiden i permisjon fra stillingen som lensmann for å jobbe med samarbeidsprosjektet på heltid. Utredningen, forankret hos både Nord-Trøndelag politidistrikt og polismyndigheten i Jämtlands län i Sverige, skal pågå fram til 31. mai. Jeg tror det ligger et betydelig potensiale her i samarbeidet mellom norsk og svensk politi, og ikke minst med Tollvesenet, sier Totland, som står for utredningen sammen med politistasjonssjefen i Strømsund på den andre siden av grensen. FELLES PATRULJERING Vaajmaregionen er betegnelsen på et område som omfatter Lierne og Røyrvik kommune på norsk side av grensen, og deler av Strømsund og Krokoms kommune på svensk side. Området er på størrelse med Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus, men med få innbyggere. Det gir utfordringer for politidekningen på begge sider av grensen, noe som er utgangspunktet for samarbeidsutredningen. Like over grensen ligger Gäddede, og derfra er det 14 mil til nærmeste svenske politistasjon. Både med tanke på responstid, service og tilstedeværelse, er det ikke noe særlig tilbud på svensk side av grensen. På norsk side har vi lensmannskontoret i Lierne, med meg som lensmann og en betjent som går i vaktturnus for driftsenhet nord i politidistriktet. Så responstiden blir lang også ut hit, på kveldstid og om nettene, forklarer Totland. I henhold til avtalen, skal Totland og hans svenske kollega blant annet utrede følgende: Muligheten for samlokalisering av svensk og norsk politi. Muligheten for felles patruljevirksomhet mellom norsk og svensk politi. Muligheten for felles beredskapsordning. Muligheten for styrket samarbeid med tollmyndighetene om bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet. Regionens sju grenseoverganger kombinert med lav politidekning, gjør det siste punktet spesialt aktuelt. Vi skal gjennomføre et møte med Tollvesenet for å se hva de tenker, og hvilke muligheter som ligger der, sier Totland. LOVENDRING KREVES På svensk side av grensen, har sikkerhetssjef Irene Tängmark i Strømsund kommune - hvor Gäddede ligger - allerede plukket ut lokaler til en mulig samlokalisert politistyrke. På brannstasjonen i tettstedet er det nemlig ledig plass. Dette er lokaler som nødetatene i dag leier, som også kan romme andre funksjoner. Det kan åpne for et spennende samarbeid. Samtidig handler utredningen hovedsakelig om politisamarbeid, understreker hun overfor Länstidningen Østersund. Sikkerhetssjefen sier til avisen at Gäddede, som på mange måter har sterkere bånd over grensen til Norge enn til andre steder i Sverige, er et naturlig utgangspunkt for et mulig politisamarbeid. Samtidig ønsker hun ikke å bygge opp forhåpningene for mye. Prosjektet er spennende, men samtidig er det mange hindringer i form av lover og forskrifter for grenseoverskridende samarbeid. Det undersøker vi nå, sier Tängmark. En del av mandatet for utredningen, er å kartlegge eventuelle lovmessige hindringer for samarbeidet, og se på muligheten for å fjerne disse. Totland sier til Politiforum at det i dag ikke er noe i veien for at svenske polititjenestemenn kan jobbe i Norge. I 2013 ble det gjort en lovendring i den norske politiloven, som en tilpasning til Schengen-regelverket. Tidligere kunne svenske polititjenestemenn får begrenset politimyndighet på enkeltoppdrag i Norge. Lovendringen går på tradisjonell patruljevirksomhet, og åpner for at svenske politifolk ikke bare kan arbeide på tvers av grensen når det skjer noe, men at de også kan være til stede og være synlige i Norge. Det er denne samtjenestegjøringen jeg ser for meg kunne vært en stor suksessfaktor i samarbeidet over grensen her, forklarer han. KAN HA OVERFØRINGSVERDI Problemet kommer dersom norske politi- Jeg tror det ligger et betydelig potensiale her i samarbeidet mellom norsk og svensk politi. tjenestemenn skal utføre tilsvarende arbeid i Sverige. Hos «søta bror» åpner ikke loven for dette per i dag. Derfor er jeg i kontakt med Politidirektoratet (POD) og min svenske kollega i kontakt med Rikspolisstyrelsen. Vi ønsker å løfte spørsmålet opp på agendaen så snart som mulig, slik at det ikke er dette som blir problemet, sier Totland. På svensk side er også denne problemstillingen løftet opp i forbindelse med et tilsvarende finsk-svensk samarbeidsprosjekt. Mitt inntrykk er at det er en vilje både hos politiet og politikerne i Sverige om å få til en endring i lovverket, så jeg tror ikke det er noen stor sak. I det videre arbeidet med utredningen, skal Totland og hans svenske kollega blant annet gjennomføre møter med operasjonssentralene på begge sider av grensen, for å se på planverk, avtaler og rutiner, og hvilke muligheter og begrensninger som ligger der. Vi skal se på muligheten for prøveordninger, sier Totland om det videre arbeidet. Det er Regionprosjekt Vaajma som finansierer utredningen, og arbeidet konsentrerer seg derfor kun om samarbeid i dette området. Men det vi kommer fram til, vil forhåpentligvis også ha overføringsverdi til andre steder i grensetraktene mellom Norge og Sverige, hvor politiet har samarbeidsmuligheter.

7 7 ER LANDEGRENSEN SKAL SAMARBEIDE: Lensmann Jørn Ove Totland utreder samarbeidet fra norsk side. GRENSELØST: Vaajmaregionen går over to land og fire kommuner. Her skal norsk og svensk politi se på et samarbeid over grensa. Kart: Regionprosjekt Vaajma/www.vaajma.com

8 8 KORTNYTT FORTSATT JOBBGARANTI FRA HØYRE OG FRP Frps løfte om jobbgaranti til politistudentene skal følges opp, var meldingen fra regjeringspartiene i justiskomitéen. TEKST: Erik Inderhaug FOTO: Privat Det kom fra under ett av to møter Politiets Fellesforbunds (PF) studentforening gjennomførte med justiskomitéen i mars. Først møtte de komitéleder Hadia Tajik (Ap) og andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad (KrF), deretter Peter Christian Frølich, Anders B. Werp og Hårek Elvenes fra Høyre, sammen med Ulf Leirstein og Jan Arild Ellingsen fra Frp. Et viktig tema for studentene, var Frppolitiker Per Sandbergs løfte fra en politisk debatt på Politihøgskolen (PHS) 29. august i fjor, om en jobbgaranti til nyutdannede politistudenter. Tajik og Ropstad kunne som opposisjonspolitikere ikke love en slik garanti, men fra regjeringspartnerne Høyre og Frp var tonen klar: Svaret på jobbgarantien fra Sandberg, var at både Høyre og Frp var klare på at denne skulle følges opp. Målet er å få til ordningen hvor antallet som tas inn på PHS, beregnes inn i statsbudsjettet med tanke på å få jobb tre år senere, sier Thomas Tveit, nestleder i PF-studentene. Sammen med styremedlemmene Isabella Dahl og Sunniva Helen Kleppe, tok han med seg et dokument med innspill fra PÅ STORTINGET: Justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap), politistudentene Sunniva Helen Kleppe, Thomas Tveit og Isabella Dahl, og justiskomiteens andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Bildet ble tatt etter det første av to møter PF-studentene hadde med justiskomitéen på Stortinget. politistudentene til politikerne. I tillegg til jobbsituasjonen, tok dokumentet opp to andre temaer som er viktige for dem: Tilstanden på de fire studiestedene Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern, og fordelingen mellom politifag og akademiske fag. Tajik og Ropstad virket oppriktig interessert i alle de tre punktene vi tok opp med dem. De snakket om at de ville få med seg hele justiskomiteen på besøk til alle de fire studiestedene til Politihøgskolen (PHS), slik at de med egne øyne kan se og vurdere fasilitetene, sier Tveit. Også Høyre og Frps representanter var lydhøre. Vi opplevde å bli møtt av to genuint interesserte regjeringspartier som ønsket å få en usminka og ærlig tilbakemelding fra oss studenter, noe vi selvfølgelig ga dem. De hadde også spørsmål til oss, blant annet om hvordan vi oppfattet våre medstudenters holdninger og ferdigheter. Dette med tanke på å kunne få det store «bildet» om dagens utdanning er bra nok eller bør endres. Begge partiene sa at de ville ta med seg våre innspill inn i det videre arbeidet med revidert statsbudsjett i mai, og ikke minst til det første helblå statsbudsjettet i 2015, sier Tveit videre. PF-studentene har ikke avtalt noe nytt møte med justiskomitéen, men de ble oppfordret til å fortsette å holde komitéen oppdatert på hva studentene er opptatt av. Endelig ny bukse Den nye T2-buksa er nå tilgjengelig i nettbutikken til Politiets fellestjenester. Buksa har blant annet fått borrelås på lommene og en ny gråblå farge. Politiforum har testet buksa - bla om til side 30 for å lese dommen!

9 9 FOTO: Karoline Kvernland/Politihøgskolen SAMARBEID MOT DIGITAL KRIM Politihøgskolen (PHS) og Høgskolen i Gjøvik har inngått et samarbeid for å styrke utdanning og forskning på cyberkriminalitet, melder PHS på sin hjemmeside. Samarbeidet inkluderer en felles mastergrad i informasjonssikkerhet, hvor målgruppen hovedsakelig er politiansatte. Etterforskning hvor datateknologi er involvert er i betydelig vekst. Dette gjelder både nye kriminalitetsformer og den tradisjonelle kriminaliteten som nå begås ved bruk av ny teknologi. Nesten alle forbrytelser etterlater seg digitale spor, i mobiltelefoner, eposter, GPS eller på Internett, sier PHS-rektor Håkon Skulstad om hvorfor dette studiet er nødvendig. POLITIKVITRING Flere og flere personer i Politi-Norge er på Twitter. Her er noen av deres «kvitringer» den siste måneden. Rune H., Oslo PD: 13. mars «Sola skinner, det er vår. Flere nypolerte kjøretøy med litt mindre polerte førere er ute på tur med de konsekvensene det kan få.» 26. mars «PF har ikke fasit på politiets utfordringer, men mange gode spørsmål rundt hvor alle politiets økte midler blir av.» Morten Drægni, Oslo PD: 1. april «Er dette dagen man kan arrestere hvem man vil så lenge man sier "Aprilsnarr!" rett før celledøra går igjen?» Lommetyverigruppen, Oslo PD: 20. mars «Vi har pågrepet tre lommetyver i kveld. Alle kjørt arresten.» NARKOTEST FOR SVENSKE STUDENTER Søkerne til den svenske Politiskolen må fra nå av gjennom narkotester som en del av opptaksprosessen, melder Polistidningen. Endringen innføres i forbindelse med at det nå er et rekrutteringsbyrå som tar over størstedelen av prosessen rundt opptaket til skolen. Dersom narkotesten viser spor av narkotika, blir kandidaten uten unntak avvist - uavhengig av øvrige testresultater og vurderinger, skriver Polistidningen. DRONEUTREDNING SNART KLAR Endringsprogrammet i Politidirektoratet (POD) utreder i disse dager politiets potensielle bruk av droner, melder nyhetsbrevet til Norsk Politi. Utredningsprosjektet skal se nærmere på både de teknologiske mulighetene som ligger i bruken av ubemannede luftfartøy, og hvilke juridiske begrensninger politiet må ta høyde for. Utredningen skal være ferdig i løpet av våren På Politiforum.no kan du lese om Follo politidistrikts eget droneprosjekt. FRA POLITIFORUM.NO Anders Strømsæther, Østfold PD: 24. mars «Helgevaktene ble avsluttet med praktfull morgenstemning i Fredrikstad-marka. Duggfrisk sol, fuglesang og vakker natur. En herlig årstid...! Per Olaf Torkildsen, Politihøgskolen: 19. mars «Politihøgskolen videreutvikler de øvingsfasilitetene vi har per i dag -Uviss skjebne for nedlagte Rustan leir Geir Gudmundsen, politimester Hordaland PD: 22. mars «Dagens BT har mange artikler om Hordaland politidistrikt. Både ris og ros om våre prioriteringer. Inspirerer til videre forbedringsarbeid» Mrkhoel, Oslo PD: 13. mars «Årene går, ingenting skjer. Fortsatt klarer ikke pm i Oslo å ta stilling til om politibåt og mc skal få fremskutt lagring av våpen.» 20. mars «Jeg er rystet over hvor mye dårlig sikring av barn det er blant Oslos bilister.» GJØR SOM OVER 5600 ANDRE FØLG POLITIFORUM PÅ MÅNEDENS SPØRSMÅL Er politiet tjent med et eget investeringsbudsjett? Nei, politiet får ikke større budsjett av den grunn 14 % Nei, problemet er at rammen er for liten 11 % Ja, det vil i større grad ansvarliggjøre politikerne 74 % Gå inn på Politiforum.no for å svare på neste måneds spørsmål: Blir det bedre politiarbeid av å måle politiets responstid?

10 10 TYVERI

11 11 Lommetyvgruppen i Oslo politidistrikt jobber natt og dag for å ta hovedstadens mange lommetyver. TEKST: Erik Inderhaug FOTO: Thomas Haugersveen og politiet

12 12 TYVERI NATTEVAKT: Politibetjenten holder et årvåkent øye i Oslo-natten. AVVENTENDE: Mye av arbeidet til lommetyvgruppen består Jeg har skannet 11-trikken. Ingen der. «Ok. Skal vi dra til sentrum? Folk der?» «Vi tar trikk i 20 minutter til. Vi tar neste trikk, nummer 13, den er her om fire minutter.» «Ok.» På Grünerløkka i Oslo er trikkeholdeplassen full av feststemte mennesker. Trikken er allerede stappfull når den stopper, men folkemengden lar seg ikke affisere av det. Snart står de som sild i tønne inne på 11-trikken i retning Oslo sentrum. Men ikke alle blir med. På holdeplassen står en ung, festkledd mann. Han venter i noen minutter, før han rolig går på neste trikk. 13-trikken er nesten like fullstappet av støyende, fulle folk. Klokka nærmer seg midnatt, det er lørdag kveld, og de feststemte menneskene er på vei mot utelivet i sentrum. Rusen og humøret er stigende. Oppmerksomheten om omgivelsene rundt, er på vikende front. Det er et eldorado for langfingrede lommetyver. Den unge mannen glir stille inn i omgivelsene. Han får et øyeblikks blikkontakt med en kvinne et stykke lenger inn på trikken. Ingen merker at han observerer. Ingen merker at han og kvinnen forlater trikken to stopp senere. FERSK GJERNING Dette kunne vært historien om hvordan mannen og kvinnen rundstjal en intetanende, beruset passasjer. Det skjer mange tusen ganger hvert år i Oslo, og svært ofte i forbindelse med trengsel på kollektivtransport. Mannen og kvinnen på 13-trikken har riktignok folks lommebøker, mobiler og åpne vesker i tankene denne lørdagskvelden. De observerer, men ikke med onde hensikter. I stedet er de ute for å se etter tyvene, for å forsøke å ta dem på fersk gjerning. Under de sivile klærne har mannen og kvinnen skjult håndjern og politi-id. De er på jobb for en trygg hovedstad, og som alle de 21 ansatte i Oslo-politiets lommetyvgruppe, er de ute for å holde folks eiendeler trygge. Da må de tett på. Kombinasjonen naive nordmenn, store verdier og lav risiko, gjorde Oslo til en av de verste byene i Nord-Europa når det kom til lommetyver. Politioverbetjent Roar Kvassheim, leder for lommetyvgruppen Veldig ofte er vi avhengig av å ta lommetyvene på fersken, sier politibetjent Morten Drægni i lommetyvgruppen. Gjerningspersonene trekker mot steder med mange folk, som kollektivknutepunkter og utesteder. Det meste skjer på steder uten videoovervåkning. Hvis vi ikke er der når det skjer, har vi derfor ingenting å gå etter. For å ta dem på fersken må vi gjerne stå centimeter unna for å se det som skjer. Vi må være tett på, men ikke så tett at de blir mistenksomme, fortsetter han. Ingen mister hverken lommebok eller mobiltelefon på 13-trikken denne lørdagskvelden. For lommetyvgruppen er første del av nattevakten hendelsesløs. Det er en konsekvens av gruppens arbeid siden oppstarten 1. august For så glissent for lommetyver har det ikke alltid vært. Dette er en suksesshistorie om verdien av målrettet og systematisk politiinnsats. NESTEN RISIKOFRITT Lommetyvgruppen ble opprettet med et vedtak fra Oslo politidistrikt 14. november Gruppen skulle ha ansvar for bekjempelse av grove tyverier fra personer på offentlig sted i hovedstaden. Bakteppet var et økende problem med lommetyver i Norges største by. Antallet anmeldte lommetyverier hadde i mange år vært relativt stabilt, men fra 2010 til 2012 økte det med 74 prosent. I 2012, året da lommetyvgruppen var oppe og gikk, ble det anmeldt hele lommetyverier i

13 13 av venting og observasjon. FOLK FLEST: Lommetyvgruppens medlemmer glir ubemerket inn i folkemengder. BLINDPASSASJER: Ingen legger merke til politibetjenten fra lommetyvgruppen, som diskret ser etter uvanlig adferd.

14 14 TYVERI FOTSOLDATER: Store deler av lommetyvgruppens arbeid foregår til fots. Ofte går politibetjentene opptil en mil på hver vakt. En av politibetjentene opplyser til Politiforum Oslo. Tilsvarende tall var helt nede på 7983 så sent som i Politioverbetjent Roar Kvassheim, som er leder for lommetyvgruppen, sier at det var «nesten risikofritt» å være lommetyv i Oslo da gruppen startet opp i august Den gangen var det bare de talentløse eller de skikkelig uheldige som ble tatt. Kombinasjonen naive nordmenn, store verdier og lav risiko, gjorde Oslo til en av de verste byene i Nord-Europa når det kom til lommetyver. Men den trenden har vi klart å snu. Resultatet fra 2013, lommetyvgruppens første hele år i aktivitet, viser en nedgang på 3294 anmeldelser siden tilsvarende 18,4 prosent. Nedgangen var kjærkommen etter en sju år lang, oppadgående trend, og 2014-tallene er tilsvarende lystig lesing: En nedgang på 31 prosent i første kvartal, sammenlignet med samme periode i og en halvering fra de tre første månedene i toppåret Det er veldig moro å se at vi har en effekt, sier Kvassheim. Siden oppstarten har gruppen, i skrivende stund, pågrepet 164 personer for grovt tyveri fra person på offentlig sted. I begynnelsen var det som å fiske i et oppdrettsanlegg. Men når politiet ble mer tilstedeværende og proffere, ble lommetyvene også mer aktsomme. For å ta dem på fersken må vi gjerne stå centimeter unna for å se det som skjer. Vi må være tett på, men ikke så tett at de blir mistenksomme. Morten Drægni, politibetjent og analytiker De begynner også å følge med. De ser etter mye av det samme vi ser etter, for å avsløre politifolk. Det er en slags katt og mus-lek, sier Kvassheim. STJELER I HELGENE «Marianne, ser du han som går Øvre Slottsgate, ned mot Grensen? Brun skinnjakke med stor krage. Jeans og joggesko.» «Ja, han som krysser Akersgata? I retning

15 15 at han fikk betennelse i hælen i fjor - nå bruker han spesialsåler. Nationaltheatret? Følger vi på?» «Ja.» Klokken har passert midnatt. Katt og mus-leken har forflyttet seg til utelivsgatene i Oslo sentrum. Spanerne fra lommetyvgruppen glir rett inn blant folk flest. Holder utkikk. Ser etter kjenninger og mistenkelig oppførsel. Det er en krevende arbeidsform som lommetyvgruppen har blitt stadig bedre på. Vi kjenner igjen hva som er normal opptreden, og ser etter det som ikke passer inn, ser etter modus. Vi bruker blikket. Forsøker å finne ut hva folk ser på. Dette er proffe folk, og det kan være subtile ting vi ser etter. Det krever trening, men etter hvert knekker vi koden, forklarer Kvassheim. Nær én av tre anmeldte lommetyverier skjer nettopp natt til lørdag eller natt til søndag. Berusede mennesker er lette ofre for klåfingrede kjeltringer. Det gjør at fornærmede ofte ikke vet hvor, når eller hvordan tyveriet har skjedd. Derfor må vi være i forkant, og plukke ut gjerningspersonene før tyveriet skjer, fortsetter Kvassheim. I Oslos gater har den potensielle gjerningsmannen stilt seg opp i kø for å komme inn på et utested. Lommetyvgruppen følger med. «Der står han i køen. Han er veldig opptatt av mobiltelefonene til de jentene. Gjør alt han kan for å holde seg bak dem.» «Vi holder ham under oppsikt.» TVINGER TYVENE BORT Da lommetyvgruppen startet opp, fantes det ingen slik helhetlig, koordinert innsats mot denne kriminalitetsformen i Oslo politidistrikt. Arbeidet var preget av et enkeltsaksperspektiv, uten tanke på å bygge sakskomplekser, hente inn informasjon og analysere lommetyverier i et større bilde. Vi hadde ingen ensartet tilnærming til hvordan vi skulle håndtere lommetyver. Det var ingen som drev målrettet informasjonsinnhenting, sier Kvassheim. En viktig arbeidsmetode for lommetyvgruppen var derfor kartlegging av hvor og når lommetyveriene skjedde. Vi følger med på alt som kommer inn av anmeldelser, for å forsøke å finne ut hvordan disse personene jobber. Vi har også et godt samarbeid med folk på andre avdelinger i politidistriktet, som sender oss aktuelle saker. Da oppdager vi gjerne når det er nye metoder i emning. Å systematisere informasjonen som kommer inn, er en nøkkelrolle. Denne kartleggingen, og medfølgende analyser, bruker gruppen for å finne ut hvor, når og hvordan de skal jobbe. Det betyr at vi jobber mye på kveldene og i helgene, ute blant folk. Vi jobber kunn-

16 16 TYVERI SLIK JOBBER TYVENE Distraherer offeret Tyvene distraherer offeret, mens de stjeler mobil eller lommebok. Ofte brukes et ark, herav navnet ARK-modus. Metoden er enkel, men personene er veldig flinke. Ofte ser de søte og uskyldige ut. Tar mobilen Stjeler bankkortet Tar ut pengene Blir tatt av politiet Snapper PIN-koden Flere jobber ofte i team. De observerer at offeret bruker bankkortet, og snapper opp PIN-koden. Etterpå stjeler de bankkortet, for eksempel ved å skape trengsel, og tømmer så kontoen. Forvirrer i folkemengder Gjerningspersonene peker seg ut et offer, og skaper trengsel og hindrer innsikt på for eksempel buss/trikk. En person napper mobil eller lommebok, og sender videre til en annen. Så går de av på neste stopp - hvis ikke lommetyvgruppen tar dem først.

17 17 Napper og løper En person avleder offeret, mens en annen napper lommebok eller mobiltelefon, og løper av sted. Politiet er avhengige av å ta disse på gjenkjennelse. Veldig vanlig i USA. Stjeler på utesteder Ofrene er ofte beruset, det kan være trangt og mørkt, og lokalene er sjelden overvåket. Det gjør det lett for lommetyvene å forsyne seg fra jakker og vesker, med liten risiko. Se flere bilder og video på Politiforum.no Lurer forsvarsløse Lommetyvene er flinke til å plukke ut lette ofre, som eldre mennesker. De lurer offeret til å for eksempel ta ut penger i minibanken, for så å ta pengene selv. Ofte skjønner ikke ofrene at det blir lurt.

18 18 TYVERI skapsbasert og er på jobb når det trengs, når ting skjer. Det er også da vi får resultater, understreker Drægni, som jobber som analytiker i gruppen. Etter at gruppen kom i gang, og gjorde de mest populære åstedene utrygge for lommetyvene, merket de at gjerningspersonene tilpasset seg. Lommetyvene er tvunget til dårligere jaktmarker, sier Kvassheim. Men det gir nye utfordringer. Da må vi være på hugget for å få inn ny informasjon om hvor de befinner seg, fortsetter han. Er dette en kamp som kan vinnes? Lommetyver er noe man bare må leve med i store byer. Det er ikke noe man blir kvitt, men vårt mål er å senke antallet lommetyverier kraftig i forhold til dagens nivå. Og når vi ser nedgangen i antallet lommetyverier, så viser det at vårt arbeid hjelper. Det er vår motivasjon. INTERNASJONALT ORGANISERT Analysene som lommetyvgruppen har gjort, viser at en stor del av de som blir domfelt for lommetyverier, er utenlandske statsborgere. De fleste oppholder seg i Norge i kortere perioder - noen ganger i mindre enn 24 timer - før de reiser ut igjen. I sakene hvor utenlandske statsborgere er involvert, begjæres siktede derfor alltid varetektsfengslet på grunn av unndragelsesfaren. En viktig effekt vi etterstreber, er nærhet mellom den kriminelle handlingen og straffereaksjonen. Vi vil at de som blir tatt og satt i varetekt, skal gå rett over på soning. Når vi tar en lommetyv, er det fullt trykk fra alle i gruppen, med hurtig etterforskning av saken mens vedkommende er i varetekt. Juristen i gruppen begynner forberedelsene med en gang, sier Kvassheim. Det svir for de som blir dømt til ett-to år i fengsel, understreker politioverbetjenten. Tidligere har mange av dem sluppet med et forelegg. De får sjokk når de opplever at vi reagerer raskere og med strengere straffer. Samtidig kjører vi et parallelt løp i forvaltningssporet for å få på plass et utvisningsvedtak. Totalt har dette resultert i at 85 personer De får sjokk når de opplever at vi reagerer raskere og med strengere straffer. Samtidig kjører vi et parallelt løp i forvaltningssporet for å få på plass et utvisningsvedtak. har blitt utvist fra landet. Politiet kjenner bare til at én av disse har returnert til Norge. Samtidig er det også en kjensgjerning at en rekke av lommetyvene som herjer i Oslos gater, også er straffet i flere europeiske land tidligere. Vi ser at det er mange av de samme folkene som dukker opp forskjellige steder. De hopper fra land til land, og da er det viktig å samarbeide og dele informasjon med andre lands politi. Her jobber vi opp i mot et stort nettverk, forklarer analytiker Drægni, og fortsetter: Dette er et internasjonalt problem, hvor tyvegodset blir ført ut av landet og videresolgt. Det er veldig mye penger i dette. Vi visste at dette var organisert, men miljøet er langt mer organisert enn vi trodde. Graden av organisering er større. Lommetyvgruppen har også pågrepet flere helere, og beslaglagt store mengder tyvgods. Helerileddet jobber vi også opp imot. Vi må ramme et fungerende annenhåndsmarked. Dette er «big business», understreker Kvassheim. Mer informasjon enn dette, ønsker ikke lommetyvgruppen å gå ut med om hvordan de mener lommetyvene er organisert. Til det er informasjonen for sensitiv. FERSK GJERNING: Politibetjentene fra lommetyvgruppen FÅR EIERFORHOLD Det lommetyvgruppen gjerne vil gå ut med - og gjerne går ut med - er fortellingen du nettopp har lest, om pionerprosjektet som ble en suksesshistorie. Oppklaringsprosenten stiger og det er i dag rett og slett ikke lenger like lukrativt å være lommetyv i Oslo som bare for noen få år siden. Suksesshistorien blir fortalt også utenfor Norges grenser. I oppstartsfasen møtte jeg blant annet politiet i Berlin og København, for å hente inspirasjon. Et morsomt poeng etter at vi har vært operative i så kort tid, er at det nå er politiet i Danmark som spør oss om hvordan vi klarer å oppnå så gode resultater. Nå har den danske justisministeren bestemt seg for å igangsette et lignende prosjekt i København. Det er moro! sier Kvassheim. Kvassheim og Drægni forteller om et arbeidsmiljø og en gruppe politifolk som brenner for det de jobber med. Vi får et veldig eieforhold til dette, og vil ha bedre statistikk. Jeg gleder med hver måned til å se om tallene går nedover. Du identifiserer deg veldig med jobben du gjør, sier Drægni. Lommetyvgruppens 21 ansatte disponerer også kun én politibil - ikke fordi de ikke trenger biler, men fordi gruppens natur gjør at de er nødt til å tilbringe størstedelen av tjenesten til fots. Vi er veldig mye ute blant folk i problemområdene, og tar mye trikk, buss og t-bane. Det gjør at vår tilstedeværelse også er en stor ressurs ellers. Vi har tatt to voldtektsmenn og må ofte ordne opp i slagsmål i helgene. Ranere har vi også tatt, i tillegg til noen som har brutt utlendingsloven, forteller Drægni. Men først og fremst er det lommetyvene de skal ta. Motivasjonen er det ingenting i veien med. Dette er kriminalitet som rammer vanlige folk. Ofrene er gjennomsnittlige mennesker som må være der de er. At de blir ofre for lommetyver, gjør noe med trygghetsfølelsen deres. Når vi ser videoer av lommetyver som plukker seg ut lette og sårbare ofre, så er det klart vi blir forbannet og har lyst til å ta disse folka, sier Drægni. Gruppen bruker media aktivt for å skape bevissthet rundt problemet, og for å informere om resultatene sine. De er også aktive i dialogen på Twitter. Vi har fått masse feedback fra publikum om at vi gjør en forskjell. Det motiverer.

19 19 finner en stjålet Iphone på de to mennene. Snart er de bak lås og slå, mens gruppens jurist jobber for å få på plass et utvisningsvedtak. TRE TYVERIFORSØK Det har blitt onsdag ettermiddag. I rushtiden i Oslo sentrum er lommetyvgruppen igjen ute blant folk. På kollektivknutepunktet Jernbanetorget passerer titusenvis av mennesker hver time. De sivilkledde politifolkene holder oppsikt. «Han med lua og han med boblejakka var veldig opptatt av veska til en dame. Vi følger på.» «Ok.» «De går inn på Oslo city. Vi blir med.» De to mistenkelige personene tar rulletrappen ned i underetasjen på Oslo city, og går en runde inne på kjøpesenteret. På veien kaster de lange blikk mot kameraet til Politiforums fotograf. Så tar de rulletrappen opp igjen, går inn på Hennes & Mauritz. «Det ser ut som om de bare ser på klær. Ingen modus. Jeg tenker vi slipper dem.» «Ok. Vi går inn på Oslo S for å se om vi ser noe.» «Ok.» På Jernbanetorget, ti minutter senere, dukker mennene opp igjen. De følger intenst med på en dame med ryggsekk på vei inn i en overfylt buss. En av mennene kommer seg på. Den andre får ikke plass. De ringer hverandre. Møtes igjen på neste busstopp. Der står også politifolkene fra lommetyvgruppen og observerer ubemerket. Så kommer en ny buss. «Går de på? De går på. Følg på. Kom igjen.» I løpet av den tre stopp lange bussturen, observerer lommetyvgruppen at mennene forsøker å nappe mobilen fra tre forskjellige personer. Ingen av tyveriforsøkene lykkes. Men politifolkene har sett nok. De følger etter de to mennene til en boligblokk like ved busstoppet. Blir med dem inn. Og konfronterer dem. Under ransakelsen finner de en Iphone uten SIM-kort. Den ene politibetjenten sjekker mobilen. Stiller spørsmål til de to mennene. «Where did you buy this phone? Is this your Snapchat? Who is this girl?» Stillhet. «Is she your friend? Who is Astrid?» Mennene svarer unnvikende. «When did you come to Norway?» «Today.» Avhøret stokker seg. Men lommetyvgruppen har skjellig grunn til mistanke, arresterer mennene, og ringer etter en patruljebil. Samtidig kjører de en sjekk på mobilens unike IMEI-nummer. Mistanken viser seg å være riktig. Mobilen er stjålet. Mennene de har pågrepet, er lommetyver. Nummer 163 og 164 i rekken. GRAFIKK SPESIAL Fakta om LOMMETYVERI i Oslo - bla om

20 20 TYVERI ÅSTEDENE LOMMETYVERIER I OSLO 2013, LØR-SØN Majorstuen Grünerløkka Carl Berners plass HVOR SKJER LOMMETYVERIENE? (2013) Sentrum politikrets: Grønland politikrets: Øvrige kretser: 43,5 % (6373 anm) 37,6 % (5509 anm) 18,9 % (2774 anm) Vika Aker brygge Stortinget Rådhuset Domkirken Jernbanetorget var åsted for flest anmeldelser, 1380 i Det var en nedgang på 31,5 prosent fra totalt 2014 anmeldelser året før. Svært mange tyverier Mange tyverier Noen tyverier Sporadiske tyverier FAKTA OM LOMM ANMELDELSENE Grovt tyveri fra person fra offentlig sted, Anmeldelser: BYENE: Antall anmeldelser 2013: NYPD har hatt egne lommetyvgrupper i flere tiår, og har et forsprang på Oslo * * Lommetyvgruppens estimat for 2014, basert på tall fra første kvartal (2363 anmeldelser) og sesongvariasjoner Oslo: Göteborg: 6145 Stockholm: København: Berlin: New York: Anmeldelser per 100 innbyggere 2013: Oslo: 2,3 Göteborg: 1,2 Stockholm: 1,8 København: 4,9 Berlin: 0,6 New York: 0,5

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Kriminaliteten i Oslo

Kriminaliteten i Oslo Kriminaliteten i Oslo Kort oppsummering første halvår 2008 Oslo politidistrikt, juli 2008 Generell utvikling I første halvår 2008 ble det registrert 40305 anmeldelser ved Oslo politidistrikt. Dette er

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 3 Å reise Innhold Del 3, Å reise Billetter 1 Rutetabeller 6 Flybilletter 10 Ferie og fritid 11 Valuta 14 Kart og målestokk 16 Billetter

Detaljer

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift

Pilotprosjekt med videoovervåkning. Eidsvoll stasjon. Evaluering etter 2 års drift Pilotprosjekt med videoovervåkning Eidsvoll stasjon Evaluering etter 2 års drift Et samarbeid mellom Jernbaneverket, NSB, Gjensidige NOR Forsikring, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Jernbanens Bank-

Detaljer

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011

Mer politikraft. Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 Mer politikraft Justisminister Knut Storberget Gardermoen 16. juni 2011 2 Dagdrømmer fra pappaperm! Politiet leverer De nyutdannede begynner i en etat som leverer Nye tall fra SSB viser blant annet en

Detaljer

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik

Dror Mishani. Naboens sønn. Politietterforsker Avi Avrahams første sak. Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Dror Mishani Naboens sønn Politietterforsker Avi Avrahams første sak Oversatt fra hebraisk av Kjell Risvik Tilegnet Marta Hvordan møttes de? Ved en tilfeldighet, som alle andre? DENIS DIDEROT, Fatalisten

Detaljer

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018

UTRYKNINGSPOLITIET. Veien mot 2018 01 UTRYKNINGSPOLITIET Veien mot 2018 01 POLITITJENESTE PÅ VEI UTRYKNINGSPOLITIETS (UP) VIKTIGSTE OPPGAVE er å forebygge alvorlige trafikkulykker. På vei mot 2018 vil UP prioritere tre strategiske satsningsområder.

Detaljer

EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne):

EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne): EKSEMPEL PÅ MORALSKE DILEMMAER (ungdommer/voksne): 1. Per skal på fest og skal bli hentet av en kamerat. Han gleder seg til festen, da han skal møte ei jente som han er veldig betatt av. Når kameraten

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del av innlegget i forrige nummer av Politilederen (Nr 1 februar 29, sidene 12-13.)

Detaljer

Unge gjengangere 2013

Unge gjengangere 2013 Unge gjengangere 2013 Årsrapportering om anmeldt kriminalitet og involverte personer Oslo februar 2014 http://www.salto.oslo.no 2 Sammendrag 120 personer under 18 år ble i 2013 registrert for 4 eller flere

Detaljer

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013

TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN. Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 TTT DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMEN tundskriv Politidirektoratet Kriminalomsorgsdirektoratet Riksadvokaten Nr. Vår ref Dato G-05/2013 11/5586 26.06.2013 Retningslinjer for dekning av utgifter

Detaljer

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv).

Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat mv). Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo Oslo 6.3.15 Høringsuttalelse fra For Fangers Pårørende (FFP): Om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Operasjonssentralen på Twitter

Operasjonssentralen på Twitter Operasjonssentralen på Twitter Tore Solberg Operasjonsleder Oslo politidistrikt OSLO POLICE DISTRICT Hvorfor Twitter? Politidirektoratet 11.mars 2011 Rundskriv : Bruk av sosiale medier i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Politiet. Responstid eller lotto?

Politiet. Responstid eller lotto? Politiet. Responstid eller lotto? Regionrådsmøtet 12 november 2012 Innledning ved Dag Sigurd Brustind ordfører. Utfordringen (1) Nådeløst oppgjør (Nordlys, 20. oktober, intervju med Lensmann Arnold Nilsen)

Detaljer

Restorative Justice i fengsel.

Restorative Justice i fengsel. Kari Melhus Rådgiver v Husbanken region Midt-Norge Konfliktrådet i Sør-Trøndelag Havnegt 2 30. november 2009 Restorative Justice i fengsel. FRA SORIA MORIA ERKLÆRINGEN. Regjeringen vil ha en aktiv helhetlig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5?

QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE. 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? QUIZ - TRIVELIG UTELIV ROMERIKE 1. Er det aldersgrense for skjenking av drikke med alkoholprosent mellom 0,7 og 2,5? a) Nei, det er ingen aldersgrense. b) Ja, det er 18 års aldersgrense. 2. Kan skjenkestedet

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI!

FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! FORENINGEN MERPOLITI VI VIL HA SYNLIG POLITI! September 2013 - ny tekst, nye bilder! UNGDOM ØNSKER ET SYNLIG OG LOKALT POLITI! Du kan lese mer om Politianalysen på side 6-7 www.merpoliti.no Se også vår

Detaljer

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister)

Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Ot.prp. nr. 42 (2007 2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 14. mars 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør

Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør + Hva kan man forvente av politiet i Seksuelle overgrepssaker - og litt om dommeravhør Hva er politiet sin oppgave Hva møter man hos politiet Forventninger til politiet Etterforskning /avhør SO-koordinator

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no

Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner ba.no Lord Vidar Fagerholt har gått til sak mot politifolk i Bergen etter psykopat-uttalelse i internt dokument. Foto: RUNE JOHANSEN Eks-advokat ble kalt «psykopat», krever politifolk for 175.000 kroner Lord

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014

KRÅD og kriminalitetsforebygging. Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 KRÅD og kriminalitetsforebygging Politirådsseminar 2. og 9. september 2014 Takk for invitasjonen til denne konferansen. Anledningen til å møte nærmere 200 ordførere og politisjefer er viktig for KRÅD.

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER

Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer VERNER VIKTIGE VERDIER Økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - hovedutfordringer Studietur for de 4 fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Av: Trude Stanghelle og Kjell Inge Heiland trude.stanghelle@politiet.no Dato

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT

ÅRSRAPPORT 2014 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT ÅRSRAPPORT 214 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT Generelt om 214 Flere meget alvorlige hendelser Hevet beredskap Etterforsking av flere store og alvorlige straffesaker 125 oppdrag knyttet til redningsaksjoner

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid

Sør-Øst politidistrikt. Kriminalitet i en migrasjonstid Sør-Øst politidistrikt Kriminalitet i en migrasjonstid Et politi i endring. Sør-Øst PD Organisatorisk forankring i Vestfold VPM Felles Kriminalenhet Felles Kriminalseksjon Kriminalteknikk Etterretning-og

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015

NATIONAL POLICE IMMIGRATION SERVICE. PU og UTSYS. 8. September 2015 PU og UTSYS 8. September 2015 Politiets utlendingsenhet (PU) Etablert 1. januar 2004 for å styrke, effektivisere og samordne politiets innsats på utlendingsfeltet Pr september 2015: 623 faste ansatte +

Detaljer

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS

Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Heftet er skrevet og utgitt av For Fangers Pårørende (FFP) Illustrasjoner: Darling Clementine Layout: Fjeldheim & Partners AS Copyright: FFP, Oslo 2016 Første utgivelse: 2003 Hei, jeg heter Lisa. Vet du

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012

Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012 Innhold Oppsummering 3 Innledning 4 Økt mobilitet i Europa økt legal og illegal innvandring til Norge 4 Begrepet mobile vinningskriminelle 5 Vurdering 5

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes

JA, bestemmelsene om at barn JA, bestemmelsene kan om at barn pågripes og holdes i varetekt beholdes NOU 2008: 15 Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet Oppnevnt ved kgl. res. 20. april 2007 Fremla utredningen 16. oktober 2008 Utvalg mot alvorlig ungdomskriminalitet

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING

FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING FIRE VEIER TIL BETALINGSPROBLEMER OG EN UNNSKYLDNING RAGNHILD BRUSDAL SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Bakgrunn Tall fra inkassobransjen og kredittopplysningsbyråene viser at betalingsmisligholdet

Detaljer

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE

KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE KUNNSKAPSSTYRT POLITILEDELSE - FRA ORD TIL HANDLING Av Øystein Holt Politistasjonssjef i Tønsberg Jeg henviser til første del i Politilederen (Nr 1 februar 2009, sidene 12-13.) og andre del av innlegget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Politidirektoratet Pb 8051, Dep 0031 OSLO HØRINGSUTTALELSE - POLITIANALYSEN

Politidirektoratet Pb 8051, Dep 0031 OSLO HØRINGSUTTALELSE - POLITIANALYSEN Politidirektoratet Pb 8051, Dep 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 13/2185 2013/00187-2 008 9.9.2013 HØRINGSUTTALELSE - POLITIANALYSEN Innledning Utrykningspolitiet (UP) viser til NOU 2013:9

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell

Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Avhør av barn barnehusets perspektiv og modell for samarbeid ved leder Statens Barnehus, Kristin Konglevoll Fjell Familievold og strafferettsystemet funksjonalitetkriminalbekjempelse i grensesnittet mellom

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER:

PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: PFU-SAK NR. 297/15 KLAGER: Politijuristene i Hordaland v/styret ADRESSE: PUBLIKASJON: Juristkontakt PUBLISERINGSDATO: Nr. 6-2015 STOFFOMRÅDE: Forvaltning SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Samtidig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 HKI-forum 25.10.06 Toni Benterud, seniorrådgiver i OU-seksjonen i Politidirektoratet Agenda Hvorfor medarbeiderundersøkelse? Forberedelsesfasen

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS

Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres. Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS Hvordan gjennomføres id-tyverier og hva kan gjøres Tore Larsen Orderløkken Leder NorSIS 1 Noen definisjoner Identitetstyveri Uautorisert innsamling, besittelse, overføring, reproduksjon eller annen manipulering

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Videokonferanseprosjektet

Videokonferanseprosjektet Videokonferanseprosjektet i justissektoren Evalueringsrapport Domstoladministrasjonen november 2007 1 Sammendrag Reduserte kostnader og økt rettssikkerhet Videokonferanseprosjektet i justissektoren hadde

Detaljer

En innføring i vinningskriminalitet i praksis:

En innføring i vinningskriminalitet i praksis: En innføring i vinningskriminalitet i praksis: Et innblikk i hva mange HSH medlemmer opplever ukentlig Thor M Bjerke, sikkerhetsrådgiver, HSH Hovedorganisasjonen for handel og tjenester Et tilbakeblikk

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår

HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår HALVÅRSRAPPORT 2013 Agder politidistrikt En analyse av kriminalstatistikk for første halvår 1. Innledning Halvårsrapporten er utarbeidet med den hensikt å gi informasjon om status når det gjelder kriminalitetsutviklingen

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE:

PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE: PFU-SAK NR. 266/15 KLAGER: Stine Sønju ADRESSE: Elise Sverdrupsvei 9, 3610 Kongsberg PUBLIKASJON: Eikernytt.no PUBLISERINGSDATO: 01.09.2015 STOFFOMRÅDE: Ulykke SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Identifisering

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT

PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK. Cannabis nettverk. Strategisk satsing. Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT PÅ JOBB FOR ET TRYGT HEDMARK Cannabis nettverk Strategisk satsing Lensmann Terje Krogstad HEDMARK POLITIDISTRIKT Plan- og rammeforutsetninger 2015 Foranledningen(22.7 komisjonen, Hareide komiteen, Sønderland

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Trygghet, lov og orden

Trygghet, lov og orden Oppsummering og resultater i 2012 Trygghet, lov og orden 9. januar 2013 Agder politidistrikt Gode resultater også i 2012! Vi har kompetente og dyktige medarbeidere som gjør stor innsats Oppklaringsprosenten

Detaljer

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING

HELGELAND POLITIDISTRIKT. Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator ENHET/AVDELING Gå inn i din tid! Pob. Reidun Breirem Familievoldskoordinator Presentasjon av meg Ferdig utdannet i 1981 Arbeidet i Oslo og Vestoppland Kom til Helgeland i 1993 Begynte på etterforskningsavdelingen i 1994

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

LIKESTILLING I BARNEHAGEN!

LIKESTILLING I BARNEHAGEN! LIKESTILLING I BARNEHAGEN! - ET VIDEOPROSJEKT I SAGATUN BARNEHAGE 2010 - HVORDAN HENVENDER VI OSS TIL GUTTER OG JENTER? ER VI LIKE TOLERANTE OVENFOR BEGGE KJØNN? INNLEDNING: Prosjektet tar utgangspunkt

Detaljer

PFU-SAK NR. 361AB/14

PFU-SAK NR. 361AB/14 PFU-SAK NR. 361AB/14 KLAGERA: Nikolai Auglænd ADRESSE: Edvard Griegs allé 3B, 0479 Oslo KLAGER B: Hamar Arbeiderblad v. ansv. red. Carsten Bleness ADRESSE: Postboks 262, 2302 Hamar PUBLIKASJON: Hamar Dagblad

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER

STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER STATENS BARNEHUS KRISTIANSAND FUNKSJON OG ERFARINGER Kort om bakgrunnen for opprettelse av barnehus Forslag fra Redd Barna om opprettelse av barnehus etter modell fra Island Tverrdepartmental prosjektgruppe

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Grenseløs. Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og. Asker og Bærum pd. Nordre Buskerud. Morten Stene Politiinspektør, Sjef Grenseløs Asker og Bærum pd.

Grenseløs. Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og. Asker og Bærum pd. Nordre Buskerud. Morten Stene Politiinspektør, Sjef Grenseløs Asker og Bærum pd. ASKER AND BÆRUM POLICE DISTRICT Grenseløs Telemark, Vestfold, Søndre Buskerud og Asker og Bærum pd. Nordre Buskerud Morten Stene Politiinspektør, Sjef Grenseløs Asker og Bærum pd. Rettstidende 2012, s.

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Ledersamling, Norges Politilederlag, Scandic Oslo Airport Hotel, 23. mai 2014.

Ledersamling, Norges Politilederlag, Scandic Oslo Airport Hotel, 23. mai 2014. Ledersamling, Norges Politilederlag, Scandic Oslo Airport Hotel, 23. mai 2014. 1 Lærer vi av våre feil? Lærer politiet av sine feil? Hvordan kan ledere i politiet opptre for å redusere antallet kritikkverdige

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer