Enkel & Tøff: Enkel og hard kondisjons- og/eller styrketrening. Blå timer passer for deg som er litt trent fra før. Høy intensitet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkel & Tøff: Enkel og hard kondisjons- og/eller styrketrening. Blå timer passer for deg som er litt trent fra før. Høy intensitet."

Transkript

1 jent BLÅ TIMER: Enk & Tøff: Enk o had kondsjons- o/le styketenn. Blå tme passe fo de e ltt tent fa fø. Høy ntenstet. RØD Enk o/ t HøyPuls Kondsjonstme høy ntenstet o enk koeoaf. HøyPuls uh (uten hopp) Kondsjonstme høy ntenstet o enk koeoaf. Uten hopp o løp. ypump Utholdende styketenn stan o fvekte passe fo alle. 45 m / 60 m ystep Kondsjonstme på kasse enk koeoaf o høy ntenstet. Myk våe e fht syk opp 4 te o- e. e, t StepStyke En tøff ntevalltme sal de v veksle mlom enk kondsjonstenn på stepkasse o styketenn stan o fvekte. CXWORX En 30 mn knall effektv maetenn. V tene kjenemuskle o muskslyne koble sammen ove- o undekopp. Økt funksjonl styke, skadefoebyende o fobede dne spotsaktvtete. k Kondsjonstme høy ntenstet. Passe fo de efan fa sykk. 30 m / 60 m k 90 Lankjøn ktme modeat tempo. 90 m LIL Un mus Boo du ZUM å m nte en Rpm e nnendøs sykktenn de du sykle tl ytme enesk muskk. Da ut teenet en nspeende nstuktø føe uppen ove bakke, ettsteknne, toppe, tdsløp o ntevalle. Oppda dn atletske sde - bl svett o alt fo å oppnå endofnkcket. Fs En t koo ten

2 Tefon: GULE TIMER: Fo folk flest. Modeat kondsjons- o/le styketenn enkle tnn. Gule tme passe fo folk flest, oså fo de kke ha tent tdlee le kke ha tent på en stund. StamOpp Styketenn fo he koppen manuale o stkke. StamOppPuls Kondsjonstenn enk koeoaf. Styketenn manuale o stkke. CoeBa V nkludee tennsvektøyet COREBAR både stående o lende øvse, o jobbe kondsjon, styke o balansetenn fo he koppen fokus på kjenemuskulatu. k ktme modeat tempo. 30 m / 60 m Babytmmen Fn tme fo de vl komme an ette føds. Styke o utholdenhet. Uhøytd tme fo mo o ban. Famletmen ktme hvo ban fa aldeen 10 å o oppove kan væe en voksen. 45 m Kness 30 Stykeøkt een kness-sal fokus på kjenemuskulatu, koodnasjon o balanse. Passe fo alle. 30 m Slyne 30 Effektv tenn fokusee på kjenemuskulatu o koppsholdnn. V ta fo oss de støste muskuppene eksta fokus på mae/y- o stablsensmuskulatu. Modeat ntenstet. 30 m Sk foku Me både på h o m GRØ Koo tnn alle STE kom hod o v AER ne, ZUM nsp SH på d spll klas mo

3 keolk Sk 30 Mo nspeende sktme fokus på styke o kondsjon. Passe fo alle. 30 m Me ute o nne Ute- o nnetenn uppe fokus på både styke o kondsjon. V jobbe både sk o ndvdut. Ypp tennsfom enkt tennsutsty od stykeeffekt på he koppen, oså mye på stabltetsmuskulatu o mae/y. 55 m BLÅ Enke ten fø. Høy koe Høy nten AR le s GRØNNE tme: Koodnasjon Effektv kondsjonstenn tnn o kombnasjone. Gønne tme passe fo alle ha tent ltt uppetenn sal fø. STEP Mo kondsjonstme på stepkasse, kombnasjone o koodnasjon tenn fo hodet. Step supe tenn fo ben o umpe, o v kan love de mye svette o moo. AEROBIC Stkkod he e spennende kombnasjone, fenende muskk o maksmal tennslede. ZUMBA Mo tme masse tennslede, nspet av latnamekanske dansestle, blandet muskk fa htlstene. Passe fo alle. o f koe Step ml styk CXW V t sam skad Pass temp - ste SH BAM En pefekt måte å danse se fom på enkle o hete dansetnn, bl du en stjene på danseulvet. Med en blandn av lstepop splles på nattklubbe undt he veden, vkjente klasskee o latnske ytme, bl SH'BAM både en mo o sosal tennsopplevse. 45 m Rpm ytm en n bakk Opp oppn

4 ke- ke- ke-,, e., e. e.... RØDE TIMER: RØDE TIMER: Enk RØDE o TIMER: svæt tøff: Enk o had kondsjonso/le Enk o styketenn. svæt tøff: Enk Røde o tme had passe kondsjons- fo de Enk o svæt tøff: Enk o had kondsjonso/le styketenn. Røde tme passe fo de o/le e odt styketenn. tent fa fø. Røde Svæt tme høy passe ntenstet. fo de e odt tent fa fø. Svæt høy ntenstet. e odt tent fa fø. Svæt høy ntenstet. MykjeMe PT Sk Sktenn styes av MykjeMe PT Sk Sktenn styes av MykjeMe våe nspeende PT Sk PT tenee. Sktenn Passe fo de styes av våe nspeende PT tenee. Passe fo de våe e odt nspeende tent, o ha PT tenee. et ønske Passe om ta fo ltt de eksta. e odt tent, o ha et ønske om å ta ltt eksta. e odt tent, o ha et ønske om ta ltt eksta. k 80: En ntevalltme peodsen k 80: En ntevalltme peodsen k fht antall 80: ntevalle En ntevalltme o ntenstet. peodsen (eet oppsett fht antall ntevalle o ntenstet. (eet oppsett fht sykksalen) antall ntevalle Føle sykkået. o ntenstet. (eet 80 m oppsett sykksalen) Føle sykkået. 80 m sykksalen) Føle sykkået. 80 m k 4x4: En ntevall tme. Ette en od k 4x4: En ntevall tme. Ette en od oppvamn k 4x4: nkl En to ntevall ole tme. da, Ette jennomføes od oppvamn nkl to ole da, jennomføes oppvamn teskda nkl på to mnutte. ole da, jennomføes 60 m 4 teskda på 4 mnutte. teskda på mnutte. LILLA TIMER: LILLA TIMER: LILLA Undomstme TIMER: fo de mlom å. Undomstme fo de mlom å. Undomstme fo de mlom å. k 45 k modeat tempo, tøff k 45 k modeat tempo, tøff k muskk o 45 pojekto. k modeat 45 m tempo, tøff muskk o pojekto. 45 m muskk o pojekto. 45 m BootCamp Kul o tøff tme tl å muskk. He få BootCamp Kul o tøff tme tl å muskk. He få du BootCamp tent både Kul styke o tøff o tme kondsjon. tl å muskk. 45 He m få du tent både styke o kondsjon. 45 m du tent både styke o kondsjon. 45 m ZUMBA En supe dansefest hefte ytme. ZUMBA En supe dansefest hefte ytme. ZUMBA 60 m En supe dansefest hefte ytme. Fsky kds Dans/bevese tl vaet muskk. Fsky kds Dans/bevese tl vaet muskk. Fsky En tme kds kondsjon Dans/bevese styke tl vaet motokk muskk. En tme kondsjon styke motokk koodnasjon En tme kondsjon balanse konsentasjon styke motokk o sosal koodnasjon balanse konsentasjon o sosal koodnasjon tenn me. balanse Tmene konsentasjon e tlettat fo o utte sosal o tenn me. Tmene e tlettat fo utte o jente. tenn 60 me. m Tmene e tlettat fo utte o jente. jente. HV HV Ko HV Ko Tm Ko Tm Tm kon kon kon ch ch ch Ved Ved Ved en en en ne ne ne vak vak vak ke ke ke o o o Yo Yo Yo ko ko ko v v pas v pas pas ten ten ten ten ten lo ten lo lo ut å ut Te ut Te Te o o båd o båd båd mål mål PT-k mål PT-k PT-k ska ska Te ska Te de Te de ten de ten esu ten esu ful esu ful ful u u u

5 HVITE TIMER: s av s mav mta. ta. Kopp & Snn Tenn fo kopp o snn. HVITE TIMER: Tmene ha fokus på koppsbevssthet, nde fokus, Kopp & Snn Tenn fo kopp o snn. konsentasjon, balanse, styke o avspennn. Tmene ha fokus på koppsbevssthet, nde fokus, konsentasjon, balanse, styke o avspennn. ybalance e en pefekt blandn av yoa, ta ch o plates jø de konsentet o ol. ybalance e en pefekt blandn av yoa, ta Ved hjp av kontollet pustn, konsentasjon o ch o plates jø de konsentet o ol. en see av nøye utvalte beveseskombnasjone tene du styke, balanse o bevehet tl Ved hjp av kontollet pustn, konsentasjon o en see av nøye utvalte beveseskombnasjone tene du styke, balanse o bevehet tl vakke o tlpasset muskk. Blandnen av teknkke o bevese de en fyssk tennsøkt vakke o tlpasset muskk. Blandnen av teknkke o bevese de en fyssk o en nde balanse o hamon. tennsøkt o en nde balanse o hamon. Yoa 75 Fyssk o mental tenn fo he koppen. 75 m Yoa 75 Fyssk o mental tenn fo he koppen. 75 m NST Tennsvednn Benytt våe tennsvedee tl å lee opp et tennspoam NST Tennsvednn Benytt våe tennsvedee tl å lee opp et tennspoam passe de. passe de. NST Pesonl Tenn (PT) Våe MykjeMe få. få... al al o o tenee jobbe ette samme flosof. V jø det NST Pesonl Tenn (PT) Våe MykjeMe e best fo hve enkt et mål om at tenee jobbe ette samme flosof. V jø det tenn o en sunn lvsstl skal bl en natul o e best fo hve enkt et mål om at losk d av hvedaen. V vl de mulheten tl tenn o en sunn lvsstl skal bl en natul o å utfolde de fyssk o bl stekee på nye måte. losk d av hvedaen. V vl de mulheten tl Tenn hos oss e fo alle, uansett utanspunkt å utfolde de fyssk o bl stekee på nye måte. o nvå. Det bety at v fnne kt tennsfom Tenn hos oss e fo alle, uansett utanspunkt både fo de vl an tenn, o de o nvå. Det bety at v fnne kt tennsfom vl optmalsee fomen fo å nå et spesfkt både fo de vl an tenn, o de mål V ha oså en een sal eksklusvt fo våe vl optmalsee fomen fo å nå et spesfkt PT-kunde. mål V ha oså en een sal eksklusvt fo våe PT-kunde. NST Tennsuden Inkludet lemskapet e våt opplæn- o oppfølnnspoam NST Tennsuden Inkludet lemskapet e våt opplæn- o oppfølnnspoam Tennsuden. Ved k 750,-. Tennsuden de de beste foutsetnne fo å etablee en od Tennsuden. Ved k 750,-. Tennsuden tennsutne. Våt mål e at dn tenn skal de de beste foutsetnne fo å etablee en od esultate. Ved hjp av tennsuden vl du bl tennsutne. Våt mål e at dn tenn skal fult opp 12 uke. Ette v jennomføte 12 uke esultate. Ved hjp av tennsuden vl du bl tenn vente en lten peme. Tennsuden få du ved henvendse esepsjonen. fult opp 12 uke. Ette v jennomføte 12 uke tenn vente en lten peme. Tennsuden få du ved henvendse esepsjonen.

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

NOEN SYKLER, NOEN LØPER, NOEN DE VIL GÅ. MEN ALLE SAMMEN SYNS AT DET ER KJEMPEGODT Å FÅ...

NOEN SYKLER, NOEN LØPER, NOEN DE VIL GÅ. MEN ALLE SAMMEN SYNS AT DET ER KJEMPEGODT Å FÅ... 1. SÅNN SKAL DET VÆRE! 03:26 NÅR DU BOR PÅ LANDET ER DET MYE RART Å GJØRE. DET ER ALLTID MASSE SOM SKAL ORDNES PÅ EN GÅRD. MEN DET FINNES NO SOM ALLTID HJELPER PÅ HUMØRET, FOR BLIR DU TRETT OG SLITEN,

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Atelier. Nå og da hender det at det oppstår et. hjemme hos. Reportasje

Atelier. Nå og da hender det at det oppstår et. hjemme hos. Reportasje Reportasje hjemme hos o bør en torsdas formidda med kaffe o kake på kjøkkenet. En aldeles nydeli ulrotkake bakt av husfrua selv. Etter noen kopper kaffe er je mer enn ivri etter å se kinoen, for je vet

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Emilie 10 år og har Allergi og Astma

Emilie 10 år og har Allergi og Astma Emilie 10 år og har Allergi og Astma Emilie er 10 år, og hun har taget eksamen på balletskolen fem år i træk. Emilie har astma, og hun bliver let stakåndet, men det stopper ikke danseglæden. Hun har også

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Trening før og etter fødsel

Trening før og etter fødsel Trening før og etter fødsel Vi hører ekstremhistorier om hun som trener den dagen hun føder, og om hun som løper konkurranse to dager etter fødselen. Men hva med «alle» andre? Hvordan bør kvinner forholde

Detaljer

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt!

Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! Vektreduksjonsprogram utviklet for deg som vil ned i vekt! PT Ned kan gjennomføres individuelt, eller i gruppe på opptil fire personer. All trening foregår sammen med personlig trener. PTNed hjelper deg

Detaljer

Gullhår og de tre bjørnene

Gullhår og de tre bjørnene Gullhår og de tre bjørnene Alternativ 1: bildesekvenser og animasjoner Når du bruker programmet Gullhår og de tre bjørnene - Fortell eventyret klikker du på den svarte pilen for å gå frem og tilbake i

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Leker. Lekekategorier: 1-25 bli kjent og samarbeidsleker. 26-50 leker med fokus på løp. 51-75 leker med fokus på hopp. 76-100 leker med fokus på kast

Leker. Lekekategorier: 1-25 bli kjent og samarbeidsleker. 26-50 leker med fokus på løp. 51-75 leker med fokus på hopp. 76-100 leker med fokus på kast Leker - Trening for de små Barn elsker å leke, barn trener gjennom lek og lærer gjennom lek. Derfor bør aktivitets- og øktplanene for DNB Idrettsleker inneholde mye lek og moro. Som aktivitetsleder forsøker

Detaljer

Når du for femte gang den samme uka våkner mer sliten enn da du gikk til sengs.

Når du for femte gang den samme uka våkner mer sliten enn da du gikk til sengs. DU VET DU HAR ME Når man synes språket er for fattig, for hverken "sliten", "trett" eller "utmattet" beskriver hva jeg opplever, og det er umulig å forklare til friske mennesker hvordan det egentlig er.

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans?

2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? Elevene setter seg sammen i par og besvarer spørsmålene. «Ikke gi opp» Spørsmål til novellen 1. Hva har hendt Bjørn? 2. Hvordan viser Bjørn at han synes synd på seg selv? Hvordan reagerer moren hans? 3.

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

September nytt. Barnehageloven sier:

September nytt. Barnehageloven sier: September nytt Hei alle sammen. Nok en innholdsrik måned er lagt bak oss og det begynner å bli merkbart at høsten er kommet. Det har blitt kaldere på morgenene men vi har hatt fine temperaturer på dagtid

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER I forbindelse med voldsomme og skremmende opplevelser aktiveres det autonome nervesystemet og kroppen øker produksjonen av stresshormonet kortisol.

Detaljer