pensjonister Magasinet Aktualitetsmagasin desember 2010 Morgendagens Hva skjer med pensjonen din? Side 6-17

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "pensjonister Magasinet Aktualitetsmagasin desember 2010 Morgendagens Hva skjer med pensjonen din? Side 6-17"

Transkript

1 Magasinet Aktualitetsmagasin desember Hva skjer med pensjonen din? Side 6-17 Morgendagens pensjonister Skolebrann 2010 ser ut til å bli det store skolebrannåret. I KLP er man bekymret for utviklingen Side 24 Ekstra feriedager I Fyresdal kommune ser de verdien av at ansatte trimmer i arbeidstiden Side 33

2 Leder Aktuelt Innhold «Partykiller» Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich Da jeg begynte å jobbe i KLP for 10 år siden var det flere gode venner som mente jeg hadde valgt en bransje som var nokså usexy. Jeg merket det ganske kjapt i festlige lag. Ut over lørdagskvelden ble det liksom så tomt på min ende av middagsbordet når jeg med liv og entusiasme snakket om pensjon og forsikring. Tidligere hadde jeg opplevd det som vesentlig lettere å få til et engasjement om politikk, lobbyvirksomhet og finansnæring som jeg jobbet med før KLP. Når jeg i de sene nattetimer tok opp pensjonsdebatten, så følte jeg meg som en skikkelig «partykiller». Snakket jeg om pensjonssystem, indeksering og levealdersjustering, så ble mine venner glassaktige i blikket. Det skyldtes ikke for mye rødvin. Det skyldtes at dette er kjedelige og kompliserte temaer. I mitt stille sinn har jeg tenkt; «min tid kommer nok, - i hvert fall på eldresenteret». Der kan jeg underholde med samordningsregler og prinsipper for pensjonsregulering. Men noe nytt er i ferd med å skje. Og det er ikke bare fordi mine venner er har blitt 10 år eldre. Det bekreftes av en medlemsundersøkelse blant 1000 unge og gamle med pensjonsrettigheter i KLP. Der avdekkes det at informasjonsbehovet er stort. I undersøkelsen svarer 71 prosent at de ønsker mer kunnskap om pensjon. Pensjon har kommet på den politiske agenda. Stadig flere blir klar over at det handler om fordeling av økonomiske byrder mellom generasjonene. Det handler om din og min inntekt i fremtiden. Og det handler om at et nytt system rykker stadig nærmere. Det er nå bare et par uker til de første kullene vil merke nye pensjonsregler. I dette nummeret av KLP Magasinet setter vi søkelys på det som kommer til å berøre din og min økonomiske handlefrihet, i en mer eller mindre nær fremtid. Virkningene av et nytt pensjonssystem KLP om pensjon Vi har sett nærmere på viktige endringer i alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon fra Er du forberedt på vinteren? KLP gir deg tips om hvordan du kan unngå frost og vannskader. KLP-listen Ett selskap ble tatt inn igjen i varmen da KLP-listen nylig ble lagt frem. Skolebrann 2010 ser ut til å bli det store skolebrannåret. I KLP er man bekymret for utviklingen. Gir bort feriedager I Fyresdal kommune gir de bort feriedager til ansatte som trener i arbeidstiden. KLP med best avkastning Den positive utviklingen i finansmarkedene bidro til sterke finansielle resultater for KLP i tredje kvartal. Selskapet kan for sjette kvartal på rad vise til best avkastning av de store livselskapene. Tekst: Peder Ullevold Foto: Johnny Syversen Det er flere grunner til at KLP Fondsforvaltning har Forvaltningen av livselskapets midler viser fortsatt gode resultater. Verdijustert og bokført avkastning hittil i år er henholdsvis 5,1 prosent og 3,9 prosent. I tredje kvartal oppnådde KLP en verdijustert avkastning på 2,9 prosent og bokført avkastning på 1,7 prosent. Omløpsobligasjoner og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen hittil i år. - Meget godt - KLP leverer et meget godt resultat for tredje kvartal. I tillegg har vi store urealiserte merverdier som også fremover vil komme kundene til gode. De justeringer av vår forvaltningsstrategi som vi gjorde i 2008 gir nå god uttelling, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. - Fortsetter den gode utviklingen ut året vil det gi rom for både stort overskudd til våre kunder, og styrke vår soliditet ytterligere, sier han. KLP-konsernets forvaltningskapital har nå kommet opp i 267,3 milliarder kroner. Dette er en vekst på 13 milliarder kroner det siste året. Dette kommer i all hovedsak som følge av vekst i KLPs forsikringsfond. Positiv utvikling KLPs eiendomsinvesteringer utgjorde 11,7 prosent av kundenes pensjonsfond ved utgangen av tredje kvartal. KLPs eiendomsinvesteringer har utviklet seg positivt i 2010 og til en viss grad gjenvunnet verdinedgangen i 2008 og Dette har gitt grunnlag for en oppskriving av eiendomsverdiene med 697 millioner kroner i tredje kvartal og 1343 millioner kroner hittil i år. KLP har i tredje kvartal overtatt Schweigaards gate 17 i Oslo, hvor Skatt Øst leier hele bygget. KLP Storebrand Vital Q ,3 % 0,3 % 0,7 % Q ,7 % 1,3 % 1,2 % Q ,8 % 1,6 % 1,6 % Q ,8 % 1,6 % 1,8 % ,7 % 4,8 % 5,4 % Q ,1 % 1,9 % 1,7 % Q ,1 % -0,3 % -0,3 % Q ,9 % 2,6 % 2,6 % Hittil i ,1 % 4,2 % 4,0 % KLP lanserer blogg KLP lanserer i forbindelse med KLP-listen selskapets nye blogg; Samfunnsansvar og ansvarlige investeringer er et tema som mange er opptatt av, og KLP ønsker å bruke bloggen for å utvide dialogen med kunder og øvrige interessenter. - Vi er opptatt av samfunn, miljø og mennesker og ønsker å bidra positivt. Det er mange likesinnede der ute og milliarder av muligheter til å påvirke. I bloggen vil vi deler historier, kunnskap og ideer om dette, men først og fremst ønsker vi dialog, sier Eli Munkelien, direktør for samfunnsansvar i KLP. Julegave til Blå Kors I stedet for julehilsen til sine samarbeidspartnere velger KLP i år å gi midler til Julefondet - Blå kors blanke kroner får organisasjonen, og ved tildelingen ble det lagt vekt på at midlene skal gå til aktiviteter som kan gjøre juletiden hyggeligere for barn av rusavhengige og deres familier. Midlene er derfor fordelt etter søknad til ulike førjulsaktiviteter og hyggelige opplevelser for blant annet barn og unge rundt i landet. - Blå Kors møter mange familier og barn i juletiden og vil med hjelp av vår donasjon være i stand til å skape fine opplevelser som de forhåpentligvis tar med seg for all tid, sier KLPs markedssjef, Monica Vogt. KLP har vært Blå Kors Norge sin hoved-samarbeidspartner siden KLP på KLP har fått sin offisielle Facebook-side: - Vi håper du vil følge oss og foreslå siden for venner, kolleger, kunder og andre som har en relasjon til KLP. Skriv gjerne på veggen, vi ønsker å høre hva du har på hjertet, sier KLPs kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich. Som imidlertid minner om at man ikke kan behandle personlige opplysninger her. 2 KLP Magasinet KLP Magasinet 3

3 Norge rundt Merker lite til Terra Tre av de åtte Terra-kommunene er allerede ferdig med gjelda. Kvinesdal, Haugesund og Rana er de tre kommunene som er ferdig med avskrivningene, melder NRK Sogn og Fjordane. Vik sliter kanskje mest av Terrakommunene, og Hattfjelldal har også problemer med å kutte 100 millioner kroner. Hattfjelldal har 1500 innbyggere. Ordføreren her har bedt Fylkesmannen om hjelp. Avtaler med private institusjoner Helse Sør-Øst RHF har tildelt avtaler til private helseinstitusjoner for til sammen 1,7 milliarder kroner. Avtalene skal i følge foretaket sikre innbyggerne i regionen tilbud av god kvalitet innen blant annet rehabilitering, spiseforstyrrelser og psykisk helsevern. - Avtalene med de private helseinstitusjonene er et viktig supplement til behandlingstilbudet vi har i egne helseforetak. Mange private har ønsket å levere tjenester til Helse Sør-Øst. I anskaffelsesprosessen har vi lagt aller størst vekt på kvalitet og god geografisk spredning på tilbudene, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Steinar Marthinsen, ifølge foretakets nettside. Innleide vikarer i sykehusene En revisjon gjennomført av internrevisor i Helse Vest på oppdrag fra de fire regionale helseforetakene, viser at leverandørene av helsepersonellvikarer til norskesykehus på noen punkter ikke følger opp de nasjonale rammeavtalene. Revisjonen viste at sjekk av autorisasjon, merknader, CV-er, attester og referanser for helsepersonellet ikke alltid er dokumentert i tråd med kravene i avtalene. Helse Vest påpeker på sin hjemmeside at det nødvendigvis ikke betyr at det ikke er gjort i tråd med rutinene, men leverandørene kan ikke dokumentere det. Det er også avdekt enkelte mangler knyttet til fakturering, arbeidsavtale og overholding av arbeidsavtaler. Vil ha makstid i barnehager På sju år har det vært en dobling i antall barn som kan være mer enn åtte timer i barnehagen. Nå vil politikere i Kristiansand og Bergen innføre makstid. Maks 40 timer i uka og maks åtte timer om dagen ble mandag denne uka vedtatt som makstid i barnehagene i Kristiansand. I dag er åpningstiden maks ti timer, som blir redusert med én time samtidig med at makstiden innføres, skriver Vårt Land. For færre kommuner mot tvang Halvparten av ordførerne vil ha færre kommuner, men over 70 prosent er imot sammenslåing ved tvang. Det går fram av en meningsmåling NRK har gjort, der drøyt 60 prosent av ordførerne har svart. Nær halvparten sier at de ser det som et mål å redusere antall kommuner i landet, men sju av ti sier at de ikke er interessert i å bli tvunget til sammenslåing. Seniorvikarer I Hornidal har rådmann Frank Westad ansatt to seniorer, på henholdsvis 69 og 70 år, som vikarer for en ingeniør i svangerskapspermisjon. De to seniorene er begge ingeniører og skal dele vikariatet, i første omgang frem til august neste år. Begge har svært relevant kompetanse og erfaring. Jeg begriper ikke at jeg ikke har tenkt på denne muligheten før, sier Westad til seniorpolitikk.no. Ventelistene krymper Ventelistene krymper og antallet fristbrudd er på vei ned i Helse Midt-Norge. Ved utgangen av september hadde det regionale foretaket til sammen totalt 4874 fristbrudd. Det er 360 færre enn forrige måned. Men selv om trenden er positiv, planlegger Helse Midt-Norge RHF nå økonomiske tiltak for å sikre at alle pasienter med rett til nødvendig helsehjelp får den behandling de skal ha innen fristen som er satt for hver enkelt, skriver helseforetaket. I forslag til budsjett for 2011 er det satt av en egen pott for å redusere ventetider og fjerne fristbrudd. Halvparten av ordførerne vil ha færre kommuner. Kommunene og norsk økonomi En ny rapport viser store forskjeller på hvilke utfordringer kommunene vil møte som følge av befolkningsutviklingen fremover. Demografirapporten for inngår i KS publikasjonsserie «Kommunene og norsk økonomi» og viser at den sterkeste befolkningsveksten vil komme i Oslo, Akershus, Agder og Rogaland. Andre hovedpunkter fra rapportserien er: Kommunene bruker stadig mer av ressursene sine på barneverntjenester Det er full barnehagedekning og økt voksentetthet Andelen elever som mottar spesialundervisning øker kan ikke dokumentere resultater Pleie og omsorgssektoren får stadig økende andel brukere, og stadig mer av ressursene i hjemmetjenesten brukes på yngre brukere Dagpenger under arbeidsløshet Regjeringen fremmet i begynnelsen av november et forslag for Stortinget om å endre kvalifikasjonsgrunnlaget for dagpenger under arbeidsledighet, slik at foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger teller som arbeidsinntekt i kravet til minsteinntekt for dagpenger i folketrygdloven. Det er satt av om lag 69 millioner kroner til dette i statsbudsjettet for Regjeringen er opptatt av å hindre at arbeidsledige kommer i en uheldig situasjon på grunn av graviditet og fødsel. Lovendringen gir flere arbeidssøkende kvinner rett til dagpenger og styrker rettighetene til kvinnelige arbeidstakere i forbindelse med graviditet og fødsel, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. De nye reglene skal etter planen tre i kraft 1. januar Kommuner bygger sammen Nabokommunene Ringsaker og Hamar skal bygge en ny, felles barneskole. Skolen skal ha plass til 305 elever, hvorav 80 plasser skal tilhøre Hamar. Hamar må dekke inversteringsog årlige driftskostnader tilsvarende elevtallet, 26 prosent. Det skriver Kommunal Rapport. Kapasitetsproblemer i begge kommunene er bakgrunnen for samarbeidet. Hva koster befolkningsveksten? - Befolkningsfremskrivning og demografiutgifter frem mot 2015 Kommunene og norsk økonomi - nøkkeltallsrapport KLP Magasinet KLP Magasinet 5

4 For dagene som kommer Hvordan vil pensjonsreformen påvirke deg? Hva sier ekspertene? Hvor mange pensjonister har vi i 2060? Hvordan jobber KLPs folk ute i kommunene? KLP Magasinet har sett nærmere på situasjonen for morgendagens pensjonister.

5 Pensjon Morgendagens pensjonister I store trekk videreføres alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon. Levealdersjustering og ny regulering er imidlertid to viktige endringer fra 2011, oppsummerer Cathrine Hellandsvik, leder for KLPs avdeling for næringspolitikk og analyse. Tekst: Marianne Strand foto: Johnny Syversen Hellandsvik forteller at alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon, på samme måte som folketrygdens alderspensjon, skal levealdersjusteres. Levealdersjusteringen av alderspensjonen i offentlig tjenestepensjon skjer fra 67 år. - Dette betyr at kompensasjonsgraden for en gitt opptjening reduseres i tråd med den økte levealder i befolkningen, forklarer hun. Det innføres levealdersjustering fra og med 1943-kullet. - Fordi 1944-kullet forventes å leve litt lenger enn 1943-kullet, vil levealdersjusteringen medføre at 1944-kullet får en pensjon som blir 0,5 prosent lavere enn 1943-kullet. Skulle den årlige pensjonsutbetaling utgjort kroner, betyr levealdersjusteringen for 1944-kullet at pensjonen i stedet blir rundt kroner. Det gis imidlertid mulighet til å kompensere for reduksjonen som følge av levealdersjusteringen ved å vente utover 67 år med å gå av med pensjon, understreker Cathrine Hellandsvik. Individuell garanti Alle som er født i 1958 eller tidligere, har imidlertid fått en individuell garanti for opptjente rettigheter i offentlig tjenestepensjon. - Denne garantien sikrer en pensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år ved full opptjening. Hensikten med den individuelle garantien, er at levealdersjusteringen ikke skal bringe samlet pensjon (summen av folketrygd og offentlig tjenestepensjon) til disse kullene under 66 prosent ved full opptjening, sier Hellandsvik. I dag får imidlertid de fleste en høyere kompensasjonsgrad enn 66 prosent ved full opptjening i offentlig sektor. Dette skyldes samordningsreglene mellom alderspensjonen i folketrygden og offentlig tjenestepensjon. Hvor store disse fordelene er, vil være avhengig av den enkeltes opptjeningshistorikk. For de første kullene er det mer unntaksvis enn hovedreglen at levealdersjusteringen bringer samlet pensjonsutbetaling under 66 prosent slik at den individuelle garantien kommer til anvendelse, forklarer Hellandsvik. Ny regulering Alderspensjonen fra KLP har blitt regulert i takt med grunnbeløpet i folketrygden (G). Fra 2011 vil alle løpende og nye alderspensjoner under utbetaling reguleres med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet deretter fratrukket 0,75 prosent. Offentlig sektors AFP videreføres - Dagens AFP i offentlig sektor, som er en ren tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år, videreføres som i dag med mulighet for delvis uttak og med dagens inntektsregler, sier Hellandsvik. Det vil imidlertid ikke være mulig å kombinere AFP fra offentlig tjenestepensjon med fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Hvis du ønsker å trappe ned i slutten av din arbeidskarriere, vil det generelt lønne seg å ta ut delvis AFP i stedet for alderspensjon i folketrygden. AFP i privat sektor vil fra 2011 legges om og være helt forskjellig fra AFP i offentlig sektor. - Når du leser noe i media om AFP, kan det derfor være viktig å stille seg spørsmålet om det er snakk om privat eller offentlig AFP, påpeker Hellandsvik. Nytt regelverk for alderspensjon i folketrygden Nytt regelverk for alderspensjon i folketrygden innføres gradvis fra 1. januar Regelverket berører alle nåværende og fremtidige alderspensjonister, men får størst betydning for personer født i 1944 og senere. Nye opptjeningsregler Alle år i arbeid teller med og bidrar til å bygge opp en pensjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen fordeles deretter på forventet antall år pensjonsutbetalingen skal utbetales over. Dette vil derfor i større grad stimulere til arbeid sammenlignet med dagens regelverk. Levealdersjustering Nye beregningsregler fra 2011 skal ta hensyn til utviklingen i befolkningens levealder, dette omtales som levealdersjustering. Betyr i praksis at pensjonsnivået blir lavere eller man må stå lenger i arbeid for å opprettholde Fleksibilitet for hver enkelt Pensjonsreformen har mye fokus på større fleksibilitet for den enkelte. Et av hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden (NAV) er fleksibilitet med hensyn til uttaksalder, uttaksgrad og kombinasjon av inntekt og pensjon. - Det ser ut til å være en utbredt oppfatning om at pensjonsordningen i offentlig sektor ikke er fleksibel, men det er likevel gode muligheter for gradvis nedtrapping fra yrkeslivet i offentlig tjenestepensjon, forklarer Hellandsvik. Siden offentlig sektors AFP og hovedtrekkene i offentlig tjenestepensjon i KLP videreføres, betyr det at muligheten til å kombinere arbeid og pensjon fra 2011 stort sett blir de samme som i dag. Det betyr blant annet at du kan kombinere arbeid og pensjon, men da må du kombinere delvis stilling med å ta ut delvis pensjon. Om du i utgangspunktet har full stilling, kan du for eksempel redusere stillingen din til 60 prosent og ta ut 40 prosent AFP, gitt arbeidsgivers samtykke. dagens pensjonsnivå hvis levealderen øker. Fleksibilitet Uttak av alderspensjon i folketrygden skal gjøres fleksibelt fra Hver enkelt kan velge når man vil ta ut pensjon mellom år (gitt at man oppfyller gitte vilkår) og hvor stor andel man ønsker å ta ut. Det er imidlertid viktig å være klar over at tidlig uttak betyr livsvarig lavere pensjon enn ved sent uttak. Det gis anledning til å kombinere arbeid og alderspensjon fra folketrygden helt fritt. Ny regulering Fra 2011 skal pensjon under utbetaling reguleres med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet deretter fratrukket 0,75 prosent. Dette betyr en noe svakere regulering enn dagens regulering. 8 KLP Magasinet

6 Hvordan påvirker pensjonsreformen ditt kull? Født før 1943 Dagens opptjeningsregler i folketrygden Ingen levealdersjustering Ny regulering av pensjon under utbetaling Pensjon Spesialrådgiver i KLPs avdeling for næringspolitikk og analyse gir oss noen eksempler i forhold til nye regler. Han påpeker at regelverket for offentlig tjenestpensjon kun er vedtatt frem til og med 53-kullet. Derfor er eksemplene beregnet for kull frem til dette. Født i perioden Folketrygd etter dagens opptjeningsregler, men med fleksibelt uttak Levealdersjustering i folketrygden og offentlig tjenestepensjon Individuell garanti Ny regulering av pensjon under utbetaling Født i perioden Opptjening i folketrygden delvis etter dagens og delvis etter nye opptjeningsregler, samt fleksibelt uttak Levealdersjustering i folketrygden og offentlig tjenestepensjon Individuell garanti for kull til og med 1958 Ny regulering av pensjon under utbetaling Regler for samordning mellom offentlig tjenestepensjon og ny folketrygd er ikke avklart Født i perioden senere Nye opptjeningsregler i folketrygd og fleksibelt uttak Levealdersjustering i folketrygden og offentlig tjenestepensjon Ny regulering av pensjon under utbetaling Regler for samordning mellom offentlig tjenestepensjon og ny folketrygd er ikke avklart Anne ønsker å ta ut alderspensjon fra KLP og folketrygden (NAV) ved 67 år. Anne er født i Hun jobber som sykepleier. Hvor stor blir Annes pensjon etter levealdersjustering? KLP Årslønn / pensjonsgrunnlag Gjennomsnittlig stillingsprosent 100 % Medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning 30 år Pensjon etter samordning NAV Alderspensjon fra NAV Samlet alderspensjon fra KLP og NAV Anne får i dette eksempelet en samlet alderspensjon fra KLP og NAV på 68,5 % av årslønnen etter levealdersjustering. Uten levealdersjustering hadde hun fått 70,5 % av årslønnen i samlet pensjon. Anne kan velge å stå i arbeid utover 67 år for å kompensere for levealdersjustering, sier spesialrådgiver Gjelstad. Harald er sykepleier, født i 1953 og han er enslig. Harald ønsker å ta ut alderspensjon fra fylte 67 år. Hvor stor blir Haralds pensjon etter levealdersjustering? KLP Årslønn / pensjonsgrunnlag Stillingsprosent 80 % Medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning 30 år Pensjon etter samordning NAV Alderspensjon fra NAV Samlet alderspensjon fra KLP og NAV Harald får en samlet alderspensjon fra KLP og NAV på 71,5 % av årslønnen etter levealdersjustering. Uten levealdersjustering hadde han fått 75 % av årslønnen i samlet pensjon. Harald kan velge å stå i arbeid utover 67 år for å kompensere for levealdersjustering, sier Morten Gjelstad. Nina er lege, født i 1949, og enslig. Nina ønsker å ta ut alderspensjon fra 70 år. Hvor stor blir Ninas pensjon? KLP Årslønn / pensjonsgrunnlag Gjennomsnittlig stillingsprosent 100 % Medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning 30 år Pensjon etter samordning NAV Alderspensjon fra NAV Samlet alderspensjon fra KLP og NAV Nina får en samlet alderspensjon på 68,5 % av årslønnen etter levealdersjustering. Nina har valgt å stå i arbeid utover 67 år og har derfor kompensert for levealdersjustering, forklarer Morten Gjelstad. Marte planlegger å gå av med pensjon ved fylte 65 år, og lurer på hvor stor pensjonen vil bli. Marte er født i Hun er gift. Hvor stor blir Martes AFP fra 65 år? Tjenestepensjonsberegnet AFP: Årslønn / pensjonsgrunnlag Stillingsprosent 70 % Medlemstid i KLP 25 år x 66 % x 25/30 = Folketrygdberegnet AFP: Basispensjon AFP tillegg Folketrygdberegnet AFP: * - AFP videreføres som en tidligpensjonsordning i KLP fra 62 til 67 år. Ved 65 år foretas en besteberegning mellom en tjenestepensjonsberegnet AFP og en folketrygdberegnet AFP. For Marte er det folketrygdberegnet AFP som er best og dermed er det denne pensjonen hun vil få utbetalt frem til 67 år. AFP i KLP blir ikke levealdersjustert, forklarer Morten Gjelstad. Hvordan eksemplene er beregnet i detalj kan du se på Er du født mellom kan du logge deg inn på Min Side Pensjon på for å simulere din egen pensjon basert på nye regler. 10 KLP Magasinet KLP Magasinet 11

7 Pensjon - Innsparingene vil øke over tid 8 av 10 kommuner har seniortiltak Arbeidsdepartementets statssekretær Jan-Erik Støstad er en av de som har arbeidet mest med pensjonsreformen. Han er godt fornøyd med resultatet. Tekst: Marianne Strand Foto: regjeringen/ Ilja C. Hendel. Dette er en stor velferdsreform som gir økt fleksibilitet i overgangen mellom yrkesaktivitet og pensjonstilværelse. Folketrygdens alderspensjon og AFP i privat sektor kan tas ut fra 62 år med gode muligheter for å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting. Regjeringen har nylig foreslått at tilsvarende skal gjelde for privat tjenestepensjon. Dette vil bli satt i verk fra 2011, sier Støstad til KLP Magasinet. Han mener reformen vil bidra til et mer bærekraftig pensjonssystem over tid, særlig fordi den enkelte må arbeide noe lenger for samme pensjon når vi lever lenger. - Det er også viktig at pensjonsreformen har gode fordelingsvirkninger, legger han til. 20 prosent reduksjon - Regjeringen har varslet en reduksjon i folketrygdens utgifter med 20 prosent når pensjonsreformen er gjennomført. Vil de endringer som er vedtatt, og de som er varslet, føre til en slik innsparing? - Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt oppdaterte framskrivinger av utgiftene til folketrygdens alderspensjon med utgangspunkt i befolkningsframskrivingene fra Denne viser at utgiftene til folketrygdens alderspensjon i 2050 kan anslås å bli 17 prosent lavere med reformert system enn om en hadde videreført dagens system. Innsparingene vil øke over tid, blant annet som følge av levealdersjusteringen. - Hvor store innsparinger kommer som følge av levealdersjustering? - SSB anslår at levealdersjusteringen isolert sett vil redusere utgiftene til alderspensjon med 16 prosent i Virkningen vil øke over tid som følge av at det i befolkningsframskrivingene er forutsatt en gradvis økning i levealderen. - Hvor store innsparinger kommer som følge av en lavere regulering av løpende pensjoner? - Ny regulering av pensjoner under utbetaling er av SSB isolert sett anslått å redusere utgiftene til folketrygdens alderspensjon med sju prosent i I beregningene er summen av virkningene av levealdersjustering og endret regulering større enn de samlede innsparingene, da ny opptjeningsmodell i folketrygdens alderspensjon isolert sett er anslått å øke utgiftene med seks prosent i Mindre berørt Offentlig ansattes AFP-ordning og bruttopensjonsordning blir i mindre grad blir berørt av pensjonsreformen. Slik var det ikke i det opprinnelige forslaget. - Regjeringen hadde opprinnelig et annet forslag til utforming av offentlig ansattes tjenestepensjon og AFP som ville vært mer i tråd med hovedprinsippene i pensjonsreformen. Denne løsningen ville gitt bedre stimulanser til arbeid og muligheter for fritt å kombinere arbeid og pensjon fra fylte 62 år. Løsningen ville også sikret offentlig ansatte et godt pensjonsnivå. Som kjent ville arbeidstakerorganisasjonene heller ha en videreføring av dagens regler, og dette ble avtalt sammen med levealdersjustering og ny regulering, forklarer Støstad. - Tror du det ligger an til nye endringer i pensjonsordningen for offentlig ansatte? - Jeg registrerer at enkelte av arbeidstakerorganisasjonene har gitt utrykk for at de ikke er fornøyd med løsningen man ble enige om i Regjeringen har i høst fremmet endringer i skatt for pensjonister. Kan det bli aktuelt å fremme nye skatteforslag dersom de stimulerende tiltakene til stå lenger i jobb ikke slår til? - Regjeringens forslag til nye skatteregler for pensjon er tilpasset pensjonsreformen ved at det skal lønne seg å arbeide, og det legges til rette for at en kan kombinere pensjon og arbeid på en god måte, sier statssekretær Støstad til KLP Magasinet. Et stort flertall av kommunene mener det er svært viktig at ansatte står lengre i jobb. Åtte av ti kommuner har iverksatt seniortiltak. Tekst: Peder Ullevold 7 av 10 ordførere og rådmenn mener det er viktig eller svært viktig at ansatte står lengre i jobb. Snittet er 4,81 på en skala fra 1 til 6. Det viser en undersøkelse Norgesbarometeret har gjennomført for KLP. Kommuner styrt av bydelister er minst opptatt av at de ansatte skal stå lengst mulig i jobb, men også her mener flertallet at det er viktig at ansatte står lengre i jobb. Kommuner i Finnmark mener det er mest viktig å beholde seniorene, mens kommuner i Vest-Agder er minst opptatt av dette. Frp- og Ap-ordførere er sterkest i troen på at kommuneansatte vil jobbe lengre som følge av den nye pensjonsreformen. Har iverksatt tiltak Åtte av ti kommuner har iverksatt tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb. Kommuner styrt av Senterpartiet og bygdelister har størst innslag av kommuner som ikke har iverksatt seniortiltak. Under halvparten av kommunene i Sogn og Fjordane har iverksatt tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå i jobb. Pensjonsreformen Blant landets ordførere og rådmenn mener omlag halvparten at den nye pensjonsreformen vil bidra til at kommuneansatte vil jobbe Norgesbarometeret lengre enn i dag. Ordførerne og rådmenn i Telemark, Rogaland og Sør- Trøndelag mener i større grad enn andre at de kommuneansatte vil jobbe lengre. Kommunelederne i Vestfold mener at pensjonsreformen ikke vil ha noen betydning for om man står lengre i jobb eller ikke. Frp- og Ap-ordførere er sterkest i troen på at kommuneansatte vil jobbe lengre som følge av den nye pensjonsreformen. Venstre-ordførere har minst tro på dette. Norgesbarometeret Norgesbarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. Denne undersøkelsen er rettet mot landets ordførere og rådmenn. Alle landets ordførere er spurt, med unntak av Oslo. 357 ordførere og rådmenn har besvart undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. oktober til 10. november Den nye pensjonsreformen trer i kraft fra Hvordan tror du den vil innvirke på kommunens ansatte? 2. I hvilken grad er det viktig for din kommune å få ansatte i kommunen til å stå lengre i jobb? 3. Har kommunen iverksatt tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb? Unni Skaar, Rådmann Sarpsborg 1. De ansatte vil få flere valgmuligheter og dermed større fleksibilitet når det gjelder å kombinere arbeid og pensjon. 2. Det blir viktigere for hvert år som går, fordi behovet for arbeidskraft øker og det blir utfordrende å rekruttere mange nok unge. Dette betyr at det er veldig viktig å få de godt erfarne medarbeiderne til å arbeide lengre. 3. Vi forsøker å legge til rette for fleksible ordninger på den enkelte arbeidsplass slik at eldre arbeidstakere kan stå lengre i jobb. Vi har en rekke eksempler på «pensjonister» som fortsetter å arbeide, den eldste vi kjenner til pr i dag fylte nettopp 80 år og arbeider nesten full tid som hjelpepleier. Alf E. Jakobsen, Ordfører Hammerfest 1. Etter hvert vil ansatte stå lengre i jobb 2. Det er viktig ut fra behovet for arbeidskraft i årene framover. Dette ikke minst sett i forhold til økningen i antall eldre 3. Nei Bjørn Laugaland, Ordfører Hjelmeland 1. Eg har ikkje fått dei heilt store reaksjonane, kan henda det er dei tillitsvalde som får meir pes. Har inntrykk av at dei fleste tek reforma med fatning. 2. Nett no er me inne i ei innsparingsfase og vonar på å få dette til med naturleg avgang. På sikt trur eg likevel det vil vera nyttig å få nyta kompetansen seniorane våre sit på lenger enn det me gjer i dag. 3. Ja. 12 KLP Magasinet KLP Magasinet 13

8 Pensjon Vil pensjonere seg ved 63 år 63 Nytt pensjonssystem gir store velferdsgevinster Både menn og kvinner ønsker å pensjonere seg når de er 63 år, viser en undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå og forskningsinstituttet NOVA. Seniorforsker Knut Røed ved Frichsenteret mener vi har fått et mer rettferdig og bærekraftig pensjonssystem med den nye folketrygden. I «studien om livsløp, generasjon og kjønn» ble yrkesaktive i aldersgruppen år spurt om når de ønsker å pensjonere seg om de selv fikk velge fritt. Gjennomsnittlig ønsket både menn og kvinner å pensjonere seg ved 63 år. Det er ingen kjønnsforskjell i ønsket pensjoneringsalder. En stor andel, 41 prosent, ønsket å pensjonere seg ved 62 år, som er første mulighet for å ta ut avtalefestet pensjon. De som bor i Oslo og Akershus ønsker å gå Antall personer fra 67 år og eldre vil etter hvert vokse raskt, en følge både av de stadig større fødselskullene fra 1933 til 1946, av økende levealder og høy innvandring. I 2015 utgjør alderspensjonister (67 år og eldre) personer, det vil si 13,92 prosent av befolkningen, en økning på omlag av med pensjon på 63,5 år, mens de som bor i Nord-Norge vil slutte tidligere, på 62,4 år. Også størrelsen på kommunen du bor i påvirker avgjørelsen. De som bor i kommuner med under innbyggere ønsker å pensjonere seg et år tidligere enn de som bor i de største kommunene med over innbyggere. Undersøkelsen viser også at det er sammenheng mellom helse og ønsket pensjonsalder. Menn med dårlig helse vil slutte på 60,5 år, mens menn med god helse ønsker å stå i jobb til 63,7 år. Blant kvinner er forskjellen mindre og ikke signifikant. I aldersgruppen år oppgir 67 prosent blant menn og 56 prosent av kvinnene at de ønsker å fortsette i arbeid. Uavhengig av utdanningsnivå ønsker flertallet å arbeide etter den alderen som gir rett til pensjon. Dobling av antall personer over 67 år fram mot 2060 Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketallet vil fortsette å stige de neste 50 årene, fra 4,9 millioner i 2010 til rundt 7 millioner i Det innebærer også en betydelig økning i antall eldre alderspensjonister bare i løpet av sju år. I 2020 er antallet alderspensjonister økt til omlag , 15 prosent. I 2030 har antall alderspensjonister økt med ytterligere til over 1 million, det vil si 17,4 prosent av befolkningen. Økningen forsetter bratt også i årene frem til 2040 hvor antallet alderspensjonister er doblet sammenlignet med 2008, til over 1,2 millioner, det vil si 19,9 prosent. Når dagens 16-åringer blir pensjonister i 2060 utgjør alderspensjonistene av en befolkning på 6,874 millioner, det vil si nesten en fjerdedel av befolkningen, viser tallene fra SSB. Tekst: Marianne Strand Foto: Scanpix Den nye folketrygden gir folk frihet til å velge avgangstidspunkt tilpasset egne ønsker og behov. Og man kan selv øke sin pensjon ved å arbeide mer. Muligheten til fritt å kombinere arbeid og pensjon etter eget forgodtbefinnende vil gi store velferdsgevinster, mener Røed. Han ser for seg at skillet mellom arbeid og pensjon etter hvert blir visket ut. - Det vil bli vanlig å trappe ned yrkeskarrieren gradvis. I det nye systemet har man frihet til å velge, samtidig som man selv også må bære kostnaden forbundet med sitt eget valg. Dermed vil folk gjøre riktige valg. Hvis den personlige velferdsgevinsten ved å slutte å jobbe er større enn kostnadene vil de gjøre det. Ellers vil de fortsette. Det nye pensjonssystemet er også utformet for å kunne tåle en eventuell økning i levealder. Alt i alt mener jeg vi har fått et bærekraftig pensjonssystem, mener seniorforskeren, Lenger i arbeid - Er de pensjonspolitiske virkemidlene i reformen sterke nok til at folk vil stå lenger i arbeid? - Det tror jeg absolutt. Men ettersom arbeidstakere heretter selv må bære kostnadene ved å slutte å jobbe finnes det ikke lenger noen grunn til «å overprøve» folks egne valg. Om folk mot formodning ikke skulle ønske å jobbe lengre med det nye pensjonssystemet er det fordi de verdsetter fritiden høyere enn verdien av den inntekten de ellers kunne skaffet seg. Og i så fall bør de slutte å jobbe, sier Røed. Offentlig ansattes AFP-ordning og bruttopensjonsordning er utformet slik at gruppen i mindre grad blir berørt av pensjonsreformen. Røed mener de offentlig ansatte har forhandlet seg fram til en dårlig pensjonsordning. - Den er dårlig for dem selv fordi de går glipp av friheten til å kombiner arbeid og pensjon på samme måte som arbeidstakere i privat sektor. Og den er dårlig for samfunnet fordi den fortsatt «bestikker» folk til å slutte å jobbe tidlig. Forandringer Knut Røed tror også pensjonsordningen for offentlig ansatte vil bli forandret. - Det vil i det lange løp bli svært kostbart for samfunnet om en såpass stor andel av arbeidstakerne skal oppmuntres til å forlate arbeidslivet når de er 62 år. Offentlig ansatte kan også i langt mindre grad enn andre kompensere for eventuelle pensjonsreduksjoner som følge av endret levealder ved å arbeide lengre. De er dermed «fanget» i en pensjonsordning som bare vil bli dårligere og dårligere etter som årene går, sier Røed til KLP Magasinet. 14 KLP Magasinet KLP Magasinet 15

Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin juni 2010 03 Skoler i brann Kan skolebygg sikres bedre? samhandlingsreformen I Indre Østfold har de allerede startet samhandlingen Side 16 KLP-listen KLP har utestengt fire

Detaljer

Magasinet Utgave 4 September 2012

Magasinet Utgave 4 September 2012 Magasinet Utgave 4 September 2012 04 Sparer penger med godt vedlikehold av skole Side 22 Knust glass etter 22. juli blir kunst Side 34 Fleksibel alderspensjon hva lønner seg? Flere enn forventet tar ut

Detaljer

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer SRI-rapport desember 00 Vi ønsker dialog! Følg KLPs ansvarlige investeringer på bloggen vår: blogg.klp.no Innhold Om KLP Kjære leser 6 Hvordan være en ansvarlig investor 8 Større

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin april 2010 02 Terra-saken Vik kommune tapte 90 millioner kroner på Terra-saken Side 22 Skolebrann Tårnåsen skole brant ned etter barns lek med ild Side 28 En flerkulturell

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer SRI-rapport juni 009 Innhold Om KLP 6 Kjære leser 8 Hvordan være en ansvarlig investor og eier 0 Lønn ble årets tema Investorer spør om selskapsstyring Burma utfordrende som forretningsmiljø

Detaljer

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2006 Pensjonsreformen En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen Av: Henrik Grøneng Nilsen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

Pensjon for alle penga

Pensjon for alle penga TEMA Pensjon for alle penga Einar Egeberg (6) er glad i jobben og glad i Horten. Men byen i hans hjerte strever med store pensjonskostnader. 26 Forsker på kvinners sykefravær 32 36 Hvem har Dokka ansvar

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13

Valgets kval Fritt sykehusvalg Side 6-13 Magasinet Aktualitetsmagasin september/oktober 2010 04 etisk handel Helse Sør-Øst jobber for en etisk leverandørkjede Side 18 Trening på jobb I Horten kommune gjør trening underverker Side 14 Valgets kval

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010

Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010 Magasinet Aktualitetsmagasin november 2010 05 Kun en av fem rådmenn er kvinner KS lurer på hvorfor Side 6-13 tåler sammenligning KLP kommer godt ut i prisundersøkelse Side 14 Ikke for enhver pris Etikkpris

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Magasinet Utgave 1 Februar 2011

Magasinet Utgave 1 Februar 2011 Magasinet Utgave 1 Februar 2011 01 Startlån fikk familien tilbake til Karlsøy Side 20-23 verdige vinnere Møt de tre vinnerne av KLPs arbeidsmiljøpris for 2010 Side 6-15 Innbruddsikring Askim videregående

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

Årsberetning. kunder. medlemmer. Vi forvalter. 339milliarder. i pensjonsrettigheter. Vi sikrer pensjon for fremtiden

Årsberetning. kunder. medlemmer. Vi forvalter. 339milliarder. i pensjonsrettigheter. Vi sikrer pensjon for fremtiden Årsberetning 1600 kunder 950 000 medlemmer Vi forvalter 339milliarder i pensjonsrettigheter Vi sikrer pensjon for fremtiden 09 STATENS PENSJONSKASSE MÅLOPPNÅELSE 2009 Vår måloppnåelse i året som gikk Vi

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer