dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller Statement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller Statement."

Transkript

1 Cpe memr Tms Ktlem Cditis 1. These Akseptmemr Tms & Cditis are effective fr 28 January This is a Meldg, varsl nft ), transled vsi ( Nwegian Tms &endrg Cditisi refence ly. I dokumentet fn de vilkår tgels gjeld ditt bruk svicemeldg, opplysng, eksemplar The govng vsi is Nwegian vsi. In event cflict tween English Nwegian vsi,yttlige Nwegian vsi shall prevail. All.Vennligst les dissenwegian nøye, hold dem d d spurt, kmunikasj, tms shall tpreted accdance legal tmoly. refanse. Ved å nleve et Søknadsskjema, tidlige signg Piodiske l et Bruksted å laste Ktet, vilkårene i. D vi etar spesifiste uspesifiste jevne fr ujevne mellr, 1. bruk Acceptance / Subject mt transacti løp, an aui debit endrg i anses å ha akseptt talevilkårene var /, This document sets out viltms Cditis use cnecti a sgle transacti seval transactis usg ; d de fall n. Please punktread 24. it Endrg i Prramadmistr psen opptre dets vy carefully. keep it Prramme Admistr utpekt ps designed å Denne ugrenset gyldighet, Fm vil(, tsette å løpe vi vegne Prrammet, refence. By submittg an Applici if earli, signg usg act(itsadmistrasj half ( admistricpe si den opp. (i kmunikasj rørende ), agree tms. If we make changes Cpe prramme; (i cmunicg usfirmaktk, Cpe når helst dee talepioden yttlige kludt, (ii midlg masj gitt i løpet will hekostnadsfritt accepted m s cludg ; (ii passg cta kopi vi i så fall gjøre kopi eksemplaret deg i knytng Ktet skrevet i talen, Changes secti. mi we provide reli as explaed gjengelig via d Srhetsmasj d bruk-id passd bruk vår This is Prramadmistr. open ended, it has no fixed ri will ctue ; Denne end all kmunikasj mell partene rørende le-tjeneste, un we it. Recurrg whe allow a Mchant skal nsk. Enkelte copy vil imidltid ytes engelsk. Søknadsskjema søknadsskjemaet fylles ut deg, bill can request a furr tidvis free kunne cge time a specified unspecified amount, regular irregular Årsdag ktets utstedelse den dagen et år ktvals første gang 2. rg Defisj tm if do, we can make copies ailable ; ble utstedt. Ivia tyr:admistr. Prramme Renewal defisj Replacement a renewal replacement issued Yttlige fnes i. (så talt vi, vår oss ) This all Cmunicis tween us ccng Ktet/Koden(e) us; Branch, Cta Nway, (NUF) (g. nr VAT i 3. Bruk will Nwegian. howev, will occasially Right Cancelli Act vil Nwegian Right Act Fetaksregistet) postboksadresse Oslo, en a. samtykk i bli debitt talg åcancelli fremvise Ktet rended English. 21 Decemr 2000 No. 105; slik talgsmede, : filial (Fretngsadresse et Bruksted 2. nsk Defitis Security Inmi us ID useutstedt our registrt i det britiske etaksregistet: Belgre House, 76 Buckgham (oppgir PIN-kode tegn passwd en kvittg In : Onle Stement Svice; Palace Road, SW1W Stbritannia. Registrgsnumm Brukstedet, Ld Cpe 9AX, account we mai det britiskeetaksregistet: ), dets følge vve. i oppgir Ktnumm relte Kt Kopplysng Stements stements sent us respect ; reli ; autisasj fra det britiske følg Brukstedets struks gjennførg talgen, ps whose name appears ; ; fanssynet ( Cct Authity ) de britiske le, telef, Piodiske bruk postdre, cp, busess firm th wegjenn he an (also refred as we, our us ) Payment 2009 (lisensnumm ), re enhet telefkiosk parket, ns wh osv., are aued Branch, Nway (NUF) -enhet hv nærstående ii ngår tal et Bruksted å laste et kkret cur busess expenditure. (g. no VAT i Fetaksregistet) address 229 selskap re ganisasj utstedpostal -kt, angitt defitis løp, Additial can found Oslo, a Nwegian branch -enhet tyr hvilke helst disse i fellesskap, iv) kreft en ktaktløs Belastng før Ktet ov en 3. Use /Code(s) (Registed Address Cpanies House: Belgre House, Onle vår le-tjeneste lar deg få gang ktaktløs ktles, a. v) agree th willkreft debited presentg a 76 Buckgham Palace Road, SW1W 9AX, UK.via Registed Numr de egne transkasjsda Ld PIN-kodeadmistrasj vår hjemmeside, gir muntlig samtykke tale Belastng, helt Mchant th accepts as : Cpanies House: , its successs assigns. Angrettloven lov opplysngsplikt angrett m.v. fjnsalg delvis, den utført. ent PIN sign a pap slip Mchant; is aued British salg uten fast utsalgssted (lov 21. desemr 2000 nr. Cct 105), Authity annulle issued godkjent slike, btsett i Piodiske provide numr sles reled details Britishtalen Payment 2009 (lisensnumm ), ngått deg, fra fremtiden. Vennligst se Mchant s structis processg each our re Entity talg etas bruk Affilies Ktet punktfollowg 16. Piodiske i. case le, telephe, mail d purchases, Recurrg transaksj øvrig lastes d K, nftet Ktantuttak (når kreve å grensng ditt bruk ditt Kt ganisis th issue s through, device as telephe boxes parkg pmit talt ger, provisj, ktaktløse such eksempel å sette maksimumsløp Entities mell epartene), me kjøp, Entity; rent, gift, skt alle re Onle løp / ditt hvilken hv Belastng, fakturapiode et visst antall lastng dispenss, petrol etc; our Onle Svice(hengig allowg ansvarsm valgt, se nærme i s 11. løp viss størrelse. ii et cclude anen a Mchant csent Mchant transactis PIN-code Admistri via ourpunkt website; lastng ) tt å tale står c. d struks å taleth et is Bruksted cgg an amount specified gjennføres such ; Applici Fm seg applici m cpleted ;, den måa eta talg en Belastng iv) do aue ctactless passg ov a ctactless Cpe Betalgstransaksj frag deg å debite, fremgår en Kutskrift/faktura. cardread; device we issue en fullmakt purpose purchasei bdelse en enkelttransaksj fle transaksj d. F hdre misbruk Ktet må : v) åvbally csent, cfirm, all part a / reled s busess; etas bruk Ktet, tegne Ktet såen snartsubmitted. mottas, aft has Annivsary De day each year annivsary Bruksted() et selskap, firma ganisasj i tid oppvare en sr måte, m, except cannot cancel Ktet ce he aued memrship; tgelsene å nytte -kt talgsmiddel ii jevnlig sjekke fremdeles i sittelse Ktet, Recurrg can cancelled future. Please see Cash Advance drawal cash currency through a var /, iv) la re bruke Ktet, Recurrg secti. range methods cludg Cash Cash Advance ganisasjen cash selskapet, driften, firmaet, virkheten v) sikre deg å ha fått bake Ktet å ha ett en Belastng, v We change limits btsett restrictis i procts as agreed separely us; utstedelse Ktet, en tale aldridem utlevekpplysngene, fra når Ktetuse nyttes henhold ctactless all å laste s usg a transactis gitt deg fullmakt Ktet firmautgift,,such as a maximum amount each, change piod aft a cta cges an postdre), amount wise cged står cludes Cash Advances (whe we deg den psen hvis nn Ktet, vi nårbillg oppgir nummet ktetnumr talg (le a cta he agreed lov ), purchases, fees, cmissis, test, taxes Fanstaleloven fanstal fansoppdrag (fanstaleloven sørgesize. anledng gjøres i samsvar gjeldende c. agree th structi a Mchant will implemented 25. alljuni 1999 amounts / (dependent liability nr. 46), struks anfalg gitt payg oss -enheten. de when must(kludt make d us må reli a structure is chosen, please see secti Fnyelses Erstngskt en nyelse utskiftg Ktet, e. F å skytte de Kod PIN-kode) : appearg Stement. utstedt pay deg,us are liable ; lære deg Koden uten, ) he agreed Fskelsesrenteloven lov rent Numr(s) sket (PIN), talg (lov makule delels oppgir Koden deg relevant), d. i To prevent misuse, must ensure th (d : Code(s) Psal Identifici telephe 17. desemr 1976 nr. 100), codes established use ii skrive oppaskoden sign so asitktet, is recei; code(s), -le passwds Kode(r) iv) opplysng Koden sammen i nærheten i keep oppvare secure all times; ; hvt de pslige identifikasjsnumre (PIN), telefkode(r), le-passd re (cludg knyttes changes bruk d K, Ktet check Kopplysng, ii regularly th sl he possessi; Cmunicis,kod notices ), Ktantuttak uttakdisclosures, ktantadditial i valuta Cash v) oppgi Koden else ; måte gi gang d K, iv) do not let e use svicg messages, copiesgjenn if Ktantuttaktjenesten, v velge en Kodeaft (d velg en Kode) lett lar seg assosie v) retrieve makg a ; requested cmunicis; K Firmaktk k nn, fødselsdo when telefnumm, v nevdeg, give out details, except usg accdance Ctracts Act Nwegian Ctracts Act oppretthold i knytng Ktet, vi ta holdsregl å hdre s Koden når tastes n ; 25 June 1999 No. 46; Kutskrift/faktura opplysng faktura sendt oss i bdelse i en mibank elektrisk tmal. vi when transfrg numr a Intest Ove Payments Act Nwegian act relg d K, f. D en Betalgstransaksj vises, vil mulig (le mail d purchases), cply structis Intest Ove Payments 17 Decemr 1976 No. 100; Kt Cpe kgang utstedt me ditt visngen, årsaken visngen prosedyren recmendis issued us Fanstaleloven Mchant(s) cp, d ganisi deg en K adet mål åfirm laste K kjøp acceptg var / å rette den oppgitte masj. 26b Entity km each occasi. s as a / ; knyttet s drift, anvendelse. Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 1

2 Cpe memr Tms Ktlem Cditis 4. Tillt e. To protect bruk Codes (cludg PIN), must each case ensure a. th : den eneste psen bruke Ktet. Ktet utstedes deg kun memise bruk kjøp Code; var ets retngsmål. i destroy brukeour Ktet, cmunici nen rammen mg eventuelle restriksj Code (ifangitt ); i ii dot, å tale write var Code ; fra Bruksted, btsett fra når iv) do not keep grenset a recd bruken i Code hold et near Bruksted. details; c. v) D do not partene tell samtykk Code e i, wise såallow bruke ; å eta v ktantuttak. do not choose Særlige a Code vilkår(ifgjeld, select se punkt a Code) 6.th Ktantuttak can easily neden. associed, bruk such as name, de birth telephe numr; 5. Ikke godkjent take care prevent e else seeg Code when entg it a. vi må : electric (cludg anatm). an gi Ktet device Ktummet re la dem bruke Ktet f. If a Payment transacti is rejected,identifikasj will, if possible,, noe annet mål, m rejecti, reasg punktet rejecti btsett fra å samtykke en transaksj i samsvar Bruk proceres crectg specified mi. Ctracts Kt(et)/Koden, Act 26 b applies. i secti le en ps å bruke Ktet Koden, uansett grunn, 4. Pmitted ii returne Usesvar mottt bruk mot refusj a. are i ktant. ly ps D wholt use Brukstedet,. The isvar issued solely mottt purchase bruk returnes s Brukstedet busess mot en purposes. kreditt Ktet, use, restrictis set out, iv) paybruke Ktet å motta fr ktant Mchants, fra et Bruksted except whe en Belastng has restricted registrtuse et kjøp, a Mchant. c. v) If oppnå partiesen agree, kreditg also use måte obta enn cashrefusj advances. Special var tms apply, see tidlige Cash Advances kjøpt via, secti. bruke Ktet 5. v Prohibited Uses d kkurs solvent, d oppriktig a. must not: vent å i st å tale ethvt løp tale henhold, pliktig give å numri ps allow m use vi bruke Ktet d het ventes å vite vet, identifici purpose, solvent csent kkurs, en bostyr utnevnt than give a transacti accdance det måte gjenst solvenshlg, Use /Code(s) secti ; vii ktet eta ktantuttak, mdre i bruke allow an ps use å Codes reas; talt oss,obtaed usg a ii kkret return ix) bruke Ktet d meldt tapt stjålet, cash refund. If pmitted Mchant, før cged et nytt en ny K (d nyeakopplysng askaffet Kt returned Mchant credit th ;må nyttes) viobta kreftet Ktet/ tas i bruk igjen,as iv) use cash fr a Mchant a recded x) abruke Ktet det spret annullt, utløpsdoen purchase; angitt Ktets v) obta a credit side, except way a refund x bruke Ktet re mål enn kjøp ; var / ( previously purchased ktantuttak, v use ifhvis aktuelt), are bankrupt solvent if do not hestly xi expect bruke Ktet åkjøpe usvidesalg, mdre able pay usnoe sumsmål owe ; hånd talt oss reasably, know vi use if knowmell could expected xii th bruke Ktet å kjøpe noe fra etwound Bruksted is solvent, up, if an admistr tredjepart knytng en eitesse i. admistrive receiv has en appoted it is Slik eitesse ft aksj nott autist børs. m solvency procere; vii vil punktet Tapte/stjålne feilaktigwegjennførte usei samsvar obta Kt, cash unless he agreed transaksj misbruk i, eventuell brukhas en, selv ix) use abudt th repted us as lost slen un hdret such time stanset den abudte bruken, mdre annet lov. must as we issue new new details (følg case c. Ktetuse nyttes å tale deltakelse i spill, Ktnummet new details) skal we wise cfirm th resume use demål re m gamblg (h via Intnett), selv /; levøren Ktet talg. x) use a aft it has en suspended Eventuell cancelled,bruk aft Ktet slike expires mål giraft rett å heve valid thru de shown frt ; laste utestående løp. than genue purchase x useethvt purpose 6. Ktantuttak / ( Cash Advances, if ); xi D use vi et purchase l thg eta purpose Ktantuttak re-sale unless bruk we Ktet, he previously agreed ; a. xii vil use aumisk ngå purchase i vår thg tjeneste fr a Mchant Cash Svice th ( tjeneste knyttet Ktantuttak), reled motta en Kode has gang ownship mibank test, whe such Ktet, ownship test does not clude ses quoted a virecnised sck tid grense exchange.ktantuttak, å fastsette et mimums Subject maksimumsuttak Lost/Slen p transaksj, s, Increctly uttakspiode, Executed fakturapiode Transactis Misuse måte, secti, will respsible c. deltakende prohibited fansstitusj use mibankdrifte even if we did notyttlige prevent grense sp prohibited Ktantuttak, use,slik unless wise antall Ktantuttak, provided størrelsen law. hvt Ktantuttak c. The gang numr, fra en shall mibank, not used pay participi games, d. ts vi, uten å oppgi kdgrunn gamblg håndsvarsle (cludg via deg, slutte tnet), deven gang if provid Ktantuttak, accepts selv dask. Any misligholdt, use such purposes will give right imiely tme cge all outstg amounts. 6. e. Cash lastes Advances ger i samsvar punktet Ger i. MibankIf opøren we så kreve pmitger, obta Cash Advances, n: f. må oppfylle are enrolled alle re kr vilkår Cash Svice vi måtte obta sette. a Code ATMs th accept 7. Kutskrift/faktura ; spørsmål det impose limits Fullt restrictis Cashskrevet Advancesi such a. i Med we mdre talt firmaansvar punktas 11. mimum maximum apply Cash Advances each lastng i limits th Ktet, ditt transacti, Stement piod wise; i samsvar talens sentral talgday, d K, vil ii fancial stitutis ATM ops also impose punktparticipg Kmunikasj deg regelmessig sende en Kutskrift/ ir ownénlimits restrictis det Cash such as. limits faktura, mst gang i måneden d Advances vært aktivitet så numr Cash Advances, amount each Cash Advance D Vi sende Kutskrift/faktura Prramadmistr. ailable ATMs; Kutskrift/faktura vil vise viktigmasj d K, slik iv) we resve right, out out talgsdag, notice, utestående løp siste dag i cause pioden, løp providg talg, tme ATMs, even if is notdeg. default; valutakurs ger, vil klude alle ett v) fees apply as set outkutskrift/faktura Fees secti Sjekk alltid hv krekt, ktakt ATM provid also cge a fee; så snart mulig d hov m v musm cply additial Tms CditisInm th we masj en Belastng Kutskrift/faktura. provide. d spørsmål nsigels 7. rørende Stements Kutskrift/fakturaen Quies Belastng. a. Unless isvil nmalt vente Full Cpe fn Liability sted as nen descrid én (1) måned mottak Kutskrift/faktura. secti is c. D respsible centrally sl spørsmål settlg en Belastng men us, we will godkjent, make ailable /, feilaktig, mann i løpet set out pioden, Cmunicg i With f n sectitretten (13), måned, Stements vil / piodically et, hengig least ce a mth hvilken if ansvarsm re has en valgt (vennligst activity. We se punkt also 11. make Stement lastng ailablei via ), Prramme kunneadmistr. stå Stement -godkjente will show imptant feilaktige Belastngen. mi D, such as routstg det, tar balance deg uten opphold last day ågi Stement piod, en skriftlig kreftelse e, rørende e de, kmende currency spørsmål cvsi re kymrg fees masj will clude. het Always check måtte eachkreve Stement rør spørsmålet accuracy ctact kymrgen. us as so as possible d. Meldg, if need h me mi meldg endrg a dissestement. Vilkår, If bli sendt he sammen a questi Kutskrift/fakturaen. a ccn regardg Stement it, m us imiely. We will nmally expect e (1) 8. Ger mth receipt Stement. a. Gerene provisjene gjeld, angitt neden. c. Årsgift If do not a thet lieve is unaued crectly quy Ktlemskap, løp talt,skal tales executed piod, e cases up thirteen årlig [første gang førstekutskrift/faktura Ktet(13) mths, / gynnelsen dependent liability utstedt d] hvt lemskapsår, structure mdre is chosen see secti tal(please noe annet et. Et lemskapsår ) liable unaued crectly executed gynn Årsdag ktets utstedelse utløp dagen før. If we request, agree prptly provide us written Ktlemskapets neste årsdag (tegnet utløpsdagen). cfirmi questi ccn we c. laste Ktlemmet rente mi skede talg require th reles (lov questi desemr ccn nr. 100) ireasably henhold skelsesrenteloven 17. d. d agreeenth we send notices, cludg notices varii talg ett p fallsdoen Kutskrift/, Stement. Faktura. Rentessen skelsesrenteloven fastsettes 8. Fansdepartementet, Fees bast Nges Banks pengepolitiske styrgsrente a. The fees et legg th apply 7,00 %. are set out low. d. vilannual så laste kostnad A memrship fee, an amount agreed, is drar ndrgannual skede talg. payable annually. The first seg memrship fee is payable Disse first kostnad (tegnet Sakshenvisngsger) lagt det Stement de aft is issued n vil bli Stement deutestående followg løp klud kostnaden bruk tredjepart, advokfirma, gng each memrship year unless we agreeså A kostnad disse drar seg i søk åannivsary ndre gjeld wise. memrship year starts De vegne ends kassoloven (lov 13.asmai 1988 nr. 26) day e next Annivsary De (refred expiri de). (lov a memr 26. juni 1992 nr. 86). ove s c. tvangsfullrdelsesloven cge test e. D tales Giro banken accdance Intest Ove Payments Act if a is not Giro-lastngen, vil laste Ktlemmet cpleted Stement s e de. The test Intest kostnad dra seg. Ove Payments Act is detmedmåtte Nwegian Mistry f. D Ktlemmet etar en Belastng i en re valuta enn Fance (Fansdepartementet), based key policy set Nway s nske vil Belastngen bruk en central kr, bank (Nges Bank) creasedregne least 7.00 %. et legg 1,7 %. Vennligst snittet ett d. valutakurs, We will also cge seasable costs we cur irecovg utenlskove valuta s. i. These costs (refred as legal refral fee) g. Et ktantuttaksger 4 % mimum kr ethvt added outstg sum 25clude cost ktantløp usg Ktlemmet,skal tales. Et ger så opøren parties, such as ar firm solicits, costs ylastes mselves cur mibank Ktlemmet nytt uttak Collecti ktant. Act Mk tryg recov a debt our half pursuant Debt d ktant vvet i en Act valuta May No. 26 Encement 26 June enn 1992nske No. 86.kr, vil bliiskvtt snittet ett e. lastngen If paid a direct debit bank does not hour i utenlsk valuta et ger vil blicosts lagt henhold direct debit, we iwill cge reasable we icur. oven. f. punkt If f) make a a currency than Nwegian kr, we will apply a currency cvsi fee 1.7%. Please see Made Feign Currencies secti. Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 2

3 Cpe memr Tms Ktlem Cditis g. A h. D Cash Advance Kt Fee K NOK sluttes 25 4% (ev is gre) grunn sket amount cash talg, løp request et ger is payable. 50 kr A fee å also gjenopprette cged Kt K. provid i. ATM usehold obtag segcash. retten Note th å kreve if etcash ger is acquired kopi a currency Kutskrift 30 than kr Nwegian p utskrift kr, d cge Ktlem will r cvted kopi accdance. Made Feign Currencies secti j. D det arelevant, fee will viladded pursuant me secti f above. et h. Ktlemmet If nelle is tmed effektive rentess e fanstl. le, 46a (1) k) we will l). cge a fee NOK 50 re-stement. 9. Rett å ger provisj i. A Stement Copy Fee NOK 30 payable request copies regngsmåten ifethvt ger pap lastes Stements, eachcopy d K, størrelsen slikeprovided. ger trose nye ger angitt j. If relevant, Endrg m memr i punktet i will. nal effective res accdance Ctracts 10. ett test i utenlsk valuta Act secti 46 a (1) k) enl).belastng i en valuta enn nske kr, a. D gjennfør 9. Right Change Fees vil lastngen blicmissis regnet nske kr. Omregngen vil We change method calculg fees,, fne sted den do Belastngen hles hvilket amount thosefees troce accdance nødvendigvis samme do additial ekfees Belastngen, da Changes ble. heng nårsecti Belastngen nrapptt. D 10. Belastngen Made Feign ettcurrencies i amiske dollar, vil regngen bli ett amiske amiske a. via If carry out adollar, åa regne currency Belastngsløpet than Nwegian kr, th dollar d regne løpet i amiske dollar nskewill kr. will cvted Nwegian kr. The cvsi take D etas iisamiske dollar, vil det bli regnet place Belastngen de processed us, not direkte same nske kr. de aue as it depends when Med mdre en stemt kurs iskrevd gjeldende was submitted us. If not U.S. dollars, cvsirett, will vil nyttevalutakurs tbankkurs through U.S. dollars, cvtg bast amount U.S. dollars velg bransjekild virkedagen før n cvtg fra U.S.sedvanlige dollar amount Nwegian kr. If hlgsdo (tegnet valutakurs), etkr. legg is U.S. dollars, it will cvted directly Nwegian 1,7 %. Unless a specific re is required law, will base c. D regnes tredjepart før dissestry nrapptes re tbank res th it selects fr cusmary sources vil regng kmende busess, day pri processg deett (called tredjepart gjøres henhold kurs vil kunne nfte Exchange Re), i a fee 1.7 %valgt will dem, applied. en provisj. slike f vil hle transaksjene c. If areicvted parties pri g submitted us, transaksj kr, aksepte gjennført cvsis i nske those parties will regngen res clude a fee slik tredjepart laste noe yttlige kvtgsger. selected m. In such cases, we will csid transacti as a Nwegian imidltid bli lastet kvtgsger tredjepart, slike kr transacti etaccept cvsifra p bør detalj des ger. out cgg a cvsi fee. howev liable a cvsi d. valutakurs fastsettes daglig. eventuelle fee cged, please ask m details fees y apply. endrg i valutakurs vil kme anvendelse d. The Exchange Re is set daily. agree th changes uten varsel deg. Vennligst mk kursen lastes, nødvendigvis Exchange Re will applied imiely kursen gjengelig transaksjsdo, da anvendt kurs fastsettes p out The re cged is notennecessarily ailable i den dotice. Brukstedet nrappt Belastng re ktet nyttet de transacti as re is detmed de mibank, hvilket nødvendigvis den do godkjenn transaksjen. Mchant submits a card is valutakurs used an fn ATM, Svgngene tydelige. notn vår de aue transacti. Fluctuis can å lge hjemmeside (www.amicanexpress.no/cpe), den significant. oppgis viathe telef e-post. Exchange Re found up l our website (www.amicanexpress.no/cpe) ctact us 11. obta re. telephe / vil alle ov 11. Liability F i samsvar den ansvarsdelg angitt i / liable all Med accdance søknadsskjema shall sene us talt skriftlig. hold liability type th is identified Applici Fm th Kt, punktene Kutskrift/faktura spørsmål Tapte/stjålne has reaft agreed usmisbruk writg. Subject i tms feilaktig gjennførte transaksj Stements Quies Lost/Slen s, Increctly Executed tyr: Misuse sectis : a. Transactis Fullt firmaansvar fullt økisk alle Full Cpe Liability th shall fully, us all ; Deltliable ansvar solidarisk e alle i Cd Liability th shall (a) ett deg, utst jotly sevally allart, ; provided, ett deg enliable pslig curred føre del howev, shall not liable (a) th (b) baketalt deg, curredansvar th are psal nure did notaccrue c. Indivielt d annet angitt i a nefit oss (b) has ov Belastng. reimbursed ; 12. Betalg th, except as wise a. ii Alle Indivial Liability fall i s helhet talg i nske expressly kr i provided, i are liable us all. ovensstemmelse doen angitt Kutskrift/faktura. 12. Payment Enhv talg ett i valuta enn nske kr blir, akseptt a. All are eregnet full kr. Nwegian kr e de, nske Dette vil ske kreditg shown Stement. nebære lastng kvtgskostnad. currency than Nwegian kr, if c. Any Betalg vil bli kreditt når disse mottt oss, regnet accepted Tid us, is cvted Nwegian This will delay credit prosesst. prosessg talgkr. angitt volve cgg cvsi fees. kun et estim heng talgssystemet currency tjenestelevøren c. Payments valgt will å eta credited talg.vennligst sørg when detrecei, settes cleared strekkelig processed tid us. The time sted å motta, regne prosesse clearg talg processg s is ly an estime depends method, nen fallsdo. d. system provid, used make eget skjønn, aksepte us. sket must allow sufficient delvis talg skrevet clear full talg s talg i en time us receive, process oppgjør etvist. de.i vken mist accept samtykk d. så Wefelle, our discreti, le partial i åfull rettighet do lov. settlement a dispute. In so dog we not lose csent vary e. første talg det law. løp fremkm our rights vil d det løp e. d We Kutskrift/faktura, will request first ennå fremkm amounts svice-, admistrivethkutskrift/faktura. he appeared Stement reaft amounts th he re retngsmessige årsak eget skjønn kreve ntalg not yet appeared Stement. F svicg, admistrive, systems i en rekkefølge måte. busess reass, we dem s vie gjøre denmann måte gunstig praktisk discreti. oss. det d thwe detme our agree f. Vi positive balans d K. thtal we dente so a way th is fourable cvenient us. 13. Ktet vår f. We do not payeiend test positive balances. KtetisOur bare gyldig i den tidspiode fastst ktet. Selv 13. Propty bruk Ktet mot, Ktetsted vår Although eiend. The is ly valid blir time piod tid. bli dt ødelegge Ktet klippe det i our returne use å, å remas propty Ktet all times. det gis asked destroy cuttg it upr returng vegne, Bruksted. us e we ask takeh it our half, cludg Mchants. We så me Bruksted Ktet leng gyldig. also m Mchants th is no lg valid. 14. Erstngskt Fnyelseskt 14. Replacement Renewal s a. Et Erstngskt Fnyelseskt vil bli utstedt deg d Ktet a. A Replacement Renewal will sent if is lost, mistes, stjeles, ødelegges, annulles, nyes ttes en kttype. slen, damaged, cancelled, renewed switched a diffent card type. Ktet så bli annullt gen yttlige les uten The cancelled no furr pmitted out a utstedelse etalso Erstngskt/Fnyelseskt. Replacement/Renewal fullmakt g issued. gir å sende deg et Fnyelseskt før aue us utløp. send Renewal e current nånde Kt amå makule eventuelt utløpt Kt åexpires. klippe det expired s cuttg m, up returng det i must destroy returne. Denne tm us.thists as amended replaced ctues apply utskiftet, å gjelde ethvt Erstngskt Fnyelseskt Replacement Renewal s we issue. utsted. c. notemk th we do not provide Replacement mi (such(så as c. Please Vennligst gir masj nye Kt numrs expiry des) Mchants. Ktnumm Ktets utløpsdo) Bruksted. 15. Recurrg 15. Piodiske a. In oid potential disrupti Recurrg Fd å unngå potensielle brudd i Piodiske levg var Mchant event a bør g fra Bruksted det Kt ses, cancelled, ktakte wish ctact Mchant provide Replacement Brukstedet gi masj Erstngskt ganise en mi make altnive arrangements. altniv talgsdng. Recurrg aumically Replacement Piodiske aumisk blicged lastet et aerstngskt uten outnotice felle / (dependent varsel deg. Islikt case / (hengig hvilken liability structure chosen please see lastng ansvarsm valgtis, se, punkt 11. i ) den are Piodiske Belastngen. r deg secti ) respsible suchvirecurrg oppmk viwe å gi ktmasj. Please noteth are note obliged provide Replacement Erstngskt ( ktnumm utløpsdo) Bruksted. mi (such as numrs expiry des) Mchants. c. F å stanse fakturg Piodiske, måadvise varsle To sp Recurrg g billed, must Brukstedet skriftlig måte tale Brukstedet. Mchant writg an way pmitted Mchant. l gi oss vår representant d. D If we pmit, allow us ourdet, agent enrol a Mchant Recurrg lelse åwill registre Bruksted Piodisk selv. rema et respsible makg Belastng. arrangements re talgsdng n den Piodiske un Recurrg g applied.belastng registres d K. Us 16. Acceptance 16. Godkjennelse lastng fra oss a. We require appro us e y are accepted a Mchant. a. kreve godkjennes Each is appro based expense level credit histy all før akseptes et Bruksted. disse / s accounts established us, as well as grunnlag kostnadsnivå kredittikk credit histygodkjennes fancial stitutis psal resources alle / kti hos oss, i legg d kredittikk de ce known s us. fansstitusj de midl ntekt c. hos Evenre though not pslige default, we refuse måtte kjent oss. request approval a, reasable grounds example c. Selv skulle misligholdt, whe we suspect unaued, improp / fraulent use, e grunnlag vise espørsel godkjennelse en Belastng, technical difficulties, security ccns, unusual spendg hiour, eksempel når vi mistenk uautist, upassende / ulovlig bruk, creased risk th / not able pay tekniske vanskelighet, srhetsmessige årsak, uvanlig full time (cludg out limiti, exceedg oppførsel, d det eligg risiko evn limits we impose s outstg å dekketh pliktels fullt ut riktig tid (kludt, men obligis grenset Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 3

4 Cpe memr Tms Ktlem Cditis, us ovskridelse such as global grensng credit limits th vi s apply es all s), utestående le pliktels ov repted oss, slik globale, problems credit kredittgrensng, refence agency if use fte is alle Kt), sket problem rapptt prohibited pursuant talg, Prohibited Uses secti kreditpplysngsrå, d Ktet our grenset.we provide, bruk request, reass punktet Ulovlig bruk i refusal approval. ctact. us 22På 96 espørsel viafra ourdeg website me deg årsakene godkjennelse nektes. ktakte 17. Use Psal Inmi telef Bruk psopplysng acknowledge agree th: nstått :, a. We exchange mi a. Vi utveksle(cludg masj deg, d K d K details purchased) ( Da ) (kludt detalj var ir kjøpt) ( Da ) re Entities, cludg agents, processs agent, dahle supplis; -enhet, kludt (cludg disses Prramme Admistr) levør; (kludt Prramadmistr) dets its affilied cpanies, cludg ir agents processs; knyttede selskap, dahle; re aued, kludt cpaniesdisses who agent distribute ; autist deg,lo selskap ; distribu used re whose name appears Ktet; Mchants sitt nn lo Ktet; Bruksted nyttet deg, d admist svice å admistre tjene process d K Cpe Cpe prramme, collect it manage -prrammet, hle hle del, nefits, surance, trelsamle n cpe prrammes sikrg, reise cpe-prramm d are enrolled. Whe purchase / kjøp var vegne en tredjepart. halfd a /, are required m skal me tredjepart (if nødvendig nhente ktet, ( obta th s csent necessary) processg tredjepartens samtykke) hans hennes masj his h mi usvår hlg se purposes. mål. Entities, cpanies appoted processs re dahle specifically-enhet, selected us will heselskap utnevnte Da develop lists spesieltfs utvalgt oss, ha gang Daenevia å lage list slik makerelevant (vilmail, , telephe tnet), relevante opted sendesdeg post, e-post, We telef Intnett), provided thbud he it(via whe required. csolide utst gitt oss skjed Entities ønsk i de f Da frvarious d manage, ma kreves. Vi our ksolide Daene fra ulike. -enhet å develop ovall reliship The Da used develop admistre likeholde utvikle vårt genelle kundehold deg. se lists obtaed fr Applici Fm process,fr Daene å utvikle listene, hentes( fra Søknadsskjema, fr disse surveys research volve hlgen, fra Ktet, fra søkels ctactg mail, , telephe via tnet provided th studi nebære viasources post, e-post, he( opted it whektakt required) deg such astelef Mchants Intnett, utst valgt det d det nødvendig) re kild, marketg ganisis. Bruksted markedsførgsganisasj. c. Recnisg th is ly used busess purposes we c. Da kun skal i retngsøye, vil masj use Ktet mi, usg deg, drepts gjt hjelp Ktet, bli brukt, prepare stistics enable uphold åanutaride rappt stistikk gjør policy, det mulig effective admistri procurement as well as d å opprettholde effektive admistrasjsanskaffelsesrut, samt å fulfil ctractual obligis wards. This also clude oppfylle ktraktsmessige pliktels så mi outstg debt. Suchov repts. stisticsdette fte utestående gjeld. rappt stistikk ailablemasj (cludg Slike Prramme Admistr gjøres gjengelig (kludt Prramadmistr designed employees) its Affilies, cludg ir agents processs utvalgte anste) dets knyttede h des agent purposes admistri selskap, Cpe dahle, bdelse admistrasj prramme i cludes detailed mi p transacti, Cpe -prrammet, kluddescriptis detaljt masj like name, numr,transacti (cludg transaksjsnivå, ditt nn, ktnumm, transaksjsdetalj (kludt example des, values currencies), mi Mchant f.eks. do, stry. vdi valuta) masj brukstedet (nn bransje). Mchant d. Unless Med mdre ken firmaansvar, skrevet i punkt has Fullt Full Cpe Liability as descrid 11. lastng i vi: we : secti utveksle Da kreditpplysngsselskap. DIf exchange Da credit refence agencies ( CRAs ). skyld owe us oss peng, tal wefall, vi me mey dot repay fullalt time, tellvilcras recd kreditpplysngselskap en registrg dentale outstg debt. This mi used makeutestående decisis gjelden. Denne procts masjen credit credit-reled å ta slutng å fg such as prokt kreditt an kreditt-relte re bud facilities divial anexistg fancial deg re preventg en eksistende økisk knytng associi ps fraud tracg debts; deg, åchecks hdre while dragi å fne skyldne, i carry out credit mey is owed i (cludg gjennføre kredittsjekk så lenge noe society løp utestående d ctactg bank, buildg appro refee) K (kludt å ktakte d bank oppgitte refanseps), disclose Da collecti agencies lawys purpose collectg oppgi Da kassoselskap advok det mål å debts ; / ndrive checks, d K, / ii carry out utestående furr credit cludg CRAs, analyse Da ii utføre yttlige kredittsjekk, kludt gjenn kreditpplysngsselskap, assist managg, approve prevent analyse de unlawful Da activity. å admistre, å godkjenne fraud These CRA will not seen used å hdre ulovlig aktivitet. Slike s cnecti dragi credit refences. kreditpplysngsselskap vil synlige If us re e. We exchange Da fraud preventi agencies. give falsei bdelsemi kreditpplysng. accure we suspect fraud, recded e. Vi utveksle Da recds svdeleggende Hvis gir security purposes. These used ganisasj. us ganisis oss falsk decisis unøyaktig masj visuch mistenk svdel, make fg procts as credit credit-reled srhetsgrunn bli registrt. Slike oss surance procts egistrg fancial associi, åmake decisis surance claims re ganisasj ta gjørels å prokt kreditt kreditt-relte a fancial associi trace debts,, sikrgsprokt, deg re recov debt,knytng prevent fraud mey lag manage accounts økiske deg, å ta gjørels sikrgskr fremmet surance policies. deg re en økisk knytng deg, fne skyldne, f. ndrive We, reputable ganisis selected us, mit recd gjeld, hdre svdel hvitvaskg peng admistrasj telephe calls sikrgspolis. us ours, ensure csistent svicg levels de kti (cludg staff trag) account opi, assist dispute f. Vi, ankjente ganisasj utpekt oss, ovvåke resoluti registre follow up de telefsamtal ctractual oss vårequests. deg, å sikre ksekvent svicenivå g. (kludt We take all above both outside tvisteløsng Nway opplærg anste) drift kti, hjelp an Ecic Areaktraktsmessige ( EEA ). This cludes processg mi oppfølgng de espørsl. da laws are not as ieea. g. Vi USA gjennføre altprotecti både nen cprehensive uten Ngeas Det In se cases, please note samaridråde th we always take approprie steps klud ensure å europeiske økiske ( EØS ). Dette same leveld protecti i USA, mi countries hle masj hv man USA lov daskyttelse outside ftende EEA (whe da protecti laws as cprehensive så i EØS. I slike felle vil vot alltid treffe nødvendige as EEA. masj i USA tak an å sikre viecic et likearea) høyt as skyttelsesnivå h. We use advanced technoly lov well-defed proceres help ensure th l uten EØS (d daskyttelse nødvendigvis is processed accurely likeda ftende prptly, i EØS), i EØS. cpletely. i. Vi Please write us teknoli h. bruk anst veldefte prosedyr å bidra Branch, å sikre Nway (NUF), 229 Oslo if wish opt out Daene hles raskt, nøyaktig 0103 fullstendig. marketg i. D prrammes. ønsk å bli gjenst markedsførg, vennligst henvend j. deg skriftlig he legal adresse: psal recds held CRAs ossright følgende fraud preventi agencies. We will supply 229 names addresses Branch, Nway (NUF), 0103 Oslo. agencies he used up request j. wett gang d pslige opplysng Branch, Nway (NUF), Oslo. måtte kreditpplysngsselskap svdeleggende ganisasj k. ha. We Vi keep ly soadresse lg asisdenecessary above Da espørsel oppgi nn selskap vi nyttet. purposes ktakt as required law. If request it, we will provide Vennligst oss følgende adresse: Branch, mi (NUF), Da we hold 0103 accdance Nway 229 Oslo. th det Da th we mål, is k. Vi holdlaw. DaIf deglieve kun så lenge nødvendig hold ovennevnte crect cplete, should outvildelay krevd lovgivng. Vedwrite espørsel vi gi deg masj Nway (NUF), 229D Daene vi i henholdbranch, gjeldende lovgivng deg Oslo. Any is found deg, crect cplete willbør men delda Daene vi feil ufullstendige, crected prptly. henvende deg skriftlig Branch, Nway (NUF), Oslo. Eventuelle 18. Insurance Da nefit feil ufullstendige, kriges fr trel surance taken. out us surance provids. The ctug, scope tms 18. Fsikrg surance changed cancelled vi us hos ha nefits gang å nytte reisesikrg uhengige surance provid Tilbudet time rg tm. sikrgsselskap., fanget vilkårene sikrg Whev we will give least (60) spossible, bakekalles oss sikrgsselskapet når sixty helst day s advance løp. detrimental så lenge notice D detchanges mulig, vil cancelli vi gi deg surance nefits. mst seksti (60) dags håndsvarsel ugunstige endrg sg sikrg. 19. Cmunicg With a. Cmunicis will ailable post, , SMS, sti 19. Kmunikasj deg relevant Stement ( Stement st) cbi a. Meldg note bli sendt deg via post, e-post, SMS, Kutskrift/faktura se th it is respsibility all such channels ( legg agree Kutskrift/faktura) en kbasj disse, cmunici. mustslike ma a valid mailg address det ditt ansvar å sjekke kmunikasjsal. må phe holde numr our recds (except asset out low). oppdt gyldig postadresse telefnumm also vårt agree th we cmunice fra via angitt Prramme psregist d K (btsett neden). Admistr post, , SMS, sti deg via relevant note så kmunise Stement ( Stementgjenn st). post, A Cmunici Prramadmistr e-post, SMS, Kutskrift/faktura Prramme, will ( leggadmistr Kutskrift/faktura). Undretng dee a notifici. Prramadmistr ditt fr Kt,us Firmaktk vil anses Whe å en is Full Liability asdeg. descrid retng fracpe Ktet secti Firmaansvar, is D gjenst Fullt skrevet i punkt respsible settlg står us directly, 11. centrally lastng i, direkte we give changes our Cpe notice sentraliste talg d K hosprramme, halfgi n psally. varsel endrg i Firmaktprrammet c. must keep us up de pslig. name, addresses, postal de vegne deg mailg tid phe numrs ctact details delivg c. må address holde oppdt hensyn Cmunicis. We shall not respsible endrg nn, e-postadresse, adresse, telefnumm fees cges damage suffed, if fail m us ktaktmasj oppgitt bruk changes such ctact details. Meldg. ger re d. kostnad must m us føres changes mi previously måtte en følge mt oss provided us. ktaktmasj. also agree give us additial mi we endrg i d reasably request. d. må me eventuelle endrg i e. masj All electric Cmunicis provide will dee recei tidlige th gittwe. skal så gi day th we send notifici støttedokumentasj post Cmunici yttlige masj når le even if do Cmunici not grunn å det. th day. Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 4

5 Cpe memr Tms Ktlem Cditis f. If e. Allwe elektrisk he enkmunikasj unable delivvi r, Cmunici, å anse mottt a Cmunici den dagen vi has en send den returned ut e-post aft temptg leggden deliv ut it vår via hjemmeside, an address selv telephe numr får kunnskap previously advised Undretngen us samme dag. Prramme Admistr, f. D we will csid vi klartå leve mial Meldg, breach Meldg blitt returnt sp oss temptg vi søkt send Cmunicis å sende den en adresse un we receive et telefnumm accure ctact mi. tidlige oppgitt, Our acti vil det anses acti does vesentlig not limit mislighold obligis talen, vi. sppe All søk delivies sendelse address n vimost mottar recently krekt sted masj. us are csided Vår hlg he en mangel deli hlg.grens de pliktels i g. henhold agree th. Alle Meldg provide ussendt d siste ctact registrte details cludganses adresse, telephe levt numr(s), deg. he address. g. Purchased oppgi de ktakpplysng 20. Problems With Goods, h telefnumm(e), e-postadresse privadresse. a. If he a cpl problem a Mchant cged, / (dependent 20. Problem kjøpte var liability structure chosen, see a. D en is klage et problem etplease Bruksted eventuelle ) must sl var secti lastet, måpay all / ansvarsm dispute directly Mchant. To extent 11. (hengig settle hvilken valgt, se punkt Ctracts Act secti b applies, same lastng i 54) likevel talema alle objectis agast. In I case,fanstaleloven are obliged løse tvisten direkte Brukstedet. den grad 54 m se objectis claim, present b km anvendelse, opprettholde samme nsigels ov. documenti i så fall pliktetse. å me voke same objectis agast Mchant. Any obligis nsigelsene pengekret, å dokumente disse ov sectis are limited amount seg. recei rope samme nsigels cnecti transacti questi. ov Brukstedet. Eventuelle pliktels snitt If he cpls i svice he grenset løpet mottt bdelse recei fr us, please ctact our Cpl Manag, kmende transaksj. Branch, Nway 0103 Oslo D klag knyttetnuf, dpostbox K 229 oppfølgng knyttet, ctact rept should cta an ta ktakt Klage, accure Nway descripti mt,229 copies reled Branch, (NUF), 0103documents Oslo, ktakt reasg cpl.rappten The Cpl Managenwill vestige bør neholde presis skrivelse cpl nmally respd four (4) weeksklage receivg a saken, kopi hørende dokument klagegrunn. cplete cpl. vil søke klagen nmalt svare nen fire (4) uk c. If are unable resolve cpl us he recei a fullstendig klage mottt. respse us cfirmg,oss, entitled kreftelse ref it c. fal D fr km enighet fått en endelig Fansklagenemda Bank, Postbox 53, 0212 Oslo. fra oss det, ta saken vide Fansklagenemda Bank, 53, 0212 Oslo. 21. Lost/Slen s, Increctly Executed Transactis Misuse 21. Tapte/stjålne Kt, feilaktig gjennførte transaksj misbruk a. must m us imiely telephe if: is lost slen; a. måa me p telef d: i know a stjålet, Replacement has not en recei; et Kt tapt ii suspect ee else has a Code; i et Nytt kt,th et Erstngskt learnt et Fnyelseskt mottt, iv) suspect th g a ii mistenk en psis fåttmisused kjennskap en Kode,has not aued; iv) en mistenk blir misbrukt en Belastng v) suspect th a has en processed crectly; godkjent, v is used a ctactless out aui; v) mistenk en Belastng hlet krekt, vi discov, aftreviewg Belastng Stement,uten thd a Recurrg v Ktet nyttet en ktaktløs godkjenng, en cged å previously vi has oppdag, lest d Kutskrift/faktura, requested en Piodisk Mchant cancel. lastng lastet selv ba Brukstedet å If a is repted lost slen we will cancel issue a bryte den.. If a lost et Kt slentapt is l found, must not Ktet used Replacement D rapptt stjålet, vil viit se must etcut two destroyed utstede Erstngskt. D imiely. slikt Kt sene fnes igjen, må c. det are liable an amount up 1.,200 kr loss klippe i makule det. unaued use s when crespdg Code c. e etaløp n kr tap similar security procere is used: grunn res urettigede bruk Kt når hørende Kode d. are liable an amount up 12,000 kr e unaued use liknende srhetsprosedyre nyttet. a if he: d. s står et løp n kr grunn res not cplied urettigede bruk Ktet d :(cludg Use s/ secti) cause we grossly negligent; Codes misligholdt detentially pliktels settlig grovt i ctributed, en vol, nefited fr loss, ft uaktt, i misuse, virket, vært volvt i, ht del tapet, tyviet In case liable full amount unaued misbruket. (s). F example, if ge / Codes and ps I slike f bli holdt alle uautiste. if fail take reasable keepps s security use eksempel ga Kt / Kodsteps en bruk, feures d safe, n are liableholdsregl full amount unaued. k nødvendige å sikre ktets srhetsfunksj, e. Secti d does nole apply if: løpet uautiste. he acknowledged respsibility writg, e. Punkt d) km anvendelse d: i hasansvar itied legal proceedgs de skriftlig kjent Belastngen, settlement a cittee pursuant Ctracts Act 4 subsecti fourweeks aft hg recei written i first gått søksmål krevd nemndshlg rejecti nevnti respsibility Fanstaleloven 4. første ledd, nen fire uk å ha f. If mottt case is rejected a cmittee court, a new time limit four weeks d skriftlige visng aansvar Belastngen. fr vises de learned rejecti. f. runs D saken en nemnd en dsl, løp det en ny tidsfrist g. agreefrocoope us, cludg givg a declari, affidit fire uk, den do fikkus kjennskap visngen. copy an ficial police rept, if h we request also agree g. / skalasamaride, å gi. th we provide mi authities. en klærg, edsven kreftelse / kopi en fisiell politianmeldelse h. If are rs a transacti is not e, we will revse re espørsel fra. så reste as if transacti had not taken place. gi masj myndighetene. resve rightfeil resubmit crect transacti amount. h. We D det heft en transaksj skyldes deg, vil i. If up ctactg us, wish Belastngen dispute a transacti, we will itie an quiry bakeføre oppde place a tempary credit funnet sted. amount transacti. transaksjen hadde hold seg Once vestigis arekrekte cplete,transaksjsløpet we will adjust retten å laste det ny. accdgly. i. D å stride en transaksj, vil 22. Refunds ktakt Aued Transactis ivksette en søkelse a. This secti ly applies Mchants kredite an Ecic transaksjsløpet midltidig basis. Så snart søkelsene sluttet, Area. juste i tråd vil can request a refund a if,. time th agreed, did not know exact amount transacti 22. Refusj autiste transaksj amount appears StementfraisBruksted gre than i amount a. Dette punkt gjeld bare EØS. reasably expected. baketalg en Belastng d det tidspunkt da c. akseptte must submit request visste a refund løpet eight (8) fr en Belastng, det eksakte weeks transaksjen, Stement applies. løpet fremgår Kutskrift/fakturaen, større enn det løpet d. We will vestige such a refund, takg csidi het kunnequest vente. må recent spendg hiour all relevant circumstances den c. sende d espørsel baketalg nen åtte (8)reled uk fra. must givehv us all mi we reasably require Kutskrift/faktura Belastngen fremgår. vil circumstances give mi d. Vi søke despørsel en we slik baketalg, hensyntagen cpanies people vestigg mt.hold relt Belastngen. nylig lastngshistikk alle relevante e. We må will,gi (10) busess dayshet us receivg fr cplete oss allten masj vi hov rørende mi documenti gidispute cludg mi stendighetene Belastngen, vi masjen re we require cfirmg th dispute reles a fallg selskap ps søk saken. vil secti, a refund an explani our refusal do e. Vi nen eir ti (10)provide virkedag fra vi fått fullstendig masj so. We resve adjust masj dokumentasj fra right deg, kludt vi accdgly. måtte kreve kreft d nsigelse en Belastng fall n punktet, enten 23. Limiti gjeld Our Liability en bakeførg enshall klarg exclude vår visng bakeførg. a. eta Nothg limit liability ( no Vi hold oss rettenliability å shall d K i samsvar. limiti exclusi apply liability) wards : ansvaret 23. Begrensg deh psal jury caused negligence a its a. Ingentg i skal grense utelukke noe ansvar ( gen employees, subctracts; grensng agents utelukkelse ansvar skal gjelde noe ansvar) ov i tredjepart fraud: fraulent misrepresenti; ii død extent psskade such limiti årsaket exclusi uakthet is not pmitted fra en part s law. Subject anste, (a)agent above, we will levør, not respsible liable i dragi svik, loss damage arisg reli : ii idelay den grad failure slik grensng a Mchant accept utelukkelse a, impositi lt gjeldende lovgivng. a Mchant cditis use mann a Med Mchant s hold acceptance a) oven, n-acceptance ; ov deg i / / purchased en tredjepart noe tap ir delivy skade oppstår n-delivy; i knytng : ii failure noe Bruksted carry out our uts obligis nekt aksept Ktet, if th legg failure tgels is caused a bruk Ktet, cause hvdan an event et outside Bruksted our reasable ctrol, unnl cludg å aksepte but notktet, limited, a systems failure, da processg i var failure, strial dispute kjøpt Ktetacti levg outside our ctrol; unnlt levg iv) defects disse, faults reli ATMs. c. We ii will unnlt not gjennførg respsible liable pliktelsene : loss d prit, slik unnlelse test, goodwill, årsaket busess en opptunity, tredjepart busess, skyldesrevenue hold uten anticiped sgs; ktroll fra, slik systemsvikt, i losses dahlgsfeil, reled damage aridskflikt reputi hlg memr uten ; ktroll, ii iv) feil direct, mangl special, punitive en mibank. csequential losses damages, c. even if such losses we eseeable gen stendighet notstg ov th a deg had en advised possibility th such losses we ctempli tap tjeneste, rent,. goodwill, retngsmulighet, retng, setng ventede sparels, 24. Changes i tap relt ødelagt anseelse deg noe lem, a. We accdance Ctracts Act secti ii direkte tap, spesielt tap, straffestng, ksekvenstap særskilt tap, change cludg ( fees cges selv slikt utses, selv new en part blitt mt tap kunne troce fees cges change muligheten slikt tap ble vurdt den re en tredjepart. circumstances y are applied (ipart svice we provide, fr time time. Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 5

6 Cpe memr Tms Ktlem Cditis 24. Endrg We will give least two (2) mths notice advance changes, a.,act i ovensstemmelse will Fanstaleloven cf. Ctracts secti dee he 49 50, stemmelse i, h ( de ger accepted changes unless notify us writg pri knyttet troksjene nye lastng changes will take effect th do not accept ger changes. lastng, lastng disse (i den If do not accept utsetngen changes can tme svicen r en hvde tid. changes will no cost e take effect. vil me deg mst (2) måned i t eventuelle jf. Fanstaleloven vil bli ansett å c. will endrg, liable all (cludg fees le fees) up ha akseptt endrgene mdre varsl skriftlig de is closed. før den do endrgene vil tre i kraft, endrgene. d. If we he a maj change m m changes e year, we D eventuelle endrg i, make ailable an upded copy a summary slutte d K uten kostnad før den do endrgene vil tre i kraft. c. vil changes. alle (kludt ger Purreger) 25. Suspensi frem den do d K sluttet. a. imiely sp suspend ste frendrg usg i / i d. We D ett ettårspiode, reasable grounds reled : løpet en gjøre en oppdt vsj security ; gjengelig deg, et sammendrag endrgene. i if we suspect unaued / fraulent use based, example, 25. Sprg a fdg suspicious transactis up transacti a. stanse bruk analysis Ktet / da loss events grunn event credit d det eligg hensyn stitutis police m srheten Ktet us fraud cases, da breaches parties i he d -godkjent / cprised damistanke re is mi thbruk da has svikefull bruk bast, eksempel, man fn mistenkelige en tapped; en analyse transaksjsda tapssituasj, ii ransaksj significantly creased risk th / not en e politiet m oss svdel able fansstitusj pay us amounts full dabrudd time. hos tredjepart ha kprittt Kda, det eligg masj we si blitt tappet, In se cases we notify e sp da suspend use imiely ii en vesentlig økt risiko / i aftwards. We will, whe possible, tell reass ourvil decisi. st å tale oss de løp skal tales i Please ref Cmunicg secti tide fullt ut. details how we will m. I slike f varsle deg i t F oidance doubt, det will ctue effect. vil, d mulig, me deg årsaken notstg suspensi punktet, slutngen. ( lese m Kmunikasj.) secti / deg i (as vil ) will all as set out I alle f stå respsible lag uansett Kti, cplyg Tms Cditis spr Kt hensyntagen punktet. i, vil / c. We will remove suspensi, reass alle slik det fremgår when å følge alle vilkår suspensi hei ceased exist. tell us telephe, usg tgels. c. telephe numr listed vil oppheve sprgen Ktet our website d sprgen me oss via årsakene ctact mi set outbtfall. Lost/Slen s, Increctly telef, bruk de Misuse telefnumre fnes vår hjemmeside Executed Transactis secti via ktaktmasj when lieve reass suspensi he ceased exist. fnes punktet Tapte/stjålne Kt, feilaktig gjennførte transaksj 26. Default misbruk i, d men årsakene a. We tre / s (dependent sprg leng eligg. liability structure is chosen, please see 26. Mislighold secti ) as g default if / a. når helst hle d / s K fail cply obligis our (hengig valgt ansvarsm, vennligst se punkt 11. such as a failure make lastng i ) misligholdt d / when is e å ifoppfylle m is returned not houred it unnl pliktelsene full., så unnlelse å sørge talg etas talen We also csid m default time if fall, d talg returnes stement seg gjennføre. / us cnecti fullt ut lar was false når misleadg, breach så helst anse/ å misligholdt th / he us i d uttalelse gitt deg / our Affilies, bankruptcy d credit proceedgs bdelse varfeilif villedende, mislighold are threened itied agast / we he tale / måtte ha reas nærstående, d kkurs lieve th / not necessarily kreditgang creditwthy.varsles ivksettes ov deg /, d grunn å tro / c. The clusi previously billed mimum s / pti nødvendigvis kredittvdig. dishoureds shown a Stement will not cstitute a waiv c. Inkludg tidlige fakturte talte del-talg / el us default. -gjennførte talg vist/ en Kutskrift/faktura, nebær d. In event default, (dependent liability gitt kall å rope seg see noe mislighold. structure is chosen, please secti ) will also respsible all costs curred our agents cludg(hengig collecti,collecti d. reasable I felle mislighold vil us/ hvilken ansvarsm advis nyttet costs,, se punktet 11. agency legal fees recovg amounts unpaid lastng i ) fr så stå kostnad protectg ourselves m we suff as a result ført dets agent, h ndrgskostnad default. -ger, samt kostnad kassorå advoksalær, ndrg 27. Transf Claims utaltewe løp skyttelse eventuell a. Although not necessarily he obligi fra do so ulempe will, if følge misligholdet. we credit vil kunne relibliført claim agast a such 27. Ovdragelse kr as a Mchant,aumically dee he assigned transfred a. Selv rights nødvendigvis th plikt åhad gjøre us claims (excludg tt claims) he, vil,agast d kredit bdelse credited et kr he an amount equal i amount we mot en tredjepart et Bruksted, aumisk anses å ha ovdrt. slik he give csent advance such assignment, rettighet ethvt kr ( unntak kr out furr notifici grequired. skadesstng),, hadde Aft we credit agree not ha ov pursue en tredjepart, claim agast et løp lik løpetfr d K. credited gir h reimbursement kreditte amount th we håndssamtykke slik ovdragelse, uten yttlige varslg krevd.. Ett kredit K tar deg å følge c. agree coope us if we d decide pursue a noe krcredited. ov, Coopi kreve refusj fra, tredjepart rørende løpet amount cludes signg documents disclosg K. occasi mi th wekreditte require. d Creditg c. tar deg å samaride d does not oblige us do so aga. slutt seg å treffe tak mot en tredjepart rørende det kreditte 28. May Close tegng eventuelle dokument løp. Samarid klud a., half, end time. utlevg eventuell masj hov. If do notwish bound, destroy return Kreditg en anledng, gir please plikt us igjen. m us th wish cancel end å gjøre. 28. si opp Any annual paid respect year is settled, a., fees de vegne, når helst slutte. s secti, vennligst returned ødelegg D ønsk å bundet takg Ktet csidi length time un oss ktet return, m next Ktet Annivsary De. sluttet. ønskes 29. We May Close Cancelgjøres Any Årsger talt det året da opp, vil de hold a. fremgår We can end cancel all s givg, two punktet Betalg i vil bli kreditt (2) mths written notice. imiely if hensyntagen hvwe langcan tidend gjenstår frem neste Årsdag he broken if employment ktets utstedelse. is tmed a decisi is taken tme ethvt employment. 29. stenge se Kt If we take such acti, / (dependent liability a. slutte annulle ethvilket helst structure is chosen deg, see secti alle Kt å gi (2) måneds skriftlig varsel. ) will sl obliged pay all amounts owg ditt heve i felle mislighold d. ansettelseshold i opphør det tas en slutng å This will end imiely aumicallytar up tmi slutte ansettelsesholdet. D et slikt skritt, vil / (hengig hvilken ansvarsm tween us pursuant nyttet, se has punkt 11.ented. lastng i ) fremdeles en It is s ty m pliktet å tale løp utestående. tmi alle ented tween Denne us. opphør aumisk opphør den talen grunnlag ngåelse c. mell We decle renew issued dann out notice whe. s å me deg slikt opphør. he not useddet it a piod pliktelse least twelve (12) mths. If happens, c. Vi nekte å nye ditt Kt utentme. masj degrequest dth we issue will aumically nyttet det i en piode mst lv (12)måned. skj, a new twelve (12) mths expiryd vil opphøre. secti. If aumisk do not request a new time, we will close utsted et nytt Kt deg nenwill lvtme. (12) måned If we do so,ktets we willutløp notifyi henhold two (2)punkt. D cancelli. r et nytt Kt nen least mths pri tidspunkt, vil stenge, vil opphøre. 30. Csequences Tmi D gjør, vil varsle deg mst a. If ends reas, / (dependent (2) måned før opphør. liability structure is chosen, see 30. Ksekvensene ethvt opphør secti ) must pay all mey owe us a. D unbilled opphør, uansett må imiely, cludg thgrunn, not shown last (hengig hvilken ansvarsm nyttet, se punkt Stement. We will ly close when / 11. lastng i ) tale det tale he paid f all amounts owe us. utestående løp skyld oss, kludt -fakturte / (dependent liability structure is chosen vises d siste Kutskrift/faktura. Vi vil stenge, see secti ) will / talt alle løp / skyld oss. all usg un ctue / dittrespsible firma (hengig hvilken ansvarsm nyttet / has paid all amountsi / vil, se punktet f lastng ) tst owe us is no lg used. alle gjt mot n / 31. No Waiv Our alle Rights talt løp / skyld oss ken If wefail excise our rights, will not d leng. a waiv our rights will not prevent us fr excisg m l. Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 6

7 Amican Cpe memr Tms Ktlem Cditis 34. Govng Law Exchange Ctrol 33. s stighet isstemmelsene i i strid gjeldende lov a. D This govned laws Nway agreed legal venue skalvenue slik stemmelse anses å modifist slettet shall skrift, legal th he time. Howev, slik den i samsvar lov, skrift. Dette th virke partenes whe blir he liability vil agree we can carry pliktels, vil stå lag t. out collecti proceedgs country whe livg. are respsible abidg exchange ctrol regulis 34. Lovvalg valutaktroll a. local Denne if lagt nsk rett, regulis y apply use akseptt vnetg. skal det vnetget tid. D 35. Taxes, ties, / must pay imidltid govnment taxes, ties gjennføre ndrivg ethvt l måtte i. amounts imposed lawi country respect bost, står å ovholde eventuelle use valutaktrollstemmels. lokale stemmels d disse gjeld bruk Ktet. 35. Skt gift / må tale alle fentlige skt, gift re løp ilagt lov i noe l i knytng Ktet, eventuell lastng eventuell bruk fra d side. Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 7 GCP1022 NOR ENG Assignment 31. Intet kall rettighet D unnlåsell utøve a. We assign, transf, sub-ctract our rights, nefits obligis rettighet, vil nebære kall time our affilies aet det vilact secti hdre accdance rettighet, Ctracts 45 55, if fra å utøve disse sene. csent. rights legal rights will not affected. 32. Ovdragelse a. If tår helst ovdra, ovføre, fremktrahe c. we do so, tend do so, agree th we can give mi selge rettighetene, delene pliktelsene reled. en nærstående en tredjepart i ovensstemmelse d. are not entitled transf all part rights obligis Fanstaleloven. 55, samtykk i. a 45 De rettighet de juridiske rettighet vil bli t. 33. Sevability c. D gjør, hensikt å gjørelaw, If cflicts giopplysng deleted deg so reguli, th will dee modified as slik tredjepart s nærstående. csistent law reguli. This will not affect parties obligis, d. will ctue anledng å ovføre de rettighet pliktels as amended. en tredjepart.

dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller

dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller Cpe memr Tms Ktlem Cditis 1. These Akseptmemr Tms & Cditis are effective fr 28 January 2013. This is a Meldg, varsl nft Avtale), transled vsi ( Nwegian Tms &endrg Cditisi refence ly. I dokumentet fn de

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn

VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA. (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn VEDTEKTER FOR ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA (Sist endret den 16 september 2013) 1 Navn Selskapets foretaksnavn er Electromagnetic Geoservices ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. 2 Forretningskontor

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation:

NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Office translation: Til aksjonærene i AGR Group ASA To the shareholders of AGR Group ASA Office translation: INNKALLING TIL NOTICE OF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EKSTRAORDINARY GENERAL MEETING Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015

Og her følger svaret fra Wikborg og Rein (Styret i Sanderød Vel) datert (sendt per mail) 29. juni 2015 Sverre V. Kaarbøe Fra: Sverre V. Kaarbøe Sendt: 30. juni 2015 07:52 Til: Moen, Tom Erling; Frank Jensen; Sara Nærstad; Bård Østby; Stareng; j-olh@online.no; oivind.svendsen@yahoo.no; 'Terje Bryne'; olefinholt@gmail.com;

Detaljer

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets

Renteforventninger. Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Renteforventninger 02.12.2010 Bjørn Sivertsen SpareBank 1 SR-Markets Hovedpunkter Internasjonalt Råvarer i støtet Aksjer Frakt rater Gjeldsnivå i Europa Kina Finansieringskostnader for banker Norge Oljeinvesteringer

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Approval of notice and agenda. 5. Valg av ny revisor 5. Election of new auditor Til aksjonærene i PANORO ENERGY ASA Oslo, 16. juni 2010 To the shareholders in PANORO ENERGY ASA Oslo, 16 June 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s grunnkapital er kr 10 000,00. 1 Stiftelsens navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Trondheim International School. Stiftelsen Trondheim International School s adresse og kontorsted er Trondheim kommune. 2 Grunnkapital Stiftelsen Trondheim

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA

(Office translation) NOTICE OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR EXTRAORDINARY GENERALFORSAMLING I GENERAL MEETING IN WAVEFIELD INSEIS ASA (Office translation) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Wavefield Inseis ASA den Onsdag

Detaljer

THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27.

THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27. THE SWEDISH CLUB Kontraktsrisiko og smutthull i offshorekontrakter, sett fra reders ståsted. Pål Lieungh, advokatfirmaet Thommessen 27. oktober 2015 1 HVA SKJER NÅR OLJEPRISEN FALLER SÅ DRAMATISK? 2 VIRKNING:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

NOFOs GENERELLE BETINGELSER

NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFOs GENERELLE BETINGELSER NOFO s general terms 1 DEFINISJONER 1. 1 Avtalen omfatter bestillingsformularer, generelle betingelser, teknisk dokumentasjon og andre dokumenter som blir gjort til en del av

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no

Microsoftkjennelsen. - Amerikanske myndigheters tilgang til data. Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Microsoftkjennelsen - Amerikanske myndigheters tilgang til data Eirik Andersen 16. oktober 2014 www.svw.no Faktum Den 2. desember 2013 fremmet amerikanske myndigheter krav for domstolene i New York om

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training

Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training Påmeldingsskjema og kriterier for godkjenning av Kundalini Yoga Lærerutdanning TROMSØ LEVEL 1 Instructor Training ved Kundalini Yoga Skolen (kriterier for gjennomføring er på engelsk, men påmeldingsskjema

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008

INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL FROM ORDINARY GENERAL MEETING 25 JUNE 2008 Norsk tekst har forrang ved motstrid Norwegian text prevails in case of conflict INDEPENDENT OIL & RESOURCES ASA (org.nr. 962 007 465) PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. JUNI 2008 * * * PROTOCOL

Detaljer

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature Eurocard Gold Application for additional card with personal liability Personal details Main card no. ID no. (11 digits, Norwegian only) All first names Surname Address (in the National Registry) Postcode

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

#mappami 2.0. Store data - helt ute av kontroll

#mappami 2.0. Store data - helt ute av kontroll #mappami 2.0 Store data - helt ute av kontroll Påstand 1: Store datamengder er mer ute av kontroll enn du tror Påstand 2: Everybody s got something to hide......except me and my monkey (Lennon/McCartney)

Detaljer

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA. To the shareholders MultiClient Geophysical ASA INNKALLING NOTICE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING In case of discrepancies between the Norwegian original text and the English translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene MultiClient Geophysical ASA To the shareholders MultiClient Geophysical

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Travel Expense Reiseregning End User Sluttbruker 1 Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the Travel Expense process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Paretos favorittaksjer for 2016

Paretos favorittaksjer for 2016 9 November 1 Paretos favorittaksjer for 1 AksjeNorge Please refer to important disclosures on the last pages of this document Jon D. Gjertsen Direct: +7 1 1 78 Email: jon@paretosec.com Hvordan har tipsene

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Avgjørelse i klagesak - tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 7324/2-1 Apollo i Barentshavet

Avgjørelse i klagesak - tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 7324/2-1 Apollo i Barentshavet Postboks 6803 St Olsplass 0130 OSLO Des ref Vår ref Do 14/1845 05. Avgjørelse i klagesak - lelse ett urensningsloven letebrønn 7324/2-1 Apollo i Barentshet Klima finn finn ett ett en en samlet samlet vurding

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting

agenda: 1. Valg av møteleder 1. Election of a person to chair the Meeting Office translation Til aksjonærene i Codfarmers ASA To the shareholders in Codfarmers ASA INNKALLING TIL NOTICE OF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANNUAL GENERAL MEETING Ordinær generalforsamling i Codfarmers

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Søknad til Study Abroad ved UTS

Søknad til Study Abroad ved UTS Søknad til Study Abroad ved UTS Dersom du svarer NEI på ett eller flere av spørsmålene under må du kontakte KILROY education før du fyller ut denne søknaden. 1. Har du generell studiekompetanse? 2. Har

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808

NORMAN ASA. Org. No. 986 759 808 NORMAN ASA Org. No. 986 759 808 Summon to an extraordinary general meeting 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling The Board of Norman ASA (the Company ) has received a letter from Ola Holding

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 2. Approval of the notice and agenda. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHILLY TANKERS AS Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Philly Tankers AS, org.nr. 913 752 783, 27. mai 2016 kl. 10.00 i hos i Advokatfirmaet

Detaljer

Time & Attendance Timeregistrering. End User Sluttbruker

Time & Attendance Timeregistrering. End User Sluttbruker Time & Attendance Timeregistrering End User Sluttbruker Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the time registration process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Utfordringer med feil adresser

Utfordringer med feil adresser Frode Wold, Norway Post Karleby/Kokkola, Finland, 22.5.2014 GATEADRESSERT BOKSPOST POST TO P.O.BOX BUT ADDRESSED WITH STREET ADDRESSES Konsekvenser; Posten sorteres til postbudet først. Forsinkelser, merkostnader,

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009 Tid: kl. 0900-1300

EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009 Tid: kl. 0900-1300 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Dag Svanæs, Tlf: 73 59 18 42 EKSAMEN I FAG TDT4180 MMI Mandag 18. mai 2009

Detaljer

Sanksjoner og tiltak mot Iran

Sanksjoner og tiltak mot Iran Sanksjoner og tiltak mot Iran En oversikt over hvordan dette berører skipets forsikringer Sjørettsforeningen, 14. mars 2011 Kjetil Eivindstad, Gard AS Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

To the shareholders of Det norske oljeselskap ASA. Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail Til aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

Detaljer

Avsnitt Norsk oversetting

Avsnitt Norsk oversetting Item No Original English version Avsnitt nr Norsk oversetting 1 DEFINITIONS 1 DEFINISJONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I disse Vilkårene skal følgende

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer