dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller Statement.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller Statement."

Transkript

1 Cpe memr Tms Ktlem Cditis 1. These Akseptmemr Tms & Cditis are effective fr 28 January This is a Meldg, varsl nft ), transled vsi ( Nwegian Tms &endrg Cditisi refence ly. I dokumentet fn de vilkår tgels gjeld ditt bruk svicemeldg, opplysng, eksemplar The govng vsi is Nwegian vsi. In event cflict tween English Nwegian vsi,yttlige Nwegian vsi shall prevail. All.Vennligst les dissenwegian nøye, hold dem d d spurt, kmunikasj, tms shall tpreted accdance legal tmoly. refanse. Ved å nleve et Søknadsskjema, tidlige signg Piodiske l et Bruksted å laste Ktet, vilkårene i. D vi etar spesifiste uspesifiste jevne fr ujevne mellr, 1. bruk Acceptance / Subject mt transacti løp, an aui debit endrg i anses å ha akseptt talevilkårene var /, This document sets out viltms Cditis use cnecti a sgle transacti seval transactis usg ; d de fall n. Please punktread 24. it Endrg i Prramadmistr psen opptre dets vy carefully. keep it Prramme Admistr utpekt ps designed å Denne ugrenset gyldighet, Fm vil(, tsette å løpe vi vegne Prrammet, refence. By submittg an Applici if earli, signg usg act(itsadmistrasj half ( admistricpe si den opp. (i kmunikasj rørende ), agree tms. If we make changes Cpe prramme; (i cmunicg usfirmaktk, Cpe når helst dee talepioden yttlige kludt, (ii midlg masj gitt i løpet will hekostnadsfritt accepted m s cludg ; (ii passg cta kopi vi i så fall gjøre kopi eksemplaret deg i knytng Ktet skrevet i talen, Changes secti. mi we provide reli as explaed gjengelig via d Srhetsmasj d bruk-id passd bruk vår This is Prramadmistr. open ended, it has no fixed ri will ctue ; Denne end all kmunikasj mell partene rørende le-tjeneste, un we it. Recurrg whe allow a Mchant skal nsk. Enkelte copy vil imidltid ytes engelsk. Søknadsskjema søknadsskjemaet fylles ut deg, bill can request a furr tidvis free kunne cge time a specified unspecified amount, regular irregular Årsdag ktets utstedelse den dagen et år ktvals første gang 2. rg Defisj tm if do, we can make copies ailable ; ble utstedt. Ivia tyr:admistr. Prramme Renewal defisj Replacement a renewal replacement issued Yttlige fnes i. (så talt vi, vår oss ) This all Cmunicis tween us ccng Ktet/Koden(e) us; Branch, Cta Nway, (NUF) (g. nr VAT i 3. Bruk will Nwegian. howev, will occasially Right Cancelli Act vil Nwegian Right Act Fetaksregistet) postboksadresse Oslo, en a. samtykk i bli debitt talg åcancelli fremvise Ktet rended English. 21 Decemr 2000 No. 105; slik talgsmede, : filial (Fretngsadresse et Bruksted 2. nsk Defitis Security Inmi us ID useutstedt our registrt i det britiske etaksregistet: Belgre House, 76 Buckgham (oppgir PIN-kode tegn passwd en kvittg In : Onle Stement Svice; Palace Road, SW1W Stbritannia. Registrgsnumm Brukstedet, Ld Cpe 9AX, account we mai det britiskeetaksregistet: ), dets følge vve. i oppgir Ktnumm relte Kt Kopplysng Stements stements sent us respect ; reli ; autisasj fra det britiske følg Brukstedets struks gjennførg talgen, ps whose name appears ; ; fanssynet ( Cct Authity ) de britiske le, telef, Piodiske bruk postdre, cp, busess firm th wegjenn he an (also refred as we, our us ) Payment 2009 (lisensnumm ), re enhet telefkiosk parket, ns wh osv., are aued Branch, Nway (NUF) -enhet hv nærstående ii ngår tal et Bruksted å laste et kkret cur busess expenditure. (g. no VAT i Fetaksregistet) address 229 selskap re ganisasj utstedpostal -kt, angitt defitis løp, Additial can found Oslo, a Nwegian branch -enhet tyr hvilke helst disse i fellesskap, iv) kreft en ktaktløs Belastng før Ktet ov en 3. Use /Code(s) (Registed Address Cpanies House: Belgre House, Onle vår le-tjeneste lar deg få gang ktaktløs ktles, a. v) agree th willkreft debited presentg a 76 Buckgham Palace Road, SW1W 9AX, UK.via Registed Numr de egne transkasjsda Ld PIN-kodeadmistrasj vår hjemmeside, gir muntlig samtykke tale Belastng, helt Mchant th accepts as : Cpanies House: , its successs assigns. Angrettloven lov opplysngsplikt angrett m.v. fjnsalg delvis, den utført. ent PIN sign a pap slip Mchant; is aued British salg uten fast utsalgssted (lov 21. desemr 2000 nr. Cct 105), Authity annulle issued godkjent slike, btsett i Piodiske provide numr sles reled details Britishtalen Payment 2009 (lisensnumm ), ngått deg, fra fremtiden. Vennligst se Mchant s structis processg each our re Entity talg etas bruk Affilies Ktet punktfollowg 16. Piodiske i. case le, telephe, mail d purchases, Recurrg transaksj øvrig lastes d K, nftet Ktantuttak (når kreve å grensng ditt bruk ditt Kt ganisis th issue s through, device as telephe boxes parkg pmit talt ger, provisj, ktaktløse such eksempel å sette maksimumsløp Entities mell epartene), me kjøp, Entity; rent, gift, skt alle re Onle løp / ditt hvilken hv Belastng, fakturapiode et visst antall lastng dispenss, petrol etc; our Onle Svice(hengig allowg ansvarsm valgt, se nærme i s 11. løp viss størrelse. ii et cclude anen a Mchant csent Mchant transactis PIN-code Admistri via ourpunkt website; lastng ) tt å tale står c. d struks å taleth et is Bruksted cgg an amount specified gjennføres such ; Applici Fm seg applici m cpleted ;, den måa eta talg en Belastng iv) do aue ctactless passg ov a ctactless Cpe Betalgstransaksj frag deg å debite, fremgår en Kutskrift/faktura. cardread; device we issue en fullmakt purpose purchasei bdelse en enkelttransaksj fle transaksj d. F hdre misbruk Ktet må : v) åvbally csent, cfirm, all part a / reled s busess; etas bruk Ktet, tegne Ktet såen snartsubmitted. mottas, aft has Annivsary De day each year annivsary Bruksted() et selskap, firma ganisasj i tid oppvare en sr måte, m, except cannot cancel Ktet ce he aued memrship; tgelsene å nytte -kt talgsmiddel ii jevnlig sjekke fremdeles i sittelse Ktet, Recurrg can cancelled future. Please see Cash Advance drawal cash currency through a var /, iv) la re bruke Ktet, Recurrg secti. range methods cludg Cash Cash Advance ganisasjen cash selskapet, driften, firmaet, virkheten v) sikre deg å ha fått bake Ktet å ha ett en Belastng, v We change limits btsett restrictis i procts as agreed separely us; utstedelse Ktet, en tale aldridem utlevekpplysngene, fra når Ktetuse nyttes henhold ctactless all å laste s usg a transactis gitt deg fullmakt Ktet firmautgift,,such as a maximum amount each, change piod aft a cta cges an postdre), amount wise cged står cludes Cash Advances (whe we deg den psen hvis nn Ktet, vi nårbillg oppgir nummet ktetnumr talg (le a cta he agreed lov ), purchases, fees, cmissis, test, taxes Fanstaleloven fanstal fansoppdrag (fanstaleloven sørgesize. anledng gjøres i samsvar gjeldende c. agree th structi a Mchant will implemented 25. alljuni 1999 amounts / (dependent liability nr. 46), struks anfalg gitt payg oss -enheten. de when must(kludt make d us må reli a structure is chosen, please see secti Fnyelses Erstngskt en nyelse utskiftg Ktet, e. F å skytte de Kod PIN-kode) : appearg Stement. utstedt pay deg,us are liable ; lære deg Koden uten, ) he agreed Fskelsesrenteloven lov rent Numr(s) sket (PIN), talg (lov makule delels oppgir Koden deg relevant), d. i To prevent misuse, must ensure th (d : Code(s) Psal Identifici telephe 17. desemr 1976 nr. 100), codes established use ii skrive oppaskoden sign so asitktet, is recei; code(s), -le passwds Kode(r) iv) opplysng Koden sammen i nærheten i keep oppvare secure all times; ; hvt de pslige identifikasjsnumre (PIN), telefkode(r), le-passd re (cludg knyttes changes bruk d K, Ktet check Kopplysng, ii regularly th sl he possessi; Cmunicis,kod notices ), Ktantuttak uttakdisclosures, ktantadditial i valuta Cash v) oppgi Koden else ; måte gi gang d K, iv) do not let e use svicg messages, copiesgjenn if Ktantuttaktjenesten, v velge en Kodeaft (d velg en Kode) lett lar seg assosie v) retrieve makg a ; requested cmunicis; K Firmaktk k nn, fødselsdo when telefnumm, v nevdeg, give out details, except usg accdance Ctracts Act Nwegian Ctracts Act oppretthold i knytng Ktet, vi ta holdsregl å hdre s Koden når tastes n ; 25 June 1999 No. 46; Kutskrift/faktura opplysng faktura sendt oss i bdelse i en mibank elektrisk tmal. vi when transfrg numr a Intest Ove Payments Act Nwegian act relg d K, f. D en Betalgstransaksj vises, vil mulig (le mail d purchases), cply structis Intest Ove Payments 17 Decemr 1976 No. 100; Kt Cpe kgang utstedt me ditt visngen, årsaken visngen prosedyren recmendis issued us Fanstaleloven Mchant(s) cp, d ganisi deg en K adet mål åfirm laste K kjøp acceptg var / å rette den oppgitte masj. 26b Entity km each occasi. s as a / ; knyttet s drift, anvendelse. Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 1

2 Cpe memr Tms Ktlem Cditis 4. Tillt e. To protect bruk Codes (cludg PIN), must each case ensure a. th : den eneste psen bruke Ktet. Ktet utstedes deg kun memise bruk kjøp Code; var ets retngsmål. i destroy brukeour Ktet, cmunici nen rammen mg eventuelle restriksj Code (ifangitt ); i ii dot, å tale write var Code ; fra Bruksted, btsett fra når iv) do not keep grenset a recd bruken i Code hold et near Bruksted. details; c. v) D do not partene tell samtykk Code e i, wise såallow bruke ; å eta v ktantuttak. do not choose Særlige a Code vilkår(ifgjeld, select se punkt a Code) 6.th Ktantuttak can easily neden. associed, bruk such as name, de birth telephe numr; 5. Ikke godkjent take care prevent e else seeg Code when entg it a. vi må : electric (cludg anatm). an gi Ktet device Ktummet re la dem bruke Ktet f. If a Payment transacti is rejected,identifikasj will, if possible,, noe annet mål, m rejecti, reasg punktet rejecti btsett fra å samtykke en transaksj i samsvar Bruk proceres crectg specified mi. Ctracts Kt(et)/Koden, Act 26 b applies. i secti le en ps å bruke Ktet Koden, uansett grunn, 4. Pmitted ii returne Usesvar mottt bruk mot refusj a. are i ktant. ly ps D wholt use Brukstedet,. The isvar issued solely mottt purchase bruk returnes s Brukstedet busess mot en purposes. kreditt Ktet, use, restrictis set out, iv) paybruke Ktet å motta fr ktant Mchants, fra et Bruksted except whe en Belastng has restricted registrtuse et kjøp, a Mchant. c. v) If oppnå partiesen agree, kreditg also use måte obta enn cashrefusj advances. Special var tms apply, see tidlige Cash Advances kjøpt via, secti. bruke Ktet 5. v Prohibited Uses d kkurs solvent, d oppriktig a. must not: vent å i st å tale ethvt løp tale henhold, pliktig give å numri ps allow m use vi bruke Ktet d het ventes å vite vet, identifici purpose, solvent csent kkurs, en bostyr utnevnt than give a transacti accdance det måte gjenst solvenshlg, Use /Code(s) secti ; vii ktet eta ktantuttak, mdre i bruke allow an ps use å Codes reas; talt oss,obtaed usg a ii kkret return ix) bruke Ktet d meldt tapt stjålet, cash refund. If pmitted Mchant, før cged et nytt en ny K (d nyeakopplysng askaffet Kt returned Mchant credit th ;må nyttes) viobta kreftet Ktet/ tas i bruk igjen,as iv) use cash fr a Mchant a recded x) abruke Ktet det spret annullt, utløpsdoen purchase; angitt Ktets v) obta a credit side, except way a refund x bruke Ktet re mål enn kjøp ; var / ( previously purchased ktantuttak, v use ifhvis aktuelt), are bankrupt solvent if do not hestly xi expect bruke Ktet åkjøpe usvidesalg, mdre able pay usnoe sumsmål owe ; hånd talt oss reasably, know vi use if knowmell could expected xii th bruke Ktet å kjøpe noe fra etwound Bruksted is solvent, up, if an admistr tredjepart knytng en eitesse i. admistrive receiv has en appoted it is Slik eitesse ft aksj nott autist børs. m solvency procere; vii vil punktet Tapte/stjålne feilaktigwegjennførte usei samsvar obta Kt, cash unless he agreed transaksj misbruk i, eventuell brukhas en, selv ix) use abudt th repted us as lost slen un hdret such time stanset den abudte bruken, mdre annet lov. must as we issue new new details (følg case c. Ktetuse nyttes å tale deltakelse i spill, Ktnummet new details) skal we wise cfirm th resume use demål re m gamblg (h via Intnett), selv /; levøren Ktet talg. x) use a aft it has en suspended Eventuell cancelled,bruk aft Ktet slike expires mål giraft rett å heve valid thru de shown frt ; laste utestående løp. than genue purchase x useethvt purpose 6. Ktantuttak / ( Cash Advances, if ); xi D use vi et purchase l thg eta purpose Ktantuttak re-sale unless bruk we Ktet, he previously agreed ; a. xii vil use aumisk ngå purchase i vår thg tjeneste fr a Mchant Cash Svice th ( tjeneste knyttet Ktantuttak), reled motta en Kode has gang ownship mibank test, whe such Ktet, ownship test does not clude ses quoted a virecnised sck tid grense exchange.ktantuttak, å fastsette et mimums Subject maksimumsuttak Lost/Slen p transaksj, s, Increctly uttakspiode, Executed fakturapiode Transactis Misuse måte, secti, will respsible c. deltakende prohibited fansstitusj use mibankdrifte even if we did notyttlige prevent grense sp prohibited Ktantuttak, use,slik unless wise antall Ktantuttak, provided størrelsen law. hvt Ktantuttak c. The gang numr, fra en shall mibank, not used pay participi games, d. ts vi, uten å oppgi kdgrunn gamblg håndsvarsle (cludg via deg, slutte tnet), deven gang if provid Ktantuttak, accepts selv dask. Any misligholdt, use such purposes will give right imiely tme cge all outstg amounts. 6. e. Cash lastes Advances ger i samsvar punktet Ger i. MibankIf opøren we så kreve pmitger, obta Cash Advances, n: f. må oppfylle are enrolled alle re kr vilkår Cash Svice vi måtte obta sette. a Code ATMs th accept 7. Kutskrift/faktura ; spørsmål det impose limits Fullt restrictis Cashskrevet Advancesi such a. i Med we mdre talt firmaansvar punktas 11. mimum maximum apply Cash Advances each lastng i limits th Ktet, ditt transacti, Stement piod wise; i samsvar talens sentral talgday, d K, vil ii fancial stitutis ATM ops also impose punktparticipg Kmunikasj deg regelmessig sende en Kutskrift/ ir ownénlimits restrictis det Cash such as. limits faktura, mst gang i måneden d Advances vært aktivitet så numr Cash Advances, amount each Cash Advance D Vi sende Kutskrift/faktura Prramadmistr. ailable ATMs; Kutskrift/faktura vil vise viktigmasj d K, slik iv) we resve right, out out talgsdag, notice, utestående løp siste dag i cause pioden, løp providg talg, tme ATMs, even if is notdeg. default; valutakurs ger, vil klude alle ett v) fees apply as set outkutskrift/faktura Fees secti Sjekk alltid hv krekt, ktakt ATM provid also cge a fee; så snart mulig d hov m v musm cply additial Tms CditisInm th we masj en Belastng Kutskrift/faktura. provide. d spørsmål nsigels 7. rørende Stements Kutskrift/fakturaen Quies Belastng. a. Unless isvil nmalt vente Full Cpe fn Liability sted as nen descrid én (1) måned mottak Kutskrift/faktura. secti is c. D respsible centrally sl spørsmål settlg en Belastng men us, we will godkjent, make ailable /, feilaktig, mann i løpet set out pioden, Cmunicg i With f n sectitretten (13), måned, Stements vil / piodically et, hengig least ce a mth hvilken if ansvarsm re has en valgt (vennligst activity. We se punkt also 11. make Stement lastng ailablei via ), Prramme kunneadmistr. stå Stement -godkjente will show imptant feilaktige Belastngen. mi D, such as routstg det, tar balance deg uten opphold last day ågi Stement piod, en skriftlig kreftelse e, rørende e de, kmende currency spørsmål cvsi re kymrg fees masj will clude. het Always check måtte eachkreve Stement rør spørsmålet accuracy ctact kymrgen. us as so as possible d. Meldg, if need h me mi meldg endrg a dissestement. Vilkår, If bli sendt he sammen a questi Kutskrift/fakturaen. a ccn regardg Stement it, m us imiely. We will nmally expect e (1) 8. Ger mth receipt Stement. a. Gerene provisjene gjeld, angitt neden. c. Årsgift If do not a thet lieve is unaued crectly quy Ktlemskap, løp talt,skal tales executed piod, e cases up thirteen årlig [første gang førstekutskrift/faktura Ktet(13) mths, / gynnelsen dependent liability utstedt d] hvt lemskapsår, structure mdre is chosen see secti tal(please noe annet et. Et lemskapsår ) liable unaued crectly executed gynn Årsdag ktets utstedelse utløp dagen før. If we request, agree prptly provide us written Ktlemskapets neste årsdag (tegnet utløpsdagen). cfirmi questi ccn we c. laste Ktlemmet rente mi skede talg require th reles (lov questi desemr ccn nr. 100) ireasably henhold skelsesrenteloven 17. d. d agreeenth we send notices, cludg notices varii talg ett p fallsdoen Kutskrift/, Stement. Faktura. Rentessen skelsesrenteloven fastsettes 8. Fansdepartementet, Fees bast Nges Banks pengepolitiske styrgsrente a. The fees et legg th apply 7,00 %. are set out low. d. vilannual så laste kostnad A memrship fee, an amount agreed, is drar ndrgannual skede talg. payable annually. The first seg memrship fee is payable Disse first kostnad (tegnet Sakshenvisngsger) lagt det Stement de aft is issued n vil bli Stement deutestående followg løp klud kostnaden bruk tredjepart, advokfirma, gng each memrship year unless we agreeså A kostnad disse drar seg i søk åannivsary ndre gjeld wise. memrship year starts De vegne ends kassoloven (lov 13.asmai 1988 nr. 26) day e next Annivsary De (refred expiri de). (lov a memr 26. juni 1992 nr. 86). ove s c. tvangsfullrdelsesloven cge test e. D tales Giro banken accdance Intest Ove Payments Act if a is not Giro-lastngen, vil laste Ktlemmet cpleted Stement s e de. The test Intest kostnad dra seg. Ove Payments Act is detmedmåtte Nwegian Mistry f. D Ktlemmet etar en Belastng i en re valuta enn Fance (Fansdepartementet), based key policy set Nway s nske vil Belastngen bruk en central kr, bank (Nges Bank) creasedregne least 7.00 %. et legg 1,7 %. Vennligst snittet ett d. valutakurs, We will also cge seasable costs we cur irecovg utenlskove valuta s. i. These costs (refred as legal refral fee) g. Et ktantuttaksger 4 % mimum kr ethvt added outstg sum 25clude cost ktantløp usg Ktlemmet,skal tales. Et ger så opøren parties, such as ar firm solicits, costs ylastes mselves cur mibank Ktlemmet nytt uttak Collecti ktant. Act Mk tryg recov a debt our half pursuant Debt d ktant vvet i en Act valuta May No. 26 Encement 26 June enn 1992nske No. 86.kr, vil bliiskvtt snittet ett e. lastngen If paid a direct debit bank does not hour i utenlsk valuta et ger vil blicosts lagt henhold direct debit, we iwill cge reasable we icur. oven. f. punkt If f) make a a currency than Nwegian kr, we will apply a currency cvsi fee 1.7%. Please see Made Feign Currencies secti. Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 2

3 Cpe memr Tms Ktlem Cditis g. A h. D Cash Advance Kt Fee K NOK sluttes 25 4% (ev is gre) grunn sket amount cash talg, løp request et ger is payable. 50 kr A fee å also gjenopprette cged Kt K. provid i. ATM usehold obtag segcash. retten Note th å kreve if etcash ger is acquired kopi a currency Kutskrift 30 than kr Nwegian p utskrift kr, d cge Ktlem will r cvted kopi accdance. Made Feign Currencies secti j. D det arelevant, fee will viladded pursuant me secti f above. et h. Ktlemmet If nelle is tmed effektive rentess e fanstl. le, 46a (1) k) we will l). cge a fee NOK 50 re-stement. 9. Rett å ger provisj i. A Stement Copy Fee NOK 30 payable request copies regngsmåten ifethvt ger pap lastes Stements, eachcopy d K, størrelsen slikeprovided. ger trose nye ger angitt j. If relevant, Endrg m memr i punktet i will. nal effective res accdance Ctracts 10. ett test i utenlsk valuta Act secti 46 a (1) k) enl).belastng i en valuta enn nske kr, a. D gjennfør 9. Right Change Fees vil lastngen blicmissis regnet nske kr. Omregngen vil We change method calculg fees,, fne sted den do Belastngen hles hvilket amount thosefees troce accdance nødvendigvis samme do additial ekfees Belastngen, da Changes ble. heng nårsecti Belastngen nrapptt. D 10. Belastngen Made Feign ettcurrencies i amiske dollar, vil regngen bli ett amiske amiske a. via If carry out adollar, åa regne currency Belastngsløpet than Nwegian kr, th dollar d regne løpet i amiske dollar nskewill kr. will cvted Nwegian kr. The cvsi take D etas iisamiske dollar, vil det bli regnet place Belastngen de processed us, not direkte same nske kr. de aue as it depends when Med mdre en stemt kurs iskrevd gjeldende was submitted us. If not U.S. dollars, cvsirett, will vil nyttevalutakurs tbankkurs through U.S. dollars, cvtg bast amount U.S. dollars velg bransjekild virkedagen før n cvtg fra U.S.sedvanlige dollar amount Nwegian kr. If hlgsdo (tegnet valutakurs), etkr. legg is U.S. dollars, it will cvted directly Nwegian 1,7 %. Unless a specific re is required law, will base c. D regnes tredjepart før dissestry nrapptes re tbank res th it selects fr cusmary sources vil regng kmende busess, day pri processg deett (called tredjepart gjøres henhold kurs vil kunne nfte Exchange Re), i a fee 1.7 %valgt will dem, applied. en provisj. slike f vil hle transaksjene c. If areicvted parties pri g submitted us, transaksj kr, aksepte gjennført cvsis i nske those parties will regngen res clude a fee slik tredjepart laste noe yttlige kvtgsger. selected m. In such cases, we will csid transacti as a Nwegian imidltid bli lastet kvtgsger tredjepart, slike kr transacti etaccept cvsifra p bør detalj des ger. out cgg a cvsi fee. howev liable a cvsi d. valutakurs fastsettes daglig. eventuelle fee cged, please ask m details fees y apply. endrg i valutakurs vil kme anvendelse d. The Exchange Re is set daily. agree th changes uten varsel deg. Vennligst mk kursen lastes, nødvendigvis Exchange Re will applied imiely kursen gjengelig transaksjsdo, da anvendt kurs fastsettes p out The re cged is notennecessarily ailable i den dotice. Brukstedet nrappt Belastng re ktet nyttet de transacti as re is detmed de mibank, hvilket nødvendigvis den do godkjenn transaksjen. Mchant submits a card is valutakurs used an fn ATM, Svgngene tydelige. notn vår de aue transacti. Fluctuis can å lge hjemmeside (www.amicanexpress.no/cpe), den significant. oppgis viathe telef e-post. Exchange Re found up l our website (www.amicanexpress.no/cpe) ctact us 11. obta re. telephe / vil alle ov 11. Liability F i samsvar den ansvarsdelg angitt i / liable all Med accdance søknadsskjema shall sene us talt skriftlig. hold liability type th is identified Applici Fm th Kt, punktene Kutskrift/faktura spørsmål Tapte/stjålne has reaft agreed usmisbruk writg. Subject i tms feilaktig gjennførte transaksj Stements Quies Lost/Slen s, Increctly Executed tyr: Misuse sectis : a. Transactis Fullt firmaansvar fullt økisk alle Full Cpe Liability th shall fully, us all ; Deltliable ansvar solidarisk e alle i Cd Liability th shall (a) ett deg, utst jotly sevally allart, ; provided, ett deg enliable pslig curred føre del howev, shall not liable (a) th (b) baketalt deg, curredansvar th are psal nure did notaccrue c. Indivielt d annet angitt i a nefit oss (b) has ov Belastng. reimbursed ; 12. Betalg th, except as wise a. ii Alle Indivial Liability fall i s helhet talg i nske expressly kr i provided, i are liable us all. ovensstemmelse doen angitt Kutskrift/faktura. 12. Payment Enhv talg ett i valuta enn nske kr blir, akseptt a. All are eregnet full kr. Nwegian kr e de, nske Dette vil ske kreditg shown Stement. nebære lastng kvtgskostnad. currency than Nwegian kr, if c. Any Betalg vil bli kreditt når disse mottt oss, regnet accepted Tid us, is cvted Nwegian This will delay credit prosesst. prosessg talgkr. angitt volve cgg cvsi fees. kun et estim heng talgssystemet currency tjenestelevøren c. Payments valgt will å eta credited talg.vennligst sørg when detrecei, settes cleared strekkelig processed tid us. The time sted å motta, regne prosesse clearg talg processg s is ly an estime depends method, nen fallsdo. d. system provid, used make eget skjønn, aksepte us. sket must allow sufficient delvis talg skrevet clear full talg s talg i en time us receive, process oppgjør etvist. de.i vken mist accept samtykk d. så Wefelle, our discreti, le partial i åfull rettighet do lov. settlement a dispute. In so dog we not lose csent vary e. første talg det law. løp fremkm our rights vil d det løp e. d We Kutskrift/faktura, will request first ennå fremkm amounts svice-, admistrivethkutskrift/faktura. he appeared Stement reaft amounts th he re retngsmessige årsak eget skjønn kreve ntalg not yet appeared Stement. F svicg, admistrive, systems i en rekkefølge måte. busess reass, we dem s vie gjøre denmann måte gunstig praktisk discreti. oss. det d thwe detme our agree f. Vi positive balans d K. thtal we dente so a way th is fourable cvenient us. 13. Ktet vår f. We do not payeiend test positive balances. KtetisOur bare gyldig i den tidspiode fastst ktet. Selv 13. Propty bruk Ktet mot, Ktetsted vår Although eiend. The is ly valid blir time piod tid. bli dt ødelegge Ktet klippe det i our returne use å, å remas propty Ktet all times. det gis asked destroy cuttg it upr returng vegne, Bruksted. us e we ask takeh it our half, cludg Mchants. We så me Bruksted Ktet leng gyldig. also m Mchants th is no lg valid. 14. Erstngskt Fnyelseskt 14. Replacement Renewal s a. Et Erstngskt Fnyelseskt vil bli utstedt deg d Ktet a. A Replacement Renewal will sent if is lost, mistes, stjeles, ødelegges, annulles, nyes ttes en kttype. slen, damaged, cancelled, renewed switched a diffent card type. Ktet så bli annullt gen yttlige les uten The cancelled no furr pmitted out a utstedelse etalso Erstngskt/Fnyelseskt. Replacement/Renewal fullmakt g issued. gir å sende deg et Fnyelseskt før aue us utløp. send Renewal e current nånde Kt amå makule eventuelt utløpt Kt åexpires. klippe det expired s cuttg m, up returng det i must destroy returne. Denne tm us.thists as amended replaced ctues apply utskiftet, å gjelde ethvt Erstngskt Fnyelseskt Replacement Renewal s we issue. utsted. c. notemk th we do not provide Replacement mi (such(så as c. Please Vennligst gir masj nye Kt numrs expiry des) Mchants. Ktnumm Ktets utløpsdo) Bruksted. 15. Recurrg 15. Piodiske a. In oid potential disrupti Recurrg Fd å unngå potensielle brudd i Piodiske levg var Mchant event a bør g fra Bruksted det Kt ses, cancelled, ktakte wish ctact Mchant provide Replacement Brukstedet gi masj Erstngskt ganise en mi make altnive arrangements. altniv talgsdng. Recurrg aumically Replacement Piodiske aumisk blicged lastet et aerstngskt uten outnotice felle / (dependent varsel deg. Islikt case / (hengig hvilken liability structure chosen please see lastng ansvarsm valgtis, se, punkt 11. i ) den are Piodiske Belastngen. r deg secti ) respsible suchvirecurrg oppmk viwe å gi ktmasj. Please noteth are note obliged provide Replacement Erstngskt ( ktnumm utløpsdo) Bruksted. mi (such as numrs expiry des) Mchants. c. F å stanse fakturg Piodiske, måadvise varsle To sp Recurrg g billed, must Brukstedet skriftlig måte tale Brukstedet. Mchant writg an way pmitted Mchant. l gi oss vår representant d. D If we pmit, allow us ourdet, agent enrol a Mchant Recurrg lelse åwill registre Bruksted Piodisk selv. rema et respsible makg Belastng. arrangements re talgsdng n den Piodiske un Recurrg g applied.belastng registres d K. Us 16. Acceptance 16. Godkjennelse lastng fra oss a. We require appro us e y are accepted a Mchant. a. kreve godkjennes Each is appro based expense level credit histy all før akseptes et Bruksted. disse / s accounts established us, as well as grunnlag kostnadsnivå kredittikk credit histygodkjennes fancial stitutis psal resources alle / kti hos oss, i legg d kredittikk de ce known s us. fansstitusj de midl ntekt c. hos Evenre though not pslige default, we refuse måtte kjent oss. request approval a, reasable grounds example c. Selv skulle misligholdt, whe we suspect unaued, improp / fraulent use, e grunnlag vise espørsel godkjennelse en Belastng, technical difficulties, security ccns, unusual spendg hiour, eksempel når vi mistenk uautist, upassende / ulovlig bruk, creased risk th / not able pay tekniske vanskelighet, srhetsmessige årsak, uvanlig full time (cludg out limiti, exceedg oppførsel, d det eligg risiko evn limits we impose s outstg å dekketh pliktels fullt ut riktig tid (kludt, men obligis grenset Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 3

4 Cpe memr Tms Ktlem Cditis, us ovskridelse such as global grensng credit limits th vi s apply es all s), utestående le pliktels ov repted oss, slik globale, problems credit kredittgrensng, refence agency if use fte is alle Kt), sket problem rapptt prohibited pursuant talg, Prohibited Uses secti kreditpplysngsrå, d Ktet our grenset.we provide, bruk request, reass punktet Ulovlig bruk i refusal approval. ctact. us 22På 96 espørsel viafra ourdeg website me deg årsakene godkjennelse nektes. ktakte 17. Use Psal Inmi telef Bruk psopplysng acknowledge agree th: nstått :, a. We exchange mi a. Vi utveksle(cludg masj deg, d K d K details purchased) ( Da ) (kludt detalj var ir kjøpt) ( Da ) re Entities, cludg agents, processs agent, dahle supplis; -enhet, kludt (cludg disses Prramme Admistr) levør; (kludt Prramadmistr) dets its affilied cpanies, cludg ir agents processs; knyttede selskap, dahle; re aued, kludt cpaniesdisses who agent distribute ; autist deg,lo selskap ; distribu used re whose name appears Ktet; Mchants sitt nn lo Ktet; Bruksted nyttet deg, d admist svice å admistre tjene process d K Cpe Cpe prramme, collect it manage -prrammet, hle hle del, nefits, surance, trelsamle n cpe prrammes sikrg, reise cpe-prramm d are enrolled. Whe purchase / kjøp var vegne en tredjepart. halfd a /, are required m skal me tredjepart (if nødvendig nhente ktet, ( obta th s csent necessary) processg tredjepartens samtykke) hans hennes masj his h mi usvår hlg se purposes. mål. Entities, cpanies appoted processs re dahle specifically-enhet, selected us will heselskap utnevnte Da develop lists spesieltfs utvalgt oss, ha gang Daenevia å lage list slik makerelevant (vilmail, , telephe tnet), relevante opted sendesdeg post, e-post, We telef Intnett), provided thbud he it(via whe required. csolide utst gitt oss skjed Entities ønsk i de f Da frvarious d manage, ma kreves. Vi our ksolide Daene fra ulike. -enhet å develop ovall reliship The Da used develop admistre likeholde utvikle vårt genelle kundehold deg. se lists obtaed fr Applici Fm process,fr Daene å utvikle listene, hentes( fra Søknadsskjema, fr disse surveys research volve hlgen, fra Ktet, fra søkels ctactg mail, , telephe via tnet provided th studi nebære viasources post, e-post, he( opted it whektakt required) deg such astelef Mchants Intnett, utst valgt det d det nødvendig) re kild, marketg ganisis. Bruksted markedsførgsganisasj. c. Recnisg th is ly used busess purposes we c. Da kun skal i retngsøye, vil masj use Ktet mi, usg deg, drepts gjt hjelp Ktet, bli brukt, prepare stistics enable uphold åanutaride rappt stistikk gjør policy, det mulig effective admistri procurement as well as d å opprettholde effektive admistrasjsanskaffelsesrut, samt å fulfil ctractual obligis wards. This also clude oppfylle ktraktsmessige pliktels så mi outstg debt. Suchov repts. stisticsdette fte utestående gjeld. rappt stistikk ailablemasj (cludg Slike Prramme Admistr gjøres gjengelig (kludt Prramadmistr designed employees) its Affilies, cludg ir agents processs utvalgte anste) dets knyttede h des agent purposes admistri selskap, Cpe dahle, bdelse admistrasj prramme i cludes detailed mi p transacti, Cpe -prrammet, kluddescriptis detaljt masj like name, numr,transacti (cludg transaksjsnivå, ditt nn, ktnumm, transaksjsdetalj (kludt example des, values currencies), mi Mchant f.eks. do, stry. vdi valuta) masj brukstedet (nn bransje). Mchant d. Unless Med mdre ken firmaansvar, skrevet i punkt has Fullt Full Cpe Liability as descrid 11. lastng i vi: we : secti utveksle Da kreditpplysngsselskap. DIf exchange Da credit refence agencies ( CRAs ). skyld owe us oss peng, tal wefall, vi me mey dot repay fullalt time, tellvilcras recd kreditpplysngselskap en registrg dentale outstg debt. This mi used makeutestående decisis gjelden. Denne procts masjen credit credit-reled å ta slutng å fg such as prokt kreditt an kreditt-relte re bud facilities divial anexistg fancial deg re preventg en eksistende økisk knytng associi ps fraud tracg debts; deg, åchecks hdre while dragi å fne skyldne, i carry out credit mey is owed i (cludg gjennføre kredittsjekk så lenge noe society løp utestående d ctactg bank, buildg appro refee) K (kludt å ktakte d bank oppgitte refanseps), disclose Da collecti agencies lawys purpose collectg oppgi Da kassoselskap advok det mål å debts ; / ndrive checks, d K, / ii carry out utestående furr credit cludg CRAs, analyse Da ii utføre yttlige kredittsjekk, kludt gjenn kreditpplysngsselskap, assist managg, approve prevent analyse de unlawful Da activity. å admistre, å godkjenne fraud These CRA will not seen used å hdre ulovlig aktivitet. Slike s cnecti dragi credit refences. kreditpplysngsselskap vil synlige If us re e. We exchange Da fraud preventi agencies. give falsei bdelsemi kreditpplysng. accure we suspect fraud, recded e. Vi utveksle Da recds svdeleggende Hvis gir security purposes. These used ganisasj. us ganisis oss falsk decisis unøyaktig masj visuch mistenk svdel, make fg procts as credit credit-reled srhetsgrunn bli registrt. Slike oss surance procts egistrg fancial associi, åmake decisis surance claims re ganisasj ta gjørels å prokt kreditt kreditt-relte a fancial associi trace debts,, sikrgsprokt, deg re recov debt,knytng prevent fraud mey lag manage accounts økiske deg, å ta gjørels sikrgskr fremmet surance policies. deg re en økisk knytng deg, fne skyldne, f. ndrive We, reputable ganisis selected us, mit recd gjeld, hdre svdel hvitvaskg peng admistrasj telephe calls sikrgspolis. us ours, ensure csistent svicg levels de kti (cludg staff trag) account opi, assist dispute f. Vi, ankjente ganisasj utpekt oss, ovvåke resoluti registre follow up de telefsamtal ctractual oss vårequests. deg, å sikre ksekvent svicenivå g. (kludt We take all above both outside tvisteløsng Nway opplærg anste) drift kti, hjelp an Ecic Areaktraktsmessige ( EEA ). This cludes processg mi oppfølgng de espørsl. da laws are not as ieea. g. Vi USA gjennføre altprotecti både nen cprehensive uten Ngeas Det In se cases, please note samaridråde th we always take approprie steps klud ensure å europeiske økiske ( EØS ). Dette same leveld protecti i USA, mi countries hle masj hv man USA lov daskyttelse outside ftende EEA (whe da protecti laws as cprehensive så i EØS. I slike felle vil vot alltid treffe nødvendige as EEA. masj i USA tak an å sikre viecic et likearea) høyt as skyttelsesnivå h. We use advanced technoly lov well-defed proceres help ensure th l uten EØS (d daskyttelse nødvendigvis is processed accurely likeda ftende prptly, i EØS), i EØS. cpletely. i. Vi Please write us teknoli h. bruk anst veldefte prosedyr å bidra Branch, å sikre Nway (NUF), 229 Oslo if wish opt out Daene hles raskt, nøyaktig 0103 fullstendig. marketg i. D prrammes. ønsk å bli gjenst markedsførg, vennligst henvend j. deg skriftlig he legal adresse: psal recds held CRAs ossright følgende fraud preventi agencies. We will supply 229 names addresses Branch, Nway (NUF), 0103 Oslo. agencies he used up request j. wett gang d pslige opplysng Branch, Nway (NUF), Oslo. måtte kreditpplysngsselskap svdeleggende ganisasj k. ha. We Vi keep ly soadresse lg asisdenecessary above Da espørsel oppgi nn selskap vi nyttet. purposes ktakt as required law. If request it, we will provide Vennligst oss følgende adresse: Branch, mi (NUF), Da we hold 0103 accdance Nway 229 Oslo. th det Da th we mål, is k. Vi holdlaw. DaIf deglieve kun så lenge nødvendig hold ovennevnte crect cplete, should outvildelay krevd lovgivng. Vedwrite espørsel vi gi deg masj Nway (NUF), 229D Daene vi i henholdbranch, gjeldende lovgivng deg Oslo. Any is found deg, crect cplete willbør men delda Daene vi feil ufullstendige, crected prptly. henvende deg skriftlig Branch, Nway (NUF), Oslo. Eventuelle 18. Insurance Da nefit feil ufullstendige, kriges fr trel surance taken. out us surance provids. The ctug, scope tms 18. Fsikrg surance changed cancelled vi us hos ha nefits gang å nytte reisesikrg uhengige surance provid Tilbudet time rg tm. sikrgsselskap., fanget vilkårene sikrg Whev we will give least (60) spossible, bakekalles oss sikrgsselskapet når sixty helst day s advance løp. detrimental så lenge notice D detchanges mulig, vil cancelli vi gi deg surance nefits. mst seksti (60) dags håndsvarsel ugunstige endrg sg sikrg. 19. Cmunicg With a. Cmunicis will ailable post, , SMS, sti 19. Kmunikasj deg relevant Stement ( Stement st) cbi a. Meldg note bli sendt deg via post, e-post, SMS, Kutskrift/faktura se th it is respsibility all such channels ( legg agree Kutskrift/faktura) en kbasj disse, cmunici. mustslike ma a valid mailg address det ditt ansvar å sjekke kmunikasjsal. må phe holde numr our recds (except asset out low). oppdt gyldig postadresse telefnumm also vårt agree th we cmunice fra via angitt Prramme psregist d K (btsett neden). Admistr post, , SMS, sti deg via relevant note så kmunise Stement ( Stementgjenn st). post, A Cmunici Prramadmistr e-post, SMS, Kutskrift/faktura Prramme, will ( leggadmistr Kutskrift/faktura). Undretng dee a notifici. Prramadmistr ditt fr Kt,us Firmaktk vil anses Whe å en is Full Liability asdeg. descrid retng fracpe Ktet secti Firmaansvar, is D gjenst Fullt skrevet i punkt respsible settlg står us directly, 11. centrally lastng i, direkte we give changes our Cpe notice sentraliste talg d K hosprramme, halfgi n psally. varsel endrg i Firmaktprrammet c. must keep us up de pslig. name, addresses, postal de vegne deg mailg tid phe numrs ctact details delivg c. må address holde oppdt hensyn Cmunicis. We shall not respsible endrg nn, e-postadresse, adresse, telefnumm fees cges damage suffed, if fail m us ktaktmasj oppgitt bruk changes such ctact details. Meldg. ger re d. kostnad must m us føres changes mi previously måtte en følge mt oss provided us. ktaktmasj. also agree give us additial mi we endrg i d reasably request. d. må me eventuelle endrg i e. masj All electric Cmunicis provide will dee recei tidlige th gittwe. skal så gi day th we send notifici støttedokumentasj post Cmunici yttlige masj når le even if do Cmunici not grunn å det. th day. Cp_NO_memr_T&C s_nov2013 Amican Branch Nway (NUF), Amican isaued autist i Stbritannia Authity henhold United Kgd Cct CctiAuthity Payment talgs. numr ). 4

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Click here for English Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Forsikringsvilkår 01.06.2008 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side

Detaljer

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link

Blizzard. - Har ikke Diablo III - Funnet i junkfolder Pluss - Troverdig link I kjølvannet av denne mailen (som helt opplagt er fake) foretok jeg noen undersøkelser. Det viste seg at lille Tanya fra Russland et sted ikke finnes og de som svarer får bilder av en eller annen fotomodell

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner

DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner ANSKAFFELSESREGELVERK FOR FORSVARSSEKTOREN (ARF) DEL 26 VEDLEGG, FORKORTELSER OG DEFINISJONER DEL 26 Vedlegg, forkortelser og definisjoner BLANKETTER Blankett 5002 Blankett 5002 "Alminnelige vilkår ved

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING

3. VALG AV MØTELEDER 3. ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING Side 1 av 12 UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I COMROD COMMUNICATION AS (org. nr. 990 295 697) Styret innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30.

Registration of attendees will begin at 16:30 hrs. Registrering av fremmøte begynner kl. 16.30. To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY

THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO, and THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY 1 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE READMISSION OF PERSONS WITH UNAUTHORIZED STAY THE HIGH CONTRACTING PARTIES, THE GOVERNMENT

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16. Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Norges offentlige utredninger NOU 2008: 16 Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 Avgitt til Finansdepartementet

Detaljer

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår

Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Endgame-konkurransen, spilleregler og vilkår Ved å delta i enhver del av Endgame-konkurransen ( Konkurransen ) godtar du å bindes av disse Offisielle reglene ( Offisielle reglene ) og forplikter deg til

Detaljer

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere?

Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? NIBR-rapport 2009:7 Rolf Barlindhaug, Kim Astrup og Berit Nordahl Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Lavinnskuddsboliger - en felle for boligkjøpere? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA holdes på: Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS

GoOnline Brukermanual 5.30. Copyright 1999-2003 AOT GoOnline AS GoOnline Brukermanual 5.30 I GoOnline Hjelp Innholdsfortegnelse Part I Installasjon 4 1 Velkommen... 4 2 Systemkrav... 4 3 Lisens avtale... 5 4 Registrering... av lisens 7 Part II Praktisk bruk 9 1 Hovedbilde...

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer