Du når oss også på:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du når oss også på: vestfold@nrof.no"

Transkript

1 BUDSTIKKE 1/2009

2 STYRETS SAMMENSETNING 2009 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P M Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården Nord Borgheim Hedemark P M Sekretær: Lt John Kihl Tomtev. 8, 3178 Våle P A F M Kasserer: Kapt Halvard Kalvetangvn Husøysund Asperheim P M F Styremedl: Maj Ole Kristian Briggveien Tolvsrød Bjerkemo P A M e-post: Styremedl: Lt Bjørn Tore Snorreveien Sandefjord Kandal Horntvedt P M Varamedl.: Fenr Bjørn Lahellev Sandefjord Hoffstad M Varamedlem / Redaktør: Kapt Erlend Larsen Elgveien Stokke M Budstikka på Vi sender ut Budstikka på papir til alle våre medlemmer. De som ønsker det kan få bladet på , noe som gjør at du vil få Budstikka inntil to uker før papirutgaven er klar, og du vil få bladet i farger. Kontakt redaktøren om dette er noe for deg. Du når oss også på: Budstikke side 2

3 Formannen har ordet: Takk for sist! Jeg vil starte med å takke de tilstedeværende på årsmøtet den 13. februar for fornyet tillit til meg og til styret i NROF Vestfold. Vi er godt i gang med 2009, og vårt første medlemsmøte ble holdt i Kystverkets lokaler i Horten den 07. januar hvor styremedlem major Ole Kristian Bjerkemo holdt et meget interessant foredrag om forebyggende tiltak mot skipsulykker og beredskap mot akutt forurensning. Den 13. februar hadde 31 medlemmer funnet veien til Storgaten 11 i Tønsberg, og årsmøte i Mer om årsmøte i denne Budstikke. Det er også avholdt 2 styremøter hvor bla. planlegging av innholdsrike medlemsmøter og aktiviteter i 2009 har stått på agendaen. På styremøtet den 23. februar konstituerte det nye styret seg, og kapt Halvard Asperheim ble vår nye kasserer. Mer om Halvard i denne budstikke. Grunnen til at vår mangeårige kasserer Klaus Ulvestad ikke tok gjenvalg er at han skal kjøre verden rundt på en motorsykkel av merke Nimbus 1939 modell med sidevogn. Klaus kjører sammen med en kamerat, og de har en egen hjemmeside på internett hvor vi kan følge deres ferd ut i den store verden: NROF avd. Vestfold ønsker Klaus og hans kamerat god tur and we will meet again Lørdag 14. mars drar vi til Akershus festning, Hjemmefrontsmuseet og Forsvarsmuseet. Dette er en tur for hele familien! Mer om turen i denne Budstikke. Lørdag 21. til lørdag 28. mars arrangerer vi Winter Exercise. Det er påmeldt 45 briter til vinterkurset som kun er åpent for britiske offiserer og menige. Lørdag 18. april til lørdag 25. april reiser vi til Normandie, bli med! Mer om turen i denne Budstikke. Avslutningsvis vil jeg informere om at redaktøren av Budstikka, kapt Erlend Larsen er innvalgt i styret. Vi ønsker Erlend hjertelig velkommen! Beste hilsen Odd B. Johansen (sign) Formann NROF avdeling Vestfold Budstikke side 3

4 Årsmøte 2008 Vi tar ikke med årsmøteprotokollen i Budstikka, men utdrag kommer nedenfor. Kontakt formann eller redaktør dersom du ønsker tilsendt protokollen. NROF avd. Vestfold holdt sitt årsmøte i Storgaten 11 Selskapslokaler fredag 13. februar 2009 med 31 medlemmer til stede. Formannen ønsket velkommen og ga ordet til møtets ordstyrer Svein Sjømæling som ledet årsmøtesakene. Årsmelding, regnskap for 2008, budsjett for 2009 og valgkomiteens forslag ble utdelt til årsmøtedeltakerne. Alle kunne derfor lett følge med etter hvert som årsmøtesakene ble gjennomgått. Årsmelding for 2008 ble gjennomgått av sekretær. Det ble kommentert at sekretæren hadde brukt betegnelsen forening i sin redegjørelse om NROF avd. Vestfold. Sekretæren lovte at dette ikke skal gjenta seg! Årsmøtet godkjente årsmeldingen. Rapport fra feltsportkomiteen ble gjennomgått av Bjørn-Ole Hedemark. Rapporten redegjorde for et år med stor aktivitet på feltfronten. Et spennende prosjekt er samarbeidet mellom pistolklubbene i Horten og Tønsberg for å få til ny pistolbane. Kasserer gjennomgikk regnskapet for Kasserer fikk skryt av revisor for god orden og oversiktlig regnskap. Deretter ble regnskap for Vintermarsjen 2008 gjennomgått. Begge regnskapene ble godkjent av Årsmøtet. Budsjett for 2009 ble gjennomgått av kasserer. Det ble reist spørsmål om framtidig bruk av Hystadveien 15. Formannen redegjorde for leieavtalen som var inngått med varighet på fem år som binder oss til og med Budsjettet ble deretter godkjent som et arbeidsdokument for styret. Styret hadde ikke mottatt forslag som skulle behandles på årsmøtet. Valgkomiteen har bestått av Per Karlsen (formann), Lisbeth G. Kleppe og Arnstein Tranøy. Per styrte valget med sikker hånd. Odd B. Johansen ble gjenvalgt som formann. Bjørn-Ole Hedemark takket ja til gjenvalg. Nytt styremedlem ble valgt Halvard Asperheim. Bjørn Hofstad ble gjenvalgt som varamedlem, mens Erlend Larsen ble valgt som nytt varamedlem. Revisorene Harald Holtan og Lars Haakon Morberg ble gjenvalgt. Da årsmøtesakene var avsluttet gikk deltakerne til bords hvor det ble servert gryterett og dessert. Tidligere avsnittssjef ved Nordre Vestfold HV-avsnitt 066, Ole Kopstad takket for maten. Han framhevet i sin tale spesielt det gode miljøet og kameratskapet i NROF avd. Vestfold. Selv om Kopstad befinner seg i pubertetens avsluttende fase, finner han seg godt til rette sammen med medlemmer som kunne vært hans barnebarn Årsmøtet er en god anledning til å overrekke gaver og utmerkelser: Arnstein Tranøy ble overrakt en gave og takk for 13 års arbeid i styret, de siste 6 år som formann. Deretter ble det utdelt en rekke premier for diverse skyteaktiviteter. Alle som stakk av med disse premiene er kjente skytternavn. Per Karlsen stakk av med det gjeveste av alle trofèer: ÅRETS SKYTTER. For ente gang. Per Karlsen (til venstre), årets skytter, sammen med Martin Due på årsmøtet. Foto: Arnstein Tranøy. Budstikke side 4

5 Norske reserveoffiserers forbund er en over 110 år gammel offisers- og befalsorganisasjon hvor NROF Vestfold er en av i alt 61 lokalavdelinger. NROF teller på landsbasis ca medlemmer og i Vestfold 334 medlemmer. NROF Vestfold ble stiftet i Årsberetning for 2008 Formålet med NROF er å: Samle reservebefalet for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. Ivareta reservebefalets totalkompetanse for videre tjeneste i krigsorganisasjonen og totalforsvaret. Bedre og fremme internasjonalt samarbeid mellom reservebefal. Styret i 2008 har vært slik sammensatt: Formann: Kapt. Odd B. Johansen. Nestformann: Lt. Bjørn-Ole Hedemark. Sekretær: Lt. John Kihl. Kasserer: Lt. Klaus Ulvestad. Styremedl.: Maj. Ole Kr. Bjerkemo. Styremedl.: Lt. Bjørn Tore K. Horntvedt. Varamedl.: Kapt. Halvard Asperheim. Varamedl.: Fenr. Bjørn Hoffstad. Det er holdt 5 styremøter og protokollert 45 saker. Styremøtene har hovedsakelig vært holdt i Hystadveien 15. Styret sørger for utgivelse av Budstikka som er lokalforeningens medlemsblad. Denne sendes til samtlige medlemmer som papirutgave og elektronisk til medlemmer som er registrert med e-postadresse. Redaktør for Budstikka har i denne perioden vært kaptein Erlend Larsen. Budstikka kommer ut 4 ganger pr. år med opplysninger om foreningens aktiviteter og annet relevant stoff. Under NROFs Landsmøte på Værnes ble NROF Vestfold utnevnt til Årets avdeling Begrunnelsen for dette var bl.a. avdelingens store og allsidige aktivitet sommer som vinter. Prisen består av plakett med inskripsjon og kr Verveaksjon Styret har sendt ut 256 brev til potensielle medlemmer. Dette er den største verveaksjon foreningen har gjort på mange år. Dette førte umiddelbart til 8 nye medlemmer. Vi har fortsatt ikke sett det endelige resultatet av vervekampanjen. Foreningen er gitt mulighet til å ajourføre foreningens medlemsregister. Det gir oss en større mulighet enn tidligere til å holde medlemsregisteret à jour m h t adresser, grader og andre relevante opplysninger. Det enkelte medlem har også mulighet for selv å ajourholde opplysninger om postadresse, e-postadresse og telefonnummer. NROFs hjemmeside er for øvrig endret det siste året bl.a. for å gi lokalavdelingene flere muligheter til å legge ut eget stoff. Styret har utarbeidet et økonomireglement. Dette for å avklare ansvar i forhold til den økonomiske driften i foreningen. Venneforeningen KNM Narvik støttes av NROF Vestfold gjennom vårt støttemedlemskap. Dette er et resultat av vedtak gjort på Årsmøtet 15. februar Vi har vært holdt løpende orientert om arbeidet som venneforeningen har utført. Budstikke side 5

6 OM AKTIVITETER 15. februar: Årsmøtet 2008 ble holdt i Storgaten 11 Selskapslokaler, Tønsberg med 29 stemmeberettigede til stede. Generalsekretær oberst Jon Rogstad var spesielt invitert for å dele ut NROFs hedersplakett til kaptein Are Kvålen, rittmester Ole Christoffersen og fenrik Gunnar Foldvik. NROFs hedersplakett utdeles bl.a. til personer for lang og fortjenestefull innsats for Forbundets formål mars: Vintermarsj: Rjukan Fjellstue var utgangspunkt for årets vintermarsj. I alt 33 utlendinger deltok. Det foreligger egen rapport for vintermarsjen. 11. mars: Medlemsmøte i Hystadveien: Major Stein L. Meyer holdt foredrag om De norske polititroppene i Sverige En liten utstilling som viste utstyr, våpen og uniform var satt opp for å gi et autentisk preg april: Planlagt tur til Normandie ble avlyst p g a for liten deltagelse. 19. april: FN/Nato arrangerte tur til Akershus Festning. NROF Vestfold ble invitert med. 21. april: Blomsternedleggelse til minne om hendelsen der et alliert fly ble skutt ned over Brunlanes. Fra NROF deltok Odd. B. Johansen, T Nordseth og B-O Hedemark. 8. mai: Markering av frigjøringsdagen ved å hedre våre falne fra 1. og 2. verdenskrig. Gunnar Foldvik og Odd B. Johansen sto æresvakt ved kransnedleggelse ved minnesmerke ved Sandefjord kirke og deretter ved Sandar kirke. Markeringen er et samarbeid sammen med FN/Nato, Lotteforeningen og Forsvarsforeningen. 17. mai: Markering av nasjonaldagen med saluttering ved Fredriksvern, Stavern. 7. juni: Familietur til Håøya. Erlend Larsen sto for omvisning og orientering om historien og forsvarsbygningene på øya. Deretter ble det grillet i nydelig sommervær. Samme dag var det saluttering for å markere unionsoppløsningen. 23. august: Medlemsmøte m/befaring. Tema var Krigs- og militære minnesmerker i Vestfold. Formann Odd B. Johansen orienterte. Deretter befaring til Gjelsås i Stokke som var slipplass under krigen og hvor minnesmerke er oppsatt. 20. september: Tur til Forsvarets flysamling Gardermoen med god guiding. I tillegg gikk turen til retterstedet på Trandum. 6. oktober: Medlemsmøte på Flykafèen hvor kaptein Roar Skarsholt holdt foredrag om flåtekrigen fra og signalsystemet med klappsignaler via signalstasjoner. 3. november: Medlemsmøte i Kystverkets lokaler med tema Heimevernet i framtiden. Foredrag v/sjef HV01 oblt. Luktvasslimo. Til stede var også generalsekretær oberst Rogstad som delte ut deltagermedaljen for tjeneste under krigen til kaptein Trygve Nordseth. 1. desember: Julemøte på Furulund Kro. Budstikkas redaktør, kaptein Erlend Larsen holdt foredrag om Libanon hvor mange av de tilstedeværende hadde tjenestegjort i FNtjeneste. Deretter ble det servert juletallerken. 7. januar 09: Medlemsmøte på Kystverkets lokaler, Horten. Foredrag av maj. Ole Kr. Bjerkemo over temaet Forebyggende tiltak mot skipsulykker og beredskap mot akutt forurensning. Feltsport har i flere år lagt ned et formidabelt arbeid, så også i Hver lørdag året i gjennom bortsett fra juli sørger komitèen for at øving og konkurranse i pistolskyting kan gjennomføres enten på Tønsbergs pistolklubbs anlegg i Haugarfjellet eller Sandefjord pistolklubbs anlegg i Bjørndalen. I tillegg har rifletrening vært gjennomført på Eplerød skytebane i Holmestrand. Feltkomiteens trofaste arbeid gjennom mange år gir et godt og stabilt tilbud til mange medlemmer som ønsker å holde skyteferdighetene ved like. Denne aktiviteten har også blitt lagt merke til i Forbundet. I tillegg er tilbudet viktig for foreningen i rekrutteringsarbeidet. Antall fremmøtte ved hver skyting er i gjennomsnitt 10 personer. Dermed er ca. 450 personer innom feltsportsaktivitetene. Med de øvrige aktiviteter som foreningen arrangerer, kommer vi godt over 500 besøkende i løpet av året. Foreningen har mange medlemmer som støtter oss kun ved sitt medlemskap, uten å delta aktivt. Disse er med på å gi et viktig bidrag til foreningens økonomi. Styret takker det enkelte medlem for deltakelse og støtte i Budstikke side 6

7 Budstikka presenterer: Halvard Asperheim Halvard tok over som kasserer i NROF avd Vestfold etter siste årsmøte. Før det var han varamedlem til styre ett par år. Halvard er født , og er således blitt 54 år. Han bor sammen med Anne i Kalvetangvn 56 på Foynland, Nøtterøy. Til daglig arbeider Halvard som distriktssjef i firmaet Industri og Boliggulv A/S. Den militære løpebanen begynte i marinen med rekruttskole i Stavanger. Tjenestegjorde deretter på FKN Reitan utenfor Bodø. Etter førstegangstjenesten gikk turen til Libanon som FN soldat i Halvord begynte i Tønsberg HV-område umiddelbart etter at han kom hjem fra Libanon. Det ble en rekke kurs og forskjellige stillinger i HV: Instruktør, troppsjef, NK-område, og var områdesjef i Tønsberg i en rekke år. Deretter S-3 i Vestfold HV-avsnitt, atter en gang områdesjef men nå i Nøtterøy og Tjøme HV Område. - Og til slutt, da de høye herrer hadde omorganisert for...gang, - ble jeg med over i det nye Oslofjord HV-distrikt som områdesjef for «nye» Tønsberg HV-område. Jeg sluttet ved utgangen av 2007, og kan se tilbake på bortimot 30-års tjeneste i HV. Halvard innehar GIHV`s plakett «For fortjeneste» i sølv, og ved avsluttet tjeneste også i gull. - La meg si det med en gang: Jeg er sterkt kritisk til måten HV idag driver sin virksomhet på! Halvard har vært medlem i NROF en rekke år, og ble i sin tid med for å drive med skyting. Han har funnet seg meget godt til rette, og trives med gode kolleger og godt samhold. Halvard Asperheim er også formann i Tønsberg Forsvarsforening. Besøk hos Kystverket Den 7. januar var medlemsmøtet i Kystverkets lokaler i Horten. Anslagsvis 20 medlemmer møtte opp. Tema for medlemsmøtet var forebyggende tiltak mot skipsulykker og beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo, styremedlem i NROF avd Vestfold, er ansatt i Kystverkets beredskapsavdeling. Han gjennomgikk oppbyggingen av den nasjonal beredskapen mot akutt forurensning og hvilke ansvar og oppgaver Kystverket har ved skipsuhell. Det ble vist bilder og fortalt fra de siste skipsulykkene som har vært i Norge, bl.a. grunnstøtingen av MS Crete Cement i desember 2008 i Oslofjorden. Etter en kaffepause var det omvisning i Trafikksentralen for Oslofjorden hvor vaktlederen orienterte om deres oppgaver og viste hvordan skipstrafikken overvåkes ved hjelp av radar og AIS (Automatisk identifikasjon system). I trafikksentralen er også losformidlingen for Oslofjorden samt Tjøme radio som flyttet fra Tjøme til Horten i Til slutt var vi innom beredskapssentralen hvor alle statlige aksjoner starter opp. Horten trafikksentral ble etablert i 1999, og har farvannet fra Færder til Spro/Steilene på Nesodden som ansvarsområde. Farvannet innenfor har Oslo trafikksentral ansvaret for. Budstikke side 7

8 Aktiviteter 2009 Lørdag 14. mars Tema: Tur til Akershus festning, Hjemmefrontmuseet og Forsvarsmuseet En sosial dag på forsvarets museer i Oslo. Egenandelen er kr 150 for medlemmer og kr 200 for ikke-medlemmer. Egenandelen dekker busstransport og inngangsbilletter. Påmelding til Odd B innen 12. mars. Lørdag 18. lørdag 25. april Tema: Tur til Normandie NROF avd Vestfold arrangerer tur til Normandie. En enestående mulighet til å se og oppleve strendene hvor den allierte invasjonen fant sted. Det er plass til 25 deltagere første mann til mølla gjelder. Påmelding til Odd B Johansen. Lørdag 23. mai Tema: Besøke museet Vestfoldinger i krig Sted: Teie U-båtstasjon Fremmøte: Kl 1200 Dette er museet som tar for seg de viktigste hendelsene fra fem okkupasjonsår. Søndag 7. juni Tema: Saluttering og sommeravslutning Sted: Fredriksvern, Stavern Saluttbatteriet skyter salutt for den nasjonale høytidsdagen (unionsoppløsningen). Deretter blir det grilling og bading for dem som har lyst til det. Dette er en familiedag hvor vi håper på stort fremmøte av ektefeller og barn. Merk: Ny dato Lørdag 22 august Tema: Skyting med Barret M-82 A1 (12,7 sniper), maskingevær MG-3 med mer. Sted: Hengsvann En glimrende anledning til å prøveskyte Forsvarets nye skarpskyttergevær i kaliber 50. I tillegg blir det skyting med maskingevær og andre våpen. Budstikke side 8

9 Terminliste feltsport Dato Type Sted Tidspunkt 7. mars pistoltrening Haugar mars Ingen skytetrening tur til Akershus festning med museer 21. mars pistoltrening Haugar mars Vårfelten (pistol, gevær, MP-5, hgrt) Eplerød april pistoltrening Bjørndalen april pistoltrening Bjørndalen april rifletrening Eplerød mai pistoltrening Bjørndalen mai Rolf Lensbergs minnestevne (pistol) Bjørndalen mai pistoltrening Bjørndalen mai Ingen skytetrening tur til 2. verdenskrigsmuseet på Teie U-båtstasjon 30. mai rifletrening Eplerød 1000 / juni pistoltrening Bjørndalen juni Snubstevne / pistoltrening Bjørndalen juni pistoltrening Bjørndalen juni rifletrening Eplerød 1200 Skytekurs 30. mai Den 30. mai blir det kurs for oppdatering til nivå-2 i tillegg til vanlig skytetrening. Nivå-2 er et kurs alle må igjennom for å delta som aktive skyttere i NROF. Alle som har skutt noe blir automatisk regnet for å være nivå-1 skytter, og kan delta på skytedagene. Men man må ha Nivå-2 for å skyte aktivt. Kurset tar en times tid, og anbefales. Skytebanene Bjørndalen er Sandefjord pistolklubbs utebane. Denne ligger Nord for Sandefjord. Følg veien mot Andebu, skilt til Bjørndalen på høyre side. Ta kontakt med en av oss i feltsport dersom du ikke er sikker på veien. Haugar i Tønsberg er Tønsberg og Omegn pistolklubb sin innebane. Banen ligger i Tønsberg sentrum. Gå inn på Telenors parkeringsplass ved gamle Kremmerhuset (under Haugar Kunstmuseum). Det henger en ringeklokke merket TOP ved grå ståldør. Det anbefales å parkere nede v/gamle papirindustrien eller i parkeringshuset Farmannstredet. Eplerød ligger i Holmestrand kommune. Banen er godt merket. Følg RV 319 fra Sande og Hof, derfra er det merket avkjøring til Eplerød. Fra E-18: følg riksvei 319 mot Hof. For de som ikke har håndvåpen har foreningen noen P80 pistoler som kan tas med på pistoltreninger. På banen har vi 9mm ammunisjon til trening. Vi har også AG-3 til utlån på rifletreninger og til konkurransene. Vi har ammunisjon til AG-3. Ring Bjørn-Ole Hedemark ( ) før trening hvis du ønsker å låne våpen. Budstikke side 9

10 Tur til Forsvarets museer i Oslo 14. mars Vi inviterer til en sosial dag på forsvarets museer i Oslo lørdag den 14. mars. Turen går til Akershus festning, Hjemmefrontsmuseet og Forsvarsmuseet. Dette er en tur for hvor vi håper hele familien blir med. Det blir felles busstransport med følgende rutetider: Avgangstider, parkering og påstigning: 0900: Parkering og påstigning for Larvik og omegn: Elvebo, Lågendalsveien : Parkering og påstigning for Sandefjord og omegn: Bussholdeplassen ved Shell på Foksrød 0945: Parkering og påstigning for Tønsberg og omegn: Parkeringsplassen ved Sem kirke 1000: Parkering og påstigning for Horten og omegn: Statoil ved Koppstad krysset 1010: Parkering og påstigning for Holmestrand og omegn: Buss stoppet ved jernbanestasjonen 1025: Parkering og påstigning for Sande og omegn: Bensinstasjonen ved gamle E18 og veien til Svelvik Turen koster kroner for NROF medlemmer og kroner for gjester. Beløpet inkluderer bussturen og inngangsbilletter. Påmelding til Odd B innen 12. mars: telefon: / , E-post: Forsvarsforeningene i Vestfold program for 2009 Mandag 9. mars 2009 Årsmøte kl Arrangør HoOF Foredragsholder; se HoOF hjemmesider Tema/emne; ikke bestemt Sted; Se HoOFs hjemmeside. Torsdag 26. mars 2009 Arrangør; HOF/SMS Foredragsholder; Avd.sjef Maritime systemer FFI, John-Mikal Størdal Tema/emne; Utvikling av maritim militærteknologi lokale bidrag Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund, Horten / kl Torsdag 16. april 2009 Arrangør; HOF/SMS Foredragsholder: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Tema/emne; Forsvarets utfordringer. Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund, Horten / kl Budstikke side 10

11 Tur til Normandie fra 18. til 25. april NROF avd. Vestfold arrangerer busstur til Normandie for å fornemme historien fra den 2. verdenskrig, og de alliertes landgang den 06. juni Vi inviterer herved våre samarbeidspartnere, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Lottene og andre forsvarsvenner med på en militærhistorisk opplevelse. Turen starter og avslutter på fergeterminalen til Color Line i Larvik. Fremmøte på fergeterminalen innen kl lørdag 18. april. Fergeavgang kl med ankomst Hirtshals kl De av dere som kommer med egen bil kan ta kontakt med undertegnede slik at vi kan avtale parkering av denne, og påstigning av bussen. For å få mest mulig tid i Normandie kjører vi direkte med pauser etter ønsker og behov. Beregnet ankomst Arromanches/Gold beach søndag kveld hvor Hotel La Marine ligger, og her bor vi under hele oppholdet. Vi besøker historiske steder som Utah beach, Omaha beach/pointe du Hoc, Gold beach, Juno beach, Sword beach, og museer med blant annet autentiske filmopptak. Jeg tar med et utvalg DVD filmer som blant annet handler om D-dagen den 6. juni Disse kan vi se på under turen til Normandie. Retur fra Arromanches fredag den 24. april med ankomst Hirtshals lørdag 25. april kl Fergeavgang til Larvik kl Beregnet ankomst til Larvik lørdag 25. april kl Turen koster kr ,00 som innbetales til NROF Vestfold kontonr Påmeldingen gjelder når innbetalingen er registrert på konto, frist for påmelding er 15.mars. I prisen inngår: Bussreise inklusiv div. kjøring i Normandie Ferge Larvik-Hirtshals-Larvik med SUPERSPEED 2. Middagsbufe t/r som inkl. vin, øl, mineralvann & kaffe 5 netter på Hotell La Marine med frokost og middag. Gjelder per pers. i dobbeltrom, tilegg for enkeltrom kr. 300 per natt Billetter til alle museums besøk Det må påregnes en del forflytning til fots. Husk pass, europeisk helsetrygdkort og reiseforsikring. Det er noe begrenset bagasjeplass, så det er fint om dere pakker i en bag. Påmelding og informasjon til Odd B Johansen, telefon: / E-post: Vel møtt til en militærhistorisk perle. Budstikke side 11

12 Kommer Joint Strike Fighter? Blir det noe av F-35 Lightning II, også kjent som JSF? Spekulasjonene har gått etter det amerikanske presidentskiftet. Skyhøye utviklings- og produksjonskostnader i tillegg til budsjettnedskjæringer er oppgitt som tungtveiende argumenter mot Joint Strike Fighter. Erlend Larsen Det er også mange gode argumenter som tyder på at amerikanerne kommer til å produsere det nye jagerflyet. Behovet for arbeidsplasser er et tungtveiende argument. F-35-prosjektet har en ekstremt stor eksportverdi, og involverer et stort antall arbeidsplasser. Jagerflyene F-16 og F-18 nærmer seg siste landing. Et stort antall trofaste utenlandske kunder ser seg om etter en høyverdig erstatter. Kunder USA ikke vil miste for enhver pris. Gamle bånd skal ikke brytes, men forsterkes og fornyes. Jeg tror USA vil gå svært langt for å ta vare på sine gamle kunder. Hemmelig fly For snart 20 år siden begynte noen høytstående amerikanere å snakke om hva USA skal tilby sine internasjonale kunder når F-16 og F-18 er modne for å pensjoneres. I Europa utviklet konkurrentene i Sverige JAS Gripen, franskmennene utviklet Dassault Rafale og et europeisk samarbeid utviklet Eurofighter. Det er produsert mer enn 4000 jagerfly av typen F-16 og ca 1500 F-18. Et stort antall er eksportert. Flyene er fremdeles i produksjon, og kan naturligvis bli det produktet USA vil tilby Norge i stedet for F-35. USA har valgt Lockheeds F-22 Raptor som det nye avanserte taktiske jagerflyet for sitt eget forsvar. F-22 er et stort, komplisert og kostbart fly med teknologi USA ikke ønsker å dele med alle og enhver. Foreløpig er F-22 Raptor kun i bruk i USA. Raptor erstatter de store jagerflyene amerikanerne trenger derfor en mindre maskin som kan supplere F-22. Ned i pris For amerikanske myndigheter har det vært viktig å erstatte F-16, F/A-18E/F, A-10 og AV-8 Harrier (som kan ta av og lande vertikalt) med bare en flytype. Fullt fokus på utvikling av kun et nytt jagerfly vil gi bedre økonomi. Et fly som kan fylle flere krav vil spare store summer på forskning, utvikling og produksjon. Det er ikke bare jagerflyene man skulle redusere kostnadene til. Også våpensystemene skulle ned i pris. I begynnelsen av 90-tallet hadde Pentagon kontrakter med en rekke våpenleverandører. Myndighetene var også med på å finansiere utviklingen av en rekke nye våpen. Nå ville Pentagon redusere antall våpensystemer, og satse på våpen som passet flere flytyper. De kostbare smarte våpnene skal ned i pris. Budstikke side 12

13 F-35 Lightning II JSF skal ha en jetmotor, og blir betydelig mindre enn storebroren F- 22. En variant av Joint Strike Fighter skal kunne ta av på en svært kort rullebane og lande vertikalt som et helikopter. I dag er det kun britenes Harrier som kan gjøre dette. F-35 fløy første gang i 2006, og er planlagt å bli operativ i Motoren i JSF har større skyvekraft enn F-4 Phantom, flyet har større avgangsvekt, bombelast og rekkevidde enn B-17 Flying Fortress fra andre verdenskrig. Dersom F-35-programmet holder seg like lenge som F-16-programmet, så vil vi se JSF i luften frem til år F-22 ble bygd for å erstatte jagerflyet F- 15. Raptor har to motorer, og er det eneste jagerflyet i dag som klarer å fly raskere enn lydens hastighet uten bruk av etterbrennere noe som reduserer drivstoff forbruket og utvider flyets rekkevidde. F-22 fløy første gang i 1990, og ble operativ fra Det er anslått at flyet koster 120 millioner dollar. F-22 Raptor Budstikke side 13

14 Besøk på Vestfoldinger i krig 23. mai dugnadstimer ligger bak museet Vestfoldinger i krig. Krigsmuseet ble satt sammen av gamle krigsveteraner og overført til Vestfold Fylkesmuseum for 14 år siden. Utstillingen skal være unik i Norge ved at den i tillegg til krigens militære sider også handler om dagligliv, levekår, kvinnenes innsats og holdningskampen. Museet kommer du til ved å kjøre til Nøtterøy. Umiddelbart etter at du krysser kanalbroen tar du til høyre. Museet er andre bygning etter rundkjøringen. Sommeravslutning 7. juni 7. juni er en av våre seks nasjonale høytidsdager, og da er saluttbatteriet vårt forpliktet til å skyte 21 skudd for å ære dagen. Saluttbatteriet holder til på Fredriksvern, en festning som skaper en flott ramme rundt den høytidlige handlingen. - Vi vil videreføre suksessen fra Håøya i fjor, og håper vi kan samle mange medlemmer med deres familier denne søndagen, forteller Odd B Johansen, formann i NROF avdeling Vestfold. Fremmøte er satt til klokken 1230 foran kommandantboligen (til høyre på bildet inn hovedporten og deretter til venstre). Selve salutten går kl Deretter blir det grilling og bading for dem som vil det. Det er en flott badestrand rett i nærheten. Fredriksvern har også en rekke eldre bygninger og utstillinger det kan være verdt å se nærmere på. Til salgs: - Mauser, Kongsberg M Glock 17 9x19 (9mm parabellum) komplett i original eske + avtrekkerfjær - Våpenskap, Tyskprodusert, for 7 rifler + låsbart innebygget ammo-skap. Budstikke side 14 Selges til høystbydende. Ring meg på

15 Resultatliste BoltAction-stevne 1. Bjørn Einar Oskarsen 30/ Henning Haugen 29/ Per Karlsen 29/ Espen Oustorp 28/ Bjørn Tore Horntvedt 27/ Ole Petter Røed 17/ Lars Håkon Morberg 11/ John Kiel 10/ Klaus Ulvestad 8/ Hans K Sørentsen 6/ Ole Kopstad 4/1 6 Utenfor konkuranse Petter Oskarsen 12/3 33 Magnus røed 11/3 33 Vårfelten Henning Haugen 2. Kim Karlsen 3. Bjørn Einar Oskarsen 4. Halvard Asperheim 5. Per Karlsen 6. Ulf Bjærkevik 7. Arnstein Tranøy 8. Petter Oskaren 9. Lars Jakob Christensen 10. Bjørn Tore Horntvedt 11. Øystein Lauritsen 12. Bjørn Hoffstad 13. Trygve Nordseth 14. Roald Lauritsen 15. Ulf Karlsen 16. Geir Moen 17. Frode Silsett 18. Ronny Bekkelund 19. Ole Petter Røed 20. Morten Solli 21. Jan Petter Jakobsen 22. Svein Steinsholdt 23. Jon Egil Hansen 24. Bjørn A Hofstad 25. Reidar Frydenberg 26. Martin Gjeitanger 27. Magnus Røed 28. Ole Kopstad Resultatliste Sniperstevne Henning Haugen 25/21 2. Bjørn Tore Horntvedt 24/15 3. Kim Karlsen 24/12 4. Halvar Asperheim 21/8 5. Per Karlsen 20/9 6. Bjørn Einar Oskarsen 17/8 7. Klaus Ulvestad 15/5 8. Rovald Lauritsen 14/4 9. Bjørn Hoffstad 14/3 10. Tor Melø 13/4 11. Trygve Nordseth 10/3 12. Martin Gjeitanger 6/2 13. Ole Petter Røed 4/0 14. Odd Hilsen 2/0 15. Ole Kopstad 1/0 Utenfor konkuranse - Petter Oskarsen 12/1 - Magnus Røed 2/1 - Bjørn Andre Hoffstad 0/0 Budstikke side 15

16 B RETURADRESSE: NROF/Avd VESTFOLD Boks Sandefjord Budstikke side 16

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Hilsen fra Andreas Mikkelsen 3 2012 kort fortalt 4 Styret og eierstruktur 7 Generalsekretæren har ordet 8 Administrasjonen 9 Medlemstilbud 10 Oddane

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

ffi sersbladet God sommer! Marinemesterskap i Fredrikstad s.40-43 Eurofi ghter i Italia s.44-45 Det ble Heckler & Kock MP-7 s.

ffi sersbladet God sommer! Marinemesterskap i Fredrikstad s.40-43 Eurofi ghter i Italia s.44-45 Det ble Heckler & Kock MP-7 s. ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2007 årgang 60 God sommer! ffi sersbladet 1947-2007 60 år Det ble Heckler & Kock MP-7 s.10-11 Marinemesterskap i Fredrikstad s.40-43

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12

Side3 Side 4 og 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 og 11 Side 12 nr. 1-2013 Side3 Avtale med speiderne Side 4 og 5 Verdenskonventet og regionskonferansen Side 6 Presentasjon av nye ledere og inntrykk fra Høstmøtet Side 7 Roll Back Malaria Side 8 Internasjonalt: Hilsen

Detaljer

Kun i motbakker går det oppover...

Kun i motbakker går det oppover... Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_01-08 01-12-08 13:26 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 5 2008 Kun i motbakker FOTO: TUB går det

Detaljer

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet.

Slankekuren 6/7. Veiviseren Forsvarsforums feriebilag. Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. JUNI/JULI 26. ÅRGANG Veiviseren Forsvarsforums feriebilag 6/7 2005 Forsvaret må spare 1,36 milliarder kroner i år. Femti øvelser er allerede fjernet. Slankekuren innhold FOTO: ARNE FLAATEN 18 Rullebane

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia FORSVARETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 2010 BILAG til F NR. 12-2010 Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16 Seniorenes fellesorganisasjon en realitet Side 24 Bodø-pensjonister

Detaljer

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015.

RP nytt. Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer med RP, på årsmøtet 2015. RP nytt Nummer 2 2015 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 21. årgang Magnar Storliløkken og Per Fosse. Forteller fra sitt prosjekt om orientering og mobilitet hos personer

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken

Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken Nummer 2 2007 13. årgang Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. Jan Grøndahl har fått RP-foreningens hederspris 2007 for sitt mangeårige arbeid for RP-saken 200702-RP-Nytt.qxp

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 3/2007 Forsidebilde: Soldater og sivile ssammen i Afghanistan Nr. 3-2007 ISSN:

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no

KNA ÅRSRAPPORT 2011. www.kna.no KNA ÅRSRAPPORT 2011 www.kna.no Innhold Hilsen til KNA... s. 3 Aktiviteter 2011 stikkord... s. 4 Administrasjonen... s. 5 Forside: FIA-president Jean Todt (midten) besøkte Oslo og KNA i 2011. Her er han

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske!

MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG. Pensjonistgruppe 35 år side 10. God påske! MEDLEMSBLAD FOR OSLO DØVEFORENING NR. 1 MARS 2006 43. ÅRGANG Pubkveld side 7 Pensjonistgruppe 35 år side 10 Kvinneforening 90 år side 11 God påske! Oslo Døveforening flyttet fra Sven Brunsgt. 7 til Dronningensgt

Detaljer