Du når oss også på:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du når oss også på: vestfold@nrof.no"

Transkript

1 BUDSTIKKE 1/2009

2 STYRETS SAMMENSETNING 2009 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P M Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården Nord Borgheim Hedemark P M Sekretær: Lt John Kihl Tomtev. 8, 3178 Våle P A F M Kasserer: Kapt Halvard Kalvetangvn Husøysund Asperheim P M F Styremedl: Maj Ole Kristian Briggveien Tolvsrød Bjerkemo P A M e-post: Styremedl: Lt Bjørn Tore Snorreveien Sandefjord Kandal Horntvedt P M Varamedl.: Fenr Bjørn Lahellev Sandefjord Hoffstad M Varamedlem / Redaktør: Kapt Erlend Larsen Elgveien Stokke M Budstikka på Vi sender ut Budstikka på papir til alle våre medlemmer. De som ønsker det kan få bladet på , noe som gjør at du vil få Budstikka inntil to uker før papirutgaven er klar, og du vil få bladet i farger. Kontakt redaktøren om dette er noe for deg. Du når oss også på: Budstikke side 2

3 Formannen har ordet: Takk for sist! Jeg vil starte med å takke de tilstedeværende på årsmøtet den 13. februar for fornyet tillit til meg og til styret i NROF Vestfold. Vi er godt i gang med 2009, og vårt første medlemsmøte ble holdt i Kystverkets lokaler i Horten den 07. januar hvor styremedlem major Ole Kristian Bjerkemo holdt et meget interessant foredrag om forebyggende tiltak mot skipsulykker og beredskap mot akutt forurensning. Den 13. februar hadde 31 medlemmer funnet veien til Storgaten 11 i Tønsberg, og årsmøte i Mer om årsmøte i denne Budstikke. Det er også avholdt 2 styremøter hvor bla. planlegging av innholdsrike medlemsmøter og aktiviteter i 2009 har stått på agendaen. På styremøtet den 23. februar konstituerte det nye styret seg, og kapt Halvard Asperheim ble vår nye kasserer. Mer om Halvard i denne budstikke. Grunnen til at vår mangeårige kasserer Klaus Ulvestad ikke tok gjenvalg er at han skal kjøre verden rundt på en motorsykkel av merke Nimbus 1939 modell med sidevogn. Klaus kjører sammen med en kamerat, og de har en egen hjemmeside på internett hvor vi kan følge deres ferd ut i den store verden: NROF avd. Vestfold ønsker Klaus og hans kamerat god tur and we will meet again Lørdag 14. mars drar vi til Akershus festning, Hjemmefrontsmuseet og Forsvarsmuseet. Dette er en tur for hele familien! Mer om turen i denne Budstikke. Lørdag 21. til lørdag 28. mars arrangerer vi Winter Exercise. Det er påmeldt 45 briter til vinterkurset som kun er åpent for britiske offiserer og menige. Lørdag 18. april til lørdag 25. april reiser vi til Normandie, bli med! Mer om turen i denne Budstikke. Avslutningsvis vil jeg informere om at redaktøren av Budstikka, kapt Erlend Larsen er innvalgt i styret. Vi ønsker Erlend hjertelig velkommen! Beste hilsen Odd B. Johansen (sign) Formann NROF avdeling Vestfold Budstikke side 3

4 Årsmøte 2008 Vi tar ikke med årsmøteprotokollen i Budstikka, men utdrag kommer nedenfor. Kontakt formann eller redaktør dersom du ønsker tilsendt protokollen. NROF avd. Vestfold holdt sitt årsmøte i Storgaten 11 Selskapslokaler fredag 13. februar 2009 med 31 medlemmer til stede. Formannen ønsket velkommen og ga ordet til møtets ordstyrer Svein Sjømæling som ledet årsmøtesakene. Årsmelding, regnskap for 2008, budsjett for 2009 og valgkomiteens forslag ble utdelt til årsmøtedeltakerne. Alle kunne derfor lett følge med etter hvert som årsmøtesakene ble gjennomgått. Årsmelding for 2008 ble gjennomgått av sekretær. Det ble kommentert at sekretæren hadde brukt betegnelsen forening i sin redegjørelse om NROF avd. Vestfold. Sekretæren lovte at dette ikke skal gjenta seg! Årsmøtet godkjente årsmeldingen. Rapport fra feltsportkomiteen ble gjennomgått av Bjørn-Ole Hedemark. Rapporten redegjorde for et år med stor aktivitet på feltfronten. Et spennende prosjekt er samarbeidet mellom pistolklubbene i Horten og Tønsberg for å få til ny pistolbane. Kasserer gjennomgikk regnskapet for Kasserer fikk skryt av revisor for god orden og oversiktlig regnskap. Deretter ble regnskap for Vintermarsjen 2008 gjennomgått. Begge regnskapene ble godkjent av Årsmøtet. Budsjett for 2009 ble gjennomgått av kasserer. Det ble reist spørsmål om framtidig bruk av Hystadveien 15. Formannen redegjorde for leieavtalen som var inngått med varighet på fem år som binder oss til og med Budsjettet ble deretter godkjent som et arbeidsdokument for styret. Styret hadde ikke mottatt forslag som skulle behandles på årsmøtet. Valgkomiteen har bestått av Per Karlsen (formann), Lisbeth G. Kleppe og Arnstein Tranøy. Per styrte valget med sikker hånd. Odd B. Johansen ble gjenvalgt som formann. Bjørn-Ole Hedemark takket ja til gjenvalg. Nytt styremedlem ble valgt Halvard Asperheim. Bjørn Hofstad ble gjenvalgt som varamedlem, mens Erlend Larsen ble valgt som nytt varamedlem. Revisorene Harald Holtan og Lars Haakon Morberg ble gjenvalgt. Da årsmøtesakene var avsluttet gikk deltakerne til bords hvor det ble servert gryterett og dessert. Tidligere avsnittssjef ved Nordre Vestfold HV-avsnitt 066, Ole Kopstad takket for maten. Han framhevet i sin tale spesielt det gode miljøet og kameratskapet i NROF avd. Vestfold. Selv om Kopstad befinner seg i pubertetens avsluttende fase, finner han seg godt til rette sammen med medlemmer som kunne vært hans barnebarn Årsmøtet er en god anledning til å overrekke gaver og utmerkelser: Arnstein Tranøy ble overrakt en gave og takk for 13 års arbeid i styret, de siste 6 år som formann. Deretter ble det utdelt en rekke premier for diverse skyteaktiviteter. Alle som stakk av med disse premiene er kjente skytternavn. Per Karlsen stakk av med det gjeveste av alle trofèer: ÅRETS SKYTTER. For ente gang. Per Karlsen (til venstre), årets skytter, sammen med Martin Due på årsmøtet. Foto: Arnstein Tranøy. Budstikke side 4

5 Norske reserveoffiserers forbund er en over 110 år gammel offisers- og befalsorganisasjon hvor NROF Vestfold er en av i alt 61 lokalavdelinger. NROF teller på landsbasis ca medlemmer og i Vestfold 334 medlemmer. NROF Vestfold ble stiftet i Årsberetning for 2008 Formålet med NROF er å: Samle reservebefalet for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske samfunn. Ivareta reservebefalets totalkompetanse for videre tjeneste i krigsorganisasjonen og totalforsvaret. Bedre og fremme internasjonalt samarbeid mellom reservebefal. Styret i 2008 har vært slik sammensatt: Formann: Kapt. Odd B. Johansen. Nestformann: Lt. Bjørn-Ole Hedemark. Sekretær: Lt. John Kihl. Kasserer: Lt. Klaus Ulvestad. Styremedl.: Maj. Ole Kr. Bjerkemo. Styremedl.: Lt. Bjørn Tore K. Horntvedt. Varamedl.: Kapt. Halvard Asperheim. Varamedl.: Fenr. Bjørn Hoffstad. Det er holdt 5 styremøter og protokollert 45 saker. Styremøtene har hovedsakelig vært holdt i Hystadveien 15. Styret sørger for utgivelse av Budstikka som er lokalforeningens medlemsblad. Denne sendes til samtlige medlemmer som papirutgave og elektronisk til medlemmer som er registrert med e-postadresse. Redaktør for Budstikka har i denne perioden vært kaptein Erlend Larsen. Budstikka kommer ut 4 ganger pr. år med opplysninger om foreningens aktiviteter og annet relevant stoff. Under NROFs Landsmøte på Værnes ble NROF Vestfold utnevnt til Årets avdeling Begrunnelsen for dette var bl.a. avdelingens store og allsidige aktivitet sommer som vinter. Prisen består av plakett med inskripsjon og kr Verveaksjon Styret har sendt ut 256 brev til potensielle medlemmer. Dette er den største verveaksjon foreningen har gjort på mange år. Dette førte umiddelbart til 8 nye medlemmer. Vi har fortsatt ikke sett det endelige resultatet av vervekampanjen. Foreningen er gitt mulighet til å ajourføre foreningens medlemsregister. Det gir oss en større mulighet enn tidligere til å holde medlemsregisteret à jour m h t adresser, grader og andre relevante opplysninger. Det enkelte medlem har også mulighet for selv å ajourholde opplysninger om postadresse, e-postadresse og telefonnummer. NROFs hjemmeside er for øvrig endret det siste året bl.a. for å gi lokalavdelingene flere muligheter til å legge ut eget stoff. Styret har utarbeidet et økonomireglement. Dette for å avklare ansvar i forhold til den økonomiske driften i foreningen. Venneforeningen KNM Narvik støttes av NROF Vestfold gjennom vårt støttemedlemskap. Dette er et resultat av vedtak gjort på Årsmøtet 15. februar Vi har vært holdt løpende orientert om arbeidet som venneforeningen har utført. Budstikke side 5

6 OM AKTIVITETER 15. februar: Årsmøtet 2008 ble holdt i Storgaten 11 Selskapslokaler, Tønsberg med 29 stemmeberettigede til stede. Generalsekretær oberst Jon Rogstad var spesielt invitert for å dele ut NROFs hedersplakett til kaptein Are Kvålen, rittmester Ole Christoffersen og fenrik Gunnar Foldvik. NROFs hedersplakett utdeles bl.a. til personer for lang og fortjenestefull innsats for Forbundets formål mars: Vintermarsj: Rjukan Fjellstue var utgangspunkt for årets vintermarsj. I alt 33 utlendinger deltok. Det foreligger egen rapport for vintermarsjen. 11. mars: Medlemsmøte i Hystadveien: Major Stein L. Meyer holdt foredrag om De norske polititroppene i Sverige En liten utstilling som viste utstyr, våpen og uniform var satt opp for å gi et autentisk preg april: Planlagt tur til Normandie ble avlyst p g a for liten deltagelse. 19. april: FN/Nato arrangerte tur til Akershus Festning. NROF Vestfold ble invitert med. 21. april: Blomsternedleggelse til minne om hendelsen der et alliert fly ble skutt ned over Brunlanes. Fra NROF deltok Odd. B. Johansen, T Nordseth og B-O Hedemark. 8. mai: Markering av frigjøringsdagen ved å hedre våre falne fra 1. og 2. verdenskrig. Gunnar Foldvik og Odd B. Johansen sto æresvakt ved kransnedleggelse ved minnesmerke ved Sandefjord kirke og deretter ved Sandar kirke. Markeringen er et samarbeid sammen med FN/Nato, Lotteforeningen og Forsvarsforeningen. 17. mai: Markering av nasjonaldagen med saluttering ved Fredriksvern, Stavern. 7. juni: Familietur til Håøya. Erlend Larsen sto for omvisning og orientering om historien og forsvarsbygningene på øya. Deretter ble det grillet i nydelig sommervær. Samme dag var det saluttering for å markere unionsoppløsningen. 23. august: Medlemsmøte m/befaring. Tema var Krigs- og militære minnesmerker i Vestfold. Formann Odd B. Johansen orienterte. Deretter befaring til Gjelsås i Stokke som var slipplass under krigen og hvor minnesmerke er oppsatt. 20. september: Tur til Forsvarets flysamling Gardermoen med god guiding. I tillegg gikk turen til retterstedet på Trandum. 6. oktober: Medlemsmøte på Flykafèen hvor kaptein Roar Skarsholt holdt foredrag om flåtekrigen fra og signalsystemet med klappsignaler via signalstasjoner. 3. november: Medlemsmøte i Kystverkets lokaler med tema Heimevernet i framtiden. Foredrag v/sjef HV01 oblt. Luktvasslimo. Til stede var også generalsekretær oberst Rogstad som delte ut deltagermedaljen for tjeneste under krigen til kaptein Trygve Nordseth. 1. desember: Julemøte på Furulund Kro. Budstikkas redaktør, kaptein Erlend Larsen holdt foredrag om Libanon hvor mange av de tilstedeværende hadde tjenestegjort i FNtjeneste. Deretter ble det servert juletallerken. 7. januar 09: Medlemsmøte på Kystverkets lokaler, Horten. Foredrag av maj. Ole Kr. Bjerkemo over temaet Forebyggende tiltak mot skipsulykker og beredskap mot akutt forurensning. Feltsport har i flere år lagt ned et formidabelt arbeid, så også i Hver lørdag året i gjennom bortsett fra juli sørger komitèen for at øving og konkurranse i pistolskyting kan gjennomføres enten på Tønsbergs pistolklubbs anlegg i Haugarfjellet eller Sandefjord pistolklubbs anlegg i Bjørndalen. I tillegg har rifletrening vært gjennomført på Eplerød skytebane i Holmestrand. Feltkomiteens trofaste arbeid gjennom mange år gir et godt og stabilt tilbud til mange medlemmer som ønsker å holde skyteferdighetene ved like. Denne aktiviteten har også blitt lagt merke til i Forbundet. I tillegg er tilbudet viktig for foreningen i rekrutteringsarbeidet. Antall fremmøtte ved hver skyting er i gjennomsnitt 10 personer. Dermed er ca. 450 personer innom feltsportsaktivitetene. Med de øvrige aktiviteter som foreningen arrangerer, kommer vi godt over 500 besøkende i løpet av året. Foreningen har mange medlemmer som støtter oss kun ved sitt medlemskap, uten å delta aktivt. Disse er med på å gi et viktig bidrag til foreningens økonomi. Styret takker det enkelte medlem for deltakelse og støtte i Budstikke side 6

7 Budstikka presenterer: Halvard Asperheim Halvard tok over som kasserer i NROF avd Vestfold etter siste årsmøte. Før det var han varamedlem til styre ett par år. Halvard er født , og er således blitt 54 år. Han bor sammen med Anne i Kalvetangvn 56 på Foynland, Nøtterøy. Til daglig arbeider Halvard som distriktssjef i firmaet Industri og Boliggulv A/S. Den militære løpebanen begynte i marinen med rekruttskole i Stavanger. Tjenestegjorde deretter på FKN Reitan utenfor Bodø. Etter førstegangstjenesten gikk turen til Libanon som FN soldat i Halvord begynte i Tønsberg HV-område umiddelbart etter at han kom hjem fra Libanon. Det ble en rekke kurs og forskjellige stillinger i HV: Instruktør, troppsjef, NK-område, og var områdesjef i Tønsberg i en rekke år. Deretter S-3 i Vestfold HV-avsnitt, atter en gang områdesjef men nå i Nøtterøy og Tjøme HV Område. - Og til slutt, da de høye herrer hadde omorganisert for...gang, - ble jeg med over i det nye Oslofjord HV-distrikt som områdesjef for «nye» Tønsberg HV-område. Jeg sluttet ved utgangen av 2007, og kan se tilbake på bortimot 30-års tjeneste i HV. Halvard innehar GIHV`s plakett «For fortjeneste» i sølv, og ved avsluttet tjeneste også i gull. - La meg si det med en gang: Jeg er sterkt kritisk til måten HV idag driver sin virksomhet på! Halvard har vært medlem i NROF en rekke år, og ble i sin tid med for å drive med skyting. Han har funnet seg meget godt til rette, og trives med gode kolleger og godt samhold. Halvard Asperheim er også formann i Tønsberg Forsvarsforening. Besøk hos Kystverket Den 7. januar var medlemsmøtet i Kystverkets lokaler i Horten. Anslagsvis 20 medlemmer møtte opp. Tema for medlemsmøtet var forebyggende tiltak mot skipsulykker og beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo, styremedlem i NROF avd Vestfold, er ansatt i Kystverkets beredskapsavdeling. Han gjennomgikk oppbyggingen av den nasjonal beredskapen mot akutt forurensning og hvilke ansvar og oppgaver Kystverket har ved skipsuhell. Det ble vist bilder og fortalt fra de siste skipsulykkene som har vært i Norge, bl.a. grunnstøtingen av MS Crete Cement i desember 2008 i Oslofjorden. Etter en kaffepause var det omvisning i Trafikksentralen for Oslofjorden hvor vaktlederen orienterte om deres oppgaver og viste hvordan skipstrafikken overvåkes ved hjelp av radar og AIS (Automatisk identifikasjon system). I trafikksentralen er også losformidlingen for Oslofjorden samt Tjøme radio som flyttet fra Tjøme til Horten i Til slutt var vi innom beredskapssentralen hvor alle statlige aksjoner starter opp. Horten trafikksentral ble etablert i 1999, og har farvannet fra Færder til Spro/Steilene på Nesodden som ansvarsområde. Farvannet innenfor har Oslo trafikksentral ansvaret for. Budstikke side 7

8 Aktiviteter 2009 Lørdag 14. mars Tema: Tur til Akershus festning, Hjemmefrontmuseet og Forsvarsmuseet En sosial dag på forsvarets museer i Oslo. Egenandelen er kr 150 for medlemmer og kr 200 for ikke-medlemmer. Egenandelen dekker busstransport og inngangsbilletter. Påmelding til Odd B innen 12. mars. Lørdag 18. lørdag 25. april Tema: Tur til Normandie NROF avd Vestfold arrangerer tur til Normandie. En enestående mulighet til å se og oppleve strendene hvor den allierte invasjonen fant sted. Det er plass til 25 deltagere første mann til mølla gjelder. Påmelding til Odd B Johansen. Lørdag 23. mai Tema: Besøke museet Vestfoldinger i krig Sted: Teie U-båtstasjon Fremmøte: Kl 1200 Dette er museet som tar for seg de viktigste hendelsene fra fem okkupasjonsår. Søndag 7. juni Tema: Saluttering og sommeravslutning Sted: Fredriksvern, Stavern Saluttbatteriet skyter salutt for den nasjonale høytidsdagen (unionsoppløsningen). Deretter blir det grilling og bading for dem som har lyst til det. Dette er en familiedag hvor vi håper på stort fremmøte av ektefeller og barn. Merk: Ny dato Lørdag 22 august Tema: Skyting med Barret M-82 A1 (12,7 sniper), maskingevær MG-3 med mer. Sted: Hengsvann En glimrende anledning til å prøveskyte Forsvarets nye skarpskyttergevær i kaliber 50. I tillegg blir det skyting med maskingevær og andre våpen. Budstikke side 8

9 Terminliste feltsport Dato Type Sted Tidspunkt 7. mars pistoltrening Haugar mars Ingen skytetrening tur til Akershus festning med museer 21. mars pistoltrening Haugar mars Vårfelten (pistol, gevær, MP-5, hgrt) Eplerød april pistoltrening Bjørndalen april pistoltrening Bjørndalen april rifletrening Eplerød mai pistoltrening Bjørndalen mai Rolf Lensbergs minnestevne (pistol) Bjørndalen mai pistoltrening Bjørndalen mai Ingen skytetrening tur til 2. verdenskrigsmuseet på Teie U-båtstasjon 30. mai rifletrening Eplerød 1000 / juni pistoltrening Bjørndalen juni Snubstevne / pistoltrening Bjørndalen juni pistoltrening Bjørndalen juni rifletrening Eplerød 1200 Skytekurs 30. mai Den 30. mai blir det kurs for oppdatering til nivå-2 i tillegg til vanlig skytetrening. Nivå-2 er et kurs alle må igjennom for å delta som aktive skyttere i NROF. Alle som har skutt noe blir automatisk regnet for å være nivå-1 skytter, og kan delta på skytedagene. Men man må ha Nivå-2 for å skyte aktivt. Kurset tar en times tid, og anbefales. Skytebanene Bjørndalen er Sandefjord pistolklubbs utebane. Denne ligger Nord for Sandefjord. Følg veien mot Andebu, skilt til Bjørndalen på høyre side. Ta kontakt med en av oss i feltsport dersom du ikke er sikker på veien. Haugar i Tønsberg er Tønsberg og Omegn pistolklubb sin innebane. Banen ligger i Tønsberg sentrum. Gå inn på Telenors parkeringsplass ved gamle Kremmerhuset (under Haugar Kunstmuseum). Det henger en ringeklokke merket TOP ved grå ståldør. Det anbefales å parkere nede v/gamle papirindustrien eller i parkeringshuset Farmannstredet. Eplerød ligger i Holmestrand kommune. Banen er godt merket. Følg RV 319 fra Sande og Hof, derfra er det merket avkjøring til Eplerød. Fra E-18: følg riksvei 319 mot Hof. For de som ikke har håndvåpen har foreningen noen P80 pistoler som kan tas med på pistoltreninger. På banen har vi 9mm ammunisjon til trening. Vi har også AG-3 til utlån på rifletreninger og til konkurransene. Vi har ammunisjon til AG-3. Ring Bjørn-Ole Hedemark ( ) før trening hvis du ønsker å låne våpen. Budstikke side 9

10 Tur til Forsvarets museer i Oslo 14. mars Vi inviterer til en sosial dag på forsvarets museer i Oslo lørdag den 14. mars. Turen går til Akershus festning, Hjemmefrontsmuseet og Forsvarsmuseet. Dette er en tur for hvor vi håper hele familien blir med. Det blir felles busstransport med følgende rutetider: Avgangstider, parkering og påstigning: 0900: Parkering og påstigning for Larvik og omegn: Elvebo, Lågendalsveien : Parkering og påstigning for Sandefjord og omegn: Bussholdeplassen ved Shell på Foksrød 0945: Parkering og påstigning for Tønsberg og omegn: Parkeringsplassen ved Sem kirke 1000: Parkering og påstigning for Horten og omegn: Statoil ved Koppstad krysset 1010: Parkering og påstigning for Holmestrand og omegn: Buss stoppet ved jernbanestasjonen 1025: Parkering og påstigning for Sande og omegn: Bensinstasjonen ved gamle E18 og veien til Svelvik Turen koster kroner for NROF medlemmer og kroner for gjester. Beløpet inkluderer bussturen og inngangsbilletter. Påmelding til Odd B innen 12. mars: telefon: / , E-post: Forsvarsforeningene i Vestfold program for 2009 Mandag 9. mars 2009 Årsmøte kl Arrangør HoOF Foredragsholder; se HoOF hjemmesider Tema/emne; ikke bestemt Sted; Se HoOFs hjemmeside. Torsdag 26. mars 2009 Arrangør; HOF/SMS Foredragsholder; Avd.sjef Maritime systemer FFI, John-Mikal Størdal Tema/emne; Utvikling av maritim militærteknologi lokale bidrag Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund, Horten / kl Torsdag 16. april 2009 Arrangør; HOF/SMS Foredragsholder: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Tema/emne; Forsvarets utfordringer. Sted / klokkeslett; Sjømilitære Samfund, Horten / kl Budstikke side 10

11 Tur til Normandie fra 18. til 25. april NROF avd. Vestfold arrangerer busstur til Normandie for å fornemme historien fra den 2. verdenskrig, og de alliertes landgang den 06. juni Vi inviterer herved våre samarbeidspartnere, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, Lottene og andre forsvarsvenner med på en militærhistorisk opplevelse. Turen starter og avslutter på fergeterminalen til Color Line i Larvik. Fremmøte på fergeterminalen innen kl lørdag 18. april. Fergeavgang kl med ankomst Hirtshals kl De av dere som kommer med egen bil kan ta kontakt med undertegnede slik at vi kan avtale parkering av denne, og påstigning av bussen. For å få mest mulig tid i Normandie kjører vi direkte med pauser etter ønsker og behov. Beregnet ankomst Arromanches/Gold beach søndag kveld hvor Hotel La Marine ligger, og her bor vi under hele oppholdet. Vi besøker historiske steder som Utah beach, Omaha beach/pointe du Hoc, Gold beach, Juno beach, Sword beach, og museer med blant annet autentiske filmopptak. Jeg tar med et utvalg DVD filmer som blant annet handler om D-dagen den 6. juni Disse kan vi se på under turen til Normandie. Retur fra Arromanches fredag den 24. april med ankomst Hirtshals lørdag 25. april kl Fergeavgang til Larvik kl Beregnet ankomst til Larvik lørdag 25. april kl Turen koster kr ,00 som innbetales til NROF Vestfold kontonr Påmeldingen gjelder når innbetalingen er registrert på konto, frist for påmelding er 15.mars. I prisen inngår: Bussreise inklusiv div. kjøring i Normandie Ferge Larvik-Hirtshals-Larvik med SUPERSPEED 2. Middagsbufe t/r som inkl. vin, øl, mineralvann & kaffe 5 netter på Hotell La Marine med frokost og middag. Gjelder per pers. i dobbeltrom, tilegg for enkeltrom kr. 300 per natt Billetter til alle museums besøk Det må påregnes en del forflytning til fots. Husk pass, europeisk helsetrygdkort og reiseforsikring. Det er noe begrenset bagasjeplass, så det er fint om dere pakker i en bag. Påmelding og informasjon til Odd B Johansen, telefon: / E-post: Vel møtt til en militærhistorisk perle. Budstikke side 11

12 Kommer Joint Strike Fighter? Blir det noe av F-35 Lightning II, også kjent som JSF? Spekulasjonene har gått etter det amerikanske presidentskiftet. Skyhøye utviklings- og produksjonskostnader i tillegg til budsjettnedskjæringer er oppgitt som tungtveiende argumenter mot Joint Strike Fighter. Erlend Larsen Det er også mange gode argumenter som tyder på at amerikanerne kommer til å produsere det nye jagerflyet. Behovet for arbeidsplasser er et tungtveiende argument. F-35-prosjektet har en ekstremt stor eksportverdi, og involverer et stort antall arbeidsplasser. Jagerflyene F-16 og F-18 nærmer seg siste landing. Et stort antall trofaste utenlandske kunder ser seg om etter en høyverdig erstatter. Kunder USA ikke vil miste for enhver pris. Gamle bånd skal ikke brytes, men forsterkes og fornyes. Jeg tror USA vil gå svært langt for å ta vare på sine gamle kunder. Hemmelig fly For snart 20 år siden begynte noen høytstående amerikanere å snakke om hva USA skal tilby sine internasjonale kunder når F-16 og F-18 er modne for å pensjoneres. I Europa utviklet konkurrentene i Sverige JAS Gripen, franskmennene utviklet Dassault Rafale og et europeisk samarbeid utviklet Eurofighter. Det er produsert mer enn 4000 jagerfly av typen F-16 og ca 1500 F-18. Et stort antall er eksportert. Flyene er fremdeles i produksjon, og kan naturligvis bli det produktet USA vil tilby Norge i stedet for F-35. USA har valgt Lockheeds F-22 Raptor som det nye avanserte taktiske jagerflyet for sitt eget forsvar. F-22 er et stort, komplisert og kostbart fly med teknologi USA ikke ønsker å dele med alle og enhver. Foreløpig er F-22 Raptor kun i bruk i USA. Raptor erstatter de store jagerflyene amerikanerne trenger derfor en mindre maskin som kan supplere F-22. Ned i pris For amerikanske myndigheter har det vært viktig å erstatte F-16, F/A-18E/F, A-10 og AV-8 Harrier (som kan ta av og lande vertikalt) med bare en flytype. Fullt fokus på utvikling av kun et nytt jagerfly vil gi bedre økonomi. Et fly som kan fylle flere krav vil spare store summer på forskning, utvikling og produksjon. Det er ikke bare jagerflyene man skulle redusere kostnadene til. Også våpensystemene skulle ned i pris. I begynnelsen av 90-tallet hadde Pentagon kontrakter med en rekke våpenleverandører. Myndighetene var også med på å finansiere utviklingen av en rekke nye våpen. Nå ville Pentagon redusere antall våpensystemer, og satse på våpen som passet flere flytyper. De kostbare smarte våpnene skal ned i pris. Budstikke side 12

13 F-35 Lightning II JSF skal ha en jetmotor, og blir betydelig mindre enn storebroren F- 22. En variant av Joint Strike Fighter skal kunne ta av på en svært kort rullebane og lande vertikalt som et helikopter. I dag er det kun britenes Harrier som kan gjøre dette. F-35 fløy første gang i 2006, og er planlagt å bli operativ i Motoren i JSF har større skyvekraft enn F-4 Phantom, flyet har større avgangsvekt, bombelast og rekkevidde enn B-17 Flying Fortress fra andre verdenskrig. Dersom F-35-programmet holder seg like lenge som F-16-programmet, så vil vi se JSF i luften frem til år F-22 ble bygd for å erstatte jagerflyet F- 15. Raptor har to motorer, og er det eneste jagerflyet i dag som klarer å fly raskere enn lydens hastighet uten bruk av etterbrennere noe som reduserer drivstoff forbruket og utvider flyets rekkevidde. F-22 fløy første gang i 1990, og ble operativ fra Det er anslått at flyet koster 120 millioner dollar. F-22 Raptor Budstikke side 13

14 Besøk på Vestfoldinger i krig 23. mai dugnadstimer ligger bak museet Vestfoldinger i krig. Krigsmuseet ble satt sammen av gamle krigsveteraner og overført til Vestfold Fylkesmuseum for 14 år siden. Utstillingen skal være unik i Norge ved at den i tillegg til krigens militære sider også handler om dagligliv, levekår, kvinnenes innsats og holdningskampen. Museet kommer du til ved å kjøre til Nøtterøy. Umiddelbart etter at du krysser kanalbroen tar du til høyre. Museet er andre bygning etter rundkjøringen. Sommeravslutning 7. juni 7. juni er en av våre seks nasjonale høytidsdager, og da er saluttbatteriet vårt forpliktet til å skyte 21 skudd for å ære dagen. Saluttbatteriet holder til på Fredriksvern, en festning som skaper en flott ramme rundt den høytidlige handlingen. - Vi vil videreføre suksessen fra Håøya i fjor, og håper vi kan samle mange medlemmer med deres familier denne søndagen, forteller Odd B Johansen, formann i NROF avdeling Vestfold. Fremmøte er satt til klokken 1230 foran kommandantboligen (til høyre på bildet inn hovedporten og deretter til venstre). Selve salutten går kl Deretter blir det grilling og bading for dem som vil det. Det er en flott badestrand rett i nærheten. Fredriksvern har også en rekke eldre bygninger og utstillinger det kan være verdt å se nærmere på. Til salgs: - Mauser, Kongsberg M Glock 17 9x19 (9mm parabellum) komplett i original eske + avtrekkerfjær - Våpenskap, Tyskprodusert, for 7 rifler + låsbart innebygget ammo-skap. Budstikke side 14 Selges til høystbydende. Ring meg på

15 Resultatliste BoltAction-stevne 1. Bjørn Einar Oskarsen 30/ Henning Haugen 29/ Per Karlsen 29/ Espen Oustorp 28/ Bjørn Tore Horntvedt 27/ Ole Petter Røed 17/ Lars Håkon Morberg 11/ John Kiel 10/ Klaus Ulvestad 8/ Hans K Sørentsen 6/ Ole Kopstad 4/1 6 Utenfor konkuranse Petter Oskarsen 12/3 33 Magnus røed 11/3 33 Vårfelten Henning Haugen 2. Kim Karlsen 3. Bjørn Einar Oskarsen 4. Halvard Asperheim 5. Per Karlsen 6. Ulf Bjærkevik 7. Arnstein Tranøy 8. Petter Oskaren 9. Lars Jakob Christensen 10. Bjørn Tore Horntvedt 11. Øystein Lauritsen 12. Bjørn Hoffstad 13. Trygve Nordseth 14. Roald Lauritsen 15. Ulf Karlsen 16. Geir Moen 17. Frode Silsett 18. Ronny Bekkelund 19. Ole Petter Røed 20. Morten Solli 21. Jan Petter Jakobsen 22. Svein Steinsholdt 23. Jon Egil Hansen 24. Bjørn A Hofstad 25. Reidar Frydenberg 26. Martin Gjeitanger 27. Magnus Røed 28. Ole Kopstad Resultatliste Sniperstevne Henning Haugen 25/21 2. Bjørn Tore Horntvedt 24/15 3. Kim Karlsen 24/12 4. Halvar Asperheim 21/8 5. Per Karlsen 20/9 6. Bjørn Einar Oskarsen 17/8 7. Klaus Ulvestad 15/5 8. Rovald Lauritsen 14/4 9. Bjørn Hoffstad 14/3 10. Tor Melø 13/4 11. Trygve Nordseth 10/3 12. Martin Gjeitanger 6/2 13. Ole Petter Røed 4/0 14. Odd Hilsen 2/0 15. Ole Kopstad 1/0 Utenfor konkuranse - Petter Oskarsen 12/1 - Magnus Røed 2/1 - Bjørn Andre Hoffstad 0/0 Budstikke side 15

16 B RETURADRESSE: NROF/Avd VESTFOLD Boks Sandefjord Budstikke side 16

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 3/2008 STYRETS SAMMENSETNING 2008 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 2/2012 STYRETS SAMMENSETNING 2012 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 4/2008 STYRETS SAMMENSETNING 2008 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Avd. Vestfold 1/2014

Avd. Vestfold 1/2014 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2014 STYRETS SAMMENSETNING 2014 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 9139 9944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 1/2011 STYRETS SAMMENSETNING 2010 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Avd. Vestfold BUDSTIKKE! 2/2013

Avd. Vestfold BUDSTIKKE! 2/2013 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 2/213 STYRETS SAMMENSETNING 213 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 327 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn Lahelleveien

Detaljer

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 STYRETS SAMMENSETNING 2013 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 2/2008 STYRETS SAMMENSETNING 2008 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell

ÅRSMØTE. 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell ÅRSMØTE 1. Februar 2014 Kjøbmandsgaarden Hotell 2 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 1. Åpning av årsmøtet v/formann 2. Godkjenning / merknader til årsmøteinnkallingen 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5. Valg

Detaljer

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland

OP-POSTEN. Samhold Erfaring - Styrke NR. 1 2010. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland OP-POSTEN NR. 1 2010 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Lederen har ordet Først vil jeg takke årsmøte for tilliten dere har gitt

Detaljer

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen

Årsberetning 2009. Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen Årsberetning 2009 Norske Reserveoffiserers Forbund Avdeling Bergen 26.11.2009 Årsberetning 2009 1 Norske reserveoffiserers forbund, avdeling Bergen har i 2009 hatt følgende sammensetning av styret. Formann:

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 2/2010 STYRETS SAMMENSETNING 2010 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 123 07.12.2008 Tid (dato, klokkeslett): 07.12.2008 kl. 12.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Jan Engen Deltakere: Andebu: Knut Skjelland,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800

Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Velkommen til Årsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Bergen og Omland Kronstad Hovedgård torsdag 8. mars 2012 kl. 1800 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter

innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter innkaller til Årsmøte lørdag den 11. februar 2012, kl. 12.00 Sted: LetoHallen Gardermoen Messe- og Konferansesenter Vi har leid møterom i hotelldelen. Det er offisiell utstilling i LetoHallen samme dag.

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Inviterer til NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP I SKIVESKYTING 3. 4. juli 2010 Påmelding senest 01.06.2010 til : bue@nif.idrett.no Påmelding på vedlagt skjema.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet.

18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet møtet. MØTEREFERAT Årsmøte i Meløy Historielag på Ørnes Hotell onsdag, den 13. mai 2015 kl 18.00 Til stede: 18 stemmeberettigede medlemmer av Meløy Historielag var møtt fram da lederen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark På Telemark Museum, foredragssalen i Øvregate 33, (oppsiden av Brekkeparken) i Skien, tirsdag 13. mars kl 19:00. Saksliste

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010.

Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til årsmøte og fagdag på Gardermoen den 25-26.mars 2010. Program Torsdag 25.mars: 17:00 Oppmøte/registrering/velkommen

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund

Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Sandefjord Bueskyttere & Norges Bueskytterforbund Inviterer til NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP I SKIVESKYTING 3. 4. juli 2010 Påmelding senest 01.06.2010 til : bue@nif.idrett.no Påmelding på vedlagt skjema.

Detaljer

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb

Årsberetning. Bjørgvin Seniorklubb Årsberetning Bjørgvin Seniorklubb 2012 Styrets sammensetning. Leder: Kjell Sellevold Nestleder: Geir Ole Tellnes Kasserer: Øyvind Nilsen Sekretær: Johannes Boga Valgkomité: Max Marinas, Øystein Kårbø og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007

Informasjon om Forbundstinget 2006/2007 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway Ullevaal Stadion, Sognsveien 75J, NO-0855 Oslo, Norway Serviceboks 1, Ullevaal Stadion, NO-0840 Oslo, Norway T: 04420, F: +47 21 02 93 01 www.fotball.no

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010-2011

ÅRSBERETNING 2010-2011 ÅRSBERETNING 2010-2011 Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Norge (UF-Norge)har som formål å fremme samarbeid og forståelse mellom politi - lensmannsetaten, brannvesenet og ambulansetjenesten i Norge Side

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2011 Tid (dato, klokkeslett): 01.10.10 kl.10.00-16.00 Sted: Sandefjord Motor Hotel Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Fra skytterlag: Olav Røsholt

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006

Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 1 Årsmelding fra Vestfold Skyttersamlag Ungdomsutvalg for 2006 Ungdomsutvalgets styre i 2006 har bestått av leder Jan Engen, kasserer Nina Gustavsen sekretær Jan Gunnar Langaas. Styremedlemmer: Marianne

Detaljer

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen

Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen Innkalling til årsmøte Norsk Terrier Klub avd. Trøndelag Onsdag 02/12-2015 kl. 18:30 Hoppbygget, Granåsen DAGSORDEN: Godkjenning av møteinnkalling og stemmeberettigede Valg av møteleder, referent og to

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005.

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005. Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, Her settes NFFs logo. innkaller til årsmøte år 2005. Alle medlemmer i Norsk Fysioterapeut Forbund, avd. Vestfold, innkalles med dette til årsmøte. Sted: Peppe

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola

Norsk Luftfartsmuseum inviterer til. Fagseminar 2008. ved Flyhistorisk Museum Sola Norsk Luftfartsmuseum inviterer til Fagseminar 2008 ved Flyhistorisk Museum Sola Torsdag 7. lørdag 9. februar 2008 Program - (Vi tar forbehold om endringer i programmet) Med erfaring fra årets seminar

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2005

Årsberetning for Brevik MC 2005 Årsberetning for Brevik MC 2005 Innhold: 1. Styrer og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 2005 6. Førerutviklingskurs 7. Street Run 8. Hydrotier n 9. Onsdags-

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold. Nr 1/2015 mars 2015 Årgang 16

Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold. Nr 1/2015 mars 2015 Årgang 16 Veflia Informasjonsavis for medlemmer og andre støttespillere i Norges Blindeforbund Vestfold Nr 1/2015 mars 2015 Årgang 16 Innhold Årsmøte og kurs... 3 Nytt medlemslotteri... 5 Sommeravslutning Onsdagsklubbene...

Detaljer

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål

Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Opplev Svalbard et av verdens mest eksotiske reisemål Turen går fra 11. 14. april 2014 Med beliggenhet kun 1 333 km fra Nordpolen har Longyearbyen på Svalbard en av verdens nordligste bosetninger. Svalbard

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

Svalbardtur 2016 NÅ HAR DERE ENDELIG SJANSEN!!!!! Vi arrangerer tur til Svalbard 2016. Datoene blir 5 10 august.

Svalbardtur 2016 NÅ HAR DERE ENDELIG SJANSEN!!!!! Vi arrangerer tur til Svalbard 2016. Datoene blir 5 10 august. Svalbardtur 2016 NÅ HAR DERE ENDELIG SJANSEN!!!!! Vi arrangerer tur til Svalbard 2016. Datoene blir 5 10 august. Vi organiserer turen selv, med en gjeng steininteresserte, og med god hjelp fra reisebyrået

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

New Options har som formål å gi våre gjester en spennende, spektakulær, sikker, positiv og trivelig opplevelse på sjøen. Noen av våre verktøy:

New Options har som formål å gi våre gjester en spennende, spektakulær, sikker, positiv og trivelig opplevelse på sjøen. Noen av våre verktøy: New Options har som formål å gi våre gjester en spennende, spektakulær, sikker, positiv og trivelig opplevelse på sjøen. Noen av våre verktøy: RIB er 50 fots seilbåter Locations ved sjøen På neste sider

Detaljer