Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010."

Transkript

1 Høringssak til samlagenes ombudsmøte Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag fra Skytterstyret. Dette hindret tingrepresentantene fra å fremme motforslag mot det opprinnelige forslaget hvor man foreslo å innføre 5,56 som kaliber i DFS. Slik jeg har oppfattet det, følte mange tingrepresentanter at man ikke hadde nok dokumentasjon for å kunne gjøre et vedtak i denne saken. Det ble derfor tilført i protokollen før man tok forslaget til avstemning at man ønsket en grundig konsekvensutredning i saken før den ble fremmet som høringssak til ombudsmøtene. Det som nå foreligger som høringsnotat til ombudsmøtene er med små justeringer det samme notatet som ble fremlagt på Tinget i Skytterstyret har med andre ord ikke fulgt opp intensjonen bak vedtaket som ble gjort på tinget i Det som er presentert nå er noen udokumenterte påstander i forhold til den politiske delen av saken og en mangelfull test for å dokumentere 5,56. For DFS må det være den politiske delen om er viktig. Spørsmålet man bør svare på er: Hvilke konsekvenser vil innføring av 5,56 ha for DFS. Ut fra de svarene kan man vurdere pris, presisjon, slitasje osv og ta en beslutning på om man skal innføre 5,56 som kaliber i DFS. Politiske argumenter I høringsnotatet gjør man et poeng av at vi bør innføre kaliber 5,56 fordi Forsvaret bruker det og ønsker at også DFS skal gjøre det. Jeg tror det er å trekke Forsvarets ønsker vel langt. Det er DFS som har tatt opp saken, ikke Forsvaret Tidligere GIHV B. Brovold ga tydelig uttrykk overfor resten av Skytterstyret at man ikke ønsket å bli tatt til inntekt for argumenter i denne saken. Man har i brevs form spurt Departementet om deres syn i denne saken. Det vil ikke departementet svare på. Slik jeg ser det betyr det at man både fra Forsvarsdepartementet og Forsvaret ikke har noen mening om hva DFS bør gjøre og at dette er en sak som skal behandles internt i organisasjonen uten noen påvirkning fra dem. Om Forsvaret en gang i fremtiden skulle komme og ha en menig om dette overfor DFS, så vil det være tid for å vurdere disse argumentene. Når det gjelder argumentasjonen overfor Forsvarets behov så blir det lagt ned store ressurser i innsatsstyrker hvor skarpskyttere er en viktig del. Jeg er ikke i tvil om at det er mer krevende å utdanne skarpskyttere enn vanlige soldat, og at med vår kompetanse og dagens aktiviteter her mest å tilby Forsvaret når det gjelder skarpskyttere. Det trekkes frem at det ikke var noe spørsmål om DFS skulle godta kaliber 308 og Dette er helt riktig, men kan ikke sammenlignes. 5,56 vil på en helt annen måte enn 308 og forandre bl.a feltskytingen.

2 Med 308 og har man vedtatt at det ikke skal benyttes for rekrutteringsskyttere. Da man tillot 308 og hadde man ikke egne klasser for Forsvaret. I dag har man klasser hvor forsvaret kan delta med sin bekledning, sine våpen og sin ammunisjon. Dette tror jeg er en løsning som tilfredsstiller både Forsvaret og DFS. Ett våpen/flere våpen DFS har etter at Sauer geværet ble innført vært restriktive til å innføre kostnadsdrivende ekstrautstyr. Argumentet for ikke å åpne opp for flere typer våpen har vært at man ikke ville ha en kostnadsspiral, hvor enkelte ressurssterke investerte i svært dyre våpen. I tillegg til kostnadene, ville det også medført ulike konkurranseforhold. De samme argumentene har blitt brukt når forslag om bedre dioptre eller innføring av dyre rustfrie piper fra USA har vært aktualisert. Dette er etter min mening en av DFS sine største styrker. Det vil si at alle føler at de stiller med samme utgangspunkt når det gjelder utstyr før en konkurranse. Mange andre sports og idrettsgrener har nok her mye å lære av DFS sin tydelige politikk så langt. Med innføring av 5,56 vil det være snakk om at alle må kjøpe ett ekstra våpen som raskt vil komme på til kroner for at de skal oppnå like konkurranseforhold i alle disipliner. Selv om det er den enkeltes vurdering, er min påstand at man å ha 2 våpen for å stille best mulig rustet uansett vær eller øvelse. Det vil ikke bare være et skille mellom bane og feltskyting, men også mellom Stangskyting/Felt og baneskyting i fine og vanskelige forhold. Man har vært svært opptatt av å skille mellom sesongen for kaliber.22 og feltsesongen fordi man er redd kaliber.22 vil stjele fra feltskytinga, selv om man har ombygningssett. Jeg tror det samme argumentet kan brukes om sommeren i forhold til fine og vanskelige forhold. De som velger det ene kalibre vil droppe og dra på skyting i feil forhold. Resultatet blir at de som ikke har økonomi eller ikke vil prioritere å kjøpe to våpen, dropper ut på en del stevner, eller forsvinner fra DFS sammen med de som ikke kjøpte seg Sauer da den ble innført i Tungmetaller Det er betryggende å høre at man har et godt forhold til KLIF. Når man til tross for en rekke undersøkelser fra kulefang ikke har å kunne registrere problemer med avrenning av tungmetaller fra kulenedslag, så skulle det vel bare mangle. Men som i forhold til Forsvaret er man her i ferd med å bygge opp noe som kan skape et problem. Når man først går vekk fra grovkaliber og over til kaliber 22 kan man like godt ta steget fullt ut og innføre.22 LR og trekke innendørs. Da har man løst problemet med både bly i naturen og støy. Testen Skytterkontoret har gjennomført Testen er gjennomført med to piper hvorav den ene ikke blir tatt hensyn til fordi det ikke har riktig innvendig diameter i forhold til hva man ønsker. Det betyr at den konklusjonen som skal trekkes i forhold til slitasje og presisjon baserer seg på test av en pipe. Norma as ønsket for noen år siden å få lisens fra Sauer på salg av piper fra et annet fabrikat. I den forbindelse skulle Sauer godkjenne produsent og kvalitet på pipene. Da stilte fabrikken som krav at de skulle ha 100 piper til disposisjon

3 for testing. Med andre ord et noe bredere testgrunnlag enn det Skytterkontoret har gjennomført. Jeg har selv opplevd å skyte skudd med pipe i kal. 6,5 og fortsatt hatt topp presisjon. Men jeg har også kassert piper etter Poenget er at man må ha et mye bredere grunnlag for å kunne si noe om slitasje og antall skudd som 5,56 vil tåle. Vi har erfaring fra 6mm Norma BR som tyder på at gjennomsnittlig levetid vil ligge en god del under det vi har med 6,5 i dag. Man legger frem presisjonstest på 5 skudd i forskjellige stadier av testen. Det er alltid mulig å få en og annen god serie. Men man burde i alle fall kunne forvente at det ble vedlagt en skyteprotokoll som viser resultatene av alle seriene som har blitt skutt. Norma as har de siste årene testet mye 5,56 med tanke på dette prosjektet. En av utfordringene med så tung kule i en hylse med så lite hylsevolum er å oppnå stabilitet. Mens en 5 skudd kan ligge på mm. så er neste serie på 35 mm. Våre tilsvarende tester for 6,5 ligger stabilt mellom 8 13 mm. Vindavdrift Som det blir argumentert med vil 5,56 være et lettere kaliber å skyte med. Men som vindtabellene viser vil det være en ulempe i vind. Jeg tror de alle fleste vil gjøre en av to vurderinger 1. Jeg må ha to våpen. 5,56 for fint vær og 6,5 for ustabile forhold 2. Jeg skyter bare med 5,56 og dropper feltskyting og baneskyting når det er dårlig vær De som vil satse tar kostnaden med et ekstra våpen, mens vi mister mange skyttere som ikke ønsker å ha to våpen og som da heller kutter ut noen stevner eller gir seg helt. Pris Som det blir skrevet i notatet så er det vanskelig å få noen eksakt pris fra produsentene. Dette fordi det er mye usikkerhet rundt et estimat for produksjonskostnaden når man ikke har noe kjennskap til volum. Man kan heller ikke si noe om hvor mye 6,5 vil øke som en følge av dette. Berger blir nevnt i notatet som en kule med god ballistisk koeffisient og et godt alternativ til lading. Midway selger i dag den kula til ca 3,80 kr. pr stk. At den kula skal kunne selges ut til DFS skytteren for under halve prisen er helt urealistisk. Men vi vet at skytterne alltid vil ønske å bruke det beste, og er det Berger som er best så blir den solgt til en stor del av skytterne. Konklusjon Den tekniske delen av notatet bærer preg av at ulike argumenter blandes sammen, og så trekker man konklusjonene ut fra de ulike forutsetningene for å få rett svar. Pris Man har ingen konkrete priser på ammunisjon med 77 og 80 grs kuler fordi dette ikke er hyllevarer. 80 grs ligger til om med utenfor CIP standard og vil sannsynligvis være umulig å få noen fabrikk til å produsere. Derfor baserer man de mest troverdige prisene på 69 grs. Dette er volumprodukt internasjonalt og vil gjenspeile seg i pris.

4 Så vidt jeg vet er dette priser som ble hentet inn i 2009, og på det tidspunktet lå alle anslag over prisen på rekruttammunisjon! Det vil sa at man ikke under noen omstendigheter kan forvente at prisen på 5,56 vil ligge uunder dagens rekruttammunisjon! Slitasje/Vindavdrift Her benytter man 77 og 80 grs kuler som gir mindre vindavdrift og sannsynligvis mindre slitasje på grunn av lavere utgangshastighet enn hva som er tilfelle med 69 grs. Hvor mye har man skutt med 920 meter og hvor mye har man skutt med 830 meter vil selvsagt ha stor betydning for slitasjen? Skulle testen hatt noen som helst verdi for den vurderingen som skal gjøres så burde den omfattet flere piper og basert seg på ammunisjon/hastigheter som er mest sannsynlige at kommer til å bli benyttet. I tillegg er det vesentlige tema som ikke er behandlet i det hele tatt: 1. Hvordan vil den økte prisen på ammunisjon for rekrutteringsskytterne påvire rekrutteringen? 2. Skal man fortsette subsidier av rekruttene, og hvordan har man i så fall tenkt å gjøre det når det blir en enhetspatron både for rekrutteringsskyttere og seniorer? 3. Sikkerhet, særlig i forhold til rekrutteringsskyttere og hjemmelading. Det er satt klare begrensninger på rekruttammunisjon i forhold til hastighet og kulevekt for å redusere faren for ulykker. Dette var et meget vesentlig punkt da man i sin tid godkjente hjemmelading for rekrutteringsklassene. 5,56 har et høyere arbeidstrykk enn 6,5 ( ca 4200 BAR), men debatten rundt sikkerhet er helt fraværende! Videre kommer man til å benytte raskere krutt enn i dag. Og om man både skal lade til 6,5 og 5,56 vil selvsagt faren for å ta feil krutt øke betydelig. 4. Man konkluderer med at kostnadene vil gå ned for skytteren både når man kjøper ammunisjon og når man lader selv. Jeg tror de fleste vil konkludere med at man må ha to våpen for å være med på dette. Med en ekstra Sauer og litt utstyr til den så betyr det en investering på kroner. I tillegg har man etter min mening en stor usikkerhet om hvorvidt tallene for slitasje i 5,56 er reelle. Jeg tror med den erfaringen vi har at slitasjen vil bli større enn i 6,5. For de aller fleste skytterne er det like stor sjanse for at kostnadene vil øke som at de vil bli lavere. Jeg mener det er viktig at man får en grundig konsekvensanalyse før man fatter noe vedtak. Det ba man om på Skyttertinget 2010, men jeg kan ikke se at man har fått det! Det som nå foreligger som høringsnotat er ufullstendig og etterlater seg flere spørsmål enn svar. DFS har ikke dårlig tid i denne saken. Man bør ta seg tid til å få svar på de vesentlige spørsmålene før man går videre i saken. MVH

5 Ola Tore Dokken

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013.

Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Fredsvoll barnehage Totenvegen 1174 2848 Skreia Kommunalråd Roy Thomassen 28951 Lena 20.11.12 INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE BUDSJETT 2013. Det er foreslått ytterligere nedbemanning i barnehagene fra neste

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer