INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE"

Transkript

1 Til skolen Rundskriv S Oslo 17. mars 2010 INNBYDELSE TIL LANDSMØTE PÅ HØGTUN FOLKEHØGSKOLE Med dette vil vi innby til NKFs landsmøte 2010, på Høgtun Folkehøgskole fra tirsdag 1. juni til fredag 4. juni. Landsmøtebrosjyren følger vedlagt. Landsmøtebrosjyren er også å finne i PDF-format på NKFs hjemmeside på nettet. Påmelding på NKFs hjemmeside på nettet: - innen 5. mai - evt. direkte til Høgtun Folkehøgskole: E-post: tlf: faks: Landsmøtet er åpent for alle som arbeider i den kristne folkehøgskolen og deres familier. På selve årsmøtet er det kun NKFs yrkesaktive medlemmer og veteranmedlemmer/ æresmedlemmer (ikke støttemedlemmer) som har tale- og stemmerett. I månedsskiftet april/mai sendes sakspapirene til landsmøtet 2010 i to eksemplarer til hver skole, ett til skolen og ett til lokallagslederen. NKF-medlemmer vil få sitt eksemplar tilsendt etter hvert som de melder seg på landsmøtet. Det er lagt opp til et variert og godt landsmøteprogram. Se vedlegg til dette rundskrivet. Landsmøteprogrammet er også tilgjengelig på nettet på NKFs hjemmeside: Rett til tjenestefri og dekking av vikar for å delta på landsmøtet Folkehøgskolerådets retningslinjer for dekking av vikarutgifter for vikar for tillitsvalgte og andre medlemmer som deltar på NKFs eller NFs landsmøter, er slik: Ordningen med vikar for tillitsvalgt for utsendinger til landsmøtene i NF og NKF gjelder for faktiske utgifter, etter følgende prinsipp: - vikarutgifter dekkes for én utsending for lokallag opp til og med fem medlemmer - vikarutgifter dekkes for to utsendinger for lokallag med seks medlemmer eller flere. Ordningen med vikar for tillitsvalgt skiller ikke mellom IKV og pedagogisk personale. NKF har i flere år hatt sine landsmøter i lærernes avspaseringsperiode. For lærerne er det derfor i praksis sjelden noen tjeneste å få fri fra i denne perioden. Dette betyr at ordningen med

2 dekking av vikarutgifter er mest aktuell for IKV-personale, rektorer og inspektører som deltar på landsmøtet. (Se FHSR-rundskriv for nærmere beskrivelse av refusjonsordningen.) Skolen må sende refusjonskrav for vikarutgiftene til Folkehøgskolerådet (I 2009 var fristen for innsending av refusjonskrav 1. november). Halv pris for NKF-medlemmer som deltar på et landsmøte for første gang NKF dekker halve prisen for oppholdet for medlemmer som deltar på landsmøtet for første gang. Dette gjelder også de som bare har deltatt på landsmøte arrangert på egen skole. Reisestøtte for NKF-medlemmer: Regler for reisestøtte til landsmøtet i 2010: NKFs lokallagsleder på skolen eller en annen representant for lokallaget, får dekket reisen til landsmøtet fullt ut. Andre deltakere får dekket reiseutgifter over kr Det er en forutsetning for reisestøtte at en deltar på hele landsmøtet. Satser, og bestemmelser om reisemåter, er beskrevet nedenfor. Alle reiseutgifter må kunne dokumenteres. Det presiseres at refusjon for reiseutgifter tar utgangspunkt i billigste reisemåte. Deltakerne oppfordres til i god tid før landsmøtet å bestille nødvendige billetter. Bruk av bil: Det gis refusjon pr. km. For fører: kr. 1,75. Pr. passasjer i tillegg: kr. 0,90 for inntil 4 passasjerer og kr 0,60 for passasjer 5, 6, 7 osv. Bruk av tog: Billigste soveplass dekkes, der det er nødvendig for å komme fram i tide. Det er også satt av midler til støtte for gruppereiser for 5 personer eller flere (disse må være NKF-medlemmer) som reiser som gruppe med bil/minibuss. Dette kan gi en enda bedre reisedekning for medlemmene. Ta kontakt med NKF for nærmere informasjon om retningslinjer og støttebeløp. Alle mann på dekk! Høgtun er en syklende folkehøgskole. Vi håper mange vil sykle til årets NKF-landsmøte, hele veien eller deler av veien til/fra Høgtun. Landsmøtet blir en flott opplevelse, men hvorfor ikke gjøre reisen til en miljøvennlig og sosial tilleggsopplevelse! Velg rute selv eller bli med på sykkelturen fra Oppdal mandag morgen 31. mai kl 07 (tilpasset nattog fra Oslo). Høgtun stiller med følgebil som tar med bagasje og evt. syklister som måtte ha behov for transport. Dette er en sykkeltur for mosjonister! NKF dekker transport av sykkel på tog og fly. De som velger egen sykkelrute, kan kontakte Høgtun hvis de trenger assistanse. For mer informasjon: Følg med på Kurs for stipendiatansvarlige Kurset holdes på Høgtun folkehøgskole i forkant av NKFs landsmøte. Det starter kl 12 mandag 31. mai og avsluttes kl 12 tirsdag 1. juni. Kurset er for lærere eller andre ansatte med spesielt ansvar for elevstipendiatene (2. årselevene). Se Kurs og arrangementer på NKFs hjemmeside

3 Pensjonistkurs parallelt med landsmøtet Tidspunkt: juni 2010 Pensjonistkurset starter og slutter samtidig med landsmøtet. Deltakerne deltar delvis på landsmøtets ulike programposter og skal delvis ha sitt eget kursopplegg/program. Program og påmelding: Se Kurs og arrangementer på NKFs hjemmeside Tilsvarende rundskriv sendes også til NKFs lokallagsleder ved skolen, sammen med landsmøtebrosjyrer og en landsmøteplakat. Med vennlig hilsen Tor Grønvik /S/ daglig leder Arvid Kopperdal organisasjonskonsulent Vedlegg: - Landsmøtebrosjyre - Landsmøteprogram

4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER Pris Innkvartering på dobbeltrom: kr Enkeltrom: kr Privat innkvartering: kr Landsmøte i NKF 2010 Skolen har flest dobbeltrom. Ønsker om enkeltrom imøtekommes så langt plassen tillater det. Reisestøtte NKF-medlemmer får reisestøtte etter vedtatte retningslinjer. Se rundskriv L til NKFs lokallagsledere. Start og avslutning Landsmøtet starter tirsdag 1. juni med registrering/innkvartering fra kl og middag kl Møtet avsluttes med frokost fredag 4. juni. Kommunikasjoner Med fly finner du de billigste billetter via Bergen og Gardermoen til Molde og Kristiansund. Fra Molde går det videre buss til oss hver time, reisetid ca. 45 minutter. Hvis ikke bussen går helt framtil skolen, henter vi deg de siste kilometerne. Du kan også ta tog til Åndalsnes og buss videre, hurtigrute til Molde eller Kristiansund, eller egen bil. Da tar du av E39 ved Batnfjord. Derfra er det ca 10 minutters kjøring til Høgtun og Torvikbukt. Alle mann på dekk! PÅMELDING Påmelding på innen 5. mai 2010 eller direkte til Høgtun folkehøgskole. Husk å krysse av for enkeltrom/dobbeltrom og evt. diettbehov. Adresse: Høgtun folkehøgskole, 6639 Torvikbukt Telefon: Telefaks: E-post: juni Høgtun folkehøgskole

5 Velkommen til Landsmøtet i NKF Kjære medarbeidar i den kristne folkehøgskulen! Så er det snart tid for landsmøte att. Nok eit skuleår ligg bak og planlegginga for neste år er i full gang. Søknaden til opptak for neste år viser tydeleg at folkehøgskulen er aktuelt som aldri før. Og det vi tilbyr elevane våre, må vere av beste kvalitet. Kvar medarbeidar er oppteken av utvikling av sin skule, og slik skal det vere. Samtidig som vi er konkurrentar, er vi avhengige av at vi som skuleslag lukkast. Det er berre saman vi kan utvikle skuleslaget. Vi må vere individualistar i samspel. Samspel er eit nøkkelord. Landsmøtet er ein arena der vi kan dele erfaringar og visjonar, og legge føringar for framtida både for eige arbeid og for skuleslaget. Dette må du vere med på og saman om! Det føregår mykje spennande i folkehøgskulen for tida som vil få vere med på å forme skulane framover. Ein del av tida på landsmøtet vil vere avsett til årsmøtesaker. Velkommen til meiningsfulle og nyttige dagar på Høgtun! Med helsing Leon Haugsbø, leiar i NKF Program: Konsert v/ Maria Solheim i Øre kyrkje Årsmøte for NKF Kari Holmås: Ta imot! Egil Svartdahl, Gi det videre! Skoleutvikling Fagseminarer og andre tema for folkehøgskoleansatte Utflukt til Strømsholmen Dykkersenter ved Atlanterhavsveien Opplevelser, aktiviteter, bacalao-middag, m.m. Festkveld Festtale ved Egil Svartdahl, konsert ved lokale musikere m.m Kjære venner og kollegaer i den kristne folkehøgskolen! Det er med stor glede vi ønsker våre kollegaer og venner velkommen til Nordmøre, Torvikbukt og Høgtun Folkehøgskole. Det er 50 år siden sist landsmøtet for NKF var lagt til skolen. Vi synes det er blitt et spennende program. Temaet «alle mann på dekk» har flere klangbunner. Kari Holås og Egil Svartdahl skal belyse flere sider. Dere skal få et innblikk i hva vi driver med på skolen vår. Det blir det spennende å vise dere. Vi håper flest mulig tar utfordringen og kommer på «sykkeldekk» til skolen. Varmt velkommen! Vennlig hilsen Morten B. Johansen, lokallagsleder Edgar Fredriksen, rektor Landsmøtet er åpent for alle ansatte på skolene. Bare NKF-medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Alle mann på dekk! Høgtun er en syklende folkehøgskole. Vi håper mange vil sykle til årets NKF-landsmøte, hele veien eller deler av veien til/fra Høgtun. Landsmøtet blir en flott opplevelse, men hvorfor ikke gjøre reisen til en miljøvennlig og sosial tilleggsopplevelse! Velg rute selv eller bli med på sykkelturen fra Oppdal mandag morgen 31. mai kl 07 (tilpasset nattog fra Oslo). Høgtun stiller med følgebil som tar med bagasje og evt. syklister som måtte ha behov for transport. Dette er en sykkeltur for mosjonister! NKF dekker transport av sykkel på tog og fly. De som velger egen sykkelrute, kan kontakte Høgtun hvis de trenger assistanse. For mer informasjon: Følg med på

6 PROGRAM Landsmøte på Høgtun Folkehøgskole juni 2010 Tirsdag 1. juni 13:30 Frammøte og registrering 14:30 15:30 Middag 16:00 16:45 Alle mann på dekk 17:00-18:30 Årsmøte 19:00 Kveldsmat 20:30 Konsert v/ Maria Solheim i Øre kirke 22:00 Kveldskafé Onsdag 2. juni Frokost 09:00 Ta imot v/ Kari Holmås, lege og forkynner 10:30 Skoleutvikling: Fagseminarer og andre tema for folkehøgskoleansatte 11:30 Kaffepause 12:00 Skoleutvikling forts. 13:30 Lunsj 14:30 Tur til Strømsholmen Dykkersenter ved Atlanterhavsveien 15:30 Ankomst Strømsholmen. Ulike aktiviteter. Valgmuligheter: Båttur, kajakkpadling og snorkling. Omvisning på Atlanterhavsveien. 19:00 Bacalao-middag på Strømsholmen 21:00 Nattverdgudstjeneste på Stømsholmen Avreise fra Strømsholmen kl 22:00. 23:00 Nattcafé Torsdag 3. juni Frokost 09:00 Gi det videre v/ Egil Svartdahl, pastor 10:30 Årsmøte 11:30 Kaffe 12:00 Årsmøte 13:00 Lunsj 14:30 Årsmøte 15:30 Kaffepause 16:00-17:00 Årsmøte 18:00 Festmiddag 20:30 Festkveld Festtale v/ Egil Svartdahl, minikonsert med lokale musikere m.m. 22:30 Kveldskafé Fredag 4. juni 08:00 Frokost Avreise

Velkommen til Landsting 2013!

Velkommen til Landsting 2013! Velkommen til Landsting 2013! Det er nå klart for Landsting i Ungdom & Fritid. Dette blir en helg fullspekket av temaer som DU skal få engasjere deg i! Det er viktig at alle er innstilt på å være deltakende

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen!

Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! Til lokallagsleder Rundskriv L 05-2015 Oslo 12. mars 2015 Kollegabasert veiledning en ressurs for skolen! NKF vil med dette rundskrivet peke på muligheten kollegabasert veiledning kan innebære for kompetanseheving

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Program for lederutvikling

Program for lederutvikling Til lokallagsleder Rundskriv L 07-2004 Oslo, 21. juni 2004 J.nr.: 154.04/A.1.10 Program for lederutvikling Ett av de sentrale arbeidsområdene til NKF er å hjelpa medlemmene til større dugleik i tenesta.

Detaljer

Stavern 13.-18. juli 2010

Stavern 13.-18. juli 2010 Sommerfestival Et sted for fellesskap og styrket Jesus-tro Stavern 13.-18. juli 2010 13.-18. juli 2009 hilsen Velkommen! Det er med glede og begeistring at vi ønsker velkommen til Liv & Vekst i Stavern.

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

Innkalling til årsmøtehelg i Norsk Quilteforbund (NQF) 18. 20. mars 2011 på Radisson Blu Hotel i Tromsø

Innkalling til årsmøtehelg i Norsk Quilteforbund (NQF) 18. 20. mars 2011 på Radisson Blu Hotel i Tromsø Innkalling til årsmøtehelg i Norsk Quilteforbund (NQF) 18. 20. mars 2011 på Radisson Blu Hotel i Tromsø Årsmøtet behandler: - Årsmelding fra foregående forbundsår - Regnskap fra foregående kalenderår -

Detaljer

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai

Landsmøte 2015. Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai Landsmøte 2015 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag Musikkfolkehøgskolen Viken 26. 29. mai INNHOLD Program for landsmøtet side 2-3 Saksliste for årsmøtet 4 Sak 2: Årsmeldinger 2014 5 Noregs Kristelege Folkehøgskolelag

Detaljer

Startskudd for UKT Side 6-8

Startskudd for UKT Side 6-8 Nr. 2-2013 77. årgang Startskudd for UKT Side 6-8 Inspektøren: Mellom barken og veden Side 4-5 Bli en brobygger - bli med på NKF-landsmøtet! Side 9 Gordon Brown på NKFs landsmøte! Side 16 NKF på nett:

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

SOMMERFEST. s k apt til å dele. & generalforsamling Ekeberg, Oslo 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap. v Misjonær Anders Rønningen

SOMMERFEST. s k apt til å dele. & generalforsamling Ekeberg, Oslo 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap. v Misjonær Anders Rønningen v Tryllekunstner Ruben Gazki v Misjonær Anders Rønningen v Advokat Geir Lippestad r Øystein og Chris r Koret LOVA r Biskop Ole Christian Kvarme r Misjonær Marit Breen r Artist Maria Solheim r Dirigent

Detaljer

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014

Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Til (vær vennlig å videresend til) Rektor Inspektør Tillitsvalgte Styremedlemmer Vår ref.: 54/14/A 1.08 Oslo, 25.08.2014 FHF-rundskriv 22/2014 Invitasjon til Veivalgkonferansen 2014 Vedlagt ligger invitasjon

Detaljer

PROGRAM. 20. mai 22. mai 2014. Kongressforberedelser 19. mai

PROGRAM. 20. mai 22. mai 2014. Kongressforberedelser 19. mai PROGRAM 20. mai 22. mai 2014 Kongressforberedelser 19. mai Mandag 19. mai Kl 09:30 BFO hovedstyremøte nr. 3/2014 - I henhold til eget program Kl 11:30 Kl 11:30 Kl 12:30 Kl 18:00 Kl 19:30 Kongressforberedende

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 05.03.2012 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer

Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid

Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid Invitasjon til Storsamling om fosterheimsarbeid Ulvik 15. 16. mars 2014 Barne-, ungdoms- og familieetaten Fosterhjemstjenesten Bergen Region vest Velkommen til storsamling 2014 Bufetat i Bergen har den

Detaljer

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011

Info nr. 2 Eurogym 2012. Grunnlaget legges i Gym og Turn! September, 2011 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 Info nr. 2 Eurogym

Detaljer