Mulighetsstudie for interkommunale idrettshaller ved Greåker og Fredrik II videregående skoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mulighetsstudie for interkommunale idrettshaller ved Greåker og Fredrik II videregående skoler"

Transkript

1 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/ Saksbehandler Tore Olav Stensrud Mulighetsstudie for interkommunale idrettshaller ved Greåker og Fredrik II videregående skoler Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst /18 2 Formannskapet /18 3 Bystyret /18 Behandling i Utvalg for kultur og oppvekst : Følgende hadde ordet i saken: Grethe-Lise Ingerø (Ap), Stein Erik Westlie (Frp), Ståle Solberg (valgt inn for Krf, nå uavh.), Sigmund Vister, Marit Kildedal (H), Therese Thorbjørnsen (Ap), Representanten Grethe-Lise Ingerø (Ap) fremmet på vegne av AP og MDG følgende forslag: 1. Forutsatt at fylkeskommunen står for kostnadene, får rådmannen mandat til å delta i forprosjektet med mål om kvalitetssikrede beregninger av investerings og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg ved nye Fredrik II vgs. og Greåker vgs. 2. For at det skal være aktuelt for Sarpsborg kommune å være med på å etablere interkommunale idrettsanlegg må fylkeskommunen ta en vesentlig større del av kostnadene av investeringene. 3. Forprosjektet må klargjøre om det er interesse og vilje hos de andre Østfold-kommunene til å delta i prosjektet ved Greåker vgs. Dette gjelder både investerings- og driftsutgiftene. 4. Blir det vedtatt å bygge ny ungdomsskole vis a vis Greåker vgs. ønsker Sarpsborg kommune dialog med Østfold fylkeskommune om et samarbeid om arealer for fysisk aktivitet. Representanten Therese Thorbjørnsen (AP) fremmet på vegne av Ap og MDG følgende endring i forslaget pkt 1: 1. Rådmannen får mandat til å delta i forprosjektet med mål om kvalitetssikrede beregninger av investerings og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg ved nye Fredrik II vgs. og Greåker vgs. Votering Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 ble vedtatt mot 5 stemmer (mindretallet 2H, 2Frp, 1 valgt inn for Krf, nå uavh) Punkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. side 1 av 11

2 Innstilling fra Utvalg for kultur og oppvekst 1. Rådmannen får mandat til å delta i forprosjektet med mål om kvalitetssikrede beregninger av investerings og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg ved nye Fredrik II vgs. og Greåker vgs. 2 For at det skal være aktuelt for Sarpsborg kommune å være med på å etablere interkommunale idrettsanlegg må fylkeskommunen ta en vesentlig større del av kostnadene av investeringene. 3. Forprosjektet må klargjøre om det er interesse og vilje hos de andre Østfoldkommunene til å delta i prosjektet ved Greåker vgs. Dette gjelder både investeringsog driftsutgiftene. 4. Blir det vedtatt å bygge ny ungdomsskole vis a vis Greåker vgs. ønsker Sarpsborg kommune dialog med Østfold fylkeskommune om et samarbeid om arealer for fysisk aktivitet. Behandling i Formannskapet : Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Svein Larsen (AP), Stein Erik Westlie (FRP), Harald Rønneberg (H), rådmann Unni Skaar. Representanten Svein Larsen (AP) fremmet følgende endringsforslag vedr. punkt 1 på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Forutsatt at fylkeskommunen står for kostnadene, får rådmannen mandat til å delta i forprosjektet med mål om kvalitetssikrede beregninger av investerings og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg ved nye Fredrik II vgs. og Greåker vgs. Votering Punkt 1 i innstillingen fra Utvalg for kultur og oppvekst ble satt opp mot forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. (Mindretallet H 3, FRP 1) Punkt 2 i innstillingen fra Utvalg for kultur og oppvekst ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. (Mindretallet H 3, FRP 1) Punkt 3 og 4 i innstillingen fra Utvalg for kultur og oppvekst ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling 1. Forutsatt at fylkeskommunen står for kostnadene, får rådmannen mandat til å delta i forprosjektet med mål om kvalitetssikrede beregninger av investerings og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg ved nye Fredrik II vgs. og Greåker vgs. 2. For at det skal være aktuelt for Sarpsborg kommune å være med på å etablere interkommunale idrettsanlegg må fylkeskommunen ta en vesentlig større del av kostnadene av investeringene. 3. Forprosjektet må klargjøre om det er interesse og vilje hos de andre Østfold-kommunene til å delta i prosjektet ved Greåker vgs. Dette gjelder både investerings- og driftsutgiftene. 4. Blir det vedtatt å bygge ny ungdomsskole vis a vis Greåker vgs. ønsker Sarpsborg kommune dialog med Østfold fylkeskommune om et samarbeid om arealer for fysisk aktivitet. side 2 av 11

3 Behandling i Bystyret : Representanten Sofie Tømmerås Lyshagen (valgt inn for AP-nå uavh.repr.) fikk permisjon før behandlingen av saken. Det var 42 stemmeberettigede representanter til stede. Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Svein Larsen (AP), Harald Rønneberg (H), Steinar Haakenstad (valgt inn for AP-nå uavh.repr.), Stein Erik Westlie (FRP) Representanten Harald Rønneberg (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet: 1) Rådmannen får mandat til å delta i forprosjektet med mål om å kvalitetssikre beregninger av investerings og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg ved Fredrik II vgs. og Greåker vgs. 2) Strykes Nye 2) og 3) som 3) og 4) fra formannskapet. Votering Punkt 1 i rådmannens innstilling ble satt opp mot punkt 1 i forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet. Punkt 1 i Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 17 stemmer. (Mindretallet H 7, FRP 6, PP 1, V 1, 1 valgt inn for KRF-nå uavh.repr.,1 valgt inn for AP-nå uavh.repr.) Punkt 2 i Formannskapets innstilling ble satt opp for forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet om å stryke punkt 2. Punkt 2 i Formannskapets innstilling ble vedtatt med 25 mot 17 stemmer (Mindretallet H 7, FRP 6, PP 1, V 1, 1 valgt inn for KRF-nå uavh.repr.,1 valgt inn for AP-nå uavh.repr.) Punkt 3 og 4 i Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Bystyrets vedtak 1. Forutsatt at fylkeskommunen står for kostnadene, får rådmannen mandat til å delta i forprosjektet med mål om kvalitetssikrede beregninger av investerings og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg ved nye Fredrik II vgs. og Greåker vgs. 2. For at det skal være aktuelt for Sarpsborg kommune å være med på å etablere interkommunale idrettsanlegg må fylkeskommunen ta en vesentlig større del av kostnadene av investeringene. 3. Forprosjektet må klargjøre om det er interesse og vilje hos de andre Østfold-kommunene til å delta i prosjektet ved Greåker vgs. Dette gjelder både investerings- og driftsutgiftene. 4. Blir det vedtatt å bygge ny ungdomsskole vis a vis Greåker vgs. ønsker Sarpsborg kommune dialog med Østfold fylkeskommune om et samarbeid om arealer for fysisk aktivitet. side 3 av 11

4 Mulighetsstudie for interkommunale idrettshaller ved Greåker og Fredrik II videregående skoler Innstillingssak. Medsaksbehandlere: Rådmannens innstilling: 1. Sarpsborg kommune deltar ikke i forprosjekt for interkommunale idrettsanlegg ved Fredrik II og Greåker videregående skoler. 2. Sarpsborg kommune deltar i dialog med Fredrikstad kommune og Storebrand fond for å avklare rammebetingelsene for et interkommunalt samarbeid i Østfoldhallen. Kommunen forutsetter at kostnadene ved dette blir vesentlig lavere enn skissert for anleggene ved de videregående skolene. 3. Blir det vedtatt å bygge ny ungdomsskole vis a vis Greåker videregående skole ønsker Sarpsborg kommune dialog med Østfold fylkeskommune om et samarbeid om blant annet arealer for fysisk aktivitet. Vedlegg: 1) Sak 49/2008 i fylkesutvalget om mulighetsstudie for interkommunale idrettshaller 2) Mulighetsstudie for interkommunale idrettsanlegg i Nedre Glomma 3) Kalkyle drift og investering idrettshaller i 4 alternativer Norconsult 4) Rom og funksjonsprogram interkommunal hall Greåker videregående skole 5) Rom og funksjonsprogram interkommunal hall Fredrik II videregående skole 6) Uttalelse fra styret i Sarpsborg idrettsråd Sammendrag: Østfold fylkeskommune inviterer Sarpsborg kommune til å delta i et forprosjekt med mål om kvalitetssikrede beregninger av investerings- og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg dersom disse etableres ved nye Frederik II og Greåker vgs. Et interkommunalt anlegg på Greåker vgs. er skissert med en flerbrukshall tilrettelagt for friidrett med tribunekapasitet på sitteplasser. I tillegg kommer en spinningsal, styrkerom og buldrevegg. Samlet arealbehov er ca kvm brutto. Ved et mulig interkommunalt anlegg på Frederik II vgs. foreslås en separat basishall for turn, spinningsal, styrkerom, fitness/dansesal, treningsfasiliteter tilrettelagt for kampsport og arena for eliteseriespill i håndball og innebandy (2 håndballbaner). Samlet arealbehov er kvm brutto. Fylkeskommunen skal uavhengig av om det blir et interkommunalt samarbeid bygge lokaler for fysisk aktivitet ved de to skolene. En ren fylkeskommunal hall på Greåker vgs er skissert å inneholde: 1 håndballbane, 2 aktivitetssaler, 1 spinningsal, 1 styrkerom og buldre/klatrevegg. Samlet areal er beregnet til ca m2 brutto, altså m2 mindre enn en interkommunal hall. På Fredrik den II vgs er forskjellen i brutto areal mellom en interkommunal og en fylkeskommunal hall oppgitt til m2. side 4 av 11

5 Fylkesrådmannen skriver at det prinsipielle utgangspunktet som legges til grunn i mulighetsstudien er at Sarpsborg og Fredrikstad kommuner må dekke merkostnadene på 103 mill. kr, for å etablere de to interkommunale idrettshallene. I tillegg kommer årlige driftskostnader beregnet til 5,6 mill. kr. Man skal invitere de øvrige Østfoldkommunene til å delta, men dette vil trolig ikke redusere de to kommunenes forventede andel i særlig grad. En hall tilrettelagt for friidrett vil ha et nedslagsfelt ut over Nedre Glomma. Derfor burde fylkeskommunen etter rådmannens syn ta et større ansvar for en slik hall. Dette har Fredrikstad kommune pekt på i sin saksutredning. Likevel vil bidrag fra kommunene utgjøre flere titalls millioner kr. Sarpsborg kommune bygde for få år siden nytt utendørs friidrettsanlegg ved Kalnes vgs. Det er i tillegg et godt rekrutteringsanlegg for friidrett (Friplassen) i tilknytning til Sandbakken skole. Rådmannen kan ikke anbefale at Sarpsborg kommune går inn i et forprosjekt, hvor forventningen er at Sarpsborg kommune skal bidra med anslagsvis 50 mill. kr i investering og binde seg til å bidra til driften i 20 år med nærmere 3 mill. kr årlig. Det vises til de store økonomiske utfordringene kommunen har i kommende 4-års periode innen oppvekst og velferd. Innenfor kultursektoren er det også store investeringsbehov både på bibliotek og Sarpsborg scene. Rådmannen anbefaler likevel at Sarpsborg kommune deltar i dialog med Fredrikstad kommune og Storebrand fond for å avklare rammebetingelsene for et mulig interkommunalt samarbeid i Østfoldhallen. Forutsetningen fra Sarpsborg kommunes side, er at dette får en betydelig lavere kostnad, både når det gjelder investering og drift. Blir det vedtatt å bygge ny ungdomsskole vis a vis Greåker videregående skole ønsker Sarpsborg kommune å gå i dialog med Østfold fylkeskommune for å få vurdert et samarbeid om blant annet arealer for fysisk aktivitet. Forutsetningen er at fylkeskommunens utbyggingsplaner eventuelt blir realisert i noenlunde samme tidsrom. Sarpsborg idrettsråd (SIR) har avgitt uttalelse i sitt møte den SIR ønsker at Sarpsborg kommune deltar i forprosjektet. Utredning: Bakgrunn: I 2016 ble det gjennomført en mulighetsstudie med sikte på etablering av interkommunale idrettshaller ved Kalnes og Fredrik II videregående skoler. Den gangen var planen at Borg skulle legges ned, og Kalnes skulle bygges ut med blant annet et betydelig økt antall elever på idrettsfag. Av økonomiske grunner er det besluttet at Borg skal bestå. Dermed blir det ingen utbygging av Kalnes. Fylkeskommunen ser fortsatt muligheter for å realisere større idrettsanlegg i forbindelse med utbyggingen av de videregående skolene. Det er gjennomført en tilsvarende mulighetsstudie for Greåker som for Kalnes. For Greåker er forslaget en interkommunal idrettshall med mulighet for friidrett. Planene for Fredrik II er ikke endret. Bakgrunnen for at saken kommer opp nå er framdriften i planleggingen av ny Fredrik II vgs. Det er behov for en avklaring av om det blir interkommunale anlegg ved begge skoler. side 5 av 11

6 Et eventuelt forprosjekt vil kunne komme i gang i august/september 2018, og være ferdigstilt i løpet av 4-6 måneder. En endelig sak om interkommunale idrettshaller vil da kunne behandles i fylkeskommunen og kommunene våren Det er sendt henvendelser fra idretten til gruppelederne i bystyrene i Sarpsborg og Fredrikstad bystyrer. - Norges friidrettsforbund har sendt henvendelse hvor de referer til kostnader ved lignende friidrettshaller i Norge. Styret i SIR har i sitt møte den avgitt uttalelse hvor det framkommer at de sammen med Fredrikstad idrettsråd og Østfold idrettskrets ønsker at Sarpsborg kommune deltar i forprosjektet. Uttalelsen viser til at andre sammenlignbare anlegg er gjennomført til en lavere kostnad. Det vises også til at dette er en unik mulighet til å få realisert en stor innendørs idrettshall for friidrett og ballspill i Nedre-Glomma. SIR mener også at hallen vil ha betydning for mindre idretter og uorganisert aktivitet. SIR peker dessuten på at det foreligger muligheter for samlokalisering av idrettslokaliteter dersom Sarpsborg kommune vedtar å bygge ny ungdomsskole på tomta vis a vis Greåker videregående skole. For den fullstendige uttalelsen vises det til vedleggene. Mulighetsstudien: Det framgår av mulighetsstudiens sammendrag at: «Et rent fylkeskommunalt anlegg på Greåker vgs. vil ha 1 håndballbane, 2 aktivitetshaller, 1 spinningsal, 1 styrkerom og buldre/klatrevegg. I tillegg kommer møterom, lager, garderober mv. Samlet arealbehov er ca m2 BTA. Kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold er estimert til 4,1mill.kr. Korrigert for kompensasjon for mva. tippemidler og ekstra tilskudd til pressområder er fylkeskommunens netto investeringskostnad beregnet til 88,3 mill.kr. Basert på innspill fra kommunene og idretten foreslås et interkommunalt anlegg på Greåker vgs. i form av en flerbrukshall tilrettelagt for friidrett med tribunekapasitet på sitteplasser. I tillegg kommer en spinningsal, styrkerom og buldrevegg som også er viktig for å løse skolens behov på en god måte. Samlet arealbehov er ca m2 BTA. Kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold er estimert til 8,4 mill.kr. pr år. Korrigert for kompensasjon for mva. og forutsetninger om statlig tilskudd er netto kostnad estimert til 179,2 mill.kr. Et rent fylkeskommunalt anlegg på Frederik II vil ha 3 håndballbaner, dans/fitnessrom, 2 aktivitetssaler og klatrevegg. I tillegg kommer møterom, lager og garderober. Samlet arealbehov er ca m2 BTA. Kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold er estimert til 7,5 mill.kr. pr år. Ut fra samme forutsetninger om statlige tilskudd, er fylkeskommunens netto investeringskostnad beregnet til 156,1 mill.kr. I tilsvarende interkommunale anlegg på Frederik II vgs. foreslås en separat basishall for turn, spinningsal, styrkerom, fitness/dansesal, treningsfasiliteter tilrettelagt for kampsport og arena for eliteseriespill i håndball og innebandy. Samlet arealbehov er ca m2 BTA. Kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold er estimert til 8,0 mill.kr. pr år. Korrigert for kompensasjon for mva. og forutsetninger om statlig tilskudd, er netto kostnad estimert til ca. 168,2 mill.kr. Det er i mulighetsstudien lagt til grunn at kommunene må dekke merkostnadene utover hva fylkeskommunen ellers ville ha av kostnader til drift og investering. Merkostnadene er som følger: (alle tall i mill. kr.) side 6 av 11

7 Anlegg Netto investeringsbehov Brutto årlig FDV kostnad Greåker interkommunalt anlegg 179,2 8,4 Greåker fylkeskommunalt anlegg 88,3 4,1 Merkostnad interkommunalt anlegg Greåker ,3 Frederik II interkommunalt anlegg 168,2 8,8 Frederik II fylkeskommunalt anlegg 156,1 7,5 Merkostnad interkommunalt anlegg Frederik II 12,2 1,3 Sum merkostnad interkommunale anlegg Greåker og Frederik II 103,0 5,6 Dvs. at samlet netto merkostnad for å etablere de to interkommunale anleggene er estimert til ca. 103 mill.kr i investering og årlig drift på 5,6 mill.kr. For å utløse interkommunalt tilskudd må Sarpsborg og Fredrikstad kommuner hver for seg yte min 5 % i investeringstilskudd og gi et årlig driftstilskudd på 5% i 20 år. Utgangspunktet for kostnadsdeling vil normalt være kommunens faktiske bruk. Utfordringen er at anlegget må være finansiert før en vet den faktiske bruken. Fordeling av kostnadene mellom de to kommunene vil være gjenstand for forhandlinger. Det er vurdert alternative samarbeidsmodeller gitt et interkommunalt anlegg. Det kan gjøres gjennom samarbeidsavtaler, vertskommuneavtale, samarbeid etter 27 i kommuneloven, organisert som et interkommunalt selskap (IKS), som et samvirkeforetak eller et aksjeselskap. Dersom kommunene vil ha direkte innflytelse både som byggherre og i driften, bør samarbeidet organiseres i eget rettssubjekt. Det vanligste da er et IKS. Arbeidsgruppen har ikke gitt anbefalinger om valg av samarbeidsmodell.» Det framkommer i ovenstående tabell at ca 90% av den antatte merkostnaden på 103 mill kr ved nye interkommunale idrettsanlegg vil komme på Greåker. Kostnadene har økt betydelig i forhold til utredningen som ble gjort for Kalnes. Dette fordi Norconsult har programmert en friidrettshall som tilfredsstiller kravene til Norges Friidrettsforbund for å arrangere nasjonale mesterskap. Det er mulig å bygge en hall med noe mindre areal (ved bl.a. å fjerne en 60m løpebane som er tenkt liggende parallelt med 200meters løpebanen) for på den måten å redusere investeringskostnadene. Vedtak i fylkeskommunen og Fredrikstad: Fylkesutvalget gjorde i møte den i sak 49/2018 følgende vedtak: «1. Forutsatt et positivt vedtak i bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg får fylkesrådmannen mandat til å gjennomføre et forprosjekt med mål om kvalitetssikrede beregninger av investerings- og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg dersom disse etableres ved nye Frederik II og Greåker vgs. 2. Forslag til organisering, eierskap, driftsform og fordeling av kostnader for investering og drift mellom kommuner/fylkeskommune samt de sentrale skolefaglige, samfunnsfaglige og miljømessige konsekvenser utredes nærmere parallelt med forprosjektet. 3. Øvrige kommuner i Østfold inviteres til å være med på eie- og driftssiden når det gjelder friidrettsanlegget ved Greåker vgs. 4. Hvis man i forprosjektet finner at man ønsker å gå videre med et anlegg med EM-standard på Greåker vgs, bør man også se på muligheten for å arrangere et større internasjonalt arrangement på anlegget. Staten forespørres i den sammenheng om støtte til investeringen av anlegget. side 7 av 11

8 5. Det er viktig anleggene, både innendørs og utendørs, tar hensyn til de behovene nye idretter som er på vei inn i Norge har. Rugby, Amerikansk fotball, Cricket er alle eksempler på slike idretter.» Bystyret i Fredrikstad gjorde i møte den følgende vedtak: «1. Forutsatt et positivt vedtak i Fylkestinget og Bystyret i Sarpsborg, får rådmannen mandat til å bidra i gjennomføringen av et forprosjekt med mål om kvalitetssikrede beregninger av investerings- og driftsutgifter for interkommunale idrettsanlegg, dersom disse etableres ved nye Frederik II og Greåker videregående skoler. 2. Forslag til organisering, eierskap, driftsform og fordeling av kostnader for investering og drift mellom kommuner/fylkeskommune, samt de sentrale skolefaglige, samfunnsfaglige og miljømessige konsekvenser utredes nærmere parallelt med forprosjektet. 3. Øvrige kommuner i Østfold inviteres til å være med på eie- og driftssiden når det gjelder friidrettsanlegget ved Greåker videregående skole. 4. Sarpsborg kommune inviteres med i en dialog med Storebrand fond for å avklare rammebetingelsene for et interkommunalt samarbeid i Østfoldhallen. 5. Østfoldhallen som mulig interkommunal arena skal fremlegges som del av forprosjektets alternativvurdering.» I fylkeskommunens saksutredning står det under overskriften: «Finansiering av interkommunale idrettsanlegg Det prinsipielle utgangspunktet som er lagt til grunn i mulighetsstudiet er at Fredrikstad og Sarpsborg kommune til sammen må dekke merkostnadene for å etablere de to mulige interkommunale idrettsanlegg både med tanke på investering og drift sett i forhold til de ordinære fylkeskommunale anleggene. Merkostnadene kan fordeles mellom kommunene etter ulike modeller. Mulighetsstudiet peker på tre aktuelle alternativ:. 1. Merkostnadene fordeles likt mellom de to kommunene 2. Merkostnadene fordeles etter de faktiske merkostnadene, dvs. at Sarpsborg kommune dekker merkostnadene for flerbruksanlegget på Greåker og Fredrikstad kommune merkostnadene for flerbruksanlegget på Frederik II. 3. Merkostnadene fordeles etter befolkningsandelen i de to kommunene. Dersom det på et tidspunkt etableres et samarbeid om interkommunale idrettsanlegg må partene bli enige om prinsipper for hvordan både investering og driftskostnader skal fordeles. For å utløse ekstra tilskudd til interkommunale anlegg må, som allerede nevnt, hver av kommunene forplikte seg til å bidra med minimum 5% av investeringen og 5% av driften. Fylkeskommunen har etablert en egen tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg. Idrettsanlegg som er godkjent som interkommunale anlegg og som har en regional betydning, kan søke om midler fra denne ordningen. Den er pr 31/12-17 på kr 11 mill.» Fredrikstad kommune har i sin saksframstilling skrevet følgende om at merkostnadene i hovedsak forventes dekket av Sarpsborg og Fredrikstad kommuner: «Samtidig er det viktig å påpeke at mulighetsstudiens premiss om at Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune må ta storparten av merkostnadene i et interkommunalt samarbeid ikke kan side 8 av 11

9 aksepteres som premiss og det forventes fra rådmannen at fylkeskommunen tar en større rolle i etableringen av større regionale anlegg enn de har forutsatt til nå i arbeidet.» Mulig ny ungdomsskole i Sarpsborg: I «Underveismelding. Utredning av skolekapasitet vest og vurdering av ny skole» sak 2/18 i utvalg for kultur og oppvekst ble det gjort følgende vedtak: «1. Rådmannen legger frem en utdypende begrunnelse for det fremlagte forslag til geografisk plassering av ny skole på Opstad. Herunder anslag på antall elever med gangavstand, sykkelavstand og reisevei. 2. Det legges ved et notat til neste behandling med gjennomgang av de undersøkelser som er gjort av andre tomter og hvorfor disse ble lagt bort. Herunder anslag på antall elever med gangavstand, sykkelavstand og reisevei.» Hvis Sarpsborg kommune beslutter å bygge ny ungdomsskole i vest på kommunal tomt vis a vis Greåker vgs, kan det være aktuelt å samarbeide med fylkeskommunen om arealer for fysisk aktivitet. Et slikt samarbeid er ikke avhengig av at det bygges en interkommunal hall. Dette er imidlertid nødvendig at utbyggingen kan samordnes tidsmessig. Et idrettsbygg for både videregående skole og ungdomsskole vil kunne bli attraktive lokaler for idrett og kulturliv. I foreliggende forprosjekt er det ikke tatt hensyn til en eventuell ny ungdomsskoles behov for arealer til fysisk aktivitet. Østfoldhallen: Fredrikstad kommune har i møte med representanter for Sarpsborg kommune gitt uttrykk for at de ønsker å utrede om det er mulig å videreføre den innendørs fotballhallen ved Østfoldhallen som idrettsarena, muligens kombinert som et friidrettsanlegg og en mindre fotballbane. Det framgår av vedtaket i Fredrikstad bystyre punkt 4 at Sarpsborg kommune blir invitert inn i et slikt prosjekt, som et mulig alternativ interkommunalt idrettsanlegg. Østfold fotballkrets har som kjent besluttet ikke å videreføre sin leieavtale med de private eierne av bygget. Av saken som er behandlet i Fredrikstad framkommer at idretten der mener det er behov for å videreføre fotballareal i Østfoldhallen. I tillegg er det skissert muligheter for tennis, friidrett, matteaktiviteter (turn) mm. Østfoldhallen har et areal på ca m2, noe eiersiden har antydet en årlig leiekostnad på 4 mill. kr. Østfold fylkeskommune har gitt uttrykk for at de ikke ser Østfoldhallen som aktuell til bruk for de videregående skolene. Men fylkeskommunen har etablert en tilskuddsordning for å stimulere til interkommunale anlegg. Fredrikstad kommune ønsker å avklare rammebetingelser og kostnader ved utvikling av anlegget. Det oppgis at målet er å ha et beslutningsgrunnlag ved årsskiftet 2018/2019. Rådmannens vurdering: Sarpsborg kommune har som det framkommer av sak om budsjettrammer for kommende 4- årsperiode betydelige økonomiske utfordringer, både når det gjelder investeringer og drift. Det er store investeringsbehov i skole og omsorgssektoren, Sarpsborg scene, utvidelse av hovedbiblioteket mm. For driften nevnes konsekvenser av nye bemanningsnormer innen skoler og barnehager. side 9 av 11

10 Fylkesrådmannen sier at det prinsipielle utgangspunktet som legges til grunn i mulighetsstudiet er at Sarpsborg og Fredrikstad kommuner må dekke merkostnadene for å etablere de to interkommunale idrettshallene, både når det gjelder investering og drift. Man skal invitere de øvrige Østfoldkommunene til å delta, men rådmannen antar dette ikke vil redusere de to kommunenes forventede andel i særlig grad. Fylkesutvalget har imidlertid i sitt vedtak lagt opp til å øke standard og kostnader ved å ha ambisjoner om internasjonale stevner (vedtakets punkt 4). I tillegg kommer vedtakets punkt 5: «Det er viktig anleggene, både innendørs og utendørs, tar hensyn til de behovene nye idretter som er på vei inn i Norge har. Rugby, Amerikansk fotball, Cricket er alle eksempler på slike idretter.» En hall tilrettelagt for friidrett vil ha et nedslagsfelt ut over Nedre-Glomma, derfor burde fylkeskommunen ta et regionalt ansvar ut over kostnadene til sine egne bygg. Dette har Fredrikstad kommune pekt på i sin saksutredning. Likevel ville bidrag fra kommunene utgjøre flere titalls millioner kr. Rådmannen konstaterer at fylkesutvalget i sitt vedtak signaliserer et ønske om å øke standard og kostnader ved å ha ambisjoner om internasjonale stevner, men uten å signalisere en tilsvarende vilje til å ta økonomisk ansvar for dette. Sarpsborg kommune bygde for få år siden nytt utendørs friidrettsanlegg ved Kalnes vgs. Det er i tillegg et godt rekrutteringsanlegg for friidrett (Friplassen) i tilknytning til Sandbakken skole. Rådmannen mener ut fra dette at kommunen ikke bør prioritere å investere ytterligere i arealer for friidrett. Rådmannen kan ikke anbefale at Sarpsborg kommune går inn i et forprosjekt, Det vil øke forventningene om at Sarpsborg kommune skal bidra med anslagsvis 50 mill. kr i investering og binder seg til å bidra til driften i 20 år med anslagsvis 3 mill. kr. Rådmannen mener kommunens økonomi ikke tillater dette. En ren fylkeskommunal hall på Greåker vgs er skissert å inneholde 1 håndballbane, 2 aktivitetssaler, 1 spinningssal, 1 styrkerom og buldre/klatrevegg. Samlet areal er beregnet til ca m2 brutto. Dette vil bli et godt tilskudd til treningsfasiliteter for idretten i Sarpsborg. Rådmannen anbefaler at Sarpsborg kommune deltar i dialog med Fredrikstad kommune og Storebrand fond for å avklare rammebetingelsene for et mulig interkommunalt samarbeid i Østfoldhallen. Forutsetningen fra Sarpsborg kommunes side, er at dette får en betydelig lavere kostnad, både når det gjelder investering og drift. Blir det vedtatt å bygge ny ungdomsskole vis a vis Greåker videregående skole ønsker Sarpsborg kommune å gå i dialog med Østfold fylkeskommune for å få vurdert mulighetene for et samarbeid om blant annet arealer for fysisk aktivitet. Forutsetningen er at fylkeskommunens utbyggingsplaner eventuelt blir realisert i noenlunde samme tidsrom. Dersom bystyret på tross av rådmannens anbefaling vil stille seg positiv til et forprosjekt, vil rådmannen om nødvendig komme tilbake med en sak om finansiering av forprosjektet. side 10 av 11

11 Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Mulighetsstudien som sådan utløser ingen økonomiske uttellinger. Det er ikke beregnet hvor store utgiftene til å gjennomføre et forprosjekt vil være, og det er ikke avklart om fylkeskommunen forventer bidrag fra kommunene til dette. Dersom bystyret beslutter at Sarpsborg kommune skal stille seg positiv til et forprosjekt, kan det være nødvendig å komme tilbake til finansiering av dette. Hvis det tas utgangspunkt i beregningene i mulighetsstudien og merkostnadene deles likt mellom Sarpsborg og Fredrikstad medfører dette et investeringstilskudd på 51,5 mill kr og et årlig driftstilskudd på 2,8 mill kr for Sarpsborg kommune. Økte renter og avdrag av nettoinvesteringen på 51,5 mill. kr vil gjennomsnittlig utgjøre 3,3 mill. kr de første 4 årene, ved en rente på 4 % og en avbetalingstid på 40 år. Dermed blir antatte årlige driftskonsekvenser 6,1 mill kr. Merkostnadene som så langt er beregnet omfatter kun bygningene, ikke tomtekostnader, utomhusarbeider og infrastruktur. Miljø: En friidrettshall for regionalt og nasjonalt bruk på Greåker vil kunne medføre mer trafikk i området. Dette må belyses nærmere i et eventuelt videre utredningsarbeid. Folkehelse: Økte arealer til fysisk aktivitet vil ha positiv effekt for barn og unges trivsel og helse. Rett utskrift. Dato: Hilde Øisang Formannskapssekretær Saken oversendes saksbehandler for oppfølging. side 11 av 11

Mulighetsstudie for interkommunale idrettshaller ved Greåker og Fredrik II videregående skoler

Mulighetsstudie for interkommunale idrettshaller ved Greåker og Fredrik II videregående skoler Arkivsak-dok. 18/02799-1 Saksbehandler Tore Olav Stensrud Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 29.05.2018 Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Mulighetsstudie

Detaljer

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Anbefalt løsning.

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Anbefalt løsning. Arkivsak-dok. 18/02799-10 Saksbehandler Robin Braaten Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 20.11.2018 Formannskapet 2015-2019 29.11.2018 Bystyret 2015-2019 13.12.2018 Interkommunale

Detaljer

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Forslag til drifts - og eierskapsmodell.

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Forslag til drifts - og eierskapsmodell. Arkivsak-dok. 18/02799-27 Saksbehandler Robin Braaten Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 28.05.2019 Formannskapet 2015-2019 06.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Interkommunale

Detaljer

Stein Erik Westlie (Frp) fremmet følgende innspill: Det blir tatt med i saken vurdering av leieprisen for Sparta i Sparta Amfi

Stein Erik Westlie (Frp) fremmet følgende innspill: Det blir tatt med i saken vurdering av leieprisen for Sparta i Sparta Amfi SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 19/03138-1 Saksbehandler Tore Olav Stensrud Endring av betalingssatsene for Kulås Amfi for 2019 Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 30.04.2019 18/19

Detaljer

49/18 17/ Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner 3. 50/18 17/ Strategier for Olavsdagene - sluttbehandling 6

49/18 17/ Handlingsprogram mot vold i nære relasjoner 3. 50/18 17/ Strategier for Olavsdagene - sluttbehandling 6 Møteinnkalling Formannskapet 2015-2019 Dato: 07.06.2018 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Forfall meldes snarest til formannskapskontoret telefon 69108810 eller 92062980 - evt. e-post: hoe@sarpsborg.com.

Detaljer

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad - anbefalt løsning

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad - anbefalt løsning Saksnr.: 2015/17903 Løpenr.: 174230/2018 Klassering: 026 Saksbehandler: Yngve Dramstad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Yrkesopplæringsnemnda 15.11.2018 Opplæringskomiteen 20.11.2018

Detaljer

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse

Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/04815-2 Saksbehandler Elisabeth Grønberg Langvik Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning - høringsuttalelse

Detaljer

Mulighetsstudie for etablering av interkommunale idrettshaller ved Greåker og Frederik II videregående skoler

Mulighetsstudie for etablering av interkommunale idrettshaller ved Greåker og Frederik II videregående skoler Saksnr.: 2015/17903 Løpenr.: 46886/2018 Klassering: 026 Saksbehandler: Yngve Dramstad Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Styret for Ungdommens Fylkesråd 03.04.2018 Flerkulturelt

Detaljer

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Eierskap- og driftsmodell

Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Eierskap- og driftsmodell Saksnr.: 2015/17903 Løpenr.: 114438/2019 Klassering: 026 Saksbehandler: Hans Jørgen Gade Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæringskomiteen 04.06.2019 Næring og kulturkomiteen

Detaljer

Pètur Halldorsson (Ap), Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (SP), Pål Marthinsen (H)

Pètur Halldorsson (Ap), Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (SP), Pål Marthinsen (H) MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 20.11.2018 kl. 13:00 Sted: Bystyresalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Grethe-Lise Lunde

Detaljer

Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (Frp) Formannskapssekretær Hilde Øisang

Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (Frp) Formannskapssekretær Hilde Øisang MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 07.06.2018 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 18/00006 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: Sindre Martinsen-Evje (Ap),

Detaljer

Tilleggssak. Bystyret Dato: kl. 09:00. Sted: Bystyresalen. Saker til behandling

Tilleggssak. Bystyret Dato: kl. 09:00. Sted: Bystyresalen. Saker til behandling Tilleggssak Bystyret 2015-2019 Dato: 21.06.2018 kl. 09:00 Sted: Bystyresalen SAKSKART Side Saker til behandling 57/18 18/03736-1 Oppgradering og forskjønning av uteområder 2 Formannskapskontoret 15.06.2018

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur og oppvekst Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur og oppvekst Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148. MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 29.05.2018 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Pètur Halldorsson

Detaljer

Mulighetsstudie for interkommunale idrettsanlegg i nedre Glomma.

Mulighetsstudie for interkommunale idrettsanlegg i nedre Glomma. Mulighetsstudie for interkommunale idrettsanlegg i nedre Glomma. Sammendrag Fylkestinget har vedtatt en framtidig skolestruktur for de videregående skolene i Østfold som medfører behov for større, og i

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM (Barn i joggestiene i Kulås) KOMMUNEDELPLAN FYSISK AKTIVITET HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 Idrettsanlegg Nærmiljøanlegg Uprioritert liste Innledning For å komme i betraktning for tildeling av spillemidler

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Kirkeparken videregående skole Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Kirkeparken videregående skole Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Opplæringskomiteen Møtested: Kirkeparken videregående skole Dato: 10.04.2018 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Johanne Tvete Leder Fellesliste

Detaljer

Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma

Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02558-12 Saksbehandler Laila Vestby Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma Saksgang Møtedato

Detaljer

Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (SP), Stefan Harry Tørresvoll (FRP) Solbjørg Lervik (AP), Stein Erik Westlie (FRP)

Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (SP), Stefan Harry Tørresvoll (FRP) Solbjørg Lervik (AP), Stein Erik Westlie (FRP) MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 19.09.2017 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (AP), Pètur Halldorsson

Detaljer

Kristia Svendsen, Terje Aldar, Sigmund Viser, Lise Kristel Karlsen, Henrik Eurenius, Birgitte Dahlstrøm

Kristia Svendsen, Terje Aldar, Sigmund Viser, Lise Kristel Karlsen, Henrik Eurenius, Birgitte Dahlstrøm MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 23.10.2018 kl. 13:00 Sted: Bystyresalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Grethe-Lise Lunde

Detaljer

76/17 17/ Innløsning av festetomt- gnr 1054 bnr 87 - Skjeberg Golfklubb (NB! 3 nye vedlegg er lagt inn i saken)

76/17 17/ Innløsning av festetomt- gnr 1054 bnr 87 - Skjeberg Golfklubb (NB! 3 nye vedlegg er lagt inn i saken) Tilleggssak Bystyret 2015-2019 Dato: 15.06.2017 kl. 12:00 Sted: Bystyresalen SAKSKART Side Saker til behandling 76/17 17/01705-4 Innløsning av festetomt- gnr 1054 bnr 87 - Skjeberg Golfklubb (NB! 3 nye

Detaljer

Fredrik Bjørnebekk-Waagen (Ap), Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (Sp), Pål Marthinsen (H)

Fredrik Bjørnebekk-Waagen (Ap), Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (Sp), Pål Marthinsen (H) MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 30.04.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Pètur Halldorsson

Detaljer

Camilla Tangen, Enhet kultur orienterte om Ung kultur møtes og Ungdommens kulturhus.

Camilla Tangen, Enhet kultur orienterte om Ung kultur møtes og Ungdommens kulturhus. MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 02.05.2018 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Pètur Halldorsson

Detaljer

Pètur Halldorsson (AP), Pål Marthinsen (H) Frank Vigart Eriksen (Miljøpartiet De Grønne)

Pètur Halldorsson (AP), Pål Marthinsen (H) Frank Vigart Eriksen (Miljøpartiet De Grønne) MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 13.03.2018 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Grethe-Lise

Detaljer

Forfall: Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (SP), Marit Kildedal (Valgt inn for H, nå uavhengig), Pål Marthinsen (H), Stefan Harry Tørresvoll (Frp)

Forfall: Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (SP), Marit Kildedal (Valgt inn for H, nå uavhengig), Pål Marthinsen (H), Stefan Harry Tørresvoll (Frp) MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 03.09.2019 kl. 13:00 Sted: Møterom Olav den hellige Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Therese Thorbjørnsen (Ap), Pètur Halldorsson (Ap), Grethe-Lise

Detaljer

Livsgledesykehjem - sertifiseringsordning for sykehjem

Livsgledesykehjem - sertifiseringsordning for sykehjem SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/02801-1 Saksbehandler Øivind Werner Johansen Livsgledesykehjem - sertifiseringsordning for sykehjem Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 2015-2019 29.05.2017 9/17 2 Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested:, Litteraturhuset i Fredrikstad Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested:, Litteraturhuset i Fredrikstad Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Yrkesopplæringsnemnda Møtested:, Litteraturhuset i Fredrikstad Dato: 15.11.2018 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Roald Gulbrandsen Leder Næringslivets

Detaljer

I forkant av utvalgsmøtet ble det gjennomført en workshop ifm Kommunedelplan for kultur.

I forkant av utvalgsmøtet ble det gjennomført en workshop ifm Kommunedelplan for kultur. MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 19.03.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Pètur Halldorsson

Detaljer

Pètur Halldorsson (Ap), Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (Sp), Pål Marthinsen (H)

Pètur Halldorsson (Ap), Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (Sp), Pål Marthinsen (H) MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 06.02.2018 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Grethe-Lise

Detaljer

Minnesmerke over fotballpersonligheten Asbjørn Halvorsen

Minnesmerke over fotballpersonligheten Asbjørn Halvorsen SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/05823-5 Saksbehandler Birgitte Dahlstrøm Minnesmerke over fotballpersonligheten Asbjørn Halvorsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 28.09.2017 101/17 Formannskapet

Detaljer

Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (FRP) Formannskapssekretær Hilde Øisang

Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (FRP) Formannskapssekretær Hilde Øisang MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 12.12.2017 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 17/00012 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: Sindre Martinsen-Evje (Ap),

Detaljer

Stig A. Hansen (AP), Ann-Hege Indrevoll (H), Julia Brännström Nordtug (FRP) Formannskapssekretær Hilde Øisang

Stig A. Hansen (AP), Ann-Hege Indrevoll (H), Julia Brännström Nordtug (FRP) Formannskapssekretær Hilde Øisang MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 08.06.2017 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Sindre Martinsen-Evje (AP), Linda Marie Engsmyr (AP), Svein Larsen

Detaljer

Kommunesjef oppvekst Kristia Svendsen orienterte utvalget om fordelingen av budsjettmidler til skolene.

Kommunesjef oppvekst Kristia Svendsen orienterte utvalget om fordelingen av budsjettmidler til skolene. MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 21.11.2017 kl. 13:00 Sted: Bystyresalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (AP), Pètur Halldorsson

Detaljer

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015

Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Formannskapet 17.03.2015 Nye idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug Formannskapet 17.03.2015 Bakgrunn Bystyret fattet i møte 23.04.2014 ang. Utvikling av Marienlystområdet følgende vedtak: 1. Det videre arbeidet med utvikling

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14

Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling /14 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08821-2 Saksbehandler Yngvar Eilertsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Komité for tjenesteutvikling 2011-2015 14.01.2014 6/14 Høringsuttalelse - Forslag til endring i opplæringsloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur og oppvekst Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148.

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur og oppvekst Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148. MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 05.02.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Pètur Halldorsson

Detaljer

Planprogram - Kommuneplan for Fredrikstad kommune , Høringsuttalelse og innspill til oppstart av arealplanarbeid fra Sarpsborg kommune

Planprogram - Kommuneplan for Fredrikstad kommune , Høringsuttalelse og innspill til oppstart av arealplanarbeid fra Sarpsborg kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/04604-3 Saksbehandler Hege Hornnæs Planprogram - Kommuneplan for Fredrikstad kommune 2018-2030, Høringsuttalelse og innspill til oppstart av arealplanarbeid fra Sarpsborg

Detaljer

Annar Hasle (KRF), Heidi Liljan Næss (FRP) Formannskapssekretær Hilde Øisang

Annar Hasle (KRF), Heidi Liljan Næss (FRP) Formannskapssekretær Hilde Øisang MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 14.02.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 19/00019 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: Sindre Martinsen-Evje (AP),

Detaljer

Oppstartsnotat rullering av Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

Oppstartsnotat rullering av Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Arkivsak-dok. 18/08179-1 Saksbehandler Gisle Haus Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 20.11.2018 Oppstartsnotat rullering av Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Saksordførersak.

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Oppstartsnotat - nytt bibliotek

Oppstartsnotat - nytt bibliotek Arkivsak-dok. 16/05771-17 Saksbehandler Trond Henning Klausen Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 13.03.2018 Formannskapet 22.03.2018 Oppstartsnotat - nytt bibliotek Saksordførersak.

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (FRP) Marit Kildedal (valgt inn for H-nå uavh. repr.)

Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (FRP) Marit Kildedal (valgt inn for H-nå uavh. repr.) MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 09.05.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 19/00019 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: Sindre Martinsen-Evje (AP),

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/ Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg postmottak@sarpsborg.com Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 11/04343-5 31.10.2011 Høring - forslag om endring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET

KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN SAK TIL KOMMUNESTYRET NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 20, UTREDNING AV NY IDRETTSHALL

Detaljer

Christin Knold Hansen (AP), Julia Brännström Nordtug (FRP), Linda M. Engsmyr (AP) erklærte seg inhabil til sak 17/17

Christin Knold Hansen (AP), Julia Brännström Nordtug (FRP), Linda M. Engsmyr (AP) erklærte seg inhabil til sak 17/17 MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 23.03.2017 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: Sindre Martinsen-Evje (AP), Linda Marie Engsmyr

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 05.12.2018 Sak: 210/18 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 18/6298-4 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Katrine Aalstad fremmet på vegne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid:

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid: Møteprotokoll Utvalg: Samferdsel, miljø og klimakomiteen Møtested: Fylkeshuset, møterom Valdisholm Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Tid: 10.00 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200806027 Arkivkode E: 611 D11 &30 Saksbehandler: Ane Rostrup Eikehaugen m.fl. Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet 30.09.08 103/08 Bystyret 14.10.08 123/08 DISPOSISJONSPLAN FOR

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma Arkivsak-dok. 16/07975-13 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 15.02.2018 Bystyret 2015-2019 01.03.2018 Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 18/ Tilstede:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 18/ Tilstede: MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 14.06.2018 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 18/00006 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: Sindre Martinsen-Evje (Ap),

Detaljer

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst

Dialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om

Detaljer

Krav om lovlighetskontroll av bystyrevedtak i sak 72/18, "Bypakke Nedre Glomma - Videreføring"

Krav om lovlighetskontroll av bystyrevedtak i sak 72/18, Bypakke Nedre Glomma - Videreføring Arkivsak-dok. 16/07975-36 Saksbehandler Lars Noreng Saksgang Møtedato Sak nr. Bystyret 2015-2019 13.12.2018 Krav om lovlighetskontroll av bystyrevedtak i sak 72/18, "Bypakke Nedre Glomma - Videreføring"

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Bystyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 2 Bystyret /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/04582-141 Saksbehandler Hege Hornnæs Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 129/15 2 Bystyret 2015-2019 10.12.2015 112/15 Kommuneplanens arealdel

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for

Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for SAKSPROTOKOLL Arkivsak-dok. 201800107-37 Saksbehandler Rune Terje Hjertaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestfold fylkeskommunale råd for 11.04.2019 8/19 funksjonshemmede 2015-2019 2 Vestfold Eldreråd 2015-2019

Detaljer

Underveismelding rullering av Plattform for kulturskolen i Sarpsborg

Underveismelding rullering av Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Arkivsak-dok. 18/08179-4 Saksbehandler Gisle Haus Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 19.03.2019 Underveismelding rullering av Plattform for kulturskolen i Sarpsborg Saksordførersak.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

Spillemidler og søknadsmuligheter

Spillemidler og søknadsmuligheter Frode Langø Gymnastikk og Turn - Utstyr og anleggskonferanse 6.-7. november 2015 i Bergen 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2015 2 Godkjent søker Søkere om tilskudd

Detaljer

Trine Jørgensen (AP), Julia Sanna Maria Brånnstrom Nordtug (FRP) Annar Hasle (KRF), Heidi Liljan Næss (FRP) Formannskapssekretær Hilde Øisang

Trine Jørgensen (AP), Julia Sanna Maria Brånnstrom Nordtug (FRP) Annar Hasle (KRF), Heidi Liljan Næss (FRP) Formannskapssekretær Hilde Øisang ØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: Sted: Arkivsak: Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: kl. 13:00 Formannskapssalen 19/00019 Sindre Martinsen-Evje (AP), Linda Marie

Detaljer

Føyka og Drengsrud - Veien fram til avtalen

Føyka og Drengsrud - Veien fram til avtalen Føyka og Drengsrud - Veien fram til avtalen Et historisk valg Vil ha stor betydning for Asker samfunnet, Asker Skiklubb og barn ungdom i fremtiden Fakta Usikkerhet Balanse Skape merverdi Utviklingspotensial

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

Margrethe Bergdal Motzfeldt (V)

Margrethe Bergdal Motzfeldt (V) MØTEPROTOKOLL Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 Dato: 29.11.2017 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04149 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Tor Egil Brusevold (AP), Per Ludvig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Linda Marie Engsmyr (Ap) Truls Velgaard (H) Mona Vauger (Ap - ikke møtt) Karoline Fjelstad (Sp), Lars Kristian Holøs Pettersen (Krf)

Linda Marie Engsmyr (Ap) Truls Velgaard (H) Mona Vauger (Ap - ikke møtt) Karoline Fjelstad (Sp), Lars Kristian Holøs Pettersen (Krf) MØTEPROTOKOLL Nedre Glomma Regionråd 2015-2019 Dato: 09.03.2018 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen, Sarpsborg rådhus Arkivsak: 16/00063 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Sindre Martinsen-Evje (Ap),

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832

Saksframlegg. Trondheim kommune. PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 Saksframlegg PROSJEKT STORHALL 2011 Arkivsaksnr.: 11/7832 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar utredning om storhall til etterretning. 2. Det lyses ut anbudskonkurranse

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Fredrik Bjørnebekk-Waagen (Ap), Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (Sp), Pål Marthinsen (H)

Fredrik Bjørnebekk-Waagen (Ap), Anny-Guro Bjørnstad Gustavsen (Sp), Pål Marthinsen (H) MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur og oppvekst 2016-2019 Dato: 28.05.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 16/04148 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Therese Thorbjørnsen (Ap), Pètur Halldorsson

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen. Tilstede:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen. Tilstede: MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 11.05.2017 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Linda Marie Engsmyr (AP), Svein Larsen (AP), Trine Jørgensen (AP),

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 08/2457 SAMLET SAKSFRAMSTILLING AVTALE OM GRUNNERVERV FOR KUNSTGRESSBANE PÅ MÅNA, GNR. 22, BNR. 1 Saksbeh.: Hans Petter Rognes Arkivkode: GNR 22/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/09 Formannskapet

Detaljer

Campus Grimstad Arena

Campus Grimstad Arena Campus Grimstad Arena En regional flerbrukshall for Agder Friidrettshallforum Haugseund, 28.04.14 Et flerbruksanlegg for hele regionen. Et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere og breddeidrett Vedtatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 19/ Tilstede:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 19/ Tilstede: MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 24.01.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 19/00019 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: Sindre Martinsen-Evje (AP),

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Forslag til politisk organisering fra valgperioden 2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2009/8407

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2089-10 Arknr.: A10 Saksbehandler: Ketil Aldrin BEHANDLING: SAKNR. DATO 25/16 13.09.2016 Utvalg for oppvekst og kultur 45/16 14.09.2016 PLAN FOR UTBYGGING AV BARNEHAGER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapsalen Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: kl. 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Eilev

Detaljer

Rapport til bystyret på vedtak til oppfølging:

Rapport til bystyret på vedtak til oppfølging: 1. BY 10.11.16, sak 95/16 Kommunedelplan folkehelse 2016-2027 til sluttbehandling Følgende oversendes administrasjonen for vurdering: Det vurderes om Sarpsborg kommune kan bli en foregangskommune i å forebygge

Detaljer

Idrettsarena "ASKERHALL"

Idrettsarena ASKERHALL Idrettsarena "ASKERHALL" Møte med is idrettene Status i utredningen Handlingsprogram 2012-15 Bevilget kr 1 mill til planleggingsmidler Budsjettprognose kr 250 mill i Hp langtidsbudsjett Forankret i plan

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 06.12.2011 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /16 2 Bystyret /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 11/04027-19 Saksbehandler Terje Gjelten Bakken Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 06.04.2016 23/16 2 Bystyret 2015-2019 21.04.2016 25/16 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 17/1178 Organisering av revisjon SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/17 Formannskap 03.10.2017 90/17 Formannskap 30.10.2017

Detaljer

Friidrettsanlegg på Berskaug

Friidrettsanlegg på Berskaug Friidrettsanlegg på Berskaug 1 14.02.2017 Planlegging av friidrettsanlegg på Berskaug Relokalisering av friidrettsanlegg til Berskaug Bystyresak 41/14, 23.04.2014, vedtak: Bystyresak 75/15, 16.06.2015,

Detaljer

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING:

Sakliste. Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (FRP) Margrethe Motzfeldt (valgt inn for V-nå H) Formannskapssekretær Hilde Øisang

Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (FRP) Margrethe Motzfeldt (valgt inn for V-nå H) Formannskapssekretær Hilde Øisang MØTEPROTOKOLL Formannskapet 2015-2019 Dato: 28.03.2019 kl. 13:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 19/00019 Tilstede: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: Sindre Martinsen-Evje (AP),

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 103/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

TILLEGGSSØKNAD FRA NMK MIDT-GUDBRANDSDAL OM FYLKESKOMMUNAL STØTTE TIL BYGGETRINN 1 OG 2, VINSTRA MOTORSPORTARENA

TILLEGGSSØKNAD FRA NMK MIDT-GUDBRANDSDAL OM FYLKESKOMMUNAL STØTTE TIL BYGGETRINN 1 OG 2, VINSTRA MOTORSPORTARENA Regionalenheten Arkivsak-dok. 201615989-4 Saksbehandler Tuva Marie Eiklid Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 20.06.2016 TILLEGGSSØKNAD FRA NMK MIDT-GUDBRANDSDAL OM FYLKESKOMMUNAL STØTTE TIL BYGGETRINN 1

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG

SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL NYE REGLER FOR FINANSIERING AV INTERKOMMUNALE IDRETTSANLEGG Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 20.10.2014, saksnr. 38/14 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

Fastsettelse av planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen

Fastsettelse av planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02485-218 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Fastsettelse av planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019

Detaljer

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/ Ås kommune Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall Saksbehandler: Roy Sypriansen Saksnr.: 14/02158-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer