1. INNLEDNING SKJERMBILDET FORSLAG FREMLEGGE FORSLAG Registrere ny fastlønn Kommentar til forslag...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN OPPSTART AV MODULEN SKJERMBILDET FORSLAG VELG FORHANDLING VELG UTVALG ANSVARSOMRÅDETS FORDELTE BELØP (LEDERENS POTT) UTVALG (ALLE RADER) SØKEFUNKSJONER FELTFORKLARINGER SØKERADEN UTVIDET SØK FREMLEGGE FORSLAG REGISTRERE FORSLAG PÅ FASTLØNN DIREKTE I FORSLAGSBILDET KOPIERE KRAV TIL FORSLAG REGISTRERE FORSLAG VIA ZOOM RESSURS Registrere ny fastlønn Kommentar til forslag Begrunnelse for forslag Prioritet Endring av stillingskode ENDRE PÅ EKSISTERENDE FORSLAG SLETTE FORSLAG REGISTRERE FORSLAG PÅ TILLEGG I ZOOM Endre beløp på et eksisterende tillegg Registrere nye tillegg Slette eksisterende tillegg EVRY AS 2013 Side 1 av 36

2 4. SIMULERING AV FORSLAG SIMULER LØNN SIMULER LØNNSRAMME/KAPITTEL SIMULER TILLEGG SIMULER FASTLØNN RAPPORT FOR FORSLAG RAPPORTEN I PDF-FORMAT RAPPORTEN I EXCEL-FORMAT EVRY AS 2013 Side 2 av 36

3 1. Innledning Kursdokumentasjonen er tilpasset EVRYs kurs i Lønnsforhandling. Kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av EVRYs Lønnsforhandlingsmodul i AGRESSO for ledere som ønsker å fremlegge sine forslag for sine ansatte. Modulen er fullstendig integrert med AGRESSO Lønn Forutsetninger for bruk av modulen Før de som representerer ansvarsområdene kan legge inn forslag må følgende forutsetninger være oppfylt: Leder må være opprettet som en bruker i AGRESSO med kobling til rollen som er laget for LEDER (og som følgelig gir tilgang til menypunktet Forslag ). Dette gjøres av systemadministrator. Administrator av Lønnsforhandling må registrere en kobling mellom den enkelte brukerid og fagforening/ansvarsområde slik at leder får tilgang til å se de data som er aktuelle for han/henne. Administrator av Lønnsforhandling må sette status i skjermbildet Forhandlingspart til Forslag for den aktuelle fagforening (eller Krav + Forslag ). Dette åpner opp forhandlingen for lederen slik at forslagene kan legges inn i systemet. Leder bør være informert om hvordan lønnsoppsettet er definert med tanke på bruk av lønnsrammer og alternativ. Dette er ulikt satt opp hos våre kunder og det er ikke gitt at alle parter enkelt forstår hvilke systemmessige lønnsrammer og alternativer som representerer de ulike lønnskapitler. Leder må være informert om hvilke(n) forhandling (forhandlingsreferanse) vedkommende skal legge inn forslag på i tillegg til virkingsdato som er definert for forhandlingen. EVRY AS 2013 Side 3 av 36

4 1.2. Oppstart av modulen Lønnsforhandlingsmodulen åpnes ved å logge på Agresso Self Service. Angi brukerid, firmakode og passord. Velg Lønnsforhandling i menyen til venstre i det første skjermbildet. Klikk på Utvid alle for å få oversikt over undermenypunktene. Som leder har du mulighet til å legge inn forslag for dine ansatte samt ta ut rapport på eksisterende forslag. EVRY AS 2013 Side 4 av 36

5 2. Skjermbildet forslag For å legge inn forslag må du åpne hovedskjermbildet Forslag. Dette gjøres ved å klikke på symbolet under mappen Forhandling i menyen. Klikk på symbolet for å minimere menyen Velg forhandling Hver forhandling har en forhandlingsreferanse som består av forhandlingsbestemmelse (ofte lønnsramme). forhandlingsdato. et løpenummer. For noen kunder består forhandlingsreferansen av forhandlingsbestemmelse. forhandlingsdato. avdelingsnummer. et løpenummer. Oppbyggingen av forhandlingsreferansen avhenger av oppsettet hos de ulike kundene. Ta kontakt med administrator for å avklare oppsettet. Velg den forhandlingsreferansen du skal forhandle på. EVRY AS 2013 Side 5 av 36

6 2.2. Velg utvalg Her kan en velge Alle Ansatte med krav (gitt at det er lagt inn krav på noen ressuser) Ansatte med forslag (gitt at det er lagt inn forslag på noen ressurser) Ansastt med krav, uten forslag (gitt at det er lagt inn krav på noen ressurser) Dersom ingen forslag er lagt inn enda, velg utvalg Alle og trykk Søk for å få opp alle ansatte som din bruker er gitt tilgang til. EVRY AS 2013 Side 6 av 36

7 2.3. Ansvarsområdets fordelte beløp (lederens pott) Etter hvert som forslagene legges inn, oppdateres en oversikt over fordelt beløp for ansvarsområdet, delt mellom fastlønn og tillegg (tillegg dersom dette er definert i oppsettet). I dette eksemplet er det lagt inn forslag på fastlønn på NOK som også er totalt fordelt beløp for dette ansvarsområdet. NB! Denne oversikten er ikke knyttet til virksomhetens forhandlingspott. Her inkluderes alle rader i beregningen (selv om det er ansatte som har flere stillingsrader for en og samme stillingsid, eksempelvis endringer frem i tid) Utvalg (alle rader) Etter hvert som forslagene legges inn, oppdateres også en oversikt som viser lønnsmasse (fastlønn + eventuelle faste tillegg) og den prosentvise endringen dette er i henhold til lønnsmassen samt hvordan fordelingen er mellom fastlønn og tillegg. NB! Fordelt fastlønn og tillegg kan avvike fra beløpet som fremkommer i summeringsboksen over ansvarsområdets fordelte beløp. Her inkluderes kun den stillingsrad som er aktiv per virkningsdato for ansatte som har flere stillingsrader for en og samme stillingsid (eksempelvis endringer frem i tid) Søkefunksjoner EVRY AS 2013 Side 7 av 36

8 Når du trykker på Søk vises antall rader i skjermbildet (default 20), og hvor mange rader som finnes totalt (her 13). Dersom totalt antall rader er flere enn det som vises det første skjermbildet kan brukeren nederst i bildet bla til neste visning. Det er mulig å overstyre visningen av maks 20 rader i skjermbildet ved å skrive inn det antall du ønsker i boksen til høyre for søkeknappen. Det ligger en begrensning på maks 99 rader. NB! Merk deg at hver person per stillingsid vises i skjermbildet. En person som har flere stillinger for det angitte tidsrom vil vises med flere rader. Dette gjelder også fremtidige endringer som er registrert i lønnssystemet for samme stillingsid. Dette betyr at ressursen kan ha flere rader dersom arbeidsforholdet er endret etter virkningsdato som er definert for forhandlingen. Stillingslinjene er spesifisert med dato fra og dato til per ressurs per stilling. All informasjon som vises i skjermbildet er lønnsdata som gjelder per virkningsdato og frem til i dag Feltforklaringer Oversikt over felter/funksjonsknapper i skjermbildet Forslag : Felt Forhandling Utvalg Vis utvidet søk Søk Antall rader Slett merkede Kopier krav Navn Beskrivelse Forhandlingsreferanse for den aktuelle forhandlingen. Brukeren avgjør hvilke data som skal vises. Alle, Ansatte med krav, Ansatte med forslag eller Ansatte med krav, uten forslag. Funksjonalitet som gir brukeren flere søkemuligheter og avgrensninger (se egen beskrivelse senere i dokumentasjonen). Klikk en gang til for å åpne utvidet søk. Henter frem resultat med X antall rader (basert på antall rader tilgjengelig for forhandlingen og ansvarsområdet) og viser resultatet over flere sider dersom det er flere treff enn 20 rader som er default maksgrense per side. Hvor mange rader som skal vises i skjermbildet. 20 rader er default verdi. Forslag som er lagt inn for den markerte raden blir slettet. Funksjonalitet for å kopiere krav for den markerte raden over til forslag (avhengig av kundeoppsett). Navn på ressurs. Tips! Dersom det er flere ressurser med samme navn, dra musepekeren EVRY AS 2013 Side 8 av 36

9 over navnet for å få frem fødselsnummeret: St.kode Stillnr. Dato fra Dato til Ans./Vir. Tje./Fun. Stillingskode. Stillingsid som er knyttet til ressursen. Stillingsnummer dato fra. Stillingsnummer dato til. Konteringsdimensjon. Hva som vises er avhengig av kundens oppsett. Konteringsdimensjon. Hva som vises er avhengig av kundens oppsett. % Ressursens utlønningsprosent i aktuell stilling. Ans. % Type Ressursens ansettelsesprosent i aktuell stilling (avhenger av bruken av feltet hos kunde). Ansettelsestype for den aktuelle stillingen. Verdier avhenger av kundens oppsett. LR Dette tilsvarer Lønnsramme/kapittel. Kapittel/lønnsramme som er gjeldende for stillingen (basert på profesjon/stilling/med mer). Alt. Års./Løn. Løns.ans. Virkningsdato minus 1 dag Lønn(F) Lønn Sum til. Lønnsalternativ gjeldende for stillingen. Personens årslønn (fastlønn) gjeldende for stillingen. Ressursens lønnsansiennitet gjeldende for stillingen. Dersom lønnsansiennitetdato mangler i lønnssystemet vil systemet vise en default dato Ressursens lønn FØR forhandlingens virkningsdato. Ressursens årslønn (fastlønn) i kroner i 100 % stilling. Denne kolonnen kan være skjult avhenger av kundens oppsett. Ressursens årslønn (fastlønn) i kroner i reell stillingsprosent. Sum av alle tillegg som ressursen innehar (årsbeløp) i 100 %. Gjelder kun de tillegg som er lagt til grunn for forhandling. Sum til.% LR Alt. Års./løn. Sum av alle tillegg som ressursen innehar (årsbeløp) i reell stillingsprosent. Gjelder kun de tillegg som er lagt til grunn for forhandling. Her registreres lønnsramme/kapittel for forslaget. Denne kolonnen kan være skjult avhenger av kundens oppsett. Her registreres alternativet i lønnsrammen/kapittelet for forslaget. Her registreres ny årslønn/lønnstrinn. Feltet kan være låst (systemet beregner årslønn/lønnstrinn basert på lønnsansiennitet) avhenger av kundens oppsett. EVRY AS 2013 Side 9 av 36

10 Krav(F) Krav Forslag (F) Forslag Diff. Forslag til. Sum Forslag Sum Diff Sum prosent Diff prosent Zoom Diff Viser hvor mye kravet utgjør i fastlønn (uten tillegg) i 100 % stilling. Denne kolonnen kan være skjult avhenger av kundens oppsett. Viser hvor mye kravet utgjør i fastlønn (uten tillegg) i reell stillingsprosent. Denne kolonnen kan være skjult avhenger av kundens oppsett. Viser hvor mye forslaget utgjør i fastlønn (uten tillegg) i 100 % stilling. Denne kolonnen kan være skjult avhenger av kundens oppsett. Viser hvor mye forslaget utgjør i fastlønn (uten tillegg) i reell stillingsprosent. Viser differansen mellom dagens fastlønn og forslagets fastlønn (beregnet utfra reell stillingsprosent). Viser forslaget for eventuelle tillegg for den enkelte ressurs. Viser sum av forslag for både fastlønn og tillegg. Viser sum av differanse mellom dagens fastlønn + tillegg og forslaget for fastlønn + tillegg. Viser den prosentvise endringen mellom dagens fastlønn + tillegg og forslaget for fastlønn+tillegg. Viser den prosentvise endringen i fastlønn. Åpner et nytt skjermbilde zoom ressurs for hver rad. Zoom må benyttes for å legge inn tillegg, begrunnelseskoder og kommentarer samt for å endre stillingskode for ressursen Søkeraden Søkeraden er den blå raden som vises i skjermbildet Forslag. Her kan brukeren spesifisere og avgrense søket i de feltene som er hvite. Trykk på knappen Søk for å hente frem resultatet i skjermbildet. Felt Beskrivelse Avkryssingsboks Når du huker av i dette feltet velger du alle ressursene som vises i skjermbildet enten for sletting av forslag eller for simulering av valgte rader. Vær OBS på at det kun er de som vises i skjermbildet som velges. Dersom du har flere sider så vil ikke de som ligger på de resterende sidene bli valgt. EVRY AS 2013 Side 10 av 36

11 Navn St.kode Her kan det søkes på Navn. Angis Hansen* hentes alle ressurser som heter noe med Hansen i etternavnet. Angis *kari* hentes alle ressurser som har kari som en del av navnet (fornavn, mellomnavn, etternavn). Angi stillingskode (henter alle ressurser og stillinger som har denne stillingskoden) eller bruk felthjelp. Stillnr. Ans./Vir. Tje./Fun. Type LR Alt. Angi stillingsid (henter alle ressurser som er knyttet til denne stillingsid) eller bruk felthjelp. Konteringsdimensjon. Definer verdi for å hente alle ressurser og stillinger som er knyttet til denne dimensjonen eller bruk felthjelp. Konteringsdimensjon. Definer verdi for å hente alle ressurser og stillinger som er knyttet til denne dimensjonen eller bruk felthjelp. Angi ansettelsestype for å hente alle ressurser som har stillinger for den aktuelle typen. Angi lønnsramme/kapittel for å hente alle ressurser og stillinger som er avlønnet i henhold til valgt verdi. Angi lønnsalternativ for å hente alle ressurser og stillinger som er avlønnet i henhold til valgt alternativ. Feltene i skjermbildet fungerer som i Excel og AGRESSO for øvrig så du kan flytte markøren mellom feltene ved å trykke TAB-tasten på tastaturet Utvidet søk For å få flere søke- og avgrensningsmuligheter kan du benytte deg av funksjonalitet tilgjengelig i utvidet søk. Velg Vis utvidet søk som ligger over knappen Søk. EVRY AS 2013 Side 11 av 36

12 I utvidet søk kan du gjøre avgrensing på: NB! Ressurstype Arbeidstidsordning Stillingsnummer fra og til Stillingskode fra og til o Intervall søk på stillingskode er alfanumerisk (i motsetning til numerisk) slik at et søk fra 66 til 67 inkluderer stillingskode Stillingsprosent fra og til Lønnstrinn fra og til Fastlønn fra og til Lønnart(er) som er faste tillegg (dersom dette er definert i oppsettet) Kjønn Fødselsdato fra og til Ansiennitetsdato fra og til Ansatt fra og til Søkekriterier kan gå på på bekostning av ytelse. Hvis noen kriterier gir spesielt stort tap av ytelse, bør du vurdere om det er verdt å benytte dette søkekriteriet for avgrensningen (og heller vurdere andre kriterier for avgrensning). EVRY AS 2013 Side 12 av 36

13 3. Fremlegge forslag Du kan registrere forslag på to måter: direkte i forslagsbildet eller i zoom ressurs Kurset viser eksempler på bruk av begge metodene Registrere forslag på fastlønn direkte i forslagsbildet Hent frem ønsket utvalg som du skal legge inn forslag på. Du kan enkelt legge inn forslag til ny fastlønn for ansatte ved å skrive inn lønnsramme/kapittel, alternativ/underkapittel og lønnstrinn direkte i de hvite feltene. Lagre forslaget ved å trykke på lagreknappen øverst til venstre i skjermbildet. NB! For kunder som kun forhandler på alternativ er det ikke mulig å legge inn lønnsramme/kapittel og lønnstrinn. EVRY AS 2013 Side 13 av 36

14 3.2. Kopiere krav til forslag Funksjonalitet beskrevet i dette avsnittet avhenger av kundens oppsett. Hos noen kunder er krav skjult i forslagsbildet og det vil derfor ikke være mulig å kopiere krav til forslag. Ta kontakt med administrator ved eventuelle spørsmål. Det er mulig å kopiere registrerte krav (fremkommer i kolonnen Krav ) til forslag. Velg utvalg Ansatte med krav. Marker aktuelle rader og velg Kopier krav. Du får spørsmål om du er sikker på om du vil kopiere krav: Velg OK. Nå er kravene kopiert og lagret (og du kan fritt editere). EVRY AS 2013 Side 14 av 36

15 Tips! Det kan være greit å kopiere kravet for å lette jobben i forslagsbildet eksempelvis at en da ikke behøver å endre lønnsramme/kapittel og alternativ, men kun beløpet som skal gjelde for forslag Registrere forslag via zoom ressurs Klikk på zoom lengst til venstre på raden til ressursen du skal fremme forslag på. Et pop-up boks fremkommer med detaljert informasjon for den valgte ressurs og stilling: I zoom ressurs har du følgende muligheter: registrere ny fastlønn endre stillingskode (avhenger av kundeoppsett) definere begrunnelseskoder for forslag gi endringene prioritet skrive kommentar til forslag skrive kommentar til begrunnelse EVRY AS 2013 Side 15 av 36

16 registrere nye/endre tillegg (avhenger av kundeoppsett) Husk å lagre alle endringene. Systemet gir brukeren en bekreftelse på at endringene er lagret. Etter vellykket lagring av endringer er det bare lukke zoom-bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre i skjermbildet. Forslag vedr. fastlønn og tillegg er deretter synlig i hovedskjermbildet. EVRY AS 2013 Side 16 av 36

17 Registrere ny fastlønn Registrer ny fastlønn for en ressurs ved å fylle ut feltene Lønnsr. (kapittel), Alt. (lønnsalternativ) og Lønnstr. (årslønn) Kommentar til forslag Det er også mulig å legge til en kommentar til forslaget (maks 250 tegn) i tekstboksen Kommentar til forslag. Kommentar vil være synlig i forslag-rapporten dersom dette er ønskelig Begrunnelse for forslag Begrunnelsen for en lønnsjustering hentes ut fra avviket mellom dagens situasjon og virksomhetens målsetting. Dette gir grunnlag for felles begrunnelseskoder som må defineres før forhandlingsstart, og distribueres til partene i forhandlingen. Begrunnelseskoder for forhandlingene kan registreres i feltene Begr. og Begr.2. Det er også mulig å legge til en kommentar til begrunnelse (maks 250 tegn) i tekstboksen Kommentar til begrunnelse. Kommentar vil være synlig i forslag-rapporten dersom dette er ønskelig. Eksempler på begrunnelseskoder: EVRY AS 2013 Side 17 av 36

18 Begrunnelses- Beskrivelse kode R L M O E D A V B I G K H F X S Oppnådd resultat for virksomheten Utøvelse av lederskap Måloppnåelse Betydelig organisatorisk endring Betydelige endringer i en stillings-, arbeids- og ansvarsområde Leveringsdyktighet Mestring av oppgaver/ansvar Endringsvillig/orientert Bidrag til effektivisering Resultatoppnåelse/arbeidsinnsats Generell samarbeidsevne (tverrfaglighet) Kompetanseheving etter- og videreutdanning Rekruttere og beholde arbeidstakere Spesialfunksjoner (prosjekt/funksjonstillegg) Sammenlignbare stillinger Seniortiltak Prioritet I feltet Pri kan du foreta en prioritering av de forslag som legges inn. Systemet tar ikke hensyn til denne prioriteringen for beregning eller overføring. Dette feltet er kun for egen informasjon. EVRY AS 2013 Side 18 av 36

19 Endring av stillingskode I zoom ressurs er det også mulig å endre stillingskoden for den ansatte (dersom dette er definert i kundens oppsett). Dette gjøres ved å velge ny stillingskode fra nedtrekksmenyen i feltet Stillingskode. De stillingskoder som er tilgjengelig er de koder som er definert i lønnssystemet Endre på eksisterende forslag Dersom du ønsker å endre på forslag som allerede er registrert og lagret gjør du dette ved å overskrive det eksisterende og lagre på nytt. Tidligere registrerte forslag blir IKKE lagret som historikk. Dersom det er behov for å dokumentere tidligere forslag kan dette gjøres ved å ta ut rapporter for forslag. Rapportene kan også eksporteres til Excel. Lagre dokumentet i ønsket format, og gi hver enkelt rapport en navnbeskrivelse som gir informasjon om dato for forslag og eventuelt hvilken type forslag det er (forslag 1, forslag 2 osv.). Se eget kapittel for nærmere beskrivelse av funksjonalitet omkring rapporter Slette forslag Du kan enkelt slette et forslag som er registrert på en ressurs. Dette gjøres ved å markere/huke av i avkrysningsboksen til venstre for zoom og deretter trykke på knappen Slett merkede.. EVRY AS 2013 Side 19 av 36

20 Du vil få spørsmål om du virkelig ønsker å slette. Endelig sletting skjer ved å svare OK på spørsmålet i pop-up boksen Registrere forslag på tillegg i zoom Kunder som ikke benytter lønnsforhandlingsmodulen for faste tillegg kan se bort i fra dette delkapittelet. Registrere forslag på nye tillegg, endring eller sletting av eksisterende tilegg gjøres i zoom ressurs. Det er også mulig å endre beløp for eksisterende tillegg ved hjelp av simuleringsfunksjonen som blir nærmere beskrevet i neste kapittel. Det er mulighet for å legge inn tillegg som alltid beregnes i 100% og tillegg som er avhengig av ressursens stillingsprosent. Hva som benyttes av tillegg i din organisasjon må du få informasjon om fra den/de som er ansvarlige for lønnsforhandlingen Endre beløp på et eksisterende tillegg For å endre på beløpet på et eksisterende tillegg må brukeren overskrive det eksisterende beløpet med et nytt årsbeløp. Eksempel: Vedkommende har i dag et tillegg på NOK og dette skal økes til NOK Det eksisterende tillegget fremkommer i zoom bildet. Til å begynne med er feltverdi for gammelt beløp og nytt beløp likt. Legg merke til at du kun har anledning til å registrere i feltet for Nytt beløp : EVRY AS 2013 Side 20 av 36

21 Endre beløp ved å legge inn NOK i feltet Nytt beløp. Husk å lagre Registrere nye tillegg Du legger inn nytt tillegg for en ressurs ved å trykke på knappen Nytt tillegg. I nedtrekksmenyen ser du hvilke tillegg som er tilgjengelige. EVRY AS 2013 Side 21 av 36

22 Velg aktuelle tillegg og definer årsbeløp som vedkommende skal ha. Dato fra settes automatisk lik virkningsdato for forhandlingen og med stoppdato lik (systemets uendelige dato) Slette eksisterende tillegg Det er mulig å fjerne et eksisterende tillegg fra lønnsforhandlingsmodulen. Tillegget opphører fra og med virkningsdato på forhandlingen. Vi anbefaler likevel på det sterkeste at dette gjøres fra lønnssystemet. Imidlertid kan du enkelt fjerne tillegg som er gitt under forhandlingene. De tillegg som er gitt under forhandlingene har startdato lik virkningsdato for forhandlingen. Disse har heller ikke noe beløp i kolonnen Gammelt beløp. For å slette setter du et kryss til venstre for det tillegget som skal fjernes og deretter å trykke på knappen Slett merkede tillegg. Etter lagring blir tillegget strøket og en ny knapp Angre er synlig i skjermbildet. EVRY AS 2013 Side 22 av 36

23 Du kan når som helst gi vedkommende det slettede tillegget tilbake ved å trykke på angreknappen. Tillegget blir så aktivt igjen. EVRY AS 2013 Side 23 av 36

24 4. Simulering av forslag I hovedskjermbildet er det en simuleringsboks bestående av fire faner. Det er mulig å simulere lønn, lønnsramme/lønnsalternativ, faste tillegg og fastlønn (tilgjengelige faner avhenger av kundens oppsett). For å kunne aktivisere simuleringsfunksjonen må forhandling og utvalg være valgt for å kunne få opp et resultat som det kan simuleres på. Felles for alle simuleringsfunksjonene er at du må markere de ressurser som du ønsker skal inkluderes i simuleringen og deretter trykke på knappen Kalkuler. Dersom du vil simulere på hele utvalget (dvs. ikke bare de ressurser som er synlig i skjermbildet) er det ikke nødvendig å huke av alle radene i forkant. Du trykker i stedet på knappen Kalkuler alle. Det er verdt å merke seg at funksjonalitet for Kalkuler alle forutsetter at det faktisk er mulig å beregne den simulering som brukeren ønsker å gjennomføre. Dersom det er avvik på mer enn èn rad avbrytes simuleringen. En pop-up genereres i skjermbildet med oversikt over hva som er årsaken til at simuleringen avbrytes og hvilke ressurser dette gjelder. Det er også mulig å eksportere listen til Excel ved å trykke på ikonet Eksporter. EVRY AS 2013 Side 24 av 36

25 Uavhengig om brukeren har trykket Kalkuler eller Kalkuler alle, gjør systemet en beregning av hva økningen i fastlønn og/eller tillegg vil koste og resultatet fremkommer øverst i skjermbilde til venstre for simuleringsboksen. Du lagrer simuleringen ved å trykke på knappen Lagre i simuleringsboksen. Når du lagrer oppdateres summeringsboksen Totalt for Ansvar (alle rader). Dette beløpet justeres etter stillingsprosenten til ressursene. Forslagsbeløpet og differansen mellom lønn i dag og forslag beregnes i kolonnene Forslag og Diff. EVRY AS 2013 Side 25 av 36

26 4.1. Simuler Lønn For kunder som ikke har oppsett lønnstrinn ser fane Simuler lønn slik ut: Feltforklaring: Felt Beløp Beskrivelse Legg inn beløp som du ønsker å simulere på i feltet Beløp. Alle merkede rader eller alle rader skal ha NOK X mer i fastlønn. Det må angis beløp eller prosent. Ikke begge deler i en og samme simulering. % Definer prosentvis økning i feltet %. Ved kommatall må heltall og desimaltall skilles med kommategn. Eksempelvis 3,50. Simuler lønn i dag på Alle merkede rader eller alle rader skal ha X% økning av fastlønn. Det må angis beløp eller prosent. Ikke begge deler i en og samme simulering. Ved kryss beregnes økningen ut i fra dagens fastlønn. Dersom det ikke settes kryss, kan du fortsette å simulere på topp av allerede eksisterende forslag. For kunder som kun forhandler på alternativ ser fanen slik ut: EVRY AS 2013 Side 26 av 36

27 Feltforklaring: Felt Ant.Alternativ økning Simuler på lønn i dag Beskrivelse Legg inn antall lønnsalternativ opp som du ønsker å simulere på i feltet Ant.alternativ økning. Alle merkede rader eller alle rader skal ha X antall lønnsalternativ økning. Ved kryss beregnes økningen ut i fra dagens fastlønn. Dersom det ikke settes kryss, kan du fortsette å simulere på topp av allerede eksisterende forslag Simuler Lønnsramme/Kapittel Feltforklaring: Felt Lønnsramme Alternativ Beskrivelse Legg inn ny lønnsramme for utvalgte rader eller alle. Legg inn nytt lønnsalternativ for lønnsramme for utvalgte rader eller alle Simuler tillegg For å kunne simulere på tillegg MÅ utvalget i simuleringen allerede ha dette tillegget. Dersom ressursen ikke har tillegget fra før gir systemet melding om dette og all simulering avbrytes (likt som ved simulering av lønn). NB! I de tilfeller der ressursen har flere tillegg (ulikt beløp) på samme lønnart skal begge tilleggene inngå i simuleringen. Ressursen blir dermed tildelt det dobbelte eller mer av angitt beløp. EVRY AS 2013 Side 27 av 36

28 Feltforklaring: Felt Beløp Lønnart(er) Beskrivelse Legg inn et årsbeløp for et eller flere tillegg. Velg tillegg fra nedtrekksheisen. Det er fullt mulig å velge flere tillegg og simulere på disse i en og samme operasjon Simuler fastlønn Du har også mulighet for å simulere på fastlønn. Feltforklaring: Felt Full lønn Beskrivelse Legg inn nytt årsbeløp (fastlønn) for markerte ressurser eller alle. EVRY AS 2013 Side 28 av 36

29 5. Rapport for forslag Så lenge forhandlingsstatusen er satt til Forslag eller Krav+Forslag er det mulig å ta ut en rapport over alle registrerte forslag. Rapporten er tilgjengelig under menypunktet Rapporter. Rapporten bestilles fra skjermbildet Forslag. Parameter Forhandling Stillingskode F.o.m. Ansvarssted (overskrift avhenger av kundeopsett) T.o.m.ansvarssted (overskrift avhenger av kundeoppsett) Tjenestested/funksjon (overskrift avhenger av kundens oppsett) Navn Fødselsnummer Utvalg Verdi Velg forhandlingsreferanse fra nedtrekksheisen. Du kan avgrense rapporten til kun å vise ressurser og stillinger som er knyttet til angitt stillingskode. Du kan avgrense rapporten til kun å vise ressurser og stillinger som er knyttet til angitt konteringsverdi (evt. innenfor definert intervall). Du kan avgrense rapporten til kun å vise ressurser og stillinger som er knyttet til angitt konteringsverdi (evt. innenfor definert intervall). Du kan avgrense rapporten til kun å vise ressurser og stillinger som er knyttet til angitt konteringsverdi. Du kan avgrense rapporten til kun å vise en ressurs. Du kan avgrense rapporten til kun å vise en ressurs. Mulige utvalg: EVRY AS 2013 Side 29 av 36

30 Rapportkommentar Du kan selv velge om du vil legge inn en kommentar som vil fremkomme i rapporten. Rapporten kan bestilles i PDF format og/eller i Excel. Trykk på for PDFformat og for Excel-format. Ved bestilling av rapportene startes en serverprosess SPR07. Systemet gir informasjon om hvilket ordrenummer som er generert. Sjekk ordrestatus ved å klikke på Mine bestilte rapporter. Et nytt skjermbilde blir tilgjengelig. Her ser brukeren alle rapporter som han/hun har bestilt. Feltforklaring: Felt Rapport DM Best.nr. Planlagt Ferdig Serverkø Beskrivelse Fullt rapportnavn Rapportforkortelse. Ordrenummer. Dato for når rapporten ble bestilt. Dato for når rapporten ble ferdigstilt. Hvilken serverkø rapporten kjøres på. EVRY AS 2013 Side 30 av 36

31 Filnavn Status Rapportresultatfil. Status på rapporten. Mulige verdier er: Aktiv Rapporten er bestilt men står i kø. Ferdig Rapporten er ferdigstilt. Ikke avsluttet Rapporten er under bearbeiding. Trykk på Oppdater øverste til venstre i skjermbildet for å oppdatere skjermbildet. Status endres til Ferdig etter at brukeren har oppdatert skjermbildet. Dobbeltklikk på linjen med aktuelt bestillingsnummer for å se rapportresultatet Rapporten i PDF-format Du får spørsmål om du ønsker å åpne eller lagre rapporten. Trykk Cancel om du ikke ønsker å se rapportresultatet likevel. Rapporten lister ut ansatte (med eventuelt krav og forslag) per ansvarsområde. EVRY AS 2013 Side 31 av 36

32 Øverst på første side ser vi bestillingsparametrene for rapporten. På siste side summeres krav fordelt mellom kvinner og menn samt hvordan totalbeløpet er fordelt på tillegg og årslønn. Vi gjør oppmerksom på at dersom fødselsdato ikke er registrert i lønnssystemet vil ressursen fremkomme i rapporten med dummy fødselsdato Rapporten i Excel-format Du får spørsmål om du ønsker å åpne eller lagre rapporten. Trykk Cancel om du ikke ønsker å se rapportresultatet likevel. EVRY AS 2013 Side 32 av 36

33 Excel-rapporten er inndelt i fire hoveddeler dersom kunden ønsker at krav skal fremkomme også i forslagsrapporten. For kunder som ikke ønsker dette er kravdelen skjult. Første del viser basisopplysninger omkring den ansatte og tilhørende stilling. Vi gjør oppmerksom på at dersom fødselsdato ikke er registrert i lønnssystemet vil ressursen fremkomme i rapporten med dummy fødselsdato Andre del viser lønnsopplysninger før forhandlingen. EVRY AS 2013 Side 33 av 36

34 Tredje del viser kravet og beregningen av differansen mellom krav og nåværende lønn. Fjerde del viser forslaget og beregningen av differansen mellom forslag og nåværende lønn. EVRY AS 2013 Side 34 av 36

EVRY AS 2013 Side 1 av 65

EVRY AS 2013 Side 1 av 65 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DOKUMENTASJONEN... 3 1.2. OM MODULEN... 3 1.3. UTTREKK AV DATA FRA LØNN... 3 1.4. OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT... 4 1.5. SENTRAL OG LOKAL

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER...

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Systemskisse... 5 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... 7 2.1 Ressursregisteret... 7 2.2 Prosjektregister...

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 16.12.2014 1 av 62 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 11 Søkeroversikt... 12 Mappen Registrering...

Detaljer

Akelius Årsavslutning 2014.2

Akelius Årsavslutning 2014.2 Akelius Årsavslutning 2014.2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Formålet med dette dokumentet... 4 Hvordan komme i gang... 5 Ny fil... 5 Arbeidsgang... 5 Tilpasse arbeidsgang... 5 Klientinformasjon...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 Brukerveiledning VIGObedrift 03.05.2015 1 av 64 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Weblogg... 6 Bedriftsinfo... 8 Vis søkere... 13 Søkeroversikt... 14 Mappen

Detaljer