2NR. Hva vil Regjeringen? Bransjeråd for kvalitet. Veien mot nullutslipp. Side 8-9 MARS 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2NR. Hva vil Regjeringen? Bransjeråd for kvalitet. Veien mot nullutslipp. Side 8-9 MARS 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND"

Transkript

1 2NR MARS 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Hva vil Regjeringen? Side 8-9 Bransjeråd for kvalitet side 4-5 Veien mot nullutslipp side 16-17

2 2 < TAXI Nye E-Klasse. Den nye definisjonen på kresen. Det får konsekvenser når du har fulgt samme kresne ambisjon i 127 år. Nye E-Klasse er friskere, mer dynamisk og intelligent enn noensinne. Dessuten er den først i klassen med innovative kjøreassistentsystemer som DISTRONIC PLUS med styreassistent eller BAS PLUS med veikryssassistent. Opplev hvordan du kan nyte det å være kresen på alle felt. Nye E-Klasse. I toppform. E 200 CDI sedan TAXI fra kr ,- eks. mva. E 200 T CDI stv. TAXI fra kr ,- eks. mva. Teknikkpakke Kun 4.900,- kr Veil. pris kr ,- Teknikkpakken inneholder: Full-LED nær- og fjernlys foran Full-LED baklys (baklys, bremselys, blinklys, ryggelys) Intelligent Light System med adaptive lysfunksjoner Adaptiv fjernlyssensor for blendfrie fjernlys Parkeringsassistent med sensor foran og bak Pris er inkl. mva. og levering Oslo. Avgift som følge av gir og felgvalg kan tilkomme. Forbruk blandet kjøring: 0,45-0,95 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Importør: Bertel O. Steen AS. Bildet kan avvike fra tilbudte modeller. Kampanjetilbudene gjelder frem til G-Tronic automatgir Kun 4.900,- Veil. pris kr kr ,- Utfordringer i kø Taxibransjen har mange utfordringer, og det dukker stadig opp nye spørsmål og oppgaver i Norges Taxiforbund. I tillegg til prioriteringene i næringens rammebetingelser, har sentralstyret besluttet en utredning av arbeidstidsbestemmelsene for næringen, for om mulig å finne grunnlag for et unntak. Videre har styret gjort vedtak om å utrede ulike tiltak mot den stadig økende piratvirksomheten. For å bekjempe denne kriminelle virksomheten skal den tas opp på politisk nivå, og i møter med skattemyndigheter, NAV og politi. Sistnevnte synes langt på vei, med noen hederlige unntak, å ha lagt denne kriminelle virksomheten nederst i prioriteringsrekkefølgen. I enkelte tilfeller har politiet faktisk et positivt syn på denne virksomheten. Det synes nærmest akseptert av enkelte i politietaten at piratvirksomhet skjer helt åpenlyst og stadig bedre organisert. En annen lovlig virksomhet som synes å bre om seg er drosjekjøring med løyvefritak. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 82. årgang Utgiver og ansvarlig redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Trykk: 07 Media AS Nylig ble det for flere øysamfunn i Rogaland tinglyst at dersom du har politiattest og kjøreseddel, kan du fritt bruke egen privatbil, uten taksameter eller lampe/skilt. Ingen kjøreplikt, fri prissetting, ingen krav om bankgaranti eller løyvekurs. Dette er ikke av nyere dato. Samferdselsdepartementet har delegert myndigheten til fylkeskommunene, så vi vil også her, på lik linje med praktiseringen av Yrkestransportloven, ha like mange regelverk og praktiseringer som vi har fylkeskommuner. Vi skal søke å få avklart hvilke retningslinjer fylkene her opererer etter. Disse og flere aktuelle temaer for bransjen finner du i denne utgave av bladet TAXI. Har du andre temaer eller innspill du ønsker satt på dagsorden, så send meg gjerne en e-post på: Lars Hjelmeng Direktør Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng tlf: Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. ISSN (trykt utg.) ISSN (elektronisk) INNHOLD TAXI > 3 Bransjeråd for kvalitet Myndighetene må støtte kvalitet Hva vil regjeringspartiene? Avgjørende beredskap...10 Taxi og funksjonshemmede Intet taksameterjuks...13 Samarbeid om anbudsvilkår...14 Stans piratene!...14 Veien mot nullutslipp...16 Elbilen sviktet...17 Fleksibel rullestolbil...18 Faste spalter Knuts hjørne...22 Vi gratulerer...23 Forbundsnytt...24 Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristens hjørne...29 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 8. april, og går i posten den 30. april. Tips og innspill sendes

3 4 < TAXI / Kvalitetssikring TAXI / Kvalitetssikring > 5 Bransjeråd for kvalitet i Oslo og Akershus? Taxinæringen i Akershus foreslår et bransjeråd for Oslo og Akershus. Det skal bidra til å sikre kvalitetsnivået i næringen, i samarbeid med politiet og løyvemyndighetene. - Vi har sammenfallende interesser med næringen, sa Unni Norum og Steinar Talgø fra Politidirektoratet. Forslaget ble lansert på et seminar som Akershus fylkeskommune holdt om kjøreseddelordningen den 13. februar. Hvordan kan vi bruke Yrkestransportlova for å hindre at uskikkede personer får kjøre drosje? var spørsmålet. Leder for Transportseksjonen i fylkeskommunen, Nina Hansen, understreket at det er et samfunnsansvar å ha ordninger som ivaretar passasjerenes trygghet og sikkerhet. Selv om det heldigvis er få alvorlige hendelser, er ett overgrep ett for mye. Mange sårbare grupper er avhengig av offentlig transport med drosje. Politiet vil samarbeide Politiet hadde en sentral rolle på seminaret. Seksjonssjef Steinar Talgø og seniorrådgiver Unni Norum i Politidirektoratet (POD) gikk gjennom praksis og retningslinjer for tildeling og tilbakekall av kjøreseddel, og viste en del konkrete eksempler fra forvaltningen og rettsapparatet. I motsetning til tidligere, mener POD nå at politiets forvaltningsavdeling har kompetanse til å si nei til fornyelse av kjøreseddel etter egen vurdering av vandel og skikkethet, også når en tidsbegrenset inndragelse fra domstol er utløpt. De understreket at politiet ved tildeling av kjøreseddel skal legge vekt på faglig nivå, næringens omdømme, evnen til å opptre høflig og vise god service, foruten god vandel. Kvalitetssikringen av dette må næringen stå for i innstillingen av kandidater. Ikke bare anmeldelse Politiet har et internt skille mellom forvaltning og påtalemyndighet, og det ble klart i møtet at det kan sendes klager til Forvaltningsavdelingen uten å måtte anmelde en sak i straffemessig forstand. Ved gjentatte klager på samme sjåfør, kan politiet inndra kjøreseddelen. I stor grad overlates slike oppsamlede klager til sentralene. Næringens representanter viste til eksempler der saker ble henlagt, eller der inndragning av kjøreseddel i ett distrikt ikke fikk konsekvenser når det ble søkt på nytt i et annet. Samordning og informasjonsflyt var derfor et sentralt tema. Det finnes ikke noe sentralt kjøreseddelregister, og det er heller ikke mulig å kontrollere på kveldstid om en kjøreseddel er ekte. Lett å forfalske Kontorsjef Marius Gaarde har ansvaret for kjøreseddelsakene i Oslo Politidistrikt og redegjorde for deres praksis. Han innrømmet at kjøreseddelen kan være enkel å forfalske. Tildeling er basert på tillit til Taxiskolen og Norgestaxi som er de to som står for opplæring og eksamen i dag. Drøye Oslo-borgere har kjøreseddel i dag. Det utstedes nye pr år. Bare et fåtall (20-40) tilbakekalles, hovedsakelig på grunn av helse. Gaarde understreket at politiet og næringen har felles interesse av at tildeling skal skje på en god og riktig måte. Det er imidlertid få ressurser til kontroll. Frustrerende Ole Emil Johansen, løyvehaver og styreleder i Ski Taxi, sa at næringen ikke kan styrke omdømme og kvalitet alene. Det er få sjåfører som er for dårlige, men vi kan ikke kimse av at 22 prosent i en undersøkelse føler at taxi ikke er trygt, understreket han. Kravene som stilles i dag er altfor lave, og må heves. Det må være felles standard i bånn, og ikke opp til enhver sjåfør å definere kundebehandling. - Samtaler er som regel nok når noen har brutt retningslinjer, men i de få tilfellene av mer alvorlige saker er det frustrerende at vi ikke kan kvitte oss med en uegnet sjåfør. Vi er maktesløse, og blir sittende med svarteper som bransje, med dårlig omdømme. Vi må få bedre samarbeid og bli herre i eget hus, sa Johansen, som også er NTs nestleder i Akershus. På spørsmål svarte han at han aldri er spurt om kjøreseddel, selv om han mange ganger gjennom årene er stoppet i rutinekontroller fra politiet. Representanter fra de tre politidistriktene i Akershus (Asker og Bærum, Romerike og Follo) var også til stede. De mener det er godt samarbeid med næringen lokalt, men at det kan være mer å gå på med å bevisstgjøre de som er ute i felten. Det er lite fokus på kjøresedlene. Bransjeråd I forkant av seminaret har en arbeidsgruppe fra næringen diskutert både programmet og oppfølging, og forslaget til en handlingsplan ble presentert til slutt. Leder for Norges Taxiforbund, avdeling Akershus, Tom Tysland, og direktør for 0-Taxi, Robert Hercz la fram forslag til en konkret plan, som alle sentralene i Akershus er enige om. Forslaget er at alle sentraler i Oslo og Akershus oppnevner ett medlem med varamedlem til bransjerådet, som skal være rådgivende organ for politiet i kjøreseddelsaker herunder utvikle en bransjenorm for vandelskrav og kvalitetssikre kjentmannsprøvene. Gruppen foreslår at kjøresedler knyttes til sentral, og må fornyes med ny kjentmannsprøve ved skifte av sentral. Lik klagebehandling Det er ønske om lik praksis i klagebehandling i alle sentraler og statistikk som kartlegger antall klager og typer klager. Bransjerådet foreslås å være et overordnet klageorgan, som også skal ivareta løyvehavernes og sjåførenes rettssikkerhet. Alle straffbare forhold må meldes til politiet, og det bør opprettes bedre samarbeidsrutiner mellom næring og politi. Politiets representanter reagerte svært positivt på forslagene, som nå skal bearbeides videre. Vi har helt sammenfallende interesser med dere, sa Steinar Talgø i POD. Han mente det skal mye til for politiet å avvise begrunnede innspill fra næringen når det gjelder praktiseringen av regelverket. Forbrukerrådets politiske rådgiver, Janne Pedersen, reagerte også positivt på forslagene. Hun mente eksterne interesser burde være med i klageorganet. Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, Arnfinn Øen, hadde også innlegg, om de ulike aktørenes og rollefordelingen i næringen. Fra forbundet sentralt var leder Knut Thomassen, kommunikasjonssjef Atle Hagtun og jurist Caroline Sagen Paulsen med på seminaret. AH Den statlige ordningen med arbeids- og utdanningsreiser vil fra 1. september i år bli landsdekkende og permanent. Arbeids- og velferdsdirektoratet har inngått avtale med Rogaland Taxi om et reisekort som tas i bruk 1. september Brukerne bestiller selv skyss, uten å gå veien om Pasientreiser. Ulovlige miljøkrav Samferdselsdepartementet (SD) gjør det klart at Oslo kommune ikke kan bestemme hvilken drosje løyvehavere skal kunne kjøpe, så lenge den oppfyller de utslippskrav som er regulert i kjøretøyforskriften. Det skriver departementet i høringsuttalelse til byrådets forslag til miljøbestemmelser i den lokale drosjeforskriften. Næringen har påpekt det samme i sin uttalelse. SD er positiv til kommunens ønske om å redusere miljøbelastningen, men savner en drøftelse av andre virkemidler, som å skape incentiver til at næringen selv vil søke å etterleve aktuelle miljøkrav. - Dette er jo det samme som vi sier både at forslaget er ulovlig, og at det er bedre med samarbeid om en felles strategi på realistiske premisser, sier Glenn Tuxen i NT avdeling Oslo. SD peker på kommunens innkjøpspolitikk som en mulighet for å stille miljøkrav. Kontraktsvilkår ved kjøp av skoleskyss, TT-kjøring etc. kan brukes, mener departementet. Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), har sagt nei til invitasjonen til årsmøteseminaret den 5. april, men vil delta på et dialogmøte mellom næringen og Bymiljøetaten den 30. april.

4 6 < TAXI / Kvalitetssikring TAXI / Kvalitetssikring > 7 Myndighetene må støtte kvalitetsarbeidet Mange søker seg til drosjenæringen som første jobb i Norge. Skal kvaliteten heves må både myndigheter og næringen skjerpe kontrollen med at de som får kjøreseddel er kvalifisert, og at de som kjører drosje har kjøreseddel. Det sier Petter Karlsen i Taxiskolen, som sammen med Norges Taxiforbund har arbeidet for kvalitetsstandarder i næringen i mange år, noe han mener direkte motarbeides av Samferdselsdepartementet. Statsråder har vært enige med oss, Oslo kommune har kopiert våre forslag, men alt stopper opp hos byråkratene. Haukeberg-rapporten om løyvekursene har nå ligget i departementet i tre år uten at noe har skjedd. I august i fjor sendte Vegdirektoratet over forslaget til styrket opplæring for sjåfører, som ble foreslått innført fra i år. Lite tyder på at det vil skje. - Det er noe rart med dette. For noen år siden ble kravene til bussjåfører hevet gjennom Yrkessjåførdirektivet. Hvert femte år må de på obligatorisk kurs. Men for drosjesjåfører er samme krav ikke interessant. Det er en holdning fra myndigheter om at alle kan kjøre drosje, og det kan du gjøre til du får deg en ordentlig jobb, sier Karlsen. Kjøreseddel ikke nok Karlsen går god for Taxiskolens egne kjentmannsprøver, men sier samtidig at de ikke er tilstrekkelige til å bli en god taxisjåfør. Det er ikke lov å stille språkkrav knyttet til kjentmannsprøven. Noe norsk må en jo kunne for å bestå, men det er jo pugging av gater og steder. Hvis man etterpå ikke bruker norsk daglig, er man like langt. De fleste sentraler har egne kurs og krav, men ikke alle, og det er de siste som er problemet. Samtidig er utekontrollen altfor årlig og det er en kjent sak at det også er sjåfører som kjører uten godkjent kjøreseddel for drosje. - Jeg tror ikke mange løyvehavere tillater dette, men det er kjent at 35 prosent er en sats for sjåfører som kjører for andre, og der den som egentlig skulle ha kjørt bilen tar resten av avtalt sjåførlønn, sier Karlsen. Det er bare politi og Statens Vegvesen som har lov til å spørre etter førerkort og kjøreseddel, og de kontrollerer svært sjelden. Samspill nødvendig Karlsen sier at sentralene har en viss mulighet til å kontrollere sjåførenes ID mot sitt register, men også hos disse er kontrollene sporadiske. - De koster jo penger, og med lav inntjening er insentivene til å prioritere kvalitetsarbeid ikke alltid på topp, verken hos sentral eller løyvehaver, mener Karlsen. - Det må et samspill til mellom myndighetene og næringen for å skjerpe kravene og kontrollen med at de overholdes. Ulike løyvekurs Taxiskolen gjennomfører kurs for løyvehavere i samarbeid med NKI, og Petter Karlsen mener dette kurset er godt, i motsetning til det andre som er på markedet. Løyvehaverne som har bestått kurset kan det de skal kunne. At ikke alle er like gode til å praktisere det de har lært, er en annen sak. Også løyvehavere må følges opp av sentralene. I noen fylker praktiseres realkompetanse som krav til å få løyve, ikke løyvekurs. Dette betyr at man får løyve etter en samtale hos NAV. Kan løses Karlsen sier det er enkelte i bransjen både i sentraler og blant løyvehavere - som har en for dårlig holdning til kvalitet. Vi er en del av kollektivtrafikken og må som bransje fylle de krav samfunnet setter til oss. Omdømmet er avgjørende for tillit og inntjening, og vi må gjøre noe med den begrensede del av næringen som ødelegger. - Hvis Samferdselsdepartementets politiske ledelse nå kan presse gjennom offentlig kontroll med løyveeksamen, bedre sjåføropplæring, og gi sentraler og løyvemyndigheter økt myndighet, kan mye av problemet løses, sier Petter Karlsen. Da blir det også lettere for næringen å styrke internjustisen. AH Per Halvorsen i Fjellugla Kompetanse AS (t.v) og Petter Karlsen i Taxiskolen AS, er klare til å styrke kompetansen i drosjesentraler over store deler av landet. Støtte til kurs i sju sentraler Fjellugla Kompetanse AS og Taxiskolen går nå sammen om et kursopplegg for sju drosjesentraler. Ca. to millioner kroner er bevilget i støtte fra statens voksenopplæring VOX. Taxisentralene Grenland, Skien, Nedre Romerike, Asker og Bærum, Lakselv, Os i Hordaland og Mandal er med. Per Halvorsen har drevet voksenopplæring i ulike bransjer i 40 år, de siste 25 med base i Østerdalen. Det var Tynset Taxi som knyttet kontakten til taxinæringen høsten 2012, med kurs året etter. Hedmark og Oppland ble trukket inn gjennom Jostein Bjøntegård i Hedmark Taxi, og sentralstyremedlem Simen Sterud fra Oppland tok initiativ til et møte med styret i Norges Taxiforbund. Etter det utarbeidet Fjellugla Kompetanse og Taxiskolen en felles søknad om VOXmidler for de sju sentralene, og alle fikk penger. Over 300 drosjeeiere og -sjåfører skal dermed får være med på kurs på 80 timer, i perioden mellom uke 10 i år og mai neste år. Sentralene skal nå legge praktisk til rette og bestemme nærmere innholdet lokalt. På læreplanen for kurset står tema som data, omdømme (service, samhandling, kommunikasjon), lovforståelse (Yrkestransportloven, Vegtrafikkloven, Arbeidsrett), taksameter og kommunikasjonen internt i sentralen, Norges Taxiforbunds arbeid og drosjepolitikken, og lokale kjøreforhold. Forslag om svensk reregulering Kommunalråd i Malmø, Andreas Schönström (s), vil fremme forslag om at Sverige gjeninnfører antallsreguleringen for drosjer. Bakgrunnen er erfaringene fra Malmø, som er Sveriges tredje største by, og en rapport som Transport (det svenske Transportarbeiderforbundet) har publisert om taxi. Schönström håper Sosialdemokratenes riksdagsgruppe vil stille seg bak forslaget. Partiet er i dag i opposisjon, men kan bli regjeringsparti igjen etter neste valg. Han har hatt møter med utøvere i Malmø som forteller om en stenhård bransch, med lange arbeidsdager, usle lønninger og en kommunal anbudspolitikk som ytterligere presser lønnsomheten. Schönström viser til København som eksempel på vellykket regulering av næringen, som også Sverige bør følge.

5 8 < TAXI / Nordnorsk taxikonferanse TAXI / Nordnorsk taxikonferanse > 9 Regjeringspartiene: Åpner alt, men ønsker dialog Regjeringspartienes transportpolitikere understreker at taxi er del av kollektivtrafikken, men åpner alle sider av lovgivningen. Hva de vil, er uklart, men de inviterer til dialog med næringen. Både Ingebjørg Godskesen (Frp) og Torill Eidsheim (H) refererte til forrige periodes mindretallsforslag om liberalisering og løyver til ordinære bedrifter (se ramme) i sine innlegg på NT-konferansen i Tromsø i februar. Godskesen snakket om behovet for liberalisering og at regelverket ikke er tidsriktig. Eidsheim kastet også de fleste ballene opp i lufta, og ville ha vurdering av personlige løyver, løyvehavernes eierskap til sentralene og behovsprøvingen. På den annen side understreket begge at de ville ha god dialog med næringen, ikke skal ri kjepphester (Godskesen) og ikke endre for å endre (Eidsheim). Begge sa det er satt i gang et arbeid i departementet om endringer, og det var vedtatt å invitere taxiforbundet inn til dialog. Knut Thomassen sa etter disse innleggene at han har tro på god dialog, men advarte mot å bruke tid på enda en runde om frislipp. - Det er ingen steder i verden der et deregulert system lar seg kontrollere. Jeg håper dere ikke går i den fella, sa Thomassen. Godskesen sa at Høyre og Frp nå tar fram igjen forslaget om deregulering som ble fremmet på Stortinget i 2011, men lovet å trekke næringen med i dialog om en stund. For et best mulig resultat må dere være med, sa hun. Knut Thomassen minnet om Forbrukerrådets konferanse der de dårlige erfaringene med deregulering i Nederland og Irland ble trukket fram. Også i USA ble det reregulert etter mislykkede avreguleringer. Høyres Torill Eidsheim åpnet opp for diskusjon om hele rammeverket for drosjenæringen, men lover god dialog før konklusjoner trekkes. Ønsker liberalisering, men? Ingebjørg Godskesen, Aust- Agder, er inne i sin andre periode i transportkomiteen, og er Frps ansvarlige for kollektivtransport, herunder taxi. Hun synes det er spennende å diskutere drosjepolitikk, og har lært mye av kontakten med næringen. Det er en fascinerende næring, der utøverne er genuint opptatt av å skape en god arbeidsplass og et godt tilbud til kundene, sa hun, som i all hovedsak også er godt fornøyd som drosjekunde. De gangene jeg er mindre fornøyd, er når sjåføren ikke vet hvor han skal, men det er kanskje fordi de ikke forstår meg, sa Godskesen. Noen ganger må drosjesjåføren ta alles gleder og sorger på sine skuldre. Det er i alle fall billig psykolog, sa hun. Drosjene er viktige overalt, men særskilt viktig for infrastrukturen i distriktene. Ikke bompenger Hun var klar på at det er feil at det er bompenger for bare deler av kollektivtrafikken, som buss, og ikke taxi, og lovte hardt arbeid for å endre det. - Kollektiv er kollektiv. Hun ville liberalisere næringens rammevilkår, uten å være konkret på hva det betyr. Vi må endre til det beste for alle parter, og jeg håper vi får det til sammen med dere, sa Godskesen. - Jeg mener at et nytt regelverk må på plass. Det totale rammeverket er ikke tidsriktig. Kanskje kommunene skal ta fullt ansvar for drosjene? De vet bedre enn fylkene hvor skoen trykker, mente hun. Hun fortalte en episode i en taxi hvor løyvepolitikk ble diskutert i baksetet, og hvor sjåføren hadde antydet at han kunne skaffe et løyve under bordet for kroner. Frp-møte: Ingebjørg Godskesen diskuterer med direktør i Troms Taxi og Frps gruppeleder i Troms fylkesting, Ole Johansen. Godskesen svarte at det nettopp derfor er viktig å ha forbundet med i dialog, og at det ikke er sikkert det blir samme ordlyd nå som i Dere må hjelpe oss med det som blir godt for alle! Høyres og Frps mindretallsforslag i Stortinget, april 2011: Stortinget ber regjeringen legge frem sak med forslag til endret lov- og regelverk for drosjenæringen med vekt på deregulering og effektiv kontroll. Forslag 2, som fikk støtte også av KrF og V: Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å åpne for tildeling av løyver også direkte til profesjonelle aktører organisert som en ordinær bedrift. Tenke nytt, men hva? Torill Eidsheim, Hordaland, er i sin første periode på Stortinget og i transportkomiteen. Også hun var klar på at drosjer er del av kollektivtilbudet. Det er opplest og vedtatt! Foruten forslaget fra 2011 i Stortinget, refererte hun til Høyres program om å evaluere løyvepolitikken, og til Høyres slagord Nye ideer, bedre løsninger. Hun viste også til Bondevik 2-regjeringens forslag om deregulering i 2004, som fikk solid flertall i høringen, men motstand fra distriktene. Derfor ble det satt på vent. Offentlig kjøp av beredskap er en mulig ordning hvis kjøreplikten forsvinner ved en deregulering. Jeg synes det er behov for endringer, men vi ønsker tett dialog for å finne svaret på en bedre taxinæring, sa Eidsheim blant annet, og pekte på at det kunne være ulike svar i ulike deler av landet. - Vi må sikre at det går an å tjene penger på taxidrift. Ny teknologi, samordning og koordinering var andre stikkord i innlegget. Det er behov for å tenke nytt og annerledes, sa Eidsheim, men var ikke veldig konkret på hva det skal innebære. Konklusjoner er heller ikke trukket i regjeringsapparatet. Det gir et unikt handlingsrom for dere. Med gode innspill kan vi sammen få til en god bransje, sa Torill Eidsheim. Jeg håper dere ser oss som en samarbeidspart og ikke en fiende, la hun til. Hun oppfordret også til å ta godt vare på yrkesstoltheten, den er en suksessfaktor. Ved å være stolte, blide og imøtekommende har drosjesjåfører en unik mulighet til å make ones day, sa Torill Eidsheim. Knut Thomassen sa at forbundet har bedt om møte med regjeringspartienes medlemmer i transportkomiteen. Vi har løsningene på det meste, og vil gjerne snakke om saken, sa han. I ettertid er det berammet møte den 6. mars.

6 10 < TAXI / Nordnorsk taxikonferanse TAXI / Nordnorsk taxikonferanse > 11 Lærdalsbrannen: Taxi avgjørende i evakueringen Drosjenes plass i beredskapen må få mye større oppmerksomhet. I Lærdal-brannen spilte de en helt avgjørende rolle. Blinde er gullbrukere av taxi: Ganske fornøyd, men - Jeg er en tung taxibruker og ganske fornøyd med tjenesten. Men noen kan bli bedre. Ordfører, tidligere lensmann og sentral Høyre-politiker, Jonni Solsvik, vil ha mer oppmerksomhet om drosjenes plass i beredskapen. Det sa ordfører i Andøy og sentralstyremedlem i Høyre, Jonni Solsvik på Tromsø-konferansen. Han har tidligere møtt taxiforbundet som vararepresentant påi Stortinget, og ser den lokale taxisentralen på nært hold etter mange år som ordfører og tidligere lensmann. Før innlegget om hva som kan skje hvis distriktsdrosjene forsvinner, hadde han ringt sin ordførerkollega Jan G. Solheim (Sp) i Lærdal. Han og kona er drosjeeiere i Lærdal, og ønsket i følge Solvik ikke å framheve egen næring. Men etter Janne Sjelmo Nordås, Sp: Urolig for liberalisering hvert kom det i samtalen tydelig fram hvilken viktig rolle drosjene hadde spilt under den første evakueringen i storbrannen. - I den innledende, kaotiske fasen, var det drosjesjåførene som visste hvem som bodde hvor, hvem som trengte hjelp og burde hentes først, og som gjorde det. Bare hjemmesykepleien hadde en tilsvarende kompetanse. Sannsynligvis ville brannen fått et helt annet utfall uten denne innsatsen, sa Solsvik, og presiserte at dette var hans konklusjon. - Vi så lokal kompetanse, lokalkunnskap og erfaring med logistikk og samhandling. Dette er helt avgjørende for å hindre at katastrofer får enda mer tragisk utfall, sa Solsvik, og håper dette perspektivet på distriktsdrosjenes betydning får større oppmerksomhet. I Andøy har drosjene en sentral plass i kommunens beredskapsplan. Det sa Roger Riise fra Blindeforbundet da han holdt innlegg i Tromsø. Han fortalte hvor viktig det er at sjåføren er oppmerksom på detaljene når de har en blind passasjer: Som å kvalitetssikre at passasjeren er kommet til riktig adresse, at bilen er parkert riktig med høyre side og med døra rett utenfor inngangen man går ut av, presis informasjon. Møtet med sjåføren er viktigst. Tenk over hvordan dere selv ville ha ønsket hjelp om dere var blinde. Ledsagerteknikk bør inn på sjåførkursene, var blant Riises budskap. Han fortalte en historie der han ble kjørt til feil adresse blant blokkene på Stovner, og vanskelighetene det medførte videre. Funksjonshemmede er helt avhengig av at arbeidsreiser og TT fungerer. Noe må gjøres, det er blitt økt ventetid, med store følger fior dem som har en jobb å skjøtte. Det går historier om folk som bruker TT uten behov, men det er ikke representativt. Vi må framsnakke ordningen og ha enkle ordninger for å rapportere avvik. Drosjenæringen bør få mer fokus når komiteen er ute og reiser. Næringen er viktig og vi trenger flere treffpunkter for å få taxi på dagsorden. Det sa Senterpartiets medlem i Stortingets transportog kommunikasjonskomité, Janne Sjelmo Nordås. Hun mener Oslo-fokuset ofte får dominere debatten. Det stemmer ikke med det landet har å by på. Hun var urolig for signalene om liberalisering. I Oslo har flere drosjer ført til høyere priser, ikke lavere. Vi må ha en næring som sikrer anstendig lønn og kan ikke akseptere sosial dumping, sa Sjelmo Nordås, som også roste næringen for gode bidrag i integreringen. I spørsmålsrunden sa Per-Morten Bjørlykke, NT avd Møre og Romsdal, at timeglasset er i ferd med å renne ut i mange distrikter. Uklarhet om offentlige anbud gjør at folk gir opp. Nye investeringer og nyrekruttering uteblir. I mitt distrikt, med mye offshorevirksomhet vil to av ti drosjer være igjen i løpet av sommeren. Det er dramatisk og må tas tak i, sa Bjørlykke. Sjelmo Nordås sa seg enig i det og fikk også samtykkende nikk fra sin kollega i Høyre, Torill Eidsheim. Ali Rafaqat, NT avd Oslo, sa det er lettere rive noe ned enn å bygge opp. - Norge har verdens beste drosjeregime. Det må erkjennes i stedet for å se det som et problem, sa han, og ba om at næringen blir tatt med på råd så en slipper gal politikk. Riise delte innlegget med Diana Johnsen fra Bodø, svaksynt med førerhund. Også hun betegnet seg som en gullbruker av taxi. Hun viste Blindeforbundets film Det kunne vært verre til allmenn munterhet. Johnsen tar drosje til jobben hver dag, og roste den nye regjeringen for en mer helhetlig TT-ordning. Det er ikke mer enn 300 Diana Johnsen (t.h) og Unn Tone Forfang Jensen minnet om drosjenes plikt til å ta med førerhunder i bilen, og fikk full støtte av Knut Thomassen (bak). førerhundbrukere i Norge, herav 30 i Nord-Norge. Fem i Tromsø, tre i Bodø og Alta. Det er et fantastisk hjelpemiddel som gir frihet. Hun sa det slett ikke bare er nye landsmenn som er motvillige til å ta med hund i bilen. Utrolig mange har allergidrosjer, spesielt eldre sjåfører med nye biler. Hun refererte departementets brev til NT om plikten til å ta med førerhunder, NTs transportvilkår og Islamsk råds uttalelse om det samme. Det er ingen adgang til å reservere seg mot førerhund. Det er strenger krav til å være allergidrosje, og svært få som er det. De er ikke noe problem med de som reelt er det. - Snakk med leiesjåførene, informer om plikten. Ta kontakt med Blindeforbundet om noen kommer med skitne hunder, sa Diana Johnsen. Knut Thomassen kvitterte med å si seg helt enig, og takket for jobben Blindeforbundet gjør.

7 12 < TAXI / Nordnorsk taxikonferanse TAXI > 13 Mer samarbeid taxi funksjonshemmede Ingen bevisst juks med taksametre Norges Handikapforbund og Norges Taxiforbund har felles interesser i å ta vare på transporttilbudet for alle, og vil samarbeide tettere for å sikre dette. Det sier de to forbundslederne Arne Lein og Knut Thomassen i en felles pressemelding etter den nordnorske taxikonferansen i Tromsø nylig. Drosjetilbudet er truet mange steder. Det er viktig at bestemmende myndigheter er oppmerksom på dette og bidrar til at alle kan få tak i offentlig transport når de trenger det, sier de to. På konferansen pekte Arne Lein på at Norge nylig har ratifisert FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Samfunnets tjenester skal være tilgjengelige for alle. For mange er drosjer det eneste mulige transporttilbudet, spesielt gjennom TT-ordningen. Arne Lein i Norges Handikapforbund og Knut Thomassen i Norges Taxiforbund er enige om et tettere samarbeid. Statene forplikter seg til å legge til rette for mobilitet til eget valg av tid og sted, til overkommelig pris. Frivillige og kommunale ordninger er ikke nok. Funksjonshemmede er kunder som må kunne bestille transport også når vaktmesteren har fri. Bare drosjene har krav om tilgjengelighet overalt, døgnet rundt. Dette tilbudet er imidlertid under press. Lønnsomheten ved drift av maxitaxier er svekket og i distriktene blir de stadig færre. Helseforetakenes anbudspolitikk gjør at mange distriktsdrosjer står i fare. Noen steder er drosjene helt borte allerede. Det er viktig at den kollektive samferdselspolitikken blir utformet for alle, sier Lein. Bedre samordning før Samordning av offentlig transport og samfunnsøkonomisk nytte sto sentralt da Geir Solvoll fra Universitetet i Nordland redegjorde for sine undersøkelser av anbud på pasienttransport. Anbud gir reduserte utgifter, men kanskje dårligere tilbud. Helseforetak og fylkeskommunen må snakke sammen for å få best mulig samfunnsøkonomisk resultat, sa han blant annet. I debatten etterpå ble det av flere fra næringen påpekt hvor mye som nå brukes for å administrere Pasientreiser mens drosjene tidligere organiserte det hele mye billigere. Problemene med å få helseforetakene i tale ble også påpekt, blant annet av samferdselssjefen i Finnmark. Taxi overalt, alltid er vedtatt politikk i Norge. Det er det reguleringen for drosjer er basert på. Myndighetene må passe på at dette fortsatt ligger til grunn, sier Arne Lein og Knut Thomassen. De to forbundene satser på økt samarbeid både i fylkene og sentralt. Samme dag som denne meldingen ble sendt ut, hadde mediene i Bergen en sak om en rullestolbruker som ble avvist av fire drosjer i byen, før han fikk skyss med en femte. - Norges Taxiforbund understreker - i likhet med sentralene i Bergen - at dette er uakseptabel opptreden fra sjåførene, og at næringen må få alle sine aktører til å forstå at de arbeider i en servicenæring med krav til likebehandling, understreker Knut Thomassen. Ole Johansen i Troms Taxi og fylkespolitiker for Frp kommenterte at Pasientreiser i Troms har 35 ansatte. - Vi hadde fem og en vesentlig høyere samordningsgrad før de tok over! Hvis drosjene fikk alt, hadde vi samordnet turene bedre, og vi hadde ikke behøvd Pasientreiser, sa fylkesleder i Aust-Agder, Oddrun Gjeruldsen. Knut Thomassen sendte en appell til stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (Frp): - Dere vil Ingen feil virker som tilsiktet juks, sa Håkon Skjolden fra Justervesenet på NTs nordnorske konferanse. Han la seg flat for kritikk etter julebordfadesen på Lillehammer. Skjolden sa han følte det var godt samarbeid med næringen, og at Norges Taxiforbund også virker fornøyd med dette, med unntak av prisen på taksameterkontrollen. Skjolden hadde forståelse for dette, og antydet at de obligatoriske kontrollene etter hvert kunne bli sjeldnere. Nå er det krav om kontroll hvert år, men det skal vedtas ny forskrift med virkning fra Justervesenet har i alt 95 årsverk og et budsjett i 2013 på 199 millioner. Av totale gebyrinntekter på 79 millioner, betalte drosjenæringen i fjor 22,7, nær 29 prosent. Selvkost Kostnadene knyttet til taxikontrollene er tilgjengelige enten hos oss eller i Næringsdepartementet, sa Skjolden, som ikke hadde dem på rede hånd. Inntektene skal finansiere ordningen, ikke noe mer. Justervesenet gjennomførte kontroller i 2013, i taxi. Bensinpumper og vekter i varehandelen er redusere byråkratiet begynn med helseforetakene! blant de andre kontrolloppgavene, ingen av dem årlig. Kontrollene i fjor avdekket seks prosent feil på landsbasis, men med fylkesvise variasjoner. Finnmark hadde 11,8 prosent feil, Troms 9,2, mens Nordland bare hadde 3,2 prosent. Dekkproblem 42,9 prosent av feilene var på distansemålinger og skyldes dekkene. Det er viktig å be om nye dekk med samme rulleomkrets som de kontrollerte. På spørsmål sa Skjolden at feilene gikk begge veier med hensyn til utslag: Noen kunne vise for lite, andre litt for mye. 33,6 prosent av feilene skyldtes plombebrudd. Til å begynne med var noen av plombene av dårlig kvalitet og noen ble også plassert på en uheldig måte. 14,2 prosent skyldtes tekniske mangler. - Ingenting virker som tilsiktet juks. Det er snakk om feilbruk eller mangel på kunnskap, men det er likevel feil etter loven, sa Skjolden. Det er svært få som har fått krav om demontering eller stengning. Selvkritikk Han varslet flere tverretatlige, uvarslede aksjoner. Kultur og skatt Forøvrig under Tromsø-konferansen hadde professor Øyvind Dahl sitt foredrag med temaet interkulturell kommunikasjon, som er referert tidligere i TAXI fra andre konferanser i næringen. Nok en gang skapte det stort engasjement og mange aha-opplevelser. Skatteetaten orienterte om den nye A-ordningen som kommer neste år, med samlet rapportering. Jfr sak i forrige TAXI. Jæren Taxi Regnskap kjører pilotprosjekt på dette i 2014 i Stikkprøver blir tatt over hele landet, tilfeldig, etter tips eller etter risikovurdering. Tidligere feil blir fulgt opp. Skjolden lovte at det ikke skulle gjenta seg at kontroller ble lagt i de mest opptatte tider, som den tverretatlige kontrollen på Lillehammer fra kl 18 til 23 en fredag i julebordsesongen. Han beklaget dette sterkt. Han ble også spurt om medieoppslag med negativ vinkling mot næringen, og presiserte: - Vi begynner med å si at vi oppfatter taxinæringen som veldig seriøs og at den er opptatt av å følge reglene. I debatten var differensierte gebyrer etter brukt tid, samordning med andre kontroller, kontroll av montørene var blant temaene som ble reist. Skjolden sa seg enig i at gebyret bør ned, og var åpen for å vurdere differensiering. Han ba om innspill fra næringen. Han var overrasket over hva som godtas fra monteringsfirmaene, og svarte på spørsmål at det ikke er noen forskjell på ulike taksameterleverandørene med hensyn til feil. samarbeid med noen lokale sentraler. Utøverne bør forberede seg alt nå, var budskapet fra Skatteetaten. 24 TIMERS STENACRUISE FRA 99,- PR.PERSON I 2-SENGS LUGAR T/R OSLO - FREDERIKSHAVN DETTE ER IKKE JANUARSALG DET ER VÅR NYE, LAVESTE PRIS! Everyone deserves a break.

8 14 < TAXI Roger Hansen: Samarbeid om anbudsvilkår! Liberalisering er ikke løsningen, sa transportarbeiderforbundets Roger Hansen. - Det er bra regjeringen markerer at taxi er en del av kollektivtrafikken og har gode ambisjoner i samferdselspolitikken. Det sa leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger Hansen. Han benyttet anledningen til å snakke om vårens tariffoppgjør og viktigheten av å beholde den norske/nordiske modellen. Den er mer sårbar enn mange tenker over. Fagbevegelsen tar ansvar for landets konkurranseevne. Systemet gir effektive og raske omstillinger, og gir grunnlaget for at vi kan en velferd og et lønnsnivå som er høyere enn andres. En må ikke sette dette i spill ved politisk innblanding, sa Hansen. Han viste ellers til sitt forbunds landsmøtevedtatte uttalelse om samferdselspolitikk, der de snakker om buss og drosje som to sider av samme sak. NTF vil ha kontantfri kollektivtransport av sikkerhetshensyn. - Konkurranseutsetting skaper press på lønns- og arbeidsvilkår. Vi er mot bruk av anbud, men det er nok kommet for å bli. Derfor må vi og dere arbeide sammen om vilkårene, sa Hansen. - Oppdragsgivere overstyrer partenes rettigheter og plikter. De settes ut av spill og ansvaret forrykkes. - Liberalisering er ikke svaret i drosjepolitikken. Flere løyver gir dyrere og dårligere tilbud. Ikke flere turer, men flere å dele på. Det er enkel matematikk som det er viktig at politikerne skjønner, sa Roger Hansen. Han vil ha færre løyver i byområdene. Samtidig gjentok han forbundets syn om at enkeltmannsløyver er for sårbart, og ønsker større og mer profesjonelle bedrifter i næringen. Hansen viste også til en fersk forskningsrapport fra FAFO om norsk transport med et eget avsnitt om drosjenæringa, og overrakte noen eksemplarer av den. I Tromsø: Atle Hagtun Krever handling mot piratene Norges Taxiforbund har bedt om møte med Politidirektoratet og Skattedirektoratet om den omseggripende piratvirksomheten. Det haster, sier leder Knut Thomassen. Vi omtalte i forrige TAXI om nettsiden Haxi.no. 17. februar hadde TV Haugaland en reportasje der politioverbetjent Bodil Bang er tindrende klar på at virksomheten er ulovlig og straffbar. Hun sier også at politiet kan forebygge piratvirksomhet gjennom å følge med på nettet og ta kontakt med de som tilbyr ulovlig kjøring. Politiet lenger sør i Rogaland har fått flere anmeldelser på Haxi.no fra drosjenæringen i Sandnes og Stavanger, men har ennå ikke gjort noe for å stanse virksomheten. Da dette bladet gikk i trykken var det fortsatt full aktivitet med navn, bilde og telefonnummer fra piratene i Rogaland, tre måneder etter at anmeldelsene ble levert inn. Det samme gjelder facebooksider over hele landet, med flere tusen venner. - Det må kreves at politiet umiddelbart stopper åpenlyse ulovligheter, og det er det vi vil ta opp med direktoratene for å få en felles innsats i hele landet, sier Knut Thomassen. Protest mot løyvefritak for turistkjøring NT avdeling Nordland klager på vedtak om løyvefritak for turistkjøring i Lofoten. Det er firmaet Discover Arctic som har fått midlertidig fritak i forbindelse med kjøring av turister til ulike opplevelser i Lofoten. Selskapet benytter i størst mulig grad lokale busselskaper, men påberoper seg behov for fleksibilitet når antall personer er lavt og turene foregår på ulike tider av døgnet. NT mener vedtaket er fattet på sviktende grunnlag, og stiller seg uforstående til begrunnelsen om fleksibilitet, all den stund drosjene er tilgjengelig 24/7. Samferdselsdepartementet har i brev av 13. november 2012 gitt fylkeskommunene adgang til slikt fritak, etter tilsvarende søknader fra Troms, men på bestemte vilkår. Det er disse vilkårene NT avd Nordland mener er brutt fra Samferdselsavdelingen i Nordland. Søknaden presiserer ikke hvor fritaket skal gjelde, og fylkeskommunen har ikke vurdert konkurranseforholdet til taxinæringen slik departementet krever. Norges Taxiforbund mener vedtaket vil skape presedens, slik at alle turoperatører i praksis må få en lignende blankofullmakt til å operere utenfor loven. Til sist vil dette gå utover dem som opprettholder beredskap og transporttilbud innenfor gjeldende lovgivning, skriver leder Jon Ragnar Nilsen i NT avdeling Nordland. Snart jobber vi alle i skyen Fremtiden er fleksibel Nå kan du ta bedriften din til et nytt nivå når det gjelder effektivitet. Med Telenor Office 365 får du enkel tilgang til dokumenter, mailer og kalender uansett hvor du er. Du og dine kollegaer kan jobbe i samme dokument, mens dere snakker sammen via PC, nettbrett eller mobil - akkurat som om dere satt i samme rom. Telenor Office 365 er et komplett arbeidsverktøy som veldig enkelt kan tas i bruk både av små og store virksomheter. Det er ingen grunn til å utsette effektivitet. Husk å sjekke dine medlemsfordeler gjennom ditt forbund! Ring , besøk en Telenor-forhandler eller se telenor.no/bedrift Jobb smartere. Bedre opplevelser. TAXI > 15

9 16 < TAXI Veien mot nullutslipp - Vi står foran en teknologisk revolusjon de neste 5-10 årene. Drosjene vil være de sikreste og mest miljøvennlige bilene uten at det stilles noen særkrav til dem. Det sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) i en samtale med TAXI. Som omtalt i forrige nummer beskrev BIL Oslo kommunes forslag om miljøkrav til drosjenæringen som urealistisk og urimelig. Andresen er klar på at drosjenæringen allerede er løypetråkkere for ny teknologi. Han viser til at bilparken i Norge har en gjennomsnittsalder på 10 år, mens det kun blir brukt nyere biler i drosjenæringen. Drosjene er derfor de sikreste og mest klima- og miljøvennlige. Dersom det skal stilles særegne miljøkrav til drosjenæringen, må de tilpasses slik at det finnes et godt utvalg av tilgjengelige bilmodeller. Det kan ikke være slik at man må forholde seg til kun én eller to leverandører. Ikke norske særkrav I Oslo kommunes høring antydes det at Oslos drosjenæring kan påvirke den teknologiske utviklingen i bilbransjen. Andresen kan fortelle at bilsalget i Norge står for under én prosent av Europas bilsalg. Han mener derfor det er urealistisk at særnorske krav skal kunne påvirke den teknologiske utviklingen nevneverdig. Da faller det på sin egen urimelighet å anta at drosjenæringen med så vidt over én prosent av det norske personbilsalget - skal kunne ha denne påvirkningskraften. Miljøkrav må gjøres gjeldende også i andre land for at det skal ha noen betydning for den teknologiske utviklingen, mener Andresen. Nettopp dette er Den teknologiske revolusjonen er i gang. Drosjene er hele tiden i front med nye løsninger, og det er unødvendig å stille særnorske krav til dem, sier direktør Erik Andresen, som representerer alle de største bilimportørene i Norge. blitt gjort med Euro-kravene for å klassifisere biler. Teknologisk revolusjon -Vi står overfor en teknologisk revolusjon de neste 5 til 10 årene, sier Andresen. Han mener ting tar litt lengre tid enn det enkelte politikere ser for seg, men at de kommer. - Det er flere etapper på veien mot nullutslipp fra bilparken. Først må de fossildrevne bilene optimaliseres med hensyn til forbruk. Det er selvsagt en grense for hvor lavt man kan komme med fossildrevne biler, men det er blitt gjort mye og det er fortsatt litt å hente. Neste trinn er hybridisering, der man kan redusere forbruket ytterligere med prosent. Deretter har vi de ladbare hybridene, som kan oppnå svært lave utslipp, men samtidig ha fleksibiliteten til en bil med kun forbrenningsmotor. Siste etappen er fullelektrifisering av bilene, og Andresen har da tro på at brenselcelleteknologien med hydrogen som energibærer vil være den ultimate løsningen for bilbransjen. Hydrogen og infrastruktur Andresen påpeker at hydrogenbiler enda er i en tidlig fase og at det foreløpig er for kostbart. Flere produsenter kjører pilotprosjekter med hydrogenbiler. Toyota har varslet at de kommer med en kommersielt tilgjengelig hydrogenbil allerede neste år, men den blir trolig altfor dyr til å kunne konkurrere med annen teknologi. Hydrogenbiler vil ikke være hyllevare før etter 2020, sier Andresen. Selv om man hadde fått tak i en hydrogenbil til en fornuftig pris, ville man vært nokså begrenset av tilgangen til fyllestasjoner. Infrastruktur er avgjørende for å oppnå en kraftig reduksjon i utslippene fra veitrafikken. Det er en del utfordringer hva gjelder sikkerhet rundt fyllestasjoner for hydrogen, men det må på plass for å gjøre hydrogenbiler attraktive, sier BILs direktør. Også når det gjelder de ladbare hybridbilene, mener Andresen at myndighetene kan gjøre mer på infrastrukturområdet. I dag vil en ladbar hybridbil i drosjedrift hovedsakelig fungere som en fossildreven bil. Dersom man hadde bygget ut hurtigladestasjoner ved holdeplassene, kunne muligens dette være et godt alternativ for drosjenæringen. Men hurtigladere er dyre, så det spørs om det vil være hensiktsmessig. TAXI > 17 Innlegg: Elbilen sviktet da vinteren kom Høsten 2012 anskaffet Bodø Taxi en Nissan Leaf. Bilen skulle benyttes som erstatningsbil for drosjeeiere med egen bil på verksted. At vi valgte elbil til dette var for å få litt blest omkring elbil, og for å være pådriver overfor myndighetene for å få etablert hurtigladestasjoner. NT avd. Nordland gjorde en henvendelse til Nordland fylkeskommune og ba dem gå i bresjen for en satsing på hurtigladestasjoner. Dette ble en suksess. I januar 2013 tok fylkeskommunen initiativ til et samarbeidsmøte om dette, og har i ettertid igangsatt arbeide med å få etablert nødvendig infrastruktur. Leaf en var ganske populær utover høsten. Det var helt stille ombord, og brukbart med plass. Batteriet holdt omtrent som lovet, og Eurokrav og lokalutslipp -Fra neste år vil det stilles krav til Euro 6 på salg av alle nye personbiler. Det er allerede innført for tyngre kjøretøy. Uavhengige tester fra Transportøkonomisk institutt har vist betydelige reduksjoner i NOx-utslipp fra kjøretøy med Euro 6 sammenliknet med Euro 5. Drosjenæringen vil være blant de første til å ta i bruk denne teknologien. I følge Andresen vil fortsatt omtrent 70 prosent av nybilsalget i 2020 være fossilt drevne biler. Da legges det til grunn at man når målet i klimaforliket om 85 g CO2 per kilometer i gjennomsnitt fra nye biler i Problemene med lokal luftforurensning vil langt på vei løses med de nye Euro 6-kravene. Det vil ikke være drosjene søkelyset bør rettes mot i fremtiden, men heller de gamle bilene hurtigladingen gikk faktisk ganske hurtig. Dette bildet endret seg radikalt da Kong Vinter meldte sin ankomst. I kulde, mørke og vinter ble batteritiden halvert, og hurtigladingen tok dobbelt så lang tid. I vintervær ble det ikke mulig å kjøre mer enn ca 2,5 time før man måtte parkere ved ladestasjonen, og ladingen tok nå 1 time istedenfor en halvtime. Dette medførte full krise for den sjåføren som skulle kjøre. Masse oppdrag ventet, og køen på flyplassen vokste mens sjåføren gikk i ring rundt bilen som sto til laaaaaadiiiiiiiing. Etter hvert gikk bilen fra å være populær til å havne i ytterste unåde. En del drosjeeiere tok heller fri enn å kjøre elbil når deres egen bil på veien med langt høyere utslipp. Økt sikkerhet Til slutt kommer Andresen med et lite hjertesukk om det ensidige miljøfokuset i bildebatten. Han mener det fokuseres altfor lite på den utviklingen som skjer på sikkerhet i bilene. Dette er teknologi som allerede er tilgjengelig og som har enorm betydning både for de som befinner seg inne i bilen og for fotgjengere og syklister. Tenk hva det ville ha å si dersom flere hadde biler som bremset automatisk før sammenstøt med myke trafikanter. JKH Tegning: Gro S.R. Lundquist sto på veksted. Etter det vi kunne forstå av ekspertisen, hadde man i overskuelig fremtid ikke noen løsning på utfordringene med kulde og batterier/lading. Sensommeren 2013 byttet vi ut Leaf en med en Prius. Elbil bør være reserve Sjåførenes blodtrykk er nå kommet under kontroll igjen, samtidig som vi har en viss miljøprofil på erstatningsbilen. Lars Lundquist Nestleder i Bodø Taxi SA Hvis Oslo kommune endrer sine vedtak for reserveløyver, kan det satses på elbiler som taxi raskere. Det mener Glenn Tuxen, leder i NT avdeling Oslo. - Dagens elbiler er bare egnet for reserveløyvenes timetall, ikke for ordinær drift på døgnbasis. Tuxen mener Bellona har gjort et grundig arbeid med sin rapport om elbil som taxi i Oslo, men at den har noen feil, og at de ikke i tilstrekkelig grad har vurdert kostnadselementet ved innføring av Tesla S som taxi. - Avgiftsregimet kompenserer i stor grad for verdiforringelsen av en taxi. Restverdien etter tre år ligger på kr (Mercedes). Investeringskostnadene ligger i området En Tesla S koster ca. kr , og har ikke avgifter som reduserer prisen. Avskrivningsreglene gir en restverdi på kr som er lite trolig å få etter tre års drift som drosje, tror Tuxen. Ladesituasjonen er heller ikke slik at det er mulig å drive en elbil i to skift. Status i dag er derfor at elbil kun er egnet for drift med én sjåfør i uka pluss en helgesjåfør lørdag. Det gir en utnyttelse inntil 50 timer, som er en god løsning for elbil på reserveløyve. Hvis Oslo kommune i stedet for å avvikle reserveløyvene satser på å ha dem for å dekke svingninger i etterspørselen, kunne elbiler raskere innfases i næringen sier Glenn Tuxen.

10 18 < TAXI TAXI > 19 NT prøvekjører: Fleksibel rullestoltaxi De senere årene har vi sett en økende tendens til å ta ut Mercedes Sprinter som personbil. Man trenger ikke å forholde seg til kjøre- og hviletidsbestemmelsene og sjåfører kan betjene bilen uten kompetansebeviset for yrkessjåfører. Slik vi ser det, er dette den mest fleksible rullestoltaxien. Flere tar ut Sprinter som personbil. Avgiftsreduksjonen fra i år gjør dette gunstigere. Ulempen med å ta ut Sprinter som personbil er selvsagt avgiftssystemet. Som vi tidligere har omtalt i TAXI, kan forskjellen i pris mellom å registrere en Sprinter som personbil og som buss utgjøre over kr. Likevel ble nesten halvparten av fjorårets nye Sprintere til drosjenæringen registrert som personbil. Mange tar altså kostnaden for å få den fleksibiliteten man har ved å registrere bilen på denne måten. NT fikk gjennomslag for lavere engangsavgift for denne typen biler i statsbudsjettet som ble lagt fram i høst. Fra og med i år er det derfor lavere engangsavgift på Sprinter som taxi i personbilklassen, sammenliknet med i fjor. Hvor stor reduksjonen er, avhenger av hvor høyt CO2-utslippet er på den aktuelle bilen. Klar for alle kjøreoppdrag Vi opplevde et svært godt kjøremiljø i denne bilen, der man har oversikt over det meste. Typisk for Mercedes er den opplevde kvaliteten på alle komponenter, og vi la ekstra godt merke til et handsfree-system med veldig bra lyd. Bilen dekker alle behov man måtte ha i en taxi av denne klassen, med god plass til 8 passasjerer med bagasje. Med rampe for å betjene kunder i rullestol er man klar for alle kjøreoppdrag. Elektrisk styrt innstigningstrinn og godt synlige håndtak gjør adkomsten til bilen god også for kunder med mindre bevegelighet. Bilen vi fikk prøvekjøre var dessuten utstyrt med blant annet automatgir, xenonlys, elektrisk skyvedør, komfortsete for fører og ryggekamera. Bilen, ekstrautstyr og påbygg leveres med garanti på 5 år/ km fra importør. Fordelen drosjeeierne har ved å bestille bil med påbygg fra Bertel O. Steen er at man slipper å forholde seg til flere leverandører ved garantisaker. Ett kontaktpunkt håndterer garantijobber for både bil og påbygg, noe som gjør det enkelt og kostnadseffektivt for drosjeeieren. Prisen for testbilen er ca kr eks. mva. som taxi. Dette inkluderer innredning, det aktuelle ekstrautstyret og de gode garantibetingelsene. Det er selvsagt en stor investering, men man får en fleksibel taxi som har et stort potensial i oppdragsmengde. Klima og miljø De nye Sprinterne kan leveres med EURO 6-godkjenning. Dette tilsier at bilen er miljøvennlig når det kommer til lokalutslipp, og det er spesielt på de tyngre kjøretøyene det er mest å hente på det området. Også når det gjelder klimautslipp har det skjedd fremskritt med de nye motorene. I typegodkjenningen er testbilen oppgitt til kun 179 gram CO2 per km, noe som må sies å være lavt bilens størrelse tatt i betraktning. Tilsvarende er drivstofforbruket oppgitt til et lavt nivå, og det tilsier god økonomi. Vi tror nok forbruket (og dermed klimautslippene) reelt vil være høyere enn det som oppgis fra fabrikken, men dette gjelder jo stort sett alle biler. Oppsummert får man en funksjonell bil med god tilgjengelighet, der man kan utføre alle ulike kjøreoppdrag. Utviklingen i dieselteknologien sikrer reduserte utslipp og god drivstofføkonomi. Det blir en vurderingssak om man skal ta den ut som buss eller personbil, men Sprinter leverer uansett varene. KB/ JKH Søker nattstenging De to løyvehaverne i Ørskog kommune i Møre og Romsdal søker samferdselsavdelingen om redusert åpningstid i helgene. - Vårt største problem er piratsjåførene i bygda, som det blir flere og flere av, skriver Armin Delalic i Sjøholt Taxi og Hakan Bozkurt i Ørskog Taxi. Også turvognløyver tar mange av kundene, uten forpliktelsen med heldøgns beredskap. Lav omsetning gjør det ulønnsomt å leie inn sjåfører til helgevakter. Skal en ha ei frihelg, må en lønne mer enn brutto innkjørt. Resultatet er at drosjeeierne selv må ta døgnvaktene hele uka og deretter helgene., skriver de to i søknaden. De ønsker fritak fra kjøreplikten mellom kl 17 fredag og kl 06 mandag. - Etterspørselen er minimal i denne tiden. Bestilte turer og syketransport vil bli utført også i helgene, presiserer de to. Vi kommer til å si opp løyvene dersom det ikke kommer endringer som gjør det overkommelig å drifte dem uten at det går ut over helse, sikkerhet og et noenlunde normalt familieliv, skriver de. Leder i NT avdeling Møre og Romsdal, Per-Morten Bjørlykke sier han støtter de to løyvehaverne, slik situasjonen er blitt. Prinsipielt er vi imot redusert kjøreplikt, men i grisgrendte strøk der det bare er ett løyve, må det være adgang til å redusere plikten, slik at en kan ha et normalt familieliv. Alternativet er at det ikke er noen drosje i det hele tatt, sier Bjørlykke. Løyvefri på øyer Det er opna for drosjekøyring utan løyve på Sjernarøyane, Ombo, Halsnøy og Fogn. Du kan bruka eigen privatbil, og det er ikkje krav til taxiskilt eller taksameter. Det er heller ingen vaktplikt; dei som er med på ordninga kan ta oppdrag når dei har høve til det og ønskjer det. Slik lyder ei kunngjering frå Finnøy kommune i Rogaland i februar. For å bli godkjent i denne ordninga, må ein ta kontakt med lensmannskontoret for å få vandelsattest og køyresetel. Så sender ein dette saman med ein kortfatta søknad - det er nok med eit par linjer med forklaring - til Rogaland fylkeskommune, som har lova rask behandling. Løyvene gjeld for 2 år, men kan forlengjast, heiter det. Det som skil dette frå vanleg drosjekøyring er m.a.: Ikkje vaktplikt eller køyreplikt - du tek oppdrag når du kan eller når det passar. Dispensasjon frå reglane om maksimumsprisar. Dvs. fri prissetting. Prisen eller betalingssatsane bør avtalast eller kunngjerast før oppdraget startar. Du bruker vanleg privatbil, utan taksameter og drosjeskilt. Ingen krav om bankgaranti, noko vanlege drosjar har. Kr So s ell akke Flo so shell jakke l dame og herre med reflex. Lommer i front og bryst. Innerlomme l mobiltelefon. Str: S - 3XL (finnes også i str. opp l 6XL) LES MER PÅ BKT.NO Kr LES MER PÅ BKT.NO BERGEN KOMMUNIKASJONSTEKNIKK TILBYR Mobil/GPS BKT AS, KOKSTADVEIEN KOKSTAD, BERGEN. Taxi KONTAKT OSS TELEFON: E-POST: Dekor l bil 60 stk. kvi eringsruller Vi leverer alt av bildekor 25 meter termopapir. Størrelse: 57x46x12. Best på UTVALG TIL TAXI VI TAR FORBEHOLD OM UTSOLGT I PERIODER. Kr Click & Go LED Bunnplate Du kan nå enkelt ta av toppen med et «klikk» slik at kun bunn og magnetsokkel står igjen ved f.eks maskinvask av bilen. Passer kun l NO-Topp og NO-magnetsokkel. E er ønske, eller spesial lpasset av oss l din bil. God på pris, leverer over hele landet. LES MER PÅ BKT.NO Reklame/ profil

11 20 < TAXI Telemark feiret 40 år Telemark var først ute i årsmøtesesongen, som nå starter for fullt. 39 stemmeberettigede og mange gjester var samlet på Morgedal Hotel den 1. februar, der fylkesforeningens 40 års jubileum også ble feiret. Knut Thomassen orienterte om forbundets arbeid sentralt, mens sentralstyrets andre representant, Øystein Trevland, var møteleder. Årsmøtesakene gikk greit unna. Torbjørn Håkansson orienterte om Telenors tilbud til medlemmene. styret for to nye år: Jan Sørensen og Petter Berntsen, Porsgrunn, Frode Valen og Bjørge Ynnesdal, Skien, Roy A Askje og Lars M Kåsene fra Vinje, Tokke og Fyresdal, Espen Nilsen og Jan Sauro fra Tinn. Leder Aasmundstad og forbundets æresmedlem Halvor Herre delte ut 15 års hederstegn til Jan Erik Wale, Notodden, Gunstein Felle, Nissedal og Dagmar Ellingsen, Skien. Forbundsnytt Med inviterte gjester og ledsagere var rundt 85 personer med på 40-årsfeiringen på kvelden. Der ble det mange taler og mye mimring fra drosjevirksomheten i Telemark. Tidligere fylkesledere, æresmedlem Halvor Herre, Knut Thomassen, Øystein Trevland, ledere for største sentralene og våre trofaste sponsorer som Telenor, Volvo og Bertel O Steen Telemark var spesielt invitert som våre gjester, forteller leder og kveldens toastmaster Per-Arne Aasmundstad. Designet for komfort, sikkerhet og fremkommelighet Volvo XC70 TAXI > 21 Lederen Per-Arne Aasmundstad var ikke på valg i år. Følgende ble gjenvalgt til Sentralstyremedlem Vi presenterer forbundets fremste tillitsvalgte. Per Morten Bjørlykke er fylkesleder i NT avdeling Møre og Romsdal og medlem i sentralstyret. Sivil status: Gift og to voksne barn, seks barnebarn fra 16 til tre år. Bruker mye tid med dem. Tid i yrket: Nærmer seg 41 år i drosjenæringen. Verv: Har hatt tillitsverv siden 1984, fra lokalforening, fylkesforening, sentral- og landsstyret. Styremedlem og styreleder i næringsvirksomhetene. En del av årsmøteforsamlingen i Telemark. Viktigste saker: Fortsatt opptatt av gode rammevilkår og forutsigbarhet for næringen, spesielt i distriktene. Interesser for øvrig: Båtliv og familieliv. Er også blitt mer opptatt av å reise. Medlem av Odd fellow en fin organisasjon og et fint kameratskap å være del av. Protest mot tungtrafikkfelt Norges Taxiforbund går mot forslag om eget skilt for tungtrafikkfelt. NT frykter det vil bli brukt til å skvise drosjer ut av kollektivfelt. Det er Statens Vegvesen som har sendt på høring forslag om endringer i skiltforskriften. Noen er ikke kontroversielle. Det er et nytt skilt for kjøretøyer over 7,5 tonn som vekker forbundets mistenksomhet. I følge høringsbrevet er hensikten å kunne prioritere godstransport og kollektivtrafikk med (store) busser. - Norges Taxiforbund er mildt sagt svært skeptiske til å innføre et slikt tiltak. Det fremstår som ubegrunnet i høringsbrevet hvorfor man skal tillate kun deler av den kollektive persontransporten i et slikt kjørefelt. Vi kan heller ikke se at det finnes noen god begrunnelse for et slikt skille. Det drøftes heller ikke om det kun er buss i rute som omfattes av forslaget eller om turvogner også skal slippe til i slike felt. Skulle det sistnevnte bli tilfelle, vil dette få dramatiske konsekvenser for taxinæringens konkurransemuligheter, heter det i høringsuttalelsen fra NT. Forbundet frykter at eksisterende kollektivfelt vil bli brukt til det nye formålet, og minner om regjeringserklæringens ord om drosjenes plass i kollektivtrafikken. - Vi kan ikke se at det foreslag som her er sendt på høring er i samsvar med grunnlaget for Regjeringens politikk i denne stortingsperioden, skriver direktør Lars Hjelmeng på vegne av Norges Taxiforbund. Teknikkpakke kr 0,- Kundefordel kr 8 900,- (Utstyrsverdi kr ,-) Oppgradert lydanlegg til High Performance og 7 skjerm. Automatisk tilkobling av handsfree til mobil. Bluetooth, USB, MP3/WMA kompatibel. Audiostreaming og internettbrowser radiokanaler via internett. Heldigitalt TFT instrumentpanel hvor du selv bestemmer farge og utseende. Ryggesensor m.m. Driver Support Pakke kr 8 950,- Veil. pakkepris kr ,- (Utstyrsverdi kr ,-) En komfort- og sikkerhetspakke du vil elske. Adaptive Cruise Control gasser og bremser for deg selv ved køkjøring. Autobrems redder deg fra kollisjoner eller reduserer kollisjonsomfanget. Adaptivt fjernlys gir deg full sikt uten å blende medtrafi kanter. Pluss en rekke andre geniale funksjoner. MEDLEMMER AV NORGES TAXIFORBUND FÅR YTTERLIGERE MEDLEMSRABATT Volvo On Call pakke kr 0,- Kundefordel kr ,- (Utstyrsverdi kr ,-) Appen som gjør at du og bilen snakker sammen. F.eks. kan du stille eller starte motor- og kupévarmeren fra nattbordet eller feriestedet og komme til en oppvarmet bil. VOC er full av funksjoner som gjør hverdagen enklere. I tillegg har du sikkerhetsfunksjoner hvor f.eks. alarmsentralen automatisk varsles om du har vært i en ulykke hvor airbagen utløses. Veil. pris før avgiftslette og medlemsrabatt Volvo XC70 D4 AWD 163 hk, man. Fra veil ,-* Total kundefordel kr (utstyrsverdi kr ,-) * Veil pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Tilbudet gjelder ved bestilling av ny bil ut april 2014 eller så langt lageret rekker. Gj.sn. forbruk 5,3 10,6 l/100 km, CO 2 -utslipp g/km (XC70 D4 man. XC70 T6 AWD aut.). Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfi lter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Treff Volvo på facebook.com/volvocarsno og volvocars.no.

12 22 < TAXI Gå rett på mål! Vi går inn i en ganske spennende politisk prosess for næringen nå, etter at regjeringspartiene har varslet at en gjennomgang av Yrkestransportloven er startet i Samferdselsdepartementet. Som sagt før på denne plassen, har vi god dialog med politikerne, og vi er lovet det også i prosessen videre. Samtidig kommer det noen signaler på at enkelte politikere vil kaste flere baller opp i luften. Jeg har ingen tro på at behovsprøvingen vil bli opphevet. Til det er erfaringene med frislipp altfor entydig negative. Hovedproblemet er den usikkerhet den langdryge debatten skaper - med nye utredninger, høringer etc. Løyvepolitikken er fundamentet for lønnsomhet, kvalitet og rekruttering. Næringen trenger forutsigbarhet, ikke årevis med uklar politikk. Regjeringen sier tydelig at vi er en del av kollektivtilbudet og skal være tilgjengelig overalt, alltid. Da er det ikke nødvendig å diskutere løsninger som vil føre til det motsatte. Det er nok kunnskap i eksisterende rapporter og utredninger. De negative sakene skal vi ta på alvor, og det er nettopp derfor vi fokuserer på de raske og konkrete tiltakene: Økt styringsrett for sentralene, offentlig kontroll med løyveeksamen, bedre kvalitetssikring og bedre kontroll med utstedelse av kjøreseddel. Statssekretær Bård Hoksrud opplyste på Forbrukerrådets konferanse at han ønsket raske løsninger. I tillegg vil vi igjen minne om bortfall av distriktsdrosjer. Politikerne må se hva som kan gjøres med anbud, før distriktene blir tømt for drosjer. Forbundet har bedt om møte med Politidirektoratet og Skattedirektoratet. Politi og skattemyndigheter må hjelpe oss med å stanse den omseggripende piratvirksomheten. Det er et samfunnsproblem som ikke bare angår vår næring. Samfunnet taper store beløp på at svart økonomi får etablert seg uten at noe blir gjort. Drosjene fungerer etter hensikten over hele landet. Tilgjengelighet og kvalitet er jevnt over god. Omdømmet Løyvekurs - Taxi UTVIKLET I SAMARBEID MED NORGES TAXIFORBUND Bli din egen sjef ta løyvekurs på nett, og søk eget løyve. Vi har også tilbud om klasseundervisning. START I DAG! Les mer på nki.no eller ring Knuts hjørne Styreleder Knut Thomassen er mye bedre blant brukerne en det enkelte saker i mediene tilsier. Sammen kan vi gå rett på mål og løse de reelle utfordringene, til gagn for samfunnet og næringen. Det er ingen grunn til å gå omveier. Aust-Agder I49 Zeqiri, Bahri Bergen R444 Falch, Victor Finnmark Y90 Ryeng, Bengt Vidar Y187 Nilsen, Roger Johannes Y108 Marthinussen, Harald Møre og Romsdal T3 Bergesen, Jarle Nordland Aune, Jann W65 Stemland, Jens W353 Heimlund, Geir Årsmøtesesong Fylkesavdelingenes årsmøter følger som perler på en snor framover. Her er oversikten, med representasjon fra sentralstyret: 5. mars: NT avd Oslo Taxi, Grorud, Knut Thomassen. 8. mars: Finnmark, Vadsø, Knut Thomassen. 15. mars: Aust-Agder og Vest-Agder, Knut Thomassen og Per-Morten Bjørlykke. 22. mars: Østfold, Rolvsøy, Ali Rafaqat. 22, mars: Vestfold, (uavklart representant) 29. mars: Hordaland, Knut Thomassen. (Her deltar også stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen (Frp) og Magne Rommetveit (A), samt statssekretær Bård Hoksrud (Frp). 4. april holder Agder Taxi 100-årsjubileum i Kristiansand, der Lars Hjelmeng deltar. Mange fylker har årsmøte 5. april og helga 4.-6.: Oslo og Akershus, begge på SAS-hotellet i Oslo, med felles seminar. Lars Hjelmeng med flere deltar. Møre og Romsdal i Molde, med Bent Skogli. Sogn og Fjordane er i Loen, med Jon Ragnar Nilsen. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag er begge i Steinkjer, med henholdsvis Knut Thomassen og Øystein Trevland. Troms møtes i Tromsø med Simen Sterud. 26. april møtes Nordland i Sulitjelma, med Knut Thomassen, Oppland og Hedmark på Kielferga med Lars Hjelmeng, og Rogaland i Egersund med Arve Halvorsen og Ali Rafaqat. Bergen holder sitt årsmøte 8. mai, med Knut Thomassen. Buskerud får Simen Sterud på besøk. Her er dato ikke avklart i skrivende stund. Nord-Trøndelag V854 Williksen, Audrun Irene Bengtsen, Solbjørg V317 Bjørge, Stein Rune V367 Moe, Birgit Solvang V885 Kleven, Jon Ove Oppland E186 Minaberg, Audun Oslo Rygh, Tore Christoffersen, Tore Gransbråten, Paul-Roar A220 Strøm, Per Jimmy Haider, Ghulam A880 Tunang, Lars R Haugen, Thor A5128 Abdul, Nasir TAXI > 23 Vi gratulerer A896 Andresen, Ole A761 Garcia, Hugo A166 Mehmood, Sajid A585 Grevstad, Knut Rogaland L226 Monsen, Helge L461 Waaga, Rolf Inge Sogn og Fjordane S116 Nesse, Ruth Telemark H247 Lindgren, Ole Østfold Hansen, Randi M B220 Greaker, Clas B324 Zahraee, Mustafa Forbundsnytt Ikke kast bilag ennå! Finansdepartementet har nå fastsatt en forskrift om overgangsregler som innebærer at det tidligst vil være lov å kaste bilag eldre enn 5 år den 1. august Du må derfor minst vente til august 2014 med å kaste bilag! Finansdepartementet gir samtidig Skattedirektoratet i oppdrag å utrede om det foreligger behov for krav om lengre oppbevaringstid enn fem år for enkelte typer dokumentasjon. Det kan for eksempel gjelde primærdokumentasjon som er nødvendig for kontroll av skatter og avgifter, samt dokumentasjon i forbindelse med bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Inntil Skattedirektoratet er ferdig med sin utredning er det derfor nødvendig med overgangsregler slik at viktig dokumentasjon vil være tilgjengelig for kontroll inntil behovet for eventuelle særlige krav til oppbevaringstid er avklart. Skattedirektoratet har frist til 13. juni 2014 med å oversende sin utredning til Finansdepartementet. Eventuelle forslag til regelverksendringer vil bli sendt på alminnelig høring, og fastsatt av departementet innen utløpet av 2014.Etter dette vil Finansdepartementet vurdere om overgangsreglene skal utvides, slik at næringslivet kanskje må vente enda lenger på å få kastet gamle bilag. Fra bransjehold blir dette betraktet som en ren utsettelse av hele lovendringen som ble vedtatt av et samlet storting i desember og som departementet selv sa skulle settes i kraft fra nyttår. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon når det foreligger noe nytt i denne saken. Bjørn-Wiggo Renø, Økonomi- og administrasjonssjef

13 24 < TAXI TAXI > 25 Nye Mercedes-Benz Sprinter Transfer 45. Garanti 4 år/ km.* Nye Sprinter er bilen som gir deg trygghet. Trygghet for at du har nok plass, topp komfort og overlegen driftssikkerhet. Trygghet for at du med ekstrautstyr og seteløsninger kan tilpasse bilen slik at den passer nøyaktig ditt behov. Motoralternativene er siste generasjons CDI-dieselmotorer fra 129 til 190 hk. Du kan velge mellom 6-trinns manuell girkasse eller 5 eller 7-trinns automatgirkasse som gir optimal kraft og driftsøkonomi. Nye Sprinter leveres også med 4-hjulsdriftsystem - en trygghet for at du alltid vil ligge foran. *Garantien gjelder hele bussen, ikke bare drivlinjen og gjelder kun orginalbygget Sprinter minibuss. Gj.snitt forbruk Sprinter 313: 0,7 l/mil, CO2-utslipp: 189 g/km. Importør Bertel O. Steen AS. Vi sender over hele landet! Vi har stor utvalg i uniformsklær og -effekter for taxisjåfører både dame og herre. Kjører du forbi, er du velkommen til besøk i butikken vår på Forus i Stavanger. Vi leverer over hele landet bestill på vww.taxibutikken.no Vi lover topp service! Besøk: Gamle Forusvei 43, 4033 Stavanger Post: Postboks 71, 4064 Stavanger Tlf Faks Jakker Vester Gensere Bukser Caps Slips Skjerf Skjorter

14 26 < TAXI TAXI > 27 Advokatfirmaet Hulaas yter juridiske tjenester og advokatbistand til både nærings drivende og private. Vi kan bl.a. gi bistand innen skatte- og avgiftsspørsmål, løyvesaker, konkursog arbeidsrett. REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Årsoppgjør m/selvangivelse Advokatfirmaet Hulaas AS Grenseveien 97 A Postboks 6488 Etterstad 0663 Oslo Tlf Medlem av Den Norske Advokatforening Pris fra kr. Dem å ta kontakt med komiteen for Teknisk Terminologi, NIF, Oslo for videre informasjon ,- eks MVA Jærveien KLEPPE Telefon: / e-post: Hjemmeside: Over 1000 sjåfører bruker våre uniformer! Priseksempler inkl. MVA: Alle skjorter 250,- Vindjakke 300,- CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** E 200 cdi TAXI st.v (facelift) 6500 km Avtg. 10/ seter Sort, Aut, Kunstskinn m/int. barneseter, Parktronic, Parameter, Becker navi Ordinær taxi: kr ,- + mva E 220 cdi St.v. Iridiumsølv, km Avantgarde 04/13, 2014 mod. Facelift Aut, Xenon, Becker navi, Pts, Hengerfeste, Speilpakke, 80l tank. Ordinær taxi: kr ,- + mva Taxi har Canbus montert. Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Tlf Tlf DROSJEKJØRTE BILER av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: Du kan også bestille direkte på nettet TAXIutstyr.no Nå eller aldri Det er et uttrykk du sikkert har brukt mange ganger, helt fra du var barn. Hver gang knyttet til forskjellige begivenheter, men en ting hadde de felles: man måtte ta en beslutning. Sett i ettertid var det nok litt lettere å ta en beslutning av nå eller aldri -karakter når man var barn. Selv om det alltid var et element av uavvendelighet i forbindelse med det, visste vi jo at det tross alt var en lek, ikke sant? En beslutning av nå eller aldri -typen som dreier seg om ens forretning, er av langt alvorligere karakter. Den uavvendeligheten man forbinder med nå eller aldri, går på at det ikke er en lek lenger. Er beslutningen feil kan resultatet ende i skifteretten. Den riktige beslutningen på den annen side, det er den som utløser handlinger med gevinst-muligheter. Ikke gevinster av tippe-typen (de er nok bekvemme, men akk så upålitelige), men de varige, de som er resultat av innsats. TAXI for 25 år siden Det å kjøre taxi kan kanskje på mange måter sammenlignes med det å tippe, tradisjonelt sett. Man har vennet seg til å venjte på oppdrag - det kommer alltid ett, ikke sant? Den første i køen får en tur til jernbanen, 45 kr inklusive bagasjepenger, nestemann en langtur på 20 mil. Dette elementet av tilfeldighet er både bekvemt - det er ansvarsfritt - men også en svøpe, på mange måter. Det har også bidratt til å skape vondt blod mellom kolleger. Det har også bidratt til passivitet - venter jeg lenge nok, er det alltid en som ringer etter taxi. Det er nok mange av våre medlemmer som i den nærmeste fremtid kommer til å oppleve, at en beslutning av nå eller aldri -sorten må treffes, og kanskje raskt. Kommer du i den situasjonen må du være klar over, at en riktig beslutning må fattes mot en bakgrunn av konkret informasjon, ikke av hva du tror eller synes. Den beslutningen du nå kanskje vil stå ovenfor, den har et klart element av uavvendelighet i seg - treffer du en gal beslutning om din fremtid i en samarbeidsform som i dag er ukjent for mange, er det en beslutning du kanskje ikke kan gjøre om... (fra lederen i TAXI 2/1989) Dashbordet? Leserinnlegg: Jeg har nettopp mottatt nr.9, 1963 av Norsk Drosjeeierblad. På tiitelsiden støter jeg på dashbordet. Og jeg må si jeg ser rødt så ofte jeg støter på dette ordet. Det gikk lenge før jeg fant ut hvordan ordet kunne ha oppstått, men i en engelsk ordbok fant jeg for en del år siden forklaringen. Dashbord var skvettbrettet for kusken - på hestekjøretøyer: skulle ta imot dash (ene) fra hestebenene. De første motorkjøretøyer var jo hestekjøretøyer med motor i. Dashbordet fulgte da med. Så fikk man bruk for å sette et og annet på dette dashbordet - og til sist kom det inn i bilen. Nå er det dashbord i undervannsbåter, fly, elektriske komfyrer og elektriske vaskemaskiner. Ja, det er ikke til å tro. Og det kan jo så lett erstattes med instrumentbord, hva amerikanerne gjerne bruker. der er også en rekke andre håpløse ord som blir brukt i bilspråket, f.eks. krumtapp, råde, rådelager, brekk (for bremse) (brake), dim (for møtelys, nærlys) blending for avblending (møtende kjører blir blendet, ikke ens eget lys) - for å nevne noen få. Jeg vil henstille til Fra historien TAXI for 50 år siden Med hilsen...

15 28 < TAXI Innlegg: Husk å rapportere til Skatteetaten i vår Skatteetaten har fra i år innført en ny ordning for å kontrollere opplysninger fra drosjenæringen. Alle drosjesentraler skal årlig gi Skatteetaten opplysninger om drosjeløyvene som er tilknyttet sentralen. Opplysningene er i all hovedsak de samme som i skiftlappen. Første innrapportering gjelder for inntekståret 2013 og fristen er satt til 1. mai Fra neste år skal drosjesentralene levere opplysningene til Skatteetaten innen 31. januar. Bakgrunnen for innføring av ordningen er et ønske om bedre kontroll av at drosjenæringen følger skatte- og avgiftsreglene. Informasjonskveld for nye løyvehavere og søkere om løyve i Oslo onsdag 2. april kl Sted: Grorud samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo Program: Skatteetaten gir deg informasjon som vil hjelpe deg å gjøre ting riktig: Hvordan skal du håndtere kontanter, tips og kvitteringer? Hvordan skal du få med alle fradrag du har rett til? Hvorfor er det så viktig for deg å skille din private økonomi fra drosjeøkonomien? Bymiljøetaten i Oslo kommune informerer om yrkestransportregelverket. Norges Taxiforbund informerer om forbundet. Vi svarer på spørsmål og tar imot synspunkter etter at programmet er avsluttet. Det blir enkel servering, og det er gratis parkering utenfor. Drosjesentraler har rapporteringsplikt Alle registrerte drosjesentraler er pålagt å sende inn opplysninger til Skatteetaten, men er fri til å delegere oppgaven og få bistand med den praktiske innrapporteringen fra andre virksomheter om de ønsker det. Innsending via Altinn I overensstemmelse med regjeringens målsetting om økt bruk av elektronisk innrapportering og forskrift om digitalt førstevalg skal opplysningene sendes inn via den ordinære Altinnportalen eller Altinn Web services. Kontrollopplysningene skal sendes som filvedlegg i et såkalt xmlformat. Du kan lese mer om det nye formatet på /Bedriftog-organisasjon/ Rapportering-til- Skatteetaten/Likningsoppgaver/ Drosjesentraler/ Formater-ogtekniske-spesifikasjoner/ Fokus på informasjon og veiledning dialogmøte 14. mars Skatteetaten legger stor vekt på informasjon og dialog for å hjelpe drosjesentralene til å rapportere riktig. Det har vært gjennomført dialogmøte, ringerunder og blitt sendt ut informasjonsbrev og spørreskjema for å forberede drosjenæringen på den nye ordningen. Tilbakemeldingene vi har Skatteetaten fått fra drosjenæringen har vært svært nyttig i arbeidet med å forberede den nye innrapporteringen. Den 14. mars inviterer Skatteetaten igjen til informasjonsmøte med aktører som skal innrapportere opplysninger fra drosjesentraler. Her vil vi gå gjennom den nye løsningen, og det blir mulighet for å stille spørsmål. For påmelding se kontaktinformasjon under. Skatteetaten inviterer til test av innsendingsmetoden I forbindelse med innrapporteringen, inviterer Skatteetaten drosjenæringen til å teste innsendingsmetoden. Av tidligere erfaring vet vi at det er viktig og nyttig å delta i test. Testperioden starter 24. februar og varer ut mars. I testperioden har vi satt av ekstra ressurser til hjelp og veiledning til de som innrapporterer. Har du spørsmål eller trenger bistand? Kontakt Skatteetaten Det er MAG-prosjektet som utvikler den nye løsningen på vegne av Skatteetaten. Trenger du nærmere informasjon eller veiledning om den nye rapporteringsordningen, kan du kontakte oss på e-post: eller på telefon: (tastevalg 5-3-2). Lykke til med innrapporteringen! Mvh Benedicte Andersen Informasjonsansvarlig MAG Skatteetatens It og Servicepartner Med ujevne mellomrom dukker spørsmål rundt arbeidstidsreglene opp i forbundet, særlig er unntakene fra hovedreglene populære. Hva er arbeidstid? Arbeidstid er den tid den ansatte står til arbeidsgivers rådighet er lovens definisjon. Den passer jo ikke så godt i drosja, all den tid den ansatte tar med seg bedriften (bilen) og forlater arbeidsgiveren. Det som åpenbart omfattes av begrepet er den tid bilen er opptatt med å kjøre kunder. Men hva med pausene mellom turene? Det er også arbeidstid, såfremt det er mulig å få tur i løpet av den tiden bilen venter på nye oppdrag. Det følger allerede av forarbeidene til loven av 1977, hvor dette utrykkelig er beskrevet. Mulige unntak? Etter arbeidsmiljølovens nr. 1 unntas de med ledende stilling fra arbeidstidsreglene. Det unntaket kommer ikke til anvendelse hos oss. Den eneste som har en slik ledende stilling i en drosjebutikk er eieren selv, og han omfattes jo ikke av reglene uansett. Etter samme bestemmelses nr. 2 unntas også de med en særlig uavhengig stilling fra arbeidstidsreglene. Hva ligger egentlig i dette? Under høringen forut for vedtakelsen av 2005-loven, uttalte NHO om denne bestemmelsen at.dette dreier seg om arbeidstakere som selv prioriterer sine arbeidsoppgaver. De bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres. NHO oppsummerer her rettstilstanden etter loven, som ble videreført med loven av Som man ser av oppregningen av momenter som benyttes i høringsuttalelsen fra NHO passer dette svært dårlig med forholdene en drosjesjåfør arbeider under. Han bestemmer ingen av de tingene som regnes opp, det gjør andre. Således er TAXI > 29 Juristen har ordet Arbeidstidsbestemmelsene gjelder sparebøsse Toyota Prius + Hybrid / Nr. 2 i Taximarkedet Advokat Runar Kehlin heller ikke dette alternativ anvendelig. Andre praktiske unntak finnes ikke og konklusjonen er således at arbeidstidsreglene fullt ut gjelder for drosjesjåfører. Taxigaranti: 5 år

16 30 < TAXI TAXI > 31 Sentralstyret Medlemsfordeler Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: ØSTFOLD Bent Skogli Isebakkeveien 44, 1788 Halden Mobil: OSLO Glenn Tuxen Bånkallstubben 26 B, 0964 Oslo Mobil: Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: Anne Hove Simon Darresvei 57, 0667 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: Ole Emil Johansen Hageveien 8 A, 1400 Ski Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Øystein Skoglund Stenslivegen 62, 2817 Gjøvik Mobil: BUSKERUD Bjørn Holst Pettersløkka 38 A, 3040 Drammen Mobil: VESTFOLD Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: VEST-AGDER Kjell Frode Sørensen Livegen 51 B, 4517 Mandal Mobil: ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Tor Anders Hauge Kolabakkane 19, 5200 Os Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vara Ali Rafaqat Høybråtenvn. 17 A, 1055 Oslo Mobil: vara Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: Landsstyret SØR-TRØNDELAG Kristian Nilsen Nordre Husebytun 5A, 7097 Saupstad Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Svein Harry Martinsen Rypeveien 23, 9015 Tromsø Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: Taxiskolen ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND TELENOR Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. VARDIA Taxiforsikring Yrkesskadeforsikring Gruppeliv Privatforsikringer - Kollektiv hjem - Kollektiv ID Tyveri - Medlemsavtalen kan også benyttes av dine ansatte SPAREBANK 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. VERTIKAL HELSEFORSIKRING Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist FALCK Veihjelp for medlemmer TELEHUSET NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. VOLVO PERSONBILER NORGE Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. MNA ANS DEKK PARTNER Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. HOTELLAVTALER Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! THE ONLINE BACKUP COMPANY AS tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. STORENG, BECK & DUE LUND ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett TAXISKOLEN Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; NKI NETTSTUDIER Norges Taxiforbund samarbeider med NKI for å holde en høy standard på Taxiløyvekurset. Gjennom dette samarbeidet vil en ny drosjeeier har en god grunnleggende kunnskap om drosjedrift. SJÅFØRKOMPETANSE AS Meget gunstige priser for det lovpålagte etterutdanningkurset til yrkessjåfører. AKTIMED Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. ESSO-AVTALEN Nye avtalebetingelser trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel og bensin. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 60 øre/l 45 øre/l Diesel 87 øre/l 162 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% ØKONOR Regnskapstjenester for din drosjebedrift. ELKJØP BUSINESS Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. STENA LINE Rabatter på cruise med Stena Line NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT.

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad 0602 Oslo B Vi leverer: - Stor personbil - Minibusser - Midibusser To-Jo Buss AS leverer flotte minibusser og busser. Alle våre modeller er meget godt utstyrt, og er designet med både sikkerhet, komfort og kvalitet i fokus. Våre modeller er meget driftssikre og egner seg ypperlig som drosjer og turbiler. De dekker alle forventninger både sjåfør og passasjerer har til et moderne transportmiddel. Sjekk våre hjemmesider, eller ring, for priser og kampanjer. Vi har også utleie av minibusser, stor personbil og varebil/volumskap. To-Jo Bussenter er lokalisert på Ørebekk, rett utenfor Fredrikstad, ca 1 time fra Oslo. Ta turen innom for å se på våre utstilte modeller, og for en hyggelig prat om buss. Telefon: Internett: Lik oss på Facebook T o - J o B u s s A S - P a n c o v e i e n G r e s s v i k f i r m a p o s t o - j o. n o

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 277 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:77 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak:

Saknr. 15/8497-4. Saksbehandler: Grethe Blystad. Innstilling til vedtak: Saknr. 15/8497-4 Saksbehandler: Grethe Blystad Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost.

2. Fylkesrådet bevilger (inntil) kr 295 000 til kjøp av elbil fra fylkesrådets disposisjonspost. Saknr. 12/1190-7 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar at det kjøpes en elbil til

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer»

04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 04.09.1991 Miljø OL-94 - Transport og samferdsel. «Kollektivtransport Miljøprioritering i Lillehammer» 1 MILJØ OL-94 - TRANSPORT OG SAMFERDSEL Hamar 4. sept. 1991 Samferdselssjef Arild Bøhn Oppland fylkeskommune

Detaljer

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen

Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Nettkonferansen 2009: Salg av ideer og gjennomslag for synspunkter hva kan vi lære av politikken? Carl I. Hagen Innledende betraktninger om sektoren Opererer innenfor et område som er monopolistisk av

Detaljer

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilbransjens tilpasning og framtidsbilde Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Bilenes andel av CO 2 -utslippet i Norge Av Norges samlede klimagassutslipp står personbilene for 10 prosent Kilde:

Detaljer

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø

KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø KONFIDENSIELT Bilavgifter og miljø En presentasjon av hvorfor bilavgiftene bør flyttes fra kjøp til bruk, og hvordan dette kan gjennomføres Innhold Dagens bilavgifter Bil og miljø Svakhetene ved dagens

Detaljer

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår.

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår. 1 Notat, 22. februar 2013 NTs innspill til lov- og forskriftsendringer. Ref: Høringsuttalelse av 9. mai 2012, notat Oppfølging av dialog med Samferdselsdepartementet til politisk ledelse, 8. juni 2012.

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening

Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur. Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Dagens lavutslippsalternativer drivstoff, teknologi og infrastruktur Erik Andresen Bilimportørenes Landsforening Kort om BIL BIL er bilimportørenes medlemsorganisasjon og fremmer bransjens interesser (28

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Bilavgiftene fra kjøp til bruk

Bilavgiftene fra kjøp til bruk Bilavgiftene fra kjøp til bruk BILs forslag til en mer trafikksikker og miljøvennlig bilpolitikk At forurenser skal betale for sine utslipp, er riktig og viktig. Dessverre er ikke det norske bilavgiftssystemet

Detaljer

Arbeid mot svart økonomi

Arbeid mot svart økonomi Arbeid mot svart økonomi 2014 Avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo Disposisjon Litt generelt tomprat Arbeidet i Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Dagens situasjon Mulige tiltak

Detaljer

Innst. 58 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 58 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 58 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:135 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m.

Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Elektrifisering, Ladestasjoner m.m. Hans Skjelbred ETTERMARKEDSFORUM 2011 Laholmen hotell,strömstad 9. juni 2011 Innhold Hvem er jeg Om Transnova Mine erfaringer med el-bil El-biler som kommer. Eksempler

Detaljer

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy

DRØMME, VÅGE, SKAPE. VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy DRØMME, VÅGE, SKAPE VEILEDER - Innføring og bruk av alkolås i kommersielle kjøretøy Innledning Alkolås er en teknisk innretning som sørger for at et motorkjøretøy ikke kan startes eller settes i bevegelse

Detaljer

2 Søndagsåpne butikker?

2 Søndagsåpne butikker? Dette notatet er et utdrag fra Norsk Ledelsesbarometer 13. Norsk Ledelsesbarometer publiseres normalt i to deler, en lønnsdel som ble publisert i vår, og en mer generell del som publiseres i sin helhet

Detaljer

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver

Hei, Ha en fin dag! Med vennlig hilsen. Susanne Bondevik Politisk rådgiver Fra: Bondevik Susanne Sendt: 10. september 201510:42 Til: VFK - FADM - FIRMAPOST Emne: Høringsuttalelse fra Norges Automobil - Forbund - Plan for klima og energi i Vestfold Vedlegg:

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09

Klimaveien. Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 Klimaveien Norsk møte NVF utvalg miljø 28.1-09 NAF - Norges Automobil-Forbund 24.03.2009 1 KLIMAVEIEN Felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og miljøarbeid, som i samarbeid med

Detaljer

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet 29.10.2014 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling

Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300222-21 Arkivkode:---/N00 Samferdselsavdelinga Saksbehandler: Ann-Kristin Johnsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkestinget (FT) 10.12.2014 Høring av utkast til ny postlov Fylkesrådmannens

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

Elbil i Norge er konge

Elbil i Norge er konge Elbil i Norge er konge 31.mai 2012, Fredericia/Danmark Hans Håvard Kvisle, prosjektleder i Norsk Elbilforening Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015 Oslo og Akershus Bilbransjeforening Bilbransjedag12. mai 2015 Fagavdelingen i NBF Prioriterte oppgaver i 2015 Faggruppe Bilsalg Digital kunnskap og innsikt Samarbeid med Finn.no Trendrapport Bruktbil15

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER April 2015 Ann Sherin Skollevold 1. Generelle bestemmelser. Drosjenæringen reguleres av LOV 2002-06-21 nr 45:Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy

Detaljer

Elektrifisering av persontransporten

Elektrifisering av persontransporten Elektrifisering av persontransporten sluttkonferanse 17.-18.6.2014, Forskningsparken, Oslo Erik Figenbaum, TØI CO 2 -utslippsmål 2020 85 g/km Side 2 Elbil eller ladbar hybridbil er nødvendig TØIs 85 g/km

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Mercedes-Benz Intelligent Drive dager

Mercedes-Benz Intelligent Drive dager Mercedes-Benz Intelligent Drive dager A 180 Urban Pluss m/kjøreassistentpakke kun 331.279,- B-Klasse 180 Sport Pluss m/kjøreassistentpakke Nå kun 369.900,- CLA 180 Urban Pluss m/kjøreassistentpakke Nå

Detaljer

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 252 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 252 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:61 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen

Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Nasjonal Innovasjonscamp 2016 Rev EL usjonen Vår løsning på oppgaven er et helhetlig konsept, som vil fungere både i nåtiden og i framtiden. RevELusjonen sitt hovedfokusområde er å forbedre tilbudet som

Detaljer

Innst. 281 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 281 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 281 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:82 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann

Fag- og svenneprøver. Cecilie Dangmann Fag- og svenneprøver Cecilie Dangmann Innhold Hva er fag- eller svenneprøven? Hvordan forberede meg til prøven? Hvordan gjennomføres den? Hva skjer etterpå? Fag- og svennebrev Et kvalitetsstempel Hensikt

Detaljer

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge

NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser. Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge NHO 11.06.2015 Status for drift av EL-Busser Kjetil Førsvoll Boreal Transport Norge Elektrifisering av rutetrafikken Ingen incentiver for å benytte elbuss i stedet for diesel/gass. Lange kontrakter med

Detaljer

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.

Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden. Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi. Fossilfri energiregion!? Scenario utslippsfri veitrafikk i Trøndelag og Midtnorden Seminar 08.05.2014, Rolf Hagman, Forsker TØI rha@toi.no Hvor skal vi? Klimaforliket juni 2012 Stortingsmelding om klima-politikken

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

Vi viser til publisert høringsnotat av 03.03.09 vedrørende forslag til måleteknske krav til taksametre, utarbeidet av Justervesenet.

Vi viser til publisert høringsnotat av 03.03.09 vedrørende forslag til måleteknske krav til taksametre, utarbeidet av Justervesenet. Taxus Norge as Strandveien 37 1366 Lysaker Nærings- og Handelsdepartementet postmottak(ßnhd.dep.no Ref: 200602696-53 Kokstad, 04.06.09 Forslag til krav til taksametre - høring Vi viser til publisert høringsnotat

Detaljer

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland

Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Funn fra elbilundersøkelsen Hedmark og Oppland Innhold Figur- og tabelloversikt... 2 Elbil-rapport Eidsiva... 3 Bør elbilfordelene bestå?... 3 Hvilke fordeler er viktigst?... 4 Hedmark - Lav årsavgift

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13.

Statens vegvesen. Vi viser til søknad om tilskudd under P6-2012, registrert hos oss den 14.12.2012, vår referanse 2012086303-13. Statens vegvesen østfold fylkeskommune Pb 220 1702 SARPSBORG Att: Joakim Sveli Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Petter Øyn -

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Taxisentralen i Bergen BA

Taxisentralen i Bergen BA Hvordan skal taxinæringen ta miljøutfordringen på alvor? Gasskonferansen i Bergen 24. mai 2012 07000 Bergen Taxi Adm. direktør Jan Valeur Taxisentralen i Bergen BA Leverer mer enn 2,1 millioner oppdrag

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? AdvArSEl! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene raseres?

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg)

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) Rapport fra bygge- og anleggsnæringens ekspertutvalg for godkjenning av kvalifikasjoner og innsats mot useriøse aktører ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) oktober 2015 DELrApporT 2 Registreringsordning

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid

Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid Lohner Porsche ca 1899 modell Verdens første Hybrid T-Ford masseproduksjon Forbrenningsmotor enorm teknisk fremgang Billig Bensin/Olje Ny teknologi må være teknisk bedre enn den gamle, billigere å lage,

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy

Bedre transportanskaffelser. Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy Bedre transportanskaffelser Strategiske føringer Planlegging og behovsvurdering Miljøvennlige alternativer Viktige verktøy KLIMAUTFORDRINGER Direktoratet for forvaltning og IKT Lokale luftforurensinger

Detaljer

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge

Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Vurderer dere elbil? Grønn Bil kan hjelpe ta kontakt! Grønn Bil: Status for ladbare biler I Norge Ole Henrik Hannisdahl, Prosjektleder Om prosjektet Grønn Bil Mål: 200.000 ladbare biler i 2020 Tilby praktisk

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Sammendrag: NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 TØI rapport 1168/2011 Forfatter(e): Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen Oslo 2011

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg!

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Et altfor velkjent syn Utfordringer Transportmarkedet Dramatisk økning i vogntogtrafikken: I 2002 krysset 16700 lastebiler inn i Norge over den norsk finske grensa.

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Den grenseløse regionen. Erfaringer fra pilotprosjekt med fri flyt av barnehageplasser. www.osloregionen.no

Den grenseløse regionen. Erfaringer fra pilotprosjekt med fri flyt av barnehageplasser. www.osloregionen.no Den grenseløse regionen Erfaringer fra pilotprosjekt med fri flyt av barnehageplasser 1 Innhold Mål Organisering Prinsippene i ordningen Erfaringer ØRU og Vestregionen Endring i vedtekter Endring i arbeidsprosesser

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi

Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Klarer transportsektoren målet om 10% fornybart? Energidagene 2009 15.oktober 2009 Eva Solvi Innhold Utfordringene Kort om Transnova Status kjøretøypark, transportarbeid Muligheter Virkemidler Konklusjoner

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser

Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Status fra Europa arbeidet med bilbransjens rammebetingelser Bakgrunn Gruppeunntaket fra 2002 hadde forbrukerorientering Gruppeunntaket fra 2013 gir alle muligheter til produsent/importør CECRA "tapte"

Detaljer