Dag Henriksen PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Henriksen PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER:"

Transkript

1 Dag Henriksen UTDANNING: Forsvarets Stabsskole, Oslo ( ). Doktorgrad (PhD), Universitetet i Glasgow, UK ( ). o PhD: «Operation Allied Force: A Product of Military Theory or Political Pragmatism? An Examination of the Role of Air Power in handling the Kosovo Crisis, » Luftkrigsskolen (KS II), Trondheim ( ). o Hovedoppgave ved Luftkrigsskolen [lederskap]: «Fight, Flight, Freeze: en studie av sammenhengen mellom personlighet og handlingsmønster» Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim ( ). o Grunnfag Statsvitenskap o Eldre Historie Luftkrigsskolen (KS I), Trondheim ( ). JOBBERFARING: Sjef Luftmaktavdelingen, Luftkrigsskolen ( ). Foreleser ved Luftkrigsskolen ( ) Tjenestegjorde ved United States Air Force Research Institute (AFRI), Maxwell AFB, Montgomery, Alabama, USA (ti mnd, 2012). Tjenestegjorde i International Security Assistance Force (ISAF), ISAF HQ, Kabul, Afghanistan (høsten 2007) Tjenestegjorde en kort periode i NATO-operasjonen «Baltic Accession», Kaunas, Litauen (2005) Kontroll og varslingsoffiser, våpenseksjonen, CRC Sørreisa ( ). Kontroll og varslingsoffiser, våpenseksjonen, CRC Reitan ( ). Luftforsvarets Rekruttskole, Værnes ( ). PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER: Kartlegge erfaringene fra Afghanistan knyttet til sammenhengen mellom politikk og anvendelsen av militærmakt/luftmakt. Dag Henriksen (red.) (2014) Airpower in Afghanistan The Air Commanders Perspectives. Air University Press og Naval Institute Press. Kartlegge erfaringene fra Libya ved å se på det politisk rasjonale for- og internasjonale konsekvenser etter konflikten i Libya i Bokprosjekt som samler noen av verdens ledende akademikere innen sine forskningsfelt. Dag Henriksen og Ann Karin Larssen (red) (estimert 2015) Political Rationale and International Consequences of the War in Libya. [forlegger ikke klarlagt].

2 Bokkapittel ( Luftforsvaret ) i Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Norsk krisehåndtering i internasjonale operasjoner. Universitetsforlaget (2014). INTERESSEFELT OG KOMPETANSEOMRÅDER: Sammenhengen mellom politikk, strategi og anvendelsen av militærmakt Bruk av Luftmakt / luftmakthistorie Norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk Internasjonale konflikter etter den kalde krigen: Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Irak, Israel-Libanon (2006), Libya, Syria Amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk PUBLIKASJONER: BØKER (MONOGRAFIER OG REDIGERTE) & AKADEMISKE AVHANDLINGER Dag Henriksen (Ed.) (2009) Wilhelm Mohr. On World War II. Luftforsvarets Skriftserie. Tapir Akademiske Forlag. Dag Henriksen (2007) NATO's Gamble: Combining Diplomacy and Airpower in the Kosovo Crisis, Naval Institute Press. Dag Henriksen (2006) Operation Allied Force: A Product of Military Theory or Political Pragmatism? An Examination of the Role of Airpower in handling the Kosovo Crisis, PhD. Universitetet i Glasgow, UK. Dag Henriksen (2001) Fight, Flight, Freeze. En studie av sammenhengen mellom personlighet og handlingsmønster. Hovedoppgave ved Luftkrigsskolen. ARTIKLER (TIDSKRIFTER OG BØKER) Dag Henriksen (2013) Afghanistan: Militære suksesskriterier i Ola Bøe-Hansen, Tormod Heier og Janne Haaland Matlary s (Red) Strategisk effekt? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Oslo: Universitetsforlaget, ss Dag Henriksen (2013) Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Suksess uten innflytelse?, Internasjonal Politikk, No. 1, 2013, ss Dag Henriksen (2012) Deterrence by Default? Israel s Military Strategy in the 2006 War Against Hezbollah, Journal of Strategic Studies, Volume 35, Number 1, February 2012, pp (26). Dag Henriksen (2012) 24 Timer, i Gjert Lage Dyndal og Torbjørn Knutsen (Red) Exit Afghanistan. Oslo: Universitetsforlaget, ss Dag Henriksen (2012) A Misapplied and Overextended Example: Gen J. N. Mattis's Criticism of Effects-Based Operations Air and Space Power Journal, Volume 26, Issue 5, September - October 2012, pp

3 Dag Henriksen (2011) Airpower. The need for more analytical warriors, in Karl Erik Haug and Ole Jørgen Maaø s (Ed.) Conceptualising Modern War. Columbia University Press and Hurst Publishing, pp Dag Henriksen (2010) Hva har Luftforsvaret lært etter åtte år i Afghanistan?, i Torgeir E. Sæveraas (red.) 8 år i Afghanistan, quo vadis? Et seminar om militær maktanvendelse [GILs Luftmaktseminar 2010], Luftkrigsskolens Skriftserie, Vol. 23, ss Dag Henriksen (2009) Luftmakt og teknologi et paradoks i Afghanistan?, i Per Marius Frost-Nielsen og Torgeir E. Sæveraas (red.) Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig? [GILs Luftmaktseminar 2009], Luftkrigsskolens Skriftserie, Vol. 21, ss Dag Henriksen (2009) Hvorfor lykkes vi ikke bedre i Afghanistan? En analyse av anvendelsen av luftmakt i Afghanistan anno 2009, Internasjonal Politikk, Nummer 04, ss Dag Henriksen (2008) Inflexible Response: Diplomacy, Airpower and the Kosovo Crisis, , Journal of Strategic Studies, Volume 31, Number 6, December 2008, pp (34). Dag Henriksen (2007) Den strategiske ledelsen av Kosovo-krisen, i Kristian Firing, Karl Hellemsvik og Johan Haarbergs (Red) Kryssild. Militært lederskap i en ny tid. Tapir Akademiske Forlag, ss AVISINNLEGG OG MER POPULÆRVITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER Dag Henriksen (2013), Begrenset angrep, VG (kronikk), 30. august. Dag Henriksen (2013) Suksess uten innflytelse?, Adresseavisen (kronikk), 19. mars Dag Henriksen (2012) Hva nå, republikanere?, Adresseavisen (kronikk), 13. november. Sigmund Simonsen og Dag Henriksen (2012) Når er krig lovlig?, VG (kronikk), 05. februar. Dag Henriksen (2012) Kan U.S. Air Force lære oss noe om høyere utdanning av luftforsvarsoffiserer?, Jet Set, høst, ss Dag Henriksen (2011) Om Libya, Norge og Luftforsvaret: Hvilken institusjon ønsker Luftforsvaret egentlig å være?, Jet Set, høst, ss Dag Henriksen (2011) Et militærstrategisk tomrom, Klassekampen (kronikk), 28. april. Dag Henriksen (2011) Hvilken fred vil vi ha i Libya?, Adresseavisen (kronikk), 22. mars. Dag Henriksen (2011) Luftmaktens bidrag etter NATO/ISAF: har vi nok fokus på oppbyggingen av det afghanske luftforsvaret?, Pro Patria, Vol. 95, No 4, ss Dag Henriksen (2011) Om mål og midler i Libya: har vi et militærstrategisk nivå i Norge?, Folk og Forsvar, No 3, ss

4 Dag Henriksen (2010) Lederutvelgelse i Luftforsvaret. Evner vi å få tak i de beste lederne? Pacem, Vol 13, Nr 2. ss Dag Henriksen (2010) Trengs virkelig en anonym spalte i Jet Set?, Jet Set, vinter, ss Dag Henriksen (2009) Noen som har lyst til å diskutere toppledelse i Luftforsvaret?, Jet Set, høst, s Dag Henriksen (2008) Fornuft og følelser, Klassekampen (kronikk), 8. oktober. Dag Henriksen (2006) Kosovokrigen, og den strategiske tenkning som lå til grunn for NATO:s anvendelse av luftmakt våren 1999, Kungliga Krigsvetenskaps-akademiens handlingar och tidskrift, Nr 5. ss Dag Henriksen (2006) Demokratisk underskudd i NATO, Norges Forsvar, No 8, ss Dag Henriksen (2006) NATO uten klar plan i krigen mot Serbia, Norges Forsvar, No 4, ss Dag Henriksen (2006) Demokratisk underskudd i NATO under Kosovokrigen, Norsk Militært Tidsskrift, Vol. 176, No 12, ss Dag Henriksen (2006) Kosovokrigen og den strategiske tenkningen som lå til grunn for NATOs anvendelse av luftmakt våren 1999, Norsk Militært Tidsskrift, Vol. 176, No 6/7, ss Dag Henriksen (2000) Greier Luftforsvaret å beholde de beste?, Luftled, No 4, s.4-9. SELEKTERTE FOREDRAG Dag Henriksen (2013) Syria Luftmaktens muligheter og begrensninger. Foredrag på Luftkrigsskolens seminar om situasjonen i Syria («Syria hvor går veien videre?») 23. oktober. Dag Henriksen (2013) Syria Militærmaktens muligheter og begrensninger. Foredrag i Trondheim Militære Samfund, 17. september. Dag Henriksen (2013) Utviklingen av norsk luftmakt. Foredrag for Sveriges «Luftförsvarskommitté» ifm deres arbeid knyttet til «Luftförsvarsutredningen 2040». Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, 21. august. Dag Henriksen (2013) Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Suksess uten tilstrekkelig innflytelse? Foredrag for Forsvarssjefens ledergruppe. Forsvarsdepartementet. 8. april. Dag Henriksen (2012) The use of Airpower in the Kosovo War. Foredrag ved School of Advanced Air and Space Studies (SAASS), Maxwell Air Force Base, Alabama, USA, desember. Dag Henriksen (2011) Mot en faglig informert Afghanistan-debatt: hva kan vi lære av den norske deltakelsen? Foredrag og debatt i regi av Forskningsgruppen for utenriksog sikkerhetspolitikk ved ISS NTNU i samarbeid med utenriksministerens sikkerhetspolitiske utvalg og UDs Refleksjonsprosjekt. NTNU, Trondheim, 12. april.

5 Dag Henriksen (2011) Understanding the complexities of coalition warfare, and the challenges of putting coercion theory into operational design. Foredrag ved U.S. Air Force Air War College, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA, 22. September. Dag Henriksen (2011) Operational consequences of the Norwegian participation in NATOs Libya intervention in comparison with Kosovo. Militærmaktseminaret 2011: The Arab Spring: The (F) utility of Power. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Forsvarets Høgskole (FHS), 1. Desember. Dag Henriksen og Per Marius Frost-Nielsen (2011) Luftmakt og strategisk tenkning. GIL s Luftmaktseminar: Etter Afghanistan - ny strategisk virkelighet?. 3. februar. Dag Henriksen (2010) Hva har Luftforsvaret lært etter åtte år i Afghanistan? GIL s Luftmaktseminar: 8 år i Afghanistan, quo vadis? Et seminar om militær maktanvendelse. 3. februar. Dag Henriksen (2009) Luftmakt og teknologi: et paradoks i Afghanistan? GIL s Luftmaktseminar: Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig?. 4. februar. Dag Henriksen (2006) Hvordan oppnå ønsket effekt med bruk av luftmakt? GIL s Luftmaktseminar: Luftmakt og Spesialoperasjoner - morgendagens normaloperasjoner?. 2. februar.

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Israel-Palestina-konflikten: Hva er forskningsbasert kunnskap?

Israel-Palestina-konflikten: Hva er forskningsbasert kunnskap? FORELESNINGSSERIE VED NTNU HØSTEN 2009 Israel-Palestina-konflikten: Hva er forskningsbasert kunnskap? Konflikten mellom Israel og Palestina har pågått i mer enn et halvt århundre. Det ser ikke ut til å

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning.

Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning. ARBEIDSNOTAT 24/2005 Bjørn Stensaker, Ingvild Marheim Larsen og Svein Kyvik Noen erfaringer og utfordringer med fusjoner i høyere utdanning. Et diskusjonsnotat utarbeidet i forbindelse med sammenslåingen

Detaljer

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene

Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene IFS Insights 2/2014 NOV Andreas Østhagen Nye utfordringer i nord Kystvakten i nordområdene Institutt for forsvarsstudier og IFS Insights Institutt for forsvarsstudier (IFS) er en del av Forsvares høgskole

Detaljer

Working Paper Series 6/10

Working Paper Series 6/10 Working Paper Series 6/10 HVA KINA VIL Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management HVA KINA VIL Kina vil gjenvinne sin rettmessige plass i det

Detaljer

Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK

Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK Luftkrigsskolen Biblioteket Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK Kull 14 55, 1963 2006 Samlet og redigert av Nina Beck Anderssen 2007 Innhold Innhold... 1 Hovedoppgaver 1963 2006... 3 Kull 14, 1961-1963...

Detaljer

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul

Innledning. God lesning! Norunn Grande Daglig leder ved Norsk Fredssenter. Norunn Grande på flyplassen i Kabul Innledning Norsk Fredssenter har som oppgave å tilby kurs og opplæring for voksne for å fremme fred og menneskerettigheter. De siste årene har unge flyktninger som bor i Norge vært en prioritert målgruppe

Detaljer

Offiseren som angret. Kristian Kahrs reiste til Balkan for å selge en krig. I dag sier den gamle offiseren unnskyld til Serbia.

Offiseren som angret. Kristian Kahrs reiste til Balkan for å selge en krig. I dag sier den gamle offiseren unnskyld til Serbia. Offiseren som angret Kristian Kahrs reiste til Balkan for å selge en krig. I dag sier den gamle offiseren unnskyld til Serbia. På vegne av Norge og til tidligere statsminister Kjell Magne Bondeviks irritasjon.

Detaljer

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255

De Hvite Hjelperne. Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt. TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 De Hvite Hjelperne Av Anne Marie Groth, Per C. Magnus, Robert Reinlund og Terje Tvedt TV 2 Postboks 7222 5020 Bergen TEL 02255 2 INNHOLD 1. Ideen 3 2. De journalistiske problemstillingene 4 3. Spesielle

Detaljer

Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel

Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel Skrevet av Alexander Harang for Fagforbundet og Norsk Folkehjelp Utgitt november 2012 Innhold Innledning Norsk våpenhandelpolitikk overfor Israel Norsk

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger

Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger Ny klasseromspraksis hva er nytt i Ny GIV? Lisbeth M Brevik 06.11.2013 Ledersamling Kongsvinger Lærer, forfatter & skoleforsker Hvordan kan vi observere forståelse? Vi kan snakke med elevene Brevik & Gunnulfsen

Detaljer

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger

Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger 1 Hvordan henvise til kilder og sette opp litteraturliste? Anbefalinger Vitenskapelige arbeider bygger på den litteraturen som allerede finnes på området som analyseres, og andre kilder. Henvisninger i

Detaljer

Den Sorte Dame fra Peshawar Av

Den Sorte Dame fra Peshawar Av Den Sorte Dame fra Peshawar Av Karl.L.Kleve I ly av mørket tar et sortmalt fly av fra en base og flyr nordover. Det stiger hurtig opp i 75 000 fot, en høyde ingen andre fly enn det selv har vært oppe i

Detaljer

En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning

En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning Hvilke stemmer og holdninger blir representert i norsk pressedekning av klimaendringer? Katherine Berrios Duarte Masteroppgave i medievitenskap Institutt for

Detaljer

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG Forskningsetikk NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG TEMA Internett som forskningsarena Et annet privatliv? Big data Forskere og Internett leder Nytt på Nytt Neida, dette er ingen reklame for ukens populære fredagsprogram

Detaljer

Seniortiltakene vet vi hva som virker?

Seniortiltakene vet vi hva som virker? 30.mai 2012 Seniortiltakene vet vi hva som virker? Av Anne Inga Hilsen 1 og Tove Midtsundstad 2 Første nettmøte i serien «Spør forskerne» handler om Valg av seniortiltak - hva virker? Vet vi hva slags

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

Working Paper Series 1/05

Working Paper Series 1/05 Working Paper Series 1/05 FINN KYDLAND - NORGES TREDJE NOBELPRISVINNER I ØKONOMI Erling Steigum CME/BI Februar 2005 Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Finn Kydland Norges

Detaljer

Forsker for demokrati

Forsker for demokrati d e s e m b e r 2 0 0 9 N U m m e r 1 0 Å R G A N G 41 F Forsker for demokrati Indonesia er et ungt demokrati i sterk utvikling. I 10 år har forskere fra Universitetet i Agder og Universitas Gadjah Mada

Detaljer

Hvordan vil verden se ut i 2020?

Hvordan vil verden se ut i 2020? Hvordan vil verden se ut i 2020? Rapport til FN-Sambandet Ole Jacob Sending Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) November, 2014 1 Innledning Det er umulig å forutsi den politiske utviklingen i forholdet

Detaljer

HVA KAN VI LÆRE AV FINANSKRISEN? DE STORE LINJENE

HVA KAN VI LÆRE AV FINANSKRISEN? DE STORE LINJENE HVA KAN VI LÆRE AV FINANSKRISEN? DE STORE LINJENE Made in America Litt om forløpet av krisen i Europa Politisk bakteppe for innføring av monetær union Felles mynt som ikke fungerte etter planen Litt om

Detaljer

FoU i Praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013

FoU i Praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013 FoU i Praksis 2013 Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning Stjørdal/Levanger, 22. og 23. april 2013 Redigert av Anne Beate Reinertsen, Berit Groven, Agneta Knutas og Astri

Detaljer

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært?

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Working Paper Series 4/13 Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen CME/BI April 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret FFI-rapport 2012/00903 Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 23. august 2012 FFI-rapport 2012/00903 1241 P: ISBN

Detaljer