Dag Henriksen PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag Henriksen PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER:"

Transkript

1 Dag Henriksen UTDANNING: Forsvarets Stabsskole, Oslo ( ). Doktorgrad (PhD), Universitetet i Glasgow, UK ( ). o PhD: «Operation Allied Force: A Product of Military Theory or Political Pragmatism? An Examination of the Role of Air Power in handling the Kosovo Crisis, » Luftkrigsskolen (KS II), Trondheim ( ). o Hovedoppgave ved Luftkrigsskolen [lederskap]: «Fight, Flight, Freeze: en studie av sammenhengen mellom personlighet og handlingsmønster» Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Trondheim ( ). o Grunnfag Statsvitenskap o Eldre Historie Luftkrigsskolen (KS I), Trondheim ( ). JOBBERFARING: Sjef Luftmaktavdelingen, Luftkrigsskolen ( ). Foreleser ved Luftkrigsskolen ( ) Tjenestegjorde ved United States Air Force Research Institute (AFRI), Maxwell AFB, Montgomery, Alabama, USA (ti mnd, 2012). Tjenestegjorde i International Security Assistance Force (ISAF), ISAF HQ, Kabul, Afghanistan (høsten 2007) Tjenestegjorde en kort periode i NATO-operasjonen «Baltic Accession», Kaunas, Litauen (2005) Kontroll og varslingsoffiser, våpenseksjonen, CRC Sørreisa ( ). Kontroll og varslingsoffiser, våpenseksjonen, CRC Reitan ( ). Luftforsvarets Rekruttskole, Værnes ( ). PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER: Kartlegge erfaringene fra Afghanistan knyttet til sammenhengen mellom politikk og anvendelsen av militærmakt/luftmakt. Dag Henriksen (red.) (2014) Airpower in Afghanistan The Air Commanders Perspectives. Air University Press og Naval Institute Press. Kartlegge erfaringene fra Libya ved å se på det politisk rasjonale for- og internasjonale konsekvenser etter konflikten i Libya i Bokprosjekt som samler noen av verdens ledende akademikere innen sine forskningsfelt. Dag Henriksen og Ann Karin Larssen (red) (estimert 2015) Political Rationale and International Consequences of the War in Libya. [forlegger ikke klarlagt].

2 Bokkapittel ( Luftforsvaret ) i Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Norsk krisehåndtering i internasjonale operasjoner. Universitetsforlaget (2014). INTERESSEFELT OG KOMPETANSEOMRÅDER: Sammenhengen mellom politikk, strategi og anvendelsen av militærmakt Bruk av Luftmakt / luftmakthistorie Norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk Internasjonale konflikter etter den kalde krigen: Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Irak, Israel-Libanon (2006), Libya, Syria Amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk PUBLIKASJONER: BØKER (MONOGRAFIER OG REDIGERTE) & AKADEMISKE AVHANDLINGER Dag Henriksen (Ed.) (2009) Wilhelm Mohr. On World War II. Luftforsvarets Skriftserie. Tapir Akademiske Forlag. Dag Henriksen (2007) NATO's Gamble: Combining Diplomacy and Airpower in the Kosovo Crisis, Naval Institute Press. Dag Henriksen (2006) Operation Allied Force: A Product of Military Theory or Political Pragmatism? An Examination of the Role of Airpower in handling the Kosovo Crisis, PhD. Universitetet i Glasgow, UK. Dag Henriksen (2001) Fight, Flight, Freeze. En studie av sammenhengen mellom personlighet og handlingsmønster. Hovedoppgave ved Luftkrigsskolen. ARTIKLER (TIDSKRIFTER OG BØKER) Dag Henriksen (2013) Afghanistan: Militære suksesskriterier i Ola Bøe-Hansen, Tormod Heier og Janne Haaland Matlary s (Red) Strategisk effekt? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Oslo: Universitetsforlaget, ss Dag Henriksen (2013) Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Suksess uten innflytelse?, Internasjonal Politikk, No. 1, 2013, ss Dag Henriksen (2012) Deterrence by Default? Israel s Military Strategy in the 2006 War Against Hezbollah, Journal of Strategic Studies, Volume 35, Number 1, February 2012, pp (26). Dag Henriksen (2012) 24 Timer, i Gjert Lage Dyndal og Torbjørn Knutsen (Red) Exit Afghanistan. Oslo: Universitetsforlaget, ss Dag Henriksen (2012) A Misapplied and Overextended Example: Gen J. N. Mattis's Criticism of Effects-Based Operations Air and Space Power Journal, Volume 26, Issue 5, September - October 2012, pp

3 Dag Henriksen (2011) Airpower. The need for more analytical warriors, in Karl Erik Haug and Ole Jørgen Maaø s (Ed.) Conceptualising Modern War. Columbia University Press and Hurst Publishing, pp Dag Henriksen (2010) Hva har Luftforsvaret lært etter åtte år i Afghanistan?, i Torgeir E. Sæveraas (red.) 8 år i Afghanistan, quo vadis? Et seminar om militær maktanvendelse [GILs Luftmaktseminar 2010], Luftkrigsskolens Skriftserie, Vol. 23, ss Dag Henriksen (2009) Luftmakt og teknologi et paradoks i Afghanistan?, i Per Marius Frost-Nielsen og Torgeir E. Sæveraas (red.) Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig? [GILs Luftmaktseminar 2009], Luftkrigsskolens Skriftserie, Vol. 21, ss Dag Henriksen (2009) Hvorfor lykkes vi ikke bedre i Afghanistan? En analyse av anvendelsen av luftmakt i Afghanistan anno 2009, Internasjonal Politikk, Nummer 04, ss Dag Henriksen (2008) Inflexible Response: Diplomacy, Airpower and the Kosovo Crisis, , Journal of Strategic Studies, Volume 31, Number 6, December 2008, pp (34). Dag Henriksen (2007) Den strategiske ledelsen av Kosovo-krisen, i Kristian Firing, Karl Hellemsvik og Johan Haarbergs (Red) Kryssild. Militært lederskap i en ny tid. Tapir Akademiske Forlag, ss AVISINNLEGG OG MER POPULÆRVITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER Dag Henriksen (2013), Begrenset angrep, VG (kronikk), 30. august. Dag Henriksen (2013) Suksess uten innflytelse?, Adresseavisen (kronikk), 19. mars Dag Henriksen (2012) Hva nå, republikanere?, Adresseavisen (kronikk), 13. november. Sigmund Simonsen og Dag Henriksen (2012) Når er krig lovlig?, VG (kronikk), 05. februar. Dag Henriksen (2012) Kan U.S. Air Force lære oss noe om høyere utdanning av luftforsvarsoffiserer?, Jet Set, høst, ss Dag Henriksen (2011) Om Libya, Norge og Luftforsvaret: Hvilken institusjon ønsker Luftforsvaret egentlig å være?, Jet Set, høst, ss Dag Henriksen (2011) Et militærstrategisk tomrom, Klassekampen (kronikk), 28. april. Dag Henriksen (2011) Hvilken fred vil vi ha i Libya?, Adresseavisen (kronikk), 22. mars. Dag Henriksen (2011) Luftmaktens bidrag etter NATO/ISAF: har vi nok fokus på oppbyggingen av det afghanske luftforsvaret?, Pro Patria, Vol. 95, No 4, ss Dag Henriksen (2011) Om mål og midler i Libya: har vi et militærstrategisk nivå i Norge?, Folk og Forsvar, No 3, ss

4 Dag Henriksen (2010) Lederutvelgelse i Luftforsvaret. Evner vi å få tak i de beste lederne? Pacem, Vol 13, Nr 2. ss Dag Henriksen (2010) Trengs virkelig en anonym spalte i Jet Set?, Jet Set, vinter, ss Dag Henriksen (2009) Noen som har lyst til å diskutere toppledelse i Luftforsvaret?, Jet Set, høst, s Dag Henriksen (2008) Fornuft og følelser, Klassekampen (kronikk), 8. oktober. Dag Henriksen (2006) Kosovokrigen, og den strategiske tenkning som lå til grunn for NATO:s anvendelse av luftmakt våren 1999, Kungliga Krigsvetenskaps-akademiens handlingar och tidskrift, Nr 5. ss Dag Henriksen (2006) Demokratisk underskudd i NATO, Norges Forsvar, No 8, ss Dag Henriksen (2006) NATO uten klar plan i krigen mot Serbia, Norges Forsvar, No 4, ss Dag Henriksen (2006) Demokratisk underskudd i NATO under Kosovokrigen, Norsk Militært Tidsskrift, Vol. 176, No 12, ss Dag Henriksen (2006) Kosovokrigen og den strategiske tenkningen som lå til grunn for NATOs anvendelse av luftmakt våren 1999, Norsk Militært Tidsskrift, Vol. 176, No 6/7, ss Dag Henriksen (2000) Greier Luftforsvaret å beholde de beste?, Luftled, No 4, s.4-9. SELEKTERTE FOREDRAG Dag Henriksen (2013) Syria Luftmaktens muligheter og begrensninger. Foredrag på Luftkrigsskolens seminar om situasjonen i Syria («Syria hvor går veien videre?») 23. oktober. Dag Henriksen (2013) Syria Militærmaktens muligheter og begrensninger. Foredrag i Trondheim Militære Samfund, 17. september. Dag Henriksen (2013) Utviklingen av norsk luftmakt. Foredrag for Sveriges «Luftförsvarskommitté» ifm deres arbeid knyttet til «Luftförsvarsutredningen 2040». Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, 21. august. Dag Henriksen (2013) Norges erfaringer fra operasjonene over Libya. Suksess uten tilstrekkelig innflytelse? Foredrag for Forsvarssjefens ledergruppe. Forsvarsdepartementet. 8. april. Dag Henriksen (2012) The use of Airpower in the Kosovo War. Foredrag ved School of Advanced Air and Space Studies (SAASS), Maxwell Air Force Base, Alabama, USA, desember. Dag Henriksen (2011) Mot en faglig informert Afghanistan-debatt: hva kan vi lære av den norske deltakelsen? Foredrag og debatt i regi av Forskningsgruppen for utenriksog sikkerhetspolitikk ved ISS NTNU i samarbeid med utenriksministerens sikkerhetspolitiske utvalg og UDs Refleksjonsprosjekt. NTNU, Trondheim, 12. april.

5 Dag Henriksen (2011) Understanding the complexities of coalition warfare, and the challenges of putting coercion theory into operational design. Foredrag ved U.S. Air Force Air War College, Maxwell Air Force Base, Alabama, USA, 22. September. Dag Henriksen (2011) Operational consequences of the Norwegian participation in NATOs Libya intervention in comparison with Kosovo. Militærmaktseminaret 2011: The Arab Spring: The (F) utility of Power. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Forsvarets Høgskole (FHS), 1. Desember. Dag Henriksen og Per Marius Frost-Nielsen (2011) Luftmakt og strategisk tenkning. GIL s Luftmaktseminar: Etter Afghanistan - ny strategisk virkelighet?. 3. februar. Dag Henriksen (2010) Hva har Luftforsvaret lært etter åtte år i Afghanistan? GIL s Luftmaktseminar: 8 år i Afghanistan, quo vadis? Et seminar om militær maktanvendelse. 3. februar. Dag Henriksen (2009) Luftmakt og teknologi: et paradoks i Afghanistan? GIL s Luftmaktseminar: Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig?. 4. februar. Dag Henriksen (2006) Hvordan oppnå ønsket effekt med bruk av luftmakt? GIL s Luftmaktseminar: Luftmakt og Spesialoperasjoner - morgendagens normaloperasjoner?. 2. februar.

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav

Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Si vis pacem, para pacem? Militærmaktens Strategiske Krav Oslo Militære Samfund, 10.10.2011 Professor dr.philos Janne Haaland Matlary, Statsvitenskap, UiO, og Forsvarets Høgskole Strategi: Interaktiv logikk

Detaljer

Foredrag i Tønsberg Rotaryklubb 2. Juli 2013

Foredrag i Tønsberg Rotaryklubb 2. Juli 2013 NATO Litt tilbakeblikk og personlige opplevelser Foredrag i Tønsberg Rotaryklubb 2. Juli 2013 «Huskeliste» NATOs historie Hvem og hvorfor NATOs milepæler NATOs flagg Kort om NATOs utvikling fra «felles

Detaljer

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering

Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Tormod Heier og Anders Kjølberg (red.) Mellom fred og krig: norsk militær krisehåndtering Universitetsforlaget Innhold Forord 9 Innledning 11 Anders Kjølberg og Tormod Heier Hva er en krise? 13 Gråsoner

Detaljer

IFS og Skolesenterets akademisering

IFS og Skolesenterets akademisering IFS og Skolesenterets akademisering Status og veien videre Rolf Tamnes Direktør r IFS OMS 25. februar 2008 Disposisjon Akademisering IFS Samspillet IFS - FSS Forsvarets skolesenter Sjef FSS Stab Forsvarets

Detaljer

Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2013

Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2013 Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om tilskuddsordningene... 3 2.1 Tilskuddsordning for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets-

Detaljer

NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK

NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK PERNILLE RIEKER OG WALTER CARLSNAES (RED.) NYE UTFORDRINGER FOR EUROPEISK SIKKERHETSPOLITIKK AKTØRER, INSTRUMENTER OG OPERASIONER UNIVERSITETSFORLAGET FORORD 11 KAPITTEL 1 INNLEDNING 13 Pernille Rieker

Detaljer

Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2015

Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2015 Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2015 AFGHANISTAN (ISAF) GRUNNLAG kr 200 000 LIBANON (UNTSO og UNIFIL) GRUNNLAG kr 205 000 KAPT-TILSV kr 422,81 kr 12 684 MAJ-TILSV kr 469,79 kr 14 094 OBLT/OB-TILSV

Detaljer

(UNTSO) GRUNNLAG kr 215 000 GRAD PR DAG PR MND KAPT-TILSV kr 443,44 kr 13 303 MAJ-TILSV kr 492,71 kr 14 781 OBLT/OB-TILSV kr 591,25 kr 17 738

(UNTSO) GRUNNLAG kr 215 000 GRAD PR DAG PR MND KAPT-TILSV kr 443,44 kr 13 303 MAJ-TILSV kr 492,71 kr 14 781 OBLT/OB-TILSV kr 591,25 kr 17 738 Godtgjøringer gjeldende fra 1. januar 2016 AFGHANISTAN (ISAF) GRUNNLAG kr 250 000 MENIG - SJT - TILSV kr 439,24 kr 13 177 FENR kr 439,24 kr 13 177 LØYTN - TILSV kr 515,63 kr 15 469 KAPT - TILSV kr 515,63

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk

Eksamensoppgave i POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk Faglig kontakt under eksamen: Gunnar Fermann/Jennifer Bailey

Detaljer

Norsk luftmakt over Libya suksess uten innflytelse?

Norsk luftmakt over Libya suksess uten innflytelse? Norsk luftmakt over Libya suksess uten innflytelse? Luftkrigsskolens skriftserie Vol. 27 Andre utgivelser i skriftserien: Vol. 1 Luftforsvaret et flerbruksverktøy for den kalde krigen? (1999) Øistein Espenes

Detaljer

Luftmaktstenkningens «enfant terrible»

Luftmaktstenkningens «enfant terrible» Luftmaktstenkningens «enfant terrible» Luftkrigsskolens skriftserie Vol. 26 Andre utgivelser i skriftserien: Vol. 1 Luftforsvaret et flerbruksverktøy for den kalde krigen? (1999) Øistein Espenes og Nils

Detaljer

Side-01-36.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:57 PM. Norsk luftmakt tilbake til fremtiden?

Side-01-36.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:57 PM. Norsk luftmakt tilbake til fremtiden? Side-01-36.fm Page 1 Wednesday, October 22, 2008 12:57 PM Norsk luftmakt tilbake til fremtiden? Side-01-36.fm Page 2 Wednesday, October 22, 2008 12:57 PM Luftkrigsskolens skriftserie vol. 19 Andre utgivelser

Detaljer

Sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa eller over Atlanterhavet? Ja takk, begge deler.

Sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa eller over Atlanterhavet? Ja takk, begge deler. 1 Foredrag i Oslo Militære Samfund 13. oktober 2003 ved Utenriksminister Jan Petersen Sikkerhetspolitisk samarbeid i Europa eller over Atlanterhavet? Ja takk, begge deler. Ærede forsamling, Mine damer

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben

Totalforsvaret status og utfordringer. Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Totalforsvaret status og utfordringer Orientering for konferansen «Samfunnssikkerhet 2015», 2. feb 2015. GenLt Erik Gustavson, Sjef Forsvarsstaben Innhold Publikasjonen «Støtte og samarbeid» Totalforsvarskonseptet

Detaljer

Tentativt Program for GILs Lederskapskonferanse november 2016

Tentativt Program for GILs Lederskapskonferanse november 2016 Tentativt Program for GILs Lederskapskonferanse 1. 3. november 2016 Pr 18 okt Dag 1 (Tirsdag 1.nov) - Visjon for Luftforsvaret med ny Ordning for Militært Tilsatte (OMT)? 16:00 17:45 Innsjekk og registrering.

Detaljer

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016

Sivilt-militært samarbeid. Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Sivilt-militært samarbeid Erik Gustavson Generalløytnant Sjef Forsvarsstaben 19.april 2016 Forsvarets ni hovedoppgaver 1. Utgjøre en forebyggende terskel med basis i NATOmedlemskapet 2. Forsvare Norge

Detaljer

Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2015

Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2015 Årsrapport for Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger 2015 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om tilskuddsordningene... 3 2.1 Tilskuddsordning for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen sikkerhets-

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer HERD Maritime HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer 1.1 Aim The overall aim of the Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) is to contribute to economic growth and

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

IFS Innsikt. Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi. Svein Melby

IFS Innsikt. Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi. Svein Melby Institutt for forsvarsstudier Norwegian Institute for Defence Studies Juni 2010 IFS Innsikt Obama-administrasjonens nye nasjonale sikkerhetsstrategi Svein Melby Institutt for forsvarsstudier og IFS Innsikt

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig?

Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig? Luftmakt og teknologi realisme eller overmot? Hvilken effekt har moderne teknologi i krig? Luftkrigsskolens skriftserie Vol. 21 Andre utgivelser i skriftserien: Vol. 1 Luftforsvaret et flerbruksverktøy

Detaljer

Fredsnasjon og USA-alliert

Fredsnasjon og USA-alliert Forord Fredsnasjon og USA-alliert Når Norge markerer 100 år med selvstendighet 7. juni, markerer vi også 100 år med egen utenrikspolitikk. Riktignok argumenterer Iver B. Neumann i en artikkel i dette dobbeltnummeret,

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Hvordan skape politisk effekt med

Hvordan skape politisk effekt med Kosovo-krigen, og den strategiske tenkning som lå til grunn for NATO:s anvendelse av luftmakt våren 1999 TIDSKRIFT av kaptein Dag Henriksen* Hvordan skape politisk effekt med begrensede militære maktmidler?

Detaljer

Etter Afghanistan Ny strategisk virkelighet?

Etter Afghanistan Ny strategisk virkelighet? Etter Afghanistan Ny strategisk virkelighet? Luftkrigsskolens skriftserie Vol. 25 Andre utgivelser i skriftserien: Vol. 1 Luftforsvaret et flerbruksverktøy for den kalde krigen? (1999) Øistein Espenes

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Volum nr. 11 (april 2004)

Volum nr. 11 (april 2004) Luftkrigsskolens skriftserie Volum nr. 11 (april 2004) Luftforsvaret og militær transformasjon. Dagens valg morgendagens tvangstrøye? GILs Luftmaktseminar 2004 Ole Jørgen Maaø (red.) ISSN 1502-007X Luftkrigsskolen

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf:

Utgiver: Copyright: Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: Om NUPI Utgiver: Copyright: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Norsk Utenrikspolitisk Institutt 2014 Adresse: Internett: Epost: Faks: Tlf: C.J. Hambros plass 2d Postboks 8159 Dep. 0033 Oslo www.nupi.no

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Kampfly.book Page 1 Thursday, August 23, 2007 8:52 AM. Nytt kampfly

Kampfly.book Page 1 Thursday, August 23, 2007 8:52 AM. Nytt kampfly Kampfly.book Page 1 Thursday, August 23, 2007 8:52 AM Nytt kampfly Kampfly.book Page 2 Thursday, August 23, 2007 8:52 AM Luftkrigsskolens skriftserie vol. 16 Andre utgivelser i skriftserien: Vol. 1 Luftforsvaret

Detaljer

Norske kampfly i Operation Enduring Freedom, Afghanistan 2002 2003

Norske kampfly i Operation Enduring Freedom, Afghanistan 2002 2003 Norske kampfly i Operation Enduring Freedom, Afghanistan 2002 2003 Luftkrigsskolens skriftserie Vol. 28 Andre utgivelser i skriftserien: Vol. 1 Luftforsvaret et flerbruksverktøy for den kalde krigen? (1999)

Detaljer

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati

FolkogforsVar. for fred frihet & demokrati FolkogforsVar for fred frihet & demokrati folk og forsvar 72 Medlemsorganisasjoner Representantskap styret Består av ni medlemmer, hvorav to fra LO (Landsorganisasjonen i Norge), to fra NHO (Næringslivets

Detaljer

Ledelse av norsk luftmakt: En alliert eller norsk oppgave?

Ledelse av norsk luftmakt: En alliert eller norsk oppgave? Ledelse av norsk luftmakt: En alliert eller norsk oppgave? Luftkrigsskolens skriftserie Vol. 30 Andre utgivelser i skriftserien: Vol. 1 Luftforsvaret et flerbruksverktøy for den kalde krigen? (1999) Øistein

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning

Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i POL1003 Miljøpolitikk, energipolitikk og ressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Hanne Seter Tlf.: 95068230 Eksamensdato: 03.06.2013

Detaljer

Utenriksministerens norske «konkurrenter» Utenriksdepartementets «funksjonstap» på hjemmebane 1

Utenriksministerens norske «konkurrenter» Utenriksdepartementets «funksjonstap» på hjemmebane 1 Årgang 68 Nr. 1 2010 131 137 ISSN 0020-577X Universitetsforlaget NUPI www.idunn.no/ip fokus: norges utenriksministre 1987 2010 Utenriksministerens norske «konkurrenter» Utenriksdepartementets «funksjonstap»

Detaljer

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole

China, China, China. Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole China, China, China Øystein Tunsjø Professor Senter for asiatiske sikkerhetsstudier Institutt for forsvarsstudier Forsvarets høgskole En verden uten en global leder? Når har vi hatt en global verdensorden?

Detaljer

Norsk Sjømakt 2030. Jan Erik Torp. Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger. Fungerende stabssjef FFI

Norsk Sjømakt 2030. Jan Erik Torp. Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger. Fungerende stabssjef FFI Norsk Sjømakt 2030 Sjømaktseminar 30. august 2012 Ulvik i Hardanger Jan Erik Torp Fungerende stabssjef FFI Målsetting: Belyse grunnlaget for Norges fremtidige sjømilitære behov Nytten og bruken av fremtidsanalyser

Detaljer

MILITÆRE STUDIER FORSVARETS STABSSKOLE. Fra FN til NATO Norske styrker som eksportvare? Petter Bjørgo

MILITÆRE STUDIER FORSVARETS STABSSKOLE. Fra FN til NATO Norske styrker som eksportvare? Petter Bjørgo MILITÆRE STUDIER FORSVARETS STABSSKOLE 6 2014 Fra FN til NATO Norske styrker som eksportvare? Petter Bjørgo Forsvarets stabsskole (FSTS) Akershus festning, bygning 10, Postbok 1550 sentrum, 0015 Oslo,

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Politiet og Forsvaret

Politiet og Forsvaret Politiet og Forsvaret Regler som fremmer og hemmer godt samarbeid Kai Spurkland Politiadvokat / ph.d-kandidat Meg Politiadvokat ved Oslo politidistrikt Arbeidet med ordensjuss og beredskap. Er P6 (juridisk

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.

Jan-Birger Johansen. Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin. Jan-Birger Johansen Professor Faculty of Professional Studies University of Nordland No-8049 Bodø, Norway jan-birger.johansen@uin.no +47 99 69 31 85 Spesialpedagogisk veiledning en systemisk utfordring

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Vedlegg til årsmelding: Oversikt over foredrag, konferanser og annet i 2008: Foredrag/forelesninger: Institusjon/forlag/ oppdragsgiver: Tittel:

Detaljer

Militæralliansens fremtid

Militæralliansens fremtid Militæralliansens fremtid - NATOs fremtid sett i lys av EUs sikkerhetspoltiske samarbeid Kadett Syver Eskestrand Fagessay Krigsskolen Høst 2011 2 Etter å ha tatt faget internasjonal politikk ved Universitetet

Detaljer

Videreutvikling av «Det tredje rom» i arbeidet med kvalitet i praksis

Videreutvikling av «Det tredje rom» i arbeidet med kvalitet i praksis Videreutvikling av «Det tredje rom» i arbeidet med kvalitet i praksis «Det tredje rom» = en metafor for fellesarenaer/grensekryssende aktiviteter Koordinatorsamling 27.5 Eli Lejonberg Praktisk og akademisk

Detaljer

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang

Habilitering i går, i dag og i morgen. Per Koren Solvang Habilitering i går, i dag og i morgen Per Koren Solvang Enkelt sagt I går: Trening I dag: Deltakelse I morgen: Annerledeshet I går Trening og medisinsk autoritet I dag Foreldrevalgte treningsprogrammer

Detaljer

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar SIAEOS status og videre arbeid Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar 19.12.08 SIAEOS (Svalbard Integrated Earth Observing System) status og videre arbeid (1) SIAEOS er et

Detaljer

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen

FOLKERETT - Introduksjon. Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen FOLKERETT - Introduksjon Studieårsansvarlig: Christoffer C. Eriksen Oversikt Hva er folkerett og folkerettsfaget? Trenger norske jurister folkerett? Folkerett som «yrke» Folkerett - læringskrav mv. Hva

Detaljer

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye

Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle. Unni Olsbye Hvordan skape ett senter og felleskaps- og senterfølelse for alle Unni Olsbye SFI-forum, 20. september 2011 Rasjonell design GRATULERER! Respekt Industri Institutt - Universitet «70 % -målet» Hva er aller

Detaljer

Ledelse, skole og samfunn

Ledelse, skole og samfunn Eirik J. Irgens faggruppe for Skoleutvikling og utdanningsledelse, NTNU Ledelse, skole og samfunn Interessert i ü Master i skoleledelse? ü Rektorutdanningen? ü E;er- og videreutdanning i skoleledelse?

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015

Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Trenger EU eget militært forsvar? Bjørn Olav Knutsens foredrag for Europabevegelsen Bergen 11 mai 2015 Norge en motvillig europeer Overordnet utfordring: Norge har vært motstander av et europeisk sikkerhetssamarbeid

Detaljer

Forsvarets mål og strategi: sikkerhet for hvem?

Forsvarets mål og strategi: sikkerhet for hvem? Internasjonal politikk 65 [1] 2007: 39-57 Forsvarets ISSN 0020 mål - og 577X strategi: sikkerhet for hvem? 39 Forsvarets mål og strategi: sikkerhet for hvem? Svein Vigeland Rottem cand. polit. i statsvitenskap,

Detaljer

ÅPENHET vs. SIKKERHET

ÅPENHET vs. SIKKERHET ÅPENHET vs. SIKKERHET Når den tause taler Kommandørkaptein Ola Bøe-Hansen Forsvarets høgskole/forsvarets stabsskole E-TJENESTENS UGRADERTE PRODUKTER Fokusrapportene 2011, 2012, 2013 Etterretningsdoktrinen

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

MILITÆRE STUDIER FORSVARETS STABSSKOLE. Strategisk tenkning? Norsk maktbruk i Afghanistan. Torgeir Wåde Westrum

MILITÆRE STUDIER FORSVARETS STABSSKOLE. Strategisk tenkning? Norsk maktbruk i Afghanistan. Torgeir Wåde Westrum MILITÆRE STUDIER FORSVARETS STABSSKOLE 4 2014 Strategisk tenkning? Norsk maktbruk i Afghanistan Torgeir Wåde Westrum Forsvarets stabsskole (FSTS) Akershus festning, bygning 10, Postbok 1550 sentrum, 0015

Detaljer

Hva forsvarer Norge? Det norske forsvarets møte med en ny virkelighet.

Hva forsvarer Norge? Det norske forsvarets møte med en ny virkelighet. Hva forsvarer Norge? Det norske forsvarets møte med en ny virkelighet. Av Svein Vigeland Rottem 2008 Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø Forord I tiden som stipendiat har jeg fått mang

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Volum nr. 3 (november 2000)

Volum nr. 3 (november 2000) Luftkrigsskolens skriftserie Volum nr. 3 (november 2000) Nytt NATO nytt Luftforsvar? GILs Luftmaktseminar 2000 Lars Fredrik Moe Øksendal (red.) ISSN 1502-007X Luftkrigsskolen Royal Norwegian Air Force

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

MINNETALE OVER PROFESSOR OLAV RISTE. holdt på møte 10. mars av professor Rolf Tamnes

MINNETALE OVER PROFESSOR OLAV RISTE. holdt på møte 10. mars av professor Rolf Tamnes MINNETALE OVER PROFESSOR OLAV RISTE holdt på møte 10. mars 2016 av professor Rolf Tamnes Professor Olav Riste gikk bort 21. juli 2015 i en alder av 82 år. Norsk historieforskning mistet med det en av sine

Detaljer

MILITÆRE STUDIER FORSVARETS STABSSKOLE. Humanitær intervensjon Når, hvor og hvorfor ikke? Marius Hjelmesæth

MILITÆRE STUDIER FORSVARETS STABSSKOLE. Humanitær intervensjon Når, hvor og hvorfor ikke? Marius Hjelmesæth MILITÆRE STUDIER FORSVARETS STABSSKOLE 5 2015 Humanitær intervensjon Når, hvor og hvorfor ikke? Marius Hjelmesæth Forsvarets stabsskole (FSTS) Akershus festning, bygning 10, Postboks 1550 Sentrum, 0015

Detaljer

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010

Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 Sherpa og Prosjekt Norsk RoMEO Fyll arkivene Oslo, 27. september 2010 SHERPA http://www.sherpa.ac.uk/romeo Internasjonal database Drives av Centre for Research Communications ved University of Nottingham

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 57/15 Samarbeid med Technion Saksnr: 15/02689-1 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 23.04.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Innhold. Viktige datoer og hendelser i boken... 14. Anslag... 18 Hvorfor denne boken?... 18 Om boken... 20 Hvorfor VG?... 21

Innhold. Viktige datoer og hendelser i boken... 14. Anslag... 18 Hvorfor denne boken?... 18 Om boken... 20 Hvorfor VG?... 21 Innhold Viktige datoer og hendelser i boken... 14 Anslag... 18 Hvorfor denne boken?... 18 Om boken... 20 Hvorfor VG?... 21 Kapittel 1 Nyhetsdekning av krigen i Irak: Journalistikk, propaganda eller psykologisk

Detaljer

*Korrespondanse: Anders Kjølberg.

*Korrespondanse: Anders Kjølberg. Årgang 74 Nr. 1 2016 ISSN 1891-5580 Bokanmeldelse International Military Operations in the 21st Century. Global trends and the future of intervention Per M. Norheim-Martinsen og Tore Nyhamar (red.) New

Detaljer

Luftkrigsskolens. skriftserie. Volum nr. 10 (desember 2003) Luftmakt 2020 Fremtidige konflikter og utfordringer. GILs Luftmaktseminar 2003

Luftkrigsskolens. skriftserie. Volum nr. 10 (desember 2003) Luftmakt 2020 Fremtidige konflikter og utfordringer. GILs Luftmaktseminar 2003 Luftkrigsskolens skriftserie Volum nr. 10 (desember 2003) Luftmakt 2020 Fremtidige konflikter og utfordringer GILs Luftmaktseminar 2003 Karl Selanger (red.) ISSN 1502-007X Luftkrigsskolen Royal Norwegian

Detaljer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer R E I C H W E I N S G A T E 2 4 T E L E F O N + 4 7 9 0 0 1 4 3 5 0 E - M A I L R U N E. H A U S S T A T T E R @ H I L. N O R U N E S A R R O M A A H A U S S T Ä T T E R PERSONOPPLYSNINGER Familie: Gift,

Detaljer

Studietur til USA april 2007

Studietur til USA april 2007 Oslo kommune Beredskapsetaten Studietur til USA 12. 20. april 2007 New York Washington DC Norfolk FN Ambassaden Department of State Pentagon NATO HQ SACT Orientering ved Jan Egil Bäckmark, Beredskapsetaten

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

Forsvarets stabsskole Våren 2007. Masteroppgave

Forsvarets stabsskole Våren 2007. Masteroppgave Forsvarets stabsskole Våren 2007 Masteroppgave Det norske militære engasjementet i Afghanistanidealisme eller egeninteresse? Erik Bøifot Forord Arbeidet med denne masteroppgaven har foregått i regi av

Detaljer

Intervensjon i konflikter

Intervensjon i konflikter Intervensjon i konflikter SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 6. november 2003 Tanja Ellingsen Definisjon intervensjon (av lat. intervenire, komme mellom), det

Detaljer

NATO: Challenges and Solutions

NATO: Challenges and Solutions NATO: Challenges and Solutions Luftkrigsskolens skriftserie Vol. 33 Andre utgivelser i skriftserien: Vol. 1 Luftforsvaret et flerbruksverktøy for den kalde krigen? (1999) Øistein Espenes & Nils Naastad

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Den faglige lederrollen og utdanningskvalitet. Rektor Jørn Wroldsen, HiG NOKUT-konferansen, 12. april 2011

Den faglige lederrollen og utdanningskvalitet. Rektor Jørn Wroldsen, HiG NOKUT-konferansen, 12. april 2011 Den faglige lederrollen og utdanningskvalitet Rektor Jørn Wroldsen, HiG NOKUT-konferansen, 12. april 2011 2 KORT OM HØGSKOLEN I GJØVIK 2600 studenter og 280 ansatte (>25 nasjoner) 3 fagavdelinger (på samme

Detaljer

FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014

FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014 FoU-sektoren: Sikkerhet i forholdt til ondsinnede villede handlinger November 2014 Sissel H. Jore Sissel H. Jore -Hvem er jeg? Master og PhD Samfunnssikkerhet og risikostyring, UIS. Avhandlingens tittel:

Detaljer

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen

Formidling den tredje oppgaven. Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Formidling den tredje oppgaven Forskerforbundet 31. mars 2006 Siv Holen Den tredje oppgaven Universitets- og høgskoleloven Departementet Formidlingsindikatorer Formidling ved høgskolen Universitets- og

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Innledning til diskusjonsaften i Oslo Militære Samfund 24. februar 2003 ved Marit Nybakk Leder av Stortingets Forsvarskomité

Innledning til diskusjonsaften i Oslo Militære Samfund 24. februar 2003 ved Marit Nybakk Leder av Stortingets Forsvarskomité Innledning til diskusjonsaften i Oslo Militære Samfund 24. februar 2003 ved Marit Nybakk Leder av Stortingets Forsvarskomité 1 HVILKEN ROLLE SKAL FORSVARET HA, SETT I LYS AV NORSKE AMBISJONER I INTERNASJONAL

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

UiO: Open Access - status

UiO: Open Access - status Håvard Kolle Riis, UB UiO: Open Access - status 22.09.2017 2 UiO: Open Access Kartlegging og analyse Nordic Open Access Rector Symposium 2017 Nasjonale mål og retningslinjer Publiseringsfond 22.09.2017

Detaljer

Norges sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene

Norges sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene Norges sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene - Notater til foredrag Kadett Jan Emil Gran Bachelor i militære studier; ledelse og landmakt Krigsskolen Høst 2011 1 Norges sikkerhetspolitiske utfordringer

Detaljer

Universitet på dypt vann?

Universitet på dypt vann? Universitet på dypt vann? Professor Arnfinn Nergaard Masterstudiet i Offshoreteknologi Institutt for Konstruksjonsteknikk og Materialteknologi Marin- og undervannsteknikk Universitetet i Stavanger UiS

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer