Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet"

Transkript

1 Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen September 2009 SINTEF Energy Research 1

2 Muligheter og begrensninger med AMS for registrering og rapportering av spenningskvalitet Innhold Bakgrunn Målsetning Forutsetninger Beskrivelse Resultater Foreløpige konklusjoner SINTEF Energy Research 2

3 Bakgrunn Innenfor KMB-prosjektet The PQM project foretas det undersøkelser av energimålere med funksjonalitet for måling av spenningskvalitet Dette gjøres av flere grunner: Tilbakemeldinger fra prosjektpartnere Uttalelser fra målerleverandører Erfaringer fra tidligere tester av spesialiserte målere Endring i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Muligheter for bruk av energimålere med funksjonalitet for måling av spenningskvalitet i PQM-konseptet SINTEF Energy Research 3

4 Målsetning/Problemstilling PQM-prosjektet ønsker å undersøke energimålere som innehar funksjonalitet for måling av leveringskvalitet Følgende elementer ønskes undersøkt Hva måles? Hvilke standarder er lagt til grunn og hvordan er disse implementert? Hvordan er kvaliteten på målingene? Forskjeller mellom ulike leverandører? Hvordan er funksjonaliteten til de ulike systemene med tanke på måling av spenningskvalitet? Hvordan kan slike målinger inngå i et system med flere ulike målere? Hva er nytteverdien ved å benytte seg av målere med slik funksjonalitet kontra tradisjonelle målere? SINTEF Energy Research 4

5 Forutsetninger Målerne blir vurdert opp mot det de skal kunne måle Skal se på teknologi som er tilgjengelig pr. i dag Vi ønsker først og fremst å teste målere som er aktuelle for det norske/ nordiske markedet Dataavlesning/konfigurering av målere er gjort ved hjelp av leverandørenes egne løsninger Vurdering/undersøkelser av elementer som kommunikasjonsløsning, dataformat og lignende inngår ikke i undersøkelsene Målerne er mottatt i 1. halvår av 2009, eventuelle nyere versjoner inngår ikke i undersøkelsene Det har vært fokusert på hva målerne leverer i testene og ikke på å få data fra leverandører Ikke en best i test -kåring Anonymiserte resultater Pris på målere er ikke vurdert Pågående undersøkelser Foreløpige konklusjoner SINTEF Energy Research 5

6 Status Tester er gjennomført på 4 ulike målere fra 3 leverandører på det nordiske markedet Totalt har SINTEF tilgang på 6 ulike målere fra 4 leverandører Det kan bli aktuelt å inkludere flere målere i forsøkene Foreløpig er kun 1-fase tester gjennomført SINTEF Energy Research 6

7 Beskrivelse Måleoppsett Enkel målekrets med last etablert Påtrykt spenning kontrolleres med programmerbar spenningsgenerator (Haefely Interference Tester) Resultater kontrolleres via klasse A måleinstrument Tester inkluderer: Stasjonære spenningsvariasjoner Spenningsdipp Avbrudd Laveste toleransespenning SINTEF Energy Research 7

8 Beskrivelse Måler A1 Energimåler levert av leverandør som opererer på det nordiske markedet 3-fase energimåler beregnet for husholdningskunder Skal ifølge leverandør måle spenningskvalitet Skal registrere hendelser som avbrudd og fasebrudd Skal kunne registrere over- og underspenninger Lagrer de 200 siste hendelser Programmerbare terskler for spenning og varighet Mulighet for lokal nedlasting av måledata Innstillinger: Øvre spenningsgrense: 253 V Nedre Spenningsgrense: 207 V Varighet: 10 s SINTEF Energy Research 8

9 Testresultater Måler A1 Programvare: Til en viss grad lagt opp til avlesning av spenningskvalitet Tidkrevende Stasjonære spenningsvariasjoner: Når måleren påtrykkes en spenning under spesifisert spenningsgrense og med varighet lengre enn den satte varighetsgrensen rapporterer måleren om hendelsen Voltage below limits Tidsstempelet for start og stopp av hendelsen er innenfor +/- 1 sekund av korrekt tid Rapportert minimumsspenning er innenfor 1 V (0,43 % av Unom) av påtrykt spenning Spenningen må være under definert terskelverdi i løpet av det definerte intervallet for varighet SINTEF Energy Research 9

10 Testresultater Måler A1 Spenningsdipp og avbrudd For spenningsdipp med varighet lengre enn 10 sekunder og restspenning høyere enn 48 % av Unom er resultatene det samme som for stasjonære spenningsvariasjoner Spenningsdipp med varighet mellom 2 og 10 sekunder og restspenning høyere enn 48 % av Unom registreres ikke Spenningsdipp med restspenning på 48 % av Unom eller lavere og varighet på 2 sekunder eller mer registreres som avbrudd Spenningsdipp og avbrudd med varighet på 1 sekund registreres ikke Avbrudd som registreres har en varighet 2 sekunder lengre enn det faktiske avbruddet Oppstartstid SINTEF Energy Research 10

11 Testresultater Måler A1 SINTEF Energy Research 11

12 Beskrivelse Måler B1 Energimåler levert av leverandør som opererer på det nordiske markedet 3-fase energimåler beregnet for husholdningskunder Antall faser i bruk kan defineres Måler øyeblikksverdier for spenning, strøm og frekvens Skal registrere hendelser som avbrudd og fasebrudd Registrerer totalt antall hendelser Registrerer 3 siste hendelser med dato og tid Skal kunne registrere underspenninger Programmerbare terskler for underspenning Terskler kan settes mellom 0 og 250 V Så lenge måleren registrerer at spenningen er under spesifisert verdi så registrerer måleren en underspenning (leverandør: Snakk om ms ) Mulighet for lokal nedlasting av måledata Innstillinger: Terskel for underspenning settes lik 207 V SINTEF Energy Research 12

13 Testresultater Måler B1 Programvare: Mer komplisert enn for måler A1 I liten grad lagt opp for analyse av spenningskvalitet En del ulogiske løsninger Stasjonære spenningsvariasjoner: Måleren viser en øyeblikksverdi for spenningen som er innenfor 0,3 % av reell spenningsverdi Oppløsning spenningsmåling 0,1 V Måleren registrerer at terskelverdien er brutt ved påtrykk av spenninger under 207 V Tidsstempel for når underspenning inntreffer er korrekt innenfor 0,5 minutt Varighet underspenning angis ikke Programvare legger opp til dette Minimum spenning under hendelsen angis ikke SINTEF Energy Research 13

14 Testresultater Måler B1 Spenningsdipp og avbrudd Spenningsdipp med varighet under 8 sekunder registreres ikke så lenge restspenningen er over 34 % av Unom Måleren registrerer avbrudd ved spenningsdipp med restspenning på 34 % av Unom og varighet på 1 sekund eller mer Tidsstempel for når hendelsen inntreffer er korrekt innenfor 0,5 minutt Varighet underspenning angis ikke Programvare legger opp til dette Minimum spenning under hendelsen angis ikke SINTEF Energy Research 14

15 Testresultater Måler B1 SINTEF Energy Research 15

16 Beskrivelse Måler B2 Energimåler levert av leverandør som opererer på det nordiske markedet 3-fase energimåler primært beregnet for næringslivskunder Antall faser i bruk kan defineres Måler øyeblikksverdier for spenning, strøm og frekvens Skal registrere hendelser som avbrudd og fasebrudd Registrerer totalt antall hendelser Registrerer 3 siste hendelser med dato og tid Skal kunne registrere underspenninger, overspenninger og ubalanse Mulighet for å definere egne hendelser Frekvens, strøm og spenning Programmerbare terskler for fasefeil, ubalanse og egendefinerte hendelser Terskler kan settes mellom 0 og 99 % av Unom for fasefeil Øvre og nedre terskel samt varighet og reset-tid settes for egendefinerte hendelser Mulighet for lokal nedlasting av måledata Innstillinger: Terskler for predefinert hendelse 1 settes til 253 og 207 V Terskel for predefinert hendelse 2 settes til 115 V SINTEF Energy Research 16

17 Testresultater Måler B2 Programvare: Utvidet displayvisning sammenlignet med måler B1 Baserer seg på samme programvare som B1, men med noen flere muligheter Tidsoppløsning på egendefinerte hendelser er 4 sekunder En del ulogiske løsninger Stasjonære spenningsvariasjoner: Måleren viser en øyeblikksverdi for spenningen som er innenfor 0,1 % av reell spenningsverdi Oppløsning spenningsmåling 0,01 V Måleren registrerer underspenning korrekt i forhold til predefinert hendelse Minimum restspenning under predefinert hendelse registreres ikke Varighet for aktuell hendelse registreres med oppløsning på 1 minutt Total varighet for denne type hendelse vises med oppløsning på 1 sekund Totalt antall hendelser vises SINTEF Energy Research 17

18 Testresultater Måler B2 Spenningsdipp og avbrudd Varighet for aktuell hendelse registreres med oppløsning på 1 minutt Total varighet for denne type hendelse vises med oppløsning på 1 sekund Totalt antall hendelser vises Måleren registrerer i enkelte tilfeller hendelser som har kortere varighet enn den varigheten som er definert som minimum Måleren kan registrere hendelser med minimum restspenning på mer enn 14 % av Unom og varighet over 4 sekunder som predefinerte hendelser Måleren registrerer spenningsdipper med minimum restspenning på 14 % av Unom eller mindre og varighet lengre enn 9 sekunder som avbrudd Med minimum restspenning på 10 % av Unom eller mindre og varighet lengre enn 1 sekund registreres alle spenningsdipper som avbrudd SINTEF Energy Research 18

19 Måleresultater Måler B2 SINTEF Energy Research 19

20 Beskrivelse Måler C1 Energimåler levert av leverandør som opererer på det nordiske markedet 1-fase energimåler beregnet for husholdningskunder Måler øyeblikksverdier for spenning, strøm og frekvens Måler 10-minutts gjennomsnitt spenning Skal registrere dato og tid for manglende fase Mulighet for lokal kalibrering Mulighet for lokal nedlasting av måledata Ikke mulig å definere terskler for underspenning eller fasebrudd SINTEF Energy Research 20

21 Testresultater Måler C1 Programvare: Lite brukervennlig Stasjonære spenningsvariasjoner: Kun mulig å kalibrere med oppløsning på 0,5 V Måleren viser en 10-minutters gjennomsnittsverdi for spenning som er innenfor 0,5 % av reell spenningsverdi Oppløsning på spenningsmåling er 0,1 V Avbrudd Måleren dør ved spenninger lavere enn 28 % av Unom SINTEF Energy Research 21

22 Testresultater Måler C1 SINTEF Energy Research 22

23 Oppsummering og konklusjoner Energimålere tilgjengelige i dag kan registrere enkelte relevante fenomener innenfor spenningskvalitet Spenning Strøm Frekvens Fasebrudd Avbrudd Ubalanse Målerne som er undersøkt innehar en tilfredsstillende målenøyaktighet for måling av stasjonær spenning og øyeblikksverdi for spenning (0,1-0,5 % Unom) Alle målerne som er undersøkt ser ut til å takle en definisjonsgrense for avbrudd på 50 % av Unom Men SINTEF Energy Research 23

24 Oppsummering og konklusjoner Den registrerte varigheten til hendelser som innebærer at målerne dør påvirkes av oppstartstiden Parametere og fenomener som måles varierer mellom ulike leverandører Programvaren som følger med de ulike målerne er dårlig tilpasset analyse av spenningskvalitet Dokumentasjon er begrenset Det ser ut til at både nasjonale og internasjonale standarder for spenningskvalitet er ignorert En overdrivelse(?) å si at disse målerne måler spenningskvalitet SINTEF Energy Research 24

25 Spørsmål? SINTEF Energy Research 25

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Oppsummering av høringsuttalelser og fastsettelse av forskriftsendringer vedrørende innføring

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015

POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 POLITIETS RESPONSTID RESULTATER FØRSTE HALVÅR 2014 OG FASTSATTE KRAV FOR 2015 Forord Politidirektøren har besluttet at det skal stilles krav til politiets responstid. Det er i tillegg besluttet at kravene

Detaljer

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt

Bruk av nedbørdata Sluttrapport fra pilotprosjekt Sluttrapport fra pilotprosjekt Spleiselagsprosjekt Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad, Nøtterøy, Sarpsborg, Ski, Askim Sluttrapport fra pilotprosjekt 03.09.2010 COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy Postboks

Detaljer

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS.

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/12. Avgitt 8.5.12. Aktivering av investering i nye strømmålere Skatteloven 14-40 flg. Et nettselskap skulle investere i nye strømmålere med utvidede

Detaljer

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE

Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5. AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang. Utarbeidet for NVE Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-01-5 AMS Tilleggstjenester. Tredjepartsadgang Utarbeidet for NVE Prosjektnr NVE-2010-4 Januar 2011 2 av 42 FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Norges vassdrags-

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate

Detaljer

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bredbånd 2.0 - status og utvikling mot 2015. Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet - status og utvikling mot 2015 Utarbeidet for Fornyings- og administrasjonsdepartementet 1 Innhold INNLEDNING... 4 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER... 6 DEL 1 STATUS FOR BREDBÅNDSDEKNING... 8 1 BREDBÅNDSDEKNING

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer