Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide"

Transkript

1 Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide WARNING Creating an account on ASTEROID Market is an essential step in getting the best from your product. Ensure that you register once installation is complete. ADVARSEL Oprettelsen af en konto på ASTEROID Market er et væsentligt trin for at få fuldt udbytte af dit produkt. Sørg for at udføre denne registrering straks efter montering. ADVARSEL Opprettelsen av en konto på ASTEROID Market er et nødvendig trinn for å få full glede av produktet ditt. Sørg for at denne registreringen blir foretatt etter monteringen. VAROITUS Tilin avaaminen ASTEROID Marketissa on välttämätön vaihe, jotta voit nauttia tuotteesta parhaalla mahdollisella tavalla. Varmista, että tallennus on tehty ennen asennusta. VARNING Det är viktigt att du skapar ett konto på ASTEROID Market för att få ut så mycket som möjligt av din produkt. Se till att du registrerar produkten så fort du har installerat den.

2 Notes : For greater clarity, compatible telephones and tablets will be referred to as «smartphones». Screen grabs in this document are those from the Parrot ASTEROID Tablet and Parrot ASTEROID Smart. The principle is the same for the ASTEROID Classic and ASTEROID Mini. Bemærk: For større læselighed betegnes telefoner eller tabletter med udtrykket «smartphone». Skærmbillederne i dette dokument stammer fra Parrot ASTEROID Tablet og Parrot ASTEROID Smart. Princippet er det samme som for ASTEROID Classic og ASTEROID Mini. Merknader: For bedre leseflyt, blir telefoner eller nettbrett som er kompatible betegnet som «smarttelefon». Skjermavbildingene i dette dokumentet er fra Parrot ASTEROID Tablet og Parrot ASTEROID Smart. Prinsippet er det samme for ASTEROID Classic og ASTEROID Mini. Huomaa: Lukemisen helpottamiseksi yhteensopivista puhelimista tai tableteista käytetään termiä älypuhelin. Tämän asiakirjan näytön sieppauskuvat esittävät Parrot ASTEROID Tablettia ja Parrot ASTEROID Smartia. Periaate on sama kuin ASTEROID Classic- ja ASTEROID Mini-laitteissa. Obs! För enkelhets skull anges telefoner och kompatibla surfplattor med termen «smarttelefon» nedan. Skärmbilderna i detta dokument kommer från Parrot ASTEROID Tablet och Parrot ASTEROID Smart. Principen är densamma för ASTEROID Classic och ASTEROID Mini. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

3 Before getting started Før du starter - Før du går i gang - Ennen kuin aloitat - Läs det här först Create an ASTEROID Market account Opret en konto på ASTEROID Market - Opprette en konto på ASTEROID Market - Avaa tili ASTEROID Marketissa - Skapa ett konto på ASTEROID Market Connecting the ASTEROID to the Internet Forbind ASTEROID enheden med Internet - Koble ASTEROIDen til Internett - Internet-yhteyden muodostaminen ASTEROIDISTA - Ansluta ASTEROID till internet Linking an ASTEROID to an ASTEROID Market account Forbind ASTEROID enheden med kontoen på ASTEROID Market - Tilknytte ASTEROIDen til kontoen på ASTEROID Market - Yhdistä ASTEROID ASTEROID Market-tiliin - Koppla ASTEROID till ASTEROID Market-kontot Installing an application Installer en applikation - Installere et program - Sovelluksen asennus - Installera en applikation FAQ Ofte stillede spørgsmål - Ofte stilte spørsmål - Usein tehtyjä kysymyksiä - Frågor och svar

4 1 Before getting started Før du starter - Før du går i gang - Ennen kuin aloitat - Läs det här först Install or have the ASTEROID installed in your vehicle. We recommend that you have this done by a professional. To access ASTEROID Market, the ASTEROID s date and time must be set to local time. If you have a Parrot ASTEROID tablet, the time is adjusted automatically via the GPS signal. Otherwise, select Settings > Date and Time. Insert an SD card into the slot provided on your ASTEROID. Monter eller få ASTEROID enheden monteret i din bil. Vi anbefaler at få denne montering udført af en kvalificeret tekniker. For at få adgang til ASTEROID Market, skal klokkeslæt og dato på ASTEROID enheden være indstillet efter lokal tid. Hvis du har en Parrot ASTEROID Tablet, indstilles klokkeslættet automatisk via GPS-signalet. I modsat fald skal du vælge Indstillinger > Dato og kl. Sæt et SD-kort ind det sted, der er forudset til det på din ASTEROID enhed. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

5 Monter eller få montert ASTEROIDen i kjøretøyet ditt. Vi anbefaler at du får en fagperson til å utføre monteringen. For å få tilgang til ASTEROID Market, må klokkeslettet og datoen på din ASTEROID være innstilt etter lokal tid. Hvis du har en Parrot AS- TEROID Tablet, blir klokkeslettet justert automatisk via GPS-signal. Hvis ikke, velg Justeringer > Dato og klokkeslett. Sett inn SD-kortet på plassen som er beregnet til dette på din AS- TEROID. Asenna tai asennuta ASTEROID autoosi. Me suosittelemme, että annat asennuksen ammattilaisen tehtäväksi. Jotta voit päästä ASTEROID Marketiin, ASTEROIDIN kellonajan ja päivämäärän on oltava säädettyjä paikalliseen aikaan. Jos sinulla on Parrot ASTEROID Tablet, kellonaika säätyy automaattisesti GPS-signaalin kautta. Muussa tapauksessa on valittava Säädöt > Päivämäärä ja kellonaika. Aseta SD-kortti sille varattuun paikkaan ASTEROIDISSA. Installera eller låt installera ASTEROID i bilen. Vi rekommenderar att du anlitar en fackman för installationen. För att få åtkomst till ASTEROID Market är det viktigt att tid och datum för ASTEROID är inställda till lokal tid. Om du har en Parrot ASTEROID Tablet ställs tiden in automatiskt via GPS-signalen. Välj annars Inställningar > Datum och tid. Sätt i ett SD-kort på rätt kortplats på din ASTEROID.

6 2 Marketissa Create an ASTEROID Market account Opret en konto på ASTEROID Market - Opprette en konto på ASTEROID Market - Avaa tili ASTEROID - Skapa ett konto på ASTEROID Market To create an account via your computer or smartphone: 1. Connect to https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Click on Create an account. 3. Follow the instructions on screen. Once an account has been created, the User name and Country fields can no longer be modified. The applications available on ASTEROID Market will depend on the country selected. The confirmation code is a four-digit code made up by you. You will be asked to enter this code for each paid transaction on ASTEROID Market. For at oprette en konto via din computer eller din smartphone: 1. Kobl dig på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Klik på Opret en konto. 3. Følg anvisningerne på skærmen. Når din konto er oprettet, er det ikke mere muligt at ændre felterne Bruger-ID og Land. De tilgængelige applikationer på ASTEROID Market afhænger af det land, du har valgt. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

7 Den bekræftende kode er en kode med 4 cifre. Du vil blive bedt om denne kode, hver gang du betaler en transaktion på ASTEROID Market. Slik oppretter du en konto via datamaskinen eller smarttelefonen din: 1. Koble deg til på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Klikk på Opprette en konto. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Når kontoen din er opprettet, kan ikke feltene ID og Land lenger endres. Programmene som er tilgjengelige på ASTEROID Market avhenger av landet som du har valgt. Bekreftelseskoden er en kode på 4 sifre. Du vil bli bedt om å angi denne koden ved hver betalingstransaksjon på ASTEROID Market. Tilin avaaminen tietokoneen tai älypuhelimen kautta: 1. Mene sivuille https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Napsauta kohtaa Luo oma tilisi. 3. Seuraa sitten näytöllä olevia ohjeita. Kun olet avannut tilisi, kenttiä Tunnukset ja Maa ei voi enää muuttaa. Sovellukset, jotka ovat saatavilla ASTEROID Market -sivustolla, vaihtelevat valitsemastasi maasta riippuen. Vahvistuskoodissa on 4 numeroa. Tätä koodia pyydetään aina, kun teet maksullisia toimia ASTEROID Marketissa. Så här skapar du ett konto via din dator eller smarttelefon: 1. Öppna sidan https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Klicka på Skapa ett konto. 3. Följ instruktionerna på skärmen. När ditt konto har skapats kan du inte längre ändra fälten Användarnamn och Land. Vilka applikationer som är tillgängliga på ASTEROID Market beror på vilket land du har valt. Bekräftelsekoden är en fyrsiffrig kod. Du blir ombedd att uppge den här koden varje gång du gör ett köp på ASTEROID Market. https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket

8 Connecting the ASTEROID to the Internet Forbind ASTEROID enheden med Internet - Koble ASTEROIDen til Internett - Internet-yhteyden muodostaminen ASTEROIDISTA - Ansluta ASTEROID till internet 3There are three different ways of connecting your ASTEROID to the Internet: Sharing your smartphone s Internet connection via USB or Bluetooth Connecting a 3G / 4G key ASTEROID Smart and ASTEROID Tablet only: connection to a Wi-Fi network (hotspot or home router) The best method depends on your smartphone model and its compatibility with the ASTEROID. Connection procedures are available in the instructions for your ASTEROID. For more information on ASTEROID s compatibility with your smartphone and to consult specific connection procedures: To view the list of 3G /4G keys compatible with ASTEROID: Der findes forskellige metoder til at forbinde din ASTEROID enhed med Internet: Deling af din Smartphones Internetforbindelse via USB eller Bluetooth Tilslutning af en 3G / 4G nøgle Udelukkende ASTEROID Smart og ASTEROID Tablet: Tilslutning ved et Wi-Fi netværk (hotspot eller privat routeur) Den metode, der er at foretrække, afhænger af din smartphones model og kompatibilitet med ASTEROID enheden. Fremgangsmåderne for tilslutning er beskrevet i brugervejledningen til din ASTEROID. For yderligere oplysninger om kompatibiliteten af ASTEROID enheden med din smartphone og for at se de specifikke fremgangsmåder for tilslutning, besøg: For at se listen over 3G /4G nøgler, der er kompatible med ASTEROID enheden, besøg: compatibility/3g Det er forskjellige måter å koble din ASTEROID til Internett på: Deling av smarttelefonens Internett-tilkobling via USB eller Bluetooth Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

9 Tilkobling av et 3G/4G-modem Kun ASTEROID Smart og ASTEROID Tablet: Tilkobling til et Wi-Fi -nettverk (hotspot eller ruter i hjemmet) Den foretrukne metoden avhenger av modellen på din smarttelefon og dens kompatibilitet med ASTEROID. Framgangsmåtene for tilkobling kan finnes i bruksanvisningen til din ASTEROID. For mer informasjon om ASTEROIDens kompatibilitet med din smarttelefon, og for å se de spesifikke framgangsmåtene for tilkobling: For å se listen over 3G/4G-modemer som er kompatible med ASTEROID: ASTEROIDIN liittämiseksi Internetiin on useita mahdollisuuksia: Jaa älypuhelimesi Internet-yhteys USB:n tai Bluetooth :n kautta Liitä 3G/4G-avain Vain ASTEROID Smart ja ASTEROID Tablet: yhteys Wi-Fi -verkkoon (hotspot tai kotireititin) Suositeltava menetelmä riippuu älypuhelimesi mallista ja sen yhteensopivuudesta ASTEROIDIN kanssa. Yhteysmenettelytavat ovat nähtävissä ASTEROIDIN käyttöoppaassa. Saadaksesi lisätietoja ASTEROIDIN yhteensopivuudesta älypuhelimesi kanssa ja katsoaksesi erityisiä yhteydenottomenetelmiä, katso sivua: Katsoaksesi ASTEROIDIN kanssa yhteensopivia 3G / 4G -avaimia: Du kan ansluta din ASTEROID till internet på olika sätt: Via delning av internetanslutningen på din smarttelefon via USB eller Bluetooth Via anslutning till en 3G-/4G-nyckel Endast ASTEROID Smart och ASTEROID Tablet: anslutning till ett Wi-Fi -nätverk (hotspot eller router) Vilken metod du väljer beror på vilken smarttelefonmodell du har och hur kompatibel den är med ASTEROID. Anslutningsmetoden beskrivs i handboken för din ASTEROID. Här finns mer information om hur kompatibel ASTEROID är med din smarttelefon och om de olika anslutningsmetoderna: Här finns en lista över vilka 3G-/4G-nycklar som är kompatibla med ASTEROID:

10 4 ROID Linking an ASTEROID to an ASTEROID Market account Forbind ASTEROID enheden med kontoen på ASTEROID Market - Tilknytte ASTEROIDen til kontoen på ASTE- Market - Yhdistä ASTEROID ASTEROID Market-tiliin - Koppla ASTEROID till ASTEROID Market-kontot On your ASTEROID: 1. Launch the ASTEROID Market application. 2. Enter the user name and password defined in step 2 and then press Connect. På din ASTEROID: 1. Start applikationen ASTEROID Market. 2. Indtast de definerede bruger-id i trin 2, og tryk dernæst på Tilslut. På din ASTEROID: 1. Start programmet ASTEROID Market. 2. Skriv inn ID-ene du har bestemt ved trinn 2, og trykk deretter på Koble til. ASTEROID-laitteessa: 1. Käynnistä sovellus ASTEROID Market. 2. Syötä tunnistustiedot, jotka määritettiin vaiheessa 2, paina sitten Ota yhteys. På din ASTEROID: 1. Starta applikationen ASTEROID Market. 2. Ange inloggningsuppgifterna som du angav i steg 2 och klicka sedan på Logga in. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

11

12 5 Sovelluksen Installing an application Installer en applikation - Installere et program - asennus - Installera en applikation To install an application on your ASTEROID: 1. Start the ASTEROID Market application and then select the class type. 2. Select the application and then press Download. 3. Press Install. You can also download your applications from https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket then use an SD card to install them on your ASTEROID. For at installere en applikation på din ASTEROID: 1. Start applikationen ASTEROID Market og vælg dernæst type sortering. 2. Vælg en applikation og tryk derefter på Download. 3. Vælg applikationen og tryk derefter på Installer. Du kan også downloade dine applikationer på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket og bagefter bruge et SD-kort for at installere dem på din ASTEROID. Slik installerer du et program på din ASTEROID: 1. Start programmet ASTEROID Market, og velg deretter typen klassifisering. 2. Velg et program, og trykk deretter på Laste ned. 3. Velg programmet, og trykk deretter på Installere. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

13 Du kan også laste ned programmene dine på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket og så bruke et SD-kort for å installere dem på din ASTEROID. Sovelluksen asentamiseksi ASTEROID-laitteeseen: 1. Käynnistä sovellus ASTEROID Market, valitse sitten luokittelutyyppi. 2. Valitse sovellus, paina sitten Lataa. 3. Valitse sovellus, paina sitten Asenna. Voit ladata sovelluksesi myös sivulla https://www.parrotasteroid. com/asteroidmarket käytä sitten SD-korttia asentaaksesi ne AS- TEROIDIIN. Så här installerar du en applikation på din ASTEROID: 1. Starta applikationen ASTEROID Market och välj sedan typ av klassificering. 2. Välj en applikation och tryck på Ladda ner. 3. Markera applikationen och tryck på Installera. Du kan också ladda ner applikationer via https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket och sedan använda ett SD-kort för att installera dem på din ASTEROID. https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket

14 FAQ Ofte stillede spørgsmål - Ofte stilte spørsmål - Usein tehtyjä kysymyksiä - Frågor och svar 6I cannot find the application I am looking for on the ASTEROID Market. Available applications differ from country to country. If the application does not appear when you select All Applications, the reason is likely to be because it is not available in your country. What can I do if an application is too big to be downloaded via my smartphone Internet connection? The download time is dependent on the size of the application and the quality of your connection. To avoid this problem, you can download applications from https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket, then use an SD card to install them on your ASTEROID. I cannot download an application on to my ASTEROID. Ensure that your product is linked to your ASTEROID Market account (step 4). Jeg kan ikke finde en applikation på ASTEROID Market De tilgængelige applikationer er forskellige i forhold til brugslandet. Hvis en applikation ikke vises, når du vælger Alle applikationer, er det fordi, den ikke er tilgængelig for dit land. Downloadningen af applikationer på min ASTEROID tager for lang tid / jeg ønsker en applikation, der er for tung til at blive downloadet via min smartphone Den tid, det tager at downloade, afhænger af applikationens størrelse og din forbindelses kvalitet. For at undgå dette problem, kan du downloade applikationerne på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket, og bagefter bruge et SD-kort for at installere dem på din ASTEROID. Jeg kan ikke downloade en applikation på min ASTEROID Kontroller, at dit produkt er forbundet med din konto på ASTEROID Market (trin 4). Jeg finner ikke et program på ASTEROID Market Hvilke program som er tilgjengelige varierer avhengig av land. Hvis det aktuelle programmet ikke vises når du velger Alle programmer, så er det ikke tilgjengelig i ditt land. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

15 Nedlastingen av programmer til min ASTEROID tar for lang tid / jeg vil hente et program som er for stort til å bli lastet ned via smarttelefonen min Nedlastingstiden avhenger av størrelsen på programmet og kvaliteten på Internett-tilkoblingen. For å unngå dette problemet, kan du laste ned programmene på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket, og så bruke et SD-kort til å installere programmene på din ASTEROID. Jeg klarer ikke å laste ned et program til min ASTEROID Forsikre deg om at produktet ditt er tilknyttet kontoen din på ASTEROID Market (trinn 4). En löydä sovelluksia ASTEROID Market-sivuilla Käytössä olevat sovellukset ovat erilaiset käyttömaasta riippuen. Jos ko. sovellusta ei näy, kun valitset Kaikki sovellukset, se ei ole saatavissa omassa maassasi. Sovelluksen lataaminen ASTEROIDIIN kestää pitkään / haluan sovelluksen, joka on liian suuri ladattavaksi älypuhelimen kautta Latausaika riippuu sovelluksen koosta ja yhteyden laadusta. Tämän ongelman välttämiseksi voit ladata sovelluksia osoitteessa https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket, käytä sitten SD-korttia asentamaan sovellukset ASTE- ROIDILLE. En pysty lataamaan sovellusta ASTEROIDIIN Varmista, että tuotteesi on liitetty ASTEROID Market -tiliisi (vaihe 4). Jag kan inte hitta en applikation på ASTEROID Market Vilka applikationer som är tillgängliga varierar från land till land. Om applikationen inte visas när du väljer Alla applikationer betyder det att den inte är tillgänglig för ditt land. Det tar för lång tid att ladda ner applikationer på min ASTEROID/Jag vill ha en applikation som är för tung att laddas ner via min smarttelefon Nedladdningstiden beror på storleken på applikationen och kvaliteten på din anslutning. För att undvika det här problemet kan du ladda ner applikationer via https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket och sedan använda ett SD-kort för att installera applikationerna på din ASTEROID. Jag kan inte ladda ner en app på min ASTEROID Se till att din produkt är kopplad till ditt ASTEROID Market-konto (steg 4).?

16 Parrot and the Parrot logos are registered trademarks of Parrot SA in France and other countries. The Bluetooth name and logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of them by Parrot S.A. occurs under licence. Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. All rights reserved. Visuals, descriptions and specifications are not contractually binding. Product specifications may change without prior notice. Parrot S.A. - Registered number in Paris Parrot og Parrot logoerne er registrerede varemærker af PARROT SA i Frankrig og andre lande. Navnet og logoet Bluetooth er registrerede varemærker af Bluetooth SIG, Inc. og Parrot S.A. s brug af disse sker under licens. Wi-Fi er et registreret varemærke af Wi-Fi Alliance. Alle rettigheder forbeholdes. Billeder, beskrivelser og specifikationer er kun vejledende. Produkternes specifikationer kan ændres uden varsel. Parrot S.A. - RCS PARIS Parrot og Parrot-logoene er registrerte varemerker tilhørende PARROT SA i Frankrike og i andre land. Navnet og logoen Bluetooth er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av sistnevnte via Parrot S.A. skjer under lisens. Wi-Fi er et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle rettigheter forbeholdes. Bildene, beskrivelsene og spesifikasjonene er ikke kontraktbestemte. Produktspesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Parrot S.A. - RCS PARIS Parrot ja Parrot-logot ovat PARROT SA -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Ranskassa ja muissa maissa. Bluetooth -nimi ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä. Parrot S.A. käyttää edellä mainittuja tavaramerkkejä luvanalaisesti. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet varataan. Kuvat, kuvaukset ja ominaisuudet eivät ole sopimuksellisesti sitovia. Tuotteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Parrot S.A. - RCS PARIS Parrot och Parrot-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Parrot SA i Frankrike och andra länder. Namnet Bluetooth och Bluetooth-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och Parrot SA har licens för all användning av sådana märken. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Med ensamrätt. Bilder, beskrivningar och specifikationer är inte bindande. Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Parrot S.A. - RCS PARIS Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net

Getting started with TellStick Net. Snabbguide för TellStick Net. Komme i gang med TellStick Net. Aloitus TellStick Net Getting started with TellStick Net Snabbguide för TellStick Net Komme i gang med TellStick Net Aloitus TellStick Net Telldus Technologies AB Getting started 4 with TellStick Net Snabbguide 14 för TellStick

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. VGA P2P Camera. Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W UK - Manual Wireless Internet Surveillance VGA P2P Camera Indoor / Outdoor VGA 615W VGA 616W - UK - VGA P2P Camera VGA P2P Camera - UK - Table of Content 1. Intro 2 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W UK - Manual Wireless Internet Surveillance HD P2P Camera Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W - UK - HD P2P Camera HD P2P Camera - UK - Table of Contents 1. Intro 3 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive

Pendrive Manual. Brugerhenvisninger Pendrive Brugerhenvisninger Pendrive 1 Informationerne i denne manual kan ændres uden forudgående meddelelse. Trods omhyggelig fabrikation kan det ikke udelukkes, at denne manual indeholder fejl eller udeladelser.

Detaljer

38-1584 ENGLISH. External Modem. Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi SVENSKA NORSK. Ver. 2007-11 SUOMI. Model: LP-430. www.clasohlson.

38-1584 ENGLISH. External Modem. Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi SVENSKA NORSK. Ver. 2007-11 SUOMI. Model: LP-430. www.clasohlson. 38-1584 External Modem Externt modem Externt modem Ulkoinen modeemi ENGLISH SVENSKA NORSK Model: LP-430 Ver. 2007-11 SUOMI www.clasohlson.com 1. Description External Modem, V90 Max Speed 56 Kbps Plug

Detaljer

Setup and Quick Reference Guide

Setup and Quick Reference Guide Dell Precision Workstations Setup and Quick Reference Guide www.dell.com support.euro.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

Quick Reference Guide

Quick Reference Guide Dell Latitude D620 Quick Reference Guide www.dell.com support.dell.com Notes, Notices, and Cautions NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer. NOTICE:

Detaljer

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider.

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

Wireless Security System WS500S

Wireless Security System WS500S UK - User Guide Wireless Security System WS500S WS500S Table of Content 1. Getting Started... 4 CAUTION! 4 1.1 Introduction to the System 4 1.2 Items included with the System 4 1.3 Introduction to the

Detaljer

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide

Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Setup Guide Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 Svenska...................3 Dansk................... 19 Norsk................... 11 Suomi...................

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI N SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

Technokey Flex wireless

Technokey Flex wireless Technokey Flex wireless SE FI DK NO - Installationsguide - Asennusohje - Installationsguide - Installasjonsguide Installation på PC / Asennus PC:lle Installation på PC / Installasjon på datamaskin SE -

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter

RT-N56U. Brukerveiledning. Ekstrem ytelse med stil. Dual-band trådløs-n gigabit ruter Brukerveiledning RT-N56U Ekstrem ytelse med stil Dual-band trådløs-n gigabit ruter Den ultratynne og stilige RT-N56U har en 2,4 GHz og 5 GHz dual band for en uovertruffen samtidig trådløs HD-direkteoverføring;

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76 EXact web server 1/76 3003792-2014-05-28.fm GB - Web server Product instruction 1.1 Product information... 5 1.2 Connecting and configuring... 5 1.2.1 Configuring the web server... 6 1.3 Application...

Detaljer

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System MULTI-LANGUAGE MANUAL English... 4 Dansk... 20 Deutsch... 36 Français... 55 Italiano... 73 Nederlands... 90 Norsk...

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Detaljer

A3050 EE WiFi APP_IB_04221A-01_NO.indd 1 2014/5/17 16:28:32

A3050 EE WiFi APP_IB_04221A-01_NO.indd 1 2014/5/17 16:28:32 A3050 EE WiFi APP_IB_04221A-01_NO.indd 1 2014/5/17 16:28:32 Funksjoner for SMART Air conditioner Network (SMART-luftkondisjoneringsnettverk) Praktisk kontroll med Smart A/C-program på en smarttelefon!

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

V1.1. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1

V1.1. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1 V1.1 Yale Easy Digital Lock Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 5 An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Digital Lock V1.0 1 An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Digital Lock V1.0 1 Contents Included

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer