Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide"

Transkript

1 Registration guide Guide til registrering Registreringsveiledning Tallennusopas Registreringsguide WARNING Creating an account on ASTEROID Market is an essential step in getting the best from your product. Ensure that you register once installation is complete. ADVARSEL Oprettelsen af en konto på ASTEROID Market er et væsentligt trin for at få fuldt udbytte af dit produkt. Sørg for at udføre denne registrering straks efter montering. ADVARSEL Opprettelsen av en konto på ASTEROID Market er et nødvendig trinn for å få full glede av produktet ditt. Sørg for at denne registreringen blir foretatt etter monteringen. VAROITUS Tilin avaaminen ASTEROID Marketissa on välttämätön vaihe, jotta voit nauttia tuotteesta parhaalla mahdollisella tavalla. Varmista, että tallennus on tehty ennen asennusta. VARNING Det är viktigt att du skapar ett konto på ASTEROID Market för att få ut så mycket som möjligt av din produkt. Se till att du registrerar produkten så fort du har installerat den.

2 Notes : For greater clarity, compatible telephones and tablets will be referred to as «smartphones». Screen grabs in this document are those from the Parrot ASTEROID Tablet and Parrot ASTEROID Smart. The principle is the same for the ASTEROID Classic and ASTEROID Mini. Bemærk: For større læselighed betegnes telefoner eller tabletter med udtrykket «smartphone». Skærmbillederne i dette dokument stammer fra Parrot ASTEROID Tablet og Parrot ASTEROID Smart. Princippet er det samme som for ASTEROID Classic og ASTEROID Mini. Merknader: For bedre leseflyt, blir telefoner eller nettbrett som er kompatible betegnet som «smarttelefon». Skjermavbildingene i dette dokumentet er fra Parrot ASTEROID Tablet og Parrot ASTEROID Smart. Prinsippet er det samme for ASTEROID Classic og ASTEROID Mini. Huomaa: Lukemisen helpottamiseksi yhteensopivista puhelimista tai tableteista käytetään termiä älypuhelin. Tämän asiakirjan näytön sieppauskuvat esittävät Parrot ASTEROID Tablettia ja Parrot ASTEROID Smartia. Periaate on sama kuin ASTEROID Classic- ja ASTEROID Mini-laitteissa. Obs! För enkelhets skull anges telefoner och kompatibla surfplattor med termen «smarttelefon» nedan. Skärmbilderna i detta dokument kommer från Parrot ASTEROID Tablet och Parrot ASTEROID Smart. Principen är densamma för ASTEROID Classic och ASTEROID Mini. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

3 Before getting started Før du starter - Før du går i gang - Ennen kuin aloitat - Läs det här först Create an ASTEROID Market account Opret en konto på ASTEROID Market - Opprette en konto på ASTEROID Market - Avaa tili ASTEROID Marketissa - Skapa ett konto på ASTEROID Market Connecting the ASTEROID to the Internet Forbind ASTEROID enheden med Internet - Koble ASTEROIDen til Internett - Internet-yhteyden muodostaminen ASTEROIDISTA - Ansluta ASTEROID till internet Linking an ASTEROID to an ASTEROID Market account Forbind ASTEROID enheden med kontoen på ASTEROID Market - Tilknytte ASTEROIDen til kontoen på ASTEROID Market - Yhdistä ASTEROID ASTEROID Market-tiliin - Koppla ASTEROID till ASTEROID Market-kontot Installing an application Installer en applikation - Installere et program - Sovelluksen asennus - Installera en applikation FAQ Ofte stillede spørgsmål - Ofte stilte spørsmål - Usein tehtyjä kysymyksiä - Frågor och svar

4 1 Before getting started Før du starter - Før du går i gang - Ennen kuin aloitat - Läs det här först Install or have the ASTEROID installed in your vehicle. We recommend that you have this done by a professional. To access ASTEROID Market, the ASTEROID s date and time must be set to local time. If you have a Parrot ASTEROID tablet, the time is adjusted automatically via the GPS signal. Otherwise, select Settings > Date and Time. Insert an SD card into the slot provided on your ASTEROID. Monter eller få ASTEROID enheden monteret i din bil. Vi anbefaler at få denne montering udført af en kvalificeret tekniker. For at få adgang til ASTEROID Market, skal klokkeslæt og dato på ASTEROID enheden være indstillet efter lokal tid. Hvis du har en Parrot ASTEROID Tablet, indstilles klokkeslættet automatisk via GPS-signalet. I modsat fald skal du vælge Indstillinger > Dato og kl. Sæt et SD-kort ind det sted, der er forudset til det på din ASTEROID enhed. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

5 Monter eller få montert ASTEROIDen i kjøretøyet ditt. Vi anbefaler at du får en fagperson til å utføre monteringen. For å få tilgang til ASTEROID Market, må klokkeslettet og datoen på din ASTEROID være innstilt etter lokal tid. Hvis du har en Parrot AS- TEROID Tablet, blir klokkeslettet justert automatisk via GPS-signal. Hvis ikke, velg Justeringer > Dato og klokkeslett. Sett inn SD-kortet på plassen som er beregnet til dette på din AS- TEROID. Asenna tai asennuta ASTEROID autoosi. Me suosittelemme, että annat asennuksen ammattilaisen tehtäväksi. Jotta voit päästä ASTEROID Marketiin, ASTEROIDIN kellonajan ja päivämäärän on oltava säädettyjä paikalliseen aikaan. Jos sinulla on Parrot ASTEROID Tablet, kellonaika säätyy automaattisesti GPS-signaalin kautta. Muussa tapauksessa on valittava Säädöt > Päivämäärä ja kellonaika. Aseta SD-kortti sille varattuun paikkaan ASTEROIDISSA. Installera eller låt installera ASTEROID i bilen. Vi rekommenderar att du anlitar en fackman för installationen. För att få åtkomst till ASTEROID Market är det viktigt att tid och datum för ASTEROID är inställda till lokal tid. Om du har en Parrot ASTEROID Tablet ställs tiden in automatiskt via GPS-signalen. Välj annars Inställningar > Datum och tid. Sätt i ett SD-kort på rätt kortplats på din ASTEROID.

6 2 Marketissa Create an ASTEROID Market account Opret en konto på ASTEROID Market - Opprette en konto på ASTEROID Market - Avaa tili ASTEROID - Skapa ett konto på ASTEROID Market To create an account via your computer or smartphone: 1. Connect to https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Click on Create an account. 3. Follow the instructions on screen. Once an account has been created, the User name and Country fields can no longer be modified. The applications available on ASTEROID Market will depend on the country selected. The confirmation code is a four-digit code made up by you. You will be asked to enter this code for each paid transaction on ASTEROID Market. For at oprette en konto via din computer eller din smartphone: 1. Kobl dig på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Klik på Opret en konto. 3. Følg anvisningerne på skærmen. Når din konto er oprettet, er det ikke mere muligt at ændre felterne Bruger-ID og Land. De tilgængelige applikationer på ASTEROID Market afhænger af det land, du har valgt. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

7 Den bekræftende kode er en kode med 4 cifre. Du vil blive bedt om denne kode, hver gang du betaler en transaktion på ASTEROID Market. Slik oppretter du en konto via datamaskinen eller smarttelefonen din: 1. Koble deg til på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Klikk på Opprette en konto. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Når kontoen din er opprettet, kan ikke feltene ID og Land lenger endres. Programmene som er tilgjengelige på ASTEROID Market avhenger av landet som du har valgt. Bekreftelseskoden er en kode på 4 sifre. Du vil bli bedt om å angi denne koden ved hver betalingstransaksjon på ASTEROID Market. Tilin avaaminen tietokoneen tai älypuhelimen kautta: 1. Mene sivuille https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Napsauta kohtaa Luo oma tilisi. 3. Seuraa sitten näytöllä olevia ohjeita. Kun olet avannut tilisi, kenttiä Tunnukset ja Maa ei voi enää muuttaa. Sovellukset, jotka ovat saatavilla ASTEROID Market -sivustolla, vaihtelevat valitsemastasi maasta riippuen. Vahvistuskoodissa on 4 numeroa. Tätä koodia pyydetään aina, kun teet maksullisia toimia ASTEROID Marketissa. Så här skapar du ett konto via din dator eller smarttelefon: 1. Öppna sidan https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket. 2. Klicka på Skapa ett konto. 3. Följ instruktionerna på skärmen. När ditt konto har skapats kan du inte längre ändra fälten Användarnamn och Land. Vilka applikationer som är tillgängliga på ASTEROID Market beror på vilket land du har valt. Bekräftelsekoden är en fyrsiffrig kod. Du blir ombedd att uppge den här koden varje gång du gör ett köp på ASTEROID Market. https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket

8 Connecting the ASTEROID to the Internet Forbind ASTEROID enheden med Internet - Koble ASTEROIDen til Internett - Internet-yhteyden muodostaminen ASTEROIDISTA - Ansluta ASTEROID till internet 3There are three different ways of connecting your ASTEROID to the Internet: Sharing your smartphone s Internet connection via USB or Bluetooth Connecting a 3G / 4G key ASTEROID Smart and ASTEROID Tablet only: connection to a Wi-Fi network (hotspot or home router) The best method depends on your smartphone model and its compatibility with the ASTEROID. Connection procedures are available in the instructions for your ASTEROID. For more information on ASTEROID s compatibility with your smartphone and to consult specific connection procedures: To view the list of 3G /4G keys compatible with ASTEROID: Der findes forskellige metoder til at forbinde din ASTEROID enhed med Internet: Deling af din Smartphones Internetforbindelse via USB eller Bluetooth Tilslutning af en 3G / 4G nøgle Udelukkende ASTEROID Smart og ASTEROID Tablet: Tilslutning ved et Wi-Fi netværk (hotspot eller privat routeur) Den metode, der er at foretrække, afhænger af din smartphones model og kompatibilitet med ASTEROID enheden. Fremgangsmåderne for tilslutning er beskrevet i brugervejledningen til din ASTEROID. For yderligere oplysninger om kompatibiliteten af ASTEROID enheden med din smartphone og for at se de specifikke fremgangsmåder for tilslutning, besøg: For at se listen over 3G /4G nøgler, der er kompatible med ASTEROID enheden, besøg: compatibility/3g Det er forskjellige måter å koble din ASTEROID til Internett på: Deling av smarttelefonens Internett-tilkobling via USB eller Bluetooth Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

9 Tilkobling av et 3G/4G-modem Kun ASTEROID Smart og ASTEROID Tablet: Tilkobling til et Wi-Fi -nettverk (hotspot eller ruter i hjemmet) Den foretrukne metoden avhenger av modellen på din smarttelefon og dens kompatibilitet med ASTEROID. Framgangsmåtene for tilkobling kan finnes i bruksanvisningen til din ASTEROID. For mer informasjon om ASTEROIDens kompatibilitet med din smarttelefon, og for å se de spesifikke framgangsmåtene for tilkobling: For å se listen over 3G/4G-modemer som er kompatible med ASTEROID: ASTEROIDIN liittämiseksi Internetiin on useita mahdollisuuksia: Jaa älypuhelimesi Internet-yhteys USB:n tai Bluetooth :n kautta Liitä 3G/4G-avain Vain ASTEROID Smart ja ASTEROID Tablet: yhteys Wi-Fi -verkkoon (hotspot tai kotireititin) Suositeltava menetelmä riippuu älypuhelimesi mallista ja sen yhteensopivuudesta ASTEROIDIN kanssa. Yhteysmenettelytavat ovat nähtävissä ASTEROIDIN käyttöoppaassa. Saadaksesi lisätietoja ASTEROIDIN yhteensopivuudesta älypuhelimesi kanssa ja katsoaksesi erityisiä yhteydenottomenetelmiä, katso sivua: Katsoaksesi ASTEROIDIN kanssa yhteensopivia 3G / 4G -avaimia: Du kan ansluta din ASTEROID till internet på olika sätt: Via delning av internetanslutningen på din smarttelefon via USB eller Bluetooth Via anslutning till en 3G-/4G-nyckel Endast ASTEROID Smart och ASTEROID Tablet: anslutning till ett Wi-Fi -nätverk (hotspot eller router) Vilken metod du väljer beror på vilken smarttelefonmodell du har och hur kompatibel den är med ASTEROID. Anslutningsmetoden beskrivs i handboken för din ASTEROID. Här finns mer information om hur kompatibel ASTEROID är med din smarttelefon och om de olika anslutningsmetoderna: Här finns en lista över vilka 3G-/4G-nycklar som är kompatibla med ASTEROID:

10 4 ROID Linking an ASTEROID to an ASTEROID Market account Forbind ASTEROID enheden med kontoen på ASTEROID Market - Tilknytte ASTEROIDen til kontoen på ASTE- Market - Yhdistä ASTEROID ASTEROID Market-tiliin - Koppla ASTEROID till ASTEROID Market-kontot On your ASTEROID: 1. Launch the ASTEROID Market application. 2. Enter the user name and password defined in step 2 and then press Connect. På din ASTEROID: 1. Start applikationen ASTEROID Market. 2. Indtast de definerede bruger-id i trin 2, og tryk dernæst på Tilslut. På din ASTEROID: 1. Start programmet ASTEROID Market. 2. Skriv inn ID-ene du har bestemt ved trinn 2, og trykk deretter på Koble til. ASTEROID-laitteessa: 1. Käynnistä sovellus ASTEROID Market. 2. Syötä tunnistustiedot, jotka määritettiin vaiheessa 2, paina sitten Ota yhteys. På din ASTEROID: 1. Starta applikationen ASTEROID Market. 2. Ange inloggningsuppgifterna som du angav i steg 2 och klicka sedan på Logga in. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

11

12 5 Sovelluksen Installing an application Installer en applikation - Installere et program - asennus - Installera en applikation To install an application on your ASTEROID: 1. Start the ASTEROID Market application and then select the class type. 2. Select the application and then press Download. 3. Press Install. You can also download your applications from https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket then use an SD card to install them on your ASTEROID. For at installere en applikation på din ASTEROID: 1. Start applikationen ASTEROID Market og vælg dernæst type sortering. 2. Vælg en applikation og tryk derefter på Download. 3. Vælg applikationen og tryk derefter på Installer. Du kan også downloade dine applikationer på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket og bagefter bruge et SD-kort for at installere dem på din ASTEROID. Slik installerer du et program på din ASTEROID: 1. Start programmet ASTEROID Market, og velg deretter typen klassifisering. 2. Velg et program, og trykk deretter på Laste ned. 3. Velg programmet, og trykk deretter på Installere. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

13 Du kan også laste ned programmene dine på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket og så bruke et SD-kort for å installere dem på din ASTEROID. Sovelluksen asentamiseksi ASTEROID-laitteeseen: 1. Käynnistä sovellus ASTEROID Market, valitse sitten luokittelutyyppi. 2. Valitse sovellus, paina sitten Lataa. 3. Valitse sovellus, paina sitten Asenna. Voit ladata sovelluksesi myös sivulla https://www.parrotasteroid. com/asteroidmarket käytä sitten SD-korttia asentaaksesi ne AS- TEROIDIIN. Så här installerar du en applikation på din ASTEROID: 1. Starta applikationen ASTEROID Market och välj sedan typ av klassificering. 2. Välj en applikation och tryck på Ladda ner. 3. Markera applikationen och tryck på Installera. Du kan också ladda ner applikationer via https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket och sedan använda ett SD-kort för att installera dem på din ASTEROID. https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket

14 FAQ Ofte stillede spørgsmål - Ofte stilte spørsmål - Usein tehtyjä kysymyksiä - Frågor och svar 6I cannot find the application I am looking for on the ASTEROID Market. Available applications differ from country to country. If the application does not appear when you select All Applications, the reason is likely to be because it is not available in your country. What can I do if an application is too big to be downloaded via my smartphone Internet connection? The download time is dependent on the size of the application and the quality of your connection. To avoid this problem, you can download applications from https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket, then use an SD card to install them on your ASTEROID. I cannot download an application on to my ASTEROID. Ensure that your product is linked to your ASTEROID Market account (step 4). Jeg kan ikke finde en applikation på ASTEROID Market De tilgængelige applikationer er forskellige i forhold til brugslandet. Hvis en applikation ikke vises, når du vælger Alle applikationer, er det fordi, den ikke er tilgængelig for dit land. Downloadningen af applikationer på min ASTEROID tager for lang tid / jeg ønsker en applikation, der er for tung til at blive downloadet via min smartphone Den tid, det tager at downloade, afhænger af applikationens størrelse og din forbindelses kvalitet. For at undgå dette problem, kan du downloade applikationerne på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket, og bagefter bruge et SD-kort for at installere dem på din ASTEROID. Jeg kan ikke downloade en applikation på min ASTEROID Kontroller, at dit produkt er forbundet med din konto på ASTEROID Market (trin 4). Jeg finner ikke et program på ASTEROID Market Hvilke program som er tilgjengelige varierer avhengig av land. Hvis det aktuelle programmet ikke vises når du velger Alle programmer, så er det ikke tilgjengelig i ditt land. Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

15 Nedlastingen av programmer til min ASTEROID tar for lang tid / jeg vil hente et program som er for stort til å bli lastet ned via smarttelefonen min Nedlastingstiden avhenger av størrelsen på programmet og kvaliteten på Internett-tilkoblingen. For å unngå dette problemet, kan du laste ned programmene på https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket, og så bruke et SD-kort til å installere programmene på din ASTEROID. Jeg klarer ikke å laste ned et program til min ASTEROID Forsikre deg om at produktet ditt er tilknyttet kontoen din på ASTEROID Market (trinn 4). En löydä sovelluksia ASTEROID Market-sivuilla Käytössä olevat sovellukset ovat erilaiset käyttömaasta riippuen. Jos ko. sovellusta ei näy, kun valitset Kaikki sovellukset, se ei ole saatavissa omassa maassasi. Sovelluksen lataaminen ASTEROIDIIN kestää pitkään / haluan sovelluksen, joka on liian suuri ladattavaksi älypuhelimen kautta Latausaika riippuu sovelluksen koosta ja yhteyden laadusta. Tämän ongelman välttämiseksi voit ladata sovelluksia osoitteessa https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket, käytä sitten SD-korttia asentamaan sovellukset ASTE- ROIDILLE. En pysty lataamaan sovellusta ASTEROIDIIN Varmista, että tuotteesi on liitetty ASTEROID Market -tiliisi (vaihe 4). Jag kan inte hitta en applikation på ASTEROID Market Vilka applikationer som är tillgängliga varierar från land till land. Om applikationen inte visas när du väljer Alla applikationer betyder det att den inte är tillgänglig för ditt land. Det tar för lång tid att ladda ner applikationer på min ASTEROID/Jag vill ha en applikation som är för tung att laddas ner via min smarttelefon Nedladdningstiden beror på storleken på applikationen och kvaliteten på din anslutning. För att undvika det här problemet kan du ladda ner applikationer via https://www.parrotasteroid.com/asteroidmarket och sedan använda ett SD-kort för att installera applikationerna på din ASTEROID. Jag kan inte ladda ner en app på min ASTEROID Se till att din produkt är kopplad till ditt ASTEROID Market-konto (steg 4).?

16 Parrot and the Parrot logos are registered trademarks of Parrot SA in France and other countries. The Bluetooth name and logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of them by Parrot S.A. occurs under licence. Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. All rights reserved. Visuals, descriptions and specifications are not contractually binding. Product specifications may change without prior notice. Parrot S.A. - Registered number in Paris Parrot og Parrot logoerne er registrerede varemærker af PARROT SA i Frankrig og andre lande. Navnet og logoet Bluetooth er registrerede varemærker af Bluetooth SIG, Inc. og Parrot S.A. s brug af disse sker under licens. Wi-Fi er et registreret varemærke af Wi-Fi Alliance. Alle rettigheder forbeholdes. Billeder, beskrivelser og specifikationer er kun vejledende. Produkternes specifikationer kan ændres uden varsel. Parrot S.A. - RCS PARIS Parrot og Parrot-logoene er registrerte varemerker tilhørende PARROT SA i Frankrike og i andre land. Navnet og logoen Bluetooth er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av sistnevnte via Parrot S.A. skjer under lisens. Wi-Fi er et registrert varemerke tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle rettigheter forbeholdes. Bildene, beskrivelsene og spesifikasjonene er ikke kontraktbestemte. Produktspesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Parrot S.A. - RCS PARIS Parrot ja Parrot-logot ovat PARROT SA -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Ranskassa ja muissa maissa. Bluetooth -nimi ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä. Parrot S.A. käyttää edellä mainittuja tavaramerkkejä luvanalaisesti. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet varataan. Kuvat, kuvaukset ja ominaisuudet eivät ole sopimuksellisesti sitovia. Tuotteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Parrot S.A. - RCS PARIS Parrot och Parrot-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Parrot SA i Frankrike och andra länder. Namnet Bluetooth och Bluetooth-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och Parrot SA har licens för all användning av sådana märken. Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Med ensamrätt. Bilder, beskrivningar och specifikationer är inte bindande. Produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Parrot S.A. - RCS PARIS Registration guide - Guide til registrering - Registreringsveiledning - Registreringsveiledning - Registreringsguide

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Remote control your lock with Verisure App

Remote control your lock with Verisure App Remote control your lock with Verisure App Digital Door Lock Extension Kit Control your digital door lock with the Verisure App. Gör ditt lås smartare Fjärrstyr ditt nya Yale Doorman-lås med din mobil

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

USB 3.0 to Gigabit network adapter

USB 3.0 to Gigabit network adapter USB3-GIGA / USB3-GIGA1 USB 3.0 to Gigabit network adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2015 Hvorfor får jeg ikke koblet meg opp mot trådløst nettverk med Windows 7? Why can t I connect to the wireless network with Windows

Detaljer

Get started on verisure.com/ mypages

Get started on verisure.com/ mypages Verisure SmartLock Get started on verisure.com/ mypages Welcome to the connected smart home Congratulations on your purchase! You have just upgraded your Yale Doorman with SmartLock the smartest way to

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving

Trådløst nett UiT. Feilsøking. Wireless network UiT Problem solving Trådløst nett UiT Feilsøking Wireless network UiT Problem solving April 2016 Problemer med tilkobling til trådløsnettet Eduroam kan enten løses ved å laste ned en installasjonfil fra https://cat.eduroam.org

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

ARM-4042 Swing flat panel wall mount

ARM-4042 Swing flat panel wall mount ARM-4042 Swing flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Dude, where is my data? Finn Lützow Holm Myrstad Fagdirektør, digitale

Dude, where is my data? Finn Lützow Holm Myrstad Fagdirektør, digitale Dude, where is my data? Finn Lützow Holm Myrstad Fagdirektør, digitale tjenester @finnmyrstad Forbrukerrettigheter Retten til trygghet Retten til å bli informert Retten til å velge Retten til å bli hørt

Detaljer

Handy gym. Art.nr

Handy gym. Art.nr ! Handy gym Art.nr. 210 014 ! Advarsel / Varning / Varoitus / Warning Dette er et dørgym for solide dørkarmer som har en tykkelse mellom 10 og 15 cm. Pass på at toppfestet ligger støtt på dørkarmen før

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Smart Access Driftsprosedyre

Smart Access Driftsprosedyre Smart Access Driftsprosedyre A. Forhåndsbetingelse... 3 1. Smarttelefonkompatibilitet... 3 2. Valg av kabel... 3 a. Apple-enheter (iphone 4/4s)... 3 b. Apple-enheter (iphone 5/5c/5s)... 3 c. Android-enheter

Detaljer

Gjør mer. Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi-ruter. Modell R9000

Gjør mer. Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi-ruter. Modell R9000 Gjør mer Nighthawk X10 AD7200 Smart WiFi-ruter Modell R9000 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndstildelte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og nettverksnøkkelen (passord) er unike for ruteren din, som et

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

HALO. The Made for iphone hearing aid

HALO. The Made for iphone hearing aid HALO The Made for iphone hearing aid FORBLI TILKOBLET Hør hele livet med Halo Starkeys nye høreapparater representerer et gjennombrudd og er utviklet for å kobles direkte til iphone, ipad og ipod touch

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-521 ARM-524. Tilt wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-21 ARM-24 Tilt wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien

Hurtigoppsettveiledning Snabbguide. Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Hurtigoppsettveiledning Snabbguide Nettbrett i SGPT12-serien Surfplatta SGPT12-serien Velkommen / Välkommen Gratulerer med kjøpet av Xperia Tablet S. Denne "Hurtigoppsettveiledningen" forklarer de første

Detaljer

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista

Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation

surface.com/support surface.com/userguides 2015 Microsoft Corporation surface.com/support surface.com/userguides 3 2015 Microsoft Corporation Silver Silver Tænd/sluk-knap Virtapainike Av/på-knapp Strömbrytare Lydstyrke Äänenvoimakkuus Volum Volym Mini DisplayPort til videoudgang

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000

Gjør mer. Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter. Modell R8000 Gjør mer Nighthawk X6 AC3200 Tri-Band WiFi-ruter Modell R8000 WiFi-nettverksnavn og passord Det forhåndstildelte WiFi-nettverksnavnet (SSID) og passordet (nettverksnøkkel) er unikt for ruteren din, på

Detaljer

Eduroam på Windows Vista

Eduroam på Windows Vista Eduroam på Windows Vista Denne veiledningen beskriver hvordan man kobler seg opp til det trådløse nettet eduroam på Høgskolen i Hedmark med Windows Vista. Du må være student eller ansatt ved Høgskolen

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

Brukerveiledning SafeUse. English version: slide 15

Brukerveiledning SafeUse. English version: slide 15 Brukerveiledning SafeUse English version: slide 15 5/27/2016 Pålogging Pålogging via intranett eller https://safeuse.essenticon.com Påloggingsinformasjon: Språk: Brukernavn: Passord: Kunde: Norsk leser

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Starta här. Start her. Start her. Aloita tästä. [Svenska] [Norsk] [Dansk] [Suomi] Eesti Latviešu Lietuviųk.

Starta här. Start her. Start her. Aloita tästä. [Svenska] [Norsk] [Dansk] [Suomi] Eesti Latviešu Lietuviųk. Starta här [Svenska] Start her [Norsk] Start her [Dansk] Aloita tästä [Suomi] Eesti Latviešu Lietuviųk. 1 2 3 1 Förbered Förbered innan du installerar mobilappen eller programvaran. SV Forbered Forbered

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF3280 Utvikling av IT-kompetanse i organisasjoner Eksamensdag: 2 juni 203 kl 09:00 Tid for eksamen: 4 timer Oppgavesettet

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

GUIDE TIL STREAM BOX.

GUIDE TIL STREAM BOX. GUIDE TIL STREAM BOX. HVA KAN JEG GJØRE I IPTV BOXEN 1. Hvordan kan jeg se på TV, filmer, lytte til radiokanaler ved hjelp av YouTube 2. Lag en favorittliste 3. Endre lydspråk når du ser video og TV-kanaler

Detaljer

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost

Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost [130-27] Rev. 19.12.03 Sandberg USB 2.0 +FireWire Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.2 compliance CD-ROM drive or Internet connection SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock Quick Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll / Innhold / Indholdsfortegnelse / Content Översikt produkt / Oversikt produktet / Oversigt produkt / Overview product 3 Ställ

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker disse merknadene i brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller de gir tips om

Detaljer

Guide for bruk av virtuelle møterom

Guide for bruk av virtuelle møterom Innhold Pin koder... 2 For å starte videokonferanse... 2 Ringe fra Lync / Skype for Business... 3 Logge på møte fra nettleser... 4 Visning av presentasjon i nettleseren... 4 Presentere fra nettleseren...

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug 17.09.2013. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde

Om Samba/fildeling. Hans Nordhaug 17.09.2013. Institutt for informatikk Høgskolen i Molde Om Samba/fildeling Hans Nordhaug Institutt for informatikk Høgskolen i Molde 17.09.2013 Tema 1 Introduksjon Om SMB Om Samba Hvorfor Samba? 2 Generelt Delte ressurser Server Message Block En protokoll for

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer