Registering av bygningsdata i GIS/LINE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registering av bygningsdata i GIS/LINE"

Transkript

1 Registering av bygningsdata i GIS/LINE Samspill mellom FKB Tiltak, Matrikkel og FKB Bygning Arne Brucksch NORKART AS 1

2 Registrering av Tiltak

3 Samtidig ajourhold av Tiltak, matrikkel og Bygning

4 Registrering av Tiltaksomriss Tre alternativer Alt. 1: Fri digitalisering på skjerm Alt. 2: Digitalisering fra digitalt sit.kart (raster) på skjerm Krever digitale sit.kart (pdf- eller raster-format) og Modulen Rasterinnpass Alt. 3: Eksakt beregning og plassering fra avstander/utmål Fri digitalisering/beregning m/ ortogonal-metoden b) Ca. plassering av omrisset med kommandoene Flytt og Roter objekt b) Eksakt plassering av omrisset med kommando [Plasser objekt] Rasterinnpass og PDF GIS/LINE 5.0 og 5.1.n håndterer ikke alle (nyere) PDF-varianter Ny PDF-driver er klar i GIS/LINE 5.2 (April_2013) Hvis problemer: Konverter PDF til TIFF

5 Samtidig ajourhold av Tiltak, matrikkel og Bygning FKB Tiltak og FKB Bygning forvaltes i samspill med Bygg i matrikkelen Registrering av Tiltak er en integrert del av reg. av Bygg Nye Bygg i matrikkelen registreres fra Tiltak Lokale kartdata utnyttes optimalt ved registrering av data i matrikkelen Jobber mot flater i kartet Automatisk søk etter pekere Matrikkelen Sak + Arkiv FKB Bygning FKB Tiltak

6 Kobling mellom Tiltak og Bygning..OBJTYPE PblTiltak..SAKSNR PBLTILTAK 21 (Nybygg)..BYGGNR VEDTAK 1 (Godkjent)..AVGJDATO LOVDISP..VERTNIV 2(På bakkenivå)..kartreg 1 (Ikke innmålt)..regmetod 2 (Digitalisert)..OBJTYPE Bygning..BYGGNR BYGGTYP_NBR 111 (Enebolig)..BYGGSTAT IG (Igangsatt)..

7 Registrering av Tiltak Litt å tenke på! (1 av 2) Når i SAKs prosessen skal det registreres og hvilke milepeler skal registreres? Allerede ved mottak av Søknad, dvs. som Søknad Bare etter vedtak, dvs. som Tiltak Hvilke typer vedtak skal registreres? Bare Godkjente Tiltak? Også Avslag? Hvilke typer Tiltak skal registreres i Tiltaksbasen? Alle typer Bare Bygg-relaterte (+ delesaker?) btvc

8 Registrering av Tiltak Litt å tenke på! (2 av 2) Hvordan skal digitalisering av omriss utføres? Fri digitalisering (på skjerm) Digitalisering fra situasjonskart (på skjerm) Eksakt beregning og plassering ved hjelp av avstander og utmål Skal det registreres høyde på Tiltak? Tiltak som en kloss (Topp høyde reg. på omriss) Tiltak med møne(r) Metode for ajourhold av bygningsomriss i FKB Bygning? Omriss kopieres fra Tiltaksbase ved Status TB/MB/FA el. MF Omriss oppdateres bare ved innmåling/kartlegging (løpende el. periodisk)

9 Skreddersøm på flere måter i GISLINE Matrikkel Eget valg for [Skreddersøm] for registrering av Tiltak Bygg Neste trinn i prosessen starter automatisk Dette valget er alltid av ved start av GISLINE Matrikkel Skreddersøm kan startes når som helst i prosessen Fra start, dvs. før start av kommando [Dig. tiltak omriss] Ved enkle omriss Ved dig. av omriss fra sit.kart på skjerm Etter reg. av omriss, dvs. før start av kommando [Dig. tiltak punkt] Ved komplekse omriss Ved beregning og plassering av omriss

10 Lagring/visning av tekst på Tiltak og Bygg Saksnr (+ Tiltaksnr) kan etableres som tekst på Tiltak Egen systeminnstilling (Se punkt 3.2 i TfT Bygning) Bygningsnr kan vises som tekst på Bygning Egen tegneregel som må aktiviseres (Se punkt 3.3 i TfT Bygning)

11 Reg. av Bygning

12 Registrering av nye Bygg: To hovedmetoder Alt. 1: Via Tiltak - Normalt for alle nye Bygg Ny Bygning Registrer Tiltak [Registrer bygning] fra Tiltaket Ny Bygningsendring Registrer Tiltak [Reg. bygn.endring] fra Tiltaket Alt. 2: Uten reg. av Tiltak Etterregistrering av gammel bygning Kommando [Ny Bygning] fra Matrikkel-menyen Velg Etterreg. av gammel bygning i Trinn 1a i veiviseren Ny Bygn.endring Kommando [Ny bygn.endring] via [Velg bygning] Kan være aktuelt for Ombygging

13 Redigering av Bygg - En metode, flere innganger Alle endringer på Bygg i matrikkelen skjer via kommandoene [Endre bygning] og [Endre bygn.endring] Gjelder også registrering av ny Bygningsstatus, - inkludert Status BR (Bygning revet/brent) Eksisterende Bygg Bygning: Fra Bygning i kartet Bygn.endring: Fra Tiltak eller Bygning/Hovedbygg i kartet Utgåtte Bygg Via MatrikkelTreet i Vis-dialogen Med kommando [Endre bygning/bygn.endring] i Matrikkel_A+B menyen

14 Start av kommandoer via MatrikkelTreet i Vis-dialogen Normalt bør man starte visning av Matrikkel-data med kommando [Vis eiendom] Da vises alle objekter som er knyttet til Eiendommen i matrikkelen Man aktiverer ønsket objekt i MatrikkelTreet (Bygning eller Bygn.endring] og starter ønsket kommando fra høyre meny

15 Oppdatering av omriss i FKB Bygg To alternativer Alt. 1: Byggbasen kan inneholde målte og ikke innmålte linjer. Omriss kan oppdateres fra Tiltak ved Status TB/MB/FA eller MF Alt. 2: Byggbasen skal bare inneholde målte linjer. Omriss oppdateres bare med innmålte data, periodisk eller løpende Vi anbefaler alt. 2, men dere velger selv alternativ! Noen fylker har valgt å benytte alt. 1 FKB Tiltak anbefaler alt. 1 OBS: Det er bare omriss av Nybygg som oppdateres automatisk ved bruk av alt. 1

16 Omriss kan kopieres automatisk til Bygg-basen Systeminnstillinger for dette finnes under ADM BYGNING i Innstillingsfilen Innstillinger Matrikkel Systeminnstillinger ADM BYGNING Se punkt i TfT for Bygning

17 Viktig å registrere data/endringer på Bygningsendringer korrekt

18 Registrering av data på Bygningsendringer Alle endringer vedr. arealer, rom etc. skal registreres på alle typer Bygningsendringer i Matrikkelen Etasjer: Eksisterende og eventuelt nye Bruksenheter : Eksisterende og eventuelt nye Energikilder, Oppvarmingstyper og Heis (Har heis) Bebygd areal OBS: Det er endringene som skal registreres på Bygn.endringer

19 Registrering av data på Bygningsendringer Data kopieres fra Bygn.endring til Hovedbygg når Bygn.endring oppnår en gitt Status Tiltak etter 20-1: TB, MB eller FA (Ved den status som registreres først) Tiltak etter 20-2: MF OBS: Ved behov for endringer på Bygn.endring etter at data er kopiert til Hovedbygget, må endringer gjøres både på Bygn.endring og Hovedbygg

20 Eks. på registreing av Bygn.endring Enebolig med to Etasjer (H01 og U01) og en Br.enhet (H0101). Bygn.endring: Tilbygg i to Etasjer (H01 og U01). Ingen nye Br.enheter.

21 Eks. på registreing av Bygn.endring Enebolig med to Etasjer (H01 og U01) og en Br.enhet (H0101). Bygn.endring: Ombygging med en ny Br.enhet (U0101).

22 OBS ved reg. av Bruksenheter i Bygn.endringer Kontroller arealer mm. i Hovedbygget senest før Bygningsendringen gis Status TB/MB/FA eller MF Benytt kommando Velg bruksenhet ved registrering av endringer på eksist. Bruksenheter i Bygn.endringer Da får man fyllt ut nøkkeldata automatisk og korrekt

23 Bruk av kommando Velg bruksenhet i Bygn.endringer Kommando Velg Bruksenhet leser og viser eksisterende Bruksenheter i Hovedbygget. Når man velger en av disse for endring så vil Adresse, Bruksenhetsnr og Eiendom fylles ut automatisk og korrekt Dette er avgjørende ved kopiering av data til Hovedbygget senere

24 problemstillinger / oppgaver

25 Oppgave 1: Sammenslåing av Bruksenheter Tilfelle 1 Eksist. bygning: Hor.delt 2 mannsbolig: 2 Bruksenheter med 4/1/1 rom/bad/wc Søknad 1: Endres til enebolig med 7/1/2 rom/bad/wc Søknad 2: Tilbygg på 40 m2 med inngang og garasje

26 Oppgave 2: Sammenslåing av Bruksenheter Tilfelle 2 Eksist. Bygninger: 2 stk. hor.delte 2 mannsboliger, sammenhengende på hver sin Eiendom. Reg. men to Byggnr med Bygningstype 122 Søknad: Den ene delen skal slås sammen til en Bruksenhet. Hvilken Bygningstype skal da benyttes på denne delen? Svar: 111 eller 131 (?) Bygningsnummer Som hovedregel gjelder at frittstående bygningsenheter skal ha eget bygningsnummer. Sammenbygde enheter kan bestå av eget bygningsnummer på hver enhet når bygningsdelene kan rives uavhengig av hverandre. Unntak: Rekkehus og enebolig i kjede hvor hver boligenhet ligger på grunnen skal ha ett bygningsnummer for hver bolig. Vertikaldelt tomannsbolig der boenhetene er likeverdige skal tildeles ett bygningsnummer for hver enhet. Derimot skal horisontaldelt tomannsbolig, firemannsbolig og større boligbygg der boenhetene ligger over hverandre ha ett bygningsnummer for hele bygget.

27 Oppgave 3: Bygg med garasje i tilbygg skal erstattes Søknad: Garasjen søkes revet (- 20 m 2 ) og nytt tilbygg bygges opp (+ 40 m 2 ) Problemstilling: Registreres som 1 eller 2 tiltak? Alt. 1: To tiltak/to bygn.endringer 1) Ombygging: - 20 m 2 2) Tilbygg: + 40 m 2 Alt. 2: Som et tiltak/en bygn.entring: Tilbygg (+ 20 m 2 ) Svar: Benytt alt. 1.

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås

Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5. Manuskart versjon 2015-02-05. Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 Manuskart versjon 2015-02-05 Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. KLARGJØRE MANUSKART... 3 2.1. Skrive

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 3: Registrering av Mnr på Teig som mangler Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak3: Reg. av Mnr på Teig som mangler Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E:

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

ISY WinMap WebInnsyn. Videregående kurs. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com ISY WinMap WebInnsyn Videregående kurs Vi skal se på : * AVANSERTE SØK : -Matrikkelsøk, nabolister -Søk i ulike kartbaser -Søk i folkeregisteret *LGIS * TEGNING -Tegning av objekttyper -Import/eksport

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Klubbens Hjemmeside 10.10.05 1 Innhold 1) Første gangs bruk av hjemmeside. Oppsett og passord... 3 2) Oppdatering av hjemmeside... 11 3) Forklaring

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Elektronisk kubekort Brukerveiledning

Elektronisk kubekort Brukerveiledning Elektronisk kubekort Brukerveiledning Innhold: 1. Innledning... 1 2. Pålogging... 1 3. Registrering av bigårdsplasser, kuber og dronninger.... 1 3.1. Registrering av bigårdsplass.... 1 3.1.1. Opprettelse

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog)

Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog) Eksempelsak 5: Håndtering av eksist. festegrunn ved fradeling av ny grunneiendom - Eksempel fra Vestre Slidre (Salg av Rebne Statskog) Versjon 1.01 15.06.2015 Gunnar Samuelsen, Norkart AS Side 1 av 7 I

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer