brukerhåndbok og familieplanlegging. Enkelt, sikkert, naturlig og helt fri for bivirkninger! Baby COMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brukerhåndbok og familieplanlegging. Enkelt, sikkert, naturlig og helt fri for bivirkninger! Baby COMP"

Transkript

1 brukerhåndbok Ladycomp og Babycomp PFC (Personlig FruktbarhetsComputer) til prevensjon og familieplanlegging. Enkelt, sikkert, naturlig og helt fri for bivirkninger! Lady COMP Baby COMP

2 Ladycomp og Babycomp PFC er moderne prevensjon og familieplanlegging på sitt aller beste! Mål kroppens morgentemperatur i ca 60 sekunder, kombinér med nyeste teknologi og computeren gir deg et sikkert svar for de neste 24 timene. Rødt for fruktbar Grønt for ufruktbar Enklere kan det ikke bli!

3 k j æ r e k u n d e Denne brukerhåndboken er delt i seks deler: II I 10 skritt for å komme i gang 4 Funksjoner punkt for punkt Disse er bygget opp som sjekklister/prosedyrer og tjener som oppslagsverk Første del er felles, andre del er Babycomps spesialfunksjoner 14 III Brukertips: Noen praktiske råd og vink 23 IV Ladycomps og Babycomps arbeidsmetodikk og om sikkerhet 25 V Garantibestemmelser 28 VI Medisinsk grunnlag 29 Skulle du stå fast eller ha spørsmål: Ring oss på eller mail oss på I III V II IV VI

4 I Display 10 skritt for å komme i gang Funksjonstaster Sensor Sensorhode

5 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g 5 1: Strømtilkobling og lading Sett nettadapterens plugg i A og så i stikkontakten. Trykk sirkeltasten for å få frem klokka. Første gang lades batteriet i 24 timer. Senere oppladinger tar ca 12 timer. a 2: Sjekk tid og dato Tid kan avvike en time i periodene ved overgang fra / til sommer/ vintertid. For eventuell korrektur, se side 16 B 3: Testmåling For å sjekke at PFCen fungerer som den skal, kan du ta en testmåling. En testmåling lagres ikke og kan tas når som helst. Fra tidsnivå: Trykk plusstasten en gang: Dagens dato vises. Trykk plusstasten en gang til: Årstall vises. Trykk plusstast en gang til: PFCen går gjennom alle symboler. Til slutt lyser termometersymbolet. Trykk sirkelen, termometeret begynner å blinke. Legg sensoren under tunga, du ser i displayet at PFCen tar temperaturen. Til slutt bekreftes målingen med et tonesignal. Hvis du vil avbryte målingen, trykker du pluss og minus samtidig. 4: Gjennomgang av de ulike nivåene i PFCen Før du begynner å bruke PFCen, vil det ligge inne testdata som viser eksempler på funksjoner og symboler. Når du går gjennom disse, blir du kjent med de ulike nivåene og funksjonene. Testdataene forsvinner når du begynner å legge inn dine egne data. f r u k t b a r h e t s n i v å R ø d t : F r u k t b a r G u l t : O v e r g a n g s d a g e r. M a n g l e n d e m å l e v e r d i e r G r ø n t : U f r u k t b a r

6 6 5 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g lig yet. : d egnet ken på + S I R K E L T A S T P L U S S T A S T M I N U S T A S T K L O K K E A L A R M T E M P E R A T U R S Y M B O L : K L A R T I L M Å L I N G T E M P E R A T U R S Y M B O L : M Å L I N G P Å G Å R LADYCOMP BabyComp s. 9 LadyComp har tre nivåer: Tid, fruktbarhet og statistikk. Du går fra nivå til nivå ved å trykke sirkeltasten. Du blar frem og tilbake i nivåene med pluss eller minus. Du kan når som helst trykke pluss og minus samtidig for å komme tilbake til tidsnivået. Tidsnivået: Dato: Trykk pluss en gang: dagens dato vises. Årstall: Trykk pluss en gang til: årstall vises. Vekkeklokke: Trykk minus to ganger og du er tilbake til klokka. Trykk minus en gang: vekketidspunkt vises. Så enkelt er det 1) Du vekkes av Lady-/Babycomp 2) Trykk sirkeltasten. Putt sensoren under tungen og vent sek. Et tonesignal bekrefter at målingen er ferdig. 3) Les av dagens fruktbarhets symbol. rødt: gult: Fruktbar Lære- eller overgangsdager/manglende måling grønt: Ufruktbar e b u e n apfc v e nnordic t u r a. n o as. wpostboks w w. b u e n103, a v e n t4302 u r a. n osandnes. Tlf

7 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g 7

8 K8 O M M E I G A N G I : 1 0 s k r i t t 7f o r å k o m m e i g a n g du 0 gang: engde 27 : er en ner KUN Aktiver BABYCOMP vekking: Trykk minus en gang f) Trykk til, vekkesymbol minustasten blinker. noen Hvis ganger du trykker Du pluss, blar en aktiverer og en dag du vekking, bakover, trykker og ser målt du temperatur, minus, skrur dato du og av gitt vekking. fruktbarhetssymbol. Trykk pluss og minus samtidig for å komme tilbake til Gå klokka. til temp C: Samleiesymbol og prognose gutt. Gå til temp Fruktbarhetsnivået: 0 C: Eggløsning er funnet og registrert samleie har klaffet tidsmessig. Gå Dagens til temp fruktbarhetssymbol C: Rødt-gult-grønt og blinker syklusdag: av og Fra på som klokka: betyr: trykk Mistanke sirkel en om svangerskap, gang. Eksempel kjønnsprognose på målt temperatur, gutt , Gå vises til alternerende temp med C: Rødt-gult-grønt syklusdag 14, lyser konstant dvs. 14 dager som betyr: siden første Bekreftet dag gravid, i forrige kjønnsprognose menstruasjon. gutt. Tidligere målte temperaturer: Når g) du Trykk trykker og hold minus, minustasten blar du en og inne: en dag Du blar hurtig bakover. Slipp denne. bakover i tid. Ved temperatur blinker rødt-gult-grønt i eksempelet. Dette h) Trykk pluss- og minustasten betyr mistanke om graviditet. samtidig: Retur til klokke. F R U K T B A R H E T S N I V Å R Ø D T : F r u k t b a r G U L T : L æ r e - e l l e r o v e r g a n g s - d a g e r / m a n g l e n d e m å l i n g G R Ø N T : U f r u k t b a r R Ø D T B L I N K E R : P r o g n o s e f o r e g g l ø s n i n g K U N B A B Y C O M P P I K E -, G U T T - O G B E F R U K T N I N G S - S Y M B O L. B L I N K I N G = P R O G N O S E S A M L E I E S Y M B O L Ved temperatur lyser rødt-gult-grønt samtidig. Dette betyr bekreftet graviditet. For å bla hurtig bakover: trykk og hold minus. Prognose: Trykk pluss og minus samtidig for å komme tilbake til klokka. Tidligere eggløsninger: Når du blar bakover, blinker rødt den dagen eggløsningen var i hver eneste syklus. Trykk deretter sirkel en gang for å komme til fruktbarhetsnivået. Trykk pluss en gang: prognose for i morgen vises. M og grønt lys vises som eksempel. M betyr at menstruasjon forventes. Trykk pluss flere ganger, LadyComp viser prognose for de neste 6 dagene. På dag 6 blinker det røde lyset, dvs. eggløsning forventes. 3, S a n d n e s. T l f b r u k e b u e n a v e n t u r a. n o w w w. b u e n a v e n t u r a. n o

9 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g 9 Statistikknivået: Antall sykler som er registrert: Fra klokka: trykk sirkeltasten to ganger. Eksempelet viser C:10. Dette viser at 10 sykler er registrert i LadyCompen. Syklenes lengde: Trykk minus en gang: L:28 viser at gjennomsnittlig sykluslengde er 28 dager. Temperaturstigning: Trykk pluss to ganger: JF:27 betyr at gjennomsnittlig temperaturstigning etter eggløsning er 0.27 C. Variasjon eggløsning: Trykk pluss en gang til: O:02 betyr at eggløsning varierer med to dager. BABYCOMP: BabyComp har fire nivåer: Tidsnivå, fruktbarhetsnivå, planleggingsnivå og statistikknivå. Du går fra nivå til nivå ved å trykke sirkeltasten. Du blar frem og tilbake i nivåene med pluss eller minus. Du kan når som helst trykke pluss og minus samtidig for å komme tilbake til tidsnivået. Tidsnivået: Dato: Trykk pluss en gang: dagens dato vises. Årstall: Trykk pluss en gang til: årstall vises. Vekkeklokke: Trykk minus to ganger for å komme tilbake til klokka. Trykk minus en gang: vekketidspunkt vises. Aktiver vekking: Trykk minus, vekkesymbol blinker. Hvis du trykker pluss, aktiveres vekking, trykker du minus, skrur du av vekking. Trykk pluss og minus samtidig for å komme tilbake til klokka. Fruktbarhetsnivået: Dagens fruktbarhetssymbol og syklusdag: Fra klokka: trykk sirkel en gang. Eksempel på målt temperatur, C, vises alternerende med syklusdag 14, dvs. 14 dager siden første dag i forrige menstruasjon. Tidligere målte temperaturer: Når du trykker minus, blar du en og en dag bakover i tid. Ved temperatur C vises registrert samleiesymbol og prognose gutt i eksemplet. Ved temperatur C lyser rødt-gultgrønt alternerende. Dette betyr at et registrert samleie klaffet tidsmessig med eggløningen.

10 10 7 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g ålt mbol. l og unnet essig. t om t lyser : F R U K T B A R H E T S N I V Å R Ø D T : F r u k t b a r G U L T : L æ r e - e l l e r o v e r g a n g s - d a g e r / m a n g l e n d e m å l i n g G R Ø N T : U f r u k t b a r R Ø D T B L I N K E R : P r o g n o s e f o r e g g l ø s n i n g K U N B A B Y C O M P P I K E -, G U T T - O G B E F R U K T N I N G S - S Y M B O L. B L I N K I N G = P R O G N O S E S A M L E I E S Y M B O L Ved temperatur C blinker rødt-gult - grønt som betyr mistanke om graviditet. Ved temperatur C lyser rødt-gultgrønt konstant: Bekreftet gravid, prognose gutt. For å bla hurtig bakover: trykk og hold minus. Prognose: Trykk pluss og minus samtidig for å gå tilbake til klokka. Trykk deretter sirkel en gang for å komme til fruktbarhetsnivået. Trykk pluss en gang: prognose for i morgen vises. M og grønt lys vises som eksempel. M betyr menstruasjon forventes. Trykk pluss tasten flere ganger, BabyComp viser prognose for de neste 6 dagene. På dag 03 viser prognose gutt. På dagene 04 og 05 både gutt og jente og på dag 06: Prognose jente og rødt lys blinker, dvs. eggløsning forventes. Trykk pluss og minus samtidig for å gå tilbake til klokka. Planleggingsnivået: Eggløsningsdag: Fra klokka: Trykk sirkel to ganger: dagens dato vises. Trykk minus: rødt og en dato som ligger frem i tid blinker sammen med gutt/jente og sædcelle/egg-symbol. Dette er datoen for neste forventede eggløsning. (Når du begynner å bruke BabyCompen, vil det når BabyComp har funnet eggløsnigsdagen være en dato som ligger bak i tid og som lyser konstant. Dette er bekreftet eggløsingsdag.) Termin: Trykk pluss to ganger: datoen som vises her er termin som hører til eggløsingsdagen. Statistikknivået: Antall sykler målt: Fra klokka: trykk sirkeltasten to ganger. Eksempelet viser e b u e n apfc v e n tnordic u r a. n o as. wpostboks w w. b u e n103, a v e n t4302 u r a. n osandnes. Tlf

11 I : 1 0 ss kk rr iit Tt T ffo Or R å Å kko Om Mm Me E i I gga na Ng G 119 6: C:10. REGISTRER Dette betyr BMI at 10 = sykler er registrert i BabyCompen. BODY MASS INDEX Du legger inn fødselsår, høyde og vekt. Dette Gjennomsnittlig er hjelpeverdier sykluslengde: ved syklusanalyse. Trykk Følg minus prosedyre en gang: nr 9, L:28 side viser 21. at gjennomsnittlig sykluslengde er 28 dager. 7: Høyfasens REGISTRER lengde: TIDLIGERE Trykk minus:hl:12 betyr SYKLUSDATA at gjennomsnittlig antall dager fra Hvis eggløsning du ikke til har mens brukt er 12. hormonell prevensjon Sykler (p-piller, uten eggløsning: hormonspiral Trykk og lignende), minus: kan PO:15 du legge = 15% inn av datoene de siste for 20 de målte siste syklene menstruasjonene. er uten eggløsning. Dette er en fordel fordi Ladycomp/ Babycomp ser hvor lange sykler CLI, nedsatt gullegemefunksjon: du har og kommer fortere i gang. Trykk minus: LI 10 betyr at 10 % av Følg prosedyre nr 8.2, side 20. de siste målte 20 syklene har nedsatt progesteronproduksjon, CLI. 8: FRA I MORGEN TIDLIG Temperaturmåling: Temperaturstigning etter eggløsing: For Trykk å få pluss aktivert til du kommer systemet til JF:27 lar du betyr klokken at gjennomsnittlig ringe ferdig. temperaturstigning Trykk sirkeltasten etter lett, eggløsning og du ser 0.27 C. at termometersymbolet Variasjon lyser. Ladycomp/Babycomp eggløsning: Trykk er pluss klar til en måling gang til: O:02 = eggløsning varierer med to dager. Trykk sirkeltasten en gang og legg Treff sensoren samleie/eggløsning: under tungen Trykk som beskrevet pluss til 10:03 og under samleiesymbol testmåling vises: Av de siste 10 målte syklene klaffet registrerte samleier med eggløsning Etter tre sek ganger. høres et tonesignal. Målingen er bekreftet registrert.ta sensoren ut av munnen og sjekk temperatur. 5: Registrer tidligere menstruasjoner Hvis du får et tonesignal og målesymbolet Hvis fortsatt du lyser, ikke gikk har noe brukt galt hormonell under målingen. prevensjon, Trykk sirkeltasten kan du og legge mål om inn igjen. tidligere menstruasjoner: Fra klokka: trykk sirkel slik at 9: du BEKREFT kommer til ELLER fruktbarhetsnivået. SLETT Bla tilbake MENSTRUASJONSSYMBOLET med minus til første dag i den første menstruasjonen Dersom du ikke du har vil lagt registrere. inn tidligere Hold M-data, sirkel inne spør til Ladycomp/Babycomp M begynner å blinke. om Trykk du har pluss M: slik M at blinker. M lyser konstant. Når du så blar fremover, vil du se at M lyser på de neste to dagene. Bla frem til datoen for første mensdag i den neste Hvis menstruasjonen. du har M: Bekreft Hold «ja» sirkelen inne til M med blinker, plusstasten trykk pluss og menstruasjonen er registrert. Hvis du Gjenta ikke har til alle M:Avkreft menstruasjonene «nei» med er registrert. minustasten Hvis NB: Når du ikke du får legger M, så inn skal tidligere denne menstruasjoner, registreres tre dager vil du etter se at det hverandre. blinker M i displayet etter at du har målt. Hvis du ikke M E N S T R U A S J O N M E N S T R U A S J O N S S Y M B O L M B L I N K E R : B e k r e f t J A m e d p l u s s t a s t e n e l l e r N E I m e d m i n u s t a s t e n NB: Når du får M, så skal denne registreres tre dager etter hverandre. PFC B u e n Nordic a Ve n t u as. r a Postboks a s. P o s t b 103, o k s , 4 3 Sandnes. 0 2 S a n d n Tlf. e s. 51 T l f b r u k e b u e n a v e n t u r a. n o w w pfc. w. b no u e n a www. v e n t u pfc. r a. n no o

12 12 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g har menstruasjon, trykker du minus og M forsvinner. Hvis du har menstruasjon, trykker du pluss og M lyser konstant. Når du får menstruasjon, skal denne registreres tre dager etter hverandre. Hvis du har brukt hormonell prevensjon: Du kan begynne å måle med en gang du får PFCen. Den første blødningen du får etter at du har sluttet med hormonell prevensjon skal ikke registreres som en menstruasjon. Frem til du registrerer den første menstruasjonen, vil PFCen blinke M etter at du har målt temperaturen. Trykk minus for å si nei, trykk pluss når menstruasjonen kommer. Registrer alltid minst tre dager menstruasjon etter hverandre. Etterregistrering av menstruasjon når du har tatt i bruk PFCen: Hvis du ikke har målt på en stund og vil etterregistrere en menstruasjon, må du gjøre dette før du begynner å måle igjen. 6: Registrer BMI = Body Mass Index Trykk og hold minus og pluss samtidig: Fire streker vises. Hold sirkel slik at 1975 kommer frem. Hold sirkel til 5 begynner å blinke. Bruk minus eller pluss for å justere til ditt fødselsår. Hold sirkel for å bekrefte årstall. Trykk sirkel for å komme videre til høyde. Hold sirkel til høyde 175 viser og 5 blinker. Juster opp eller ned, hold sirkel slik at din høyde registreres. Trykk sirkel for å komme videre til vekt. Hold sirkel til 65 viser og 5 blinker. Juster opp eller ned med minus eller pluss og hold sirkel til vekt er registrert. Trykk sirkel og les av din BMI bi + tall regnes som normalvekt. Trykk sirkel og du kommer til klokka. Vekt kan til enhver tid endres. 7: Still inn vekkeklokken Du kan måle temperaturen fra tre timer før innstilt vekketid og inntil tre timer etter. Fra klokka: Trykk minus, 07:00 viser i displayet. Hold sirkeltasten til 07 begynner å blinke. Juster opp eller ned med pluss eller minus. Trykk sirkeltasten slik at 00 blinker, still inn minuttene eller hold sirkel inne for å registrere ønsket vekketid. Første gang du skal måle, anbefales det at du lar vekkeklokka ringe før du måler. Senere kan du måle uten at den ringer først. Hvis målesymbolet ikke lyser når du

13 I : I 1: 01 0 S Ks Rk IrT it t t F Of or r Å å KkO om mm me e I i Gg Aa Nn Gg : STRØMTILKOBLING vil måle: Still vekkeklokka OG LADING til å ringe Sett innen nettadapterens tre timer plugg frem i din i tid. PFC, Du se får A da nedenfor, opp målesymbolet og så i stikkontakten.trykk med gang, sirkeltasten starte for å måling få og kan lys. 8: Mål temperaturen når du våkner Trykk sirkeltasten for å stoppe vekkeklokka, eller la den ringe ut. Trykk sirkel en gang til. Fire streker A vises og målesymbol B blinker. Legg sensoren under tunga. Etter ca 1 minutt bekreftes målingen med et tonesignal. 9: Dagens syklusdag 2: SJEKK TID OG DATO Normalt Temperaturen leveres Ladycomp/Babycomp lyser vekselvis med syklusdag, med korrekt regnet innstilt fra første tid og dag dato. i forrige Dette menstruasjon. kan avvike en time Hvis i du periodene ikke har ved registrert overgang menstruasjon fra/til sommer/vintertid. For eventuell korrektur: Følg prosedyre nr. 5.1, side 15. 3: før ØVELSER du begynte MED å måle, TESTDATA vises 00 i stedet Gjennom for syklusdag følgende og øvelse M blinker. blir Har du fortrolig du fått med menstruasjon symboler, tastebruk trykker du med pluss, mere. hvis ikke Gjør trykker den gjerne du minus. to eller flere ganger. a) Trykk sirkeltasten en gang: Du kobler inn Ladycomp/Babycomp og kommer Sammen til med tidsnivået.tid temperatur vises og syklusdag i displayet. vil du se et fruktbarhetssymbol som gjelder for de b) Trykk neste 24 sirkeltasten timene: enda en gang: Du Grønt kommer = Sikker til fruktbarhetsnivået. Måletemperatur vises alternerende med aktuell Rødt syklusdag, = Fruktbar f.eks 14, dvs. dag 14 regnet fra første dag i menstruasjonen. Gult = Ikke sikker. Gult kan bety c) Trykk plusshormonell og minustasten ubalanse. Gult kan også samtidig: Du lyse kommer i overgangen tilbake mellom til klokken rødt/ på tidsnivået. grønt, grønt/rødt. 10: Dagens fruktbarhetssymbol Strømtilkobling og lading + S I R K E L T A S T P L U S S T A S T M I N U S T A S T K L O K K E A L A R M T E M P E R A T U R S Y M B O L : K L A R T I L M Å L I N G T E M P E R A T U R S Y M B O L : M Å L I N G P Å G Å R B u epfc n a VeNordic n t u r a as. a s. Postboks P o s t b o k s 103, 1 0 3, Sandnes. S a n d n e s Tlf.. T l51 f b r u k e b u e n a v e n t u r a. n o w w w pfc.. b uno e n a vwww. e n t u rpfc. a. nno o

14 II Ladycomp og Babycomp i bruk

15 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k 14 I I : L A15 D Y C LadyComp og BabyComp leveres med ladbart batteri og elektronisk nettadapter med europeisk kontakt. Nettadapteren kan brukes ved spenninger fra V. Pluggen settes i muffe A Kontakten settes i veggen Lading første gang 24 timer, senere 12 timer Kontakten trekkes ut av veggen Pluggen trekkes ut av muffe A PFCen har nå strøm for ca en måned. a B BA-melding Når BA 09 vises i displayet, må batteriet lades. Trykk pluss og minus samtidig for å fjerne BA-meldingen. Når BA 01 vises er batteriet utladet, men ingen data er tapt. Funksjonstastene Sirkeltasten Gå fra nivå til nivå Endre en innstilt verdi: Trykk og hold sirkeltasten til displayet blinker. Endre med pluss eller minus. Avslutt endring: Trykk og hold sirkeltasten til du hører et tonesignal og displayet slutte å blinke. + Plusstasten Bla fremover, trykk og hold: du blar hurtig + S I R K E L T A S T M I N U S T A S T P L U S S T A S T 3: FU Sirkel Me fru Bab Me av Innstil Try Dis inn Avs sir Inn op B u e n a Ve n t u r a a s pfc.. P o no s t b o www. k s 1 0 pfc. 3, 4 no S a n d n e

16 4: FRUKTBARHETSVISNING Rødt-gult-grønt blinker samtidig av og på, Et t Fruktbarhet vises med tre farger og er et av og på: Mistanke om svangerskap lagr 16 4: FRUKTBARHETSVISNING 2 : l a d y c o m p Rødt-gult-grønt o g b a bblinker y c osamtidig m p i av bog rpå, u k Et to Fruktbarhet sikkert utsagn vises for med de neste tre farger 24 timene. og er et av og på: Mistanke om svangerskap NB! lagre sikkert utsagn for de neste 24 timene. Rødt-gult-grønt lyser samtidig og NB! gjenn S fremover Rød = Fruktbar Rødt-gult-grønt konstant: Bekreftet lyser blinker svangerskap samtidig samtidig: og gjenn Bekreft Rød = Fruktbar Mistanke konstant: om Bekreftet svangerskap. svangerskap 5.2 Da Gul = Lære- Usikkert: eller Ubalanse overgangsområde, i 5: TIDSINNSTILLING 5.2 Fra Dat klok Rødt-gult-grønt lyser samtidig: Minustasten Gul manglende hormonene = Lære- måleverdier. eller overgangsområde, fra rødt/ 5: Fra TIDSINNSTILLING avslått tilstand:trykk sirkeltasten for å Fra klok Tryk Svangerskap bekreftet. grønt til grønt/rødt. Bla bakover, trykk og hold: du blar hurtig manglende måleverdier. Fra komme avslått til tilstand:trykk tidsnivå sirkeltasten for å Tryk Dag Grønn = Ufruktbar bakover komme Kun BabyComp: til tidsnivå Dag Tryk Grønn = Ufruktbar 5.1 Rødt-gult-grønt Klokke blinker etter Tryk blin Avkreft Rødt blinker = Forventet 5.1 hverandre: Klokke Trykk og hold Registrert sirkeltasten samleie 5 klaffet blink med Trykk pluss og minus samtidig for å gå tilbake Rødt eggløsningsdag. rødt blinker = Dette Forventet Eggløsningsdag er prognose. tidsmessig Trykk sek:timetallet og med hold eggløsning. sirkeltasten blinker 5 med Tryk til klokka. eggløsningsdag. Tidligere Fra prognose sykler:ved til Dette bekreftet å er bla en bakover eggløsning: prognose. sek:timetallet Korriger dette blinker med pluss- eller Tryk bek Tidligere finner Neste du forventede sykler:ved tidligere eggløsning. eggløsningsdag å bla bakover Korriger minustasten dette med pluss- eller bekr vises med rødt blinker. Denne datoen Tidsinnstilling Trykk kort sirkeltasten: 5.3 Dim Fruktbarhetsvisning finner du tidligere eggløsning. minustasten Rødt-gult-grønt blinker helt blinker til PFCen etter har hverandre funnet Klokke Trykk Minuttallet kort sirkeltasten: blinker 5.3 Bruker Dim Fruktbarhet vises med tre farger og gjelder Rødt-gult-grønt Registrert eggløsning samleie blinker og klaffet gir etter grønt. tidsmessig hverandre Når du med blar en Trykk Minuttallet Korriger og hold dette blinker sirkeltasten med pluss- til eller timetallet Bruker adapterd for de neste 24 timene: Registrert bekreftet tilbake eggløsning samleie vil rødt klaffet blinke (kun tidsmessig Babycomp) den dagen med en blinker. Korriger minustasten Korriger dette med med pluss- eller minus. adapter, klokken bekreftet eggløsningen sannsynligvis (kun Babycomp) var. Når Bekreft innstillingen ved å trykke du endr Trykk minustasten sirkeltasten: Minuttallet blinker. klokken. du har registrert 3 mensdager, regner sirkeltasten 5 sek dimme Korriger Bekreft innstillingen med pluss eller ved minus. å trykke du endre PFCen gjennom syklusen på nytt. Rødt sirkeltasten 5 sek dimme p blinker nå på bekreftet eggløsningsdag. Trykk og hold sirkeltasten til du hører et B u e n a Ve n t u r a a s. P o s t b o k s 1 0 3, S a n d n e s. T l f b r u k e b u e n a v e n t u tonesignal: Klokkeslett er registrert. B u e n a Ve n t u r a a s. P o s t b o k s 1 0 3, S a n d n e s. T l f b r u k e b u e n a v e n t u r

17 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k 17 Dato Fra klokke: Trykk plusstasten en gang slik at dato vises. Trykk og hold sirkelen: Dato blinker. Korriger med pluss eller minus. Hold sirkelen til tonesignalet bekrefter endringen. Syklusutskrift PFC Nordic AS kan ta utskrift fra PFCen og tolke dataene. Ta kontakt hvis dette er aktuelt for deg. Sletting av måledata Måledata kan slettes fullstendig. Sett din PFC i selvtest: Trykk plusstasten tre ganger Under selvtesten trykkes sirkel-, pluss- og minustastene samtidig og holdes nede til L-:09 vises i displayet Slipp tastene «Tell ned» ved gjentatt å trykke minustasten til L-:00 vises i displayet. Alle data slettes nå og bekreftes med et tonesignal. I displayet vises klokke. Testdata som da din PFC var ny er igjen disponible. Temperatur C og syklusdag 14 vises når du går til fruktbarhetsnivået. Dimming Mens du lader PFCen, kan du dimme lysintensiteten i klokken: Hold sirkel samtidig som du trykker minus flere ganger for å dimme ned og skru av lyset, trykk pluss for å skru på lyset og dimme opp. Oppstart etter svangerskap Etter bekreftet svangerskap, vil rødt-gultgrønt automatisk slutte å lyse etter 9 måneder. Det varierer når eggløsningen er i gang igjen etter et svangerskap. For noen går det en måned, for andre kommer ikke syklusen tilbake før de har sluttet å amme. Eggløsningen kommer før menstruasjonen, derfor er det en fordel å vente med å begynne å måle til du har fått den første menstruasjonen. Til å begynne med kan det være at temperaturene går mye opp og ned, og du vil få mer rødt enn normalt. Dette går seg til etter hvert.

18 24 18 I I : L A D Y C O M P O G 2 : B la ab dy yc co om mp p I ob g R Ub K a b ypc Ro Om Sp E i D by Rr Eu Rk SPESIALFUNKSJONER BABYCOMP 1. Fruktbarhetssymbol (fra venstre til høyre): Rødt: Fruktbar, Gult: Lære- og overgangsområde eller manglende registrering. Grønt: Ufruktbar 2. Vekkesymbol: Lyser når vekkeklokken er koblet inn 3. Display for alle tidsangivelser, målinger etc 4. Målesymbol: Lyser i måletidsrommet og blinker ved måleberedskap 5. Menstruasjon: Blinker når M forventes, trykk pluss for «ja» eller minus for «nei» 6. Fødselstermin: Dato blinker for antatt termin, dato lyser konstant etter bekreftet svangerskap 7. Befruktningssymbol: Dato blinker når muligheten er på topp 8. Kjønnsprognose pike 9. Samleietegn. Lyser etter registrering 10. Kjønnsprognose gutt Spesialfunksjoner Pkt er BabyComp Eggløsning: 17: EGGLØSNING: Prognose og bekreftet SPESIALFUNKSJONER BABYCOMP PROGNOSE OG BEKREFTET Fra klokke Fra klokke Trykk sirkeltasten to ganger: Trykk Dagens sirkeltasten dato vises to ganger: Dagens Trykk dato minustasten vises en gang: Trykk Før minustasten eggløsning: en Prognosedato gang: for Før neste eggløsning: eggløsning Prognosedato blinker sammen for med neste symbolene eggløsning blinker sammen med symbolene Fra prognosedato: Rødt og fire streker blinker til eggløsning bekreftes. Fra prognose dato: Rødt og fire streker Eggløsning bekreftet: Dato ligger tilbake blinker til eggløsning bekreftes. i tid og lyser konstant. Rødt lys blinker Eggløsning sammen bekreftet: med aktuelle Dato symboler ligger tilbake i tid og lyser konstant. Rødt lys blinker sammen med aktuelle symboler B u e n a Ve n t u r a a s. P o s t b o k s 1 0 3, S a n d n e s. T l f b r u k e b u e n a v e n t u r a. n o w w w. b u e n a v e n t u r a. n o

19 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k 19 BABYCOMP Tidlig informasjon om dato for neste eggløsning kan være nyttig: Prevensjon Rask hoderegning: dager er omtrent de «farlige» dagene i syklusen og du planlegger aktiviteter tilsvarende. Planlegging Rask hoderegning: Eggløsningsdagen og 2-3 dager før, er de beste og disse kan dermed reserveres i kalenderen. Planlegging av svangerskap Babycomp viser deg de beste dagene for å bli gravid. To dager pr. syklus regnes som optimale. Sannsynligheten for gutt og pike er like stor. Gutt- og pikesymbol blinker sammen med dato Ved samleie kun på guttedagen, er sannsynligheten for å få en gutt noe høyere. Ved samleie kun på pikedagen, er sannsynligheten for å få en pike noe høyere. Fra andre M dag får du datoen for neste forventede eggløsning og korresponderende termin. Kjønnsprognose Babycomps kjønnsprognoser baserer på en studie fra Prof. Dr. J.T. France og er en av de få såkalte prospektive studier som er gjort. Stikkprøven som ble fulgt var på vel 70 par og viste at sannsynligheten for gutt er høyere (ca 60%) hvis samleiet som førte til befruktning fant sted fire dager før eggløsning. Temaet er omdiskutert. Hvis du tror mer på motsatt variant, så får du mentalt forandre symbolene:«piken får bukser og gutten kilt».

20 20 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k Fra klokke: Trykk sirkeltasten to ganger: Dagens dato vises. Trykk minustasten en gang: En dato dager frem i tid blinker sammen med rødt, gutt (og eller pike) og befruktningssymbol neste forventede eggløsning. Trykk plusstasten to ganger: Korresponderende termin blinker sammen med babysymbol. Skulle vist termin være «upassende» (for mange er dette rundt juletider), kan dere eventuelt utsette planleggingen Samleieregistrering Samleie kan registreres i BabyCompen samme dag som dette finner sted: Trykk sirkeltasten to ganger. Trykk og hold sirkeltasten inne til samleiesymbol begynner å blinke. Trykk pluss for å registrere samleie. Du kan registere så mange samleier du vil. 3-4 dager etter eggløsning vil BabyComp vise om det registrerte samleiet klaffet tidsmessig med eggløsning: Rødt-gult-grønt blinker alternerende. Fra klokke: Trykk sirkeltasten to ganger: Trykk og hold denne inne, og samleiesymbolet begynner å blinke Slipp sirkeltasten Si «ja» med plusstasten eller «nei» med minustasten og vent på tonesignal Registrert samleie kan fjernes samme dag du måtte ha registrert det. Følg prosedyren over. Når Babycomp har funnet eggløsningen, bekreftes denne med dato. Ligger registrert samleie innfor 3-4 dagers tidsfrist, vil Babycomp varsle dette så snart eggløsningen er funnet. Svangerskapspåvisning Ladycomp viser b) og c) Babycomp viser a), b) og (c a) Rødt - gult - grønt blinker etter hverandre 3-4 dager etter eggløsning: Registrert samleie og eggløsning passet tidsmessig b) Rødt - gult - grønt blinker samtidig ca 16 dager etter eggløsning: Mistanke om svangerskap c) Rødt - gult - grønt lyser konstant ca 18 dager etter eggløsning: Svangerskap bekreftet.

21 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k 21 Dette er hovedregelen som er basert på at temperaturen stiger enda litt mer enn vanlig etter eggløsning, og forblir høy. Gjennom vår praksis har vi erfart noen få tilfeller hvor svangerskapspåvisningen ikke har gått helt etter oppskriften. Årsakene til det kan bl.a. være: Temperaturen de første dagene etter eggløsning har variert rundt middeltemperaturverdien for først å stige senere Brukeren har hoppet over noen målinger etter eggløsning Svangerskap inntreffer allerede i første eller andre målte syklus og din PFC hadde for få data til å ville bekrefte svangerskap med en gang. I alle tilfellene (som også kan kombineres) er dette unntak som kan forklares. Slike betraktes ikke som reklamasjonsgrunn. For videre detaljer: Se medisinske grunnlag lengre bak. Når svangerskapet er bekreftet termin Babycomp gir deg automatisk termin når svangerskapet er bekreftet: Fra klokke: Trykk sirkeltasten to ganger Trykk plusstasten en gang og dato lyser konstant sammen med kjønnsprognose. Dette er «biologisk» termin (267 dager) med 24 timers nøyaktighet. Det tas ikke fallhøyde for tidlig- eller senfødsler. Hvis du ikke registrerte samleie, vil både gutt og pike lyse. Registrerte du flere samleier, vil det sist registrerte i forhold til eggløsningen være basis for kjønnsprognosen. Fortsett gjerne målingene to måneder ut i svangerskapet. I tilfelle spontanabort, vil du ha en fullstendig temperaturjournal. Med mindre du vil benytte Babycomp som vekkeklokke, setter du den ganske enkelt bort og tar den frem igjen fire til seks uker etter nedkomst. Omtrent en måned før eggløsning begynner temperaturene å variere litt. Det er et tegn på at eggløsningen nærmer seg. Frem til eggløsning anbefales annen, ikke hormonel, prevensjon. Når syklusen kommer tilbake, vil kanskje 1/3 av alle kvinner oppleve at den er noe lengre enn før unnfangelsen. Vanligvis stabiliseres den etter 3-6 måneder.

Pearly. b r u k e r h å n d b o k

Pearly. b r u k e r h å n d b o k b r u k e r h å n d b o k P r e v e n s j o n m e d P e a r l y P F C ( P e r s o n l i g F r u k t b a r h e t s C o m p u t e r ) e n k e l t, s i k k e r t, n a t u r l i g o g h e l t f r i f o r b

Detaljer

Prevensjon eller barn?

Prevensjon eller barn? Prevensjon eller barn? Med PFC kan du velge selv helt naturlig! Våre PFCer er 99.3% sikre og uten bivirkninger Personlig Fruktbarhets Computer 99.3% sikker n o r d i c BabyComp Suveren til prevensjon og

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor bruksanvisninger For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon Den basale kroppstemperaturen (BBT)

Detaljer

Brukerhåndbok: Din Personlige FruktbarhetsComputer, PFC.

Brukerhåndbok: Din Personlige FruktbarhetsComputer, PFC. Brukerhåndbok: Din Personlige FruktbarhetsComputer, PFC. LadyComp 6 til å bli glad i Vi gratulerer deg med din LadyComp 6 sannsynligvis verdens mest moderne PFC. Uavhengig av hvilken modell du har valgt

Detaljer

Prevensjon Av Maren og Sven Weum

Prevensjon Av Maren og Sven Weum Prevensjon Av Maren og Sven Weum Sammendrag Ulike prevensjonsmidler hindrer graviditet ved hjelp av forskjellige mekanismer. Kondom og pessar hindrer sædcellene i å befrukte egget. P-piller, p-plaster,

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at

Hva påvirker menstruasjonen? Som det sees ovenfor i beskrivelsen av hva som skjer når en kvinne får menstruasjon, kan du se at Kvinnens kjønnsorgan Menstruasjonssyklusen. Lær deg dette. Hva er menstruasjonen egentlig? Menstruasjonen er blødninger fra skjeden som en del av den kvinnelige forplantningssyklusen. Syklus betyr sirkel

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142 Telefonknapper Telefondisplay Funksjonsbeskrivelse av knapper for standard håndsett D5130 FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET

Detaljer

Prevensjon. Spørsmål:

Prevensjon. Spørsmål: Prevensjon Gjennom alle tider har mennesker forsøkt å kontrollere fruktbarheten. Gjennombruddet kom imidlertid først etter andre verdenskrig da man begynte med hormonell prevensjon og mer effektive spiraler.

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER HP LITEN OVERVÅKINGSSKJERM TIL TRANSPORT NR: M 3046 A REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER: 30 04 03 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning

MEMOmini Varenr :502580. Brukerveiledning MEMOmini Varenr :502580 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Introduksjon... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Ørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 4 Inn- og utganger...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

bruksanvisninger For produktet Stor bli gravid pakke (conception kit)

bruksanvisninger For produktet Stor bli gravid pakke (conception kit) bruksanvisninger For produktet Stor bli gravid pakke (conception kit) Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon: Zestica Conception Kit inneholder

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer

BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer BRUKERVEILEDNING for Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Versjon august.2005 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 3 Slik stilles tid og dato... 4 Nullstill

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning

KW9001 - Værstasjon. Bruksanvisning KW9001 - Værstasjon Bruksanvisning Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Værmelding som viser sol, litt overskyet, overskyet, regn og skybrudd - 433 MHz RF mottaksfrekvens

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer

Vekt EF222BW. Bruksanvisning

Vekt EF222BW. Bruksanvisning Vekt EF222BW Bruksanvisning Innledning og sikkerhetsanvisninger 1. Gratulerer med det nye produktet ditt! Denne vekten vil måle både kroppsfett og vanninnhold i kroppen, samt den vanlige vekten din. Prinsippet

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer