brukerhåndbok og familieplanlegging. Enkelt, sikkert, naturlig og helt fri for bivirkninger! Baby COMP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "brukerhåndbok og familieplanlegging. Enkelt, sikkert, naturlig og helt fri for bivirkninger! Baby COMP"

Transkript

1 brukerhåndbok Ladycomp og Babycomp PFC (Personlig FruktbarhetsComputer) til prevensjon og familieplanlegging. Enkelt, sikkert, naturlig og helt fri for bivirkninger! Lady COMP Baby COMP

2 Ladycomp og Babycomp PFC er moderne prevensjon og familieplanlegging på sitt aller beste! Mål kroppens morgentemperatur i ca 60 sekunder, kombinér med nyeste teknologi og computeren gir deg et sikkert svar for de neste 24 timene. Rødt for fruktbar Grønt for ufruktbar Enklere kan det ikke bli!

3 k j æ r e k u n d e Denne brukerhåndboken er delt i seks deler: II I 10 skritt for å komme i gang 4 Funksjoner punkt for punkt Disse er bygget opp som sjekklister/prosedyrer og tjener som oppslagsverk Første del er felles, andre del er Babycomps spesialfunksjoner 14 III Brukertips: Noen praktiske råd og vink 23 IV Ladycomps og Babycomps arbeidsmetodikk og om sikkerhet 25 V Garantibestemmelser 28 VI Medisinsk grunnlag 29 Skulle du stå fast eller ha spørsmål: Ring oss på eller mail oss på I III V II IV VI

4 I Display 10 skritt for å komme i gang Funksjonstaster Sensor Sensorhode

5 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g 5 1: Strømtilkobling og lading Sett nettadapterens plugg i A og så i stikkontakten. Trykk sirkeltasten for å få frem klokka. Første gang lades batteriet i 24 timer. Senere oppladinger tar ca 12 timer. a 2: Sjekk tid og dato Tid kan avvike en time i periodene ved overgang fra / til sommer/ vintertid. For eventuell korrektur, se side 16 B 3: Testmåling For å sjekke at PFCen fungerer som den skal, kan du ta en testmåling. En testmåling lagres ikke og kan tas når som helst. Fra tidsnivå: Trykk plusstasten en gang: Dagens dato vises. Trykk plusstasten en gang til: Årstall vises. Trykk plusstast en gang til: PFCen går gjennom alle symboler. Til slutt lyser termometersymbolet. Trykk sirkelen, termometeret begynner å blinke. Legg sensoren under tunga, du ser i displayet at PFCen tar temperaturen. Til slutt bekreftes målingen med et tonesignal. Hvis du vil avbryte målingen, trykker du pluss og minus samtidig. 4: Gjennomgang av de ulike nivåene i PFCen Før du begynner å bruke PFCen, vil det ligge inne testdata som viser eksempler på funksjoner og symboler. Når du går gjennom disse, blir du kjent med de ulike nivåene og funksjonene. Testdataene forsvinner når du begynner å legge inn dine egne data. f r u k t b a r h e t s n i v å R ø d t : F r u k t b a r G u l t : O v e r g a n g s d a g e r. M a n g l e n d e m å l e v e r d i e r G r ø n t : U f r u k t b a r

6 6 5 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g lig yet. : d egnet ken på + S I R K E L T A S T P L U S S T A S T M I N U S T A S T K L O K K E A L A R M T E M P E R A T U R S Y M B O L : K L A R T I L M Å L I N G T E M P E R A T U R S Y M B O L : M Å L I N G P Å G Å R LADYCOMP BabyComp s. 9 LadyComp har tre nivåer: Tid, fruktbarhet og statistikk. Du går fra nivå til nivå ved å trykke sirkeltasten. Du blar frem og tilbake i nivåene med pluss eller minus. Du kan når som helst trykke pluss og minus samtidig for å komme tilbake til tidsnivået. Tidsnivået: Dato: Trykk pluss en gang: dagens dato vises. Årstall: Trykk pluss en gang til: årstall vises. Vekkeklokke: Trykk minus to ganger og du er tilbake til klokka. Trykk minus en gang: vekketidspunkt vises. Så enkelt er det 1) Du vekkes av Lady-/Babycomp 2) Trykk sirkeltasten. Putt sensoren under tungen og vent sek. Et tonesignal bekrefter at målingen er ferdig. 3) Les av dagens fruktbarhets symbol. rødt: gult: Fruktbar Lære- eller overgangsdager/manglende måling grønt: Ufruktbar e b u e n apfc v e nnordic t u r a. n o as. wpostboks w w. b u e n103, a v e n t4302 u r a. n osandnes. Tlf

7 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g 7

8 K8 O M M E I G A N G I : 1 0 s k r i t t 7f o r å k o m m e i g a n g du 0 gang: engde 27 : er en ner KUN Aktiver BABYCOMP vekking: Trykk minus en gang f) Trykk til, vekkesymbol minustasten blinker. noen Hvis ganger du trykker Du pluss, blar en aktiverer og en dag du vekking, bakover, trykker og ser målt du temperatur, minus, skrur dato du og av gitt vekking. fruktbarhetssymbol. Trykk pluss og minus samtidig for å komme tilbake til Gå klokka. til temp C: Samleiesymbol og prognose gutt. Gå til temp Fruktbarhetsnivået: 0 C: Eggløsning er funnet og registrert samleie har klaffet tidsmessig. Gå Dagens til temp fruktbarhetssymbol C: Rødt-gult-grønt og blinker syklusdag: av og Fra på som klokka: betyr: trykk Mistanke sirkel en om svangerskap, gang. Eksempel kjønnsprognose på målt temperatur, gutt , Gå vises til alternerende temp med C: Rødt-gult-grønt syklusdag 14, lyser konstant dvs. 14 dager som betyr: siden første Bekreftet dag gravid, i forrige kjønnsprognose menstruasjon. gutt. Tidligere målte temperaturer: Når g) du Trykk trykker og hold minus, minustasten blar du en og inne: en dag Du blar hurtig bakover. Slipp denne. bakover i tid. Ved temperatur blinker rødt-gult-grønt i eksempelet. Dette h) Trykk pluss- og minustasten betyr mistanke om graviditet. samtidig: Retur til klokke. F R U K T B A R H E T S N I V Å R Ø D T : F r u k t b a r G U L T : L æ r e - e l l e r o v e r g a n g s - d a g e r / m a n g l e n d e m å l i n g G R Ø N T : U f r u k t b a r R Ø D T B L I N K E R : P r o g n o s e f o r e g g l ø s n i n g K U N B A B Y C O M P P I K E -, G U T T - O G B E F R U K T N I N G S - S Y M B O L. B L I N K I N G = P R O G N O S E S A M L E I E S Y M B O L Ved temperatur lyser rødt-gult-grønt samtidig. Dette betyr bekreftet graviditet. For å bla hurtig bakover: trykk og hold minus. Prognose: Trykk pluss og minus samtidig for å komme tilbake til klokka. Tidligere eggløsninger: Når du blar bakover, blinker rødt den dagen eggløsningen var i hver eneste syklus. Trykk deretter sirkel en gang for å komme til fruktbarhetsnivået. Trykk pluss en gang: prognose for i morgen vises. M og grønt lys vises som eksempel. M betyr at menstruasjon forventes. Trykk pluss flere ganger, LadyComp viser prognose for de neste 6 dagene. På dag 6 blinker det røde lyset, dvs. eggløsning forventes. 3, S a n d n e s. T l f b r u k e b u e n a v e n t u r a. n o w w w. b u e n a v e n t u r a. n o

9 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g 9 Statistikknivået: Antall sykler som er registrert: Fra klokka: trykk sirkeltasten to ganger. Eksempelet viser C:10. Dette viser at 10 sykler er registrert i LadyCompen. Syklenes lengde: Trykk minus en gang: L:28 viser at gjennomsnittlig sykluslengde er 28 dager. Temperaturstigning: Trykk pluss to ganger: JF:27 betyr at gjennomsnittlig temperaturstigning etter eggløsning er 0.27 C. Variasjon eggløsning: Trykk pluss en gang til: O:02 betyr at eggløsning varierer med to dager. BABYCOMP: BabyComp har fire nivåer: Tidsnivå, fruktbarhetsnivå, planleggingsnivå og statistikknivå. Du går fra nivå til nivå ved å trykke sirkeltasten. Du blar frem og tilbake i nivåene med pluss eller minus. Du kan når som helst trykke pluss og minus samtidig for å komme tilbake til tidsnivået. Tidsnivået: Dato: Trykk pluss en gang: dagens dato vises. Årstall: Trykk pluss en gang til: årstall vises. Vekkeklokke: Trykk minus to ganger for å komme tilbake til klokka. Trykk minus en gang: vekketidspunkt vises. Aktiver vekking: Trykk minus, vekkesymbol blinker. Hvis du trykker pluss, aktiveres vekking, trykker du minus, skrur du av vekking. Trykk pluss og minus samtidig for å komme tilbake til klokka. Fruktbarhetsnivået: Dagens fruktbarhetssymbol og syklusdag: Fra klokka: trykk sirkel en gang. Eksempel på målt temperatur, C, vises alternerende med syklusdag 14, dvs. 14 dager siden første dag i forrige menstruasjon. Tidligere målte temperaturer: Når du trykker minus, blar du en og en dag bakover i tid. Ved temperatur C vises registrert samleiesymbol og prognose gutt i eksemplet. Ved temperatur C lyser rødt-gultgrønt alternerende. Dette betyr at et registrert samleie klaffet tidsmessig med eggløningen.

10 10 7 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g ålt mbol. l og unnet essig. t om t lyser : F R U K T B A R H E T S N I V Å R Ø D T : F r u k t b a r G U L T : L æ r e - e l l e r o v e r g a n g s - d a g e r / m a n g l e n d e m å l i n g G R Ø N T : U f r u k t b a r R Ø D T B L I N K E R : P r o g n o s e f o r e g g l ø s n i n g K U N B A B Y C O M P P I K E -, G U T T - O G B E F R U K T N I N G S - S Y M B O L. B L I N K I N G = P R O G N O S E S A M L E I E S Y M B O L Ved temperatur C blinker rødt-gult - grønt som betyr mistanke om graviditet. Ved temperatur C lyser rødt-gultgrønt konstant: Bekreftet gravid, prognose gutt. For å bla hurtig bakover: trykk og hold minus. Prognose: Trykk pluss og minus samtidig for å gå tilbake til klokka. Trykk deretter sirkel en gang for å komme til fruktbarhetsnivået. Trykk pluss en gang: prognose for i morgen vises. M og grønt lys vises som eksempel. M betyr menstruasjon forventes. Trykk pluss tasten flere ganger, BabyComp viser prognose for de neste 6 dagene. På dag 03 viser prognose gutt. På dagene 04 og 05 både gutt og jente og på dag 06: Prognose jente og rødt lys blinker, dvs. eggløsning forventes. Trykk pluss og minus samtidig for å gå tilbake til klokka. Planleggingsnivået: Eggløsningsdag: Fra klokka: Trykk sirkel to ganger: dagens dato vises. Trykk minus: rødt og en dato som ligger frem i tid blinker sammen med gutt/jente og sædcelle/egg-symbol. Dette er datoen for neste forventede eggløsning. (Når du begynner å bruke BabyCompen, vil det når BabyComp har funnet eggløsnigsdagen være en dato som ligger bak i tid og som lyser konstant. Dette er bekreftet eggløsingsdag.) Termin: Trykk pluss to ganger: datoen som vises her er termin som hører til eggløsingsdagen. Statistikknivået: Antall sykler målt: Fra klokka: trykk sirkeltasten to ganger. Eksempelet viser e b u e n apfc v e n tnordic u r a. n o as. wpostboks w w. b u e n103, a v e n t4302 u r a. n osandnes. Tlf

11 I : 1 0 ss kk rr iit Tt T ffo Or R å Å kko Om Mm Me E i I gga na Ng G 119 6: C:10. REGISTRER Dette betyr BMI at 10 = sykler er registrert i BabyCompen. BODY MASS INDEX Du legger inn fødselsår, høyde og vekt. Dette Gjennomsnittlig er hjelpeverdier sykluslengde: ved syklusanalyse. Trykk Følg minus prosedyre en gang: nr 9, L:28 side viser 21. at gjennomsnittlig sykluslengde er 28 dager. 7: Høyfasens REGISTRER lengde: TIDLIGERE Trykk minus:hl:12 betyr SYKLUSDATA at gjennomsnittlig antall dager fra Hvis eggløsning du ikke til har mens brukt er 12. hormonell prevensjon Sykler (p-piller, uten eggløsning: hormonspiral Trykk og lignende), minus: kan PO:15 du legge = 15% inn av datoene de siste for 20 de målte siste syklene menstruasjonene. er uten eggløsning. Dette er en fordel fordi Ladycomp/ Babycomp ser hvor lange sykler CLI, nedsatt gullegemefunksjon: du har og kommer fortere i gang. Trykk minus: LI 10 betyr at 10 % av Følg prosedyre nr 8.2, side 20. de siste målte 20 syklene har nedsatt progesteronproduksjon, CLI. 8: FRA I MORGEN TIDLIG Temperaturmåling: Temperaturstigning etter eggløsing: For Trykk å få pluss aktivert til du kommer systemet til JF:27 lar du betyr klokken at gjennomsnittlig ringe ferdig. temperaturstigning Trykk sirkeltasten etter lett, eggløsning og du ser 0.27 C. at termometersymbolet Variasjon lyser. Ladycomp/Babycomp eggløsning: Trykk er pluss klar til en måling gang til: O:02 = eggløsning varierer med to dager. Trykk sirkeltasten en gang og legg Treff sensoren samleie/eggløsning: under tungen Trykk som beskrevet pluss til 10:03 og under samleiesymbol testmåling vises: Av de siste 10 målte syklene klaffet registrerte samleier med eggløsning Etter tre sek ganger. høres et tonesignal. Målingen er bekreftet registrert.ta sensoren ut av munnen og sjekk temperatur. 5: Registrer tidligere menstruasjoner Hvis du får et tonesignal og målesymbolet Hvis fortsatt du lyser, ikke gikk har noe brukt galt hormonell under målingen. prevensjon, Trykk sirkeltasten kan du og legge mål om inn igjen. tidligere menstruasjoner: Fra klokka: trykk sirkel slik at 9: du BEKREFT kommer til ELLER fruktbarhetsnivået. SLETT Bla tilbake MENSTRUASJONSSYMBOLET med minus til første dag i den første menstruasjonen Dersom du ikke du har vil lagt registrere. inn tidligere Hold M-data, sirkel inne spør til Ladycomp/Babycomp M begynner å blinke. om Trykk du har pluss M: slik M at blinker. M lyser konstant. Når du så blar fremover, vil du se at M lyser på de neste to dagene. Bla frem til datoen for første mensdag i den neste Hvis menstruasjonen. du har M: Bekreft Hold «ja» sirkelen inne til M med blinker, plusstasten trykk pluss og menstruasjonen er registrert. Hvis du Gjenta ikke har til alle M:Avkreft menstruasjonene «nei» med er registrert. minustasten Hvis NB: Når du ikke du får legger M, så inn skal tidligere denne menstruasjoner, registreres tre dager vil du etter se at det hverandre. blinker M i displayet etter at du har målt. Hvis du ikke M E N S T R U A S J O N M E N S T R U A S J O N S S Y M B O L M B L I N K E R : B e k r e f t J A m e d p l u s s t a s t e n e l l e r N E I m e d m i n u s t a s t e n NB: Når du får M, så skal denne registreres tre dager etter hverandre. PFC B u e n Nordic a Ve n t u as. r a Postboks a s. P o s t b 103, o k s , 4 3 Sandnes. 0 2 S a n d n Tlf. e s. 51 T l f b r u k e b u e n a v e n t u r a. n o w w pfc. w. b no u e n a www. v e n t u pfc. r a. n no o

12 12 I : 1 0 s k r i t t f o r å k o m m e i g a n g har menstruasjon, trykker du minus og M forsvinner. Hvis du har menstruasjon, trykker du pluss og M lyser konstant. Når du får menstruasjon, skal denne registreres tre dager etter hverandre. Hvis du har brukt hormonell prevensjon: Du kan begynne å måle med en gang du får PFCen. Den første blødningen du får etter at du har sluttet med hormonell prevensjon skal ikke registreres som en menstruasjon. Frem til du registrerer den første menstruasjonen, vil PFCen blinke M etter at du har målt temperaturen. Trykk minus for å si nei, trykk pluss når menstruasjonen kommer. Registrer alltid minst tre dager menstruasjon etter hverandre. Etterregistrering av menstruasjon når du har tatt i bruk PFCen: Hvis du ikke har målt på en stund og vil etterregistrere en menstruasjon, må du gjøre dette før du begynner å måle igjen. 6: Registrer BMI = Body Mass Index Trykk og hold minus og pluss samtidig: Fire streker vises. Hold sirkel slik at 1975 kommer frem. Hold sirkel til 5 begynner å blinke. Bruk minus eller pluss for å justere til ditt fødselsår. Hold sirkel for å bekrefte årstall. Trykk sirkel for å komme videre til høyde. Hold sirkel til høyde 175 viser og 5 blinker. Juster opp eller ned, hold sirkel slik at din høyde registreres. Trykk sirkel for å komme videre til vekt. Hold sirkel til 65 viser og 5 blinker. Juster opp eller ned med minus eller pluss og hold sirkel til vekt er registrert. Trykk sirkel og les av din BMI bi + tall regnes som normalvekt. Trykk sirkel og du kommer til klokka. Vekt kan til enhver tid endres. 7: Still inn vekkeklokken Du kan måle temperaturen fra tre timer før innstilt vekketid og inntil tre timer etter. Fra klokka: Trykk minus, 07:00 viser i displayet. Hold sirkeltasten til 07 begynner å blinke. Juster opp eller ned med pluss eller minus. Trykk sirkeltasten slik at 00 blinker, still inn minuttene eller hold sirkel inne for å registrere ønsket vekketid. Første gang du skal måle, anbefales det at du lar vekkeklokka ringe før du måler. Senere kan du måle uten at den ringer først. Hvis målesymbolet ikke lyser når du

13 I : I 1: 01 0 S Ks Rk IrT it t t F Of or r Å å KkO om mm me e I i Gg Aa Nn Gg : STRØMTILKOBLING vil måle: Still vekkeklokka OG LADING til å ringe Sett innen nettadapterens tre timer plugg frem i din i tid. PFC, Du se får A da nedenfor, opp målesymbolet og så i stikkontakten.trykk med gang, sirkeltasten starte for å måling få og kan lys. 8: Mål temperaturen når du våkner Trykk sirkeltasten for å stoppe vekkeklokka, eller la den ringe ut. Trykk sirkel en gang til. Fire streker A vises og målesymbol B blinker. Legg sensoren under tunga. Etter ca 1 minutt bekreftes målingen med et tonesignal. 9: Dagens syklusdag 2: SJEKK TID OG DATO Normalt Temperaturen leveres Ladycomp/Babycomp lyser vekselvis med syklusdag, med korrekt regnet innstilt fra første tid og dag dato. i forrige Dette menstruasjon. kan avvike en time Hvis i du periodene ikke har ved registrert overgang menstruasjon fra/til sommer/vintertid. For eventuell korrektur: Følg prosedyre nr. 5.1, side 15. 3: før ØVELSER du begynte MED å måle, TESTDATA vises 00 i stedet Gjennom for syklusdag følgende og øvelse M blinker. blir Har du fortrolig du fått med menstruasjon symboler, tastebruk trykker du med pluss, mere. hvis ikke Gjør trykker den gjerne du minus. to eller flere ganger. a) Trykk sirkeltasten en gang: Du kobler inn Ladycomp/Babycomp og kommer Sammen til med tidsnivået.tid temperatur vises og syklusdag i displayet. vil du se et fruktbarhetssymbol som gjelder for de b) Trykk neste 24 sirkeltasten timene: enda en gang: Du Grønt kommer = Sikker til fruktbarhetsnivået. Måletemperatur vises alternerende med aktuell Rødt syklusdag, = Fruktbar f.eks 14, dvs. dag 14 regnet fra første dag i menstruasjonen. Gult = Ikke sikker. Gult kan bety c) Trykk plusshormonell og minustasten ubalanse. Gult kan også samtidig: Du lyse kommer i overgangen tilbake mellom til klokken rødt/ på tidsnivået. grønt, grønt/rødt. 10: Dagens fruktbarhetssymbol Strømtilkobling og lading + S I R K E L T A S T P L U S S T A S T M I N U S T A S T K L O K K E A L A R M T E M P E R A T U R S Y M B O L : K L A R T I L M Å L I N G T E M P E R A T U R S Y M B O L : M Å L I N G P Å G Å R B u epfc n a VeNordic n t u r a as. a s. Postboks P o s t b o k s 103, 1 0 3, Sandnes. S a n d n e s Tlf.. T l51 f b r u k e b u e n a v e n t u r a. n o w w w pfc.. b uno e n a vwww. e n t u rpfc. a. nno o

14 II Ladycomp og Babycomp i bruk

15 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k 14 I I : L A15 D Y C LadyComp og BabyComp leveres med ladbart batteri og elektronisk nettadapter med europeisk kontakt. Nettadapteren kan brukes ved spenninger fra V. Pluggen settes i muffe A Kontakten settes i veggen Lading første gang 24 timer, senere 12 timer Kontakten trekkes ut av veggen Pluggen trekkes ut av muffe A PFCen har nå strøm for ca en måned. a B BA-melding Når BA 09 vises i displayet, må batteriet lades. Trykk pluss og minus samtidig for å fjerne BA-meldingen. Når BA 01 vises er batteriet utladet, men ingen data er tapt. Funksjonstastene Sirkeltasten Gå fra nivå til nivå Endre en innstilt verdi: Trykk og hold sirkeltasten til displayet blinker. Endre med pluss eller minus. Avslutt endring: Trykk og hold sirkeltasten til du hører et tonesignal og displayet slutte å blinke. + Plusstasten Bla fremover, trykk og hold: du blar hurtig + S I R K E L T A S T M I N U S T A S T P L U S S T A S T 3: FU Sirkel Me fru Bab Me av Innstil Try Dis inn Avs sir Inn op B u e n a Ve n t u r a a s pfc.. P o no s t b o www. k s 1 0 pfc. 3, 4 no S a n d n e

16 4: FRUKTBARHETSVISNING Rødt-gult-grønt blinker samtidig av og på, Et t Fruktbarhet vises med tre farger og er et av og på: Mistanke om svangerskap lagr 16 4: FRUKTBARHETSVISNING 2 : l a d y c o m p Rødt-gult-grønt o g b a bblinker y c osamtidig m p i av bog rpå, u k Et to Fruktbarhet sikkert utsagn vises for med de neste tre farger 24 timene. og er et av og på: Mistanke om svangerskap NB! lagre sikkert utsagn for de neste 24 timene. Rødt-gult-grønt lyser samtidig og NB! gjenn S fremover Rød = Fruktbar Rødt-gult-grønt konstant: Bekreftet lyser blinker svangerskap samtidig samtidig: og gjenn Bekreft Rød = Fruktbar Mistanke konstant: om Bekreftet svangerskap. svangerskap 5.2 Da Gul = Lære- Usikkert: eller Ubalanse overgangsområde, i 5: TIDSINNSTILLING 5.2 Fra Dat klok Rødt-gult-grønt lyser samtidig: Minustasten Gul manglende hormonene = Lære- måleverdier. eller overgangsområde, fra rødt/ 5: Fra TIDSINNSTILLING avslått tilstand:trykk sirkeltasten for å Fra klok Tryk Svangerskap bekreftet. grønt til grønt/rødt. Bla bakover, trykk og hold: du blar hurtig manglende måleverdier. Fra komme avslått til tilstand:trykk tidsnivå sirkeltasten for å Tryk Dag Grønn = Ufruktbar bakover komme Kun BabyComp: til tidsnivå Dag Tryk Grønn = Ufruktbar 5.1 Rødt-gult-grønt Klokke blinker etter Tryk blin Avkreft Rødt blinker = Forventet 5.1 hverandre: Klokke Trykk og hold Registrert sirkeltasten samleie 5 klaffet blink med Trykk pluss og minus samtidig for å gå tilbake Rødt eggløsningsdag. rødt blinker = Dette Forventet Eggløsningsdag er prognose. tidsmessig Trykk sek:timetallet og med hold eggløsning. sirkeltasten blinker 5 med Tryk til klokka. eggløsningsdag. Tidligere Fra prognose sykler:ved til Dette bekreftet å er bla en bakover eggløsning: prognose. sek:timetallet Korriger dette blinker med pluss- eller Tryk bek Tidligere finner Neste du forventede sykler:ved tidligere eggløsning. eggløsningsdag å bla bakover Korriger minustasten dette med pluss- eller bekr vises med rødt blinker. Denne datoen Tidsinnstilling Trykk kort sirkeltasten: 5.3 Dim Fruktbarhetsvisning finner du tidligere eggløsning. minustasten Rødt-gult-grønt blinker helt blinker til PFCen etter har hverandre funnet Klokke Trykk Minuttallet kort sirkeltasten: blinker 5.3 Bruker Dim Fruktbarhet vises med tre farger og gjelder Rødt-gult-grønt Registrert eggløsning samleie blinker og klaffet gir etter grønt. tidsmessig hverandre Når du med blar en Trykk Minuttallet Korriger og hold dette blinker sirkeltasten med pluss- til eller timetallet Bruker adapterd for de neste 24 timene: Registrert bekreftet tilbake eggløsning samleie vil rødt klaffet blinke (kun tidsmessig Babycomp) den dagen med en blinker. Korriger minustasten Korriger dette med med pluss- eller minus. adapter, klokken bekreftet eggløsningen sannsynligvis (kun Babycomp) var. Når Bekreft innstillingen ved å trykke du endr Trykk minustasten sirkeltasten: Minuttallet blinker. klokken. du har registrert 3 mensdager, regner sirkeltasten 5 sek dimme Korriger Bekreft innstillingen med pluss eller ved minus. å trykke du endre PFCen gjennom syklusen på nytt. Rødt sirkeltasten 5 sek dimme p blinker nå på bekreftet eggløsningsdag. Trykk og hold sirkeltasten til du hører et B u e n a Ve n t u r a a s. P o s t b o k s 1 0 3, S a n d n e s. T l f b r u k e b u e n a v e n t u tonesignal: Klokkeslett er registrert. B u e n a Ve n t u r a a s. P o s t b o k s 1 0 3, S a n d n e s. T l f b r u k e b u e n a v e n t u r

17 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k 17 Dato Fra klokke: Trykk plusstasten en gang slik at dato vises. Trykk og hold sirkelen: Dato blinker. Korriger med pluss eller minus. Hold sirkelen til tonesignalet bekrefter endringen. Syklusutskrift PFC Nordic AS kan ta utskrift fra PFCen og tolke dataene. Ta kontakt hvis dette er aktuelt for deg. Sletting av måledata Måledata kan slettes fullstendig. Sett din PFC i selvtest: Trykk plusstasten tre ganger Under selvtesten trykkes sirkel-, pluss- og minustastene samtidig og holdes nede til L-:09 vises i displayet Slipp tastene «Tell ned» ved gjentatt å trykke minustasten til L-:00 vises i displayet. Alle data slettes nå og bekreftes med et tonesignal. I displayet vises klokke. Testdata som da din PFC var ny er igjen disponible. Temperatur C og syklusdag 14 vises når du går til fruktbarhetsnivået. Dimming Mens du lader PFCen, kan du dimme lysintensiteten i klokken: Hold sirkel samtidig som du trykker minus flere ganger for å dimme ned og skru av lyset, trykk pluss for å skru på lyset og dimme opp. Oppstart etter svangerskap Etter bekreftet svangerskap, vil rødt-gultgrønt automatisk slutte å lyse etter 9 måneder. Det varierer når eggløsningen er i gang igjen etter et svangerskap. For noen går det en måned, for andre kommer ikke syklusen tilbake før de har sluttet å amme. Eggløsningen kommer før menstruasjonen, derfor er det en fordel å vente med å begynne å måle til du har fått den første menstruasjonen. Til å begynne med kan det være at temperaturene går mye opp og ned, og du vil få mer rødt enn normalt. Dette går seg til etter hvert.

18 24 18 I I : L A D Y C O M P O G 2 : B la ab dy yc co om mp p I ob g R Ub K a b ypc Ro Om Sp E i D by Rr Eu Rk SPESIALFUNKSJONER BABYCOMP 1. Fruktbarhetssymbol (fra venstre til høyre): Rødt: Fruktbar, Gult: Lære- og overgangsområde eller manglende registrering. Grønt: Ufruktbar 2. Vekkesymbol: Lyser når vekkeklokken er koblet inn 3. Display for alle tidsangivelser, målinger etc 4. Målesymbol: Lyser i måletidsrommet og blinker ved måleberedskap 5. Menstruasjon: Blinker når M forventes, trykk pluss for «ja» eller minus for «nei» 6. Fødselstermin: Dato blinker for antatt termin, dato lyser konstant etter bekreftet svangerskap 7. Befruktningssymbol: Dato blinker når muligheten er på topp 8. Kjønnsprognose pike 9. Samleietegn. Lyser etter registrering 10. Kjønnsprognose gutt Spesialfunksjoner Pkt er BabyComp Eggløsning: 17: EGGLØSNING: Prognose og bekreftet SPESIALFUNKSJONER BABYCOMP PROGNOSE OG BEKREFTET Fra klokke Fra klokke Trykk sirkeltasten to ganger: Trykk Dagens sirkeltasten dato vises to ganger: Dagens Trykk dato minustasten vises en gang: Trykk Før minustasten eggløsning: en Prognosedato gang: for Før neste eggløsning: eggløsning Prognosedato blinker sammen for med neste symbolene eggløsning blinker sammen med symbolene Fra prognosedato: Rødt og fire streker blinker til eggløsning bekreftes. Fra prognose dato: Rødt og fire streker Eggløsning bekreftet: Dato ligger tilbake blinker til eggløsning bekreftes. i tid og lyser konstant. Rødt lys blinker Eggløsning sammen bekreftet: med aktuelle Dato symboler ligger tilbake i tid og lyser konstant. Rødt lys blinker sammen med aktuelle symboler B u e n a Ve n t u r a a s. P o s t b o k s 1 0 3, S a n d n e s. T l f b r u k e b u e n a v e n t u r a. n o w w w. b u e n a v e n t u r a. n o

19 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k 19 BABYCOMP Tidlig informasjon om dato for neste eggløsning kan være nyttig: Prevensjon Rask hoderegning: dager er omtrent de «farlige» dagene i syklusen og du planlegger aktiviteter tilsvarende. Planlegging Rask hoderegning: Eggløsningsdagen og 2-3 dager før, er de beste og disse kan dermed reserveres i kalenderen. Planlegging av svangerskap Babycomp viser deg de beste dagene for å bli gravid. To dager pr. syklus regnes som optimale. Sannsynligheten for gutt og pike er like stor. Gutt- og pikesymbol blinker sammen med dato Ved samleie kun på guttedagen, er sannsynligheten for å få en gutt noe høyere. Ved samleie kun på pikedagen, er sannsynligheten for å få en pike noe høyere. Fra andre M dag får du datoen for neste forventede eggløsning og korresponderende termin. Kjønnsprognose Babycomps kjønnsprognoser baserer på en studie fra Prof. Dr. J.T. France og er en av de få såkalte prospektive studier som er gjort. Stikkprøven som ble fulgt var på vel 70 par og viste at sannsynligheten for gutt er høyere (ca 60%) hvis samleiet som førte til befruktning fant sted fire dager før eggløsning. Temaet er omdiskutert. Hvis du tror mer på motsatt variant, så får du mentalt forandre symbolene:«piken får bukser og gutten kilt».

20 20 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k Fra klokke: Trykk sirkeltasten to ganger: Dagens dato vises. Trykk minustasten en gang: En dato dager frem i tid blinker sammen med rødt, gutt (og eller pike) og befruktningssymbol neste forventede eggløsning. Trykk plusstasten to ganger: Korresponderende termin blinker sammen med babysymbol. Skulle vist termin være «upassende» (for mange er dette rundt juletider), kan dere eventuelt utsette planleggingen Samleieregistrering Samleie kan registreres i BabyCompen samme dag som dette finner sted: Trykk sirkeltasten to ganger. Trykk og hold sirkeltasten inne til samleiesymbol begynner å blinke. Trykk pluss for å registrere samleie. Du kan registere så mange samleier du vil. 3-4 dager etter eggløsning vil BabyComp vise om det registrerte samleiet klaffet tidsmessig med eggløsning: Rødt-gult-grønt blinker alternerende. Fra klokke: Trykk sirkeltasten to ganger: Trykk og hold denne inne, og samleiesymbolet begynner å blinke Slipp sirkeltasten Si «ja» med plusstasten eller «nei» med minustasten og vent på tonesignal Registrert samleie kan fjernes samme dag du måtte ha registrert det. Følg prosedyren over. Når Babycomp har funnet eggløsningen, bekreftes denne med dato. Ligger registrert samleie innfor 3-4 dagers tidsfrist, vil Babycomp varsle dette så snart eggløsningen er funnet. Svangerskapspåvisning Ladycomp viser b) og c) Babycomp viser a), b) og (c a) Rødt - gult - grønt blinker etter hverandre 3-4 dager etter eggløsning: Registrert samleie og eggløsning passet tidsmessig b) Rødt - gult - grønt blinker samtidig ca 16 dager etter eggløsning: Mistanke om svangerskap c) Rødt - gult - grønt lyser konstant ca 18 dager etter eggløsning: Svangerskap bekreftet.

21 2 : l a d y c o m p o g b a b y c o m p i b r u k 21 Dette er hovedregelen som er basert på at temperaturen stiger enda litt mer enn vanlig etter eggløsning, og forblir høy. Gjennom vår praksis har vi erfart noen få tilfeller hvor svangerskapspåvisningen ikke har gått helt etter oppskriften. Årsakene til det kan bl.a. være: Temperaturen de første dagene etter eggløsning har variert rundt middeltemperaturverdien for først å stige senere Brukeren har hoppet over noen målinger etter eggløsning Svangerskap inntreffer allerede i første eller andre målte syklus og din PFC hadde for få data til å ville bekrefte svangerskap med en gang. I alle tilfellene (som også kan kombineres) er dette unntak som kan forklares. Slike betraktes ikke som reklamasjonsgrunn. For videre detaljer: Se medisinske grunnlag lengre bak. Når svangerskapet er bekreftet termin Babycomp gir deg automatisk termin når svangerskapet er bekreftet: Fra klokke: Trykk sirkeltasten to ganger Trykk plusstasten en gang og dato lyser konstant sammen med kjønnsprognose. Dette er «biologisk» termin (267 dager) med 24 timers nøyaktighet. Det tas ikke fallhøyde for tidlig- eller senfødsler. Hvis du ikke registrerte samleie, vil både gutt og pike lyse. Registrerte du flere samleier, vil det sist registrerte i forhold til eggløsningen være basis for kjønnsprognosen. Fortsett gjerne målingene to måneder ut i svangerskapet. I tilfelle spontanabort, vil du ha en fullstendig temperaturjournal. Med mindre du vil benytte Babycomp som vekkeklokke, setter du den ganske enkelt bort og tar den frem igjen fire til seks uker etter nedkomst. Omtrent en måned før eggløsning begynner temperaturene å variere litt. Det er et tegn på at eggløsningen nærmer seg. Frem til eggløsning anbefales annen, ikke hormonel, prevensjon. Når syklusen kommer tilbake, vil kanskje 1/3 av alle kvinner oppleve at den er noe lengre enn før unnfangelsen. Vanligvis stabiliseres den etter 3-6 måneder.

Prevensjon eller barn?

Prevensjon eller barn? Prevensjon eller barn? Med PFC kan du velge selv helt naturlig! Våre PFCer er 99.3% sikre og uten bivirkninger Personlig Fruktbarhets Computer 99.3% sikker n o r d i c BabyComp Suveren til prevensjon og

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

HELSEVAKTENS lille brukerhåndbok

HELSEVAKTENS lille brukerhåndbok HELSEVAKTENS lille brukerhåndbok Du finner mer informasjon på vår hjemmeside: www.helsevakten.com HV-N-02 Dette eksemplaret av HELSEVAKTENS LILLE BRUKERHÅNDBOK tilhører.... serienr.: SN HV-N- (Du finner

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Grunnkurs samband Deltakerhefte

Grunnkurs samband Deltakerhefte Grunnkurs samband Deltakerhefte 2 Innholdet i dette heftet er hentet fra sambandsheftet fra 2009 som er utarbeidet av ressursgruppe samband. Illustrasjoner: Gunnar Sten Johnsen, Helge Dommarsnes Foto:

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Er du gravid? Venter dere barn?

Er du gravid? Venter dere barn? Er du gravid? Venter dere barn? Graviditet, fødsel og barseltid i norge Utarbeidet av jordmor Synne Holan IS-1396 norsk Forord Kvinner blir gravide, føder, ammer og steller barn nokså likt over hele verden,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program

INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program INFORMASJON TIL PASIENTEN TOCTINO (ALITRETINOIN) Viktig sikkerhetsinformasjon Graviditetsforebyggende program 1 Innhold Om denne brosjyren... 3 Kontraindikasjoner... 3 Informasjon om fødselsdefekter...

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer