Prosjekt i faget Webprogrammering med PHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt i faget Webprogrammering med PHP"

Transkript

1 Prosjekt i faget Webprogrammering med PHP Laget av Svend Andreas Horgen, oktober 2009 I dette dokumentet finner du en problembeskrivelse med krav til et større nettsted. Du (din gruppe) skal skissere og lage en løsning basert på problembeskrivelsen. Det stilles noen minimumskrav til hva løsningen skal inneholde. Dere skal forholde dere til frister. Til slutt forklares kort hva som vurderes i prosjektet. Les hele dokumentet før dere begynner. Bakgrunn: Problembeskrivelse... 1 Krav til et nytt system... 2 Generelt... 3 Administrasjon... 3 Visning... 4 Arbeidsform... 5 Krav til standarder og teknologier... 5 Veiledning underveis... 5 Endelig innlevering... 5 Frister... 6 Vurdering... 6 Rettigheter og bruk av systemet i ettertid... 7 Vedlegg A koblingstabell LU og aktiviteter... 8 Vedlegg B hva kan studentene?... 9 Bakgrunn: Problembeskrivelse Lærere som underviser i høgere utdanning deler ut lærestoff og legger opp til læringsaktiviteter. Studentene må for eksempel gjøre en del obligatoriske aktiviteter. Teoristoff, bidrag i forum, undersøkelser, små tester, lenke til støttelitteratur og liknende er også viktige bidrag i læringen. Det er derimot ikke meningen at studentene skal jobbe seg slavisk gjennom alt utdelt materiale rått bare for å gjøre læreren glad. Hensikten er selvsagt ikke å gjøre alt, men å lære. Studenter lærer på forskjellige måter. Noen liker å lese, andre å se en videosnutt, noen å diskutere seg fram til ny lærdom, dele erfaringer med andre og liknende. Hva er det egentlig som styrer læringen? Hva er det som er forventet lært etter å ha tatt et fag? Et av de viktigste styringsinstrumentene for læring, er såkalte læringsutbytter (ofte kalt læringsmål). Læringsutbyttene beskriver hvilken kompetanse studentene er

2 forventet å inneha etter å ha jobbet med en modul eller et fag. Læringsutbyttene kommmuniserer også hva faget inneholder overfor andre institusjoner, næringslivet og potensielle studenter. Her er noen eksempler på læringsutbytter for modulen Tilstandsbevaring i faget Webprogrammering i PHP : Etter å ha jobbet med denne modulen skal du: 1. Kjenne til problematikken rundt det faktum at HTTP-protokollen er tilstandsløs (type: kompetanse) 2. Forstå hvordan cookies fungerer (type: kompetanse) 3. Forstå hvordan sessions fungerer (type: kompetanse) 4. Kunne bruke cookies for å bevare informasjon over tid (type: ferdighet) og så videre... Gode læringsutbyttebeskrivelser sier faktisk mye om hva som bør utvikles (eller videreutvikles) av læringsressurser og aktiviteter i et fag. I praksis er det mange lærere som ikke tenker aktivt nok igjennom læringsutbyttene de har formulert (en gang i tiden). Beskrivelsene kan i praksis ofte leve sitt eget liv i stedet for å faktisk styre undervisningen. Lærere vil for eksempel legge opp til lærestoff, tester, oppgaver og andre aktiviteter. En god lærer kan ikke gjøre dette helt tilfeldig, men må ta utgangspunkt i forventede læringsutbytter for faget. Det er ikke uvanlig at beskrivelsene er diffuse eller dårlig formulerte, og da har de liten verdi. Av alt dette aner vi at godt formulerte læringsutbytter blir en viktig forutsetning for god kvalitet på undervisningen. Læringsutbyttene formidles til studentene på lik linje med øvrig lærestoff og aktiviteter. Undersøkelser viser derimot at mange studenter ikke leser læringsutbyttebeskrivelsene. Det er ikke bare viktig å lese beskrivelsene, men også å forstå dem, reflektere over innholdet og kunne planlegge arbeidet sitt med utgangspunkt i dem. Etter fullført modul/tema bør studenten typisk sjekke om læringsutbyttene er oppnådd (for sin egen del). Læringsutbyttebeskrivelsene er altså et viktig redskap for studentene både for å vite hva en skal fokusere på, og for å bekrefte faglig ståsted. Læringsutbyttebeskrivelsene er veldig viktige for eksempel i forbindelse med sluttvurdering (eksamen), men også i underveisvurdering. Det må være samsvar mellom aktivitetene som kjøres i et fag og vurderingen. En konkret utfordring er at det ofte er tungvindt for læreren å lete opp alle læringsutbyttebeskrivelser når en skal planlegge fagets aktiviteter eller lage eksamensoppgaver. Midlertidig konklusjon: Læringsutbytter er sentrale i ethvert fag. Vi trenger økt fokus på læringsutbyttene både overfor studenter og lærere. Det er viktig å få oversikt over beskrivelsene på tvers av moduler, og det er behov for å tydeliggjøre hvilke aktiviteter som dekker de ulike læringsutbyttene. Krav til et nytt system Det er ønskelig med et webbasert system som håndterer læringsutbytter overfor læreren og studentene. Vi tenker oss et todelt system hvor den ene delen primært er

3 for lærerens administrasjon av læringsutbyttebeskrivelser. Den andre delen er for bruk av læringsutbyttene på forskjellige måter, og vil typisk vises til studentene. Her følger noen krav som ønskes implementert, men du står også fritt til å tenke kreativt og pragmatisk. De punkter som står markert med XTRA er ikke nødvendige å gjøre, men anbefales fordi de er faglig mer krevende (og dermed lærerike). Spesielt det å realisere tabellen som vist/forklart i vedlegg A, anbefales på det sterkeste. Generelt Verdt å merke seg om systemet: Websidene bør, som alle websider, være nogenlunde fine å se på og oversiktlige i navigasjonen. Legg likevel merke til at dette ikke teller mye i dette prosjektet. Innlogging er ikke noe tema. Vi antar at systemet er åpent for alle lærere, og at lærerne ikke ødelegger for hverandre. Det er altså ikke behov for noen innlogging. Sidene som omfatter administrasjon kan beskyttes helt enkelt med en.htaccess-fil om ønskelig i ettertid. Visse aspekter knyttet til sikkerhet må håndteres (feilsjekking, injisering etc). Lagring: Det er mulig å lage en mer eller mindre avansert underliggende lagringsstruktur. I dette faget forutsetter vi ikke noen dyp kunnskap om databaser/filer, men det er god trening å prøve å lage et så fleksibelt system som mulig. Tenk gjennom mulige fremtidige utvidelser. Det er lov å være kreativ. Administrasjon Lærere skal kunne: Registrere et nytt fag. Faget vil ha en fagkode og et fagnavn, for eksempel LV197D Webprogrammering i PHP. Registrere en ny modul (det AITeL i sin fjernundervisning kaller leksjon) i et valgt fag. For eksempel kan læreren lage modulen Tilstandsbevaring i faget LV197D Webprogrammering i PHP. Det vil variere hvor mange moduler et fag har. De fleste fag ved AITeL har 12 moduler (leksjoner), men noen har mindre enn 12 (typisk 3, 4 eller 6). Fleksibilitet er viktig. Registrere et nytt læringsutbytte for en modul. Et læringsutbytte består selvsagt av den tekstlige beskrivelsen, men er også av type kompetanse, ferdighet eller holdning. Eksempel: Forstå hvordan cookies fungerer. Type: Kompetanse. Et annet eksempel: Kunne bruke cookies for å bevare informasjon over tid. Type: Ferdighet. Det vil typisk være 3-6 læringsutbytter for hver modul, men det kan også være flere/færre. Se alle læringsutbytter (på en oversiktlig måte) i en, flere eller alle moduler i det valgte faget. XTRA (anbefales): Fylle ut en matrise/tabell som viser hvilke aktiviteter som brukes for å dekke opp de ulike læringsutbyttene i de ulike modulene. Se

4 vedlegg A sist i dette dokumentet for eksempel på hvordan en slik tabell kan se ut og mer utfyllende forklaring/kravliste. Realiser funksjonalitet som best mulig støtter opp under kravene i vedlegg A. Merk også at noen andre XTRApunkter bygger videre på denne funksjonaliteten. XTRA: Liste ut tabellen beskrevet i vedlegg A for alle moduler (ikke bare én modul). Slik kan læreren få bedre totaloversikt over hele faget sitt. XTRA: Lag et filter i tabellen i vedlegg A slik at kun læringsmål av en spesiell type listes ut, for eksempel kun de av type ferdighet. Dette forutsetter at alle moduler kan listes ut (bygger altså på forrige punkt). Dette gir mening fordi læreren da får se for eksempel alle læringsutbytter i alle moduler som er av type ferdighet og hvilke aktiviteter som brukes for disse. XTRA: Bytte om rekkefølgen på hvordan læringsutbyttene skal listes ut innenfor en modul (for eksempel at læringsutbytte nr 4: Kunne bruke cookies... kommer før læringsutbyttet om sessions). XTRA: Endre og slette læringsutbyttene. Visning Når læreren har lagt inn læringsutbytter for sine moduler i et fag, må studentene kunne se læringsutbyttene og kunne bruke disse i ulike sammenhenger. Det er et viktig poeng at studentene IKKE skal logge seg inn i noe eget system. Læreren ønsker typisk å vise læringsutbyttene i ulike sammenhenger, både i it s learning og på vanlige websider, og å sende slike til andre faglærere rundt om i landet, næringslivet og så videre. Læringsutbyttene er på ingen måte hemmelige, snarere tvert i mot! For at funksjonaliteten skal kunne aksesseres på en fleksibel måte, er det lurt å presentere selve læringsutbytteinformasjonen på en enkel måte, og bruke URL på en gjennomtenkt måte. Det er gitt eksempel på hvordan URL kan bygges opp i hvert av punktene som omfatter visning av læringsutbytter. Du velger selv om du vil ha samme php-script for all funksjonaliteten, eller om du vil lage mange ulike script. Vise læringsutbytter for ønsket modul. [URL: Bruk fagid og modulid som parameter i URL-en] Se alle læringsutbytter i faget. [URL: Bruk fagid som parameter i URL-en] Etter å ha gjort seg ferdig med en modul, skal studentene kunne fylle ut en liten spørreundersøkelse som lages automatisk. Se vedlegg B for utdypende informasjon. [URL: Bruk fagid og modulid som parameter i URL-en] XTRA: Kanskje er læringsutbyttet dårlig formulert? Det bør være mulig for studentene å gi en kommentar til de læringsutbytter de synes har diffus tekst, slik at læreren kan forbedre det. [URL: Bruk fagid og modulid som parameter i URL-en] XTRA: List ut tabellen beskrevet i vedlegg A, altså slik at studentene får se tabellen. [URL: Bruk fagid og modulid som parameter i URL-en] XTRA: Søk i læringsutbyttebeskrivelsene på tvers av fag. Dette er høyaktuelt for faglærere som lurer på om andre har overlappende lærestoff. [URL: Bruk

5 kun søkekriteriet som parameter i URL-en, evt. også avgrens til ønsket fagkode] Selv om du gir tilgang til websidene gjennom URL, er det mulig å gruppere dem sammen på en index-side eller liknende. Føl fri til å gjøre dette også, men ivareta behovet for at all funksjonalitet skal kunne nås via URL! Arbeidsform Anta at din prosjektgruppe er leid inn som konsulenter for å lage et dynamisk og interaktivt nettsted. Dere trenger ikke nødvendigvis å fylle nettstedet med innhold, men må ha dummy-bilder og dummy-tekst (ala Lorem Ipsum Dolor Sit Amet ) for å illustrere hvordan de endelige sidene vil komme til å se ut. Se for generering av slik tekst. Bruk gjerne reell tekst, men ikke bruk mye tid på teksten (Lorem Ipsum er tilstrekkelig). Det er mye mer viktig å få PHP-løsningen på plass opp mot underliggende database enn det er å få en flott utseendemessig nettside. Dere må selv lage de nødvendige databasetabeller. Det er opp til dere som konsulenter å bestemme hvilken løsning dere vil lage, gitt de kravene som er angitt i problembeskrivelsen og øvrig informasjon i dette dokumentet. Krav til standarder og teknologier Systemet skal basere seg på PHP. Det er likegyldig hvilken underliggende databasestruktur som velges, men MySQL er å foretrekke (siden det er det som brukes i faget). Det er ønskelig at webstandarder følges, blant annet bruk av XHTML. Bruk gjerne stilsett (CSS), men merk at utseendet ikke står i fokus i dette faget. Det er fritt fram for den som vil ta en ekstra utfordring og spe på med for eksempel Ajax i grensesnittet, men slikt gir ikke noe ekstra uttelling. Det stilles ikke krav til modellering av systemet utover det lille som står i avsnittet Endelig innlevering. Veiledning underveis Det gis i utgangspunktet ikke veiledning underveis i prosjektet, men ikke nøl med å spørre faglærer eller andre som tar faget om hjelp eller tips/råd gjerne i fagets forum (for da kan alle bidra med innspill og få del i de svar som gis). Det kan for eksempel være at oppgaven er vanskelig å forstå, at dere trenger råd i forbindelse med strategi for koding, tips til oppbygning av databasen og liknende. Endelig innlevering Det viktigste produktet er selvsagt selve nettstedet med all kode (det vil si alle filer som utgjør nettstedet). Ta med en dump av databasen med fornuftig innhold (ikke en tom database :-). Spør i forumet dersom du er i tvil om hvordan du tar dump av databasen.

6 Dere skal i tillegg til å lage et nettsted, også lage en liten sluttrapport på mellom 5 og 10 sider. Sluttrapporten skal inneholde: En forklaring (med skisse) av hvordan nettstedet er bygget opp og fungerer. Kort begrunnelse for valgt design, funksjonalitet og liknende. Kort beskrivelse av hvordan dere har jobbet og hva dere eventuelt ville gjort anderledes. Ta også med mulige fremtidige utvidelser. Ting i løsningen deres som dere vil fremheve som spesielt bra. Oppsummering over totalt tidsforbruk for hver enkelt deltaker og for gruppen som hele. Legg ved timelistene for den enkelte. Dere skal også levere en lenke til nettstedet. En på gruppen må legge ut nettstedet dere lager, for eksempel på adressen (der brukernavn tilhører en av dere på gruppen). Dere kan også bruke andre tjenere om dere har tilgang til det. Frister Endelig prosjektinnlevering (kode og sluttrapport): Fredag 4.desember Det er selvsagt lov å levere tidligere også. Dere får respons i form av godkjent/ikke godkjent samtidig med sensuren på eksamen. Vurdering Estimert arbeidsmengde med prosjektet er: 4 uker x 7,5 timer per uke. Dere skal være 3 per gruppe. Det er altså normert med totalt ca 90 timers arbeid ( + ) samlet for hele gruppen. Dersom dere er færre personer på gruppen, så må likevel arbeidsmengden tilsvare 90 timer (normert jobbing for 3 personer). Pensum i dette faget er definert utfra leksjoner, øvinger og liknende. Det er ikke noe krav om avansert forståelse for verken databaser eller systemutvikling. Prosjektet vurderes som bestått/ikke bestått. Følgende momenter blir tillagt vekt i forbindelse med vurderingen (produktet teller mest) Prosess og deltakelse som fremgår av sluttrapporten. Kvalitet på nettstedets funksjonalitet. Kvalitet på kode. Kreativitet i løsningen. Sluttrapportens innhold. Evne til selvstendig arbeid. I utgangspunktet får alle på gruppen samme vurdering, men individuell vurdering kan bli aktuelt dersom arbeidsinnsatsen internt i gruppen har vært veldig skjevt fordelt (det vil si at noen kan bestå mens andre får ikke bestått).

7 Rettigheter og bruk av systemet i ettertid HiST og BI og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) har et prosjekt i 2009/2010 som går på nettopp dette med underveisvurdering, læringsutbytter og en hel del andre spennende tema. Prosjektet støttes av Norgesuniversitetet og heter ASSESS Den prosjektoppgaven som dere skal løse i PHP-faget, er tilknyttet arbeidet i ASSESS Dere er altså med på forskningsarbeidet ved HiST og får indirekte delta i forskningsprosjektet ASSESS 2010 ved å gjøre oppgaven. Dere blir blant annet bedre kjent med viktigheten av læringsutbytter. Det er mange studenter som tar dette faget, og noen grupper vil komme til å lage så gode systemer at de vil kunne gi stor nytteverdi både for lærere og studenter i det virkelige liv. Vi vil derfor gjerne få lov til å kunne benytte de beste systemene i vår praktiske undervisningssituasjon i tiden fremover. Dere kan altså gjennom PHP-prosjektet bidra med å forbedre læringen! Dersom vi ender opp med å bruke systemet din gruppe har utviklet, så vil dere selvsagt bli behørlig kreditert med navn i selve systemet og i evt. forskningsrapporter som skrives om temaet. Det kan være bugs i slike system. Hvis vi velger å bruke deres system, så er bugs vårt ansvar. Dere vil altså ikke bli belastet med noe etterarbeid knyttet til bug-fiksing og videreutvikling. Vi ved HiST/HiNT/BI må derimot få lov til å videreutvikle/tilpasse systemet etter eget ønske og fikse bugs selv. Dersom din gruppe ikke ønsker at HiST, BI og HiNT (og eventuelt andre institusjoner) skal få bruke systemet dere lager, så er det bare å si fra om dette. Dere bestemmer selv over det dere har laget selv om det er en skoleoppgave. Vi har stor respekt for opphavsrett. Det eneste dere i så fall må gjøre, er å si spesielt fra når dere leverer prosjektet at dere ikke ønsker at systemet skal brukes. Dere vil i så fall få bestått/ikke bestått helt på lik linje med alle andre. Reservasjon mot fremtidig bruk har med andre ord ingen innvirkning på vurderingen i dette faget, og dere skal ikke ha dårlig samvittighet om dere velger å si at vi ikke får lov til å bruke systemet dere lager. Dere trenger heller ikke begrunne dette valget nærmere det er nok å skrive at vi ønsker ikke at systemet skal brukes i ettertid når dere leverer inn prosjektarbeidet. Hvis noe er uklart rundt dette, så spør faglærer, gjerne i forumet så alle kan se.

8 Vedlegg A koblingstabell LU og aktiviteter Faget har ulike aktiviteter, men hva hører til de ulike læringsutbyttebeskrivelsene? Eksempel: Læringsutbytte nr 1 dekkes av en PDF-fil med teori, en test og forumaktivitet. Læringsutbytte nr 2 dekkes av en PDF og en undersøkelse. Læringsutbytte nr 3 dekkes av en PDF og en øving. Læringsutbytte nr 5 dekkes av en undersøkelse og en video. Det er ingenting som dekker læringsutbytte nr 4. Dersom alt dette er satt opp på tabellform vil læreren få god oversikt over sammenhengen totalt sett i modulen og også i hele faget sitt. Her er et eksempel på hvordan koblingen mellom læringsutbytter (forkortet LU) og ressurser/aktiviteter kan visualiseres. Helt til venstre er typen LU der K står for kompetanse, F for ferdighet og H for holdning. PDF Test Forum Undersøkelse Øving Video K LU 1 X X X K LU 2 X X K LU 3 X X F LU 4 H LU 5 X X Tabellen er tenkt å være til god hjelp for å gi læreren oversikt i sitt fag. Det er læreren som fyller ut X-ene i tabellen. LU 1 har beskrivelse: Kjenne til problematikken rundt det faktum at HTTP-protokollen er tilstandsløs. Studentene får en PDF med teori om HTTP og tilstandsløshet. I tillegg er det en test med noen spørsmål om hva tilstandsløs betyr og studentene oppfordres av læreren til å gi eksempler på tilstandsløse webløsninger i forumet. Derfor krysser læreren av at LU 1 dekkes av PDF, Test og Forum. Legg merke til at PDF-en, testen og forumet kan dekke mange læringsutbytter samtidig. PDF-en med teori om HTTP og tilstandsløshet har trolig også teori og eksempler på bruk av cookies og sessions. Derfor setter læreren kryss både for LU 2 og LU 3 på PDF. Læreren må altså krysse av for hvilke LU som dekkes av hvilke ressurser og aktiviteter. Merk også at når Test er avkrysset for LU 1, så sier vi ikke noe om hvilken Test som brukes, bare at det fins en test som går på det som læringsutbytte nr 1 dreier seg om. Læreren ser også fra tabellen sin at LU 4 ikke dekkes i det hele tatt. LU 4 sier: Kunne bruke cookies for å bevare informasjon over tid. Dette er en beskrivelse av type ferdighet. Her må læreren velge: a. Læreren ønsker kanskje å lage en ressurs/aktivitet som dekker LU 4. En øvingsoppgave kan være høyaktuell. b. Læreren ønsker ikke å dekke LU 4. Men: Da bør studentene bevisstgjøres på at dette er noe de må jobbe med på egenhånd. Det er altså fornuftig at læreren kan velge å vise denne tabellen til studentene for å tydeliggjøre!

9 Vedlegg B hva kan studentene? Bevisstgjøring av læringsutbyttene er viktig. Læreren kan lage en liten undersøkelse for å skape refleksjon og gjøre det lett for studentene å sjekke opp om læringsutbyttene er oppnådd. La oss først gjenoppfriske læringsutbyttebeskrivelsene som studentene har fått se i forkant av modulen: Etter å ha jobbet med denne modulen skal du: 1. Kjenne til problematikken rundt det faktum at HTTP-protokollen er tilstandsløs (type: kompetanse) 2. Forstå hvordan cookies fungerer (type: kompetanse) 3. Forstå hvordan sessions fungerer (type: kompetanse) 4. Kunne bruke cookies for å bevare informasjon over tid (type: ferdighet) og så videre... Det vil være veldig gunstig hvis læreren automatisk kan få laget en liten undersøkelse omkring disse læringsutbyttene (LU) på en egen webside, for eksempel en tabell (table-taggen) med radioknapper. Da kan studentene angi i hvilken grad de mener de har oppfylt hvert LU. En student skal kunne krysse ut og sende inn svaret sitt som illustrert i denne spørreundersøkelsen: Kan du med hånden på hjertet mene å kjenne til problematikken bla bla X Ja Delvis Nei... forstå hvordan cookies bla bla X... forstå hvordan sessions bla bla X... kunne bruke cookies bla bla X... og så videre bla bla X Etter å ha sendt svaret (trykke knappen Besvar ) skal studenten få en liten tilbakemelding automatisk, for eksempel etter følgende lest: Hvis bare Ja er utfylt, så vil tilbakemeldingen være: Flott, du behersker alt i denne modulen og er nå klar til å gå videre til neste modul. Hvis noen Delvis eller Nei er utfylt, så må tilbakemeldingen liste opp de læringsutbyttebeskrivelsene som en må jobbe mer med (Delvis krysset av) og mye mer med (Nei krysset av). Det aller beste er å få listet ut de aktuelle ressursene som dekker det aktuelle læringsmålet. Dette forutsetter derimot at den frivillige oppgaven som beskrevet i Vedlegg A er gjort. Ta det som en ekstra utfordring hvis dere har tid/lyst. MERK: Alt skjer anonymt og det er selvsagt ikke noen riktige svar. Hele poenget er å bli selvbevisst på hvor en står faglig, og sette seg nye mål som en jobber mot. Det er derfor ikke noe poeng i å lagre svarene.

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15. desember 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LV197D Webprogrammering med PHP FU Studiepoeng:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 11. mai 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LV197D Webprogrammering med PHP FU Studiepoeng:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 18. mai 2006 Varighet: 3 timer (09:00 12:00) Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV197D Webprogrammering med

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 21.mai 2007 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): Studiepoeng: 6 09.00 13.00 (4 timer) LN116D Programmering

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 15. desember 2004 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): 3 timer LV197D Webprogrammering med PHP FU Studiepoeng:

Detaljer

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver

2. Beskrivelse av mulige prosjektoppgaver Avanserte databaser (øving 9, 10, 11 & 12) Tore Mallaug 25.01.2008 Opphavsrett:Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO326D Avanserte Databaser INNLEVERINGSFRISTER (Obligatorisk

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 20. mai 2005 Varighet: 3 timer (09:00 12:00) Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV197D Webprogrammering med

Detaljer

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen

Velkommen. til. en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen Velkommen til en læringsstøttesystem som vil bli brukt i undervisningen En enkel veiledning for studenter slik at de kan starte opp med å bruke it's learning. Internettadressen til it's learning er: http://www.its-learning.com

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow, s.2 Nedlasting av Flowlock- browser, s. 4 Innlevering oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow, s. 6 Hvordan slette cookies, s. 9 Pålogging WISEflow Pålogging skjer

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer

Bruk av testverktøyet i

Bruk av testverktøyet i Bruk av testverktøyet i Versjon 27.06.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimediesenteret NTNU Forfatter Cecilie Aurvoll Introduksjon Testverktøyet i it s:learning er et hjelpemiddel for å gjennomføre tester

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Kandidatnr: Eksamensdato: 15. desember 2003 Varighet: 0900 1200 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): LV193D Web-programmering med JSP NETT Studiepoeng:

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning?

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning? Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Øving 2: Strategi for sosiale medier Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget "IINI2004 Sosiale medier" Verktøy du trenger

Detaljer

Bruk av oppgaver og grupper i

Bruk av oppgaver og grupper i Bruk av oppgaver og grupper i Versjon 02.07.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimedisenteret/NTNU Innhold Innhold...1 Komme i gang med oppgaver...2 Legge til en oppgave...2 En oppgaves egenskaper...2 For

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Tips og triks i it s learning

Tips og triks i it s learning Tips og triks i it s learning Svend Andreas Horgen høgskolelektor studieleder http://itfag.hist.no nettbasert e-læring FoU itfag Høgskolen i Sør-Trøndelag kurs foredrag stiftelsen TISIP sosiale medier

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune Poengsum: 66 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Askim kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 EKSAMEN Emnekode: ITM20606 ITF10208 Dato: Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 01/06-2010 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra.

kan flere studenter falle av underveis, da det er vanskelig for faglærer å se hvem som kan ha nytte av å følges opp ekstra. Visjonsdokument 1 Introduksjon Dette prosjektet er gitt av Svend Andreas Horgen, og gjennomføres som en prosjektoppgave i faget TDAT3022-A 14H Systemutviklingsprosjekt ved HiST, AiTEL. Hensikten med dette

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Eksamensdato: 15.des 2011 Studiepoeng: 6 Varighet: 4 timer. Start kl 09:00 og skal leveres inn senest kl 13:00 Emnekode: Emnenavn:

Detaljer

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 3. Introduksjon til prosjektet Hringr 29 Sammenlikninger hvis og hvis-ellers Vi mennesker bruker sammenlikninger hundrevis av ganger hver eneste dag. Når vi utfører oppgaver, når vi tenker og når vi jobber.

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

Oppgaven består av to deler, del A og del B. Alle skal besvare både del A og del B, men det finnes noen valgmuligheter innenfor hver del.

Oppgaven består av to deler, del A og del B. Alle skal besvare både del A og del B, men det finnes noen valgmuligheter innenfor hver del. Oblig 4 INF1000-SIKT Gulbrand Grås Husleiesystem Mål: Formålet med oppgaven er å gi erfaring med å løse et større programmeringsproblem ved hjelp av klasser og objekter (og tilhørende metoder), dessuten

Detaljer

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst

Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Brukerveiledning Krokus - Regnskaps- og rapporteringssystem for Geovekst Link til Krokus er tilgjengelig på http://www.skogoglandskap.no/temaer/geovekst, under «Eksterne lenker». Krokus, NIBIO sitt regnskaps-

Detaljer

Enkel brukerveiledning myweblog

Enkel brukerveiledning myweblog Enkel brukerveiledning myweblog Sist oppdatert 2.2.2011. Introduksjon myweblog er et web-basert system som skal brukes i forbindelse med booking av fly og registrering av flyturen etterpå. Etter hvert

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Datateknikk Side 1 av 8 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: ITE1526 Tid: Mandag, 23.05.05, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 3 oppgaver og

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Bruk av wiki studenter bygger opp kunnskap i fellesskap

Bruk av wiki studenter bygger opp kunnskap i fellesskap Bruk av wiki studenter bygger opp kunnskap i fellesskap Svend Andreas Horgen Avdeling for Informatikk og e-læring () Høgskolen i Sør-Trøndelag Blogg: http://gjemmesiden.blogspot.com Bok: http://phpbok.no

Detaljer

HVORDAN LYKKES MED WIKI SOM PEDAGOGISK VERKTØY? Svend Andreas Horgen, HiST Hugo Nordseth, HiNT

HVORDAN LYKKES MED WIKI SOM PEDAGOGISK VERKTØY? Svend Andreas Horgen, HiST Hugo Nordseth, HiNT HVORDAN LYKKES MED WIKI SOM PEDAGOGISK VERKTØY? Svend Andreas Horgen, HiST Hugo Nordseth, HiNT INNHOLD Hva er en wiki? Bruksområder for wiki Hvordan lykkes med bruk av wiki ut fra den didaktiske relasjonsmodellen

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock

Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Brukerveiledning digital eksamen i FLOWlock Følgende må være installert, testet og levert på egen maskin (den maskinen som skal brukes på digital eksamen) før eksamensdagen: - Eduroam (trådløst nett på

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

while-økker while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt Eksempel 1: en enkel while-løkke

while-økker while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt Eksempel 1: en enkel while-løkke [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, våren 2014 while-økker while-løkker gjentar instruksjonene så lenge en betingelse er oppfylt Michael Preminger

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Mange av endringene kommer som resultat

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

KOM I GANG, STEG FOR STEG

KOM I GANG, STEG FOR STEG KOM I GANG, STEG FOR STEG Side 1 av 7 STEG 1 Når du har klikket på knappen i velkomst-eposten eller Registrer deg -knappen fra Kom i gang, - siden, så ender du opp på denne registreringssiden. Klikk på

Detaljer

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no

Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no Kortfattet Brukermanual for nye revmatiker.no BEREGNET PÅ TILLITSVALGTE I FYLKES- OG LOKALLAG Sist oppdatert 15. mars 2016 Versjon 1.00 1 av 10 INNHOLD SLIK LOGGER DU INN... 3 SLIK BYTTER DU PASSORD...

Detaljer

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen)

EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) EKSAMEN (Konvertert fra en gammel PHP-eksamen) Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 06/12-2011 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne)

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring».

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Nettløsningen består nå av: «Tempolex bedre lesing», «Tempolex betre lesing», «Tempolex better reading», «Tempolex matematikk, bokmål»,

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler

Gruppearbeid. Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler Gruppearbeid Digitalt verktøy på utdanning.no samarbeidsavtaler I dette gruppearbeidet skal vi jobbe med den lukkede delen av det digitale verktøyet: registrering av samarbeidsavtaler innen prosjekt til

Detaljer

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad.

EKSAMEN. Les gjennom alle oppgavene før du begynner. Husk at det ikke er gitt at oppgavene står sortert etter økende vanskelighetsgrad. EKSAMEN Emnekode: Emne: ITF10208 Webprogrammering 1 Dato: Eksamenstid: 09/12-2008 09.00-13.00 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater (håndskrevne/maskinskrevne) Faglærer: Tom Heine

Detaljer

Bedre Bridgeopplæring med Bridge Base Online.

Bedre Bridgeopplæring med Bridge Base Online. Bedre Bridgeopplæring med Bridge Base Online. Bridge på internett blir aldri noen fullgod erstatter for virkelig bridge, men oppslutningen øker så raskt at vi må erkjenne at den er et blitt et viktig supplement.

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere

Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere Overgang til RT4 hjelp for saksbehandlere I forbindelse med oppgradering av RT fra versjon 3.8 til 4, vil man kunne oppleve at menyer og funksjonalitet har endret seg noe. Dette dokumentet tar for seg

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Sonja M. Mork og Øystein Sørborg Oversikt over ressurser vi skal bruke i arbeid med informasjonssøk og kildevurdering http://netvibes.com Kan bl.a. samle RSS

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring - AITeL Kandidatnr: Eksamensdato: 16.desember 2005 Varighet: Fagnummer: Fagnavn: 3 timer LO116D Programmering i Visual Basic Klasse(r): FU

Detaljer

Dagens IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse 1. Faglærers bakgrunn

Dagens IMT 1321 IT-LEDELSE. Faglærer : Tom Røise. IMT1321 IT-Ledelse 1. Faglærers bakgrunn IMT 1321 IT-LEDELSE Kategori : Obligatorisk emne i studiene bachelor i Programvareutvikling bachelor i Økonomi og Ledelse Studiepoeng : 10 Info om emnet: http://www.hig.no/content/view/full/10186/language/nor-no

Detaljer

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere KFUK-KFUM-speiderne har gått over til Hypersys, vårt nye medlemssystem. I begynnelsen av februar vil alle få tilgang til det nye medlemssystemet.

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

buildingsmart Norge Guiden

buildingsmart Norge Guiden Kom-i-gang med buildingsmart Norge Guiden Innhold 1. Om prosjektguider og maler... 1 2. Opprette bruker... 2 3. Logge inn... 3 4. Opprette prosjektguide og invitere brukere... 4 5. Åpne prosjektguide...

Detaljer

Introduksjon til beslutningsstrukturer

Introduksjon til beslutningsstrukturer [Kurssidene] [ ABI - fagsider bibin ] Utvikling av dynamiske nettsteder med PHP og databaser, våren 2014 Introduksjon til beslutningsstrukturer Michael Preminger (michaelp@hio.no) 24/01-14 Repitisjon fra

Detaljer

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00

EKSAMEN. Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 EKSAMEN Emnekode: ITM20606 ITF10208 Dato: Emne: Webprogrammering med PHP (kont.) Webprogrammering 1 (kont.) Eksamenstid: 09.00-13.00 05/06-2009 Hjelpemidler: 2 A4 ark (4 sider) med egenproduserte notater

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Brukermanual for administrasjonsverktøy Gruppe: 08-03

Brukermanual for administrasjonsverktøy Gruppe: 08-03 Brukermanual for administrasjonsverktøy Forord Denne manualen dekker administrasjonsgrensesnittet til applikasjonen. Den er tiltenkt personene som skal legge inn data, men kan også være til hjelp for de

Detaljer