Kjølemaskin COOL DXS Installerings- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 12-80

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjølemaskin COOL DXS Installerings- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 12-80"

Transkript

1 Kjølemaskin COOL DXS Installerings- og vedlikeholdsanvisning Størrelse Dokumentets originalspråk er svensk

2 Innhold 1. Oversikt Generelt Funksjonsprinsipp Regulering Kjølekompressor Kondensvifter Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter Risikoer El-utstyr Krav til kompetanse Merking Installering Lossing/inntransport Håndtering med truck Håndtering med kran Oppstilling Installeringsprinsipp Kanaltilkobling Drenering Eltilkobling Strømtilkobling Tilkobling av kommunikasjonskabel Igangkjøring Forberedelser Før første oppstart Oppstart Trykkgiver Fasefølgevakt Tiltak ved feil fasefølge Alarm Vedlikehold Rengjøring Håndtering av kjølemedium Periodisk kontroll Service Feil- og lekkasjesøk Feilsøkingsskjema Lekkasjesøk Mål COOL DXS COOL DXS Generelle tekniske data El-utstyr Internt el-skjema COOL DXS størrelse 12, samtlige effektvarianter, og størrelse 20, effektvariant COOL DXS størrelse 20, effektvariant 2, størrelse 30, samtlige effektvarianter, og størrelse 40, effektvariant COOL DXS størrelse 40, effektvariant 2, og størrelse 60, effektvariant COOL DXS størrelse 60, effektvariant 2, og størrelse 80, effektvariant COOL DXS størrelse 80, effektvariant Igangsettingsprotokoll Med forbehold om endringer.

3 1. Oversikt 1.1. Generelt COOL DXS er en kjølemaskin for komfortkjøling til bruk sammen med Swegons luftbehandlingsaggregat GOLD. Kjølemaskinen finnes i 12 effektvarianter fordelt på ni ulike størrelser, som passer til luftbehandlingsaggregatet GOLD i størrelsene Kjølemaskinen skal plasseres utendørs. Kjølemaskinen kobles til tilluftskanalen eller luftbehandlingsaggregatet GOLD. Mekanisk oppbygging Alle komponenter er kjøleteknisk og elektrisk ferdigkoblet og samlet i et felles kabinett. Kabinettet er bygget opp av profiler, dekkpaneler og inspeksjonsluker. Utvendig i forhåndslakkert (NCS 2005 Y 30R) galvanisert metallplate, innvendig i alusinkbehandlet metallplate. Godstykkelse 1,5 mm. I den nedre delen er dekkpaneler og inspeksjonsluker i sandwichkonstruksjon med mellomliggende isolering (35 mm) av ekspandert polyuretan. Skråstilt luftkjøler er plassert i den nedre delen. Som tilleggsutstyr finnes dråpeavskiller av aluminiumslameller. Doble kondensatorbatterier er plassert i den øvre delen. Luftkjøler og kondensatorbatterier er bygget opp av kobberrør og profilerte aluminiumslameller, kabinettet er utført i varmeforsinket metall. I den øvre delen finnes el-skap med alt av el- og styringsutstyr. Alt utstyr er lett tilgjengelig for service og kontroll via inspeksjons- eller baksiden. Maskinene er prøvekjørt før levering. Kjølekompressorer Kjølekompressorer er plassert i et separat rom foran luftkjøleren (sett fra inspeksjonssiden). Her sitter også seglass og ekspansjonsventil lett tilgjengelig for service. Kjølekompressorer er helhermetiske av type scroll. COOL DXS størrelse 60, effektvariant 2, og størrelse 80, effektvariant 1 og 2, er utstyrt med tre kjølekompressorer. Alle andre størrelser/effektvarianter har to kjølekompressorer. Kondensatorvifter På den varme siden er kjølemaskinen utstyrt med 1-3 kondensatorvifter av type aksial. Størrelse 40, effektvariant 2, t.o.m. størrelse 80, effektvariant 1, har to kondensatorvifter, størrelse 80, effektvariant 2, har tre kondensatorvifter. Alle øvrige størrelser/effektvarianter er utstyrt med én kondensatorvifte. Kondensatorvifter suger luft fra omgivelsene gjennom kondensatorbatterier og blåser den ut oppover. Kondensatorvifter er utstyrt med trinnløs turtallsregulering. Kjølemedium Kjølemaskinen har en kjølemediumkrets. Kjølemedium er R410A (HFC). Kjølemediumkretsen er fylt ved levering. Dette kjølemediet påvirker ikke ozonlaget. Kjølemediummengde Se punkt 10, Generelle tekniske data. Rapporteringsplikt Rapporteringsplikt til lokal tilsynsmyndighet foreligger dersom sammenlagt fyllingsmengde overstiger 10 kg. Periodisk kontroll Periodisk kontroll av godkjent kontrollorgan kreves dersom kjølemediummengden i kjølemaskinen overstiger 3 kg. Periodisk kontroll skal gjennomføres hver sjette måned for COOL DXS størrelse 60, effektvariant 1 og 2, samt størrelse 80, effektvariant 2. For andre størrelser og effektvarianter skal periodisk kontroll gjennomføres hver tolvte måned. Kvalitetssystem ISO 9001 og miljøstyringssystem ISO Swegon jobber med sertifisert kvalitetssystem iht. ISO 9001 og sertifisert miljøstyringssystem iht. ISO Fullstendig direktevirkende system Kjølemaskinen har et fullstendig direktevirkende system. På den kalde siden finnes en luftkjøler for direktefordampende kjølemedium, og på den varme siden finnes to parallellkoblede kondensatorbatterier. Med forbehold om endringer. 3

4 1.2 Funksjonsprinsipp COND Funksjon Det er én kjølemediumkrets i kjølemaskinen. Kjølemediumkretsen er utstyrt med kondensator av lamelltype, fordamper av lamelltype og kjølekompressorer. FD1 LSV IPL1 B2 M1 M2 BP2 BP1 B1 M3 Det gassformede kjølemediet komprimeres av kjølekompressor M1 og M2 (ev. M3) og går deretter til kondensator COND, hvor det kjøles ned av en egen kondensatorstrøm og kondenserer til væskeform. Det væskeformede kjølemediet strømmer gjennom ekspansjonsventil VET1 hvor trykket og temperaturen reduseres. Fra ekspansjonsventilene avanserer kjølemediet videre til fordampere EVAP, hvor kjølemediet fordampes og kjøler uteluften. VET1 Etter fordamperen EVAP føres det fordampende kjølemediet videre til sugesiden av kjølekompressorene for å komprimeres igjen. EVAP VSL1 Lav-/høytrykksgivere B1/B2 måler systemets trykk for at styresystemet skal kunne sikre at dette er innefor de fastsatte grensene. COND Kondensator BP1 Høytrykkspressostat BP2 Høytrykkspressostat (kun størrelse 60, effektvariant 2, og størrelse 80, effektvariant 1 og 2) B1 Høytrykksgiver B2 Lavtrykksgiver M1 Kjølekompressor M2 Kjølekompressor M3 Kjølekompressor (kun størrelse 60, effektvariant 2, og størrelse 80, effektvariant 1 og 2) VSL1 Overtrykksvern, lavtrykk EVAP Fordamper VET1 Termostatisk ekspansjonsventil med trykkutjevning IPL1 Seglass LSV Magnetventil FD1 Tørkefilter Magnetventil LSV gjør at kjølemediet blir igjen i kondensatorbatteriene når alle kompressorer står stille. 4 Med forbehold om endringer.

5 1.3 Regulering Kjølekompressorer Kjølekompressorer styres fra luftbehandlingsaggregatet GOLD via releer på IQnomic Plus-modulen som er montert på kjølemaskinen. Størrelse 12, effektvariant 1, til størrelse 30, effektvariant 1. Disse størrelsene har to like store kjølekompressorer og reguleres i to trinn. Kjøleeffekten reguleres % (ved samme luftstrøm, temperatur osv.). Trinn 1: Ved kjølebehov startes kjølekompressor 1 (den kjølekompressoren med kortest driftstid startes først og benevnes her som kjølekompressor 1). Trinn 2: Ved ytterligere kjølebehov starter kjølekompressor 2 og kjøres samtidig som kjølekompressor 1. Innstilbar tidsforsinkelse (trinntid 300 sekunder) sikrer at kjølekompressor 2 ikke starter før kjølekompressor 1 går for full kapasitet. Ved redusert kjølebehov med påfølgende nedstenging finnes en forsinkelse, kjølekompressor 1 og 2 må ha vært i drift i minst 90 sekunder før de kan stanses. Omstarttiden for kjølekompressor 1 (300 sekunder) må ha løpt ut om den skal kunne starte igjen i trinn 1 etter at den er blitt kjørt i trinn 2. Størrelse 30, effektvariant 2, til størrelse 60, effektvariant 1. Disse størrelsene har to kjølekompressorer i forskjellig størrelse og reguleres binært i tre trinn. Kjøleeffekten reguleres % (ved samme luftstrøm, temperatur osv.). Trinn 1: Ved behov for kjøling startes kjølekompressor 1. Trinn 2: Ved ytterligere behov for kjøling startes kjølekompressor 2 samtidig som kjølekompressor 1 stanser. Innstillbar tidsforsinkelse (trinntid 300 sekunder) sikrer at kjølekompressor 2 ikke starter før kjølekompressor 1 går for full kapasitet. Trinn 3: Ved ytterligere kjølebehov startes kjølekompressor 1 igjen og kjøres samtidig som kjølekompressor 2. Dette tredje kjøletrinnet forsinkes også av innstilt tidsforsinkelse, i tillegg må omstarttiden (300 sekunder) for kjølekompressor 1 ha løpt ut. Ved redusert kjølebehov med påfølgende nedstenging finnes en forsinkelse, kjølekompressor 1 og 2 må ha vært i drift i minst 90 sekunder før de kan stanses. Omstarttiden for kjølekompressor 1 (300 sekunder) må ha løpt ut om den skal kunne starte igjen i trinn 1 etter at den er blitt kjørt i trinn 3. Størrelse 60, effektvariant 2, til størrelse 80, effektvariant 2 Disse størrelsene har tre like store kjølekompressorer og reguleres i tre trinn. Kjøleeffekten reguleres % (ved samme luftstrøm, temperatur osv.). Trinn 1: Ved kjølebehov startes kjølekompressor 1 (den kjølekompressor med kortest driftstid startes først og benevnes her som kjølekompressor 1). Trinn 2: Ved ytterligere behov for kjøling startes kjølekompressor 2 og kjøres samtidig som 1. Innstillbar forsinkelse (trinntid 300 sekunder) sikrer at kjølekompressor 2 ikke starter før kjølekompressor 1 går for full kapasitet. Trinn 3: Ved ytterligere behov for kjøling starter kjølekompressor 3 og kjøres samtidig som 1 og 2. Innstillbar forsinkelse (trinntid 300 sekunder) sikrer at kjølekompressor 3 ikke starter før kjølekompressor 1 og 2 går for full kapasitet. Ved redusert kjølebehov med påfølgende nedstenging finnes en forsinkelse, kjølekompressor 1, 2 og 3 må ha vært i drift i minst 90 sekunder før de kan stanses. Omstarttiden for kjølekompressor 1 og 2 (300 sekunder) må ha løpt ut om de skal kunne starte igjen i trinn 1 eller 2 etter at de er blitt kjørt i trinn 3. Alle størrelser Når en kjølekompressor stanses, må omstarttiden løpe ut før den kan startes på nytt. Omstarttiden regnes fra én start til neste start. Hvis trykket i kjølekretsen blir for lavt, eller hvis trykket i kondensatorkretsen blir for høyt, senkes kjøleeffekten ved at kompressorer stanses til trykket stabiliseres. Teksten KJØLING TRYKKBEGRENSING blinker da i luftbehandlingsaggregatets håndterminal. Når omstarttiden er løpt ut, forsøker kjølekompressoren å starte på nytt. Hvis trykket synker eller stiger ytterligere, vises alarm 160 (COOL DXS lavtrykk under alarmgrense), eller 161 (COOL DXS høytrykk over alarmgrense) og kompressorene stanses. Av sikkerhetshensyn finnes også høytrykkspressostat BP1/2 som låser startsignal til kompressorer. Pressostatene BP1/2 tilbakestilles manuelt ved å trykke på knappen plassert under beskyttelsesstrømpen på pressostatens overside. Dette kan gjøres uten å fjerne beskyttelsesstrømpen Kondensatorvifter Når kjølemediumkretsens høytrykk overstiger grenseverdien, økes kondensatorviften/kondensatorviftenes turtall trinnløst for å begrense trykknivået. Med forbehold om endringer. 5

6 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter Sikkerhetsbryteren er plassert på el-skapets dør. El-skapet er plassert innenfor den øvre inspeksjonsluken på kjølemaskinens inspeksjonsside (merke finnes på aktuell inspeksjonsluke). Sikkerhetsbryteren skal ikke brukes til start eller stans av kjølemaskinen. Kontroller at kjølemaskinen er slått av ved å stanse luftbehandlingsaggregatet eller ved å slå av kjølemaskinen midlertidig via handterminalen, se GOLD drifts- og vedlikeholdsinstruksjon. Når dette er gjort, kan strømmen brytes med sikkerhetsbryteren. For tilgang til sikkerhetsbryter åpner du inspeksjonsluken ved å skru ut knottene i lukens nederkant. Ta tak i håndtaket og trekk luken forsiktig utover. NB! Hold godt fast i luken så den ikke faller ned! Advarsel Den øvre inspeksjonsluken på aggregatets bakside må heller ikke åpnes når kjølemaskinen er i drift ettersom den fungerer som berøringsvern for kondensatorvifter. Det nedre dekkpanelet på kjølemaskinens bakside må ikke demonteres når luftbehandlingsaggregatet og/eller kjølemaskinen er i drift. Dekkpanelet kan slå opp og forårsake personskade. 2.3 El-utstyr Innenfor den øvre inspeksjonsluken på kjølemaskinens inspeksjonsside sitter kjølemaskinens el-utstyr montert i et separat el-skap. For tilgang til el-utstyret åpner du inspeksjonsluken ved å skru ut knottene i lukens nederkant. Ta tak i håndtaket og trekk luken forsiktig utover. NB! Hold godt fast i luken så den ikke faller ned! OBS! Slå alltid av sikkerhetsbryteren ved servicearbeid med mindre annet fremgår av respektiv veiledning. 2.2 Risikoer! Advarsel Ved inngrep, kontroller at spenningen til kjølemaskinen er brutt.! Advarsel Kjølemediumkretsen må ikke under noen omstendigheter åpnes av ukvalifisert personale, ettersom det er gass under høyt trykk i kretsen. Risikområder med kjølemedium Risikoområdet for kjølemedier er i prinsippet inni hele kjølemaskinen. Håndtering ved lekkasje, se punkt 7.2. Håndtering av kjølemediet. 2.4 Krav til kompetanse Kun kompetent elektriker kan utføre elektrisk installasjon av kjølemaskinen. Inngrep i eller reparasjon av kjølemediumkretsen skal kun utføres av godkjent kjølefirma. Øvrige inngrep i kjølemaskinen bør kun utføres av servicepersonell som har fått opplæring av Swegon. 2.5 Merking Typenummerskilt med typebetegnelse, serienummer, kjølemediummengde m.m. er plassert på kjølemaskinens inspeksjonsside. Typebetegnelse: Størrelse Effektvariant COOLDXS-aa-A-c-d-e-1 Kjølemedium som benyttes er R 410A. 6 Med forbehold om endringer.

7 3 Installering 3.1 Lossing/inntransport OBS! All transport skal foregå med kjølemaskinen i horisontal stilling Håndtering med truck Håndtering med kran Plasser to seleholdere på kjølemaskinens overside. Plasser de to medfølgende løfterørene i hullene som er beregnet for dette i bunnrammen, se tegning. Seleholdere Merking! Advarsel Kjølemaskinens tyngdepunkt er ikke sentrert. Merke som viser tyngdepunktet, finnes på kjølemaskinens emballasje ved levering, se skisse over. Løfterør Ta hensyn til tyngdepunktet når kjølemaskinen skal løftes! Med forbehold om endringer. 7

8 3.2.Oppstilling Kjølemaskinen skal plasseres utendørs (tilleggsutstyr er ikke nødvendig). Også luftbehandlingsaggregatet GOLD kan plasseres utendørs med tilleggsutstyr for utendørsplassering. Det er også mulig å plassere luftbehandlingsaggregatet innendørs og bare trekke tilluftskanalen ut til kjølemaskinen. Nødvendig åpen avstand for betjening ved kjølemaskinens inspeksjonsside og bakside er 1000 mm. Nødvendig åpen avstand for luftstrømming gjennom kondensatorbatterier i kjølemaskinens øvre plan er 1500 mm. Over kjølemaskinen skal det være helt åpent. Se skisse. 3.3 Installeringsprinsipp Kjølemaskinen kobles til luftbehandlingsaggregatets tilluftskanal, se skisse. Luftretningen gjennom kjølemaskinens underdel skal følge pilen på siden av kjølemaskinen. Kjølemaskinen er tilpasset i mål og kapasitet for tilkobling til luftbehandlingsaggregatet GOLD, størrelse For oversikt over effektstørrelser av kjølemaskiner som er tilpasset de ulike aggregatstørrelser, se punkt 10, Generelle tekniske data. Skisser på denne siden viser høyreutførelse, kjølemaskinen finnes også i venstreutførelse. Helt åpent rom. GOLD RX/PX/CX, tilluftskanal i nedre plan min mm 1500 mm 1000 mm Bakside GOLD RX/CX, tilluftskanal i øvre plan min mm Inspeksjonsside 1500 mm 1000 mm GOLD SD, tilluftsaggregat Tilluft 8 Med forbehold om endringer.

9 3.3.1 Kanaltilkobling Størrelse 12 Kjølemaskin COOL DXS størrelse 12 utstyres med gummipakning for sirkulær tilkobling, Ø 500 mm, til kanal (ikke inkludert i leveransen). Kanaler isoleres i henhold til gjeldende bestemmelser og bransjenormer. Størrelse Kjølemaskin COOL DXS størrelse har rektangulær tilkobling. Kanaltilkobling skjer med geidprofil (tilbehør, geidskjøter TBLZ-2-aa-08). Kanaler isoleres i henhold til gjeldende bestemmelser og bransjenormer Drenering På kjølemaskinens bakside finnes et dreneringsrør (DN25) for kondensatorvann. Om nødvendig skal dreneringsrøret kobles til avløp. Med forbehold om endringer. 9

10 1 0 P P NO.COOLDXS.INS Eltilkobling 4.2 Tilkobling av kommunikasjonskabel Det kreves kun én kommunikasjonskabel for å overføre OBS! Til installasjon kreves kvalifisert elektriker. 4.1 Strømtilkobling Innkommende kraftmating 400 V for COOL DXS størrelse 12, effektvariant 1 og 2, samt størrelse 20, effektvariant 1, skal være 5-ledersystem (3 faser, null og jord). Innkommende kraftmating 400 V for COOL DXS størrelse 20, effektvariant 2, t.o.m. størrelse 80, effektvariant 2, skal være 4-ledersystem (3 faser og jord). Dimensjonering av kabel for kraftmating skal ta hensyn til omgivelsestemperatur og oppbevaringsmåte. Begge inspeksjonslukene på kjølemaskinens inspeksjonsside åpnes ved å skru løs knottene i lukens underkant. Ta tak i håndtaket og trekk luken forsiktig utover. NB! Hold godt fast i luken så den ikke faller ned! Åpne døren til el-skapet. Innkommende kabel for kraftmating trekkes gjennom tilkobling på kjølemaskinens dekkpanel, gjennom rommet for kompressorer og tilkoblingen til el-skapet, se skisse. Kabelen legges på en sikker måte. Pass på at kabler ikke kommer borti kompressorer eller andre deler, siden overflatene kan være varme eller vibrere. Innkommende kraftmating kobles til sikkerhetsbryterens blokk plassert i el-skapet, se skisse. Splinten for innkommende jord ligger i umiddelbar nærhet av sikkerhetsbryteren. Se punkt 10, Tekniske data. informasjon mellom kjølemaskinen og luftbehandlingsaggregatet. All informasjon om driftsstatus og annet finnes i luftbehandlingsaggregatets håndterminal. Kommunikasjonskabel er tilkoblet kjølemaskinens elektriske utstyr og ligger sammenrullet bak inspeksjonsluken på plassen for kompressorer. Kommunikasjonskabelen trekkes gjennom et forboret hull i dekkpanelet, se skisse. Medfølgende gummimansjett monteres i det forborede hullet. Kabel legges på en sikker måte fra kjølemaskinen til luftbehandlingsaggregatet. Også innvendig i kjølemaskinen skal kabelen legges på en sikker måte. Pass på at kabler ikke kommer borti kompressorer eller andre deler siden overflatene kan være varme eller vibrere. NB! Ved parallell kabelstrekking skal kommunikasjonskabelen legges med en minimumsavstand på 100 mm fra kabel for kraftmating. Skissen viser COOL DXS fra inspeksjonssiden med inspeksjonslukene tatt bort. Sikkerhetsbryterens blokk Forboret hull for kommunikasjonskabel. OBS! Gummimansjett monteres Kommunikasjonskabel COOL DXS El-skap Kabel for kraftmating Tilkobling Kompressor 10 Med forbehold om endringer.

11 Installering luftbehandlingsaggregatet Gold Kommunikasjonskabelen skal kobles til et av bussuttakene på luftbehandlingsaggregatets styreenhet, se innringet område på skissen. Bruk et av hullene i den avlange, gummibelagte kabelgjennomføringen plassert på baksiden av el-skapets koblingsdeksel eller på luftbehandlingsaggregatets inspeksjonsside til å føre kabelen inn til styreenheten, se skisse. Flytt på en del av kabelgjennomføringen for å komme gjennom med kommunikasjonskabelen. Koble kabelen til valgfri busstilkobling på styreenheten. Juster kabellengden i el-skapet og tilpass kabelen i gjennomføringen. Monter gjennomføringen i korrekt posisjon igjen. Med forbehold om endringer. 11

12 1 0 P P NO.COOLDXS.INS Igangkjøring 5.1 Forberedelser Før første oppstart Kraftmating skal være tilkoblet. Kommunikasjonskabel til luftbehandlingsaggregat GOLD skal være tilkoblet en av koblingene merket Internal EIA-485. Kontroller at alle sikringer og motorvernbrytere er slått på. Luftbehandlingsaggregatets styresystem har en forhåndsprogrammert fabrikkinnstilling som gjør at kjølemaskinen er klar for drift når grunninnstillingene er foretatt. Funksjonen for kjølemaskinen skal aktiveres, se GOLD drifts- og vedlikeholdsanvisning for håndtering av menyer i håndterminalen Fasefølgevakt Kjølemaskinen er utstyrt med fasefølgevakt for å sikre at kompressorenes gangretning ikke er feil. Fasefølgevakten er montert i el-skapet, se skisse. Alarm , COOL DXS K1-3 utløst, vises i luftbehandlingsaggregatets håndterminal. Alarm kan ha flere årsaker, feil fasefølge, utløst motorvern, utløst høytrykkspressostat (BP2) eller uteblitt kontrollspenning. Elektrisk utstyr i COOL DXS L1-L2-L Oppstart Sett kjølemaskinens sikkerhetsbryter på ON. Kontroller fasefølgen, se punkt Kontroller at lysdiode L2 på IQnomic Plus-modulen lyser med fast lys (matespenning 24 V), og at lysdiode L1 blinker (kommunikasjon). L1 blinker (kommunikasjon). Funksjonsomkobleren skal være i den posisjon som angis i tabell under punkt 13 Igangsettingsprotokoll. Kontroller i luftbehandlingsaggregatets håndterminal at aggregatets kjølefunksjon (i driftsmodus) er satt til autodrift, og at kjølereguleringen er satt til COOL DXS. Gå via luftbehandlingsaggregatets håndterminal til manuell testmeny, se GOLD drifts- og vedlikeholdsanvisning. Kontroll: Start den første viften, start deretter én kjølekompressor om gangen. Hvis en kjølekompressor ikke starter avgis alarm. Sett kjølekompressorene på 0 (stopp). Gå tilbake til hovedmenyen. Kjølemaskinen er nå klar til drift og vil starte ved behov for kjøling Trykkgiver Kjølemaskinen har to trykkgivere i hver kjølekrets, én for lavtrykk og én for høytrykk. Når driftstrykket er utenfor grenseverdiene, vil kjølekompressoren stanses eller trappes ned. Teksten KJØLING TRYKKBEGRENSING vises i håndterminalen til trykket kommer innenfor grenseverdiene igjen. Kjølekompressoren kan startes igjen når omstarttiden er løpt ut Når lysdiode 1 lyser, er fasefølgen korrekt. Når lysdiode 2 lyser, er spenning tilkoblet Tiltak ved feil fasefølge! Advarsel Skal kun utføres av kvalifisert elektriker eller opplært servicepersonale. Stopp kjølemaskinen ved å velge AVSLÅTT i menyen INNSTILLINGER. Sett sikkerhetsbryteren på OFF på kjølemaskinen. Bryt kraftmating til kjølemaskinen. OBS! Kontroller gjennom måling at innkommende kraftmating til kjølemaskinen er brutt. Veksle mellom to faser på innkommende matekabel for å oppnå riktig fasefølge (rotasjonsretning). Koble kraftmating til kjølemaskinen. Sett sikkerhetsbryteren på ON. Start kjølemaskinen iht. oppstart, se punkt Oppstart. 6 Alarm For alarmbeskrivelse se GOLD drifts- og vedlikeholdsanvisning. 1 Med forbehold om endringer.

13 7 Vedlikehold 7.1 Rengjøring! Advarsel Før luker åpnes, se punkt 2 Sikkerhetsinstruksjoner. Kontroller behovet for rengjøring minst to ganger per år. Ved skitne omgivelser skal kontrollen gjennomføres oftere. Ved lettere tilskitning kan det holde å børste ren kondensatorbatteriene forsiktig fra utsiden. Ved tyngre tilskitning demonteres dekkpanelet på kjølemaskinens bakside gjennom å løsne skruene. Løft bort dekkpanelet. Aggregatets inspeksjonsluker åpnes ved å skru løs knottene i lukenes underkant. Ta tak i håndtaket og trekk luken forsiktig utover. NB! Hold godt fast i luken så den ikke faller ned! Innvendig rengjøring av maskinen utføres ved behov, med støvsuger og en fuktig klut. Kondensatorbatteriene/luftkjøler rengjøres på følgende måte: Rengjøring av kondensatorbatterier/luftkjøler skjer ved trykkluftinnblåsing, støvsuging med mykt munnstykke eller våtrengjøring med vann og/eller løsemiddel. Hvis løsemiddel brukes, må dette ikke være etsende på aluminium eller kopper. Swegons rengjøringsmiddel anbefales. Middelet selges gjennom Swegon Service. I forbindelse med rengjøring kontrolleres det at luftkjølerens dreneringsrør ikke er tett. 7.2 Håndtering av kjølemedium Kjølemedium som benyttes er R 410A. Ved levering er kjølemediumkretsen fylt på forhånd. Under normale forhold vil det ikke være behov for ytterligere påfylling.! Advarsel Kjølemediumkretsen skal ikke under noen omstendigheter åpnes av ukvalifisert personale, ettersom det er gass under høyt trykk i kretsen. Inngrep i eller reparasjon av kjølemediumkretsen skal kun utføres av godkjent kjølefirma. Kjølemaskinen er utstyrt med sikkerhetsventil mot høyt trykk ved høy temperatur.! Advarsel Hvis kjølemediet kommer i kontakt med ild eller på annen måte oppvarmes kraftig, kan det dannes giftige gasser. OBS! Påfylling av kjølemedium skal foretas iht. kjølemediumprodusentens anbefalinger. Unngå direkte hudkontakt med kjølemedium. Bruk tettsittende vernebriller, beskyttelseshansker og dekkende arbeidstøy. Ved kontakt med øynene Skyll øyet med øyevann (ev. lunkent vann) i 20 minutter. Oppsøk lege. Ved hudkontakt Vask grundig med såpe og lunkent vann. Ved frostskade Oppsøk lege. 7.3 Periodisk kontroll Periodisk kontroll av godkjent kontrollorgan kreves dersom kjølemediummengden i kjølemaskinen overstiger 3 kg. Periodisk kontroll skal gjennomføres hver sjette måned for COOL DXS størrelse 60, effektvariant 1 og 2, samt størrelse 80, effektvariant 2. For andre størrelser og effektvarianter skal periodisk kontroll gjennomføres hver tolvte måned. Rapporteringsplikt Rapporteringsplikt til lokal tilsynsmyndighet foreligger kun dersom sammenlagt fyllingsmengde i virksomheten overstiger 10 kg. 7.4 Service Kun servicepersonale opplært av Swegon skal utføre inngrep i kjølemaskinen. OBS! Ved eventuell lekkasje av kjølemedium, kontakt Swegon. Med forbehold om endringer. 13

14 8 Feil- og lekkasjesøk 8.1 Feilsøkingsskjema Symptom Mulig årsak Tiltak Kjølekompressor ikke i drift. For lav kjøleeffekt Kjølekompressor avbryter på lavtrykksgiver Kjølekompressor avbryter på høytrykksgiver Kraftig rimdannelse på fordamper. Spenningen er brutt. Feil fasefølge. Kjølekompressor er avbrutt på sikkerhetskretsen. Defekt kjølekompressor. Spenningen er brutt. Feil fasefølge. Ingen eller for liten luftmengde over fordamper. Termostat/reguleringsutstyr feil innstilt eller defekt. Mangel på kjølemedium. Ingen eller for liten luftmengde over fordamper. Defekt fordamper Ekspansjonsventil defekt. Lavtrykksgiver defekt. Ingen eller for liten luftmengde over kondensatoren. For høy omgivelsestemperatur. Høytrykksgiver defekt. Defekt eller feil innstilt ekspansjonsventil. Ingen eller for liten luftmengde over fordamper. Defekt luftkjøler. Kontroller manøver-/driftsbryter. Kontroller sikringer. Kontroller og endre fasefølge. Kontroller, tilbakestill ved behov. Bytt kjølekompressor. Kontroller manøver-/driftsbryter. Kontroller sikringer. Kontroller og endre fasefølge. Kontroller luftmengde. Juster innstilling eller bytt defekte komponenter. Anlegget lekker. Tett det og fyll på kjølemedium. Kontroller luftmengde. Kontroller, skift ut. Kontroller, skift ut. Kontroller, skift ut. Kontroller luftstrømmen (kondensatorbatteri og vifte). Kontroller omgivelsestemperatur. Kontroller, skift ut. Kontroller, bytt ut eller still inn. Kontroller luftmengde. Kontroller, skift ut. 8.2 Lekkasjesøk Som forebyggende tiltak bør lekkasjesøk i anlegget gjennomføres minst én gang per år. Lekkasjesøket skal dokumenteres. Hvis kjøleanlegget lekker, viser dette seg i første omgang ved redusert kjøleeffekt, eller, ved større lekkasjer, ved at anlegget ikke virker. Ved mistanke om lekkasje av kjølemedium, kontroller kjølemediumnivået i seglasset som er plassert i kjølemaskinens væskekabel. Hvis det bobler kontinuerlig og kraftig i seglasset, og kjølemaskinen gir merkbart lavere effekt, er det mest sannsynlig en lekkasje. Enkelte bobler ved oppstart, drift med redusert effekt eller normaldrift behøver ikke være tegn på at det er mangel på kjølemedium. Hvis det bobler i seglasset, og anlegget gir merkbart lavere effekt, bør du tilkalle godkjent servicehjelp. NB! Inngrep i kjølemediumsystemet må kun utføres av et godkjent kontrollorgan (virksomhet med relevant godkjenning) Med forbehold om endringer.

15 9 Mål 9.1 COOL DXS Vekt: Effektvariant 1, 499 kg Effektvariant 2, 530 kg Tilluft Kondensatorkjøling 9.2 COOL DXS B1 L1 H B2 F E D C G G 20 L2 20 Tilluft Kondensatorkjøling Størrelse Effektvariant B1 mm B2 mm L1 mm L2 mm H mm C mm D mm E mm F mm G mm Vekt kg Med forbehold om endringer. 15

16 1 0 P P NO.COOLDXS.INS Generelle tekniske data Dataopplysningene gir bare en oversikt, eksakte verdier fås ved databeregninger. Størrelse Effektvariant Nominell kjøleeffekt* kw Min. luftstrøm m 3 /h (m 3 /t) Nominell luftstrøm m 3 /h (m 3 /t) Maks. luftstrøm m 3 /h (m 3 /t) Kraftmating Kjølemediumfylling kg EER* (energy efficiency ratio) , (0,7) (1,1) (1,9) 3-fase 400V+N+PE, 25A 3,9 2, , (0,8) (1,1) (1,9) 3-fase 400V+N+PE, 32A 6,1 3, (0,8) (1,7) (2,7) 3-fase 400V+N+PE, 32A 6,1 3, (1,0) (1,7) (2,7) 3-fase 400V+PE, 40A 9,0 3, (1,2) (2,5) (3,8) 3-fase 400V+PE, 40A 9,5 3, (1,0) (2,5) (3,8) 3-fase 400V+PE, 50A 11,0 3, (1,1) (3,5) (5,3) 3-fase 400V+PE, 50A 12,4 3, (1,3) (3,5) (5,3) 3-fase 400V+PE, 80A 18,3 3, (1,5) (5,0) (7,3) 3-fase 400V+PE, 80A 18,3 3, (1,9) (5,0) (7,3) 3-fase 400V+PE, 110A 30,6 3, (2,3) (7,0) (10,3) 3-fase 400V+PE, 110A 30,6 3, (2,7) (7,0) (10,3) 3-fase 400V+PE, 145A 42,2 3,1 * Ved nominell luftmengde, omgivelsestemperatur 35 C, inngående temperatur i kjølemaskin henholdsvis 27 C (effektvariant 1), og 29 C (effektvariant 2). Dimensjonering Mange faktorer spiller inn ved valg av størrelse på kjølemaskin. Kjølemaskinen er konstruert for å takle svært ulike forutsetninger. For korrekt dimensjonering henvises til aggregatvalgsprogrammet ProUnit. 11 El-utstyr El-utstyr i kjølemaskinen er plassert innenfor inspeksjonsluken. For skjematisk beskrivelse, se skisse. Samtlige størrelser og effektvarianter Kontaktor med hjelpekontakt for eventuell kjølekompressor Kontaktor med hjelpekontakt for kjølekompressor Kontaktor med hjelpekontakt for kjølekompressor Sikkerhetsbryterens blokk. 5. Motorvernbryter med hjelpekontakt for kjølekompressor Motorvernbryter med hjelpekontakt for kjølekompressor Motorvernbryter med hjelpekontakt for eventuell kjølekompressor Manøversikring. 9. Fasefølgevakt. 10. Eventuell transformator 400/230 V for manøverspenning. 11. IQnomic Plus, styreenhet Med forbehold om endringer.

17 12 Internt el-skjema 12.1 COOL DXS størrelse 12, samtlige effektvarianter, og størrelse 20, effektvariant 1 B1 = Høytrykksgiver B2 = Lavtrykksgiver BP1 = Høytrykkspressostat Fx = Sikring FSC = Styring, vifteturtall LSV = Magnetventil Mx = Kjølekompressor MPM = Modul, motorvern PSC = Styring, fasefølge QM = Motorvern Q = Lastskillebryter T1 = Transformator FAN = Vifte Med forbehold om endringer. 17

18 12.2 COOL DXS størrelse 20, effektvariant 2, størrelse 30, samtlige effektvarianter, og størrelse 40, effektvariant 1 B1 = Høytrykksgiver B2 = Lavtrykksgiver BP1 = Høytrykkspressostat Fx = Sikring FSC = Styring, vifteturtall LSV = Magnetventil Mx = Kjølekompressor MPM = Modul, motorvern PSC = Styring, fasefølge QM = Motorvern Q = Lastskillebryter T1 = Transformator FAN = Vifte 18 Med forbehold om endringer.

19 12.3 COOL DXS størrelse 40, effektvariant 2, og størrelse 60, effektvariant 1 B1 = Høytrykksgiver B2 = Lavtrykksgiver BP1 = Høytrykkspressostat Fx = Sikring FSC = Styring, vifteturtall LSV = Magnetventil Mx = Kjølekompressor MPM = Modul, motorvern PSC = Styring, fasefølge QM = Motorvern Q = Lastskillebryter T1 = Transformator FAN = Vifte Med forbehold om endringer. 19

20 12,4 COOL DXS størrelse 60, effektvariant 2, og størrelse 80, effektvariant 1 B1 = Høytrykksgiver B2 = Lavtrykksgiver BP1/BP2 = Høytrykkspressostat Fx = Sikring FSC = Styring, vifteturtall LSV = Magnetventil Mx = Kjølekompressor MPM = Modul, motorvern PSC = Styring, fasefølge QM = Motorvern Q = Lastskillebryter T1 = Transformator FAN = Vifte 20 Med forbehold om endringer.

21 12.5 COOL DXS størrelse 80, effektvariant 2 B1 = Høytrykksgiver B2 = Lavtrykksgiver BP1/BP2 = Høytrykkspressostat Fx = Sikring FSC = Styring, vifteturtall LSV = Magnetventil Mx = Kjølekompressor MPM = Modul, motorvern PSC = Styring, fasefølge QM = Motorvern Q = Lastskillebryter T1 = Transformator FAN = Vifte Med forbehold om endringer. 21

22 13 Igangsettingsprotokoll Bedrift Behandler Kunde Dato SO-nr: Anl. Objekt/Aggregat Individnr: Anl.adresse Type/størrelse Installering/tilkoblinger Kontrolltiltak Installasjon i henhold til anvisninger Kondensavløp korrekt tilkoblet (ved behov) Strømtilførsel etter anvisning Styrekabel fra COOL DXS til GOLD tilkobles ifølge anvisning Rotasjonsretning kjølekompressor kontrollert Rotasjonsretning kondensatorvifte kontrollert Godkjent/ Utført Anmärkning 22 Med forbehold om endringer.

23 Kontroll COOL DXS, størrelse Fabrikkinnstilt verdi Kontrollert verdi Motorvernbryter, kompressor ,0 A Motorvernbryter, kompressor 2 13,0 A ,0 A 15,0 A ,0 A 15,0 A ,0 A 22,0 A ,0 A 22,0 A ,0 A 35,0 A ,0 A 35,0 A ,0 A 51,0 A ,0 A 51,0 A Motorvernbryter, kompressor ,0 A Motorvernbryter, kompressor 2 36,0 A Motorvernbryter, kompressor 3 36,0 A ,0 A 36,0 A 36,0 A ,0 A 51,0 A 51,0 A Med forbehold om endringer. 23

24 Kontroll COOL DXS, størrelse Fabrikkinnstilt verdi Kontrollert verdi IQnomic+, funksjonsomkobler IQnomic+, funksjonsomkobler A C D E F 24 Med forbehold om endringer.

KJØLEMASKIN CoolDX, versjon D Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 08-80

KJØLEMASKIN CoolDX, versjon D Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 08-80 KJØLEMASKIN CoolDX, versjon D Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 08-80 Dokumentets originalspråk er svensk Innhold. Oversikt 3.. Generelt 3. Funksjonsprinsipp 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5.

Detaljer

KJØLEMASKIN CoolDX Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 08-60 NO.COOLDX.INST.090301

KJØLEMASKIN CoolDX Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 08-60 NO.COOLDX.INST.090301 KJØLEMASKIN CoolDX Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 08-60 NO.COOLDX.INST.090301 Innhold 1. Oversikt 3 1.1. Generelt 3 1.2 Funksjonsprinsipp 4 2 Sikkerhetsinstruksjoner 5 2.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80

Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 Installasjon resirkulasjonsdel TBBR/TCBR GOLD størrelse 12-80 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Installasjon elektrisk luftvarmer TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/ COMPACT/SILVER C

Installasjon elektrisk luftvarmer TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/ COMPACT/SILVER C Installasjon elektrisk luftvarmer TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/ COMPACT/SILVER C 1. Generelt Luftvarmer TBCE/TBRE brukes til ettervarming av tilluften eller ved visse behov for forvarming av uteluften. Luftvarmer

Detaljer

Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installasjon- og vedlikeholdsanvisning Størrelse

Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installasjon- og vedlikeholdsanvisning Størrelse Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installasjon- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 011-030 GOLD RX/HC Dokumentets originalspråk er svensk 1. Sikkerhetsinstruksjoner...3 1.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter...3

Detaljer

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT

Montering kanaltilbehør GOLD/SILVER C/COMPACT Montering kanaltilbehør GOL/SILVER C/COMPACT 1. Montering kanaltilbehør 1.1 Generelt enne veiledningen behandler montering av kanaltilbehør i kanalsystem, for mer detaljert informasjon om for eksempel

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installering elektrisk luftvarmer TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Luftvarmer TBLE/TCLE brukes for ettervarming av tilluften. Luftvarmer TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk utstyr oppfyller

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR GOLD størrelse 12-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft. Brukes ved funksjonene

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsdel TCBR/TCBRS GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsdelen brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel av uteluft.

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120

Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Installasjonsanvisning GOLD RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 Innhold 1. Installering...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Inntransport... 3

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse

Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse Installasjon resirkulasjonsseksjon TCBR, versjon F GOLD/SILVER C størrelse 11-120 1. Generelt Resirkulasjonsseksjon brukes ved to ulike driftsforhold. 1. For å sirkulere resirkulert luft uten tilførsel

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon

Nye COS Q-modeller med startutstyr. Generell informasjon. Enkel installasjon. Spesifikasjon COS Q-modeller Nye COS Q-modeller med startutstyr Schløsser Møller Kulde AS leverer nå også aggregater fra COS med startutstyr. Dette forenkler den elektriske installasjonen, og gjør leveransen av det

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT NO.TBIQ2480.130225 Installasjon IQnomic plus, modul TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Generelt IQnomic brukes til ekstrafunksjoner med inn- og utganger som ikke er standard på aggregatets styreenhet. 2. Installasjon

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installasjon trykkgiver TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Generelt Trykkgiveren brukes i anlegg der man ønsker å oppnå variabel luftmengde ved å holde trykket i kanalsystemet konstant. Trykkgiveren

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive

Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive Drift og installasjons veiledning DB3 Pumpdrive 1 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering kan gi omfattende person og materialskader.

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT d = D h Ø D NO.ELQZ504480.60408 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--504- GOLD/COMPACT d h = xhxb H+B H B. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg

Detaljer

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD O.TZ50.5099 Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TZ50 GOLD. Generelt pparatboksen for sonestyring består av to moduler og en transformator (0 V/4 V) montert i en metallkapsling. Det finnes

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

BETJENING OG REGULERING AV ANLEGGET ISVANNSANLEGG

BETJENING OG REGULERING AV ANLEGGET ISVANNSANLEGG BETJENING OG REGULERING AV ANLEGGET ISVANNSANLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 5. INNLEDNING 2 5.1 Kjølemaskin 2 5.1.1 Generelt 2 5.1.2 Styring av anlegget 2 5.1.3 Betjeningspanel 2 5.1.4 Beskrivelse av knappenes

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLERING GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 og TBLZ-1-2-1-41 1. Generelt Kommunikasjonsenheten GOLDen GATE Lonworks fås i flere sett for kopling til ulike generasjoner av GOLD og COMPACT. I

Detaljer

KJØLEMASKIN COOL DX versjon E, COOL DX Top versjon D Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 05-80

KJØLEMASKIN COOL DX versjon E, COOL DX Top versjon D Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 05-80 NO.COOLDX.IN.E.08 KJØLEMASKIN COOL DX versjon E, COOL DX Top versjon D Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 05-80 COOL DX COOL DX Top Dokumentets originalspråk er svensk NO.COOLDX.IN.E.08

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

5. Vedlikehold, hygiene og service

5. Vedlikehold, hygiene og service 5. Vedlikehold, hygiene og service 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i EXact Automatikk, Basisveiledning for VEX320/330/340/350/360 hvordan du via teknikermenyen (adgangskode 1111) kan gå

Detaljer

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT

Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ-2-504-2 GOLD/COMPACT .ELQZ0440.090 Installering luftkvalitetsgiver kanal ELQZ--04- GOLD/OPAT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4 pumper Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper NRF nr. 9038034 Varenr. 3000130 Rev.02 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent AS-18 / AS-25 / AS-30 / AS-44 / AS-67 / KB-109 Lutkjølt kompressoraggregat E-ASKB rev.1 Teknisk informasjon Disse luftkjølte kompressoraggregatene blir levert i seks forskjellige størrelser og

Detaljer

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no

Splitt og monoblokk. for kjøl/frys. Katalog del 3.0 Januar 2014. IēēčĔđĉ. www.novemakulde.no Splitt og monoblokk for kjøl/frys Katalog del 3.0 Januar 2014 IēēčĔđĉ -V -T -S -V www.novemakulde.no Innhold Varianter monoblokk og splitt aggregat for kjøl og frys... 4 Monoblokk vegg aggregater... 6

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen.

!Produktets drift overvåkes permanent av styringen. Funksjoner instrumentpanel I det lett oversiktlige displayet foretas alle innstillinger, og her får du også informasjon om drift og temperaturer. Informasjonen oppgis i et av fire menysystemer. : Viser

Detaljer

Kjøleaggregat Cooler Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 14-60

Kjøleaggregat Cooler Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 14-60 Kjøleaggregat Cooler Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 14-60 Str. 14-18 Str. 24-60 Innholdsfortegnelse 1. oversikt 3 1.1 Generelt 3 1. Funksjonsprinsipp 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4 1.2.2

Detaljer

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD

Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TBLZ-3-50 GOLD Installasjon av apparatboks for sonestyring (Xzone), TZ50 GOLD. Generelt Apparatboksen for sonestyring består av to moduler og en transformator (0 VA/4 VA) montert i en metallkapsling. Det finnes nødvendige

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT d = D Installasjon luftkvalitetsgiver kanal TBLZ--74-a GOLD/COMPACT d h = h Ø D xhxb H+B H B NO.TBLZ74.406. Generelt Innholdet av karbondioksid i inneluften er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad.

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER

GRAM PLUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER GRAM LUS/TWIN/EURO/MIDI/BAKER Betjeningsvejledning DK... 6 Instructions for use GB... 15 Bedienungsanweisung D... 24 Mode d'emploi F... 32 Gebruiksanwijzing NL... 41 Bruksanvisning S... 50 Bruksanvisning

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring

Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide for PS1/PS2-LCD pumpestyring Hurtigguide PS1-LCD 3 4 5 1 2 Tilførselsstrøm 1 Klemmer på 1-fas L1, N + jording ( 3-fas= L1, L2 og L3 + jord ) Motorkabler 2 Kontaktorklemme 2 og 4 på 1-fas (

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler.

Varmluftsvifte Panther 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Varmluftsvifte 6-15 3 6 15 kw Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte 6-15 Effektive varmevifte for middels store lokaler. Bruksområde 6-15 er en serie svært stillegående og effektive varmevifter for stasjonær

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBVA.70 Installasjon Ventilsett TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Generelt Ventilsett TBVA består av en -veis seteventil med utvendig gjenge, trykklasse PN. Ventilen kan enkelt gjøres om til -veisversjon

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning

FLEXIT SPIRIT Monteringsveiledning 11869N-7 212-1 FLEXIT SPIRIT ART. NR.: 11863 11948 11185 Monteringsveiledning Vannbatteri Innhold 1 Tekniske data 3 1.1 UNI 2 3 1.2 UNI 3 4 1.3 UNI 4 4 1.4 Kapasitet og lyddata, tilluftsside UNI 2 5 1.5

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler

Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruksjon motstrømsveksler Delt utførelse Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før den maskinen eller det anlegget hvor de inngår overensstemmer med kravene i EUs

Detaljer

Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installasjon- og vedlikeholdsanvisning Størrelse

Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installasjon- og vedlikeholdsanvisning Størrelse Reversibel varmepumpe GOLD RX/HC Installasjon- og vedlikeholdsanvisning Størrelse 011-0 GOLD RX/HC Dokumentets originalspråk er svensk 1. Sikkerhetsinstruksjoner...3 1.1 Sikkerhetsbryter/hovedstrømbryter...3

Detaljer

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80

Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 Installering blandingsdel TBBD GOLD SD, størrelse 04-80 1. Generelt sdelen TBBD fås til alle størrelser av GOLD SD. Eksempel 1 (to spjeld) sdelen kan brukes når man ønsker helt eller delvis å varme opp

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT

Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ-2-504 GOLD/COMPACT NO.ELQZ504480.095 Installasjon luftkvalitetsgiver ELQZ--504 GOLD/COMPACT. Generelt Innendørsluftens innhold av karbondioksid er en effektiv indikator på rombelegg og ventilasjonsgrad. Ventilasjonsstyring

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL.

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 1 Uten varme 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m*

AR200 AR200. Innfelt luftport for små innganger. 1 Uten varme 3 Elvarme: 3 18 kw 2 Vannbåren varme. Anbefalt installasjonshøyde 2,5 m* AR00 Innfelt luftport for små innganger Anbefalt installasjonshøyde,5 m* Innfelt montering Lengder:,,5 og m Uten varme Elvarme: 8 kw Vannbåren varme Bruksområde AR00 er en kompakt luftport som egner seg

Detaljer

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m

UF600 UF600. Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører. For dører opptil (H x B): 6 x 12 m UF00 Luftport for bruk med utblåsingåpning under gulvet i store industriporter/dører For dører opptil (H x B): x m Vertikal montering Bruksområde UF00 skaper en svært effektiv luftsperre når luft med høy

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer