Eivind Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eivind Hansen eivind.hansen@himolde.no 090741"

Transkript

1 Øving 1 It doesn t matter Nicholas G. Carr Referat Carr skriver at I 1965 gikk 5 % av bedrifters investeringer til informasjonsteknologi, i årtusenskiftet var det nesten 50 %. Bedriftsledere for 20 år siden så på datamaskinen som glorifiserte skrivemaskiner og kalkulatorer og de som arbeidet med disse var ansatte på et lavt nivå som sekretærer, analytikere og teknikere. Det var en og annen toppsjef som innarbeidet IT i sin strategiske tenkning. I dag har dette endret seg til det motsatte, ledere snakker ofte om den strategiske verdien som IT gir. Bak endringen i tankegang ligger den enkle forutsetningen om at IT som styrke og allesteds nærværenhet har økt, og da har den strategiske verdien også. Men dette er feil, for det som gjør en ressurs til et konkurransefortrinn ikke er allesteds nærverhet men heller knappet på ressursen. Carr mener så at IT den siste i en serie av gjeldene teknologier som har forandret industrien de siste to århundrer helt fra dampmaskinen og jernbanen til telegraf og telefonen. For i en liten periode ble de bygget inn i infrastrukturen for handel, alle disse teknologiene åpnet mulighetene for fremtidsrettede selskaper for å få reelle fordeler. Når tilgjengeligheten økte og kostnadene ble redusert - ble det en komoditet. Han sier så at siden IT har blitt allemannseie, har det strategiske standpunktet blitt usynlig. Han sier så at dagens bedriftsledere kan lære av historien, og trekker paralleller mellom ekspansjonen av IT spesielt internett og utrulling av tidligere teknologier. Det er viktig å skille mellom proprietær teknologi og det som kan kalles infrastrukturell teknologi. Proprietær teknologi kan være eid av en enkel bedrift. Eksempler på proprietær teknologi kan være en farmasøytisk bedrift kan være i besittelse av en patent på et spesielt virkestoff som er basisen for en hel rekke medikamenter. Så lenge teknologien forblir beskyttet gir proprietær teknologi strategiske fordeler, av disse fordelene kan bedriften ha mye større overskudd enn rivalene. Til motsetning har infrastrukturell teknologi en langt mer verdi når den deles enn når det blir brukt isolert. Et eksempel er på 1800-tallet, visst et firma hadde enerett på teknologien som krevdes for å lage en jernbane. Visst bedriften ville kunne de ha lagt proprietære linjer mellom seg og leverandørene, selve bedriften ville vært mer effektiv. Men visst en hadde hatt åpne jernbaner ville en ha tjent mye bedre siden en knytter sammen mange bedrifter og ikke minst kjøpere. Infrastrukturell teknologi sin egenart og økonomi gjør det uunngåelig at de deles og blir en del av bedriftens infrastruktur. I den tidlige utbyggingsfasen kan infrastrukturell teknologi ta form som en proprietær teknologi. Men bare så lenge adgangen til teknologien er begrenset gjennom fysiske begrensninger, intellektuell eiendoms rettigheter, høy kostnad eller mangel på standardisering. Bedriften kan da bruke teknologien for å få fordeler over rivaler. Fellen som ledere ofte faller inn i er at de tror at mulighetene for fortinn vill være tilstede for alltid. Mens i virkeligheten er vinduet for å få en fordel av infrastruktruell teknologi er åpen i en liten periode. Når teknologien blir potensielt kommersiell og begynner å bli satt pris på blir det uunngåelig investert store summer i den, og utbyggingen forsetter i stor skala.

2 Han sier så at etter at teknologien har modnet seg og utbyggingen er ferdig, er den eneste fordelen bedrifter kan håpe på å oppnå er kostnadsfordeler og selv det kan være vanskelig. Teknologien kan fremdeles påvirke konkurranse, men bare på makroøkonomisk nivå. Carr mener at IT vil følge den samme skjebnen som jernbanen, telegrafen og elektrisitet. Antall tilkoblede datamaskiner på internett vokste fra til over 125 millioner. Og siden 1980 tallet mer enn 450 millioner kilometer med fiber kabler har blitt lagt. IT er en infrastruktrurell teknologi som lever av å dele data, IT er også veldig kopierbart. Og ikke minst skalerbart. Hvorfor skal en bedrift bruke mye penger på å utvikle en egen kontorpakke når du kan gå på butikken og kjøpe en state-of-the-art for en brøkdel av prisen. Men det er ikke bare programvaren som er kopierbar det er også forretnings prosessen. Fordi det meste av forretnings aktivitetene og prosesser er bygget inn i programvare, da blir de kopierbare. Spesielt med inntoget til internett kan bedrifter få oppfylt sine IT behov bare ved å handle tredjeparts web tjenester. Større deler av IT blir homogenisert, spesielt når bedrifter bytter ut sine tilpassede tjenester med generelle tjenester. Wal Mart og Dell er eksempler på selskaper som har tatt i bruk den teknologiske fordelen til et varig konkurransefortrinn. Men fordelene minker allerede, beste praksis blir bygget inn i programvare eller kopiert. Historien viser at kraften av infrastrukturell teknologi minker stadig og det er mange tegn på at utbyggingen av infrastrukturen nærmer seg slutten. Vi har allerede lagt mer fiberkabler enn vi trenger. Investerings-boble har sprukket og der er et tegn på at den infrastrukturelle teknologien nærmer seg slutten. Når en ressurs blir betydningsfull for konkurransen, men uviktig til strategi, så blir risikoen den skaper mer viktig enn det fordelene gir. Et strømbrudd i dag kan være katastrofal. Den operasjonelle risikoen for IT er stor som teknisk svikt, foreldelse, nedetid på tjenester, upålitelige leverandører, sikkerhetsbrudd til og med terrorisme. I dag kan et IT avbrudd lamme en bedrifts evne til å produsere, levere tjenester eller kontakte sine kunder. Derfor må en bli flinkere til å fortutse hva som kan gå galt. I det lange løp er den største faren en bedrift vil møte er høyt forbruk. Det som også er viktig er å kunne separere viktige investeringer fra de som er overflødige. Kostnadsstyring og mer kreativitet til å finne enklere og billigere alternativer og en større åpenhet til outsourcing blir også viktig. Inngå langsiktige avtaler når det gjelder innkjøp av datakomponenter kan det spares mye penger på, ofte brukes bare en brøddel av kraften datamaskinen gir. Bedrifter har også vært slappe i sin bruk av IT, ifølge Computerworld estimerer de at så mye som 70 % av lagringskapasiteten til en bedrift går med til lagring av mp3, spam og videofiler. Eliminering av dette vil spare mye penger. Nå som IT er blitt den dominerende ressurs utgiften for de fleste bedrifter så er det ingen unnskyldninger for sløsing og slurv.

3 Diskusjon Jeg vil presentere artikkelen IT does so matter! som ble publisert på sin side av Kathleen Melymuka. Hun intervjuet Rob Austin og Andrew McAfee, hvor begge var da assisterende professorer hos Harvard Business School; Paul A. Strassman som var CIO hos NASA og Tom DeMarco en programvare ingeniør. Carr sier at informasjons teknologi har blitt så utbredt som jernbane og elektrisitet, at den har mistet in strategiske verdi. Tom DeMarco mener at Carr trekker for raske konklusjoner, han presenterer tre grafer: jernbane, elektrisitet og IT. Hver graf viser en lik kurve og ut i fra kurven trekker han den konklusjonen om at IT er kommodifisert. Men det grafen til IT viser er nemmelig antall tilkoblede internett verter, og han mener det ikke er det samme som informasjons teknologi. Men visst en ser nedenfor er det en oppdatert graf som viser at antallet har steget siden Figur 1 Robert H Zakon - Kilde: Hobbes Internet Timeline - DeMarco mener også at det er allment kjent at det er datamaskinen som er kommodifisert. Men at Carr prøver dermed å bevise at IT som en helhet er kommodifisert blir helt feil. Han mener også at allesteds nærværelse og ikke knappheten som er problemet med IT. Og når han sier det virker det som han egentlig snakker primært om hardware sier Rob Austin. Han legger til at problemet er ikke knapphet på utstyret, men evnen til å se for seg de nye mulighetene innen IT og hvordan få det til å fungere. Og det er enda en stor forskjell for hvor mye en klarer å hente ut fra IT. Det er så godt som ingen konkurransedyktige fordeler å hente gjennom IT, fordi alle kan kjøpe det du kjøper skriver Carr.

4 Det er gjerne ikke noen konkurransedyktige fordeler å hente ved å kjøpe IT, men en kan oppnå konkurransedyktige fordeler av å være innovativ innen IT sier DeMarco. Paul A. Strassman følger opp det DeMarco sier og legger til at Carr mest sannsynlig brukte det samme Microsoft Word programmet som Strassman bruker, men de får vidt forskjellig resultater. Geoffrey Moore snakker om kjerne og kontekst. Kontekst er tingene som er kommodifisert, og det er en stor del av IT. Du kan kjøpe kontekst over alt og det er vel kanskje det Carr snakker om. Men det er nettopp kjernen bedrifter konkurrerer på, de bedriftene som oppnår suksess får en fordel. Carr sier at når en bedrift ikke oppnår noen fordeler gjennom IT, er det nødt til å være kortvarig. DeMarco er litt enig i dette men forklarer at endringer er raske, og blir stadig hurtigere. Det en gjør i dag gir deg kanskje ikke samme fortjenesten som det ville ha gjort for et århundre siden. Men en kan fremdeles oppnå varig konkurransefortrinn ved å stadig være innovativ innen IT. Noen som er litt uenig med Carr på dette punktet er Strassman som sier at når Wall-Mart startet for nesten 50 år siden, kunne alle på den tiden gått til NCR og kjøpt Teradata systemet som er basisen for Wal-Mart sin suksess. Men det faktum at en kjøper identiske teknologi betyr ingenting, det er hvordan du bruker den. Carr synes å vise til at IT som selskapets tjenester er besklektet på regnskap eller vedlikeholdet av bygningen. Det virker for Austin at Carr er besatt av at IT absolutt skal være infrastrukturell teknologi. Carr sier at det er vanskelig å se for seg en mer perfekt kommoditet enn en byte av data. Men når vi forflytter oss til informasjons økonomi, så er ikke IT bare en transport mekanisme, det er en forvandlende innretning. Det kommer til å bli mer og mer om det forvandlende potensialet av bytes. DeMarco er enig i det Austin sier og legger til at når vi snakker om IT som er virkelig i ferd med å endre retning. Visst du vil endre bedriften din, så lager du et IT system som gjør dette mulig. Det er derfor IT er vanskelig. Ideen om at IT blir mer kommodifisert er tullete for det er ideen om at forandring blir kommodifisert. Carr ser fremtiden til informasjonssjefen å telle kornet, ikke som en strateg. McAfee mener i små firma som ikke er et rent IT firma vil informasjonssjefen sin oppgave vær å redusere kostnadene. Men hos store bedrifter som Cisco, Wal-Mart eller Dell så trengs det en helt annen person. Han bør være en IT strateg, flink til å endre organisasjonen og bedriften trenger en til å redusere kostnadene. Austin tenker at informasjonssjefen sin oppgave er å kunne legge til rette for prosessen for å hjelpe forretningsfolkene til å forstå de tekniske mulighetene. Det involverer fantasi, visjon og evnen til å forklare den visjonen til folk som ikke er teknologisk anlagt. Forretningsfolkene må forstå hvordan få bedriften til å fungere, og teknologen må forstå potensialet til ny teknologi. Og dermed må en informasjonssjef kunne få disse to områdene til å overlappe. DeMarco mener at de trenger å være et element om visjon, og visjon kan ikke bli kommodifisert. Carr sitt råd er å være en etterfølger, det er rett og slett en usunn tankegang. Mennesket er et informasjons-dyr, og IT ligger så nært kjernen han bestreber.

5 En ting når han sier at IT er bare infrastrukturell teknologi, og i tillegg at vi har bygget ut nettverket og ikke kommer til å trenge flere linjer er da helt feil. For i bunn bruker vi fiberkabler til å transportere informasjonen hurtig over store avstander, det meste av tilkoblingsmuligheter til internett ligger fiberkablene der og overfører dataene. Land som er langt fra like utviklet som oss har en veldig liten prosentandel tilgang til internett. Visst en ser på grafen nedenfor vist den en knapp økning i internettbrukere siden Når Afrika blir så utviklet at antallet er oppe i 50 % er enda en stund til, og dermed vil en se en utvikling innen utbygging av IT i fremtiden også. Men om det er snakk om fiberkabler er jeg ikke sikker på. Figur 1 Kommunikasjonsvekst i Africa - Kilde: kiplinger.com Men det som Autsin forteller i artikkelen virker det også for meg at når Carr skriver om IT så mener han egentlig maskinvare. Men IT er jo så mye mer enn maskinvare. Spesielt i dag, det er ikke lenger slik at Dell er størst. I dag er Apple den største og de lever av å selge sine iphoner, men det de tjener mest på er folks evne til å forutse hva andre er på jakt etter. I 2006 visste ingen hva en app var, nå 5 år etter har Apple passert 10 milliarder nedlastninger, men de har nettopp lansert sin app store til sine datamaskiner og laptopper. Og de andre store selskapene kommer nå etter. Google har i dag lansert Android Market som skal tilby apps direkte fra nettleseren. At det å tjene på å kjøpe ferdig lagd programvare fremfor å utvikle selv kommer er litt subjektivt. Visst bedriften er en konsulentbedrift som gir går innen energisparing til sine kunder vil bedriften selvfølgelig tjene på å kjøpe inn ferdig kontorprogramvare. Disse rådene kan ikke automatiseres siden bedriften må analysere hver sin kunde. Greit, kanskje de kommer ofte med den samme konklusjonen om å etterisolere, hive ut oljefyr og slikt men i bunn og grunn er ikke deres felt nettopp IT.

6 Jeg er enig i at når bedrifter i dag kjøper programvare kjøper de også en forretningsprosess, og hvordan de skal utøve disse prosessene. Og skifte ut et ERP system kan være ganske så kostbart fordi de må omstrukturere sin bedrift etter det nye systemet. Men nå er det jo ofte slik at de fleste system (har dog ikke erfaring her, men tar en antagelse) har bygd inn beste praksis, og dermed vil det være likt. Så det er heller standardiseringen det står på her. For meg når han sier at en ikke kan oppnå konkurranse fortrinn ved å investere i IT er vel kanskje greit. Men for meg er det slik at det er måten en bedrift bruker IT til å løse sine oppgaver som gjør at de får konkurranse fortrinn foran sine konkurrenter. Klarer en og vær innovativ innen it vil en også få fortrinn. De rådene Carr gir til slutt om at dagens bedrifter må være kostnadseffektive og kunne forutse problemer er jeg helt enig i. Når størstedelen av bedriftene sine utgifter er innkjøp må da kunne inngå gode avtaler om innkjøp av IT utstyr og programvare være veldig viktig. Det er mulig å være innovativ innen IT uten å bruke mye penger på utstyr. Også å forutse problemer før de skjer er viktige, en kan tape mye penger på å ha et system nede lenge av gangen. Dette kan ofte være unngått. Men det ene rådet om at bedriften må følge etter og ikke lede, er helt feil. Jeg mener at visst en bedrift skal kunne ha fordeler av IT må en tørre å gå foran og hele tiden vær foran. Dagens teleoperatører er et slikt eksempel, Ludo Mobil har i dag en kundeoperatør per kunder. Dette går fordi de har IT systemer som automatiserer, og de er flinke til å forutse problemer og legger disse på nettsiden slik at kundene kan løse problemene selv. Kilder

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859

Innlevering 3. IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Innlevering 3 IBE 250 Ingrid Vermøy, 090859 Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og ved Universitetet i Bergen, han er også professor ved universitetet i Pittsburgh. Per Sætre

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Hva menes med finansiell suksess? Hvor lang tid skal man se over? For hvem? Hva menes med nødvendig, men ikke tilstrekkelig?

Hva menes med finansiell suksess? Hvor lang tid skal man se over? For hvem? Hva menes med nødvendig, men ikke tilstrekkelig? Finansiell suksess Hva er en nødvendig betingelse, om enn ikke tilstrekkelig betingelse, for finansiell suksess? Hva menes med finansiell suksess? Hvor lang tid skal man se over? For hvem? Hva menes med

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010.

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Oppgavetekst. Hvorfor har vi andre transaksjonskostnadene i en digital bedrift enn i en vanlig produksjonsbedrift og vil trenden forsterke

Detaljer

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett.

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett. «Fra mistenkelig lave priser og salgspress, til nerdete teknikere og nær verdiløse nettsider, hvordan skal du noen gang klare å finne en kvalifisert, kompetent, profesjonell webdesigner?» Kjære bedriftsleder

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING

Adrian Skumsrud. Kandidatavhandling UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING Kandidatavhandling Adrian Skumsrud UTNYTTELSE AV POTENSIALET TIL HJEMMESIDEN TIL MIKROVERKSTEDET NORGE I FORBINDELSE MED ONLINE MARKETING - Helhetsplanlegging av MikroVerkstedets online markedskommunikasjonsstrategi

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene

Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene Demokratisk økonomi. Av Dr.Ing. Jan Bording 2014 1 Vil vi virkelig bære rundt på disse rikingene? Det er mulig å fjerne all arbeidsløshet og samtidig løse

Detaljer

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1)

Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Markedstilpasning blant oppdrettere av marine arter 1) Geir Grundvåg Ottesen og Kjell Grønhaug Utgangspunktet for denne artikkelen er spørsmålene: Hvordan oppfatter oppdrettere av marine arter markedsmulighetene?

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess

VÅREN 2001. Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess VÅREN 2001 Sett kunden i fokus med Mamut Full kontroll med datax Privatøkonomi Enklere hverdag med økonomisystem fra Mamut Lysende Internett-suksess INNHOLD Med Mamut for Pocket PC har du full oversikt

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge

Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge Jeg skal være med! om åpne standarder i et åpent informasjonssamfunn Ola Berge 124 Våren 2008 kunne man være vitne til en noe uvanlig demonstrasjon i Oslos gater. Noen av parolene var «Nei til ISO-godkjenning

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer