endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "endelig utgave norasonde ÅrsberetninG"

Transkript

1 endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG

2 Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for Årsrapport attføring Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisors beretning Forretningsidé, visjon og verdier Eiere/avdelinger

3 Adm. direktør har ordet Brobygger til arbeidslivet! Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for 95 mill kr, og oppnådde et resultat på 2,8 mill kr, en betydelig forbedring i forhold til fjoråret. Resultatforbedringen skyldes at bedriften har vunnet anbud innen nye områder som kursleverandør samt en generell positiv utvikling i selskapets ulike avdelinger. Som attførings- og tiltaksbedrift ligger vår eksistensberettigelse i det å skape samfunnsøkonomiske lønnsomme løsninger for de tiltaksplassene vi disponerer. Oppsving i konjunkturene er også merkbart når det gjelder formidling av våre arbeidstakere til det åpne jobbmarkedet og formidlingsprosenten økte med 11,5 %. Totalt bisto Norasonde 1146 personer innen ulike tiltak, som er en vekst på 14 % sammenlignet med fjoråret. Selv med et positivt arbeidsmarked konstaterer vi at antall personer som trenger bistand til å komme i jobb eller aktivitet fortsatt er meget høyt i vår region. Vårt gode samspill og samarbeid med næringslivet er sentralt for at vi skal lykkes i det å formidle flere til jobb. Bedriften opplever at næringslivet i større grad enn tidligere er positive til å inngå samarbeidsavtaler med bedriften. Videre utvikling og endring er for de fleste selskaper fundamentalt for å sikre inntjening og videre drift. Vi må kjenne til hva markedet etterspør og hvordan organisasjonen er i stand til å tilpasse seg og levere i forhold til behovene. Norasonde står godt rustet til å møte tiden som kommer med meget gode og kompetente fagmiljøer. Bedriften preges av bred tverrfaglig kompetanse og det er utviklet en rekke faglige verktøy for å styrke bedriften ytterligere innen både attføringsfaglig - og produksjonsfaglig områder. I 2011 har bedriften inngått samarbeidsprosjekter med bl.a Høyskolen I Akershus og Sollan, som er sertifiserings- og metodeverktøy for veiledere innen karriereveiledning. Utvidet satsning på kompetanse er meget godt tatt i mot av alle ansatte og vil over tid styrke vår markedsposisjon ytterligere. Kvalitetssikringssystemet EQUASS ble innført i 2009 og bedriften besto resertifisering i Innen utgangen av 2011 har myndighetene satt som krav at tiltaksbedrifter skal ha oppnådd denne sertifiseringen som er viktig dokumentasjon på kvalitet i attføringsarbeidet. Det er nedsatt et offentlig utvalg for arbeidsrettede tiltak (Brofoss-utvalget). Hensikten er å vurdere skjermet sektors rolle i arbeids- og velferdspolitikken. Utvalget la frem sin innstilling i januar Det er fokus på hvordan eventuelt endringer i rammevilkår vil prege vår bransje. Disse utfordringene vil vi møte med god kompetanse innen våre satsningsområder. Vi fokuserer på en god og inkluderende bedriftskultur. Vi legger vekt på å formidle de verdiene vi står for som bedrift og ønsker at arbeidet vårt skal preges av raushet, omsorg, pålitelighet, kompetanse og entusiasme og stolthet i det vi gjør. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte for meget god innsats i Vår videre satsning på kompetanseutvikling og faglig kvalitet skal bidra til at vi ytterligere styrker vår identitet og fremmer videre muligheter for fremtidig suksess, i det å være blant Norges beste tiltaksbedrifter. Vi er ca 100 ansatte som sammen skal leve opp til det å bringe folk videre! Tusen takk til alle sammen! Bodil Løkken Bendiksen adm.dir 3

4 Organisasjonskart Styret Prosjekter Anbud Daglig leder Stab Regnskap/Økonomi/Lønn HMS/Kvalitet/HR Marked Drift bygg, vaktmester/ renhold Tiltak Produksjon/ Tjenester Pakking og montering (VTA) Kurs Karriereendring Rådgivning ArbeidsPraksisSkjermet (APS, Fokus) ArbeidsRettetRehabilitering (ARR) Arbeid med Bistand (AB) AMB (Avklaring,KIA,TIA) Kurs-/Kompetanse Skedsmokorset og Bj.langen Keramikk og håndverk Servicesenter (sentralbord/resepsjon) Salgsavdeling Regnskapskontor AS Mekanisk/Sveis/Ventil/Stige Lysarmaturer/Ventilasjon Grafisk/Printshop/Web Elektro/Kabel Kantine/Catering Transport Skedsmokorset Bjørkelangen Sørumsand Pakking & montering Servicetjenester Vaskehall Keramikk & butikk Skedsmokorset Sørumsand Jobbklubb Lillestrøm Skedsmokorset Bjørkelangen Sørumsand 4

5 Styrets beretning for

6 6

7 7

8 8

9 Årsrapport attføring 2011 Årsrapport attføring 2011 Til årsberetningen 2011 Trend For kontraktspartner NAV Akershus har de viktigste trendene i 2011 vært reaktivisering av langtidsledige, økt fokus på markedskompetanse og samarbeid med arbeidsgivere, samt reduksjon av individuell AMO. For vår del har dette medført økte plasser i Avklaring, APS tiltaket brukes mer til formidling, samt en reduksjon av elever på kursavdelingen. Til tross for satsing på langtidsledige, ble det en reduksjon på APS-Fokus i Kvalifisering (KIA) ble også ytterligere redusert, noe NAV i en lengre periode har signalisert vil skje på landsbasis. NAV fortsetter å bruke anbud på konkurranseutsatt sektor. Tildelte plasser 2011 Skjermet Som det fremkommer i tabellen under ble vi tildelt 5 plasser mer i 2011 enn i I KIA ble en reduksjon på 5 plasser 1. februar, og ytterligere 3 plasser 1.juli. For APS-Fokus (midlertidige plasser) ble det en reduksjon på 10 plasser. Skedsmo Avklaring Kvalifisering Tilrettelagt VTA APS AB APS-Fokus Tildelte plasser Gj.sn/mnd Bjørkelangen Avklaring Kvalifisering Tilrettelagt APS Tildelte plasser Gj.sn/mnd Sørumsand VTA APS Tildelte plasser 15 5 Gj.sn/mnd 17 1 Konkurranseutsatt Det er gjennomført 7 jobbklubber for unge i alderen år. Nytt i 2011, er to vaktmesterkurs med praksis og 5 Arbeidsforberedende kurs avklaring og motivasjon. Til forskjell fra skjermet sektor er det her ikke innsøkning enkeltvis, men NAV bemanner opp hvert enkelt kurs i forkant og oversender deltakerliste til oss. Antall deltakere i 2011: Jobbklubb: 96 Avklaring og motivasjon: 38 Vaktmester m/praksis: 34 Norasonde AS Attføringsårsrapport

10 Vi har levert tilbud på kurs vi ikke har vunnet: Jobbklubb Nes Regnskapsmedarbeider med praksis Jobbklubb for ungdom, Øvre Romerike Tilrettelagt oppfølging Resultater I løpet av året har det vært 1146 deltakere i våre forskjellige tiltak og kurs. Vi har vært måloppfyllende i forhold til plasser i skjermet sektor, unntatt Tilrettelagt (TIA) Skedsmo og APS Sørumsand. En TIA-deltaker regnes som ansatt, og dermed må forholdet mellom tilretteleggingsbehovet til den enkelte, og bedriftens behov vurderes. Det var i 2011 en person som ble overført til TIA fra KIA. APS Sørumsand manglet innsøkning fra NAV. I forhold til konkurranseutsatt, klarte ikke NAV å bemanne opp alle kursene i tråd med intensjonen.. Det ble avsluttet 158 personer til jobb eller utdanning i personer ble avsluttet til andre aktive løsninger. Dette betyr at 50 % av våre deltakere som sluttet i 2011 gikk til jobb eller videre aktivitet mot et lønnet arbeid. Ved kursavdelingen på Skedsmo har det vært 98 aktive i Av disse var det 44 NKI-studenter, hvor alle bestod sin eksamen. De øvrige har gjennomført variert grunnleggende utdanning/kartlegging enten direkte fra NAV, eller som en del av et tiltak. Hendelser i løpet av året Bemanning Innen attføring og kurs ble det ansatt 4 personer i I samme periode sluttet det 3 personer. Bedriften opprettholder sin strategi med å ansette personer med høyere relevant utdannelse. Sørumsand Norasonde overtok Sørumsand ASVO. Med dette fulgte 15 VTA-plasser og 5 APS-plasser. Arenaer er bilpleie, vedsalg, pakke- og montering og vaskehall Lokalisering I løpet av første halvår ble Arbeid med bistand (AB), læringsloftet og Keramikk og Håndverk flyttet fra Industriveien 1 til Industriveien 14. Det er nå bare Varig Tilrettelagt (VTA) som er i nr. 1 I Lillestrøm ble Jobbklubben og Vaktmesterkurset flyttet til Storgaten 6, hvor vi allerede gjennomfører Avklaring og Motivasjon. På denne måten er all kursvirksomhet i Lillestrøm samlet på et sted. Equass Bedriften ble revidert og fikk forlenget godkjenningen med to nye år. Avdeling Sørumsand inngikk også i prosessen. VOX Kursavdelingen på Skedsmo har gjennomført basiskompetansekurs (BKA) innen matematikk og IKT. Dette er i utgangspunktet rettet mot fast ansatte, men bedriften har valgt å inkludere TIA-deltakerne. Det har deltatt 24 personer. Prosjekter 10 IPS (Individual Placement and Support) I samarbeid med attføringsbedrifter på Østlandet, Ahus og NHO er bedriften med i et forprosjekt med IPS. Målet med IPS er lønnet arbeid. Målgruppe psykiske lidelser/rus. Virkemidlene er hurtig oppstart og aktivitet i ordinært arbeidsliv og en entydig rapportstruktur. Metoden er evidensbasert. Norasonde AS Attføringsårsrapport

11 Leonardo Skillsbank: Bedriften gikk inn som partner i EU-prosjektet Skillsbank. Hensikten er å utvikle et CV/karriereveiledningsverktøy som kan benyttes i Europa/EU. Bedriften vil ha eierinteresse i verktøyet. Prosjektet blir administrert av Høgskolen i Oslo og Akershus samt Voksenopplæringsforbundet, med partnere fra Polen, England, Tyskland Frankrike, og Norge. Norasonde AS Attføringsårsrapport

12 12 Resultatregnskap

13 Balanse 13

14 14 Balanse

15 Noter

16 16

17 17

18 18

19 Kontantstrømanalyse 19

20 20

21 21

22 Vår forretningsidé Norasonde er en tiltaksbedrift som tilbyr - avklaring, kompetanseutvikling og kvalifisering mot ordinært arbeid - tilrettelagt arbeid - produksjon og tjenesteyting Vår visjon Norasonde gir brukere/medarbeidere økt livskvalitet gjennom arbeid og aktivitet Våre verdier - Vi er en pålitelig og kompetent samarbeidspartner - Vi er rause og viser omsorg - Vi er entusiastiske og stolte over å være i Norasonde 22

23 , APS fokus, KVP, AB og Jobbklubb i Lillestrøm. har fått to nye eierkommuner i Rømskog og Aurskog & Høland kommune. Dette ford gende måte: Våre eiere: 25,16 % 20,20 % 0,25 % 14,37 % 0,32 % 10,17 % 2,21 % 9,00 % 5,00 % 5,93 % 7,41 % er: kerne økt livskvalitet gjennom arbeid og aktivitet. avdelinger; Norasonde AS Postboks Skedsmokorset Besøksadresse: Industriveien 14, 2020 Skedsmokorset kelte deltager skal det være en dør inn til Norasonde, og mange dører ut til arbeid og aktivi bevisstheten og praksisen rundt at produksjonsarenaene skal være reelle arbeidsmiljøer me utfordringer som eksterne Besøksadresse arenaer. avdelingskontor: Derfor er våre arenaer blitt et bedre virkemiddel for god øp. Vi har i 2010 videreført fokuset på opplæringsplaner og kompetansebevis, for slik å styrk ltager sine muligheter. Alle arbeidsstasjoner på alle avdelinger har nå opplæringsplaner, de knyttet opp imot utdannings- og kompetansekrav i videregående skole. Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset Serviceveien 4, 1940 Bjørkelangen Blakerveien 9E, 1920 Sørumsand dette har vi styrket Telefon vår kompetanse sentralbord: 64 gjennom rekruttering Fax: av nye medarbeidere og gjennom sehevende tiltak for de ansatte. Spesifikt gjennom karriereveiledning og Motiverende intervj innen livsstyrketrening og ledelse. bisto 1005 personer i ulike løp i Enkelte av disse er fortsatt aktive hos oss inn i

24 Norasonde AS Telefon: Telefax: e-post: Avdelingskontor tiltak/attføring: Sørumsand layout og trykk:

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp

Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp R Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp Rapport 2013-09 Proba-rapport nr.2012-09, Prosjekt nr. 12029 ISSN: 1891-8093 TT,SK,LEB/HB, 24 mars 2013 Offentlig Rapport

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet

Arbeid og psykisk helse. Veileder for NAV-kontoret. Grønt arbeid. en god start på veien mot arbeidslivet Arbeid og psykisk helse Veileder for NAV-kontoret Grønt arbeid en god start på veien mot arbeidslivet 1. Innledning Grønt arbeid er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV, for mennesker med psykiske og/eller

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer