Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking. Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale"

Transkript

1 Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale

2 Sikker bruk av lavdosemidler i norsk plantedyrking Om kopiprodukter og falske produkter i forhold til de originale Redaksjon/kontaktpersoner Trond Anstensrud, salgssjef, tel Nina Jørgensen, registrering, tlf Foto DuPont International, AgroFoto Produksjon Aistrup & Co. ApS 2007 innhold Risikovurdering 4 Produktspesifikasjoner 5 Falske produkter 6 Definisjon, forholdsregler og eksempler Kopiprodukter 10 Definisjon, vær oppmerksom på Overvåking av generiske sulfonylurea herbicider Kopiprodukter av dårlig kvalitet 14 Parallellimport 18 DuPonts innsats mot falske plantevernmidler 20 Tollmyndighetenes innsats mot ulovlige varer 22 Kvalitetsstyring i norsk landbruk 24 Lavdosemidler og DuPonts arbeid for 26 produktkvalitet DuPont Norge Postboks 6154 Etterstad 0602 Oslo Tel

3 forord: I DuPont anerkjenner vi fullt ut konkurranse fra lovlig importerte produkter og lovlige kopiprodukter, med samme kvalitetsstandard som de originale produktene. De er underkastet de samme strenge krav fra myndighetene som alle andre produsenter. I Norge er det Mattilsynet som godkjenner produktene og bøndene har generelt stor tillit til at de registrerte produktene er i orden. Som det vil framgå av denne boka, er det dessverre mange eksempler på at noen prøver å omgå reglene. Handel med falske produkter og med kopiprodukter av dårlig kvalitet er et stigende problem i Europa. Det er ikke kun de falske produktene, som alltid er ulovlige, som i de siste par årene har forårsake store skader på avlingene og betydd økonomiske tap for den enkelte bonden. Det er også mange eksempler på kopiprodukter av dårlig kvalitet. Dette er til skade for bøndenes, forbrukernes og miljøets helse og sikkerhet, og hele landbrukssektorens omdømme. I november 2006 samlet DuPont Agro ca. 50 konsulenter og forhandlere til et seminar om kvalitet og kopiprodukter i Danmark. Vi har samlet de viktigste delene her. Forsidefotoet er hentet fra et eksempel på falsk Titus-produkt med innhold av feil aktivt stoff. Produktet ødela potetåkre i tre europeiske land, samt åkre med mais og tomater. Åkeren ovenfor er fra Calais i Frankrike i Se mer side 6-9.

4 Risikovurdering - grunnlaget for sikker bruk av plantevern Et plantevernmiddel skal være godkjent av Mattilsynet før det kan importeres, selges eller brukes i Norge. Det er straffbart å selge, importere eller bruke midler som ikke er godkjente. Når et firma ønsker å selge et nytt eller endret middel, skal det innsendes dokumentasjon til Mattilsynet, som viser produktets sammensetning av fysiske og kjemiske egenskaper, produktets giftighet overfor miljø, mennesker og dyr og mange andre detaljerte opplysninger. Mattilsynet foretar heretter en vurdering av risikoen forbundet med bruken av produktet og vurderer det ut fra følgende kriterier: Eksponering: Hvordan og i hvilke mengder brukeren utsettes for den kjemiske forbindelsen, d.v.s. mengdene i kontakt med hud, øyne og munn. Fare: Hvilke kjemiske farer er det forbundet med bruken av produktet (iboende egenskaper), d.v.s. hvor giftig er produktet. Eksponering + Fare = Risiko Risiko: Vurdering av risiko for sprøytefører, miljø og forbrukere ved å sammenholde eksponering og fare. Sammensetning og dens betydning ved vurdering av risiko I sin vurdering av risiko for helse og miljø og agronomisk effekt legger Mattilsynet til grunn at produktet er i henhold til deklarert sammensetning. Produsenten skal sørge for at sammensetningen ikke varierer fra år til år, at nivået av kjente urenheter er konstant og at det ikke dannes ukjente urenheter under produksjonen av preparatet. Dette krever at preparatet fremstilles under velkontrollerte forhold. Når disse forholdene ikke er oppfylt er det fare for at nye stoffer dannes slik at sammensetningen av preparatet blir endret. Mattilsynets vurdering av risiko ved bruk av preparatet vil da ikke lenger kunne legges til grunn for vurdering av den nye sammensetningen. Dette innebærer at den nye sammensetningen har en ukjent risiko 4

5 Produktspesifikasjoner - en garanti for kvalitet og sikkerhet Plantevernmidlet er noen av de best undersøkte produktene i verden. Midlene er blant annet underlagt internasjonale avtaler om beskyttelse av produktkvalitet, og skal oppfylle en rekke minimumskrav før de kan selges. Internasjonale minimums-kvalitetskrav er fastlagt av FAO/WHO, og er internasjonalt anerkjente. FAO s produktspesifikasjoner utarbeides globalt i et samarbeid mellom myndigheter, analyselaboratorier og firmaene, som produserer plantevernmidler. Det overordnede formålet er å sikre brukernes helse og sikkerhet samt miljøet. FAO s produktspesifikasjoner blir normalt fastsatt for aktive stoffer på bakgrunn av en omfattende datapakke fra det firmaet som har patent på produktet. Denne datapakken inneholder blant annet informasjoner om sammensetning, egenskaper, urenhetsprofil (se boks nedenfor), samt en komplett helse- og miljøprofil (boks nedenfor). Når patentet på et stoff utløper kan kopiprodusenter fritt produsere samme stoff, bare de overholder FAO s produktspesifikasjoner. Myndighetene bruker produktspesifikasjonene til å vurdere om kopiproduktet er identisk med det originale produktet, ved godkjennelse av kopiproduktet. I skjemaet vises hvilke kriterier produktkvaliteten av et kopiprodukt vurderes ut fra. Urenhetsprofil Giftighet (Helseprofil) Giftighet for dyr (Miljøprofil) Ikke relevante*) urenheter: Forskjell i konsentrasjon må ikke overstige 50% eller maks 3 g/kg Nye urenheter: Maks 1 mg/kg Kjente relevante urenheter: FAO s faste grenser, som ikke må overskrides. Akutt data: Må ikke være større enn en faktor 2 x NOEL** I studier med positive/negative svar: Må svaret for det generiske produktet ikke være annerledes enn originalproduktet. Data: Forskjellene må ikke overstige en faktor på 5 i de testede artene. * Relevans vurderes ut fra, om urenheten har en påvirkning på helse og milljø. ** NOEL: No observed effect level, d.v.s. høyeste konsentrasjon, hvor det ikke er observert helsemessige effekter. 5

6 Falske/ piratkopierte produkter Definisjon: Har samme utseende som originalproduktet Etterligner utseende av emballasje og innhold Er alltid ulovlig Anbefalte forholdsregler: Kjøp alltid fra en kjent eller autorisert forhandler eller produsent Vær mistenksom hvis prisen er meget lav Kontroller at emballasjen er inntakt Forlang faktura

7 Falske produkter De falske produktene er illegale kopier av originalproduktet og er alltid ulovlige. Original DuPont Italiensk plagiat Produktforfalskning er et globalt problem, som finnes innenfor de fleste produktområdene og ikke kun i landbrukssektoren. Problemet er blant annet velkjent innenfor DVD/ CD-produksjon og merkevarer i klær, vesker, belter m.v. Kvaliteten av en forfalskning er nesten alltid dårligere enn kvaliteten av originalproduktet. Et kopiert Gucci-belte lever ikke opp til Guccis kvalitetskrav. I dette og mange andre tilfeller er det kun produsenten som lider et økonomisk tap, mens forbrukeren bare får en dårligere kvalitetsopplevelse. Men når det gjelder matvarer, legemidler og andre kompliserte kjemiske og/eller biologiske produkter, som kan påføre både brukeren og miljøet sykdommer og skader, kan det bli et alvorlig problem for alle. I de siste par årene har det også vært flere eksempler på falske produkter til landbruket i store deler av Europa. Disse har forårsaket skader på avlingene og har medført økonomisk tap for den enkelte bonden. Eksempel på et forfalsket produkt: Legg merke til den minimale forskjellen på størrelsen av varemerkeregistreringen i DuPonts ovale logo samt en svak forskjell i den grønne skriften som angir produktnavnet Titus. Det er ikke lett å gjenkjenne de falske produktene Forskjellen mellom det originale og det falske produktet kan være meget vanskelig å få øye på. Falske produkter forsøker i utseende å ligne de originale produktene på alle måter. Det kan derfor være vanskelig å kjenne forskjell. Det falske Titus-produktet i eksempelet ovenfor ble forhandlet i Italia. Produktet inneholdt et annet aktivt stoff enn det originale Titus og ødela avlingene på de behandlede åkrene. På neste side vises bilder og flere eksempler på hvilke konsekvenser det kan få å bruke de falske produktene. 7

8 Øverste foto: Potetene til venstre er behandlet med det originale DuPont Titus, mens de skadde potetene til høyre er behandlet med det falske Titusproduktet. Foto i midten til venstre: Maisplantene til venstre er behandlet med det originale DuPont Titus, mens maisplantene til høyre, som har lidt alvorlige skader, er behandlet med det falske Titus-produktet. Foto over: Falsk produkt som ble solgt til forhandlere, som trodde de kjøpte et middel med den aktive ingrediensen rimsulfuron. På den falske etiketten var det stavefeil (gul markering) og lot-nummeret DEC02CE131 DEC 02 var også feil. Nederste foto: Ødelagte tomatplanter etter behandling med et falskt plantevernmiddel.

9 Falske produkter Eksempler fra Europa. I 2004 ble det i både Frankrike, Italia og Spania forhandlet produkter som forhandlerne trodde inneholdt det aktive stoffet rimsulfuron (Titus). Men de falske emballasjene inneholdt flere andre aktive ingredienser, som ikke var registrert til behandling av den samme avlingen. De behandlede åkrene - mais, poteter og tomater - led alvorlige skader og bøndenes avlinger gikk tapt. De forskjellige bildene på forrige side viser de skadde avlingene, og produktene på denne siden er et annet eksempel på forfalskning. Hvordan kan vi beskytte oss mot falske produkter Vårt beste råd er følgende: Sørg for at produktet alltid leveres direkte av en kjent, autorisert forhandler eller produsent. Vær særlig mistenksom, hvis etiketten ser ubehjelpsom ut eller er overklistret med en ny. Hvis det er mistanke om et falskt produkt kan man henvende seg til Mattilsynet eller sende det til DuPont, hvor vi vil sørge for å få det analysert på et av våre laboratorier. Dessuten vil vi løpende legge ut informasjoner på vår hjemmeside når og dersom vi får kunnskap om at det er falske produkter i omløp. Et annet eksempel med Titus fra Russland: Legg merke til hullet som er boret under etiketten. Her er det falske produktet påfylt. Etter påfyllingen limes etiketten på igjen, så hullet dekkes. 9

10 Kopiprodukter/ generiske registreringer Definisjon: Lovlig registrerte produkter Produsenten er ikke den som opprinnelig har utviklet produktet Må ikke kopiere identiteten av det originale produktet Vær oppmerksom på at de generiske produktene: Kan være forskjellige fra det opprinnelig registrerte produktet Kan inneholde urenheter som ikke er vurdert i registreringsgodkjennelsen Innholdet av aktivt stoff kan være lavere eller høyere enn i det originale produktet

11 Kopiprodukter Når patentet på et lavdosemiddel utløper, introduseres ofte kopimidler på markedet. Mange distributører, som tilbyr generiske (=kopi) lavdosemidler, produserer dem ikke selv, men kjøper dem fra forskjellige produsenter eller mellomhandlere, som varierer fra år til år. Disse produktene kan være av variabel kvalitet og oppfyller ikke alltid FAOspesifikasjonene for lavdosemidlene. (se avsnitt om produktspesifikasjoner side 5). I Norge/EU skal den minste endring i sammensetningen av aktive stoffer eller den ferdige formuleringen meldes til registreringsmyndighetene og en risikovurdering for det nye aktive stoffet/produktet skal utføres. Hvis ikke endringene i produktsammensetningen meldes på lovpliktig måte, er salg av produktet ulovlig. Overvåking av generiske lavdosemidler Siden 1994 har DuPont utført analyser av alle kopi-lavdosemidler, som opprinnelig ble utviklet og patentert av DuPont, men som nå kommer på markedet som kopiprodukter. Formålet er å følge utviklingen i både antall og kvalitet av de kopiproduktene som markedsføres, samt å identifisere potensielle risikoer som kan være forbundet med bruken av disse kopiproduktene. Totalt er det blitt til analyse av 293 forskjellige produkter fra både store globale produsenter og fra mindre lokale produsenter av kopi-lavdosemidler (inklusive 2006 tall). Kopiprodukt av: Tribenuron-methyl (Express) Metsulfuron-methyl (Ally) Sulfonylurea totalt (inkl. andre aktive stoffer) Prosent prøver med urenheter utenfor FAO spesifikasjoner for godkjennelse 95% 84% 81% Resultatene av DuPonts analyser viser at 95 % av alle prøver med tribenuronmethyl (Express) samt 84 % av prøver med metsulfuron-methyl (Ally) ikke oppfyller de minimumskravene som FAO har fastsatt. Totalt sett viser DuPonts analyser av kopiprodukter, at 81 % av alle lavdosemidler introdusert på markedet ikke oppfyller minimumskravene med hensyn til renhet og innhold av aktivt stoff, se også figur 1 på neste side 11

12 Figur 1: Kopiprodukter med lavdosemidler har vanskeligheter med å overholde internasjonale minimums-kvalitetskriterier (FAO-spesifikasjoner). Resultater av DuPonts analyse-program for generiske produkter ( ). Kopi-produkt innsamlet og analysert (aktivt stoff) Antall prøver analysert Prosent av prøver forurenset med mer enn 100 ppm av annet aktivt stoff Prosent av prøver med urenheter forskjellig fra DuPont s lavdosemidler Bensulfuron-methyl Chlorimuron-ethyl Chlorsulfuron (Glean) Metsulfuron-methyl (Ally) Nicosulfuron Rimsulfuron (Titus) Sulfometuron-methyl Triflusulfuron-methyl (Safari) Tribenuron-methyl (Express) TOTAL Undersøkelsene viser dessuten ofte at det produktet som er registrert hos myndighetene ikke alltid er det samme produktet som det som rent faktisk selges. Som eksempel kan nevnes en sak fra England sommeren 2006, hvor en global produsent registrerte et produkt som oppfylte FAO s spesifikasjoner, men rent faktisk solgte et kopi metsulfuron-methyl (Ally) produkt utenfor FAO s spesifikasjon. Produktet hadde altså et større antall ukjente urenheter i varierende konsentrasjoner. Ingen toksikologiske eller økotoksikologiske undersøkelser er foretatt på disse urenhetene. Det er derfor uvisst om produktet er sikkert å bruke for sprøyteføreren, miljøet eller forbrukeren. 12

13 Hovedkonklusjonen av DuPonts overvåkingsprogram av kopiprodukter er, at bestemmelse av innholdet av aktivt stoff ikke alene er nok til å bekrefte kvaliteten av produkter. Kjente og ukjente urenheter, som kan påvirke helse- eller miljømessige faktorer, skal også identifiseres og testes for å klarlegge om produktet er sikkert å bruke. Ukjente urenheter kan endre resultatet av behandlingen i åkeren. Figur 2: Den reelle styrken av tribenuron-methyl i generiske produkter er i dette eksempelet ofte mye mindre enn spesifisert på etiketten, og ikke i overensstemmelse med FAO s spesifikasjoner. Ifølge FAO s spesifikasjon skal innholdet av det aktive stoffet i en 10 WP formulering befinne seg i intervallet 9% til 11%. Resultatene fra DuPonts analyseprogram viser her, at det er tilfellet for under 20% av de analyserte prøvene. 13

14 Konsekvenser av dårlig kvalitet Kvalitetsavvik: Kan inneholde urenheter, som kan påvirke helse og miljø Kan inneholde andre aktive stoffer Kan inneholde et feil aktivt stoff Uakseptable fysiske egenskaper (f.eks. dårlig oppløsning) Risiko: Manglende risikovurdering på helse og miljø Redusert virkning på skadegjøreren Uakseptable skader på avlingen Dårlig dokumentasjon/rådgivning om produktet Ingen erstatning ved skader Kan skade omdømmet til godkjente produkter samt av landbrukssektoren generelt

15 Kopiprodukter av dårlig kvalitet Ukjente urenheter kan medføre helse- og/eller miljømessige problemer Hvis kvaliteten av de generiske lavdose-midlene ikke er i orden handler det ikke kun om for lite eller for mye innhold av aktivt stoff eller dårligere fysiske egenskaper. Det handler også om ukjente urenheter, som kan skade miljøet og forringe brukerens sikkerhet. I det følgende vises utdrag fra analyser, som viser de forskjellige kvalitetene. A: Kromatografi av generisk tribenuron-methyl B: Kromatografi av DuPont tribenuron-methyl Figur 3: Kromatogafiet*) av den generiske tribenuron-methylen i eksempel A inneholder 8 signifikante målinger, som representerer uidentifiserte urenheter (blå piler) samt et ikke spesifisert aktivt stoff (rød pil). Til sammenligning viser eksempel B, at den registrerte DuPont tribenuron-methylen ikke inneholder noen signifikante målinger av urenheter, da kromatografiet viser det resultatet som det skal i følge registreringen. *) Kromatografi: Fellesbetegnelse for de metodene som brukes til å separere, isolere og identifisere komponentene i kjemiske stoffer ved hjelp av stoffenes evne til å oppløses og absorberes. 15

16 Figur 4: Kromatografi av en generisk tribenuron-methyl viser at det er funnet fem ukjente urenheter og to andre ikke oppgitte aktive stoffer, nemlig metsulfuron-methyl (Ally) (3,352 ppm) og bensulfuron-methyl (3,849 ppm). Figur 5.: Analyser av 19 forskjellige generiske tribenuronmethyl produkter (Express) fra Kina viser at produktene inneholder mengder av et annet aktivt stoff. I 11 ut av de 19 prøvene var nivået over 1,000 ppm (>0,1 %). Figur 6.: Analyseresultat av prosentinnhold av aktivt stoff i 10 produktprøver fra en generisk tribenuron-methyl 75 % WG. Alle prøver ligger under de angitte 75 %, som er markert med den fete grenselinjen i figuren. (FAO tillatte avvik for innhold av aktivt stoff) 16

17 Figur 7: De to siktene viser at det er tydelige rester av uoppløst kopiprodukt i motsetning til det originale. Generisk produkt DuPont produkt Figur 3 side 15, og figur 4 og 5 side 16 viser funn av urenheter samt funn av ikke oppgitte aktive stoffer. Ca. 81 % av alle lavdosemidler introdusert på markedet viser samme tendens (figur 1 side 12). Når det er snakk om ukjente urenheter betyr det stoffer som ikke er undersøkt for eventuell skadelig virkning. Det er ikke utført studier på urenheter, som det er påkrevd i forbindelse med registrering av produktene. Derfor kjenner man ikke konsekvensen av innholdet av disse urenhetene. Dessuten viser figur 6, 7 og 8 eksempler hvor det har vært for lavt innhold av aktivt stoff, dårligere fysiske egenskaper og mindre innhold av produktet enn angitt på emballasjen. (Den angitte vekten er 5 gram) (Nettovekt av de målte emballasjene) Figur 8: 11 analyserte vannoppløselige poser fra generiske produkter viser at innholdet ligger under den angitte vekten. Helt opp til minus 20 % som er signifikant undervekt. 17

18 Parallell import Definisjon: Lovlig registrerte produkter Parallellimportører kjøper produkter i land hvor prisen er lav og selger produktet i land med et høyere prisnivå. Vær oppmerksom på at parallellimporterte produkter ifølge utenlandske erfaringer: Kan være forskjellige fra det opprinnelige registrerte produktet Kan inneholde urenheter, som ikke er vurdert i registreringsgodkjennelsen Innholdet av aktivt stoff kan være lavere eller høyere enn i det originale produktet

19 Parallellimport Konkùrranse til fordel for bøndene/avlerne eller import av dårlig kvalitet? Sitat fra LandbrugsAvisen (Danmark) (her oversat til norsk): Parallellimport av kjente pesticider bidrar til konkurransen og kan være med til å holde prisene lave. Det mener Jens Erik Jensen, spesialkonsulent ved Landssenteret i Skejby. I det omfang, avansene i Danmark er så høye, at det lønner seg å kjøpe noe parallelt i utlandet, som vitterlig er det samme, er det fi nt for danske bønder, sier han Men det forplikter. Man skal dokumentere, at det er et middel som er identisk med noe som er godkjent i Danmark i dag. Ellers er det slett ikke lovlig å bruke. Hvis det ikke er identisk, kan ingen stå inne for effekten, og så er man ille ute, tilføyer han. Det har vært saker i Danmark, hvor bønder har kjøpt pesticider som ga seg ut for å være identiske med kjente produkter, men ved laboratorietest viste det seg at det var noe annet. Det har jeg ingen sympati for, det er den rene og skjære svindel, sier han. Dette sitatet fra den danske savisen gir et klart bilde av negative Landbrug- erfaringer som har forekommet i EU og nå også i vårt naboland ved parallellimport. Det har til nå heldigvis ikke forekommet parallellimport til Norge, der produktet ikke har vært et originalprodukt. Det er likevel viktig med et aktivt forkus, siden ulovligheter har kommet nærmere Norges grenser. Hvis det er sikkerhet for at det parallellimporterte produktet er identisk med det kjente produktet, er det en fordel for bonden at han får mulighet for å kjøpe produkter til en lavere pris. Problemet med parallellimport oppstår, når det parallellimporterte produktet viser seg å være et kopiprodukt, som ikke oppfyller de registrerte produktspesifikasjonene. I disse tilfellene vil det være de samme risikoer som for dårlige kopiprodukter (beskrevet på sidene 14-17): Kan inneholde urenheter, som kan påvirke helse og miljø. Kan inneholde andre aktive stoffer. Kan inneholde et feilaktig aktivt stoff. Uakseptable fysiske egenskaper (f.eks. dårlig oppløsning). Redusert virkning på skadegjøreren. Uakseptable skader på avlingen. Dårlig support av produktet. Ingen erstatning ved skader. Kan skade omdømmet til godkjente produkter samt landbrukssektoren generelt. Innenfor EU-landene har det vært saker om ødelagte avlinger og funn av falske parallellimporterte produkter av dårlig kvalitet i Polen, Tsjekkia, Ungarn, Spania, Italia, Frankrike og Tyskland. Antallet av observerte falske parallellimporterte produkter er stigende. 19

20 Aktiviteter mot falske plantevernmidler Framstilling av plantevernmidler i tablett-formulering setter store krav til know-how og produksjonsapparat. Derfor blir tablettene ikke kopiert.

21 DuPonts aktiviteter mot falske midler Metodene er bl.a. holografiske identifikasjonsmerker på produktene og utvikling av formuleringer som er vanskelige å kopiere. I forfølgelsen av falske lavdosemidler i omløp arbeider DuPont sammen med myndigheter over hele verden for å rettsforfølge produsenter og forhandlere av falske produkter. Da identifikasjon av falske produkter ofte er vanskelig, investerer DuPont løpende i analyseutstyr og har innledet samarbeid med laboratorier rundt om i verden. Videre brukes den nyeste teknologi-en for å gi bonden de beste forutsetninger for hurtig å kunne identifisere visuelt om de har kjøpt et originalt kvalitetsprodukt eller en forfalsket kopi. For eksempel får DuPonts emballasjer påført et synlig sikkerhetsmerke (det såkaldte Izon hologram). Merket overføres på mer enn 3 millioner pakninger i over 20 land hvert år. I Norge finnes sikkerhetsmerket på produktet Titus som selges i vannoppløselige poser. Tabletter - en sikker formulering En annen metode mot forfalskning er utviklingen av tablettformuleringen, som er relativt omstendelig å produsere og derfor meget vanskelig å kopiere. Det betyr at man kan være helt sikker på å stå med originalproduktet i hånden, hvis middelet er formulert som en tablett. Produkt (Titus) med Izon hologram, som viser at produktet er et originalt produkt fra DuPont. Teknologien bak Izon er en tredimensjonal film av polymerfibre, som plasseres på emballasjen. Metoden gjør det mulig å påføre emballasjen et unikt system av bildeidentifikasjon, som ikke kan kopieres. I dette tilfellet er det antallet av prikker, som blir synlige avhengig av fra hvilken vinkel man betrakter emballasjen. 21

22 Tollvesenet innsats mot ulovlige kopivarer Nye regler gir Tollvesenet mulighet til å holde tilbake varer de mistenker er brudd på noens immaterielle rettigheter. Kilde: Tollvesenets internettsider. Fra og med 1. september 2007 fikk Tollvesenet utvidede fullmakter til å holde tilbake forfalskede merkevarer og andre krenkelser av immaterielle rettigheter. De nye reglene gir Tollvesenet mulighet til å holde tilbake varer de mistenker er brudd på noens immaterielle rettigheter slik som varemerke, patent, opphavsrett eller design. De nye reglene gjelder ved inn- og utførsel i næring. Det nye første ledd av tolloven 39 gir nå Tollvesenet mulighet til enten på eget initiativ eller på vegne av en rettighetshaver, å holde tilbake varer som mistenkes for å være piratkopier. (Rettighetshaver er den som har immaterielle rettigheter knyttet til en vare). Samtidig oppheves også taushetsplikten i disse tilfellene, slik at Tollvesenet nå kan varsle rettighetshaver om at noen har prøvd å importere piratkopier av deres produkter. Etter tilbakehold gis et varsel til rettighetshaver der det gis fem dagers frist på å komme med en namsrettskjennelse med midlertidig forføyning over de tilbakeholdte varene. Endringen kommer som følge av et ønske om å gjøre regleverket i Norge mer effektivt i bekjempningen av piratkopiering og organisert kriminalitet. Selv om det særlig er klær og sko ol. som folk flest forbinner med fake eller piratkopier, er det like vanlig å kopiere andre varer slik som medisiner, leker, bil- og flydeler etc. Det sier seg selv at bruken av disse kan få alvorlige konsekvenser hvis de ikke holder den originale standard, noe de sjelden gjør. De nye reglene kommer i tillegg til de opprinnelige reglene i 39 og gjør ingen endring for prosedyrene som gjelder ved midlertidig forføyning. I det følgende vil det derfor være prosedyrene til de nye reglene som blir behandlet. Vi minner om at reglene både gjelder import og eksport. Når varen kan holdes tilbake? Tollvesenet kan holde varen tilbake og kan varsle rettighetshaver og har med andre ord ingen plikt til å handle. Det vil derfor være opp til Tollvesenets egen vurdering når man ønsker å aksjonere. Det kreves at det foreligger en berettiget mistanke før Tollvesenet kan 22

23 Det danske tollvesenet SKAT arbeider her med å tømme en stor container. holde en vare tilbake, men det trenger ikke foreligge et sannsynlighetsoverskudd. Det er opp til rettighetshaver å godtgjøre at varen som er holdt tilbake utgjør en krenkelse på en immateriell rettighet. Fem dagers frist Etter at rettighetshaver eller dennes fullmektig, har fått et varsel om at Tollvesenet har holdt tilbake en vare, må rettighethaver innen fem virkedager skaffe en kjennelse om midlertidig forføyning fra namsretten, som berettiger et tilbakehold. Rettighetshaver kan få tilgang til eksemplar av varen for å kunne fastslå om det faktisk dreier seg om en krenkelse. Hvis ikke en midlertidig forføyning blir skaffet innen fristen, må varen frigis og fortolles på vanlig måte. En vare som allerede er fortollet/frigitt kan ikke holdes tilbake av Tollvesenet og saken må forfølges på vanlig måte evt. ved hjelp av politiet. Etter at en namsrettskjennelse er avgitt må rettighetshaveren selv komme til enighet med vareeier/importør om hva som skal skje med den tilbakeholdte varen og namsretten skal sette en kort frist. Dette skjer enten i form av et forlik eller gjennom stevning for retten. Det er opp til rettighetshaver, eventuelt i forlik med vareeier å bestemme hva som skal skje med varen som beslaglegges, men ofte blir varene overgitt Tollvesenet for destruksjon. Melding til Tollvesenet Etter endringen av tolloven 39 kan nå rettighetshaver også selv sende melding til Tollvesenet og varsle om mistanke til import av piratkopier av deres varer. Slik melding skrives inn i skjema Melding til Tollvesenet om mistanke til piratkopier og sendes til Meldingen kan få gyldighet inntil ett år av gang og må altså fornyes årlig. De nye reglene endrer ikke på de muligheter rettighetshaverne allerede har til å skaffe seg en midlertidig forføyning fra namsretten på eget initiativ. 23

24 Kvalitet fra jord til bord

25 Øket krav om kvalitetsstyring og sporbarhet for sikre produkter*) Rene råvarer blir en forutsetning for å kunne levere til framtidens forbrukere Kvalitet er et relativt begrep Kvalitet kan måles i relasjon til kundens forventninger. Når kvaliteten er i orden motsvarer den kundens forventninger. Forventningene vil ofte relatere til et avtalegrunnlag mellom kunden og selgeren. Hvis kunden opplever å få litt mer enn han hadde forventet, vil han oppfatte det som høy kvalitet. I takt med de voksende miljø- og sikkerhetskravene til matvarebransjen stiger etterspørselen på kontrollerte råvarer, som holder den samme kvaliteten ved hver eneste levering. Industrien skal selv kunne levere det samme produktet hver gang og forventer det samme fra landbruket. Det presser kvalitetsnivået opp. Sterkere konkurranseevne med kvalitetsstyríng Kvalitetsstyring er et ledelsesinstrument, som kan hjelpe med å sikre utvikling og kvalitetsnivå i relasjon til markedets behov. *) Utdrag fra presentasjoner av Direktør Hans Pindstrup, Års Landboforening, Göran Magnusson og Erling Falch Petersen, DuPont samt journalist og tidligere dansk landslagsspiller Morten Bruun. Framtidsscenarier i landbruket Landbruket vil få ansvaret for selvkontroll. Såfremt produktene ikke oppfyller den forventede kvaliteten, vil det være økt risiko for økonomiske sanksjoner og utestenging. Sporbarhet og sertifisering Etterspørsel på sertifiserte råvarer øker bondens behov for kvalitetsstyring og bruk av et sertifiseringssystem**), som kan bidra med dokumentasjon for sortsrenhet og sertifisert såvare, aktiviteter i forhold til avlingen, oppbevaring og nedtørking samt for transport. Denne dokumentasjonen kan bli en konkurransefordel, fordi den motsvarer matvareindustriens behov for en forsikring om råvarenes renhet. Råvarens relative kvalitetsnivå kan karakteriseres som absolutt høy, når det foreligger dokumentasjon som vil kunne føre en vares sporbarhet helt ned til gårdsnivå. Spørsmålet er så om bondens ekstraarbeid med utarbeidelse av dokumentasjon og sporbarhetsanalyser m.v. bidrar til å gi råvaren en merverdi, som motsvarer den ekstra arbeidsinnsatsen. Som i sportens verden handler det i siste ende om å komme med på laget og levere den teamspirit som kreves for å bli der. **) Sertifiseringssystemer: HACCP/Hazard Analysis of Critical Control Point GMP/Good Manufacturing Practice GTP/Good Trading Practice KSL/Kvalitetssystem i Landbruket (norsk) Private systemer - f.eks. fra McDonalds, som kun innkjøper sertifiserte råvarer. 25

Bekjempelse av piratkopier. Per Olav Sønju Rådgiver Tollregion Oslo og Akershus

Bekjempelse av piratkopier. Per Olav Sønju Rådgiver Tollregion Oslo og Akershus Bekjempelse av piratkopier Per Olav Sønju Rådgiver Tollregion Oslo og Akershus Merkevareforfalskninger Tolloven Praktisk håndtering (med forføyning) Praktisk håndtering (uten forføyning) Statistikk Resultat

Detaljer

Plantevernmidler. godkjenning og bruk. Foto E. Fløistad, Planteforsk

Plantevernmidler. godkjenning og bruk. Foto E. Fløistad, Planteforsk Plantevernmidler godkjenning og bruk Foto E. Fløistad, Planteforsk Regelverk Plantevernmidler omfattes av følgende lov og forskrifter Lov om matproduksjon og mattrygghet Forskrift om plantevernmidler Forskrifter

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

NIR 22. Mars 2011. Tollvesenets arbeid mot IPRkriminalitet

NIR 22. Mars 2011. Tollvesenets arbeid mot IPRkriminalitet NIR 22. Mars 2011 Tollvesenets arbeid mot IPRkriminalitet Brudd på immaterielle rettigheter - Piratkopier - Økende globalt problem - Utgjør 5-7% av verdenshandelen - EU har innskjerpet regelverket i fht

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen

Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Ny plantevernforskrift Truer den småkulturene? Bærseminar Drammen 10. mars 2015 Kåre Oskar Larsen Plantevernmidler i Norge - godkjenning og bruk EØS avtalen unntak fra direktivet om markedsføring av plantevernmidler

Detaljer

Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler

Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler Erstatter veiledning av 2005-05-19. Innledning For å kunne omsette et legemiddel i Norge må legemidlet ha markedsføringstillatelse

Detaljer

Arbeid mot piratkopier og nye håndhevingsregler - sett fra Legemiddelverket

Arbeid mot piratkopier og nye håndhevingsregler - sett fra Legemiddelverket Arbeid mot piratkopier og nye håndhevingsregler - sett fra Legemiddelverket Hva er falske legemidler? EUs tiltakspakke - regulering i Norge Internasjonalt samarbeid Personlig innførsel hva er nytt? Møte

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning!

Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Tabletter i norsk plantedyrking Lavdosemidler med max virkning! Redaksjon/kontaktpersoner Trond Anstensrud, DuPont Norge, tel. 69 28 89 66

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon

Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Resistente ugrasarter Et problem i norsk kornproduksjon Kjell Wærnhus Bioforsk Plantehelse Litt om årsakene til dårlig ugrasvirkning Hvor stort er problemet med resistens? Hvorfor har det oppstått? Hva

Detaljer

Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer

Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer Good Distribution Practice (GDP) hva er kravene, forventninger og problemstillinger/utfordringer Line Saxegaard Legemiddelinspektør Statens legemiddelverk Høsten 2014 Grossistregelverket og tillatelser

Detaljer

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibrev 10 års GARANTI Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. COSENTINO, SA gir den registrerte eieren av det installerte Silestone - og eller ECO by Cosentino -produktet

Detaljer

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Mattilsynet utkast til ny forskrift om Deres ref: Vår ref: 2013/45734 Dato: 1. Oktober 2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING - UTKAST TIL NY ATP-FORSKRIFT FORSKRIFT OM INTERNASJONAL FRAKT AV BEDERVELIGE MATVARER OG OM SPESIALUTSTYR TIL BRUK FOR SLIK

Detaljer

Naturlig» er ikke alltid ufarlig. Hva finner Legemiddelverket i kosttilskudd? Hvilke konsekvenser kan dette få for forbrukerne?

Naturlig» er ikke alltid ufarlig. Hva finner Legemiddelverket i kosttilskudd? Hvilke konsekvenser kan dette få for forbrukerne? Naturlig» er ikke alltid ufarlig. Hva finner Legemiddelverket i kosttilskudd? Hvilke konsekvenser kan dette få for forbrukerne? Line Saxegaard Legemiddelinspektør Statens legemiddelverk 30. mai 2012 Hva

Detaljer

Designinngrep hva gjør jeg når noen utnytter min innsats? Rettigheter til design 28. januar 2009

Designinngrep hva gjør jeg når noen utnytter min innsats? Rettigheter til design 28. januar 2009 Designinngrep hva gjør jeg når noen utnytter min innsats? Rettigheter til design 28. januar 2009 Politianmeldelse Ikke offentlig påtale fornærmede må begjære påtale Hovedregel at styret på vegne av selskapet

Detaljer

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål

VEILEDER KSL-STANDARD. 10 - Honning. Versjon 11, oktober 2015 bokmål KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål VEILEDER 10 - Honning Foto: Eli Åsen KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Tollvesenet 22.09.2010. IPR utfordringer nasjonalt og internasjonalt for næringslivet Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse

Tollvesenet 22.09.2010. IPR utfordringer nasjonalt og internasjonalt for næringslivet Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse Tollvesenet 22.09.2010 IPR utfordringer nasjonalt og internasjonalt for næringslivet Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse Temaer Om toll- og avgiftsetaten Hva er piratvarekriminalitet (IPR-Crime) Hvorfor

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler

Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler Veiledning for søknad om markedsføringstillatelse for parallellimporterte legemidler Erstatter veiledning av 2007-03-09. Innledning For å kunne omsette et legemiddel i Norge må legemidlet ha markedsføringstillatelse

Detaljer

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som godkjent eksportør Autorisasjon Mottaker av søknaden Tollregionens navn Eksportøropplysninger 00 For Tollvesenet Firmanavn Organisasjonsnummer

Detaljer

Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og

Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og Utvikling av nye intelligente etiketter for kjølte og frosne produkter og fremme inflytelsen av smarte etikker på reduksjon av svinn, kvalitet og matsikkerhet i den europeiske forsyningskjeden 17 partnere

Detaljer

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger.

Standarder. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Aktuelle Lover- forskrifter-standarder for Sterilforsyningsavdelinger. Lover: Lov om vern mot smittsomme sykdommer. LOV-1994-08-05-55 LOV-2006-12-01-65 fra 2008-01-01 SIST-ENDRET: KORTTITTEL: Smittevernloven

Detaljer

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA

REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Tittel/Sak: REKLAMASJONSBEHANDLING Sluttbruker - Forhandler & DEFA Notat Forfatter: Agnar Kopperud Til: DEFA Forhandlere - Norge Dato: 27.08.13 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Innledning...

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Sikker. praksis, Sikrere. beskyttelse av vannet

Sikker. praksis, Sikrere. beskyttelse av vannet Sikker praksis, Sikrere beskyttelse av vannet 1 TOPPS prosjektet TOPPS er et 3-årig prosjekt i flere EU- land med deltagelse fra en rekke interessenter. TOPPS er forkortelsen av den engelske prosjekttittelen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.

FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. FOR 2003-08-14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek. DATO: FOR-2003-08-14-1053 DEPARTEMENT: HD (Helsedepartementet) AVD/DIR: Folkehelseavd. PUBLISERT: I 2003

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE VEILEDNING TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE Det henvises til Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Søknad om godkjennelse

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 1 - Generelle krav til gården Navn: Adresse: Org.nr.: Produsentnr.: Dato for utført egenrevisjon: Underskrift: KSL EGENREVISJON:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Geberit AquaClean rengjøringsmiddel til dusjarm (Art. Nr. 242.545.00.1) Bruk av stoffet / tilberedningen Rengjøringsmiddel for automatisk

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat

November 2011 - October 2013. Tema: Økologisk mat November 2011 - October 2013 Tema: Økologisk mat Hva er økologisk mat Prinsippene for økologisk landbruk HELSE-prinsippet Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker

Detaljer

VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP

VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP VEDLEGG IVB DATASETT FOR BIOCIDPRODUKTER MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRUS OG SOPP 1. I dette vedlegget menes med «mikroorganismer» også virus og sopp. Dette vedlegg fastsetter hvilke data som må framlegges

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Paranova (EFTAD), avsn. 44 og 45 Det følger at nødvendighetskravet er relevant for spørsmålet om parallellimportørens

Detaljer

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til:

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: Rottefella Cashback - skjema Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: cashback@rottefella.no Pengene overføres til din bankkonto ca. 30 dager etter

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

SERO - Brukervennlighet i fokus

SERO - Brukervennlighet i fokus SERO - Brukervennlighet i fokus Det er fint at Sero er norsk fordi det muliggjør tett kontakt uten for mange mellomledd. Tett oppfølging og mulighet til å diskutere problemer med produsenten er viktig

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II

Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Baumit SilikonFarbe Sikkerhetsdatablad I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, vedlegg II Side: 1/5 Revisjonsdato: 12.12.2011 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

PRESSEMELDING Kategori: Griller

PRESSEMELDING Kategori: Griller PRESSEMELDING Kategori: Griller Landmann gassgriller utstyrt med det nye innovative PTS-systemet finnes tilgjengelig for grillsesongen 2015 Global unik teknologi som garanterer en jevn og kontrollert varmefordeling

Detaljer

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko Materialdatablad ABX Miniclean 1L 1. Produkt- og firmaidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet Produktnavn: ABX Miniclean 1L Produktkode: Ref.: 0403010 1.2. Bruk av produktet Enzymatisk løsning

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant!

Nyheter fra Dole. Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Nyheter fra Dole Coop lanserer nye Tropical Gold variant! Prøv den nye generasjonen med sunne og gode varianter innen frukt hermetikk : Frokost, lunch og dessert! - les mer om hva Tropical Gold er og står

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester. En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1.

Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester. En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1. Cloud computing en veileder i bruk av nettskytjenester En vurdering av nettskytjenester opp mot kravene i personopplysningsloven 1. april 2011 Innledning Cloud Computing, heretter kalt Nettskyen, er en

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 96/46/EF. av 16. juli om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 96/46/EF. av 16. juli om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter(*) Nr. 48/88 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.11.1997 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

TRUEFOOD. endret fettinnhold og fettsyresammensetning. Eksempler fra forbrukerstudier av ost med. Arnstein Ovrum, NILF

TRUEFOOD. endret fettinnhold og fettsyresammensetning. Eksempler fra forbrukerstudier av ost med. Arnstein Ovrum, NILF TRUEFOOD Eksempler fra forbrukerstudier av ost med endret fettinnhold og fettsyresammensetning Margrethe Hersleth og Valerie Lengard, Nofima Mat & Arnstein Ovrum, NILF Truefood min presentasjon idag Mål

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

Ny plantevernmiddelforskrift

Ny plantevernmiddelforskrift Ny plantevernmiddelforskrift Hva innebærer endringene for bøndene og kommunal landbruksforvaltning? Torhild Compaore, Mattilsynet Ny plantevernmiddelforskrift fra 1. juni 2015 Forskriften ble lagt ut på

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 22. september 2006

23.6.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 22. september 2006 Nr. 35/293 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2011/EØS/35/47 av 22. september 2006 om virkningen av solbeskyttelsesmidler og påstander om dette(*) [meddelt under nummer K(2006) 4089] (2006/647/EF) KOMMISJONEN FOR

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte

Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon mot generisk bytte Statens legemiddelverk Postboks 63, Kalbakken 0901 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 10/23139-3 10/180-10/JA/raa 24.06.2011 Høring vedrørende utlevering av parallellimporterte legemidler fra apotek ved reservasjon

Detaljer

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling P L U S Nyskapende reparasjonsløsninger Fordelene økt lønnsomhet for kunden Til sluttbrukeren Nexa Autocolor, Europas ledende storvognslakkmerke, har fokus

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE

LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE LISENSAVTALE FOR PÅFØRING AV KVALITETSMERKER I NORGE Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) Strandveien 106 9291 Tromsø ( Sjømatrådet ) og Navn: Org. nr: Adresse: Post.nr/Sted: Mottaksnr: Kontaktperson mailadr.,

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Seminar A: Nordisk tilsynsprosjekt - allergenmerking Presentasjon av case

Seminar A: Nordisk tilsynsprosjekt - allergenmerking Presentasjon av case Seminar A: Nordisk tilsynsprosjekt - allergenmerking Presentasjon av case Nordisk tilsynskonferanse 20.-21. januar 2011, København, Danmark Gyrd Omholt Gjevestad Seniorrådgiver, Mattilsynet - Hovedkontoret

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel. Sikkerhetsdatablad Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.no Page 1/4 1 Identifikasjon av kjemikaliet / utarbeidelse og selskapet

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI

AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI AVTALE OM SERTIFISERING - ØKOLOGI Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne avtalen og med kravene i forskrift 4.oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og

Detaljer

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT

BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT BRUKERVILKÅR FOR SLUTTBRUKERE AV REFLECT 1. Generelt Disse brukervilkårene ( vilkår ) gjelder Reflect-tjenesten og tjenestens nettsider ( tjeneste ) som tilbys av Reflect Career Partners Oy (Vattuniemenranta

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

NST HELMET FRESH. 2. Sammensetning / informasjon om ingredienser Vann, melkesyre (4,9 %), ikke-ionisk tensid (mindre enn 5 %), eterisk eukalyptusolje.

NST HELMET FRESH. 2. Sammensetning / informasjon om ingredienser Vann, melkesyre (4,9 %), ikke-ionisk tensid (mindre enn 5 %), eterisk eukalyptusolje. 1. Produkt- og selskapsinformasjon IDENTIFIKASJON Produktnavn Bruksområde Leverandør Kontakt NØDTILFELLER Hjelmspray mot lukt LABORATOIRES CMA sas Se nederst på siden LABORATOIRES CMA M. KOWALSKI Christian

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CERAL UNIVERSAL AKRYLGRUNNINGSMIDDEL TIL UNDERLAG CERAL GRUNNING. Handelsnavn: CERAL UNIVERSAL AKRYLGRUNNINGSMIDDEL TIL UNDERLAG

SIKKERHETSDATABLAD CERAL UNIVERSAL AKRYLGRUNNINGSMIDDEL TIL UNDERLAG CERAL GRUNNING. Handelsnavn: CERAL UNIVERSAL AKRYLGRUNNINGSMIDDEL TIL UNDERLAG WWW.STEINSTRUKTUR.NO Bearbeidet: 15 mars 2002 Side 1/6 1. Identifikasjon av stoffet og selskapet 1.1. Identifikasjon av stoffet Handelsnavn: Bestemmelse: Grunningsmiddel som underlag for puss innendørs

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742

Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. L162697 NORW/12P PPE 356742 L162697 NORW/12P PPE 356742 Cyprodinil + propikonazol - emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Les alltid etiketten nøye før bruk. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo

Detaljer

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5

Sikkerhetsdatablad KIILTO M 1000 Side 1 av 5 KIILTO M 1000 Side 1 av 5 1 NAVN PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Navnet på stoffet/preparatet: 1.1.1 Markedsført navn KIILTO M 1000 1.1.2 Produktkode T1002 1.2 Bruk av stoffet/preparatet:

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet.

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pyrisept 1 mg/ml, oppløsning 2. KVALITATIV

Detaljer

Plantevernmidler Nytt regelverk

Plantevernmidler Nytt regelverk Dagens meny Plantevernmidler Nytt regelverk Hva er plantevernmidler? Hvordan blir plantevernmidler godkjent i Norge? Bruk av plantevernmidler Torhild T Compaore Plantevernmidler/sprøytemidler/sprøytegifter

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L

LXXXXX NORW/4L. Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. 5 L LXXXXX NORW/4L Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat Mot soppsykdommer på korn. Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L LXXXXX

Detaljer