Nettverksmøte Vestfold Klima og Energiforum Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverksmøte Vestfold Klima og Energiforum Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon!"

Transkript

1 Nettverksmøte Vestfold Klima og Energiforum Enøk i praksis En miks av teknikk, organisering og motivasjon! Rune Rosseland Prosjektleder/ Daglig leder

2 ENØKTOTAL AS / Rune Rosseland Erfaring løpende Prosjektleder for Kristiansand Kommunes energiprogram / enøkprosjekt Foredrag / Kick off / Kursvirksomhet Enova, Fremtidens Byer, Stat, Kommune / Næring Prosjektleder /Avd leder GE Healthcare Lindesnes med ansvar for energieffektivisering, energiinnkjøp og utility systemer Elektro 15 år fra Elektroinstallasjon i bygg, industri og anlegg. Jobbet som elektriker, saksbehandler og leder /Aut El Installatør

3 Omfang av KE sitt energiprogram De 60 største byggene til Kristiansand Eiendom Skoler, helsebygg og administrasjon Totalt kvm oppvarmet areal ( snitt 4000 kvm ) Totalt forbruk i 2006 ca 40 Gwh Ca 30 mill i årlige energikostnader Varighet 4 år

4 Strategi og suksesskriterier Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Dedikert bemanning Energiledelse Investeringer i eks anlegg / bygg Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

5 Ledelsesforankring Sette i gang, det aller viktigste grepet!! Administrasjon Politisk Styre Sørge for ressurser og mandat Tilrettelegge dedikert bemanning Støtte nødvendige endringer i drift og gamle vaner. Sette tema på dagsorden og bidra til forståelse for arbeidet

6 Strategi og suksesskriterier Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Investeringer i eks anlegg / bygg Energiledelse Dedikert bemanning Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

7 Dedikert bemanning Fokus og målrettet arbeid er en forutsetning Kompetanseoppbygging / Spesialisering Erfaringsoverføring mellom bygg Motiverende å ha et dedikert mål, ansvar og mandat På tvers av kommunegrenser

8 Strategi og suksesskriterier Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Energiledelse Dedikert bemanning Investeringer i eks anlegg / bygg Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

9 Historisk forbruk Forbruksnivå ved oppstart / grunnlag for å måle resultater Brukes for å finne potensialer og vurdere byggene energimessig ( Benchmarking ) Grunnlag for å prioritere rekkefølge i fremdriften i prosjektet Brukes til å dokumentere utviklingen i overgangen til fornybar energi

10 Strategi og suksesskriterier Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Dedikert bemanning Energiledelse Investeringer i eks anlegg / bygg Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

11 SD anlegg og EOS?? Forvirret? SD Styrer lys, varme ventilasjon EOS er fasiten på hvor bra styring vi har

12 EOS i praksis Måler Upri strøm Bygg Internett Måler pri strøm Målerverdiserver nettselskap Måler fjenvarme Måler olje ( Egne ) Akkumulator og GSM modem for overføring Målerverdiserver underleverandør Webserver EOS software

13 Hvorfor energioppfølgingssystem Dokumentere resultater ( grafisk og tabell ) Energiprofil / bruksprofil /optimalisering / Analyse Oppdage avvik Sammenlikne bygg benchmarking Motivere brukere og driftspersonell Fakturakontroll Bevisstgjøre egen organisasjon

14

15 Ventilasjonsanlegg på?

16 Drift & optimalisering Virker feriestoppene?

17 Oppdage feil på anlegg Dobling av fjernvarme!!

18 Finne potensialer driftstider

19 Oppdage feil raskt ( KIK )

20 Kartlegge driftspotensiale Oppdaget at kjøling sviver enda. Sees på fastkraftforbruket Hvorfor varme samtidig!!

21 EOS SYSTEM FABRIKK FABRIKK

22 EOS SYSTEM FABRIKK

23 Strategi og suksesskriterier Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Energiledelse Dedikert bemanning Investeringer i eks anlegg / bygg Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

24 Kommunikasjon er viktig Brukere Ansatte Driftspersonell Ledelse Politikere Miljøavd

25 Strategi og suksesskriterier Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Energiledelse Dedikert bemanning Investeringer i eks anlegg / bygg Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

26 Drift SD anlegg Slik var det Samme muligheter, men lite effektivt Bygg 2 Bygg 1 Bygg 7 Luftanlegg Varmeovner /radiatorer Bygg 3 Bygg 6 SD anlegg skole Bygg 4 Bygg 5

27 Drift SD anlegg Slik er det blitt Samme muligheter, men mye mer effektivt Bygg 2 Bygg 1 Bygg 7 Luftanlegg Varmeovner /radiatorer Bygg 3 Bygg 6 SD anlegg skole Bygg 4 Bygg 5

28 Driftsentral etablert Vi fryser Vi har kurs i kveld Fordeler med denne modellen Egen mail adresse Luftanlegg Varmeovner /radiatorer Luftanlegg Varmeovner /radiatorer Mindre kjøring Erfaringsoverføring Kompetanse og spesialisering OK, det fikser vi SD anlegg skole SD anlegg helsebygg Dedikerte folk på full tid. Lettere å få tak i hjelp ved feil Større servicegrad for bruker = økt komfort Kommunens nettverk

29 Stikkord organisering av drift Dedikerte og motiverte medarbeidere med kompetanse, mandat og ansvar Sentralisert driftsansvar Fast møte med fokus på oppgaver og forbruk ( KIK ) Aksjonsliste ÅRSHJUL, hva, når, hvem Periodisk vedlikehold i system Drifte SD anleggene i tett dialog med bruker ( Komfortfokus 08-16, Enøk ) Feilretting Bygge SD anlegg videre ut Bidra ved innvesteringer i tekniske anlegg

30 Prinsipp årshjul / Faste rutiner Juleferie nedkjøring Vinterferie Høstferie nedkjøring Påske Pinse Fyringssesong oppstart Feie oljefyrer Kontroll gjenvinnere Osv Sommerferie nedkjøring Fyringssesong slutt / stopp fyrhus Et skolebygg er i bruk ca 17 % av årets timer

31 Strategi og suksesskriterier Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Energiledelse Dedikert bemanning Investeringer i eks anlegg / bygg Historikk på plass Vedlikehold Drift / Styring Kommunikasjon Energioppfølging

32 Strategi og suksesskriterier Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Energiledelse Dedikert bemanning Investeringer i eks anlegg / bygg Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

33 Eksempler på investeringer Fjernstyring av 18 fjernvarmesentraler Montert måle & EOS system i 64 bygg Opprettet driftssentral for fjernstyring 64 bygg Opprettet fjernstyring av 50 SD anlegg + 12 nye SD anlegg Fullautomatisert 41 ventilasjonsanlegg / pluss fjernstyring Vannbehandlingsanlegg ( Luft, mikrobobler, slam, ekspansjon ) Bygd om til Utekompensering ca 12 fyrhus / kjeler Byttet lysarmaturer Montert atskilt tappevannsproduksjon i flere bygg Bygd inn behovstyring av ventilasjon i 10 bygg Bygd inn mengderegulert varmeanlegg

34 Noen videre investeringsplaner Varmepumper styrt fra sentral Bedre varmegjenvinnere i ventilasjon Teknisk isolering Sparedusjer Behovstyrt ventilasjon Lavenergilys / Led Lysstyringer

35 Strategi og suksesskriterier Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Energiledelse Dedikert bemanning Investeringer i eks anlegg / bygg Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

36 Erfaringsoverføring til nye bygg Eksempler designkriterier Funksjonskrav til ventilasjonsanlegg Funksjonskrav til SD-anlegg / automatikk Krav til målepunkter og tilkopling til EOS Byggkvalitet og total U-verdi Krav til solskjerming Tilpasses TEK og nytt bygningsdirektiv som et minimum

37 Strategi og suksesskriterier Resultater og motivasjon Ledelsesforankring Bygge riktig Investeringer i eks anlegg / bygg ENØK i PRAKSIS Dedikert bemanning Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

38 Hovedmål og resultater Redusere energiforbruket med 10 % 23 % ble resultatet Øke bruken av fornybar energi 2 biosentraler etablert 2 større Varmepumper etablert Tilknyttet og kontraktfestet 10 bygg til fjernvarmenettet i 4 års perioden Etablere en effektiv energiforvaltning Driftssentral etablert Energiledelse / rutiner etablert/årshjul etablert EOS etablert Erfaringsoverføring til nybygg Designkriterier m /spesifikke energikrav etablert

39 Vesentlige suksessfaktorer Vesentlige suksessfaktorer i prosjektet Dedikerte, motiverte og faglig sterke mennesker Drift & Investering hånd i hånd Energiledelse inkl avviksoppfølging, årshjul, aksjonslister EOS system og aktiv bruk hver uke Stor automatiseringsgrad Div behovstyring av tekniske anlegg Opprettet egen driftssentral med fjernstyring av SD anlegg

40

41

42

43 Langsiktig verdi! Der vi er nå Status Rente 4 % Redusert forbruk 23, øre pr kwh Gir årlig besparelse Investering 34 mill

44 Langsiktig økonomi! Scenarie 2 etter step 2 Rente 4 % Redusert forbruk 25 % Pris energi = 120 øre pr kwh Gir årlig besparelse Investering 60 mill Lønn 2,5 mill

45 Arealpåvirkning Prispåvirkning Temp påvirkning Verdi tiltak ( Fordeles etter nøkkel ) Sum mot referanseår 2006 Sum uten tiltak NOK pr år Modell for beregning av enøkgevinst ( En rettferdig modell ) Energikost utvikling sektor ( Bygg ) NB 0-linje = referanseår ( 2006 )

46

47 Synergier / Motivasjon Miljøeffekt Lønnsomhet direkte på energifaktura Annenhåndsverdi bygg/ Energimerkeordningen Fornying og økt tilstandsgrad og levetid tekniske anlegg Kompetansebygging drift Kompetansebygging energiløsninger i nybygg Omdømmebygging / Forbilde Økt komfort

48 Synergier i et større perspektiv Avlastning av infrastruktur / Kraftlinjer Avlaste behov for kraftutbygginger Spart energi = Eksportartikkel for AS Norge Økt konkurransekraft for næringer Økt tilbud i offentlig sektor MILJØET

49 Oppsummert Resultater og rapporter Ledelsesforankring Bygge riktig Dedikert bemanning Energiledelse Investeringer i eks anlegg / bygg Historikk på plass Vedlikehold Energioppfølging Drift / Styring Kommunikasjon

50 Høstens kurs Enøk og Energiledelse Kristiansand 19 September Oslo/Gardermoen 25 September Målgruppe Driftsfolk Energiledere Byggherrer Prosjektfolk Tekniske entreprenører Program og påmelding

51 Tjenester Enøktotal Kartlegging Rådgivning Byggherrestøtte KURS ( Modulbasert ) Salg EOS system Energioppfølging Energiregnskap / CO2 regnskap Resultatrapportering Enovasøknader Energiavtaler / Forhandling Prosjektledelse

52 Takk for oppmerksomheten Rune Rosseland

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Metode og kilder 9 Bygninger 10 Næringsbygg

Detaljer

Smart energieffektiv hotelldrift

Smart energieffektiv hotelldrift Fremtidens smarte energieffektive bygg Avslutningskonferanse 20. november 2007 Smart energieffektiv hotelldrift Prosjektleder Ole-Martin Moe, tlf. 92 69 76 70, ole.martin.moe@olavthon.no Olav Thon som

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Bergen SmartCity Energieffektivisering

Bergen SmartCity Energieffektivisering Bergen SmartCity Energieffektivisering s Oppsummering Innhold Oppsummering 3 Om rapporten 4 Bergen SmartCity 5 Blant de smarteste 5 Bergen Smarte byer utgjør en forskjell 6 Bygninger 10 Næringsbygg 10

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere

Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere Energibruk i kontorbygg Trender og drivere 9 2013 R A P P O R T Energibruk i kontorbygg Trender og drivere Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 9 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat har

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Bygningsnettverkets energistatistikk

Bygningsnettverkets energistatistikk Enovas byggoperatør Bygningsnettverkets energistatistikk Årsrapport 2002 Juni 2003 Forord Byggoperatøren var i 2002 Enovas operatør for realisering av statens mål for energiøkonomisering i byggsektoren.

Detaljer

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere.

Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere. Formålsdeling. Trender og drivere. 75 2014 R A P P O R T Analyse av energibruk i undervisningsbygg Formålsdeling. Trender og drivere. Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 75 Analyse av

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

Morgendagens eiendomsmarked 2005

Morgendagens eiendomsmarked 2005 MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Morgendagens eiendomsmarked 2005 Energieffektivitet i bygg Hvilken praktisk nytte har vi av Enovas bygningsnettverk Rådg.

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003

Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 Energisparetiltak i næringsbygg Rapport 2/2003 ISBN 82-7478-243-7 ISSN 0807-0946 Energibruk i bygninger Det er mulig å frigjøre 2,9 TWh energi som brukes i boliger og næringsbygg i Norge innen 2010. Det

Detaljer

1. Energioppfølgingssystem (EOS)

1. Energioppfølgingssystem (EOS) 1. Energioppfølgingssystem (EOS) Et energioppfølgingssystem (EOS) er et sett enkle rutiner og verktøy som til sammen setter byggeieren i stand til å holde et våkent øye med byggets energibruk. Satt inn

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk

AF Energi av Europas største kompetansemiljø. på rett energibruk AF Energi av Europas største kompetansemiljø på rett energibruk Hvor mange av dere skiftet strømleverandør i år? Antallet private som skiftet strømleverandør i 1. kvartal 2010 mot 1. kvartal i 2009 Våre

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

Re-Co EN MÅTE Å STARTE PÅ. Re-Commissioning. Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Re-Co Re-Commissioning EN MÅTE Å STARTE PÅ Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union http://www.re-co.eu Innhold INTRODUKSJON HAR DU NOENGANG HØRT OM RE-COMMISSIONING?

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer