Kartlegging av markedet for fundraising. Januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av markedet for fundraising. Januar 2016"

Transkript

1 Kartlegging av markedet for fundraising Januar 2016

2 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 10 Inntekt fra faddere/fastgivere 23 Medlemsinntekter 25 Testamentariske gaver 26 Inntekter fra aksjoner 29 Innsamling i forbindelse med katastrofer 31 Crowdfunding 32 Inntekter fra egne lotterier og spill 33 Tildeling fra tippemidler og andre spill 34 Inntekter fra næringslivet, skoler, foreninger og lag 36 Andre gaver 38 Salgsinntekter 39 Tilskudd Forord Vi har for sjette gang gjennomført en undersøkelse med målsetting om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Hvert år har undersøkelsen blitt utvidet etter innspill fra organisasjonene. Den første rapporten omfattet kun faddere og fastgivere, senere er undersøkelsen utvidet til å omfatte andre viktige og relevante inntektskategorier for organisasjonene. Rapportene har gitt oss kunnskap om markedet for fundraising og kan forhåpentligvis være et nyttig verktøy i organisasjonenes arbeid for å skaffe inntekter. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har deltatt i undersøkelsen, og de som har bidratt med innsiktsfulle kommentarer. Grete Elgåen partner Deloitte AS 45 Innsamlingskanaler 48 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsen 49 Kontakt oss

3 Oppsummering Undersøkelsen ble sendt til 135 ideelle organisasjoner i Norge. Utvalget vårt baserer seg på medlemslister til de største interesseorganisasjonene. Vi har mottatt 72 svar. Respondentene i årets undersøkelse rapporterte at totale inntekter i 2014 var MNOK og MNOK i Vi har innhentet kommentarer til resultatene av undersøkelsen fra enkelte organisasjoner. Mottatte kommentarer er innarbeidet i rapporten. Inntekt fra faddere/fastgivere En fadder-/fastgiveravtale er definert som et fast avtalt betalende giverforhold hvor det er gjennomført minimum én innbetaling i løpet av året. I årets undersøkelse ble det oppgitt inntekter fra faddere/fastgivere fra private givere på MNOK i 2014 og MNOK i Dette er en økning på 9,2 % fra 2013 til Fjorårets undersøkelse viste økning på 11 % fra 2012 til 2013 mot 4 % fra 2011 til Inntekt fra faddere/ fastgivere utgjør 10,7 % av totale anskaffede midler både i 2014 og til Gjennomsnittlig beløp per giver har økt med 0,7 %. I 2014 ga hver giver i snitt kr mot kr i Undersøkelsen viser at det er organisasjoner rettet mot barn som har flest antall faddere og fastgivere og som har høyest inntekt fra disse. Det samme resultatet ser man også i de foregående undersøkelsene. Den gjennomsnittlige levetiden på fadder-/fastgiveravtaler oppgis å være 7 år i 2014, som er det samme som i Organisasjonene oppgir at nye faddere utgjør 14,5 % av totalt oppgitt antall faddere i 2013 og 14,4 % Undersøkelsen viser at organisasjonene har et gjennomsnittlig frafall av fadder-/fastgiveravtaler på 8,7 % i 2014 mot 6,7 % frafall i Medlemsinntekter Medlemsinntekter er kontingenter og lignende for medlemskap i organisasjonene. Medlemsinntekter utgjorde 3,7 % av totale inntekter både i 2014 og Dette utgjør en økning på 7,8 % fra 507 MNOK i 2013 til 547 MNOK i Antall faddere/fastgivere har økt med 7,1 % fra i 2013 til i Fjorårets undersøkelse viste en økning på 5,6 % fra

4 Testamentariske gaver Testamentariske gaver utgjorde 463 MNOK i 2014 mot 377 MNOK i Dette utgjør en økning på 23 %. Testamentariske gaver tilsvarer 3 % av totale inntekter i både 2014 og av de 72 organisasjonene som har deltatt i årets undersøkelse har svart at de jobber med å få inntekter fra testamentariske gaver. Inntekt fra aksjoner Inntekter fra aksjoner omfatter alle inntekter fra aksjoner som TVaksjoner, artistgallaer og lignende. Inntekter fra aksjoner utgjorde 501 MNOK i 2014 mot 439 MNOK i 2013, som gir en økning på 14,3 %. Økningen i fjorårets undersøkelse var på 16 %. Inntekter fra aksjoner tilsvarer omtrent 3 % av totale inntekter i 2014 og Innsamling i forbindelse med katastrofer Organisasjonene har hatt en nedgang i inntekter i forbindelse med katastrofer fra 84 MNOK i 2013 til 42 MNOK i Inntektene i 2014 knytter seg i hovedsak til innsamling i forbindelse med katastrofen i Syria og ebolaepidemien i Vest Afrika. I 2013 ble det samlet inn til blant annet tyfonen som rammet Filippinene. Crowdfunding Crowdfunding er innsamling initiert av andre. Fra 2013 til 2014 økte inntekter fra crowdfunding med 55 % fra 9,6 MNOK til 14,9 MNOK. Flere organisasjoner oppgir også i år at de har planer om å starte med crouwdfunding. Lotterier, tippemidler og andre spill De samlede inntektene fra egne lotterier og spill er 156 MNOK i 2014 og 153 MNOK i Det representerer omtrent 1 % av totale inntekter. Tippemidler utgjorde 525 MNOK i 2014 mot 683 MNOK i 2013, en reduksjon på 23 %. Fjorårets undersøkelse viste en økning på 55 % fra 2012 til 2013 som blant annet kom av én ekstraordinær kompensasjon. I 2014 utgjør tildeling fra tippemidler og andre spill 3,5 % av totale inntekter. Inntekter fra næringslivet, skole, foreninger og lag Inntekter fra næringslivet har hatt en svak nedgang fra 348 MNOK i 2013 til 346 MNOK i Dette utgjør 2,3 % av totale inntekter i 2014 og 2,5 % i Inntekter fra skoler, forening og lag har økt, fra 112 MNOK i 2013 til 115 MNOK i Inntektene utgjorde under 1 % av totale inntekter. 4

5 Andre gaver Andre gaver består av blant annet av alternative gaver, anledningsgaver og minnegaver. Inntekter fra andre gaver i 2014 var 650 MNOK og 599 MNOK i Dette utgjør 4,4 % av totale inntekter både i 2014 og Salgsinntekter Salgsinntektene har økt fra 586 MNOK i 2013 til 607 MNOK i Dette er en økning på 3,6 %. Salgsinntekter utgjør 4,3 % av totale inntekter i 2013 og 4,1 % i Tilskudd Tilskudd er en vesentlig inntektskilde for mange organisasjoner. I 2014 utgjorde tilskudd og tildelinger totalt MNOK av totale inntekter mot MNOK i Dette utgjør 54 % i 2014 mot 51 % i Tilskudd er i denne undersøkelsen fordelt i tre kategorier; tilskudd fra norske myndigheter, tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale organisasjoner, samt tildeling fra legater, stiftelser og andre. Tilskudd fra norske myndigheter var i MNOK mot MNOK i Dette tilsvarer en økning på 7,6 %. Totalt utgjorde 5 tilskudd fra norske myndigheter 38,2 % i 2014 og 38,5 % i 2013 av totale inntekter. Tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale organisasjoner har økt fra MNOK til MNOK fra 2013 til 2014, som tilsvarer en økning på 32,6 %. Tildeling fra legater, stiftelser og andre utgjorde 230 MNOK i 2014 mot 212 MNOK i 2013, som utgjør en økning på 8,8 %. Innsamlingskanaler I år som i fjor, utmerker innsamling via direkte markedsføring og sosiale medier seg som mye brukte innsamlingskanaler. E-post, SMS, events/ messer, face-to-face, annonser og web er også innsamlingskanaler som benyttes mye av organisasjonene. Direkte markedsføring er også den innsamlingskanalen som er mest inntektsgivende. Det er mange av organisasjonene som har tatt i bruk nye kanaler det siste året, og flere planlegger å ta i bruk ytterligere kanaler i fremtiden. Av innsamlingskilder som er aktuelle å ta i bruk for organisasjonene utmerker face-to-face, venneverving og SMS seg.

6 Resultater fra undersøkelsen Generelt Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Årets undersøkelse ble sendt ut til 135 ideelle organisasjoner, og vi har mottatt 72 svar. Utvalget vårt baserte seg på medlemslister til de største interesseorganisasjonene Inndeling av respondentene i undergrupper Organisasjonene som besvarte undersøkelsen skulle plassere seg i en av åtte undergrupper. De tre største kategoriene blant respondentene er utviklings-/ bistandsorganisasjon, humanitær organisasjon og religiøs-/misjonsorganisasjon Utviklings-/bistandsorganisasjon Humanitær organisasjon Religiøs-/misjonsorganisasjon Interesseorganisasjon 14 Miljø-/dyrevernorganisasjon Annet Helse-/pasientorganisasjon Menneskerettighetsorganisasjon 6

7 Fordeling av inntekter Respondentene i årets undersøkelse rapporterte at totale inntekter i 2014 var MNOK og MNOK i Her ser vi hvordan inntektene fordeler seg mellom de ulike inntektskildene. Tilskudd fra offentlige myndigheter, EU og FN er en stor del av organisasjonenes inntektskilde og utgjorde 54 % av totale inntekter i 2014 og 52 % i Inntekter fra faddere og fastgivere utgjorde 11 % i både 2014 og Totale øvrige inntektskilder utgjorde 35 % i 2014 og 37 % i % 4 % 4 % 4 % 4 % 9 % 1 % 2 % 2 % 3 % 1 % 0 % 0 % 38 % 4 % 4 % % 3 % 4 % 9 % 1 % 3 % 3 % 2 % 1 % 1 % 0 % 39 % 11 % 14 % 11 % 11 % Tilskudd fra norske myndigheter Tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale instanser Inntekt fra faddere/fastgivere/andre giverforhold Øvrige inntekter Inntekter fra andre gaver Salgsinntekter Medlemsinntekter Tildeling fra tippemidler Inntekter fra aksjoner Inntekter fra testamentariske gaver Inntekter fra næringslivet Tildeling fra legater, stiftelser og andre Inntekter fra egne lotteri Innsamling initiert av andre, crowdfunding Innsamlinger/inntekter i forbindelse med katastofer Inntekter fra skoler/foreninger/lag 7

8 «Mange givere med stort hjerte» Kristen Idrettskontakt, KRIK 8

9 Tilskudd fra norske myndigheter 55 % 21 % 24 % Tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale instanser 9 % 11 % 5 % 75 % Fordeling av type fundraising I årets undersøkelse har vi spurt respondentene hvilke typer fundraising deres organisasjon arbeider med. Tilskudd fra legater/stiftelser Inntekt fra faddere/fastgivere/ avtalt giverforhold, private givere Inntekt fra faddere/fastgivere/ avtalt giverforhold, næringsliv Inntekt fra faddere/fastgivere/ avtalt giverforhold, skoler/foreninger/lag Crowdfunding, private givere Crowdfunding, næringsliv Crowdfunding, skoler/foreninger/lag 10 % 9 % 5 % 6 % 20 % 22 % 21 % 28 % 68 % 38 % 34 % 37 % 9 % 6 % 54 % 4 % 7 % 4 % 6 % 21 % 36 % 51 % 46 % 65 % 59 % 21 % 1 % 10 % Organisasjonene opplyser at de i stor grad arbeider med fundraising av tilskudd fra myndigheter, inntekt fra fadder-/fastgiveravtaler, andre gaver og medlemsinntekter. Inntekt fra testamentariske gaver Inntekt fra minnegaver Inntekt fra alternative gaver Inntekt fra andre gaver, private givere Inntekt fra andre gaver, næringsliv 14 % 12 % 8 % 14 % 49 % 45 % 59 % 65 % 59 % 4 % 47 % 46 % 27 % 23 % 23 % 6 % Flere av organisasjonene Inntekt fra andre gaver, skoler/foreninger/lag Medlemsinntekter 11 % 44 % 40 % 9 % 2 % 46 % 47 % opplyser at de har planer Inntekter fra aksjoner 19 % 28 % 3 % 50 % om å starte å arbeide Innsamling/inntekter i forbindelse med katastrofer 9 % 40 % 2 % 48 % med crowdfunding, både Annen innsamling 9 % 53 % 38 % rettet mot private givere, Inntekter fra næringslivet Lotterier 11 % 27 % 20 % 3 % 33 % 66 % 40 % næringslivet og skoler/ Inntekter fra tippemidler 21 % 16 % 3 % 60 % foreninger/lag. Salgsinntekter 13 % 59 % 1 % 26 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 9 Ja, i stor grad Ja, i mindre grad Nei, men har planer om det Nei

10 Inntekt fra faddere/fastgivere En fadder-/fastgiveravtale er definert som et fast avtalt betalende giverforhold hvor det er gjennomført minimum én innbetaling i løpet av året. Inntekter fra private faddere/fastgivere i 2014 var MNOK, som er en økning på 9,2 % fra MNOK i De to foregående undersøkelsene viste at inntekter fra faddere/ fastgivere økte med 11 % fra 2012 til 2013, og 4 % fra 2011 til Andelen inntekter fra faddere/fastgivere fra private givere utgjør 10,7 % av totale inntekter i både 2014 og De totale inntektene fra private Inntekter fra private faddere/fastgivere mot totale inntekter MNOK Totale inntekter faddere/fastgivere i 2014 var MNOK, som er en økning på 9,2 % fra Inntekter fra faddere/fastgivere/avtalte giverforhold

11 Inntekt fra faddere/fastgivere i underkategoriene I diagrammet ser vi hvordan inntekter fra faddere/ fastgivere fordeler seg mellom de ulike kategoriene. 7 % 1 % 1 % 1 % 0 % Utviklings-/bistandsorganisasjoner 11 % og humanitære organisasjoner 44 % mottar høyest inntekter fra faddere/ fastgivere. 35 % Utviklings-/bistandsorganisasjon Humanitær organisasjon Religiøs-/misjonsorganisasjon Interesseorganisasjon Menneskerettighetsorganisasjon Miljø-/dyrevernorganisasjon Helse-/pasientorganisasjon Annet 11

12 Organisasjoner med høyest inntekt fra faddere/fastgivere Oversikten viser de 10 organisasjonene med høyest inntekt fra faddere/fastgivere. Organisasjoner rettet mot barn dominerer denne listen. De tre største av disse organisasjonene står i 2014 for hele 56 % av inntektene fra faddere/fastgivere. De organisasjonene med størst økning i inntekter fra faddere/fastgivere av alle som deltok i undersøkelsen var Røde Kors med 41 MNOK og Plan International Norge med 27 MNOK. Av de 10 organisasjonene med høyest inntekt fra faddere/ fastgivere var det Røde Kors som opplevde størst prosentvis økning fra 2013 til 2014 med 59 %. Plan Norge fikk 8700 nye faddere i forbindelse med Artistgalla på TV 2 i I 2013 var det Røde Kors som fikk inntektene fra TV 2s Artistgalla. SOS-barnebyer Plan International Norge Redd Barna Røde Kors UNICEF Norge Norges Blindeforbund Misjonsalliansen Kirkens Nødhjelp Norsk Luthersk Misjonssamband Strømmestiftelsen MNOK 12

13 «Vi ser at givergleden øker mer enn den økonomiske veksten i samfunnet. Det er veldig inspirerende!» Bernt G. Apeland, Generalsekretær UNICEF Norge 13

14 Inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter for de ti største organisasjonene Diagrammet viser de ti organisasjonene med høyest inntekter fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter i 2013 og % 60 % 83 % 83 % 65 % 62 % 2014 Med utgangspunkt i de ti organisasjonene med høyest inntekt fra faddere/fastgivere, hadde UNICEF Norge den største økningen sammenlignet med totale inntekter fra 2013 til Plan International Norge og SOS- 40 % 20 % 50 % 46 % 49 % 40 % 26 % 26 % % 23 % 22 % 21 % 20 % 20 % barnebyer har høyest inntekt fra faddere/fastgivere i forhold til totale inntekter. Om lag 83 % av Plan International Norges totale inntekter kommer fra faddere/fastgivere. 0 % Plan International Norge SOS-barnebyer Misjonsalliansen UNICEF Norge Redd Barna Strømmestiftelsen Norsk Luthersk Misjonssamband Norges Blindeforbund 7 % Røde Kors 4 % 4 % Kirkens Nødhjelp 6 % 14

15 Antall fadder-/fastgiveravtaler Av de organisasjonene som besvarte Tusen årets undersøkelse ble det oppgitt 600 totalt fadder-/fastgiveravtaler 500 i 2014, mot i Dette 400 tilsvarer en økning på 7,1 %. 300 Undersøkelsen året før viste en økning på 5,6 % fra 2012 til Vi ønsker å presisere at samme person kan være registrert som fadder/fastgiver i flere organisasjoner

16 Plan International Norge har flest antall fadder-/ fastgiveravtaler. I 2014 hadde de faste avtaler mot i Dette tilsvarer en økning på 2 %. Tusen Flyktninghjelpen hadde den største prosentvise økningen i antall fadder-/ 80 fastgiveravtaler på 68 % Plan International Norge SOS-barnebyer Redd Barna Røde Kors Amnesty International Norges Blindeforbund UNICEF Norge Kreftforeningen Flyktninghjelpen Misjonsalliansen

17 Gjennomsnittlig inntekt fra private fadder-/ fastgiveravtaler Gjennomsnittlig beløp per giver har økt med 0,7 % fra 2013 til TNOK Hver giver ga i gjennomsnitt kroner i 2014, mens de ga kroner i Bethaniastiftelsen Evangelisk Orientmisjon Norsk Luthersk Lekmannsmisjon Syvendedags Adventistkirken JOIN good forces Norsk Luthersk Misjonssamband Frelsesarmeen HimalPartner SOS-barnebyer ADRA Norge

18 Gjennomsnittlig levetid/varighet på fadder-/ fastgiveravtalene Diagrammet viser organisasjonene med lengst levetid på fadder-/fastgiveravtalene sine. Kreftforeningen oppgir en levetid på 14 år, mens Plan International Norge og Misjonsalliansen oppgir en gjennomsnittlig varighet på fadder-/fastgiveravtalene sine på henholdsvis 13 år og 12 år. 9, Den gjennomsnittlige levetiden på fadder-/fastgiveravtaler oppgis, av dem som har besvart dette, å være 7 år i 2014, som er det samme som i Kreftforeningen FORUT Plan International Norge Misjon Uten Grenser Misjonsalliansen Norges Blindeforbund ADRA Norge Amnesty International Strømmestiftelsen Norsk Folkehjelp Norsk Luthersk Misjonssamband 18

19 Arbeid med fadder-/fastgiveravtaler For enkelte inntektstyper har vi spurt nærmere om giverne. Av diagrammet ser vi at flere av organisasjonene som har besvart undersøkelsen, får inntekter fra faddere/ fastgivere, spesielt fra private givere. En stor andel av organisasjonene oppgir at de ikke mottar fadder-/ fastgiverinntekter fra skoler/foreninger/lag. Noen få organisasjoner har planer om å begynne innsamling fra faddere/fastgivere, i særlig grad fra næringslivet og skoler/ foreninger/lag Ja, i stor grad Ja, i mindre grad Nei, men har planer om det Nei 35 Private givere Næringsliv Skoler/foreninger/lag 19

20 Andel nye fadder-/fastgiveravtaler Organisasjonene som har gitt opplysninger om nye fadder-/fastgiveravtaler, oppgir at nye faddere utgjør 14,5 % av totalt oppgitt antall faddere i 2013 og 14,4 % Tusen Organisasjoner med størst andel nye fadder-/fastgiveravtaler av totalt antall fadder-/fastgiveravtaler Greenpeace har størst andel av nye private fadder-/fastgiveravtaler i Andelen nye faddere/fastgivere utgjør henholdsvis 59 % og 54 % av totalt antall faddere/fastgivere fra private i 2013 og FORUT har rekruttert en rekke nye faddere/fastgivere i 2014 og deres andel utgjør 43 % mot 22 % i % Totalt antall faddere/fastgivere Antall nye faddere/fastgivere 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 54 % 59 % 43 % 22 % 43 % 46 % 27 % 21 % % 26 % % 0 % Greenpeace FORUT UNICEF Norge Norsk Folkehjelp Redningsselskapet

21 «Vi fortsetter å investere i verving og oppfølging av faste givere, dette gir resultater. Vi treffer en grønn bølge og sørger for å være tilstede der folk er.» Greenpeace 21

22 Frafall faddere/fastgivere fordelt på underkategorier Det var totalt 30 organisasjoner som besvarte dette spørsmålet. Disse oppgir å ha gjennomsnittlig frafall på 8,7 % andel av fadder-/fastgiveravtaler i 2014 mot 6,7 % frafall i Frafallet er beregnet ved å dele antall frafall i angitt år på totalt antall faddere samme angitte år. 20 % 15% 10 % 5 % 13,2 % 17,4 % 12,5 % 9,9 % 9,1 % 4,1 % 9,1 % 9,1 % 8,9 % 6,4 % 7,8 % 5,2 % 3,1 % 3,4 % Helse-/pasientorganisasjoner oppgir størst frafall i 2013 og 2014 på henholdsvis 17 % og 13 %. De er den gruppen med størst reduksjon i frafall mellom 2013 og % Helse-/pasientorganisasjon Interesseorganisasjon Miljø-/dyrevernorganisasjon Menneskerettighetsorganisasjon Utviklings-/bistandsorganisasjon Humanitær organisasjon Religiøs-/misjonsorganisasjon

23 Medlemsinntekter Medlemsinntekter er kontingenter og lignende for medlemskap i organisasjonene. Årets undersøkelse viser at medlemsinntekter utgjør 3,7 % av totale inntekter både i 2014 og Medlemsinntekter har økt med 7,8 % fra 507 MNOK i 2013 til 547 MNOK i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Redningsselskapet Amnesty International Syvendedags Adventistkirken Oversikten viser de ti største organisasjonene med høyest medlemsinntekter. Av disse var det Redningsselskapet som hadde størst prosentvis økning i medlemsinntekter fra 2013 til 2014 på 25,8 %. Røde Kors Den Norske Turistforening Kreftforeningen Human-Etisk Forbund Stiftelsen Norsk Luftambulanse Diabetesforbundet er den organisasjonen som rapporterte om høyest LHL MNOK medlemsinntekter i 2013 og

24 Antall medlemmer Selv om medlemsinntekter har hatt en økning på 7,8 % fra 2013 til 2014, har antall medlemmer kun økt med 1,7 % fra til medlemmer. I all hovedsak innebærer dette at det er medlemsinntekter per medlem som har stått for den største økningen. Tusen Sitftelsen Norsk Luftambulanse og 200 Den Norske Turistforeningen er organisasjonene som oppgir høyest antall medlemmer både i 2013 og Stiftelsen Norsk Luftambulanse oppgir medlemstall på henholdsvis og i 2014 og Den Norske Turistforeningen oppgir tilsvarende tall på og Stiftelsen Norsk Luftambulanse Den Norske Turistforening Røde Kors Kreftforeningen Redningsselskapet Human-Etisk Forbund Amnesty International LHL Diabetesforbundet Nasjonalforeningen for folkehelsen

25 Testamentariske gaver Testamentariske gaver er en viktig inntektskilde for noen av organisasjonene. For alle organisasjonene som besvarte undersøkelsen utgjør testamentariske gaver totalt 463 MNOK i 2014 og 377 MNOK i Dette gir en økning på 23 % fra 2013 til Testamentariske gaver utgjør omtrent 3 % av totale inntekter i både 2014 og Frelsesarmeen er organisasjonen som har rapportert om høyest inntekter fra testamentariske gaver i 2014, og er også organisasjonen som har størst økning i inntekter fra testamentariske gaver fra 2013 til 2014, på 45 %. Flere av organisasjonene har hatt en økning i testamentariske gaver i 2014, mens i fjorårets undersøkelse hadde flere organisasjoner en nedgang. Testamentariske gaver er generelt en uforutsigbar inntektskilde som kan variere mye fra år til år. Frelsesarmeen Kreftforeningen LHL Røde Kors Norsk Luftambulanse Norsk Luthersk Misjonssamband Norges Blindeforbund SOS-barnebyer Kirkens Nødhjelp Nasjonalforeningen for folkehelsen av de 72 organisasjonene som har besvart undersøkelsen jobber med å få inntekter fra testamentariske gaver. MNOK 25

26 Inntekter fra aksjoner Inntekter fra aksjoner omfatter alle inntekter fra aksjoner som TV-aksjoner, artistgallaer og lignende. Inntekter fra aksjoner utgjorde 501 MNOK i 2014 mot 439 MNOK i 2013, som gir en økning på 14,3 %. Økningen i fjorårets undersøkelse var på 16 %. Inntekter fra aksjoner tilsvarer omtrent 3 % av totale inntekter i 2014 og Kirkens Nødhjelp SOS-barnebyer Kreftforeningen Kirkens Nødhjelp oppgir høyest inntekt fra aksjoner i TV-aksjonen på NRK i 2014 ga Kirkens Nødhjelp 250 millioner kroner. Aksjonen resulterte i at 1,3 millioner mennesker i verden får tilgang til rent vann. Inntektene fra TV-aksjonen utgjorde 22,4 % av de totale inntektene for organisasjonen i I 2013 ble TVaksjonen gjennomført til inntekt for Nasjonalforeningen for folkehelsen. 230 millioner kroner ble samlet inn til deres arbeid med å gi mennesker med demens en lettere hverdag og bringe forskningen framover slik at færre får sykdommen. Frelsesarmeen LHL MNOK 26

27 «Årets tema «vann forandrer alt» har virkelig engasjert Norges befolkning, og jeg er både stolt og ydmyk over all støtten vi har fått. Vi gleder oss til å sette i gang arbeidet med å skaffe varig tilgang til rent vann for over 1,3 millioner mennesker» Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp 27

28 «Vi har hatt stor suksess på eventer som våre utøverambassadører Mats Zuccarello og Suzann Pettersen har stått i spissen for hvor det har vært stor lykke med auksjonsobjekter hvor de og andre utøvere gir av sin tid som auksjonsobjekter som auksjoneres bort.» Right To Play 28

29 Innsamling i forbindelse med katastrofer Organisasjonene svarer i årets undersøkelse at innsamling i forbindelse med katastrofer har hatt en nedgang på 84 MNOK fra 2013 til 42 MNOK i Røde Kors, UNICEF Norge og Norsk Folkehjelp er de organisasjonene som oppgir høyest inntekt knyttet til katastrofer i Røde Kors mottok 12,6 MNOK, mens UNICEF Norge og Norsk Folkehjelp mottok henholdsvis 11,4 MNOK og 7,3 MNOK i Inntektene knytter seg i hovedsak til innsamling i forbindelse med katastrofen i Syria og ebolaepidemien i Vest Afrika i Inntektene i 2013 knyttet seg blant annet til en større innsamling i forbindelse med tyfonen som rammet Filippinene dette året. Røde Kors UNICEF Norge Norsk Folkehjelp 5 5 SOS-barnebyer 8 3 Kirkens Nødhjelp MNOK

30 «Katastrofer svinger i frekvens og omfang, derfor gjør også innsamlingen det av naturlige årsaker» Røde Kors 30

31 Crowdfunding Crowdfunding er innsamling initiert av andre. Inntekter fra crowdfunding har økt fra 9,6 MNOK i 2013 til 14,9 MNOK i Dette tilsvarer en økning på 55,1 %. Kreftforeningen har hatt størst økning i inntekter fra crowdfunding, en økning på 4,4 MNOK fra 2013 til Arbeid med crowdfunding Organisasjonene oppgir i undersøkelsen at de i mindre eller ingen grad arbeider med fundraising med fokus på crowdfunding rettet mot private givere, næringslivet og skoler/foreninger/lag. Dette er den innsamlingskanalen flest organisasjoner svarer at de har planer om å starte med. Kreftforeningen 2,8 7, UNICEF Norge Røde Kors Norsk Folkehjelp Strømmestiftelsen 2,8 2,6 1,8 2, ,8 1,3 0,3 0, MNOK Ja, i stor grad Ja, i mindre grad Nei, men har planer om det Nei Private givere Næringsliv Skoler/foreninger/lag 31

32 Inntekter fra egne lotterier og spill De samlede inntektene fra egne lotterier og spill er 156 MNOK i 2014 og 153 MNOK i Inntekter fra egne lotterier og spill står for omtrent 1 % av totale inntekter begge år. LHL Røde Kors Norsk Folkehjelp LHL og Røde Kors inntekter fra egne lotterier og spill står for omtrent halvparten av de totale inntektene fra denne kategorien. Nasjonalforeningen for folkehelsen Sjømannskirken Norsk Luthersk Misjonssamband Flyktninghjelpen Diabetesforbundet Redningsselskapet MA - rusfri trafikk og livsstil MNOK 32

33 Tildeling fra tippemidler og andre spill Tippemidler utgjorde 525 MNOK i 2014 mot 683 MNOK i 2013, en reduksjon på 23 %. Fjorårets undersøkelse viste en økning på 55 % fra 2012 til 2013, som blant annet skyldtes en ekstraordinær kompensasjon. I 2014 utgjør tildeling fra tippemidler og andre spill 3,5 % av totale inntekter. Oversikten viser de organisasjonene som har oppgitt høyest inntekter fra tippemidler i årets undersøkelse. Av disse er det kun Stiftelsen Norsk Luftambulanse som rapporterer om økning fra Dette er et resultat av at flere organisasjoner fra 2014 kunne søke om penger fra Norsk Tipping sitt overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Røde Kors Redningsselskapet Kreftforeningen Stiftelsen Norsk Luftambulanse Norges Blindeforbund MNOK 33

34 Inntekter fra næringslivet, skoler, foreninger og lag Inntekter fra næringslivet Inntekter fra næringslivet har blitt redusert fra 348 MNOK i 2013 til 346 MNOK i De utgjør 2,5 % av de totale inntektene for 2013 og 2,3 % i Røde Kors SOS-barnebyer Kreftforeningen Det er flere organisasjoner som har relativt store endringer i inntekter fra næringslivet fra 2013 til For Norsk Folkehjelp og SOS-barnebyer har inntekter fra næringslivet økt med henholdsvis 28 % og 18 % fra 2013 til Sjømannskirken Norsk Folkehjelp Stiftelsen Norsk Luftambulanse Redd Barna Kirkens Bymisjon UNICEF Norge Norges Blindeforbund MNOK 34

35 Inntekter fra skoler/foreninger/lag Inntektene fra skoler, foreninger og lag har økt fra 112 MNOK i 2013 til 115 MNOK i Disse utgjør under 1 % av totale inntekter. Undersøkelsen viser at Norsk Luthersk Misjonssamband har høyest inntekter fra skoler, foreninger og lag med 60 MNOK, en økning på 2 MNOK fra 2013 til Røde Kors Norsk Luthersk Misjonssamband SOS-barnebyer Kreftforeningen SOS-barnebyer Sjømannskirken Norsk Folkehjelp FORUT Stiftelsen Norsk Luftambulanse Kirkens Bymisjon Redd Barna Plan International Norge Kirkens Bymisjon UNICEF Norge Norges Blindeforbund MNOK MNOK 35

36 Andre gaver Andre gaver består blant annet av alternative gaver, anledningsgaver og minnegaver. Totale inntekter fra andre gaver var 650 MNOK i 2014 og 599 MNOK i Dette utgjør om lag 4 % av totale inntekter i både 2014 og Diagrammet viser de ti organisasjonene med høyest inntekter fra andre gaver. Kreftforeningen har høyest inntekter fra andre gaver. Kirkens Nødhjelp, Redningsselskapet og Kreftforeningen har hatt en økning på henholdsvis 70 %, 31 % og 29 %. Kreftforeningen 85 Redningsselskapet Røde Kors Nasjonalforeningen for folkehelsen 44 SOS-barnebyer Norges Blindeforbund Kreftforeningen 32 Frelsesarmeen Sjømannskirken Redd Barna Norsk Folkehjelp Kirkens Bymisjon Stiftelsen Norsk Luftambulanse 19 Kirkens Nødhjelp Redd Barna Det norske Bibelselskap Kirkens Bymisjon Sjømannskirken UNICEF Norge Norges Blindeforbund MNOK MNOK 36

37 Arbeid med andre gaver Ja, i stor grad Ja, i mindre grad Private givere Næringsliv Nei, men har planer om det Nei Skoler/foreninger/lag De fleste organisasjonene svarer at de i stor eller mindre grad arbeider med andre gaver. 37

38 Salgsinntekter Salgsinntekter er salg av varer, eget promoteringsmateriell og lignende. Salgsinntektene har økt fra 586 MNOK i 2013 til 607 MNOK i Dette er en økning på 3,6 %. Andelen salgsinntekter i forhold til totale inntekter er forholdsvis stabil mellom 2013 til Salgsinntekter utgjør 4,1 % av totale inntekter i 2014 og 4,3 % i Frelsesarmeen rapporterer om vesentlig høyere salgsinntekter enn de andre organisasjonene. I 2014 har de 361 MNOK i salgsinntekter mot 331 MNOK i Dette er en økning på 9,1 %. Salgsinntektene til Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste utgjør i overkant av 50 % av totale inntekter. Hos Frelsesarmeen og Det Norske Bibelselskap representerer inntekter fra salg over 20 % av totale inntekter. Frelsesarmeen Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste Det norske Bibelselskap Norsk Luthersk Misjonssamband Den Norske Turistforening MNOK 38

39 Tilskudd Tilskudd mot totale inntekter For noen av organisasjonene utgjør tilskudd en vesentlig del av totale inntekter. I 2014 utgjorde tilskudd og tildelinger totalt MNOK av totale inntekter mot MNOK i Dette utgjør 54 % i 2014 mot 51 % i MNOK Totale inntekter Totalt tilskudd

40 Tilskudd er i denne undersøkelsen fordelt i tre kategorier; tilskudd fra norske myndigheter, tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale organisasjoner, samt tildeling fra legater, stiftelser og andre tilskudd. Fordelingen i 2014 var MNOK fra norske myndigheter, MNOK fra EU, FN og andre internasjonale instanser og 230 MNOK fra legater, stiftelser og andre tilskudd. 46 % 54 % 38 % 14 % Tilskudd har økt med 13,1 % fra 2013 til Dette skyldes i all hovedsak en kraftig økning i tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale organisasjoner på 32,6 % fra Andre inntektskilder 2 % Tilskudd fra norske myndigheter Tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale instanser Tildeling fra legater/stiftelser 40

41 Tilskudd fordelt på underkategorier Diagrammene viser hvordan tilskudd fordeler seg mellom de ulike underkategoriene. De humanitære organisasjonene mottar mest tilskudd. Totalt utgjør tilskuddet hos humanitære organisasjoner 59 % både i 2014 og 2013, og for utviklings-/bistandsorganisasjoner utgjør tilskuddene 21 % både i 2014 og % 2 % 5 % 2 % 1 % 0 % Humanitær organisasjon Utviklings-/bistandsorganisasjon Religiøs-/misjonsorganisasjon Interesseorganisasjon 59 % Annet 21 % Miljø-/dyrevernorganisasjon Helse-/pasientorganisasjon Menneskerettighetsorganisasjon 41

42 Tilskudd fra norske myndigheter Tilskudd fra norske myndigheter utgjorde i MNOK mot MNOK i Dette tilsvarer en økning på 7,6 %. Totalt utgjorde tilskudd fra norske myndigheter i forhold til totale inntekter 38 % både i 2014 og Kirkens Bymisjon Røde Kors Flyktninghjelpen Frelsesarmeen Diagrammet viser hvilke organisasjoner som tildeles størst tilskudd fra norske myndigheter. Kirkens Bymisjon og Røde Kors er de to organisasjonene som fikk mest i tilskudd fra norske myndigheter i 2013 og i For Kirkens Bymisjon utgjorde tilskudd fra norske myndigheter 81 % av totale inntekter i både 2013 og 2014, for Røde Kors utgjorde dette 45 % av totale inntekter i 2013 og 47 % i Kirkens Nødhjelp Norsk Folkehjelp Redd Barna Regnskogfondet Norges Blindeforbund Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste MNOK 42

43 Tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale organisasjoner Tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale organisasjoner har økt fra MNOK til MNOK fra 2013 til Det tilsvarer en økning på 32,6 %. Flyktninghjelpen Norsk Folkehjelp Diagrammet viser hvilke organisasjoner som tildeles størst tilskudd fra EU, FN og andre internasjonale organisasjoner. Flyktninghjelpen mottar mest tilskudd, henholdsvis 61,1 % av totale inntekter i 2013 og 68,3 % i Kirkens Nødhjelp Redd Barna Røde Kors MNOK 43

44 Tildeling fra legater, stiftelser og andre tilskudd Tildeling fra legater, stiftelser og andre tilskudd utgjorde 230 MNOK i 2014 mot 212 MNOK i 2013, en økning på 8,8 %. For organisasjonene utgjør inntekter fra legater, stiftelser og andre tilskudd 1,6 % av totale inntekter i 2014 og 1,7 % i Redningsselskapet Redd Barna Kreftforeningen Kirkens Bymisjon Redningsselskapet og Redd Barna oppgir høyest tildeling fra legater, stiftelser og andre i 2014, mens Redd Barna og Kreftforeningen var organisasjonene som mottok mest i tildeling fra legater, stiftelser og andre i Norges Handikapforbund Strømmestiftelsen Regnskogfondet Nasjonalforeningen for folkehelsen Diabetesforbundet 7 7 Røde Kors MNOK 44

45 Innsamlingskanaler Oversikten viser trender i bruk av ulike innsamlingskanaler for organisasjonene som er med i undersøkelsen. Web (søk, annonse) Boards Annonser (papir) MNOK Venneverving I år som i fjor utmerker Sosiale medier innsamling via direkte Face-to-face markedsføring og sosiale Innstikk medier seg som mye brukte TV innsamlingskanaler. E-post, Radio Events/messer SMS, events/messer, face- SMS to-face, annonser og web Telemarketing er også innsamlingskanaler som benyttes mye av organisasjonene. E-post Direct mail (brev) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Bruker denne kanalen Tatt i bruk siste år Planlegger å ta i bruk for framtiden Bruker ikke denne kanalen Mange av organisasjonene har tatt i bruk nye kanaler det siste året, og flere planlegger å ta i bruk enda flere i fremtiden. 45

46 Mest inntektsgivende innsamlingskanaler Dette diagrammet viser hvilke innsamlingskanaler som anses som mest inntektsgivende for de aktuelle organisasjonene. 5 % 5 % 3 % 2 % 1 % 0 % 25 % Direkte markedsføring, face-to- 6 % face, sosiale medier, SMS og web 6 % er de kanalene som anses mest 7 % 13 % inntektsgivende. Disse resultatene samsvarer godt med hvilke innsamlingskanaler som er mest brukt, og hvilke kanaler organisasjonene ønsker å benytte seg mer av i fremtiden. Direct mail (brev) 9 % 9 % 9 % Venneverving TV Face to face Telemarketing Annonser Sosiale medier Events/messer Boards SMS E-post Radio Web Innstikk 46

47 «Vi opplever at Facebook er den kanalen som utvikles raskest. Den bygger en tydelig identitet samtidig som vi ser at den også vokser som fundraising-kanal.» Misjon uten grenser 47

48 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsen Adina Stiftelsen Adopsjonsforum ADRA Norge Amnesty International Barnevakten Bethaniastiftelsen Better Life Norway Blå Kors Norge CARE Norge Caritas Norge Children at Risk Foundation Den Norske Turistforening Det norske Bibelselskap Diabetesforbundet Dyrevernalliansen Evangelisk Orientmisjon Flyktninghjelpen Foreningen for hjertesyke barn FORUT Frelsesarmeen Greenpeace HimalPartner Hjerte Til Hjerte Human-Etisk Forbund JOIN good forces Karanba KFUK-KFUM Global Kirkens Bymisjon Kirkens Nødhjelp Kreftforeningen Kristen Idrettskontakt - KRIK Kristent arbeid blant blinde og svaksynte LHL MA - rusfri trafikk og livsstil Marys Venner Menneskeverd Mental Helse Miljøagentene Misjon Uten Grenser Misjonsalliansen Mission Aviation Fellowship Nasjonalforeningen for folkehelsen Norges Blindeforbund Norges Handikapforbund Norges Naturvernforbund Norsk Folkehjelp Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norsk Luthersk Lekmannsmisjon Norsk Luthersk Misjonssamband Plan International Norge Redd Barna Redningsselskapet Regnskogfondet Right To Play Røde Kors Sjømannskirken SOS-barnebyer Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste Stiftelsen Norsk Luftambulanse Stiftelsen Norsk Nødhjelp Stiftelsen Organdonasjon Stine Sofies Stiftelse Strømmestiftelsen Sykehusklovnene Syvendedags Adventistkirken Søndagskolen Norge UNICEF Norge Utviklingsfondet Velferdsalliansen Viken senter for psykiatri og sjelesorg WWF-Norge Åpne Dører 48

49 Kontakt oss Skulle det være spørsmål i forbindelse med rapporten eller undersøkelsen, vennligst kontakt: Grete Elgåen Tlf: Trine Persen Tlf: Organisasjoner og foreninger Innen bransjegruppen for organisasjoner har Deloitte samlet revisorer, konsulenter og advokater. Til sammen utgjør vi drøyt 70 personer på landsbasis. Vi følger med når det skjer vesentlige endringer i organisasjonenes rammebetingelser. Deloitte har betydelig kompetanse og relevant erfaring fra frivillige organisasjoner. Nga Vo Tlf: Carina Raa Tlf: Astrid Dale Midtun Tlf: Spesialisering og erfaring gir oss muligheten til å tilby service av høy kvalitet, ved at vårt team: forstår særskilte utfordringer og behov har kunnskap om beste praksis og leverer løsningsorienterte tjenester holder oss og våre klienter orientert om endringer 49

50 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AS

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015 Kartlegging av markedet for fundraising Juni 215 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 7 Fordeling av type fundrasing 8 Faddere/fastgivere 28 Medlemsinntekter 3 Inntekter fra testementariske

Detaljer

Fundraisingrapporten. Desember 2016

Fundraisingrapporten. Desember 2016 Fundraisingrapporten Desember 2016 Forord Vi har for syvende gang gjennomført en undersøkelse med målsetting om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Hvert år har undersøkelsen blitt

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet Audit & Advisory Desember 2013 Kartlegging av givermarkedet Innholdsfortegnelse Forord 4 Oppsummering 5 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 6 Faddere/fastgivere 7 Inntekter

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Audit & Advisory Desember 2012 Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 7

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS

Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS Velkommen til leverandørkonferanse Fagsystemer for Nye Veier AS 30. oktober 2015 Vi er her for å initiere leverandørdialog med formål om å innhente ideer til hvordan Nye Veier AS kan utnytte fagsystemer

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015 Deloittehuset i Bjørvika Flytting som katalysator for endring 26. oktober 2015 Flytteprosesser er komplekse, og krever en helhetlig tilnærming Deloittes metode for flytteprosesser fokuserer langs tre hoveddimensjoner

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes?

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? Gardermoen 10. februar 2015 Sissel Husøy Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? Hva er OPS Egnethetsvurdering og markedsanalyse

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

av retningsvalg for Sande kommune

av retningsvalg for Sande kommune Kommunereformenutreding av retningsvalg for Sande kommune Sammenfatning av to utredninger om kommunestruktur og vurdering av videreføring av Sande som egen kommune Presentasjon til folkemøte 22. juni 2015

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen

Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Helse Møre og Romsdal HF Evaluering / analyse av organisasjonsmodellen Styremøtet 09.12.2015 Hovedbudskap Deloittes vurdering er at Helse Møre og Romsdal har høye ambisjoner for fremtiden og står ovenfor

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Gunnar Husabø 26.9.2016 Spørreundersøkelse: Kontrollutvalgsledere Rådmenn

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak 8. januar 2016 Organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal Administrerende direktør Kommunikasjon Stab Assisterende

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Hvordan forbereder du din virksomhet? 16. mai 2017 Hva betyr endringene? Ny personvernforordning endrer det europeiske personvernlandskapet og norske virksomheter må tenke

Detaljer

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard

Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger. 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Revisors rolle - Utfordringer og begrensninger 5. Desember 2016, Aase Aamdal Lundgaard Agenda 1. Revisors rolle i henhold til lovgivningen 2. Undersøkelse fra USA om ledende praksis og utviklingstrender

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Advokat Fredrik Falbach Advokat Knut P. Toftegaard Deloitte Advokatfirma AS 18. mai 2015 Innledning 2 Hva er moms? Dette er i hvert fall hva AG Mazaks mener om

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Lansering av FoU-rapporten Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan

Detaljer

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010

Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010 Audit & Advisory September 2010 Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge Innholdsfortegnelse 5 Forord fra Stiftelsen Soria Moria og Deloitte 6 Oppsummering 7 Resultatet av undersøkelsen 8 Benevnelse

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan kommunene kan håndtere

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet - Sammendrag 1 2 Sammendrag På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE Helseforetakenes erfaringer Gardermoen, 24. november 2015 Formålet med prosjektet var å kartlegge helseforetakenes erfaringer i forbindelse

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet Presentasjon av FOU rapport Birte Bjørkelo 7.6.2017 Bakgrunn Kartlegging av det kommunale og fylkeskommunale risikobildet På vegne av KS har Deloitte gjennomført

Detaljer

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon Haugesund kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 August 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhold 1 Innledning 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

DD-PROSESSEN. Rettslig rammeverk. 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen. 2015 Deloitte AS

DD-PROSESSEN. Rettslig rammeverk. 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen. 2015 Deloitte AS DD-PROSESSEN Rettslig rammeverk 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen 1 10 % 2 3 4 5 Hvorfor due diligence? 6 7 Viggo Hagstrøm, TfR 1999 nr. 4 - Due diligence ved virksomhetsoverdragelser

Detaljer

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer.

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer. Styrenettverket i Vestfold. Styrenettverket i Vestfold Quality Hotell Klubben Tønsberg, 31. august 2015 -Innleder Lasse Jensen, styrenettverket i Vestfold Dagens tema: Vestfolds næringsliv består hovedsakelig

Detaljer

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013 Framtidig tenesteproduksjon PPT Sogndal 7.11.2013 Bakgrunn Kommunane i Sogn regionråd har vedteke å samarbeide permanent om skule- og barnehageutvikling gjennom programmet System for styrka læring. Programmet

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Dropp de lange strategiene

Dropp de lange strategiene DIGITALT LEDERSKAP, 21. SEPTEMBER 2017 Dropp de lange strategiene André Nordal Sylte Deloitte Digital asylte@deloitte.no +47 466 65 373 Bildekilde: imgur.com/jcrmxwf Vi jobber for tiden med vår femårsstrategi

Detaljer

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Agenda Hvorfor trenger vi å styrke økonomi- og virksomhetsstyringsfunksjonen i statlig sektor? Deloittes

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon Bokn kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 September 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon Øygarden kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Oktober 2016 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Januar 2017 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Luster kommune Økonomi - og prosjektstyring. Kommunestyret 27. april 2017

Forvaltningsrevisjon Luster kommune Økonomi - og prosjektstyring. Kommunestyret 27. april 2017 Forvaltningsrevisjon Luster kommune Økonomi - og prosjektstyring Kommunestyret 27. april 2017 Utgangspunkt for prosjektet Føremål og problemstillingar Hovudproblemstilling 1 Føremålet med forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Arveguiden 2015. Deloitte Advokatfirma AS

Arveguiden 2015. Deloitte Advokatfirma AS Arveguiden 2015 Deloitte Advokatfirma AS Hvem har arverett Arvetavle Oldeforeldre arver ikke Rett på arv kan en person ha i egenskap av å være avdødes slektning avdødes ektefelle eller samboer arving i

Detaljer

Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon

Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 N ovemer 201 6 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited Innhald 1 Innleiing 5 1.1 Krav til forvaltningsrevisjon 5 1.2 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Eierstrategi for Drammensbadet KF. Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi

Eierstrategi for Drammensbadet KF. Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi Eierstrategi for Drammensbadet KF Bakgrunn for forslag til ny Eierstrategi Agenda Bakgrunn for arbeidet Kortfattet oversikt over foretakets drift Kortfattet oversikt over bruken av Drammensbadet Forslag

Detaljer

Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid. Sentrale funn i prosjektet

Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid. Sentrale funn i prosjektet Insentiver for god samhandling i lokalbasert rus og psykisk helsearbeid Sentrale funn i prosjektet Innhold Innledende om oppdraget Overordnede funn Anbefalinger og innspill til videreutvikling av lokalbasert

Detaljer

Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern?

Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern? Hva kan Deloitte hjelpe deg med innen personvern? Mars 2017 Deloittes bistand innen personvern Deloitte kan bistå din virksomhet med å få mest mulig ut av virksomhetens personopplysninger, samtidig som

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Ny supertraktat. Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler

Ny supertraktat. Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler 25.11.2015 Ny supertraktat Over 100 land kan endre over 2000 skatteavtaler Avtaleteksten og forklaringene til den ferdigforhandlede supertraktaten som skal implementere flere av OECDs tiltak mot overskuddsflytting

Detaljer

Utredning om kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum

Utredning om kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum Utredning om kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum Presentasjon for kommunestyret 10. mai 2016 Mandat og rammebetingelser Deloitte og Telemarksforsking har på oppdrag fra Asker, Røyken og Hurum kommuner

Detaljer

Sammenligning av produksjonskostnader

Sammenligning av produksjonskostnader Gardermoen, 22.mars 2017 Nye produksjonsmetoder Sammenligning av produksjonskostnader Anders Milde Gjendemsjø, Nordic head of Seafood, Deloitte AS agjendemsjo@deloitte.no Innhold. 1 Om Deloitte 2 Nedgang

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 279001 www.deloitte.no Til styret i Right to Play UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Sundgaten 119 Postboks 528 N0-5527 Haugesund Norway Tel.: +47 52 70 25 40 www.deloitte.no Bilag 3 Til generalforsamlingen i SØK I AS UTTALELSE OM UTKAST TIL ÅPNINGSBALANSE VED FISJON

Detaljer

Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia. Audit & Advisory Desember 2011

Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia. Audit & Advisory Desember 2011 Audit & Advisory Desember 211 Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia For mange ideelle organisasjoner er inntekter fra faddere og fastgivere en viktig inntektskilde. I år

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Investeringsprosjekter Prosjektplan/engagement letter April 2017 «Forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekter» April 2017 Prosjektplan utarbeidet for Bergen kommune

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Storebrand Optimer ASA REVISORS

Detaljer

Offentlig-offentlig samarbeid

Offentlig-offentlig samarbeid Eksempel på hvordan kommuner/ IKS kan utveksle behandlingstjenester Deloitte Advokatfirma v/advokat Geir A. Melby og advokatfullmektig Torgeir Overøye 18.10.2017 Unik kompetanse Et unikt kompetansemiljø

Detaljer

Innsamlingsrapport 2015

Innsamlingsrapport 2015 Innsamlingsrapport 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kartleggingsprosjekt KUD... 5 Formål og utførelse av undersøkelsen... 5 Kulturdepartementets beskrivelse av formålet med undersøkelsen:... 5

Detaljer

Selskapskontroll Hordaland fylkeskommune Arkiv- og journalføringsplikt i selskap. Prosjektplan/engasjementsbrev

Selskapskontroll Hordaland fylkeskommune Arkiv- og journalføringsplikt i selskap. Prosjektplan/engasjementsbrev Selskapskontroll Hordaland fylkeskommune Arkiv- og journalføringsplikt i selskap Prosjektplan/engasjementsbrev September 2015 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål

Detaljer

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks 2013 Strømsø N-3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Eivind Hansen Storgata 8 1771 Halden Tel: +47 32 26 41 00 Fax: +47 32 26 41 01 www.deloitte.no Revisjonsrapport

Detaljer

Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan

Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan Audit & Advisory August 2012 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Problemstillingar og føremål... 3 1.3 Avgrensing...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Utsira kommune Plan, byggesak og eigedom Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Utsira kommune Plan, byggesak og eigedom Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Utsira kommune Plan, byggesak og eigedom Prosjektplan/engagement letter September 2017 «Forvaltningsrevisjon av plan, byggesak og eigedom prosjektplan» September 2017 Prosjektplan

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tlf.: +475521 81 00 Faks: +475521 81 33 www.deloitte.no Ti I styret i SpareBank I-stiftinga Kvinnherad MELDING

Detaljer

Den gode arbeidsgiver

Den gode arbeidsgiver Den gode arbeidsgiver Seminar Høstkonferansen KA 26.09.16 Marthe W. Andresen, Senior Manager Deloitte AS, marandresen@deloitte.no Deloitte Norge formål: To make an impact that matters Hver dag utfordrer

Detaljer

#BNmøte 2015 Deloitte AS 1 2015 Deloitte AS

#BNmøte 2015 Deloitte AS 1 2015 Deloitte AS #BNmøte 1 Deloitte Norge 2 Deloitte Norge Kontorstruktur 20 kontorer 1300 medarbeidere 135 medarbeidere ved kontoret i Bergen. Til stede med bred kompetanse i store deler av Norge. 3 Deloitte Verdens største

Detaljer

Styrket personvern, svekkede bedrifter? Deloittes personvernundersøkelse Februar 2017

Styrket personvern, svekkede bedrifter? Deloittes personvernundersøkelse Februar 2017 Styrket personvern, svekkede bedrifter? Deloittes personvernundersøkelse 2017 Februar 2017 Innhold Innledning Tidslinje for utviklingen i personvern Behandling av personopplysninger Lagring av personopplysninger

Detaljer

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS

Årsrapport. Remora HiLoad APU AS Årsrapport Remora HiLoad APU AS 2015 Deloitte. Deloitte AS Strandsvingen l4a Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway rft.'. +47 51 81 56 00 Faks: +47 51 81 56 0'l www.deloitte.no Til generalforsarnlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway TeL. +472327 90 00 Fax: +4723279001 www.deloitte.no Til foretaksmøtet i Innovasjon Norge UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Revidert plan Tysnes kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Revidert plan Tysnes kommune Mars 2014 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016 (revidert)... 3 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2

Detaljer

Prosjektplan Oppegård kommune Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

Prosjektplan Oppegård kommune Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Oppegård kommune Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Januar 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Deloittes tilnærming til overordnet analyse involvering

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Karmøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Karmøy kommune. Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentlighetsanalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016...

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Advokat/partner Rune Sandseter 26. november 2015 1 Agenda Aksjonærmodell og fritaksmetode Skatteposisjoner Skattemessige forhold knyttet til kjøp og

Detaljer

Vedlegg Gassnova SF årsrapport 2016 revisjonsberetninger Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-01 03 Oslo Norway Tel.: +4723279000 Fax: +4723 279001 www.deloitte.no Til

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer