Hvordan forebygge og reparere skader på vegetasjon ved småkraftutbygging? Dagmar Hagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan forebygge og reparere skader på vegetasjon ved småkraftutbygging? Dagmar Hagen"

Transkript

1 Hvordan forebygge og reparere skader på vegetasjon ved småkraftutbygging? Dagmar Hagen

2 Forebygge og reparere vegetasjonsskader Miljøeffekter av småkraft - arealinngrep Restaureringsøkologi muligheter og løsninger Miljøløsninger Metoder og teknikker Eksempel på forebygging og reparering smått og stort Konklusjon

3 Primære inngrep - direkte knyttet til drift av kraftverket Endra vannføring Kraftstasjon og utløp Lukehus, inntak og dam Rørgate / vannvei

4 Endringer i vannstrengen (elva) Endra vannføring Fysisk landskap, estetikk Livsmiljø for arter knyttet til rennende vann Avbøtende tiltak Minstevannføring

5 Vannvei og rørgate

6 Sekundære inngrep - støttefunksjoner (ikke direkte knyttet til drift av kraftverket) Adkomstveg Massetak og riggområde

7 Adkomstveg Stor variasjon Dimensjon (bredde, standard), bruk av sideterreng Fra vegløst opp til store veganlegg

8

9 Restaureringsøkologi Istandsetting av ødelagte og degraderte naturområder/ økosystemer Teknisk utvikling gir effekter på arter, økosystem og landskap. Hvordan redusere effekter av inngrep? Hvordan reparere gamle inngrep? Skape nye landskap?

10 Må inkluderes i alle faser av prosjekter 1. Planleggingsfase 1. Formulering av realistiske mål og ambisjoner 2. Formelle planer/lovverk, vilkår 3. Plan for å forebygge «unødige inngrep» 2. Gjennomføringsfase 1. Spare areal 2. Tilrettelegge for gjenvekst 3. Gjennomføre tiltak 3. Evaluering og oppfølging. Dokumentasjon.

11 Restaureringsmetoder - Verktøykassen for å oppnå målet Foto: A.B. Skrindo

12 Bruk av lokale arter Større fokus og interesse Utfordring: tilgang og pris på plantemateriale Ingen innførsel av fremmede gener / sorter /arter Økologisk funksjon Nye erfaringer og så langt lite overvåking og data Salix phylicifolia from cuttings Naturmangfoldloven Fremmedartsforskriften forbud mot innført plantemateriale i naturområder

13 ECONADA ECOlogically sustainable implementation of the NAture Diversity Act (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway. Foto: T. Aamlid

14 Lokale forhold avgjør valg av løsning og tiltak Krever kunnskap og samarbeid Hva slags inngrep og påvirkning? Lokale miljøforhold (naturtyper, terreng) og effekter Dagens og framtidig bruk Skala (tid og rom) for inngrep og tiltak

15 Hjerkinn PRO Stortingsvedtaket 1999 en betydelig naturverngevinst framtidig vern tilbakeføring til sivil bruk tilbakeføres til en mest mulig opprinnelig naturtilstand

16

17 Hjerkinn skytefelt 2002

18 Hjerkinn skytefelt 2005

19 Hovedprinsipper - vegetasjon 1. Forbud mot innført plantemateriale 2. Unngå nye inngrep under tilbakeføringa 3. Tilrettelegge for naturlig gjenvekst 4. Noen tiltak skal ha rask effekt Bevisst arealbruk Terrengforming, bruk av toppmasser og torver Egenproduserte frø og vierplanter Tett samarbeid mellom byggherre, entreprenør, økolog

20 15. august august 2013

21 Foto: Forsvarsbygg/S. Solli

22 HFK-sletta, lokalt plantemateriale Hjerkinn-frø Vierplanter fra stiklinger

23 Prinsipper for samarbeid og utvikling «Grønt kurs» for anleggsarbeidere Blir evaluert på oppnåelse av miljømål Mange aktører som følger prosjektet Være ydmyke for oppgaven Vær bevisst gjennom hele prosessen Gjensidig utveksling av kunnskap Bruke økologisk kunnskap inn i praktiske tiltak Praktisk kunnskap avgjørende for å få det gjennomført Direkte overføringsverdi til andre prosjekter Vannkraft, vegbygging, andre typer anlegg

24 Damrehabilitering NVE krav om damrehabilitering Flere ligger i verneområder og fjellvegetasjon Strenge krav til avbøtende tiltak Ferdsel og merka stier

25 Elgsjøen (GLB), Oppdal/Folldal kommuner Reguleringsdam fra km kjørespor inn til dammen i Knutshø landskapsvernområde Pålegg fra NVE om forsterking av dammen Bygging av anleggsveg først avslått av miljømyndighetene, men seinere innvilga pga god plan for avbøtende tiltak

26 Avbøtende tiltak høye krav i verneområde Kunnskap og opplæring Velge riktig entreprenør Grønt kurs for anleggsfolk Samarbeid undervegs i hele prosjektet Begrense arealbruk Minst mulig synlig vegtrasè Redusere vegbredden Unngå inngrep i sideterreng, markere inngrepsgrense Best mulig grunnlag for naturlig vegetasjon Gjenbruk av toppmasser Nedsenka bærelag Ingen tilsåing med kommersielle frø (jfr verneforskriften)

27

28 Før oppstart (2007) Juni 2012 August 2012 September 2013

29 September 2013

30 Forutsetninger for vellykket gjennomføring Klart formulerte mål / ambisjoner Hele prosessen Planlegging, gjennomføring, evaluering Samarbeid Mellom fagdisipliner og profesjoner Kunnskap Vitenskapelig Erfaringsbasert

31 Planprosess og Miljøundersøkelser (MU) Fokus på nasjonale verdier MEN: Lokale verdier også viktig spesielt for avbøtende tiltak og miljøprofil Nasjonale verdier Lokale verdier

32 Konklusjon Hvordan utvikle og forbedre merkevaren «miljøvennlig kraft» for å konkurrere med de store? Hvor skal småkraft konkurrere - når de store kan putte mye penger i avbøtende prosjekter? Setter krav til næringa må forbedre miljøprofilen. Husk lokale verdier og avbøtende tiltak!

33 Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

NATURRESTAURERINGEN PÅ HJERKINN GIR RESULTATER

NATURRESTAURERINGEN PÅ HJERKINN GIR RESULTATER NYHETSBREV JUNI 2011 NATURRESTAURERINGEN PÅ HJERKINN GIR RESULTATER Bildene viser stridsvogntrassé på Haukberget i Hjerkinn skytefelt før og etter at den har blitt fjernet av fjernstyrte maskiner. Dette

Detaljer

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962

Tlf.: 971 95 371 Org.nr. 984 042 868 Bank: 9100 17 82962 NJFF-Troms Kystkulturveien 262 9470 Gratangen Gratangen, 31.12.2014 HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021» NJFF-Troms har gjennomgått forvaltningsplanen og det er et imponerende

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 49 2013 R A P P O R T 2 Rapport nr. 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022. Nasjonal

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Vestlandsforsking-notat nr. 5/2011tittel her hvis det er noen Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger Hanna Nyborg Storm Forfatternes navn Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia-Oslo AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE

ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE 10 ØKOLANDSBYER PÅ ÅR I NORGE av Frederica Miller, Gaia Arkitekter AS og Simen Torp, Hurdalsjøen Økologiske Landsby SA Rapporten er laget med støtte fra Miljøverndepartementet Juni, 2013, Oslo, Norge Innledning

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad

Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Bekjempelse av lupin Av Inger Sundheim Fløistad Hagelupin, Lupinus polyphyllus, er i rask spredning her i landet, særlig langs veier og jernbaner og på skrotemark. Lupin har nitrogenfikserende rotknoller

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer