NR. 4 desember ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere og bygdefolk da helselaget arrangerte høstfest på Lurøy omsorgssenter. (Foto: privat) Lurøy/Onøy Helselag stiller alltid opp for de eldre. Da det ikke lot seg gjøre å avholde julefest eller vårfest, måtte de satse på høstfest i november. Yngve Olsen på trekkspill og Erlend Olsen på gitar skapte hygge og god stemning med sin musikk. Det blei en trivelig helaften, sier leder i helselaget Bodil Gullesen, med god mat og levende musikk til. Kvarøygløntan med Yngve og Erlend Olsen dro den ene slåtten etter den andre, og de som ville fikk svinge seg på dansegulvet. Musikk fra trekkspill og gitar var midt i blinken for de om lag 25 som deltok. Det var ei hyggelig ramme omkring arrangementet, der man sang og musikk sto sentralt. Før beboere og gjester skiltes, ble det servert kveldsmat. En hyggelig kveld, sier Gullesen, som ser på muligheten for å avholde julefest like over nyttår. Kose-tur til Rana side 5 Nye leiligheter side 10 Utdannings og yrkesmesse side 13

2 2 Kulturkalender for Lurøy I sommerhalvåret opplever vi ofte spørsmål om aktiviteter rundt omkring i Lurøy, både fra aviser og fra privatpersoner. Behovet for en felles kulturkalender er udiskutabelt, og på websidene til Lurøy kommune er det mulighet for at lag og foreninger (organisasjoner) i Lurøy skal kunne registrere seg, og legge ut sine aktiviteter. Hensikten med dette er å forsøke å få til en kulturkalender, som viser de ulike kulturarrangementene som skjer rundt i hele Lurøy. Å markedsføre sine arrangementer har mange fordeler, som for eksempel å få gjort kjent sine arrangementer både i og utenfor kretsene, og planlegging av større arrangement i forhold til andre aktiviteter. Dette er altså en vinn vinn situasjon for alle parter. Å registrere seg og legge ut aktiviteter er enkelt og vil bli kort skissert her: På finnes linken Kultur og fritid og på venstresiden finnes link til Lag og foreninger Under Lag og foreninger finnes linken Lag og foreninger pålogging Under denne linken finnes to muligheter, enten å logge seg på eller å registrere ny organisasjon. Å registrerer seg tar et par minutter, og dere må fylle ut noen felt med faktaopplysninger om organisasjonen. Etter at registrering er foretatt må organisasjonen godkjennes av systemadministrator i kommunen, noe som kan ta inntil et par dager. Når det er gjort kan organisasjonen selv logge inn med selvvalgt bruker og passord, og enkelt legge ut sine aktiviteter. Tlf Dette er klippet fra websiden, og dere kan klikke på alle feltene som er merket med gult, og endre, legge til, laste opp osv. Gaveartikler og bruksgjenstander Vi er gjerne behjelpelig hvis dere allikevel skulle plages litt. Bare ta kontakt enten med Karin Sund Olufsen (tlf ) eller Rita Karlsen tlf. ( ). Bli med da vel og vis at vi har et aktivt kulturliv i Lurøy!

3 3 Råd og tips for ikke å få betalingsproblemer Ved Sissel Bygdås LURØY NAV har åpnet gjeldstelefon Mandag 26. oktober åpnet 800GJELD økonomirådstelefonen i NAV. Telefonen skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning. Økt arbeidsledighet og reduserte inntekter i kjølvannet av finanskrisen kan føre til at flere får betalingsproblemer. Det er viktig å nå frem med økonomisk rådgivning på et tidlig tidspunkt, for å forebygge alvorlige konsekvenser og for å bekjempe fattigdom, sier Anne Lieungh, direktør for Avdeling levekår og sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det har vist seg at økonomisk rådgivning ikke har vært godt nok tilgjengelig i alle kommuner. For å avhjelpe denne situasjonen, og for å komme raskere i kontakt med personer med økonomiske problemer, har vi åpnet den landsdekkende telefontjenesten 800GJELD, som skal gi folk råd og enkel veiledning, slik at brukerne selv kan få kontroll over økonomien sin. Tjenesten skal også bidra til å avlaste førstelinjen på NAV-kontoret. Hjelp til selvhjelp 800GJELD er det samme som , det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene på telefonen. Økonomirådstelefonen er et lavterskeltilbud og innringer kan velge å være anonym. Telefonen skal gi hjelp til selvhjelp, og rådgiverne på telefonen skal ikke drive saksbehandling. Dersom innringeren har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, skal telefontjenesten lose vedkommende videre til gjeldsrådgivere på NAV-kontoret eller i kommunen, eventuelt til andre instanser. Gratis tjeneste I Lurøy vil vi på denne måten gjøre telefonen kjent blant våre brukere, opplyser Sissel Bygdås ved NAV Lurøy. Alle som har økonomiske problemer, eller står i fare for å få økonomiske problemer, kan ringe til 800GJELD og få hjelp. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Dersom innringer bruker mobiltelefon eller kontantkort, vil rådgiverne på telefonen kunne tilby å ringe tilbake. Prøveperiode Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er et lovpålagt kommunalt ansvar og en obligatorisk tjeneste i alle landets NAV-kontor. En del kommuner har også gjeldsrådgivere i enheter utenfor NAVkontoret. 800GJELD økonomirådstelefonen i NAV, blir bemannet med tre rådgivere og skal drives fra Servicesenteret i Mo i Rana. Forskere fra SIFO skal følgeevaluere den nye telefontjenesten. Vi trenger noe tid på å gjøre oss erfaringer om mønsteret i trafikken til 800GJELD, slik at vi kan bemanne telefonen best mulig, ut fra når på dagen de fleste ringer og hvor lenge hver samtale varer. I første omgang informerer vi bredt blant dem som er i kontakt med personer som kan ha behov for tjenesten: NAVs ansatte, rådmenn, kommunenes ansatte og brukerorganisasjoner. Vi informerer også på og gjennom informasjonsskjermer på NAV-kontorene, samt gjennom noen lokalmedier. Verden er full av fristelser. Problemet er bare at det meste koster penger. Her er noen enkle tips for å unngå å få problemer med å betale regningene dine. Unngå lokketilbud Butikkselgere og mobiltelefonselgere er egentlig ganske ok folk, men når de begynner å snakke om betalingsutsettelse bør du skygge banen. Betalingsutsettelse er skumle greier som gjør at du får det du vil ha der og da, men at problemene kan komme om 3, 6 eller 9 måneder. Ligg unna Hvis du ikke er bombesikker på at du har kontroll på pengene, ligg unna tjenester som kan bestilles over mobiltelefonen eller internett. Det lønner seg å ligge unna spilltjenester også, det baller fort på seg. Betal regninga Det hjelper ikke å la regninga ligge, den forsvinner ikke av seg selv. Ikke tro at noen andre ordner opp for deg. Fram med nettbanken og betal regninga, hvis ikke kan det bli dyrt. Kravet vokser kjapt å få betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsbyråene kan følge deg i mange år. Ta tak Det er som med kjønnsykdommer, det er bare å ordne opp med en gang. Ikke la konvolutten ligge der, ikke utsett telefonen til inkassobyrået enda en dag. Det blir ikke noe bedre av det. Inkassobyråene har ganske strenge rutiner, de lar deg ikke slippe unna så lett hvis du ikke viser vilje til å løse problemene. Snakk om det Som med andre vanskelige ting, hjelper det å snakke om det. Foreldrene dine, kanskje en tante eller onkel, læreren din, venner eller økonomisk rådgiver i kommunen. Til og med banken din og inkassobyrået kan du snakke med. Det viktigste er å lufte noen tanker, slik at ikke problemene vokser uten at andre vet om det.

4 4 Varaordførerens spalte Kjell Ivar Vestå Kjære leser og kjære Lurøyfjerdinger! Året 2009 er i sin innspurt. Vi nærmer oss julehøytid og det bringer frem mye godt og kreativt i oss mennesker. Slik som gutten på 4 år som snakket med sin oldemor om rundvasking til jul. Oldemoren fortalte til gutten at hun fikk hjelp til å vaske rundt, hvorpå gutten spurte om hvorfor hun trengte hjelp. Oldemor svarte til oldebarnet at det var fordi hun var blitt så gammel og at hun ikke orket lengre å ta rundvasken selv. Gutten svarte da til sin oldemor at han hadde vasket rommet sitt selv og at han trengte ikke hjelp for han er ikke gammel, for han var faktisk nesten helt ny. Denne historien får meg til å tenke at det er perioder hvor både enkeltmennesker, organisasjoner og til og med kommuner trenger hjelp for å få ting gjort. Vi nærmer oss avslutningen på kommunens budsjettarbeid for budsjettåret Budsjettet blir vedtatt i kommunestyremøte den Heldigvis har regjering og storting hjulpet til ved å øke rammene til kommunene slik at Lurøy kommune kommer ut med forholdsvis samme budsjettramme som i foregående år. Tallene ville for Lurøy kommune sett bedre ut om ikke veksten i befolkningstallet i en del av landets øvrige kommuner hadde vært så stor. Men uansett så betyr det at Lurøy kommune fortsatt kan yte god tjenesteproduksjon og god service til alle sine innbyggere, og at man har noe tid på seg til å effektivisere de kommunale tjenestene ytterligere slik at innbyggerne i Lurøy kan få enda bedre tjenester. Julegave Jeg tror at noe av det viktigste for oss mennesker er at det er noen som bryr seg. At det er noen som ser enkeltmennesket. At vi tar vare på hverandre. At vi har et inkluderende samfunn og at selv om vi på mange måter er små i den store sammenhengen, utnytter de fordelene det er å være liten. Likevel, så ville nok en av de virkelige store julegavene for Lurøy kommune i år og i årene som kommer være at de siste måneders positive befolkningsutvikling fortsetter! Jeg er sikker på at alle som leser dette deler min oppfatning. Men for det enkelte mennesker kan det å få ha ei jul i fred og ro være god nok julegave i seg selv. Men verden er ikke bestandig slik at alle barn, familier, enkeltindivider, får feire en jul uten rus, sorg, spetakkel i sitt midte. Ikke minst da er det tid for omtanke for sine medmennesker! Folkehelse og forebyggende arbeid Lurøy kommune legger nå en del ressurser i et planarbeid i form av en kommende overordnet folkehelseplan som også inkluderer en ny ruspolitisk handlingsplan. Dette arbeidet er prioritert slik at de nye planene kan dersom de blir vedtatte i løpet av 2010, bli meget nyttige redskaper i det forebyggende arbeide både når det gjelder helse, miljø, psykiatri, rus osv.. Lurøy kommune har over mange år drevet aktivt forebyggende arbeid. Vi vet at mange av ungdommene reiser bort for å ta videreutdanning og at all innsats vi kan gjøre før den tid er utrolig verdifullt. Derfor har vi Lev i lag, derfor har MOT slått an hos oss i Lurøy. Og det er likeså derfor vi har et eget tverretatlig team (SLT), som aktivt følger opp. Ungdommen hadde sin kulturmønstring(ukm) i fjor på Sleneset og i år på Onøy. Avgangselevene på grunnskolen hadde en alternativ og meget populær 16.maifeiring i år på Buneset. Deltakelsen var stor og tilbakemeldingene var positive. Trygg og positiv oppvekst også i årene som kommer! Det er veldig viktig at barn og unge opplever oppveksten i Lurøy som trygg og positiv. Det betyr mye for den enkelte og også for Lurøy kommunes utviklingsmuligheter. Vi ser alle at rus er blitt noe vi må forholde oss til og i dette bildet er det også viktig å ha et fokus på de frivillige lag og foreninger som vi har i kommunen. På mange måter representerer de sammen med skolen krumtappen i det forebyggende arbeide. Vi som er folkevalgte må være bevisste på betydningen av dette og stimulere til fortsatt engasjement i lag og foreninger. Vi må derfor forene alle krefter i kommune, i lag og foreninger, i næringslivet i dette viktige arbeidet. Resultatene gir seg fort! Bedre fysisk helse og mindre rus er bra for hver og en av oss og gir god samfunnsøkonomi. Det er givende å kunne arbeide med, for eller blant mennesker, enten som ansatt i en kommune, politiker eller som medmenneske. Det å behandle folk kan være som å ha søle i hånden - klemmer du, spruter den ut, lar du den være, renner den bort, men holder du den varsomt, kan du klare det. Med de aller beste ønsker for julen og et riktig Godt Nyttår!

5 5 Kose-tur til Rana! Tekst og foto: June Klæbo I begynnelsen av oktober var Liss Iversen innom BraPro for å høre om det ble noe av den turen innover til Mo i Rana som vi hadde snakket en del om. Vi avtalte at jeg skulle høre med folk rundt omkring, om det var noen som ville være med. Og gjett om det var. Det var både godt humør og stor forventning da Jens Danielsen kjørte oss innover til Mo. Her er de 18 deltakerne som ble med: June Klæbo, Henny Klæbo, Jorunn Nilsen, Trude Johnsen, Jan Iversen, Karl Jostein Jacobsen, Odd Reidar Ødegård, Kenneth Norum, Tor Ivar Andersen, Roar Aakre, Kim Larsen, Isak Jørgen Nordås, Roy Arne Fredriksen, Kenneth Aslaksen, Erika Jensen, Liss Iversen, Jørn Børre Johansen og Per Kristian Johansen. Uten mat og drikke. Da vi kom til Mo, dro vi på Rana Bowlingsenter og der bowlet vi og hadde det kjempeartig. Noen av oss hadde aldri prøvd dette spillet før, men ble rett og slett flinke. Etter noen timer bestilte vi mat og spiste der. Etter at vi hadde spist og hygget oss på Bowlingen, ble det tid til å gå i butikkene. Der vi fikk sett og handlet litt. Ca. klokka 16 bar turen heimover og Jørn Bør- F.v. Kenneth Aslaksen, Roar Aakre og Kim Larsen hygger seg sammen med Erika Jensen. re Johansen var sjåfør på returen. Alle var enige om at dette måtte vi gjøre flere ganger, for det hadde vært en trivelig tur. Så vil vi takke Jens og Jørn Børre for at dere stilte opp og kjørte oss. Takk for god service. Vi takker også Liss for at det ble tur på oss.

6 6 FYSAK: tilbud med god oppslutning Ved Anne-Lise Aurlund, Fysak-koordinator, Lurøy Boccia Kim Larsen var initiativtager og er primus motor til bocciagruppe på Onøya. Han ble skadet etter en arbeidsulykke og er rullestolbruker i dag. Bocciatreningen har gått ukentlig i hele høst og blitt et populært tiltak. På det meste har det vært 12 personer. Bocciagruppen er primært for de som har en fysisk eller psykisk lidelse som gjør at de vanskelig kommer seg ut blant folk og i aktivitet. Boccia er et ballspill som er like lett for rullestolbrukere som for vanlig gående. Det kreves ingen forkunnskaper. Det er et sosialt og morsomt spill som samtidig utfordrer konkurranseinstinktet. Det ble søkt til fylket via FYSAK koordinator om å få støtte til bocciaballene, og dette ble innvilget. FYSAK i flere kretser FYSAK er en forkortelse for fysisk aktivitet, og skal være tilbud tilrettelagt for lavterskelgrupper, fortrinnsvis for grupper med fysiske eller psykiske lidelser som trenger tilpassede tiltak. I Lurøy er målet å få tilrettelagte tilbud etter behov i de fleste kretsene og etter en plan. I likhet med Onøy er det opprettet tilbud på Sleneset. En treningsgruppe for de med kroniske plager, som eksempelvis vår nye folkesykdom KOLS (kronisk obstruktiv lungelidelse). En slik gruppe har vært etterlyst bl.a. fra sykehus, da Lurøy ikke har hatt noe tilbud for KOLS-rammede. Lovund er snart klar til å starte opp, men fikk en uventet stopp ved evakueringen her i høst. Fordi det krever en god del planlegging, så har vi startet med noen kretser, for så å gå videre med de resterende kretsene på et senere tidspunkt. Flere tiltak er i gangsatt, blant annet et prosjekt som har gått over et drøyt år på Moflag skole i samarbeid med Brit Skjærvik. Prosjektet er blitt til en fast rutine for klasse og er tenkt å utvides til klasse i nær fremtid. Et ideforum på Sleneset er i startgropen for å fremme aktivitet blant de eldre. Det trengs engasjerte mennesker for å sette i gang og drive tiltak. Hvordan får så innbyggerne vite om disse tilbudene? Vi arbeider for å nå flest mulig lurøyfjerdinger med våre tilbud. Vår kommune har en geografisk utfordring i så måte.

7 Gårdbruker satser Tekst og foto: Cato Rødsand STORT 7 Gårdbruker Bent-Harald Sund på Indregården, Onøy, satser på utvidelse av både driftsbygninger og melkekvote. I slutten av januar tar han i bruk nytt lausdriftsfjøs som er oppført i tilknytning til det eksisterende. Hele investeringen vil koste rundt 2,7 millioner kroner og omfatter 400 m2 ny driftsbygning. Den nye bygningen ligger vegg i vegg med eksisterende bygg, og er et moderne lausdriftsfjøs. Grunnarbeidet startet i sommer, og tidlig i september startet Trøndelag Forskaling med betongarbeidet. Så kom Overhalla Sementvare og monterte veggelementene, og nå holder Lurøy Bygg AS og jeg selv på med overbygget. Jeg har også god hjelp av kyndige kollegaer i kretsen som leies inn i tillegg, for at bygningen skal bli ferdigstilt raskere. Elementene i nyfjøset er av profilert betong, med ferdigmonterte vinduer i plastkarm. Arealet er delt inn i soner, med innlagte rister for gjødselnedfall. Her er det gjødselskraper som tar med seg gjødselet i kummer, og derfra pumpes det over i en beholder ute. I taket vil det bli montert skinner og heis som kan fordele siloforet utover i fjøset. Innvendig skal veggen males, slik at renholdet blir lettere. Hensikten med denne utvidelsen Gårdbruker Bent-Harald Sund på Onøy satser friskt og øker melkeproduksjonen vesentlig. er å få et mer moderne driftsbygning, samtidig som jeg øker melkeproduksjonen fra 107 tonn til 140 tonn, en økning på rundt 30 %, sier en optimistisk Bent-Harald Sund til slutt. En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

8 8 Julemesse for korps Støtteforeninga for Onøy/ Lurøy musikkorps ble startet i januar 2001 av noen ildsjeler som ønsket å samle inn penger til korpset ved å lage til en julemesse (salgsmesse) på korpsets farsdagsbasar. På vårparten har vi bestemt om vi skulle ha julemesse og deretter har vi møttes de siste ukene før julemessa for å muntre hverandre opp og finne ut hva vi skulle lage. Første året innbrakte ca kroner. Årets julemesse ga rekord på ca kroner og vi er veldig takknemlig for at folk støtter opp på denne måten. Utvalget av varer har spent fra ullester til tårnkaker, sjal har det blitt solgt mange av og også en del julepynt. Etter hvert har også andre laget ting vi kunne selge så det har vært god variasjon i vareutvalget. Vi takker alle som har gitt ting til jule- Noen av støtteforeningen foran juleutstillingen. F.v. Anne Grethe F. Olsen, Kirsti Naustvoll, Ellen H. Larsen, Elin Nystad, Turid Istad og Marianne Storheil. messa og håper at dere fortsetter. Pengene kommer godt med, de har blant annet blitt brukt til innkjøp av instrumenter og innleie av instruktører. Korpset holdt en flott konsert, der de frammøtte fikk høre variert musikk fra høstens repertoar. De nye aspirantene fikk også vist seg fram i en egen avdeling under konserten. I år var det svært god oppslutning om farsdagsbasaren og julemessa, og til sammen sitter korpset igjen med nærmere kroner i kassa etter arrangementet! Nye leiligheter på Hamnholmvalen Tekst og foto: Cato Rødsand Hamnholmvalen Eiendom AS har investert i 8 nye utleieleiligheter på Lovund. Dette hjelper godt på i et presset boligmarked, sier daglig leder Torleif Olaisen. Det er Sleneset Trelast AS som har vært hovedentreprenør for leilighetskomplekset. De tre første leilighetene har 3 soverom og er således beregnet på familier, mens de siste fem har kun ett soverom og passer vel egentlig best for enslige eller par uten barn. Leilighetene er beregnet utleid til arbeidstakere fra bedriftsmarkedet på Lovund, og vi regner med at de siste vil være utleid om kort tid, opplyser Olaisen. Utleieboligene på Hamnholmvalen er oppført i en mer moderne byggeskikk enn husene omkring.

9 9 Året 2009 er i ferd med å ebbe ut, og vi kan sette en foreløpig sluttstrek. En sluttstrek for det vi fikk utrettet, og så får det heller være med det vi ikke rakk. Slik er livet for de fleste, vi setter oss alle mål, men må av og til innse at det ikke går helt etter planen. Da får trøsten være at året har mange årstider, og hvis vi porsjonerer våre gjøremål utover, så blir det kanskje lettere å nå målene. Og da lever vi kanskje mer i pakt med naturen. Med dette diktet, som jeg skrev i 2006, vil jeg ønske alle våre lesere ei riktig god jul og et godt nytt år! Rebus for de glupe hoder NATUREN SINE TANKA Lufta ligg tett Frosten trøkke Dagan bi lysar - Uti januar Øyet lengta Mot sommar Regn på marka - Liv førr grøda Løsningsordet fra rebusen i nr 3/09 var SVENNINGEN et lokalt navn i Lurøy. Det var ikke så mange som hadde sendt inn forslag til løsning denne gangen, så nå tar vi en pause. Blant innsenderne ble Randine Andersen, 8766 Onøy, trukket ut som vinner. Hun får tilsendt premie. Redaksjonen vil komme tilbake til en ny vri på Luringen i Det knitra i ovnen Bål som brenne Sola som snur - Innom en tur Sjel og tanka Lauvet grønnes Et spillernytt år - Nordlandsk vår Sommarn va her Varma på kropp Nyt du kaffen - Drekk av din kopp Brunrøde bladan Vesna på bakken Teppe tell jord - Tid uten ord Familien takker I forbindelse med Einar Lorentsens bortgang nå i høst, kunne bygdefolket gi en minnegave til Onøy/Lurøy musikkorps, som Einar var veldig glad i. Det kom inn hele kr , som skal gå til driften av korpset. Familien takker P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Lovunds historie I den anledning ønsker fornøyde Lovundværinger å takke forfatter og skribent Rune Bang for ei innholdsrik og fin bok. Tusen takk Rune. Hilsen fornøyde Lovundværinger.

10 10 Julekakebaking på Alderspaviljongen I begynnelsen av desember hadde beboerne og de ansatte ved Alderspaviljongen en trivelig kveld med julebakst i fellesskap. Det var god stemning med fin julemusikk, og de koste seg med gløgg, pepperkaker og klementiner underveis i bakinga. Maja og Håvard hjelper de eldre med pepperkakebaking. DESIGN REKLAME TRYKK DESIGN REKLAME TRYKK God Jul & Godt Nyttår! Tel: Egil, Leikny, Agnar og Linda baker sandkaker. Alt i Stein Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

11 TV-AKSJONEN TOPP 10 Ved Cato Rødsand De innsamlede midlene skal gå til CARE og deres arbeid med å hjelpe verdens fattigste kvinner. Til nå er det blitt samlet inn ,19 kroner til TV-aksjonen Dette tilsvarer i gjennomsnitt 40,05 kroner pr. innbygger. 11 Tallenes tale Hvordan gikk det med oss i Nordland? Tabellen viser 10 på topp - lista for vårt fylke. Den viser at Lurøy havnet på en solid 4. plass blant fylkets 44 kommuner. Og det betyr at vi har nådd vårt mål med god margin! Kommuneaksjonskomiteen vil rette en stor takk til folket ute i kretsene, som har stått på for årets TVaksjon. Bøssebærere, bidragsytere, innringere, næringsliv, lag og foreninger og skoler. Dere har vist en lagånd som det står respekt av. Tusen takk! Hvordan skal midlene brukes? Pengene fra TV-aksjonen CARE skal gå til dem som trenger det mest, nemlig verdens fattigste kvinner. CARE mener dette er den mest effektive måten å drive bistand på. Når man hjelper en kvinne bruker hun pengene på mat, helsetjenester og utdanning til hele familien. CARE hjelper kvinner til å klare seg selv. Det gjør de ved å lære kvinnene å spare og låne fra egen lomme. I tillegg til dette gir CARE verdens fattigste kvinner kunnskap. Kunnskap til å forvalte egne penger, til å starte små bedrifter, til å bestemme over egen kropp og planlegge sin egen fremtid. Ringvirkningene er enorme både for kvinnen selv, hennes familie og lokalsamfunnet. Slik er TV-aksjonen CARE med på å forandre verden - èn kvinne av gangen. 1. Træna 174,25 2. Røst 88,61 3. Sørfold 78,04 4. Lurøy 73,24 5. Beiarn 65,69 6. Gildeskål 58,03 7. Rødøy 56,44 8. Vevelstad 56,27 9. Evenes 54, Fauske 52,56

12 12 Fiskermanntallet 2010 Lurøy kommune Ved Cato Rødsand Fiskermanntallet ble lagt ut til offentlig ettersyn i november, og denne utleggingen er kunngjort i fiskeripressen. Siden jeg kom til Lurøy for snart 30 år siden, er fiskermanntallet desimert med mange prosent og ikke minst med mange dyktige og stolte yrkesutøvere. Her har jeg sett nærmere på kretsfordeling, hvordan alderssammensetningen er og fordeling i kjønn. Utviklingen går klart i retning færre fiskere, mens oppdrettsnæringen ekspanderer. Alderssammensetning Alder Antall Inntil 20 år år år år år år 25 Over 70 år 6 SUM 91 Av denne tabellen kan vi lese at 37 av 91 er under 50 år (40,6 %), mens 54 er over 50 år (59,4 %). Fiskermanntallet er redusert kraftig de siste årene, og dersom ikke rekrutteringen bedrer seg, vil det være få igjen av fiskere som yrkesgruppe inn i det neste tiåret. Fiskere i Lurøy fordelt pr krets Krets B-bladet A-bladet SUM Tonnes Bratland Konsvikosen Aldra Indre Kvarøy Sørnesøy Lurøy Sleneset Lovund SUM Her ser vi at 51 fiskere (56 %) sokner til de to kretsene Sleneset og Onøy/ Lurøy. De resterende 40 (44 %) er fordelt på Lurøy innland/aldra med 16, Kvarøy med 8, Lovund med 9 og Sørnesøy med 7. Fordelt på kjønn Menn Kvinner SUM Av de 91 registrerte fiskerne i Lurøy er kun 1 kvinne og 90 menn. Det kan vi kalle et mannsdominert yrke. ONØY LURØY-Tlf Faks Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

13 Ungdom liv lag Utdanningsog yrkesmesse i 2010 Tekst: Cato Rødsand 13 Plangruppa for ny yrkesmesse har hatt møter, og det er nå klart at messa skal avholdes i Onøy/Lurøy krets fredag 16. april Tidligere har det vært yrkesmesse på Kvarøy i 2000 og på Lovund i Som dere ser har ungdommene laget egen logo for ULL-nytt, en brosjyre som skal holde både deltakere og samarbeidspartnere oppdaterte i forhold til yrkesmessa. men kunnskap om yrkesvalg og arbeidsmuligheter i Lurøy og motivere til læring, sier de to initiativtakerne. Her er det viktig at bedriftseiere kjenner sin besøkelsestid, og ser muligheten til å knytte til seg framtidig arbeidskraft. Deltakere Deltakere på messa vil være elever i klasse, elever i videregående skole, lærlinger og andre. Under messa vil det bli quiz med lokale premier, så her blir det om å gjøre å suge til seg mest mulig av det messa byr på. Elevene i u-skolen ved Onøy/Lurøy skole vant konkurransen om beste logo til yrkesmessa (Foto: ULL) ULLNYTT Dette og mer til står å lese i ULL- NYTT, som er messas eget informasjonsflygeblad. Gjennom denne informasjonskanalen skal ungdom i mål gruppa og samarbeidspartnere holdes oppdatert om hva som skal skje. Det er Lurøy kommune og Lurøy næringsforum som står bak ULL Ungdom Liv Laga. I arbeidsgruppa sitter Janne Sommerseth, Eli-Anne Hauknes, Elin Nystad, Trond Even Jørgensen og Arne Reiersen. I tillegg til dette flygebladet, vil det hele tida legges ut informasjon på kommunens hjemmeside. Sette Lurøy på kartet Utdannings- og yrkesmessa er viktig for å sette Lurøy på kartet. Vi vil vise engasjement og noe positivt som skjer. Det er viktig å satse på ungdommen, som er gull verdt for Lurøy, og vi ønsker å gi dem vyer for framtiden, sier Janne Sommerseth og Eli-Anne Hauknes i arbeidsgruppa. Likeså viktig er det å knytte nettverk og tilrettelegge for møteplasser for bedrifter og skolen. Vi skal bidra til å minske frafallet i skolen og motivere til større faginnsats. Messa vil gi ungdom- Utstillere Utstillerne på messa vil bli delt i 5 kjerneområder; fiskeri/havbruk, lokalt næringsliv, Lurøy kommune, oljeselskap og reiseliv. Utdanningsvalg er videregående skoler, programfag og opplæringskontor. Ungjobb-prosjektet skal også profileres, slik at det allerede på messa kan være muligheter for å skaffe seg sommerjobb hos bedrifter. Økonomi og påmelding Utdannings- og yrkesmessa skal finansieres som et spleiselag mellom kommunen, næringslivet og deltakere/andre. For flere opplysninger om deltakelse fra skoler og elever, kontakt Janne Sommerseth på tlf For påmelding og informasjon om stands, profilering og sponsoravtale, kontakt Eli-Anne Hauknes på tlf

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøy/Lurøy: Rolf Solvang, tlf Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy Bruk Sjøvett bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

16 Fulldistribusjon 16 Kjærkomment leskur på Stokkvågen Tekst og foto: Cato Rødsand Jeg har fått så mange positive tilbakemeldinger for dette leskuret at det er reint hyggelig, sier ekspeditør Johnny Selnes i Stokkvågen Ekspedisjon AS. På ettersommeren satte han nemlig opp et leskur for reisende passasjerer til og fra Stokkvågen. Her hos oss blåser vinden fra alle retninger, og jeg har mange ganger sett et behov for et slikt skur. Her kan folk sette fra seg bagasjen og de har kort veg til landgangen. Det er rett og slett et servicetilbud til alle reisende. Og da er det jo ekstra hyggelig at det blir satt så stor pris på, sier Selnes. Nybutikken i Kvina Tekst og foto: Cato Rødsand I slutten av august kunne K. Johansen i Kvina åpne nybutikken. Det var en stor begivenhet, sier daglig leder Nina Østrem, som gjør hverdagen lettere på mange måter. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland Trykk: Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen Nå har vi samlet alt av matvarer i den nye butikkdelen, et areal på hele 320 m2. Det er Nesna Entreprenør AS som har stått for utbyggingen som rommer kjøl, frys og selve butikklokalene. Utbyggingen har kostet rundt 4 millioner kroner, opplyser Østrem. Utover høsten har vi også renovert gammelbutikken, laget kaffekrok og flytta ned alle varene som tidligere var på loftet. Det er godt å få bedre system i reolene, og jeg tror vi kan si oss godt fornøyde med resultatet. Dette vil også gjøre at de 5-6 ansatte hos oss får en bedre arbeidshverdag.

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17.

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17. Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG Kongebesøk Foto: Cathrine Wessel i Lurøy kommune 17. juni 2008

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner.

Presidentens hjørne. Kjære Rotary venner. Presidentens hjørne Kjære Rotary venner. Da har vi satt i gang Rotary hjulet for enda en omgang, hjulet har gått rundt 45 ganger siden vår klubb ble stiftet i 1972. Hjulet har gått rundt 20 ganger siden

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK GRAN KOMMUNE Tema : Hva med tiden? Barneoppdragelsens hovedutfordring? Barns levekår har i løpet av 80 og 90-tallet endret seg mye på noen områder. Noen av disse får større

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Denne folderen er produsert med støtte fra Helse og rehabilitering og Helsedirektoratet. Basert på en idé fra Peter Dalum

Denne folderen er produsert med støtte fra Helse og rehabilitering og Helsedirektoratet. Basert på en idé fra Peter Dalum Denne folderen er produsert med støtte fra Helse og rehabilitering og Helsedirektoratet. Basert på en idé fra Peter Dalum Illustrasjoner: Niclas Damerell Lay-out: LOK kommunikasjon AS Trykk: Interface

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

FYSAK-turer. Menighetsblad for Lurøy og Træna. p a. i v. k u. infor masjonsavis for

FYSAK-turer. Menighetsblad for Lurøy og Træna. p a. i v. k u. infor masjonsavis for n e s i v a s e l l e F NR. 3 Ko m m u n a l infor masjonsavis for L u r øy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna oktober 2010 24. ÅRGANG FYSAK-turer Lurøy kommune har gjennom sitt samarbeid

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf:

Rus- og Psykiatritjenesten. Adresse: Skippergata 1 C, 9008 Tromsø Mobil: Tlf: Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Mobil: 91347492 Tlf: 77791090 Åpningstider: Vintertid fra 15. september til 14. mai. - Mandag og tirsdag: kl. 09.00 15.30. - Onsdag: Kun åpent for personer i aldersgruppen

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET TOPP TUR I VESTFOLD

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET TOPP TUR I VESTFOLD SLUTTRAPPORT PROSJEKTET TOPP TUR I VESTFOLD Et prosjekt i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen støttet av Extrastiftelen Vestfold 2.februar 2013 Prosjektgruppen Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/ Målsetting

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

VEL BLÅST MOSJØEN SKOLEKORPS

VEL BLÅST MOSJØEN SKOLEKORPS VEL BLÅST MOSJØEN SKOLEKORPS Oktober 2009 Kjære korpsmedlemmer og foreldre! Velkommen til en ny utgave av Vel Blåst. Jeg vil her prøve å gjengi det viktigste fra fjorårets sesong, musikalsk og sosialt.

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014.

NYHETSBREV. NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. 19. desember 2014 NYHETSBREV Velkomst og innholdsfortegnelse NYHETSBREV JULEN 2014 Vi går inn i en spennende tid med årsskifte og nytt år. Samtidig er det jo innspurten på et hektisk 2014. Signér deg opp

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

Hjemmehjelp hvem velger du?

Hjemmehjelp hvem velger du? Hjemmehjelp hvem velger du? Du som er innvilget praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) kan velge om kommunen selv eller et privat firma skal yte tjenesten. Dersom du ønsker et privat firma, må du selv

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett.

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. UKEBLADET UKE 4-2016 Vinteraktiviteter Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. På torsdag var 7. klasse i akebakken ved lysløypa. Vi var

Detaljer

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET YRKESUTDNNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET Torsdag 15. Mai 2014, Molde Fredrik Linge Klock YRKESUTDNNING Er yrkesutdanning virkelig viktig for næringslivet? Trenger vi en god, norsk yrkesutdanning? Hva er egentlig

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

og tjenesten "Småjobber" hos FINN.no

og tjenesten Småjobber hos FINN.no og tjenesten "Småjobber" hos 22. januar 2015 Ida Maria Haugstveit SINTEF IKT Innhold Om Småjobber Kartlegging av forventet kundereise Kartlegging av reelle kundereiser Tilbakemeldinger fra Om Småjobber

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Kirkevollprofeten Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Nå er tiden for den årlige humanitæraksjonen på Kirkevoll Skole. Dette er det 8. året på rad at Kirkevoll har dette arrangement, og vi har

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

Personalet. Definisjon og formål

Personalet. Definisjon og formål SFO VISJON Vi ansatte på SFO skal møte barna med godt humør. Barna skal oppleve oss som imøtekommende, trygge og forutsigbare voksne som er der for dem. Barna skal oppleve en trygg, hyggelig og harmonisk

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Alle kan snakke med alle!

Alle kan snakke med alle! Alle kan snakke med alle! - en undersøkelse av hva elever opplever som bra på Bankgata ungdomsskole og hva voksne og elever gjør for å få til dette Utført av jentegruppa på skolen 1 Hvem har gjort undersøkelsen?

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer