NR. 4 desember ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere og bygdefolk da helselaget arrangerte høstfest på Lurøy omsorgssenter. (Foto: privat) Lurøy/Onøy Helselag stiller alltid opp for de eldre. Da det ikke lot seg gjøre å avholde julefest eller vårfest, måtte de satse på høstfest i november. Yngve Olsen på trekkspill og Erlend Olsen på gitar skapte hygge og god stemning med sin musikk. Det blei en trivelig helaften, sier leder i helselaget Bodil Gullesen, med god mat og levende musikk til. Kvarøygløntan med Yngve og Erlend Olsen dro den ene slåtten etter den andre, og de som ville fikk svinge seg på dansegulvet. Musikk fra trekkspill og gitar var midt i blinken for de om lag 25 som deltok. Det var ei hyggelig ramme omkring arrangementet, der man sang og musikk sto sentralt. Før beboere og gjester skiltes, ble det servert kveldsmat. En hyggelig kveld, sier Gullesen, som ser på muligheten for å avholde julefest like over nyttår. Kose-tur til Rana side 5 Nye leiligheter side 10 Utdannings og yrkesmesse side 13

2 2 Kulturkalender for Lurøy I sommerhalvåret opplever vi ofte spørsmål om aktiviteter rundt omkring i Lurøy, både fra aviser og fra privatpersoner. Behovet for en felles kulturkalender er udiskutabelt, og på websidene til Lurøy kommune er det mulighet for at lag og foreninger (organisasjoner) i Lurøy skal kunne registrere seg, og legge ut sine aktiviteter. Hensikten med dette er å forsøke å få til en kulturkalender, som viser de ulike kulturarrangementene som skjer rundt i hele Lurøy. Å markedsføre sine arrangementer har mange fordeler, som for eksempel å få gjort kjent sine arrangementer både i og utenfor kretsene, og planlegging av større arrangement i forhold til andre aktiviteter. Dette er altså en vinn vinn situasjon for alle parter. Å registrere seg og legge ut aktiviteter er enkelt og vil bli kort skissert her: På finnes linken Kultur og fritid og på venstresiden finnes link til Lag og foreninger Under Lag og foreninger finnes linken Lag og foreninger pålogging Under denne linken finnes to muligheter, enten å logge seg på eller å registrere ny organisasjon. Å registrerer seg tar et par minutter, og dere må fylle ut noen felt med faktaopplysninger om organisasjonen. Etter at registrering er foretatt må organisasjonen godkjennes av systemadministrator i kommunen, noe som kan ta inntil et par dager. Når det er gjort kan organisasjonen selv logge inn med selvvalgt bruker og passord, og enkelt legge ut sine aktiviteter. Tlf Dette er klippet fra websiden, og dere kan klikke på alle feltene som er merket med gult, og endre, legge til, laste opp osv. Gaveartikler og bruksgjenstander Vi er gjerne behjelpelig hvis dere allikevel skulle plages litt. Bare ta kontakt enten med Karin Sund Olufsen (tlf ) eller Rita Karlsen tlf. ( ). Bli med da vel og vis at vi har et aktivt kulturliv i Lurøy!

3 3 Råd og tips for ikke å få betalingsproblemer Ved Sissel Bygdås LURØY NAV har åpnet gjeldstelefon Mandag 26. oktober åpnet 800GJELD økonomirådstelefonen i NAV. Telefonen skal gjøre økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig og bidra til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning. Økt arbeidsledighet og reduserte inntekter i kjølvannet av finanskrisen kan føre til at flere får betalingsproblemer. Det er viktig å nå frem med økonomisk rådgivning på et tidlig tidspunkt, for å forebygge alvorlige konsekvenser og for å bekjempe fattigdom, sier Anne Lieungh, direktør for Avdeling levekår og sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det har vist seg at økonomisk rådgivning ikke har vært godt nok tilgjengelig i alle kommuner. For å avhjelpe denne situasjonen, og for å komme raskere i kontakt med personer med økonomiske problemer, har vi åpnet den landsdekkende telefontjenesten 800GJELD, som skal gi folk råd og enkel veiledning, slik at brukerne selv kan få kontroll over økonomien sin. Tjenesten skal også bidra til å avlaste førstelinjen på NAV-kontoret. Hjelp til selvhjelp 800GJELD er det samme som , det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene på telefonen. Økonomirådstelefonen er et lavterskeltilbud og innringer kan velge å være anonym. Telefonen skal gi hjelp til selvhjelp, og rådgiverne på telefonen skal ikke drive saksbehandling. Dersom innringeren har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, skal telefontjenesten lose vedkommende videre til gjeldsrådgivere på NAV-kontoret eller i kommunen, eventuelt til andre instanser. Gratis tjeneste I Lurøy vil vi på denne måten gjøre telefonen kjent blant våre brukere, opplyser Sissel Bygdås ved NAV Lurøy. Alle som har økonomiske problemer, eller står i fare for å få økonomiske problemer, kan ringe til 800GJELD og få hjelp. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Dersom innringer bruker mobiltelefon eller kontantkort, vil rådgiverne på telefonen kunne tilby å ringe tilbake. Prøveperiode Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er et lovpålagt kommunalt ansvar og en obligatorisk tjeneste i alle landets NAV-kontor. En del kommuner har også gjeldsrådgivere i enheter utenfor NAVkontoret. 800GJELD økonomirådstelefonen i NAV, blir bemannet med tre rådgivere og skal drives fra Servicesenteret i Mo i Rana. Forskere fra SIFO skal følgeevaluere den nye telefontjenesten. Vi trenger noe tid på å gjøre oss erfaringer om mønsteret i trafikken til 800GJELD, slik at vi kan bemanne telefonen best mulig, ut fra når på dagen de fleste ringer og hvor lenge hver samtale varer. I første omgang informerer vi bredt blant dem som er i kontakt med personer som kan ha behov for tjenesten: NAVs ansatte, rådmenn, kommunenes ansatte og brukerorganisasjoner. Vi informerer også på og gjennom informasjonsskjermer på NAV-kontorene, samt gjennom noen lokalmedier. Verden er full av fristelser. Problemet er bare at det meste koster penger. Her er noen enkle tips for å unngå å få problemer med å betale regningene dine. Unngå lokketilbud Butikkselgere og mobiltelefonselgere er egentlig ganske ok folk, men når de begynner å snakke om betalingsutsettelse bør du skygge banen. Betalingsutsettelse er skumle greier som gjør at du får det du vil ha der og da, men at problemene kan komme om 3, 6 eller 9 måneder. Ligg unna Hvis du ikke er bombesikker på at du har kontroll på pengene, ligg unna tjenester som kan bestilles over mobiltelefonen eller internett. Det lønner seg å ligge unna spilltjenester også, det baller fort på seg. Betal regninga Det hjelper ikke å la regninga ligge, den forsvinner ikke av seg selv. Ikke tro at noen andre ordner opp for deg. Fram med nettbanken og betal regninga, hvis ikke kan det bli dyrt. Kravet vokser kjapt å få betalingsanmerkninger hos kredittopplysningsbyråene kan følge deg i mange år. Ta tak Det er som med kjønnsykdommer, det er bare å ordne opp med en gang. Ikke la konvolutten ligge der, ikke utsett telefonen til inkassobyrået enda en dag. Det blir ikke noe bedre av det. Inkassobyråene har ganske strenge rutiner, de lar deg ikke slippe unna så lett hvis du ikke viser vilje til å løse problemene. Snakk om det Som med andre vanskelige ting, hjelper det å snakke om det. Foreldrene dine, kanskje en tante eller onkel, læreren din, venner eller økonomisk rådgiver i kommunen. Til og med banken din og inkassobyrået kan du snakke med. Det viktigste er å lufte noen tanker, slik at ikke problemene vokser uten at andre vet om det.

4 4 Varaordførerens spalte Kjell Ivar Vestå Kjære leser og kjære Lurøyfjerdinger! Året 2009 er i sin innspurt. Vi nærmer oss julehøytid og det bringer frem mye godt og kreativt i oss mennesker. Slik som gutten på 4 år som snakket med sin oldemor om rundvasking til jul. Oldemoren fortalte til gutten at hun fikk hjelp til å vaske rundt, hvorpå gutten spurte om hvorfor hun trengte hjelp. Oldemor svarte til oldebarnet at det var fordi hun var blitt så gammel og at hun ikke orket lengre å ta rundvasken selv. Gutten svarte da til sin oldemor at han hadde vasket rommet sitt selv og at han trengte ikke hjelp for han er ikke gammel, for han var faktisk nesten helt ny. Denne historien får meg til å tenke at det er perioder hvor både enkeltmennesker, organisasjoner og til og med kommuner trenger hjelp for å få ting gjort. Vi nærmer oss avslutningen på kommunens budsjettarbeid for budsjettåret Budsjettet blir vedtatt i kommunestyremøte den Heldigvis har regjering og storting hjulpet til ved å øke rammene til kommunene slik at Lurøy kommune kommer ut med forholdsvis samme budsjettramme som i foregående år. Tallene ville for Lurøy kommune sett bedre ut om ikke veksten i befolkningstallet i en del av landets øvrige kommuner hadde vært så stor. Men uansett så betyr det at Lurøy kommune fortsatt kan yte god tjenesteproduksjon og god service til alle sine innbyggere, og at man har noe tid på seg til å effektivisere de kommunale tjenestene ytterligere slik at innbyggerne i Lurøy kan få enda bedre tjenester. Julegave Jeg tror at noe av det viktigste for oss mennesker er at det er noen som bryr seg. At det er noen som ser enkeltmennesket. At vi tar vare på hverandre. At vi har et inkluderende samfunn og at selv om vi på mange måter er små i den store sammenhengen, utnytter de fordelene det er å være liten. Likevel, så ville nok en av de virkelige store julegavene for Lurøy kommune i år og i årene som kommer være at de siste måneders positive befolkningsutvikling fortsetter! Jeg er sikker på at alle som leser dette deler min oppfatning. Men for det enkelte mennesker kan det å få ha ei jul i fred og ro være god nok julegave i seg selv. Men verden er ikke bestandig slik at alle barn, familier, enkeltindivider, får feire en jul uten rus, sorg, spetakkel i sitt midte. Ikke minst da er det tid for omtanke for sine medmennesker! Folkehelse og forebyggende arbeid Lurøy kommune legger nå en del ressurser i et planarbeid i form av en kommende overordnet folkehelseplan som også inkluderer en ny ruspolitisk handlingsplan. Dette arbeidet er prioritert slik at de nye planene kan dersom de blir vedtatte i løpet av 2010, bli meget nyttige redskaper i det forebyggende arbeide både når det gjelder helse, miljø, psykiatri, rus osv.. Lurøy kommune har over mange år drevet aktivt forebyggende arbeid. Vi vet at mange av ungdommene reiser bort for å ta videreutdanning og at all innsats vi kan gjøre før den tid er utrolig verdifullt. Derfor har vi Lev i lag, derfor har MOT slått an hos oss i Lurøy. Og det er likeså derfor vi har et eget tverretatlig team (SLT), som aktivt følger opp. Ungdommen hadde sin kulturmønstring(ukm) i fjor på Sleneset og i år på Onøy. Avgangselevene på grunnskolen hadde en alternativ og meget populær 16.maifeiring i år på Buneset. Deltakelsen var stor og tilbakemeldingene var positive. Trygg og positiv oppvekst også i årene som kommer! Det er veldig viktig at barn og unge opplever oppveksten i Lurøy som trygg og positiv. Det betyr mye for den enkelte og også for Lurøy kommunes utviklingsmuligheter. Vi ser alle at rus er blitt noe vi må forholde oss til og i dette bildet er det også viktig å ha et fokus på de frivillige lag og foreninger som vi har i kommunen. På mange måter representerer de sammen med skolen krumtappen i det forebyggende arbeide. Vi som er folkevalgte må være bevisste på betydningen av dette og stimulere til fortsatt engasjement i lag og foreninger. Vi må derfor forene alle krefter i kommune, i lag og foreninger, i næringslivet i dette viktige arbeidet. Resultatene gir seg fort! Bedre fysisk helse og mindre rus er bra for hver og en av oss og gir god samfunnsøkonomi. Det er givende å kunne arbeide med, for eller blant mennesker, enten som ansatt i en kommune, politiker eller som medmenneske. Det å behandle folk kan være som å ha søle i hånden - klemmer du, spruter den ut, lar du den være, renner den bort, men holder du den varsomt, kan du klare det. Med de aller beste ønsker for julen og et riktig Godt Nyttår!

5 5 Kose-tur til Rana! Tekst og foto: June Klæbo I begynnelsen av oktober var Liss Iversen innom BraPro for å høre om det ble noe av den turen innover til Mo i Rana som vi hadde snakket en del om. Vi avtalte at jeg skulle høre med folk rundt omkring, om det var noen som ville være med. Og gjett om det var. Det var både godt humør og stor forventning da Jens Danielsen kjørte oss innover til Mo. Her er de 18 deltakerne som ble med: June Klæbo, Henny Klæbo, Jorunn Nilsen, Trude Johnsen, Jan Iversen, Karl Jostein Jacobsen, Odd Reidar Ødegård, Kenneth Norum, Tor Ivar Andersen, Roar Aakre, Kim Larsen, Isak Jørgen Nordås, Roy Arne Fredriksen, Kenneth Aslaksen, Erika Jensen, Liss Iversen, Jørn Børre Johansen og Per Kristian Johansen. Uten mat og drikke. Da vi kom til Mo, dro vi på Rana Bowlingsenter og der bowlet vi og hadde det kjempeartig. Noen av oss hadde aldri prøvd dette spillet før, men ble rett og slett flinke. Etter noen timer bestilte vi mat og spiste der. Etter at vi hadde spist og hygget oss på Bowlingen, ble det tid til å gå i butikkene. Der vi fikk sett og handlet litt. Ca. klokka 16 bar turen heimover og Jørn Bør- F.v. Kenneth Aslaksen, Roar Aakre og Kim Larsen hygger seg sammen med Erika Jensen. re Johansen var sjåfør på returen. Alle var enige om at dette måtte vi gjøre flere ganger, for det hadde vært en trivelig tur. Så vil vi takke Jens og Jørn Børre for at dere stilte opp og kjørte oss. Takk for god service. Vi takker også Liss for at det ble tur på oss.

6 6 FYSAK: tilbud med god oppslutning Ved Anne-Lise Aurlund, Fysak-koordinator, Lurøy Boccia Kim Larsen var initiativtager og er primus motor til bocciagruppe på Onøya. Han ble skadet etter en arbeidsulykke og er rullestolbruker i dag. Bocciatreningen har gått ukentlig i hele høst og blitt et populært tiltak. På det meste har det vært 12 personer. Bocciagruppen er primært for de som har en fysisk eller psykisk lidelse som gjør at de vanskelig kommer seg ut blant folk og i aktivitet. Boccia er et ballspill som er like lett for rullestolbrukere som for vanlig gående. Det kreves ingen forkunnskaper. Det er et sosialt og morsomt spill som samtidig utfordrer konkurranseinstinktet. Det ble søkt til fylket via FYSAK koordinator om å få støtte til bocciaballene, og dette ble innvilget. FYSAK i flere kretser FYSAK er en forkortelse for fysisk aktivitet, og skal være tilbud tilrettelagt for lavterskelgrupper, fortrinnsvis for grupper med fysiske eller psykiske lidelser som trenger tilpassede tiltak. I Lurøy er målet å få tilrettelagte tilbud etter behov i de fleste kretsene og etter en plan. I likhet med Onøy er det opprettet tilbud på Sleneset. En treningsgruppe for de med kroniske plager, som eksempelvis vår nye folkesykdom KOLS (kronisk obstruktiv lungelidelse). En slik gruppe har vært etterlyst bl.a. fra sykehus, da Lurøy ikke har hatt noe tilbud for KOLS-rammede. Lovund er snart klar til å starte opp, men fikk en uventet stopp ved evakueringen her i høst. Fordi det krever en god del planlegging, så har vi startet med noen kretser, for så å gå videre med de resterende kretsene på et senere tidspunkt. Flere tiltak er i gangsatt, blant annet et prosjekt som har gått over et drøyt år på Moflag skole i samarbeid med Brit Skjærvik. Prosjektet er blitt til en fast rutine for klasse og er tenkt å utvides til klasse i nær fremtid. Et ideforum på Sleneset er i startgropen for å fremme aktivitet blant de eldre. Det trengs engasjerte mennesker for å sette i gang og drive tiltak. Hvordan får så innbyggerne vite om disse tilbudene? Vi arbeider for å nå flest mulig lurøyfjerdinger med våre tilbud. Vår kommune har en geografisk utfordring i så måte.

7 Gårdbruker satser Tekst og foto: Cato Rødsand STORT 7 Gårdbruker Bent-Harald Sund på Indregården, Onøy, satser på utvidelse av både driftsbygninger og melkekvote. I slutten av januar tar han i bruk nytt lausdriftsfjøs som er oppført i tilknytning til det eksisterende. Hele investeringen vil koste rundt 2,7 millioner kroner og omfatter 400 m2 ny driftsbygning. Den nye bygningen ligger vegg i vegg med eksisterende bygg, og er et moderne lausdriftsfjøs. Grunnarbeidet startet i sommer, og tidlig i september startet Trøndelag Forskaling med betongarbeidet. Så kom Overhalla Sementvare og monterte veggelementene, og nå holder Lurøy Bygg AS og jeg selv på med overbygget. Jeg har også god hjelp av kyndige kollegaer i kretsen som leies inn i tillegg, for at bygningen skal bli ferdigstilt raskere. Elementene i nyfjøset er av profilert betong, med ferdigmonterte vinduer i plastkarm. Arealet er delt inn i soner, med innlagte rister for gjødselnedfall. Her er det gjødselskraper som tar med seg gjødselet i kummer, og derfra pumpes det over i en beholder ute. I taket vil det bli montert skinner og heis som kan fordele siloforet utover i fjøset. Innvendig skal veggen males, slik at renholdet blir lettere. Hensikten med denne utvidelsen Gårdbruker Bent-Harald Sund på Onøy satser friskt og øker melkeproduksjonen vesentlig. er å få et mer moderne driftsbygning, samtidig som jeg øker melkeproduksjonen fra 107 tonn til 140 tonn, en økning på rundt 30 %, sier en optimistisk Bent-Harald Sund til slutt. En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

8 8 Julemesse for korps Støtteforeninga for Onøy/ Lurøy musikkorps ble startet i januar 2001 av noen ildsjeler som ønsket å samle inn penger til korpset ved å lage til en julemesse (salgsmesse) på korpsets farsdagsbasar. På vårparten har vi bestemt om vi skulle ha julemesse og deretter har vi møttes de siste ukene før julemessa for å muntre hverandre opp og finne ut hva vi skulle lage. Første året innbrakte ca kroner. Årets julemesse ga rekord på ca kroner og vi er veldig takknemlig for at folk støtter opp på denne måten. Utvalget av varer har spent fra ullester til tårnkaker, sjal har det blitt solgt mange av og også en del julepynt. Etter hvert har også andre laget ting vi kunne selge så det har vært god variasjon i vareutvalget. Vi takker alle som har gitt ting til jule- Noen av støtteforeningen foran juleutstillingen. F.v. Anne Grethe F. Olsen, Kirsti Naustvoll, Ellen H. Larsen, Elin Nystad, Turid Istad og Marianne Storheil. messa og håper at dere fortsetter. Pengene kommer godt med, de har blant annet blitt brukt til innkjøp av instrumenter og innleie av instruktører. Korpset holdt en flott konsert, der de frammøtte fikk høre variert musikk fra høstens repertoar. De nye aspirantene fikk også vist seg fram i en egen avdeling under konserten. I år var det svært god oppslutning om farsdagsbasaren og julemessa, og til sammen sitter korpset igjen med nærmere kroner i kassa etter arrangementet! Nye leiligheter på Hamnholmvalen Tekst og foto: Cato Rødsand Hamnholmvalen Eiendom AS har investert i 8 nye utleieleiligheter på Lovund. Dette hjelper godt på i et presset boligmarked, sier daglig leder Torleif Olaisen. Det er Sleneset Trelast AS som har vært hovedentreprenør for leilighetskomplekset. De tre første leilighetene har 3 soverom og er således beregnet på familier, mens de siste fem har kun ett soverom og passer vel egentlig best for enslige eller par uten barn. Leilighetene er beregnet utleid til arbeidstakere fra bedriftsmarkedet på Lovund, og vi regner med at de siste vil være utleid om kort tid, opplyser Olaisen. Utleieboligene på Hamnholmvalen er oppført i en mer moderne byggeskikk enn husene omkring.

9 9 Året 2009 er i ferd med å ebbe ut, og vi kan sette en foreløpig sluttstrek. En sluttstrek for det vi fikk utrettet, og så får det heller være med det vi ikke rakk. Slik er livet for de fleste, vi setter oss alle mål, men må av og til innse at det ikke går helt etter planen. Da får trøsten være at året har mange årstider, og hvis vi porsjonerer våre gjøremål utover, så blir det kanskje lettere å nå målene. Og da lever vi kanskje mer i pakt med naturen. Med dette diktet, som jeg skrev i 2006, vil jeg ønske alle våre lesere ei riktig god jul og et godt nytt år! Rebus for de glupe hoder NATUREN SINE TANKA Lufta ligg tett Frosten trøkke Dagan bi lysar - Uti januar Øyet lengta Mot sommar Regn på marka - Liv førr grøda Løsningsordet fra rebusen i nr 3/09 var SVENNINGEN et lokalt navn i Lurøy. Det var ikke så mange som hadde sendt inn forslag til løsning denne gangen, så nå tar vi en pause. Blant innsenderne ble Randine Andersen, 8766 Onøy, trukket ut som vinner. Hun får tilsendt premie. Redaksjonen vil komme tilbake til en ny vri på Luringen i Det knitra i ovnen Bål som brenne Sola som snur - Innom en tur Sjel og tanka Lauvet grønnes Et spillernytt år - Nordlandsk vår Sommarn va her Varma på kropp Nyt du kaffen - Drekk av din kopp Brunrøde bladan Vesna på bakken Teppe tell jord - Tid uten ord Familien takker I forbindelse med Einar Lorentsens bortgang nå i høst, kunne bygdefolket gi en minnegave til Onøy/Lurøy musikkorps, som Einar var veldig glad i. Det kom inn hele kr , som skal gå til driften av korpset. Familien takker P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Lovunds historie I den anledning ønsker fornøyde Lovundværinger å takke forfatter og skribent Rune Bang for ei innholdsrik og fin bok. Tusen takk Rune. Hilsen fornøyde Lovundværinger.

10 10 Julekakebaking på Alderspaviljongen I begynnelsen av desember hadde beboerne og de ansatte ved Alderspaviljongen en trivelig kveld med julebakst i fellesskap. Det var god stemning med fin julemusikk, og de koste seg med gløgg, pepperkaker og klementiner underveis i bakinga. Maja og Håvard hjelper de eldre med pepperkakebaking. DESIGN REKLAME TRYKK DESIGN REKLAME TRYKK God Jul & Godt Nyttår! Tel: Egil, Leikny, Agnar og Linda baker sandkaker. Alt i Stein Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

11 TV-AKSJONEN TOPP 10 Ved Cato Rødsand De innsamlede midlene skal gå til CARE og deres arbeid med å hjelpe verdens fattigste kvinner. Til nå er det blitt samlet inn ,19 kroner til TV-aksjonen Dette tilsvarer i gjennomsnitt 40,05 kroner pr. innbygger. 11 Tallenes tale Hvordan gikk det med oss i Nordland? Tabellen viser 10 på topp - lista for vårt fylke. Den viser at Lurøy havnet på en solid 4. plass blant fylkets 44 kommuner. Og det betyr at vi har nådd vårt mål med god margin! Kommuneaksjonskomiteen vil rette en stor takk til folket ute i kretsene, som har stått på for årets TVaksjon. Bøssebærere, bidragsytere, innringere, næringsliv, lag og foreninger og skoler. Dere har vist en lagånd som det står respekt av. Tusen takk! Hvordan skal midlene brukes? Pengene fra TV-aksjonen CARE skal gå til dem som trenger det mest, nemlig verdens fattigste kvinner. CARE mener dette er den mest effektive måten å drive bistand på. Når man hjelper en kvinne bruker hun pengene på mat, helsetjenester og utdanning til hele familien. CARE hjelper kvinner til å klare seg selv. Det gjør de ved å lære kvinnene å spare og låne fra egen lomme. I tillegg til dette gir CARE verdens fattigste kvinner kunnskap. Kunnskap til å forvalte egne penger, til å starte små bedrifter, til å bestemme over egen kropp og planlegge sin egen fremtid. Ringvirkningene er enorme både for kvinnen selv, hennes familie og lokalsamfunnet. Slik er TV-aksjonen CARE med på å forandre verden - èn kvinne av gangen. 1. Træna 174,25 2. Røst 88,61 3. Sørfold 78,04 4. Lurøy 73,24 5. Beiarn 65,69 6. Gildeskål 58,03 7. Rødøy 56,44 8. Vevelstad 56,27 9. Evenes 54, Fauske 52,56

12 12 Fiskermanntallet 2010 Lurøy kommune Ved Cato Rødsand Fiskermanntallet ble lagt ut til offentlig ettersyn i november, og denne utleggingen er kunngjort i fiskeripressen. Siden jeg kom til Lurøy for snart 30 år siden, er fiskermanntallet desimert med mange prosent og ikke minst med mange dyktige og stolte yrkesutøvere. Her har jeg sett nærmere på kretsfordeling, hvordan alderssammensetningen er og fordeling i kjønn. Utviklingen går klart i retning færre fiskere, mens oppdrettsnæringen ekspanderer. Alderssammensetning Alder Antall Inntil 20 år år år år år år 25 Over 70 år 6 SUM 91 Av denne tabellen kan vi lese at 37 av 91 er under 50 år (40,6 %), mens 54 er over 50 år (59,4 %). Fiskermanntallet er redusert kraftig de siste årene, og dersom ikke rekrutteringen bedrer seg, vil det være få igjen av fiskere som yrkesgruppe inn i det neste tiåret. Fiskere i Lurøy fordelt pr krets Krets B-bladet A-bladet SUM Tonnes Bratland Konsvikosen Aldra Indre Kvarøy Sørnesøy Lurøy Sleneset Lovund SUM Her ser vi at 51 fiskere (56 %) sokner til de to kretsene Sleneset og Onøy/ Lurøy. De resterende 40 (44 %) er fordelt på Lurøy innland/aldra med 16, Kvarøy med 8, Lovund med 9 og Sørnesøy med 7. Fordelt på kjønn Menn Kvinner SUM Av de 91 registrerte fiskerne i Lurøy er kun 1 kvinne og 90 menn. Det kan vi kalle et mannsdominert yrke. ONØY LURØY-Tlf Faks Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

13 Ungdom liv lag Utdanningsog yrkesmesse i 2010 Tekst: Cato Rødsand 13 Plangruppa for ny yrkesmesse har hatt møter, og det er nå klart at messa skal avholdes i Onøy/Lurøy krets fredag 16. april Tidligere har det vært yrkesmesse på Kvarøy i 2000 og på Lovund i Som dere ser har ungdommene laget egen logo for ULL-nytt, en brosjyre som skal holde både deltakere og samarbeidspartnere oppdaterte i forhold til yrkesmessa. men kunnskap om yrkesvalg og arbeidsmuligheter i Lurøy og motivere til læring, sier de to initiativtakerne. Her er det viktig at bedriftseiere kjenner sin besøkelsestid, og ser muligheten til å knytte til seg framtidig arbeidskraft. Deltakere Deltakere på messa vil være elever i klasse, elever i videregående skole, lærlinger og andre. Under messa vil det bli quiz med lokale premier, så her blir det om å gjøre å suge til seg mest mulig av det messa byr på. Elevene i u-skolen ved Onøy/Lurøy skole vant konkurransen om beste logo til yrkesmessa (Foto: ULL) ULLNYTT Dette og mer til står å lese i ULL- NYTT, som er messas eget informasjonsflygeblad. Gjennom denne informasjonskanalen skal ungdom i mål gruppa og samarbeidspartnere holdes oppdatert om hva som skal skje. Det er Lurøy kommune og Lurøy næringsforum som står bak ULL Ungdom Liv Laga. I arbeidsgruppa sitter Janne Sommerseth, Eli-Anne Hauknes, Elin Nystad, Trond Even Jørgensen og Arne Reiersen. I tillegg til dette flygebladet, vil det hele tida legges ut informasjon på kommunens hjemmeside. Sette Lurøy på kartet Utdannings- og yrkesmessa er viktig for å sette Lurøy på kartet. Vi vil vise engasjement og noe positivt som skjer. Det er viktig å satse på ungdommen, som er gull verdt for Lurøy, og vi ønsker å gi dem vyer for framtiden, sier Janne Sommerseth og Eli-Anne Hauknes i arbeidsgruppa. Likeså viktig er det å knytte nettverk og tilrettelegge for møteplasser for bedrifter og skolen. Vi skal bidra til å minske frafallet i skolen og motivere til større faginnsats. Messa vil gi ungdom- Utstillere Utstillerne på messa vil bli delt i 5 kjerneområder; fiskeri/havbruk, lokalt næringsliv, Lurøy kommune, oljeselskap og reiseliv. Utdanningsvalg er videregående skoler, programfag og opplæringskontor. Ungjobb-prosjektet skal også profileres, slik at det allerede på messa kan være muligheter for å skaffe seg sommerjobb hos bedrifter. Økonomi og påmelding Utdannings- og yrkesmessa skal finansieres som et spleiselag mellom kommunen, næringslivet og deltakere/andre. For flere opplysninger om deltakelse fra skoler og elever, kontakt Janne Sommerseth på tlf For påmelding og informasjon om stands, profilering og sponsoravtale, kontakt Eli-Anne Hauknes på tlf

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøy/Lurøy: Rolf Solvang, tlf Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy Bruk Sjøvett bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

16 Fulldistribusjon 16 Kjærkomment leskur på Stokkvågen Tekst og foto: Cato Rødsand Jeg har fått så mange positive tilbakemeldinger for dette leskuret at det er reint hyggelig, sier ekspeditør Johnny Selnes i Stokkvågen Ekspedisjon AS. På ettersommeren satte han nemlig opp et leskur for reisende passasjerer til og fra Stokkvågen. Her hos oss blåser vinden fra alle retninger, og jeg har mange ganger sett et behov for et slikt skur. Her kan folk sette fra seg bagasjen og de har kort veg til landgangen. Det er rett og slett et servicetilbud til alle reisende. Og da er det jo ekstra hyggelig at det blir satt så stor pris på, sier Selnes. Nybutikken i Kvina Tekst og foto: Cato Rødsand I slutten av august kunne K. Johansen i Kvina åpne nybutikken. Det var en stor begivenhet, sier daglig leder Nina Østrem, som gjør hverdagen lettere på mange måter. Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland Trykk: Prinfo Rønnes Trykk, Mosjøen Nå har vi samlet alt av matvarer i den nye butikkdelen, et areal på hele 320 m2. Det er Nesna Entreprenør AS som har stått for utbyggingen som rommer kjøl, frys og selve butikklokalene. Utbyggingen har kostet rundt 4 millioner kroner, opplyser Østrem. Utover høsten har vi også renovert gammelbutikken, laget kaffekrok og flytta ned alle varene som tidligere var på loftet. Det er godt å få bedre system i reolene, og jeg tror vi kan si oss godt fornøyde med resultatet. Dette vil også gjøre at de 5-6 ansatte hos oss får en bedre arbeidshverdag.

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling

NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG. Prosjektet får følgende attest fra juryen: En viktig teknologisk problemstilling Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2005 19. ÅRGANG Nysgjerrigperpris I konkurranse med nærmere 2000 barn fra hele

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer