O SLO ETABL ETABL SAMARBEIDSMANUAL. med K. Ekrheim AS. Den unike dagligvaregrossisten for Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O SLO ETABL. 1924 ETABL. 1924 SAMARBEIDSMANUAL. med K. Ekrheim AS. Den unike dagligvaregrossisten for Oslo og Akershus"

Transkript

1 KRH TABL K. KRH TABL SAMARBIDSMANUAL med K. krheim AS Den unike dagligvaregrossisten for Oslo og Akershus

2 KRH TABL SAMARBIDSMANUAL med K. krheim AS Den unike dagligvaregrossisten for Oslo og Akershus

3 KRH TABL Kjære kunde! Vi er glade for å ha deg/dere som kunde hos K. krheim AS. Vi legger opp til et godt samspill med kundene våre et samarbeide til felles nytte og glede hvor partnerne holder og yter det du/vi lover. Da blir det suksess! For vi har felles interesser og mål om å tjene penger på fornøyde kunder. Og vi skal gjøre vårt beste for at det blir enda enklere for dere å drive en god og lønnsom butikk lokalt. Nå har vi et nærmest komplett varetilbud for små og mellomstore dagligvarebutikker. Nærmest alt kan leveres på en bil opptil flere ganger i uken. Og bilen tar med seg tomgods og papp etc. i retur! nklere kan det ikke bli! nkle spilleregler gjelder for å kunne oppnå dette optimale samarbeide. Samtidig stilles flere verktøy til disposisjon. Denne nye samarbeidsmanualen gir deg nødvendig førstehåndsinformasjon både for å komme i gang og til å videreutvikle samarbeidet med oss. Samtidig minner vi om nettsidene våre Her finner du åpne sider for alle som gir verdifull informasjon om både oss og industri-leverandørene våre. Så kan du som kunde logge inn på de interne sidene for viktig kundeinformasjon og for å gjøre bruk av web-shop en vår. For kunder tilsluttet KHN er denne nå linket opp til ASKO s netthandel. Brukernavn og passord til de interne sidene er i ditt tilfelle oppgitt på neste side. Bruk gjerne samarbeidsmanualen som en håndbok. Nye sider kan komme til og settes inn i ringpermen etter hvert mens andre sider byttes eller utgår etter nærmere instruks. Vi ser fram til et godt samarbeide med dere som en av våre viktige kunder! Med vennlig hilsen K. krheim AS Haakon krheim Oslo, september 2013

4 KRH TABL Kundenummer: Kundenavn: Innlogging interne sider Brukernavn: Passord:

5 KRH TABL SAMARBIDSMANUAL FOR VÅR KUNDR K. KRH AS Gateadresse: Østre Akervei 24b Postadresse: Postboks 216 Økern 0510 Oslo Åpningstider: mandag fredag kl Telefon: Telefaks: post: Nettsider: Direktetelefon: Service-/ordrekontor Vakttelefon kjørekontor Mandag fredag kl Lørdag kl For øvrige kontaktpersoner, se Kontakt oss

6 KRH TABL år K. KRH FLYTTR INN I NY LOKALR 31. MARS 2014 JUBILUMSÅRT 2014 BLIR T MRKÅR FOR K. KRH AS. VI FLYTTR TIL T TOPP MODRN LAGR FOR OPTAL VARFLYT TIL VÅR KUNDR. Lageret på kvm med tilhørende kontorer i annen etasje. 12 ramper og miljøstasjon! Vi ser virkelig frem til å kunne yte våre kunder en enda bedre service i fremtiden, fra vårt nye lager på Nyland Syd fra 31. mars Vår nye lager og besøksadresse blir: Nedre Kalbakkvei 40, 1081 Oslo Team krheim

7 KRH TABL INNHOLD: 0.0 Omslag 0.1 Forord 0.2 Navn/passord/brukernavn 0.3 Samarbeidsmanual K.krheim flytter inn i nye lokaler 31. mars Innholdsliste 1.0 tablering kundesamarbeide frittstående butikker 1.1 Hvordan gjør vi det hos oss? 1.2 Informasjon om frittstående butikker 1.3 Kunderegistrering 1.4 Samarbeids-/adferdsavtale 1.5 ksempel bestillings- og kjøreplan 1.6 Ordre og vareflyten hos K. krheim 1.7 Is-ansvarlig i butikk 1.8 Kunderegistrering Norsk Resirk 2.0 Innkjøp 2.1 Du får tak i alt hos oss! 2.2 Varebestilling terminal 2.3 Alternative innkjøpsmåter WB/Faks 2.4 Salgs- leverings- og betalingsbetingelser Bestillingsliste HansaBorg - viktigste varer 2.6 Produkt-/prisliste Hansa Borg 2.7 Grossistdistribusjon av drikkevarer fra Coca Cola nterprises informasjonsbrosjyre 2.8 Bestillingsliste Coca Cola nterprises toppselgere 2.9 Håndtering av Hennig Olsen iskrem for dagligvarekunder informasjonsbrosjyre 2.10 Bestillingsliste Hennig Olsen Is Bestillingsliste Ringnes viktigste varer brus/øl/cider 2.12 Prisliste Ringnesvarer ex K. krheim 2.13 Bestillingsliste Q-meieriene 2.14 Bestillingliste varegruppen BAK-OFF 2.15 Informasjon distribusjonssamarbeide GILD 2.16 Informasjon distribusjonssamarbeide BAMA 2.17 Spesielle kampanjer/aktiviteter 3.0 Varemottak/drift 3.1A Levering til din butikk 3.1B Kundens ansvar ved levering til butikk 3.1C Transportliste eksempel 3.1D Kontroll av lastebærere 3.2 Reklamasjonsrutiner K for frittstående butikker 3.3 Tilbaketrekking varer Avviksskjema på leveranse fra K 3.6 Kontaktliste leverandører 3.7 Praktisk håndtering nye flasker Coca Cola nterprises 3.8 Fellesløsning for tomgodshenting fra dagligvare Kontaktpersonliste andre samarbeidspartnere 4.0 Diverse kundeinformasjon ksempel kundeaktiviteter 5.0 Informasjon/henvisning

8 KRH TABL tablering kundesamarbeide frittstående butikker

9 KRH TABL TABLRING KUNDSAMARBID - FRITTSTÅND BUTIKKR HVORDAN GJØR VI DT HOS OSS? 1. Kunderegistrering nkelt formular til K. krheim AS (K) samt kopi av firmaattest og legitimasjon for signaturberettiget(e). Valg av samarbeidsform totalkunde eller vanlig kunde. ventuell kredittetablering og sikkerhetsstillelser. tablering av autogiro. Tildeling av kundenummer og brukernavn/passord for innlogging på K s web-shop/interne sider. Tildeling av GLN-nummer fra Trade Solution - hvis nyetablering. Framlegging av eventuell salgsbevilling for øl. Framlegging av registrering hos Mattilsynet nødvendig for evt. salg av reseptfrie medisiner. Informasjon om butikkens varemottak. Fordeling av bestillings- og leveringsdag(er) samt kjernetidspunkt. Inngåelse av samarbeids-/adferdsavtale. Hvis distribusjon av HNNIG OLSN IS utnevnelse av isansvarlig. Kjøp og registrering av bestillingsterminal/ eventuelt informasjon om WB-bestilling. Registrering RSIRK pantereturordning. 2. Oppstart Fastlegging åpningsdato, ønsket levering åpningsordre tørr /frys/kjøl og evt. spesielle betalingsbetingelser for denne. Informasjon om: - K s komplette varetilbud og bestillingsrutiner. - K s ordre-, salgs-, leverings og betalingsbetingelser. - Nettsider + interninformasjon. - Bestillingskort for utvalgte vareslag. (HansaBorg, Q-meieriene, Hennig Olsen Is, Ringnes, Coca Cola etc.) - Spesielt opplegg is, tobakk, medisiner og telekort. - Besøk på huset /møte kontaktpersoner. - Avviksskjema returordninger kompensasjon. - Rutiner retur tomgods og evt. papp. 3. Drift Ordresetting innen gitte frister. Spesiell oppmerksomhet på priskampanjer og aktiviteter. Leveranser til avtalt tid og sted. Rutiner varemottak og rapportering evt. avvik innen gitte frister. vt. framsatt returgods (pant/resirk/papp etc.) hentes etter avtale. Overførsel av oppnådde leverandørrabatter foregår som egen varelinje på faktura/kreditnota ca. 40 dager etter utløpet av den måneden varekjøpet fant sted. Manglende betalinger i henhold til avtale medfører VARSTOPP. 4. Relasjonsbygging Kundetreff. Butikkbesøk. Regelmessig evaluering av det gjensidige samarbeidet

10 KRH TABL INFORMASJON FRA K. KRH AS FRITTSTÅND BUTIKKR FRA GROSSISTVARR Bestilles og leveres fra K som vanlig til fast avtalte tider. Bestilling skjer fortrinnsvis med bruk av bestillingsterminal eller WB-shop. t vareutvalg p.t. på ca varelinjer. Dette inkluderer nå et komplett sortiment fra Hennig Olsen Is og Coca Cola nterprises samt vann, mineralvann og øl fra Ringnes, AASS og Hansa Borg. Samlast samme bestillingsfrist/leveringstid. Inkluderer varer som hentes fra sentrallager samt om ønskelig varer fra Q-meieriene og Gilde. Salgsbetingelser K. krheim AS Tilsvarende som for ASKO/NG. Varelinjerabatter fremkommer på faktura og avregnes hver måned etter innkjøpet ble foretatt. Sortiment Kunder som foretar regelmessig innkjøp av et assortert sortiment igjennom året, oppnår optimale betingelser fra K og klassifiseres som totalkunde. Øvrige kunder klassifiseres som vanlige kunder. 3. KOMMUNIKASJON n oppdatert nettside gir deg regelmessig og god informasjon fra grossisten så vel som fra leverandørene. NÆRMR INFORMASJON/VT. SPØRSMÅL: Audun Leder servicekontoret tlf.: mail: Håvard Transportansvarlig tlf.: mail: Tore Markedssjef tlf.: mail: 2. PRISLISTR K tilbyr prislister i xcel ved forespørsel.

11 KRH TABL Kunderegistrering k. ekrheim a/s Brukes ved nyregistrering og ajourhold av kunde- og adresseregistrering Ny ndring Sletting Tidligere kundenr. Nytt kundenr. Kundenavn Adresse Lev. adresse Åpn. tider Kommunenr. Kontaktinfo. Telefon Fax Mobil Kontaktperson.mail adresse Foretaksnr. GLN-nr (AN) Innehaver Privat adr. Privat tlf. Personnr. 11-siffer Selskapsform 1 Bestillings- og Best. dag Klokken Lev. dag Tur Rute nr. Leveringsdager 2 Lastebærer Palle Bur Bet. betingelser Autogiro 10 dg. Info. kontakt inntil autogiro fungerer Bet. måte Bankgiro nr. Kred. rest. 1 Kjede Gruppe Kreditt kontroll Overvåking Ølbevilling Ja Nei Resirk. Ja Nei 2 Web best. Ja Nei Passord Registrert Mattilsynet Ja Nei Terminal Ja Nei 1 Fylles ut av kunde 2 Fylles ut av K Kommentarer Dato Sign. utfyller Dato Sign. registrering

12 KRH TABL Samarbeids-/ adferdsavtale med frittstående kunde : Kundenr.: Kundenavn: Avtalen gjelder: Totalkunde Vanlig kunde Butikken har tilgang til et vareutvalg på ca varelinjer via K. krheim AS. Dette bør dekke det varebehovet som butikken har unødvendig å splitte på flere leverandører. To kundekategorier gjelder: Totalkunden handler alle varer som butikken kan, fra K. K skal være butikkens hovedleverandør, og den skal handle et sammensatt utvalg varer fra K, ukentlig og regelmessig til faste dager og tider året igjennom. Bestilling skjer på web eller med terminal. Totalkunden med tilnærmet 100 % leveranse - får de beste betingelser på alle avtalerabatter og oppnår årsbonus når samarbeidsavtalen følges året igjennom. Vanlig kunde handler alle varer som butikken ønsker, regelmessig og til avtalte dager og tider. Bestilling skjer på web, terminal eller telefaks. Vanlige kunder får vanlige avtalerabatter, men redusert avtale på Ringnes -varer og oppnår heller ikke årsbonus. Samarbeidsavtalen gjelder pr. år og fornyes automatisk ved årsskifte dersom opphør ikke varsles av en av partene innen 31. oktober. Kundekategori evalueres kvartalsvis. Ved brudd på avtalen, flyttes totalkunden over til vanlige betingelser. For begge kategorier gjelder: Butikken må sørge for at varelevering er tilrettelagt slik at varene kan trilles direkte fra bilen frem til varemottak. Nødvendige hjelpemidler skal være tilgjengelig. Ved leveranser til fortau må butikken selv bære inn varene. På vinteren er det viktig at butikken holder varemottak fritt for snø, passer på at veien til mottaket er måket og evt. strødd slik at lastebilene kan komme frem. Ved utfordrende leveranser, spesielt i Oslo, må varemottaker bistå sjåfør med å få varene til butikkens varemottak. Kreves det hjelpemann på bil reduseres rabattsatsene i samarbeidsavtalen med 1 % Reklamasjoner og returer på vareleveranse fra K. krheim skal foretas i henhold til K. krheims reklamasjonsrutiner. (Se eget skriv for reklamasjon) Returgods Returgods skal sorteres og settes under tak (holdes tørt) i tilknytning til varemottak. Retur emballasje (Ringnes) føres på skjema og signeres av sjåfør og butikk. Retur av ombruks emballasje tas kun i hele kasser. Returgods må være klart og lett tilgjengelig for sjåføren. Retur av lastebærere skal foretas etter levering av nye varer. K. krheim plikter å ta retur på tilsvarende lastebærere som blir brukt ifm levering. Lastebærere skal stå klare på avtalt sted rene uten noen form for søl. Bakker og lignende som benyttes til ferskvarer, kjøtt, må være skyllet før de sendes i retur. Utlånte lastebærere og bakker skal ikke benyttes til andre ting enn varelevering. Det skal ikke være annet returgods på lastebærere.

13 KRH TABL Bestillingstidspunkt, leveringstidspunkt og leveringsvindu Følgende avtale er inngått mellom K. krheim og butikken om bestilling og leveranser: Kundenummer: Kundenavn: Bama Tørr Frys Kjøl Bestillingsdag Bestillingstid Lev dag Lev dag Ved tilleggsordre, ferieavvikling, høytider og offentlige fridager avtales det egne bestillings- og leveringstider i samarbeid med butikk og K. krheim. Leveringsadresse: Kontaktperson ved leveranse: Tlf: Mobil: Åpningstid varemottak i butikk: Man-Fredag Lørdag Søndag Pappresse: KING2 Resirk Lastebærer: Tørr: Kjøl: Frys: Spesielle punkter: Dato: Navn/ Stilling Sign for K. krheim AS Navn/ Stilling Sign for butikk

14 KRH TABL ksempel på bestillings- og kjøreplan NY KJØRPLAN FRA MANDAG 4. JUNI 2012 K. KRH AS KNR Kunde navn Bestillingsdag Bestillingstid Lev dag Lev. Bama Tørr Frys Kjøl 9489 VIKA MAT AS Fredag Mandag B T F K 9489 VIKA MAT AS Mandag Tirsdag B 9489 VIKA MAT Tirsdag Onsdag B 9489 VIKA MAT Onsdag Torsdag B T F K 9489 VIKA MAT Torsdag Fredag B K. KRH AS SRVICKONTOR KJØRKONTOR Leder Audun Johansen Ordre lse Marit Sveum Marianne krheim Database Pål-gil Kverneng Transportleder Håvard Torp Telefon kjørekontor ( ) er betjent fra til kl hverdager og til lørdager. Søndag stengt.

15 KRH TABL Ordre og vareflyten hos K. krheim kl Dag 0 Bama Oslo Q-Meieriene Fra kl Dag 1 Butikken bestillinger K ordremottak K-Lagerført tørr - kjøl -frys Gilde K rampe og utkjøring til butikk Levering til butikk Sentral-Lager Tine ordre Pakkes og leveres av Tine Alt dette skjer på under ett døgn. Det eneste vi trenger er din ordre i tide.

16 KRH TABL IS-ANSVARLIG I BUTIKk tter omleggingen til grossistdistribusjon av Hennig Olsen Is, skal hver kunde ha en egen isansvarlig. Denne har ansvaret for varegruppen iskrem i butikken og for mottak av denne. Den isansvarlige blir hovedkontaktpunkt mot K. krheim og Hennig Olsen Is. For denne kunden/butikken gjelder følgende: K kundenr. : Butikk: Butikksjef: Isansvarlig: (Bruk blokkbokstaver!) Mobilnr. -postadresse: Dato: Signatur: Skjema sendes til: K. krheim AS, el. faksnr

17 KRH TABL Kunderegistrering hos Norsk Resirk Du må registrere deg hos Norsk Resirk for å kunne levere inn pant via grossisten K. krheim det vil si bokser og PT-flasker for gjenvinning - i plastsekker. Bruk vedlagte registreringsskjema og registrer butikken din enten direkte on-line pantemottak/meld-deg-inn-i-norsk-resirk/ eller ved å sende inn en telefaks. Du får etter kort tid tilsendt merke-/klistrelapper fra Resirk for påsetting på retursekker. Retursekker kan kjøpes til kostpris fra K. krheim på varenummer = standard størrelse, = stor størrelse P.S. Ringnes-flasker for gjenbruk og Coca-Cola- og HansaBorg/Schweppes/Clausthaler-glassflasker leveres fortsatt inn kassevis. Ringnes tomgods returneres direkte til leverandør når varen opprinnelig er levert derfra mens forøvrig via grossist/ der varen er kjøpt.

18 KRH TABL. 1924

19 KRH TABL. 1924

20 KRH TABL Innkjøp

21 KRH TABL Du får tak i alt hos oss OG ALT LVRS PÅ N BIL! Vi tilbyr et dagligvaresortiment på mer enn artikler. Levering etter avtale med kun en dags varsel! Dette inkluderer tørrvarer, kjølt og frys som leveres rett på døren til riktig temperatur! Spesielle samarbeidspartnere: Utvalg av merkevareleverandører:

22 KRH TABL VARBSTILLING -TRMINAL Kjedebutikker bes ta kontakt med sitt kjedekontor angående kjøp og bruk av denne. Frittstående butikker bes kontakte K s servicekontor på tlf angående kjøp og bruk av denne. Bruksanvisning kan fås fra din leverandør eller formidles via K. Frittstående butikker trenger en analog telefonlinje eller ISDN-linje til overføringer fra terminal. K kan bistå med å formidle ISDN-omformer. Vennligst kontakt servicekontoret.

23 KRH TABL VARBSTILLING ALTRNATIV INNKJØPSMÅTR Pr. WB/nettsider: Mer info. på neste side Oppfølging pr. telefon: Pr. FAKS:

24 KRH TABL TIPS TIL BRUK AV VÅR NY HJMMSID Bestilling av varer på WB Klikk deg inn på: NB: LGG DNN WB ADR INN PÅ DIN FAVORITTR! Logg inn på lukket område Brukernavn og Passord får dere fra K.krheim sitt Servicekontor Trykk på ikonet Det er KUN priorvarer P som kan bestilles i stk (ikke egg) Når ordren er ferdig registrert, klikk på HANDLKURV øverst til venstre Trykk på knappen RGISTRR BSTILLING Trykk på knappen NDLIG BKRFTLS Ordre følger de normale bestillingstidene som er avtalt med kjørekontoret Lykke til! r du usikker, ring oss, ! r du usikker, ring oss!

25 KRH TABL Salgs- leverings- og betalingsbetingelser 2013 Frittstående butikker Fra 1. januar 2013 gjelder følgende salgs-, leveringsog betalingsbetingelser ved kjøp av varer fra K. krheim AS. Forutsetningen for at disse betingelser kommer til anvendelse er at kunden kjøper regelmessig hver uke og har signert samarbeidsavtale med K. krheim AS. 1. Ordrerabatt 1.1. Ved kjøp/levering av varer vil alle kunder motta ordrerabatt overensstemmende med vedlagte skala Forutsetningen for ordrerabatt er at varene leveres til ett mottakersted og en kunde Ordrerabatt beregnes av pris til detaljist fratrukket øvrige fakturarabatter på linje Ordrerabatt fremkommer pr. varelinje i egen kolonne på faktura Ordrerabattgivende varer er for tiden alle lagerførte varer med unntak av tele-/kontantkort, tobakksvarer, Hansa Borg Bryggerier, Aass Bryggerier, Ringnes, *First Price, ferskvarer og Bama frukt/ grønt. (*kun tilgjengelig for NG profiler) 2. Årsbonus 2.1. Årsbonus vil bli gitt til forretninger såfremt det er inngått egen samarbeidsavtale, og ; - Selskapet er registrert i Foretaksregisteret. (ks AS, nkeltmanns foretak, NUF blir ikke registrert) - Bestilling skjer ukentlig med bruk av terminale eller på web. - Betalinger skjer iht forfall på faktura Selskapet har en reell funksjon av planleggende, koordinerende og besluttende art, og treffer beslutninger med hensyn til valg av leverandør Årsbonusskalaen er stigende og basert på den enkelte butikks totalkjøp av årsbonusgivende varer i løpet av kalenderåret, se Årsbonusskala Årsbonusgivende varer er for tiden alle lagerførte varer fra grossist med unntak av tele- / kontantkort, tobakksvarer, First Price, frukt/ grønt og Gildevarer (nettovarer). Unntatt fra årsbonus er Hansa Borg Bryggerier, Aass og Ringnes Grunnlaget for årsbonus beregnes fra det tidspunkt atferdsavtale er undertegnet Utbetaling av årsbonus pr. kunde skjer etterskuddsvis en gang pr. år, og forfaller primo februar påfølgende år. 3. Betalingsbetingelser 3.1. Ks generelle betalingsbetingelser er mot kontant betaling Levering på kreditt forutsetter særskilt avtale. tter foretatt kredittvurdering vil kredittavtale kunne inngås mot bankgaranti eller annen godkjent sikkerhet. Autogiroavtale forutsettes inngått Betalingsbetingelsene ved levering på kreditt er 10 dager fra leveringsdatoen Rettidig betaling ansees å ha skjedd dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp. jfr. Inkassoloven Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente iht. lov om renter ved forsinket betaling Dersom kunden misligholder kredittavtalens betingelser, kan fortsatt leveranse skje mot kontant betaling Det blir automatisk stopp i vareleveranser etter avvisning på autogiro, purregebyr på kroner 50,- for hver avviste autogiro. Nye leveranser etter en evt. varestopp, vil først skje på butikkens første ordinære/avtalte leveringsdag etter mottak av utestående beløp. 4. Retur og reklamasjon 4.1. Alle reklamasjoner skal meldes til K Servicekontor. Reklamasjonsfrist er innen utløpet av første påfølgende virkedag etter at varen er mottatt For å sikre en korrekt og hurtig behandling av reklamasjoner er det viktig at reklamasjonen inneholder fullstendig informasjon. Dette er en forutsetning for saksbehandling hos K. Reklamasjonsskjema skal alltid fylles ut av kunde. Reklamasjonsskjema finnes på Reklamasjoner skal være ferdig behandlet ( akseptert/ikke akseptert) hos K innen to virkedager etter mottatt skjema Bestilling er kundens ansvar. Det er ikke returrett på feilbestilte varer Det er kundens ansvar å sjekke Ks ordrebekreftelse på web for å oppdage ev. feilbestilt vare/antall. Hvis feil oppdages, må K Servicekontor kontaktes før avtalt bestillingstidspunkt er passert Ingen varer skal returneres uten forhåndsklarering med K Servicekontor. Varer som returneres uten forhåndsklarering blir ikke kreditert. Dersom det oppdages feil på vareleveranse ved ankomst, skal butikken omgående ta kontakt med K Servicekontor Det finnes egne rutiner for varegruppene tobakk og legemidler. Hver forretning som ønsker å kjøpe legemidler fra K må fremvise dokumentasjon at den enkelte forretning er registrert som tilsynspunkt hos Mattilsynet Forhåndssolgte kampanjeenheter tas ikke i retur. ventuell uenighet om ordren må tas opp direkte med representant fra industrien Kreditering av reklamasjon uten retur gjennomføres når reklamasjonen er godkjent hos K. For reklamasjoner med retur vil kreditering skje når varen er ankommet og godkjent på K sitt lager.

26 KRH TABL Returkompensasjon er en fast godtgjørelse som skal dekke normalavvik fra leverandør. Retur/ kreditering aksepteres ikke på disse avvikene. Det er avtalt egen sats for returkompensasjon på alle årsbonusgivende varer fra K, tilsvarende 0,06 %. 5. Øvrige vilkår 5.1. Forutsetningen for krav om bonus og/eller rabatter er at kunden i beregningsperioden har overholdt Ks salgs- og betalingsbetingelser, samt øvrige eventuelle avtaler mellom kunden og K Rabatter synliggjøres på faktura og avregnes en gang pr mnd. Gjøres den 28. påfølgende mnd etter kjøp Ved avregning/utbetaling av bonus og/eller rabatter, har K, uten nærmere avtale, rett til å motregne ethvert forfalt og uoppgjort mellomværende mellom kunden og K på avregningstidspunktet Tilleggsordre, dvs. ordre som registreres av K Servicekontor utenom avtalte bestillingstidspunkter med kunde, belastes med kr 150,-. 6. Ordrerabattskala (*ordrerabattgivende beløp) Ordre over * % 0 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7. Pallrabatt Pallrabatt på helpall er kr 37,40, mens rabatten på halvpall er kr 15,60. Det gis ikke pallrabatt på 1/4- og 1/3-paller. Pallrabatten fra JOH. JOHANNSON KAFF AS er kr 175,00 for produkter med 180 kg. pr. pall, kr 198,00 for produkter med 225 kg. pr. pall, kr 228,00 for produkter med 240 kg. pr. pall og kr 207,00 for produkter med 250 kg. pr. pall. Pallrabatt på kaffe vil justeres ved eventuelle prisendringer på kaffe i løpet av året. Skala for ordrebetingelse og pallrabatt justeres årlig iht. utvikling i konsumprisindeks pr september samt i tråd med vekst i nye varegrupper. Skala årsbonus Grunnlag jfr. Pkt. 3.4 Årskjøp over % 1 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Skala uten fraktsone Skala for årsbonus justeres årlig iht. utvikling i konsumprisindeks pr. september samt i tråd med vekst i nye varegrupper. Kontakt K. krheim AS Telefon: Web: Mail:

27 KRH TABL Bestillingsliste Hansa Borg - viktigste varer PDNR. VARNAVN STR. STRKKOD ØL: HANSA PILSNR 24 BX/0,5 L HANSA PILSNR FRIDGPACK 10 PK/0,33 L HANSA FATØL 24 BX/0,5 L HANSA LTT ØL 24 BX/0,5 L HANSA PILSNR LIT 24 BX/0,5 L HINKN 24 BX/0,5 L HINKN FRIDGPACK 10 PK/0,33 L CLAUSTHALR 6 PACK 24 FL/0,33 L HINKN GLASSFL 0,65L 12 FL/ 0,65L RUSBRUS SHAKR 4 PK 24 PK/0,275 L CIDR: GRVNS CIDR PÆR 24 BX/0,5 L GRVNS CIDR PÆR U/SUKKR 24 BX/0,5 L GRVNS CIDR SKOGSBÆR U/SUKKR 24 BX/0,5 L GRVNS BLÅBÆRCIDR 0,5L 24 BX/0,5 L

28 KRH TABL PDNR. VARNAVN STR. STRKKOD MINRALVANN SCHWPPS INDIAN TONIC 24 FL/0,5 L SCHWPPS CLUB SODA 24 FL/0,5 L SCHWPPS LMON 24 FL/0,5 L VANN OLDN PL M/KULLSYR 24 FL/0,5 L OLDN PL M/KULLSYR 8 FL/1,5 L OLDN PÆR M/KULLSYR 24 FL/0,5 L OLDN PÆR M/KULLSYR 8 FL/1,5 L OLDN STILLVANN 20 FL/0,7 L OLDN STILLVANN 8 FL/1,5 L OLDN VANN/VILLBRINGBÆR 20 FL/0,7 L Kontakt ordrekontoret K. krheim AS tlf

29 KRH TABL PRODUKT-/PRISLIST HANSABORG Vedlagte prisliste for dagligvare fra HansaBorg er kun en oversiktsliste for å vise dagligvaresortimentet fra denne leverandøren. N.B. Prisene som er oppgitt i denne listen, er kun hyllepriser. ventuelle rabatter er ikke oppgitt.

30 KRH TABL. 1924

31 Varesort Liter emballasje K. KRH TABL alk. % VoL. ant. enheter Gtin-kode Pris Pr. enhet Pris Pr. Hansa Hansa Vørterøl 0,33 glassfl. 0 % ,48 179,52 Hansa Pilsner Null % 0,50 boks 0 % ,39 Hansa Pilsner Null % 0,50 boks 6-pk 0 % ,34 321,36 Hansa Lettøl 0,33 glassfl. 2,5 % ,77 210,48 Hansa Lettøl 0,33 glassfl. 6-pk 2,5 % ,62 210,48 Hansa Lettøl 0,50 boks 2,5 % ,85 Hansa Lettøl 0,50 boks 6-pk 2,5 % ,10 284,40 Hansa Pilsner 365 0,50 boks 3,65 % ,72 Hansa Pilsner 365 0,50 boks 6-pk 3,65 % ,32 401,28 Hansa Pilsner 0,33 glassfl. 4,5 % ,25 318,00 Hansa Pilsner 0,33 glassfl. 6-pk 4,5 % ,50 318,00 Hansa Pilsner 0,33 boks 4,5 % ,66 Hansa Pilsner Fridge Pack 0,33 boks 10-pk 4,5 % ,60 439,80 Hansa Pilsner Party Pack 0,33 boks 12-pk 4,5 % ,92 175,92 Hansa Pilsner 0,50 boks 4,5 % ,95 Hansa Pilsner 0,50 boks 6-pk 4,5 % ,70 502,80 Hansa Pilsner 0,50 boks 9-pk 4,5 % ,55 188,55 Hansa Pilsner Lite 0,50 boks 4,2 % ,07 Hansa Pilsner Lite 0,50 boks 6-pk 4,2 % ,42 529,68 Hansa Fatøl 0,33 boks 4,5 % ,01 Hansa Fatøl 0,33 boks 10-pk 4,5 % ,10 450,30 Hansa Fatøl 0,50 boks 4,5 % ,56 Hansa Fatøl 0,50 boks 6-pk 4,5 % ,36 541,44 Hansa Premium 0,33 env. glassfl. 4,5 % ,45 370,80 Hansa Premium 0,33 env. glassfl. 6-pk 4,5 % ,70 370,80 Hansa Premium 0,50 boks 4,5 % ,26 Hansa Premium 0,50 boks 6-pk 4,5 % ,56 534,24 Hansa Bayer 0,50 boks 4,5 % ,56 - Hansa Bayer 0,50 boks 6-pk 4,5 % ,36 565,44 Hansa Waldemars Pale Ale 0,50 boks 4,5 % ,56 Hansa Waldemars Pale Ale 0,50 boks 6-pk 4,5 % ,36 565,44 Hansa Waldemars Brown Ale 0,50 boks 4,5 % ,56 Hansa Waldemars Brown Ale 0,50 boks 6-pk 4,5 % ,36 565,44 kolli Borg Borg Pilsner 0,33 glassfl. 4,5 % ,12 314,88 Borg Pilsner 0,33 glassfl. 6-pk 4,5 % ,72 314,88 Borg Pilsner 0,33 boks 4,5 % ,53 Borg Pilsner Party Pack 0,33 boks 12-pk 4,5 % ,36 174,36 Borg Pilsner 0,50 boks 4,5 % ,99 Borg Pilsner 0,50 boks 6-pk 4,5 % ,94 503,76 Borg Pilsner Lite 0,50 boks 4,2 % ,99 Borg Pilsner Lite 0,50 boks 6-pk 4,2 % ,94 503,76 Fredrikstad Fredrikstad Pilsner 0,33 glassfl. 4,5 % ,12 314,88 Fredrikstad Pilsner 0,33 glassfl. 6-pk 4,5 % ,72 314,88 Fredrikstad Pilsner 0,50 boks 4,5 % ,31 Fredrikstad Pilsner 0,50 boks 6-pk 4,5 % ,86 487,44 CB CB Pilsner 0,33 glassfl. 4,5 % ,12 314,88 CB Pilsner 0,33 glassfl. 6-pk 4,5 % ,72 314,88 CB Pilsner 0,33 boks 4,5 % ,53 CB Pilsner Party Pack 0,33 boks 12-pk 4,5 % ,36 174,36 CB Pilsner 0,50 boks 4,5 % ,31 CB Pilsner 0,50 boks 6-pk 4,5 % ,86 487,44 CB Pilsner Lite 0,50 boks 4,2 % ,31 CB Pilsner Lite 0,50 boks 6-pk 4,2 % ,86 487,44 CB Sørlands Spesial 0,33 boks 4,5 % ,62 CB Sørlands Spesial 0,33 boks 6-pk 4,5 % ,72 374,88 Heineken Heineken 0,33 env. glassfl. 4,6 % ,38 465,12 Heineken 0,33 boks 4,7 % ,74 Heineken Fridge Pack 0,33 boks 10-pk 4,7 % ,40 472,20 Heineken 0,50 boks 4,7 % ,12 Heineken 0,50 boks 6-pk 4,7 % ,72 554,88 ClaustHaler Clausthaler 0,33 glassfl. 0 % ,04 216,96 Clausthaler 0,33 glassfl. 6-pk 0 % ,24 216,96 Clausthaler 0,50 boks 0 % ,10 Clausthaler 0,50 boks 4-pk 0 % ,40 338,40 Clausthaler 0,33 boks 0 % ,48 Clausthaler 0,33 boks 6-pk 0 % ,88 227,52

32 Varesort Liter emballasje skatteklasse K. KRH TABL ant. enheter Gtin-kode Pris Pr. Pris Pr. enhet kolli grevens Cider Grevens Brut plecider 0,50 boks 4,7 % ,67 Grevens Brut plecider 0,50 boks 6-pk 4,7 % ,02 568,08 Grevens Blåbærcider 0,50 boks 4,7 % ,67 Grevens Blåbærcider 0,50 boks 6-pk 4,7 % ,02 568,08 Grevens plecider u. tils. sukker 0,50 boks 4,7 % ,67 Grevens plecider u. tils. sukker 0,50 boks 6-pk 4,7 % ,02 568,08 Grevens Pærecider 0,50 boks 4,7 % ,67 Grevens Pærecider 0,50 boks 6-pk 4,7 % ,02 568,08 Grevens Pærecider u. tils. sukker 0,50 boks 4,7 % ,67 Grevens Pærecider u. tils. sukker 0,50 boks 6-pk 4,7 % ,02 568,08 Grevens Skogsbærcider u. tils. sukker 0,50 boks 4,7 % ,67 Grevens Skogsbærcider u. tils. sukker 0,50 boks 6-pk 4,7 % ,02 568,08 import- og lisensprodukter Murphy's Irish Red 0,50 boks 4,7 % ,06 601,44 Amstel Pulse 0,33 env. glassfl. 4,7 % ,00 456,00 Tiger Beer 0,33 env. glassfl. 4,6 % ,92 478,08 Birra Moretti 0,33 env. glassfl. 4,6 % ,24 Birra Moretti 0,33 env. glassfl. 4-pk 4,6 % ,96 485,76 Sol 0,33 env. glassfl. 4,5 % ,85 Sol 0,33 env. glassfl. 4-pk 4,5 % ,40 476,40 Shaker 0,275 env. glassfl. 4,5 % ,31 Shaker 0,275 env. glassfl. 4-pk 4,5 % ,24 487,44 Bacardi Breezer Watermelon 0,275 env. glassfl. 4,0 % ,68 592,32 Bacardi Breezer Orange 0,275 env. glassfl. 4,0 % ,68 592,32 Bacardi Razz & Up 0.25 boks 4,0 % ,72 521,28 Cult Cult Raw nergy 0,50 boks ,45 466,80 olden Olden uten kullsyre 0,50 resirk plastfl ,46 251,04 Olden uten kullsyre 0,70 resirk plastfl ,33 306,60 Olden uten kullsyre 1,50 resirk plastfl ,25 162,00 Olden uten kullsyre 5,00 dunk ,62 50,62 Olden Villbringebær uten kullsyre 0,70 resirk plastfl ,41 348,20 Olden med kullsyre 0,50 resirk plastfl ,66 255,84 Olden med kullsyre 1,50 resirk plastfl ,75 166,00 Olden Sitron uten kullsyre 0,70 resirk plastfl ,41 348,20 Olden Sitron med kulllsyre 0,50 resirk plastfl ,66 255,84 Olden Sitron med kullsyre 1,50 resirk plastfl ,75 166,00 Olden ple med kullsyre 0,50 resirk plastfl ,32 271,68 Olden ple med kullsyre 1,50 resirk plastfl ,22 193,76 Olden Pære med kullsyre 0,50 resirk plastfl ,32 271,68 Olden Pære med kullsyre 1,50 resirk plastfl ,22 193,76 schweppes Schweppes Grape Fusion 0,50 ref. PT ,90 333,60 Schweppes Grape Fusion 1,50 ref. PT ,16 331,60 Schweppes Lemon Fusion 0,50 ref. PT ,90 333,60 Schweppes Lemon Fusion 1,50 ref. PT ,16 331,60 Schweppes Tropical Fusion 0,50 ref. PT ,90 333,60 Schweppes Tropical Fusion 1,50 ref. PT ,16 331,60 Schweppes Indian Tonic Water 0,50 ref. PT ,90 333,60 Schweppes Indian Tonic Water 0,50 6-pk kvartpall , ,00 Schweppes Indian Tonic Water 1,50 ref. PT ,16 331,60 Schweppes Indian Tonic Water Light 0,50 ref. PT ,90 333,60 Schweppes Bitter Lemon 0,50 ref. PT ,90 333,60 Schweppes Russchian Water 0,50 ref. PT ,90 333,60 Schweppes Club Soda 0,50 ref. PT ,18 292,32 Schweppes Ginger Ale 0,50 ref. PT ,90 333,60 mineralvann Hansa plemost 0,33 glassfl ,51 228,24 Hansa OrJu 0,33 glassfl ,13 243,12 Hansa Lysekloster 0,33 glassfl ,20 244,80 Hansa Lysekloster 1,50 ref. PT ,76 307,60 Hansa Lysekloster Lett 1,50 ref. PT ,76 307,60 Hansa Sitron 1,50 ref. PT ,26 292,60 Hansa Champion 0,50 ref. PT ,25 294,00 Hansa Champion 1,50 ref. PT ,26 292,60 FORTSTTR NST SID 03 PRISLIST DAGLIGVAR GJLDND FRA 1. JULI 2013 HANSA BORG BRYGGRIR

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Få mer ut av kioskdriften

Få mer ut av kioskdriften 2015 Få mer ut av kioskdriften Enkle bestillingsrutiner God pris på kjente merkevarer Felles profesjonell skilting Medlemsbrosjyre Lønnsomt med ArenaSalg Gode innkjøpsløsninger Øk lønnsomheten gjennom

Detaljer

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Årsrapport 2009 Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Stig på! Vi ønsker med denne rapporten ååpne våre dører, invitere deg inn ienvirksomhet som iover 150 år har hatt en plass

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen

Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Leverandør - EPD-basen - handel Kvalitetssikring og sertifisering i EPD-basen Grunndataprosjektet Opprettet: 11. juni 2002 Versjon: 3.2 Revidert: 21. januar 2013 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Ta kontakt på 75 80 40 00

Ta kontakt på 75 80 40 00 I n n h o l d s t j e n e s t e r Pakketilbud Leveres med TV Basis pakken fra Homebase, Telefoni Norge og valgfri hastighet på Internett opp til 100Mbps. Digital-TV Leveres av Homebase, basispakke leveres

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen

Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Hva det innebærer for en leverandør å knytte seg til Ehandelsplattformen Veileder for leverandør Sist oppdatert: 8.08.13 Versjon: 1.05 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hva er Ehandelsplattformen?... 4 3.

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products

Veiledning. Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Veiledning Veiledningen er ment å være til hjelp i jobben som forhandler i Forever Living Products Vi tar gjerne imot synspunkter fra deg via forhandlerservice på www.foreverliving.se INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer