Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008."

Transkript

1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 6. mai 2009 kl i Lambertseter kirkes menighetssal Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og kringle fra kl Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 82 Rabben Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rabben Borettslag avholdes onsdag 6.mai 2009 kl i Lambertseter kirkes menighet. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2008 A) Årsberetning og regnskap for 2008 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 4. FORSLAG A) fra styret vedrørende utleie av tjenesteleilighet B) fra Gunnar Hoel, Steinspranget 66 vedrørende felleskostnader Steinspranget 66/68 C) fra Ulla Gudlaugsdottir, Kvartsvn 7 vedrørende kjøp og utbygging av loftsareale D) fra Petter Nataas, Mellombølgen 147 vedrørende kjøp og utbygging av loftsareale E) fra Sigmund Olav Lie, Steinspranget 65 vedrørende 1. Status for å bedre parkeringssituasjonen 2. Status vedrørende VVS tiltak 3. Kartlegge beboernes kompetanse i forbindelse med bistand i styrearbeid F) fra styret om å opparbeide 16 parkeringsplasser FORSLAGENE ER TATT INN BAKERST I HEFTET 5. VALG AV TILLITSVALGTE Valgkomiteen vil sørge for at hver enkelt beboer får navnene på kandidatene i forkant av generalforsamlingen. A) Valg av leder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av velferdsutvalg for 1 år Oslo, Styret i Rabben Borettslag Geir Jansen /s/ Roy-Inge Nielsen /s/ Lasse Frisk /s/ Linda Søreng /s/ Kingsley Egbeocha /s/

3 Side 3 82 Rabben Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2008 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Geir Jansen Mellombølgen 147 Nestleder Roy-Inge Nielsen Steinspranget 61 Styremedlem Lasse Frisk Steinspranget 60 Styremedlem Linda Søreng Mellombølgen 149 Styremedlem Kingsley Egbeocha Kvartsvn 3 VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Magnus Xavier Johansen Steinspranget 48 Varamedlem Jan Andresen Mellombølgen 70 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Geir Jansen Mellombølgen 147 Delegert Roy-Inge Nielsen Steinspranget 61 Varadelegert Magnus Xavier Johansen Steinspranget 48 VALGKOMITEEN Valgkomite Ellen Helene Berg Mellombølgen 147 Valgkomite John Roger Olsen Mellombølgen 70 Valgkomite Christian Skarby Steinspranget 44 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 14 Nordstrand i Oslo kommune og har adresse: Kvartsvn Mellombølgen Mellombølgen Steinspranget Steinspranget

4 Side 4 82 Rabben Borettslag Borettslaget består av 503 andelsleiligheter, fordelt på 21 bygninger. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Tomten som ble kjøpt i 1986 er på m 2 bruksnummer : og har følgende gårds- og Første innflytting skjedde i Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 1 kvinne og 4 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har kontor i Mellombølgen 147 med kontortid mandager mellom kl og kl Styrerommet har telefon med telefonsvarer , faks Styrets e-post adresse er: Se også borettslagets hjemmesider/websider på eller infokanalen på TV, som regel finnes på kanal 10, men som kan variere fra TV til TV. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE / ANDRE ANSATTE / PORTNER Vaktmestrene skal ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren har kontor i Kvartsveien 12 og kan treffes på mobil , mellom kl og fra mandag til torsdag og mellom kl og på fredager. E- post adresse Lørdag, søndag og helligdager er vaktmesterkontoret stengt. Unngå å ringe privat til vaktmester utenom ordinær arbeidstid. Styret har satt opp egen stillingsinstruks for tjenesten. Det har ikke vært skader eller ulykker i PARKERING Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser, som fordeles etter ventelister. Ved ønske om parkerings- eller garasjeplass, ta kontakt med OBOS avd. Lambertseter på tlf Borettslaget har avtale med et parkeringsselskap som kan bøtelegge og/eller taue bort ulovlig parkerte biler. NØKLER/SKILT Nøkler til fellesdørene kan kjøpes ved henvendelse på styrerommet i kontortiden. Skilt til ringeklokke og postkasse kan bestilles ved henvendelse til vaktmester. Sylinder og nøkler til vaskeritavlene fåes ved henvendelse til Roderik Jako AS på tlf Andelseier må selv bekoste dette.

5 Side 5 82 Rabben Borettslag VASKERI Det er flere fellesvaskerier i borettslaget. Disse ligger i Kvartsveien 4, 6 og 14, Steinspranget 46, 58, 63 og 66/68, Mellombølgen 68 og 155 og kan benyttes gratis av beboerne. Hvis vasketiden ikke er påbegynt etter en time etter fastsatt tid, kan andre benytte seg av vasketiden. Tøy som ikke er tatt ned til fastsatt tid vil bli fjernet. Da det er stilt spørsmål om hvem som har ansvar for renhold i vaskeriene, vil styret presisere husordensreglene: ANDELSHAVERS VEDLIKEHOLDSANSVAR Pkt.3 Alle andelshavere har renholdsplikt i fellesrom, dette gjelder også vaskeriene, ikke bare kjeller og loft RENHOLD Borettslaget har avtale med AC Renhold AS om vask av trappeoppganger/fellesarealer som innebærer at trappevask: Trapper i trappeoppgang vaskes fra og med avsats loft til og med kjeller hver gang. Postkasser tørkes av. Dørmatter ristes og vaskes under (dørmatter skal flyttes før vask og hele avsatsen skal vaskes). Vinduer i trappeoppganger: (renholdet skal utføres 2 ganger pr år 2 virkedager i året)vask av vinduer (vinduene vaskes fra utsiden og innsiden). Det skal også utføres vask av vinduskarmer. Vask av gulv i vaskeri med mer (renholdet skal foretas 1 gang pr mnd 1 virkedag pr mnd): Vask av gulv i vaskeriene. Støv tørk av maskinene i vaskeriene. Behovsvask: Det skal utføres vask av vegger og tak i vaskeriene etter behov. Dette renholdet vil bli fakturert pr. time. Det skal avtales skriftlig med styreleder/styret om tidspunkter og steder der det ønskes utført renhold (behovsvask gjelder også ifbm trappevask vedr. fjerne avsatte flekker, merker på vegger etter sykler og andre mørke flekker som kan fjernes ved vask uten å skade maling). Loft og kjellerarealer er unntatt. KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOSkonsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

6 Side 6 82 Rabben Borettslag TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor betydelige rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon : * Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. * Den enkelte beboer får dessuten fri etablering av ADSL Bredbånd og 15% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). For kunder som hadde ADSL-abonnement fra før fortsetter priser og rabatter som tidligere. * Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst OBOS. Med tre typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt på 5% i tillegg til de øvrige rabattene. Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på eller ved å sende en SMS til 2080 med kodeord OBOS. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har avgitt fullmakt til OBOS til å kjøpe elektrisk kraft, og er tilsluttet avtale med Energipartner AS og LOS (Agder Energi AS). Energipartner AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Opprinnelig avtale med Energipartner/LOS utløp den OBOS har forlenget avtalen fra med de samme fordelene som i forrige periode. Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Energipartner AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Tinfos AS. Resultatet av kraftforvaltningsavtalen har gitt besparelser også i Det har vært store områdemessige variasjoner i Norge i 2008, men målt mot gjennomsnittlig spotpris ser besparelsene ut til å bli ca 11%. AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har fremforhandlet en ny avtale med Statoil Norge AS om levering av olje, gass, pellets, elektrisk strøm til elektrokjeler og andre fyringsrelaterte produkter.

7 Side 7 82 Rabben Borettslag Rabatten gis på Statoils til enhver tid gjeldende listepris. Ved utgangen av 2008 var rabatten på 168,5 øre per liter eks mva. Ved bestilling av olje fra Statoil via internett gis det en ytterligere rabatt på 3 øre per liter. Økningen i oljeprisene i løpet av første halvår 2008 gjorde det mer attraktivt å fyre med elektrisitet kontra olje. For annet halvår 2008 har olje i større grad blitt benyttet til fyringen. Borettslaget har tiltrådt denne avtalen. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 8 ordinære og 16 juridiske bruksoverlatinger i borettslaget per Ved bruksoverlating opprettholder andelseier retten til sin eventuelle parkeringsplass/garasjeplass i 1 år. Etter 1 år går plassen til neste andelseier på ventelisten for parkeringsplasser/garasjeplasser. FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

8 Side 8 82 Rabben Borettslag FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i NORDEUROPA FORSIKRING AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Den enkelte andelseier må imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Crawford & Company (Norway) AS Eivind Lychesv. 19A, 1338 Sandvika tlf /faks Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring krever, forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe utstyret, mens det er andelseiers ansvar å montere og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

9 Side 9 82 Rabben Borettslag REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2008 Foretatt asbestsanering i alle kjellere samt fyrrommet i Steinspranget 66/68. Rehabilitering av spillvannsledninger i hele borettslaget. Montert opp grillplass bak mellombølgen 153/155. Innstalert innbruddsalarm anlegg på styrerommet Etablert web/hjemmesider (juni) Nye Postkasser i Steinspranget 66/68 (alle har nå nye postkasser). Oppgradering av utearealet/grøntanlegget med ny planter etc. Kartlegging av asbest i våre kjellere og fyrrommet. Rengjøring av ventilasjonskanaler/anlegg. Nytt brannvannanlegg i Steinspranget 66/68. Pusset opp/oppgradert styrerommet Alle oppganger pusset opp. Nye postkasser også montert Skiftet ut dører til vaskeriene, loft, kjeller samt til alle rømningsveier via loft fra våre loftsleiligheter til brannsikre dører Nye støttemurer St.sp 44 og MB/St.sp Ny vaktmestergasje oppført 2005 Alle vinduer og treflater i fasaden malt 2005 Alle vaskerier pusset opp 2005 Nytt belegg på balkonger i høyblokka 2003 Ferdigstilt renovering av alle balkonger 2002 Nytt pottelefonanlegg 2002 Nye balkongtak 2001 Beslått piper Rehabilitert alle elektriske anlegg 1999 Montert nye motorvarmere på alle parkpl 1999 Nytt kableanlegg for TV også tilrettelagt for telefoni og internett Skiftet ut 3 vaskemaskiner Montert energisparende utelamper Etterisolert blokker og forblendet med teglstein, samt nye balkongerm/utebod. Fullført utskiftning av takbelegg.

10 Side Rabben Borettslag 1991 Utvendig søppelhus etablert Satt ut Miljøskap i borettslaget Nytt takbelegg i høyblokka 1991 Rehabilitering av fyringsanlegget. Alle radiatorer ble byttet ut samtidig Skiftet takplater på en del av blokkene Rehabilitering av heiser i 66/ Skiftet vinduer, balkongdører, utgangsdø 1985/86 Skiftet vinduer og balkongdører, samt utgangsdører. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling den har styret avholdt 16 styremøter, og i 2008 er det blitt behandlet 262 saker. I tillegg er det avholdt et antall arbeidsmøter, bygningsmessige befaringer, tilbuds- og kontraktsmøter med firmaer. Styrevakter/nøkkelsalg etc. er avholdt hver mandag mellom kl i styrerommet. Styrets leder har hatt god kontakt med vår forretningsfører Nina Engen i OBOS avdeling Lambertseter angående den daglige driften av borettslaget. Informasjon til beboerne Styret ønsker en god kommunikasjon med beboerne. Informasjon fra styret til alle beboerne skjer bl.a gjennom informasjonsskriv. Dette deles ut i beboernes postkasser eller som oppslag på korktavlene i oppgangen og/eller kommer på Borettslagets Intern TV kanal. samt vår hjemmeside/webside som ble etablert juni Vår hjemmeside/webside ble fornyet/oppgradert i mars/april måned Borettslaget har følgende e postadresse til styrerommet: Vaktmestertjenesten Styret vil fremheve det gode samarbeidet med vaktmesterne Storm Klausen og Terje Ellingsen, og er godt fornøyd med arbeidet de utfører for borettslaget. Vaktmester Storm Klausen arbeider i 85% stilling, dette vil si at han nå arbeider fra mandag til torsdag med fri hver fredag. Vaktmesterne har følgende e-postadresse : HMS- arbeid Representanter for styret har sammen med vaktmesterne gjennomført vernerunde. På bakgrunn av denne har styret utarbeidet en handlingsplan for HMS- tiltak. Serviceavtaler Med Melby Heis A/S for service på heiser. Med Vakt Service A/S for alarmberedskap ved heis stopp o.l Med Elajo Installasjon A/S for elektrotjenester Med Oslo Veggdyrkontroll A/S for bekjempelse av skadedyr.

11 Side Rabben Borettslag Med Roderik - Jako A/S for Vaskerimaskiner Med Statoil Norge A/S for Olje/Diesel kjelene i Steinspranget 66/68 Med Get AS for kabelanlegget Med AC Renhold AS for Rengjøring av Oppganger og Vaskerier Med InterPark AS for kontroll og håndheving av Parkeringsbestemmelsene i henhold til borettslagets husordensregler. Vi presiserer at all kontakt med ovennevnte selskaper skal gå via styret/vaktmester, med unntak av Elajo Installasjon A/S, Get AS, Roderik - Jako A/S og InterPark AS. Analog avtale med Get/Digital dekoder Rabben borettslag har inngått en analog avtale med GET vedr. Tv kanaler. Denne avtalen gjelder fra til Fram til da er det ikke nødvendig å gå til anskaffelse av en digital dekoder, om man ikke selv måtte ha ett ønske om tilleggskanaler utover hva borettslaget har inngått analog avtale om. Rabben brl betaler for analog grunnpakke NOK 85,- pr husstand/mnd. Get betaler nettleie med NOK 5,- pr.husstand/mnd til Rabben brl slik at faktisk kostnad pr. husstand/mnd for Rabben brl er NOK 80,-. Søppeltømming Søppeltømming foregår på ukedagene - onsdag/torsdag. Tømming av papircontainere på fredager annen hver uke. Borettslagets husleie Styret har valgt å holde husleien uendret i 2008 (til orientering så var siste husleieøkning 1/7 2001), for 2009 er målet det samme hvis ikke noe uforutsett skulle skje som f.eks store bygningsmessige utbedringer etc. Borettslaget har valgt Nordeuropa forsikring as også for 2008/09 Som tidligere år har vi innhentet pristilbud på forsikringsdekninger for Rabben Borettslag, men valgte og forlenge med Nordeuropa forsikring AS og vår totale årspremie i 2008 ble på kr ,- Nordeuropa Forsikring AS sin årspremie for 2009 er på kr ,- inkl. naturskadepremie. Energiregnskap Styret fattet et enstemmig vedtak på vårt regnskapsmøte om å inngå avtale om energiregnskap med Obos for vårt borettslag. For de fleste borettslag er energi og brensel en av de største utgiftspostene i løpet av driftsåret. Formålet med et energiregnskap er å gi styret en oversikt over borettslagets energiforbruk, fordelt på oppvarming, beredning av varmt tappevann, belysning, gårdslys, fellesvaskeri etc. Energiregnskap gir styret et godt beslutningsgrunnlag ved vurdering av energibesparende tekniske tiltak, som kan føre til økonomiske besparelser på lengre sikt.

12 Side Rabben Borettslag Et energiregnskap gjør det også mulig å sammenligne forbruket i borettslaget med tilsvarende boligselskaper. Boligselskapet kan nyte godt av et introduksjonstilbud der ENOVA har innvilget støtte til dekning av 50% av etableringskostnadene. Ved støtte fra ENOVA er det to års bindingstid på tjenesten. Elektronisk behandling av fakturaer Dette innebærer at styret får tilgang til boligselskapets fakturaer på e-post og internett, dette er blitt utført siden juni Styret vil nå til enhver tid kunne hente fram tidligere betalte fakturaer. LITT INFO FRA LAMBERTSETER 2003 NÅ OG FREMOVER: Ny utbygging ved Rema i Cecilie Thoresensvei. Knausen brl mottokk tidlig på året 08 varsel om oppstart av reguleringssak på nytt byggekompleks. På vegne av Knausen hadde vi en dialog med arkitekten om prosjektet. Basert på opplysninger vi mottokk skulle dette i første omgang være en mulighetsstudie for en mulig utbygging. En slik sak kan enkelt konverteres til et nytt reguleringsforslag. Vi har ikke hørt noe mer i saken siden våren 08. Mellombølgen 143 b Byggearbeidene på tomta er ferdigstilt. Det er etablert et nytt borettslag og styret er konstituert. Kamomille borettslag er invitert til medlemskap i L Turløypa Til tross for flere henvendelser fra flere har ikke lysløypa fått noen midler. Så langt vi kan se har ikke avsendt korrespondanse blitt besvart. I løpet av 2008 har det skjedd organisatoriske endringer i kommunen slik at idrett nå ligger inn under kulturetaten. Saken forfølges videre og vi har info som går på at en bør ta et nytt utspill i forbindelse med rev. Budsjett til sommeren. Bergkrystallen stasjonsområde Forrige år meldte vi om at T-banetomta kunne bli utbygd til barnehage og boliger. Saksbehandler som vi hadde kontakt med er sluttet. Det siste forslaget er nå enten stilt i bero eller lagt på is i påvente av endrede økonomiske forutsetninger. Vi får ikke noe svar på den reelle statusen. Vi velger å tro at når boligmarkedet endres, tar etaten prosjektet frem igjen. Lokale torg og møteplasser i nærområdet Dette er et prosjekt som etter egen målsetting skulle være vedtatt for lengst. Saken har ligget lenge hos byråden, men er nå oversendt byutviklingskomiteen til behandling i vårsesjonen 09. Hva utfallet blir vet vi ikke, men det er nok et prosjekt som kan oppnå politisk velvilje. En videre utvikling og tilrettelegging av møteplasser er betinget av at det bevilges midler i prosjektet. Get avtalen For første gang ble GET prisen utdelt i 2008 ifbm Lambertseter dagene i september. Denne gangen ble det gitt støtte til Lambertseter kirke og Lambertseter idrettsforening.

13 Side Rabben Borettslag Prosjektet skal gå over 3 år, alle foreninger og lag som har prosjekter som faller inn under formålet til GET avtalen oppfordres til å søke. Kontaktperson er Tommy Bakke. Vedlikehold i perioden Blikkenslagerfirmaet Drogseth har utført følgende arbeider i tidsrommet mars 2008 til februar 2009 : Steinspranget er det blitt montert opp duestoppere. Kvartsveien 5 er det blitt montert opp en røykgassvifte samt diverse omgjøring ventilasjon piper og montert røyksugere i rustfritt stål. Kvartsveien 11 er det montert opp værhane/røyksuger Mellombølgen 68 Lekkasjer i takrenner Mellombølgen 153 diverse omgjøring ventilasjon piper samt montert røyksugere i rustfritt stål Diverse adresser i borettslaget, fjernet rasfarlig snø og istapper over inngangspartier m.v. Roderik Jako AS har utført en rekke reparasjoner på våre maskiner ivaskeriene. Andre aktuelle vedlikeholdsbehov fremover En del av platetakene begynner å bli dårlige, spesielt punktblokkene. Omlegging av disse takene vil antakelig være aktuelt innen 5 10 år. Første gang omtalt i Opprettelse av grillplass bak Mellombølgen 153/155 Vaktmesterne har satt opp en stor fin grill og sittegruppe i Mellombølgen. Det er oppe i skogholtet bak Mellombølgen 153/155. Det er også satt opp søppelboks, slik at alle som benytter grillplassen rydder opp etter seg selv. Hagespesialisten oppgradering av utearealet samt beskjæring av trær 2008 Hagespesialisten sluttførte i løpet av våren/sommeren 2008 oppgraderingen av grøntområdene i borettslaget som de påbegynte i I tillegg har de høsten 2008 beskjært/tynnet ut ca.35 kirsebær trær i borettslaget. Asbestsanering i 2008 Det ble utført asbestsanering i borettslaget i 2008 av SR Service AS, de isolerte varmerør i kjellere og fyrrommet i Steinspranget 66/68 og arbeidene ble sluttført i juni Brenseltillegget i Steinspranget 66/68 ( Høyblokka) økte med 70 % fra 1/ I forbindelse med behandling av budsjettet for 2009 vedtok styret å øke brenselstillegget med 70% fra dette utgjør i kroner en økning fra kr.338,- til kr.574,- for en 1-roms og fra kr.675,- til kr.1147,50,- for en 2.roms. Bakgrunnen for endringen er at brenselstillegget ikke har dekket kostnadene for strøm og olje de to siste årene. Det var et akkumulert underskudd i brenselsregnskapet på ca. kr ,- pr Styret har til hensikt å opprettholde denne økningen ut 2009 og eventuelt senke brenselsregnskapet ifbm budsjettbehandlingen for 2010 hvis vi er i balanse innen årets utgang.

14 Side Rabben Borettslag Borettslagets møter med OBOS prosjekt samt andre entreprenører etc. Vi har i 2008/09 hatt møter sammen med OBOS prosjekt bl.a for kontraktinngåelser ifbm med Forprosjekt Våtrom Lasse Steinbakken Entreprenør as ifbm Rehabilitering av Spillvannsledninger i hele borettslaget samt pristilbud på opprettelser av P.plasser, her har også Stake & Graveservice as kommet med pristilbud. Forprosjekt våtrom utført av OBOS Prosjekt Etter vedtak fattet på generalforsamlingen i Rabben brl , inngikk styret 29/ avtale med OBOS Prosjekt om et Forprosjekt Våtrom i den hensikt å kartlegge for eventuell utskiftning av sluk, vann- og avløpsrør og rehabilitering av våtrom mm i boligselskapet. Rapporten fra dette prosjektet ble presentert av OBOS Prosjekt v/erik Udnæs for styret den Etter dette ble det bestemt å avholde et informasjonsmøte og en gjennomgang av rapporten onsdag kl.18.00, i aulaen Lambertseter videregående skole, der andelseiere kunne stille spørsmål og få svar på det de eventuelt satt inne med. Kostnader, lånebehov og konsekvenser for fellesutgiftene/husleiene ble også belyst. Det ble ikke foretatt noen valg eller bestemmelser på informasjonsmøtet. Etter tilbakemeldinger fra andelseiere har styret funnet det riktig å avholde et nytt informasjonsmøte. Møtet vil bli avholdt 10. juni Videre fremdrift er avhengig av hvilket vedtak som fattes på en eventuell ekstraordinær generalforsamling. Ved et positivt vedtak vil videre fremdrift ha følgende milepæler : Prosjektering av ønsket tiltak, anbudsutsendelse til aktuelle entreprenører, anbudsinnlevering og evaluering av anbudene, kontrahering av entreprenør, byggesøknad og byggestart. Eventuell byggestart kan normalt sett tidligst forventes å starte ca. ett år etter et formelt vedtak. Rehabilitering av spillvannsledninger (kloakk) i 2008 Lasse Steinbakken Entreprenør AS sto for rehabilitering av spillvannsledningene(kloakk) i hele borettslaget og arbeidene ble utført i fra uke 36 til uke 47. Alle områder som berøres av arbeidene både inne og utendørs skal tilbakeføres til sin opprinnelige stand innen Opparbeiding av ca. 24 nye p.plasser På generalforsamlingen i Rabben brl ble det vedtatt at styret skulle se på mulighetene for opprettelse av flere parkeringsplasser. Styret har nå iverksatt opparbeidelse av ca. 8 nye p.plasser v/nedgangen til avstikkeren brl, omtrent vis a vis Steinspranget 44. Plassene forventes ferdig i månedsskifte april/mai. Vi har også muligheter til å opprette ytterligere anslagvis 16 p.plasser v/nye vaktmester garasjen i Steinspranget. Men det som må til her er ganske mye sprengning av fjell og fjerning av trær. Og som kjent så er sprengning av fjell veldig kostnadsdrivende.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Rabben Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 13. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010

REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010 REGISTRERINGSBLANKETT ved ordinær generalforsamling 08. april 2010 Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet. BRUK BLOKKBOKSTAVER Eierens navn : Eierens adresse : Leilighetsnummer:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer