Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012"

Transkript

1 Markedssyn: august 212

2 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212

3 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

4 Utvikling i aksjemarkedene Endring siste måned Endring hittil i år MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 1 UK (Valuta/NOK) S&P 5/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 1 UK (Valuta/NOK) S&P 5/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang SengOSEBX (Valuta/NOK) juli 12 juli 12 Jevnt over en positiv måned i aksjemarkedet, men svingningene var store Året som helhet viser en avkastning som er godt i pluss Vekstforventningene har falt jevnt utover sommeren, men de børsnoterte selskapene har ikke skuffet

5 En urolig høst foran oss Er alle kaninene ute av hatten? USA står foran et presidentvalg (6. november), som vi skape politisk usikkerhet. I samme periode er står viktige politisk beslutninger på agendaen Rullering av stimulanser fra Bush-perioden (Fiscall cliff) Heving av gjeldstak Samtidig som veksten fortsatt må stimuleres og budsjettene balanseres for å holde den skadeskutte økonomien i gang I Europa fortsetter den endeløse rekken av viktige møter som tilsynelatende bringer oss kun litt videre Vi holder fast ved at ECB/myndighetenes viktigste oppgaver er å gjøre det mulig for PIGS-landene å kjempe seg tilbake i balanse Holde statsrentene nede, sørge for tilstrekkelig tilgang på likviditet til bedrifter og husholdninger Oppbremsingen i BRIC har vært overraskende kraftig Alle er enige om at investeringene er for høye i Kina, men likevel kan det bli løsningen også denne gangen

6 Index (diffusion) Husk: Verden er ikke alltid som man leser i media Verden var full av skuffelser i sommer, og de aller fleste makroøkonomiske nyhetene kom på nedsiden av forventningen. Virkeligheten nå er imidlertid at tallene i langt større grad kommer inn som forventet Fortsatt er det imidlertid et overtall av negative overraskelser for alle regionene Det er heller ikke noe i volatiliteten i markedet som burde skremme oss Business Surveys, The Citigroup Economic Surprise Index, Index mars april mai juni juli august september 12 United States, Citigroup Economic Surprise Index, USA Eurozone, Citigroup Economic Surprise Index, Eurozone China, Citigroup Economic Surprise Index, China Asia Pacific Ex Japan, Citigroup Economic Surprise Index, Asia Pacific 9 8 Close aug nov 7 feb mai aug nov 8 feb mai aug nov 9 United States, CBOE, Volatility Index (VIX), USD United Kingdom, NYSE Euronext FTSE 1 Volatility, EUR feb mai aug nov 1 feb mai aug nov 11 feb mai aug 12

7 Makro 2 USA EUROPA ASIA - NORGE

8 Konklusjon USA Veksten er på det jevne, men pilene peker nedover Industritilliten har falt mye de siste månedene. USA vil ikke greie seg uten vekst i resten av verden. Ordreinngangen til industrien har bremset opp og falt i juni, lavere enn for 6 mnd siden Arbeidsmarkedet vokser, men litt mindre enn vi liker Konsumentene har ikke mistet troen, og det er fortsatt litt å gå på med en ganske høy sparerate Boligmarkedet er i ferd med å finne feste, byggingen og prisene stiger Potensialet for en relativt kraftig bidrag fra økt boligbygging er til stedet, etter en periode hvor det er bygget vesentlig mindre enn behovet Dette kan gi store bidrag til BNP Amerikanske konsumenter har i løpet av de siste årene bedret sin finansielle situasjon vesentlig Myndighetene har vilje til å gi gass, men evnene er svekket Det offentlige må fortsatt spare, og USA er trolig avhengig av vekst ute for å kunne vokse noe særlig Bernanke er klar til å gjøre mer, om det trengs. Han er urolig for veksten, men ikke så mye at han signaliserte nye tiltak nå Basert på hvor USA er i syklusen, og relativt sunne balanser både hos husholdningene og bedriftene tror vi ikke på en alvorlig sprekk

9 USA: Svak vekst i 2.kvartal Som ventet var veksten i 2.kvartal ganske svak, og den annualiserte veksten kom inn på 1,5% fra 1.kvartal Det offentlige forbruket falt som det har gjort de foregående 7 kvartalene Den viktigste bidragsyteren til vekst var konsumentenes forbruksvekst, men her var også den største skuffelsen Bedriftsinvesteringen og boliginvesteringene økte omtrent som ventet Det offentlige kommer trolig til å være svakt også framover, men vi ser mulighet for vekst i både boliginvesteringene og det private forbruket Bidrag til BNP-vekst i USA (k/k) Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Offentlig forbruk Privat forbruk Bedriftenes investeringer Boliginvesteringer Netto eksport Lagerendring Totalt Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

10 Indeks Prosent USA: Utsiktene i industrien er blitt svekket ISM kraftig og uventet mye ned i juni ISM vs industriproduksjon 7 og vært flat deretter. 7 Industriproduksjon, endring 6m 65 ISM har falt til omtrent gjennomsnittlige nivå, og indikerer en annualisert vekst i industriproduksjonen på rundt 1,%. Det vil se en halvering i forhold til veksten det siste året ISM (2 mnd ledende) Det var liten støtte å finne i delkomponentene Produksjonskomponenten falt mye, og nye ordre litt. Lagerkomponeneten steg til 53. Indikerer at lagrene skal opp Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Lagerendringer i USA 2. Produsentlager m/m ISM er langt unna resesjonsterritorium (42-43) men fallet uroer selvsagt ISM, lagerkomponent Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

11 USD (billions) billions USA: ISM delkomponenter Enkelte av delkomponentene til ISM har en bedre evne til å predikere framtiden enn andre, og nye ordre og produksjon er i den sammenhengen de beste, og dessverre de som har falt mest de siste månedene Sammenhengen mellom nye ordre-komponenten og faktiske nye ordre i økonomien er ikke veldig høy, men utsiktene er likevel ikke gode ISM, dekomponert Aktivitet Flaskehalser Industriordrene holdes oppe av transport, men det vil ikke vare Industriordre for varige goder i USA sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai Kilde: Reuters EcoWin,Allegro Finans Totalt Eks transport Eks transport og forsvar sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul ISM, Nye industriordre i USA 1 75 ISM, nye ordre Nye ordre, endring 3 mnd Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

12 Percent Percent Knekken finnes også hos de små bedriftene Forskjellen mellom ISM og småbedriftene faller, men også småbedriftene har merket knekken 2 1 USA: Bedriftstillit Normalisert ISM, tjenesteytende ISM, industri Tilgangen på kapital bedres imidlertid stadig, dvs. forverringen blir mindre. Et netto tall på -7 viser at det en overvekt på 7% av bedriftene synes tilgangen på kapital blir verre NFIB, små bedrifter Det er vanskelig å stole helt på nivået på denne indeksen Siden indeksen startet i 1986 har den kun vært høyere enn i 1 måned, og da 1% i desember USA: Lån til små bedrifter Tilgjengelighet av lån, endring siste 3 mnd Gjennomsnittlig verdi er på på -6,1%, med et standardavvik på 3,3%, så dagens måling er bare marginalt verre enn gjennomsnittet Fylte lånebehov siste 3 måneder

13 Personer (thousands) Prosent thousands USA: Arbeidsmarkedet sliter fortsatt Det siste halve året har sysselsettingsveksten vært skuffende, og hver arbeidsmarkedesrapport har gitt nye skuffelse Etter en veldig svak måned har imidlertid tallene tatt seg litt opp utover høsten Jobbtallene har en tendens til svinge en del i sommermånedene som følge av sommernedstengning i bilindustrien, så det er knyttet noe usikkerhet til tallene Bedringen i arbeidsmarkdet bekreftes av jobless-claims tallene som også viste en bedring Sysselsetting i USA eks jordbruk, m/m sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Arbeidsledigheten litt ned igjen Disse tallene hentes fra Household Survey som historisk har vist seg å være relativt volatil, og endte på 8,1% fra 8,3% neste gang Arbeidsledighet i USA Arbeidsledighetsrate Nye arbeidsledige (4-ukers snitt) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

14 Person Percent USA: Jobless recovery er normalen Vi har etter denne resesjonen, som etter de to foregående blitt svært overrasket over hvor sakte arbeidsmarkedet har hentet seg inn, men det er kanskje på tide å innse at det er normalen Amerikansk arbeidsmarked Månedlig endring Noen positive undertoner finne i markedet Antall oppsigelser var i august på laveste nivå siden år 2! Svingningene fra måned til måned er imidlertid ganske store, og selv 6 måneders snittet er vesentlig lavere enn nivået på hele 2-tallet sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug Bygg & anlegg [c.o.p val 1 month] Industri [c.o.p val 1 month] Finans [c.o.p val 1 month] Offentlig [c.o.p val 1 month] Øvrig service [c.o.p val 1 month] Overtidsbruk Nye arbeidsledige (invertert) ISM (Arb.m. komp.) USA: Arbeidsledighet og oppsigelser Arbeidsledighetsrate Arbeidstid per uke Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Oppsigelser, Challenger

15 USA: Det private forbruket bidrar lite Veksten i det private forbruket har vært lav i USA i en periode. Dette har gitt gradvis bedrede balanser her til tross for en svak reallønnsvekst Den svake veksten i det private forbruket de siste månedene er ikke forårsaket av en svak utvikling i lønnsveksten, den har tvert i mot vært ganske sterk, også i realtermer Lønnsøkningen har ikke gått til forbruk, men til sparing Sparerate i USA 9 Skattepakke 8 Skattepakke Gjennomsnittlig sparerate siden Microsoft utbytte Skattepakke 5 4 Gjennomsnittlig sparerate siden Orkanen Katrina Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

16 Enheter (millions) Indeks millions USA: Balansen i boligmarkedet bedres År med lav byggeaktivitet begynner å tære på lagrene av usolgte enheter, og lageret er nå omtrent på historisk gjennomsnitt Antall nye og brukte enheter for salg toppet på nesten 4,6 millioner i 27, og er nå nede i 2,5 millioner. I forhold til omsetning er imidlertid lageret fortsatt høyt En massiv nedjustering av statistikken bedret bildet Det er fortsatt 6 flere tomme boenheter enn normalt Boligmarkedet i USA årlig rate Boligmarkedet i USA Igangsetting Byggetillatelser Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Aktiviteten i boligmarkedet er på vei opp, men veien er lang Avtalte salg 2 mnd ledende Avtalte salg og omsetningen er på svært lave nivå, men avtalte salg har steget kraftig siden slutten av 211. Med unntak av noen måneder med sterke subsidier er den på høyeste nivå siden mai Boligsalg Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

17 Prosent Index USA: Lys i tunellen i boligmarkedet Tre år med ekstrem lav aktivitet har imidlertid satt sine spor, og aktiviteten vil uunngåelig begynne å stige igjen Affordability. Boliger er billig sammenlignet med inntektene En indeks på 1 viser at gjennomsnittsfamilien vil kunne få finansiering på gjennomsnittsboligen. En indeks på 2 viser at gjennomsnittsfamilien tjener dobbelt så mye som det som er nødvendig for å få finansiering United States, Housing Affordability Den positive nyheten er at balansen bedres, selv om antall enheter for salg fortsatt er høy. Boliginvesteringene som andel av BNP kan bare gå en vei Boligmarkedet i USA Realpris på boliger, å/å En økning fra 2,5% av BNP til 5,% av BNP vil direkte øke BNP med 2,5%, i tillegg vil multiplikatoreffektene gi minimum samme bidrag Boliginvesteringer, i % av BNP Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

18 USA: Kun et tidsspørsmål før prisene stiger igjen Den offisielle statistikken har begynt å vise en liten oppgang men ikke Case/Shiller Boligprisene har i beste fall vært flat etter finanskrisen i nominelle termer Reelt sett har fallet vært over 1% siden starten av 29 I realtermer har de amerikanske boligmarkedet knapt vært billigere de siste 25 årene, og i forhold til lønningene er boliger på laveste nivå i statistikken. Prisene må ikke stige for at argumentasjonen om bygging skal holde, men de vil gjøre det Nominelle boligpriser i USA 2 = 1 Case/Shiller, Nasjonal Offisiell statistikk, brukte boliger Case/Shiller, 2 byer Realpris på boliger i USA 199 = 1 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Freddie Mac Offisiell statistikk, brukte boliger 1 Case/Shiller Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

19 USD (thousand billions) USA: Hva gjenstår for det offentlige Voldsomme stimulanser etter finanskrisen har medført at den offentlige gjelden har skutt i været i USA. Økningen har så langt vært på 35% av BNP (Fra 47% til 82%), og andelen stiger fortsatt Noen bremser er imidlertid satt på, men det går ikke veldig fort De offentlige utgiftene har vært stabile de siste 6 kvartalene, og kun økt med 7% de siste 3 årene De offentlige inntektene stiger mer, men forholdet mellom de to er fortsatt på 1,4 USA: Offentlig underskudd USA: Federal gjeld Som andel av BNP USA: Budsjettbalanse Utgifter / Inntekter Statsbudsjettets utgifter Kilde: Reuters EcoWin,Allegro Finans Statsbudsjettets inntekter

20 Konklusjon Europa Den europeiske økonomien balanserer åpenbart på en knivsegg, og det veksler mellom håp og fortvilelse Muddle trough framstår fortsatt som det mest sannsynlige scenariet Bremsene er satt på for fult i sør, og også landene i nord merker oppbremsingen Det finnes imidlertid lyspunkt, selv om finansmarkedene ikke velger å fokusere på disse Forventningene til hva Draghi faktisk kan gjøre virker mer avstemt nå. Han lover å hjelpe, men det er fortsatt opp til politikerne å få en løsning på bordet Målingene fra den europeiske økonomien viser at nåsituasjonen er ganske svak, men pilene peker ikke veldig mye nedover Slik vi ser det må to viktige forutsetninger på plass for at den europeiske økonomien skal oppnå den ønskede utviklingen: Statsrentene må holdes ned og tilgangen på kapital må holdes oppe. Er disse to faktorene tilstede så kan jobben begynne. Det er ingen tvil om at Draghi ser det samme, spørsmålet er bare hvor mye det vil koste Utviklingen i marginene til statsgjelden for Italia og Spania er gode indikatorer på markedets kollektive vurdering av situasjonen, og den vurderingen blir mest sannsynlig selvoppfyllende Tilgangen på kapital i Europa forteller oss om bankenes vilje og evne til å låne ut penger, samt om bedrifter og husholdningers vilje og evne til å låne penger. Ingen kapital, ingen vekst

21 Percent Percent Index Percent Europa: Tilliten er totalt sett relativt stabil men dessverre på et lavt nivå, og de siste målingene viser en svekkelse Den overordnede sentimentsinikatoren i Europa falt i august tilbake til 86,1 4% industri 3% service næringer 2% konsumenter 5% detaljhandel 5% byggenæringen Gjennomsnitt på 1, stdav på ca 1 Begge indikatorene peker mot en mild resesjon i euro-området Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren BNP, 6 mnd endring, annualisert sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun Euro Zone BNP vs CEPR EuroCOIN CEPR EuroCOIN idx Sentimentsindikatoren BNP, 6 mnd endring, annualisert sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun

22 Index hundredths Percent Index Europa: Hva skjer i UK? UK utgjør 3,5% av global BNP, og har etter finanskrisen utført massive offentlige innsparinger. Dette har gitt utslag i en svært langsom innhenting, og 2.kvartal viste kraftig fall i BNP United Kingdom, Gross Domestic Product, Total, at market prices, Constant Prices, SA, Index, 29= q/q y/y BNP falt med,7% fra 1.kvartal til 2.kvartal. Den kraftigste nedgangen siden finanskrisen Nivå Burde ikke OL ha dratt opp investeringene og aktiviteten? Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q Source: Reuters EcoWin BNP i UK er bare en drøy prosent høyere enn bunnen etter finanskrisen Arbeidsledighet De fleste nøkkeltallene fra UK viser det samme: Økonomien har over hode ikke hentet seg inn etter finanskrisen Industriproduksjon, indeksert realverdi Detaljhandel, indeksert realverdi aug des apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des apr Source: Reuters EcoWin

23 Periode Forventninger Europa: Samling i bunn Det var i en periode noe mismatch mellom de forskjellige tillitsindikatorene, hvor PMI indikerte fallende aktivitet, mens Ifo og ZEW fortsatt bar løfter om vekst i Tyskland Disse forskjellene er nå mindre, og dessverre har det blitt en samling i bunn Pga at utslagene under finanskrisen var såpass stor blir skalaen litt ødelagt Geografisk går det også mot en samling i bunn, i alle fall når det gjelder industrien Næringslivet for øvrig har vist en noe mer blandet utvikling, men nivået var svakere i utgangspunktet Gryende vekst Resesjon Tysk industritillit, ZEW vs IFO Normalisert. Siste 2 år heltrukket linje, og siste 4 år stiplet Høykonjunktur Oppbremsing Nåsituasjon IFO ZEW Siste måling Gjennomsnittlig vekst i industriproduksjon, # mnd etter observasjon Kolonne1 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd Gryende vekst 1.1 % 2.1 % 2.8 % 3.1 % 2.9 % Høykonjunktur 3.9 % 4. % 3.6 % 2.8 % 1.8 % Oppbremsning 2.7 % 1.1 % -1. % -2.5 % -3.3 % Resesjon -4.2 % -5.1 % -3.7 % -1.7 % 1.4 %

24 billions Index Europa: Industriproduksjonen trender nedover For EMU som helhet trender industriproduksjonen nedover. Utviklingen i Tyskland er omtrent flat, mens Italia og Spania faller Industriproduksjon, diverse land i Europa indeksert i 25 og sesongjustert Ordrene er godt på minussiden, mens produksjonen faller noe mindre Det er liten etterspørsel innenlandsk, men det kompenseres av et stadig økende handelsoverskudd Selv om Tyskland (som ikke trenger det) øker sitt overskudd, har bedringen vært større i landene som virkelig trenger det PIIGS var i pluss i juli for første gang siden 1998 EMU har samlet det største overskuddet siden pengeunionen ble opprettet for drøyt 1 år siden Det har historisk vært et problem å få overskuddet kanalisert over til det offentlige, men når kaken øker vil pengene etter hvert komme fellesskapet til gode Frankrike Italia Tyskland Spania jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr EMU: Handelsoverskudd Endring å/å Tyskland EMU 5 EMU PIIGS Source: Reuters EcoWin

25 Index Europa: Sammenhengen er egentlig ganske enkel Produksjonen gjøre der den er billigst, enten ved at produksjonsmidlene for eksisterende bedrifter flyttes, eller ved at høykostprodusenter taper markedsandeler Sammenhengen mellom industriproduksjon og unit labour cost er veldig bra. Med felles valuta er det lite annet som skiller EMU: Unit Labour Cost, 2 =1 Irland Italia EMU Tyskland Spania Utviklingen i Unit Labour Cost i EMU totalt sett har omtrent vært på linje med USA, men USA omstilte seg raskere i forbindelse med finanskrisen Den krisen som Europa nå går igjennom vil garantert bedre konkurransekraften på sikt. Er ikke mulig med en devaluering for landene som trenger det i EMU, men det skjer interne devalueringer

26 billions Percent EMU: Er alt håp ute for Spania? Spania har et problem med for store underskudd. Gjelden er i utgangspunktet håndterbar, men det hjelper ikke så lenge det årlige underskuddet er på 5-6% av BNP Selv om det åpenbart vil ta tid er det noe som Spania jobber med, og mye av jobben er gjort selv om det hele drukner i en situasjon hvor arbeidsledigheten skyter i været og BNP bremser voldsomt Hvis vi ser på hele økonomien som en helhet (slår sammen offentlige og private), er det en forutsetning at det produseres mer enn det forbrukes for å gå med overskudd, et annet mål på dette er handelsbalansen DG ECFIN, Forecast, General government deficit/surplus, % of GDP Irland Portugal Italia Hellas Spania Spania: Nettoeksport Nettoeksport, eks energi Nettoeksport (eks energi) har vokst jevnt og trutt de siste 4-5 årene, og var i vår på pluss for første gang siden 1987 Ting går overraskende fort i Spania -5-6 Nettoeksport Source: Reuters EcoWin

27 Index Europa: men innenlandsk forbruk er svakt Europa er på sparebluss, og det innenlandske forbruket vokser ekstremt lite Det offentlige sparer Konsumentene er skeptiske til framtiden Bedriftene er rammet av manglende framtidstro og kapitaltørke Slik det nå ser ut er regionen svært avhengig av vekst ute EMU, Detaljhandel, reelle verdier +1,3% Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Bidrag til BNP-vekst i EMU (å/å) konstante priser Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Offentlig Privat forbruk Private investeringer Handelsbalanse Lagerendring Total BNP Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

28 Personer (thousands) Prosent Europa: Ledigheten stiger videre men litt saktere Spansk og gresk ledighet stiger videre, men spansk litt saktere. Ledigheten opp også mange andre land, som Italia og Frankrike. Men tysk ledighet lavest på 2 år. Ledigheten har steget raskt, mest trukket opp av landene i sør. Innstrammingene i finanspolitikken biter og privat sektor kompenserer ikke med økt etterspørsel. Tyskland holder ledigheten på 5,5% som er det laveste nivået på 2 år Godt ledigheten ikke stiger like raskt, men vi har ikke sett toppen ennå. Med fall i BNP vil sysselsettingen bli kuttet og ledigheten vil stige videre Hartz-reformen Europa, Ledighetsrate Tyskland EMU Frankrike Spania jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Tysk arbeidsledighet Endring siste 3 måneder Italia UK Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

29 Percent Europa: Viktig indikator I Fokus har snudd bort fra de små grisene som allerede har fått støtte fra EMU/IMF og mot Italia og Spania gjennom sommeren Irland har faktisk lavere rente både Italia og Spania hvis vi ser på et snitt over kurven, og Portugal nærmer seg Gapet har i hovedsak tette seg ved at rentene i Portugal og Irland har falt Markedet synes nå å ha avstemt forventningen til hva ECB kan gjøre Det forventes at ECB vil være der, selv om det ikke er klart hvordan tiltakene vil komme Nedgangen i den korte enden har vært veldig stor for både Italia og Spania, og 2-års renten i Spania har nesten halvert seg siden slutten av juli sep 7 6 nov 9 jan EMU: Gjennomsnittlig statsrente Enkelt snitt av yield for 2, 3, 5 og 1 år mar mai jul sep nov jan 1 Irland Spania Portugal Italia mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep Government Benchmarks, Bid, Yield, Close, EUR mars april mai juni juli august september 12 Italy, 2 Year Spain, 2 Year

30 billions Europa: Viktig indikator II Utlånsmengden ses best gjennom veksten i pengemengden, M1, M2, M3. Størrelsene vil avhenge av faktorer som blant annet: Låneetterspørsel blant kundene Bankenes vurdering av kredittrisiko Bankenes fundingsituasjonen Veksten i M3 er ganske høy, oppgangen har vært på omtrent 3,5%. Med en BNP-vekst på nær null, så er det altså mer penge pr BNPenhet nå enn det var for ett år siden EMU (M3) Sesongjustert, beløp M3 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Fortsatt strammere utlånsmarked, men andelen finansinstitusjoner som strammer til er avtakende Normalen er innstramning, og dagens situasjon er bedre enn normalt. Historikken er riktignok svært kort EMU, långivere som strammer til betingelsene ved utlån Fordelt på låntagere Husholdninger Store bedrifter -1 Små bedrifter -2 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q

31 Konklusjon Asia Veksten i Kina har falt en god del, men det er grunn til å tro på myndighetene når de sier at målet er 7,5% BNP-vekst Det er vesentlig svakere enn de siste 1 årene, men omtrent på linje med det forventningen har kommet ned på, og der veksten har vært det siste kvartalet De korte indikatorene fra Kina viser oppbremsning, og synes som om bremsene har blitt satt ganske kraftig på de siste månedene Importen av viktige innsatsfaktorer faller Produksjon av elektrisitet og jernbanefrakt faller begge mye Myndigheten har et rikholdig arsenal av midler som kan benyttes for å stimulere veksten om den blir for lav Renten ble kuttet med,56, til 6,% for 1 års utlån fra bankene i sommer Bankenes reservekrav har blitt satt ned i flere omganger fra med 1,5 prosentpoeng fra 21,5% til 2,% det siste året

32 Percent Percent Index Asia: Eksport fra asiatiske land Grafen indikerer at vi hadde en oppbremsing i 211, men at veksttakten nå er tilbake omtrent på den langsiktige vekstbanen Siste observasjon består av kun Sør Korea og Vietnam Litt glattet har veksten det siste halve året vært på rundt 13% i annualiserte termer, hvilket er omtrent på gjennomsnittlig nivå Asia, eksport fra diverse asiatiske land Fremvoksende økonomier i Asia ga et betydelig bidrag til global BNP-vekst i 211 Foruten Kina vil de andre landene stimuleres av fortsatt ekspansiv penge- og kredittpolitikk så lenge myndighetene forsøker fortvilt å holde valutakursene stabile I ettertid kan det nå se ut som om eksporten tok et ganske stor parallellskift nedover mellom august og oktober i fjor, for så å vokse omtrent på trend deretter. Trendlinjen tilsvarer en vekst på 15% i året Ut fra den historiske sammenhengen tilsvarer det en vekst i global handel på omtrent 7.5% og en vekst i OECD industriproduksjon på nesten 2,% OECD industriproduksjon, å/å Eksport fra asiatiske land, å/å

33 Prosent Prosent Kina: Myndighetene gir gass Kinesiske myndigheter har begynt å lette på bremsen, og i løpet av relativt kort tid har de gjennomført 3 pengepolitiske lettelser Kina: Reservekrav vs utlånsrente Reservekrav, store banker Samlet effekt av disse er beregnet til rundt 13 milliarder yuan Selv om reservekravet har blitt redusert med 1 prosentpoeng i løpet av denne perioden, er det fortsatt et stykke å gå før kravet er tilbake dit vi startet. 1 prosentpoeng frigjør omtrent 8 milliarder yuan Utlånsrente Reservekrav, små banker Veksten i pengemengden har de siste månedene, i nominelle termer, nesten vært tilbake til nivået vi hadde etter finanskrise Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kina: Pengemengde og Kredittvekst 9 Det hjelper myndighetene at inflasjonen har begynt å falle litt. Målet for inflasjonen i 212, dvs. vi er godt innenfor med dagens nivå Pengemengde (M2) Kredittvekst KPI Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

34 Prosent Ton (metric) (millions) Ton(metric)-kilometre (billions) Percent Percent Kina: for at veksten ikke skal falle mer Sammenhengen mellom BNP-veksten og produksjonen av elektrisitet er høy, likeså viser jernbanefrakt og antall containere fra større havner China, Chg Y/Y Alle disse indikatorene er normalt pålitelige og ledende for industriproduksjonen i Kina, og det underbygger dermed at industriproduksjonen er under press Production Approach, Gross Domestic Product, Total, growth rate, Constant Prices Production, By Commodity, Electricity Source: Reuters EcoWin 35 Kina, endringer å/å 6 m glattet 6 China Investeringer, totalt Industriproduksjon sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans 3 aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai Freight Transport Turnover, Railway, volume Cargo handled at major seaports 17

35 Ton (metric) (millions) Ton (metric) (millions) Ton (metric) (millions) Ton (metric) (millions) Kina: Landet har en vanvittig appetitt på råvarer Med lange briller er veksten imponerende, og synes ikke å bremse ned, men hvis vi isolerer til den siste perioden, så er bildet litt annerledes Både importen av jernmalm og råolje er lavere nå enn ved nyttår Slike fall er ikke uvanlig, men uansett er det et tegn på at noe ikke er helt som det skal China, Imports Other, Crude petroleum oil Iron ore and concentrate, Total China, Imports aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai Other, Crude petroleum oil [cma 6] Iron ore and concentrate, Total [ma 6] 13

36 Kina: Landet har en strukturell utfordring Dagens sammensetning av BNP er svært tung når det gjelder investeringer, mens forbruket er lavt Indikerer høy sparing, men er det er kun riktig hvis investeringene er fornuftige Kina foretar i større grad en andre land investeringene i forkant Transaksjonsfasen kan bli problematisk Forskjellen mellom Kina og en del andre land er at investeringene er tatt i forkant av behovet. Det kan indikere overinvesteringer og eventuelt bobler (men også bare god planlegging)

37 Kina: Fordelingen vil endres de kommende årene Andelen investeringer er ikke uhørt høy, men investeringsboomen varer sjelden så lenge som i Kina Kina er ganske forskjellig fra de øvrige BRIC-landenen Effekten av en annen sammensetning av kinesisk BNP de kommende årene vil bli enorm sektormessig, men igjen Norge har trukket gull-loddet Olje brukes i større grad i konsumvarer enn investeringsvarer

38 Percent Kina: Endringen er i gang Detaljhandelen i Kina øker jevnt og trutt Forbruket er høyere enn investeringene for første gang på svært lenge Hvis vi ser på fallet i BNP de siste årene, så kan det til en stor grad forklares gjennom fallende investeringer Detaljhandel Detaljhandel, å/å Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin 9 Kina: Bidrag til BNP-vekst, forbruk og investeringer Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Final Consumption Expenditure Final Consumption Expenditure Gross Capital Formation

39 Konklusjon Norge Industrien bremser også her hjemme nå Økonomien bremset mindre enn andre, men opplever også lavere innhenting nå. Videre vekst avhenger av global vekst Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Konsumentene har igjen satt fart på forbruket, og veksten er tilbake på den gamle veksttaktene Konsumenttilliten er tilbake, og boligprisene skyter i været Kredittindikatoren viser at låneopptaket fortsatt er sterkt hos husholdningene For tiden virker Norge å være skjermet fra uroen ute i verden, men det spørs om det kan vare. Våre viktigste handelspartnere gjennomgår voldsomme innstramninger, noe som medfører at vi enten må gjøre det samme eller akseptere at norsk konkurransekraft svekkes ytterligere

40 Net balance Percent Percent Percent Net balance Norge: Forferdelig PMI Svigningene i PMI gjør det vanskelig å stole på den. Indeksen har gått fra 47 til 6 og ned igjen på 6 måneder Et slikt utslag er forskjellen på å predikere et fall i industriproduksjonen på,5% eller en vekst på 2,% på 6 mnd basis. Nå ligger vi dessverre i nedre del av dette båndet Industritillit Norway, Business Surveys, SA PMI Nivået er elendig og langt under faktisk produksjon og andre indikatorer SSB sin indeks har kun kvartalsvis rapportering, så her må vi avvente noen måneder, men den er generelt langt mindre volatil, og befinner seg nå i øvre del av båndet som PMI svinger i Norge, PMI, Manufacturing Sector sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul Employment New orders, total Output Norge, Industri 4 3 Industritillit Ind.prod, endring 6 mnd

41 Index Index Norge: Også vi er avhengig av utlandet Veksten i ordrene er fortsatt til stede, men den er isolert til enkelte sektorer, og eksportmarkedet bidrar ikke Oljen redder bildet Norway, New Orders, Index, 25=1 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q Building and construction Export market Ships, boats and oil platforms Norway, Production, Index, 25= Building of ships and boats, Ships, boats and oil platforms, SA Construction, total, SA Buildings, total, SA Manufacturing, Manufacturing, SA

42 Index Percent Norge: Men bra aktivitet ennå Industriproduksjonen steg,8% i juni og trenden er omtrent flat. Årsveksten er på beskjedne 4,3% Norge: Industriproduksjon Endring y/y og indeks En høy og stabil oljepris har utløst et skred av nye feltutbygginger, som igjen gir rekordhøye investeringer Estimatet for 212 ligger nå på rekordhøye NOK 186 milliarder (ca 3% av fastlands BNP), over NOK 4 milliarder høyere enn i 211 Norge er i en fantastisk situasjon, og trenger på kort sikt ikke å bry seg om uroen ute i verden Hvis dette blir fasiten vil veksten alene bidra med nesten 7% på den totale BNP i Norge jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai Kilde: Statistisk Sentralbyrå

43 Norge: inntil det stopper brått Oljen vil redde deler av den norske økonomien, men konkurransekraften til norske bedrifter svekkes Valutakursen er rekordhøy Norske lønninger er høye, og økningen er høyere enn de fleste andre land Produktivitetsøkningen er lav Summen er at norsk konkurranseutsatt industri åpenbart svekker sine evner år for år Selv land vi liker å harselere med har en høyere produktivitetsøkning enn oss, og hvis vi tar hensyn til lønnsøkningen i tillegg, ser det virkelig ille ut Europa er vår viktigste handelspartner, men siden 2 har unit labour cost økt med 3% mer en snittet i EMU, og kronen har styrket seg med rundt 15% Det er ikke rart at norsk konkurranseutsatt industri sliter, men valutakursen er bare deler av årsaken Konkurransekursindeks Europa: Unit Labor Cost Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans ECB, Euro Zone, Labour Productivity, Unit labour costs, total, SA, Index, 25=1 [rebase 1.2 = 1.] Italy, Labour Productivity, Unit labour costs, total, SA, Index, 25=1 [rebase = 1.] Spain, Labour Productivity, Unit labour costs, total, Cal Adj, SA, Index, 25=1 [rebase = 1.] Germany, Labour Productivity, Unit labour costs, total, SA, Index, 25=1 [rebase = 1.] Ireland, Labour Productivity, Unit labour costs, total, Index, 25=1 [rebase 1.2 = 1.] ew:nor15/ew:nor9844 [rebase 1.2 = 1.]

44 Percent Personer (thousands) thousands Norge: Bedring i arbeidsmarkedet Sysselsettingen i Norge fortsetter å stige, og ledigheten er svært lav Sysselsettingsveksten var høy også i mai, og det siste året har sysselsettingen vokst med 66. Den verste perioden under finanskrisen ga et fall på omtrent det halve Ledige stillinger Sysselsetting og ledige jobber Sysselsetting Siden mars 29 har ledighetsraten vært ganske stabil og fluktuert mellom 2,5% og 3,%. Det medfører at lønnsveksten fortsatt vil være relativt høy i Norge, som i tillegg til sterk krone rammer norske eksportbedrifter Året vil trolig ende på en gjennomsnittlig lønnsvekst i overkant av 4,% i Norge, noe som er vesentlig høyere enn inflasjonen som trolig blir under 2, Kjøpekraften øker med andre ord også i Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Norge: Ledighetsrater SSB (AKU) NAV (Aetat)

45 Number of Index Norge: Konsumentene holder forbruket oppe Detaljomsetningen har roet seg litt i sommer, og årsveksten er nå nede i 4% i realtermer. Det er altså fortsatt veldig sterk Forbruksveksten er i gang samtidig som boligprisene stiger raskt Et sterkt arbeidsmarked, kombinert med sterk boligmarked og lave renter gjør at pengene sitter løsere Bilsalget følger en pen trendvekst Salgstakten i år er over gjennomsnittet. En raskere befolknigsvekst taler også for et noe høyere bilsalg enn før Det er imidlertid lenge til nivåene fra jappetiden blir matchet Norge: Detaljhandel Sesongjusterte tall og 3 måneders glidende gjennomsnitt sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul Norge, nybilomsetning

46 NOK Percent Norge: Boligmarkedet har en veksttakt på nesten 1% Norge: Boligpriser Kvadratmeterpris og endring m/m sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des mar jun Boligprisene har nesten 8% årsvekst her er det ingen tegn til at usikre tider har dempet kjøpelysten En verdistigning på 8% i året på en bolig med verdi på NOK 3 mill tilsvarer NOK 24., så det er kanskje ikke så rart at vi føler oss rike

47 NOK (billions) Norge: Konsumentene sparer lite Konsumentene øker fortsatt gjelden mer enn det meste andre Med unntak av mars 212, som ble påvirket av en omlegging av klassifiseringen, så viser grafen en stabil økning i gjelden måned for måned Husholdningene fortsetter å øke gjelden selv om bankene lenge har ventet en oppbremsing Kredittvekst i Norge, husholdninger m/m annualisert å/å Norske konsumenter har ikke benyttet den voldsomme økningen i disponibel inntekt de siste årene til sparing Tvert i mot; Gjeld som andel av disponibel inntekt øker stadig, og har nå rundet 2 Med en K2-vekst på 8% og en lønnsvekst på 4%, øker gjeld som andel av disponibel inntekt med 8 prosentpoeng i året K2-veksten bunnet ut på i overkant av 6% i året, og synes nå å være på vei opp igjen aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Vekst i kreditt, boligpriser, industrilønninger og inflasjon 2=1 K2-husholdningene Boligpriser Industrilønninger Inflasjon Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

48 Allokering 4 Konklusjon

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover Oppsummering Finansmarkedene blir mer og mer avhengig av sentralbankene 2016 vil trolig gi omtrent samme Global Vekst som i 2015 Framvoksende økonomier er generelt svake Råvareøkonomiene har blitt hardt

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 41 7. oktober 2015 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta 3 12. 10. Makro-

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Oppsummering Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Frikoblingen mellom realøkonomien og finansmarkedet er imidlertid uvanlig stor Viljen til stimulanser er stor,

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Kapittel 2 Finansielle markeder

Kapittel 2 Finansielle markeder Kapittel Finansielle markeder Hovedstyret desember,,,,,.a Valutakurser målt mot USD Dagstall,,,,, JPY per USD, venstre akse,, USD per euro, høyre akse, jan. jul. jan. jul. jan. jul., Kilde: EcoWin Hovedstyret

Detaljer

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Myndighetene ønsket å få folket til

Detaljer

På vei inn i, eller ut av skogen? Bergen 23. oktober 2002

På vei inn i, eller ut av skogen? Bergen 23. oktober 2002 På vei inn i, eller ut av skogen? Bergen 23. oktober 2002 Harald Magnus Andreassen Går det galt i 2013? Det norske aksjemarkedet krasjer hvert 5. år. Faller 40 70% - Sist gang var i 2008 Hvorfor trenger

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15.

Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund 15. Utsiktene for norsk økonomi i lys av den internasjonale uroen Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Regionalt Nettverk, Ålesund. august Vekst i verdensøkonomien BNP-vekst. Firekvartalersvekst.. kv.. kv.

Detaljer