Hvordan velge best egnede behandlingsløsninger for forurenset grunn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan velge best egnede behandlingsløsninger for forurenset grunn?"

Transkript

1 Hvordan velge best egnede behandlingsløsninger for forurenset grunn? Eilen Arctander Vik, PhD SFT + Grønn Bygg Allianse Fagseminar 3.februar 2004

2 Innhold i presentasjonen Hva er best egnet behandlingsløsning? Planlegging viktig Tiltaksplanen? Løsningene Klassifisering Hvordan kan vi få utnyttet ny kunnskap?

3 Best egnet behandlingsløsning? Teknisk mulig? Juridisk sikrest? Tar kortest mulig tid? Minst risiko? Myndighetenes pålegg? Politisk bra? Utnytte kompetanse, lære mer, bli bedre i neste prosjekt? Noen å dele risikoen med?

4

5 Velge riktige tiltak? Integrering i planleggingen! Hva skal undersøkelsen gi svar på? Hvilken kvalitet skal undersøkelsen ha? PrøvetakingHva skal undersøkelsen gi Planlegging Hvilken beslutning skal tas? Hvilke avgrensninger gjelder for kilder, spredning, stoffer osv? usikkerhet representativitet feilkilder Analyse valg av analyseparametre feilkilder Kvalitetssikring Resultatbearbeiding dokumentasjon tolkning av data Nei Godt nok svar? Ja Inngangsdata til risikoanalyse

6 Tiltak velges basert på en integrert analyse av Kilde / areal Spredning/ transport Eksponering Menneske Miljø

7 Miljømålene må være klare Bærekraftige løsninger Miljø tilpasset behov fitness for use Sosiale/kulturelle forhold (riktig prioritet?) Økonomiske forhold (alle forhold inkl.) Langsiktighet Integrerte løsninger Areal, miljøvern, risiko, teknikk Risikobaserte løsninger

8 Type forurensning avgjør tiltak

9 Teknisk mulighet Egnet teknologi betraktes ikke alltid som teknisk mulig fordi: n n n Erfaringer viser at den ikke kan håndtere mitt problem Den er ikke I stand til å dokumentere resultater fra gjennomførte prosjekter Ekspertisen til leverandøren Ikke I stand til å fremskaffe dokumentasjon om effektivitet Mangelfull tillit

10 Tiltaksplanen Definerer bedriftens miljømål Definerer problemet som skal løses Definerer tidsperspektivet Definerer tekniske muligheter Avklarer villighet til å ta teknologisk risiko Hvilke fordeler kan det gi? Hva er risikoen hvis resultatet ikke blir som forventet? Er norske myndigheter eller andre villig til å dele risikoen? Avklarer kost/nytte

11 Tiltak innebærer å bryte forurensingslenken Kilde Spredningsvei Mottaker

12 Tiltakene tilpasses behovet (risikoen) og innebærer : Fjerning av kilden, eller Hindring av spredning, eller Hindring av eksponering Forurensnings kilde Menneske/Miljø

13 Tiltak inndelses i n n n Oppgraving, fjerning og kjøring til deponi (off-site) Oppgraving og deponering på stedet (onsite) Håndtering uten oppgraving på stedet (insitu)

14 Klassifisering av teknologi n Destruksjon: resultat av fullstendig biologisk og/eller fysisk/kjemisk nedbrytning av forbindelser, f.eks. forbrenning Fjerning: n n n Utvasking og håndtering Oppkonsentrering (opptak I planter) og fjerning av plantene Resirkulering kan være den mest optimale form for rensing

15 Klassifisering av tiltak Stabilisering: Forurensningen forblir på stedet (in situ), men er gjort mindre mobil eller mindre giftig ved bruk av en biologisk, kjemisk eller fysisk prosess Oppdemming: Forurensningen oppbevares slik omkringliggende miljø ikke eksponeres Immobilisering: Forurensningen endres til mindre tilgjengelige stoffer ved å flytte på massen eller tilsette immobiliserende stoff.

16 Miljøklassifisering av tiltak Resirkulering/gjenbruk > Destruksjon > Fjerning > Stabilisering > Immobilisering > Oppdemming Utvidet miljøbegrep som inkluderer alle negative effekter, kostnader og andre fordeler bør legges til grunn for valg.

17 Utvikling i Nord Amerika: bærekraftig utvikling forurenset grunn Teknologiutvikling; rammevilkår, demonstrasjonsprosjekter og bidrag til dokumentasjon i regi av Nasjonale og lokale myndigheter Eksempel prosjekt i Montreal, lokalt samarbeidsprogram etablert over en tidsperiode på 3-5 år.

18 Barrierer bærekraftig utvikling Innovative løsninger forurenset grunn Ikke allment aksepterte løsninger, usikkerhet, mangler dokumentasjon og ofte lenger tid; eksempel: PRB, MNA Juridiske forhold Ansvar ved salg av eiendom med heftelser Økonomiske forhold Usikkerhet til verdisetting av eiendom

19 Prioritering av tiltak mht. miljø, eks. fra Nederland Innledende risikovurdering Vurdere naturlige prosesser i jord mht. om selvrensende kapasitet i jord er tilstrekkelig Stimulere naturlige prossesser (undersøke om det er mulig) Intensive in-situ tiltak (Undersøke om det er mulig) Kvantifisere kostnadsrisikoen ved tiltaket

20 Fordeler ved bruk av innovative løsninger Kan gi rimeligere løsninger - ikke alltid! Kan redusere naturinngrep, bevare kulturlandskap Kan bidra til næringsutvikling Kan gi totalt sett mer miljøvennlige løsninger Kompetanseoppbygging i forvaltning, blant planleggere, utbygger og gjennomførende grupperinger

21 Utvikling i EU: Bærekraftig utvikling forurenset grunn ETAP; nytt regelverk for å fremme utvikling av miljøteknologi og bruk av innovative løsninger; konkurranseevne Rammedirektiv vann, deponiforskriften, rammedirektiv jord; nytt regelverk; integrerte løsninger for balansert beskyttelse av et område mot alle forurensninger; diffus, enkeltkilder, mange kilder; unngå overføring fra en eier til en annen (deponering) Forskning og utvikling: integrerte løsninger

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif

Vannforskriften 12. Miljøringen, 21.11.2012. Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Miljøringen, 21.11.2012 Anne Stoltenberg, Klif Vannforskriften 12 Forurensningsloven 11 Inneholder materielle skranker, begrenser skjønnet vårt etter forurensningsloven. Må vurdere om

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger

ITS på veg. En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS på veg En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger ITS veileder En veileder for innføring av vegbaserte ITS-løsninger Produksjon: Statens Vegvesen i samarbeid med Sweco Layout & grafisk produktion:

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi

Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi Kunnskapsdepartementet Forskningsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Vår ref.: Deres ref.: Dato: 30.3.2011 Innspill til nasjonal strategi for bioteknologi Bakgrunnen for dette innspillet er Bioteknologinemndas

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer