Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når Merge sort og Insertion sort samarbeider"

Transkript

1 Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort har linearitmisk kjøretid og Insertion sort har kvadratisk kjøretid betyr at Merge sort generelt sett er raskere enn Insertion sort, når vi arbeider med tilstrekkelig store lister. Kjøretidsestimatene kan ikke svare på følgende spørsmål: Hvor store må listene være for at Merge sort skal være raskere enn Insertion sort? Hvilken algoritme er raskest for små lister? Vi må altså være åpne for at Insertion sort kan sortere små lister raskere enn Merge sort, hvis vi ikke vet bedre. Vi skal undersøke en implementasjon av Merge sort som tar hensyn til at Insertion sort kan være raskere når listene er små. Algoritmen velger hvilken strategi som skal brukes ved å sammenligne antallet elementer som skal sorteres med konstanten int insertionsortthreshold. Når antallet elementer som skal sorteres er mindre enn insertionsortthreshold sorteres elementene med Insertion sort. Når antallet elementer som skal sorteres er høyere, sorteres elementene ved Merge sort, det vil si at listen deles i to deler som sorteres hver for seg før de flettes sammen til en sortert liste. Den implementasjonen vi ser på er rekursiv. Det betyr at de to delene som skal sorteres hver for seg blir sortert med den samme metoden. Det spørsmålet vi ønsker å få svar på her er: Hvilken verdi for insertionsortthreshold gir den mest effektive sorteringsalgoritmen? 2 Eksperimentet Vi målte kjøretid og antall kall av compareto for sorterte lister av typen 1, 2, 3,..., n og usorterte lister uten duplikater av størrelse 1000, 2000, 3000,..., , 1

2 med ulike verdier av insertionsortthreshold. Vi undersøkte verdier av insertionsortthreshold i intervallet fra 2 til 50. Målingene ble gjort i tilfeldig rekkefølge. 3 Resultater 3.1 Usorterte lister Kjøretid i sekunder InsertionSortThreshold Figur 1: Gjennomsnittlig kjøretid, målt for usorterte lister. Figur 1 viser gjennomsnittlig kjøretid for ulike verdier av insertionsortthreshold. Det ser ut til at kjøretiden først avtar, for så å øke. Hvilken verdi av insertionsortthreshold som gir kortest kjøretid er vanskelig å si, men det later til at den befinne seg mellom 5 og 20. Hvis vi ser på gjennomsnittlig antall kall av compareto, er bildet enda tydeligere. Figur 2 viser tydelig at antall kall av compareto er lavest når insertionsortthreshold er lik Sorterte lister Figur 3 og 4 viser at kjøretiden avtar når insetionsortthreshold øker. Målingene av gjennomsnittlig antall kall av compareto viser noe interessant: Gjennomsnittlig antall kall av compareto er i alle tilfellene lik

3 Antall sammenligninger InsertionSortThreshold Figur 2: Gjennomsnittlig antall kall av compareto, målt for usorterte lister. Kjøretid i sekunder 3e 04 6e 04 9e InsertionSortThreshold Figur 3: Gjennomsnittlig kjøretid, målt for sorterte lister 3

4 Kjøretid i sekunder 4e 04 8e InsertionSortThreshold Figur 4: Gjennomsnittlig kjøretid, målt for sorterte lister 3.3 Antall kall av compareto som kostnadsmodell De to foregående avsnittene belyser forholdet mellom antall kall av compareto og kjøretiden. Figur 5 viser sammenhengen mellom kjøretiden og antall kall av compareto i eksperimentene. 4

5 Figur 5: Plott av kjøretid mot antall kall av compareto, for usorterte lister. Hvert datapunkt svarer til én måling. 5

6 4 Diskusjon 4.1 insertionsortthreshold Vi kan oppsummere måleresultatene slik: For usorterte lister bør insertionsortthreshold har en lav verdi. For sorterte lister bør insertionsortthreshold har en høy verdi. Det betyr: Hvis vi velger en lav verdi av insertionsortthreshold, så blir vi straffet når vi møter en ferdigsortert liste. Hvis vi velger en høy verdi av insertionsortthreshold, så blir vi straffet når vi møter en usortert liste. En brukbar almenn sorteringsalgoritme må altså finne et brukbart balansepunkt. La oss se på hvordan vi kan finne et slikt balansepunkt. Figur 3 og 4 forteller oss at vi neppe bør la insertionsortthreshold være mindre enn 5; da blir kjøretiden dramatisk forverret når vi sorterer lister som allerede er sortert. På den annen side forteller figur 1 at insertionsortthreshold ikke bør overstige 30. I motsatt fall vil kjøretiden bli forverret når vi sorterer usorterte lister. I en optimal versjon av denne algoritmen vil altså 5 < insertionsortthreshold < 30. Dersom vi fokuserer på antallet kall av compareto, så kan figur 2 gi oss enda klarere svar, nemlig at den optimale verdien kan ligge mellom 5 og 10. Det er dog ikke klart at antall kall av compareto er noe vi bør legge vekt på. 4.2 Antall kall av compareto som kostnadsmodell Figur 5, som viser målinger for usorterte lister, viser noe som er i nærheten av en lineær sammenheng mellom minimal kjøretid og antall kall av compareto. Det later til å være en tilsvarende sammenheng mellom maksimal forventet kjøretid og antall kall av compareto. Slik sett, kan vi si at antall kall av compareto fungerer som en god kostnadsmodell. Dette understrekes av at figur 1 og figur 2 gir omtrent samme inntrykk, selv om figur 2 viser mye mer regelmessige målinger. Situasjonen er mer komplisert når vi arbeider med ferdig sorterte lister. Her er gjennomsnittlig antall kall av compareto uavhengig av 6

7 insertionsortthreshold. Forklaringen på dette er meget enkel: Når listen er sortert ender sorteringsalgoritmen opp med å sammenligne alle naboelementer 1 gang. I en liste med n elementer vil det altså foregå n 1 sammenligninger. Når vi bruker Insertion sort er dette alt som skjer. Når vi bruker Merge sort vil det i tillegg foregå en hel del unødvendig kopiering: Hvis insertionsortthreshold= k og listen har n elementer, vil det foregå log 2 (n/k) kopieringer, som hver for seg har lineær kjøretid. Utifra denne analysen skal kjøretiden T (n) A n + B n log 2 (n/k), der det første leddet stammer fra compareto, mens det andre leddet stammer fra kopieringen. Dette forklarer hvorfor antall kall av compareto er uavhengig av insertionsortthreshold og kjøretiden avtar når insertionsortthreshold øker. Til tross for denne detaljerte diskusjonen er konklusjonen meget enkel: Antall kall av compareto er konstant, og er derfor en ubrukelig kostnadsmodell når vi skal sammenligne ulike verdier av insertionsortthreshold for sorterte lister. Dette betyr dog ikke at denne kostnadsmodellen generelt sett er ubrukelig. Det hele avhenger av hvilket spørsmål man stiller. 5 Begrensninger Her vil jeg nevne noen innvendinger jeg har mot denne undersøkelsen. Disse innvendingene kan ganske enkelt oppsummeres ved å peke på at følgende spørsmål henger i løse luften. Hva vil det si at en sorteringsalgoritme er en optimal almenn sorteringsalgoritme? Vi kan peke på følgende konkrete innvendinger: Undersøkelsen tok kun for seg sorterte og usorterte lister. Det er vanskelig å si hvordan det står til med delvis sorterte lister og lister man møter i det virkelige Liv Undersøkelsen tok kun for seg lister med størrelse 1000, Kan det tenkes at konklusjonene blir annerledes om vi undersøker større eller mindre lister? Undersøkelsen tok kun for seg lister av Integer-objekter. comparetometoden til disse objektene er serdeles rask. Dersom man gjorde en tilsvarende undersøkelse for String-objekter, ville kjøretiden til compareto antageligvis få større betydning. Kjøretiden knyttet til kopiering vil dog være tilnærmet uforandret i og med at det kun innebærer å flytte referanser til objekter. Vi har ikke funnet den optimale insertionsortthreshold. Til gjengjeld vet vi en hel del mer om dette spørsmålet. Det som står fast er at lave verdier av 7

8 insertionsortthreshold straffer seg når listen man sorterer en ferdigsortert liste, og at høye verdier av insertionsortthreshold straffer seg når listen ikke er sortert fra før. Det er denne balansegangen man må beherske. 8

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim

Tid og Frekvens. Nicolai Kristen Solheim Tid og Frekvens Nicolai Kristen Solheim Abstract I denne oppgaven har vi målt tid på forskjellige måter for å få et bevisst forhold til tid og forskjellige målemetoder. Vi har startet fra helt grunnleggende

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt

Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Rapporter 5/2010 Lars Østby Innvandrere med lavinntekt Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer