Oppgavetekst. E-handel demonstrator basert på Clustra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgavetekst. E-handel demonstrator basert på Clustra"

Transkript

1 Oppgavetekst E-handel demonstrator basert på Clustra Oppgaven omfatter spesifikasjon, design og implementasjon av en enkel e-handel applikasjon basert på databasesystemet Clustra. Oppgaven har som hensikt å legge grunnlaget for videre arbeid med vurdering av Clustra's egnethet med hensyn på skalering og responstid innen e-handelområdet.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

2 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

3 Forord Hovedformålet med prosjektet esimple har vært å lage et demonstrasjonsprogram for databasen Clustra spesielt rettet mot firma som driver med internetthandel. Tanken har vært at kunder som ønsker å få demonstrert databasen Clustra skal kunne logge seg inn på esimple, kjøpe et produkt ved å legge inn en kjøpsordre i databasen, og samtidig kunne kjøre noen tester der databasen Clustra sine lineære skaleringsegenskaper blir presentert i et grafisk brukergrensesnitt. Tradisjonelt har firmaet Clustra solgt databaseløsningen sin til store teleselskaper som trengte en pålitelig database som kunne skaleres opp etterhvert som kundemassen økte. Det er derimot kun et begrenset antall kunder i markedet for telekommunikasjon som er store nok til at det lønner seg å ta i bruk databasen, så de siste årene har Clustra sett mer og mer mot et stadig økende markedsområde: markedet for internetthandel. Til tross for Clustra sine beviselige gode egenskaper er databasen lite brukervennlig og kun tekstbasert. Det har derfor vært et ønske om å ha et tiltalende produkt som potensielle kjøpere kunne se på, og la seg overbevise av, til å kjøpe databasesystemet. esimple er tenkt å bli et slik produkt. Denne rapporten er en oversikt over resultatene av det arbeidet som har blitt gjort med prosjektet. Oppdragsgiver for prosjektet har vært Clustra AS. Veileder har vært Svein-Olaf Hvasshovd, Prof II. Tusen takk til Karl Morten Dahl for uvurderlig hjelp til programmeringen av databasefunksjonene. Takk også til Maitrayi Sabaratnam, Øystein Torbjørnsen og alle andre som har hjulpet til og svart på spørsmål. Takk også til Magnar Granhaug og de andre konsulentene i fjerde etasje for grafverktøyet Visual Benchmark. Trondheim 27. april 2000 Jon-Thomas Eliassen,QVWLWXWWIRUGDWDWHNQLNNRJLQIRUPDVMRQVYLWHQVNDS1718

4 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

5 1 Introduksjon Sammendrag Innledning Oppgaven Disposisjon av rapporten Bakgrunn Hva er Clustra Databasen Clustra Firmaet Clustra Clustra og Internett / internetthandel Hva er ecommerce Clustras motivasjon for internetthandel Oppbygging av systemer for internetthandel Teknisk bakgrunn Clustra API Clustra Site, Node og Unit Transaksjoner per sekund og responstid GUI Motif Sun Visual Workshop esimple Kravspesifikasjon Innledning til kravspesifikasjonen Krav til ecommerce-delen av prosjektet Krav til database-delen av prosjektet Tenkt konstruksjon Det som har blitt gjort Oppretting av database Databaseprogrammering GUI Visual Benchmark tup-run Kort oppsummering Hva som må gjøres Add-uservinduet Loginvinduet Hovedvinduet Diskusjon og konklusjon Diskusjon Arkitekturen for esimple Sun Visual Workshop Få produkter å velge mellom Applikasjonslag mellom 4tup-run og Visual Benchmark... 28,QVWLWXWWIRUGDWDWHNQLNNRJLQIRUPDVMRQVYLWHQVNDS1718

6 4.2 Konklusjon Oppsummering av arbeid Videre fremover Referanser Referanser Bilag A:Databasekode Bilag B:Kode for grafisk brukergrensesnitt B.1 esimple.c B.2 esimple.h B.3 sc_groups_c.h B.4 Adduser_user.c B.5 esimple_stubs.c B.6 Makefile URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

7 ,QWURGXNVMRQ 1 Introduksjon 1.1 Sammendrag Denne rapporten er en oversikt over hva som har blitt gjort i prosjektet esimple. I prosjektet esimple er det hovedsaklig to ting som har blitt gjort: Det første har vært å sette seg inn i databasen Clustra og Clustra API for å få laget databasegrensesnitet. Det andre har vært å sette seg inn i Sun Visual Workshop for å konstruere et brukergrensesnitt. Et tredje hovedelement som kan nevnes er å kompilere opp Visual Benchmark for å kunne se grafer av transaksjoner per sekund og responstid for databasen. Denne siste delen er derimot minimal i forhold til de to foregående. Til sammen utgjør disse tre delene applikasjonen esimple. Databasekoden er implementert i C++ og bruker Clustra API for å kommunisere med databasen. Databasekoden kobles sammen med det grafiske brukergrensesnittet slik at en kunde via det et grafisk brukergrensesnitt kan legge inn data i databasen, og hente ut denne informasjonen. Samtidig skal kunden gjennom brukergrensesnittet kunne belaste databasen på forskjellige måter for å få illustrert de spesielle egenskapene til Clustra. Til dette blir grafverktøyet brukt. De fleste delene av prosjektet er ferdige, men det gjenstår litt arbeid med å sette delene sammen, så det finnes ikke noen kjørbar versjon av esimple. 1.2 Innledning Oppgaven Oppgaven går i korte trekk ut på å lage en applikasjon som skal brukes for å demonstrere databasen Clustra sine egenskaper for potensielle kunder. Kundene kommer primært fra bedrifter som driver med internetthandel, så oppgaven skal derfor ha en viss tilknyttning til Internett. Egenskapene som skal demonstreres er at databasen er lineært skalerbar og har kort responstid Disposisjon av rapporten Rapporten har 4 hoveddeler. Første hoveddel er introduksjon med sammendrag og innledning. Så følger en del med bakgrunnsstoff. I denne delen blir firmaet Clustra og databasen Clustra presentert, samt litt bakgrunn for Clustra sin interesse for internettmarkedet. Her er også en liten del om hvordan systemer for internetthandel er bygd opp, og forklaring av en del tekniske uttrykk og sentrale begreper som blir brukt senere i rapporten. Den tredje hoveddelen, som har blitt kalt esimple, er en presentasjon av produktet esimple. I denne delen finnes kravspesifikasjonen til systemet og en beskrivelse av esimple slik den opprinnelig var tenkt. Videre er det en omfattende beskrivelse av alt som har blitt gjort, før delen avsluttes med forslag til hva som kan gjøres videre med esimple. I den siste delen diskuteres forskjellige aspekter ved implementasjonen, før hele rapporten avsluttes med en konklusjon. Referanser i dokumentet er skrevet på formatet [XXXXYY], der XXXX er fire store bokstaver og YY er to tall.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

8 ,QWURGXNVMRQ 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

9 %DNJUXQQ 2 Bakgrunn Denne delen er en introduksjon til Clustra og Internett / internetthandel. En del tekniske begreper vil også bli forsøkt forklart her. 2.1 Hva er Clustra Navnet Clustra har to forskjellige betydninger: Clustra er et firma, og Clustra er en database levert av firmaet Clustra. En skiller mellom databasen Clustra og firmaet Clustra. Med "databasen Clustra" menes Clustra Parallell Data Server som er produktet firmaet Clustra leverer Databasen Clustra Databasen Clustra, eller "Clustra Parallel Data Server" som den blir omtalt som, er en database konstruert for systemer som krever høy tilgjengelighet, skalerbarhet og sanntidsytelse. [CLUS01]. Databasen er basert på en parallell databasearkitektur som distribuerer og kopierer (replikerer) data over sett av noder. Disse egenskapene, sammen med teknologi for datadistribusjon og reparasjon, gjør det mulig for databasen Clustra å øyeblikkelig rette alle slags feil som måtte oppstå automatisk, uten at dette går ut over informasjon som er lagret i databasen. De samme egenskapene gjør også at både maskinvare og progamvare i databasen Clustra kan oppgraderes uten å måtte stoppe den Firmaet Clustra Clustra er et firma som har sine røtter fra flere års forskning på databaser i Telenor. Clustra gikk ut som et eget firma i 1997 da det ble klart at databasen Clustra hadde et mye større potensial som et kommersielt produkt, enn som støtteverktøy til Telenors intelligente nett (et nettverk der kontroll over for eksempel en telefonsamtale blir separert fra selve samtalen [INTE01] ) som det opprinnelig var tenkt til. [CLUS02] 2.2 Clustra og Internett / internetthandel Hva er ecommerce ecommerce forkortelsen for "Electronic Commerce" - på norsk elektronisk handel eller internetthandel. Det finnes veldig mange definisjoner på hva dette fenomenet er, men ganske enkelt vil det si å erstatte fysiske handelstransakjoner med elektroniske handelstransaksjoner ved å bruke Internett [EHAN02]. Internetthandel skjærer gjennom grenser som tid og geografi, og lar kunde og selger komme i virtuell kontakt med hverandre Clustras motivasjon for internetthandel Utviklingen de siste årene har gått i retning av et mer og mer mobilt og raskt samfunn. Dette kan sees for eksempel gjennom den store økningen av antall internettbrukere og ved oppsvingningen i kjøp og salg av varer over Internett. Historiene om ".com" bedrifter med,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

10 %DNJUXQQ enorm verdiøkning og kjempefortjeneste er også velkjente. I dag har de aller fleste økonomer stor tro på de økte mulighetene Internett har, for bedrifter med nok kunnskap og ressurser. IDC anslår bedrifters fortjeneste ved global internetthandel vil øke fra milliarder dollar i år 2000 til milliarder dollar i år Tilsvarende vil antall personer som har kjøpt varer gjennom Internett øke fra 71.6 millioner i år 2000 til millioner i år 2003 [IDC_01]. Felles for firmaene som helt eller delvis lever av internetthandel, er at de trenger et system for å behandle innkommende ordrer og egne produkter. Databasen Clustra er en komponent som kan gå inn i et slikt system, og det er dette markedet som Clustra nå ønsker å skaffe seg markedsandeler i. 2.3 Oppbygging av systemer for internetthandel "A key ingredient of ECommerce is the ability to take orders and receive payments through an electronic storefront" [ECOM02] Nettleser HTTP request Webserver Formatert brukerinput... Applikasjoner Databasekall... Lastbalanseing/ TPmonitorering Distribuert databasekall... Database )LJXU )HPODJVDUNLWHNWXUIRULQWHUQHWWKDQGHO Applikasjoner for internetthandel er ofte flerlags applikasjoner med klientprosesser på topp og en database i bunn. Femlags arkitektur, eller "five tear architecture" som det er en vanligere benevnelse, er en arkitektur som er mye brukt i systemer for internetthandel fordi denne gir 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

11 %DNJUXQQ tilstrekkelig sikkerhet og utvidbarhet. Figur 2.1 er en skjematisk oversikt over en generell femlags arkitektur for internetthandel. Arkitekturen baserer seg på at brukerene benytter et internettleser (lag 1 - Nettleser) som henter informasjon fra en webserver via HTTP (lag 2 - Webserver). På nivået under i arkitekturen (lag3 - Applikasjon) vil det da være en applikasjon som tar imot og bearbeider resultatene fra webserveren før det blir sendt videre til lag 4 - Lastbalansering og TPmonitorering 1. Dette laget skal fordele alle innkommende transaksjoner slik at lasten på databasen (lag 5 - Database) blir mest mulig balansert. I lag 3, 4 og 5 kan det være flere enheter som jobber parallelt. 2.4 Teknisk bakgrunn Clustra API Databasen Clustra har et programmeringsgrensesnitt (Clustra API) for C++ applikasjoner. Koden blir satt sammen på klienten ved hjelp av funksjoner i API et, og sendt tilbake til en Clustra server for å bli utført. Clustra API har muligheter både for grunnleggende databasefunksjoner som å sette inn og ta ut tupler fra databasen. Samtidig finnes muligheter for enkel aritmetikk, forgreninger i koden (branches) og gjentagelse av kode (loops). Ved databasekall lages såkalte kodeblokker på klientmaskinen. En kodeblokk er et sett av instruksjoner skrevet på intern clustranotasjon. Kodeblokken blir sendt til serveren som kjører databasen Clustra, og når serveren har utført kommandoene i kodeblokka er det mulig å bruke Clustra API for å hente ut resultatet. Både data og status blir overført tilbake til klienten. [CLUS05] Applikasjon Oversetter Kjerne Clustra API Database Kodeblokk )LJXU &OXVWUDNOLHQWVHUYHUPRGHOO 1. En TP Monitor er et undersystem som grupperer sett av relaterte databaseoppdateringer og sender dem samlet til en relasjonsdatabase [TPMO01],QVWLWXWWIRUGDWDWHNQLNNRJLQIRUPDVMRQVYLWHQVNDS1718

12 %DNJUXQQ Figur figur 2.2: Clustra klient / server modell viser hvordan man kan bruke Clustra API til å bygge opp en kodeblokk for å kommunisere med databasen Clustra. Applikasjonen kaller funksjoner i Clustra API som bygger opp kodeblokken. Etter at kodeblokken har blitt bygd opp blir den sendt over nettverket til en Clustra databaseserver. Kodeblokken inneholder kode på et internt, lavnivå språk som blir tolket av databasen. Databasen sender kommandoer til kjernen som utfører operasjonene og returnerer et resultat. Et svar blir sendt tilbake over nettverket til brukergrensesnittet hvor det kan mottas av applikasjonen Clustra Site, Node og Unit Figur 2.3 viser en Clustra site som består av to units (enheter), hver med seks identiske noder )LJXU &OXVWUDPDVNLQYDUHDUNLWHNWXU og en ethernet switch. Hver switch har forbindelse med de lokale nodene og den andre switchen. Hver node er en Unix, Linux eller NT maskin med lokal harddisk og mye minne. Det er ikke noe krav at alle nodene skal kjøre samme operativsystem. Hver node har sitt eget minne og egen harddisk for å isolere nodene fra hverandre, slik at det blir mulig for en node å feile og bli erstattet av en ny node uten at dette omfatter de andre nodene. En node er den minste enheten i dette systemet som kan feile - dersom det blir noe feil med en komponent inne i noden blir hele noden erstattet. En typisk site har fysisk adskilte enheter, ofte i forskjellige byer for å takle feil med nettet mellom dem, eller katastrofer som brann, flom eller sabotasje. Noder kan fjernes og legges til i sanntid, uten å stoppe databasen, og på denne måten er det mulig å oppnå flere transaksjoner per sekund. På grunn av at antall transaksjoner per sekund vil øke med et konstant antall for hver nye node som blir lagt til er databasen Clustra lineært skalerbar Transaksjoner per sekund og responstid Clustra er lineært skalerbar. Dette betyr at for hver ekstra node som blir lagt til, vil antall transaksjoner per sekund øke jevnt. Dette er en ettertraktet egenskap for internettselskaper som ofte begynner med en beskjeden kundemasse, men som etter bare noen få år kan ha mangedoblet denne. Transaksjoner per sekund er et mål på hvor stor belastning databasen klarer - for eksempel hvor mange kunder som kan bestille en vare hvert sekund. Responstid er et mål på hvor lang tid det går fra kunden sender sin bestilling til han får svar tilbake at 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

13 %DNJUXQQ bestillingen er registrert. Dette er ikke fullt så kritisk for internettselskaper - en kunde merker ikke så stor forskjell om han venter på svar i et eller hundre millisekunder - men likevel viktig. 2.5 GUI Motif Brukergrensesnittet til esimple er konstruert i Motif. Motif er et brukergrensesnitt lagd av Open Software Foundation (www.opengroup.org) som spesifiserer hvordan en applikasjon skal se ut på områder som plassering av menyer tittellinjer og andre interaksjonselementer. [MOTI01] Sun Visual Workshop For å lage et grafisk brukergrensesnitt til esimple, er Sun Visual Workshop brukt. Dette er et program som ved hjelp av pek-og-klikk funksjonalitet hjelper deg med å generere et grafisk brukergrensesnitt. Sun Visual Workshop produserer C, C++ eller Javakode som generer Motif grafiske brukergrensesnitt. En fin introduksjon til Sun Visual Workshop med opplæringsprogram finnes på [WORK01]. Sun Visual Workshop genererer også en Makefil som skal brukes for å kompilere koden. Det er nødvendig å sette miljøvariabelen LD_LIBRARY_PATH til å peke på en underkatalog for installasjonskatalogen til Sun Workshop for å få kompilert - dette går ikke frem av [WORK01]. I begynnelsen var det enkelte problemer med å kompilere koden, men ved å bytte kompilator til gcc gikk det greit.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

14 %DNJUXQQ 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

15 3 esimple Denne delen er en presentasjon av esimple. Delen innledes med kravspesifikasjonen til prosjektet før den tar for seg opprinnelig konstruksjon av esimple. Deretter kommer to kapitler som beskriver hva som faktisk har blitt gjort med esimple, og hva som må gjøres for å få alt ferdigstilt. 3.1 Kravspesifikasjon Kravspesifikasjonen var det første som ble gjort i arbeidet med prosjektet. Den ble skrevet i nært samarbeid med veileder og har fungert som en rettesnor for prosjektet Innledning til kravspesifikasjonen Det vil være en todelt oppgave. Først skal kunden kunne logge seg på og velge mellom produkter i eksempelbedriften esimple, og det skal være mulig å "kjøpe" produkter. Produktene og ordren(e) skal lagres i en database basert på ClustRa. Denne første delen er viktig for å relatere prosjektet til ecommerce. Den andre delen vil være å illustrere databasens tilgjengelighet ved ulike typer nodefeil og skalerbarhet Krav til ecommerce-delen av prosjektet Bruke ClustRa database og ClustRa API. Velge produkter og legge inn en kjøpsordre. Lagre produkter og ordre Krav til database-delen av prosjektet Stoppe vilkårlig node på vilkårlig tidspunkt. Øke og minske antall noder. Øke og minske last på databasen. Illustrering av responstid og transaksjoner per sekund esimple server skal være tilstandsløs 3.2 Tenkt konstruksjon Figur 3.1: Tenkt Konstruksjon av esimple viser hvordan systemet opprinnelig var tenkt konstruert. Oppbyggingen med klienter og servere var for å få esimple til å bli så realistisk som mulig, og skal tilsvare arkitekturen i figur 2.1 i forrige del, med flere lag mellom klient (nettleser) og database. Et stort antall klienter i figur 3.1 skulle kunne koble seg opp mot et antall servere (1) som formidlet forespørsler videre til databasen (2). Svar fra databasen skulle,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

16 H6LPSOH gå samme vei tilbake, via serveren til klienten. Serveren skulle være tilstandsløs, det vil si at det ikke skulle være lagret noe informasjon i serveren som kunne gå tapt ved feil. Klientene skulle yte belastning på databasen for å kunne måle antall transaksjoner per sekund og responstid. Fra administrasjonsenheten ("Admin" på figuren) ville det være mulig å krasje og opprette nye noder, øke og minske belastning (antall klienter) på databasen og det ville også være fra administrasjonsenheten ecommerce-delen ville foregå. ecommerce-delen skulle omfatte innlogging samt kjøp av varer fra databasen. Administrasjonsenheten skulle lese en loggfil generert av serverene (3) for å kunne beregne antall transaksjoner per sekund og responstiden til databasen. Noder skulle kunne opprettes og krasjes fra administrasjonsenheten, og dette skulle skje ved direkte kommunikasjon med databasen (4). Her ville også kunde- og ordre-data mellom ecommercedelen av admininstrasjonsenheten og databasen gå.... Klienter 1 3 Servere Admin 4 2 Clustra Clustra Clustra Database )LJXU 7HQNW.RQVWUXNVMRQDYH6LPSOH 3.3 Det som har blitt gjort Denne delen er en beskrivelse av arbeidet som har blitt gjort med prosjektet esimple. Enkelte områder som har blitt brukt mye tid på har blitt beskrevet grundigere. Dette er gjort for å hindre at andre som ønsker å gjøre noe lignende en gang skal slippe å gjøre samme feil som allerede har blitt gjort Oppretting av database Det første som ble gjort med prosjektet, var å opprette en database. Oppretting av en Clustra database blir gjort i to skritt. Første steg er å sette opp miljøvariabler, og andre steg er å 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

17 opprette databasen. Dette er beskrevet i detalj i [CLUS04] så her følger kun et kort sammendrag med noen egne kommentarer basert på egne erfaringer. For forklaring av Clustraspesifikke begreper, refereres til bakgrunnsstoffet i kapittel 2. Det er flere miljøvariabler som må settes før det er mulig å opprette en database. Path en må settes til å peke på den siste versjon av databasen Clustra, og alle maskinene som databasen skal kjøre på må legges inn i fila.rhosts som skal ligge på rota på hjemmeområdet. Til slutt må man opprette en katalog på rota på hjemmekatalogen som skal hete current, og inne i denne katalogen må det opprettes symbolsk lenke som skal kalles clustra og skal peke på siste versjon av Clustra. Oppretting av databasen gjøres ved å kjøre følgende tre UNIX script som følger med installasjonen: (Installasjon av databasen Clustra på en UNIX-basert maskin faller utenfor denne oppgaven, og vil ikke bli beskrevet) clu_createdb clu_cleandb clu_bootdb Scriptet clu_createdb spør om navnet som skal gis til dabasen (standard er brukernavnet til den som oppretter databasen), hvilke to maskiner databasen skal kjøre på, og om databasen skal være styrt av en INET deamon. Siste spørsmål kan man svare no til 1. Scriptet clu_createdb oppretter en database og to konfigurasjonsfiler med endel parametre for databasen. Clu_cleandb spør også om databasenavnet. Også her er brukernavn standard så det er bare å godta dette. Dette scriptet oppretter data- og log-filer for databasen. Clu_bootdb oppretter alle nodene og systemtabeller som databasen trenger. Det siste som må gjøres før man kan sette inn tabeller er å opprette en nodegruppe. Dette kan gjøres ved å kjøre følgende fra kommandolinja: cluddl nodegroup 1 nodegruppe-1 "Nodene: 0 og 1" 0-1 Dette forteller databasen at nodegruppe 1 skal opprettes med navnet "nodegruppe-1" og en beskrivelse: "Nodene: 0 og 1" og med to noder (0 og 1). En tabell opprettes i databasen med kommandoen: cluddl table Denne kommandoen oppretter tabellen 1001 i nodegruppe 1. Alle tabeller må ha nummer større enn 1000 fordi databasen Clustra bruker de under 1000 til interne operasjoner. Når dette er overstått er det mulig å begynne å bruke Clustra API for å lage C++ kode som henter ut, og setter inn tupler i databasen Databaseprogrammering Databasen Clustra har et programmeringsgrensesnitt (Clustra API) for C++ applikasjoner. I ecommerce delen av oppgaven er det nødvendig å legge inn og hente ut data fra databasen. For å kunne lagre all nødvendig informasjon har det derfor vært nødvendig å opprette tre tabeller i databasen. En oversikt over strukturen på databasen er beskrevet i tabell 3.1: 1. Bruk av INET daemon gjør det mulig å la noder som har krasjet bli startet på nytt automatisk slik at det ikke er nødvendig med manuell overvåkning [CLUS03]. Dette er ikke nødvendig for oppgaven.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

18 H6LPSOH Databasetabeller for esimple. Det som behøves er en kundetabell for å lagre data om hver 7DEHOO 'DWDEDVHWDEHOOHUIRUH6LPSOH &XVWRPHUV 3URGXFWV 2UGHUV cust_id SURGBLG FXVWBLG FXVWBQDPH SURGBQDPH SURGBLG FXVWBXVHUQDPH SRUGBSULFH RUGBQXP FXVWBDGGUHVV SURGBGHVFU FXVWBSDVV kunde, en produkttabell med navn, beskrivelse og pris på hvert produkt, og til sist en tabell for å lagre ordrene kundene legger inn. I ordretabellen blir kunde, produkt og antall produkter lagret. Etter fysisk å ha opprettet tre tabeller i databasen Clustra som beskrevet i 3.3.1, brukes Clustra API til å sette data inn i tabellene. Til prosjektet er det lagd flere C++ funksjoner for å gjøre dette. Se tabell 3.2 for en oppsummering av disse med beskrivelse. For en grundigere gjennomgang av funksjonene henvises til Bilag A. 7DEHOO 'DWDEDVHIXQVMRQHU )XQNVMRQ insertcust deletecust insertprod deleteprod findcustseq findprodseq checkcustpass printcustomers getcust sendcode UFY&XVWRPHU rcvcustomers checkpass.rpphqwdu 6HWWLQQHQQ\NXQGHLGDWDEDVHQ6NDONDOOHVIUD*8, 6OHWWHQNXQGHIUDGDWDEDVHQ 6HWWLQQHWSURGXNWLGDWDEDVHQ6NDONDOOHVIUD*8, 6OHWWHHWSURGXNWLGDWDEDVHQ )LQQK \HVWHNXQGHQXPPHUEUXNHVDYLQVHUW&XVWRPHU )LQQK \HVWHSURGXNWQXPPHUEUXNHVDYLQVHUW3URG /DJHUNRGHEORNNPHGEUXNHUQDYQSDVVRUGVRPVNDOVHQGHVWLOGDWDEDVHQ 6NULYXWDOOHNXQGHU +HQWHUXWHQNXQGHIUDGDWDEDVHQ 0HWRGHIRUnVHQGHNRGHWLOGDWDEDVHQ&OXVWUD +HQWHUXWHQNXQGHIUDGDWDVWUXNWXUUHWXUQHUWIUDGDWDEDVHQ&OXVWUD +HQWHUXWDOOHNXQGHUIUDGDWDVWUXNWXUUHWXUQHUWIUDGDWDEDVHQ&OXVWUD 8QGHUV NRPLQQWDVWHWEUXNHUQDYQSDVVRUGHUULNWLJ 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

19 For å legge inn informasjon i databasen Clustra er det nødvendig å bygge opp en kodeblokk som inneholder det som skal legges inn i databasen. Alle funksjonene som skal skrive eller lese til databasen inneholder en slik kodeblokk. Det som var vanskeligst å få til i denne delen var å få hentet ut flere tupler samtidig, slik funksjonen rcvcustomers i tabell 3.2 gjør. Problemet er at databasen Clustra har en begrensning som sier at hver pakke/ svar fra databasen ikke kan overstige 8KB. I hver pakke fra databasen ligger det et flagg som sier om dette er den siste pakken eller ikke. Dersom det finnes mange kunder i databasen er det derfor nødvendig å undersøke dette flagget og eventuelt hente ut kunder i flere omganger GUI Sun Visual Workshop er brukt for å lage et grafisk brukergrensesnitt til esimple. Som det kan )LJXU (NVHPSHOSn*8,JHQHUHUWDY6XQ9LVXDO:RUNVKRSD/RJLQYLQGXE0HQ\L ORJLQYLQGXHW sees av figur 3.2 er det mulig å generere både knapper, menyer og felt for inntasting data. For å generere et vindu som dette lager man et hierarki av byggestener kalt widgets som vist i figur 3.3. En liten forklaring av figur 3.3 kan være på sin plass. Øverst i hierarkiet er det et shell widget - en av byggesteinene i Sun Visual Workshop. Det er denne som oppretter selve vinduet. Under shell widget kommer det en messagebox som sier noe om hvilket innhold som skal være i vinduet. I dette tilfellet skal det være en knapp på bunnen og forskjellige typer byggesteiner i resten av skjermbildet, så til dette formålet passer det godt med en messagebox. Så er det lagt til en knapp som heter loginbutton, en byggestein kalt "form" som kan inneholde flere widgets, og en meny. Mesteparten av loginviduet domineres av form en som her har blitt kalt loginform. I denne har det blitt opprettet tre tekstelementer (lables) og to tekstfelt (textfields) som det er mulig å skrive tekst inn i. Alle disse fem kan sees i figur 3.2a): tekstelementene vises som "Login", "Username" og "Password", og tekstfeltene er de to boksene som det går an å skrive inn i. LoginLabel i figur 3.3 har fått en ekstra stor font for å fungere som en overskrift. For å legge til en meny, finnes det en egen menywidget. Denne er kalt loginmenubar i figur 3.3. Under menubar er det to nye knapper, adskilt med en skillelinje.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

20 H6LPSOH Disse to er vist i figur 3.2b), og har fått navnene "Add new user" og "Exit". Det er mulig å sette på tastatursnarveier på alle menyvalg, og dette har blitt gjort. På denne måten er det mulig å bygge opp kompliserte grafiske brukergrensesnitt på en forholdsvis enkel og grei måte. )LJXU 6XQ9LVXDO:RUNVKRSKLHUDUNLDYZLGJHWVIRUnODJHORJLQERNVHQIRUH6LPSOH For esimple har planen vært å først lage et innloggingsvindu som vist i figur 3.2, så lage et vindu som knappen "Add new user" skulle føre til - det vil si et skjermbilde der en ny bruker kan legge seg selv inn i databasen. Dette skjermbildet er vist i figur 3.4. Skjermbildet har fire felter som korresponderer med tabell 3.1: Databasetabeller for esimple, slik at når man trykker på knappen "Add User" blir alle kundedata lagt inn i databasen. Etter at en bruker har blitt registrert blir han sendt tilbake til innloggingsvinduet for å logge seg inn med riktig brukernavn og passord. Herfra skal brukeren komme til hovedvinduet ved å trykke på knappen Login. Hovedvinduet er vist i figur 3.5 og består av to hoveddeler: til venstre er ecommerce delen, og til høyre er databasedelen, jamfør kapittel 3.1 Kravspesifikasjon. Delen til venstre skal gi brukere et visst inntrykk av Internett. Dette er forsøkt løst ved å innføre internettadressen 2 på toppen. Under denne overskriften skal det være mulig å kjøpe varer, det vil si lage en bestilling som legges inn i databasen. Det skal også være mulig å se på ordre som allrede er lagt inn. Til høyre i figur 3.5 er databasedelen av esimple. Her finnes det 2. Overskriften og grafikk i figur 3.5 har ingen ting med firmaet som har registrert internettadressen å gjøre. 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

21 )LJXU H6LPSOHEUXNHUJUHQVHVQLWW/HJJWLO%UXNHU knapper for å se grafer for responstid (Latency) og antall transaksjoner per sekund (TPS), og rullegardinmenyer for å øke og minske lasten på databasen. Det er også lagt inn to knapper for å øke eller minske antall noder som kjøres. )LJXU H6LPSOHEUXNHUJUHQVHVQLWW+RYHGYLQGX Funksjonaliteten i "Performance test area" er nærmere forklart i kommende kapitler. Nederst i høyre hjørne er det laget en knapp som skal avslutte programmet Visual Benchmark En konsulent som har jobbet på Clustra har laget et grafverktøy i Java som kan tegne opp grafer som viser transaksjoner per sekund. I programmet kan man bestemme hvor ofte grafen skal oppdatere seg. Programmet kalles Visual Benchmark, og er programmert i Java. Visual,QVWLWXWWIRUGDWDWHNQLNNRJLQIRUPDVMRQVYLWHQVNDS1718

22 H6LPSOH Benchmark ble opprinnelig kun kjørt på Windows NT, så har vært nødvendig å kompilere opp klienten 4tup-run på Unix for å kjøre grafprogrammet sammen med resten av esimple. Se for nærmere forklaring av 4tup-run. Ved å trykke på knappen TPS i hovedvinduet i figur 3.5 skal Visual Benchmark starte automatisk og vise et vindu som illustrert i figur 3.6. Grafen for responstid skal startes og vises på tilsvarende måte. For å kunne tegne opp grafen, må Visual Benchmark vite hvilken server databasen Clustra kjører på, klientnøkkel (et passord), hvilken tabell i Clustra den skal belaste og hvor ofte den skal oppdateres. Alt dette sendes med metodekallet som starter Visual Benchmark hver gang man trykker på knappen "TPS" eller "Latency" i hovedvinduet. For å kjøre Visual Benchmark er det nødvendig å bruke Java 1.2. Standard java på Clustra peker til Java 1.1, så det vil ikke gå an å starte Visual Benchmark med denne. Per tiden eksisterer det ingen dokumentasjon for Visual Benchmark. Kildekode for Visual )LJXU 9LVXDO%HQFKPDUN Benchmark er ikke vedlagt da dette er et eksternt produkt i forhold til esimple tup-run For å kjøre Visual Benchmark er det nødvendig å bruke et spesielt program som heter 4tuprun. I installasjonspakken til Clustra følger det med en versjon av 4tup-run, men denne har blitt litt omskrevet for å kunne brukes sammen med Visual Benchmark. 4tup-run et program som brukes for å belaste databasen Clustra ved hele tiden å oppdatere fire tilfeldige tupler i en tabell for hver transaksjon. 4tup-run er svært lik TCP-B standarden 3. De eneste forandringene som har blitt gjort i den versjonen som brukes av Visual Benchmark er at den i skriver ut antall transaksjoner som blir utført per sekund til standard error. Visual Benchmark leser det som 4tup-run skriver til standard error, og bruker det til å tegne opp grafen på skjermen. For å kompilere opp 4tup-run på Unix har det vært nødvendig å få kopiert følgende filer: random.h 3. For en utdyping og forklaring av denne standarden, se [TCPB01] 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Introduksjon Dette er en introduksjon til MIT App Inventor, hvor du skal lære å lage applikasjoner til Android. Å lage apps i App Inventor er

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Installasjon av Web Service 3 1.1 Krav........................................... 3 1.2 Installasjon av Sun Java System Application

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

KPS kontaktdatase Driftsveiledning

KPS kontaktdatase Driftsveiledning KPS kontaktdatase Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for KPS kontaktdatabase. Brukerveiledning finnes på denne adressen http://www.eilert.no/kps/bruksanvisning.html

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP

Debugging. Tore Berg Hansen, TISIP Debugging Tore Berg Hansen, TISIP Innhold Innledning... 1 Å kompilere og bygge et program for debugging... 1 Når debugger er i gang... 2 Symbolene i verktøylinjen... 3 Start på nytt... 3 Stopp debugging...

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon

1. NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag NetBeans IDE: Lage en enkel mobilapplikasjon Mildrid Ljosland/Lene Hoff 09.09.2008 Lærestoffet er utviklet for faget SO350D J2ME for programmering

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

Cantor Controller - Installasjon av nettverksklient

Cantor Controller - Installasjon av nettverksklient Cantor Controller - Installasjon av nettverksklient Denne veiledningen beskriver klientinstallasjon av Cantor Controller. Vi tar for oss hele installasjonen steg for steg. Før installasjonen startes bør

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Operativsystemet: Hva og hvorfor Styring av prosessorer (CPU), elektronikk, nettverk og andre ressurser i en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig. Maskinvare og

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger For å fullføre denne konfigurasjon trenger du en PC med Linux (jeg bruker Ubuntu 10.10), fast Internett forbindelse og en 2m radio med TNC.

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Intentor Helpdesk - Installasjon Step #4: Database Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no ORG. NR. No 939 483

Detaljer

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering... Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...9 2 Forord Denne kravspesifikasjonen har blitt utviklet i

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Irc-klient. Eigil Obrestad. Morten H Singstad. Kristofers Celms

Irc-klient. Eigil Obrestad. Morten H Singstad. Kristofers Celms Irc-klient Eigil Obrestad Morten H Singstad Kristofers Celms Komme i gang Når programmet starter, blir du møtt av ett ganske tomt brukergrensesnitt. Det første du må gjøre for å komme i gang, er å koble

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale.

Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til undervisning eller kursformål må ta direkte kontakt med forfatter for nærmere avtale. Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag IRC Geir Maribu (revidert av Stein Meisingseth og Lene Hoff) 1.9.2008 Lærestoffet er utviklet for faget

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

Veiledning for Infoserver Citrix

Veiledning for Infoserver Citrix Veiledning for Infoserver Citrix www.safetycomputing.com Kopirett 2014 Safety Computing. Alle rettigheter reservert. Safety Computing AS - Organisasjonsnummer: 992 508 191 Innhold 1. Oppkobling til Infoserver

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0

Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Lage klubbens webside i Rotary med verktøyet Webwiz 2.0 Versjon 1.0 av DICO 2250 25.04.2011 Det å lage en webside uten å ha kjennskap til dette fra før, kan virke vanskelig, men ikke fortvil. Det går alltid

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Introduksjonskurset Målgrupper: Alle studenter som skal ta INF100 Andre

Detaljer

Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014. Oppgave 1. a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram:

Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014. Oppgave 1. a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram: Operativsystemer og nettverk Løsningsforslag til eksamen 01.12.2014 Oppgave 1 a) Linux-kommando: java Beregn & b) Shellprogram: java Beregn & java Beregn Eventuelt, hvis man vil gjøre det med bare en linje

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Produksjonssettingsrapport

Produksjonssettingsrapport Vedlegg E2 Produksjonssettingsrapport milepæl 1 Dokumentet inneholder beskrivelse av andre del av produksjonssetting av milepel 1 den 16.03.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Jara NetBusiness. Ny release 15. april 2013

Jara NetBusiness. Ny release 15. april 2013 Jara NetBusiness Ny release 15. april 2013 Introduksjon Denne presentasjonen går gjennom endringer i Jara NetBusiness, 15. april 2013. Det forutsettes at brukerne allerede er kjent med eksisterende funksjonalitet

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

Programvareutvikling hos Sun Microsystems. Jørgen Austvik Sun Microsystems Database Technology Group

Programvareutvikling hos Sun Microsystems. Jørgen Austvik Sun Microsystems Database Technology Group Programvareutvikling hos Sun Microsystems Jørgen Austvik Sun Microsystems Database Technology Group Innhold Sun i Trondheim Hva vi lager Utviklingsprosesser Kvalitetsarbeid > Mål > Hva vi gjør Verktøy

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse

Brukerdokumentasjon Citrix og Multiframe InnsIKT 2.0. Versjon 1.5. Innholdsfortegnelse Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon InnsIKT skrivebord InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet...

Detaljer

Innføring i bruk av CGI4VB

Innføring i bruk av CGI4VB Innføring i bruk av CGI4VB Her kommer en enkel innføring i bruk av modulen CGI4VB som kan benyttes for å lage CGI programmer i Visual Basic. CGI er en forkortelse for Common Gateway Interface den kommunikasjonsprotokollen

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012

Brukerveiledning for Intelligent Converters MySQL Migration Toolkit IKA Trøndelag IKS 2012 Om verktøyet Formålet med dette verktøyet er å migrere informasjon fra en databasevariant til en annen, i denne veiledningen fra Oracle til MySQL. Dette gjøres som første ledd i en avleveringsprosess.

Detaljer