Oppgavetekst. E-handel demonstrator basert på Clustra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgavetekst. E-handel demonstrator basert på Clustra"

Transkript

1 Oppgavetekst E-handel demonstrator basert på Clustra Oppgaven omfatter spesifikasjon, design og implementasjon av en enkel e-handel applikasjon basert på databasesystemet Clustra. Oppgaven har som hensikt å legge grunnlaget for videre arbeid med vurdering av Clustra's egnethet med hensyn på skalering og responstid innen e-handelområdet.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

2 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

3 Forord Hovedformålet med prosjektet esimple har vært å lage et demonstrasjonsprogram for databasen Clustra spesielt rettet mot firma som driver med internetthandel. Tanken har vært at kunder som ønsker å få demonstrert databasen Clustra skal kunne logge seg inn på esimple, kjøpe et produkt ved å legge inn en kjøpsordre i databasen, og samtidig kunne kjøre noen tester der databasen Clustra sine lineære skaleringsegenskaper blir presentert i et grafisk brukergrensesnitt. Tradisjonelt har firmaet Clustra solgt databaseløsningen sin til store teleselskaper som trengte en pålitelig database som kunne skaleres opp etterhvert som kundemassen økte. Det er derimot kun et begrenset antall kunder i markedet for telekommunikasjon som er store nok til at det lønner seg å ta i bruk databasen, så de siste årene har Clustra sett mer og mer mot et stadig økende markedsområde: markedet for internetthandel. Til tross for Clustra sine beviselige gode egenskaper er databasen lite brukervennlig og kun tekstbasert. Det har derfor vært et ønske om å ha et tiltalende produkt som potensielle kjøpere kunne se på, og la seg overbevise av, til å kjøpe databasesystemet. esimple er tenkt å bli et slik produkt. Denne rapporten er en oversikt over resultatene av det arbeidet som har blitt gjort med prosjektet. Oppdragsgiver for prosjektet har vært Clustra AS. Veileder har vært Svein-Olaf Hvasshovd, Prof II. Tusen takk til Karl Morten Dahl for uvurderlig hjelp til programmeringen av databasefunksjonene. Takk også til Maitrayi Sabaratnam, Øystein Torbjørnsen og alle andre som har hjulpet til og svart på spørsmål. Takk også til Magnar Granhaug og de andre konsulentene i fjerde etasje for grafverktøyet Visual Benchmark. Trondheim 27. april 2000 Jon-Thomas Eliassen,QVWLWXWWIRUGDWDWHNQLNNRJLQIRUPDVMRQVYLWHQVNDS1718

4 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

5 1 Introduksjon Sammendrag Innledning Oppgaven Disposisjon av rapporten Bakgrunn Hva er Clustra Databasen Clustra Firmaet Clustra Clustra og Internett / internetthandel Hva er ecommerce Clustras motivasjon for internetthandel Oppbygging av systemer for internetthandel Teknisk bakgrunn Clustra API Clustra Site, Node og Unit Transaksjoner per sekund og responstid GUI Motif Sun Visual Workshop esimple Kravspesifikasjon Innledning til kravspesifikasjonen Krav til ecommerce-delen av prosjektet Krav til database-delen av prosjektet Tenkt konstruksjon Det som har blitt gjort Oppretting av database Databaseprogrammering GUI Visual Benchmark tup-run Kort oppsummering Hva som må gjøres Add-uservinduet Loginvinduet Hovedvinduet Diskusjon og konklusjon Diskusjon Arkitekturen for esimple Sun Visual Workshop Få produkter å velge mellom Applikasjonslag mellom 4tup-run og Visual Benchmark... 28,QVWLWXWWIRUGDWDWHNQLNNRJLQIRUPDVMRQVYLWHQVNDS1718

6 4.2 Konklusjon Oppsummering av arbeid Videre fremover Referanser Referanser Bilag A:Databasekode Bilag B:Kode for grafisk brukergrensesnitt B.1 esimple.c B.2 esimple.h B.3 sc_groups_c.h B.4 Adduser_user.c B.5 esimple_stubs.c B.6 Makefile URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

7 ,QWURGXNVMRQ 1 Introduksjon 1.1 Sammendrag Denne rapporten er en oversikt over hva som har blitt gjort i prosjektet esimple. I prosjektet esimple er det hovedsaklig to ting som har blitt gjort: Det første har vært å sette seg inn i databasen Clustra og Clustra API for å få laget databasegrensesnitet. Det andre har vært å sette seg inn i Sun Visual Workshop for å konstruere et brukergrensesnitt. Et tredje hovedelement som kan nevnes er å kompilere opp Visual Benchmark for å kunne se grafer av transaksjoner per sekund og responstid for databasen. Denne siste delen er derimot minimal i forhold til de to foregående. Til sammen utgjør disse tre delene applikasjonen esimple. Databasekoden er implementert i C++ og bruker Clustra API for å kommunisere med databasen. Databasekoden kobles sammen med det grafiske brukergrensesnittet slik at en kunde via det et grafisk brukergrensesnitt kan legge inn data i databasen, og hente ut denne informasjonen. Samtidig skal kunden gjennom brukergrensesnittet kunne belaste databasen på forskjellige måter for å få illustrert de spesielle egenskapene til Clustra. Til dette blir grafverktøyet brukt. De fleste delene av prosjektet er ferdige, men det gjenstår litt arbeid med å sette delene sammen, så det finnes ikke noen kjørbar versjon av esimple. 1.2 Innledning Oppgaven Oppgaven går i korte trekk ut på å lage en applikasjon som skal brukes for å demonstrere databasen Clustra sine egenskaper for potensielle kunder. Kundene kommer primært fra bedrifter som driver med internetthandel, så oppgaven skal derfor ha en viss tilknyttning til Internett. Egenskapene som skal demonstreres er at databasen er lineært skalerbar og har kort responstid Disposisjon av rapporten Rapporten har 4 hoveddeler. Første hoveddel er introduksjon med sammendrag og innledning. Så følger en del med bakgrunnsstoff. I denne delen blir firmaet Clustra og databasen Clustra presentert, samt litt bakgrunn for Clustra sin interesse for internettmarkedet. Her er også en liten del om hvordan systemer for internetthandel er bygd opp, og forklaring av en del tekniske uttrykk og sentrale begreper som blir brukt senere i rapporten. Den tredje hoveddelen, som har blitt kalt esimple, er en presentasjon av produktet esimple. I denne delen finnes kravspesifikasjonen til systemet og en beskrivelse av esimple slik den opprinnelig var tenkt. Videre er det en omfattende beskrivelse av alt som har blitt gjort, før delen avsluttes med forslag til hva som kan gjøres videre med esimple. I den siste delen diskuteres forskjellige aspekter ved implementasjonen, før hele rapporten avsluttes med en konklusjon. Referanser i dokumentet er skrevet på formatet [XXXXYY], der XXXX er fire store bokstaver og YY er to tall.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

8 ,QWURGXNVMRQ 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

9 %DNJUXQQ 2 Bakgrunn Denne delen er en introduksjon til Clustra og Internett / internetthandel. En del tekniske begreper vil også bli forsøkt forklart her. 2.1 Hva er Clustra Navnet Clustra har to forskjellige betydninger: Clustra er et firma, og Clustra er en database levert av firmaet Clustra. En skiller mellom databasen Clustra og firmaet Clustra. Med "databasen Clustra" menes Clustra Parallell Data Server som er produktet firmaet Clustra leverer Databasen Clustra Databasen Clustra, eller "Clustra Parallel Data Server" som den blir omtalt som, er en database konstruert for systemer som krever høy tilgjengelighet, skalerbarhet og sanntidsytelse. [CLUS01]. Databasen er basert på en parallell databasearkitektur som distribuerer og kopierer (replikerer) data over sett av noder. Disse egenskapene, sammen med teknologi for datadistribusjon og reparasjon, gjør det mulig for databasen Clustra å øyeblikkelig rette alle slags feil som måtte oppstå automatisk, uten at dette går ut over informasjon som er lagret i databasen. De samme egenskapene gjør også at både maskinvare og progamvare i databasen Clustra kan oppgraderes uten å måtte stoppe den Firmaet Clustra Clustra er et firma som har sine røtter fra flere års forskning på databaser i Telenor. Clustra gikk ut som et eget firma i 1997 da det ble klart at databasen Clustra hadde et mye større potensial som et kommersielt produkt, enn som støtteverktøy til Telenors intelligente nett (et nettverk der kontroll over for eksempel en telefonsamtale blir separert fra selve samtalen [INTE01] ) som det opprinnelig var tenkt til. [CLUS02] 2.2 Clustra og Internett / internetthandel Hva er ecommerce ecommerce forkortelsen for "Electronic Commerce" - på norsk elektronisk handel eller internetthandel. Det finnes veldig mange definisjoner på hva dette fenomenet er, men ganske enkelt vil det si å erstatte fysiske handelstransakjoner med elektroniske handelstransaksjoner ved å bruke Internett [EHAN02]. Internetthandel skjærer gjennom grenser som tid og geografi, og lar kunde og selger komme i virtuell kontakt med hverandre Clustras motivasjon for internetthandel Utviklingen de siste årene har gått i retning av et mer og mer mobilt og raskt samfunn. Dette kan sees for eksempel gjennom den store økningen av antall internettbrukere og ved oppsvingningen i kjøp og salg av varer over Internett. Historiene om ".com" bedrifter med,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

10 %DNJUXQQ enorm verdiøkning og kjempefortjeneste er også velkjente. I dag har de aller fleste økonomer stor tro på de økte mulighetene Internett har, for bedrifter med nok kunnskap og ressurser. IDC anslår bedrifters fortjeneste ved global internetthandel vil øke fra milliarder dollar i år 2000 til milliarder dollar i år Tilsvarende vil antall personer som har kjøpt varer gjennom Internett øke fra 71.6 millioner i år 2000 til millioner i år 2003 [IDC_01]. Felles for firmaene som helt eller delvis lever av internetthandel, er at de trenger et system for å behandle innkommende ordrer og egne produkter. Databasen Clustra er en komponent som kan gå inn i et slikt system, og det er dette markedet som Clustra nå ønsker å skaffe seg markedsandeler i. 2.3 Oppbygging av systemer for internetthandel "A key ingredient of ECommerce is the ability to take orders and receive payments through an electronic storefront" [ECOM02] Nettleser HTTP request Webserver Formatert brukerinput... Applikasjoner Databasekall... Lastbalanseing/ TPmonitorering Distribuert databasekall... Database )LJXU )HPODJVDUNLWHNWXUIRULQWHUQHWWKDQGHO Applikasjoner for internetthandel er ofte flerlags applikasjoner med klientprosesser på topp og en database i bunn. Femlags arkitektur, eller "five tear architecture" som det er en vanligere benevnelse, er en arkitektur som er mye brukt i systemer for internetthandel fordi denne gir 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

11 %DNJUXQQ tilstrekkelig sikkerhet og utvidbarhet. Figur 2.1 er en skjematisk oversikt over en generell femlags arkitektur for internetthandel. Arkitekturen baserer seg på at brukerene benytter et internettleser (lag 1 - Nettleser) som henter informasjon fra en webserver via HTTP (lag 2 - Webserver). På nivået under i arkitekturen (lag3 - Applikasjon) vil det da være en applikasjon som tar imot og bearbeider resultatene fra webserveren før det blir sendt videre til lag 4 - Lastbalansering og TPmonitorering 1. Dette laget skal fordele alle innkommende transaksjoner slik at lasten på databasen (lag 5 - Database) blir mest mulig balansert. I lag 3, 4 og 5 kan det være flere enheter som jobber parallelt. 2.4 Teknisk bakgrunn Clustra API Databasen Clustra har et programmeringsgrensesnitt (Clustra API) for C++ applikasjoner. Koden blir satt sammen på klienten ved hjelp av funksjoner i API et, og sendt tilbake til en Clustra server for å bli utført. Clustra API har muligheter både for grunnleggende databasefunksjoner som å sette inn og ta ut tupler fra databasen. Samtidig finnes muligheter for enkel aritmetikk, forgreninger i koden (branches) og gjentagelse av kode (loops). Ved databasekall lages såkalte kodeblokker på klientmaskinen. En kodeblokk er et sett av instruksjoner skrevet på intern clustranotasjon. Kodeblokken blir sendt til serveren som kjører databasen Clustra, og når serveren har utført kommandoene i kodeblokka er det mulig å bruke Clustra API for å hente ut resultatet. Både data og status blir overført tilbake til klienten. [CLUS05] Applikasjon Oversetter Kjerne Clustra API Database Kodeblokk )LJXU &OXVWUDNOLHQWVHUYHUPRGHOO 1. En TP Monitor er et undersystem som grupperer sett av relaterte databaseoppdateringer og sender dem samlet til en relasjonsdatabase [TPMO01],QVWLWXWWIRUGDWDWHNQLNNRJLQIRUPDVMRQVYLWHQVNDS1718

12 %DNJUXQQ Figur figur 2.2: Clustra klient / server modell viser hvordan man kan bruke Clustra API til å bygge opp en kodeblokk for å kommunisere med databasen Clustra. Applikasjonen kaller funksjoner i Clustra API som bygger opp kodeblokken. Etter at kodeblokken har blitt bygd opp blir den sendt over nettverket til en Clustra databaseserver. Kodeblokken inneholder kode på et internt, lavnivå språk som blir tolket av databasen. Databasen sender kommandoer til kjernen som utfører operasjonene og returnerer et resultat. Et svar blir sendt tilbake over nettverket til brukergrensesnittet hvor det kan mottas av applikasjonen Clustra Site, Node og Unit Figur 2.3 viser en Clustra site som består av to units (enheter), hver med seks identiske noder )LJXU &OXVWUDPDVNLQYDUHDUNLWHNWXU og en ethernet switch. Hver switch har forbindelse med de lokale nodene og den andre switchen. Hver node er en Unix, Linux eller NT maskin med lokal harddisk og mye minne. Det er ikke noe krav at alle nodene skal kjøre samme operativsystem. Hver node har sitt eget minne og egen harddisk for å isolere nodene fra hverandre, slik at det blir mulig for en node å feile og bli erstattet av en ny node uten at dette omfatter de andre nodene. En node er den minste enheten i dette systemet som kan feile - dersom det blir noe feil med en komponent inne i noden blir hele noden erstattet. En typisk site har fysisk adskilte enheter, ofte i forskjellige byer for å takle feil med nettet mellom dem, eller katastrofer som brann, flom eller sabotasje. Noder kan fjernes og legges til i sanntid, uten å stoppe databasen, og på denne måten er det mulig å oppnå flere transaksjoner per sekund. På grunn av at antall transaksjoner per sekund vil øke med et konstant antall for hver nye node som blir lagt til er databasen Clustra lineært skalerbar Transaksjoner per sekund og responstid Clustra er lineært skalerbar. Dette betyr at for hver ekstra node som blir lagt til, vil antall transaksjoner per sekund øke jevnt. Dette er en ettertraktet egenskap for internettselskaper som ofte begynner med en beskjeden kundemasse, men som etter bare noen få år kan ha mangedoblet denne. Transaksjoner per sekund er et mål på hvor stor belastning databasen klarer - for eksempel hvor mange kunder som kan bestille en vare hvert sekund. Responstid er et mål på hvor lang tid det går fra kunden sender sin bestilling til han får svar tilbake at 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

13 %DNJUXQQ bestillingen er registrert. Dette er ikke fullt så kritisk for internettselskaper - en kunde merker ikke så stor forskjell om han venter på svar i et eller hundre millisekunder - men likevel viktig. 2.5 GUI Motif Brukergrensesnittet til esimple er konstruert i Motif. Motif er et brukergrensesnitt lagd av Open Software Foundation (www.opengroup.org) som spesifiserer hvordan en applikasjon skal se ut på områder som plassering av menyer tittellinjer og andre interaksjonselementer. [MOTI01] Sun Visual Workshop For å lage et grafisk brukergrensesnitt til esimple, er Sun Visual Workshop brukt. Dette er et program som ved hjelp av pek-og-klikk funksjonalitet hjelper deg med å generere et grafisk brukergrensesnitt. Sun Visual Workshop produserer C, C++ eller Javakode som generer Motif grafiske brukergrensesnitt. En fin introduksjon til Sun Visual Workshop med opplæringsprogram finnes på [WORK01]. Sun Visual Workshop genererer også en Makefil som skal brukes for å kompilere koden. Det er nødvendig å sette miljøvariabelen LD_LIBRARY_PATH til å peke på en underkatalog for installasjonskatalogen til Sun Workshop for å få kompilert - dette går ikke frem av [WORK01]. I begynnelsen var det enkelte problemer med å kompilere koden, men ved å bytte kompilator til gcc gikk det greit.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

14 %DNJUXQQ 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

15 3 esimple Denne delen er en presentasjon av esimple. Delen innledes med kravspesifikasjonen til prosjektet før den tar for seg opprinnelig konstruksjon av esimple. Deretter kommer to kapitler som beskriver hva som faktisk har blitt gjort med esimple, og hva som må gjøres for å få alt ferdigstilt. 3.1 Kravspesifikasjon Kravspesifikasjonen var det første som ble gjort i arbeidet med prosjektet. Den ble skrevet i nært samarbeid med veileder og har fungert som en rettesnor for prosjektet Innledning til kravspesifikasjonen Det vil være en todelt oppgave. Først skal kunden kunne logge seg på og velge mellom produkter i eksempelbedriften esimple, og det skal være mulig å "kjøpe" produkter. Produktene og ordren(e) skal lagres i en database basert på ClustRa. Denne første delen er viktig for å relatere prosjektet til ecommerce. Den andre delen vil være å illustrere databasens tilgjengelighet ved ulike typer nodefeil og skalerbarhet Krav til ecommerce-delen av prosjektet Bruke ClustRa database og ClustRa API. Velge produkter og legge inn en kjøpsordre. Lagre produkter og ordre Krav til database-delen av prosjektet Stoppe vilkårlig node på vilkårlig tidspunkt. Øke og minske antall noder. Øke og minske last på databasen. Illustrering av responstid og transaksjoner per sekund esimple server skal være tilstandsløs 3.2 Tenkt konstruksjon Figur 3.1: Tenkt Konstruksjon av esimple viser hvordan systemet opprinnelig var tenkt konstruert. Oppbyggingen med klienter og servere var for å få esimple til å bli så realistisk som mulig, og skal tilsvare arkitekturen i figur 2.1 i forrige del, med flere lag mellom klient (nettleser) og database. Et stort antall klienter i figur 3.1 skulle kunne koble seg opp mot et antall servere (1) som formidlet forespørsler videre til databasen (2). Svar fra databasen skulle,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

16 H6LPSOH gå samme vei tilbake, via serveren til klienten. Serveren skulle være tilstandsløs, det vil si at det ikke skulle være lagret noe informasjon i serveren som kunne gå tapt ved feil. Klientene skulle yte belastning på databasen for å kunne måle antall transaksjoner per sekund og responstid. Fra administrasjonsenheten ("Admin" på figuren) ville det være mulig å krasje og opprette nye noder, øke og minske belastning (antall klienter) på databasen og det ville også være fra administrasjonsenheten ecommerce-delen ville foregå. ecommerce-delen skulle omfatte innlogging samt kjøp av varer fra databasen. Administrasjonsenheten skulle lese en loggfil generert av serverene (3) for å kunne beregne antall transaksjoner per sekund og responstiden til databasen. Noder skulle kunne opprettes og krasjes fra administrasjonsenheten, og dette skulle skje ved direkte kommunikasjon med databasen (4). Her ville også kunde- og ordre-data mellom ecommercedelen av admininstrasjonsenheten og databasen gå.... Klienter 1 3 Servere Admin 4 2 Clustra Clustra Clustra Database )LJXU 7HQNW.RQVWUXNVMRQDYH6LPSOH 3.3 Det som har blitt gjort Denne delen er en beskrivelse av arbeidet som har blitt gjort med prosjektet esimple. Enkelte områder som har blitt brukt mye tid på har blitt beskrevet grundigere. Dette er gjort for å hindre at andre som ønsker å gjøre noe lignende en gang skal slippe å gjøre samme feil som allerede har blitt gjort Oppretting av database Det første som ble gjort med prosjektet, var å opprette en database. Oppretting av en Clustra database blir gjort i to skritt. Første steg er å sette opp miljøvariabler, og andre steg er å 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

17 opprette databasen. Dette er beskrevet i detalj i [CLUS04] så her følger kun et kort sammendrag med noen egne kommentarer basert på egne erfaringer. For forklaring av Clustraspesifikke begreper, refereres til bakgrunnsstoffet i kapittel 2. Det er flere miljøvariabler som må settes før det er mulig å opprette en database. Path en må settes til å peke på den siste versjon av databasen Clustra, og alle maskinene som databasen skal kjøre på må legges inn i fila.rhosts som skal ligge på rota på hjemmeområdet. Til slutt må man opprette en katalog på rota på hjemmekatalogen som skal hete current, og inne i denne katalogen må det opprettes symbolsk lenke som skal kalles clustra og skal peke på siste versjon av Clustra. Oppretting av databasen gjøres ved å kjøre følgende tre UNIX script som følger med installasjonen: (Installasjon av databasen Clustra på en UNIX-basert maskin faller utenfor denne oppgaven, og vil ikke bli beskrevet) clu_createdb clu_cleandb clu_bootdb Scriptet clu_createdb spør om navnet som skal gis til dabasen (standard er brukernavnet til den som oppretter databasen), hvilke to maskiner databasen skal kjøre på, og om databasen skal være styrt av en INET deamon. Siste spørsmål kan man svare no til 1. Scriptet clu_createdb oppretter en database og to konfigurasjonsfiler med endel parametre for databasen. Clu_cleandb spør også om databasenavnet. Også her er brukernavn standard så det er bare å godta dette. Dette scriptet oppretter data- og log-filer for databasen. Clu_bootdb oppretter alle nodene og systemtabeller som databasen trenger. Det siste som må gjøres før man kan sette inn tabeller er å opprette en nodegruppe. Dette kan gjøres ved å kjøre følgende fra kommandolinja: cluddl nodegroup 1 nodegruppe-1 "Nodene: 0 og 1" 0-1 Dette forteller databasen at nodegruppe 1 skal opprettes med navnet "nodegruppe-1" og en beskrivelse: "Nodene: 0 og 1" og med to noder (0 og 1). En tabell opprettes i databasen med kommandoen: cluddl table Denne kommandoen oppretter tabellen 1001 i nodegruppe 1. Alle tabeller må ha nummer større enn 1000 fordi databasen Clustra bruker de under 1000 til interne operasjoner. Når dette er overstått er det mulig å begynne å bruke Clustra API for å lage C++ kode som henter ut, og setter inn tupler i databasen Databaseprogrammering Databasen Clustra har et programmeringsgrensesnitt (Clustra API) for C++ applikasjoner. I ecommerce delen av oppgaven er det nødvendig å legge inn og hente ut data fra databasen. For å kunne lagre all nødvendig informasjon har det derfor vært nødvendig å opprette tre tabeller i databasen. En oversikt over strukturen på databasen er beskrevet i tabell 3.1: 1. Bruk av INET daemon gjør det mulig å la noder som har krasjet bli startet på nytt automatisk slik at det ikke er nødvendig med manuell overvåkning [CLUS03]. Dette er ikke nødvendig for oppgaven.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

18 H6LPSOH Databasetabeller for esimple. Det som behøves er en kundetabell for å lagre data om hver 7DEHOO 'DWDEDVHWDEHOOHUIRUH6LPSOH &XVWRPHUV 3URGXFWV 2UGHUV cust_id SURGBLG FXVWBLG FXVWBQDPH SURGBQDPH SURGBLG FXVWBXVHUQDPH SRUGBSULFH RUGBQXP FXVWBDGGUHVV SURGBGHVFU FXVWBSDVV kunde, en produkttabell med navn, beskrivelse og pris på hvert produkt, og til sist en tabell for å lagre ordrene kundene legger inn. I ordretabellen blir kunde, produkt og antall produkter lagret. Etter fysisk å ha opprettet tre tabeller i databasen Clustra som beskrevet i 3.3.1, brukes Clustra API til å sette data inn i tabellene. Til prosjektet er det lagd flere C++ funksjoner for å gjøre dette. Se tabell 3.2 for en oppsummering av disse med beskrivelse. For en grundigere gjennomgang av funksjonene henvises til Bilag A. 7DEHOO 'DWDEDVHIXQVMRQHU )XQNVMRQ insertcust deletecust insertprod deleteprod findcustseq findprodseq checkcustpass printcustomers getcust sendcode UFY&XVWRPHU rcvcustomers checkpass.rpphqwdu 6HWWLQQHQQ\NXQGHLGDWDEDVHQ6NDONDOOHVIUD*8, 6OHWWHQNXQGHIUDGDWDEDVHQ 6HWWLQQHWSURGXNWLGDWDEDVHQ6NDONDOOHVIUD*8, 6OHWWHHWSURGXNWLGDWDEDVHQ )LQQK \HVWHNXQGHQXPPHUEUXNHVDYLQVHUW&XVWRPHU )LQQK \HVWHSURGXNWQXPPHUEUXNHVDYLQVHUW3URG /DJHUNRGHEORNNPHGEUXNHUQDYQSDVVRUGVRPVNDOVHQGHVWLOGDWDEDVHQ 6NULYXWDOOHNXQGHU +HQWHUXWHQNXQGHIUDGDWDEDVHQ 0HWRGHIRUnVHQGHNRGHWLOGDWDEDVHQ&OXVWUD +HQWHUXWHQNXQGHIUDGDWDVWUXNWXUUHWXUQHUWIUDGDWDEDVHQ&OXVWUD +HQWHUXWDOOHNXQGHUIUDGDWDVWUXNWXUUHWXUQHUWIUDGDWDEDVHQ&OXVWUD 8QGHUV NRPLQQWDVWHWEUXNHUQDYQSDVVRUGHUULNWLJ 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

19 For å legge inn informasjon i databasen Clustra er det nødvendig å bygge opp en kodeblokk som inneholder det som skal legges inn i databasen. Alle funksjonene som skal skrive eller lese til databasen inneholder en slik kodeblokk. Det som var vanskeligst å få til i denne delen var å få hentet ut flere tupler samtidig, slik funksjonen rcvcustomers i tabell 3.2 gjør. Problemet er at databasen Clustra har en begrensning som sier at hver pakke/ svar fra databasen ikke kan overstige 8KB. I hver pakke fra databasen ligger det et flagg som sier om dette er den siste pakken eller ikke. Dersom det finnes mange kunder i databasen er det derfor nødvendig å undersøke dette flagget og eventuelt hente ut kunder i flere omganger GUI Sun Visual Workshop er brukt for å lage et grafisk brukergrensesnitt til esimple. Som det kan )LJXU (NVHPSHOSn*8,JHQHUHUWDY6XQ9LVXDO:RUNVKRSD/RJLQYLQGXE0HQ\L ORJLQYLQGXHW sees av figur 3.2 er det mulig å generere både knapper, menyer og felt for inntasting data. For å generere et vindu som dette lager man et hierarki av byggestener kalt widgets som vist i figur 3.3. En liten forklaring av figur 3.3 kan være på sin plass. Øverst i hierarkiet er det et shell widget - en av byggesteinene i Sun Visual Workshop. Det er denne som oppretter selve vinduet. Under shell widget kommer det en messagebox som sier noe om hvilket innhold som skal være i vinduet. I dette tilfellet skal det være en knapp på bunnen og forskjellige typer byggesteiner i resten av skjermbildet, så til dette formålet passer det godt med en messagebox. Så er det lagt til en knapp som heter loginbutton, en byggestein kalt "form" som kan inneholde flere widgets, og en meny. Mesteparten av loginviduet domineres av form en som her har blitt kalt loginform. I denne har det blitt opprettet tre tekstelementer (lables) og to tekstfelt (textfields) som det er mulig å skrive tekst inn i. Alle disse fem kan sees i figur 3.2a): tekstelementene vises som "Login", "Username" og "Password", og tekstfeltene er de to boksene som det går an å skrive inn i. LoginLabel i figur 3.3 har fått en ekstra stor font for å fungere som en overskrift. For å legge til en meny, finnes det en egen menywidget. Denne er kalt loginmenubar i figur 3.3. Under menubar er det to nye knapper, adskilt med en skillelinje.,qvwlwxwwirugdwdwhnqlnnrjlqirupdvmrqvylwhqvnds1718

20 H6LPSOH Disse to er vist i figur 3.2b), og har fått navnene "Add new user" og "Exit". Det er mulig å sette på tastatursnarveier på alle menyvalg, og dette har blitt gjort. På denne måten er det mulig å bygge opp kompliserte grafiske brukergrensesnitt på en forholdsvis enkel og grei måte. )LJXU 6XQ9LVXDO:RUNVKRSKLHUDUNLDYZLGJHWVIRUnODJHORJLQERNVHQIRUH6LPSOH For esimple har planen vært å først lage et innloggingsvindu som vist i figur 3.2, så lage et vindu som knappen "Add new user" skulle føre til - det vil si et skjermbilde der en ny bruker kan legge seg selv inn i databasen. Dette skjermbildet er vist i figur 3.4. Skjermbildet har fire felter som korresponderer med tabell 3.1: Databasetabeller for esimple, slik at når man trykker på knappen "Add User" blir alle kundedata lagt inn i databasen. Etter at en bruker har blitt registrert blir han sendt tilbake til innloggingsvinduet for å logge seg inn med riktig brukernavn og passord. Herfra skal brukeren komme til hovedvinduet ved å trykke på knappen Login. Hovedvinduet er vist i figur 3.5 og består av to hoveddeler: til venstre er ecommerce delen, og til høyre er databasedelen, jamfør kapittel 3.1 Kravspesifikasjon. Delen til venstre skal gi brukere et visst inntrykk av Internett. Dette er forsøkt løst ved å innføre internettadressen 2 på toppen. Under denne overskriften skal det være mulig å kjøpe varer, det vil si lage en bestilling som legges inn i databasen. Det skal også være mulig å se på ordre som allrede er lagt inn. Til høyre i figur 3.5 er databasedelen av esimple. Her finnes det 2. Overskriften og grafikk i figur 3.5 har ingen ting med firmaet som har registrert internettadressen å gjøre. 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

21 )LJXU H6LPSOHEUXNHUJUHQVHVQLWW/HJJWLO%UXNHU knapper for å se grafer for responstid (Latency) og antall transaksjoner per sekund (TPS), og rullegardinmenyer for å øke og minske lasten på databasen. Det er også lagt inn to knapper for å øke eller minske antall noder som kjøres. )LJXU H6LPSOHEUXNHUJUHQVHVQLWW+RYHGYLQGX Funksjonaliteten i "Performance test area" er nærmere forklart i kommende kapitler. Nederst i høyre hjørne er det laget en knapp som skal avslutte programmet Visual Benchmark En konsulent som har jobbet på Clustra har laget et grafverktøy i Java som kan tegne opp grafer som viser transaksjoner per sekund. I programmet kan man bestemme hvor ofte grafen skal oppdatere seg. Programmet kalles Visual Benchmark, og er programmert i Java. Visual,QVWLWXWWIRUGDWDWHNQLNNRJLQIRUPDVMRQVYLWHQVNDS1718

22 H6LPSOH Benchmark ble opprinnelig kun kjørt på Windows NT, så har vært nødvendig å kompilere opp klienten 4tup-run på Unix for å kjøre grafprogrammet sammen med resten av esimple. Se for nærmere forklaring av 4tup-run. Ved å trykke på knappen TPS i hovedvinduet i figur 3.5 skal Visual Benchmark starte automatisk og vise et vindu som illustrert i figur 3.6. Grafen for responstid skal startes og vises på tilsvarende måte. For å kunne tegne opp grafen, må Visual Benchmark vite hvilken server databasen Clustra kjører på, klientnøkkel (et passord), hvilken tabell i Clustra den skal belaste og hvor ofte den skal oppdateres. Alt dette sendes med metodekallet som starter Visual Benchmark hver gang man trykker på knappen "TPS" eller "Latency" i hovedvinduet. For å kjøre Visual Benchmark er det nødvendig å bruke Java 1.2. Standard java på Clustra peker til Java 1.1, så det vil ikke gå an å starte Visual Benchmark med denne. Per tiden eksisterer det ingen dokumentasjon for Visual Benchmark. Kildekode for Visual )LJXU 9LVXDO%HQFKPDUN Benchmark er ikke vedlagt da dette er et eksternt produkt i forhold til esimple tup-run For å kjøre Visual Benchmark er det nødvendig å bruke et spesielt program som heter 4tuprun. I installasjonspakken til Clustra følger det med en versjon av 4tup-run, men denne har blitt litt omskrevet for å kunne brukes sammen med Visual Benchmark. 4tup-run et program som brukes for å belaste databasen Clustra ved hele tiden å oppdatere fire tilfeldige tupler i en tabell for hver transaksjon. 4tup-run er svært lik TCP-B standarden 3. De eneste forandringene som har blitt gjort i den versjonen som brukes av Visual Benchmark er at den i skriver ut antall transaksjoner som blir utført per sekund til standard error. Visual Benchmark leser det som 4tup-run skriver til standard error, og bruker det til å tegne opp grafen på skjermen. For å kompilere opp 4tup-run på Unix har det vært nødvendig å få kopiert følgende filer: random.h 3. For en utdyping og forklaring av denne standarden, se [TCPB01] 3URMHFWZRUNLQ&RPSXWHU6LHQFH

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

Bookingsystem for Making Waves

Bookingsystem for Making Waves Bookingsystem for Making Waves Gruppe 31 Mathias Faanes Olsen s188066 Snorri Hansson Engen s188094 Hovedprosjekt våren 2015 26.05.2015 1 PROSJEKT NR. Gruppe 31 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Tom side til prosjekt beskrivelse.

Tom side til prosjekt beskrivelse. Tom side til prosjekt beskrivelse. 2 Hovedprosjekt datateknikk, Våren 2003. Tittel: Deltakere: Veileder: Ip-telefoni. Robert Rinnan, Morten Sundstrøm, Vegard Slettedahl. Hans Jørgen Alker. Sammendrag Som

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo! Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo!

Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo! Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo! PROSJEKT NR. 2014-9 Studieprogram: Informasjonsteknologi og ingeniør - data Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Obligatorisk oppgave 1 i Databaseadministrasjon.

Obligatorisk oppgave 1 i Databaseadministrasjon. Obligatorisk oppgave 1 i Databaseadministrasjon. Gruppenummer 7 Av Kai Hagali Ole J. Schøn Thor Jarle Kinstad Cato Goffeng Høgskolen i Østfold 18 September 2012 1 Gruppen startet med å sette opp de tre

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling

Innføring i EDB. 1. Forord. 1.1 Hensikten med kurset. 1.2 Hensikten med dette kursheftet. 1.3 Hvordan bruke kursheftet. 1.4 Kursheftets utvikling Innføring i EDB 1. Forord 1.1 Hensikten med kurset Hensikten med dette kurset er å lære de som aldri før har brukt en datamaskin å bli kjent med den og bruke den til enklere oppgaver. Som kurskatalogen

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer