Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse"

Transkript

1 Side 2

2 Front page Årsrapport

3 Side Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse Aksjekapital og aksjonærforhold Konsern Hurtigruten ASA Besøksadresse: Havnegata 2 Narvik Postadresse: Postboks Narvik Sentralbord: Telefax: Epost: Internett: Høydepunkter yy Overskudd før skatt på 22 millioner kroner, 50 millioner kroner bedre enn yy Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) er forbedret med 130 millioner kroner, og alle produktområder er bedret yy Antall gjestedøgn økte med 11 prosent fra Antall gjestedøgn fra rundreiser økte med 14 prosent Antall gjestedøgn fra distansereiser økte med 7 prosent yy Sterk norsk krone reduserte resultat før skatt med cirka 140 millioner kroner Booking: Epost: Telefon: yy Produktområdet norskekysten er fortsatt ikke lønnsomt, men utleie av MS Finnmarken til oljevirksomheten avhjelper inntil ny avtale med staten er klar Org. nr.: NO MVA yy Hurtigruten var eneste tilbyder i anbudet om kystruten Bergen Kirkenes 80 Morselskap 100 Revisjonsberetning 103 Flåteoversikt 104 Adresser Finansiell kalender Dato Hva Sted 14. april 12. mai 18. aug 10. nov Generalforsamling 1. kvartal kvartal kvartal 2011 Narvik Tromsø Tromsø Tromsø

4 Dette er Hurtigruten \\ Ekte opplevelser! \\ Administrerende direktør \\ Flåteoversikt \\ Adresser Side 4 Ekte opplevelser! Hurtigruten ASA driver reiselivs og transportvirksomhet i Norge og utlandet. Selskapets kjernevirksomhet er Hurtigruten langs norskekysten og Explorerprodukter. I tillegg driver selskapet utleie av ett skip til oljevirksomheten samt bussvirksomhet i Nordland og Troms. I 2008 påbegynte Hurtigruten avviklingen av aktiviteter som ikke inngår i kjerneområdet. Dette arbeidet er nå fullført. Hurtigrutens virksomhet er delt inn i fire produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorerprodukter, Spitsbergen og Charter. Aktiviteter som ikke naturlig faller inn under disse fire områdene er samlet i Øvrig virksomhet (gods og buss). Hurtigruten norskekysten Hurtigruten har sin opprinnelse helt tilbake til I dag fremstår Hurtigruten både som en anerkjent internasjonal cruiseopplevelse og som en viktig del av infrastrukturen for en rekke kystsamfunn. Hurtigruten norske kysten hadde i samlede driftsinntekter på millioner kroner, og dette utgjør 63 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. Produktområdet disponerer 11 skip som er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute som omfatter 34 havner på Hurtigruten ASA Norskekysten Explorerprodukter/mS Fram SPITSBERGEN Charter Øvrig virksomhet strekningen mellom Bergen og Kirkenes (10 skip i perioden november mars). Siden april har MS Finnmarken vært utleid som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgonfeltet i Australia. Explorerprodukter/MS Fram Hurtigruten tilbyr explorer cruise i Antarktis og på Grønland med MS Fram. Driftsinntektene for denne delen av virksomheten beløp seg i til 242 millioner kroner. Spitsbergen Produktområdet består av to hoteller, tur operasjonsaktiviterer og cruise med det innleide skipet MV Polarstar. Nytt av året var at MS Fram ble leid inn fra Hurtigruten ASA som skip nummer to på Spitsbergen. Fra 2011 inngår også cruisene med MS Fram på Spitsbergen i produktområdet Explorerprodukter. Produktområdet Spitsbergen tilsvarer ikke det juridiske regnskapet til Spitsbergen Travel konsernet. Charter Fra ble charter opprettet som eget produktområde i forbindelse med utleien av MS Finnmarken som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgon feltet i Australia. Utleien har en varighet til oktober 2011 med kundens opsjon til å forlenge i ytterligere 18 måneder.

5 \\ Ekte opplevelser! \\ Administrerende direktør \\ Flåteoversikt \\ Adresser Side 5 Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet bestod i av buss og gods samt utleie av selskapets to gjenværende hurtigbåter til Veolia transport Nord AS. Hurtigruten eide i 50 prosent av Nor Lines AS. Nor Lines AS opererer 13 godsskip på seks ruter langs norskekysten, mellom Norge og Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Denne andelen er pr. 31. desember solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab AS og reklassifisert som ikke videreført virksomhet. Hurtigruten har en eierandel på 71,3 prosent i AS TIRB som driver virksomhet gjennom datterselskapet Cominor AS, Nord Norges største busselskap. Bussvirksomheten omfatter 300 busser og vel 400 fast ansatte. Hurtigruten eier også en begrenset portefølje av eiendommer som delvis disponeres av konsernet og delvis leies ut til eksterne leietakere. Vår Visjon Ekte opplevelser i unike farvann Ekte opplevelser i unike farvann! I en verden der vi i stor grad lever på overflaten og hvor det er lite tid til å reflektere, vokser det frem behov for å være en del av det ekte og naturlige. Vi ønsker oss ut av dagliglivets stress og mas for å ta aktiv del i de sterke opplevelser nærheten til dramatisk natur og lokal kultur gir oss. Dette behovet skal vi i Hurtigruten fylle, både for hverdagsreisende og turister. Når vi går på jobb, gjør vi det for at mennesker skal ha muligheten til å bo der de ønsker, og for at andre skal kunne oppleve storslått natur og lokal kultur. Våre gjester skal føle seg like hjemme uansett type produkt og vi skal være like mye til for lokalbefolkningen som for turistene. Gjennom å stadig forbedre opplevelsen skal Hurtigruten på sikt være omtalt som et av verdens 10 mest attraktive reisemål. Vi går kort og godt på jobb for å skape ekte opplevelser i unike farvann. Vår Ambisjon Hurtigruten er den beste måten å oppleve destinasjonen på Vår Merkekjerne Ekte! Hurtigruten er den originale kystruten siden Vårt DNA og vår historie er grunnlegger Richard With. Sammen med våre polar helter Nansen og Amundsen var Richard With en del av norsk sjøbasert pionervirksomhet. Richard With kombinerte behovet for kommunikasjon langs norskekysten og nybrottsarbeid innen reiseliv. Kystruten har siden 1893 gitt nye muligheter for både lokalbefolkning og gjester. I en kystnasjon preget av høye fjell og lange fjorder kunne landet knyttes sammen kun ved bruk av sjøveien. Hurtigruten var en kommunikasjonsmessig revolusjon langs norskekysten, og den ga et tilbud til alle; godstransportører, lokalbefolkning og utenlandske turister. Richard With bidro til livsgrunnlag og samhandling for lokalsamfunn. I dag som den gang, ønsker vi våre gjester velkommen til å utforske, se og lære om norsk natur og lokal kultur. Hurtigruten er den originale kystruten siden 1893, umulig å erstatte umulig å kopiere. Hurtigrutens DNA gjør oss ekte. Dette skal prege vår virksomhet, våre valg og våre handlinger, som det har gjort siden Våre verdier Hva vi står for Trygg I Hurtigruten setter vi alltid sikkerhet i første rekke. Godt norsk sjømannskap og lokal forankring gir våre gjester trygghet under tøffe forhold. Trygghet skal prege våre arbeidsplasser trygghet på hverandre gjennom åpenhet, imøtekommenhet og respekt. Trygghet skaper mot mot skaper drivkraft og engasjement. Raus Med raus menes at vi skal vise åpenhet og at vi bryr oss i våre møter både med medarbeidere og gjester. Vi skal være ekte, ærlige og entusiastiske. Vi skal sikre en VIkultur mellom alle deler av organisasjonen og ha respekt for hverandre. Vi skal være inkluderende og gjøre hverandre gode. langs norskekysten. Som rederi opererer vi i noen av verdens mest sårbare områder. Derfor har Hurtigruten et særlig ansvar for å ivareta stedenes egenart, lokale kultur, samfunn og miljø. Med røtter i vår historie skal vi på en ansvarlig måte utvikle selskapet videre. Ansvarlig Vi tar ansvar for mennesker, kultur, økonomi og miljø. Ansvarlighet og omtanke skal prege alt vi gjør. Vi skal tenke økonomi på en slik måte at det naturlig inngår i den aktivitet vi gjør både på land og sjø. Vi er livslinjen Nøkkeltall Resultat Driftsinntekter Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) EBITDA margin Årsresultat NOK mill NOK mill % NOK mill Kontantstrøm Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter NOK mill NOK mill NOK mill Balanse , ,4 (28) 103 (146) (33) (34) 303 (76) , ,4 Ansatte Antall ansatte (hel og deltid) ,0 6,2 Rentebærende gjeld for videreført virksomhet Egenkapitalandel inkl. konvertibelt lån NOK mill % HSE Sykefravær sjøansatte %

6 Administrerende direktør \\ Ekte opplevelser! \\ Administrerende direktør \\ Flåteoversikt \\ Adresser Side 6 Hurtigrutens potensial er stort I passerte Hurtigruten en viktig milepæl i et krevende forbedrings program. Vi gleder oss over at selskapet gikk med overskudd, men samtidig minner vi hverandre om at dette bare er en etappeseier. Våre ambisjoner for fremtiden er vesentlig høyere enn det vi oppnåde i. Nå skal vi mobilisere for å hente ut mer av det potensialet som dette unike selskapet har. Våre aksjonærer viste oss stor tillit da de i mars bidro til å redde selskapet med ny aksjekapital. Denne tilliten har vi vært svært opptatt av å ta vare på, og derfor er det hyggelig å konstatere at vi på alle viktige parametre har levert det vi lovet da vi kommuniserte målene for snuoperasjonen. Det vi har oppnådd så langt, skal inspirere oss til fortsatt vekst og fremgang. Hurtigrutens virksomhet er delt inn i fire produktområder. Hurtigruten norskekysten er det største og viktigste av disse, og denne virksomheten står alene for 63 prosent av selskapets samlede driftsinntekter. Samtidig representerer også Hurtigruten norskekysten vår historiske arv og et viktig samfunnsoppdrag. Det er nettopp her vi finner det som særpreger vår virksomhet; den unike cruiseopplevelsen kombinert med rollen som en pålitelig transportør av passasjerer og gods til en rekke kystsamfunn. For turistene byr Hurtigruten på ekte og storslagne natur og kulturopplevelser, og for kystens befolkning er vi en viktig del av infrastrukturen. I tillegg gir Hurtigruten betydelige og positive ringvirkninger for reiselivsnæringen, både lokalt og regionalt. Med daglige anløp i 34 havner langs kysten, er vi dessuten en betydelig bidragsyter gjennom de havneavgiftene vi betaler. Ny hurtigruteavtale må være kommersielt fornuftig Dagens hurtigruteavtale, der staten er kjøper av transporttjenester langs norskekysten, strekker ikke til for å gjøre hurtigrutevirksomheten lønnsom. Hurtigruten norskekysten gikk i med et underskudd på 108 millioner kroner. Året før var underskuddet på 204 millioner kroner. Fremgangen er et resultat av vår sterke satsing på vinterhalvåret, der vi i fikk en markant økning i antall gjestedøgn. Lavere finanskostnader bidrar også til å redusere underskuddet sammenlignet med. Etter at staten utsatte anbudsfristen for ny hurtigruteavtale to ganger for å tilrettelegge for konkurrerende anbud, viste det seg at Hurtigruten sto igjen som eneste tilbyder. Vi venter nå i spenning på Samferdselsdepartementets videre behandling av anbudet. Vi håper at prosessen konkluderer med en avtale som ivaretar behovet og interessene til viktige kystsamfunn og som samtidig gir grunnlag for en fornuftig inntjening. Vi kan ikke som i dag la andre deler av Hurtigrutens virksomhet subsidiere statens kjøp av transporttjenester. For å ivareta kravet til økt lønnsomhet, og i påvente av en ny hurtigruteavtale, har vi i de senere år måttet sørge for alternativ beskjeftigelse for enkelte av våre skip. Det skjedde ved at vi i leide ut MS Nord

7 Side 7 \\ Ekte opplevelser! \\ Administrerende direktør «Produktet vi selger og opplevelsene vi byr på får gode tilbakemeldinger, og det er et godt utgangspunkt for å øke kapasitetsutnyttelsen enda mer.» \\ Flåteoversikt \\ Adresser norge som losjiskip for oljeindustrien. I gjorde vi tilsvarende med MS Finnmarken, i første omgang frem til november Resultatet av denne chartervirksomheten kompenserer en vesentlig del av underskuddet i Hurtigruten norskekysten. Vårt mål er at den nye hurtigruteavtalen i kombinasjon med vårt forbedringsprogram skal kunne bidra til en fornuftig avkastning for Hurtigruten norskekysten, uavhengig av chartervirksomheten. Året Hurtigruten løste vinterkoden Driftsutviklingen i viser flere positive trekk. Først og fremst er det gledelig å konstatere at antall gjestedøgn om bord på våre skip har økt med 11 prosent fra. Vi ser også at vi får en stadig bedre effekt av vår vintersatsing, og vi beskriver som året da Hurtigruten løste vinterkoden. I første kvartal økte antall rundreisepassasjerer med hele 46 prosent sammenlignet med, mens økningen i fjerde kvartal var 28 prosent. Produktet vi selger og opplevelsene vi byr på får gode tilbakemeldinger, og det er et godt utgangspunkt for å øke kapasitetsutnyttelsen enda mer. Aktiv markedsføring, fortsatt produktutvikling og et forbedret bookingsystem blir viktige bidrag for økt salg. Det samme blir en fortsatt satsing på de vellykkede charterflygningene vi har fra så vel Storbritannia som Tyskland. Et annet positivt trekk er at nedgangen i antall distansereiser med Hurtigruten nå er snudd til en oppgang. Dette viser at vi nå også når frem til dem som ønsker noen dagers avbrekk om bord på våre skip uten å ta en rundreise, og til dem som benytter Hurtigruten som alternativ til andre transportmuligheter. Vi skal fortsette vårt arbeid for å gjøre det lettere å bestille og å komme om bord for de som ønsker en distansereise. Lavere dagspriser blir et viktig virkemiddel her. Det at vi nå opplever økning både for rundreiser og distansereiser har ført til at kapasitetsutnyttelsen for året som helhet gikk opp fra 61 prosent i til 69 prosent i. Det er oppløftende, samtidig som det illustrerer at vi fortsatt har en jobb å gjøre. Fokus på årstidene Vårt fokus på produktutvikling skal spille på årstidene. Hunting the light konseptet med jakten på nordlyset har slått til i vintersesongen, og nå utvikler vi vårkonseptet The arctic awakening med muligheter til blant annet å følge reinsdyrflytting på nært hold. I tillegg kan også den arktiske fauna og flora være fascinerende når livet vender tilbake etter vinterdvalen. Vi er opptatt av å tilby opplevelser som er ekte, og gjen nom foredrag og utflukter skal vi både fortelle og vise. Vi har gjennomført et omfattende program for å redusere kostnadene. Vi har redusert kostnadene med 150 millioner kroner slik vi hadde som mål, blant annet gjennom en mer kostnadseffektiv administrasjon og en restrukturering av salgsapparatet. Ytterligere gevinster skal vi hente ut av et nytt program med fokus blant annet på forenklet produktstruktur, mer effektiv drift, innkjøp, provisjoner og internkostnader. I tillegg til nødvendigheten av å få avklart en ny hurtigruteavtale, er det også viktig for oss å få gjennomført den planlagte refinansieringen av selskapet som i hovedsak dreier seg om forhandlinger rundt en ny avdragsprofil for våre lån. Med disse to viktige for holdene på plass, vil vi få en enda større effekt av vårt eget forbedringsprogram som vi skal fortsette med stor intensitet. Medarbeiderne fortjener takk Jeg vil takke våre mange dyktige medarbeidere både på sjø og på land for en utmerket innsats i arbeidet med å skape fremgang og lønnsomhet for Hurtigruten. Selv om det i perioder har vært krevende, håper jeg at de positive resultatene vi sammen har skapt vil motivere hver og en til fortsatt å yte sitt aller beste. Olav Fjell Administrerende direktør

8 Hurtigrutens produktområder Side 8 Hurtigrutens produktområder \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Norskekysten Hurtigruten har en lang tradisjon, opprinnelig helt fra Hurtigruten har helt siden starten vært en sentral bidragsyter for kystbefolkningen og en rekke lokalsamfunn. Det er lenge siden turistene ble fascinert av den unike kystlinjen hurtigruteskipene opererer langs, og ikke minst av det å besøke så mange store og små kystsamfunn på en og samme reise. Hurtigruten har høstet anerkjennelse som verdens vakreste sjøreise og har mottatt mange internasjonale priser som cruiseoperatør: \\ Verdens beste båtreise i Lonely Planets Blue List 2006 \\ Best Specialist Cruise Company i Travel Weekly Globe Awards 2007, og \\ Best niche cruise i British Travel Awards 2008 og Passasjerene deles inn i to kategorier; rundreise og distansepassasjerer. Rundreisepassasjerer reiser enten på en halv rundreise som varer i henholdsvis seks eller fem døgn mellom Bergen Kirkenes og Kirkenes Bergen, eller på en hel rundreise som varer i 11 døgn tur/retur Bergen Kirkenes. En distansereise foregår over en delstrekning på samme rute. var året Hurtigruten løste vinterkoden. Etter å ha hatt økning på vinterreiser i første kvartal de siste fire år så var et markant skifte med hele 46 prosent flere gjestedøgn i første kvartal. Antall gjeste døgn for året som helhet økte også i forhold til med 11 prosent. Totalt reiste passasjerer med Hurtigruten i. Også det en økning fra som var preget av finanskrisen. Økningen er størst innenfor rundreisesegmentet, men også viktig er det at de tiltak som er gjort for å øke antall distansereiser ser ut til å gi effekter. Det ble i igangsatt omfattende strukturelle tiltak for å ta tilbake tapte markedsandeler innenfor nyttetransport, kurs og konferanse samt kortferiemarkedet. De moderne hurtigruteskipene har en betydelig kapasitet, og høyest belegg i de tre sommermånedene juni, juli og august. Arbeidet med å utvikle nye tilbud og produkter er kraftig intensivert. Dette har gitt effekt i første kvartal. Nå vil de erfaringer som er høstet fra dette arbeidet bli brukt for å utvikle de andre sesongene. Våren 2011 skal et nytt vårkonsept testes på to skip. Målet er å øke antall passasjerer i skuldermånedene mars, april, mai og september samt i vinterhalvåret. Det gjøres blant annet ved å tilby opplevelser og aktiviteter knyttet til både årstiden og det valgte konsept. Hurtigruten har kontorer i Norge og eier i tillegg egne salgs og distribusjonsselskaper i Tyskland, Frankrike, England og USA. Formålet med eierskapet er blant annet å sikre bred distribusjon av konsernets reiselivsprodukter. På salgskontorene utenfor Norge var det inntil nær 200 medarbeidere. Som et ledd i det forbedringsprogrammet som ble igangsatt i 2008 er Hurtigruten representert i viktige markeder, men antall kontorer er redusert. I løpet av er denne prosessen fullført og antall medarbeidere i utlandet er halvert samtidig som at all booking er Nøkkeltall Hurtigruten Norskekysten Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) NOK mill NOK mill NOK mill

9 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 9 flyttet til globalt callsenter, lokalisert i Estland. I tillegg til markedsføringen som skjer direkte via agentnettet nasjonalt og internasjonalt, er det en rekke turoperatører i Norge og utlandet som har inkludert Hurtigruten i sine turprogrammer. Hurtigrutens kunder har også mulighet til å bestille billetter via internett. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle Hurtigrutens markedsføring og salg via nettet og ved årsskiftet / ble en forbedret online bookingløsning lansert for så vel reisebyråer som for direktekunder i Norden og England/USA. Dette har gitt umiddelbar effekt og pr. 31. desember går mer enn 30 prosent av Hurtigrutens omsetning gjennom online kanalen både mot sluttkunde og agentnettet. Online booking ble lansert i det største markedet, Tyskland, i februar Det er store forventninger til effekten av den lanseringen. Den samlede flåten innenfor produktområdet består av 11 skip (10 skip i perioden november mars) i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Alle skipene har en funksjonalitet som er forholdsvis ensartet, men valget av farger, materialer og design samt alder, gjør at hvert skip likevel har sitt ANTALL GJESTEDØGN y Gjestedøgn rundturspassasjerer y Gjestedøgn distansepassasjerer særpreg. De har komfortable salonger med god utsikt, og de fleste skipene tilbyr gode konferansefasiliteter. Skipene byr også på ulike typer lugarer og suiter med høy standard, samt kafeer, barer og suvenirbutikk. I oktober ble det inngått avtale om utleie av MS Finnmarken i forbindelse med utbyggingen av Gorgon feltet i Australia og skipet ble tatt ut av hurtigrutedrift langs kysten. Hurtigrutens driftsinntekter var millioner kroner i, en økning på 3,3 prosent fra året før. Hurtigruten norskekysten står for 63 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. Hurtigruten foretar jevnlige målinger av passasjerenes tilfredshet, og tilbakemeldingene er svært gode. Hurtigruten retter seg mot følgende markedssegmenter: \\ Ferie og fritid: Omfatter turister fra Norge og utlandet \\ Kurs og konferanse: Retter seg mot næringslivet, offentlig sektor og foreninger i Norge. \\ Distansetrafikk: Omfatter primært privatpersoner med behov for transport langs kysten av Norge. \\ Godstransport: Dekker primært godstransportbehovet langs kysten av Norge. BELEGGSFORDELING y y Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 0 20% 40% 60% 80% 100% 120%

10 Side 10 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip «Hurtigruten har en markeds andel på noe over 15 prosent av cruisemarkedet langs norskekysten året sett under ett.» \\ Organisasjonsutvikling North Cape Kjøllefjord Mehamn Berlevåg Honningsvåg Båtsfjor Båtsfjord Havøysund Vardø Hammerfest \\ Miljø og Helse Skjervøy Tromsø Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Vadsø Øksfjord Øksfjor Kirkenes Vesterålen V Islands Risøyhamn Risøyham Sortland Stokmarknes s Svolvær a nd Stamsund ten Isl Finnsnes Harstad fo Lo Bodø Ørnes Det er viktig for Hurtigruten å videreutrørvik vikle sitt særpreg for Trondheim Tr ondheim Kristiansund derigjennom å differenmolde Ålesund T Torvik siere tilbudet fra konkurmåløy Florø rentene. Naturopplevelser, NORWAY WA nærkontakt med norsk Bergen kystkultur og folkeliv og Oslo unike reiseopplevelser er viktige stikkord. Hurtigruten har medarbeidere som kan norskekysten, både om bord på skipene og i støttefunksjonene på land. Godt norsk sjømannskap kombinert med erfarne og serviceinnstilte medarbeidere i skipenes hotell og restaurantenhet gir ekstra kvalitet til de reisende. Hurtigruteskipene er spesialdesignet for virksomheten langs norskekysten. De kan ta seg inn til havner og gjennom farvann der andre cruiseskip ikke kan seile. De byr også på større variasjon enn tradisjonelle cruiseskip ved at de benyttes av kystbefolkningen selv, og på den måten kommer turistene lettere i kontakt med folket som bor på de stedene som besøkes. Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Geirangerfjord Sognefjord Sognefjo Hardangerfjord Innen ferie og fritidssegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre arktiske destinasjoner for turister både i Norge og i utlandet, som for eksempel Svalbard, Island, Sverige, Finland, Russland og Alaska. For de som velger en ferie basert på sjøreise, er cruiserederiene Hurtigrutens største konkurrent. Utenlandske aktører har de senere år økt sin cruisevirksomhet betydelig langs kysten av Norge på sommerstid. Det er også noen aktører som har startet i konkurranse med Hurtigruten i mars med nordlyset som tema. Dette viser at den norske vinteren får stadig større gjennomslagskraft utenfor Norge. Hurtigruten har en markedsandel på noe over 15 prosent av cruisemarkedet langs norskekysten året sett under ett. I møte og opplevelsessegmentet møter Hurtigruten konkurranse hovedsakelig fra det norske markedet. Alle skip i Hurtigruten har kapasitet til å avholde møter og de nyere skipene også konferanser. Dette tilbudet retter seg i hovedsak mot det nasjonale markedet der hotellene og internasjonale fergeselskaper er Hurtigrutens hovedkonkurrenter. Hotellene er også samarbeidspartnere da flere kunder velger en kombinasjon av kurs/møte på land med en opplevelse om bord på Hurtigruten. I distansetrafikksegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre transportmidler som frakter passasjerer langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten møter denne målgruppen gjennom høy komfort, spesielle tilbud rettet mot distansetrafikken som for eksempel gratis frakt av bil i lavsesongen, underholdning om bord, temareiser, kunstutstillinger og julebordarrangementer. I løpet av ble det gjort forenklinger i prisstruktur og kategorier. Fra januar 2011 er også prisen senket på en rekke kortere strekninger for å kunne møte konkurransen fra andre transportmidler mer effektivt.

11 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 11 I godstransportsegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra alternative godsbefraktere. Dette er primært landbasert transport samt andre godsskip langs kysten. STATENS KJØP AV SJØTRANSPORTTJENESTER Hurtigruten og staten inngikk i desember 2004 avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes for perioden Avtalen omfatter virksomhet knyttet til Hurtigruten, og forplikter selskapet til å betjene de havnene som inngår i Hurtigrutens ruteplan med daglige anløp gjennom hele året. Staten kjøper i tillegg plass for gods nord for Tromsø. De 11 skipene som inngår i avtalen, skal ha passasjersertifikat for minimum 400 passasjerer, køyekapasitet i lugar til 150 passasjerer og kapasitet til å frakte minimum 150 europaller gods. I oktober 2008 ble staten og Hurtigruten enige om en ny og høyere godtgjørelse for statens kjøp av sjøtransporttjenester. For innebar reforhandlingen en økt kompensasjon på 88 millioner kroner som bestod av en generell kompensasjon på 66 millioner kroner og 90 prosent av NOxkostnaden. Dette videreføres så lenge avtalen løper. Videre ble det gitt mulighet for selskapet til å ta ett hurtigruteskip ut av ruten i vintersesongen. Denne muligheten ble benyttet i perioden november til og med mars. Overvåkningsorganet EFTA Surveillance Authority (ESA) har reist spørsmål om hvorvidt den økte godtgjørelsen innebærer ulovlig statstøtte og har innledet gransking for å avklare det. Så lenge granskingen pågår utbetales ikke godtgjørelsen under tilleggsavtalen. 30. juni la Samferdselsdepartementet ut nytt anbud for Kystruten Bergen Kirkenes for den neste åtteårs perioden med seneste oppstart fra Departementet ønsket tilbud på lignende tjeneste som i dag med 34 havner i tre alternativer: 1. Seilinger hver dag 2. Fem dager i uken om vinteren og syv dager i uken om sommeren 3. Fem dager i uken hele året Dersom tilbudsgiver ønsket å gi tilbud på seilinger syv dager i uken måtte det også gis tilbud på de to andre alternativer. Kravene til skipsstørrelse ble redusert med 20 prosent til 320 passasjerer og 120 køyer. Anbudsfristen var satt til 30. september. Etter to utsettelser på grunn av henstilling fra en av de potensielle tilbudsgivere ble endelig anbudsfrist 8. november. Ved anbudsåpningen viste det seg at Hurtigruten ASA var eneste tilbudsgiver. Hurtigruten har gitt tilbud på alle tre alternativer på nivåer som gjør det kommersielt interessant. Ved kun en tilbudsgiver har Samferdselsdepartementet anledning til forhandlinger. Disse avklaringer er forventet å være ferdigstilt i første halvår Hurtigruten er den beste måten å oppleve Norge på Rundereisepassasjerene gir flest gjestedøgn En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de er også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten. I utgjorde disse inntektene 79 prosent av passasjerinntektene for Hurtigruten. De mest sentrale markedene er Tyskland, Norge, Storbritannia, USA, Frankrike og Sverige. Disse seks landene står for hoveddelen av Hurtigrutens totale passasjeromsetning. I disse markedene har selskapet egne salgskontorer eller salgsrepresentanter. Det satses også på en ANTALL GJESTEDØGN PR. MARKED y y Norge Tyskland Storbritannia USA Sverige Nederland Frankrike Danmark Sveits Italia Australia Øvrige markeder Belgia Finland Spania SørAfrika

12 Side 12 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip «Hurtigruten transporterer gods over store avstander, og er ofte kystbefolkningens eneste alternativ for ferske varer og produkter på regelmessig basis.» \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær UTFLUKTSOMSETNING PR. ÅR Millioner kroner sentralisert og sterkere salgsenhet i Norden for å betjene nærmarkedet mer effektivt. Flest distansepassasjerer Distansepassasjerer utgjør fremdeles hoveddelen av antall reisende med Hurtigruten. I utgjorde inntektene fra distansepassasjerene 21 prosent av Hurtigrutens passasjerinntekter. Distansereisende kan deles inn i tre hovedgrupper; Kurs og konferansereiser, kortferier samt ren nyttetransport. Hurtigruten har hatt en tilbakegang de siste årene innenfor alle disse segmentene. Det ble derfor gjort tiltak for å endre dette i i form av markedskommunikasjon, prisstruktur og bookingtilgjengelighet. Dette har gitt effekt og antall gjestedøgn fra distansereisende øker igjen. Salget om bord står for circa 15 prosent av totale inntekter for Hurtigruten norskekysten og vil bli ytterligere forsterket i tiden fremover. Spesielt inntektene fra utflukter er økt betydelig de siste årene på grunn av stor produktutvikling og fokus i salgsapparatet. Miljøvennlig godstransport Hurtigruten frakter også betydelige mengder gods langs kysten og opererer som agent for Nor Lines som også har ansvaret for markedsføring og salg av godskapasiteten om bord på Hurtigruten. Den økende miljøbevisstheten i samfunnet gjør at stadig flere velger alternativer som skåner miljøet, og det bidrar til å styrke Hurtigrutens kon kurransefortrinn som godstransportør. Flere av de store dagligvareaktørene er blant dem som, basert på egen miljøsatsing, foretrekker Hurtigruten, særlig på strekningen fra Tromsø og nordover. Hurtigruten transporterer gods over store avstander, og er ofte kystbefolkningens eneste alternativ for ferske varer og produkter på regelmessig basis. I fraktet Hurtigruten i alt cirka tonn gods, som er en svak økning fra. Lasten som transporteres med Hurtigruten sparer veinettet for lastebiler og vogntog i året. Det gir en betydelig samfunnsøkonomisk besparelse, også med tanke på ulykker. Den nye avtalen med staten setter også krav til godskapasitet på 150 europaller nord for Tromsø. VIRKSOMHETEN I Det har vært en reduksjon i antall ruteavvik fra til. For året totalt ble det kansellert 888 anløp av totalt planlagt anløp. Tilsvarende antall kanselleringer i var Avvikene i gir en regularitet på 95,9 prosent, noe som er under den interne målsettingen på 97 prosent. Hele 63 prosent av avvikene skyldes MS Lofoten og MS Nordstjernen og dette illustrerer utfordringen med å bruke gamle skip i intensiv drift. Selv om antall tekniske avvik nesten er halvert fra, så har antall avvik som skyldes været økt med 35 prosent. I begge årene er det de to klassiske skipene som har flest ruteavvik på grunn av været. Samlede driftsinntekter for Hurtigruten

13 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 13 norskekysten beløp seg i til millioner kroner, mot millioner kroner i. Økningen på 75 millioner kroner er knyttet til veksten i antall gjestedøgn på 11 prosent. Antall gjestedøgn innenfor rundreisepassasjersegmentet i var på , mot i. Dette er en økning på 14 prosent. Gjennomsnittlig pris pr. gjestedøgn ble redusert med seks prosent på grunn av sterk norsk kroner og taktisk prising. Antall distansepassasjerer ble, målt i gjestedøgn, økt med syv prosent fra i til i. På tross av det generelt utfordrende markedsbildet sett i etterkant av finanskrisen er dette en god utvikling og spesielt viktig er fremgangen i antall gjestedøgn fra distansepassasjerer. Til sammen økte kapasitetsutnyttelsen for året fra 61,5 prosent i til 69,1 prosent i. For året som helhet ble kostnadene millioner kroner mot millioner kroner i. Hovedårsaken til økningen skyldes økningen i antall gjestedøgn som fører til høyere bemanning om bord, høyere provisjoner og økte varekostnader. Den økte oljeprisen gir seg også utslag selv om totaleffekten er dempet gjennom langsiktige sikringsforretninger. Hurtigruten har i redusert salgs og administrasjonskostnadene med 26 millioner kroner. Dette er direkte konsekvens av nedbemanningen i organisasjonen på land i Norge og i utlandet, som ble fullført i løpet av. Driftsresultatet før av og nedskrivninger (EBITDA) på 259 millioner kroner mot 248 millioner kroner i. STRATEGI FOR HURTIGRUTEN Hovedfokus fremover vil være å øke salget på høst, vinter og vår samtidig som sommersalget sikres. Opplevelsene langs kysten er minst like store om høsten, vinteren og våren. Produktet skal tilpasses, markedsinnsatsen forsterkes og mer differensiert prising skal benyttes. Dette skjer gjennom utvikling av nye markeder og opptrapping av markedsinnsatsen innenfor eksisterende markedsområder. Produktutviklingen innebærer at det i større grad legges vekt på aktive opplevelser både om bord og på land, basert på erfaringer fra explorercruisene på Svalbard, Grønland og i Antarktis. Hovedprioriteter for 2011 er: 1. Fullføre diskusjonene med staten 2. Salgsøkning i prioriterte og nye markeder 3. Gjennomføring av nytt kostnadsprogram 4. Fullføre effektiviseringen av organisasjonen Merkevareplattformen Ekte skal være særpreget for de produktene og opplevelsene som tilbys. Erfaringene fra vintercruise med fokus på nordlyset er gode, og konseptet Hunting the Light skal videreutvikles og markedsinnsatsen forsterkes. Fleksibiliteten skal økes for passasjerene i tråd med markedstrendene, og satsingen på ombordsalget skal forsterkes. Det er et mål å tiltrekke seg nye og kjøpesterke kundegrupper, deriblant yngre kunder med preferanse for kortere og aktive ferier. Dette skal gjøres i samarbeid med andre aktører i reiselivsnæringen. For å videreutvikle Hurtigrutens potensial skal det spesielt satses på: \\ Markedsutvikling økt kundekunnskap, yngre målgrupper, nye markeder og nye salgs og distribusjonskanaler. Spesielt knyttet til alle segmenter innenfor distanseproduktet. \\ Produktutvikling aktive opplevelser, knyttet til den aktuelle sesong «Produktet skal tilpasses, markeds innsatsen forsterkes og mer differensiert prising skal benyttes.»

14 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 14 \\ Videreutvikling av og fortsatt modernisering av forretningsprosessene med vekt på online løsninger, internett og intern effektivisering. Som et av Norges fremste reiselivsprodukter, skal Hurtigruten i nært samarbeid med bransjen og det offentlige virkemiddelapparat være drivkraft for utvikling av norsk reiseliv og markedsføring av Norge i utlandet. I dette ligger blant annet å arbeide for å øke antall direkte flyruter fra utlandet til kystnorge og tilgjengeliggjøre alle Hurtigrutens produkter langs norskekysten. FREMTIDSUTSIKTER Det er fortsatt stor variasjon i kapasitetsutnyttelsen for Hurtigrutens skip gjennom året. Belegget om bord på skipene er relativt høyt fra mai til og med august, mens kapasiteten i øvrige måneder er større enn etterspørselen selv om dette er betydelig forbedret de siste fire årene. Det er iverksatt flere tiltak for å øke den positive trenden, og kan anses som året hvor vinterkoden ble løst med en solid økning i antall gjestedøgn. Fokus for første kvartal vil nå bli å øke prisene i takt med etterspørselen. Selskapet har redusert kostnadene med 150 millioner kroner som målsatt gjennom Svart Belte programmet. Dette er gjort blant annet gjennom en mer kostnadseffektiv administrasjon og en restrukturering av salgsapparatet. Ytterligere gevinster skal nå hentes ut av et nytt program med fokus blant annet på forenklet produktstruktur, mer effektiv drift, innkjøp, provisjoner og internkostnader. Explorerprodukter/ MS Fram Explorerprodukter er fortsatt et forholdsvis nytt satsingsområde i Hurtigruten, og på kort tid har selskapet bygget opp en ledende posisjon i dette segmentet. er konsentrert rundt tre geografiske områder; Spitsbergen, Grønland og Antarktis. I tillegg tilbyr selskapet vårcruise i Europa med MS Fram i perioden mellom Antarktissesongen og sommeren på Grønland. MS Fram I mai 2007 ble Hurtigrutens nye explorerskip MS Fram satt i drift. Fra ble aktiviteten til MS Fram endret. Sesongen på Grønland ble halvert fra året før og skipet er benyttet på Spitsbergen i stedet for det innleide skipet MS Expedition. I forbindelse med aktiviteten på Spitsbergen var MS Fram leid ut til datterselskapet Spitsbergen Travel AS i perioden primo juni til medio juli. til MS Fram har i bestått av cruise i Antarktis i perioden januar mars samt november desember, Europacruise april mai, Spitsbergen mai juli og Grønlandscruise juli september. Totalt for året er antall gjestedøgn ( i ). Prisnivået er imidlertid økt betydelig som følge av færre avganger pr. produkt. De samlede driftsinntektene for MS Fram ble 242 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 27 millioner kroner fra og skyldes at inntektene fra skipets cruise på Spitsbergen er ført på produktområde Spitsbergen. Samtidig har driftsforbedringer på kostnadssiden fortsatt fra og gitt forbedringer på driftsresultatet for produktområdet (EBITDA) på 50 millioner kroner fra. Nøkkeltall EXPLORERPRODUKTER/MS FRAM Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) NOK mill NOK mill NOK mill

15 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 15 Grønland Hurtigrutens virksomhet på Grønland har sin opprinnelse fra 1998 da OVDS startet explorer cruise der. I 2003 ble cruisene videreført som egen chartervirksomhet gjennom Norden Tours, som da var et datterselskap av Hurtigrutens kontor i Tyskland. MS Fram er spesialbygget for cruise i polare farvann og høster stor anerkjennelse både blant passasjerene og i befolkningen på Grønland. I ble tre forskjellige explorer cruise tilbudt på Grønland med fokus på henholdsvis Syd Grønland, Disko Bay samt Disko Bay og Thule. Finanskrisen og lang sesong i førte til svak kapasitetsutnyttelsen og lav prisoppnåelse. I ble sesongen forkortet og derved ble etterspørsel og prisnivå forbedret igjen. Antarktis ble etablert i Etter en periode å ha operert med to skip, ble det fra sesongen 2008 besluttet å satse utelukkende på MS Fram. Det tilbys nå tre forskjellige cruise med storslåtte opplevelser og spennende aktiviteter. Cruisene som starter og slutter i Ushuaia, Argentina går over henholdsvis 13, 17 og 22 dager. Nytt i var at enkelte cruise også inneholdt besøk i de chilenske fjordene i kombinasjon med Antarktis. De største markedene for Antarktis har så langt vært Tyskland og USA, og de siste par årene har andelen amerikanske gjester økt mest. Europa cruise I forbindelse med sesongforflytning for MS Fram i har skipet gått tomt fra Buones Aires til Las Palmas på våren og fra Halifax til Buones Aires på høsten. Fra Las Palmas til Reykjavik ble det tilbudt cruise av ulik varighet med anløp i europeiske byer til for de ulike markedene til Hurtigruten. GJESTEDØGN EXPLORERPRODUKTER/MS FRAM y y Europa cruise Spitsbergen Grønland Antarktis Dette ble godt mottatt og er videreført også i I tillegg vil skipet gå Europacruise til Las Palmas også på høsten. Spitsbergen Konsernets virksomhet på Spitsbergen drives gjennom Spitsbergen Travel AS med datterselskaper i Longyearbyen. Selskapets kjerneaktiviteter er knyttet til hotell og restaurantdrift, explorer cruise samt møter og opplevelser for bedriftsmarkedet. Her inngår et bredt spekter av turopplegg fra dagsaktiviteter til lengre turer, både sommer og vinter. omfatter også handelsbedriften Ing. G. Paulsen AS, som er leverandør av snøscootere, utstyr og friluftsklær, og som tillegg driver med utleie av utstyr. For møter, kurs, konferanser og opplevelsesturer til Svalbard skreddersyr selskapet totalarrangementer. En stor del av opplevelsesproduktene er egenproduserte, men det benyttes også lokale underleveran Nøkkeltall Spitsbergen Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) NOK mill NOK mill NOK mill

16 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 16 dører. Sommeren tilbød selskapet ekspedisjons og adventurecruise med det innleide ekspedisjonsskipet MV Polar Star samt MS Fram. Begge skip hadde seilinger med utgangspunkt Longyearbyen. I hadde produktområdet driftsinntekter på 201 millioner kroner, omtrent på samme nivår som i. Året sett under ett ble EBITDA 37 millioner kroner, en forbedring på 15 millioner kroner fra. Hovedårsaken til EBITDA forbedringen er bedre bidrag fra å bruke MS Fram i cruise på Spitsbergen i stedet for det innleide skipet MS Expedition. Totalkapasiteten på Spitsbergen er likevel redusert fra i fjor på grunn av MS Fram hadde en kortere sesong enn MS Expedition i. Dette er grunnen til at inntektene ikke er økt. Kostnadsreduksjonen er dermed hovedforklaringen til den positive EBITDAutviklingen. Møte og konferanseproduktet på Spitsbergen har redusert marginene som følge av at en større andel av salget skjer via reisebyrå samt større press på prisene. Strategi for explorerprodukter Satsingen på explorercruise i polare farvann er blitt en viktig virksomhet med vekst og lønnsomhetspotensial. Selskapet er klar markeds leder på Svalbard, blant de ledende i Antarktis og har med introduksjonen av explorerskipet MS Fram i mai 2007 etablert en ny skala for opplevelsescruise på Grønland. Explorer cruiseaktivitetene er også et vesentlig element i en optimalisering av selskapets produktportefølje. Basert på et omfattende og variert produktspekter skal posisjonen som ledende på opplevelsescruise i polare farvann videreutvikles mot et aktivt, bredt og kjøpekraftig internasjonalt publikum med en generelt større aldersspredning enn typisk for den tradisjonelle hurtigruteseilingen. Merkevareplattformen ekte skal ytterligere styrkes gjennom: \\ Videreutvikling av eksisterende produktportefølje \\ Utnytte mulighetene for krysssalg mellom produktene \\ Økt markedsinnsats, merkevarebygging styrking av salgsapparatet. \\ Engasjement i hele verdikjeden gjennom logistikkutvikling, destinasjonsutvikling og utfluktstilbud. I ble inntektene fra charter på 591 millioner kroner sammenlignet med 202 millioner i, da MS Nordnorge gikk ut av sin kontrakt 13. august. Driftskostnadene er økt tilsvarende til 399 millioner kroner året sett under ett (83 millioner kroner). EBITDA ble 176 millioner kroner mot 118 millioner kroner i. Denne lønnsomheten har vært avgjørende for Hurtigruten ASA i påvente av ny avtale med staten på norskekysten på vilkår som er kommersielt interessante. FREMTIDSUTSIKTER Explorervirksomheten er godt posisjonert i forhold til et av de mest vekstkraftige segmentene innenfor internasjonalt reiseliv. Charter/utleie av skip Fra 1. januar ble virksomheten innenfor charter/utleie av skip klassifisert som eget produktområde siden omsetningen innenfor dette området var blitt betydelig i løpet av. Dette vil øke ytterligere i I oktober ble det skrevet utleiekontrakt for MS Finnmarken som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgon feltet i Australia. Kontrakten er i utgangspunktet på 18 måneder fra oppstartstidspunktet som var 30. april, men leietaker har opsjon på ytterligere 18 måneder. Kontrakten, som også inkluderer et innleid forsyningsskip, har en verdi på AUD 135 millioner for 18 måneders perioden. Dette tilsvarer cirka 700 millioner kroner. I perioden fra november til april ble omfattende oppgradering av skipet gjennomført i Norge før skipet gikk via Cape Town til Freemantle i Australia hvor de siste forberedelser ble gjort før kontraktsoppstart 30. april. Nøkkeltall CHARTER/UTLEIE AV SKIP Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) NOK mill NOK mill NOK mill

17 Organisasjonsutvikling \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 17 Organisasjonsutvikling I satte Hurtigruten i gang et program for organisasjons og kulturutvikling. Målet er å styrke organisasjonen gjennom målrettet og langsiktig arbeid. Kjernen i programmet er et lederutviklingsprogram som skal pågå over flere år. Ett av de andre fokusområdene er å styrke Hurtigrutens arbeid med kompetanse og talentutvikling. Lederutvikling Et skreddersydd lederutviklingsprogram er utformet i nært samarbeid med AFF (Administrativt Forskningsfond), og det første kullet ledere startet på programmet høsten. Ledere fra alle deler av organisasjonen deltar. I 2011 skal ett nytt kull ledere i gang. Visjon, kulturverdier og ledelsesprinsipper er bærende for programmets innhold. Kompetanse, talenter og ledelseskvalitet Kampen om kompetent arbeidskraft blir stadig hardere. For å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere, fordres det at vi har fokus på menneskene i organisasjonen. Hurtigruten skal jobbe systematisk og langsiktig med utvikling av kompetanse, talenter og ledelseskvalitet i tiden fremover. Det er et opplevd behov og også en klar forventning fra våre medarbeidere, våre omgivelser og ikke minst potensielle fremtidige medarbeidere. Etter innhenting av erfaringer og innspill internt og eksternt er det utviklet en plattform for dette arbeidet. Et årshjul med fire hovedaktiviteter innføres i Hurtigruten fra 1. januar Utviklingssamtaler, ledermøter viet HRområdet samt ansattetilfredshetsmålinger skal gjennomføres i hele organisasjonen. Medarbeiderdialog og ledelsesevaluering vektlegges. Vi skal løfte oss og ha fokus på forbedring av prestasjoner i alle ledd. HR Human resources, ATI ansattetilfredshet Verne og miljøtjeneste Samarbeidet med ansatterepresentanter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Samarbeidsutvalget (SAMU) er viktig i Hurtigrutens kontinuerlige verne og miljøarbeid, og møter har vært gjennomført som planlagt for. Årlige ansattetilfredshetsmålinger (ATI) er et viktig verktøy for å måle ansattes engasjement og tilfredshet, og i ble deltok ansatte i en slik ATImåling. Resultatene følges opp på en grundig måte, og ATImålingene skal gjennomføres også i årene som kommer. Etter en periode med reduksjon av det totale sykefraværet, steg sykefraværet på skipene våren og sommeren. Hurtigruten har derfor gjort et grundig analysearbeid for å finne de bakenforliggende årsaker til det økte sykefraværet, og det følges tett opp med konkrete aksjonspunkter. Selskapet vil fortsatt jobbe intensivt for å holde sykefraværet så lavt som mulig. Som IAbedrift er dette svært viktig for selskapet. Likestilling Likestillingsperspektivet skal gjennomsyre personalpolitikken i Hurtigruten. Et spesielt fokus fremover er å få flere kvinner i ledende stillinger, både på skipene og på land. ATImålinger Oppfølging av aksjonspunkter Utviklingssamtaler Årlig HRgjennomgang i lederteamene (sjø og land) Q4 Q1 Q3 Q2 Rapporterting til styre Oppfølging av aksjonspunkter ATImålinger Årlig HRgjennomgang i lederteamene Strategimøte BL og styre Management Audit BL

18 Miljø og helse \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip Side 18 Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Miljø og Helse Hurtigrutens virksomhet innebærer forbruk av drivstoff, med påfølgende utslipp av klimagasser som CO2 (karbondioksid), SO2 (svoveldioksid) og NOx (nitrogenoksider). Selskapets virksomhet innen kollektivtrafikk bidrar på den annen side i betydelig grad til å redusere bruk av andre transportmidler. UTSLIPP TIL LUFT CO2 Tonn \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Selskapet ønsker å redusere forbruket av drivstoff så langt det er praktisk mulig. Med høy motorvirkningsgrad ved bruk av effektive dieselmotorer, godt vedlikehold og ved et bevisst forhold til hastighet kan drivstoffforbruket reduseres til en viss grad. Selskapets forpliktelser gjennom hurtigruteavtalen begrenser likevel mulighetene på dette området. nomført med god effekt. Hurtigruten ASA gikk fra og med september over til kun å benytte lette drivstoffkvaliteter på hele flåten. Det har gitt en svært gledelig effekt på utslipp av svovel (SO2) slik det fremgår av grafene til høyre. I tabellen under er energibesparende tiltak listet som er startet i og som selskapet mottar støtte til via NOxfondet for å gjennomføre. Prosjektene er ferdigstilt, men den endelige sluttrapporten på faktisk oppnådd reduksjon er ikke ferdig. Målingene i forbindelse med sluttrapporten vil bli gjennomført i løpet av februar Erfaringen fra de allerede ferdigstillte belysningsprosjektene er at den faktiske besparelsen har vært større en den beregnede. Miljøtiltak og NOx fondet Selskapet jobber aktivt sammen med dyktige partnere for å redusere CO2 og NOxutslipp. Hurtigruten er medlem av NOx fondet og er i gang med flere energi og drivstoffreduserende tiltak. Spesielt nevnes utskifting av propeller og manøversystem samt energitiltak knyttet til belysning som er gjen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UTSLIPP TIL LUFT NOx Tonn Energibesparende tiltak startet i Skip MS Kong Harald MS Polarlys Årlig energi besparing KWh Energi reduksjon i% Begegnet endring i bunkers forbruk i % Beregnet NOx reduksjon pr. kg Faktisk NOx reduksjon pr. kg ,00 2, Vi har også skiftet Manøversystem montert på MS Vesterålen ifm verkstedopphold i Danmark. Sluttrapport ferdigstilles i midten av februar 2011 (se tabell under). Skip MS Vesterålen Begegnet endring i bunkers forbruk, % Beregnet NOx reduksjon pr. kg Faktisk NOx reduksjon pr. kg 10, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UTSLIPP TIL LUFT SO2 Tonn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

19 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Side 19 Sykefravær Landansatte Det har vært en markant nedgang i sykefraværet i. Sett i forhold til er sykefraværet halvert i. Sjøansatte Gjennomsnittlig sykefravær i har vært på samme nivå som i. Etter en markant nedgang i sykefraværet i årets første fire måneder ble det registrert en markant økning i sykefraværet f.o.m. mai måned. Ved utgangen av året var sykefraværet markant høyere enn tilsvarende periode i. Sykefraværet var gjenstand for en grundig analyse høsten og det er satt inn betydelige ressurser for å forsøke å snu trenden. SYKEFRAVÆR SJØANSATTE Månedlig sykefravær i prosent Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær SYKEFRAVÆR LANDANSATTE Månedlig sykefravær i prosent Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Oversikt antall ansatte FTE Område Landansatte Norden Sjøansatte Hurtigruten Buss Spitsbergen US/UK ROW KontinentalEuropa Faste ansatte Midlertidige ansatte 142,5 770,0 402,0 65,0 34,0 76, ,4 14,5 395,0 41,0 30,0 480,5 Gjennomsnittlig antall årsverk er (FTE) FTE = Full Time Equivalent. Benyttet definisjon innebærer at to deltidsstillinger på 50 prosent fremkommer som 1,0 FTE.

20 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse \\ Corporate governance \\ Ledelsen i Hurtigruten ASA Olav Fjell Torkild Torkildsen Glen Peter Hartridge Ole Fredrik Hienn Anders Olstad Hans Rood DagArne Wensel Trond Øverås \\ Styret i Hurtigruten ASA Trygve Hegnar Per Heidenreich Helene Jebsen Anker Per Helge Isaksen Tone MohnHaukland Berit Kjøll Merete Nygaard Kristiansen Olaf Larsen Side 20 Den måten vi styrer vår virksomhet på danner grunnlag for selskapets økonomiske utvikling og for utviklingen av konsernets merkevarer. Gode kontrollog styringsmekanismer, åpen og ærlig kommunikasjon samt likebehandling av alle våre eiere er viktige bærebjelker som danner grunnlag for omgivelsenes tillit, positiv verdiutvikling og et godt omdømme. Hurtigruten ASA har ansvar for å drive virksomheten på en måte som ivaretar interessene til våre eiere. Samtidig må vi ivareta andre interessegrupper. Så vel ansatte som kunder, leverandører, lånegivere og myndigheter utgjør viktige målgrupper for Hurtigruten ASA. Vårt totale omdømme og omgivelsenes tillit til oss påvirkes av hvordan vi styrer virksomheten og hvordan vi kommuniserer med disse interessegruppene. 1. REDEGJØRELSE Styret i Hurtigruten ASA vedtok den 9. mars reviderte overordnede styringsog kontrollmekanismer som virksomheten skal styres etter, og som skal bidra til at selskapet ivaretar sine etiske og kvalitetsmessige forpliktelser. Prinsippene bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 utarbeidet av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (heretter omtalt som «Anbefalingen»), med endringer i henhold til oppdateringer i Anbefalingen av 21. oktober og 21. oktober. Nedenfor følger en samlet redegjørelse for hvordan Hurtigruten ASA har innrettet seg etter hvert enkelt punkt i Anbefalingen. Hurtigruten har i den grad det er mulig gitt tidsaspektet søkt å også inkorporere de siste endringene i Anbefalingen fra 21. oktober. Dersom Anbefalingen ikke er fulgt, er det forklart. Styret og selskapets ledelse skal i fellesskap påse at det er samsvar mellom holdninger og atferd gjennom at prinsippene etterleves i alle deler av virksomheten. I tillegg til at selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vil bli offentliggjort årlig i årsrapporten, vil de også bli gjort tilgjengelige for eksterne målgrupper på selskapets internettsider, ruten.no. Følgende forhold er bærende for Hurtigruten ASAs prinsipper for selskapsledelse og virksomhetsstyring: Åpenhet Vår kommunikasjon med omverdenen skal være basert på åpenhet om forhold som er av betydning for å bedømme selskapets virksomhet. Uavhengighet Vårt styre skal opptre uavhengig av selskapets ledelse. Dette skal sikre at beslutninger tas på et habilt og nøytralt grunnlag. Likebehandling Alle aksjeeiere skal likebehandles. Kontroll og styring Gode kontroll og styringsmekanismer skal bidra til forutsigbarhet og reduksjon av ri siko for eiere og andre interessegrupper. Hurtigruten ASA gjennomførte i 2007 en prosess for å utarbeide et verdigrunnlag. Dette arbeidet ble revidert i. I forbindelse med dette arbeidet er det også utarbeidet etiske retningslinjer som samsvarer med dette verdigrunnlaget. Hurtigruten er en viktig del av kystens liv og laden, og selskapet har således et betydelig samfunnsansvar. I henhold til Anbefalingen vurderer selskapet å inkludere egne retningslinjer for samfunnsansvar som også vil bli sett i sammenheng med selskapets rutiner for internkontroll, ref pkt VIRKSOMHETEN Hurtigruten har som vedtektsbestemt formål å drive enhver form for transport og reiselivsvirksomhet, delta i virksomheter som står i naturlig sammenheng med dette, drive skipsfart og offshorevirksomhet, samt deltakelse i andre selskaper. Selskapet har etter en omfattende restruktureringsprosess definert at virksomheten skal konsentreres om Hurtigruten langs norskekysten og explorerprodukter, inkludert Spitsbergen. Dette er nærmere omtalt i årsrapporten. 3. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Egenkapital Konsernets egenkapital var pr. 31. desember millioner kroner, hvilket utgjorde 26,1 prosent av totalkapitalen. Utbyttepolitikk Hurtigruten vil, når selskapet kommer i en slik posisjon at utdeling av utbytte blir naturlig, søke å holde et stabilt utbyttenivå. Selskapet vil fokusere på sin evne til å generere vekst i verdijustert egenkapital pr. aksje. Styrefullmakter Selskapets styre ble av den ordinære generalforsamlingen i gitt fullmakt til å erverve egne aksjer. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige ti prosent av aksjekapitalen i selskapet. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Denne fullmakten er gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i 2011, og erstatter alle eksisterende fullmakter om erverv av egne aksjer. Styret vil anmode generalforsamlingen om å gi styret tilsvarende fullmakt frem til ordinær generalforsamling i I henhold til Anbefalingen vil styret, dersom styrets vedtak skjer på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamlingen, offentliggjøre en begrunnelse i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen. 4. LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Hurtigruten har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Styrets fullmakt til erverv av egne aksjer stiller styret fritt med hensyn til hvorledes eventuelle erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje. Styret vil påse at slike eventuelle erverv eller avhendelser vil skje på en måte som ivaretar hensynet til likebehandling. Ved ikkeuvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, skal styret sørge for at det foreligger en uavhengig verdivurdering. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saker etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering skal foretas når det er transaksjoner mellom Hurtigruten ASA og

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon og verdiplattform Hurtigruten ASA Visjon Ekte opplevelser i unike farvann Ambisjon Den beste måten å oppleve destinasjonen på Merkekjerne

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

With without a subtitle

With without a subtitle HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 3. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 3. kvartal 2009 Hurtigruten Page 10. 1 november 2009 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 3. kvartal

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2012 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 3. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 3. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 3. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 2. Presentasjon kvartal 2007 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fortsatt fremgang Driftsresultat

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 HURTIGRUTEN FULL-IMAGE SLIDE ASA With without a subtitle Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Hurtigruten Page 1 01 Hovedtrekk Hurtigruten ASA 1. kvartal 2009 Presentasjon

Detaljer

Årsrapport 2008 Global Reports LLC

Årsrapport 2008 Global Reports LLC Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA

PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA PRESENTASJON AV HURTIGRUTEN ASA Hurtigruten i fem deler 1. Dagens produkter, organisasjon, visjon og verdier 2. Endringsprogrammet Svart Belte 2007-2010 3. En global merkevare 4. Infrastruktur, samfunnsaktør

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 1. Kvartal Presentasjon 2007 15-05-2007 Hurtigruten Page Side 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 15-05-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fremgangen fortsetter i 1. kvartal

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

HRG GF presentasjon pdf, HRG Styrets delårsrapport Q pdf 4. kvartal 2008 og presentasjon ekstraordinær generalforsamling 20.

HRG GF presentasjon pdf, HRG Styrets delårsrapport Q pdf 4. kvartal 2008 og presentasjon ekstraordinær generalforsamling 20. MeldingsID: 229358 Innsendt dato: 20.02.2009 12:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: HRG Hurtigruten ASA HRG - Hurtigruten

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006

Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Delårsrapport 4. kvartal 2006 Foreløpigregnskap2006 Presentation titlepresentasjon 4. Kvartal 2006 22-02-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentation titlepresentasjon 22-02-2007 Hurtigruten

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen Q2 2004 Presentasjon 18. august 2004 Hovedtrekk i Q2 2004 Hurtigruten viser god fremgang med 30% økning i resultat før skatt og salgsgevinster til NOK 62 millioner Svalbard

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning SAMFUNNS- REGNSKAP Verdens vakreste sjøreise Ålesund Torvik Måløy Florø Bergen Kristiansund Polarsirkelen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Molde Lofoten Geirangerfjord NORGE Oslo Stokmarknes Svolvær

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010

Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 og foreløpig årsregnskap for 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2010 Hovedtrekk 2010 Overskudd i Hurtigruten ASA for første gang Overskudd før skatt

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Delårsrapport With without for a subtitle 4. kvartal 2007 og foreløpig regnskap 2007

Delårsrapport With without for a subtitle 4. kvartal 2007 og foreløpig regnskap 2007 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 4. kvartal 2007 og foreløpig regnskap 2007 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 4. kvartal 2007 Presentasjon 27-02-2008

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

I henhold til Kontrakt om kjøp av tjenester på Kystruten Bergen for perioden 1. januar 2012 til 31.desember 2019

I henhold til Kontrakt om kjøp av tjenester på Kystruten Bergen for perioden 1. januar 2012 til 31.desember 2019 Kystruten Bergen Kirkenes I henhold til Kontrakt om kjøp av tjenester på Kystruten Bergen for perioden 1. januar 2012 til 31.desember 2019 Kirkenes 4. Kvartalsrapport og Årsrapport 2014 1 2 1 Innledning

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD?

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? Kirkeneskonferansen 05022014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Global og lokal - i salg og opplevelser 3,5 milliarder i omsetning (2012) 2 000 ansatte i konsernet

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

Dette er distriktenes kollektivtrafikk

Dette er distriktenes kollektivtrafikk 25. Oktober 2017 Vi er Norges eldste flyselskap Vi har mer enn 420 daglige avganger Hvert andre minutt letter eller lander et Widerøe-fly Dette er distriktenes kollektivtrafikk Kort om Widerøe Nordens

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2009

Delårsrapport for første kvartal 2009 Delårsrapport for første kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2009 Hovedtrekk i første kvartal Resultatforbedring på 80 millioner kroner, underskudd på 133 millioner kroner Booking

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat. Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal og foreløpig årsresultat Adm. direktør Bjørn Maarud Økonomi/Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Viktige hendelser i Q4 Finansiell informasjon Andre nøkkeltall 2003 Viktigste

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN

HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN HURTIGRUTEN: KYSTENS TROFASTE ARBEIDSHEST - NÅ KLAR FOR FREMTIDEN Haugesundkonferansen, 4. februar 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Historien Etablert 1893 av politiker, grunder og kaptein Richard With

Detaljer

GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 14. APRIL 2011

GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 14. APRIL 2011 GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 14. APRIL 2011 Dagsorden 1.Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen.

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Delårsrapport for første kvartal 2010

Delårsrapport for første kvartal 2010 Delårsrapport for første kvartal 2010 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2010 Hovedtrekk i første kvartal Fremgang for Hurtigrutens kjerneområder: Norskekysten, explorer produkter og Spitsbergen

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten

Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Er Finnmark viktig for Hurtigruten? Morten Torp Salgs og Markedsdirektør TFDS Hurtigruten Revolusjon Dampskipet «Vesteraalen» fra kai i Trondheim om morgenen den 2. juli 1893 med kurs for Hammerfest. Dette

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Driften preges av flere passasjerer og høyere inntekter for Hurtigruten, men også betydelig økte bunkers- og rentekostnader.

Driften preges av flere passasjerer og høyere inntekter for Hurtigruten, men også betydelig økte bunkers- og rentekostnader. Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Hurtigruten ASA Delårsrapport for første kvartal 2008 Hovedtrekk i første kvartal Vintersatsingen gir resultater o Inntektsvekst for rundtur på 32 prosent o Inntektsvekst

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET. Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA

HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET. Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET Daniel Skjeldam Konsernsjef Hurtigruten ASA HURTIGRUTEN - MOTOR FOR REISELIVET HELE ÅRET Fire produktområder fokus på kjernen Norskekysten Explorer/ MS Fram

Detaljer

QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 15. APRIL 2010

QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 15. APRIL 2010 GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA QUALITY HOTEL GRAND ROYAL NARVIK, 15. APRIL 2010 Dagsorden 1.Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen 3. kvartal 2003 Presentasjon 13. november 2003 TFDS i en ny tid Omfattende strategiprosess Konsentrasjon om Reiseliv og Kollektivtrafikk Omorganisering av virksomheten Tilførsel

Detaljer

Delårsrapport for tredje kvartal 2009

Delårsrapport for tredje kvartal 2009 Delårsrapport for tredje kvartal 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for tredje kvartal 2009 Hovedtrekk i tredje kvartal Overskudd på 127 millioner kroner i tredje kvartal, 67 millioner kroner bedre enn

Detaljer

Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009

Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009 Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2009 Hovedtrekk 2009 et vendepunkt for Hurtigruten Resultatforbedring på 658 millioner

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig:

Når resultatet for fjerde kvartal i fjor var svakere enn året før, skyldes det hovedsakelig: Delårsrapport for 4. kvartal og foreløpig årsregnskap for 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport for fjerde kvartal 2007 Hovedtrekk i fjerde kvartal Drift som forventet Avsetning for tap på kollektivkontrakt

Detaljer

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern

Oppsummering 2015 Posten Norge konsern Oppsummering 2015 Posten Norge konsern 1 Agenda oppsummering 2015 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 DEL 1:

Detaljer

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017

Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren mars 2017 Hvordan bli en mer aktiv bidragsyter for folkehelsen? Anne Thidemann Direktør Virke Trening Tren 17 23. mars 2017 Treningssenterbransjen i Norge bidar med en årlig velferdsgevinst på 14 mrd Virke Trening

Detaljer

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang

1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 1 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2 1. kvartal 2017 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3 Hovedpunkter hittil i 2017 Tilpasser organisasjonen til en ny

Detaljer

NARVIK, 19. APRIL 2012

NARVIK, 19. APRIL 2012 GENERALFORSAMLING HURTIGRUTEN ASA NARVIK, 19. APRIL 2012 01 KONSTITUERING OG ÅPNING ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen Dagsorden 1. Konstituering og åpning

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012

Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Hurtigruten ASA Delårsrapport for andre kvartal og første halvår 2012 Overskudd på 134 millioner kroner i andre kvartal Resultat før skatt for andre

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Hurtigruten Page 1 01 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Natural ASA 4Q og årsresultat presentasjon 2001

Natural ASA 4Q og årsresultat presentasjon 2001 Natural ASA 4Q og årsresultat presentasjon 2001 Agenda: Oppsummering 2001 Resultat 4Q/2001 Mål 2002 1 Kvartalspresentasjon Natural ASA Naturals strategi er å være et teknologibasert og kommersielt drevet

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Using an full-image slide With or without a subtitle. HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 2. kvartal Presentasjon 29.

Using an full-image slide With or without a subtitle. HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 2. kvartal Presentasjon 29. Using an full-image slide With or without a subtitle HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 2. kvartal 2006 Presentasjon 29. august 2006 Presentasjon 29-08-2006 Hurtigruten Side 1 Hurtigruten Group Hurtigruten

Detaljer

Nor Lines det unike transportsystem.

Nor Lines det unike transportsystem. Nor Lines det unike transportsystem. Kollektiv godstransport på sjø og land. Fullt integrerte løsninger dør/dør. Grenland 04.10.2012, Pål Berg 100% det unike transportsystem. Hurtigruten Godsskip Landtransport

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Using an full-image slide With or without a subtitle. HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 3. kvartal 16. november 2006

Using an full-image slide With or without a subtitle. HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 3. kvartal 16. november 2006 Using an full-image slide With or without a subtitle HURTIGRUTEN GROUP ASA Delårsrapport for 3. kvartal 16. november 2006 Presentasjon 16-11-2006 Hurtigruten Side 1 Hurtigruten Group Hurtigruten Group

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske

Forslag til løsning på. 16. januar 2015. krisen i Store Norske Forslag til løsning på 16. januar 2015 krisen i Store Norske Tre krevende år for Store Norske Store Norske har som andre råvareselskaper hatt varierende lønnsomhet Kull en syklisk råvare; Store Norske

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer