Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Dette er Hurtigruten Virksomheten Styrets beretning Regnskap og noter Aksjonærinformasjon Eierstyring og selskapsledelse"

Transkript

1 Side 2

2 Front page Årsrapport

3 Side Hurtigrutens produktområder 8 Norskekysten 14 Explorerprodukter/MS Fram 15 Spitsbergen 16 Charter/utleie av skip 17 Organisasjonsutvikling 18 Miljø og helse Aksjekapital og aksjonærforhold Konsern Hurtigruten ASA Besøksadresse: Havnegata 2 Narvik Postadresse: Postboks Narvik Sentralbord: Telefax: Epost: Internett: Høydepunkter yy Overskudd før skatt på 22 millioner kroner, 50 millioner kroner bedre enn yy Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) er forbedret med 130 millioner kroner, og alle produktområder er bedret yy Antall gjestedøgn økte med 11 prosent fra Antall gjestedøgn fra rundreiser økte med 14 prosent Antall gjestedøgn fra distansereiser økte med 7 prosent yy Sterk norsk krone reduserte resultat før skatt med cirka 140 millioner kroner Booking: Epost: Telefon: yy Produktområdet norskekysten er fortsatt ikke lønnsomt, men utleie av MS Finnmarken til oljevirksomheten avhjelper inntil ny avtale med staten er klar Org. nr.: NO MVA yy Hurtigruten var eneste tilbyder i anbudet om kystruten Bergen Kirkenes 80 Morselskap 100 Revisjonsberetning 103 Flåteoversikt 104 Adresser Finansiell kalender Dato Hva Sted 14. april 12. mai 18. aug 10. nov Generalforsamling 1. kvartal kvartal kvartal 2011 Narvik Tromsø Tromsø Tromsø

4 Dette er Hurtigruten \\ Ekte opplevelser! \\ Administrerende direktør \\ Flåteoversikt \\ Adresser Side 4 Ekte opplevelser! Hurtigruten ASA driver reiselivs og transportvirksomhet i Norge og utlandet. Selskapets kjernevirksomhet er Hurtigruten langs norskekysten og Explorerprodukter. I tillegg driver selskapet utleie av ett skip til oljevirksomheten samt bussvirksomhet i Nordland og Troms. I 2008 påbegynte Hurtigruten avviklingen av aktiviteter som ikke inngår i kjerneområdet. Dette arbeidet er nå fullført. Hurtigrutens virksomhet er delt inn i fire produktområder; Hurtigruten norskekysten, Explorerprodukter, Spitsbergen og Charter. Aktiviteter som ikke naturlig faller inn under disse fire områdene er samlet i Øvrig virksomhet (gods og buss). Hurtigruten norskekysten Hurtigruten har sin opprinnelse helt tilbake til I dag fremstår Hurtigruten både som en anerkjent internasjonal cruiseopplevelse og som en viktig del av infrastrukturen for en rekke kystsamfunn. Hurtigruten norske kysten hadde i samlede driftsinntekter på millioner kroner, og dette utgjør 63 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. Produktområdet disponerer 11 skip som er i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute som omfatter 34 havner på Hurtigruten ASA Norskekysten Explorerprodukter/mS Fram SPITSBERGEN Charter Øvrig virksomhet strekningen mellom Bergen og Kirkenes (10 skip i perioden november mars). Siden april har MS Finnmarken vært utleid som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgonfeltet i Australia. Explorerprodukter/MS Fram Hurtigruten tilbyr explorer cruise i Antarktis og på Grønland med MS Fram. Driftsinntektene for denne delen av virksomheten beløp seg i til 242 millioner kroner. Spitsbergen Produktområdet består av to hoteller, tur operasjonsaktiviterer og cruise med det innleide skipet MV Polarstar. Nytt av året var at MS Fram ble leid inn fra Hurtigruten ASA som skip nummer to på Spitsbergen. Fra 2011 inngår også cruisene med MS Fram på Spitsbergen i produktområdet Explorerprodukter. Produktområdet Spitsbergen tilsvarer ikke det juridiske regnskapet til Spitsbergen Travel konsernet. Charter Fra ble charter opprettet som eget produktområde i forbindelse med utleien av MS Finnmarken som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgon feltet i Australia. Utleien har en varighet til oktober 2011 med kundens opsjon til å forlenge i ytterligere 18 måneder.

5 \\ Ekte opplevelser! \\ Administrerende direktør \\ Flåteoversikt \\ Adresser Side 5 Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet bestod i av buss og gods samt utleie av selskapets to gjenværende hurtigbåter til Veolia transport Nord AS. Hurtigruten eide i 50 prosent av Nor Lines AS. Nor Lines AS opererer 13 godsskip på seks ruter langs norskekysten, mellom Norge og Danmark, Sverige, Polen og Tyskland. Denne andelen er pr. 31. desember solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab AS og reklassifisert som ikke videreført virksomhet. Hurtigruten har en eierandel på 71,3 prosent i AS TIRB som driver virksomhet gjennom datterselskapet Cominor AS, Nord Norges største busselskap. Bussvirksomheten omfatter 300 busser og vel 400 fast ansatte. Hurtigruten eier også en begrenset portefølje av eiendommer som delvis disponeres av konsernet og delvis leies ut til eksterne leietakere. Vår Visjon Ekte opplevelser i unike farvann Ekte opplevelser i unike farvann! I en verden der vi i stor grad lever på overflaten og hvor det er lite tid til å reflektere, vokser det frem behov for å være en del av det ekte og naturlige. Vi ønsker oss ut av dagliglivets stress og mas for å ta aktiv del i de sterke opplevelser nærheten til dramatisk natur og lokal kultur gir oss. Dette behovet skal vi i Hurtigruten fylle, både for hverdagsreisende og turister. Når vi går på jobb, gjør vi det for at mennesker skal ha muligheten til å bo der de ønsker, og for at andre skal kunne oppleve storslått natur og lokal kultur. Våre gjester skal føle seg like hjemme uansett type produkt og vi skal være like mye til for lokalbefolkningen som for turistene. Gjennom å stadig forbedre opplevelsen skal Hurtigruten på sikt være omtalt som et av verdens 10 mest attraktive reisemål. Vi går kort og godt på jobb for å skape ekte opplevelser i unike farvann. Vår Ambisjon Hurtigruten er den beste måten å oppleve destinasjonen på Vår Merkekjerne Ekte! Hurtigruten er den originale kystruten siden Vårt DNA og vår historie er grunnlegger Richard With. Sammen med våre polar helter Nansen og Amundsen var Richard With en del av norsk sjøbasert pionervirksomhet. Richard With kombinerte behovet for kommunikasjon langs norskekysten og nybrottsarbeid innen reiseliv. Kystruten har siden 1893 gitt nye muligheter for både lokalbefolkning og gjester. I en kystnasjon preget av høye fjell og lange fjorder kunne landet knyttes sammen kun ved bruk av sjøveien. Hurtigruten var en kommunikasjonsmessig revolusjon langs norskekysten, og den ga et tilbud til alle; godstransportører, lokalbefolkning og utenlandske turister. Richard With bidro til livsgrunnlag og samhandling for lokalsamfunn. I dag som den gang, ønsker vi våre gjester velkommen til å utforske, se og lære om norsk natur og lokal kultur. Hurtigruten er den originale kystruten siden 1893, umulig å erstatte umulig å kopiere. Hurtigrutens DNA gjør oss ekte. Dette skal prege vår virksomhet, våre valg og våre handlinger, som det har gjort siden Våre verdier Hva vi står for Trygg I Hurtigruten setter vi alltid sikkerhet i første rekke. Godt norsk sjømannskap og lokal forankring gir våre gjester trygghet under tøffe forhold. Trygghet skal prege våre arbeidsplasser trygghet på hverandre gjennom åpenhet, imøtekommenhet og respekt. Trygghet skaper mot mot skaper drivkraft og engasjement. Raus Med raus menes at vi skal vise åpenhet og at vi bryr oss i våre møter både med medarbeidere og gjester. Vi skal være ekte, ærlige og entusiastiske. Vi skal sikre en VIkultur mellom alle deler av organisasjonen og ha respekt for hverandre. Vi skal være inkluderende og gjøre hverandre gode. langs norskekysten. Som rederi opererer vi i noen av verdens mest sårbare områder. Derfor har Hurtigruten et særlig ansvar for å ivareta stedenes egenart, lokale kultur, samfunn og miljø. Med røtter i vår historie skal vi på en ansvarlig måte utvikle selskapet videre. Ansvarlig Vi tar ansvar for mennesker, kultur, økonomi og miljø. Ansvarlighet og omtanke skal prege alt vi gjør. Vi skal tenke økonomi på en slik måte at det naturlig inngår i den aktivitet vi gjør både på land og sjø. Vi er livslinjen Nøkkeltall Resultat Driftsinntekter Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) EBITDA margin Årsresultat NOK mill NOK mill % NOK mill Kontantstrøm Kontantstrøm fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter NOK mill NOK mill NOK mill Balanse , ,4 (28) 103 (146) (33) (34) 303 (76) , ,4 Ansatte Antall ansatte (hel og deltid) ,0 6,2 Rentebærende gjeld for videreført virksomhet Egenkapitalandel inkl. konvertibelt lån NOK mill % HSE Sykefravær sjøansatte %

6 Administrerende direktør \\ Ekte opplevelser! \\ Administrerende direktør \\ Flåteoversikt \\ Adresser Side 6 Hurtigrutens potensial er stort I passerte Hurtigruten en viktig milepæl i et krevende forbedrings program. Vi gleder oss over at selskapet gikk med overskudd, men samtidig minner vi hverandre om at dette bare er en etappeseier. Våre ambisjoner for fremtiden er vesentlig høyere enn det vi oppnåde i. Nå skal vi mobilisere for å hente ut mer av det potensialet som dette unike selskapet har. Våre aksjonærer viste oss stor tillit da de i mars bidro til å redde selskapet med ny aksjekapital. Denne tilliten har vi vært svært opptatt av å ta vare på, og derfor er det hyggelig å konstatere at vi på alle viktige parametre har levert det vi lovet da vi kommuniserte målene for snuoperasjonen. Det vi har oppnådd så langt, skal inspirere oss til fortsatt vekst og fremgang. Hurtigrutens virksomhet er delt inn i fire produktområder. Hurtigruten norskekysten er det største og viktigste av disse, og denne virksomheten står alene for 63 prosent av selskapets samlede driftsinntekter. Samtidig representerer også Hurtigruten norskekysten vår historiske arv og et viktig samfunnsoppdrag. Det er nettopp her vi finner det som særpreger vår virksomhet; den unike cruiseopplevelsen kombinert med rollen som en pålitelig transportør av passasjerer og gods til en rekke kystsamfunn. For turistene byr Hurtigruten på ekte og storslagne natur og kulturopplevelser, og for kystens befolkning er vi en viktig del av infrastrukturen. I tillegg gir Hurtigruten betydelige og positive ringvirkninger for reiselivsnæringen, både lokalt og regionalt. Med daglige anløp i 34 havner langs kysten, er vi dessuten en betydelig bidragsyter gjennom de havneavgiftene vi betaler. Ny hurtigruteavtale må være kommersielt fornuftig Dagens hurtigruteavtale, der staten er kjøper av transporttjenester langs norskekysten, strekker ikke til for å gjøre hurtigrutevirksomheten lønnsom. Hurtigruten norskekysten gikk i med et underskudd på 108 millioner kroner. Året før var underskuddet på 204 millioner kroner. Fremgangen er et resultat av vår sterke satsing på vinterhalvåret, der vi i fikk en markant økning i antall gjestedøgn. Lavere finanskostnader bidrar også til å redusere underskuddet sammenlignet med. Etter at staten utsatte anbudsfristen for ny hurtigruteavtale to ganger for å tilrettelegge for konkurrerende anbud, viste det seg at Hurtigruten sto igjen som eneste tilbyder. Vi venter nå i spenning på Samferdselsdepartementets videre behandling av anbudet. Vi håper at prosessen konkluderer med en avtale som ivaretar behovet og interessene til viktige kystsamfunn og som samtidig gir grunnlag for en fornuftig inntjening. Vi kan ikke som i dag la andre deler av Hurtigrutens virksomhet subsidiere statens kjøp av transporttjenester. For å ivareta kravet til økt lønnsomhet, og i påvente av en ny hurtigruteavtale, har vi i de senere år måttet sørge for alternativ beskjeftigelse for enkelte av våre skip. Det skjedde ved at vi i leide ut MS Nord

7 Side 7 \\ Ekte opplevelser! \\ Administrerende direktør «Produktet vi selger og opplevelsene vi byr på får gode tilbakemeldinger, og det er et godt utgangspunkt for å øke kapasitetsutnyttelsen enda mer.» \\ Flåteoversikt \\ Adresser norge som losjiskip for oljeindustrien. I gjorde vi tilsvarende med MS Finnmarken, i første omgang frem til november Resultatet av denne chartervirksomheten kompenserer en vesentlig del av underskuddet i Hurtigruten norskekysten. Vårt mål er at den nye hurtigruteavtalen i kombinasjon med vårt forbedringsprogram skal kunne bidra til en fornuftig avkastning for Hurtigruten norskekysten, uavhengig av chartervirksomheten. Året Hurtigruten løste vinterkoden Driftsutviklingen i viser flere positive trekk. Først og fremst er det gledelig å konstatere at antall gjestedøgn om bord på våre skip har økt med 11 prosent fra. Vi ser også at vi får en stadig bedre effekt av vår vintersatsing, og vi beskriver som året da Hurtigruten løste vinterkoden. I første kvartal økte antall rundreisepassasjerer med hele 46 prosent sammenlignet med, mens økningen i fjerde kvartal var 28 prosent. Produktet vi selger og opplevelsene vi byr på får gode tilbakemeldinger, og det er et godt utgangspunkt for å øke kapasitetsutnyttelsen enda mer. Aktiv markedsføring, fortsatt produktutvikling og et forbedret bookingsystem blir viktige bidrag for økt salg. Det samme blir en fortsatt satsing på de vellykkede charterflygningene vi har fra så vel Storbritannia som Tyskland. Et annet positivt trekk er at nedgangen i antall distansereiser med Hurtigruten nå er snudd til en oppgang. Dette viser at vi nå også når frem til dem som ønsker noen dagers avbrekk om bord på våre skip uten å ta en rundreise, og til dem som benytter Hurtigruten som alternativ til andre transportmuligheter. Vi skal fortsette vårt arbeid for å gjøre det lettere å bestille og å komme om bord for de som ønsker en distansereise. Lavere dagspriser blir et viktig virkemiddel her. Det at vi nå opplever økning både for rundreiser og distansereiser har ført til at kapasitetsutnyttelsen for året som helhet gikk opp fra 61 prosent i til 69 prosent i. Det er oppløftende, samtidig som det illustrerer at vi fortsatt har en jobb å gjøre. Fokus på årstidene Vårt fokus på produktutvikling skal spille på årstidene. Hunting the light konseptet med jakten på nordlyset har slått til i vintersesongen, og nå utvikler vi vårkonseptet The arctic awakening med muligheter til blant annet å følge reinsdyrflytting på nært hold. I tillegg kan også den arktiske fauna og flora være fascinerende når livet vender tilbake etter vinterdvalen. Vi er opptatt av å tilby opplevelser som er ekte, og gjen nom foredrag og utflukter skal vi både fortelle og vise. Vi har gjennomført et omfattende program for å redusere kostnadene. Vi har redusert kostnadene med 150 millioner kroner slik vi hadde som mål, blant annet gjennom en mer kostnadseffektiv administrasjon og en restrukturering av salgsapparatet. Ytterligere gevinster skal vi hente ut av et nytt program med fokus blant annet på forenklet produktstruktur, mer effektiv drift, innkjøp, provisjoner og internkostnader. I tillegg til nødvendigheten av å få avklart en ny hurtigruteavtale, er det også viktig for oss å få gjennomført den planlagte refinansieringen av selskapet som i hovedsak dreier seg om forhandlinger rundt en ny avdragsprofil for våre lån. Med disse to viktige for holdene på plass, vil vi få en enda større effekt av vårt eget forbedringsprogram som vi skal fortsette med stor intensitet. Medarbeiderne fortjener takk Jeg vil takke våre mange dyktige medarbeidere både på sjø og på land for en utmerket innsats i arbeidet med å skape fremgang og lønnsomhet for Hurtigruten. Selv om det i perioder har vært krevende, håper jeg at de positive resultatene vi sammen har skapt vil motivere hver og en til fortsatt å yte sitt aller beste. Olav Fjell Administrerende direktør

8 Hurtigrutens produktområder Side 8 Hurtigrutens produktområder \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Norskekysten Hurtigruten har en lang tradisjon, opprinnelig helt fra Hurtigruten har helt siden starten vært en sentral bidragsyter for kystbefolkningen og en rekke lokalsamfunn. Det er lenge siden turistene ble fascinert av den unike kystlinjen hurtigruteskipene opererer langs, og ikke minst av det å besøke så mange store og små kystsamfunn på en og samme reise. Hurtigruten har høstet anerkjennelse som verdens vakreste sjøreise og har mottatt mange internasjonale priser som cruiseoperatør: \\ Verdens beste båtreise i Lonely Planets Blue List 2006 \\ Best Specialist Cruise Company i Travel Weekly Globe Awards 2007, og \\ Best niche cruise i British Travel Awards 2008 og Passasjerene deles inn i to kategorier; rundreise og distansepassasjerer. Rundreisepassasjerer reiser enten på en halv rundreise som varer i henholdsvis seks eller fem døgn mellom Bergen Kirkenes og Kirkenes Bergen, eller på en hel rundreise som varer i 11 døgn tur/retur Bergen Kirkenes. En distansereise foregår over en delstrekning på samme rute. var året Hurtigruten løste vinterkoden. Etter å ha hatt økning på vinterreiser i første kvartal de siste fire år så var et markant skifte med hele 46 prosent flere gjestedøgn i første kvartal. Antall gjeste døgn for året som helhet økte også i forhold til med 11 prosent. Totalt reiste passasjerer med Hurtigruten i. Også det en økning fra som var preget av finanskrisen. Økningen er størst innenfor rundreisesegmentet, men også viktig er det at de tiltak som er gjort for å øke antall distansereiser ser ut til å gi effekter. Det ble i igangsatt omfattende strukturelle tiltak for å ta tilbake tapte markedsandeler innenfor nyttetransport, kurs og konferanse samt kortferiemarkedet. De moderne hurtigruteskipene har en betydelig kapasitet, og høyest belegg i de tre sommermånedene juni, juli og august. Arbeidet med å utvikle nye tilbud og produkter er kraftig intensivert. Dette har gitt effekt i første kvartal. Nå vil de erfaringer som er høstet fra dette arbeidet bli brukt for å utvikle de andre sesongene. Våren 2011 skal et nytt vårkonsept testes på to skip. Målet er å øke antall passasjerer i skuldermånedene mars, april, mai og september samt i vinterhalvåret. Det gjøres blant annet ved å tilby opplevelser og aktiviteter knyttet til både årstiden og det valgte konsept. Hurtigruten har kontorer i Norge og eier i tillegg egne salgs og distribusjonsselskaper i Tyskland, Frankrike, England og USA. Formålet med eierskapet er blant annet å sikre bred distribusjon av konsernets reiselivsprodukter. På salgskontorene utenfor Norge var det inntil nær 200 medarbeidere. Som et ledd i det forbedringsprogrammet som ble igangsatt i 2008 er Hurtigruten representert i viktige markeder, men antall kontorer er redusert. I løpet av er denne prosessen fullført og antall medarbeidere i utlandet er halvert samtidig som at all booking er Nøkkeltall Hurtigruten Norskekysten Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) NOK mill NOK mill NOK mill

9 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 9 flyttet til globalt callsenter, lokalisert i Estland. I tillegg til markedsføringen som skjer direkte via agentnettet nasjonalt og internasjonalt, er det en rekke turoperatører i Norge og utlandet som har inkludert Hurtigruten i sine turprogrammer. Hurtigrutens kunder har også mulighet til å bestille billetter via internett. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle Hurtigrutens markedsføring og salg via nettet og ved årsskiftet / ble en forbedret online bookingløsning lansert for så vel reisebyråer som for direktekunder i Norden og England/USA. Dette har gitt umiddelbar effekt og pr. 31. desember går mer enn 30 prosent av Hurtigrutens omsetning gjennom online kanalen både mot sluttkunde og agentnettet. Online booking ble lansert i det største markedet, Tyskland, i februar Det er store forventninger til effekten av den lanseringen. Den samlede flåten innenfor produktområdet består av 11 skip (10 skip i perioden november mars) i daglige seilinger i Hurtigrutens konsesjonsrute. Alle skipene har en funksjonalitet som er forholdsvis ensartet, men valget av farger, materialer og design samt alder, gjør at hvert skip likevel har sitt ANTALL GJESTEDØGN y Gjestedøgn rundturspassasjerer y Gjestedøgn distansepassasjerer særpreg. De har komfortable salonger med god utsikt, og de fleste skipene tilbyr gode konferansefasiliteter. Skipene byr også på ulike typer lugarer og suiter med høy standard, samt kafeer, barer og suvenirbutikk. I oktober ble det inngått avtale om utleie av MS Finnmarken i forbindelse med utbyggingen av Gorgon feltet i Australia og skipet ble tatt ut av hurtigrutedrift langs kysten. Hurtigrutens driftsinntekter var millioner kroner i, en økning på 3,3 prosent fra året før. Hurtigruten norskekysten står for 63 prosent av selskapets årlige driftsinntekter. Hurtigruten foretar jevnlige målinger av passasjerenes tilfredshet, og tilbakemeldingene er svært gode. Hurtigruten retter seg mot følgende markedssegmenter: \\ Ferie og fritid: Omfatter turister fra Norge og utlandet \\ Kurs og konferanse: Retter seg mot næringslivet, offentlig sektor og foreninger i Norge. \\ Distansetrafikk: Omfatter primært privatpersoner med behov for transport langs kysten av Norge. \\ Godstransport: Dekker primært godstransportbehovet langs kysten av Norge. BELEGGSFORDELING y y Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 0 20% 40% 60% 80% 100% 120%

10 Side 10 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip «Hurtigruten har en markeds andel på noe over 15 prosent av cruisemarkedet langs norskekysten året sett under ett.» \\ Organisasjonsutvikling North Cape Kjøllefjord Mehamn Berlevåg Honningsvåg Båtsfjor Båtsfjord Havøysund Vardø Hammerfest \\ Miljø og Helse Skjervøy Tromsø Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Vadsø Øksfjord Øksfjor Kirkenes Vesterålen V Islands Risøyhamn Risøyham Sortland Stokmarknes s Svolvær a nd Stamsund ten Isl Finnsnes Harstad fo Lo Bodø Ørnes Det er viktig for Hurtigruten å videreutrørvik vikle sitt særpreg for Trondheim Tr ondheim Kristiansund derigjennom å differenmolde Ålesund T Torvik siere tilbudet fra konkurmåløy Florø rentene. Naturopplevelser, NORWAY WA nærkontakt med norsk Bergen kystkultur og folkeliv og Oslo unike reiseopplevelser er viktige stikkord. Hurtigruten har medarbeidere som kan norskekysten, både om bord på skipene og i støttefunksjonene på land. Godt norsk sjømannskap kombinert med erfarne og serviceinnstilte medarbeidere i skipenes hotell og restaurantenhet gir ekstra kvalitet til de reisende. Hurtigruteskipene er spesialdesignet for virksomheten langs norskekysten. De kan ta seg inn til havner og gjennom farvann der andre cruiseskip ikke kan seile. De byr også på større variasjon enn tradisjonelle cruiseskip ved at de benyttes av kystbefolkningen selv, og på den måten kommer turistene lettere i kontakt med folket som bor på de stedene som besøkes. Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Geirangerfjord Sognefjord Sognefjo Hardangerfjord Innen ferie og fritidssegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre arktiske destinasjoner for turister både i Norge og i utlandet, som for eksempel Svalbard, Island, Sverige, Finland, Russland og Alaska. For de som velger en ferie basert på sjøreise, er cruiserederiene Hurtigrutens største konkurrent. Utenlandske aktører har de senere år økt sin cruisevirksomhet betydelig langs kysten av Norge på sommerstid. Det er også noen aktører som har startet i konkurranse med Hurtigruten i mars med nordlyset som tema. Dette viser at den norske vinteren får stadig større gjennomslagskraft utenfor Norge. Hurtigruten har en markedsandel på noe over 15 prosent av cruisemarkedet langs norskekysten året sett under ett. I møte og opplevelsessegmentet møter Hurtigruten konkurranse hovedsakelig fra det norske markedet. Alle skip i Hurtigruten har kapasitet til å avholde møter og de nyere skipene også konferanser. Dette tilbudet retter seg i hovedsak mot det nasjonale markedet der hotellene og internasjonale fergeselskaper er Hurtigrutens hovedkonkurrenter. Hotellene er også samarbeidspartnere da flere kunder velger en kombinasjon av kurs/møte på land med en opplevelse om bord på Hurtigruten. I distansetrafikksegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra andre transportmidler som frakter passasjerer langs kysten fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten møter denne målgruppen gjennom høy komfort, spesielle tilbud rettet mot distansetrafikken som for eksempel gratis frakt av bil i lavsesongen, underholdning om bord, temareiser, kunstutstillinger og julebordarrangementer. I løpet av ble det gjort forenklinger i prisstruktur og kategorier. Fra januar 2011 er også prisen senket på en rekke kortere strekninger for å kunne møte konkurransen fra andre transportmidler mer effektivt.

11 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 11 I godstransportsegmentet møter Hurtigruten konkurranse fra alternative godsbefraktere. Dette er primært landbasert transport samt andre godsskip langs kysten. STATENS KJØP AV SJØTRANSPORTTJENESTER Hurtigruten og staten inngikk i desember 2004 avtale om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen Kirkenes for perioden Avtalen omfatter virksomhet knyttet til Hurtigruten, og forplikter selskapet til å betjene de havnene som inngår i Hurtigrutens ruteplan med daglige anløp gjennom hele året. Staten kjøper i tillegg plass for gods nord for Tromsø. De 11 skipene som inngår i avtalen, skal ha passasjersertifikat for minimum 400 passasjerer, køyekapasitet i lugar til 150 passasjerer og kapasitet til å frakte minimum 150 europaller gods. I oktober 2008 ble staten og Hurtigruten enige om en ny og høyere godtgjørelse for statens kjøp av sjøtransporttjenester. For innebar reforhandlingen en økt kompensasjon på 88 millioner kroner som bestod av en generell kompensasjon på 66 millioner kroner og 90 prosent av NOxkostnaden. Dette videreføres så lenge avtalen løper. Videre ble det gitt mulighet for selskapet til å ta ett hurtigruteskip ut av ruten i vintersesongen. Denne muligheten ble benyttet i perioden november til og med mars. Overvåkningsorganet EFTA Surveillance Authority (ESA) har reist spørsmål om hvorvidt den økte godtgjørelsen innebærer ulovlig statstøtte og har innledet gransking for å avklare det. Så lenge granskingen pågår utbetales ikke godtgjørelsen under tilleggsavtalen. 30. juni la Samferdselsdepartementet ut nytt anbud for Kystruten Bergen Kirkenes for den neste åtteårs perioden med seneste oppstart fra Departementet ønsket tilbud på lignende tjeneste som i dag med 34 havner i tre alternativer: 1. Seilinger hver dag 2. Fem dager i uken om vinteren og syv dager i uken om sommeren 3. Fem dager i uken hele året Dersom tilbudsgiver ønsket å gi tilbud på seilinger syv dager i uken måtte det også gis tilbud på de to andre alternativer. Kravene til skipsstørrelse ble redusert med 20 prosent til 320 passasjerer og 120 køyer. Anbudsfristen var satt til 30. september. Etter to utsettelser på grunn av henstilling fra en av de potensielle tilbudsgivere ble endelig anbudsfrist 8. november. Ved anbudsåpningen viste det seg at Hurtigruten ASA var eneste tilbudsgiver. Hurtigruten har gitt tilbud på alle tre alternativer på nivåer som gjør det kommersielt interessant. Ved kun en tilbudsgiver har Samferdselsdepartementet anledning til forhandlinger. Disse avklaringer er forventet å være ferdigstilt i første halvår Hurtigruten er den beste måten å oppleve Norge på Rundereisepassasjerene gir flest gjestedøgn En betydelig andel av inntektene til Hurtigruten kommer fra rundreisepassasjerer, og de er også den mest lønnsomme kundegruppen for Hurtigruten. I utgjorde disse inntektene 79 prosent av passasjerinntektene for Hurtigruten. De mest sentrale markedene er Tyskland, Norge, Storbritannia, USA, Frankrike og Sverige. Disse seks landene står for hoveddelen av Hurtigrutens totale passasjeromsetning. I disse markedene har selskapet egne salgskontorer eller salgsrepresentanter. Det satses også på en ANTALL GJESTEDØGN PR. MARKED y y Norge Tyskland Storbritannia USA Sverige Nederland Frankrike Danmark Sveits Italia Australia Øvrige markeder Belgia Finland Spania SørAfrika

12 Side 12 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip «Hurtigruten transporterer gods over store avstander, og er ofte kystbefolkningens eneste alternativ for ferske varer og produkter på regelmessig basis.» \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær UTFLUKTSOMSETNING PR. ÅR Millioner kroner sentralisert og sterkere salgsenhet i Norden for å betjene nærmarkedet mer effektivt. Flest distansepassasjerer Distansepassasjerer utgjør fremdeles hoveddelen av antall reisende med Hurtigruten. I utgjorde inntektene fra distansepassasjerene 21 prosent av Hurtigrutens passasjerinntekter. Distansereisende kan deles inn i tre hovedgrupper; Kurs og konferansereiser, kortferier samt ren nyttetransport. Hurtigruten har hatt en tilbakegang de siste årene innenfor alle disse segmentene. Det ble derfor gjort tiltak for å endre dette i i form av markedskommunikasjon, prisstruktur og bookingtilgjengelighet. Dette har gitt effekt og antall gjestedøgn fra distansereisende øker igjen. Salget om bord står for circa 15 prosent av totale inntekter for Hurtigruten norskekysten og vil bli ytterligere forsterket i tiden fremover. Spesielt inntektene fra utflukter er økt betydelig de siste årene på grunn av stor produktutvikling og fokus i salgsapparatet. Miljøvennlig godstransport Hurtigruten frakter også betydelige mengder gods langs kysten og opererer som agent for Nor Lines som også har ansvaret for markedsføring og salg av godskapasiteten om bord på Hurtigruten. Den økende miljøbevisstheten i samfunnet gjør at stadig flere velger alternativer som skåner miljøet, og det bidrar til å styrke Hurtigrutens kon kurransefortrinn som godstransportør. Flere av de store dagligvareaktørene er blant dem som, basert på egen miljøsatsing, foretrekker Hurtigruten, særlig på strekningen fra Tromsø og nordover. Hurtigruten transporterer gods over store avstander, og er ofte kystbefolkningens eneste alternativ for ferske varer og produkter på regelmessig basis. I fraktet Hurtigruten i alt cirka tonn gods, som er en svak økning fra. Lasten som transporteres med Hurtigruten sparer veinettet for lastebiler og vogntog i året. Det gir en betydelig samfunnsøkonomisk besparelse, også med tanke på ulykker. Den nye avtalen med staten setter også krav til godskapasitet på 150 europaller nord for Tromsø. VIRKSOMHETEN I Det har vært en reduksjon i antall ruteavvik fra til. For året totalt ble det kansellert 888 anløp av totalt planlagt anløp. Tilsvarende antall kanselleringer i var Avvikene i gir en regularitet på 95,9 prosent, noe som er under den interne målsettingen på 97 prosent. Hele 63 prosent av avvikene skyldes MS Lofoten og MS Nordstjernen og dette illustrerer utfordringen med å bruke gamle skip i intensiv drift. Selv om antall tekniske avvik nesten er halvert fra, så har antall avvik som skyldes været økt med 35 prosent. I begge årene er det de to klassiske skipene som har flest ruteavvik på grunn av været. Samlede driftsinntekter for Hurtigruten

13 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 13 norskekysten beløp seg i til millioner kroner, mot millioner kroner i. Økningen på 75 millioner kroner er knyttet til veksten i antall gjestedøgn på 11 prosent. Antall gjestedøgn innenfor rundreisepassasjersegmentet i var på , mot i. Dette er en økning på 14 prosent. Gjennomsnittlig pris pr. gjestedøgn ble redusert med seks prosent på grunn av sterk norsk kroner og taktisk prising. Antall distansepassasjerer ble, målt i gjestedøgn, økt med syv prosent fra i til i. På tross av det generelt utfordrende markedsbildet sett i etterkant av finanskrisen er dette en god utvikling og spesielt viktig er fremgangen i antall gjestedøgn fra distansepassasjerer. Til sammen økte kapasitetsutnyttelsen for året fra 61,5 prosent i til 69,1 prosent i. For året som helhet ble kostnadene millioner kroner mot millioner kroner i. Hovedårsaken til økningen skyldes økningen i antall gjestedøgn som fører til høyere bemanning om bord, høyere provisjoner og økte varekostnader. Den økte oljeprisen gir seg også utslag selv om totaleffekten er dempet gjennom langsiktige sikringsforretninger. Hurtigruten har i redusert salgs og administrasjonskostnadene med 26 millioner kroner. Dette er direkte konsekvens av nedbemanningen i organisasjonen på land i Norge og i utlandet, som ble fullført i løpet av. Driftsresultatet før av og nedskrivninger (EBITDA) på 259 millioner kroner mot 248 millioner kroner i. STRATEGI FOR HURTIGRUTEN Hovedfokus fremover vil være å øke salget på høst, vinter og vår samtidig som sommersalget sikres. Opplevelsene langs kysten er minst like store om høsten, vinteren og våren. Produktet skal tilpasses, markedsinnsatsen forsterkes og mer differensiert prising skal benyttes. Dette skjer gjennom utvikling av nye markeder og opptrapping av markedsinnsatsen innenfor eksisterende markedsområder. Produktutviklingen innebærer at det i større grad legges vekt på aktive opplevelser både om bord og på land, basert på erfaringer fra explorercruisene på Svalbard, Grønland og i Antarktis. Hovedprioriteter for 2011 er: 1. Fullføre diskusjonene med staten 2. Salgsøkning i prioriterte og nye markeder 3. Gjennomføring av nytt kostnadsprogram 4. Fullføre effektiviseringen av organisasjonen Merkevareplattformen Ekte skal være særpreget for de produktene og opplevelsene som tilbys. Erfaringene fra vintercruise med fokus på nordlyset er gode, og konseptet Hunting the Light skal videreutvikles og markedsinnsatsen forsterkes. Fleksibiliteten skal økes for passasjerene i tråd med markedstrendene, og satsingen på ombordsalget skal forsterkes. Det er et mål å tiltrekke seg nye og kjøpesterke kundegrupper, deriblant yngre kunder med preferanse for kortere og aktive ferier. Dette skal gjøres i samarbeid med andre aktører i reiselivsnæringen. For å videreutvikle Hurtigrutens potensial skal det spesielt satses på: \\ Markedsutvikling økt kundekunnskap, yngre målgrupper, nye markeder og nye salgs og distribusjonskanaler. Spesielt knyttet til alle segmenter innenfor distanseproduktet. \\ Produktutvikling aktive opplevelser, knyttet til den aktuelle sesong «Produktet skal tilpasses, markeds innsatsen forsterkes og mer differensiert prising skal benyttes.»

14 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 14 \\ Videreutvikling av og fortsatt modernisering av forretningsprosessene med vekt på online løsninger, internett og intern effektivisering. Som et av Norges fremste reiselivsprodukter, skal Hurtigruten i nært samarbeid med bransjen og det offentlige virkemiddelapparat være drivkraft for utvikling av norsk reiseliv og markedsføring av Norge i utlandet. I dette ligger blant annet å arbeide for å øke antall direkte flyruter fra utlandet til kystnorge og tilgjengeliggjøre alle Hurtigrutens produkter langs norskekysten. FREMTIDSUTSIKTER Det er fortsatt stor variasjon i kapasitetsutnyttelsen for Hurtigrutens skip gjennom året. Belegget om bord på skipene er relativt høyt fra mai til og med august, mens kapasiteten i øvrige måneder er større enn etterspørselen selv om dette er betydelig forbedret de siste fire årene. Det er iverksatt flere tiltak for å øke den positive trenden, og kan anses som året hvor vinterkoden ble løst med en solid økning i antall gjestedøgn. Fokus for første kvartal vil nå bli å øke prisene i takt med etterspørselen. Selskapet har redusert kostnadene med 150 millioner kroner som målsatt gjennom Svart Belte programmet. Dette er gjort blant annet gjennom en mer kostnadseffektiv administrasjon og en restrukturering av salgsapparatet. Ytterligere gevinster skal nå hentes ut av et nytt program med fokus blant annet på forenklet produktstruktur, mer effektiv drift, innkjøp, provisjoner og internkostnader. Explorerprodukter/ MS Fram Explorerprodukter er fortsatt et forholdsvis nytt satsingsområde i Hurtigruten, og på kort tid har selskapet bygget opp en ledende posisjon i dette segmentet. er konsentrert rundt tre geografiske områder; Spitsbergen, Grønland og Antarktis. I tillegg tilbyr selskapet vårcruise i Europa med MS Fram i perioden mellom Antarktissesongen og sommeren på Grønland. MS Fram I mai 2007 ble Hurtigrutens nye explorerskip MS Fram satt i drift. Fra ble aktiviteten til MS Fram endret. Sesongen på Grønland ble halvert fra året før og skipet er benyttet på Spitsbergen i stedet for det innleide skipet MS Expedition. I forbindelse med aktiviteten på Spitsbergen var MS Fram leid ut til datterselskapet Spitsbergen Travel AS i perioden primo juni til medio juli. til MS Fram har i bestått av cruise i Antarktis i perioden januar mars samt november desember, Europacruise april mai, Spitsbergen mai juli og Grønlandscruise juli september. Totalt for året er antall gjestedøgn ( i ). Prisnivået er imidlertid økt betydelig som følge av færre avganger pr. produkt. De samlede driftsinntektene for MS Fram ble 242 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 27 millioner kroner fra og skyldes at inntektene fra skipets cruise på Spitsbergen er ført på produktområde Spitsbergen. Samtidig har driftsforbedringer på kostnadssiden fortsatt fra og gitt forbedringer på driftsresultatet for produktområdet (EBITDA) på 50 millioner kroner fra. Nøkkeltall EXPLORERPRODUKTER/MS FRAM Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) NOK mill NOK mill NOK mill

15 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 15 Grønland Hurtigrutens virksomhet på Grønland har sin opprinnelse fra 1998 da OVDS startet explorer cruise der. I 2003 ble cruisene videreført som egen chartervirksomhet gjennom Norden Tours, som da var et datterselskap av Hurtigrutens kontor i Tyskland. MS Fram er spesialbygget for cruise i polare farvann og høster stor anerkjennelse både blant passasjerene og i befolkningen på Grønland. I ble tre forskjellige explorer cruise tilbudt på Grønland med fokus på henholdsvis Syd Grønland, Disko Bay samt Disko Bay og Thule. Finanskrisen og lang sesong i førte til svak kapasitetsutnyttelsen og lav prisoppnåelse. I ble sesongen forkortet og derved ble etterspørsel og prisnivå forbedret igjen. Antarktis ble etablert i Etter en periode å ha operert med to skip, ble det fra sesongen 2008 besluttet å satse utelukkende på MS Fram. Det tilbys nå tre forskjellige cruise med storslåtte opplevelser og spennende aktiviteter. Cruisene som starter og slutter i Ushuaia, Argentina går over henholdsvis 13, 17 og 22 dager. Nytt i var at enkelte cruise også inneholdt besøk i de chilenske fjordene i kombinasjon med Antarktis. De største markedene for Antarktis har så langt vært Tyskland og USA, og de siste par årene har andelen amerikanske gjester økt mest. Europa cruise I forbindelse med sesongforflytning for MS Fram i har skipet gått tomt fra Buones Aires til Las Palmas på våren og fra Halifax til Buones Aires på høsten. Fra Las Palmas til Reykjavik ble det tilbudt cruise av ulik varighet med anløp i europeiske byer til for de ulike markedene til Hurtigruten. GJESTEDØGN EXPLORERPRODUKTER/MS FRAM y y Europa cruise Spitsbergen Grønland Antarktis Dette ble godt mottatt og er videreført også i I tillegg vil skipet gå Europacruise til Las Palmas også på høsten. Spitsbergen Konsernets virksomhet på Spitsbergen drives gjennom Spitsbergen Travel AS med datterselskaper i Longyearbyen. Selskapets kjerneaktiviteter er knyttet til hotell og restaurantdrift, explorer cruise samt møter og opplevelser for bedriftsmarkedet. Her inngår et bredt spekter av turopplegg fra dagsaktiviteter til lengre turer, både sommer og vinter. omfatter også handelsbedriften Ing. G. Paulsen AS, som er leverandør av snøscootere, utstyr og friluftsklær, og som tillegg driver med utleie av utstyr. For møter, kurs, konferanser og opplevelsesturer til Svalbard skreddersyr selskapet totalarrangementer. En stor del av opplevelsesproduktene er egenproduserte, men det benyttes også lokale underleveran Nøkkeltall Spitsbergen Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) NOK mill NOK mill NOK mill

16 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 16 dører. Sommeren tilbød selskapet ekspedisjons og adventurecruise med det innleide ekspedisjonsskipet MV Polar Star samt MS Fram. Begge skip hadde seilinger med utgangspunkt Longyearbyen. I hadde produktområdet driftsinntekter på 201 millioner kroner, omtrent på samme nivår som i. Året sett under ett ble EBITDA 37 millioner kroner, en forbedring på 15 millioner kroner fra. Hovedårsaken til EBITDA forbedringen er bedre bidrag fra å bruke MS Fram i cruise på Spitsbergen i stedet for det innleide skipet MS Expedition. Totalkapasiteten på Spitsbergen er likevel redusert fra i fjor på grunn av MS Fram hadde en kortere sesong enn MS Expedition i. Dette er grunnen til at inntektene ikke er økt. Kostnadsreduksjonen er dermed hovedforklaringen til den positive EBITDAutviklingen. Møte og konferanseproduktet på Spitsbergen har redusert marginene som følge av at en større andel av salget skjer via reisebyrå samt større press på prisene. Strategi for explorerprodukter Satsingen på explorercruise i polare farvann er blitt en viktig virksomhet med vekst og lønnsomhetspotensial. Selskapet er klar markeds leder på Svalbard, blant de ledende i Antarktis og har med introduksjonen av explorerskipet MS Fram i mai 2007 etablert en ny skala for opplevelsescruise på Grønland. Explorer cruiseaktivitetene er også et vesentlig element i en optimalisering av selskapets produktportefølje. Basert på et omfattende og variert produktspekter skal posisjonen som ledende på opplevelsescruise i polare farvann videreutvikles mot et aktivt, bredt og kjøpekraftig internasjonalt publikum med en generelt større aldersspredning enn typisk for den tradisjonelle hurtigruteseilingen. Merkevareplattformen ekte skal ytterligere styrkes gjennom: \\ Videreutvikling av eksisterende produktportefølje \\ Utnytte mulighetene for krysssalg mellom produktene \\ Økt markedsinnsats, merkevarebygging styrking av salgsapparatet. \\ Engasjement i hele verdikjeden gjennom logistikkutvikling, destinasjonsutvikling og utfluktstilbud. I ble inntektene fra charter på 591 millioner kroner sammenlignet med 202 millioner i, da MS Nordnorge gikk ut av sin kontrakt 13. august. Driftskostnadene er økt tilsvarende til 399 millioner kroner året sett under ett (83 millioner kroner). EBITDA ble 176 millioner kroner mot 118 millioner kroner i. Denne lønnsomheten har vært avgjørende for Hurtigruten ASA i påvente av ny avtale med staten på norskekysten på vilkår som er kommersielt interessante. FREMTIDSUTSIKTER Explorervirksomheten er godt posisjonert i forhold til et av de mest vekstkraftige segmentene innenfor internasjonalt reiseliv. Charter/utleie av skip Fra 1. januar ble virksomheten innenfor charter/utleie av skip klassifisert som eget produktområde siden omsetningen innenfor dette området var blitt betydelig i løpet av. Dette vil øke ytterligere i I oktober ble det skrevet utleiekontrakt for MS Finnmarken som hotellskip i forbindelse med utbyggingen av Gorgon feltet i Australia. Kontrakten er i utgangspunktet på 18 måneder fra oppstartstidspunktet som var 30. april, men leietaker har opsjon på ytterligere 18 måneder. Kontrakten, som også inkluderer et innleid forsyningsskip, har en verdi på AUD 135 millioner for 18 måneders perioden. Dette tilsvarer cirka 700 millioner kroner. I perioden fra november til april ble omfattende oppgradering av skipet gjennomført i Norge før skipet gikk via Cape Town til Freemantle i Australia hvor de siste forberedelser ble gjort før kontraktsoppstart 30. april. Nøkkeltall CHARTER/UTLEIE AV SKIP Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivninger (EBITDA) NOK mill NOK mill NOK mill

17 Organisasjonsutvikling \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Side 17 Organisasjonsutvikling I satte Hurtigruten i gang et program for organisasjons og kulturutvikling. Målet er å styrke organisasjonen gjennom målrettet og langsiktig arbeid. Kjernen i programmet er et lederutviklingsprogram som skal pågå over flere år. Ett av de andre fokusområdene er å styrke Hurtigrutens arbeid med kompetanse og talentutvikling. Lederutvikling Et skreddersydd lederutviklingsprogram er utformet i nært samarbeid med AFF (Administrativt Forskningsfond), og det første kullet ledere startet på programmet høsten. Ledere fra alle deler av organisasjonen deltar. I 2011 skal ett nytt kull ledere i gang. Visjon, kulturverdier og ledelsesprinsipper er bærende for programmets innhold. Kompetanse, talenter og ledelseskvalitet Kampen om kompetent arbeidskraft blir stadig hardere. For å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere, fordres det at vi har fokus på menneskene i organisasjonen. Hurtigruten skal jobbe systematisk og langsiktig med utvikling av kompetanse, talenter og ledelseskvalitet i tiden fremover. Det er et opplevd behov og også en klar forventning fra våre medarbeidere, våre omgivelser og ikke minst potensielle fremtidige medarbeidere. Etter innhenting av erfaringer og innspill internt og eksternt er det utviklet en plattform for dette arbeidet. Et årshjul med fire hovedaktiviteter innføres i Hurtigruten fra 1. januar Utviklingssamtaler, ledermøter viet HRområdet samt ansattetilfredshetsmålinger skal gjennomføres i hele organisasjonen. Medarbeiderdialog og ledelsesevaluering vektlegges. Vi skal løfte oss og ha fokus på forbedring av prestasjoner i alle ledd. HR Human resources, ATI ansattetilfredshet Verne og miljøtjeneste Samarbeidet med ansatterepresentanter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og Samarbeidsutvalget (SAMU) er viktig i Hurtigrutens kontinuerlige verne og miljøarbeid, og møter har vært gjennomført som planlagt for. Årlige ansattetilfredshetsmålinger (ATI) er et viktig verktøy for å måle ansattes engasjement og tilfredshet, og i ble deltok ansatte i en slik ATImåling. Resultatene følges opp på en grundig måte, og ATImålingene skal gjennomføres også i årene som kommer. Etter en periode med reduksjon av det totale sykefraværet, steg sykefraværet på skipene våren og sommeren. Hurtigruten har derfor gjort et grundig analysearbeid for å finne de bakenforliggende årsaker til det økte sykefraværet, og det følges tett opp med konkrete aksjonspunkter. Selskapet vil fortsatt jobbe intensivt for å holde sykefraværet så lavt som mulig. Som IAbedrift er dette svært viktig for selskapet. Likestilling Likestillingsperspektivet skal gjennomsyre personalpolitikken i Hurtigruten. Et spesielt fokus fremover er å få flere kvinner i ledende stillinger, både på skipene og på land. ATImålinger Oppfølging av aksjonspunkter Utviklingssamtaler Årlig HRgjennomgang i lederteamene (sjø og land) Q4 Q1 Q3 Q2 Rapporterting til styre Oppfølging av aksjonspunkter ATImålinger Årlig HRgjennomgang i lederteamene Strategimøte BL og styre Management Audit BL

18 Miljø og helse \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip Side 18 Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær Miljø og Helse Hurtigrutens virksomhet innebærer forbruk av drivstoff, med påfølgende utslipp av klimagasser som CO2 (karbondioksid), SO2 (svoveldioksid) og NOx (nitrogenoksider). Selskapets virksomhet innen kollektivtrafikk bidrar på den annen side i betydelig grad til å redusere bruk av andre transportmidler. UTSLIPP TIL LUFT CO2 Tonn \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Selskapet ønsker å redusere forbruket av drivstoff så langt det er praktisk mulig. Med høy motorvirkningsgrad ved bruk av effektive dieselmotorer, godt vedlikehold og ved et bevisst forhold til hastighet kan drivstoffforbruket reduseres til en viss grad. Selskapets forpliktelser gjennom hurtigruteavtalen begrenser likevel mulighetene på dette området. nomført med god effekt. Hurtigruten ASA gikk fra og med september over til kun å benytte lette drivstoffkvaliteter på hele flåten. Det har gitt en svært gledelig effekt på utslipp av svovel (SO2) slik det fremgår av grafene til høyre. I tabellen under er energibesparende tiltak listet som er startet i og som selskapet mottar støtte til via NOxfondet for å gjennomføre. Prosjektene er ferdigstilt, men den endelige sluttrapporten på faktisk oppnådd reduksjon er ikke ferdig. Målingene i forbindelse med sluttrapporten vil bli gjennomført i løpet av februar Erfaringen fra de allerede ferdigstillte belysningsprosjektene er at den faktiske besparelsen har vært større en den beregnede. Miljøtiltak og NOx fondet Selskapet jobber aktivt sammen med dyktige partnere for å redusere CO2 og NOxutslipp. Hurtigruten er medlem av NOx fondet og er i gang med flere energi og drivstoffreduserende tiltak. Spesielt nevnes utskifting av propeller og manøversystem samt energitiltak knyttet til belysning som er gjen Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UTSLIPP TIL LUFT NOx Tonn Energibesparende tiltak startet i Skip MS Kong Harald MS Polarlys Årlig energi besparing KWh Energi reduksjon i% Begegnet endring i bunkers forbruk i % Beregnet NOx reduksjon pr. kg Faktisk NOx reduksjon pr. kg ,00 2, Vi har også skiftet Manøversystem montert på MS Vesterålen ifm verkstedopphold i Danmark. Sluttrapport ferdigstilles i midten av februar 2011 (se tabell under). Skip MS Vesterålen Begegnet endring i bunkers forbruk, % Beregnet NOx reduksjon pr. kg Faktisk NOx reduksjon pr. kg 10, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UTSLIPP TIL LUFT SO2 Tonn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

19 \\ Hurtigrutens produktområder Norskekysten Explorerprodukter/MS Fram Spitsbergen Charter/ utleie av skip \\ Organisasjonsutvikling \\ Miljø og Helse Side 19 Sykefravær Landansatte Det har vært en markant nedgang i sykefraværet i. Sett i forhold til er sykefraværet halvert i. Sjøansatte Gjennomsnittlig sykefravær i har vært på samme nivå som i. Etter en markant nedgang i sykefraværet i årets første fire måneder ble det registrert en markant økning i sykefraværet f.o.m. mai måned. Ved utgangen av året var sykefraværet markant høyere enn tilsvarende periode i. Sykefraværet var gjenstand for en grundig analyse høsten og det er satt inn betydelige ressurser for å forsøke å snu trenden. SYKEFRAVÆR SJØANSATTE Månedlig sykefravær i prosent Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Miljøtiltak og NOx fondet Sykefravær SYKEFRAVÆR LANDANSATTE Månedlig sykefravær i prosent Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Oversikt antall ansatte FTE Område Landansatte Norden Sjøansatte Hurtigruten Buss Spitsbergen US/UK ROW KontinentalEuropa Faste ansatte Midlertidige ansatte 142,5 770,0 402,0 65,0 34,0 76, ,4 14,5 395,0 41,0 30,0 480,5 Gjennomsnittlig antall årsverk er (FTE) FTE = Full Time Equivalent. Benyttet definisjon innebærer at to deltidsstillinger på 50 prosent fremkommer som 1,0 FTE.

20 Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse \\ Corporate governance \\ Ledelsen i Hurtigruten ASA Olav Fjell Torkild Torkildsen Glen Peter Hartridge Ole Fredrik Hienn Anders Olstad Hans Rood DagArne Wensel Trond Øverås \\ Styret i Hurtigruten ASA Trygve Hegnar Per Heidenreich Helene Jebsen Anker Per Helge Isaksen Tone MohnHaukland Berit Kjøll Merete Nygaard Kristiansen Olaf Larsen Side 20 Den måten vi styrer vår virksomhet på danner grunnlag for selskapets økonomiske utvikling og for utviklingen av konsernets merkevarer. Gode kontrollog styringsmekanismer, åpen og ærlig kommunikasjon samt likebehandling av alle våre eiere er viktige bærebjelker som danner grunnlag for omgivelsenes tillit, positiv verdiutvikling og et godt omdømme. Hurtigruten ASA har ansvar for å drive virksomheten på en måte som ivaretar interessene til våre eiere. Samtidig må vi ivareta andre interessegrupper. Så vel ansatte som kunder, leverandører, lånegivere og myndigheter utgjør viktige målgrupper for Hurtigruten ASA. Vårt totale omdømme og omgivelsenes tillit til oss påvirkes av hvordan vi styrer virksomheten og hvordan vi kommuniserer med disse interessegruppene. 1. REDEGJØRELSE Styret i Hurtigruten ASA vedtok den 9. mars reviderte overordnede styringsog kontrollmekanismer som virksomheten skal styres etter, og som skal bidra til at selskapet ivaretar sine etiske og kvalitetsmessige forpliktelser. Prinsippene bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 utarbeidet av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (heretter omtalt som «Anbefalingen»), med endringer i henhold til oppdateringer i Anbefalingen av 21. oktober og 21. oktober. Nedenfor følger en samlet redegjørelse for hvordan Hurtigruten ASA har innrettet seg etter hvert enkelt punkt i Anbefalingen. Hurtigruten har i den grad det er mulig gitt tidsaspektet søkt å også inkorporere de siste endringene i Anbefalingen fra 21. oktober. Dersom Anbefalingen ikke er fulgt, er det forklart. Styret og selskapets ledelse skal i fellesskap påse at det er samsvar mellom holdninger og atferd gjennom at prinsippene etterleves i alle deler av virksomheten. I tillegg til at selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vil bli offentliggjort årlig i årsrapporten, vil de også bli gjort tilgjengelige for eksterne målgrupper på selskapets internettsider, ruten.no. Følgende forhold er bærende for Hurtigruten ASAs prinsipper for selskapsledelse og virksomhetsstyring: Åpenhet Vår kommunikasjon med omverdenen skal være basert på åpenhet om forhold som er av betydning for å bedømme selskapets virksomhet. Uavhengighet Vårt styre skal opptre uavhengig av selskapets ledelse. Dette skal sikre at beslutninger tas på et habilt og nøytralt grunnlag. Likebehandling Alle aksjeeiere skal likebehandles. Kontroll og styring Gode kontroll og styringsmekanismer skal bidra til forutsigbarhet og reduksjon av ri siko for eiere og andre interessegrupper. Hurtigruten ASA gjennomførte i 2007 en prosess for å utarbeide et verdigrunnlag. Dette arbeidet ble revidert i. I forbindelse med dette arbeidet er det også utarbeidet etiske retningslinjer som samsvarer med dette verdigrunnlaget. Hurtigruten er en viktig del av kystens liv og laden, og selskapet har således et betydelig samfunnsansvar. I henhold til Anbefalingen vurderer selskapet å inkludere egne retningslinjer for samfunnsansvar som også vil bli sett i sammenheng med selskapets rutiner for internkontroll, ref pkt VIRKSOMHETEN Hurtigruten har som vedtektsbestemt formål å drive enhver form for transport og reiselivsvirksomhet, delta i virksomheter som står i naturlig sammenheng med dette, drive skipsfart og offshorevirksomhet, samt deltakelse i andre selskaper. Selskapet har etter en omfattende restruktureringsprosess definert at virksomheten skal konsentreres om Hurtigruten langs norskekysten og explorerprodukter, inkludert Spitsbergen. Dette er nærmere omtalt i årsrapporten. 3. SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE Egenkapital Konsernets egenkapital var pr. 31. desember millioner kroner, hvilket utgjorde 26,1 prosent av totalkapitalen. Utbyttepolitikk Hurtigruten vil, når selskapet kommer i en slik posisjon at utdeling av utbytte blir naturlig, søke å holde et stabilt utbyttenivå. Selskapet vil fokusere på sin evne til å generere vekst i verdijustert egenkapital pr. aksje. Styrefullmakter Selskapets styre ble av den ordinære generalforsamlingen i gitt fullmakt til å erverve egne aksjer. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige ti prosent av aksjekapitalen i selskapet. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Denne fullmakten er gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i 2011, og erstatter alle eksisterende fullmakter om erverv av egne aksjer. Styret vil anmode generalforsamlingen om å gi styret tilsvarende fullmakt frem til ordinær generalforsamling i I henhold til Anbefalingen vil styret, dersom styrets vedtak skjer på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamlingen, offentliggjøre en begrunnelse i børsmelding i forbindelse med kapitalforhøyelsen. 4. LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Hurtigruten har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Styrets fullmakt til erverv av egne aksjer stiller styret fritt med hensyn til hvorledes eventuelle erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje. Styret vil påse at slike eventuelle erverv eller avhendelser vil skje på en måte som ivaretar hensynet til likebehandling. Ved ikkeuvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, skal styret sørge for at det foreligger en uavhengig verdivurdering. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saker etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering skal foretas når det er transaksjoner mellom Hurtigruten ASA og

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012

Hovedpunkter 2011. Innhold. Finansiell kalender 2012 Årsrapport 2011 2 3 Innhold Om Hurtigruten 4 En del av Norge siden 1893 4 Den store jubelferden 7 Adm. dir. Olav Fjells artikkel 9 Virksomheten 11 Visjonær grunnlegger 11 Organisasjon 20 Helse, miljø og

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA

Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon, verdier og ledelsesprinsipper i Hurtigruten ASA Visjon og verdiplattform Hurtigruten ASA Visjon Ekte opplevelser i unike farvann Ambisjon Den beste måten å oppleve destinasjonen på Merkekjerne

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

SAS konsernets Årsrapport 2002

SAS konsernets Årsrapport 2002 SAS konsernets Årsrapport 2002 & Miljørapporten www.sasgroup.net SAS konsernet www.sasgroup.net SAS konsernet er Skandinavias største børsnoterte fly- og reiseselskap. SAS konsernet tilbyr flytransport

Detaljer

Oss mennesker imellom

Oss mennesker imellom ÅRSRAPPORT Oss mennesker imellom oss mennesker imellom INNHOLD SIDE INNHOLD «Vi ønsker fornøyde kunder og en sterk markedsposisjon» 4 7 8-9 - 7 8 9 2 2 Konsernsjefen har ordet Postens forretningsidé, mål

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Årsrapport. Color Group AS

Årsrapport. Color Group AS Årsrapport 214 Color Group AS Color Group AS Årsrapport 214 Hovedtall og nøkkeltall Dette er Color Line Color Group AS REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 214 213 212 211 21 214 TRAFIKKUTVIKLING Passasjerer

Detaljer

ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører:

ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008. Ansvarlige redaktører: ØHRV-nytt Nr 3/2008 årgang 9 Redaksjonen avsluttet søndag 30. november 2008 Ansvarlige redaktører: Trond I. Østgaard Per Lillehagen Tlf: 9825 1625 Tlf: 415 48 086 E-post: trond.ostgaard@bi.no E-post: p-lill@online.no

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer