ÅRSBERETNING. BK Svømming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. BK Svømming"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 BK Svømming

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR ADMINISTRASJON Organisering Styret i BK-Svømming Funksjoner Sportslig Utvalg (SPU) Medlemstall Møter og konferanser Representasjon Dugnader Tilskudd TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE Trenere Instruktører Dommere ARRANGEMENTER OG OPPLEGG Egne stevner Leirer og treningssamlinger Sosiale aktiviteter Utetrening ble innført på høsten DELTAGELSE Stevnedeltagelse på approberte stevner Stevnedeltagelse på ikke-approberte stevner Stevnedeltakelse for Synkron Stevnedeltakelse for Masters Andre konkurranser Merker TRENINGSGRUPPER Treningstider per gruppe A-Team og Elite Aqua Abnato Speed Rekrutt U-gruppa Hai og Delfin fra Svømmeskolen Barn med spesielle behov Synkron-gruppa Masters ØKONOMI Regnskap og budsjett Førstehjelp i praksis Side 2 av 31

3 6.2 Balanse Oppsummering av årsregnskap Førstehjelp i praksis Side 3 av 31

4 1 STYRETS KOMMENTAR Styret vil takke alle som har bidratt med informasjon til årsberetningen. Vi vil også takke alle foreldrene som har sørget for at vi har hatt kapasitet til å gjennomføre vellykkede arrangement og inntektsbringende dugnader. Dessverre ser det ut til å bli mye belastning på enkelte personer, og vi skal forsøke å få til en mer rettferdig fordeling av arbeidet som trengs å gjøres. Vi vil også i år framheve det gode samarbeidet med vår søsterorganisasjon - BK-Svømmeskole. En annen viktig alliert for oss er betjeningen i svømmehallen som hjelper oss når vi trenger hjelp med lokalitetene. Takk for tålmodighet og hjelpsomhet selv når vi oppfører oss som om vi eier hallen. Følgende høydepunkt kan nevnes: Medlemstallet har holdt seg stabilt, og med en liten økning på Svømmeskolen. Etablering av Sportslig Utvalg (SPU) som håndterer det svømmefaglige. Etablert Abnato gruppen med stor grad av individuell oppfølging. Gruppen har som mål at svømmerne skal styrkes individuelt og kunne ta selvstendige valg om egen utvikling som svømmer. To foresatte har fullført kretsdommerkurs. Følgende utfordringer ligger foran oss: Få Sportslig Utvalg til å fungere som et godt samarbeidsfora mellom styret og trenere. Fokus både på utvikling og administrasjon gjør arbeidsmengden og belastningen på enkeltpersoner stor. Økt aktivitetsnivå medfører økte kostnader. Vi har behov for å øke inntektene slik at vi kan holde nede egenandelene. Strukturere regnskap og rutiner slik at vi kan få bedre økonomisk forutsigbarhet. Rune Molnes, for styret i BK-Svømming -Førstehjelp i praksis Side 4 av 31

5 2 ADMINISTRASJON 2.1 Organisering BK-Svømming er en klubb for medlemmer som driver svømming og synkronsvømming for mosjon og konkurranse. Organisasjonen er med i allianselaget I.L. Bergkameratene (IL-BK). BK-Svømming er videre med i Buskerud Svømmekrets og Norges Svømmeforbund. Klubben utfører også svømmeopplæring for barn i samarbeid med Norges Svømmeforbund gjennom BK-Svømmeskole som er en separat enhet med eget styre. Se egen årsberetning for BK- Svømmeskole. Alle medlemmer innberettes i idrettsregistreringen gjennom BK-Svømming. 2.2 Styret i BK-Svømming Styrets sammensetning per 31. desember 2011 var som følger: Harald Inge Aakre (medlem) (Fra mars 2011) Inger Synnøve Tollefsen (nestleder) (Fra mars 2007) Rolf von Krogh (vara) (Fra mars 2011) Rune Molnes (leder) (Fra mars 2009) Sissel Stiberg (medlem) (Fra oktober 2009) Wenche Kittelsen (medlem) (Fra mars 2011) -Førstehjelp i praksis Side 5 av 31

6 2.3 Funksjoner Svømmeklubben hadde følgende definerte roller og funksjoner besatt: Sekretær Medlemslisteansvarlig Politiattestansvarlig Treneransvarlig Regnskap Autorisert regnskapsfører Autorisert regnskapsfører Representant Svømmeutvalget (BSK-SVU) Representant IL-Bergkameratene Internettsideansvarlig Kafeteriaansvarlig Jazzcampansvarlig Julekalenderansvarlig Foreldrekontakt bredde Valgkomité Stevnepåmelding Treningsleiransvarlig - bredde Treningsleiransvarlig - topp Stevneleder Etter behov Rune Molnes Rune Molnes Sportslig Utvalg Kjersti Trollerud Hilde Knudsen (tom oktober) Knudsen Regnskap Marianne Thorsholt (fra november) T&M Økonomi og regnskap Rune Molnes (vara: Harald Inge Akre) Rune Molnes (vara: Harald Inge Akre) Rune Molnes Inger Tollefsen, Rune Molnes Rune Molnes Erna Vebostad Erna Vebostad Elisabeth Vinterstø Jonsjord Jon Midtun Harald Inge Aakre Vidar Helgås Rune Molnes 2.4 Sportslig Utvalg (SPU) Sportslig utvalg ble dannet i mars SPU har bestått av 2 representanter fra styret, hovedtrener bredde og hovedtrener topp + synkrontrener. Ved behov har flere trenere fra breddegruppe blitt innkalt til møter. SPU har fungert meget godt i å sette ned rammer og struktur på det sportslige planet. SPU har blitt ett bindeledd mellom styret og trenere og avlaster trenere med mye av det administrative arbeidet. Sportslige avgjørelser kvalitetssikres ved å legges til SPU. -Førstehjelp i praksis Side 6 av 31

7 2.5 Medlemstall BK-Svømming rapporterer medlemstallene, inklusive tall fra BK-Svømmeskole, til Norges Idrettforbund og Idrettslaget Bergkameratene. I tallene regnes også trenere, instruktører i svømmeskolen og personer som har tillitsverv. Tallene er rapportert til idrettsregistreringen for året Tabellen viser medlemstallene per Tall i parentes er antall medlemmer året før. 0-5 år 6-12 år år år 26- år Total Endring Jenter/Kvinner 83 (108) 141 (151) 0 (2) 2 (0) 12 (4) 238 (265) -27 Gutter/Karer 112 (101) 152 (128) 3 (1) 11 (1) 278 (231) 47 Sum Svømmeskolen 195 (209) 293 (279) 3 (3) 2 (0) 23 (5) 516 (496) 20 Jenter/Kvinner 25 (25) 36 (35) 5 (5) 20 (22) 86 (87) -1 Gutter/Karer 12 (12) 16 (15) 2 (2) 17 (17) 47 (46) 1 Sum Svømmeklubben 37 (37) 52 (50) 7 (7) 37 (39) 133 (133) 0 Alle Jenter/Kvinner 83 (108) 166 (176) 36 (37) 7 (5) 32 (26) 324 (352) -28 Alle Gutter/Karer 112 (101) 164 (140) 19 (16) 2 (2) 28 (18) 325 (277) 48 Sum alle 195 (209) 330 (316) 55 (53) 9 (7) 60 (44) 649 (629) 20 -Førstehjelp i praksis Side 7 av 31

8 2.6 Møter og konferanser Årsmøte 2010 for Kongsberg Idrettsråd, Rådhuset, 17. februar Deltagere: Rune Molnes og Grete Faanes. Grete ble valgt inn som ungdomsrepresentant i Kongsberg Idrettsråd for 2009, og går ut av styret ved dette årsmøtet. Kretsting 2009, Buskerud Svømmekrets, Drammen, 23. februar Deltaker: Rune Molnes, Harald Inge Aakre og Tor Jørgensen Årsmøte 2010 for BK-Svømming, kafeteriaen, 8. mars Deltagere: Rune Molnes, Wenche Kittelsen, Annette Skogmo, Jorid Tho Hennum, Sissel S. Stiberg, Inger Synnøve Tollefsen, Helen Bushby, Kjersti Trollerud, Elisabeth Vinterstø, Nina Kløve og Harald Inge Aakre. Regnskapet ble godkjent, og årsmeldingen ble godkjent med endringer. Årsmøte 2010 for IL Bergkameratene, Vandrehjemmet, 24. mars Deltaker: Rune Molnes Kretsdommerkurs, Modum kulturhus, 18. juni Deltagere: Rune Molnes, Harald Inge Aakre Styremøter i BK-Svømming Det er avholdt 9 styremøter i 2011; 11/1, 8/2, 29/3, 19/4, 18/5, 22/8, 16/9, 16/11 og 21/12. Møter i Sportslig Utvalg i BK-Svømming Sportslig utvalg etablert og det er avholdt 10 møter i Styremøter i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK) Dato Sted Fremmøte fra BK-Svømming 20/1 Kafeteriaen Rune Molnes 17/3 Kafeteriaen Harald Inge Aakre 20/6 Kafeteriaen Rune Molnes 19/9 Kafeteriaen Rune Molnes 24/10 Kafeteriaen Rune Molnes 08/12 Kafeteriaen Rune Molnes Møter i Svømmeutvalget og styremøter i Buskerud Svømmekrets Dato Sted Fremmøte fra BK-Svømming 12/1 Hokksund Rune Molnes 17/3 Hokksund Rune Molnes 26/5 Hokksund Rune Molnes 13/9 Hokksund Rune Molnes 17/11 Hokksund Rune Molnes -Førstehjelp i praksis Side 8 av 31

9 NSF Trener/lederkonferanse i Sarpsborg, 2-4. september For svømmeskolen: Annette Skogmo, Jorid Tho Hennum. For svømmeklubben: Iselin Antunez Halsne, Rune Flaathen, Rune Molnes 2.7 Representasjon Verv i Buskerud Svømmekrets: Tor Jørgensen, leder i Dommerutvalget i Buskerud Svømmekrets Rune Molnes, sekretær for Svømmeutvalget i Buskerud Svømmekrets (BSK-SVU) Verv i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK): Tor Jørgensen, leder i Hederstegnkomiteen Rune Molnes, medlem i styret 2.8 Dugnader Klubben trenger flere midler enn innbetalingene fra medlemmene for å kunne opprettholde tilbudet. En god del av inntektene kommer fra dugnader som utføres av foresatte og voksne medlemmer av klubben. Jazz Camp, juli Dugnaden sørger for organisering av måltider i kafeteriaen og nattevakter på campingområdet under Kongsberg Jazzfestival. Dette resulterte i ca kr for BK-Svømming. Salg av BK-kalendere, utdelt 31.oktober Det årlige salget av BK-kalendere organiseres slik at hvert medlem blir pålagt å betale for et bestemt antall kalendere for videresalg. Inntekten deles mellom BK-Svømming og IL-BK som har produksjonskostnadene. Antall kalendere solgt i 2011 var 800, som bidro med kr ,- til klubbkassa. Kafeteriasalg Mange dugnadstimer går med til forberedelser og salg fra svømmehallens kafeteria. Vi har kafeteria i forbindelse med BergmannSvøm, BK-Rekrutten og klubbstevner. Dette kommer i tilegg til lørdagskafeteria, torsdagssuppe og antikkmessa. Til sammen innbrakte kafeteriarelatert virksomhet ca kr i brutto. Lørdagskafeteria BK-Svømming har kafeteriasalg fra kl 09:30 12:30 på lørdager i forbindelse med svømmeskoleundervisningen. Det selges vafler, kaffe og saft til voksne og barn. Det er tradisjon at instruktører og svømmere som er på tidligtrening får en gratis vaffelplate hver. Det ble arrangert -Førstehjelp i praksis Side 9 av 31

10 lørdagskafeteria på et antall av 28 lørdager. Trivselsverdien som følger av dette tiltaket er vanskelig å måle, men antas å være betydelig. Torsdagssuppe Vi fortsetter med torsdagssuppen i forbindelse med svømmeskolekurs. Tiltaket brakte inn anslagsvis mellom kr hver torsdag, Men det ligger en del innsats bak da selvbetjenings-prinsippet ikke alltid fungerer optimalt. Det er også en utfordring å få ryddingen gjort Ekstra takk til noen av våre svømmere som hjelper til med suppekoking før egen jobbing og trening, og til Wenche Kittelsen som veldig ofte bruker hele torsdagskvelden sin på suppe og rydding. Antikkmessa BK-Svømming gjennomførte salg av pølser, vafler, kaker, kaffe og saft til Antikkmessa. I 2011 var Antikkmessa lagt til første helg i vinterferien. Den innbrakte anslagsvis ca kr i klubbkassa. 2.9 Tilskudd En annen uunnværlig inntektskilde er diverse ytelser fra sponsorer og tilskuddordninger. De fleste givere har et ønske om at pengene skal gå til varige investeringer. Dette er en utfordring for en svømmeklubb som har begrenset behov for utstyr, men samtidig store utgifter til leie av hall og lønnsutbetalinger. Spesiell takk til våre nære samarbeidspartnere Luring Kurssenter og AtinA. Giver Beskrivelse Beløp Luringen Kurssenter 3-årig samarbeidsavtale AtinA 3-årig samarbeidsavtale KOG gavefond Til jubileums håndklær og stoppeklokker KOG-midler vår 2011 Stønad til klubber i Allianselaget IL-BK med utgifter som følge av aktivitet for barn og ungdom KOG-midler høst Norsk Tipping Grasrotandelen for Norges Idrettsforbund Lokale aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund tildelt via Kongsberg Idrettsråd Kongsberg kommune Tilskudd til kulturformål Kulturdepartementet Vare og tjeneste-momskompensasjon Førstehjelp i praksis Side 10 av 31

11 TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE 2.10 Trenere Året har vært preget av store utskiftinger i trenermiljøet. Kun hovedtrener topp og hovedtrener bredde har forblitt de samme gjennom hele året. Utskiftingene har i noen tilfeller kommet brått og uventet, hvilket har gitt utfordringer relatert til kontinuitet, informasjon og administrativ flyt. Trenersamlinger har også vært forsøkt gjennomført med mindre hell da oppmøte og forståelsen for slike samlinger nok ikke har vært ens. Det er ønskelig å i større grad kunne gjennomføre samlinger med alle trenere. Toppgruppene fikk hjelpetrener da gruppene fikk økning av utøvere og prestasjonsnivå. Tidligere toppsvømmer som flyttet tilbake til hjembyen, er knyttet til klubben med et gjensidig ønske om samarbeid og positivt bidrag. Navn Fra Til Hovedansvar Rune Flaathen 1/1 31/12 A-Team/Elite Jorid Tho Hennum 1/1 31/12 Speed og Rekrutt Emilie Rolstad 1/1 juni Aqua Rebecca Bushby august 31/12 Aqua Grete Faanes 1/1 juni Rekrutt Sara Trollerud 1/1 31/12 Rekrutt Mats Erik Trollerud 1/1 oktober Speed Iselin Antunez Halsne 1/1 31/12 Synkrongruppa Sigrid Strand Stiberg august 31/12 Synkrongruppa Annette Skogmo 1/1 31/12 U-Gruppa Tahamtan Siyaroshi oktober 31/12 Speed Halvor Heggem september 31/12 Hjelpetrener A-Team/Elite Petter Sjødal desember 31/12 enkeltøkter og landtrening 2.11 Instruktører Se egen liste for svømmeskoleinstruktører i svømmeskolens årsmelding Dommere Forbundsdommer: Tor Jørgensen Klubben har behov for at foreldre og kanskje eldre svømmere og trenere tar dommerkurs slik at vi er i stand til å arrangere svømmestevner og å bistå andre klubber i kretsen. Et dommerkurs vil gi en god innsikt i svømmeteknikk og foreldrene et godt innblikk i svømmesporten slik at den blir enda mer interessant. -Førstehjelp i praksis Side 11 av 31

12 3 ARRANGEMENTER OG OPPLEGG Her kommer en seksjon som omhandler det vi selv bidrar til med å arrangere. Det være seg stevner, treingsleirer, samlinger, spesial treningsopplegg, sosiale tilstelninger, osv. 3.1 Egne stevner Bergmannsrekrutten, 16. januar Det deltok til sammen 91 svømmere fra 7 klubber; Drammen (7), Holmestrand (5), Lier (11), Modum (12), Nedre Eiker (25), Øvre Eiker (10) og BK (21). Det var til sammen 293 individuelle starter. Klubbstevne, sommeravslutning og 40 års jubileum, Svømmehallen, 16. juni I år benyttet vi anledningen til å feire 40 års jubileum i kombinasjon med avslutningen for sommeren. På stevnet var det 49 svømmere og ca 90 individuelle starter påmeldt. Synkrongruppa hadde oppvisning i pausen. Utenfor ble det sosialt med grilling, loddsalg og feiring.. Noen av de tidligere ildsjelene i BK-Svømming tok en tur og fikk seg en jubileums T-Skjorte. Alle svømmerne fikk med seg et jubileumsdiplom. BergmannSvøm, 22. oktober Det ble igjen arrangert BergmannSvøm i Kongsberg Svømmehall. Det deltok til sammen 137 svømmere fra 11 klubber: BK (32), Bærumsvømmerne (1), Drammen (7), Gol (5), Holmestrand (10), Lier (29), Modum (9), Nedre Eiker (21), Oslo (1), Poseidon (6) og Øvre Eiker (15). Det var til sammen 473 individuelle starter. Resultat av stafettene var at Bergmannstatuetten ble i Kongsberg nok en gang. Stevnet benyttet i år helautomatisk tidtageranlegg med innslagsplater. Klubbstevne og juleavslutning, 15. desember Kombinert klubbstevne og juleavslutning ble arrangert. Det var 46 svømmere påmeldt og ca 90 starter. Synkron og utvalgte svømmere innledet stevnet med lyssvømming, og framførte et eget program i pausen. Sosialt med loddsalg i kafeteriaen etter arrangementet. Godt oppmøte blant svømmere og foreldre. -Førstehjelp i praksis Side 12 av 31

13 3.2 Leirer og treningssamlinger Kretssamlingen Morgendagens Svømmere Morgendagens Svømmere er en samling for noen utvalgte svømmere fra hver klubb i Buskerud Svømmekrets. Utøverne er i alderen år og har vist stor interesse for sporten. BK-Svømming betaler for deltagelsen. Morgendagen Svømmere ble avviklet på Gol i januar og oktober Deltagelse januar: Geir Blom Breivik (2000), Erling Magnus Lyslo (2000), Ingrid Sandengen Kveseth (1999) og Nora Kittelsen (2000). Mats Erik Trollerud fra BK-Svømming var en av trenerne. Jorid Tho Hennum var med som forelder. Deltagelse oktober: Marius Skjerve (1999), Thomas Lande (2000), Herman Skavlebø (2000) og Victor Wiker (2000). Øystein Skavlebø var med som forelder. Oppstartsleir, Idrettskolen, august Treingsleiren i Rollag varte 5 dager i august. 31 svømmere deltok. Noe glissent på trenersiden gjorde at flere foreldre måtte være med og treningsopplegget legges noe om. Leiren var i utgangspunktet planlagt som en breddeleir, men da toppgruppene ikke klarte få til egen oppstartsleir fikk de også være med. Høstferietrening, 3-7. oktober I høstferien ble det arrangert treningssamling for breddegruppene i svømmehallen på Kongsberg. Det var 2 timer morgenøkt og 2 timer kveldsøkt (til sammen 18 treningstimer) hver ukedag. Onsdagen i høstferien kom Vegvesenet med Veltepetter og hadde holdningskampanje om sikkerhet på sykkel og i bil. Synkron var også invitert og hadde tildelt 5 timer i høstferien. Til sammen deltok 22 svømmere og 3 trenere gjennom uka. Høstferieleir i Alvdalen, Sverige, 3-7. oktober Toppgruppene dro på treningsleir til Alvdalen i Sverige. 7 utøvere og 2 voksne var med, Rune Flaathen som trener og Vidar Helgås som forelder. Romjulstrening, desember Toppgruppene arrangerte romjulstrening med 2 x 2 timers økter 4 dager i romjula. Breddegruppene fikk tilbud om frivillig trening på morgenøktene (til sammen 8 timer). 16 svømmere og 2 trenere fra breddegruppene benyttet seg av dette tilbudet. -Førstehjelp i praksis Side 13 av 31

14 3.3 Sosiale aktiviteter Først en stor takk til takk til Jorid Tho Hennum for å låne bort Lurdalen, legge til rette for og gjennomføre fantastiske sosiale helger for svømmegruppene. Disse helgene er populære og viktige bidrag i å utvikle både det svømmefaglige og det gode sosiale miljø. Sosialhelg for speedgruppa, Lurdalen, januar 11 av 18 svømmere deltok. Turen gikk til Lurdalen sammen med trener Jorid Tho Hennum Sosialhelg for speedgruppa, Lurdalen, 8-9. oktober 6 av 10 svømmere deltok. Turen gikk til Lurdalen sammen med hovedtrener bredde; Jorid Tho Hennum. Søndagen møttes utøvere og foreldre på Aspesetra hvor BK hadde søndagsturen sin. Sosialhelg for rekrutt, Lurdalen, 5-6. november 7 av 16 svømmere deltok. Turen gikk til Lurdalen sammen med trener Maria Jonsjord og Sara Trollerud. Søndagen dro alle på Rekruttstevne i Lier. Sosialhelg for Abnato og Aqua, Lurdalen, november 6 av13 svømmere deltok. Turen gikk til Lurdalen sammen med trener Jorid Tho Hennum Tur Høyt og Lavt, Svarstad, 25. september Familiedag i september til Høyt og lavt. Stor deltagelse, mye moro og ingen skader. Mange fikk testet ut form og høyder. Pizzakveld hos Becky, Kongsberg, 4. november Aqua, A-team og Elite var invitert til en hyggelig sosialkveld hos trener Rebecca Bushby. 3.4 Utetrening ble innført på høsten. Breddegruppene (minus rekruttgruppa) hadde 3 utesvømminger i Øksne og Kjennerudvannet i august og september (til isen kom). Mellom svømmere deltok. Krav om våtdrakt gjorde treningsøktene både mer komfortable men også mer sikker. En aktivitet breddegruppene håper kan fortsette og at det kan søkes midler til. Antall svømmere var stabilt gjennom hele 2011 og vokste ikke stort fra Førstehjelp i praksis Side 14 av 31

15 4 DELTAGELSE 4.1 Stevnedeltagelse på approberte stevner Deltagerne på approberte stevner er i hovedsak svømmere fra Elite, A-Team og Abnato men også svømmere fra Speed, Aqua og U-Gruppa har deltatt. Vi hadde 185 deltagere på approberte stevner i 2011 mot 119 året før. Nyttårsstevnet 2011, Hokksund 2. januar (12 deltagere) Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Erling Magnus Lyslo, Eydis Jonsdottir, Geir Blom Breivik, Hermann Skavlebø, Ida Bonsak, Magnus Midtun, Marit Aakre, Oda von Krogh, Sara Munz-Kløve, Victor Wiker Asker Open 2011, Asker 7-9. januar (7 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Halvor Romundstad, Kjetil Helgås, Magnus Midtun, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve Trøndersvøm 2011, Pirbadet januar (6 deltagere) Eirik Midtun, Eydis Jonsdottir, Magnus Midtun, Maria Vinterstø Jonsjord, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve Eknessvøm 2011, Krokstadelva 6. februar (8 deltagere) Elisabeth Tho Hennum, Erling Magnus Lyslo, Ida Bonsak, Kjetil Helgås, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Nora Kittelsen, Oda von Krogh LÅMØ Sør, Mandal februar (4 deltagere) Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Marit Aakre, Niklas Molnes Hole Øvre Eiker Cup 2011, Hokksund mars (22 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Emil Breivik, Even Breivik, Eydis Jonsdottir, Geir Blom Breivik, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Ingrid Sandengen Kveseth, Kjetil Helgås, Lotte Kattenberg, Mari Alvsaker, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Mats Erik Trollerud, Niklas Molnes Hole, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Sara Munz-Kløve, Victor Wiker, Øyvor Sørensen ModumSvøm 2011, Furumo 2. april (14 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Emil Breivik, Eydis Jonsdottir, Ida Bonsak, Ingrid Sandengen Kveseth, Magnus Midtun, Marit Aakre, Niklas Molnes Hole, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Sara Munz-Kløve, Øyvor Sørensen ÅM 2011, Ålesund april (1 deltager) Eirik Midtun Marienlyst Open, Drammen 30.april - 01.mai (6 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Magnus Midtun, Maria Vinterstø Jonsjord, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve -Førstehjelp i praksis Side 15 av 31

16 Vestfold-Svøm 2011, mai (8 deltagere) Elisabeth Tho Hennum, Ingrid Sandengen Kveseth, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Victor Wiker, Øyvor Sørensen Oslo International Swim Meet (5 deltagere) Eirik Midtun, Halvor Romundstad, Kjetil Helgås, Magnus Midtun, Niklas Molnes Hole Mjøssvøm 2011, Hamar juni (8 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Emil Breivik, Eydis Jonsdottir, Ida Bonsak, Maria Vinterstø Jonsjord, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve Åpningsstevnet, Hokksund 2011, 11. september (15 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Eydis Jonsdottir, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Kjetil Helgås, Magnus Midtun, Mari Alvsaker, Marita Uglem Remøy, Niklas Molnes Hole, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Victor Wiker, Øyvor Sørensen Grenland Cup 2011, september (5 deltagere) Eirik Midtun, Halvor Romundstad, Marit Aakre, Niklas Molnes Hole, Oda von Krogh OI Open 2011, Oslo 15.oktober (4 deltagere) Eirik Midtun, Eydis Jonsdottir, Ida Bonsak, Niklas Molnes Hole BergmannSvøm 2011, Kongsberg 22.oktober (29 deltagere) Andrea Kittelsen, Andrea Vanebo, Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Emma Tho Hennum, Even Breivik, Eydis Jonsdottir, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Ingrid Sandengen Kveseth, Ingvild D Normann, Kjetil Helgås, Mari Alvsaker, Maria Vinterstø Jonsjord, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Marius Skjerve, Niels Elshovde, Niklas Molnes Hole, Nomi Mortensen, Nora Grimkelsrud Cowles, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Rodolphe Peillaud, Sara Munz-Kløve, Tore Tollefsen, Victor Wiker, Øyvor Sørensen Lambertseter Open 2011, Lambertseter (6 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve North Sea Swim Meet 2011, Stavanger november(1 deltager) Eirik Midtun Adventsvøm 2011, Larvik 3. desember (16 deltagere) Daniel Molnes Hole, Elisabeth Tho Hennum, Emma Tho Hennum, Eydis Jonsdottir, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Kjetil Helgås, Magnus Midtun, Mari Alvsaker, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Niklas Molnes Hole, Nora Kittelsen, Sara Munz-Kløve, Victor Wiker, Øyvor Sørensen Bærum Open 2011, 3-4. desember (2 deltagere) Eydis Jonsdottir, Ida Bonsak Julesvøm 2011, Elverum 10.desember (6 deltagere) Elisabeth Tho Hennum, Emma Tho Hennum, Mari Alvsaker, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Øyvor Sørensen -Førstehjelp i praksis Side 16 av 31

17 4.2 Stevnedeltagelse på ikke-approberte stevner På ikke-approberte stevner finner vi i hovedsak rekruttsvømmere, men også navn fra Speed som har avansert dit i løpet av året. Det var 48 deltagere på rekruttstevner mot 33 i Bergmannsrekrutten 2011, Kongsberg 29. januar (19 deltagere) Andrea Vanebo, Edwin Achenhausen, Elisabeth Tho Hennum, Emil Breivik, Emma Tho Hennum, Hermann Skavlebø, Ida Irene Fauskanger, Mari Alvsaker, Marit Aakre, Marita Uglum Remøy, Marius Skjerve, Mina Vebostad, Nora Grimkelsrud Cowles, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Oddmund Lie Pettersen, Theo Munz-Kløve, Tomas Lande, Victor Wiker ØESK Rekruttstevne, Hokksund 20. februar (6 deltagere) Emma Tho Hennum, Ingrid Sandengen Kveseth, Marius Skjerve, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Øyvor Sørensen Eknesrekrutten 2011, Krogstadelva 10. april (3 deltagere) Emma Tho Hennum, Nora Grimkelsrud Cowles, Oda von Krogh Modumrekrutten 2011, Furumo 17.september (6 deltagere) Andrea Vanebo, Gunhild Muggerud, Hermann Skavlebø, Ingvild D Normann, Mina Vebostad, Nora Alvsaker ØESK Rekruttstevne, Hokksund 23.oktober (7 deltagere) Andrea Vanebo, Emma Tho Hennum, Gunhild Muggerud, Ingvild D Normann, Jenny Grimkelsrud Cowles, Nora Grimkelsrud Cowles, Viktoria Johnsen Lierrekrutten, Lierbyen 6.11 (7 deltagere) Emma Tho Hennum, Gunhild Muggerud, Ingvild D Normann, Mina Vebostad, Nora Alvsaker, Nora Grimkelsrud Cowles, Sindre Vebostad -Førstehjelp i praksis Side 17 av 31

18 4.3 Stevnedeltakelse for Synkron Ingen deltaking i Stevnedeltakelse for Masters Mangler info 4.5 Andre konkurranser NM i Triathlon, Kongsberg, 21. august Mangler info Nyttårsutfordringen, 31. desember BK-Triathlon arrangerte nyttårsutfordringen. Det var lagt opp til flere alternativer med 5 000, eller meter for gjennomføring mellom kl 8 og 12 nyttårsaften. Det fleste gjennomførte full distanse og den raskeste gjennomførte den på 2 timer og 44 minutter. Disse deltok: Eirik Midtun, Ida Bergene Bonsak, Andrea Kittelsen, Daniel Molnes Hole, Helene Miles (gjest fra LA), Magnus Midtun og Niklas Molnes Hole. -Førstehjelp i praksis Side 18 av 31

19 4.6 Merker Merkene har tydelig motiverende effekt på alle svømmere og gir også svømmere som ikke deltar på stevner noe å mestre og å strekke seg etter. Havhest Høstsemesteret har havhestmerket vært gjennomført. Omtrent samtlige svømmere har deltatt og klatrer seg oppover stigen. Gruppe antall svømmere Svømmere deltatt Lille havhest bronse havhest sølv havhest gull havhest Rekrutt Speed Abnato Aqua A-Team Elite Tabellen dokumenterer gjennomførte havhestmerker i klubben for alle svømmerne år for år. År antall svømmere antall gjennomført lille havhest bronse havhest sølv havhest gull havhest ? ? 6 6 Mosjonsmerker Mosjonsmerkene registreres kontinuerlig. Tabellen viser oppnådde merker for hvert år. År antall svømmere 10 mil merket 5 mil merket Førstehjelp i praksis Side 19 av 31

20 5 TRENINGSGRUPPER Antall svømmer har holdt seg stabilt fra 2010 (52 i 2010, 51 i 2011). Aktive svømmere i vårsemesteret var trenere, høstsemesteret trenere.. I høstferietreningen åpnet vi for nye inn i klubben, og det gav resultater med 3 nye svømmere fra nærmiljø vi ellers ikke ville fanget opp gjennom svømmeskolen da det var år siden de var ferdig. Disse har funnet et fint «eldre rekrutt» miljø på rekruttgruppa. I tillegg har klubben tatt i mot 1 eldre svømmer på høsten fra Rjukan som pendler og trener med A-team. Aqua fikk 2 nye utøvere på høsten i forbindelse med skolegang på Kongsberg, resten av rekrutteringen er gjennom svømmeskolen (våren: 9 + høsten: 7 fra svømmeskolen). Danning av Abnatogruppa ble en god løsning slik at antallet svømmere ble bedre utjevnet og det ble mindre hopp mellom B ( speedgrupppa) og A (A-team) nivå. Det at flere «eldre rekrutter» startet sammen og ble på rekruttgruppa ble en bedre løsning enn at de skulle gått inn i Aqua (som tidligere). I 2011 kunne klubben justere Aqua opp på A- nivå som i grunnleggingen av Aqua var meningen med gruppen. Dermed ble «eldre rekrutt» løsningen en god løsning da rekruttgruppa på høsten har hatt gode trenere som har delt gruppen seg i mellom og justert treningen etter utøverne. Tabellen oppsummerer antall utøvere som har vært med i gruppene i løpet av året. Det kan være noe forflytning mellom gruppene i perioden slik at tallene må betraktes som veiledende. Start linjen viser medlemstallene etter at det nye semesteret har kommet i gang med nye grupper. Sesong start høst vår start høst vår høst høst Rekrutt C-nivå Speed B-nivå Abnato A/B Aqua A-nivå A-Team A-nivå Elite A-nivå U- Gruppa Synkron Masters Aktive Førstehjelp i praksis Side 20 av 31

21 5.1 Treningstider per gruppe Tabellen viser treningstimer for de forskjellige gruppene i en standard uke høsten 2011 Gruppe Tren MA TI ON TO FR LØ SØ SUM Elite ing Vann ,5 8,5 Land A-Team Vann ,5 7,5 Land 1 1 Aqua Vann ,5 6,5 Land 1 1 Abnato Vann ,5 6,5 Land 1 1 Mål 1 1 Speed Vann ,5 6,5 Land 0,5 0,5 Mål 0,5 0,5 Rekrutt Vann Hai/Delfin Vann 1 1 Synkron Vann Land 0,5 0,5 Masters Vann 1 1 1,5 3,5 U-Gruppa Vann 1 1 Barn m/behov Vann 1 1 SUM 53,5 -Førstehjelp i praksis Side 21 av 31

22 5.2 A-Team og Elite Gruppene har de samme svømmerne som i fjor men har likevel generelt hatt en god utvikling. Blant de yngre (1996 oy) er oppmøte og motivasjon stort sett god til meget god. Det trenes på et høyt nivå og vi har en god sportslig utvikling. Men blant de eldste er det litt varierende motivasjon til å komme ofte nok på trening. Vi har etablert en slags tradisjon med å reise på TrønderSvøm som er et godt stevne for våre utøvere. Vi hadde også i 2011 bare en svømmer med på Nordsjøstevnet selv om målsettingen var noe høyere. En svømmer fra Elite var med til ÅM i Ålesund. Elitegruppa og A-team har hatt mye trening samtidig, men forskjellig program. Høsten 2011 startet Elite med morgentreninger på tirsdager, med stort sett 4-6 stk på disse. Enkelte fra A-team kan tidvis tilbys å delta. Noen svømmere reiste på eget initiativ til Hokksund for å trene med ØESK, og dersom man legger inn dette har vi nok timer i vann, men det tar tid og ressurser å reise til Hokksund. Fra 2012 blir dette et tilbud til alle på A-Team og Elite. Elite Treningstider (høst 2010) Mandag 15:30 16:30 (land) Mandag 16:30 18:00 Onsdag 15:30 16:30 Onsdag 17:45 18:45 (land) Torsdag 18:00 20:00 Lørdag 08:00 09:30 Trenere Rune Flaathen Mats Erik Trollerud (vår) Halvor Heggem (fra september) Aktive i løpet av året Daniel Molnes Hole Eirik Midtun Magnus Midtun Niklas Molnes Hole Sara Munz-Kløve A-Team Treningstider (høst) Mandag 16:30 18:00 Onsdag 15:30 17:30 Onsdag 17:45 18:45 (land) Torsdag 18:00 20:00 Lørdag 08:00 09:30 Aktive i løpet av året Andrea Kittelsen Einar Jonsson Eydis Jonsdottir Halvor Romundstad Lørdag 16:00 17:30 (med ØESK) Trenere Rune Flaathen Mats Erik Trollerud (vår) Halvor Heggem (fra september) Ida Bergene Bonsak Kjetil Helgås Maria Jonsjord -Førstehjelp i praksis Side 22 av 31

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2006 www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind Torps veg 6 2408 Elverum ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2006 Årsmøtet avholdes på Sykehuset Innlandet tirsdag 6.februar 2007 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2010 Oona Ovesen tok sølvmedalje på 400 m individuell medley og Gunnar Skirbekk tok bronse på 800m fri under NM junior langbane 2010 i Trondheim www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer