ÅRSBERETNING. BK Svømming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. BK Svømming"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 BK Svømming

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR ADMINISTRASJON Organisering Styret i BK-Svømming Funksjoner Sportslig Utvalg (SPU) Medlemstall Møter og konferanser Representasjon Dugnader Tilskudd TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE Trenere Instruktører Dommere ARRANGEMENTER OG OPPLEGG Egne stevner Leirer og treningssamlinger Sosiale aktiviteter Utetrening ble innført på høsten DELTAGELSE Stevnedeltagelse på approberte stevner Stevnedeltagelse på ikke-approberte stevner Stevnedeltakelse for Synkron Stevnedeltakelse for Masters Andre konkurranser Merker TRENINGSGRUPPER Treningstider per gruppe A-Team og Elite Aqua Abnato Speed Rekrutt U-gruppa Hai og Delfin fra Svømmeskolen Barn med spesielle behov Synkron-gruppa Masters ØKONOMI Regnskap og budsjett Førstehjelp i praksis Side 2 av 31

3 6.2 Balanse Oppsummering av årsregnskap Førstehjelp i praksis Side 3 av 31

4 1 STYRETS KOMMENTAR Styret vil takke alle som har bidratt med informasjon til årsberetningen. Vi vil også takke alle foreldrene som har sørget for at vi har hatt kapasitet til å gjennomføre vellykkede arrangement og inntektsbringende dugnader. Dessverre ser det ut til å bli mye belastning på enkelte personer, og vi skal forsøke å få til en mer rettferdig fordeling av arbeidet som trengs å gjøres. Vi vil også i år framheve det gode samarbeidet med vår søsterorganisasjon - BK-Svømmeskole. En annen viktig alliert for oss er betjeningen i svømmehallen som hjelper oss når vi trenger hjelp med lokalitetene. Takk for tålmodighet og hjelpsomhet selv når vi oppfører oss som om vi eier hallen. Følgende høydepunkt kan nevnes: Medlemstallet har holdt seg stabilt, og med en liten økning på Svømmeskolen. Etablering av Sportslig Utvalg (SPU) som håndterer det svømmefaglige. Etablert Abnato gruppen med stor grad av individuell oppfølging. Gruppen har som mål at svømmerne skal styrkes individuelt og kunne ta selvstendige valg om egen utvikling som svømmer. To foresatte har fullført kretsdommerkurs. Følgende utfordringer ligger foran oss: Få Sportslig Utvalg til å fungere som et godt samarbeidsfora mellom styret og trenere. Fokus både på utvikling og administrasjon gjør arbeidsmengden og belastningen på enkeltpersoner stor. Økt aktivitetsnivå medfører økte kostnader. Vi har behov for å øke inntektene slik at vi kan holde nede egenandelene. Strukturere regnskap og rutiner slik at vi kan få bedre økonomisk forutsigbarhet. Rune Molnes, for styret i BK-Svømming -Førstehjelp i praksis Side 4 av 31

5 2 ADMINISTRASJON 2.1 Organisering BK-Svømming er en klubb for medlemmer som driver svømming og synkronsvømming for mosjon og konkurranse. Organisasjonen er med i allianselaget I.L. Bergkameratene (IL-BK). BK-Svømming er videre med i Buskerud Svømmekrets og Norges Svømmeforbund. Klubben utfører også svømmeopplæring for barn i samarbeid med Norges Svømmeforbund gjennom BK-Svømmeskole som er en separat enhet med eget styre. Se egen årsberetning for BK- Svømmeskole. Alle medlemmer innberettes i idrettsregistreringen gjennom BK-Svømming. 2.2 Styret i BK-Svømming Styrets sammensetning per 31. desember 2011 var som følger: Harald Inge Aakre (medlem) (Fra mars 2011) Inger Synnøve Tollefsen (nestleder) (Fra mars 2007) Rolf von Krogh (vara) (Fra mars 2011) Rune Molnes (leder) (Fra mars 2009) Sissel Stiberg (medlem) (Fra oktober 2009) Wenche Kittelsen (medlem) (Fra mars 2011) -Førstehjelp i praksis Side 5 av 31

6 2.3 Funksjoner Svømmeklubben hadde følgende definerte roller og funksjoner besatt: Sekretær Medlemslisteansvarlig Politiattestansvarlig Treneransvarlig Regnskap Autorisert regnskapsfører Autorisert regnskapsfører Representant Svømmeutvalget (BSK-SVU) Representant IL-Bergkameratene Internettsideansvarlig Kafeteriaansvarlig Jazzcampansvarlig Julekalenderansvarlig Foreldrekontakt bredde Valgkomité Stevnepåmelding Treningsleiransvarlig - bredde Treningsleiransvarlig - topp Stevneleder Etter behov Rune Molnes Rune Molnes Sportslig Utvalg Kjersti Trollerud Hilde Knudsen (tom oktober) Knudsen Regnskap Marianne Thorsholt (fra november) T&M Økonomi og regnskap Rune Molnes (vara: Harald Inge Akre) Rune Molnes (vara: Harald Inge Akre) Rune Molnes Inger Tollefsen, Rune Molnes Rune Molnes Erna Vebostad Erna Vebostad Elisabeth Vinterstø Jonsjord Jon Midtun Harald Inge Aakre Vidar Helgås Rune Molnes 2.4 Sportslig Utvalg (SPU) Sportslig utvalg ble dannet i mars SPU har bestått av 2 representanter fra styret, hovedtrener bredde og hovedtrener topp + synkrontrener. Ved behov har flere trenere fra breddegruppe blitt innkalt til møter. SPU har fungert meget godt i å sette ned rammer og struktur på det sportslige planet. SPU har blitt ett bindeledd mellom styret og trenere og avlaster trenere med mye av det administrative arbeidet. Sportslige avgjørelser kvalitetssikres ved å legges til SPU. -Førstehjelp i praksis Side 6 av 31

7 2.5 Medlemstall BK-Svømming rapporterer medlemstallene, inklusive tall fra BK-Svømmeskole, til Norges Idrettforbund og Idrettslaget Bergkameratene. I tallene regnes også trenere, instruktører i svømmeskolen og personer som har tillitsverv. Tallene er rapportert til idrettsregistreringen for året Tabellen viser medlemstallene per Tall i parentes er antall medlemmer året før. 0-5 år 6-12 år år år 26- år Total Endring Jenter/Kvinner 83 (108) 141 (151) 0 (2) 2 (0) 12 (4) 238 (265) -27 Gutter/Karer 112 (101) 152 (128) 3 (1) 11 (1) 278 (231) 47 Sum Svømmeskolen 195 (209) 293 (279) 3 (3) 2 (0) 23 (5) 516 (496) 20 Jenter/Kvinner 25 (25) 36 (35) 5 (5) 20 (22) 86 (87) -1 Gutter/Karer 12 (12) 16 (15) 2 (2) 17 (17) 47 (46) 1 Sum Svømmeklubben 37 (37) 52 (50) 7 (7) 37 (39) 133 (133) 0 Alle Jenter/Kvinner 83 (108) 166 (176) 36 (37) 7 (5) 32 (26) 324 (352) -28 Alle Gutter/Karer 112 (101) 164 (140) 19 (16) 2 (2) 28 (18) 325 (277) 48 Sum alle 195 (209) 330 (316) 55 (53) 9 (7) 60 (44) 649 (629) 20 -Førstehjelp i praksis Side 7 av 31

8 2.6 Møter og konferanser Årsmøte 2010 for Kongsberg Idrettsråd, Rådhuset, 17. februar Deltagere: Rune Molnes og Grete Faanes. Grete ble valgt inn som ungdomsrepresentant i Kongsberg Idrettsråd for 2009, og går ut av styret ved dette årsmøtet. Kretsting 2009, Buskerud Svømmekrets, Drammen, 23. februar Deltaker: Rune Molnes, Harald Inge Aakre og Tor Jørgensen Årsmøte 2010 for BK-Svømming, kafeteriaen, 8. mars Deltagere: Rune Molnes, Wenche Kittelsen, Annette Skogmo, Jorid Tho Hennum, Sissel S. Stiberg, Inger Synnøve Tollefsen, Helen Bushby, Kjersti Trollerud, Elisabeth Vinterstø, Nina Kløve og Harald Inge Aakre. Regnskapet ble godkjent, og årsmeldingen ble godkjent med endringer. Årsmøte 2010 for IL Bergkameratene, Vandrehjemmet, 24. mars Deltaker: Rune Molnes Kretsdommerkurs, Modum kulturhus, 18. juni Deltagere: Rune Molnes, Harald Inge Aakre Styremøter i BK-Svømming Det er avholdt 9 styremøter i 2011; 11/1, 8/2, 29/3, 19/4, 18/5, 22/8, 16/9, 16/11 og 21/12. Møter i Sportslig Utvalg i BK-Svømming Sportslig utvalg etablert og det er avholdt 10 møter i Styremøter i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK) Dato Sted Fremmøte fra BK-Svømming 20/1 Kafeteriaen Rune Molnes 17/3 Kafeteriaen Harald Inge Aakre 20/6 Kafeteriaen Rune Molnes 19/9 Kafeteriaen Rune Molnes 24/10 Kafeteriaen Rune Molnes 08/12 Kafeteriaen Rune Molnes Møter i Svømmeutvalget og styremøter i Buskerud Svømmekrets Dato Sted Fremmøte fra BK-Svømming 12/1 Hokksund Rune Molnes 17/3 Hokksund Rune Molnes 26/5 Hokksund Rune Molnes 13/9 Hokksund Rune Molnes 17/11 Hokksund Rune Molnes -Førstehjelp i praksis Side 8 av 31

9 NSF Trener/lederkonferanse i Sarpsborg, 2-4. september For svømmeskolen: Annette Skogmo, Jorid Tho Hennum. For svømmeklubben: Iselin Antunez Halsne, Rune Flaathen, Rune Molnes 2.7 Representasjon Verv i Buskerud Svømmekrets: Tor Jørgensen, leder i Dommerutvalget i Buskerud Svømmekrets Rune Molnes, sekretær for Svømmeutvalget i Buskerud Svømmekrets (BSK-SVU) Verv i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK): Tor Jørgensen, leder i Hederstegnkomiteen Rune Molnes, medlem i styret 2.8 Dugnader Klubben trenger flere midler enn innbetalingene fra medlemmene for å kunne opprettholde tilbudet. En god del av inntektene kommer fra dugnader som utføres av foresatte og voksne medlemmer av klubben. Jazz Camp, juli Dugnaden sørger for organisering av måltider i kafeteriaen og nattevakter på campingområdet under Kongsberg Jazzfestival. Dette resulterte i ca kr for BK-Svømming. Salg av BK-kalendere, utdelt 31.oktober Det årlige salget av BK-kalendere organiseres slik at hvert medlem blir pålagt å betale for et bestemt antall kalendere for videresalg. Inntekten deles mellom BK-Svømming og IL-BK som har produksjonskostnadene. Antall kalendere solgt i 2011 var 800, som bidro med kr ,- til klubbkassa. Kafeteriasalg Mange dugnadstimer går med til forberedelser og salg fra svømmehallens kafeteria. Vi har kafeteria i forbindelse med BergmannSvøm, BK-Rekrutten og klubbstevner. Dette kommer i tilegg til lørdagskafeteria, torsdagssuppe og antikkmessa. Til sammen innbrakte kafeteriarelatert virksomhet ca kr i brutto. Lørdagskafeteria BK-Svømming har kafeteriasalg fra kl 09:30 12:30 på lørdager i forbindelse med svømmeskoleundervisningen. Det selges vafler, kaffe og saft til voksne og barn. Det er tradisjon at instruktører og svømmere som er på tidligtrening får en gratis vaffelplate hver. Det ble arrangert -Førstehjelp i praksis Side 9 av 31

10 lørdagskafeteria på et antall av 28 lørdager. Trivselsverdien som følger av dette tiltaket er vanskelig å måle, men antas å være betydelig. Torsdagssuppe Vi fortsetter med torsdagssuppen i forbindelse med svømmeskolekurs. Tiltaket brakte inn anslagsvis mellom kr hver torsdag, Men det ligger en del innsats bak da selvbetjenings-prinsippet ikke alltid fungerer optimalt. Det er også en utfordring å få ryddingen gjort Ekstra takk til noen av våre svømmere som hjelper til med suppekoking før egen jobbing og trening, og til Wenche Kittelsen som veldig ofte bruker hele torsdagskvelden sin på suppe og rydding. Antikkmessa BK-Svømming gjennomførte salg av pølser, vafler, kaker, kaffe og saft til Antikkmessa. I 2011 var Antikkmessa lagt til første helg i vinterferien. Den innbrakte anslagsvis ca kr i klubbkassa. 2.9 Tilskudd En annen uunnværlig inntektskilde er diverse ytelser fra sponsorer og tilskuddordninger. De fleste givere har et ønske om at pengene skal gå til varige investeringer. Dette er en utfordring for en svømmeklubb som har begrenset behov for utstyr, men samtidig store utgifter til leie av hall og lønnsutbetalinger. Spesiell takk til våre nære samarbeidspartnere Luring Kurssenter og AtinA. Giver Beskrivelse Beløp Luringen Kurssenter 3-årig samarbeidsavtale AtinA 3-årig samarbeidsavtale KOG gavefond Til jubileums håndklær og stoppeklokker KOG-midler vår 2011 Stønad til klubber i Allianselaget IL-BK med utgifter som følge av aktivitet for barn og ungdom KOG-midler høst Norsk Tipping Grasrotandelen for Norges Idrettsforbund Lokale aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund tildelt via Kongsberg Idrettsråd Kongsberg kommune Tilskudd til kulturformål Kulturdepartementet Vare og tjeneste-momskompensasjon Førstehjelp i praksis Side 10 av 31

11 TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE 2.10 Trenere Året har vært preget av store utskiftinger i trenermiljøet. Kun hovedtrener topp og hovedtrener bredde har forblitt de samme gjennom hele året. Utskiftingene har i noen tilfeller kommet brått og uventet, hvilket har gitt utfordringer relatert til kontinuitet, informasjon og administrativ flyt. Trenersamlinger har også vært forsøkt gjennomført med mindre hell da oppmøte og forståelsen for slike samlinger nok ikke har vært ens. Det er ønskelig å i større grad kunne gjennomføre samlinger med alle trenere. Toppgruppene fikk hjelpetrener da gruppene fikk økning av utøvere og prestasjonsnivå. Tidligere toppsvømmer som flyttet tilbake til hjembyen, er knyttet til klubben med et gjensidig ønske om samarbeid og positivt bidrag. Navn Fra Til Hovedansvar Rune Flaathen 1/1 31/12 A-Team/Elite Jorid Tho Hennum 1/1 31/12 Speed og Rekrutt Emilie Rolstad 1/1 juni Aqua Rebecca Bushby august 31/12 Aqua Grete Faanes 1/1 juni Rekrutt Sara Trollerud 1/1 31/12 Rekrutt Mats Erik Trollerud 1/1 oktober Speed Iselin Antunez Halsne 1/1 31/12 Synkrongruppa Sigrid Strand Stiberg august 31/12 Synkrongruppa Annette Skogmo 1/1 31/12 U-Gruppa Tahamtan Siyaroshi oktober 31/12 Speed Halvor Heggem september 31/12 Hjelpetrener A-Team/Elite Petter Sjødal desember 31/12 enkeltøkter og landtrening 2.11 Instruktører Se egen liste for svømmeskoleinstruktører i svømmeskolens årsmelding Dommere Forbundsdommer: Tor Jørgensen Klubben har behov for at foreldre og kanskje eldre svømmere og trenere tar dommerkurs slik at vi er i stand til å arrangere svømmestevner og å bistå andre klubber i kretsen. Et dommerkurs vil gi en god innsikt i svømmeteknikk og foreldrene et godt innblikk i svømmesporten slik at den blir enda mer interessant. -Førstehjelp i praksis Side 11 av 31

12 3 ARRANGEMENTER OG OPPLEGG Her kommer en seksjon som omhandler det vi selv bidrar til med å arrangere. Det være seg stevner, treingsleirer, samlinger, spesial treningsopplegg, sosiale tilstelninger, osv. 3.1 Egne stevner Bergmannsrekrutten, 16. januar Det deltok til sammen 91 svømmere fra 7 klubber; Drammen (7), Holmestrand (5), Lier (11), Modum (12), Nedre Eiker (25), Øvre Eiker (10) og BK (21). Det var til sammen 293 individuelle starter. Klubbstevne, sommeravslutning og 40 års jubileum, Svømmehallen, 16. juni I år benyttet vi anledningen til å feire 40 års jubileum i kombinasjon med avslutningen for sommeren. På stevnet var det 49 svømmere og ca 90 individuelle starter påmeldt. Synkrongruppa hadde oppvisning i pausen. Utenfor ble det sosialt med grilling, loddsalg og feiring.. Noen av de tidligere ildsjelene i BK-Svømming tok en tur og fikk seg en jubileums T-Skjorte. Alle svømmerne fikk med seg et jubileumsdiplom. BergmannSvøm, 22. oktober Det ble igjen arrangert BergmannSvøm i Kongsberg Svømmehall. Det deltok til sammen 137 svømmere fra 11 klubber: BK (32), Bærumsvømmerne (1), Drammen (7), Gol (5), Holmestrand (10), Lier (29), Modum (9), Nedre Eiker (21), Oslo (1), Poseidon (6) og Øvre Eiker (15). Det var til sammen 473 individuelle starter. Resultat av stafettene var at Bergmannstatuetten ble i Kongsberg nok en gang. Stevnet benyttet i år helautomatisk tidtageranlegg med innslagsplater. Klubbstevne og juleavslutning, 15. desember Kombinert klubbstevne og juleavslutning ble arrangert. Det var 46 svømmere påmeldt og ca 90 starter. Synkron og utvalgte svømmere innledet stevnet med lyssvømming, og framførte et eget program i pausen. Sosialt med loddsalg i kafeteriaen etter arrangementet. Godt oppmøte blant svømmere og foreldre. -Førstehjelp i praksis Side 12 av 31

13 3.2 Leirer og treningssamlinger Kretssamlingen Morgendagens Svømmere Morgendagens Svømmere er en samling for noen utvalgte svømmere fra hver klubb i Buskerud Svømmekrets. Utøverne er i alderen år og har vist stor interesse for sporten. BK-Svømming betaler for deltagelsen. Morgendagen Svømmere ble avviklet på Gol i januar og oktober Deltagelse januar: Geir Blom Breivik (2000), Erling Magnus Lyslo (2000), Ingrid Sandengen Kveseth (1999) og Nora Kittelsen (2000). Mats Erik Trollerud fra BK-Svømming var en av trenerne. Jorid Tho Hennum var med som forelder. Deltagelse oktober: Marius Skjerve (1999), Thomas Lande (2000), Herman Skavlebø (2000) og Victor Wiker (2000). Øystein Skavlebø var med som forelder. Oppstartsleir, Idrettskolen, august Treingsleiren i Rollag varte 5 dager i august. 31 svømmere deltok. Noe glissent på trenersiden gjorde at flere foreldre måtte være med og treningsopplegget legges noe om. Leiren var i utgangspunktet planlagt som en breddeleir, men da toppgruppene ikke klarte få til egen oppstartsleir fikk de også være med. Høstferietrening, 3-7. oktober I høstferien ble det arrangert treningssamling for breddegruppene i svømmehallen på Kongsberg. Det var 2 timer morgenøkt og 2 timer kveldsøkt (til sammen 18 treningstimer) hver ukedag. Onsdagen i høstferien kom Vegvesenet med Veltepetter og hadde holdningskampanje om sikkerhet på sykkel og i bil. Synkron var også invitert og hadde tildelt 5 timer i høstferien. Til sammen deltok 22 svømmere og 3 trenere gjennom uka. Høstferieleir i Alvdalen, Sverige, 3-7. oktober Toppgruppene dro på treningsleir til Alvdalen i Sverige. 7 utøvere og 2 voksne var med, Rune Flaathen som trener og Vidar Helgås som forelder. Romjulstrening, desember Toppgruppene arrangerte romjulstrening med 2 x 2 timers økter 4 dager i romjula. Breddegruppene fikk tilbud om frivillig trening på morgenøktene (til sammen 8 timer). 16 svømmere og 2 trenere fra breddegruppene benyttet seg av dette tilbudet. -Førstehjelp i praksis Side 13 av 31

14 3.3 Sosiale aktiviteter Først en stor takk til takk til Jorid Tho Hennum for å låne bort Lurdalen, legge til rette for og gjennomføre fantastiske sosiale helger for svømmegruppene. Disse helgene er populære og viktige bidrag i å utvikle både det svømmefaglige og det gode sosiale miljø. Sosialhelg for speedgruppa, Lurdalen, januar 11 av 18 svømmere deltok. Turen gikk til Lurdalen sammen med trener Jorid Tho Hennum Sosialhelg for speedgruppa, Lurdalen, 8-9. oktober 6 av 10 svømmere deltok. Turen gikk til Lurdalen sammen med hovedtrener bredde; Jorid Tho Hennum. Søndagen møttes utøvere og foreldre på Aspesetra hvor BK hadde søndagsturen sin. Sosialhelg for rekrutt, Lurdalen, 5-6. november 7 av 16 svømmere deltok. Turen gikk til Lurdalen sammen med trener Maria Jonsjord og Sara Trollerud. Søndagen dro alle på Rekruttstevne i Lier. Sosialhelg for Abnato og Aqua, Lurdalen, november 6 av13 svømmere deltok. Turen gikk til Lurdalen sammen med trener Jorid Tho Hennum Tur Høyt og Lavt, Svarstad, 25. september Familiedag i september til Høyt og lavt. Stor deltagelse, mye moro og ingen skader. Mange fikk testet ut form og høyder. Pizzakveld hos Becky, Kongsberg, 4. november Aqua, A-team og Elite var invitert til en hyggelig sosialkveld hos trener Rebecca Bushby. 3.4 Utetrening ble innført på høsten. Breddegruppene (minus rekruttgruppa) hadde 3 utesvømminger i Øksne og Kjennerudvannet i august og september (til isen kom). Mellom svømmere deltok. Krav om våtdrakt gjorde treningsøktene både mer komfortable men også mer sikker. En aktivitet breddegruppene håper kan fortsette og at det kan søkes midler til. Antall svømmere var stabilt gjennom hele 2011 og vokste ikke stort fra Førstehjelp i praksis Side 14 av 31

15 4 DELTAGELSE 4.1 Stevnedeltagelse på approberte stevner Deltagerne på approberte stevner er i hovedsak svømmere fra Elite, A-Team og Abnato men også svømmere fra Speed, Aqua og U-Gruppa har deltatt. Vi hadde 185 deltagere på approberte stevner i 2011 mot 119 året før. Nyttårsstevnet 2011, Hokksund 2. januar (12 deltagere) Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Erling Magnus Lyslo, Eydis Jonsdottir, Geir Blom Breivik, Hermann Skavlebø, Ida Bonsak, Magnus Midtun, Marit Aakre, Oda von Krogh, Sara Munz-Kløve, Victor Wiker Asker Open 2011, Asker 7-9. januar (7 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Halvor Romundstad, Kjetil Helgås, Magnus Midtun, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve Trøndersvøm 2011, Pirbadet januar (6 deltagere) Eirik Midtun, Eydis Jonsdottir, Magnus Midtun, Maria Vinterstø Jonsjord, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve Eknessvøm 2011, Krokstadelva 6. februar (8 deltagere) Elisabeth Tho Hennum, Erling Magnus Lyslo, Ida Bonsak, Kjetil Helgås, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Nora Kittelsen, Oda von Krogh LÅMØ Sør, Mandal februar (4 deltagere) Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Marit Aakre, Niklas Molnes Hole Øvre Eiker Cup 2011, Hokksund mars (22 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Emil Breivik, Even Breivik, Eydis Jonsdottir, Geir Blom Breivik, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Ingrid Sandengen Kveseth, Kjetil Helgås, Lotte Kattenberg, Mari Alvsaker, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Mats Erik Trollerud, Niklas Molnes Hole, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Sara Munz-Kløve, Victor Wiker, Øyvor Sørensen ModumSvøm 2011, Furumo 2. april (14 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Emil Breivik, Eydis Jonsdottir, Ida Bonsak, Ingrid Sandengen Kveseth, Magnus Midtun, Marit Aakre, Niklas Molnes Hole, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Sara Munz-Kløve, Øyvor Sørensen ÅM 2011, Ålesund april (1 deltager) Eirik Midtun Marienlyst Open, Drammen 30.april - 01.mai (6 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Magnus Midtun, Maria Vinterstø Jonsjord, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve -Førstehjelp i praksis Side 15 av 31

16 Vestfold-Svøm 2011, mai (8 deltagere) Elisabeth Tho Hennum, Ingrid Sandengen Kveseth, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Victor Wiker, Øyvor Sørensen Oslo International Swim Meet (5 deltagere) Eirik Midtun, Halvor Romundstad, Kjetil Helgås, Magnus Midtun, Niklas Molnes Hole Mjøssvøm 2011, Hamar juni (8 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Emil Breivik, Eydis Jonsdottir, Ida Bonsak, Maria Vinterstø Jonsjord, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve Åpningsstevnet, Hokksund 2011, 11. september (15 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Eydis Jonsdottir, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Kjetil Helgås, Magnus Midtun, Mari Alvsaker, Marita Uglem Remøy, Niklas Molnes Hole, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Victor Wiker, Øyvor Sørensen Grenland Cup 2011, september (5 deltagere) Eirik Midtun, Halvor Romundstad, Marit Aakre, Niklas Molnes Hole, Oda von Krogh OI Open 2011, Oslo 15.oktober (4 deltagere) Eirik Midtun, Eydis Jonsdottir, Ida Bonsak, Niklas Molnes Hole BergmannSvøm 2011, Kongsberg 22.oktober (29 deltagere) Andrea Kittelsen, Andrea Vanebo, Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Elisabeth Tho Hennum, Emma Tho Hennum, Even Breivik, Eydis Jonsdottir, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Ingrid Sandengen Kveseth, Ingvild D Normann, Kjetil Helgås, Mari Alvsaker, Maria Vinterstø Jonsjord, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Marius Skjerve, Niels Elshovde, Niklas Molnes Hole, Nomi Mortensen, Nora Grimkelsrud Cowles, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Rodolphe Peillaud, Sara Munz-Kløve, Tore Tollefsen, Victor Wiker, Øyvor Sørensen Lambertseter Open 2011, Lambertseter (6 deltagere) Daniel Molnes Hole, Eirik Midtun, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Niklas Molnes Hole, Sara Munz-Kløve North Sea Swim Meet 2011, Stavanger november(1 deltager) Eirik Midtun Adventsvøm 2011, Larvik 3. desember (16 deltagere) Daniel Molnes Hole, Elisabeth Tho Hennum, Emma Tho Hennum, Eydis Jonsdottir, Halvor Romundstad, Ida Bonsak, Kjetil Helgås, Magnus Midtun, Mari Alvsaker, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Niklas Molnes Hole, Nora Kittelsen, Sara Munz-Kløve, Victor Wiker, Øyvor Sørensen Bærum Open 2011, 3-4. desember (2 deltagere) Eydis Jonsdottir, Ida Bonsak Julesvøm 2011, Elverum 10.desember (6 deltagere) Elisabeth Tho Hennum, Emma Tho Hennum, Mari Alvsaker, Marit Aakre, Marita Uglem Remøy, Øyvor Sørensen -Førstehjelp i praksis Side 16 av 31

17 4.2 Stevnedeltagelse på ikke-approberte stevner På ikke-approberte stevner finner vi i hovedsak rekruttsvømmere, men også navn fra Speed som har avansert dit i løpet av året. Det var 48 deltagere på rekruttstevner mot 33 i Bergmannsrekrutten 2011, Kongsberg 29. januar (19 deltagere) Andrea Vanebo, Edwin Achenhausen, Elisabeth Tho Hennum, Emil Breivik, Emma Tho Hennum, Hermann Skavlebø, Ida Irene Fauskanger, Mari Alvsaker, Marit Aakre, Marita Uglum Remøy, Marius Skjerve, Mina Vebostad, Nora Grimkelsrud Cowles, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Oddmund Lie Pettersen, Theo Munz-Kløve, Tomas Lande, Victor Wiker ØESK Rekruttstevne, Hokksund 20. februar (6 deltagere) Emma Tho Hennum, Ingrid Sandengen Kveseth, Marius Skjerve, Nora Kittelsen, Oda von Krogh, Øyvor Sørensen Eknesrekrutten 2011, Krogstadelva 10. april (3 deltagere) Emma Tho Hennum, Nora Grimkelsrud Cowles, Oda von Krogh Modumrekrutten 2011, Furumo 17.september (6 deltagere) Andrea Vanebo, Gunhild Muggerud, Hermann Skavlebø, Ingvild D Normann, Mina Vebostad, Nora Alvsaker ØESK Rekruttstevne, Hokksund 23.oktober (7 deltagere) Andrea Vanebo, Emma Tho Hennum, Gunhild Muggerud, Ingvild D Normann, Jenny Grimkelsrud Cowles, Nora Grimkelsrud Cowles, Viktoria Johnsen Lierrekrutten, Lierbyen 6.11 (7 deltagere) Emma Tho Hennum, Gunhild Muggerud, Ingvild D Normann, Mina Vebostad, Nora Alvsaker, Nora Grimkelsrud Cowles, Sindre Vebostad -Førstehjelp i praksis Side 17 av 31

18 4.3 Stevnedeltakelse for Synkron Ingen deltaking i Stevnedeltakelse for Masters Mangler info 4.5 Andre konkurranser NM i Triathlon, Kongsberg, 21. august Mangler info Nyttårsutfordringen, 31. desember BK-Triathlon arrangerte nyttårsutfordringen. Det var lagt opp til flere alternativer med 5 000, eller meter for gjennomføring mellom kl 8 og 12 nyttårsaften. Det fleste gjennomførte full distanse og den raskeste gjennomførte den på 2 timer og 44 minutter. Disse deltok: Eirik Midtun, Ida Bergene Bonsak, Andrea Kittelsen, Daniel Molnes Hole, Helene Miles (gjest fra LA), Magnus Midtun og Niklas Molnes Hole. -Førstehjelp i praksis Side 18 av 31

19 4.6 Merker Merkene har tydelig motiverende effekt på alle svømmere og gir også svømmere som ikke deltar på stevner noe å mestre og å strekke seg etter. Havhest Høstsemesteret har havhestmerket vært gjennomført. Omtrent samtlige svømmere har deltatt og klatrer seg oppover stigen. Gruppe antall svømmere Svømmere deltatt Lille havhest bronse havhest sølv havhest gull havhest Rekrutt Speed Abnato Aqua A-Team Elite Tabellen dokumenterer gjennomførte havhestmerker i klubben for alle svømmerne år for år. År antall svømmere antall gjennomført lille havhest bronse havhest sølv havhest gull havhest ? ? 6 6 Mosjonsmerker Mosjonsmerkene registreres kontinuerlig. Tabellen viser oppnådde merker for hvert år. År antall svømmere 10 mil merket 5 mil merket Førstehjelp i praksis Side 19 av 31

20 5 TRENINGSGRUPPER Antall svømmer har holdt seg stabilt fra 2010 (52 i 2010, 51 i 2011). Aktive svømmere i vårsemesteret var trenere, høstsemesteret trenere.. I høstferietreningen åpnet vi for nye inn i klubben, og det gav resultater med 3 nye svømmere fra nærmiljø vi ellers ikke ville fanget opp gjennom svømmeskolen da det var år siden de var ferdig. Disse har funnet et fint «eldre rekrutt» miljø på rekruttgruppa. I tillegg har klubben tatt i mot 1 eldre svømmer på høsten fra Rjukan som pendler og trener med A-team. Aqua fikk 2 nye utøvere på høsten i forbindelse med skolegang på Kongsberg, resten av rekrutteringen er gjennom svømmeskolen (våren: 9 + høsten: 7 fra svømmeskolen). Danning av Abnatogruppa ble en god løsning slik at antallet svømmere ble bedre utjevnet og det ble mindre hopp mellom B ( speedgrupppa) og A (A-team) nivå. Det at flere «eldre rekrutter» startet sammen og ble på rekruttgruppa ble en bedre løsning enn at de skulle gått inn i Aqua (som tidligere). I 2011 kunne klubben justere Aqua opp på A- nivå som i grunnleggingen av Aqua var meningen med gruppen. Dermed ble «eldre rekrutt» løsningen en god løsning da rekruttgruppa på høsten har hatt gode trenere som har delt gruppen seg i mellom og justert treningen etter utøverne. Tabellen oppsummerer antall utøvere som har vært med i gruppene i løpet av året. Det kan være noe forflytning mellom gruppene i perioden slik at tallene må betraktes som veiledende. Start linjen viser medlemstallene etter at det nye semesteret har kommet i gang med nye grupper. Sesong start høst vår start høst vår høst høst Rekrutt C-nivå Speed B-nivå Abnato A/B Aqua A-nivå A-Team A-nivå Elite A-nivå U- Gruppa Synkron Masters Aktive Førstehjelp i praksis Side 20 av 31

21 5.1 Treningstider per gruppe Tabellen viser treningstimer for de forskjellige gruppene i en standard uke høsten 2011 Gruppe Tren MA TI ON TO FR LØ SØ SUM Elite ing Vann ,5 8,5 Land A-Team Vann ,5 7,5 Land 1 1 Aqua Vann ,5 6,5 Land 1 1 Abnato Vann ,5 6,5 Land 1 1 Mål 1 1 Speed Vann ,5 6,5 Land 0,5 0,5 Mål 0,5 0,5 Rekrutt Vann Hai/Delfin Vann 1 1 Synkron Vann Land 0,5 0,5 Masters Vann 1 1 1,5 3,5 U-Gruppa Vann 1 1 Barn m/behov Vann 1 1 SUM 53,5 -Førstehjelp i praksis Side 21 av 31

22 5.2 A-Team og Elite Gruppene har de samme svømmerne som i fjor men har likevel generelt hatt en god utvikling. Blant de yngre (1996 oy) er oppmøte og motivasjon stort sett god til meget god. Det trenes på et høyt nivå og vi har en god sportslig utvikling. Men blant de eldste er det litt varierende motivasjon til å komme ofte nok på trening. Vi har etablert en slags tradisjon med å reise på TrønderSvøm som er et godt stevne for våre utøvere. Vi hadde også i 2011 bare en svømmer med på Nordsjøstevnet selv om målsettingen var noe høyere. En svømmer fra Elite var med til ÅM i Ålesund. Elitegruppa og A-team har hatt mye trening samtidig, men forskjellig program. Høsten 2011 startet Elite med morgentreninger på tirsdager, med stort sett 4-6 stk på disse. Enkelte fra A-team kan tidvis tilbys å delta. Noen svømmere reiste på eget initiativ til Hokksund for å trene med ØESK, og dersom man legger inn dette har vi nok timer i vann, men det tar tid og ressurser å reise til Hokksund. Fra 2012 blir dette et tilbud til alle på A-Team og Elite. Elite Treningstider (høst 2010) Mandag 15:30 16:30 (land) Mandag 16:30 18:00 Onsdag 15:30 16:30 Onsdag 17:45 18:45 (land) Torsdag 18:00 20:00 Lørdag 08:00 09:30 Trenere Rune Flaathen Mats Erik Trollerud (vår) Halvor Heggem (fra september) Aktive i løpet av året Daniel Molnes Hole Eirik Midtun Magnus Midtun Niklas Molnes Hole Sara Munz-Kløve A-Team Treningstider (høst) Mandag 16:30 18:00 Onsdag 15:30 17:30 Onsdag 17:45 18:45 (land) Torsdag 18:00 20:00 Lørdag 08:00 09:30 Aktive i løpet av året Andrea Kittelsen Einar Jonsson Eydis Jonsdottir Halvor Romundstad Lørdag 16:00 17:30 (med ØESK) Trenere Rune Flaathen Mats Erik Trollerud (vår) Halvor Heggem (fra september) Ida Bergene Bonsak Kjetil Helgås Maria Jonsjord -Førstehjelp i praksis Side 22 av 31

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2011 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE... 6 5 INSTRUKTØRER...

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18

ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18 ÅRSBERETNING 2014 BK Svømming Side 1 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 4 3 TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE... 9 4 ARRANGEMENTER OG OPPLEGG... 10 5 DELTAGELSE... 14

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB Behandles av årsmøtet 22.03.2017 Tilleggsforslag fra gjeldende plan er understreket, forslag til strykninger er gjennomstreket. Organisasjonsplan for Risør-Varden

Detaljer

F-gjengen: Sandra Bernhoft, Vilde Palmstrøm, Christopher Namtvedt, Elisabeth Kittelsaa

F-gjengen: Sandra Bernhoft, Vilde Palmstrøm, Christopher Namtvedt, Elisabeth Kittelsaa Rapport fra svømmeutvalget 2016 Svømmeutvalget i Delfana består av Daglig leder, Hovedtrener og sportsligansvarlig for styret. Svømmeutvalgets oppgaver fremgår av styrets rutine for dette, der svømmeutvalget

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB ÅRSMELDING 2009

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB ÅRSMELDING 2009 ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB ÅRSMELDING 2009 1 1. STYRETS BERETNING Styret har i arbeidsåret hatt følgende sammensetning; Leder Randi Haldorsen Nestleder Vegard Knutsen Kasserer Svein Atle Pettersen Oppmann

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplanen er et styrings- og strategidokument for klubbens ledelse. For perioden 2016 ønsker vi å fokusere på følgende innsatsområder for å utvikle og

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

Svømmeutvalget er bindeleddet mellom trenere, svømmere og styret.

Svømmeutvalget er bindeleddet mellom trenere, svømmere og styret. Rapport fra svømmeutvalget 2013 Svømmeutvalget har ansvaret for de aktive svømmerne, trenerne, banefordeling, treningstider og treningslister. I tillegg er Svømmeutvalget ansvarlig for oppsett og gjennomføring

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00 Idrettslaget Varg Årsberetning 1999 Årsmøte i Furuset Senter 21. mars 2000 kl. 19:00 1. Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 9. mars 1999 i Furuset Senter. 1.1 Styret Styret

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 BK SVØMMING

ÅRSBERETNING 2015 BK SVØMMING ÅRSBERETNING 2015 BK SVØMMING Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2015... 1 BK SVØMMING... 1 SPONSORER... 3 1 STYRETS KOMMENTAR... 4 2 ADMINISTRASJON... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Tillitsvalgte i BK-Svømming...

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE 2014-2016 a) VISJON Asker Svømmeklubb skal i 2016 være en av landets mest attraktive og mest respekterte svømmeklubber i Norge den mest attraktive for de beste svømmerne

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

K1 er klubbens øverste satsnings partier. K1 svømmere er motiverte for å ta svømmingen et steg videre og fokuset er utvikling rettet A-elite.

K1 er klubbens øverste satsnings partier. K1 svømmere er motiverte for å ta svømmingen et steg videre og fokuset er utvikling rettet A-elite. T og K partier: OI har de siste årene hatt en stor vekst. Denne veksten kombinert med at det nå pusses opp på NIH, har ført til at vi har hatt det vanskelig med å satse på nye utøvere med den gruppestruktur

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no april 2017 Gardermoen, 2. april 2017 Høringsinstanser: NSF Kretser NSF Svømmeklubber NSF

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN

MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN MØTE TIRSDAG 15.DES 2016 J-16 & DAME FOTBALL 2016 SESONGEN AGENDA - GRUNNIDÉ - DAMELAG - FLINT BASIS TILBUD - FLINT UTVIDET TILBUD - FLINT RESSURSER - FLINT SPILLERE - TRENINGSLEIR - DATO - TRENINGSTIDER

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Lørdag 20. oktober

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Lørdag 20. oktober Landsstevnet 0 Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne Lørdag 0. oktober Velkommen til Landsstevnet 0! SSK Skjetten svømming har den gleden av å arrangere Landsstevnet 0. SSK Skjetten svømming

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning

Trondheim Bryteklubb Årsberetning Årsberetning 2016 / 2017 Årsberetning 2016/2017 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900. Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober Landsstevnet 202 Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne Søndag 2. oktober Velkommen til Landsstevnet 202! SSK Skjetten svømming har den gleden av å arrangere Landsstevnet 202. SSK Skjetten svømming

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2012 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannesen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen (vertsansvarlig)

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 I SVØMMEGRUPPA

ÅRSMØTE 2009 I SVØMMEGRUPPA ÅRSMØTE 2009 I SVØMMEGRUPPA MANDAG 02. FEBRUAR 2010, KL. 1900 AGENDA 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. Velge dirigent og sekretær 4. Velge 2 personer

Detaljer

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud Arna Svømme- og Livredningsklubb Våre aktivitetstilbud Kurs Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeskole Trygg i vann Hovedmålsetning: Trygg i vann Tilbud: Småbarnsvømming Vannmerket

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

Infoskriv til foreldre og foresatte

Infoskriv til foreldre og foresatte Infoskriv til foreldre og foresatte Velkommen til svømmekurs! I Oslo Idrettslag Svømming er vi opptatt av å gi et godt svømmeopplæringstilbud. Vi er opptatt av kvalitet, hvor våre instruktører er utdannet

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere. Stiftet 4. september 1969

Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere. Stiftet 4. september 1969 Miljø, mangfold og mestring gjør oss til vinnere Stiftet 4. september 1969 Visjon Bærumsvømmerne skaper svømmeglede og mestring i et godt miljø og ved mangfold i tilbudene. Sånn skaper vi vinnere på alle

Detaljer

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Tanker rundt trening Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Stig Leganger-Hansen 29 år Startet svømmekarriere i Askøy Svømmeklubb i 1985 Var listefyll i NM-junior en gang, deltok på 50 b.fly

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008

REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM DESEMBER 2008 REFERAT FRA FORELDREMØTE TEAM 95 10. DESEMBER 2008 Avholdt på rødhuset på Sveum med ca 20 foreldre. 1. Kort oppsummering av sesong 2008 v/ Frode Fotballåret 2008 startet med ca 38 spillere. Det ble på

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER Open Water aktiviteter i klubb Oppvarmingsseminar Trener og Lederkonferansen 2016 Program Fredag 2. september kl 10.00-15.00 Møterom:

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Klassisk, jeg Frode Elverum får en forespørsel om TS&LK kan holde et innlegg under kompetansehelga. Takker høflig ja, det er jo lenge til så det skal gå bra. på bekostning av

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012

Varanger Sportsklubb Årsberetning 2012 Årsberetningen er ment å gi et bilde av klubbens aktiviteter gjennom året som er gått. Vi anbefaler leserne av årsmeldingen som ønsker mer informasjon om klubben og aktiviteter i året som er gått om å

Detaljer

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Sted: Kystverkets lokaler, Moloveien Kl: 18.00 Tilstede: 21 stemmeberettigede ( hvor 6 er sittende styre) Stemmene var fordelt på følgende grupper: 7 A-gruppa,6

Detaljer

Årsmøte BERGENS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB Ortun skole, 01.april 2014. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB. Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18.

Årsmøte BERGENS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB Ortun skole, 01.april 2014. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB. Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18.00 Ortun skole Fyllingsdalen 1 S a k s l i s t e 1 - Godkjenning av stemmeberettigede. 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup I Hokksund lørdag 16. og søndag 17. mars Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup I Hokksund lørdag 16. og søndag 17. mars Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2013 I Hokksund lørdag 16. og søndag 17. mars 2013 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler,

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Årsrapport fra Young Active

Årsrapport fra Young Active Årsrapport fra Young Active Innhold Om Young Active... 1 Trenere og Kursing... 2 Promotering... 3 Aktiviteter og deltagere... 3 Andre hendelser i 2016 verdt å merke seg... 5 Utfordringer og veien videre...

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer