Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb"

Transkript

1 Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36

2 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede. Saksliste Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2. Valg av møteleder og referent Sak 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen Sak 4. Valg av tellekorps til årsmøtevalg Sak 5. Kristiansund og Omegn Golfklubb pr Styrets beretning og komiteenes årsberetning for 2012 Sak 6. Revidert regnskap for 2012 Sak 7. Styrets forslag til kontingenter for 2013 Sak 8. Innkomne forslag til årsmøtet Sak 9. Styrets forslag til budsjett for 2013 Sid2 av 36

3 Sak 10. Valg av tillitsmenn Sak 11. Valg av revisor Sak 12. Valg av valgkomite Sak 13. Valg til ting og forbund Sak 14. Valg til å underskrive protokollen Sid3 av 36

4 Sak 5 Kristiansund og Omegn Golfklubb pr Styrets beretning. - Årsrapporter fra komiteene. Årsrapport fra Handicapkomiteen. Årsrapport fra Festkomiteen Årsrapport fra Juniorkomiteen. Årsrapport fra Turneringskomiteen Årsrapport fra Damegruppen Årsrapport fra Banekomiteen Årsrapport fra Seniorkomiteen Årsrapport fra Kurskomiteen Årsrapport fra Markedsføringskomiteen Sid4 av 36

5 Kristiansund og Omegn Golfklubb pr Tilsluttet Norsk Golfforbund og Norges Idrettsforbund. Stiftet: Styret består av : Leder: Kjetil Løbersli Nest leder: Sirpa Skomsøy Sekretær: Hildur Mollan Vesterås Styrem.: Per Morten Aasgård Ove Aasgård Klubben har følgende komiteer: Banekomite, Turneringskomite, Kurskomite, Juniorkomite, Seniorkomite, Damekomite, Handicapkomite, Arrangementskomite, Markedskomite. Klubbhus med tilfredsstillende toalett og kjøkkenforhold har vi ikke, noe som gjør oss veldig sårbare når det gjelder klubbaktiviteter og rekruttering. I dag opererer vi fra 2 anleggsbrakker som har sett sine beste dager. Selve banen er bygget opp ved nitidig dugnadsarbeid og med økonomisk tilskudd fra medlemmer og sponsorer. Nå håper vi at klubbhus står for tur. Vi ønsker å tilby våre medlemmer og gjestespillere et møtested for kursvirksomhet og andre klubbaktiviteter, herunder trening med golf -simulatorer som gir aktivitet året rundt. Vi forutsetter at klubbhuset skal inneholde godkjent kjøkken, garderober og toaletter som også er tilpasset bevegelseshemmede. Et samlingssted er spesielt savnet av våre juniorer og pensjonister. Vi ønsker å tilrettelegge klubbhuset i særlig grad for videre utvikling av vårt barne- og ungdomsmiljø. Klubbhuset skal ha universell utforming av adkomst, fremkommelighet og garderobe/toalettfasiliteter. Anlegget må også gi mulighet for å kunne tilby spesielle motoriserte rullestoler for bruk på golfbaner. Banen/Kristiansund Golfpark har par 66(det antall slag en elitespiller med handicap 0 bør bruke på alle hull tilsammen) og slaglengde fra gul tee(herre utslagssteder) for alle hull til sammen(2x9 hull) er 3814 meter. Banen er slopet (klassifisert) av Norges Golfforbund og har driving range (treningsbane) med ny automatisk ballmaskin og trenings green (det spesielt planerte og kortklippede området rundt hvert hull) med sandbunker. Den er døgnåpen i sesongen. Området Kristiansund Golfpark leies av Peder Kofoed med kontrakttid på 40 år. Sid5 av 36

6 Drift av banen foregår ved dugnad og ved kjøp av klippetjeneste fra Kristiansund Kommune. Medlemmene utførte 2040 dugnadstimer i 2012 og det ble kjøpt 150 timer fra Kristiansund Kommune. Medlemmer ved utgangen av 2012 var 316 i en alder fra 11 til 87 år. Juniorgruppen utgjør ca. 20 medlemmer og seniorgruppen 58, herav flere som spiller fra rullestol. Medlemsavgift og spilleavgift betales pr. år. Se vedlagte betalingsregulativ. Trening og kurs. I samarbeide med golfklubbene i Rauma, Sunndal, Tingvoll og Molde leier klubben profesjonell (pro) trener. Han avholder, sammen med klubbens juniorkomite, VTG (veien til golf) kurs for nye medlemmer, trener juniorgruppen og tilbyr våre medlemmer pro timer. Det gjennomføres 3 VTG kurs pr. år. Kursene tar sikte på å gi nybegynnere nødvendige kunnskaper om golfreglene, hvordan man skal oppføre seg på en golfbane, og spilleferdigheter slik at alle kan ferdes trygt og ha glede av spillet. Nøkkelord er sikkerhet, hensyn, banepleie og spilleferdigheter. Det gis også kurs for rutinerte medlemmer som har behov for å friske opp sine kunnskaper. Turneringer arrangeres jevnlig fra oppstart om våren til banen stenger i november/desember og samler medlemmer fra hele fylket. Norsk Seniorgolf er også en aktiv bruker av banen. Gjestespillere betaler spilleavgift for spill på banen og bruk av driving range. Vi har ca gjestespillere pr. år og for 2013 har vi forespørsel fra Cruise rederiene som skal anløpe Kristiansund om tilgang til Golfbane for deres passasjerer. Økonomi. Klubben har ikke lån og økonomien er tilfredsstillende. Oppsummert Klubben er ved et veiskille. Kristiansund golfpark er blitt et anlegg som er et stort aktivum for Kristiansund og Omlandet. Driften er helt avhengig av den omfattende og godt organiserte dugnadsvirksomheten fra medlemmene. Instruksjons- og miljøarbeidet for barn, ungdom og nybegynnere generelt er omfattende. Skal Kristiansund Golfklubb og Kristiansund Golfpark kunne opprettholde nåværende tilbud og helst utvikles må klubbaktivitetene også drives med basis i et hensiktsmessig klubbhus. Kjetil Løbersli Styreleder Sid6 av 36

7 Styret har i 2012 bestått av: Leder: Ketil Løbersli Nest leder: Sirpa Skomsøy Sekretær: Hildur Mollan Vesterås Styremedlem: Ove Aasgaard Per Morten Aasgård Varamedlemmer: Magne Gulla Erik Glærum Tollefsen Styrets beretning 2012 Det ble avholdt 6 styremøter. Leder for banekomiteen Sverre Telstø og leder for turneringskomiteen og web ansvarlig Magnar Mølgaard har vært innkalt til styremøtene. Komiteledere har også vært innkalt etter behov. Kristiansund og Omegn Golfklubb hadde i betalende medlemmer og 1 æresmedlem. 33 nye medlemmer ble innmeldt. Klubben rundet 20 år og i den anledning ble det arrangert jubileumsfest i Skipperforeningens lokaler var året men bedre sent en aldri. Stor takk til arrangements komiteen som hadde laget en riktig stilig fest med middag og dans. Aktiviteter: Det har vært stor aktivitet på banen og turneringer har foregått fra oppstart om våren til bane stenging om høsten. Klubben arrangerte Pink Cup turnament og sendte kr ,- til innsamlingen for brystkreft foreningen. 20. oktober ble det avviklet en spontan ekstra-turnering til inntekt for Amnesty International i forbindelse med TVaksjonen. Våre juniorer har deltatt i 5 dagers golfcamp i Molde. Norsk Seniorgolf har brukt banen til konkurranser. Vi hadde 136 greenfee spillere. Pro Jarle Kleppen var tilstede på tirsdager og under VTG kurs. Han er et verdigfult bidrag til klubben og forhandlinger angående ny kontrakt for 2013 er i gang. Det ble arrangert 2 VTG kurs. Se for øvrig rapporter fra de forskjellige komiteer. Kiosk: Ingeborg fortsatte kioskdriften og hun gjør en flott jobb under rådende kjøkkenforholdene, mange takk til henne. Sid7 av 36

8 Banestatus: Banen har til tross for mye dårlig vær, vært i god stand. Og honnør til banemannskap og dugnadsaktivitet for dette. Hull 8 er ferdigstilt i år, og vil være klar til neste sesong. Parkvesenet har også i 2012 stått for klipping og trimming av banen, dette ifølge kontrakt. Investeringer: Det er foretatt store investeringer vedrørende oppdatering av banen og opparbeidelse av nye greener, noe av det var etterslep fra Nye glassvegger rundt verandaen på klubbhuset ble montert av seniorgruppen. Det ble investert i ny ballautomat som virker med kr. 20,- innkast eller kort (vi tok et skritt videre). Vår gamle Toro Green klipper ville ikke mer, ny er ankommet og betalt. Alt dette gjør at våre bane og drift utgifter i 2012 har vært i høyeste laget i forhold til inntektene. Det vi ikke fikk til var toalett på banen. Det er beklagelig og vi håper å overbevise banekomiteen i Beklager så mye til damegruppen. Nytt klubbhus: Klubbhus er en sak som har opptatt styret i året som gikk. Flere løsninger har vært diskutert men kjøp av låven har stått sentralt og det ble forhandlet fram en kjøpsavtale med eier Peder Kofoed, med forbehold om godkjennelse av årsmøtet. Det har vært jobbet med kommunen vedrørende tillatelser, fradeling av tomt, regulering og lignende. Forhåndssøknad om tippemidler er innsendt og endelig søknad kan sendes inn i oktober Vi har medlemmer med mye kunnskap og det hjelper godt, mange takk. Regnskap: Vår regnskapsfører ønsket avløsning og Ugur Eser Gokceli har overtatt denne jobben. Selve kasserer jobben med utbetalinger har blitt utført av sekretæren, ny kasserer ønskes. Klubben har tatt i bruk Golfboks for utsendelse av medlemsavgift og kursavgift. Vi nyter godt av Norsk Golfforbund sine rabatter og våre medlemslister blir automatisk oppdatert, noe som sparer klubben for mye arbeid. Web siden: Våre web ansvarlige gjør en kjempejobb med å holde web siden i gang og vi oppfordrer våre medlemmer til å blogge sine meninger, komme med forslag og klager. Damegruppen har fått sin egen side og junior og seniorgruppen må komme etter snart. Økonomi: Kristiansund Golfpark drives av medlemmene på dugnad og, 2040 timer ble registrert i Klubbens økonomi er avpasset etter ambisjonene klubben har til en vær tid. klubben har ingen låneopptak, og har klart å videreutvikle banen innenfor det vi har klart å skaffe oss av inntekter. Vi ser at vi i framtiden må få innarbeidet budsjettdisiplin, og komitemedlemmer må være med å ta ansvar for dette. Sid8 av 36

9 Årsrapport 2012 for Handicapkomiteen Komiteen har bestått av: May Grete Hendnes Hans Røsand Det har ikke vært behov for møter i handicapkomiteen i Sårrevisjon for 2011 ble foretatt i mars Års revisjon for 2012 skal foretas i løpet av januar 2013 etter nye retningslinjer i Golfbox. Finn Bøifot Formann Handicapkomiteen Sid9 av 36

10 Årsrapport 2012 fra Festkomiteen. KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB ble stiftet i l992 og feiret 20-årsjubileum 11. mars Det ble vedtatt å holde en fin fest dersom det meldte seg minst 40 deltagere. Golfklubben ville betale for leie av lokalet i Skipperforeningen og garantere for et ev. underskudd medlemmer var påmeldt innen fristens utløp. Prisen ble satt til kr. 500,- pr. person og skulle dekke middag fra Nordmørskafeen, en velsmakende saltkjøttrett, sitronfromage til dessert, rødvin/øl/mineralvann samt kaffe. Bordet var pent dekket i U-form og 2 sanger var utlagt. Karin Lossius ønsket velkommen til bords. Formann Kjetil Løbersli redegjorde for klubbens tilstand, Per Jan Hoem holdt et interessant innlegg om klubbens historie og Ann-Lise Gulla Schultze takket for maten på sin spirituelle måte. Levende musikk med Geir Sakshaug sørget for god underholdning både under middagen og til dansen etterpå. Loddsalget gikk meget bra. Det var mange gevinster, som f.eks. en åpnet flaske rødvin, blomster fra borddekorasjonen og golfballer osv. Arrangementskomiteen var lettet og litt stolte da vi kunne gjøre opp regnskapet i balanse. Kristiansund 31.des Karin Lossius Anna Rita Hole Knut Hans Sæterøy Sid10 av 36

11 Årsrapport 2012 juniorkommittén. Årets aktiviteter har vært gode med fra 2 til 6 juniorer på trening med Kleppen på tirsdager. Denne treningen varte i 1,5 timer. Her har treningene vært varierte og gode med en klar fremgang hos de som har deltatt på treningene. Juniorene har også deltatt på golfcamp i Molde i vår som varte i hele 5 dager. Deltakerne ble kjørt til Molde hver dag. Komiteen ønsker seg flere juniorer på trening for 2013 da vi vet at det er flere yngre medlemmer i klubben som ikke blir med på klubbens juniortreninger. Videre ønsker for 2013 er at samarbeidet med Kleppen kan fortsette. Juniorkomiteen Sid11 av 36

12 Årsrapport Turneringskomiteen KOGK 2012 Turneringskomiteen har i år bestått av 8 medlemmer i tillegg har Ove Aasgaard hjulpet til ved NSG turneringer. Magnar Mølgaard - leder, Oddny Mokkelbost kasserer, Rolf Tranø, Klaus Larsen og Pål Henrik Tverå, Jan Erik Waagan. Thomas Husvæg og Dag Vesteraas. Det er i løpet av året avholdt ett møte 17. februar hvor sesongen 2012 ble planlagt og oppgaver fordelt. I tillegg har vi hatt oppmøte en time før hver turnering for de som hadde ansvar for turneringen. Telefon og e-post har også vært flittig i bruk. Magnar Mølgaard har vært komiteens leder og data ansvarlig med god hjelp av Thomas Husvæg. Oddny Mokkelbost har vært komiteen kasserer og har sammen med Rolf Tranø stått for innkjøp av premier. Klaus Olav Larsen har hatt hovedansvar for Sponsorcupen. Thomas Husvæg hovedansvar for klubbmesterskapet i Matchplay. Arbeidsfordelingen har fungert utmerket og alle har gjort sin del av jobben. Det har vært en rimelig hektisk jobb hele sesongen, men takket være god innsats og godt samarbeid i komiteen har det gått bra. Turneringslisten for sesongen ble satt opp med færrest mulig 2 dagers turneringer etter god erfaring fra sesongene 2010 og Turneringene ble plassert på lørdager så langt det var mulig for at banen kunne være åpen for alle på søndager. Nytt av året vare et klubbmesterskap i Match Play som fikk 41 påmeldinger. Det ble i årets Klubbmesterskap lagt inn en Stabelford turnering på turneringens andre dag, i tillegg til klubbmesterskapet som ble spilt brutto slag. I klubbens regi er det avviklet 20 turneringer hvorav 10 Slatlem-cup på onsdager med 180 startende og 10 turneringer helg 225 startende (herav 2 turneringer over 2 dager; (Fosna Open, og Klubbmesterskapet). Årets første turnering Vårspretten ble avlyst da banen ikke var klar til spill. Årets turneringer ga brutto inntekter til klubben på kr ,00. En liten økning fra I tillegg Pink-cup kr ,00 til brystkreftforeningen som ble arrangert av Damegruppa med støtte fra turneringskomiteen. Det ble i tillegg arrangert en turnering over 2 dager sammen med Rauma golfklubb med 24 deltagere. Klaus Olav Larsen og Pål Tverå hadde ansvaret for denne turneringen. Turneringen ble sponset av Shell. 20. oktober ble det avviklet en spontan ekstra-turnering til inntekt for Amnesty International i forbindelse med TV-aksjonen, 20 deltagere. I tillegg til klubbens egne turneringer har komiteen også vært behjelpelig med 5 runder NSG-DNB-Nor vårcup (101 startende) og 3 runder NSG-senior tour. Seniortouren ga en del greenfee inntekter til klubben i tillegg til startkontingenter. Sid12 av 36

13 I Sponsorcupen var også i år klassene Damer og Herrer slått sammen til en Mix-klasse på onsdagene. Mens det ble premiert i klassene Damer/Herrer totalt. Ingen Juniorer startet. I nesten alle av klubbens turneringer ble det spilt i klassen VTG Det har vist seg vanskelig å få med spillere i denne siste klasse. Det har også vært lite start i junior klassen. Deltagerne i turneringene har vært flinke til å melde seg på innen fristen for påmelding. Dette har lettet arbeidet for komiteen betraktelig. Alle turneringsresultater er registrert fortløpende på Golfboks. Magnar Mølgaard Leder Sid13 av 36

14 Årsrapport 2012 for Damegruppen Styret 2012: Karin Lossius Anne Lise Gulla Schulze Alice Espenakk Anna Maria Linden Kari Kvande-Pettersen Karin Lossius og Kari Kvande-Pettersen har fungert som kontaktpersoner. En har hatt 3 styremøter. Før selve golfsesongen startet ble det invitert til «Kick off» kveld på Mona Lisa, hvor damegruppa spanderte pizza. 17 damegolfere møtte til hyggelig samvær. Som tidligere år har tirsdagene fra kl vært reservert til damegolf. Oppmøtet har vært ganske bra. «Best ball» har slått godt an. Damegruppa hadde også i år hovedansvaret for veldedighetsturneringen, Pink cup. Lørdag deltok 16. Søndagens arrangement måtte avlyses grunnet dårlig vær. Totalt ble det sendt kr ,-til Brystkreftforeningen. I 2011 ble det sendt en skriftlig forespørsel til Styret om et ekstra toalett på banen. Damegruppa har etterspurt hvor saken står og ifølge Styret jobbes det med saken. I 2012 har damegruppa primært hatt ansvar for klubbhuset (inne og ute), utslagene og innkjøp av toalettpapir, plastbegre etc. Nytt av året er en liten selvbetjent «kiosk». For å gjøre det litt ekstra fint, spesielt rundt de nye utslagene, ble det tatt kontakt med gartner for å få viten om planter/busker som rådyr ikke spiser, og også for en helhetlig plan. En eventuell beplantning skulle selvfølgelig ikke komme i konflikt med gressklipping etc. Virker som lite populært forslag og damegruppa skrinlegger planene. Damegruppa har fått egen link på klubbens hjemmeside. Sid14 av 36

15 Årsrapport 2012 for Banekomiteen Året som er gått har vært et aktivt år for banekomiteens medlemmer og andre entusiaster. Banen har vært i meget god stand, godt stell, men også takket være mer moderate nedbørsmengder sammenlignet med forrige år. Vårt "nye" hull 8 er på det nærmeste klar for neste sesong. Flytting av utslagene på hull 6 er blitt akkurat slik initiativtageren(e) hadde tenkt seg, - vellykket. Men høy aktivitet har sin pris. Utgiftene har nok langt overskredet budsjettet, men har vi sagt A så må vi si B eller sagt på en annen måte, "det ene drar det andre med seg". Det ble kjøpt inn ny Greenklipper på slutten av året, noe som ikke var budsjettert, men nødvendig. Likeledes ble det ikke planlagte utgifter på ATV'n på slutten av året. Vårdugnaden var vellykket med god deltagelse, men dugnadsånden ellers kunne nok vært bedre, men den "harde kjerne" har som tidligere gjort en fremragende jobb. INGEN NEVNT, MEN INGEN GLEMT Sid15 av 36

16 Årsrapport fra seniorkomiteen 2012 Seniorkomiteen i KOGK har i 2012 bestått av følgende personer: Alfred Bech, Anne Bøifot, Finn Bøifot, Ernst Moe, Ottar Olsen, Marie Røsand og Hans Røsand. Komiteen har avholdt to møter. På konstituerende møte 16. februar 2012 ble følgende valg foretatt: Alfred Bech, leder Marie og Hans Røsand, kasse/regnskap Komiteens medlemmer har utført følgende: Ført tilsyn med brakka samt renhold av toalettene og storvask av kjøkkenet. Ført tilsyn og regnskap med GreenFee og overført midlene til klubbens bank-konto. Sørget for at scorkort, konvolutter og GreenFeekort har vært til stede. Arbeidet med GreenFee er utført av Hans. 136 besøkende har betalt greenfee med i alt kr Ottar har hatt ansvaret for periodiske kontroller på banen samt at plakat om uanmeldte kontroller er hengt opp. Etter søknad bevilget styre kr til delvis levegg på terrassen. Etter velvilje fra Øivind Solbjør ble hele terrassen mot nord og øst dekket med herdet glass. Monteringen ble utført før sesongen startet og tilbakemeldingen tyder på at prosjektet er vellykket. Seniorkomiteenes turnering ble arranger for 10.gang lørdag 8.septeber og komiteen hadde i den anledning invitert seniorer fra distriktets klubber, uten den helt store responsen. Foruten klubbens medlemmer stilte det deltagere fra Molde og Ålesund. Kristiansund Skipperforenings store vandrepokal som i år var satt opp i klasse 5 og 6, ble denne gang vunnet av Jan Erik Waagan som dermed fikk sitt første napp i pokalen. Klassene 1, 2, 3 og4 var slått sammen og ble vunnet av Finn Bøifot. Skipperforeningen sponset også i år de øvrige premier. Tidligere er det følgende vinnere: 2003-OddStrøm, 2004-TorTollefsen, 2005-Alfred Bech, 2006-Dag Vesteraas, 2007-Dagfinn Mikaelsen, 2008-Olav Aasprong, 2009-Astrid Mikaelsen, 2010-Gunnar Martin Hole, 2011-Anna Rita Hole. Sid16 av 36

17 Pengebruken i løpet av året har hvert meget beskjeden, slik at statusen pr 30.november 2012 er følgende: Likvider i bank kr 3.563,32 Kontanter kr 0,00 Saldo kr 3.563,32 Kristiansund 3. desember 2012 Alfred Bech Anne Bøifot Finn Bøifot Ernst Moe Ottar Olsen Marie Røsand Hans Røsand Sid17 av 36

18 Årsrapport 2012 fra kurskomiteen. På årsmøtet 12.januar 2012 ble følgende valgt: Ove Aasgaard Bergsvein Skomsøy Dag Vesterås Komiteen har ikke vært samlet til møte i perioden. Pro-samarbeidet. KOGK sammen med Molde GK, Rauma GK, Sunndal GK og Tingvoll GK, har samarbeid om pro-tjeneste i klubbene. Avtalen med Bjørn Jarle Kleppen startet i 2010 og virket ut Vår klubb har hatt følgende antall timer til en pris av kr År Timer Totalkostnad Kr Kr Kr Videre pro-samarbeid er pr. dato ikke avklart. Samarbeidsklubbene må enes om den videre drift. Detaljer fra Aktivitet Antall Pris Total Gruppetrening i Kr Pro-timer Kr Juniortrening VTG-kurs voksne Kr VTG-kurs junior Kr Kr Kristansund 23.november Ove Aasgaard Bergsvein Skomsøy Dag Vesterås Sid18 av 36

19 Årsrapport 2012 fra Markedsføringskomiteen. Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Løbersli, Kjetil Lossius, Lorentz Monge, Anton Haugerøy, Kenneth Strøm, Odd Welde Alf Komiteen har i løpet av sesongen avholdt 2 møter. Mesteparten av jobbingen foregikk også i år ute hos bedrifter i nærområdet. Resultatet av arbeidet i komiteen ble på nesten i år. For 2013 må vi bruke mere tid i denne komiteen om ikke vi skal få for høy medlemskontingent for å klare satsingen vi ønsker i framtiden. De fleste sponsorer kommer igjennom bekjentskaper, og oppfordrer alle medlemmer om å sjekke om det er bekjentskaper dere kan dra nytte av. Våre sponsorer 2012 Hovedsponsor DNB Cup sponsor i år som i fjor Slatlem & co AS OSS Nor AS Mosnes Eiendom West Elektro AS Norengros Ødegaard Engros Lorenz A Lossius AS Nilsen Frys og Kjøleteknikk AS Quality Hotel Grand Kristiansund AS Posten Norge AS Tor Sevaldsen Produksjon AS Jacobsen Reklameagentur AS Nordmøre Energiverk AS Engdahl Asuranse AS Møbelringen Ber medlemmene å merke seg sponsorene, Og verdsette deres bidrag ved å bruke de! Sid19 av 36

20 Oppfordrer alle medlemmer til å melde seg på Norsk Tippings Grasrotandel. Dette gir klubben gode inntekter. Nesten kr ,- i 2012 Sid20 av 36

21 Sak 6,Regnskap for 2012 Sid21 av 36

22 Sid22 av 36

23 Sid23 av 36

24 Sid24 av 36

25 Sak 7. Forslag til kontingenter for 2013 Styret ønsker en enklere kontingentmodell, og ønsker å fjerne spilleravgiften. Alle medlemskategorier unntatt fjernmedlemmer har spillerettigheter til banen i medlemskapet. Fjernmedlemmer betaler kr.200,- i green fee. Det gis adgang til å redusere medlemskontingenten med inntil 10 timer dugnadsaktivitet med kr pr. time. Det gis videre mulighet til ytterligere å redusere medlemskontingenten med kr ved mer enn 50 timers arbeid på banen. Dugnadstimer kan overføres fra mann til kone eller omvendt der begge er medlem. Det kan også utføres dugnad utenom mandager, dette avtales med banekomiteens leder. Dugnadsaktiviteten vil komme som en kreditnota på neste års kontingent. Antall kontingent total Hovedmedlem Passiv medlem Fjernmedlem Prøvemedlem Junior Aldersbestemt Æresmedlem Sponsormedlem antall medlemmer Sid25 av 36

26 Sak 8, Innkomne forslag Forslag 1 fra styret. Idrettsforbundet (NIF) har nå utarbeidet ny lovnorm (tidligere basis-lovnorm) for idrettslag. På grunnlag av den har NGF revidert lovnorm for golfklubber og oversendt dette forslaget for behandling i NIF. Per dato vet vi ikke hvordan den behandlingen går og om forslaget blir vedtatt. Styrets forslag Årsmøtet gir styret fullmakt til å innarbeide i klubbens lov slike videre justeringer som kommer som følge av endelig vedtatt lovnorm for golfklubber når denne er vedtatt av Idrettsstyret. (Vedlegg ny lovnorm for KOGK) Sid26 av 36

27 Forslag 2: Bygging av klubbhus. Styret trenger et årsmøtevedtak for å kunne sende inn tippemidlesøknad i oktober. Årsmøtet godkjenner følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan for klubbhuset: Kostnadsoverslag for klubbhuset inkl. garderobebygg og lager/driftsbygg: Kjøp av tomt med påstående låve til sanering Gebyrer til fradeling av tomt samt dokumentavgift/tinglysing Rivning av låve inkl deponikostnader for rivningsmassene Tømrer og snekkerarbeider Graving, planering og massekostnader Murarbeider Sanitær, kjøkken og varme/ventilasjons arbeider Elektro arbeider Maler/dekor/gulvlegging Inventar Byggesaksgebyrer Arkitekt/konsulent honorarer Diverse poster og uforutsett Byggelånskostnader Sum kostnader kr ,- Sid27 av 36

28 Finansiering: Dugnad fra medlemmene Grunnarbeider, masseforflytning og planering. kr. Tømrer og snekkerarbeider. kr. Elektroarbeider. kr. VVS- arbeider. kr. Maler/dekorarbeider. kr. Div. inventararbeider. kr. Sum dugnadsarbeider kr. X.XXX.000,- Spillemidler kr Kontantinnskudd fra klubbdrift og gaver kr ,- Låneopptak(lånebekreftelse følger vedlagt) kr ,- Verdi av tinggaver kr ,- Sum finansiering kr ,- kr ,- Styret får fullmakt til til å godkjenne mindre vesentlige endringer av kostnadsoverslaget og finansieringsplanen. Det forutsettes at eventuelle endringer kan dekkes over klubbens drift. Årsmøtet godkjenner følgende 5 årsplan for driften av klubbhuset: Alle tall i 2013 kr. Driftskostnader: Lønnskostnader Renhold Driftsmateriell Energikostnader Avgifter og gebyrer Vedlikeholdskostnader Div. driftskostn. Renter på lån Avskrivninger(=avdrag) Sum pr år. Driftsinntekter: Utleie kr Overføringer fra klubbens driftsbudsjett kr Sum driftsinntekter kr. Styret trenger litt mere tid på denne, men ønsker at styret kan få utarbeide denne innen en kostnadsramme som blir besluttet under sak 7 og 9. Årsmøtet gir fullmakt til dette til styret. Sid28 av 36

29 Forslag 3: Kjøp av tomt. Selger/hjemmelshaver selger til kjøper sin låve med tilhørende grunn, p.t. beliggende på gnr.33 bnr. 1 i Kristiansund kommune. Det er en forutsetning for salget at tomt på ca m2 kan utskilles fra hovedbruket og inngå i salget, Det forutsettes at arbeidet med fradeling iverksettes uten ugrunnet opphold. Kjøpesum kr ,00 kronertjuetusen 00/100. Kjøpesummen dekkes inn over klubbens driftsbudsjett for 2013 og inngår senere eventuelt i kostnadskalkylen og finansieringsopplegget for klubbhuset. Sid29 av 36

30 Forslag 4 FORSLAG TIL ÅRSMØTET / BANEKOMITEEN Har fått tilbakemelding om at ikke alle har anledning til å delta på ordinære Mandagsdugnader bla. på grunn av jobbsituasjon, så dette vil være en mulighet for mer fleksibel dugnadsinnsats. Sette opp avsvarlige grupper for hvert enkelt hull samt område rundt klubbhus. Vil bidra til økt eierskap og dermed bedre innsats fra den enkelte. FORMÅL GJENNOMFØRING OPPGAVER Gjennom positiv konkurranse bidre til å heve standard på KOGK s bane i Seivika. Gjøre området visuelt og teknisk bedre. Gruppen MÅ ha en ansvarlig (leder) Gruppen diskuterer selv hva som skal prioriteres og hvordan og når dette skal gjennomføres. Arbeidet må tilpasses og ikke komme i konflikt med hverken turneringer eller vanlig spill. Dette skal ikke gå på bekostning av ordinært vedlikehold, men være et supplement til dette. Skal ikke gripe inn i Layout av banen. Områder som er gruppenes ansvar vil være; Teesteder / matter Sikkerhetsnett (ettersyn og justering) Veier / trapper /bruer Beplantning Drenering (mindre prosjekter) Gruppen kan også komme med innspill til Banekomiteen med ideer om forbedring/endring av bane-layout osv. +++ INNDELING BUDSJETT 10 grupper med 3-5 personer. 1 gruppe pr hull + 1 gruppe for område rundt klubbhus og øvingsområder. Kr 5000,- pr gruppe Kristiansund Klaus Olav Larsen Sid30 av 36

31 Forslag 5. Oppretting av gruppe med faddere for å ta seg av nye medlemmer som har tatt VTG kurs. På nåværende tidspunkt fungerer ikke dette da nye VTG spillere blir overlatt til seg selv med å finne noen med etablert handicap å gå sammen med. Forslag 6. Få til en ordning med at dugnadstimer kan overføres fra mann til kone eller omvendt der begge er medlem, men da den ene part er forhindret til å delta der man har små barn i familien. Dette for å få folk til å delta på mere en de 10 aktuelle timene man kan trekke fra. Dette må begrenses til gifte/samboere som bor samen. Overskytende timer kan ikke overdras til andre slektninger en kone/ mann- samboere der begge er medlem. Mvh Roar Bjørnvik Tlf Sid31 av 36

32 Sak 9. Forslag til budsjett for 2013 Driftsinntekter 2012 Budsjett2013 Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter, uttak, avg. Pliktig Salgsinntekter Greenfee Sponsorinntekter Protimer Ballautomat PinkCup Tunering innt Offentlig tilskudd Norsk tipping Norges golfforbund Tilskudd øremerkede Sum salgsinntekter Andre inntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt Årskontingenter Diverse inntekter SUM Andre inntekter SUM Driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4300 Innkjøp av varer for videresalg SUM Varekostnad 5920 Ansvarforsikring SUM Lønnskostnad Andre driftskostnader 6320 Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler Lys, varme vedr. lokaler Renhold av lokaler Annen kostnad lokaler Nytt klubbhus Leie av golfbane Tunerinskostnader Kurskostnader Sid32 av 36

33 6490 Annen leiekostnad Drift av bane Driftsmateriell Rekvisita Protjenester Pink Cup / Brystkreftforeningen Reparasjon og vedlikehold utstyr Adm. Regnskap It avgift - Norsk golfforb Golfkort medlemer Kontorrekvisita Data/EDB Kostnad Norsk golf Trykksaker Møte, kurs, årsfest Telefon Porto Drivstoff, Vedlikehold Forsikring, transportmidler Reisekostnad, ikke oppgavepliktig annonser Reklamekostnader Sponsing VM i Student Golf Medlemskontingent Gaver/premier, fradragsberettiget Forsikringspremie Div gebyrer - bank Annen kostnader SUM Andre driftskostnader SUM Driftskostnader SUM Driftsresultat Sid33 av 36

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer