Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb"

Transkript

1 Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36

2 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede. Saksliste Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2. Valg av møteleder og referent Sak 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen Sak 4. Valg av tellekorps til årsmøtevalg Sak 5. Kristiansund og Omegn Golfklubb pr Styrets beretning og komiteenes årsberetning for 2012 Sak 6. Revidert regnskap for 2012 Sak 7. Styrets forslag til kontingenter for 2013 Sak 8. Innkomne forslag til årsmøtet Sak 9. Styrets forslag til budsjett for 2013 Sid2 av 36

3 Sak 10. Valg av tillitsmenn Sak 11. Valg av revisor Sak 12. Valg av valgkomite Sak 13. Valg til ting og forbund Sak 14. Valg til å underskrive protokollen Sid3 av 36

4 Sak 5 Kristiansund og Omegn Golfklubb pr Styrets beretning. - Årsrapporter fra komiteene. Årsrapport fra Handicapkomiteen. Årsrapport fra Festkomiteen Årsrapport fra Juniorkomiteen. Årsrapport fra Turneringskomiteen Årsrapport fra Damegruppen Årsrapport fra Banekomiteen Årsrapport fra Seniorkomiteen Årsrapport fra Kurskomiteen Årsrapport fra Markedsføringskomiteen Sid4 av 36

5 Kristiansund og Omegn Golfklubb pr Tilsluttet Norsk Golfforbund og Norges Idrettsforbund. Stiftet: Styret består av : Leder: Kjetil Løbersli Nest leder: Sirpa Skomsøy Sekretær: Hildur Mollan Vesterås Styrem.: Per Morten Aasgård Ove Aasgård Klubben har følgende komiteer: Banekomite, Turneringskomite, Kurskomite, Juniorkomite, Seniorkomite, Damekomite, Handicapkomite, Arrangementskomite, Markedskomite. Klubbhus med tilfredsstillende toalett og kjøkkenforhold har vi ikke, noe som gjør oss veldig sårbare når det gjelder klubbaktiviteter og rekruttering. I dag opererer vi fra 2 anleggsbrakker som har sett sine beste dager. Selve banen er bygget opp ved nitidig dugnadsarbeid og med økonomisk tilskudd fra medlemmer og sponsorer. Nå håper vi at klubbhus står for tur. Vi ønsker å tilby våre medlemmer og gjestespillere et møtested for kursvirksomhet og andre klubbaktiviteter, herunder trening med golf -simulatorer som gir aktivitet året rundt. Vi forutsetter at klubbhuset skal inneholde godkjent kjøkken, garderober og toaletter som også er tilpasset bevegelseshemmede. Et samlingssted er spesielt savnet av våre juniorer og pensjonister. Vi ønsker å tilrettelegge klubbhuset i særlig grad for videre utvikling av vårt barne- og ungdomsmiljø. Klubbhuset skal ha universell utforming av adkomst, fremkommelighet og garderobe/toalettfasiliteter. Anlegget må også gi mulighet for å kunne tilby spesielle motoriserte rullestoler for bruk på golfbaner. Banen/Kristiansund Golfpark har par 66(det antall slag en elitespiller med handicap 0 bør bruke på alle hull tilsammen) og slaglengde fra gul tee(herre utslagssteder) for alle hull til sammen(2x9 hull) er 3814 meter. Banen er slopet (klassifisert) av Norges Golfforbund og har driving range (treningsbane) med ny automatisk ballmaskin og trenings green (det spesielt planerte og kortklippede området rundt hvert hull) med sandbunker. Den er døgnåpen i sesongen. Området Kristiansund Golfpark leies av Peder Kofoed med kontrakttid på 40 år. Sid5 av 36

6 Drift av banen foregår ved dugnad og ved kjøp av klippetjeneste fra Kristiansund Kommune. Medlemmene utførte 2040 dugnadstimer i 2012 og det ble kjøpt 150 timer fra Kristiansund Kommune. Medlemmer ved utgangen av 2012 var 316 i en alder fra 11 til 87 år. Juniorgruppen utgjør ca. 20 medlemmer og seniorgruppen 58, herav flere som spiller fra rullestol. Medlemsavgift og spilleavgift betales pr. år. Se vedlagte betalingsregulativ. Trening og kurs. I samarbeide med golfklubbene i Rauma, Sunndal, Tingvoll og Molde leier klubben profesjonell (pro) trener. Han avholder, sammen med klubbens juniorkomite, VTG (veien til golf) kurs for nye medlemmer, trener juniorgruppen og tilbyr våre medlemmer pro timer. Det gjennomføres 3 VTG kurs pr. år. Kursene tar sikte på å gi nybegynnere nødvendige kunnskaper om golfreglene, hvordan man skal oppføre seg på en golfbane, og spilleferdigheter slik at alle kan ferdes trygt og ha glede av spillet. Nøkkelord er sikkerhet, hensyn, banepleie og spilleferdigheter. Det gis også kurs for rutinerte medlemmer som har behov for å friske opp sine kunnskaper. Turneringer arrangeres jevnlig fra oppstart om våren til banen stenger i november/desember og samler medlemmer fra hele fylket. Norsk Seniorgolf er også en aktiv bruker av banen. Gjestespillere betaler spilleavgift for spill på banen og bruk av driving range. Vi har ca gjestespillere pr. år og for 2013 har vi forespørsel fra Cruise rederiene som skal anløpe Kristiansund om tilgang til Golfbane for deres passasjerer. Økonomi. Klubben har ikke lån og økonomien er tilfredsstillende. Oppsummert Klubben er ved et veiskille. Kristiansund golfpark er blitt et anlegg som er et stort aktivum for Kristiansund og Omlandet. Driften er helt avhengig av den omfattende og godt organiserte dugnadsvirksomheten fra medlemmene. Instruksjons- og miljøarbeidet for barn, ungdom og nybegynnere generelt er omfattende. Skal Kristiansund Golfklubb og Kristiansund Golfpark kunne opprettholde nåværende tilbud og helst utvikles må klubbaktivitetene også drives med basis i et hensiktsmessig klubbhus. Kjetil Løbersli Styreleder Sid6 av 36

7 Styret har i 2012 bestått av: Leder: Ketil Løbersli Nest leder: Sirpa Skomsøy Sekretær: Hildur Mollan Vesterås Styremedlem: Ove Aasgaard Per Morten Aasgård Varamedlemmer: Magne Gulla Erik Glærum Tollefsen Styrets beretning 2012 Det ble avholdt 6 styremøter. Leder for banekomiteen Sverre Telstø og leder for turneringskomiteen og web ansvarlig Magnar Mølgaard har vært innkalt til styremøtene. Komiteledere har også vært innkalt etter behov. Kristiansund og Omegn Golfklubb hadde i betalende medlemmer og 1 æresmedlem. 33 nye medlemmer ble innmeldt. Klubben rundet 20 år og i den anledning ble det arrangert jubileumsfest i Skipperforeningens lokaler var året men bedre sent en aldri. Stor takk til arrangements komiteen som hadde laget en riktig stilig fest med middag og dans. Aktiviteter: Det har vært stor aktivitet på banen og turneringer har foregått fra oppstart om våren til bane stenging om høsten. Klubben arrangerte Pink Cup turnament og sendte kr ,- til innsamlingen for brystkreft foreningen. 20. oktober ble det avviklet en spontan ekstra-turnering til inntekt for Amnesty International i forbindelse med TVaksjonen. Våre juniorer har deltatt i 5 dagers golfcamp i Molde. Norsk Seniorgolf har brukt banen til konkurranser. Vi hadde 136 greenfee spillere. Pro Jarle Kleppen var tilstede på tirsdager og under VTG kurs. Han er et verdigfult bidrag til klubben og forhandlinger angående ny kontrakt for 2013 er i gang. Det ble arrangert 2 VTG kurs. Se for øvrig rapporter fra de forskjellige komiteer. Kiosk: Ingeborg fortsatte kioskdriften og hun gjør en flott jobb under rådende kjøkkenforholdene, mange takk til henne. Sid7 av 36

8 Banestatus: Banen har til tross for mye dårlig vær, vært i god stand. Og honnør til banemannskap og dugnadsaktivitet for dette. Hull 8 er ferdigstilt i år, og vil være klar til neste sesong. Parkvesenet har også i 2012 stått for klipping og trimming av banen, dette ifølge kontrakt. Investeringer: Det er foretatt store investeringer vedrørende oppdatering av banen og opparbeidelse av nye greener, noe av det var etterslep fra Nye glassvegger rundt verandaen på klubbhuset ble montert av seniorgruppen. Det ble investert i ny ballautomat som virker med kr. 20,- innkast eller kort (vi tok et skritt videre). Vår gamle Toro Green klipper ville ikke mer, ny er ankommet og betalt. Alt dette gjør at våre bane og drift utgifter i 2012 har vært i høyeste laget i forhold til inntektene. Det vi ikke fikk til var toalett på banen. Det er beklagelig og vi håper å overbevise banekomiteen i Beklager så mye til damegruppen. Nytt klubbhus: Klubbhus er en sak som har opptatt styret i året som gikk. Flere løsninger har vært diskutert men kjøp av låven har stått sentralt og det ble forhandlet fram en kjøpsavtale med eier Peder Kofoed, med forbehold om godkjennelse av årsmøtet. Det har vært jobbet med kommunen vedrørende tillatelser, fradeling av tomt, regulering og lignende. Forhåndssøknad om tippemidler er innsendt og endelig søknad kan sendes inn i oktober Vi har medlemmer med mye kunnskap og det hjelper godt, mange takk. Regnskap: Vår regnskapsfører ønsket avløsning og Ugur Eser Gokceli har overtatt denne jobben. Selve kasserer jobben med utbetalinger har blitt utført av sekretæren, ny kasserer ønskes. Klubben har tatt i bruk Golfboks for utsendelse av medlemsavgift og kursavgift. Vi nyter godt av Norsk Golfforbund sine rabatter og våre medlemslister blir automatisk oppdatert, noe som sparer klubben for mye arbeid. Web siden: Våre web ansvarlige gjør en kjempejobb med å holde web siden i gang og vi oppfordrer våre medlemmer til å blogge sine meninger, komme med forslag og klager. Damegruppen har fått sin egen side og junior og seniorgruppen må komme etter snart. Økonomi: Kristiansund Golfpark drives av medlemmene på dugnad og, 2040 timer ble registrert i Klubbens økonomi er avpasset etter ambisjonene klubben har til en vær tid. klubben har ingen låneopptak, og har klart å videreutvikle banen innenfor det vi har klart å skaffe oss av inntekter. Vi ser at vi i framtiden må få innarbeidet budsjettdisiplin, og komitemedlemmer må være med å ta ansvar for dette. Sid8 av 36

9 Årsrapport 2012 for Handicapkomiteen Komiteen har bestått av: May Grete Hendnes Hans Røsand Det har ikke vært behov for møter i handicapkomiteen i Sårrevisjon for 2011 ble foretatt i mars Års revisjon for 2012 skal foretas i løpet av januar 2013 etter nye retningslinjer i Golfbox. Finn Bøifot Formann Handicapkomiteen Sid9 av 36

10 Årsrapport 2012 fra Festkomiteen. KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB ble stiftet i l992 og feiret 20-årsjubileum 11. mars Det ble vedtatt å holde en fin fest dersom det meldte seg minst 40 deltagere. Golfklubben ville betale for leie av lokalet i Skipperforeningen og garantere for et ev. underskudd medlemmer var påmeldt innen fristens utløp. Prisen ble satt til kr. 500,- pr. person og skulle dekke middag fra Nordmørskafeen, en velsmakende saltkjøttrett, sitronfromage til dessert, rødvin/øl/mineralvann samt kaffe. Bordet var pent dekket i U-form og 2 sanger var utlagt. Karin Lossius ønsket velkommen til bords. Formann Kjetil Løbersli redegjorde for klubbens tilstand, Per Jan Hoem holdt et interessant innlegg om klubbens historie og Ann-Lise Gulla Schultze takket for maten på sin spirituelle måte. Levende musikk med Geir Sakshaug sørget for god underholdning både under middagen og til dansen etterpå. Loddsalget gikk meget bra. Det var mange gevinster, som f.eks. en åpnet flaske rødvin, blomster fra borddekorasjonen og golfballer osv. Arrangementskomiteen var lettet og litt stolte da vi kunne gjøre opp regnskapet i balanse. Kristiansund 31.des Karin Lossius Anna Rita Hole Knut Hans Sæterøy Sid10 av 36

11 Årsrapport 2012 juniorkommittén. Årets aktiviteter har vært gode med fra 2 til 6 juniorer på trening med Kleppen på tirsdager. Denne treningen varte i 1,5 timer. Her har treningene vært varierte og gode med en klar fremgang hos de som har deltatt på treningene. Juniorene har også deltatt på golfcamp i Molde i vår som varte i hele 5 dager. Deltakerne ble kjørt til Molde hver dag. Komiteen ønsker seg flere juniorer på trening for 2013 da vi vet at det er flere yngre medlemmer i klubben som ikke blir med på klubbens juniortreninger. Videre ønsker for 2013 er at samarbeidet med Kleppen kan fortsette. Juniorkomiteen Sid11 av 36

12 Årsrapport Turneringskomiteen KOGK 2012 Turneringskomiteen har i år bestått av 8 medlemmer i tillegg har Ove Aasgaard hjulpet til ved NSG turneringer. Magnar Mølgaard - leder, Oddny Mokkelbost kasserer, Rolf Tranø, Klaus Larsen og Pål Henrik Tverå, Jan Erik Waagan. Thomas Husvæg og Dag Vesteraas. Det er i løpet av året avholdt ett møte 17. februar hvor sesongen 2012 ble planlagt og oppgaver fordelt. I tillegg har vi hatt oppmøte en time før hver turnering for de som hadde ansvar for turneringen. Telefon og e-post har også vært flittig i bruk. Magnar Mølgaard har vært komiteens leder og data ansvarlig med god hjelp av Thomas Husvæg. Oddny Mokkelbost har vært komiteen kasserer og har sammen med Rolf Tranø stått for innkjøp av premier. Klaus Olav Larsen har hatt hovedansvar for Sponsorcupen. Thomas Husvæg hovedansvar for klubbmesterskapet i Matchplay. Arbeidsfordelingen har fungert utmerket og alle har gjort sin del av jobben. Det har vært en rimelig hektisk jobb hele sesongen, men takket være god innsats og godt samarbeid i komiteen har det gått bra. Turneringslisten for sesongen ble satt opp med færrest mulig 2 dagers turneringer etter god erfaring fra sesongene 2010 og Turneringene ble plassert på lørdager så langt det var mulig for at banen kunne være åpen for alle på søndager. Nytt av året vare et klubbmesterskap i Match Play som fikk 41 påmeldinger. Det ble i årets Klubbmesterskap lagt inn en Stabelford turnering på turneringens andre dag, i tillegg til klubbmesterskapet som ble spilt brutto slag. I klubbens regi er det avviklet 20 turneringer hvorav 10 Slatlem-cup på onsdager med 180 startende og 10 turneringer helg 225 startende (herav 2 turneringer over 2 dager; (Fosna Open, og Klubbmesterskapet). Årets første turnering Vårspretten ble avlyst da banen ikke var klar til spill. Årets turneringer ga brutto inntekter til klubben på kr ,00. En liten økning fra I tillegg Pink-cup kr ,00 til brystkreftforeningen som ble arrangert av Damegruppa med støtte fra turneringskomiteen. Det ble i tillegg arrangert en turnering over 2 dager sammen med Rauma golfklubb med 24 deltagere. Klaus Olav Larsen og Pål Tverå hadde ansvaret for denne turneringen. Turneringen ble sponset av Shell. 20. oktober ble det avviklet en spontan ekstra-turnering til inntekt for Amnesty International i forbindelse med TV-aksjonen, 20 deltagere. I tillegg til klubbens egne turneringer har komiteen også vært behjelpelig med 5 runder NSG-DNB-Nor vårcup (101 startende) og 3 runder NSG-senior tour. Seniortouren ga en del greenfee inntekter til klubben i tillegg til startkontingenter. Sid12 av 36

13 I Sponsorcupen var også i år klassene Damer og Herrer slått sammen til en Mix-klasse på onsdagene. Mens det ble premiert i klassene Damer/Herrer totalt. Ingen Juniorer startet. I nesten alle av klubbens turneringer ble det spilt i klassen VTG Det har vist seg vanskelig å få med spillere i denne siste klasse. Det har også vært lite start i junior klassen. Deltagerne i turneringene har vært flinke til å melde seg på innen fristen for påmelding. Dette har lettet arbeidet for komiteen betraktelig. Alle turneringsresultater er registrert fortløpende på Golfboks. Magnar Mølgaard Leder Sid13 av 36

14 Årsrapport 2012 for Damegruppen Styret 2012: Karin Lossius Anne Lise Gulla Schulze Alice Espenakk Anna Maria Linden Kari Kvande-Pettersen Karin Lossius og Kari Kvande-Pettersen har fungert som kontaktpersoner. En har hatt 3 styremøter. Før selve golfsesongen startet ble det invitert til «Kick off» kveld på Mona Lisa, hvor damegruppa spanderte pizza. 17 damegolfere møtte til hyggelig samvær. Som tidligere år har tirsdagene fra kl vært reservert til damegolf. Oppmøtet har vært ganske bra. «Best ball» har slått godt an. Damegruppa hadde også i år hovedansvaret for veldedighetsturneringen, Pink cup. Lørdag deltok 16. Søndagens arrangement måtte avlyses grunnet dårlig vær. Totalt ble det sendt kr ,-til Brystkreftforeningen. I 2011 ble det sendt en skriftlig forespørsel til Styret om et ekstra toalett på banen. Damegruppa har etterspurt hvor saken står og ifølge Styret jobbes det med saken. I 2012 har damegruppa primært hatt ansvar for klubbhuset (inne og ute), utslagene og innkjøp av toalettpapir, plastbegre etc. Nytt av året er en liten selvbetjent «kiosk». For å gjøre det litt ekstra fint, spesielt rundt de nye utslagene, ble det tatt kontakt med gartner for å få viten om planter/busker som rådyr ikke spiser, og også for en helhetlig plan. En eventuell beplantning skulle selvfølgelig ikke komme i konflikt med gressklipping etc. Virker som lite populært forslag og damegruppa skrinlegger planene. Damegruppa har fått egen link på klubbens hjemmeside. Sid14 av 36

15 Årsrapport 2012 for Banekomiteen Året som er gått har vært et aktivt år for banekomiteens medlemmer og andre entusiaster. Banen har vært i meget god stand, godt stell, men også takket være mer moderate nedbørsmengder sammenlignet med forrige år. Vårt "nye" hull 8 er på det nærmeste klar for neste sesong. Flytting av utslagene på hull 6 er blitt akkurat slik initiativtageren(e) hadde tenkt seg, - vellykket. Men høy aktivitet har sin pris. Utgiftene har nok langt overskredet budsjettet, men har vi sagt A så må vi si B eller sagt på en annen måte, "det ene drar det andre med seg". Det ble kjøpt inn ny Greenklipper på slutten av året, noe som ikke var budsjettert, men nødvendig. Likeledes ble det ikke planlagte utgifter på ATV'n på slutten av året. Vårdugnaden var vellykket med god deltagelse, men dugnadsånden ellers kunne nok vært bedre, men den "harde kjerne" har som tidligere gjort en fremragende jobb. INGEN NEVNT, MEN INGEN GLEMT Sid15 av 36

16 Årsrapport fra seniorkomiteen 2012 Seniorkomiteen i KOGK har i 2012 bestått av følgende personer: Alfred Bech, Anne Bøifot, Finn Bøifot, Ernst Moe, Ottar Olsen, Marie Røsand og Hans Røsand. Komiteen har avholdt to møter. På konstituerende møte 16. februar 2012 ble følgende valg foretatt: Alfred Bech, leder Marie og Hans Røsand, kasse/regnskap Komiteens medlemmer har utført følgende: Ført tilsyn med brakka samt renhold av toalettene og storvask av kjøkkenet. Ført tilsyn og regnskap med GreenFee og overført midlene til klubbens bank-konto. Sørget for at scorkort, konvolutter og GreenFeekort har vært til stede. Arbeidet med GreenFee er utført av Hans. 136 besøkende har betalt greenfee med i alt kr Ottar har hatt ansvaret for periodiske kontroller på banen samt at plakat om uanmeldte kontroller er hengt opp. Etter søknad bevilget styre kr til delvis levegg på terrassen. Etter velvilje fra Øivind Solbjør ble hele terrassen mot nord og øst dekket med herdet glass. Monteringen ble utført før sesongen startet og tilbakemeldingen tyder på at prosjektet er vellykket. Seniorkomiteenes turnering ble arranger for 10.gang lørdag 8.septeber og komiteen hadde i den anledning invitert seniorer fra distriktets klubber, uten den helt store responsen. Foruten klubbens medlemmer stilte det deltagere fra Molde og Ålesund. Kristiansund Skipperforenings store vandrepokal som i år var satt opp i klasse 5 og 6, ble denne gang vunnet av Jan Erik Waagan som dermed fikk sitt første napp i pokalen. Klassene 1, 2, 3 og4 var slått sammen og ble vunnet av Finn Bøifot. Skipperforeningen sponset også i år de øvrige premier. Tidligere er det følgende vinnere: 2003-OddStrøm, 2004-TorTollefsen, 2005-Alfred Bech, 2006-Dag Vesteraas, 2007-Dagfinn Mikaelsen, 2008-Olav Aasprong, 2009-Astrid Mikaelsen, 2010-Gunnar Martin Hole, 2011-Anna Rita Hole. Sid16 av 36

17 Pengebruken i løpet av året har hvert meget beskjeden, slik at statusen pr 30.november 2012 er følgende: Likvider i bank kr 3.563,32 Kontanter kr 0,00 Saldo kr 3.563,32 Kristiansund 3. desember 2012 Alfred Bech Anne Bøifot Finn Bøifot Ernst Moe Ottar Olsen Marie Røsand Hans Røsand Sid17 av 36

18 Årsrapport 2012 fra kurskomiteen. På årsmøtet 12.januar 2012 ble følgende valgt: Ove Aasgaard Bergsvein Skomsøy Dag Vesterås Komiteen har ikke vært samlet til møte i perioden. Pro-samarbeidet. KOGK sammen med Molde GK, Rauma GK, Sunndal GK og Tingvoll GK, har samarbeid om pro-tjeneste i klubbene. Avtalen med Bjørn Jarle Kleppen startet i 2010 og virket ut Vår klubb har hatt følgende antall timer til en pris av kr År Timer Totalkostnad Kr Kr Kr Videre pro-samarbeid er pr. dato ikke avklart. Samarbeidsklubbene må enes om den videre drift. Detaljer fra Aktivitet Antall Pris Total Gruppetrening i Kr Pro-timer Kr Juniortrening VTG-kurs voksne Kr VTG-kurs junior Kr Kr Kristansund 23.november Ove Aasgaard Bergsvein Skomsøy Dag Vesterås Sid18 av 36

19 Årsrapport 2012 fra Markedsføringskomiteen. Komiteen har bestått av følgende medlemmer: Løbersli, Kjetil Lossius, Lorentz Monge, Anton Haugerøy, Kenneth Strøm, Odd Welde Alf Komiteen har i løpet av sesongen avholdt 2 møter. Mesteparten av jobbingen foregikk også i år ute hos bedrifter i nærområdet. Resultatet av arbeidet i komiteen ble på nesten i år. For 2013 må vi bruke mere tid i denne komiteen om ikke vi skal få for høy medlemskontingent for å klare satsingen vi ønsker i framtiden. De fleste sponsorer kommer igjennom bekjentskaper, og oppfordrer alle medlemmer om å sjekke om det er bekjentskaper dere kan dra nytte av. Våre sponsorer 2012 Hovedsponsor DNB Cup sponsor i år som i fjor Slatlem & co AS OSS Nor AS Mosnes Eiendom West Elektro AS Norengros Ødegaard Engros Lorenz A Lossius AS Nilsen Frys og Kjøleteknikk AS Quality Hotel Grand Kristiansund AS Posten Norge AS Tor Sevaldsen Produksjon AS Jacobsen Reklameagentur AS Nordmøre Energiverk AS Engdahl Asuranse AS Møbelringen Ber medlemmene å merke seg sponsorene, Og verdsette deres bidrag ved å bruke de! Sid19 av 36

20 Oppfordrer alle medlemmer til å melde seg på Norsk Tippings Grasrotandel. Dette gir klubben gode inntekter. Nesten kr ,- i 2012 Sid20 av 36

21 Sak 6,Regnskap for 2012 Sid21 av 36

22 Sid22 av 36

23 Sid23 av 36

24 Sid24 av 36

25 Sak 7. Forslag til kontingenter for 2013 Styret ønsker en enklere kontingentmodell, og ønsker å fjerne spilleravgiften. Alle medlemskategorier unntatt fjernmedlemmer har spillerettigheter til banen i medlemskapet. Fjernmedlemmer betaler kr.200,- i green fee. Det gis adgang til å redusere medlemskontingenten med inntil 10 timer dugnadsaktivitet med kr pr. time. Det gis videre mulighet til ytterligere å redusere medlemskontingenten med kr ved mer enn 50 timers arbeid på banen. Dugnadstimer kan overføres fra mann til kone eller omvendt der begge er medlem. Det kan også utføres dugnad utenom mandager, dette avtales med banekomiteens leder. Dugnadsaktiviteten vil komme som en kreditnota på neste års kontingent. Antall kontingent total Hovedmedlem Passiv medlem Fjernmedlem Prøvemedlem Junior Aldersbestemt Æresmedlem Sponsormedlem antall medlemmer Sid25 av 36

26 Sak 8, Innkomne forslag Forslag 1 fra styret. Idrettsforbundet (NIF) har nå utarbeidet ny lovnorm (tidligere basis-lovnorm) for idrettslag. På grunnlag av den har NGF revidert lovnorm for golfklubber og oversendt dette forslaget for behandling i NIF. Per dato vet vi ikke hvordan den behandlingen går og om forslaget blir vedtatt. Styrets forslag Årsmøtet gir styret fullmakt til å innarbeide i klubbens lov slike videre justeringer som kommer som følge av endelig vedtatt lovnorm for golfklubber når denne er vedtatt av Idrettsstyret. (Vedlegg ny lovnorm for KOGK) Sid26 av 36

27 Forslag 2: Bygging av klubbhus. Styret trenger et årsmøtevedtak for å kunne sende inn tippemidlesøknad i oktober. Årsmøtet godkjenner følgende kostnadsoverslag og finansieringsplan for klubbhuset: Kostnadsoverslag for klubbhuset inkl. garderobebygg og lager/driftsbygg: Kjøp av tomt med påstående låve til sanering Gebyrer til fradeling av tomt samt dokumentavgift/tinglysing Rivning av låve inkl deponikostnader for rivningsmassene Tømrer og snekkerarbeider Graving, planering og massekostnader Murarbeider Sanitær, kjøkken og varme/ventilasjons arbeider Elektro arbeider Maler/dekor/gulvlegging Inventar Byggesaksgebyrer Arkitekt/konsulent honorarer Diverse poster og uforutsett Byggelånskostnader Sum kostnader kr ,- Sid27 av 36

28 Finansiering: Dugnad fra medlemmene Grunnarbeider, masseforflytning og planering. kr. Tømrer og snekkerarbeider. kr. Elektroarbeider. kr. VVS- arbeider. kr. Maler/dekorarbeider. kr. Div. inventararbeider. kr. Sum dugnadsarbeider kr. X.XXX.000,- Spillemidler kr Kontantinnskudd fra klubbdrift og gaver kr ,- Låneopptak(lånebekreftelse følger vedlagt) kr ,- Verdi av tinggaver kr ,- Sum finansiering kr ,- kr ,- Styret får fullmakt til til å godkjenne mindre vesentlige endringer av kostnadsoverslaget og finansieringsplanen. Det forutsettes at eventuelle endringer kan dekkes over klubbens drift. Årsmøtet godkjenner følgende 5 årsplan for driften av klubbhuset: Alle tall i 2013 kr. Driftskostnader: Lønnskostnader Renhold Driftsmateriell Energikostnader Avgifter og gebyrer Vedlikeholdskostnader Div. driftskostn. Renter på lån Avskrivninger(=avdrag) Sum pr år. Driftsinntekter: Utleie kr Overføringer fra klubbens driftsbudsjett kr Sum driftsinntekter kr. Styret trenger litt mere tid på denne, men ønsker at styret kan få utarbeide denne innen en kostnadsramme som blir besluttet under sak 7 og 9. Årsmøtet gir fullmakt til dette til styret. Sid28 av 36

29 Forslag 3: Kjøp av tomt. Selger/hjemmelshaver selger til kjøper sin låve med tilhørende grunn, p.t. beliggende på gnr.33 bnr. 1 i Kristiansund kommune. Det er en forutsetning for salget at tomt på ca m2 kan utskilles fra hovedbruket og inngå i salget, Det forutsettes at arbeidet med fradeling iverksettes uten ugrunnet opphold. Kjøpesum kr ,00 kronertjuetusen 00/100. Kjøpesummen dekkes inn over klubbens driftsbudsjett for 2013 og inngår senere eventuelt i kostnadskalkylen og finansieringsopplegget for klubbhuset. Sid29 av 36

30 Forslag 4 FORSLAG TIL ÅRSMØTET / BANEKOMITEEN Har fått tilbakemelding om at ikke alle har anledning til å delta på ordinære Mandagsdugnader bla. på grunn av jobbsituasjon, så dette vil være en mulighet for mer fleksibel dugnadsinnsats. Sette opp avsvarlige grupper for hvert enkelt hull samt område rundt klubbhus. Vil bidra til økt eierskap og dermed bedre innsats fra den enkelte. FORMÅL GJENNOMFØRING OPPGAVER Gjennom positiv konkurranse bidre til å heve standard på KOGK s bane i Seivika. Gjøre området visuelt og teknisk bedre. Gruppen MÅ ha en ansvarlig (leder) Gruppen diskuterer selv hva som skal prioriteres og hvordan og når dette skal gjennomføres. Arbeidet må tilpasses og ikke komme i konflikt med hverken turneringer eller vanlig spill. Dette skal ikke gå på bekostning av ordinært vedlikehold, men være et supplement til dette. Skal ikke gripe inn i Layout av banen. Områder som er gruppenes ansvar vil være; Teesteder / matter Sikkerhetsnett (ettersyn og justering) Veier / trapper /bruer Beplantning Drenering (mindre prosjekter) Gruppen kan også komme med innspill til Banekomiteen med ideer om forbedring/endring av bane-layout osv. +++ INNDELING BUDSJETT 10 grupper med 3-5 personer. 1 gruppe pr hull + 1 gruppe for område rundt klubbhus og øvingsområder. Kr 5000,- pr gruppe Kristiansund Klaus Olav Larsen Sid30 av 36

31 Forslag 5. Oppretting av gruppe med faddere for å ta seg av nye medlemmer som har tatt VTG kurs. På nåværende tidspunkt fungerer ikke dette da nye VTG spillere blir overlatt til seg selv med å finne noen med etablert handicap å gå sammen med. Forslag 6. Få til en ordning med at dugnadstimer kan overføres fra mann til kone eller omvendt der begge er medlem, men da den ene part er forhindret til å delta der man har små barn i familien. Dette for å få folk til å delta på mere en de 10 aktuelle timene man kan trekke fra. Dette må begrenses til gifte/samboere som bor samen. Overskytende timer kan ikke overdras til andre slektninger en kone/ mann- samboere der begge er medlem. Mvh Roar Bjørnvik Tlf Sid31 av 36

32 Sak 9. Forslag til budsjett for 2013 Driftsinntekter 2012 Budsjett2013 Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter, uttak, avg. Pliktig Salgsinntekter Greenfee Sponsorinntekter Protimer Ballautomat PinkCup Tunering innt Offentlig tilskudd Norsk tipping Norges golfforbund Tilskudd øremerkede Sum salgsinntekter Andre inntekter 3900 Annen driftsrelatert inntekt Årskontingenter Diverse inntekter SUM Andre inntekter SUM Driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad 4300 Innkjøp av varer for videresalg SUM Varekostnad 5920 Ansvarforsikring SUM Lønnskostnad Andre driftskostnader 6320 Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler Lys, varme vedr. lokaler Renhold av lokaler Annen kostnad lokaler Nytt klubbhus Leie av golfbane Tunerinskostnader Kurskostnader Sid32 av 36

33 6490 Annen leiekostnad Drift av bane Driftsmateriell Rekvisita Protjenester Pink Cup / Brystkreftforeningen Reparasjon og vedlikehold utstyr Adm. Regnskap It avgift - Norsk golfforb Golfkort medlemer Kontorrekvisita Data/EDB Kostnad Norsk golf Trykksaker Møte, kurs, årsfest Telefon Porto Drivstoff, Vedlikehold Forsikring, transportmidler Reisekostnad, ikke oppgavepliktig annonser Reklamekostnader Sponsing VM i Student Golf Medlemskontingent Gaver/premier, fradragsberettiget Forsikringspremie Div gebyrer - bank Annen kostnader SUM Andre driftskostnader SUM Driftskostnader SUM Driftsresultat Sid33 av 36

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Årsmøte 2013 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2013 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2013 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 37 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sted: Grand Hotell Dato: 30.januar 2014, kl. 18:30 Årsmøte 2013 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Årsmøte 2015 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2015 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2015 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sted: Grand Hotell Dato: 18.02.2016, kl. 19:00 Årsmøte 2015 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

S A K L I S T E ÅRSMØTE FOR ÅR 2009

S A K L I S T E ÅRSMØTE FOR ÅR 2009 6301 Åndalsnes S A K L I S T E ÅRSMØTE FOR ÅR 2009 Nye befalsmessa, Setnesmoen, tirsdag 8. desember 2009 kl. 18.30 For mer utfyllende opplysninger og styrets forslag til vedtak i sak 6, 7, 9 og 10 (valgkomite);

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2014 Tid: Torsdag 6. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Tennis. Onsdag 8. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Tennis Onsdag 8. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2013. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2013 Haugesund Golfklubb - ' 19. februar 2014 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2013 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00. Dagsorden og saksinnstillinger 1 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Borregaard Golfklubb, Tirsdag 15 Desember, Kl 19.00 Sted: Klubbhytta Dagsorden og saksinnstillinger 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte Det stilte 59 Stemmeberettigede. MØTEREFERAT ÅRSMØTE 2016, MELAND GOLFKLUBB Sted: Meland Golfklubb, klubbhus Dato: 10.mars 2016, kl. 19.00 Styreleder Lars Barstad ønsket alle hjertelig velkommen til Årsmøte 2016. Det stilte 59 Stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL KLUBBHUSET

DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL KLUBBHUSET M5 OL Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ANDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: N017 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2014 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 27. mars 2014, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB Dato: 05.02.09. Tid: 19:00 Sted: Restauranten i klubbens lokaler på Stokke Gaard Tilstede: Harald Helland, Endre Hjelseng, Tord Lath-Olsen, Frode Bostad, Stephen Baxter,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Styret Grenland Golfklubb 22.10.2012 Grenland Golfklubb Ekstra Ordinært Årsmøte Mandag 3.desember 2012 Kl 1900 Thon Hotel Høyers Innhold Saksliste...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014 Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014 Sorknes Golfklubb Styrets årsberetning 2014 Innhold Samarbeidsavtalen... 3 Videreføring av avtalen... 3 Styrets sammensetning... 3 Styrearbeid 2014... 4 Medlemmer...

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 215 Velkommen til årsmøte tirsdag 3. februar. Første møte i 215 er som

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 1 FORETNINGSORDEN SAK 1. Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest to uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Vear, 1. desember 2016 Referat: Medlemsmøte VGK 1. desember 2016. Sted: Vestfold GKs lokaler Tid: Kl. 18:00 19:30 Til stede: Fra styret: Vel 40 medlemmer. Bjarne Kihle,

Detaljer