BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3"

Transkript

1 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: Oslo Telefaks: Epost: Web: BRUKERVEILEDNING Versjon TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

2 Nosyko AS Rådhusgata Oslo Epost: Web: Telefon:

3 Innhold 1. Innledning Om dette dokumentet Brukerstøtte Generelt om begreper og navigasjon Innledning Tverrfaglig merkesystem (TFM) Organisering / begreper TIDA-vinduet Systemtreet Listevindu over systemer og komponenter Søk Visning Velg system / komponent dialogen Excel / Word uttrekk Hurtigtaster Endre flere systemer og komponenter System Oppretting av nytt system Detaljvindu Kontrakt Tekniske data Historikk Tilkoblinger NS Vedlikeholdrutiner Komponent Oppretting av ny komponent Detaljvindu Tekniske krav Historikk Tilkoblinger NS Vedlikeholdsrutiner Produkttyper Detaljvinduene Avvik fra produkttypen Dokumenter Introduksjon Legge inn nye dokumenter Endre informasjon om dokumenter Legge dokumenter til produkttyper Dokumentmapper / kategori Last ned alle filer Inn-/Utmapper Vedlikeholdsregister Detaljvinduet Knytning til systemer og komponenter Firmaregister Rapporter og eksporter

4 9.1. PDF rapporter Eksport til MS-Excel Eksport til NS Import fra IFC Innledning Importvindu Visning av 3D-modell Liste av forekomster Liste av egenskaper Endring av systemer og komponenter før import Gjenttatte importer (merge) av samme modell Oppsett av importkonfigurasjoner

5 1. INNLEDNING 1.1. Om dette dokumentet Dette dokumentet gir en innføring i bruk av TIDA teknisk informasjonsdatabase. Det forutsettes at du er kjent med de generelle delene i Brukerveiledning for drofus. For bruk av de andre modulene (rom, RFP, utstyr og rombehandling) samt generell bruk, logger og rapporter refereres det til Brukerveiledning for drofus Brukerstøtte Dette dokumentet, sammen med Brukerveiledningen for drofus, er ment til å kunne svare på de fleste spørsmål om funksjonaliteten i programmet. Er det likevel noe du finner uklart etter å ha lest det aktuelle kapittelet, eller du mener det er mangler eller feil, vennligst kontakt oss på: Tanum FDVU-rådgivning AS v/ Steinar Tanum: E-post: eller telefon: Nosyko AS: E-post: eller telefon: All brukerstøtte utover dette dokumentet bør være avklart i det enkelte prosjekt. Har prosjektet egen brukerstøttefunksjon/systemansvarlig bør du kontakte denne først. 4

6 2. GENERELT OM BEGREPER OG NAVIGASJON 2.1. Innledning Hovedmålet med TIDA er å kravspesifisere tekniske systemer og komponenter i bygg. Programmet er ment som et alternativ til TianDB (se I tillegg til å kravspesifisere systemer og komponenter er det også et hjelpemiddel for å gi en korrekt og konsistent nummerering med tverrfaglig merkesystem (TFM) Tverrfaglig merkesystem (TFM) TIDA har god støtte for å generere og håndtere TFM nummer og i dokumentasjonen er det forutsatt at leseren har en viss kjennskap til TFM. TIPS: Mer informasjon om TFM kan du lese om i Statsbyggs PA 0802 TverrFaglig Merkesystem: Organisering / begreper Systemgrupper Systemgrupper er en logisk / hierarkisk gruppering av systemer. Normalt vil systemgrupper ha navn og nummerering fra TFM grupperingen som igjen bygger på bygningsdelstabellen (NS3451). En systemgruppe består enten av andre systemgrupper eller av systemer. System Et system er plassert under systemgruppe og representerer et teknisk system i bygget. Et Komponenter Komponenter representerer de ulike delene av et system. En kan si at et system består av komponenter. Komponenter kan enten representere en unik enhet i en bygning eller være typeunik og representere flere forekomster som ikke trenger unik nummerering. Et - MERK at komponent også gjerne omtales som produkt. 5

7 Organisering i TIDA I TIDA er systemgruppene organisert i en trestruktur der systemene er plassert i nederste nivå i treet og til et hvert system er det knyttet en eller flere komponenter. Det kan også knyttes relasjoner mellom systemer og komponenter TIDA-vinduet For å jobbe med Teknisk informasjonsdatabase velger du fra menyen Prosjekt TIDA. Eller velger TIDA fra velkomstmenyen. MERK at dette menyvalget vil kun være tilgjengelig om du har rettigheter til det. Hvis du ikke ser det må kontakte din lokale drofus ansvarlige for å gi deg rettigheter. MERK at ikke alle menyvalg som vises på bilder og omtales vil være tilgjengelig for alle brukere og 4 Til venstre i vinduet er det 3 faner: Systemer: Her er systemgrupper og systemer organisert i en trestruktur etter gruppering. Oppe til høyre vises en liste med valgte system og dets komponenter. Når en klikker på et system eller komponent i listen vises informasjon om denne enheten i detaljvinduene nede til høyre. Nedenfor følger en beskrivelse av systemtreet samt listevinduet. Tallene på bildet refererer til avsnitt og kapitler som omtaler dem nærmere. Detaljvinduene for systemer og komponenter er beskrevet nærmere i kapittel 3 og 4. Produkttyper: Her er oversikt over alle produkttyper som benyttes hvis flere komponenter i ulike systemer er like og man har behov for å standardisere dokumentasjonen av disse. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 5. Dokumenter: Her finner du alle dokumentene i prosjektet organisert i mapper. Dokumenter kan også være knyttet til systemer/komponenter. I tillegg har du de spesielle Inn-/Utmappene for enkelt å kunne levere inn og hente ut dokumentasjonen i prosjektet. Mer om dette finner du i kapittel 6. 6

8 2.5. Systemtreet Når du klikker på en systemgruppe eller et system i navigasjonstreet vil listen oppdatere fylles med data avhengig av hva du velger. Markerer du et system vil listen vises med det valgte systemet og de komponenter den har. Markerer du en systemgruppe vil alle systemer direkte knyttet til denne vises med alle deres komponenter. Markerer du en gruppe som har andre systemgrupper under seg vil derfor listen være tom (se nedenfor for hvordan å vise alle). Høyreklikker du på et element i treet vil også valgene avhenge av hva du velger. Høyreklikker du på et system får du mulighet for å slette dette eller opprette et komponent under dette systemet. Høyreklikker du på en systemgruppe kan du velge mellom følgende: Nytt system: Oppretter ett nytt system. Kun lovlig hvis systemgruppen ikke har systemgrupper under seg Vis alle systemer: Viser alle systemer under systemgruppen og systemgruppens undergrupper i listen. Står du eksempelvis på nivå 36, vil du få alle systemer som starter på 36 som 360, 362 etc. Vis alle systemer med komponenter: Som over, men med også med systemenes komponenter. Flytting av systemer mellom systemgrupper gjør du ved å klikke på systemet i treet med venstre museknapp og holde inne knappen mens du drar systemet til ønsket systemgruppe. Har du rettighet 1 vil du også få opp følgende valg: Ny systemgruppe: Oppretter en ny systemgruppe. Kun lovlig hvis systemgruppen ikke har systemer under seg. Endre nivånavn: Endre navn og nummer på systemgruppen. Slett: Sletter systemgruppen. Kun mulig hvis det ikke er andre systemgrupper eller systemer under gruppen. Systemgrupper kan også flyttes rundt som systemer ved å klikke og dra. Alle systemer under gruppen vil da følge med. TIPS: Ved å holde SHIFT nede mens du beveger deg rundt i treet, enten med mus eller tastatur, forhindrer du at listen oppdateres. Dette kan benyttes både for å navigere raskere og opprette koblinger. Bruk av filter i treet Nederst i vinduet under treet er det et felt som muliggjør filtrering av treet for å kunne jobbe på deler av dataene i databasen. Her kan du skrive ett søkeuttrykk over systemnumre for å begrense antall systemer i treet. Bruk av * (stjerne) betyr hvilke som helst tegn. F.eks. vil et (pla systemgrupper, men som har ett løpenummer der andre siffer er 2. plassert i bygning B i alle Nullstill vil fjerne filteret og vise alle systemer igjen. 7

9 2.6. Listevindu over systemer og komponenter I listen over systemer og komponenter kan du ved å høyreklikke på et element gjøre følgende: Hvis du klikket på et system: Ny komponent: Vil opprette en ny komponent under systemet (Se 4.1). Nytt system: Opprette et nytt system under den valgte systemgruppen i navigasjonstreet. Dette er bare mulig hvis du står på en systemgruppe som har systemer under seg eller et system (se 3.1). Slett: Sletter systemet og alle dets komponenter. Gå til: Går til systemet i navigasjonstreet (nyttig ved f.eks. søk). Kopier: Åpner en undermeny med følgende valg: Lag kopi: Vil opprette en kopi av systemet og alle dets komponenter og gå til det nye systemet. All informasjon om systemet kopieres over. Lag flere kopier: Som over, men muliggjør å angi hvor mange kopier du ønsker. Hvis du klikket på en komponent: Ny komponent: Vil opprette en ny komponent under det samme systemet som komponenten er en del av (se 4.1). Nytt system: Som om du klikket på et system (se også 3.1). Slett: Sletter den markerte komponenten. Gå til: Går til systemet komponenten er en del av i navigasjonstreet (nyttig ved f.eks. søk). Kopier: Åpner en undermeny med følgende valg: Lag kopi: Vil opprette en kopi av komponenten i det samme systemet ved å kopiere over alle data men generere nytt løpenummer. Lag flere kopier: Som over, men muliggjør å angi hvor mange kopier du ønsker. Kopier til annet system: Gir deg muligheten til å velge ett eller flere andre system å kopiere komponenten til. Programmet vil forsøke å gi komponenten samme løpenummer, men vil generere nytt hvis det oppstår en konflikt. Kopier deler av tekniske data til: Gir deg mulighet til å kopiere deler av, eller alle, tekniske data til en eller flere andre komponenter. Eksempelvis bare kopiere data om VVS, men ikke overskrive de andre data i de komponenter du kopierer til. Kopier tekniske data til gir mulighet for å enkelt kunne spesifisere data for en komponent for så overføre de tekniske data til en annen komponent. Først velger du hvilke felter så åpnes en dialog der du kan velge hvilke komponenter å kopiere til. Som standard i dialogen vises de komponenter som er i listen du står i, men du kan også søke på navn og/eller nummer for å finne andre komponenter. TIPS: Ønsker du å kopiere spesifikasjonen til mange, kan du gjøre et søk og så høyreklikke i listen og velge TIPS: Du kan endre hvilke kolonner du ønsker å se i listen ved å høreklikke i listen og velge Legg til/fjern kolonner. Produkttype: Åpner en undermeny med følgende valg (Se kapittel 5 for beskrivelse av produkttyper): Velg produkttype: Knytter komponenten til en produkttype. Tekniske data, samt informasjon om type, leverandør og produsent følger da fra produkttypen. 8

10 Kopier til ny produkttype: Lager en ny produkttype basert på data fra den valgte komponenten og knytter komponenten til den nye produkttypen. Slett knytning: Fjerner knytningen til produkttypen og kopierer over data slik at de blir unike for komponenten. Gå til produkttypen: Går til produkttypeoversikten og velger den produkttypen den valgte komponenten er knyttet til Søk I stedet for å finne systemer og komponenter ved å klikke i navigasjonstreet kan du velge fanen søk. Her kan du søke på både nummer og/eller navn og velge om du vil søke på komponenter og/eller systemer. Det kan også søkes på rom og eller begrenses til en kontrakt. Det er også mulighet for å begrense på maks antall rader som søket skal returnere 0 betyr at det ikke er noen begrensning. Du kan arbeide i søkeresultatet på samme måte som beskrevet i Visning I verktøylinjen til høyre er det et visningsfelt som lar deg velge ulike visninger av data. Hvert prosjekt kan selv sette opp et sett med ulike visninger som kan velges. En visning er en samling av ulike felter fra den tekniske spesifikasjonen. Når en velger en visning betyr det at disse feltene blir synlige i listen over systemer og komponener og der det er fylt ut data vil dette vises. Det vil også kun være mulig å fylle ut disse feltene når en er i en bestemt visning. Dette er gjort for å forenkle arbeidet og synliggjøre relevant informasjon Velg system / komponent dialogen Flere steder i programmet vil du få opp en velg system og eller komponent dialog. Den vil variere noe avhengig av hva du skal gjøre. Nedenfor er et eksempel på velg system / komponent for å knytte opp til en vedlikeholdsrutine: 9

11 Her kan du søke på nummer og/eller navn. Du kan også velge om du ønsker å søke både i komponenter og systemer eller bare en av delene. Legg merke til at du bare trenger å søke inn deler av navn eller nummer. I søkeresultatet kan du høyreklikke for å velge å markere alle eller fjerne markering på alle. Legg merke til at den/de du ønsker å velge må være krysset av i listen ikke bare markert Excel / Word uttrekk Alle listene i TIDA (som system og komponent listen, historikken etc) kan eksporteres til både Excel og Word ved å markere et element i listen og trykke hhv Ctrl+e og Ctrl+w (holde Ctrl tasten inne mens du klikker på e eller w). Alle systemer og komponenter kan også eksporteres ved å velge fra menyen drofus Eksporter til MS-Excel Teknisk informasjonsdatabase. Her kan du begrense på system og komponentnummer Hurtigtaster For å arbeide raskere i TIDA kan du benytte deg av følgende hurtigtaster: TAB SHIFT+TAB ALT+høyre/venstre ALT+pil opp/ned Piltaster i et trevindu SHIFT+piltaster SHIFT+F10 ALT+F4 CTRL+E CTRL+W Gå til neste felt, eller mellom navigasjonstreet og listen Gå til forrige felt, eller mellom navigasjonstreet og listen Gå til neste/forrige element i listen over systemer og komponenter. Merk: Den vil da lagre endringer (uten å spørre deg) først og beholder fokus i feltet. Bytt aktiv fane i system og komponentvindu Naviger i trevinduet Tips: Naviger Hvis i trevinduet holder SHIFT uten å inne friske mens opp listen du navigerer (raskere!!) i treet friskes ikke listen opp I lister, ta frem høyreklikkmeny (kan også bruke spesialtast) Avslutt programmet Eksporterer en liste til MS-Excel (med de felter og rader som er i listen) Eksporter en liste til MS-Word (med de felter og rader som er i listen) Endre flere systemer og komponenter For at en raskere kan jobbe med flere systemer og komponenter i TIDA er det flere tekniker for å kunne arbeide på flere elementer av gangen. Du kan markerer flere rader i listen over systemer og komponenter enten ved å holde Ctrl eller Shift tasten inne. Høreklikker du så får du opp menyen for eksempelvis slette dem, knytte flere komponenter til en produkttype osv. Det andre som skjer er at detaljvinduet skifter slik at du kan endre ett eller flere datafelt. Eksempelvis: 10

12 Figur 1: Endre fleresystemer eller komponenter Dette gir deg mulighet for å endre de fleste kjernefelter som systemer og komponenter har. feltene blir bevart. Eksemplet over viser at jeg vil sette kontrakt 9999 på alle valgte elementene og sette beskrivelsen tom (oppdatere til blank). Noen av feltene gjelder kun for systemer (som lokaliseringskode) eller komponenter (som antall og produktbetegnelse). En oppdatering på disse feltene oppdaterer selvfølgelig bare de riktige elementene. 11

13 3. SYSTEM 3.1. Oppretting av nytt system i listevinduet over systemer og komponenter. Når du oppretter ett nytt system vil det få tildelt neste ledige løpenummer under systemgruppen det er plassert og det nye systemet vil bli markert i navigasjonstreet Detaljvindu Figur 2: Detaljvindu system Hvert system har et sett med nøkkelinformasjon. Systemnummer er ikke mulig å endre direkte, men genereres av systemet på bakgrunn av andre felter. Gitt nummeret +XXX=YYY.ZZZ vil XXX bestemmes av hva du velger som lokaliseringskode, YYY bestemmes av hvilken systemgruppe systemet er lagt under mens ZZZ bestemmes av løpenummeret. Når en oppretter et nytt system tildeles det automatisk et nytt løpenummer, men dette kan endres. Ved enhver endring av noen av disse verdiene blir det gjort en sjekk om dette vil generere opp et systemnummer som allerede eksisterer. Hvis det er tilfellet må du velge noe annet i lokalisering eller løpenummer. Systemer i TIDA kan knyttes opp mot rom fra romlisten. De kan også tilknyttes en ansvar og kontrakt. Lokalisering og beskrivelse er felter en kan benytte fritt for å beskrive systemet nærmere. I statusfeltet kan en velge mellom en rekke ulike statuser for å gruppere systemer. Hvilke valg en har her kan administrator i prosjektet definere. Produsent og leverandør knyttes opp mot firmaregisteret i drofus som også benyttes i innkjøpsmodulen. Ved valg av produsent og leverandør har du mulighet for å opprette ny hvis den ikke eksisterer i registeret. Se kapittel 12 for beskrivelse av firmaregisteret. 12

14 3.3. Kontrakt Både system og komponent kan knyttes til en kontrakt fra en forhånddefinert liste over kontrakter. Prosjektet kan velge å definere brukerene slik at en bruker kun har rettigheter til å endre data for den eller de kontrakter han/hun er medlem av. Når du skal opprette et nytt system må du derfor gi det en kontrakt hvis du som bruker er begrenset til en eller flere kontrakter i prosjektet. Hvilken dette er velger du fra menyen TIDA -> Velg standardkontrakt. Første gang du starter opp TIDA vil du bli bedt om å velge en hvis du må. Hvis du ikke er begrenset til noen kontrakter kan du også benytte denne standardkontrakten for å angi hvilken kontrakt nye systemer skal legges i som default Tekniske data Til både systemer og komponenter kan en angi tekniske krav. Hvilke krav en kan fylle ut er bestemt av hvilket system og komponent en står på da dette kan defineres etter type. Figur 3: Tekniske krav til komponenter MERK: Hvilke felter en kan fylle ut her kan bestemmes fra prosjekt til prosjekt og enkelt forandres av en administrator. Skjermbildet kan derfor avvike fra eksemplet. Hvilke felter en ser kan også variere fra komponent til komponent og system til system. Dette skyldes at administrator kan sette faste visninger av hvilke felter som er aktuelle for de ulike typene systemer og komponenter Historikk Her vil du få oversikt over hvem som opprettet systemet og når, i tillegg til når systemet, og av hvem, det sist ble endret. Her får du også oversikt over de siste 30 endringer som er gjort på systemet. Ved å klikke på knappen Logg ved siden av lagre får du se hele systemloggen. Denne kan også åpnes ved å velge Prosjekt Logger og velge Tida systemlogg. Her kan du da også søke på flere / filtrere. TIPS: Hvis du velger loggen TIDA (sys og komp) søker du i endringer for både systemer og komponenter. 13

15 3.6. Tilkoblinger Et system kan tilknyttes ett eller flere andre systemer for angi knytninger/avhengigheter mellom systemer. Enhver slik tilkobling har en rolle som forteller noe om forholdet mellom dem. Oppretting av nye tilkoblinger For å opprette nye tilkoblinger markerer du systemet du ønsker at skal ha en kobling i listevinduet og velger fanen tilkoblinger. I listen over tilkoblinger høyreklikker du og velger Ny kobling. En dialog hvor du kan søke etter det/de system du ønsker å opprette en relasjon til. Når du har huket av for de ønskede klikker du OK og får valg om hvilken rolle du ønsker for relasjonen. Alternativt kan du holde SHIFT inne og bla deg frem i navigasjonstreet til systemet du ønsker å gjøre en relasjon med (SHIFT hindrer at listen blir oppdatert og du bytter system). Du kan da klikke på det systemet du ønsker en kobling til og dra og slippe over tilkoblinger listen. Oversikt over tilkoblinger Bildet nedenfor viser ett eksempel på hvordan slike tilkoblinger kan se ut. Her får du ikke bare se hvilke tilkoblinger som er gjort med systemet, men også hvilke andre systemer som har en tilkobling til det valgte systemet. betyr at det er dette systemet som har opprettet koblingen mens betyr at det relaterte systemet har gjort en kobling til det aktive systemet. Bilde 1: Systemtilkoblinger Eksempelet over kan da leses som: System +B101= (leses fra overskriften) får strøm fra system +B1U1= Videre at system +B100= igjen får strøm fra (dette) system +B Ved å høyreklikke i listen får en også to andre valg: Slett: Vil slette koblingen mellom systemene (fra begge sider). Gå til: Vil gå til det valgte systemet i navigasjonstreet. 14

16 3.7. NS3420 Man kan kode systemer/komponenter med en NS3420 kode. Man kan plukke kode ved hjelp av et verktøy utviklet av Norconsult Informasjonssystemer som er integrert i TIDA. Dette krever at G-PROG Beskrivelse 6.2 eller senere er installert. I tillegg må man ha NS3420 databasen. Hvis man ikke har G-PROG kan man likevel skrive inn koden i feltet manuelt. Ved hjelp av G- PROG får man derimot også teksten fra NS3420. TIDA støtter videre eksport til beskrivelsesprogrammer ved hjelp av NS Vedlikeholdrutiner I denne fanen vises hvilke vedlikeholdsrutiner som er knyttet opp mot systemet. Bilde 2: Oversikt over vedlikeholdsrutiner for et system Her kan du knytte vedlikeholdsrutiner til det valgte systemet. Du har tre valg: Legg til: Åpner en dialog der du kan velge mellom de eksiterende vedlikeholdsrutinene i prosjektet. Du kan også velge å opprette en ny hvis ingen passende er registrert. Slett: Sletter knytningen mellom vedlikeholdsrutinen og det valgte systemet. Merk at rutinen i seg selv ikke blir slettet, kun knytningen mellom disse. Åpne: Åpner vedlikeholdsregisteret med den valgte rutinen. Her kan du se detaljer om den og evt gjøre knytninger til andre systemer/komponenter. Se også kapittel 6 for nærmere beskrivelse av vedlikeholdsrutiner. 15

17 4. KOMPONENT 4.1. Oppretting av ny komponent En ny komponent opprettes på en av følgende måter: Høyreklikke på et system eller en komponent i listen. MERK at ny komponent valget kun er tilgjengelig om du har valgt et system som du ønsker å legge komponenten i (ved å klikke på systemet i navigasjonstreet eller å klikke på det i listen eller ett av dets komponenter) Når en ny komponent opprettes vil den automatisk få visse data fra systemet det plasseres Du kan også opprette komponenter ved å lage kopi av andre komponenter. TIPS: Et komponent kan flyttes til et annet system ved å klikke på det i listen og flytte musepekeren (mens du holder knappen inne) over det nye systemet og slippe museknappen. Bruk av forslag Når du oppretter en komponent må du velge komponenttypen / produktfunksjon. Basert på erfaringsdata vil programmet foreslå en rekke komponenttyper med forslag til navn basert på hvilken systemgruppe du befinner deg i (eksempelet er fra Avløp) Bilde 3: Forslag til komponenttyper og navn 16

18 Søk i TFM produktfunksjon Hvis du ikke finner et forslag som er godt kan du søke i TFM produktfunksjoner ved å klikke på søk. Programmet vil da søke i både kode, navn, faganvendelse og eksempler fra produkttabellen (et tomt søk vil vise alle mulige valg). MERK: Listen over komponenttyper / produktfunksjoner vil normalt være lest inn fra TFM produkttabellen, men kan også prosjekttilpasses. TIPS: Du kan markere flere rader hvis du ønsker å opprette flere komponenter på en gang. Velg produkttype Du kan også velge å lage nye komponenter knyttet til produkttyper direkte (i stedet for å gjøre dette etter at de er laget). Etter å ha valgt hva slags type komponent du ønsker klikk så på Velg produkttype. De produkttyper som allerede er benyttet for den typen du valgte vil da vises som default. Du kan også søke opp andre produkttyper hvis du måtte ønske det. Se forøvrig kapittel 5 for nærmere beskrivelse av produkttyper Detaljvindu Til hver komponent kan du knytte en del nøkkelinformasjon. Bilde 4: Detaljvindu komponent Komponentnummeret blir, som for systemer, generert opp av databasen og er ikke mulig å endre direkte. For et komponentnr som består av +XXX=YYY.ZZZ-AABBBB (pluss evt en T ved typeunikt) vil det bare være mulig å endre på AA og BBBB. Dette er henholdsvis typen (TFM produktfunksjon) og løpenummer. Resten av nummeret er avhengig av hvilket system komponenten er plassert under og kan ikke endres. Endrer en i systemnummerert vil det automatisk påvirke komponentene. Typeunikt angir om komponenten er typeunik, og en kan da angi antall og enhet. Hvis en komponent er markert typeunikt vil nummeret automatisk bli påført en T på slutten. Produkttype: I tillegg til å knytte et komponent til en produkttype fra listen kan en også gjøre det i detaljvinduet her. 17

19 Produktbetegnelse: Her kan en fylle ut produktbetegnelsen på det valgte produktet når en er ferdig med prosjekteringen og ønsker å dokumentere dette. De andre feltene er som for system. Merk også at bildet viser et eksempel på et komponent brukeren bare har lesetilgang til (f.eks. pga annen kontrakt). Dette vises med hengelåsen øverst til venstre. Når en oppretter et nytt komponent vil dette som default få tildelt samme kontrakt som det systemet det legges i (evt samme som komponenten som det kopieres fra). Hvis du ikke har skrivetilgang til den kontrakten som systemet (eller den du kopierer fra) har vil systemet benytte standardkontrakten. Se forøvrig under samme avsnitt for system Tekniske krav Til en komponent kan en angi tekniske krav. Se beskrivelse under system (kapittel 3.4). Ved bruk av visninger (se kapittel 2.8) kan en begrense hvilke felter som er synlige både her og som vises i listen Historikk Oversikt over siste 30 endringer for komponenten. Kan også søkes i fra menyen Prosjekt Logger og velge TIDA Komponentlogg eller velge Logg knappen ved siden av lagre Tilkoblinger Tilkoblinger for komponenter har samme ikoner og tankegang som for systemer, men en har litt flere muligheter. Tilkoblinger som er gjort for systemet som komponenten er en del av vil vises i listen og kan ikke slettes annet enn på systemet. I tillegg kan en komponent kobles til andre systemer og/eller andre komponenter. Oppretting av nye tilkoblinger er som for system, enten ved å velge Ny kobling eller slipp og dra fra treet. I dialogen som vises kan du enten velge blant de forhåndsdefinerte eller søke frem andre. Du kan da huke av om du ønsker å lage en tilkobling til system og/eller komponenter. Også her kan du ved å høyreklikke få mulighet til å slette tilkoblinger og for å gå til systemet i navigasjonstreet NS3420 Se beskrivelse for system kapittel Vedlikeholdsrutiner I denne fanen vises hvilke vedlikeholdsrutiner som er knyttet opp mot komponenten. Dette er tilsvarende som for system se kapittel 3.8 for nærmere beskrivelse. 18

20 5. PRODUKTTYPER Hvis du har flere komponenter plassert ut i ett eller flere systemer som skal ha lik, eller tilnærmet lik, spesifikasjon, type produsent og leverandør kan en i TIDA definere disse som en produkttype. En kan da knytte alle de ønskelige komponentene til produkttypen. Endrer en så data i produkttypen vil dette automatisk bli oppdatert på alle komponentene som er knyttet til den (se også avsnittet om avvik nedenfor). Bildet nedenfor viser eksempel fra produkttypevinduet: Bilde 5: Produkttype vindu På venstre siden kan en navigere etter produkttyper enten ved å søke eller ved å velge en type. Du kan også velge å vise alle. Oppe til høyre vises en liste over aktuelle produkttyper. Nede til høre vises detaljer om den valgte produkttypen. Produkttyper opprettes enten ved å klikke på Ny produkttype fra verktøylinjen eller høyreklikke i listen. Der kan en også kopiere en eksiterende produkttype eller slette. Fra komponent og systemlisten kan en også lage en ny produkttype basert på en eksisterende komponent (se 2.6) Detaljvinduene Fanen produkttype inneholder informasjon om produkttypen utover de tekniske data. Disse feltene er som for komponent, med unntak av feltet beskrivelse som kun vises på produkttypen og som forteller noe om den. De tekniske data er også de samme feltene som for komponenter. I fanen Forekomster kan du se hvilke komponenter som benytter seg av den valgte produkttypen. Ved å høyreklikke på en komponent kan du også velge gå til for å navigere til systemet i navigasjonstreet. Fanen TFM type er en liste over hvilke TFM typer produkttypen er aktuell for. Hvis du eksempelvis har laget tre produkttyper som beskriver dører du har i prosjektet kan du f.eks. knytte alle til TFM typen DU Dør utvendig. Hvis du da senere står på en komponent av typen DU og skal knytte komponenten til en produkttype vil de tre dørene komme som forslag til hvilke du kan benytte (du kan også velge andre, men dette vil gjøre arbeidet raskere). Høreklikk i listen for å legge til eller fjern TFM type knytninger. 19

21 5.2. Avvik fra produkttypen Fordelen og poenget med bruk av produkttyper er at en kan ha flere komponenter med samme tekniske data, men ønsker likevel å ha flere ulike komponenter for å fordele i flere systemer, eller unike i et og samme system. Av og til kan en imidlertid ønske å ha noen av de tekniske data spesielle for en komponent. Hvis en, etter å ha knyttet en komponent til en produkttype, endrer tekniske data på komponenten får et spørsmål om en ønsker å overskrive de endrede data for den bestemte komponenten (gjøre et avvik). Svarer en ja vil feltet bli markert med en rød stjerne som vist på bildet. Denne verdien vil ikke bli endret selv om en gjør oppdateringer på produkttypen. Endrer en på andre data f.eks. vekt i produkttypen vil dette likevel bli oppdatert på komponenten. Ønsker en å fjerne knytningen til produkttypen kan dette gjøres ved å høyreklikke på komponenten i system og komponentlisten. Alle data fra produkttypen kopieres da over på komponenten og komponenten vil ikke lenger få oppdateringer fra produkttypen. 20

22 6. DOKUMENTER 6.1. Introduksjon I TIDA kan du legge inn dokumenter og knytte disse til komponenter, systemer eller prosjektet som helhet for å dokumentere prosjektet. Et dokument må knyttes opp mot en eller flere mapper/dokumentkategori, i tillegg til en kontrakt og eventuelt til en eller flere komponenter eller systemer. Samme dokument kan med andre ord sees fra mange ulike steder. Når du senere ønsker å se et dokument kan du gå til enten et system eller komponent og se på dokumentene derfra, eller du kan gå via en av mappene de er knyttet opp mot Legge inn nye dokumenter For å legge inn nye dokumenter kan du enten: Gå på et bestemt komponent/system, velge fanen "Dokumentasjon" og klikke på "Ny"lengst til venstre i toolbaren eller høyreklikke i dokumentlisten og velge "Ny". "Dra og slipp" et dokument fra windows utforsker og slipp det over listen for dokumenter i "Dokumentasjon" fanen. Gå til fanen "Dokumenter" i navigasjonstreet, og velge riktig dokumentmappe og velge "Ny" fra toolbaren eller høyreklikkmenyen. "Dra og slipp" et dokument fra windows utforsker og slipp det over listen for dokumenter i under en dokumentmappe. For alle disse tilfellene vises egenskapsvinduet for et dokument: 21

23 Dette vinduet består av tre deler: 1. Fil: Informasjon om filen som navn, beskrivelse osv. 2. Mapper / Dokumentkategori: Hvilke mapper/kategorier dette dokumentet omhandler. Dokumentet må knyttes til minst en mappe før du kan laste det inn. Hvis det legges i flere betyr det at dokumentet vises i alle de mappene, selv om det kun er en versjon av dokumentet. 3. Tilknyttet: Her kan du velge å knytte dokumentet til en eller flere system/komponenter. Dette betyr at har du et dokument som skal lastes inn for 10 komponenter trenger du ikke laste det opp på hver og en, men bare knytte det til de Endre informasjon om dokumenter Ønsker du å endre informasjon om et dokument eller knytte det til, evt fjerne relasjonen til et komponent/system kan du dobbeltklikke på et dokument eller høyreklikke og velge "Endre". Da kommer samme dialogen som når du legger inn et nytt dokument opp og du kan gjøre endringer. Velg "åpne" hvis du ønsker og laste ned og se på dokumentet, evt "lagre som" hvis du ønsker å lagre en kopi lokalt av dokumentet. 22

24 6.4. Legge dokumenter til produkttyper Du kan legge dokumenter til produkttyper på samme måte som du legger dem til et enkelt komponent. Forskjellen er at når du legger et dokument til en produkttype så vil dokumentet vises for alle komponenter som er knyttet til den produkttypen. Også hvis du senere knytter produkttypen til nye komponenter vil dokumentene følge med. På denne måten kan du effektivt dokumentere flere komponenter Dokumentmapper / kategori Fra navigasjonstreet kan du velge fanen "Dokumenter". Her kan du navigere deg ned de ulike dokumentmappene/kategoriene for å se alle dokumentene som er knyttet opp mot en av disse. Hvis du har skrivetilgang med rettighet 1 til TIDA kan du her også endre på hvilke kategorier/mapper som skal være i prosjektet. Høyreklikk på en mappe og velg Ny, Endre eller slett. Du kan også legge inn dokumenter til en valgt mappe her. Disse trenger ikke nødvendigvis være knyttet til noe system eller komponent Last ned alle filer Fra dokumentmappene kan du på et hvilket som helst nivå høyreklikke og velg "last ned alle filer". Alle dokumenter som er knyttet opp mot den valgte mappen eller undermappene vil da bli lastet ned til et sted du velger Inn-/Utmapper I dokumenter fanen i TIDA så finnes det to speseielle mapper: Innmapper og Utmapper. Dette er mapper som bygges opp dynamisk avhengig av innholdet som finnes i databasen. 23

25 I TIDA finnes det metainformasjon om et dokument bare ved den egenskap at det er knyttet opp mot et komponent/system, fordi systemet har informasjon slik som TFM-klassifikasjon, kontrakt osv. I innmapper og utmapper utnytter vi denne informasjonen for å enklere kunne både finne dokumenter (utmapper) og legge inn dokumenter (innmapper). Under både innmapper og utmapper ser du først de ulike måtene en kan navigere etter dokumenter på. Skråstrek (/) skiller de ulike grupperingene. F.eks. så betyr "Kontrakt / TFMtype" at først så er det gruppert etter kontrakt, deretter gruppert etter TFM-type. Utmapper Utmapper viser gruppering av dokumenter basert på hvilke systemer og komponenter som de er knyttet opp mot og det er en alternativ måte for å finne frem til et bestemt dokument på. F.eks. så betyr det hvis en navigerer til mappen: Kontrakt / TFM-typer K301 - Rørleggerarbeider NK - Toalett: "Vis alle dokumenter knyttet til komponenter av typen NK - Toalett knyttet til kontrakten K301": De ulike undermappene vil selvfølgelig variere avhengig av hvilke data som ligger i TIDA. Innmapper Innmapper fungerer etter samme prinsipp som utmapper, men i stedenfor å kun vise de kombinasjoner som faktisk har dokumenter under seg, viser innmapper alle kombinasjoner og er laget for en alternativ og enkel måte å både verifisere at alt er blitt dokumentert og for å enklere kunne legge inn dokumenter på flere komponenter systemer på en gang. Hvis du f.eks. ønsker å få en (kvantitiv) oversikt over hvordan du ligger an med dokumentasjonen under et fag eller kontrakt kan du navigere deg ned i en innmappe. F.eks. så betyr: 24

26 Kontrakt / System / TFM-Typer K302 - Luftbehandling 36 - Luftbehandling : "Vis alle komponenttyper og systemgrupper som ligger i systemer under nivå 36 luftbehandling, knyttet til kontrakt K302": Her kan en se at f.eks. det finnes 7 stk IV - Aggregatenheter og at alle syv har minst et dokument knyttet til seg, men at det finnes 30 ulike komponenter av typen JV - vifte, men at bare 15 av dem har minst et dokument knyttet opp til seg. Dette kan også benyttes for å enkelt knytte et dokument opp mot alle komponenter som tilfredstiller en sånn innmappe. Hvis du i eksemplet over hadde valgt mappen "LK - Kjøleformende 0/9" og valgt nytt dokument vil du få opp "nytt dokument" dialogen som vanlig, men om du da klikker på "Vis forslag": Vil den i dette tilfellet foreslå at dokumentet skal knyttes opp mot de 9 komponentene som tilfredsiller grupperingen i innmappen. I dette tilfellet: Komponenter av typen LK, knyttet til kontrakten K302 og ligger i et system under nivå

27 7. VEDLIKEHOLDSREGISTER Vedlikeholdsregisteret i TIDA er beregnet for å holde oversikt over hvilke vedlikeholdsrutiner som forventes i drift. En vedlikeholdsrutine knyttes så til de komponenter og systemer som denne rutinen gjelder for. Dette kan en igjen se på de ulike systemer og komponenter. Registeret åpnes fra verktøylinjen på TIDA eller når en har åpnet TIDA fra menyen TIDA -> Vedlikeholdsregister. Bilde 6: Vedlikeholdsregister vinduet Når en åpner registeret vises som default de rutinene som er definert og knyttet til et system eller komponent. For å finne en bestemt rutine kan en benytte seg av søk. Du kan også høyreklikke i listen og velge vis alle. Fra menylinjen kan du opprette nye, slette, kopiere og vise logg. Vise logg vil vise de endringer som er gjort på den eller de valgte rutinene i listen, men du kan velge å vise filteret for å gjøre andre begrensninger. Loggen kan også åpnes fra prosjektmenyen og logger Detaljvinduet For en vedlikeholdsrutine angir du informasjon om navn, kostnad, timeforbruk, personellkategori, hva slags type vedlikehold dette er og en beskrivelse av rutinen. Avhengig av hvilken intervalltype du ønsker på rutinen (kalenderbasert, driftstimerbasert eller hendelsesbasert) har du også mulighet for å fylle ut henholdsvis antall dager, timer eller angi hendelser. Som forslag for hendelser vises de som allerede er lagt inn i systemet, men du kan også velge å skrive inn en egen hendelse (som vår, høst osv). 26

28 Ved å markere flere rutiner i listen kan du også gjøre oppdateringer på mange rutiner samtidig. MERK: De ulike personellkategoriene og vedlikeholdstypene ligger i egne registre og kan derfor variere noe fra prosjekt til prosjekt Knytning til systemer og komponenter For å knytte et system eller en komponent til en vedlikeholdsrutine velger du fanen Gjelder for. Ved å høyreklikke i listen får du valgene Legg til og Slett. Velg slett for å fjerne knytningen til et system/komponent. Velger du legg til kommer en dialog der du kan søke opp hvilke komponenter / systemer du ønsker at rutinen skal gjelde for. Se også kapittel 3.6 for beskrivelse av hvordan en kan opprette og gjøre knytninger fra system og komponent oversikten. TIPS: Skal du f.eks. knytte en rutine til alle luftbehandlingssystemene skriver du i nr =360 velger at du bare skal søke i systemer og klikker på søk. I listen over resultater kan du da høyreklikke og velge Merk alle. 27

29 8. FIRMAREGISTER Firmaregisteret inneholder informasjon om de ulike firma (leverandører, produsenter) som prosjektet har informasjon om. Registeret kan åpnes fra menyen Prosjekt -> Firmaregister eller menyen TIDA -> Firmaregister eller fra verktøylinjen i TIDA. Firmaregisteret benyttes både av innkjøpsmodulen i drofus og TIDA. Bilde 7: Firmaregister Firmaregisteret består av følgende informasjon for den enkelte leverandør: Firma: Informasjon om firmaet, slik som navn, e-post, adresser osv. Kontakter: Til hvert firma kan det registreres en eller flere kontaktpersoner. Høreklikk i listen over kontakter for å endre disse. Fanene komponenter/systemer og produkttyper vises hhv hvilke komponenter systemer og produkttyper det valgte firma er leverandør eller produsent av. MERK: Fanene Anbudsgrupper og avtaler vises kun hvis du har tilgang til innkjøpsmodulen i drofus. Tilsvarende vises fanene Systemer, Komponenter og produkttyper kun hvis du har tilgang til TIDA. Brukere som har tilgang til TIDA kan bli gitt ulike rettigheter og dermed også ha ulike muligheter for å gjøre det som er forklart i de foregående kapitlene. En bruker kan gis rettigheter fra 1-4: Rettighet 4: Brukeren har ikke tilgang til modulen og kan ikke åpne TIDA. 28

30 Rettighet 3: Brukeren har kun lesetilgang og kan ikke endre på noen data. Rettighet 2: Brukeren kan endre på all data om komponenter og systemer og opprette og slette disse. Rettighet 1: - Endre på systemgruppene (plassering, nr og navn). Endre på typer roller som kan opprettes mellom systemer og komponenter. Endre på ulike statusverdier som kan gis til systemer og komponenter. Endre på ulike visninger som kan benyttes. I tillegg kan en som administrator i drofus endre hvilke felter en ønsker å fylle ut av tekniske data. 29

31 9. RAPPORTER OG EKSPORTER 9.1. PDF rapporter Hvis du fullversjonen av drofus kan du få tilgang til PDF rapporter for TIDA ved å gå i menyen Prosjekt->Rapportoversikt og velge Teknisk database. Tilgjengelig foreløpig er rapport for liste over systemgrupper med systemer og eventuelt komponenter Eksport til MS-Excel Alle systemer og komponenter kan eksporteres til MS-Excel ved å velge fra menyen drofus Eksporter til MS-Excel Teknisk informasjonsdatabase (eller TIDA->Teknisk database til MS-Excel). Alle lister i TIDA kan også eksporteres til Excel ved å markere en rad i listen og trykke Ctrl + e Eksport til NS3459 TIDA kan eksporteres til NS3459 for import i et beskrivelsesprogram (slik som G-PROG Beskrivelse eller FOCUS Anbud. Du må ha fullversjonen av drofus for å få tilgang til dette. Velg da fra menyen drofus->andre eksporter->tida->ns3459. For at denne eksporten skal fungere godt bør alle komponenter og systemer være kodet med kontrakt. 30

32 10. IMPORT FRA IFC Innledning TIDA kan importere datagrunnlag fra BIM via IFC. Dette gjør at du kan benytte en prosjektert modell som underlag for dokumentasjon. Rådgivere og entreprenører kan etter en import benytte TIDA til å dokumuntere og legge opp dokumenter og spesifisere de faktiske data for det som er levert i bygget. Hvordan data struktureres og grupperes i TIDA kan tilpasses prosjektet. Grupperinger av data kan også gjenbrukes fra prosjekt til prosjekt for kunder som bruker TIDA i flere prosjekter. Dette kapitlet består av to deler. De første avsnittene gjelder praktisk bruk for å gjøre en import. Det siste avsnittet gir en detaljert forklaring på hvordan man kan konfigurere importen slik at datagrunnlaget blir slik man ønsker Importvindu For å starte import fra en IFC-fil til TIDA så velger du drofus > IFC > TIDA IFC import på menylinjen. Du må ha skrive rettigheter til TIDA for å kunne utføre en import. Du vil få opp et vindu tilsvarende bildet under når du har åpnet importen. Dette består av fire deler. 1. Liste over systemer og komponenter som skal importeres/oppdateres 2. 3D visning av IFC filen 3. Liste med instanser/forekomster som er knyttet til komponentet som er valgt i 1 4. Egenskapene knyttet til komponentet eller forekomsten/instansen i 2 Det første du må gjøre er å velge en importkonfiguasjon tilpasset den modellen du skal importere. Du kan enten velge en basiskonfigurasjon basert på det faget du vil importere (ARK, RIV, RIE) eller en som er tilpasset det CAD verktøyet som er benyttet hvis det finnes. For mer imformasjon om hvordan man lager egne konfigurasjoner se avsnitt Konfigurasjonen du velger bestemmer hvilke systemer og komponenter som markeres for import og hvordan de grupperes. 31

33 De foreslåtte systemer og komponenter basert på innholdet i bygninsinformasjonsmodellen vises øverst til venstre (1). Den inneholder en avhakning som angir om man ønsker å importere komponentet eller ikke, navn, antall og klassifisering. Dersom systemet eller komponenten er gitt et navn i modellen vises det i navn kolonnen, ellers er feltet tomt. Du kan endre navnet dersom det er ønskelig. For systemer angir tallet i antall kolonnen hvor mange komponenter det består av. For komponenter angir tallet hvor mange forekomster det består av. Du kan klikke raden og objektene vil bli markert i 3D visningen. I klassifiseringskolonnen vises det hvor godt man har klart å klassifisere systemet eller komponenten til det klassifiseringssystemet som benyttes, for eksempel Tverrfaglig merkesystem (TFM). Dersom man fant ett treff vises det grønt og rullelisten består kun av ett valg. Dersom man fant flere mulige treff så vises det oransje og rullelisten består av de ulike valgene. Du må da velge det som er riktig. Dersom man ikke fant noen treff så vises det rødt, rullelisten er tom og du må selv velge riktig system eller komponent i TIDA. Dette gjøres ved å trykke på "..." knappen ved siden av rullelisten. Det kan du også gjøre hvis det som ligger av forslag er feil. Når du er fornøyd med navngiving og klassifisering og har haket av de komponentene du ønsker å importere kan du trykke på "Importer" (5) for å utføre importen. Det er mulig å gjøre flere endringer for regruppering og restrukturering av de foreslåtte komponentene før du gjør importen, se Visning av 3D-modell Bestemme hvilke objekter som skal vises i vieweren Øverst til høyre i vinduet vises 3D-modellen. De valgte komponentene i listen øverst til venstre vil til enhver tid være fremhevet med en egen farge. I tillegg kan du benytte knappene over listen for å kontrollere hvilke elementer som vises i visningen. Dette fungerer på samme måte som i Solibri Model Viewer: 32

34 + legger til det valgte elementet i visningen - fjerner det valgte elementet fra visningen = viser kun forekomstene som tilhører det valgte elementet * viser alle forekomster i modellen. avgjør om elementer som ikke er med i visningen vises i en gjenomsiktig gråfarge eller om de ikke vises i det hele tatt. Zoome inn og ut Du kan navigere deg rundt i 3D modellen ved bruk av musen og ulike navigasjons "moduser" som du bestemmer ved å høyreklikke i vieweren. I tillegg finnes det to ulike knapper over listen av systemer:. Når du står markert på en forekomst i listen nederst til venstre kan du trykke på pluss-knappen som vil zoome inn på det valgte objektet. Det samme skjer om du dobbelt klikker på den. Hvis du ønsker å komme tilbake til start posisjonen kan du når som helst trykke på minus-knappen Liste av forekomster Nederst til venstre vises en liste av alle forekomster som tilhører den valgte komponenten i listen av systemer. Der vises både instans klassen og type klassen til forekomstene samt deres navn. Når du dobbeltklikker på en forekomst zoomes det inn på den valgte forekomsten i vieweren Liste av egenskaper Når du velger en komponent eller en av forekomstene i listen av forekomster vises dens egenskaper i listen nederst til høyre. Egenskapene listes under en av tre nivåer: Grupperte verdier: Egenskapen er brukt for å gruppere forekomstene i komponenter Ulike verdier: De ulike forekomstene har mer enn én verdi for den valgte egenskapen. Det vil si at ikke alle forekomstene har lik verdi. Resten: Egenskapen er ikke brukt for gruppering og alle forekomstene har lik verdi Du kan også se om verdien til egenskapen skal importeres i TIDA og i såfall til hvilket attributt Endring av systemer og komponenter før import Etter at du har åpnet en modell for import og valgt en konfigurasjon kan du endre hvordan de faktiske IFC objektene er gruppert i komponenter. Hvis du velger en komponent i listen av systemer og høyreklikker får du opp en kontekstmeny med et sett med valg for å gjøre dette. Gruppering / splitting Under menyen Gruppering for gruppering av IFC objektene. Gruppér på typeobjekt på de unike type objektene. Dersom alle forekomstene har samme type vil ikke dette valget vises. Gruppér/splitt på instanser ene. Dvs en komponent i TIDA for hver forekomst i modellen. I tillegg får du et sett med egenskaper som du kan velge å gruppere på. Settet består av av alle egenskaper som allerede brukes for 33

35 gruppering samt de som det finnes to eller flere verdier til. Se for øvrig kapittel 10.8 for forklaring av hvordan gruppering foregår. Endre systemtilhøringhet Dersom du ønsker å flytte en komponent og alle dens forekomster fra et system til et nytt Flytt til nytt system opprettes et nytt system uten navn med den nye komponenten. Du kan endre navnet hvis du ønsker. Dersom du ønsker å flytte en komponent og alle dens forekomster fra et system til et Flytt til eksisterende system komponenten flyttes til det valgte systemet. MERK: Dersom du lukker programmet eller velger å bruke en annen importkonfigurasjon på den samme IFCfilen så mister du alle endringer du har gjort i listen av systemer Gjenttatte importer (merge) av samme modell Du kan importere/oppdatere datagrunnlaget i TIDA også etter at du har jobbet videre med en modell som allerede er importert. Importen vil oppdatere antall og annen informasjon om komponenten som importeres hvis den eksisterer fra før. Du vil da få frem eksisterende klassifisering/navn på komponenten i listen over komponenter/systemer. Men hvis du sletter et helt system eller gjør store endringer vil ikke de komponenter som er fjernet bli fjernet i TIDA, de må du manuelt fjerne derfra også Oppsett av importkonfigurasjoner Dette avsnittet inneholder detaljert teknisk forklaring på hvordan importen kan konfigureres og hvordan dette fungerer i forhold til en IFC modell som krever litt kjennskap til den underliggende modellen. Du trenger ikke lese dette avsnitte med mindre du vil gjøre endringer i hvordan importen fungerer. Bakgrunn Når man lager en BIM modell som rådgiver er ett av hovedfokusene å produsere en geometrisk 3D-modell som er god nok for å kunne bygge etter. I en åpen BIM (IFC) er derfor naturlig nok mesteparten av innholdet informasjon om alle de ulike delene/elementene. Når det er snakk om FDV, merking og dokumentinnsamling er det noen av elementene som er mer sentrale enn andre. IFC import i TIDA lar deg både hente underlaget for dokumentasjon direkte fra rådgivers modell og hjelper til med å gruppere de ulike elementene som bør dokumenteres som en post. MERK: Selv om vi slår sammen flere instanser til en post i TIDA ved import så tar vi vare på alle instans GUIDene så vi vet hvilke objekter i BIM-en det er snakk om. Grupperingen gjøres da først og fremst for at det skal bli enklere å finne frem og forenkle arbeidet med dokumentasjonen. 34

36 I følgende eksempel (illustrert over) finnes det et radiatorsystem. I IFC-modellen består dette av 333 ulike deler (objekter/instanser), men det er sannsynligvis ikke ønskelig å dokumentere hver og en av disse. I IFC modellen har vi også informasjon om typer og en type objekt inneholder felles informasjon om flere instanser. I dette eksempelet finnes det 102 ulike typeobjekter. Grunnen til dette er blant annet at et rett rør, en skjøt eller en vinkel er representert med ulike typer og det er det heller ikke ønskelig å dokumentere 102 ulike poster om dette radiatorsystemet. Om instanser, typer og IFC klasser: En IFC klasse er den definisjonen i IFC standarden som angir hvordan objekter som betyr noe bestemt skal lagres i en IFC modell. F.eks. så skal alle rom i en IFC modell lagres som IfcSpace. Et rom i en IFC modell er da et objekt med IFC klassen IfcSpace. Både instanser og typer har en bestemt (men forskjellig) IFC klasse. En instans er en bestemt forekomst av et element i modellen, f.eks. en forekomst av en lampe i et rom. Alt du "ser" i en IFC modell er instanser. De har ofte ganske lite informasjon med unntak av plassering og informasjon som er unikt for denne instansen. Felles informasjon om alle lampene som er like bør settes på typen som denne instansen relaterer til. En type er således et virtuelt objekt du ikke ser i IFC modellen, men som benyttes for å legge felles informasjon om flere instanser på. Ikke alle instanser må ha en type, men ofte og spesielt for tekniske fag vil de ha det. Med tanke på drift og en rasjonell dokumentinnsamling ønsker man kanskje en enda bredere gruppering av disse rørene. IFC import i TIDA har derfor en konfigurerbar gruppering der brukeren selv kan bestemme hvilke poster som skal slås sammen og ikke. Ett eksempel kan være at man kun ønsker å ha en sekkepost for alle rørene i radiatorsystemet uavhengig av f.eks. dimensjon, som man ønsker dokumentert, men at man ønsker en unik post for hver av ventilene fordi de skal merkes på bygningen: 35

37 Gruppering ved import til TIDA Det som blir avgjørende for å få et ønsket resultat inn i TIDA er derfor at man setter opp de riktige reglene for hvordan man ønsker å dokumentere dataene. I en IFC-modell vil du ha mange instanser som er knyttet til et system. Hver av disse instansene kan være av forskjellige klasser i IFC modellen. Instansene kan også ha en relasjon til et typeobjekt av en bestemt type. Hvis du tenker deg all informasjonen om de ulike instansene og deres typer for et gitt system som en utflatet tabell kan det se noe sånt ut: Instans IFC klasse Instans GUID Instans Navn Type IFC klasse Type GUID Type Navn IfcEnergyConversionDevice 16$HDZ_vHF IfcSpaceHeaterType 06VXQXd_DFR MC IfcEnergyConversionDevice 3yeIYbyRvA IfcSpaceHeaterType 3WndQYfrrFx MC IfcFlowController 0rbGfJ1NDA IfcValveType 3YrdQE3TX4b AT IfcFlowSegment 2$s5CNeE5x IfcPipeSegmentType 0GQA6P_YPB Pressfittingsysstem IfcFlowFitting 2d3tY8VUv IfcPipeFittingType 2BlvDWFX9C Pressfittingssystem IfcFlowSegment 09vyWhMPA IfcPipeSegmentType 0owoXlMYBc Pressfittingssysetm IfcFlowController 0nFVv0ZT19 ISOSKILLREKT Tabell 1: Instanser og typer for et eksempel system Konfigurasjonen kan da settes opp til å bestemme hvilke rader man ønsker å "slå sammen" ved en import til TIDA. De første to radene representerer to ulike forekomster av den samme radiatoren, men som i IFC modellen kommer ut med ulike typeobjekter. Hvis man ønsker at disse skal være en post i TIDA kan man da lage seg en regel som sier at alle instanser som har en type av ifc-klassen IfcSpaceHeaterType og som har samme navn på typen skal grupperes. I Eksemplet over ville man da fått en post i tida med navn "MC11-508" som representerte begge disse radiatorene. Tilsvarende kan man f.eks. sette opp regler om at alle ventiler ønsker vi at skal være unike uansett fordi man ønsker unik merking. Da kan man lage regel om at alle av IfcValveType skal grupperes unikt (ikke slås sammen). Når man ser på rør eksemplene så kommer de ut som to ulike ifc klasser, både på instansene og på typene, men med tanke på dokumentasjonsinnsamling er det kanskje ikke ønskelig å lage to ulike poster bare fordi den ene representerer et rett rør og den andre et bøyd rør. Da kan du lage en grupperingspost som gjør at alle instanser av enten den ene klassen eller den andre vil bli slått sammen. 36

38 Den siste raden viser at man i en IFC fil ganske ofte også vil finne instanser som ikke har knyttet noen type til seg. Siden klassene som benyttes for å beskrive en instans ofte er veldig generelle er det vanskelig å gi noe kvalifisert svar på hva det er så brukeren må selv klassifisere det riktig. Ved å benytte konfigurasjonen som angitt over vil en gruppering ved import gjøre at følgende vil vises ved import av denne filen: Redigering av TIDA IFC importkonfigurasjon Du kan redigere importkonfigurasjonen ved å gå til Administrasjon -> Rediger TIDA IFC importkonfigurasjoner på menylinjen. Du må være administrator for å redigere importkonfigurasjoner. En importkonfigurasjon definerer regler for hvordan forekomstene skal grupperes i komponenter ved import til TIDA. Konfigurasjonen består av en eller flere komponentkonfigurasjoner som definerer hvilke IFC klasser som skal grupperes sammen og importeres når denne konfigurasjonen benyttes. For hver komponentkonfigrasjon angir man så en liste med instansattributter og/eller typeattributtsom definerer hvilken verdi på objektet det skal grupperes på. Den kan også definere hvilken TIDA attributt som det skal importeres til. Eksempel: Hvis du har en komponentkonfigurasjon som gjelder for ifc klassen IfcFanType som har type attributtene ApplicableOccurrence og Name satt betyr det: For et gitt system - gruppér sammen alle instanser som har et type objekt av typen IfcFanType som har samme verdi i både ApplicableOccurrence og Name i typeobjektet. Videre så kan man som i eksemplet under angi at verdien som ligger i ApplicableOccurrence skal importeres til Navn i TIDA. Ved å definere denne reglen betyr det at alle objekter i IFC modellen som har en type av IfcFanType vil følge denne reglen. Siden det finnes en konfigurasjon for denne klassen betyr det også at disse forekomstene vil bli huket av for import. De forekomstene i IFC modell som ikke har noen komponentkonfigurasjon blir som gruppert sammen med alle av samme ifc klassen og samme verdi i Name. De vil ikke være huket av for import. 37

39 Når du velger å redigere en importkonfigurasjon åpnes et vindu som vist i skjermbildet under Velge hilken importkonfigurasjon du ønsker å redigere, slette eller lage ny. 2. Viser alle komponentkonfigurasjonene som er definert for importkonfigurasjonen. Her kan du også legge til og fjerne en komponentfigurasjon fra importkonfigurasjoneen. 3. Her bestemmer du hvilken IFC klasse komponentkonfigurasjonen gjelder for, evt legger til flere om du ønsker å gruppere flere IFC klasser sammen i en komponentkonfigurasjon. Du kan endre klassen ved å velge en annen i rullelisten. 4. Her kan du velge og legge til attributter på instans og type du ønsker at den valgte komponentkonfigurasjoen skal gruppere på. Det lønner seg å gruppere kun på type verdier da det å gå gjennom verdier for alle instanser i en større modell vil være svært tidkrevende. 5. For det valgte attributtet må du bestemme hvilket IFC attributt den skal gruppere på. Du kan også sette hvor det skal importeres til i TIDA. TIDA attributten velges fra rullelisten. Den inneholder et sett med kjernedata samt et valg for å velge tekniske data. Når du har valgt en teknisk data attributt så legges den til nederst i rullelisten for at man raskt skal kunne velge det samme attributtet senere. 6. Lagre endringer i den valgte importkonfigurasjonen. 38

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs. Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 30.03.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21 REN Beredskap Dokumentasjon Forfatter Dato Bjørn Even Wahlstrøm Innholdsfortegnelse Om dokumentasjonen 5 Endringshistorikk 5 Om REN Beredskap 6 Lokale samarbeidsgrupper 6 Samarbeide og dele informasjon

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer