CarCare - Dokumentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CarCare - Dokumentasjon"

Transkript

1 CarCare - Dokumentasjon Introduksjon CarCare er et skybasert system for bilpleiebransjen. Systemet gir bilpleiesentre muligheten til å holde oversikt over ansatte, produkter, avtaler m.m. i ett og samme kontrollpanel. Innlogging For å logge inn i CarCare går du til Car-Care.no. Du vil få valget mellom å logge inn som bilpleie eller forhandler. Forhadlersiden er en del av logistikkmodulen som beskrives mot slutten av denne manualen. Du logger inn med et firmabrukernavn, brukernavn og passord. Firmabrukernavn er felles for alle brukere og forhandlere hos ditt firma. Dette får du utdelt ved oppretting av CarCare-konto. Firmabrukernavn består av små bokstaver. Hvis firmanavnet ditt er Jacobsen Bilpleie, vil firmabrukernavnet ditt kunne være jacobsen. Administrator hos hvert firma kan selv opprette flere brukere, dersom det er ønskelig. Hvis du allerede er logget inn, vil du få opp en melding øverst som lar deg gå direkte til kontrollpanelet, slik bildet viser. Etter første innlogging Når du logger inn for første gang, kommer du til ukeskalenderen. Her kan du se hvor mange timer firmaet har ledig for hver dag i en uke, med mulighet for å hoppe frem

2 og tilbake ved hjelp av knappene og nedtrekksmenyen i bunnen. For å få komme igang med systemet, bør du legge inn alt av ansatte, produkter, kundegrupper osv. Når det er gjort, kan systemet tas i bruk. Produkter og kvalifikasjoner Det første som bør legges inn, er kvalifikasjoner. Dette brukes til å kategorisere dine ansatte, etter hva slags arbeid de er kvalifisert til å utføre. Dette finner du under Admin Ansatte, og så «Opprett / endre kvalifikasjoner» nederst. Du kan f.eks ha en kvalifikasjon kalt «Ditec» og en for «Bruktbil». Det er opp til deg, og hva ditt firma trenger. Når det er gjort, går du til Admin Produkter, for å opprette produktkategorier og produkter. Trykk først på Opprett produktkategori. Du blir bedt om å oppgi et navn, f.eks. Lakkonservering eller Bruktbil. Når kategorien er lagret, vil den bli tilgjengelig i nedtrekksmenyen, til høyre under hovedmenyen. Har du flere kategorier, kan du bytte mellom dem her. Nå er det tid for å opprette et produkt. Trykk på Opprett produkt nede til venstre i Produktadministrasjonen. Produktskjemaet inneholder en del forklaringer, under hvert felt. Samme skjema brukes dersom du senere trenger å endre produktinfo. Det er verdt å nevne at Garanti -feltet brukes for repeterende avtaler. F.eks. hvis en kunde ønsker årlig rebehandling av Ditec. Antall måneder er hvor lang tid det går før en ny avtale reserveres. Avtaler reserveres en måned frem i tid. Det vil si at hvis en kunde har behandling 20. august 2012, og Garanti -feltet er utfylt med 11 måneder, vil en forespørsel sendes ut til kunde 20. juli, om hvorvidt kunden ønsker behandling rundt 20. august 2013.

3 Feltene for tredjepartsnummer og timeart kan stå tomt for de firma som ikke har bestilt ekstra integrasjonsmodul mot økonomisystem, eller andre tredjepartssystemer. Ansatte For å kunne registrere avtaler, må man også opprette ansatte. Det gjøres via Admin Ansatte, og Opprett ansatt. Her fyller du ut navn, og annen info om den ansatte, samt hvilke kvalifikasjoner vedkommende har. Det er viktig at du markerer både Vis på monitor og Aktiv, for ellers vil ikke den ansatte vises i avtaleregistreringen. Hvis en ansatt senere slutter i jobben, kan du gå inn og fjerne disse markeringene. Når en ansatt deaktiveres, vil personen fjernes fra ansattlisten. Hvis du senere ønsker å hente frem tidligere ansatte, kan du trykke på knappen «Tidligere ansatte» øverst til høyre i skjermbildet. Fra ansattoversikten kan du også opprette fraværskategorier og tidskategorier. Førstnevnte brukes i hovedsak kun for de firma som har bestilt ekstra modul for integrasjon med timeregistrering. Tidskategorier lar ansatte med nødvendige kvalifikasjoner registrere annet arbeid i touchpanelet (mer om det senere). Her kan du for eksempel opprette en tidskategori kalt Kontortid, som krever kvalifikasjonen Administrasjon eller andre arbeidsoppgaver som ikke går på dette med vanlig arbeid og bilpleie. Dersom du ønsker å bruke touchpanelet må du også gi de ansatte hver sin pinkode. Språket du velger for den ansatte, vil også gjelde i touchpanelet. Nederst i skjemaet kan du justere arbeidstider. Automatiske avtaler vil ikke registreres utenfor arbeidstid, men du kan selv overstyre dette ved å opprette avtaler manuelt.

4 Kundegrupper Alle kunder må være lagt inn i en kundegruppe. Du oppretter disse via Admin Kundegrupper, på samme måte som produktkategorier, som tidligere beskrevet. Hvert firma bestemmer selv hvordan de vil dele inn sine kunder. F.eks. kan man ha grupper som Ordinære kunder og Bedriftskunder. Kunder Nå er det bare en ting som mangler: Kundene. Du kan opprette kunder ved å gå til Admin Kunder. Fra denne siden kan du også søke i eksisterende kunder, registreringsnummer på bil osv. Kunder og biler kan også opprettes via avtaleveiviseren, som beskrives under. Du velger selv hvilke felter du vil fylle ut for hver kunde, men det er viktig at kunder som ønsker automatiske rebehandlinger ligger inne med telefonnummer, slik at systemet automatisk kan kontakte disse når tiden er inne for ny behandling. Når en kunde er opprettet, kan du via Handlinger -menyen få tilgang til ulike valg for hver kunde. Du kan også gå direkte til kunderapporten, hvor du vil få oversikt over hvilke repeterende avtaler som ligger inne, når neste avtale vil bli sendt ut, og hvilke SMSer kunden har sendt/mottatt. Du kan legge til / endre biler herfra, eller via avtaleveiviseren, på samme måte som ellers i systemet.

5 Avtaleveiviser og kalender Nå er systemet klart til å tas i bruk. For å opprette din første avtale, går du til Registrering Dagsoversikt. Du får nå opp en tabell med klokkeslett til venstre, og de ansatte på toppen. Ved å trykke på kalenderikonet, kan du bytte mellom ulike dager. Alle avtaler for en gitt dag, vises i denne kalenderen. For å opprette en avtale, dobbeltklikker du i en tabellcelle, under den ansatte du vil at skal ta jobben.

6 Veiviseren kommer med en del hint og forklaringer underveis. Til venstre i veiviseren, ser du hvilke deler den består av. Først finner du kunden, så bilen som skal ha behandling, før du velger produkt(ene), og evt. bytter ansatt. Siden for Avtaleinfo inneholder valg for klokkeslett, hvorvidt avtalen skal gjentas med gjevne mellomrom, og beskjeder som skal vises i kalenderen og på monitoren. Avtaleveiviseren følger samme oppsett også når avtaler redigeres. Det er veldig viktig at man går gjennom alle stegene i veiviseren, selv om man kun endrer en liten detalj. Ingenting blir lagret før du trykker på den røde Lagre avtale -knappen på siste side. På samme tid er det også viktig at du trykker på Lagre -knappene i bunnen av Produkter / ansatt, Avtaleinfo og Oppdeling, dersom du endrer noe på disse sidene. Dette er en sikkerhetsmekanisme som stopper mange mulige brukerfeil, og hindrer at det oppstår korrupte avtaler. Når en avtale er lagret, blir kalenderen seende slik ut:

7 Annen funksjonalitet Det som er beskrevet over er ment for at du skal komme raskt igang. I tillegg til dette, har systemet støtte for statistikk, oversikt over helligdager, automatisk generering av brev, m.m. Feriedager Feriedager finner du i Admin-menyen. Herfra legger du inn det du vil av fridager og helligdager. Automatiske avtaler vil aldri reserveres på helligdager, så her kan det være lurt å legge inn dager senteret har stengt, for å unngå at kunder får ugyldige avtalereservasjoner. Brev Dersom en kunde ikke svarer på henvendelser om automatiske avtaler (sendes til kunden på SMS), vil det etter 48 timer opprettes et brev, som kan sendes per post. Hvis det er noen produkter du aldri ønsker å sende ut brev for, velger du dette ved å redigere et produkt i produktadministrasjonen, og markere Ikke send brev. Det opprettes også brev dersom en kunde sender en STOPP -melding som svar på automatisk SMS-henvendelse. Brev kan lastes ned som PDF-filer, og deretter skrives ut og sendes i posten. Når et brev er sendt, trykker du på Sendt -knappen, og brevet skjules fra oversikten. SMS-tilbud Ved å gå til Admin SMS-tilbud, kan du sende ut tilbudsmeldinger til hele kundegrupper. Det kan være lurt å dele opp kundene i flere grupper, slik at senteret får mulighet til å målrette tilbudene bedre. Ved utsendelse av tilbud, kan du detaljstyre hvilke dager, og fra hvilket klokkeslett, meldingene skal sendes ut. Du kan også styre hvor mange meldinger du ønsker å sende ut for hver av de valgte dagene. Velger du 0 i feltet Meldinger per dag, vil systemet sende ut alle meldingene fortløpende, uten begrensninger. Et eksempel kan være at du sender ut 100 meldinger per dag, mandag, tirsdag og torsdag, etter klokken 13:00. Dette kan være spesielt nyttig hvis det er snakk om et godt tilbud, for da unngår du at alle kundene tar kontakt samme dag. Monitor Monitoren finner du ved å gå til System Monitor. Dette er en ren kalendervisning, som viser alle avtaler som er satt opp for dagen idag. Den oppdaterer seg automatisk hvert 30. sekund, så den egner seg godt som infoskjerm.

8 Å ha en infoskjerm vil hjelpe de ansatte å holde orden på hva som skal gjøres, samt at kunder vil kunne se når deres bil skal behandles. SMS-maler Dersom du ønsker å endre på oppsettet av SMSer som sendes ut fra Car-Care, bruker du «SMS-maler»-siden under «Admin»-menyen. Dette kan være nyttig dersom du ønsker å avslutte meldingene med f.eks en julehilsen, eller et eksklusivt tilbud til trofaste kunder. Statistikk Admin Statistikk gir deg oversikt over hvor mye ledig tid senteret har, samt hvor mange SMSer som er sendt ut og mottatt i en gitt periode. Ved repeterte avtaler vil systemet sende ut tilbud om behandling til kunde, og vente på en Ja, Nei eller Stopp -melding. Prosessen med å fjerne eller godkjenne avtaler tar systemet seg av, men det hender at kunder misforstår, og sender feil. Derfor kan det være lurt å følge med i SMS-loggen med jevne mellomrom. Det finnes også statistikk over produktbruk og arbeidstyper. Her får du opp antall behandlinger som er foretatt med de ulike produktene, samt tidsbruk på andre arbeidstyper. Disse sidene forutsetter at de ansatte bruker touchpanelet (beskrevet under) for å registrere arbeid. Firma som ønsker det, kan også bestille en modul for SMS-tilbakemeldinger. Se mer om det mot slutten av manualen.

9 Touchpanel Touchpanelet er et ekstra kontrollpanel, ment for de ansatte. Som navnet tilsier, er panelet ment å brukes på touchenheter som nettbrett (ipad) eller smarttelefoner. Panelet fungerer også på PC, for de som foretrekker det. Du finner touchpanelet under System, og Touchpanel. Hvis du allerede er logget inn i adminpanelet, vil du, av hensyn til sikkerheten, måtte logge ut derfra, før du får tilgang til touchpanelet. Adressen til touchpanelet er carcare.no/touch/login/[dittfirma]. Dette finner du også i adressefeltet, når du går inn på System og Touchpanel fra adminpanelet. Du kan da skrive inn denne adressen i nettleseren på din ipad eller smarttelefon, for å få tilgang til panelet derfra. Alle ansatte som har fått en pinkode (velges i ansattoversikten i CarCare), kan logge inn via Touchpanelet. Alle ansatte må ha en egen, unik pinkode, som velges under «Admin» og «Ansatte» i CarCare. Ved innlogging vil den ansatte få beskjed om å starte sin arbeidsdag. Dette brukes internt i systemet, for å beregne tidsbruk og timelister. Det er viktig at alle ansatte også trykker Avslutt arbeidsdag, og bekrefter at arbeidsdagen skal avsluttes, hver dag. Gjøres ikke dette, vil det resultere i unøyaktig statistikk, og feil i timelister. Etter innloggingen, får hver ansatt opp en liste over dagens aktive avtaler. Hvis en eller flere avtaler fra tidligere dager ikke har blitt markert som ferdig, vil også disse vises i denne listen, da uthevet i gult. Klokkeslettet på avtalen er det som er angitt i kalenderen i CarCare. Den ansatte kan likevel velge å begynne på avtaler på andre tidspunkt, men det anbefales å følge oppgitt tid.

10 Påbegynt avtale For å begynne på en jobb, trykker den ansatte på avtalen i touchpanelet, og så på Start jobb. Når det er gjort, begynner en tidtaker å telle, nederst på skjermen. Den ansatte får opp relevant informasjon om jobben, samt valg for å ferdigstille og/eller sette jobben på vent. En jobb kan f.eks settes på vent hvis bilen må tørke, eller det skulle komme inn en hastejobb. Ventende avtaler kan gjenopptas senere. Markeres en jobb som ferdig, vil den forsvinne fra den ansattes jobbliste. Oppsettet for annet arbeid (opprettes under Ansatte - Tidstyper i CarCare), fungerer på samme måte som vanlige avtaler. Ansatte vil automatisk bli logget ut av systemet etter to minutters inaktivitet. De kan også velge å logge seg ut selv, oppe i høyre hjørne. Ved neste innlogging, vil den ansatte bli tatt tilbake til aktiv jobb, eller jobblisten, hvis ingen jobb er aktiv for øyeblikket.

11 Ekstra funksjonalitet og moduler På sidene over har vi gått gjennom det som i dag er «grunnmodulen» i CarCare. I tillegg til dette, finnes det noen ekstramoduler som kan bestilles. Ta kontakt dersom ditt firma ønsker disse tilleggene. Tilbakemelding på SMS Modulen for SMS-tilbakemelding fungerer slik at det sendes SMS til kunder to dager etter endt behandling (avtalen markeres som ferdig i CarCare), hvor kunden blir spurt om hvor fornøyd han/hun er med jobben (poengscore 1-6). Svarer kunden, registreres poengene på «Tilbakemeldinger»-siden under «Admin» og «Statistikk». Det er mulig å deaktivere tilbakemeldinger på enkeltavtaler eller på hele produkter. Dette gjøres hhv. I avtaleveiviseren (Avtaleinfosiden, under notatfeltene) eller produktadministrasjonen (Rediger produkt), slik skjermbildet viser. Har du en kunde som f.eks får vasket bilen annenhver uke, er det ikke sikkert denne kunden ønsker å få disse meldingene hver gang.

12 Logistikkmodul Denne modulen egner seg godt for de største brukerne av CarCare. Den åpner for at forhandlere selv kan logge inn og bestille avtaler (via forhandlerskjemaet på innloggingssiden). I tillegg aktiveres en ekstra oversiktsside i CarCare med status for alle ordre. Denne siden finner du i menyen under «Registrering» og så «Ordrebehandling». Nye bestillinger kommer inn, før de bekreftes, og tildeles ansatte i touchpanelet. Prosessen åpner også for transport av biler, kontroll og fotodokumentasjon. I utgangspunktet vil privatkunder dukke opp her når denne modulen aktiveres. Forhandlere vil først få mulighet til å bestille når forhandlerkontoer opprettes. Opprette forhandlerkonto Dette gjøres under «Registrering» og «Forhandleroversikt». Trykk «Opprett forhandlerkonto» og finn en eksisterende kunde. Når kunde er valgt, forsøker systemet å kartkoordinater for kunden. Dette kan senere brukes for å beregne avstand til andre forhandlere. Dersom f.eks to bilforhandlere ligger i nærheten av hverandre, og en bil skal leveres hos en av dem, og en annen hentes hos den andre, kan systemet foreslå dette. Dersom ikke systemet klarer å finne kartkoordinater for en forhandler, kan de legges inn manuelt. En mulighet for å finne disse koordinatene er å gå til Google Maps, og høyreklikke på området der forhandleren holder til. I menyen som kommer opp, trykker du «Hva finnes her?»

13 Da kommer lengde- og breddegradene opp, og du kan legge disse inn i systemet. For at systemet skal kunne beregne hente- og leveringstid, må det også fylles ut ca. transporttid til og fra forhandler. Kan f.eks. en bil hentes etter kl. 10, og det tar 20 minutter å kjøre til forhandleren, vil systemet kunne tildele jobben kl. 09:40. Forhandlerbrukere Når en forhandler er opprettet, må det opprettes en eller flere brukere. Dette gjøres under «Handlinger» på hver enkelt forhandler i forhandleroversikten. Det kan opprettes brukere med full ordretilgang, eller brukere som kun har tilgang til de ordrene de selv har lagt inn. Så lenge en bruker er aktiv, vil vedkommende kunne logge inn i forhandlerpanelet. Forhandlerbrukere skal bruke samme firmabrukernavn som bilpleiesenteret, til sin innlogging. Sender f.eks. «Bilmerkeforhandleren AS» sine biler til klargjøring hos «Jacobsen Bilpleie», skal de bruke «jacobsen» som firmabrukernavn, samt e-post og passord. Forhandlerpanel Dette panelet brukes av forhandlere for å opprette ordre i systemet. Ved innlogging får forhandlerbrukeren en oversikt over sine siste ordre, eller alle firmaets ordre hvis «Full ordretilgang» er valgt for bruker. Her kan det også søkes på registreringsnummer for å finne biler som har vært til behandling tidligere. I menyen på toppen, finnes også en «Foto»-fane, hvor forhandleren kan laste ned bilder av bilene, hvis bilpleiesenteret har gjort dette tilgjengelig.

14 Bestilling i forhandlerpanel Bestilling av behandling gjøres via «Bestilling»-fanen i menyen. Her fyller man ut info om bilen, ekstra notat/beskjed, og leveringsinfo. Hvis forhandler selv står for levering av bilen, velges «Kunde leverer bil». Ordre kan også markeres som hasteoppdrag, som da vil få økt prioritet i CarCare. Produktutvalget er ikke det samme som ellers i CarCare. Bilpleiesenteret må selv velge hvilke av produktene forhandlere skal kunne bestille. Dette gjøres under produktadministrasjon, og «Forhandlerprodukter». Her markeres så de produktene som skal være tilgjengelig for forhandlere. Hvis et produkt er satt opp med garanti og automatisk reservering (F.eks Ditecbehandling som senere skal innkalles til rebehandling), vil forhandler også kunne fylle ut kundeinfo. Dette er navn, adresse og telefonnummer til den som har kjøpt, eller skal overta bilen. Det betyr at første ordre registreres på forhandleren, mens ved neste rebehandling, overføres bil og avtale til ny eier. Når alt er fylt ut, lagres bestillingen. Derfra sendes en e-post til bilpleiesenteret om at en ny bestilling er mottatt. Denne må så bekreftes i ordreoversikten.

15 Ordreoversikt Fra ordreoversikten har du full kontroll over innkommende ordre, og hvor de befinner seg i produksjonsprosessen. Du finner oversikten under «Registrering» og «Ordreoversikt», og det vil se ut omtrent som på første skjermbilde i denne seksjonen. Helt til venstre ligger «Nye ordre». Her dukker bestillinger opp. Alle ordre kan trykkes på, for å få mer informasjon. Når en ordre er åpnet, får du et utvalg handlinger til venstre, samt ordreinfo og historikk til høyre. Hvis systemet finner en eksisterende bil eller kunde som ligner på den som finnes i ordren, får man opp et valg for å bruke disse i ordren. Hvis ikke dette velges, vil det opprettes en ny bil og/eller kunde. Skal det gjøres endringer i ordren, må dette gjøres før den blir satt i produksjon. Det er lurt å gjøre dette også før ordren bekreftes. Du kan også overstyre hvilke ansatte som skal få denne jobben, på «Overstyring av ansatte». Hvis ingen overstyring velges, tildeles jobben tilfeldig, til en ansatt med riktige kvalifikasjoner, i touchpanelet. Når bilen er bekreftet, går den til «Bekreftet» eller «Kan hentes / under veis»- kolonnene. Hvis kunden selv står for levering av bilen, må du inn på ordren og markere den som ankommet. Skal den hentes, vil den bli tildelt en ansatt i touchpanelet når hentetidspunkt nærmer seg. Når bilen har ankommet, blir den satt klar for produksjon, og kan plukkes av en av de ansatte. Biler tildeles normalt etter leveringstidspunkt, hvis ingen overstyring finnes. Produksjon foregår på samme måte som vanlige avtaler, i touchpanelet. Etter produksjon, går den til kontroll og/eller foto. Kunden velger selv hvorvidt han/hun ønsker foto av bilen ved bestilling. Når kontroll er godkjent, blir den så satt til levering, og kan plukkes av de ansatte som er satt opp som transportører. Ordre blir liggende i «Levert»-kolonnen i en uke. Skal du finne ordre eldre enn dette, må du bruke «Admin» og «Ordresøk» i menyen. Det er også mulig å opprette ordre manuelt via «Ny ordre for forhandler», rett over statustabellene.

16 Hvem kan gjøre hva? Du velger hvilke ansatte som skal kunne utføre de ulike produksjonsstegene under «Admin», «Ansatte» og «Arbeidstyper / roller». En ansatt kan være satt opp som transportør, produksjon, kontrollør og foto. Valgene du setter her, begrenser hva hver enkelt skal kunne velge i touchpanelet. Tall i parentes viser hvor mange jobber som er tilgjengelig for hver arbeidstype. Den ansatte får automatisk tildelt en jobb ved å trykke på en arbeidstype. Hvis vedkommende har fått en eller flere overstyrte jobber, vises disse over «Ny jobb»- listen. Overstyrte ordre kan kun velges av denne personen, og vil aldri dukke opp for andre ansatte. De ulike stegene fungerer på samme måte som vanlige avtaler i touchpanelet. Den ansatte kan starte, pause eller ferdigstille sin jobb. Når en jobb blir markert som ferdig, går den direkte til neste steg, hvor en ny ansatt kan velge denne.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no

JobOffice PocketLink. Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no BRUKERVEILEDNING JobOffice PocketLink Versjon 3.33. Opphavsrett 2008 Hinfo AS - www.hinfo.no Takk for at du valgte JobOffice PocketLink Vi håper du blir fornøyd med systemet, og at det bidrar til at du

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 4 1.1 Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 4 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 5 2.1 Overnatting...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer