Velkommen til Høgskolen i Lillehammer En presentasjon. Høgskolen i Lillehammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Høgskolen i Lillehammer En presentasjon. Høgskolen i Lillehammer www.hil.no"

Transkript

1 ... Velkommen til Høgskolen i Lillehammer En presentasjon Høgskolen i Lillehammer

2 En presentasjon Biblioteket er i lyse og oversiktlige lokaler. Høgskolen i Lillehammer (HiL) ligger i et klassisk parkmiljø på Storhove, knapt fem kilometer nord for Lillehammer sentrum. Den holder til i vakre bygninger, noen gamle og ærverdige, noen nye og moderne. Høgskolen har en historie som går tilbake til opprettelsen av HedmarkOppland distriktshøgskole tidlig på 1970tallet, og til Storhove Landbruksskole, grunnlagt i Historien kan naturligvis følges enda lenger tilbake. Høgskolens formål er å drive høyere utdanning og forskning. Den har ca 3000 studenter, 700 av dem er deltids og fjernundervisningsstudenter, og 240 ansatte. I tillegg bidrar en rekke andre personer og instanser til virksomheten ved høgskolen. Målet med denne presentasjonen er både å gi et innblikk i kjernevirksomheten til høgskolen og utviklingen på Lillehammer Campus, og å avsløre mer ukjente sider ved høgskolen. Vi vil også presentere noen av våre viktigste samarbeidspartnere. Ønskes flere og mer håndfaste fakta om virksomheten, kan Høgskolens årsberetning være et nyttig dokument. Sju grunner til å velge Høgskolen i Lillehammer 1. Høgskolen i Lillehammer har landets mest fornøyde studenter. I seks år på rad har høgskolen toppet den landsomfattende stud.mag.undersøkelsen. 2. Høgskolen har et variert og faglig godt studietilbud. Fagstaben har høy kompetanse. Dette gir grunnlag for den velkjente studiekvaliteten ved skolen og sikrer at vegen til yrkeslivet bir solid og relevant. 3. Studenter tar vare på studenter! Gjennom fadderordningen sørger erfarne HiLstudenter for at de nye studentene finner seg til rette fra første dag. I løpet av den første studieuka fadderuka er det et variert program som sørger for at alle blir godt kjent med høgskolen og andre studenter. 4. Studentsamfunnet har 16 aktivitetsgrupper for alle interesser; idrett, friluftsliv, TV, radio, avis, kor, musikk, film og foto for å nevne noen. På det sosiale og kulturelle plan er Studentuka i februar viktig, noe alle må være med på, og gjennom året fungerer studenthuset Bingo n i sentrum som en viktig møteplass. 5. En student på Høgskolen i Lillehammer føler seg ikke som en i mengden. HiL er ikke blant de største av Norges 26 høgskoler. Men det er ikke nødvendig å være størst for å være god. 6. sa st re br se ha tje 7. he D pu fo by Li På studenttorget får studentene hjelp og veiledning. MatHILde heter kantina på HiL. Her har tidligere og nåværende studenter mange gode minner fra. MatHILde er også kåret til landets beste høgskolekantine! 2

3 Til venstre: Studenthuset Bingo n i Lillehammer er studentenes egen møteplass Bildet under: Lillehammer Kunstmuseum er et av de mange kulturtilbudene i Lillehammer som benyttes av studentene. e. r v 6. Studentene blir godt tatt vare på av Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP), og de slipper stresset med få og derfor dyre boliger, kø og lange reiseavstander. SOPP tilbyr moderne boliger med bredbåndstilknytning både nær skolen og nærmere sentrum. SOPP tilbyr også barnehage, og har bokhandel, kantine, kopi/printsentral, studenthelsetjeneste, psykolog og studentprest på høgskolen. 7. Lillehammerregionen byr på mangfoldige muligheter for aktivitet på fritida. For kulturinteresserte er Dølajazz, Vinterspill og Litteraturfestivalen høydepunkter slik Hafjell, Kvitfjell og Jotunheimen er det for de friluftslivsinteresserte. Med 2000 studenter i en by med innbyggere gir begrepet Studentbyen Lillehammer mening.. HiL en tidlig vintermorgen. HiL har en egen fadderordning for nye studenter. 3

4 Møteplass gjennom tusen år Dagens møte med HiL. Høgskolen i Lillehammer ligger på tradisjonsrik grunn. Her, lunt i ly av Balbergkampen, har det vært en møteplass i mer enn tusen år. Navnet Hove (Hofvin) tyder på at dette var et kultsted allerede i førkristen tid. Det sto trolig et hov her på 800tallet. Og Hove fortsatte å være en sentral møteplass i Fåberg. På tallet omtales stedet som stevnebø, hvor det ble holdt ting. I 1316 forekommer stedet i en skriftlig kilde for første gang. Og fra 1330 kjenner vi navnene på de første menneskene som var bosatt her, nemlig Øystein og Åse. De omtales i forbindelse med et arveskifte. Fra 1400 og fram til 1800tallet var garden, som etter hvert fikk navnet Storhove, en storgard. En tid var den også kongens krongods. På det meste lå 77 andre garder under Hovegodset. Den første sosialistiske bevegelsen i Norge, Thranittbevegelsen, hadde en sterk stilling i Fåberg på midten av 1800tallet. Ikke minst Storhovebonden, Iver Iversen Storhaave, var en drivende kraft. Han stilte garden til disposisjon for møter. Dessuten hjalp han småkårsfolk i bygda, blant annet med en låne og hjelpekasse og et leseselskap. Allerede i 1847 ble det tatt initiativ for å gjøre Storhove til landbruksskole for Oppland, men forhandlingene med Iver ble brutt. Derfor kjøpte Kristians Amt (senere Oppland fylke) i stedet Haug gard i Vardal, som fungerte som landbruksskole til Fåberggarden igjen ble aktuell. Det skjedde i 1889, da amtet kjøpte Storhove for kroner etter hard politisk strid mellom ordførerne fra Vestoppland/ Valdres og Gudbrandsdalen. De sistnevnte seiret med 14 mot 12 stemmer. Striden fortsatte, nå om dekningen av kostnadene til selve byggingen, og de første 18 elevene flyttet ikke inn før i Mange søkte landbruksutdanning og landbruksskolen måtte bygges ut flere ganger i forrige århundre. Sommeren 1925 brant undervisningsbygget, og et nytt var reist etter to år. Den stilrene bygningen brukes fortsatt av høgskolen og kalles Gamlebygget. I 1940 ble skolen rammet av en enda større ulykke. De fleste husene ble skutt i brann under kampene mellom norske/britiske og tyske styrker den 22. april. Bare undervisningsbygget og stabburet sto igjen. Under okkupasjonen brukte tyskerne Storhove som forlegning under navnet HindenburgLager og opptil soldater befant seg der. På 1960tallet sank søkningen til landbruksutdanningen kraftig, og skolen ble nedlagt i 1969/70. Det skjedde etter en ny og hard politisk drakamp på fylkestinget. Storhove falt mellom to stoler, Valle på Toten og Klones i Vågå ble de framtidige landbruksskoler. Joh Da 4 Media og fjernsyn sto tidlig på høgskolens dagsorden. HiL, den gang Oppland distriktshøgskole, rundt Hove nen i visni

5 Bildet til venstre viser Montenegro som under 2. verdenskrig huset serbiske krigsfanger og som idag brukes til studentaktiviteter. Stabburet er, sammen med Montenegro og Gamlebygget, det eneste som er igjen av den gamle bygningsmassen. Stabburet ble satt opp i Johs Müller malte dette bildet i Dagens høgskole ligger omtrent der høysåtene står. Nedleggingen skjedde samtidig som prøvedriften med distriktshøgskoler i Norge startet. Fylket stilte Storhove til disposisjon for den nye Hedmark/ Oppland distriktshøgskole. I mai 1970 vedtok Stortinget at den skulle opprettes der, etter en betydelig lokaliseringsdebatt. De første ansatte begynte samme høst, og høsten 1971 ble de 34 første pedagogikkstudentene tatt opp. Studenttallet ble fordoblet årlig. En paviljong ble reist som en nødløsning, og etterhvert måtte skolen rykke inn på Wiese Pensjonat og tre steder på Maihaugen. t. I 1977 fikk Hedmark sin egen distriktshøgskole, og ekspansjonen på Storhove ble dempet. En debatt om hvor i byen høgskolen skulle legges permanent, munnet ut i fortsatt satsing på Storhove. Høgskolen var etterhvert spredt på femseks steder i byen, og i 1989 gjorde et statlig nybygg det mulig å samle det meste på Storhove. Høgskolen og Storhove ble de kanskje største OLvinnere. Tildelingen av OL 1994 skapte et fantastisk løft for skolen. Allerede i søknadsfasen var det bestemt at radio og TVsenteret skulle legges dit. Etter ombygging kunne Høgskolen i Lillehammer i 1995 overta et nybygg på kvadratmeter. Den norske filmskolen fikk sitt avanserte nybygg i Hovedbygningen på Storhove ble bygd etter brannen i 1925 og sto ferdig i I dag er det undervisningsbygg på HiL og kalles Gamlebygget. Bildet over: Inngangspartiet fra 2. verdenskrig da høgskolen ble kalt HindenburgLager. Til venstre fra begynnelsen av forrige århundre, da høgskolen het Kristian Amts Landbruksskole. 5

6 Kunst har en sentral plass Bannere av Hallgeir Tveitan Kulturbyen Lillehammer preges av institusjoner som Lillehammer Kunstmuseum og Maihaugen, flere gallerier, spennende arkitektur og offentlige utsmykninger. Byens lange og solide tradisjoner innenfor billedkunst og kunsthåndverk gjenspeiles og følges opp ved HiL. Ved å tilby studier og forskning innen kultur og mediefag, er høgskolen med i en kontinuerlig diskusjon om og utvikling av estetiske fag og verdier. I et miljø preget av vitenskap og pedagogikk skaper kunsten ettertanke og gir innsikt. Den utløser undring og den provoserer. Allerede i forbindelse med utbyggingen av Storhove, som sto ferdig i 1991, ble det gitt flere kunstneriske utsmykningsoppdrag. Her kan man finne verker av Lars Paalgard og Jonas Lindstrøm i samarbeid, Kristin Andreassen, Jan Egge, Kurt Edvin Hansen, Gitte Dæhlin og Jan Stensrud. Flere av dem har lokal tilknytning. I forbindelse med OL 1994 ble det gjennomført et stort program med kunstneriske utsmykningsoppdrag. Radio og TVsenteret, som senere ble ombygget til høgskole, var tildelt to kunstneriske utsmykningsoppdrag. Det ene var det røde, 14 meter høye tårnet til Paul Brand utenfor hovedinngangen, og det andre Dag Skedsmos fire innendørs veggarbeider eller relieffer. I tillegg kommer Olympiasamlingen 94, som består av samtidskunst laget av 38 kunstnere fra 10 land. Kunstsamlingen ble etter OL gitt som gave til høgskolen av LOOC (Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité) og utgår fra kulturprogrammet under lekene. Disse verkene er sentralt plassert i bygningen. Noen er også å finne i biblioteket, kantinen og i to av auditoriene. Samlingen består av over 100 verk og skiller seg fra andre offentlige samlinger i Norge fordi den er bygget opp over et svært begrenset tidsrom. Den er den største kunstsamlingen ved en norsk høgskole. Samlingen gjenspeiler både gjennom temaer og teknikker vesentlige deler av samtidskunsten på 1990 tallet. Tematisk er verkene konsentrert omkring kommunikasjon, kropp og natur det vil si sentrale begreper i forbindelse med de olympiske leker. Verkene ble vist so un Sa os re sm su m D ve D ke re Sl er I F N fil so Alex Flemming: Uten tittel (Antilope) Til høyre: Krukker av Nina Malterud. 6

7 Fire terracotakrukker av Lisbeth Dæhlin i forgrunnen. Bak et relieff av Dag Skedsmo t som to forskjellige utstillinger året før OL og var under selve lekene plassert i arenaer og VIProm. Samlingen er bygget opp slik at verkene skal minne oss om at det alltid finnes noe bak det vi ser. Bak resultatlistene ligger dopingtestene, bak seierherrenes smil finnes hoder fulle av tanker og følelser og bak suksessene finnes et finmalt næringsinntak, stive muskler, åndenød og verkende rygger. Det finnes ikke noe fasitsvar på hvordan de enkelte verk i samlingen skal forstås eller hva de beskriver. Det er først i samspillet mellom den enkelte og verkene at det oppstår en mening og det utløses en reaksjon. Slik vil det alltid være når en møter kunsten og slik er det også på Storhove. I Filmskolens nybygg møter du kunst av Hanne Nilsen og amerikaneren John Waters, som også er filmskaper og kritiker. Begge arbeider med humor som katalysator. De ansatte trives sammen med kunsten. Disse kulltegningene er av Scott Lifshutz og kalles Uten Tittel. Bildet til venstre: Georg Morgensterns verk fra 1986; NordkappLindesnes. Til høyre: «Form» av Torbjørn Kvasbø ble gitt av DnB NOR asa, Gudbrandsdal Energi, Studentsamskipnaden i Oppland og Høgskolen i Lillehammer ved åpningen av Filmskolens nybygg. 7

8 ar m me Fire avdelinger Høgskolens undervisningstilbud Høgskolen i Lillehammer har et moderne bibliotek og læringssenter som brukes flittig av studentene. Høgskolen i Lillehammer (HiL) har delt sin faglige virksomhet i fire avdelinger med ansatt dekanus som faglig og administrativ leder og egne avdelingsstyrer. Senter for livslang læring (SeLL) er organisert som egen administrativ enhet. En problembasert læringsmodell med tett oppfølging av studentene har fra starten i 1970 vært grunnlaget for undervisningen. Prinsippet om at undervisningen skal bygge på forskning, er retningsgivende ved høgskolen. I strategisk plan er det satt som mål å utvikle masterstudier og legge grunnlaget for Ph.D.utdanninger. Dette er nødvendig for å kvalifisere for universitetsstatus, sammen med de andre høgskolene i innlandet. Andre utfordringer er å utvikle en tydeligere faglig profil, sikre kvaliteten i utdanningstilbudet, omstille og utvikle studietilbudet, styrke forskningen og den kunstneriske produksjonen, og styrke samarbeidet med regional forvaltning og næringsliv. De faglige satsingsområdene er: Nasjonal film og fjernsynsutdanning Pedagogikk og nettbasert læring Helse og sosialfag Ledelse, organisasjon, økonomi og planlegging Reiseliv og kulturarrangement Humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinfag An An Av sa D pe ta de øk sa in pe Av og of D pr an fa in re le Fra ett av auditoriene 8

9 Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Antall studenter: om lag 900 Antall vitenskapelige ansatte: om lag 50 Avdeling for samfunnsvitenskap har en bred samfunnsvitenskapelig profil. De opprinnelige studieprogrammene innenfor pedagogikk, reiseliv og politikk ble etablert på 1970 tallet, i dag har avdelingen kompetanse som omfatter de fleste felter innenfor samfunnsvitenskapene, som økonomi, markedsføring, ledelse, planlegging, samtidshistorie, sosiologi, politikk, reiseliv, filosofi, internasjonale studier, pedagogikk og spesialpedagogikk.. Avdelingen har et større antall forskningsprosjekter, og utvikler og tilbyr deltidsstudier. Det kombineres ofte med Internettbasert fjernundervisning. Det vitenskapelige personalet omfatter et stort antall professorer, førsteamanuenser så vel som faglig ansatte med lang profesjonell erfaring innenfor sine fagfelt. Avdelingen har doktorgradsstipendiater innenfor fagområdene pedagogikk, mediedidaktikk, reiseliv og turisme, offentlig administrasjon og planlegging. Geir Kollstrøm, turistsjef i Lillehammer (student 1985/88, studerte først samtidshistorie og deretter reiseliv): På HiL tok jeg det første skrittet mot arbeidslivet. Jeg fikk inspirasjon til å lære mer om norsk reiseliv og knyttet kontakt med et stort nettverk innen næringen som jeg har hatt stor nytte av siden. Grete Berget, tidligere statsråd, generalsekretær i Europabevegelsen (ped.student 1975, student samfunnspolitikk 1980): To spennende år på HiL ga meg en god ballast. Jeg fikk kunnskap og innsikt som jeg har hatt god nytte av både som journalist og politiker. 9

10 Avdeling for TVutdanning og filmvitenskap (TVF) Antall studenter: om lag 200 Antall vitenskapelige ansatte: om lag 20 Avdelingen ble opprettet i 2002 og omfatter vitenskapelige ansatte innenfor film og fjernsynsvitenskap og kunsthistorie så vel som praktisk orienterte studieprogrammer i fjernsynsregi og teknikk. Dette er en unik faglig profil i Norge. Det vitenskapelige personalet er tverrfaglig og omfatter professor II, førsteamanuenser, høgskolelektorer, 4 doktorgradsstipendiater og gjestelærere fra TVmediet. Avdelingen har flere større, tverrfaglige forskningsprosjekter innenfor rammen av «Fjernsyn i digitale omgivelser». Disse prosjektene vil utvide forskningsområdene til også å inkludere nye medier og interaksjonen mellom fjernsyn og nye medier. An An Av de fa ar De og fa ar og de be De Av ni in se se Ruth Barsten, Lillehammer (fullførte fjernsynsregistudiet i 1991, nå producer i NRK Hedmark og Oppland): Jeg fikk boltre meg i 2 år med media og kommunikasjon. Takket være det har jeg nå en utfordrende jobb innen bransjen. Historiestudent og lokalpolitiker Kjetil Lundemoen, Fagernes: Oppholdet ved HiL har betydd så mye for meg at at jeg vurderer å bosette meg her, både på grunn av studietilbud og arbeidsmuligheter. H 10

11 Avdeling for helseog sosialfag (AHS) Antall studenter: om lag 900 Antall vitenskapelige ansatte: om lag 50 Avdelingen ble etablert i 1991, og kompetansen til det vitenskapelige personalet spenner over et bredt fagfelt sosiologi, politikk, psykologi, juss, sosialt arbeid, vernepleie og barnevern Det vitenskapelige personalet består av professorer og førsteamanuenser, så vel som høgskolelektorer og faglærere med lang profesjonell erfaring fra sosialt arbeid, vernepleie og barnevern. Avdelingen har også tre doktorgradsstipendiater innenfor fagområdene oppvekst og sosialisering og helse og sosialarbeid. Det produseres årlig et stort antall publikasjoner. Avdelingen er involvert i en økende mengde forskningsprosjekter. Forskningsgrupper er organisert innenfor de tematiske områdene oppvekst og sosialisering, funksjonshemming og reformer i offentlig sektor. Gunhild Aaslie Soldal, Fagernes, studerer samfunnsanalyse med fordypning i samtidshistorie: Jeg har lagt hovedutdanningen min til HiL fordi den vil være relevant for mine yrkesmuligheter som journalist. Hilde Skybakmoen, Åsnes (fullførte utdanningen som barnevernspedagog våren 2004) HiL har gitt meg den fagutdanning jeg tidligere har savnet. De tre årene var et vendepunkt i mitt liv.. 11

12 Den norske filmskolen DNF Antall studenter: 72 Antall vitenskapelige ansatte: 9 Antall teknisk personell: 4 Den norske filmskolen er en kunstfaglig utdanning på høyeste nivå og gir en treårig film og fjernsynsutdanning basert på teoretisk og praktisk undervisning. Studiet er delt mellom fellesundervisning og linjerettet undervisning, fordelt på seks linjer: manuskript, regi, produksjon, foto, lyd og klipp. Studiet er det eneste i sitt slag i Norge. Seks studenter tas opp på hver linje. Opptak foregår annethvert år. Filmskolens tilnærming til filmproduksjon er at dette er en kollektiv prosess, og fokus blir satt på å utvikle studentenes samarbeidsevner. Uansett spesialisering er alle studentene forventet å bli gode historiefortellere som utvikler sine individuelle egenskaper som bidrar til den totale produksjonen. På samme tid er det viktig at studentene hver for seg utvikler sine individuelle kunstneriske ferdigheter. Filmskolen har et nært samarbeid med det norske filmmiljøet og bidrar i arbeidet med å synliggjøre norsk film, samtidig som den representerer et fritt forum for debatt for det etablerte filmmiljøet. Førsteamanuensis Jon Helge Lesjø (pedagogikkstudent 1971/72, amanuensis 1980/85, forsker i Østlandsforskning 1985/91, førsteamanuensis 1992): HiL har for meg betydd muligheter til å arbeide med det jeg er interessert i, nemlig samfunnsvitenskap og samfunnspolitikk. Trond Kristensen, Lillehammer (fullførte studiet på filmskolens manuslinje våren 2004): HiL har gitt meg større tro på meg selv, noe jeg håper å kunne gi tilbake til andre i dette distriktet. 12

13 Senter for livslang læring Senter for livslang læring (SeLL) er Høgskolen i Lillehammers enhet for etter og videreutdanning og oppdragsundervisning. Senteret ble etablert i 1990 og har i dag 23 ansatte. SeLL er en sentral aktør innen høyere utdanning når det gjelder å utvikle og tilby godt tilrettelagte og fleksible utdanningstilbud for voksne. SeLL utvikler opplæringstilbud i samarbeid med oppdragsgivere, men tilbyr også fleksible studier på det åpne markedet. Intensjonen er å forene det beste fra tradisjonell undervisning med fjernundervisning. SeLL kan bidra med utvikling og drift av studier, kurs og andre opplæringstiltak gjennom: idéutvikling kartlegging og definering av kompetansebehov organisering av kompetanseutvikling utvikling av fagplan, pedagogisk modell og fleksible studieformer produksjon av læremidler basert på: internett, video, tekst og multimedialøsninger utvikling og tilrettelegging av nettbaserte læringsmiljøer gjennomføring og evaluering SeLL gjennomfører prosjekter på oppdrag i et ordinært kunde leverandørforhold, eller inngår som en av flere samarbeidspartnere i større eller mindre prosjekter. 13

14 Et naturens og kulturens Mekka Den første bestyreren, Nils Knudsen Ødegaard, ønsket de første elevene velkommen i Den gang til landbruksskolen. Høgskolen i Lillehammer er omgitt av en grønn ramme. Den ligger dessuten i et harmonisk kulturlandskap, mellom Lågen og «byfjellet» Balbergkampen. Dette er også et av de luneste stedene i kommunen klimatisk sett. På det 85 dekar store området som høgskolen disponerer, finnes mange vekster som bekrefter dette. I løpet av de årene som landbruksskolen var å finne her, ble det systematisk bygget opp et arboretum med mange tresorter. Området omkring høgskolen innbyr fortsatt til spesielle naturopplevelser. Krigshandlingene i 1940 og behovet for utvidelser av bygningsmasse førte til felling av mange trær. Likevel kan man på området fortsatt finne både bøk, blågran og europalerk, som åpenbart ble plantet omkring forrige århundreskifte. Den vakre alleen av svenskeasal ned mot hovedbygningen inngikk i den omfattende nyplantingen som ble foretatt i Da ble det også blant annet plantet serbisk gran. Høgskolen ligger i Nordre Ål, som fremdeles er et jordbruksmiljø, 5 km fra Lillehammer sentrum. Lillehammer med omegn er et natureldorado fra Mjøsa til Neverfjellets topp nær meter over havet. Mesnaelva fra NordMesna til byens sentrum er en idyll av sjelden kvalitet. Her kan ikke bare folk flest gjøre store fiskefangster fiskeørna gjør det samme! Innover i fjellområdene i øst og vest finnes et løypeog stinett som få steder i landet har maken til. Sjusjøen og Nordseter er innfallsporter til dette nettet. Lillehammer er først og fremst kjent som ett av Norges beste vintersportssteder med nærhet til store reisemål som Hafjell, Kvitfjell og Skeikampen. Takket være OL kan Lillehammers idrettshaller sammenlignes med tilbudet i en storby. Håkons Hall, med en kapasitet på tilskuere, har tre håndballbaner, golfsimulator, klatrevegg og squashbaner. Jorekstad fritidsbad like vest for høgskolen byr på 25metersbasseng, vannsklie, klatrevegg, boblebad og dampbadstue. Fylkeshovedstaden Lillehammer er ingen stor by i folketall (25.000), men har svært mange av storbyens kvaliteter. I sentrum er det mange kafeer, diskoteker, puber, forretninger og et trivelig miljø i det som ble kalt stågata under OL i By I t te dr lu re I l N so O op D al Bartrær og glass gammel og ny tid møtes på HiL. I forgrunnen en Europalerk Larix decidua. 14 Sommer som vinter kan du bade innendørs på Jorekstad (over) eller slappe av og nyte gammel byggeskikk i de flotte friområdene rundt Maihaugen (til venstre).

15 Hafjell Alpinsenter ligger bare noen minutters kjøretur fra Høgskolen. Her er alle muligheter for vinteraktiviteter. r. Byen har et bredt og allsidig kulturtilbud. I tillegg til Lillehammer kunstmuseum med det karakteristiske «flygelet» på Stortorget, kommer flere mindre gallerier. Maihaugen er ett av landets største friluftsmuseer, og Kulturhuset Banken er byens kulturelle storstue. I løpet av året avvikles flere store festivaler, med Norsk Litteraturfestival Sigrid Undsetdagene i mai som den største og mest betydningsfulle. Om høsten er det Dølajazz og om vinteren kan en oppleve Vinterspillene. Den som inntar Høgskolen i Lillehammer, kommer altså til et naturens og kulturens Mekka. Den gamle hovedporten er som skapt for svermerier. Lillehammer Sentrum shopping og opplevelse samtidig. En over femti år gammel allé av svenskeasal Sorbus intermedia. 15

16 Tretti mål under ett tak! Detalj fra glassgården. Fasade til siste byggetrinn Den norske filmskolen HiLkomplekset omfatter en gulvflate på kvadratmeter, hvorav er nybygget som ble reist til OL. Bygningene på Storhove har navn knyttet til gamle stedsnavn og funksjoner. Hovedbygningen Hove består av Sørhove, Vesthove, Nordhove og Østhove. Også auditoriene har lokale navn: Lågen, Balberg, Bæla, Skurva, Korgen, Kannik, Siljan og Fiskevarpet. De eldre bygningene er Internatet (kontor for ansatte ved ASVstudiene, grupperom for studenter og SOPP), Gamlebygget (undervisningsrom og datasaler), Montenegro (aktiviteter for studentene) og Stabburet. Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge og eiendomssaker. I tillegg er den en stor forvaltningsbedrift som har en rolle både som byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er underlagt Arbeids og administrasjonsdepartementet og har i tillegg til hovedkontoret i Oslo regionkontorer både i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile, statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Hensynet til statens totale interesser er overordnet egne, forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk og nyskapende brukerløsninger. Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas på arbeidsplassene. Bygningsmassen som forvaltes av Statsbygg, består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbygg skal bidra til at brukerne til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Det legges vekt på at man bevarer bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig er det viktig for Statsbygg å verne om bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Statsbygg har en stab på fire personer på Storhove til å ta seg av forvaltningen av bygningsmassen. HiL er som nevnt en av de store OLvinnerne, og både studenter og ansatte setter pris på det flotte bygget som høgskolen overtok etter OL. Lokalene er storslåtte med store, åpne områder og en stor og lys glassgård som fungerer som en gate som binder sammen de ulike bygningsdeler og rom. Hollywoodtrappa er hovedinngangen til bygget, og fører ned til Studenttorget og biblioteket med læringssenter. Sentralt i bygget er det også kantine, bokhandel, studentkontor, lesesal, grupperom og datasal. Bygget er tilrettelagt for at studentene skal trives og ha et godt læringsmiljø. Høgskolen i Lillehammer holder til i et nasjonalt signalbygg. Bebyggelsen har fått en form og masseoppbygging som ikke dominerer, men framhever landskapstrekkene. Materialene er valgt med omhu, og ytterveggene består av glass og skiferplater basert på nyutviklet teknikk. Det sagtakkete glasstaket gir et lyst og åpent innemiljø og bidrar til et spenstig utseende. 16

17 r Morgenstemning på HiL. a Detalj fra en av veggene. st Bygningsmassen sett i landskapet under Balbergkampen, omgitt av åker og kulturlandskap. 17

18 Lillehammer Campus et framtidsmål Det blomstrer på HiL De ulike virksomhetene på Storhove samarbeider om prosjektet Lillehammer Campus. Dette er allerede en av de store arbeidsplassene i regionen, og det er et stort og lovende potensiale her for videre utvikling til det beste for innlandet. I dag framstår Storhove som et kompakt, men likevel luftig utbygget bygningskompleks i det harmoniske kulturlandskapet under Balbergkampen. Her er, når Fakkelgården regnes med, kvadratmeter under tak. Mange større og mindre bedrifter og virksomheter med stor kompetanse har tilhold i området. Klart størst er Høgskolen i Lillehammer med sine 250 ansatte og heltidstudenter. Studentsamskipnaden (SOPP) og Statsbygg har også mange ansatte. Fakkelgården er fylt opp med omkring 40 svært forskjellige virksomheter med stor kompetanse. NRKs avdeling for Hedmark og Oppland er et viktig miljø i det tidligere RTVsenteret, mens Østlandsforskning har sitt eget bygg. Prosjektet Lillehammer Campus har som formål å skape et konkurransedyktig og profilert område for høyere utdanning, forskning, utvikling, kultur, innovasjon og næringsliv. Campus er et latinsk ord som betyr slette eller eng. På engelsk, og internasjonalt i våre dager, betegner det områder med en kombinasjon av utdanning, forskning og tilhørende virksomheter. Det brukes gjerne om universitetsparker. I 2004 har nærmere 700 sitt daglige virke innenfor området. De representerer en årlig omsetning på nærmere 500 millioner kroner. I tillegg kommer de studentene, som forbruker minst 200 millioner. Studentene er også viktige for byen som fleksibel og kompetent arbeidskraft på deltid. I samarbeid med høgskolene i Gjøvik og Hedmark og de to fylkeskommunene utvikles nå Prosjekt innlandsuniversitetet. Målet er å skape et universitet i innlandet. Den store utfordringen blir å få til samhandling og kommunikasjon mellom de mange miljøene i Storhoveområdet. Erfaringene fra andre steder går ut på at utviklingen vil skyte ytterligere fart etter hvert som miljøet blir større og får mer faglig tyngde. M hv de og sa re O he vi in I t næ 1. Li Li re 18 I dag har nærmere 700 sitt daglige virke innenfor området. De representerer en årlig omsetning på nærmere 500 millioner kroner.

19 Filmskolen er en viktig del i Lillehammer Campus. Man kan tenke seg et optimistisk scenario for 2020 hvor Storhove er et sentralt og ekspansivt område for det nye Innlandsuniversitetet. Det satses på studier og forskning knyttet til kommunikasjon og ledelse, samfunnsfag, informasjon, film/kreative medier, rekreasjon/opplevelse og helse og sosialfag. Også den militære utdannings og forskningsvirksomheten er da knyttet inn i Lillehammer Campus, som vil ha studenter og ansatte innenfor sitt område. I tillegg kommer forskjellige bedrifter som jobber i nær kontakt med Storhovemiljøet, slik at mer enn personer vil ha sitt yrkesliv knyttet til Lillehammer Campus. Lillehammer Campus er et viktig satsingsområde i regionen. t Med Fakkelgården vil Lillehammer Campus vil bli en forsknings og utdanningsmotor i innlandet studenter vil studere her, og mer enn 1000 mennesker vil yrkesmessig være tilknyttet institusjonen. Høgskolen på Lillehammer er klar for neste steg i utviklingen! 19

20 Utgitt i samarbeid med Studentsamskipnaden i Oppland (SOPP), Statsbygg og Lillehammerregionen. Foto: Ida Hjerkinn, Kine Søreng, Kjell Haugerud, Ola Matti Mathisen, Ole E. Wattne, Neil Fulton og Finn Olsen. Tekst: Ola Matti Mathisen og HiL. Produksjon og design: Sandbeck Reklamebyrå Høgskolen i Lillehammer Tlf.: Fax:

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad

Næringslivsseminar 8. november 2012. Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Næringslivsseminar 8. november 2012 Presentasjon av HiL Av rektor Bente Ohnstad Høgskolens samfunnsoppdrag Utdanning Tilby høyere utdanning basert på det fremste innen forskning og faglig utviklingsarbeid

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Kultur og kompetanse i fjellregionen

Kultur og kompetanse i fjellregionen Kultur og kompetanse i fjellregionen Nord-Østerdal videregående skole Velkommen til den nye videregående skolen i Nord-Østerdalen Det nye bygget har reist seg. Alt har gått etter planene. Innflytting vil

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN?

CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? CAMPUSUTVIKLING - TRENDER HVA ER EN CAMPUSUTVIKLINGSPLAN? STATSBYGGS SAMFUNNSOPPDRAG Statsbygg er: Norges største byggherre. Vi bygger bygg for det offentlige innen mange sektorer Eiendomsforvalter og

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

KOMPLEKS 700 Høgskolen i Lillehammer

KOMPLEKS 700 Høgskolen i Lillehammer KOMPLEKS 700 Høgskolen i Lillehammer Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oppland Kommune: 501/Lillehammer Opprinnelig funksjon: Gård/Landbruksskole Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

KOMPLEKS 700 Høgskolen i Lillehammer

KOMPLEKS 700 Høgskolen i Lillehammer KOMPLEKS 700 Høgskolen i Lillehammer Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oppland Kommune: 501/Lillehammer Opprinnelig funksjon: Gård/Landbruksskole Nåværende funksjon: Høyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2005 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-05. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1

Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU. C. Thrane 1 Studiekvalitetsundersøkelsen ved HiL 2006 - SKU C. Thrane 1 Hvem har svart på SKU? Noen forbehold Denne rapporten presenterer de første resultatene fra SKU-06. Analysene/presentasjonen er utført/skrevet

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet

20 16/ 20 17 TA NESTE STEG. Studier ved Nord universitet 20 16/ 20 17 TA NESTE STEG Studier ved Nord universitet Velkommen til Nord universitet «Det er langt dette landet. Det meste er nord.», skrev Rolf Jacobsen i et dikt. Og han hadde helt rett. Det er i nord

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit?

Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? PORSGRUNN SENTRUM Fra Strategisk sentrumsutvikling til Kreativ byutvikling. Hva gjør Porsgrunn til en kreativ by - og hvordan kom vi hit? Festivaler og steder 20. Juni 2006 Tore Kildal, Frøydis Straume,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer)

Gategalleriet i Trondheim. Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Gategalleriet i Trondheim Prosjekt utarbeidet av: Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer) Eksempel av garegalleriet fra Beograd Om gategalleriet Flytting av galleriet i det offentlige utendørs

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!»

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» Brøset barnehage «SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» KORT OM PROSJEKTET Et prosjekt om høyballer, hvor vi har fulgt en åker gjennom et helt barnehageår. Det som egentlig skulle bli en helt annen tur, endte

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN

FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN SIDE 76 FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Vedtatt i Styret ved NTNU 10.01.2007, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1

Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar. 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Styremøte 2/2014-15 med Mål- og strategiseminar 2014-11-28 - Jørgen Erik Galtestad - Lysark 1 Program Mjøsa og Mjøsstrendene 2014-11-28- Jørgen Erik Galtestad - Lysark 4 2014-10-20 - Jørgen Erik Galtestad

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge

Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge Kompetanse og rekruttering til landbruket i Nord-Norge - Et bidrag fra Regionstyret i TINE, Nord-Norge - - Landbruksutdanningen i landsdelen er satt under lupen ut fra fylkenes behov for å spare kostnader.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Samfunnsoppdrag Utdanning, forskning, formidling og regional utvikling

Samfunnsoppdrag Utdanning, forskning, formidling og regional utvikling Forslag til strategisk plan og handlingsplan for Høgskolen i Lillehammer 2008-2011 Styret drøftet strategisk plan i møtet 30. november og ønsker en kort strategisk plan og en mer utfyllende handlingsplan.

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper

Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt. Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper Kultur- og opplevelsesnæringer, attraktivitet, omdømme og sånt Et forsøk på å tenke litt strategisk rundt vage begreper 1 Hva jeg er bedt om å innlede om: Ønsker at han orienterer om forskningsprosjektet,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

TYRILISENTERET. YRILISENTERET T

TYRILISENTERET. YRILISENTERET T TYRILISENTERET TYRILISENTERET Tyrilistiftelsen åpner i september 2014 en ny enhet i Løkkegata rett nedenfor Lillehammer sentrum. Enheten heter TYRILISENTERET. Her tilbyr vi tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kreative næringer, er de viktige? for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Opptur Moss 23. oktober

Kreative næringer, er de viktige? for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Opptur Moss 23. oktober Kreative næringer, er de viktige? for Østfold i et attraktivitetsperspektiv? Opptur Moss 23. oktober Attraktivitetsmodellen: Rammebetingelser Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Bedriftsattraktivitet

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014

MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 MIDTVEISEVALUERING ODIN HØSTEN 2014 Fokusområdet i endring Fokusområdet er i stadig endring og utvikling, akkurat som barna. Deres interesser endres og utvikles i takt med året som går. Fokusområdet har

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse

Høgskolen i Lillehammer. Årsrapport 2009. rett,, helse n, økono. ss,reiseliv. mi,, led. hels, ledelse. dr, helse. idrett. ledelse Høgskolen i Lillehammer Årsrapport 2009 jjuss,reiseliv, ss,reiseliv ss, v film film, lm, id idrett, rett,, helse h n, økono økonomi ko mi mi,, led ledelse else,, ssamfunn else amfun amfunn ivv, film m,

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt

By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping Et kunnskaps- og forskningsbasert utviklingsprosjekt Om prosjektet og hvor vi ligger i løypa Gudbrandsdalsmøte på Gålå 3.- 4. november

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Næringsutvikling i Lillehammer www.lillehammer.kommune.no Lillehammer og Mesna Rotary Næringssjef og samfunnsutvikler Eirik Haagensen, Lillehammer kommune @haagensene og @lhmrregionen Lillehammer-regionen

Detaljer