Konkurransemessig sammenligning mellom nettskybaserte Microsoft - og VMware-løsninger. Virtualisering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransemessig sammenligning mellom nettskybaserte Microsoft - og VMware-løsninger. Virtualisering"

Transkript

1 Konkurransemessig sammenligning mellom nettskybaserte Microsoft - og VMware-løsninger Virtualisering

2 Innledning Etter hvert som organisasjoner evaluerer hvordan nettskybasert databehandling kan hjelpe dem med å forbedre virksomheten og ressursfleksibiliteten, redusere administrasjonskompleksiteten og kontrollere kostnader, står de overfor mange valg. Å justere virksomheten mot en tjenesteorientert nettskybasert databehandlingsmodell vil imidlertid ikke automatisk gir noen fordeler. For å maksimere fordelene og investeringsavkastningen (ROI) må nettskybasert databehandling anses som en del av en større justering mot en mer effektiv administrasjon og integrering. Nettskybaserte databehandlingsløsninger som ikke kan administreres på en effektiv måte, eller som øker kompleksiteten i stedet for å redusere den, holder ikke alt de lover når det gjelder større effektivitet og fleksibilitet. Microsofts nettskybaserte databehandlingsløsning hjelper kunder med å takle nåværende og fremtidige ITutfordringer. En nettskybasert infrastruktur for databehandling fra Microsoft gir flere valg og større fleksibilitet, et offentlig nettskybasert alternativ i verdensklasse, omfattende ende-til-ende-administrasjon og gratis nettskybaserte akseleratorløsninger med verdifull, bruksklar funksjonalitet. Microsofts nettskybaserte databehandling øker virksomhets- og ressursfleksibiliteten, og samtidig reduseres administrasjonskompleksiteten og -kostnadene. Dette dokumentet forklarer hvordan VMware og Microsoft har grepet an sine nettskybaserte løsninger. Sammenlignet med VMwares nettskybaserte løsning virker det som om Microsofts løsning har bedre administrasjon, større integrering med datasenterkomponenter, et bedre offentlig nettskybasert alternativ, og en enklere tilnærming som kan føre til bedre resultater for kunden. VMwares nettskybaserte løsning VMwares nettskybaserte løsning er basert på VMwares vsphere-hypervisorplattform. Med VMwares nettskybaserte modell kan kunder opprette virtuelle VMware-maskiner som inneholder et operativsystem og ett eller flere programmer. Disse virtuelle maskinene kjører på VMware vcenter-servere som er hostet privat i en bedrifts datasenter eller offentlig av én av VMwares hostede partnere. I tillegg har VMware et programmarked der forhåndskonfigurerte virtuelle maskiner kan lastes ned for bruk i en VMware-basert databehandlingsnettsky. VMware bruker mange komponenter til å opprette den nettskybaserte løsningen. Noen av disse komponentene er bare tilgjengelige på VMwares mest eksklusive lisensnivå, mens andre er lisensiert for seg, noe som fører til ekstra kostnader: 2

3 VMware vcompute bruker ESX-hypervisoren til å virtualisere serverressurser og samler de ressursene i logiske utvalg. VMware vstorage trekker ut lagringsressurser fra den underliggende maskinvaren. VMware vnetwork formidler nettverkstjenester for nettskybaserte virtuelle maskiner. VMware VMotion brukes til å formidle overføring av virtuelle maskiner i sanntid fra én ESX-host til en annen. VMware Storage VMotion brukes til å formidle lagringsoverføring fra ett SAN-sted til et annet. VMware High Availability brukes til å overvåke virtuelle maskiner og starte dem på nytt på en annen host når det oppdages en feil. VMware Fault Tolerance brukes til å formidle failover med null nedetid for virtuelle VMware-maskiner. VMware Data Recovery brukes til å opprette diskbaserte sikkerhetskopieringer av virtuelle VMwaremaskiner. VMware vshield Zones brukes til å overvåke, logge og blokkere trafikk mellom virtuelle maskiner. VMware VMsafe er en API som VMware-partnere kan bruke til å implementere sikkerhetsprogramvare på hypervisornivået. VMware vcenter Orchestrator brukes til å opprette arbeidsflyter som automatiserer driftsoppgaver. VMware vcenter Chargeback brukes til sporing av tilbakeføringer av nettskybaserte databehandlingstjenester. En VMware-databehandlingsnettsky kan konstrueres som en privat nettsky på stedet eller som en hostet offentlig nettsky. En privat nettsky på stedet bruker maskinvare i en organisasjons datasenter til å formidle nettskybaserte databehandlingstjenester. En hostet offentlig nettsky bruker maskinvare fra en VMwarepartner, og den er plassert i partnerens datasenter. I begge tilfeller inkluderer ikke VMwares nettskybaserte løsning omfattende overvåking og administrasjon av programmer. I stedet overvåker vcenter bare CPU- og minnebruk for virtuelle maskiner. Dermed må operativsystemer og programmer som ikke er nettskybaserte, administreres ved hjelp av egne verktøy. Microsofts nettskybaserte løsning Microsofts nettskybaserte løsning er basert på levering av tjenester til brukeren via en fleksibel infrastruktur som enkelt kan administreres. Det finnes to infrastrukturmodeller som Microsoft-kunder kan bruke til å implementere nettskybaserte tjenester: privat nettsky og offentlig nettsky. Kundene kan velge mellom disse infrastrukturmodellene basert på programmets leveringsbehov, eller de kan kombinere modellene for å løse mer komplekse problemer. Valg og fleksibilitet Organisasjoner som vil utnytte en fleksibel, dynamisk privat nettskyinfrastruktur, kan bruke Hyper-V og System Center til å opprette en nettskytjeneste i datasenteret. De kan også leie VM-baserte nettskytjenester 3

4 fra en Microsoft-hostet partner for å styrke sin egen datasenterkapasitet dynamisk, eller for å sette ut kjøp av maskinvare og administrasjonskostnader. Uavhengig av hvilken metode som brukes, overvåker den omfattende administrasjonen som tilbys av System Center, maskinvare, operativsystemer, virtuelle maskiner og fysisk installerte og VM-baserte programmer. Dermed kan System Center overvåke og administrere hele infrastrukturen ved å bruke et holistisk bilde av datasenteroperasjoner, som inkluderer årsaksrelasjoner mellom systemkomponenter. Dette forenkler feilsøkingen og gir større produktivitet og tilgjengelighet i datasenteroperasjoner. Organisasjoner som vil utnytte svært skalerbare, offentlige nettskyinfrastrukturer, kan bruke Windows Azure -tjenester som hostes i et Microsoft-datasenter, til å opprette, skalere og administrere.netprogrammer basert på "Pay As You Go"-prinsippet. På tvers av begge infrastrukturmodeller inkluderer Microsofts nettskybaserte databehandlingsløsninger følgende: Virtualisering og automatisering. Ressurser som kan byttes om innbyrdes, for eksempel servere, lagring og nettverk. Administrasjon av disse ressursene som ett system. Utvidbar opp- eller nedlastingsevne for å håndtere forretningsbehov. Programmer og utviklingsverktøy som kan utskaleres. Fokus på tjenesten som leveres til virksomheten. Infrastruktur, plattform og programvare som en tjeneste Microsofts nettskybaserte løsning inneholder et omfattende utvalg av tjenestebaserte komponenter. I stedet for å fokusere bare på infrastrukturtjenester slik VMware har gjort, formidler Microsoft både en løsning for infrastrukturtjenester og en løsning for plattform- og programvaretjenester. Ved hjelp av IaaS (Infrastructure as a Service) kan kunder få behovsbasert databehandling og lagring for hosting, skalering og administrasjon av programmer og tjenester. Når du bruker Microsofts datasenter, betyr det at du enkelt og raskt kan skalere for å dekke infrastrukturbehovene for hele organisasjonen eller for enkeltavdelinger internt, globalt eller lokalt. Windows Azure-plattformen er en PaaS (Platform as a Service) som består av et operativsystem, en fullstendig relasjonsdatabase og konsumerbare, webbaserte tjenester som har sikkerhetsutbedret tilkobling og organisasjonsbasert tilgangskontroll for programmer. Windows Azure-plattformen er en serie med behovsbaserte tjenester som formidler et kjent utviklingsmiljø, behovsbasert skalerbarhet og redusert tid til markedet for alle programmer i organisasjonen. De elektroniske tjenestene for Microsoft SaaS (Software as a Service) er abonnementsbaserte, behovsbaserte programmer og hostede tjenester som formidler en ensartet brukeropplevelse til sluttbrukerne på tvers av flere enheter. 4

5 BPOS (Business Productivity Online Suite) leverer sikkerhetsforbedrede, hostede kommunikasjons- og samarbeidsverktøy, deriblant Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Office Live Meeting og Microsoft Office Communications Online. EHS (Exchange Hosted Services) er et sett med verktøy som hjelper organisasjonen med å beskytte seg mot søppelpost og skadelig programvare, oppfylle krav om oppbevaring i forbindelse med e-fremlegging og samsvar, kryptere data for å sikre konfidensialitet og opprettholde tilgang til e-post under og etter nødsituasjoner. Microsoft Dynamics CRM Online har markedsførings-, salgs- og kundetjenesteløsninger via Microsoft Office Outlook eller en webleser slik at sluttbrukere får hjelp med å automatisere arbeidsflyter og sentralisere kundeinformasjonen på en effektiv måte. Office Web Apps formidler behovsbasert tilgang til den webbaserte versjonen av Microsoft Officeprogrampakken, deriblant Microsoft Word, Microsoft Excel og Microsoft PowerPoint. Ved hjelp av Microsofts nettskybaserte tjenester kan du fastslå forholdet mellom løsninger på stedet og andre løsninger. Velg hosting fra Microsoft eller en Microsoft-partner, og endre sammensetningen etter hvert som behovet vokser, enten det er IaaS, SaaS, PaaS eller en kombinasjon av disse tre. Styrken til Microsofts nettskybaserte tjenester er enkel bruk og administrasjon, noe som gjør at du kan imøtekomme endringer i arbeidsbehov og i tillegg administrere brukerpolicyene sentralt via et administrativt panel. Du kan utvikle Microsoft-teknologiene som organisasjonen kjenner til og bruker, og på den måten kan du bruke kunnskapen og investeringene til enkelt å utvide den eksisterende infrastrukturen til nettskyen. Offentlig nettsky Microsofts offentlige nettsky gir kunder muligheten til å ta i bruk, skalere og bruke programtjenester. Microsoft Azure er en svært skalerbar tjenesteplattform som formidler fleksibilitet etter "Pay As You Go"- prinsippet fra Microsofts datasentre. Windows Azure er et operativsystem for nettskybaserte tjenester som fungerer som utviklings-, tjenestehostings- og tjenesteadministrasjonsmiljø for Azure-tjenesteplattformen. Windows Azure gir utviklere behovsbasert databehandling og lagringsplass for hosting, skalering og administrasjon av webprogrammer på Internett via Microsoft-datasentre. Kunder kan bruke Windows Azure til følgende: Legge til webtjenestemuligheter i eksisterende programpakker. Utvikle, endre og distribuere programmer til Internett med minimal bruk av ressurser på stedet. Utføre tjenester, som lagring av store volumer, batch-behandling og omfattende eller store beregninger andre steder. Opprette, teste, feilsøke og distribuere webtjenester raskt og rimelig. 5

6 Redusere kostnader ved å bygge og utvide ressurser på stedet. Redusere arbeidet og kostnadene ved IT-administrasjon. Windows Azure reduserer antall hindringer i opprettingen av pålitelige og skalerbare webprogrammer fordi programmet er basert på og fungerer med kjent Microsoft-teknologi, deriblant ASP.NET, IIS, FastCGI,.NET Full Trust, P/Invoke og Visual Studio Dermed kan utviklere bruke sine kunnskaper til å opprette, teste, ta i bruk og administrere webtjenester på en effektiv måte. Windows Azure støtter standarder og protokoller, inkludert SOAP, REST, XML og PHP. Windows Azure har en skalerbar plattform og et omfattende utviklingsmiljø som utviklere kan bruke til å fokusere på forretningslogikken i programmet uten å måtte bekymre seg over driftsbegrensninger. Fabric Controller-teknologien i Windows Azure gir organisasjoner muligheten til å skalere programmer trådløst etter hvert som behovet øker og minsker. De innebygde administrasjonstjenestene gir mulighet til overvåking og sporing, og utviklere kan bruke dem til å holde seg fokusert på oppretting og levering av tjenester og programmer på Internett. Privat nettsky Ved hjelp av Microsofts nettskystrategi kan organisasjoner nå bevege seg mot nettskybaserte databehandlingsmodeller vel vitende om at de eksisterende investeringene i datasenteret er trygge, og at disse kan brukes i dette nye paradigmet. Eksisterende programmer og tjenester kan flyttes til den private nettskyen uten behovet for å lære udokumenterte teknologier eller å innføre unødvendig kompleksitet. Microsofts private nettsky gir følgende muligheter: Administrasjon av datasentersystemet som ett ressursutvalg. Levering av skalerbare programmer og arbeidsmengder. Fokus på administrasjon av datasentertjenesten og dens avhengigheter. Ende-til-ende-administrasjon Kunder kan bruke Microsoft System Center til å administrere både offentlige og private implementeringer av Microsoft-skyen. System Center inkluderer muligheten til å overvåke og administrere serverbaserte programmer i tillegg til maskinvare, hypervisor og operativsystemer. Denne omfattende administrasjonsegenskapen bruker ett vindu til å overvåke og administrere en hel IT-infrastruktur som kan inneholde tradisjonelle, fysiske servere, virtualiserte servere og tjenestebaserte nettskykomponenter. Microsoft System Center fungerer sammen med Microsofts nettskybaserte løsninger slik at kunder får hjelp med å opprette og administrere en fleksibel og pålitelig infrastruktur. Dette fører til at interne kunder enkelt kan bruke infrastrukturen, programvaren og plattformtjenestene. Uten overvåkingsprogrammer som har oversikt over hele IT-infrastrukturen fra maskinvare- til programnivå, mangler organisasjoner et viktig verktøy for administrasjon av infrastrukturen. I miljøer som bruker 6

7 virtualisering, blir denne mangelen forsterket. Servervirtualisering øker ofte kompleksiteten, og derfor krever effektiv administrasjon av et virtuelt miljø ett verktøy som kan vise årsaks- og virkningsrelasjoner mellom fysiske hoster, virtuelle maskiner og programmer. Microsoft System Center er det eneste overvåkingsverktøyet som kan formidle omfattende overvåking på dette nivået. Forbrukere av IT-tjenester samhandler direkte med programmer. IT-avdelingen fokuserer ofte på tilgjengelighet og ytelse ved infrastrukturstøtte, for eksempel servermaskinvare, nettverksdrift og lagringsplass, mens programbrukere ofte bare er opptatt av programtilgjengelighet og -ytelse. Derfor må effektiv overvåking av IT-tjenestens infrastruktur foregå på programnivå. Microsoft System Centers overvåking av besøkende gir en detaljert oversikt over programlagene i en IT-tjenestes infrastruktur. System Center bruker én agent til å formidle svært omfattende overvåking og administrasjon av maskinvare, hypervisor, operativsystem og programlag for både Windows Server, Windows -klienter, VMwarehypervisorer og maskinvareløsninger for partnere, for eksempel SAN-nettverk (Storage Area Networks). Konkurrerende administrasjons- og overvåkingsløsninger, for eksempel VMware vcenter, har ikke detaljert oversikt over programmene som kjører på virtuelle maskiner. Et omfattende overvåkings- og administrasjonsverktøy må inkludere muligheten til å overvåke besøkende. Uten overvåking av besøkende vil IT-avdelingen blir varslet av programstopp eller ytelsesproblemer fra brukere i stedet for fra overvåkingsprogrammet. Dette gjør at IT-avdelingen må bruke ressurser til å løse disse problemene, noe som reduserer nivåene av tjenesteoppetid. I tillegg kan tidligere forhold som kan føre til programstopp, enkelt bli oversett av overvåkingsverktøy som bare viser hostminne og CPU-bruk eller en forenklet kjerne for virtuelle maskiner. Bare omfattende overvåking av besøkende gir informasjon om disse tidligere forholdene. Ved hjelp av informasjonen som overvåking av besøkende gir, kan IT-avdelingen maksimere serveroppetiden og -produktiviteten på en mer effektiv måte, uavhengig av om programmene kjører på virtuelle maskiner eller på en nettskybasert plattform. Verktøysett for aktivering av nettskybasert infrastruktur Verktøysett for dynamisk infrastruktur for System Center En privat Microsoft-sky kombinerer Hyper-Vs egenskaper i forretningsklassen og System Centers omfattende integreringsadministrasjon med egenskapene i arbeidsflytautomatiseringen av verktøysettet for den dynamiske infrastrukturen for System Center. Verktøysettet for den dynamiske infrastrukturen for System Center er et gratis, partnerkompatibelt verktøysett som gir datasentre muligheten til dynamisk å samle, tildele og administrere ressurser for å aktivere IT som en tjeneste. Verktøysettet for den dynamiske infrastrukturen for System Center inkluderer fire valgfrie komponenter: Pålogging: Gir IT-administratorer muligheten til å registrere tjenestekravene fra tjenesteforbrukeren. 7

8 Selvbetjenings-/administrasjonsportal: Gir IT-tjenesteansvarlig muligheten til å samhandle med vedkommendes tjeneste fra distribusjon til deaktivering. Tjenesteansvarlige kan også få tilgang til virtuelle maskiner og tilbakeføringsrapporter. Klargjøring: Dette er grunnleggende for opprettingen av IT-tjenesten. Batch-oppretting av virtuelle maskiner gir muligheten til samtidig eller sekvensiell distribusjon av flere virtuelle maskiner i et tjenestemiljø. Bruk: Verktøysettet for den dynamiske infrastrukturen for System Center bruker produktene i Microsoft System Center-serien (SCVMM) til å formidle egenskaper for administrasjon av virtuelle maskiner. Veiledning i forbindelse med infrastrukturen: Installasjon, konfigurasjon og distribusjonshjelp med System Center-produkter. Veiledning for verktøysett: Komme i gang og elektronisk brukerveiledning. Verktøysett for dynamisk datasenter for leverandører av hostede tjenester Verktøysett for dynamisk datasenter for leverandører av hostede tjenester er gratis, og dette gjør det enklere for dem å opprette dynamiske datasentre. Denne ressursen formidler dokumentasjon og eksempelkode for å hjelpe leverandører av hostede tjenester med å opprette systemer for automatisering, selvadministrasjon og selvbetjent klargjøring i sitt miljø. Dokumentasjonen i verktøysettet beskriver: Klargjøring fra grunnen av Windows Server 2008 R2 for hosting av virtuelle miljøer. Klargjøring av et virtuelt miljø (ved hjelp av Hyper-V). Dette dokumentet omhandler: o Konfigurasjoner for distribusjon av en virtuell infrastruktur basert på Windows Server 2008 Hyper-V. o Konfigurasjon av Active Directory -tjenesten for å gjøre det enklere å opprette et flerbrukermiljø. o Sikring av miljøet. o Administrasjon av det virtuelle miljøet ved hjelp av System Center Virtual Machine Manager. o Gode fremgangsmåter for konfigurasjon og bruk av Virtual Machine Manager. o Kapasitetsplanlegging Installasjon og konfigurasjon av System Center for å administrere det virtuelle miljøet. Bruk av System Center Data Protection Manager til å sikkerhetskopiere og gjenopprette de virtuelle miljøene i en delegert administrasjonsmodell. Konfigurer System Center Configuration Manager for å gjøre følgende: o Utføre oppdateringer etter behov. o Spore lagerbeholdning. o Sende ut standardkonfigurasjoner og -programvare. Konfigurere System Center Operations Manager til å overvåke og varsle enkeltpersoner og kunder basert på policyer. 8

9 I tillegg til disse dokumentene inkluderer verktøysettet for det dynamiske datasenteret for leverandører av hostede tjenester en Microsoft Silverlight -basert testportal for ContosoHosting.com. Denne portalen inkluderer et kontrollpanel som gir sluttbrukere muligheten til følgende: Klargjøre og administrere Hyper-V-baserte klienter. Utføre sikkerhetskopieringer og gjenopprettinger på fil- og mappenivå. Overvåke viktige tellere og motta varsler. Installere oppdateringer i løpet av en konfigurerbar tidsperiode. Overvåke hendelser. Sammen med eksempelprogrammet inneholder verktøysettet kildekoden for skript som klargjør og administrerer System Center Server Management Suite Enterprise og Windows Server 2008 R2. Forretningsverdien av Microsofts nettskybaserte løsning Etter hvert som kunder fortsetter å bruke servervirtualisering til å redusere kostnader og øke datasentreproduktiviteten, kan de bruke fordelene med nettskybasert databehandling til å nå flere mål når det gjelder effektivitet og oppetid. Microsofts nettskybaserte databehandlingsløsning kombinerer enkelhet og fleksibilitet for å gi kundene mange valgmuligheter og mye for pengene. Ved å velge Microsofts nettskybaserte databehandlingsplattform kan kundene bruke de mest kostnadsbesparende og brukervennlige verktøyene til å takle utfordrende IT-oppgaver. Den Windows-baserte infrastrukturen i Microsofts nettskybaserte databehandlingsløsning er kjent, og den senker kravene ved utvikling av nettskybasert databehandling ved å redusere opplærings- og bemanningskostnader. Ved hjelp av System Center får kunder også den mest integrerte og effektivt administrerte løsningen. I motsetning til VMwares nettskybaserte løsning har Microsofts løsning administrasjon og overvåking som strekker seg videre fra maskinvaren til programmene. Denne omfattende overvåkingen er obligatorisk for å kunne oppnå maksimal effektivitet og oppetid, og VMware har ikke dette inkorporert i sin løsning. Microsofts omfattende overvåking gir organisasjoner muligheten til å redusere utgiftene ved hjelp av større stabseffektivitet og enklere feilsøking. Ved å presentere et større bilde av datasenteret som viser årsaksmessige relasjoner mellom både fysiske og virtuelle systemkomponenter, gir System Center organisasjoner den informasjonen de trenger for å utnytte de nettskybaserte databehandlingsressursene til fulle. Valgmulighetene i Microsofts nettskybaserte databehandlingsløsning, fra private VM-baserte tjenester til offentlige programbaserte tjenester, gir kunder muligheten til å velge den beste infrastrukturen etter behov og uten kompromiss. I stedet for å bygge opp datasentre på nytt fra grunnen av rundt nettskybasert databehandling, kan kunder umiddelbart utnytte fordelene ved å integrere nettskybasert databehandling gradvis i eksisterende prosedyrer og kompetanse. 9

10 De gratis verktøysettene for det dynamiske datasenteret og den dynamiske infrastrukturen hjelper kunder med overgangen til nettskybasert databehandling. Eksempelkoden og dokumentasjonen i disse verktøysettene hjelper kunder med å bruke mer tid på å implementere en effektiv nettskybasert løsning som dekker deres spesifikke behov og utfordrende oppgaver. Konklusjon Organisasjoner som implementerer Microsofts nettskybaserte databehandlingsløsning oppnår flere fordeler. De kan velge mellom eller kombinere privat og offentlig nettskybasert modell, avhengig av hva som dekker behovene best. Uavhengig av hvilken infrastrukturmodell de velger, har de tilgang til System Centers komplette, integrerte overvåkings- og administrasjonsfunksjoner. Dette gir dem muligheten til å administrere infrastrukturen på en mer effektiv måte enn med VMwares nettskybaserte løsning. De gratis verktøysettene for det dynamiske datasenteret og den dynamiske infrastrukturen inneholder kodeeksempler og veiledning som hjelper kunder med å starte umiddelbar implementering av nettskybaserte tjenester. Kunder som velger Microsoft, kan bruke sin eksisterende plattformkunnskap til å opprette en nettskybasert databehandlingsløsning i miljøet sitt på en enklere måte. Ved å implementere Microsofts nettskybaserte databehandlingsløsning kan kunder oppnå de største fordelene når det gjelder effektivitet og fleksibilitet. Microsofts løsning har flere valgmuligheter og er enklere å administrere. Disse egenskapene kan overføres til bedre nettskydistribusjoner, noe som hjelper Microsoftkunder med å oppnå sine forretningsmål med lavere kostnader og på en enklere måte. 10

BLI EN PILOT I NETTSKYEN

BLI EN PILOT I NETTSKYEN 2011 UTGAVE 15 LØSNINGER FOR FORRETNINGSDRIVERE INSIDE ONE NETTSKYBASERT IT-STRATEGI Utnytt fordelene ved Cloud computing CLOUD COMPUTING Kostnadseffektive og fleksible løsninger BLI SMARTERE Bygg en nettsky

Detaljer

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011

Design. - hva ble resultatet? ER SKYLAGRING LØSNINGEN? ditt nye datasenter. Lagrings- og arkiveringsbarometeret 2011 Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1027/2011 www.proact.no Design ditt nye datasenter ER SKYLAGRING LØSNINGEN? Lagrings- og arkiveringsbarometeret

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen

VEKST. Microsoft Dynamics AX. Med en global løsning ligger verden åpen VEKST Microsoft Dynamics AX Med en global løsning ligger verden åpen Hva ønsker du med virksomheten? For å være i forkant i dagens konkurranseutsatte globale marked, er det avgjørende at medarbeiderne

Detaljer

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier

SUKSESS. Microsoft DynamicsTM NAV 5.0. Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier SUKSESS Microsoft DynamicsTM NAV 5.0 Gjør forretningsutfordringer om til suksesshistorier Vi var ute etter et brukervennlig system som var lett å ta i bruk og som kunne integreres med andre Microsoftprodukter.

Detaljer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1026/2011 www.proact.no Innovative løsninger Robust filvirtualisering Intervju med Brian Pawlowski CTO i

Detaljer

Springbrett til kunnskap. Produktprinsipper

Springbrett til kunnskap. Produktprinsipper Springbrett til kunnskap Produktprinsipper 1 Grunnprinsipper... 3 1. Produktadministrasjons-prosesser... 3 2. Pedagogikk... 4 Viktige designprinsipper... 6 1. Brukervennlighet... 6 2. Tilgjengelighet...

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere For partnere Slik lykkes du med salg av Normans løsninger For å lykkes med salget er det viktig å vite hvilke løsninger du selger, hvilke egenskaper de har, og hvilken verdi de gir kunden. Som en hjelp

Detaljer

lisensiering Enkelt forklart

lisensiering Enkelt forklart lisensiering Enkelt forklart 1 Kjøpe kua eller bare melken? De færreste av oss ville investert i egen ku, kun for å ha tilgang til melkeprodukter hver dag. På samme måte er det heller ikke nødvendig å

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon

Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Klargjøre for nyskaping: Forstå hvordan IT-organisatoriske endringer kan hjelpe med å skape suksess med samordnet kommunikasjon Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Samordning og endring... 2 Microsoft

Detaljer

Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger

Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger IT-DRIFT OG -SERVICE Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger EG www.egnorge.no Din bedrift er helt avhengig av stabil og sikker IT-drift. EG tilbyr en rekke tjenester innenfor drift og forvaltning

Detaljer

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING

Sparer lagringsplass og øker e-postsikkerheten. KAN DU REGLENE? Slik legger nye lover press på IT-infrastukturen TEMA: E-POSTHÅNDTERING PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHÅNDTERING NY UNDERSØKELSE: E-POSTARKIVERING I OFFENTLIG SEKTOR KAN

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM. FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman

BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM. FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman BACHELOROPPGAVE: SkyHiGh ADM FORFATTERE: Lars Erik Pedersen Jon Arne Westgaard Hallvard Westman DATO: 23.05.2012 SKYHIGH iii Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: SkyHiGh ADM Nr: - Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Norgespakken - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet og lagring i Norge Norgespakken er vår pakkeløsning for norske bedrifter som ønsker å benytte Microsoft

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor

ErgoGroup IKT-driftstjenester. Driftsløsninger for kommunalsektor ErgoGroup IKT-driftstjenester Driftsløsninger for kommunalsektor Visjon Vi muliggjør ambisjoner gjør det enklere Strategiske fokusområder Digitalisere offentlig virksomhet Effektivisere forretningsprosesser

Detaljer

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004

Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections. Dato: 4 november 2004 Distribusjonsveiledning for IBM Access Connections Versjon 3.3x Dato: 4 november 2004 Tredje utgave (oktober 2004) Originalens tittel: IBM Access Connections Deployment Guide Version 3.3x (29R8493) Copyright

Detaljer

SuperOffice CRM. The smart way to do business

SuperOffice CRM. The smart way to do business SuperOffice CRM The smart way to do business Vår lidenskap for Customer Relationship Management har gjort SuperOffice til en av Europas ledende leverandører av CRM løsninger til bedrifts-markedet. Vår

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

VÆR ENDRINGENES HELT!

VÆR ENDRINGENES HELT! 2012 UTGAVE 17 LØSNINGER FOR FORRETNINGSDRIVERE INSIDE ONE ENDRINGER ER BRA Tilpasning til virksomhetens behov HOLD FORSPRANGET Oppnå konkurransefordeler LEVE MED ENDRING En del av hverdagen VÆR ENDRINGENES

Detaljer

Hva kan vi gjøre for deg?

Hva kan vi gjøre for deg? Vi har levert løsninger til noen av markedets mest krevende kunder! Hva kan vi gjøre for deg? Et utvalg kundereferanser Samarbeid er viktig Proact er et solid selskap med en trygg virksomhetshistorikk

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer